You are on page 1of 9

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice


Specializare: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Impactul crizei economice asupra


democraţiilor est – europene

Maftei Alina- Cristina


Anul II, Grupa II

1
2
CUPRINS

1. Argument
2. Construcţia teoretică a cercetarii:
1.Obiectivele cercetării
2.Întrebarile cercetării
3.Ipotezele ştiinţifice
4. Perspective descriptive şi explicative asupra temei
5. Concepte şi operaţionalizarea conceptelor.
3. Culegerea, prezentarea şi reprezentarea datelor cercetării:
1. Tehnici de culegere a datelor şi de informare ştiinţifică
2. Tipologia datelor culese
3. Metode de reprezentare a datelor

4. Analiza datelor cercetarii:


1. Variabilele cercetării
2. Măsurarea datelor cercetării
3. Corelaţia şi analiza variabilelor
4. Interpretarea calitativă şi corelarea rezultatelor cu ipotezele
cercetării.

5. Lanţuri cauzale
6. Metoda optimă de cercetare
7. Instrumente de cercetare
8. Surse de documentare.
9. Concluzii

3
1. Argument
Europa Centrală şi de Est a suferit o schimbare majoră după o perioadă de
aproape 50 de ani de stagnare în cadrul politicii duse de URSS.O dată cu căderea
regimului comunist în această parte a Europei, statele au fost nevoite să-şi schimbe
direcţia cu 180° , astfel, cu paşi mici sau mari fostele state comuniste au devenit
democraţii europene.Au început să încheie acorduri economice cu Uniunea
Europeană, acorduri social-economice, parteneriate culturale, următorul pas fiind
aderarea la UE, în 2004 cele 10 state PECOS şi în 2007 România şi Bulgaria.
În acest mod statele post-comuniste s-au definit de-alungul timpului ca
democraţii europene cu un sistem economic liber, politică democratică şi libertate de
exprimare.Au devenit stete stabile economic şi politic, parteneri egali ai democraţiilor
occidentale.

2. Constucţia teoretică a cercetării


2.1. Obiectivele cercetării
O1: Echilibru şi dezechilibru economic în statele post-comuniste din Europa Central
Răsăriteană;
O2: Discrepanţa la nivel de dezvoltare economică în statele post-comuniste;
O3: Influenţa crizei economice asupra economiei democraţiilor est-europene;
O4: Factori ai dezechilibrului economic în statele post-comuniste din Europa Central-
Estică.
2.2. Întrebările cercetării
I1: În ce măsură influenţează criza economică economia democraţiilor central şi est
europene;
I2: Care este cauza discrepanţei la nivel de dezvoltare econimică între stetele post-
comuniste.
2.3. Ipotezele ştiinţifice
A. Impactul crizei economice asupra democraţiilor est-europene (2008-2009):
H0: Nu există corelaţie între criza economică şi sistemul social-politic al
democraţiilor est –europene;
H1: Cu cât criza economică are un impact mai mare asupra statelor post-comuniste
din Europa Central Estică cu atât sistemul social-politic al acestor state va fi mai
afectat;

4
H2: Cu cât criza economică are un impact mai mare asupra sistemului social- politic
al democraţiilor est-europene cu atât sistemul lor va fi mai puţin afectat
B. Influenţa crizei economice asupra economiei statelor central şi est-europene:
H0: Nu există corelaţie între PIB şi rata şomajului
H1: Cu cât rata şomajului este mai mare cu atât PIB-ul este mai mic
H2: Cu cât PIB-ul este mai mare cu atât rata şomajului este mai mare.
2.4. Perspective descriptive şi explicative asupra temei
Discrepanţele la nivel de dezvoltare economică, politică şi socială între statele
central şi est europene sunt mai vizibile în momentul crizei economice.Dacă, de-
alungul perioadei de aproximativ 18 ani ţările din estul Europei s-au dezvlotat aproape
în acelaşi ritm, având toate scopul comun de atinge nivelul democraţiilor occidentale,
dar datorită sistemului propriu social şi politic dar şi măsurilor implementate pentru a
atinge nivelul economic al statelor occidentale au apărut diferenţele.
Asfel explicându-se de ce unele democraţii est-europene au reuşit să păstreze
un anumit echilibru economic cum ar fi Slovenia, Rep. Cehă sau Slovacia, care au
reuşit să menţină o valoare ridicată a PIB-ului din 2008 şi 2009.
2.5. Concepte şi operaţionalizarea lor
Concepte cheie:
- criza economică
- produs intern brut (PIB)
- rata şomajului
- echilibru economic
- dezechilibru economic
CRIZA ECONOMICĂ
D:R: o perioadă caracterizată printr-o scădere dramatică a activităţii economice
mondiale.
Variabile : PIB, rata şomajului, scădere economică;
D.O: o peroadă de timp caracterizată de o scădere economică manifestată printr-un
PIB scăzut, o rată a şomajului mare;
I/M: Eurostat, statistici economice, previziuni financiare.
ECHILIBRU ECONOMIC
D.R: echilibrul la nivel macroeconomic reflectă acea stare a economiei în care, toate
pieţele sunt simultan în echilibru, fără existenţa excesului de cerere sau de ofertă.
Variabile : PIB, rata şomajului

5
D.O: echilibrul economic se reflectă printr-un PIB cu valoare mare, o rată a şomajului
mică şi un echlibru între cerere şi ofertă.
I/M: statistici economice, previziuni economice, analiza socio-economică.
DEZECHILIBRU ECONOMIC
D.R: dezechilibrul economic reflectă acea stare a econimiei atunci când există un
surplus de cerere sau ofertă, cand există discrepanţe la nivel de dezvoltare economică.
Variabile: PIB, rata şomajului;
D.O: dezechilibrul economic se reflectă printr-un PIB cu valoare mică, instabilitate
economică, rata şomajului mare.

