uTema 2.

EVALUAREA REZULTATELOR ACTIVITĂŢII LA NIVEL MACROECONOMIC (2 ore)

A. Selectaţi răspunsul corect:
1. Indicatorii macroeconomici pot releva rezultatele activităţii economice ale: a) economiei mondiale; b) agenţilor economici privaţi; c) economiei naţionale; * d) statului; e) unui anumit domeniu de activitate economică. 2. Produsul Intern Brut constituie: a. totalitatea bunurilor şi serviciilor finite produse într-o economie timp de 1 an; b. valoarea bunurilor şi serviciilor finite produse într-o economie timp de 1 an; * c. valoarea bunurilor acumulate de o ţară pe parcursul întregii existenţe; d. valoarea activelor financiare vândute-cumpărate pe parcursul 1 an. 3. Care din următoarele nu se include în P.I.B ? a. plata taximetristului; ****** b. cheltuielile întreprinderii „Lapte " SA pentru laptele achiziţionat de la fermieri; **** c. lucrările domestice îndeplinite de stăpâna gospodăriei;****** d. lucrările domestice îndeplinite de servitoarea angajată. 4. Evaluarea Produsului Intern Net poate fi efectuată în felul următor: a. PIB plus amortizarea; b. PIB minus amortizarea; -*********** c. Consumul plus investiţiile; d. VN plus impozitele indirecte. 5. Venitul Naţional Brut reprezintă: a. totalitatea produselor şi serviciilor finite produse şi a amortizării plătite timp de 1 an; b. valoarea produselor şi serviciilor finite care pot fi produse pe teritoriul ţării timp de 1 an; c. veniturile obţinute de agenţii naţionali în interiorul şi exteriorul ţării pe parcursul 1 an; d. nici un răspuns corect. 6. Evaluarea Venitului Naţional Net poate fi efectuată în felul următor: a. VNB la preţul factorilor de producţie minus amortizarea; b. VNN la preţurile pieţei plus amortizarea; c. suma cheltuielilor de consum şi a economiilor; d. suma veniturilor obţinute de posesorii factorilor de producţie. 7. Venitul naţional reprezintă: a) veniturile totale ale proprietarilor factorilor de producţie implicaţi in activitatea economică; b) produsul naţional net la preţurile factorilor; c) produsul naţional net la preţurile pieţei; d) produsul naţional brut la preţurile factorilor minus amortizarea. e) Alegeţi combinaţia corectă: A(a,c,d); B(a,b,d); C(a). 8. Care din indicatorii de mai jos nu sunt incluse în Venitul Naţional ? a. transferurile sociale; b. profiturile; c. salariile; d. dobânzile. 9. Venitul Personal reprezintă: a. venituri obţinute din moşteniri; b. venituri obţinute din activitate şi transferuri; 1

valoarea producţiei finite în cazul utilizării depline a resurselor economice. toate răspunsurile sunt corecte. e) nici unul. d) PNN.B. d) subvenţiile. suma salariilor. b. c. d.N...N. Ce indicatori macroeconomici includ amortizarea? a) PIN.N. b) VN. e) 90% din produsul intern brut. P. d) toţi. valoarea producţiei finite. + Exp – Imp. transferurile sociale. d) VN. 17.I. Dacă veniturile nete în raport cu străinătatea sunt pozitive: a) P. b) P.B. c) impozitele pe produs. c) PNB. Dacă investiţiile brute reprezintă 25% din produsul intern brut. 15. Consumul de capital fix (amortizarea) se poate calcula ca diferenţă intre: a) PIB şi PIN. Impozitele indirecte nete nu pot fi niciodată incluse in: a) VN. d) P. b) 35% din produsul intern brut. Venitul Personal Disponibil reprezintă: a.B. venituri destinate consumului. c. b) investiţiile brute şi cele nete.I. Diferenţa dintre PIB în preţurile pieţei şi PIB în preţurile factorilor o reprezintă: a) impozitele indirecte nete. Exportul este mai mic decat importul cu 5 puncte procentuale din produsul intern brut. 16.B.I.B.c. c) PIN.B. 12. In ce indicatori macroeconomici este inclus consumul intermediar? a) PGB. d. 10. valoarea producţiei finite calculată la preţuri curente. d) 75% din produsul intern brut. 11.B. 18. b) PIB. eliberată de influenţa inflaţiei. venitul personal rămas după plătirea impozitelor directe şi a taxelor. b. e) PNB.B potenţial este definit prin: a. d. iar consumul guvernamental 10% atunci consumul populaţiei este de: a) 25% din produsul intern brut. c) 70% din produsul intern brut.B. e) indicatorii nu sunt comparabili.I. < P.I. 13. > P. 2 . 14.. = P. c) PIN. rentei şi a dobânzii. venituri destinate economisirii. ? c) P.N. b) PIB. = P. c) PNB şi PNN. venitul obţinut din moştenire. b) amortizarea.