3. Culegerea, prezentarea şi reprezentarea datelor cercetării


3.1. Tehnici de culegere a datelor şi de informare ştiinţifică
- statistici, estimări econimice
- observarea diferenţelor economice între statele post-comuniste ale Europei Central-
Estice pe baza statisticilor;
- observarea efectelor crizei economice asupra democraţiilor est-europene pe baza
statisticilor şi estimărilor economice;
3.2. Tipologia datelor culese
A. resurse numerice
- PIB
- rata şomajului
B. resurse nonnumerice
- analiza sistemului politic
- analiza echilibrului şi dezechilibrului economic
- analiza nivelelui de dezvoltare economică.
3.3. Modele de reprezentare a datelor
Diferenta de PIB intre 2008 si 2009

10

7
pib 2009
2008
pib 2008
4

1
0 5 10 15 20 25 30
2009

6
Stat PIB 2008 ($) Rata şomajului PIB 2009 ($) Rata şomajului
2008 (%) 2009 (%)
Ucraina 3,920 3 2,520 6,1
Bulgaria 6,857 6,3 6,820 7,9
România 9,292 5,9 7,770 7,1
Plonia 13,799 7,0 10,580 8,4
Letonia 14,997 11,3 11,910 20,9
Ungaria 15,542 8,4 12,530 9,9
Estonia 17,299 7,7 13,980 15,2
Slovacia 17,630 9,0 16,240 12,2
Rep. Cehă 21,028 5,4 16,680 7,1
Slovenia 27,149 4,2 24,180 6,2

4. Analiza datelor
4.1. Variabilele cercetării
A. - rata şomajului 2008 : variabila dependentă
- PIB 2008 : variabila independentă
B. - rata şomajului 2009 : variabila dependentă
- PIB 2009 : variabila independentă
4.2. Măsurarea datelor cercetării
A. Valoare PIB B. rata şomajului
- S1 : foarte scăzută - S1 : foarte scăzută
- S2 : scăzută - S2 : scăzută
- S3 : medie - S3 : medie
- S4 : ridicată - S4 : ridicată
- S5 : foarte ridicată - S5 : foarte ridicată
S1 < S2 < ... < S5 S1 < S2 < S3 < ... <S5
Nivel ordinal Nivel ordinal
C. Echilibru economic D. Dezechilibru economic
- S1 : scăzut - S1 : scăzut
- S2 : mediu - S2 : mediu
- S3: ridicat - S3 : ridicat
Nivel nominal Nivel nominal

4.3. Corelaţia şi analiza variabilelor


A. Graficul corelaţiei : PIB 2008 şi rata şomajului 2008

7
Grafic de corelaţie 2008

12

10

8
PIB 2008

0
0 5 10 15 20 25 30
Rata şomaj ului 2008

B. Matricea de corelaţie
PIB 2008 Rata şomajului 2008
m m M

M
corelaţie pozitivă
r = 0,11
C. Graficul corelaţiei : PIB 2009 şi rata şomajului 2009
Grafic de corelaţie 2009

25

20
PIB 2009

15

10

0
0 5 10 15 20 25 30

Rata şomajului 2009

D. Matricea de corelaţie
PIB 2009 Rata şomajului 2009
m m M

M
nu există corelaţie
r = 0.09

4.4. Interpretarea calitativă şi corelarea datelor cu ipotezele ştiinţifice

8
Se observă corelarea pozitivă între datele cercetate.

5. Lanţuri cauzale

pluripartidism libertăţi politice


schimbare constituţie economie democraţie
căderea regim alegeri libere de piaţă
comunismului

libertate economică şomaj scăzut


economie creşterea exporturilor PIB mare echilibru
capitalistă nivel de trai bun economic

6. Metoda optimă de cercetare


- observaţia directă
- studiul de caz

7. Instrumente de cercetare
- chestionar standardizat
- sondaje de opinie

8. Surse de documentare
www.eurostat.eu
www.globalpropertyuide.com
www.imf.org
http://www.liber.info.md/rubric/actual/unde-suntem-în-europa-de-est-dup-
nivelul-pib-pe-locuitor

9. Concluzii
În urma analizei ştiinţifice s-a observat faptul că criza economică a avut un
impact major asupra economiei statelor central şi est europene, care a dus în mod real
la un dezechilibru economic, manifestat printr-o valoare mică a PIB-ului, printr-o rată
a şomajului cu valori foarte mari.