e) formarea brută de capital fix şi investiţia brută. nu sunt incluse în PIB. dacă: a. d)consumul populaţiei şi variaţia stocurilor. c.d). deoarece nu reprezintă contravaloarea unor bunuri sau servicii. c) consumul guvernamental.e). se vor reduce exporturile. d.b. 3 . b. În aceste condiţii: a) exportul a fost mai mare decât importul cu 8 puncte procentuale din produsul intern brut. Care din componentele de mai jos nu se includ în PIB calculat după metoda cheltuielilor? a. d) investiţia brută plus variaţia stocurilor. c. c)consumul statului. Consumul final cuprinde: a) consumul privat. Formarea brută de capital reprezintă: a) investiţia netă plus amortizarea. se vor reduce cheltuielile cu caracter militar.c). B(c. În anul 2010. 25.I. c. P. 20. C(a. exportul net de bunuri şi servicii. b. Valoarea transferurilor către menaje (pensii. iar investiţiile 22%. B(e). b) investiţia netă plus variaţia stocurilor. deoarece reprezintă o parte a procesului de redistribuire a veniturilor.B va creşte. d. consumul guvernamental 6%. alocaţii) este inclusă in: a) venitul naţional. salariile lucrătorilor. deoarece reprezintă plata unor produse vândute sau servicii efectuate.d). b) venitul naţional disponibil. b. investiţiile private brute. ceteris paribus. 23. deoarece reprezintă venituri. Calculul produsului intern brut după metoda cheltuielilor nu ia în considerare: a) indemnizaţiile de şomaj.d) PIBpp şi PIBpf. e) investiţiile brute. b) consumul privat şi consumul public. ajutoare umanitare. d. 19.c). C(b. achiziţiile guvernamentale. e) investiţia brută. 22. Alegeţi combinaţia corectă: A(a. d) consumul final al populaţiei. 24. d) PNN. c) investiţia netă plus amortizarea şi variaţia stocurilor. sunt incluse în PIB. e. vor creşte cheltuielile de consum. b) exportul net. consumul populaţiei a reprezentat 80% din produsul intern brut. 26. sunt incluse în PIB. cheltuielile de consum. 21. c) venitul personal. Transferurile: a. vor creşte importurile. burse. sunt incluse în PIB. Alegeţi combinaţia corectă: A(a.b.

34.3 PIB real: a. c. e) nu se poate face o generalizare corectă privind evoluţia PIB real şi PIB nominal. nu poate fi calculat. c. PIB real este egal cu PIB nominal multiplicat la indicele preţurilor de consum. d) se obţine prin diferenţa dintre valorile nominale şi rata inflaţiei. b) PIB real va creşte mai repede decat PIB nominal. e) ţine cont doar de valoarea producţiei materiale. iar PIB nominal rămâne constant. 28. iar preţurile se dublează: a. Dacă PIB nominal a crescut de la 27823. Dacă PIB nominal a crescut de la 500 mii. u. b. MLD până la 32056. In perioadele in care se inregistrează o reducere generalizată a preţurilor: a) PIB real va creşte mai incet decat PIB nominal.. c. 33. 31. va rămâne neschimbat. PIB real este evaluat în preţurile unui an de referinţă. PIB real rămâne constant. excedentare. iar deflatorul PIB s-a majorat de Ia 125 la 150. b.8 mii. PIB real include doar produse. 29. iar deflatorul PIB a diminuat de la 114. b. c) PIB real va creşte in acelaşi ritm cu PIB nominal. iar PIB nominal . iar PIB nominal . În perioadele în care se înregistrează o reducere generalizată a preţurilor: a) PIB real va creşte mai încet decât PIB nominal. PIB real şi PIB nominal rămân constante. 32. c) PIB real va creşte în acelaşi ritm cu PIB nominal. nu poate fi calculat. Care din afirmaţii denotă deosebirea dintre PIB nominal şi PIB real ? a. d. 4 b) . d) PIB real va fi egal cu PIB nominal. Dacă volumul produsului naţional rămâne constant. MLD. b) inseamnă corectarea mărimii nominale a acestora cu indicele general al preţurilor din economia naţională.în preţurile curente. c. d. Deflatorul reprezintă raportul dintre: a. PIB real se dublează. d. iar PIB nominal se dublează. a crescut. c) exportul net a fost pozitiv. c) se obţine prin inmulţirea valorilor nominale cu rata inflaţiei. VNB şi rata inflaţiei. c. se va reduce. 27.m. e) balanţa comercială şi balanţa serviciilor au fost. b) PIB real va creşte mai repede decât PIB nominal.m. PIB nominal şi PIB real. PIB şi PIN. d) PIB real va fi egal cu PIB nominal. d. reprezentând 8% din produsul intern brut. VNBşiVNN. b. s-a redus. (4 mii ) d.5 până la 108.produse şi servicii. PIB real este egal cu PIB nominal minus amortizarea capitalului fix. PIB real rămâne constant. cu 53 mii MDL b. va creşte. d) exportul net a fost nul. cumulat. nu s-a modificat. 30. Exprimarea indicatorilor macroeconomici in termeni reali: a) face abstracţie de sectorul monetar al economiei. la 600mii u. e) nu se poate face o generalizare corectă privind evoluţia PIB real şi PIB nominal. PIB real: a.5 mii.exportul a fost mai mic decât importul cu 8 puncte procentuale din produsul intern brut.

u. investiţii private brute 400 u.. 38.m. impozite colectate 400 u.m.. 2. Gospodărie agricolă producătoare de 50000 grâu 2.m. Exportul net = 80 mln. PIB = 5000 mln. • amortizarea = 50 mld. • impozite reținute din salarii = 100. cheltuieli de consum 1200 u. Rezolvaţi problemele: 35. O economie închisă se caracterizează prin următoarele date: cheltuielile de consum 1500 u.m.I.m. În baza datelor din tabel determinaţi PIB prin metoda valorii adăugate: Stadiile producţiei Venitul în urma vânzării Valoarea adăugată 1. $..m.u.. 39. amortizarea 270 mln.m. Calculaţi PIB 41... plăţi de transfer 300 u..Întreprindere de prelucrare (moara) 100000 3. Fabrica de confecţii a produs din tesătura cumpărată costume în valoare de 650 u. • profitul firmelor = 30 mld. Achizitii guvernamentale = 900 mln.m. Volumul importului. Se dau următoarele informaţii: • cheltuieli personale pentru consum = 600 mld. cheltuieli publice 420 u. $.. • salarii nete = 800 mld. Cheltuielile de consum au constituit 4600 mln.m.m. 40. • investiţia brută = 150 mld. exportul 570 mln.. • venit din rente = 25 mld... Să se calculeze valoarea P.m.m. Întreprinderea producătoare de pâine 200000 5. Fabrica de ţesături a achiziţionat lână în valoare de 300 mii u.B. din ele 80 u...u. PIN. $ Calculati : а) Volumul investitiilor. Întreprindere comercială cu amănuntul 300000 36.m...u. Intr-o economie a fost creat un PIB în valoare de 9000 mln.m. u. 3..m. Mărimea investiţiilor.m.. cheltuielile guvernamentale 2100 mln.B. Determinaţi: 1. Determinaţi valoare adăugată şi sporul PIB.u.. 37.. Să se calculeze mărimea economiilor menajelor. • exporturi nete = 5 mld.m. Cheltuieli de consum = 3200 mln. 5 .. impozite personale directe 200 u. fiind îndreptate la plătirea pensiilor şi burselor. exportul net 125 mln. $. Se cunosc următoarele date cu referinţă la menaje: salarii 1600 u. a confecţionat din lâna achiziţionată tesături în valoare de 400 u. • plăţi sub formă de transfer de la guvern = 50 mld. • achiziţii publice de bunuri şi servicii = 200 mld...m.

Indicatori Amortizatia capitalului fix Cheltuieli de consum Venituri sub forma de renta Mlrd. Cheltuieli personale de consum 24 5 2. Economii personale 16 43. Investiţii private nete 33 17. Completati tabelul : Indicatori PIB Amortizatia capitalului fix Impozite indirecte Soldul veniturilor factoriale obtinute de peste hotare Contributiile la fondul de asigurare sociala Impozitul din profitul corporatiilor Profitul nerepartizat al corporatiilor Transferurile Impozite personale Venitul national Venitul personal Venitul personal disponibil 44. Cheltuieli guvernamentale (fără transferuri) 72 16. soldul veniturilor factoriale obtinute de peste hotare este 100 mln. 3. $ 42. impozitele indirecte nete sunt 250 mln. $. $ в) VN in conditiile in care amortizatia capitalului fix constituie 150 mln. Impozite directe pe venitul corporaţiilor 19 15. Amortizarea capitalului fix 27 5. Exportul net 3 9. Copletaţi tabelul: 1. Plăţi de transfer 13 3. Utilizând datele de mai jos calculaţi PIB prin metoda veniturilor şi metoda cheltuielilor: 1.б) Volumul importului in conditiile in care exportul este 350 mln. Impozitele indirecte platite de corporaţii 18 12. Impozite directe personale 26 14. Venituri din proprietate a antreprenorilor 31 8. $. Dividende 16 10. $ 36852 293600 27500 6 mln. Profitul nerapartizat al corporaţiilor 21 13. Plăţi de arendă (renta) 14 4. Contribuţiile firmelor în fondurile de asigurarea socială 20 6. Salarii 20 1 11. Dobânzi 13 7. 2. $ 4862 505 393 -50 445 145 79 768 590 .

17 Transferuri sociale . 21 VN . 18 Impozite şi contribuţii personale . Impozite indirecte Dobânzi Soldul veniturilor factoriale obtinute de peste hotare Contribitii la fondurile sociale Salarii Subventii 69200 100000 . 19 PIB . 22 Venitul personal . 8. 15 Impozite pe profitul corporatiilor . 7 . 20 VNB . 14 Importul . 5. 12 Investitii . 9.5600 51948 192400 5800 91000 77400 193100 108600 125200 10060 37000 1200 59500 10 Achizitii guvernamentale . 6. 16 Profitul nerapartizat al corporatiilor .4. 7. 13 Exportul . 11 Profitul corporatiilor .

Fie că o economie produce numai 4 bunuri. inregistrand o creştere de 450 miliarde lei faţă de anul precedent. În tabel sunt prezentate cantitatea şi preţul fiecăruia din ele pentru 2 perioade de timp: Bunurile Anul „n-1” Anul „n” Cantitate Preţul Cantitate Preţul a a A 15 1 20 1 B 5 1 8 2 C 10 2 11 4 D 1 10 2 10 Determinaţi: 1. Indicatorii PIB. b) 1000 mii miliarde lei. PIB este in prezent de 1500 miliarde lei. 46. Dacă rata inflaţiei a fost de 40%. anul precedent = 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 8 916 112 9 122 118 12 321 143 16 019 118 19 051 106 22 555 104 27 618 115 32 031 112 37 651 110 44 754 114 53 429 113 62 921 107 60429 8 . 3. b) 43%. c) 40%. c) 1320 mii miliarde lei. cat este PNB la preţurile pieţei? a) 1120 mii miliarde lei. impozitele indirecte 240 mii miliarde lei. lei) Indicele preţurilor de consum la mărfuri şi servicii (în medie pe an. 2. consumul de capital fix (amortizarea) de 120 mii miliarde lei.23 Venitul personal disponibil . 47. (în marimi absolute şi relative). 48. iar subvenţiile de exploatare de 40 mii miliarde lei. Dacă venitul naţional este de 1200 mii miliarde lei. PIB real a crescut cu: a) 2%. PIB nominal pentru ambele perioade. 45. preţuri curente (mln. PIB real pentru anul „n”. Moldova (prezentate în tabel) determinaţi dinamica PIB real în preţurile anului precedent pentru perioada 1997 . Completati tabelul: Utilizand datele statistice pentru R. d) 1500 mii miliarde lei. Indicele de deflaţie .2009.

În tabelul de mai jos sunt prezentate date statistice oferite de Biroul Național de Statistică al RM.4 9 . RESURSELE ŞI UTILIZĂRILE PRODUSULUI INTERN BRUT.2 93.8 94.0 99.0 69.4 Reprezentaţi dinamica PIBnominal și PIBreal 1997-2009 prin intermediul diagramelor.0 PRODUSUL INTERN BRUT UTILIZĂRI Consumul final al gospodăriilor populaţiei Consumul final al administraţiei publice Consumul final al instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei Formarea brută de capital fix Variaţia stocurilor Exportul net de bunuri şi servicii exportul de bunuri şi servicii importul de bunuri şi servicii (-) * preţurile anului precedent 60 429 803 53 352 626 14 360 462 860 951 13 654 952 329 651 -22 128 839 22 281 751 44 410 590 59 152 804 53 117 367 12 582 968 794 360 14 790 015 312 563 -22 444 469 22 577 493 45 021 962 91.9 76.6 84. 2. 3.9 98. Utilizând datele din tabel: 1. 49.1 9.6 95.5 1) 87. anul 2009 (mii lei) RESURSE preţuri curente preţuri comparabile indici de volum 2009/2008 Volumul producţiei Consumul intermediar Valoarea adăugată brută Impozite nete pe produse 127 666 362 76 857 170 50 809 192 9 620 611 125 326 706 76 854 807 48 471 899 10 680 905 87. lei (în preţurile anului precedent) PIB real în % faţă de anul precedent (preţuri comparabile) 100. Explicați diferența dintre cifrele expuse în colonițele 2 și 3 ale tabelului. Realizați o analiză structurală a PIB (determinați cota fiecărui element prezentat în table în structura PIB).100) Produsul intern brut (PIB) real: mil. Analizați datele din table și determinați ce metode de calcul a PIB pot fi aplicate pentru a determina PIB în baza tabelului.

-sept. Pentru a obține o imagine mai bună a tendințelor înregistrate în structura PIB. 2009 și 2010 (ian. Folosind resursele http://www.php?l=ro&idc=191& efectuați o analiză comparativă a structurii PIB în anii 2007.md/category.50.statistica. transformați datele statistice absolute în valori relative. 10 . Analiza presupune selectarea informației statistice pentru anii 2007 și 2010 similar celei din tabelul prezentat în sarcina 49 cât și prezentarea informației în dinamică.).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful