You are on page 1of 105

1.

Sfânta Treime
1) Ființa și ipostasurile în Sfânta Treime după Sfântul Vasile cel Mare, în Ortodoxia, nr. 1, 1979, p. 53.
2) Sfânta Treime – creatoarea, mântuitoare și ținta veșnică a tuturor credincioșilor, în Ortodoxia, nr. 2, 1986, p. 14.
3) Sfânta Treime, în Ortodoxia, nr. 2, 1964, p. 249.
4) Relațiile treimice în viața Bisericii, în Ortodoxia, nr. 4, 1964, p. 503.
5) Dogma Sfintei Treimi în Vechiul Testament, în Ortodoxia, nr. 4, 1960, p. 552.
6) Temeiuri ale slujirii în dogma Sfintei Treimi și a răscumpărării, în Ortodoxia, nr. 2, 1974, p. 262.
7) Sfânta Treime – structura supremei iubiri, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1970, p. 333.
8) Sfânta Treime și sobornicitatea Bisericii, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1971, p. 520.
9) Despre Preasfânta Treime, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1974, p. 45.
10) Reprezentarea Sfintei Treimi în pictura bisericilor românești, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1977, p. 134.
11) Învățătura Bisericii Ortodoxe despre Sfânta Treime, expunere catehetică , în Studii Teologice, nr. 3, 1986,
p. 82.
12) Sfânta Treime la Nicodim Aghioritul, în Studii Teologice, nr. 2, 1987, p. 56.
13) Sfânta Treime, icoană a iubirii, în Studii Teologice, nr. 2, 1989, p. 79.
14) Dogma Sfintei Treimi, în Studii Teologice, nr. 3, 1991, p. 3.
15) Învățătura despre Sfânta Treime în imnurile Sfântului Simeon Noul Teolog, în Mitrop Banatului, nr. 5-6,
1985, p. 323.
16) Prezența Sfintei Treimi în arta creștină, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1961, p. 446.
17) Sfânta Treime și iconomia divină, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1961, p. 542.
18) Misterul Sfintei Treimi reflectat în misterul persoanei umane, în Mitropolia Ardealului, nr. 1, 1990, p. 39.
19) Sfânta Treime ca și comuniune și viață a Bisericii, în Mitropolia Ardealului, nr. 5, 1990, p. 3.
20) Dreapta învățătură despre Sfânta Treime, în Mitropolia Olteniei, nr. 9-10, 1983, p. 612 și în nr. 7-8,
1984, p. 470.
21) Sfânta Treime și creația lumii din nimic în timp, în Mitropolia Olteniei, nr. 2, 1987, p. 41 și în nr. 3, 1987,
p. 28.
22) Sfânta Treime și Biserica, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-10, 1968, p. 524.
23) Învățătura despre unirea ipostatică a Sfântului Ioan Damaschin, în Ortodoxia, nr. 2, 1971, p. 181.

2. Dumnezeu

1) Dumnezeu Unic, Universal și nelimitat nu poate fi înfățișat prin artă în chip omenesc, în Ortodoxia, nr. 2, 1961, p.
168.
2) Cunoșaterea lui Dumnezeu și atributele dumnezeiești, în Ortodoxia, nr. 2, 1964, p. 249.
3) Cunoașterea lui Dumnezeu și ideea de epectază la Sfântul Grigorie de Nyssa, în Ortodoxia, nr. 1, 1971, p. 82.
4) Învățătura despre chipul lui Dumnezeu în om în teologia protestantă contemporană, în Ortodoxia, nr. 4, 1968, p.
522.
5) Dumnezeu este lumină, în Ortodoxia, nr. 1, 1974, p. 70.
6) Semnificația luminii dumnezeiești în spiritualitatea și cultul Bisericii Ortodoxe, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1976, p. 433.
7) Dumnezeu este izvorul iubirii și al păcii, în Ortodoxia, nr. 3, 1987, p. 5.
8) Cunoașterea lui Dumnezeu după învățătura Sfântului Maxim Mărturisitorul, în Ortodoxia, nr. 1, 1988, p. 113.
9) Cunoșaterea lui Dumnezeu – coordonată a mântuirii personale în gândirea Sfântului Grigorie de Nyssa , în
Ortodoxia, nr. 2, 1988, p. 124.
10) Duhul lui Dumnezeu – Duhul Ortodoxiei și al iubirii, în Ortodoxia, nr. 2, 1989, p. 39.
11) Iconomia dumnezeiască, temei al iconomiei bisericești după Sfinții Părinți, în Ortodoxia, nr. 1, 1969, p. 3.
12) Dumnezeu este iubire, în Ortodoxia, nr. 3, 1971, p. 366.
13) Cunoașterea lui Dumnezeu după Sfântul Simeon Noul Teolog, în Ortodoxia, nr. 3, 1988, p. 111.
14) Dumnezeu nu e autor al răului, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1953, p. 38.
15) Conceptul de Dumnezeu în teologia lui Karl Barth, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1955, p. 39.
16) Împărăția lui Dumnezeu și Biserica, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1956, p. 539.
17) Cunoșaterea lui Dumnezeu după Sfântul Maxim Mărturisitorul, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1957, p. 310.
18) Progresul în cunoașterea lui Dumnezeu, cu referire specială la Sfântul Grigorie de Nyssa, în ST, nr. 1-2, 1958, p.
14.

1
19) Frumusețea ca atribut al dumnezeirii, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1959, p. 297.
20) Adaptarea divină la condițiile omenești în lucrarea inspirației divine după Iisus Hristos, în ST, nr. 7-8, 1955, p.
403.
21) Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament și teofaniile esenienilor, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1973, p. 188.
22) Dreptatea lui Dumnezeu, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1982, p. 708.
23) Cunoșaterea lui Dumnezeu la Nicodim Aghioritul, în Studii Teologice, nr. 2, 1987, p. 55.
24) Învățătura despre Dumnezeu în epistola I către Timotei, în Studii Teologice, nr. 1, 1989, p. 57.
25) Existența lui Dumnezeu la Kierkegaard și Hegel în perspectiva învățăturii ortodoxe, în ST, nr. 5-6, 1990, p. 90.
26) Caracterul comunitar al chipului lui Dumnezeu în om, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1992, p. 93.
27) Cinstirea lui Dumnezeu, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1971, p. 115.
28) Însușirile lui Dumnezeu exprimate în cultul Bisericii Ortodoxe, în Mitropolia Banatului, nr. 9-12, 1976, p. 629.
29) Învățătura despre cuvântul lui Dumnezeu, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1978, p. 12.
30) Învățătura ortodoxă cu privire la Dumnezeu, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1981, p. 638.
31) Învățătura despre chipul lui Dumnezeu în om privită interconfesional, în Mitropolia Banatului, nr. 2, 1987, p. 24.
32) Certitudini și adevăruri cu privire la Dumnezeu, în Altarul Banatului, nr. 10-12, 1991, p. 155.
33) Dumnezeu, Unul în ființă și întreit în Persoane, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1981, p. 331.
34) Sfințenia lui Dumnezeu și participarea credinciosului la ea, prin Hristos, în Duhul Sfânt , în M.A., nr. 5, 1988, p.
26.
35) Învățătura despre Dumnezeu în gândirea teologică a Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, în M.O., nr. 6, 1986, p. 83.
36) Slăvirea lui Dumnezeu în diferite chipuri, în Mitropolia Olteniei, nr. 1, 1987, p. 22.
37) Dumnezeu și lumea, după Vechiul Testament, în comparație cu concepțiile antice orientale , în Mitropolia
Moldovei, nr. 1-2, 1957, p. 60.
38) Darul lui Dumnezeu către noi, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-6, 1970, p. 258.
39) Apofatismul în teologia Răsăritului și marea lui actualitate, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1976, p. 654.
40) Legământul lui Dumnezeu cu Noe și importanța lui religioasă, în Mitropolia Moldovei, nr. 10-12, 1969, p. 581.
41) Catafatic și apofatic în cunoașterea lui Dumnezeu, în Mitropolia Moldovei, nr. 1, 1987, p. 26.
42) Cunoașterea lui Dumnezeu după Sfântul Grigorie de Nyssa, în Mitropolia Moldovei, nr. 4, 1988, p. 32.
43) Despre Dumnezeu și realitatea ori personalitatea Sa, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 4, 1905, p. 345.
44) Argumentul ontologic la Anselm de Canterburry, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 4, 1929, p. ....
45) Argumentul ontologic la Leibniz, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 2-3, 1931, p. 161 și în nr. 9, 1931, p. 505.
46) Cunoașterea lui Dumnezeu la Sfântul Ioan Gură de Aur, în Ortodoxia, nr. 4, 1957, p. 555.
47) Cunoașterea apofatică în învățătura ortodoxă și budistă, în Mitropolia Banatului, nr. 3, 1989, p. 35.

3. Hristos – activitate

1) Întrupare și răscumpărare, în Ortodoxia, nr. 2, 1960, p. 212.


2) Moartea și Învierea Mântuitorului în credința vechilor creștini, în Ortodoxia, nr. 2, 1955, p. 163.
3) Semnificația soteriologică a Botezului Domnului, în Ortodoxia, nr. 4, 1955, p. 513.
4) Întrupare și răscumpărare în învățătura Bisericii Ortodoxe și a celei romano-catolice, în Ort., nr. 4, 1956, p. 538.
5) Elelemente ale dogmei Întrupării în învățătura Bisericii Ortodoxe etiopiene, în Ortodoxia, nr. 2, 1972, p. 213.
6) Învierea și Înălțarea Domnului – încununare a operei de răscumpărare, în Ortodoxia, nr. 2, 1969, p. 241.
7) Întruparea ca revelație. Prezența divină prin Întrupare. Realismul Întrupării, în Ortodoxia, nr. 4, 1970, p. 517.
8) Jertfă și răscumpărare, în Ortodoxia, nr. 1, 1974, p. 141.
9) A doua Persoană a Sfintei Treimi în doctrina Sfântului Ioan Damaschin, în Ortodoxia, nr. 2, 1976, p. 305.
10) Activitatea Mântuitorului Hristos, în Ortodoxia, nr. 1, 1983, p. 10.
11) Învierea Domnului și însemnătatea ei pentru viața creștină, în Ortodoxia, nr. 2, 1983, p. 200.
12) Învierea Domnului, chezășie a învierii noastre, în Ortodoxia, nr. 3, 1986, p. 121.
13) Moartea și Învierea lui Hristos, temeiuri ale dreptei credințe, în Ortodoxia, nr. 2, 1988, p. 103.
14) Patimile Mântuitorului după Sfintele Evanghelii, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1953, p. 76.
15) Nașterea Domnuluji în concepția teosofică despre reîncarnare, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1956, p. 26.
16) Legătura interioară dintre moartea și Învierea Domnului, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1956, p. 275.
17) Nașterea supranaturală a Domnului Iisus Hristos, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1958, p. 5.

2
18) Intrarea solemnă a Mântuitorului în Ierusalim, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1959, p. 453.
19) Botezul Domnului, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1960, p. 60.
20) Mântuitorul ca învățător al Sfinților Apostoli, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1962, p. 26.
21) Iconomia și roadele Învierii Domnului, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1962, p. 267.
22) Învățătura despre Întruare în ”Marele cuvânt catehetic” al Sfântului Grigorie de Nyssa , în S.T., nr. 5-6, 1967, p.
303.
23) Teologia Învierii în opera Sfântului Maxim Mărturisitorul, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1968, p. 512.
24) Întruparea Mântuitorului după învățătura celor trei confesiuni creștine, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1970, p. 575.
25) Coborârea la iad a lui Iisus Hristos, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1972, p. 230.
26) Învățătura despre Întrupare la Fericitul Augustin, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1973, p. 523.
27) Nu toate sectele iudaice au luat parte la osândirea Mântuitorului, în Studii Teologice, nr. 7-10, 1976, p. 714.
28) Moartea și Învierea Mântuitorului Iisus Hristos în lumina epistolelor pauline, în S.T., nr. 9-10, 1977, p. 660.
29) Poziții protestante și ortodoxe recente despre Întrupare, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1982, p. 683.
30) Nașterea Domnului în creația imnografică a Sfântului Roman Melodul, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1983, p. 18.
31) Schimbarea la Față a Mântuitorului și semnificația ei, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1985, p. 245.
32) Persoana lui Mesia și lucrarea Sa în lumina profețiilor vechi-testamentare, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1985, p.
606.
33) Despre Întruparea Unuia-Născut și că Hristos Unul este și Domn după Scripturi, în S.T., nr. 3-4, 1953, p. 12.
34) Jertfa Domnului în cărțile de ritual ale Bisericii, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1957, p. 544.
35) Despre vârsta necunoscută din viața lui Iisus Hristos, în Mitropolia Banatului, nr. 9-10, 1964, p. 501.
36) Întruparea Mântuitorului și răspunderea comunității creștine, în Mitropolia Banatului, nr. 7-9, 1965, p. 513.
37) Iisus Hristos ca supremul profet, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1974, p. 19.
38) Ispitirea lui Iisus în pustie, în Mitropolia Banatului, nr. 7-9, 1978, p. 349.
39) Iisus Hristos ca Arhiereu, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1981, p. 57.
40) Cronologia vieții Mântuitorului, în Altarul Banatului, nr. 11-12, 1946, p. 4.
41) Învierea Domnului Hristos – certitudine și viață, în Altarul Banatului, nr. 4-6, 1991, p. 11.
42) Adevărul Învierii lui Iisus Hristos, în Altarul Banatului, nr. 4-6, 1992, p. 8.
43) Mântuitorul Hristos și copiii, în Altarul Banatului, nr. 4-6, 1992, p. 47.
44) Întruparea Domnului în opera Sfântului Atanasie celMare, în Altarul Banatului, nr. 10-12, 1994, p. 39.
45) Botezul Domnului și semnificațiile lui, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1982, p. 302.
46) Învierea Domnului, în Mitropolia Olteniei, nr. 3-4, 1965, p. 268 și în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1976, p. 207..
47) Despre Întruparea Domnului – de Sfântul Ioan Cassian, în Mitropolia Olteniei, nr. 3, 1986, p. 71.
48) Pentru Înviere, în Mitropolia Moldovei, nr. 2, 1926, p. 44.
49) Tâlcul umilei nașteri a Mântuitorului, în Mitropolia Moldovei, nr. 12, 1931, p. 330.
50) Întreita ispitire a Domnului, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1955, p. 295.
51) Judecata și condamnarea la moarte a Mântuitorului Hristos, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1956, p. 109.
52) Învierea Domnului, în Mitropolia Moldovei, nr. 5, 1956, p. 233.
53) Miruirea Domnului nostru Iisus Hristos, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1958, p. 10.
54) ”Și s-a botezat de la Ioan”, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1970, p. 43.
55) Viața Domnului nostru Iisus Hristos și viața altor întemeietori de religii , în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1974, p.
546.
56) Învierea – plenitudine de viață, în Mitropolia Moldovei, nr. 4-6, 1984, p. 307.
57) Semnificația soteriologică a coborârii la iad a Mântuitorului, în Mitropolia Moldovei, nr. 2, 1987, p. 30.
58) Relatărilor Evangheliilor despre Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, în B.O.R., nr. 9, 1909, p. ....
59) Judecata și condamnarea la răstignire a Mântuitorului Hristos, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9, 1910, p. ....
60) Iisus în fața vrăjmașilor, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1, 1929, p. 1206 ?.
61) Învierea la Hristos spre deosebire de învierea lui Lazăr, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1974, p. 391.
62) Întruparea Cuvântului rânduită din veșnicie, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1981, p. 76.
63) Întruparea și Învierea Mântuitorului după Octoih și Penticostar, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1982, p.
141.
64) Câteva semnificații teologice deosebite legate de momentul Intrării Domnului în Ierusalim, în B.O.R., nr. 4-6,
1991.

3
65) Taina Nașterii din Sfânta Fecioară Maria, în Mitropolia Banatului, nr. 5-6, 1984, p. 278.

4. Hristologie – învățături despre Hristos


1) Hristologia și soteriologia Sfântului Ioan Damaschin: Iisus Hristos Mijlocitor, în Ortodoxia, nr. 4, 1959, p. 567.
2) Formula ”o singură fire întrupată a Logosului lui Dumnezeu”. Terminologia hristologică a Sfântului Chiril al
Alexandriei comparată cu cea admisă de Biserică, în Ortodoxia, nr. 3, 1965, p. 295.
3) Hristologia Sfântului Ioan Damaschin, în Ortodoxia, nr. 3, 1965, p. 326 și în Studii Teologice, nr. 9-10, 1975, p.
687.
4) Elemente de antropologie în opera Sfântului Iustin Martirul și Filosoful în cadrul lumii și al istoriei , în Ortodoxia,
nr. 3, 1968, p. 378.
5) Învățătura protestantă despre Cuvântul lui Dumnezeu față de învățătura ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 2, 1955, p.
230.
6) Sensul ortodox al kenozei față de teoriile kenotice moderne, în Ortodoxia, nr. 3, 1956, p. 417.
7) Hristologie-soteriologie, în Ortodoxia, nr. 3, 1957, p. 460.
8) Sinteze asupra dogmei soteriologice privită interconfesional, în Ortodoxia, nr. 2, 1959, p. 196.
9) Hristologia Sfântului Grigorie de Nazianz. Hristologie și hristocentrismul vieții creștine, în Ort., nr. 2, 1960, p.
197.
10) Contribuția Sfântului Atanasie la fixarea dogmei hristologice, în Ortodoxia, nr. 2, 1961, p. 195.
11) Momente și aspecte ale hristologiei precalcedoniene și calcedoniene, în Ortodoxia, nr. 1, 1965, p. 44.
12) Învățătura creștină despre cuvânt, mijloc de expresie în cele trei confesiuni, în Ortodoxia, nr. 1, 1959, p.
48.
13) Aspecte noi în cercetarea hristologiei nou-testamentare, în Ortodoxia, nr. 3, 1967, p. 476.
14) Poziția unor teologi ortodocși și romano-catolici despre cele două voințe în Persoana lui Iisus Hristos, în
Ortodoxia, nr. 4, 1967, p. 550.
15) Învățătura hristologică a bisericilor necalcedoniene, în Ortodoxia, nr. 2, 1970, p. 252.
16) Învățătura despre ”Fiul Omului” în Sfintele Evanghelii, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1966, p. 470.
17) Hristologia Sf. Chiril al Alexandriei în perspectiva dialogului cu bisericile necalcedoniene, în Ort., nr. 2,
1971, p. 194.
18) Logosul și învățătura despre El a Sfântului Iustin Martirul și Filosoful, în Ortodoxia, nr. 1, 1972, p. 52.
19) Chipul lui Hristos în Biserica Răsăriteană, în Ortodoxia, nr. 1, 1973, p. 5.
20) Iisus Hristos – Dumnezeu adevărat și om adevărat, în Ortodoxia, nr. 2, 1973, p. 218.
21) Chipul lui Dumnezeu și responsabilitatea lui în lume, în Ortodoxia, nr. 3, 1973, p. 347.
22) Iisus Hristos și Legea mozaică sau raportul dintre creștinism și iudaism după Matei cap. V , în Ort., nr. 4,
1973, p. 621.
23) Hristologia Sinoadelor, în Ortodoxia, nr. 4, 1974, p. 573.
24) Mărturisirea lui Hristos astăzi, în Ortodoxia, nr. 3, 1975, p. 505.
25) Drumul cu Hristos Mântuitorul prin Tainele și sărbătorile Bisericii Ortodoxe , în Ortodoxia, nr. 2, 1976,
p. 402.
26) Învățătura paulină cu privire la taina lui Hristos și implicațiile ei ecumenice , în Ortodoxia, nr. 1, 1977, p.
47.
27) Hristos, sacramentul originar, în Ortodoxia, nr. 1-2, 1978, p. 24.
28) Iisus Hristos – Dumnezeu și îndumnezeitor, în Ortodoxia, nr. 1, 1983, p. 10.
29) Iisus Hristos Arhiereu după Epistola către Evrei, în Ortodoxia, nr. 2, 1983, p. 176.
30) Iisus Hristos Arhiereu în veac, în Ortodoxia, nr. 2, 1979, p. 217.
31) Hristologia Sfântului Maxim Mărturistorul, în Ortodoxia, nr. 3, 1988, p. 67.
32) Hristologia în discuțiile Sinodului IV Ecumenic, în Ortodoxia, nr. 3, 1988, p. 72.
33) Tendințe noi în hristologia catolică contemporană, în Ortodoxia, nr. 4, 1988, p. 9.
34) Hristologia lui Sever al Antiohiei și importanța ei în contextul dialogului cu necalcedonienii, în Ort., nr.
4, 1988, p. 74.
35) Doctrina despre Logos după S. N. Trubețkoi, în Ort., nr. 1, 1991, p. 125 și în nr. 4, 1990, p. 113, nr. 2,
1991, p. 119.
36) E autentic locul lui Fl. Josephus despre Domnul Iisus Hristos ?, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1951, p.
559.
37) Mântuitorul despre Sine, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1956, p. 403.
38) Genealogia Mântuitorului după Sfinții Părinți, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1958, p. 569.
39) Persoana Mântuitorului în lumina manuscriselor de la Marea Moartă, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1959,
p. 138.

4
40) Chipul lui Iisus, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1960, p. 25.
41) Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Sfintelor Evanghelii, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1964, p. 519.
42) Mesianitatea Mântuitorului Hristos și învățăturile Lui, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1967, p. 23.
43) Doctrina hristologică a lui Leonțiu de Bizanț, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1967, p. 321.
44) Relația dintre Hristos și Duhul Sfânt în viața Bisericii, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1968, p. 738.
45) Studii de hristologie în teologia românească, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1971, p. 466.
46) Mesianitatea Mântuitorului în Evanghelia Sfântului Matei, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1957, p. 104.
47) Persoana Logosului Iisus Hristos în lumina primelor patru secole patristice, în S.T., nr. 9-10, 1972, p.
666.
48) Hristologia în teologia contemporană, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1974, p. 5.
49) Logos și theosis, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1975, p. 546.
50) Logos și Kyrios în ”Stromatele” lui Clement Alexandrinul, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1977, p. 249.
51) Logos, trinitate și eclesiologie în ”Pedagogul” lui Clement Alexandrinul, în Studii Teologice, nr. 5-8,
1977, p. 461.
52) Hristologie și iconologie în disputa din secolele VIII-IX, în Studii Teologice, nr. 1-4, 1979, p. 15.
53) Kenoza lui Hristos și aspectul kenotic al Bisericii, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1981, p. 26.
54) Iisus Hristos – Viața lumii, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1983, p. 114.
55) Cunoașterea lui Hristos în Duhul Sfânt, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1983, p. 673.
56) Hristologia în lumina tradiției canonice a Bisericii Ortodoxe, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1984, p. 493.
57) Hristologia în Epistola I către Timotei, în Studii Teologice, nr. 1, 1989, p. 62.
58) Hristologia cosmică după învățătura Sfântului Maxim Mărturisitorul, în Studii Teologice, nr. 4, 1989, p.
3.
59) Chipul Mântuitorului Iisus Hristos în gândirea lui Mihai Eminescu, în Studii Teologice, nr. 1, 1991, p. 45.
60) Iisus Hristos – Dumnezeu-Mântuitorul. Hristologia, în Studii Teologice, nr. 2, 1991, p. 3.
61) Doctrina hristologică a Sfântului Chiril al Alexandriei, în Mitropolia Banatului, nr. 7-9, 1972, p. 325.
62) ”Iisus Hristos – Viața lumii” celebrat și mărturisit la Vancouver , în Mitropolia Banatului, nr. 1-2, 1984,
p. 21.
63) Credința în existența lui Dumnezeu și partea albă a existenței Mântuitorului, în Altarul Banatului, nr. 1-
3, 1994, p. 35.
64) Dimensiunea duhovnicească a Cuvântului în orizontul credinței creștine, în M.A., nr. 4-6, 1981, p. 299.
65) Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu întrupat și înviat ca om, reunificatorul creației în El pentru veci , în MO,
nr. 4, 1987, p7.
66) Cuvântul creator și mântuitor și veșnic înnoitor, în Mitropolia Olteniei, nr. 1, 1991, p. 7.
67) Perfecțiunea caracterului Domnului Iisus Hristos, în Mitropolia Moldovei, nr. 9, 1933, p. 205.
68) Ironia în cuvântările Mântuitorului, în Mitropolia Moldovei, nr. 11-12, 1958, p. 863.
69) Domnul nostru Iisus Hristos în teologia contemporană, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1965, p. 269.
70) Mesianismul lui Iisus în raport cu mesianismul iudaic, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1969, p. 21.
71) Din hristologia patristică, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1971, p. 432.
72) Hristologia lui Karl Barth, în Mitropolia Moldovei, nr. 11-12, 1973, p. 749.
73) Fiul lui Dumnezeu. Fiul Omului, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1980, p. 733.
74) Sensul hristologiei în teologia lui Borothea Solle, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-9, 1982, p. 560.
75) Iisus Hristos – Viața lumii, în Mitropolia Moldovei, nr. 10-12, 1982, p. 698.
76) Kenoza Fiului lui Dumnezeu întrupat, din punct de vedere interconfesional, în Mitropolia Moldovei, nr. 2,
1989, p. 25.
77) Doctrina despre cele două firi ale Mântuitorului în textele liturgice ortodoxe și în cele ale Bisericii
Armene, în Teologie și viață, nr. 1-3, 1992, p. 18.
78) Mesia, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 10, 1906, p. 1126.
79) Genealogia Mântuitorului Hristos, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 6, 1912, p. 561 și în nr. 7, 1912,
p. ....
80) Descoperirea înțelesului universal (Logosului) în Hristos, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5, 1928, p.
395.
81) Cuvintele rostite de Mântuitorul Hristos pe cruce, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 2, 1959, p. 177.
82) Domnul nostru Iisus Hristos ca interpret al Sfintei Scripturi, în Mitropolia Ardealului, nr. 5-6, 1983, p.
283.
83) Adam cel vechi și Adam cel nou - Iisus Hristos în epistolele pauline , în Mitropolia Ardealului, nr. 3-4,
1984, p. 175.
84) Domnul Iisus Hristos ca Învățător, în Mitropolia Olteniei, nr. 1-2, 1965, p. 3.

5
85) Valoarea hristologiei Sfântului Chiril în contextul teologiei actuale. Promovarea ecumenismului creștin,
în Mitropolia Olteniei, nr. 5-6, 1973, p. 477.
86) Despre diferitele numiri ale Domnului Iisus Hristos, în Mitropolia Olteniei, nr. 7-8, 1973, p. 587.
87) Dreapta învățătură despre cele două naturi și despre cele două voințe în Persoana Mântuitorului, în
Mitropolia Olteniei, nr. 1-2, 1984, p. 57.
88) Hristos în viața socială, în Ortodoxia, nr. 1, 1955, p. 140.
89) Iisus Hristos iubitorul de oameni, în Ortodoxia, nr. 1, 1966, p. 54.
90) Prezența Mântuitorului Hristos în noua creație, după învățătura Sfinților Părinți, în Ortodoxia, nr. 4,
1966, p. 495.
91) Iisus în fața istoriei, în Ortodoxia, nr. 1, 1971, p. 110.
92) A doua Persoană a Sfintei Treimi în doctrina Sfântului Ioan Damaschin, în Ortodoxia, nr. 2, 1976, p. 305.
93) Fiul lui Cuvântul lui Dumnezeu prin Care toate s-au făcut și se refac, în Ortodoxia, nr. 2, 1983, p. 168.
94) Iisus Hristos – Viața lumii, în Ortodoxia, nr. 3, 1983, p. 317.
95) Învățătura despre recapitularea în Hristos în teologia ortodoxă, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1971, p. 211.
96) ”Fiul Omului” după Noul Testament, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1973, p. 33.
97) Logosul în ”Protrepticul” lui Clement Alexandrinul, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1976, p. 48.
98) Iisus Hristos în izvoare antice profane, în Studii Teologice, nr. 1, 1989, p. 7.
99) Chipul Domnului nostru Iisus Hristos, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1964, p. 159.
100) Iisus Hristos în Vechiul Testament, în Mitropolia Banatului, nr. 5, 1987, p. 15.
101) Lumina noastră este Hristos, în Altarul Banatului, nr. 1-2, 1944, p. 4.
102) Ecranizarea lui Iisus Hristos, în Altarul Banatului, nr. 7-8, 1990, p. 7.
103) Hristos în viața și opera Sfântului Ignatie Teoforul, în Altarul Banatului, nr. 10-12, 1994, p. 15.

5. Sfântul Duh

1) Sensul ecumenic al lucrării Sfântului Duh în teologia Sfinților Părinți; concepție, aspecte , în Ortod, nr. 2, 1964, p.
220.
2) Învățătura despre Sfântul Duh în tratatul Sfântului Niceta de Remesiana, în Ortodoxia, nr. 2, 1964, p. 240.
3) Sfântul Duh și sobornicitatea Bisericii în învățătura Sfinților Părinți, în Ortodoxia, nr. 1, 1967, p. 32.
4) Pnevmatologia ortodoxă și valențele ei ecumenice, în Ortodoxia, nr. 4, 1968, p. 537.
5) Sfântul Duh și unitatea Bisericii, în Ortodoxia, nr. 3, 1972, p. 482.
6) Sfântul Duh în Revelație și în Biserică, în Ortodoxia, nr. 2, 1974, p. 216.
7) Prezența și lucrarea Sfântului Duh în Biserică, în Ortodoxia, nr. 3, 1978, p. 488.
8) Purcederea Sf. Duh de la Tatăl și relația cu Fiul ca temei al îndumnezeirii și înfierii noastre , Ort., nr. 3-4, 1979, p.
58.
9) Învățătura unitară despre Sf. Duh și despre Biserică exprimată în Crez la Sinodul II Ecumenic , Ort, nr 3, 1981,
p409.
10) Lucrarea Sfântului Duh pentru sfințirea și îndumnezeirea omului, în Ortodoxia, nr. 2, 1988, p. 7.
11) Învățătura Sfântului Vasile despre Sfântul Duh, în Ortodoxia, nr. 1, 1979, p. 108.
12) Duhul Sfânt în viața Bisericii față de învățătura neoprotestanților, în Ortodoxia, nr. 1, 1957, p. 67.
13) Lucrarea Sfântului Duh în Tainele Bisericii, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1979, p. 562.
14) Învierea și lucrarea Sfântului Duh, în Ortodoxia, nr. 2, 1960, p. 212.
15) Lucrarea Sfântului Duh în Biserică, în Ortodoxia, nr. 3, 1978, p. 488.
16) Sinodul II și învățătura despre Sfântul Duh, în Ortodoxia, nr. 3, 1981, p. 386.
17) Pnevmatologie-haritologie, în Ortodoxia, nr. 3, 1957, p. 468.
18) Dumnezeu-Duhul Sfânt – înnoitorul a toată făptura din perspectiva actuală a Ortodoxiei, în Ort., nr. 2, 1990, p.
180.
19) Învățătura despre Sfântul Duh la Sfântul Vasile cel Mare, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1958, p. 475.
20) Elementele demonstrației în tratatul ”Despre Sfântul Duh” al Sfântului Vasile cel Mare , în S.T., nr. 5-6, 1964, p.
275.
21) Învățătura despre Sfântul Duh la Sfântul Ambrozie, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1964, p. 458.
22) Fericitul Augustin despre Sfântul Duh, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1965, p. 334.
23) Criteriile prezenței Sfântului Duh, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1967, p. 103.
24) Raportul dintre Hristos și Sfântul Duh după Epistola a II-a către Corinteni 3, 1 - 4, 6, în S.T., nr. 3-4, 1967, p.
157.

6
25) Învățătura despre Sfântul Duh în catehezele Sfântului Chiril al Ierusalimului, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1967, p.
302.
26) Teologia Sfântului Duh după catehezele Sfântului Simeon Noul Teolog, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1967, p. 418.
27) Lucrarea Sfântului Duh în Biserică, în Studii Teologice, nr. 7-10, 1980, p. 638.
28) Transfigurarea creștinilor prin lucrarea harului Sfântului Duh, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1982, p. 346.
29) Persoana și lucrarea Sfântului Duh în scrierea ”De Spiritu Sancto” a Sfântului Vasile, în S.T., nr. 4, 1990, p. 27.
30) Sfântul Duh în spiritualitatea ortodoxă, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1993, p. 46.
31) Despre Sfântul Duh împotriva pnevmatomahilor macedonieni, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1993, p. 5.
32) Iconomia Sfântului Duh în slujba lumii, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1980, p. 239.
33) Lucrarea Duhului în lume, în Altarul Banatului, nr. 10-12, 1992, p. 23.
34) Învățătura despre Duhul Sfânt în Ortodoxie și preocupări ecumeniste contemporane, în M.A., nr. 7-8, 1973, p.
662.
35) Lucrarea Sfântului Duh în Liturghie, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1981, p. 257.
36) Lucrarea Duhului Sfânt în Biserică, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1982, p. 316.
37) Duhul Sfânt – Persoană dumnezeiască în lumina Noului Testament, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-2, 1985, p. 9.
38) Despre purcederea Duhului Sfânt în învățătura și simbolurile Bisericii Anglicane - Filioque, în Mitropolia
Olteniei, nr. 3-4, 1968, p. 180.
39) Despre Sfântul Duh – Sfântul Niceta de Remesiana, în Mitropolia Olteniei, nr. 11-12, 1973, p. 970.
40) Purcederea Sfântului Duh în învățătura ortodoxă despre Sfânta Treime , în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1974, p.
527.
41) Lucrarea călăuzitoare a Sfântului Duh, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-9, 1981, p. 434.
42) Lycrarea și darurile Sfântului Duh după Epistolele I și II către Corinteni , în Teologie și viață, nr. 9-12, 1991, p.
144.
43) Pnevmatologia ortodoxă, în Teologie și viață, nr. 9-12, 1991, p. 177.

6. Maica Domnului

1) Mariologia ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 4, 1950, p. 515.


2) Învățătura despre Maica Domnului la ortodocși și catolici, în Ortodoxia, nr. 4, 1950, p. 559.
3) Maica Domnului ca mijlocitoare, în Ortodoxia, nr. 1, 1952, p. 79.
4) Theotokos și hristologie în canoanele, stihirile, dogmaticile și troparele Octoihului Mare, în Ort., nr. 1, 1977, p.
20.
5) Maica Domnului în Prologul Evangheliei de la Luca, în Ortodoxia, nr. 3, 1980, p. 443.
6) Maica Domnului ”Povățuitoarea”, în Ortodoxia, nr. 3, 1980, p. 454.
7) Învățătura Sfintei scripturi despre Preacurata Fecioara Maria și implicațiile ei religios-morale, în Ort., nr. 3,
1980.
8) Temeiuri ale preacinstirii Maicii Domnului în Vechiul Testament, în Ortodoxia, nr. 3, 1980, p. 501.
9) Învățătura Sfântului Ioan Damaschin despre Maica Domnului, în Ortodoxia, nr. 3, 1980, p. ....
10) Cinstirea Maicii Domnului în cultul ortodox și formele ei de exprimare, în Ortodoxia, nr. 3, 1980, p. 521.
11) ”Panaghia Theotokos” în imnologia Mineelor, în Ortodoxia, nr. 3, 1980, p. 534.
12) Maica Domnului în viața Bisericii și în evlavia credincioșilor ortodocși, în Ortodoxia, nr. 3, 1984, p. 399.
13) Maica Domnului în Ort. și în catolicism. Punct de vedere ortodox față de învățăturile catolice, Ort., nr 3, 1970, p.
382.
14) Maica Domnului este Născătoare de Dumnezeu, în Ortodoxia, nr. 1, 1958, p. 82.
15) Maica Domnului în colindele religioase românești, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1953, p. 661.
16) Temeiuri ortodoxe ale cultului Maicii Domnului, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1954, p. 189.
17) Imnele Sfântului Efrem Sirul despre Maica Domnului, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1967, p. 456.
18) Cultul Maicii Domnului în Biserica coptă, în Ortodoxia, nr. 1, 1974, p. 107.
19) O nouă rătăcire a papalității, în Ortodoxia, nr. 4, 1950, p. 610.
20) Comunicatul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în legătură cu noua dogmă, în Ort., nr. 4, 1950, p.
497.
21) Învățătura despre Maica Domnului după Sfânta Scriptură, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1978, p. 181.

7
22) Sfânta Fecioară în opera omiletică a Cuviosului Andrei Criteanul și a Sf. Ioan Damaschin, în S.T., nr. 1-2, 198..,
p. ....
23) Preacurata Fecioara Maria. Maica Domnului (mariologia), în Studii Teologice, nr. 5-6, 1981, p. 325.
24) Mariologia la Nicodim Aghioritul, în Studii Teologice, nr. 2, 1987, p. 59.
25) Maicii Domnului i se cuvine Preacinstire, în Studii Teologice, nr. 4, 1987, p. 84.
26) Chipul Maicii Domnului, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1964, p. 164.
27) Ce cunoaștem din Sfânta Scriptură despre viața Maicii Domnului, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1972, p. 11.
28) Venerarea Maicii Domnului după învățătura Bisericii Ortodoxe, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1974, p. 198.
29) Preacinstirea Maicii Domnului, în Mitropolia Banatului, nr. 7-9, 1982, p. 416.
30) Maica Domnului în evlavia credincioșilor ortodocși, în Mitropolia Banatului, nr. 1, 1986, p. 33.
31) Două evlavii ce nu se cuvin a fi părăsite: cinstirea Crucii și a Maicii Domnului, în Mitropolia Banatului, nr. 1,
1988.
32) Maica Domnului – Maica Bisericii, în Altarul Banatului, nr. 7-9, 1991, p. 9.
33) Numele Fecioara Maria în graiul poporului, în Altarul Banatului, nr. 7-9, 1991, p. 14.
34) Ce învață Fericitul Augustin despre Maica Domnului, în Mitropolia Ardealului, nr. 3-4, 1960, p. 231.
35) Din învățătura mariologică a Sfântului Chiril al Alexandriei, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1961, p. 300.
36) Cultul Maicii Domnului, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1971, p. 675.
37) Dreapta învățătură despre întruparea reală a Domnului Hristos și despre sfințenia și fecioria Maicii Domnului, în
Mitropolia Olteniei, nr. 9-10, 1983, p. 616.
38) Maica Domnului în iconomia mântuirii, după învățătura ortodoxă, în Mitropolia Olteniei, nr. 1, 1991, p. 19.
39) Cultul Sfintei Fecioare la musulmani, în Mitropolia Moldovei, nr. 4, 1940, p. 213.
40) Maica Domnului – Maica durerii – Maica nădejdilor noastre, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1967, p. 518.
41) Despre preacinstirea Maicii Domnului, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1975, p. 94.
42) Preacinstirea Maicii Domnului - bibliografie, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-9, 1983, p. 439.
43) De ce venerăm pe Sfânta Fecioară Maria, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5, 1930, p. 429.
44) În apărarea Sfintei Fecioare, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 6, 1930, p. 557.
45) Maica Domnului în teologia și viața ortodoxă, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1978, p. 1113.
46) Învățătura despre Maica Domnului, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1980, p. 970.
47) Învățătura despre Sfânta Fecioară Maria în cărțile de cult, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1980, p. 982.

7. Sfânt. Sfințenie. Canonizare. Moaște

1) Concepția despre sfințenie în islamism (noțiunea și cultul sfinților musulmani), în Ortodoxia, nr. 3, 1957, p. 438.
2) Concepția despre sfințenie în creștinism (modelele sfințeniei creștine; comuniunea sfinților), în Ort., nr. 3, 1957.
3) Ideea de sacru la R. Otto din punct de vedere catolic și ortodox, în Ortodoxia, nr. 3, 1958, p. 430.
4) Sfințenia după Sfântul Chiril al Ierusalimului, în Ortodoxia, nr. 2, 1961, p. 230.
5) Sfinții Trei Ierarhi în Biserica Română, în Ortodoxia, nr. 1, 1960, p. 3.
6) Canonizarea sfinților în Biserica Ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 2, 1950, p. 260.
7) Sfințenia în Ortodoxie, în Ortodoxia, nr. 1, 1980, p. 33.
8) Moaște și relicve sfinte răsăritene în Apus, revenite în pământul făgăduit lor, în Ortodoxia, nr. 2, 1985, p. 372.
9) Sfintele moaște – sălășluirea harului dumnezeiesc în trupul omenesc, în Ortodoxia, nr. 1-2, 1993, p. 291.
10) Dotrina Bisericii Ortodoxe despre cultul sfinților, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1951, p. 292.
11) Un capitol de anghelologie: creația, natura și căderea îngerilor, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1955, p. 122.
12) Viața și faptele Sfântului Daniil Sihastrul, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1956, p. 227.
13) Considerații asupra armoniei primordiale și asupra rolului sfințeniei în restabilirea ei, în S.T., nr. 9-10, 1958.
14) Sfinții ca obiect al cultului creștin ortodox, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1958, p. 610.
15) Sfântul Ștefan cel Mare, apărător al creștinătății, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1975, p. 297.
16) Mântuitorul Iisus Hristos și sfinții îngeri după Epistola către Coloseni a Sf. Ap. Pavel, în S.T., nr. 1-2, 1977, p. 75.
17) Sfinții la judecata păcătoșilor, în Studii Teologice, nr. 5-10, 1979, p. 572.
18) Sfințenie și slujire în viața creștină, în Studii Teologice, nr. 1, 1988, p. 50.
19) Pilda luminoasă a Sfinților Trei Ierarhi, în Studii Teologice, nr. 1, 1989, p. 106.
20) Martiri și sfinți în Dobrogea, în Studii Teologice, nr. 4, 1989, p. 64.

8
21) Sfânta Muceniță Filoteia – Fecioara de la Argeș, în Studii Teologice, nr. 1, 1991, p. 76.
22) Genialitate și sfințenie, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1993, p. 101.
23) Pătimirea Sfântului Sava Gotul, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1972, p. 229.
24) Sfințenia în tradiția Bisericii Ortodoxe, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1975, p. 670.
25) Cinstirea sfintelor moaște, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1980, p. 635.
26) Sfinții – mijlocitori către Dumnezeu, în Mitropolia Banatului, nr. 11-12, 1985, p. 740.
27) Sfințenie și îndumnezeire în teologia ortodoxă, în Mitropolia Banatului, nr. 4, 1986, p. 8.
28) Întâiul martir – deschidere spre neamuri, în Mitropolia Banatului, nr. 6, 1986, p. 28.
29) Apostolicitatea cinstirii sfintelor moaște, în Mitropolia Banatului, nr. 2, 1988, p. 9.
30) Sfânta Macrina, sora Marelui Vasile, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1989, p. 21.
31) Act sinodal privind canonizarea unor sfinți români, în Altarul Banatului, nr. 10-12, 1992, p. 8.
32) Solemnitatea canonizării Sfântului Ioan de la Prislop, în Altarul Banatului, nr. 10-12, 1992, p. 15.
33) Despre viața Sfintei Macrina, în A. B., nr. 1-3, 1993, p. 51 și în nr. 4-6, 1993, p. 83 și în nr. 10-12, 1993, p. 95.
34) Sfânta Sofronie de la Vrața, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1966, p. 56.
35) Sfântul Serafim de Sarov, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1980, p. 116.
36) Cuvioasa Parascheva, în Mitropolia Ardealului, nr. 10-12, 1980, p. 890.
37) Cinstirea sfintelor moaște în lumina învățăturii ortodoxe despre îndumnezeirea omului, M.A., nr. 1-2, 1985, p. 20.
38) Câteva știri mai puțin cunoscute despre martiri și moaște în corespondența Sfântului Vasile , în M.A., nr. 3, 1986,
p. 25.
39) Noi sfinți ortodocși, în Mitropolia Ardealului, nr. 5, 1988, p. 47.
40) Viața și pătimirea Sfântului Mucenic Ioan Valahul, în Mitropolia Olteniei, nr. 5-6, 1964, p. 436.
41) Canonizarea sfinților după învățătura și după rânduielile Ortodoxiei, în Mitropolia Olteniei, nr. 5-6, 1968, p. 360.
42) Sfântul Ignatie Teoforul și Nicodim de la Tismana, în Mitropolia Olteniei, nr. 9-10, 1971, p. 634.
43) Sfânta Mare Muceniță Ecaterina din Alexandria Egiptului, în Mitropolia Olteniei, nr. 11-12, 1973, p. 984.
44) Cuvânt de laudă pentru arhangheli și îngeri și pentru celelalte cete ale puterilor cerești , M.O., nr. 11-12, 1984, p.
730.
45) Cinstirea Cuvioasei Parascheva, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1955, p. 130.
46) Sfânta Parascheva cea Nouă, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1956, p. 122.
47) Viața și faptele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, în Mitropolia Moldovei, nr. 6-7, 1956, p. 332.
48) Câteva însemnări despre Sfântul Rafail de la Agapia, în Mitropolia Moldovei, nr. 10, 1956, p. 613.
49) Viața Cuvioasei Paracheva, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1957, p. 260.
50) Sfântul Leontie de la Rădăuți, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1964, p. 282.
51) Cinstirea sfinților în Biserica Ortodoxă, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1970, p. 24.
52) Un nou fragment din racla pictată a Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, în M.M., nr. 7-8, 1970, p. 377.
53) Cultul sfinților, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1974, p. 591.
54) Cuvioasa Parascheva – fiică a Bisericii și floare a Ortodoxiei, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1978, p. 753.
55) Pomenirea Sfântului slăvitului și Marelui Mucenic Gheoghe, purtătorul de biruire, în M.M., nr. 3-6, 1979, p. 382.
56) Sfântul Ștefan în evlavia moldovenilor – Athleta Christi, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1979, p. 503.
57) Profilul moral al sfinților români, în Ortodoxia, nr. 2, 1974, p. ....
58) Despre canonizarea sfinților în Biserica Ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 2, 1950, p. ....
59) Sfântul Mucenic Emilian din Durostor, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 4-6, 1944, p. 125.
60) Însemnatatea canonizării sfinților români, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1953, p. 493.
61) Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5, 1954, p. 525 și nr. 3-5, 1968, p. 347.
62) Sfântul Mucenic Ioan Românul, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5, 1954, p. 537.
63) Viața Sfântului Montanus – preotul din Singidunum, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1934, p. 145.
64) Generalizarea cultului Sfintei Cuvioasei Parascheva, Sfintei Filofteia, Sfântului Grigorie Decapolitul, Cuviosului
Nicodim de la Tismana, Sfântului Ioan Valahul și a Sfântului Dimitrie Basarabov, în B.O.R., nr. 11-12, 1955, p. 1066.
65) Canonizarea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și a unor noi sfinți, în B.O.R., nr. 3-4, 1934, p. 1137.
66) O cutie cu moaște din secolul al XVII-lea, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1963, p. 792.
67) Sfântul Constantin Brâncoveanu – activitate și jertfă, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1964, p. 869.
68) Canonizarea sfinților români, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 6, 1968, p. 725.
69) Sfântul Sava Gotul, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1972, p. 556.

9
70) Semnificația unor momente și acțiuni privind moaștele Sfântului Mucenic Ioan cel Nou, în B.O.R., nr. 1-2, 1973, p.
....
71) Martyrion-ul de la Niculițel, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1973, p. 229 și nr. 3-5, 1973, p. 464.
72) Sfinți și Martiri la Tomis-Constanța, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1974, p. 975.
73) Din viața Sfântului Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului, în B.O.R., nr. 9-10, 1974, p. 1243.
74) Racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1974, p. 1391.
75) Cuviosul Paisie cel Mare, un desăvârșit monah român, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1975, p. 194.
76) Cuviosul Nicodim cel Sfințit de la Tismana, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1975, p. 162.
77) Viața și martiriul Sfântului Elion de Holms, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1975, p. 214.
78) Noi dovezi arheologice referitoare la vechimea martirilor de la Niculițel, în B.O.R., nr. 5-6, 1976, p. 535.
79) Sfinți ortodocși din secolul al XVIII-lea în sud-estul Europei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-3, 1977, p. 121.
80) Cuviosul Ioan cel Nou-Hozevitul, un sfânt român din zilele noastre, în B.O.R., nr. 1-2, 1981, p. 67.
81) Un portret al Sfântului Ioan Românul, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1981, p. 787.
82) Mitropolitul Dosoftei, Preacuviosul Părintele nostru Alexie-omul lui Dumnezeu, în M.M., nr. 3-5, 1980, p. 365.
83) Mitropolitul Dosoftei, pomenirea Preacuviosului Părintele nostru Eftimie cel Mare, în M.M., nr. 1-2, 1980, p. 143.
84) Pomenirea Sfinților Împărați Constantin și Elena, în Mitropolia Moldovei, nr. 6-8, 1980, p. 611.
85) Preacuviosul Părintele nostru Teofilact, episcop de Nicomidia și Pavel Mărturisitorul, M.M., nr 1-3, 1981, p. 115.
86) Vitejia Sfintei Mucenițe Teodosia, în Mitropolia Moldovei, nr. 4-6, 1981, p. 351.
87) Preacuvioasa Parascheva, viața, aducerea moaștelor, biserici cu acest hram, în M.M., nr. 7-9, 1981, p. 562.
88) Pomenirea Sfântului Ioan, arhiepiscop de Țaringrad, în Mitropolia Moldovei, nr. 10-12, 1981, p. 770.
89) Pomenirea Sfântului Ipatie, episcopul de Gangra, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1982, p. 108.
90) Sfânta Mare Muceniță Irina, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1982, p. 521.
91) Pomenirea Sfintei Mucenițe Teodosia, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-9, 1982, p. 652.
92) Pomenirea Preacuviosului Zaharia Curelariul și a lui Ioan, în Mitropolia Moldovei, nr. 10-12, 1982, p. 766.
93) Pomenirea Preacuviosului Părintele nostru Efrem Sirul, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3, 1983, p. 83.
94) Sfinți români. Cuviosul Ioan Hozevitul cel Nou, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3, 1983, p. 85.
95) Cultul sfinților îngeri, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3, 1983, p. 30.
96) Despre cinstirea sfintelor moaște, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3, 1983, p. 42.
97) Sfântul Daniil Sihastrul, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3, 1984, p. 143.
98) Sfântul Ștefan cel Mare în evlavia poporului român, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-9, 1984, p. 619.
99) Cuvioasa Teodora de la Sihla, în Mitropolia Moldovei, nr. 10-12, 1984, p. 797.
100) Sfântul Ioan Valahul, în Mitropolia Moldovei, nr. 4-6, 1985, p. 401.
101) Cinstirea sfinților îngeri, în Mitropolia Moldovei, nr. 6, 1986, p. 85.
102) Cinstirea sfintelor moaște, mijloc de întărire a evlaviei creștine, în Mitropolia Moldovei, nr. 1, 1988, p. 70.
103) Sfințenia lui Dumnezeu și sfințenia oamenilor în Vechiul Testament și în Noul Testament, TșiV, nr. 1-3, 1992, p.
46.
104) Sfinți și sfințenie – un punct de vedere ortodox, în Teologie și viață, nr. 1-3, 1992, p. 58.
105) Că sunt ești Dumnezeul nostru și întru sfinți Te odihnești, în Teologie și viață, nr. 1-3, 1992, p. 67.
106) Învățătura despre sfânt și sfințenie în cărțile Vechiului Testament (Teză doctorat), în T.V., nr. 4-7, 1992, p. 13.
107) Ștefan cel Mare și Sfânt – ecouri la cononizare, în Teologie și viață, nr. 8-10, 1992, p. 211.
108) Sfânt și sfințenie după Noul Testament, în Teologie și viață, nr. 11-12, 1992, p. 42.
109) Sfinți comuni în Biserica Răsăriteană și cea Apuseană, în Teologie și viață, nr. 11-12, 1992, p. 53.
110) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț, în Teologie și viață, nr. 11-12, 1994, p. 52.
111) Alte știri despre Cuviosul Ioan cel Nou Hozevitul, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1982, p. 295.
112) Sfântul bizantin, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1986, p. 102.
113) Sfinți martiri ”Dasius” de la Durostorum și Axiopolis, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1989, p. 144.
114) Comemorarea a 120 de ani de la moartea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, în B.O.R., nr. 1-2, 1990, p. 80.
115) Cinstirea moaștelor Cuviosului Dimitrie cel Nou din catedrala Patriarhiei Române, în B.O.R., nr. 7-9, 1991, p.
181.
116) Canonizarea unor sfinți români, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 10-12, 1991, p. 110.
117) Episcopul Melchisedesc Ștefănescu despre sfinții români, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-3, 1992, p. 125.
118) Slujba Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-3, 1992, p. 131.

10
119) Despre sfinți și sfințenie la români; câțiva sfinți români, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-10, 1992, p. 29.

8. Profeți. Profeții. Apostoli. Prooroci

1) Profeți și profeții false după Vechiul Testament, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1949, p. 326.
2) Profeția vergiliană, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1982, p. 654.
3) Profetul Ilie în lumina izvoarelor biblice și patristice, în Altarul Banatului, nr. 7-8, 1990, p. 36.
4) Profețiile despre Hristos în preocupările Sfinților Părinți, în Altarul Banatului, nr. 10-12, 1991, p. 7.
5) Proorocul Moise –preînchipuire a lui Hristos-Dumnezeu, în Altarul Banatului, nr. 10-12, 1991, p. 11.
6) Profeții și rolul lor în istoria mântuirii, în Mitropolia Ardealului, nr. 3-4, 1983, p. 139.
7) Cei dintâi soți de călătorie și învățăcei ai Domnului, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1958, p. 378.
8) Mărturia lui Ioan Botezătorul față de delegații Sinedriului, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1959, p. 165.
9) Viața și activitatea Sfântului Ioan Botezătorul, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1965, p. 55.
10) Chemarea profetică în viziunea lui Isaia, în Teologie și viață, nr. 9-12, 1991, p. 121.
11) Schițe din viața Sfântului Apostol Pavel, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1, 1893, p. 130.
12) Profețiile lui Ioil, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5, 1908, p. 564 și în nr. 6, 1908, p. ....
13) Profețiile lui Amos, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7, 1908, p. 726.
14) Rolul educativ al profeților, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1, 1911, p. ... și în nr. 2, 1911, p. 153 și în nr. 3,
1911, p. ..., în nr. 4, 1911, p. ... și în nr. 5-6, 1911 și în nr. 1, 1912, p. 44.
15) Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Licaonia, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1960, p. 663.
16) Sfinții Apostoli Petru și Pavel, văzuți și cinstiți după 1900 de ani, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1967, p. 239.
17) Sfântul Ioan Botezătorul a fost qumranit sau esenian ?, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1975, p. 377.
18) Moartea Sfântului Ioan Botezătorul după Sfintele Evanghelii și istoricul Iosif Flaviu, în S.T., nr. 4, 1986, p. 66.
19) Ioan, profetul deșerturilor, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1975, p. 20.
20) Egalitatea Sfinților Apostoli după Noul Testament, în Altarul Banatului, nr. 7-9, 1991, p. 18.
21) Personalitatea Sfântului Apostol Pavel, izvoarele sale doctrinare și permanenta sa activitate, A.B., nr. 4-6, 1993,
p. 31.
22) Sfântul Apostol Pavel și adevărurile evanghelice cuprinse în epistolele sale, în Altarul Banatului, nr. 7-9, 1993, p.
79.
23) Sfântul Varnava Cipriotul – Apostol al eleniștilor, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1963, p. 45.
24) Sfântul Luca – autor nou-testamentar, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1963, p. 74.
25) Sfinții Apostoli Petru și Pavel, luceferi ai creștinătății, în Mitropolia Olteniei, nr. 5-6, 1967, p. 359.
26) Laudă sfinților Apostoli Petru și Pavel, în Mitropolia Olteniei, nr. 5-6, 1984, p. 342.
27) Sfântul Ioan Botezătorul, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1955, p. 1.
28) Sfinții Apostoli Petru și Pavel, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1955, p. 272.
29) Cinstirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel în Ortodoxie, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1967, p. 345.
30) Sfinții Apostoli Petru și Pavel în lumina apostolicității și sobornicității Bisericii, în M.M., nr. 5-8, 1978, p. 549.
31) Pomenirea Sfântului slăvitului și întru tot lăudatului Apostol Andrei cel întâi chemat, în M.M., nr. 9-12, 1980, p.
784.
32) Sfinții Apostoli Petru și Pavel în slujba Evangheliei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1978, p. 536.
33) Sfântul Apostol Andrei în tradiția Bisericii și în viața creștinilor, în B.O.R., nr. 11-12, 1978, p. 1325.
34) Sfântul Pavel, Apostolul neamurilor, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1951, p. 369.
35) Sfintul Apostol Pavel, muncitor cu brațele, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1951, p. 430.
36) A putut oare face parte Sfântul Ioan Botezătorul din comunitatea esenienilor de la Qumran, în S.T., 3-4, 1964, p.
172.
37) Iisus Hristos ca suprem Profet, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1974, p. 19.

9. Sfintele Taine

1) Caracterul sacramental și efectul eclezial al Tainelor, în Ortodoxia, nr. 1, 1967, p. 146.


2) Ființa Bisericii și Sfintele Taine, în Ortodoxia, nr. 4, 1972, p. 523.
3) Cuvântul lui Dumnezeu și Sfintele Taine în Biserica Ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 4, 1972, p. 543.
4) Creația ca dar și Tainele Bisericii, în Ortodoxia, nr. 1, 1976, p. 10.

11
5) Caracterul hristologic al Sfintelor Taine. Raportul generalal Tainelor cu Biserica, în Ortodoxia, nr. 1, 1976, p. 25.
6) Lucrarea Sfântului Duh în Sfintele Taine, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1979, p. 562.
7) Ritualul Tainelor și Liturghiile baptismale. Tainele și realismul sacramental, în Ortodoxia, nr. 3, 1960, p. 339.
8) Ființa Tainelor în cele trei confesiuni, în Ortodoxia, nr. 1, 1956, p. 3.
9) Numărul Tainelor, raportul între ele și problema Tainelor în afara Bisericii, în Ortodoxia, nr. 2, 1956, p. 191.
10) Deosebiri interconfesionale cu privire la Sfintele Taine: număr, ființă, lucrarea Tainelor, în Ort., nr. 4, 1959, p.
499.
11) Tainele săvârșite în afara Bisericii, în Ortodoxia, nr. 1-2, 1978, p. 342.
12) Considerații canonico-eclesiologice asupra documentului de la Lima, în Ortodoxia, nr. 2, 1986, p. 119.
13) Tainele de inițiere după Catehezele mistagogice ale Sfântului Chiril al Ierusalimului, în Ortodoxia, nr. 4, 1986, p.
126.
14) Sfintele Taine, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1949, p. 514.
15) Sfintele Taine: generalități și controverse interconfesionale, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1950, p. 21.
16) Sfintele Taine după Catehezele Sfântului Chiril al Ierusalimului, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1959, p. 428.
17) Cântări din slujbele Sfintelor Taine și ale Ierurgiilor principale, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1964, p. 3.
18) Despre Sfintele Taine, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1965, p. 286 și nr. 9-10, 1967, p. 565.
19) Importanța Sfintelor Taine în creșterea noastră în Hristos, în Studii Teologice, nr. 7-10, 1976, p. 683.
20) Tainele în confesiunea augustană, în Studii Teologice, nr. 7-10, 1980, p. 707.
21) Sfintele Taine în Mărturisirea ortodoxă a lui Petru Movilă, în Studii Teologice, nr. 7-10, 1980, p. 714.
22) Frecvența săvârșirii Sfintelor Taine, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1970, p. 311.
23) Sfintele Taine, în Mitropolia Ardealului, nr. 3-4, 1971, p. 275 și în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1978, p. 175.
24) Desăvârșirea vieții creștine prin Sfintele Taine, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-2, 1964, p. 73.
25) Sfintele Taine și Ierurgii, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1965, p. 100.
26) Sfintele Taine în viața Bisericii după Mărturisirile de credință ortodoxă din secolele XVI-XVII, în Mitropolia
Ardealului, nr. 10-12, 1982, p. 611.
27) Sfintele Taine, mijloace de mântuire și sfințire a credincioșilor, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1983, p. 447.
28) Raportul dintre Sfintele Taine și Ierurgii, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1985, p. 422.
29) Sfintele Taine în concepția vechilor catolici și poziția Bisericii Ortodoxe în acest domneiu, în M.O., 5-6, 1968, p.
383.
30) Valoarea morală a Sfintelor Taine, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1965, p. 31.
31) Caracterul ecleziologic al Sfintelor Taine în cele trei confesiuni, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1972, p. 734.
32) Uniurea credinciosului cu Hristos prin Sfintele Taine în Biserică, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-6, 1979, p. 278.
33) Despre materia Tainelor lui Dumnezeu, în Mitropolia Moldovei, nr. 3, 1987, p. 82.
34) Sfintele Taine ale Bisericii după tradiția apostolică, din punct de vedere ortodox, în M.M., nr. 11-12, 1980, p. ...
35) Taine și Ierurgii ortodoxe în prezentare protestantă, în Mitropolia Olteniei, nr. 7-8, 1966, p. ....

10. Taina Botezului

1) Botezul și unitatea creștinilor în lumina sfintelor canoane, în Ortodoxia, nr. 3, 1974, p. 486.
2) Botezul – taină a încorporării și creșterii în Hristos, în Ortodoxia, nr. 1-2, 1978, p. 99.
3) Taina Botezului, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1979, p. 461.
4) Dispoziții și norme canonice privind administrarea Sfintei Taine a Botezului, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1979, p. 593.
5) Botezul în diferite rituri liturgice creștine (Teză doctorat), Ort, partea I nr. 1, 1985, p. 17, partea II nr. 2, 1985, p.
239.
6) Botezul în lumina Sfintei Scripturi după mărturisirea Sfinților Părinți și în teologia reformată , în Ort., nr. 4, 1991,
p97.
7) Implicațiile eclesiologice ale Tainei Sfântului Botez, în Ortodoxia, nr. 4, 1994, p. 17.
8) Slujba Botezului în Biserica Ortodoxă Siriană din India în comparație cu cea din ritul bizantin , în Ort., 1, 1971, p.
57.
9) Cântările din slujba Botezului, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1964, p. 3.
10) Rânduiala și explicarea slujbei Botezului la Sfântul Ambrozie al Milanului și la Teodor de Mopsuestia, în Studii
Teologice, nr. 7-8, 1968, p. 543.
11) Explicarea Botezului în ”Catehezele baptismale” ale Sfântului Ioan Gură de Aur, în S.T., nr. 7-8, 1970, p. 509.

12
12) Rânduiala și explicarea Botezului după Arhiepiscopul Simeon al Tesalonicului, în S.T., nr. 9-10, 1972, p. 695.
13) Slujba Botezului în ritul liturgic ortodox și cel catolic, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1973, p. 685.
14) Relația dintre Botez și Înviere în viața credinciosului după Epistola către Romani, în S.T., nr. 1-2, 1974, p. 60.
15) Rânduielile Bisericii etiopiene privitoare la slujba Botezului, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1976, p. 140.
16) Semnificațiile și rolul Botezului în viața creștină după Noul Testament, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1980, p. 37.
17) Expunerea catehetică a Sfântului Botez, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1982, p. 358.
18) Taina Botezului, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1964, p. 27.
19) Botezul Sfântului Duh, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1964, p. 35.
20) Efectele Sfântului Botez din punct de vedere dogmatic, în Mitropolia Banatului, nr. 9-10, 1964, p. 513.
21) Sfânta Taină a Botezului și viața morală creștină, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1966, p. 214.
22) O practică greșită la săvârșirea Sfântului Botez, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1966, p. 289.
23) Slujba Botezului în Biserica Armeană, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1969, p. 236.
24) Sfinții Părinți despre botezul copiilor, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1978, p. 6.
25) Obligații pastorale legate de Sfânta Taină a Botezului, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1981, p. 339.
26) Botez, Euharistie, slujire, în Mitropolia Banatului, nr. 1-2, 1983, p. 21.
27) Taina Sfântului Botez de-a lungul vremii, în Mitropolia Banatului, nr. 5-6, 1984, p. 285 și nr. 7-8, 1984, p. 428.
28) Restaurarea chipului lui Dumnezeu în om prin Taina Sfântului Botez, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1985, p.
724.
29) Despre binefacerea Botezului, în Altarul Banatului, nr. 10-12, 1991, p. 115.
30) Sfântul Grigorie al Nyssei împotriva celor care amână botezul, în Altarul Banatului, nr. 7-9, 1992, p. 98.
31) Botezul ereticilor, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1961, p. 242.
32) Nașterea din Duh, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1958, p. 37.
33) Botezul pruncilor, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1970, p. 406.
34) Botezul cel adevărat, în Mitropolia Moldovei, nr. 11-12, 1970, p. 673.
35) Botezul ortodox – documentare biblică, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1971, p. 215.
36) Taina Sfântului Botez, un obicei ?, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1, 1931, p. 45.
37) Cufundare, nu stropire, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9, 1931, p. 522.
38) Pedobaptismul de-a lungul vremii, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1975, p. 130.

11. Taina Mirungerii


1) Mirungerea – taină a încorporării și creșterii în Hristos, în Ortodoxia, nr. 1-2, 1978, p. 99.
2) Taina Mirungerii, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1979, p. 477.
3) Slujba Mirungerii în Biserica Ortodoxă Siriană din India în comparație cu ritul bizantin, în Ort., nr. 1, 1971, p. 57.
4) Slunja Mirungerii în ritul liturgic etiopian și cel bizantin, în Ortodoxia, nr. 4, 1972, p. 568.
5) Taina Mirungerii în Biserica Ortodoxă și în Bisericile vechi-orientale. Mirungerea după Sfânta Scriptură și
Tradiția apostolică privind ritualul Mirungerii. Continuarea trradiției apostolice privitoare la Mirungere în epoca
post-apostolică și cea patristică ..., în Ortodoxia, nr. 2, 1987, p. 62.
6) Taina Mirungerii – studiu canonic interconfesional, în Ortodoxia, nr. 4, 1988, p. 100.
7) Miruitul, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1953, p. 643.
8) Rânduiala și explicarea slujbei Mirungerii la Sfântul Ambrozie al Milanului și la Teodor de Mopsuestia , în Studii
Teologice, nr. 7-8, 1968, p. 543.
9) Rânduiala și explicarea Mirungerii după arhiepiscopul Simeon al Tesalonicului, în S.T., nr. 9-10, 1972, p. 711.
10) Rânduiala Bisericii etiopiene privitoare la slujba Mirungerii, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1976, p. 140.
11) Expunere catehetică a Sfintei Mirungeri, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1982, p. 358.
12) Slujba Mirungerii în Biserica Armeană, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1969, p. 236.
13) Precizări cu privire la miruire, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1970, p. 347.
14) Sfințirea Sfântului și Marelui Mir, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1966, p. 525.
15) Sfânta Taină a Mirungerii, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3, 1977, p. 125.
16) Dispoziții și norme canonice privind administrarea Sfântului și Marelui Mir , în M.M., nr. 1-3, 1981, p.
39.
17) Despre Taina Sfântului Mir, în Mitropolia Moldovei, nr. 10-12, 1982, p. 762.
18) Sfântul Mir, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1930, p. ....
19) Despre Sfântul și Marele Mir și Taina Mirungerii, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1978, p. 530.

13
20) Sfințirea Sfântul și Marele Mir în BOR (secolele XVI-XIX), în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1985,
p. 549.

13. Taina Euharistiei

1) Idei fundamentale în Sf.Euharistie. Încercare de determinare și explicare a esenței Euharistiei, Ort., nr. 2, 1964, p.
261.
2) Sfânta Euharistie și comunitatea creștină într-o concepție nouă, în Ortodoxia, nr. 4, 1964, p. 557.
3) Sensul ecumenic al Sfintei Euharistii la Sfântul Ioan Gură de Aur. Esența și forma. Sensul sacramental și
comunitar. Bazele ecumenice ale unității euharistice. Demnitatea cerută pentru împărtășire, în Ortodoxia, nr. 4, 1965,
p. 520.
4) Sfânta Euharistie și unitatea creștină în cadrul Mișcării Ecumenice. Taina unității creștine, în Ort., nr. 1, 1967, p.
49.
5) Sf. Euharistie în concepția vechilor catolici și poziția Bisericii Ortodoxe în această problemă , în Ort, nr 3, 1967, p
322.
6) Unitatea Bisericii în Dumnezeiasca Euharistie, în Ortodoxia, nr. 3, 1968, p. 424.
7) Teologia Euharistiei, în Ortodoxia, nr. 3, 1969, p. 343.
8) Doctrina euharistică în operele Sfântului Chiril, în Ortodoxia, nr. 2, 1971, p. 210.
9) Sfânta Euharistie ca jertfă ispășitoare în Biserica veche catolică și în Biserica Ortodoxă, în Ort., nr. 3, 1971, p.
483.
10) Euharistia și unirea creștinilor, în Ortodoxia, nr. 2, 1973, p. 286.
11) De la acordul euharistic la recuniașterea reciprocă a slujirii preoțești între romano-catolici și protestanți, în
Ortodoxia, nr. 2, 1973, p. 305.
12) Euharistia – Taină a încorporării și creșterii în Hristos, în Ortodoxia, nr. 1-2, 1978, p. 99.
13) Euharistia – izvor de viață spirituală în Ortodoxie, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1979, p. 499.
14) Sfânta Euharistie ca jertfă și Taină în fața obiecțiunilor sectare, în Ortodoxia, nr. 2, 1986, p. 76.
15) Aspectul comunitar al Sfintei Euharistii, în Ortodoxia, nr. 4, 1987, p. 137.
16) Dumnezeiasca Euharistie în cele trei confesiuni, în Ortodoxia, nr. 1, 1953, p. 46.
17) Cele patru Evanghelii – dovadă pentru folosirea pâinii dospite la Sfânta Euharistie, în S.T., nr. 9-10, 1951, p. 552.
18) Sfânta Împărtășire în spiritualitatea creștină. Deasă ori rară Împărtășire, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1953, p.
382.
19) Evlavia euharistică după Sfântul Ioan Gură de Aur, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1957, p. 632.
20) Aspectul comunitar al Dumnezeieștii Euharistii, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1959, p. 417.
21) Valoarea morală creștină a dumnezeieștii Euharistii, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1964, p. 216.
22) Legătura între Euharistie și iubirea creștină, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1965, p. 3.
23) Dogma euharistică în Sfânta Liturghie, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1967, p. 276.
24) Teologia Sfântului Vasile cel Mare în rugăciunile euharistice, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1967, p. 290.
25) Doctrina euharistică a Sfântului Chiril al Alexandriei, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1968, p. 528.
26) Ritualul împărtășirii în riturile liturgice orientale, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1973, p. 82.
27) Semnificația eclesiologică a Sfintei Euharistii, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1973, p. 534.
28) Ritualul împărtășirii în riturile liturgice apusene, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1973, p. 698.
29) Sfânta Taină a Euharistiei – Taină a iubirii jertfelnice, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1975, p. 737.
30) Rânduiala Bisericii etiopiene privitoare la slujba Împărtășirii, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1976, p. 140.
31) Biserică și Euharistie, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1982, p. 230.
32) Cuminecătura, în Studii Teologice, nr. 4-6, 1964, p. 252.
33) Pregătirea Sfântului Agneț pentru împărtășire, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1965, p. 381.
34) Împărtășirea credincioșilor la Sfânta Liturghie, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1969, p. 72.
35) Preînchipuiri euharistice. Caracterul și importanța ei, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1974, p. 29.
36) Botez, Euharistie, Slujire, în Mitropolia Banatului, nr. 1-2, 1983, p. 21.
37) Un document ecumenist asupra Sfintei Euharistii, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1970, p. 451.
38) Sfânta Euharistie ca Taină a unității Bisericii, în Mitropolia Olteniei, nr. 5-6, 1965, p. 351.
39) Sfânta Împărtășanie în viața creștină, în Mitropolia Olteniei, nr. 3-4, 1967, p. 182.
40) Teologia jertfei euharistice în lumina Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinți, în M.O., nr. 7-8, 1968, p. 573.

14
41) Controversa euharistică din secolul al XI-lea, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1941, p. 261.
42) Meditațiuni asupra esenței Sfintei Euharistii, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1956, p. 18.
43) Despre unirea euharistică, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1957, p. 80.
44) Despre Sfânta Taină a Cuminecăturii, în Mitropolia Moldovei, nr. 11-12, 1964, p. 591.
45) Dumnezeiasca Euharistie, Taină a unității Bisericii la Fericitul Augustin, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1973, p.
47.
46) Euharistia – Taină a unității Bisericii și a mântuirii în Hristos, în Mitropolia Moldovei, nr. 10-12, 1983, p. 627.
47) Despre felurile de împărtășire în BOR, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-9, 1985, p. 612.
48) Taina Sfintei Euharistiii – mijloc de mântuire, în Mitropolia Moldovei, nr. 5, 1988, p. 66.
49) Păstrarea Sfintei Împărtășanii, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5, 1928, p. ... și în nr. 6, 1928, p. 520.
50) Vinul euharistic, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 2-3, 1931, p. 191.
51) Sfânta Euharistie și problemele morale în viața omului modern, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1935, p.
241.
52) Capitolul împărtășirii în cadrul Sfintei Liturghii, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1963, p. 265.
53) Dosoftei, mitropolitul Moldovei, apărător al epiclezei euharistice, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1977, p.
727.
54) Sfânta Euharistie – studiu exegetic, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1982, p. 834.
55) Cealaltă înfometare, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1990, p. 49.

14. Taina Maslului


1) Maslul – Taină restauratoare, în Ortodoxia, nr. 1-2, 1978, p. 99.
2) Taina Sfântului Maslu, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1979, p. 559.
3) Maslul de obște. Întrelăsări și abateri, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1980, p. 296.
4) Taina Sfântului Maslu, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1964, p. 655.
5) Sfânta Taină a Maslului, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3, 1977, p. 136.
6) Despre Taina Sfântului Maslu, în Mitropolia Moldovei, nr. 10-12, 1982, p. 764.
7) Sfânta Taină a Maslului, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5, 1928, p. 388.
8) Sfânta Taină a Maslului în viața creștinului, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-10, 1989, p. 175.
9) Pastorația credincioșilor bolnavi, în Mitropolia Banatului, nr. 9-12, 1976, p. ....
10) Câți preoți oficiază Sfântul Maslu, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1956, p. ...
11) Reconsiderarea Tainei Sfântului Maslu la romano-catolici, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1973.

15. Taina Nunții

1) Caracterul eclezial al Nunții, în Ortodoxia, nr. 1-2, 1978, p. 99.


2) Taina Nunții, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1979, p. 511.
3) Taina Sfintei Cununii, în Ortodoxia, nr. 4, 1986, p. 104.
4) Căsătoriile mixte în lumina învățăturii și practicii canonice ortodoxe, în Ortodoxia, nr. 1, 1988, p. 92.
5) Slujitorul Tainei Nunții în cele trei confesiuni creștine și problemele ridicate, în Ortodoxia, nr. 2, 1959, p. 218.
6) Biserica creștină sprijină și binecuvintează orice acțiune menită să întărească familia, în S.T., nr. 7-8, 1950, p.
513.
7) Taina Nunții, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1960, p. 484.
8) Cântările din slujba Cununiei, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1964, p. 3.
9) Sfântul Grigorie de Nazianz despre familia sa, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1964, p. 350.
10) Căsătoriile mixte și ultimele măsuri luate de Vatican în privința lor, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1968, p. 487.
11) Concepția Sfântului Ioan Gură de Aur despre familie, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1957, p. 125.
12) Viața morală a soților în cadrul unirii conjugale creștine, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1974, p. 533.
13) Reglementarea căsătoriei în Biserica Ortodoxă bulgară, în Studii Teologice, nr. 7-10, 1980, p. 659.
14) Familia – celulă și garanție a trăiniciei și progresului societății, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1984, p. 609.
15) Rudenia ca impediment la căsătorie și cununie, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1992, p. 17.
16) Căsătoria – Taină a dăruirii și a desăvârșirii persoanei, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1992, p. 130.
17) Familia în lumina sfinti Scripturi, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1967, p. 15.
18) Familia creștină ca Biserică familiară, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1967, p. 230.

15
19) Considerații despre Taina Cununiei în cadrul misteriologiei ortodoxe, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1981, p.
308.
20) Îndrumări cu privire la căsătoria tinerilor teologi, în Mitropolia Banatului, nr. 1-2, 1983, p. 76.
21) Impedimente la căsătorie în lumina hotărârii celei de-a doua conferințe panortodoxe, în M.B., nr. 7-8, 1984, p.
404.
22) Originea, evoluția și semnificația slujbei Sfintei Cununii, în Altarul Banatului, nr. 1-2, 1990, p. 59.
23) Despre familie în Vechiul Testament, în Mitropolia Ardealului, nr. 11-12, 1960, p. 821.
24) Întărirea familiei, datorie patristică și poruncă divină, în Mitropolia Ardealului, nr. 6-7, 1967, p. 516.
25) Familia și viața modernă, în Mitropolia Ardealului, nr. 10-12, 1967, p. 843.
26) Încetarea și desfacerea căsătoriei civile și a cununiei religioase sau divorțul în lumina învățăturii creștine, în
Mitropolia Ardealului, nr. 10-12, 1974, p. 572.
27) Pregătirea mirilor pentru Sfânta Taină a Cununiei și pentru familie , în Mitropolia Ardealului, nr. 3-4, 1984, p.
186.
28) Căsătoria și familia în lumina Sfintei Scripturi. Nașterea de prunci – scop principal al căsătoriei, în Mitropolia
Ardealului, nr. 9-10, 1985, p. 581.
29) Din învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur în legătură cu familia creștină, în M.M., nr. 1-2, 1970, p. 37.
30) Problema căsătoriilor mixte în lumina documentelor oficiale și a propunerilor comisiilor interconfesionale în
ultimul deceniu, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1975, p. 61.
31) Nunta sau Sfânta Taină a Cununiei, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3, 1977, p. 129.
32) ”Dar din pricina desfrânării fiecare să-și aibă femeia sa”, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1978, p. 86.
33) Cuvânt la ”Femeia e legată de lege câtă vreme trăiește bărbatul ei”–Sf. Ioan Gură de Aur, MM, nr 7-8, 1979, p.
555.
34) Sfântul Ioan Gură de Aur - Lauda lui Maxim. Cu ce femeie trebuie să ne căsătorim, în M.M., nr. 3-5, 1980, p. 353.
35) Sfânta Taină a Cununiei, în Mitropolia Moldovei, nr. 5, 1986, p. 38.
36) Familia creștină, în Mitropolia Moldovei, nr. 4, 1988, p. 24.
37) Familia creștină – ”Biserica de acasă”, în Teologie și viață, nr. 5-7, 1994, p. 3.
38) Familia și importanța ei în perioada Vechiului Testament, în Teologie și viață, nr. 5-7, 1994, p. 7.
39) Familia în învățătura Mântuitorului și a Sfinților Apostoli, în Teologie și viață, nr. 5-7, 1994, p. 25.
40) Sensul familiei în concepția Sfântului Ioan Gură de Aur, în Teologie și viață, nr. 5-7, 1994, p. 40.
41) Educația ridicată în treaptă de sacerdoțiu creștin în pedagogia patristică, în Teologie și viață, nr. 5-7, 1994, p. 60.
42) Familia creștină – perspective misionare și ecumeniste, în Teologie și viață, nr. 5-7, 1994, p. 76.
43) Muzica bisericească și familia în ritualul Tainei Căsătoriei, în Teologie și viață, nr. 5-7, 1994, p. 89.
44) Taina Nunții după învățătura Sfinților Părinți, în Teologie și viață, nr. 5-7, 1994, p. 97.
45) Familia creștină între tradiție și modernitate. Considerații teologico-soteriologice, în T.V., nr. 5-7, 1994, p. 111.
46) Premisele reușitei conjugale, în Teologie și viață, nr. 5-7, 1994, p. 131.
47) Familia creștină în mediul urban – probleme și perspective, în Teologie și viață, nr. 5-7, 1994, p. 137.
48) Câteva cuvinte, astăzi, despre familie, în Teologie și viață, nr. 5-7, 1994, p. 141.
49) Familia creștină: o perspectivă teologică și spirituală, în Teologie și viață, nr. 5-7, 1994, p. 143.
50) Tinteretul și viața de familie – o perspectivă ortodoxă coptă, în Teologie și viață, nr. 5-7, 1994, p. 166.
51) Taina Nunții – aspecte liturgice, duhovnicești și pastoral-misionare, în Teologie și viață, nr. 11-12, 1994, p. 44.
52) Sfânta Taină a Nunții sau a Căsătoriei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 4, 1928, p. 292.
53) Probleme morale cu privire la căsătorie și familie, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1967, p. 126.
54) Legislația română cu privire la căsătorie și familie în ultimii douăzeci de ani, în B.O.R., nr. 1-2, 1967, p. 210.
55) Principii de morală privitoare la familie în Pravila cea Mare, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1969, p.
1187.
56) Căsătoria – Sfânta Taină a Bisericii și instituție juridică a Statului, în B.O.R., nr. 9-10, 1983, p. 732.
57) Familia și raporturile dintre membrii ei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1985, p. 100.
58) Noul cod al familiei, în Mitropolia Olteniei, nr. 4-6, 1954, p. ...

16. Taina Preoției

1) Preoție și Biserică, în Ortodoxia, nr. 4, 1972, p. 523.


2) Hirotonia și hirotesia, în Ortodoxia, nr. 1, 1973, p. 88.

16
3) Rânduiala hirotoniei și a hirotesiei în Biserica armeană, în Ortodoxia, nr. 1, 1971, p. 68.
4) Sfânta Taină a Hirotoniei și validarea ei în raport interconfesional, în Ortodoxia, nr. 3, 1973, p. 373.
5) Chipul preotului ortodox contemporan – slujitor evanghelic al lui Dumnezeu și al oamenilor, Ort., nr. 3, 1973, p.
419.
6) Funcția preoției în marile religii, în Ortodoxia, nr. 4, 1973, p. 553.
7) Noțiunea de ”diakonia” la Sfântul Apostol Pavel, în Ortodoxia, nr. 3, 1974, p. 476.
8) Preoție și eclezialitate, în Ortodoxia, nr. 1-2, 1978, p. 99.
9) Taina Preoției, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1979, p. 532.
10) Preoția în preocupările ecumeniste actuale și punctul de vedere ortodox, în Ortodoxia, nr. 4, 1968, p. 78.
11) Taina Preoției în structura sacramentală a Bisericii sub aspectul succesiunii apostolice, în Ort., nr. 1, 1988, p. 31.
12) Preoția în dialogul ecumenic, în Ortodoxia, nr. 1, 1988, p. 47.
13) Preoția în Ortodoxie, în Ortodoxia, nr. 1, 1988, p. 64.
14) Sfânta Taină a Preoției – ierarhia sacramentală după Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. Preoția obștească, în
Ortodoxia, nr. 1, 1989, p. 7.
15) Preoția ierarhică sacramentală la sfârșitul epocii apostolice, în Ortodoxia, nr. 2, 1991, p. 5.
16) Preoția și diaconia, în Ortodoxia, nr. 3, 1991, p. 105.
17) Hirotonie și hirotesie, în Ortodoxia, nr. 4, 1957, p. 586.
18) Congresul teologic și interortodox privind problema hirotoniei femeilor, în Ortodoxia, nr. 1, 1989, p. 72.
19) Preotul ortodox și propovăduirea Evangheliei, în Ortodoxia, nr. 2, 1981, p. 224.
20) Importanța exemplului în propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu, în Ortodoxia, nr. 2, 1981, p. 229.
21) Preoția harică și preoția obștească, în Ortodoxia, nr. 2, 1979, p. 232.
22) Preoție și hirotonie și preoția credincioșilor, în Ortodoxia, nr. 2, 1979, p. 255.
23) Semnificația și responsabilitatea slujirii preoțești, în Ortodoxia, nr. 2, 1979, p. 268.
24) Preoția ca slujire a Cuvântului, în Ortodoxia, nr. 2, 1979, p. 294.
25) Vocația pentru preoție, în Ortodoxia, nr. 2, 1979, p. 313.
26) Chipul preotului după opera Sfântului Grigorie de Nazianz, în Ortodoxia, nr. 2, 1979, p. 333.
27) În legătură cu preoția femeii, în Ortodoxia, nr. 2, 1979, p. 349.
28) Hirotonia femeilor este de neconceput, în Ortodoxia, nr. 2, 1979, p. 450.
29) Preoția ierarhică sacramentală în Biserica Ierusalimului, în Ortodoxia, nr. 1, 1990, p. 15.
30) Preoția lui Hristos și Preoția sacramentală și împărătască, în Ortodoxia, nr. 2, 1990, p. 5.
31) Preoția irarhică sacramentală în primele biserici întmeiate în lumea păgână, în Ortodoxia, nr. 1, 1991, p. 7.
32) Preotul de azi ca liturghisitor, lipsuri și scăderi, cauze, mijloace de îndreptare, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1949,
p. ...
33) Rezoluții care au legătură cu activitatea preoților, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1949, p. 391.
34) Sensul preoției la Sfinții Părinți, în Studii Teologice, nr. 3-6, 1950, p. 190.
35) Temeiuri biblice și patristice ale ierarhiei bisericești, în Studii Teologice, nr. 3-6, 1950, p. 198.
36) Preoția – lucrare cerească, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1951, p. 499.
37) Vrednic este lucrătorul de plata sa, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1952, p. 142.
38) Sfințenia și răspunderile preoției, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1952, p. 157.
39) Sfântul Apostol Pavel despre personalitatea religios-morală a păstorului de suflete, în S.T., nr. 3-4, 1955, p. 197.
40) Sfântul Apostol Pavel păstor de suflete, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1951, p. 437.
41) Aspectul patologic al persoanei umane și pastorația religioasă, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1955, p. 489.
42) Calitățile de îndrumător duhovnicesc ale Sfântului Apostol Pavel, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1955, p. 555.
43) Chipul preotului după Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1956, p. 155.
44) Superioritatea preoției Noului Testament față de preoția Vechiului Testament după epistola către Evrei , în Studii
Teologice, nr. 5-6, 1956, p. 288.
45) Îndrumătorul duhovnicesc și ucenicul după Sfinții Părinți, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1956, p. 622.
46) Sfântul Grigorie cel Mare – îndrumător al vieții preoțești, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1958, p. 523.
47) Instituția horepiscopilor în Biserica veche, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1962, p. 300.
48) Sfinții Apostoli și episcopii, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1962, p. 582.
49) Arhiepiscopii, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1962, p. 598.
50) Episcopii ajutători și episcopii vicari, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1965, p. 418.

17
51) Profețiile Vechiului Testament despre preoție, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1967, p. 482.
52) Cei 70 de ucenici ai Mântuitorului și problema ierarhiei bisericești, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1968, p. 682.
53) Temeiurile teologice ale ierarhiei și ale sinodalității ei, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1970, p. 165.
54) Apostolatul după Noul Testament, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1970, p. 547.
55) Principii și rânduieli morale privitoare la cler în canoanele Sinoadelor Ecumenice, în S.T., nr. 9-10, 1970, p. 689.
56) Problema celibatului preoțesc în Biserica romano-catolică, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1970, p. 704.
57) Preoția împărătească sau duhovnicească, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1971, p. 497.
58) Datoriile morale ale preotului, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1973, p. 69.
59) Starea civilă a preoților și a diaconilor după sfintele canoane, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1973, p. 387.
60) Preoție și slujire în cărțile profetice ale Vechiului Testament, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1974, p. 717.
61) Hirotonia preotului în ritul liturgic bizantin, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1975, p. 573.
62) Hirotonirea preotului în riturile liturgice orientale, în Studii Teologice, nr. 7-10, 1976, p. 646.
63) Slujirea preoțească după Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1977, p. 5.
64) Hirotonirea episcopilor în ritul liturgic ortodox și în cel armean, în Studii Teologice, nr. 5-8, 1977, p. 542.
65) Arhieria Mântuitorului Hristos și preoția sacramentală, în Studii Teologice, nr. 5, 1987, p. 57.
66) Întâistătătorul în Biserica Ortodoxă, în Studii Teologice, nr. 1, 1988, p. 15.
67) Chemarea permanentă a clerului, în Studii Teologice, nr. 4, 1988, p. 118.
68) Contribuția Pr. Prof. Dr. Vasile Mitrofanovici la dezvoltarea disciplinelor teologice practice, S.T., nr. 5, 1988, p.
102.
69) Preoția ierarhică sacramentală în Epistola I către Timotei, în S.T., nr. 1, 1989, p. 91 și în nr. 2, 1989, p. 30.
70) Viața morală a preotului, condiție esențială în propovăduire, în Studii Teologice, nr. 2, 1989, p. 99.
71) Preoția creștină – o misiune sublimă în viața oamenilor, în Studii Teologice, nr. 4, 1990, p. 3.
72) Preoția ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgână, în S.T., nr. 5-6, 1990, nr. 1, 1991,
p. 3.
73) Preoția ierarhică sacramentală la sfârșitul epocii apostolice. Episcopul , în S.T., nr. 2, 1991, p. 53 și nr. 3, 1991, p.
49.
74) Preoția ierarhică sacramentală în epoca postapostolică, în Studii Teologice, nr. 4, 1991, p. 3 și în nr. 5-6, 1991, p.
45.
75) Vocația și pregătirea pentru preoție, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1954, p. 239.
76) Pastorația după Sfântul Evanghelist Ioan, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1958, p. 105.
77) Pregătirea preotului pentru Sfânta Liturghie, în Mitropolia Banatului, nr. 7-8, 1964, p. 416.
78) Învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur și chipul lui însuși de păstor, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1968, p. 244.
79) Preoția creștină, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1974, p. 6.
80) Câtva îndrumări pastorale pentru preoții începători, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1974, p. 274.
81) Contribuția preotului și a credincioșilor la realizarea acțiunilor obștești, în M.B., nr. 10-12, 1974, p. 652.
82) Moralitatea preotului și efectele rugăciunilor sale liturgice, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1977, p. 148.
83) Preoția în lumina Vechiului Testament, în Mitropolia Banatului, nr. 7-9, 1977, p. 510.
84) Conduita patriotică și cetățenească a preotului, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1978, p. 192.
85) Simțul pastoral și bun-simțul duhovnicului, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1981, p. 100.
86) Cuvântul despre preoție al Sfântului Efrem Sirul, în Mitropolia Banatului, nr. 7-9, 1981, p. 553.
87) Cuvânt despre preoție, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1981, p. 697 și în nr. 7-9, 1982, p. 496.
88) Cuvântare despre preoție a Sfântului Grigorie de Nazianz , în M.B., nr. 4-6, 1982, p. 291 și în nr. 10-12, 1982, p.
669.
89) Explicarea Sfintei Taine a Preoției, în Mitropolia Banatului, nr. 5-6, 1985, p. 313.
90) Preotul – factor de permanență în parohie, în Mitropolia Banatului, nr. 2, 1986, p. 74.
91) Câteva considerații cu privire la ierarhia bisericească în veacul apostolic, în Mitropolia Banatului, nr. 3, 1986, p.
11.
92) Chipul preotului după Sfinții Trei Ierarhi, în Mitropolia Banatului, nr. 2, 1987, p. 32.
93) Ținuta preoțească, în Mitropolia Banatului, nr. 6, 1987, p. 68.
94) Entuziasmul pastoral, în Mitropolia Banatului, nr. 1, 1988, p. 89.
95) Calitățile și obligațiunile generale ale preotului, în Altarul Banatului, nr. 1-2, 1945, p. 4.
96) Preot nu poate fi oricine, în Altarul Banatului, nr. 4-6, 1991, p. 90.

18
97) Implicațiile misiunii preoțești, în Altarul Banatului, nr. 1-3, 1992, p. 22.
98) Cuvântare apologetică sau apărarea pentru fuga în Pont și arătarea demnității, valorii și menirii preoției, în
Altarul Banatului, nr. 4-6, 1992, p. 67.
99) Preoția creștină în concepția și prețuirea Sfinților Părinți ai Răsăritului, în Altarul Banatului, nr. 7-9, 1992, p. 26.
100) Rostul meditației în viața preotului, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-2, 1960, p. 93.
101) Viața interioară a preotului și importanța ei pentru apostolatul preoției, în M.A., nr. 5-6, 1960, p. 392.
102) Chipul preotului după Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1965, p. 97.
103) Preoți căsătoriți sau celibatari, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1961, p. 560.
104) Excurs exegetic-filologic neotestamentar cu privire la înțelesurile posibile ale termenului διάκονος, în
Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1962, p. 449.
105) Cunoașterea preoțească a Noului Testament, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1963, p. 657.
106) Preoția creștină este slujire, în Mitropolia Ardealului, nr. 11-12, 1964, p. 793.
107) Demnitatea preotului în parohie, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1970, p. 467.
108) Formarea preotului în concepția PF Patriarh Justinian, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1971, p. 550.
109) Pentru o preoție slujitoare, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1971, p. 651.
110) Sfânta Taină a Hirotoniei, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1971, p. 664.
111) Gânduri pentru preoți și diaconi, în Mitropolia Ardealului, nr. 11-12, 1971, p. 856.
112) Răspunderea preotului în administrarea bunurilor parohiale, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-2, 1973, p.
45.
113) Chemarea preoțească, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-2, 1973, p. 63.
114) Preoția după Noul Testament, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1974, p. 250.
115) Păcatul și primejdia lui în viața preotului, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1976, p. 314.
116) Distracțiile preotului, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1976, p. 318.
117) Hirotonia femeilor în contextul actual al dialogului ecumenist, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1979, p.
371.
118) Preoția V.T. (aplicare la textul ”îmi veți fi o împărăție de preoți și neam sfânt”), în M.A., nr. 7-9, 1980, p.
599.
119) Locul și rostul preotului în parohie – câteva îndrumări pastorale pentru timpul de acum, în M.A., nr. 7-9,
1981.
120) Misiune și îndatoriri pastorale, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1982, p. 283.
121) Preoția sacramentală, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-2, 1983, p. 37.
122) Personalitatea religios-morală a preotului, factor determinant în pastorație, în M.A., nr. 3-4, 1983, p.
150.
123) Preoția Mântuitorului Hristos și preoția bisericească (teză de doctorat), în M.A., nr. 11-12, 1984, p. 779.
124) O responsabilitate bisericească majoră: grija pentru formarea viitorilor preoți, în M.A., nr. 1-2, 1986, p.
12.
125) Preoția generală și slujirea credincioșilor din orașe, în M.A., nr. 2, 1990, p. 33 și în nr. 3, 1990, p. 3.
126) Despre vederea luminii dumnezeiești și preoție, în Mitropolia Ardealului, nr. 5, 1990, p. 37.
127) Preot și pastorație, în Mitropolia Olteniei, nr. 9-10, 1965, p. 795.
128) Experiență și măiestrie populară, în Mitropolia Olteniei, nr. 1-2, 1966, p. 3.
129) Învățătura despre preoție după Sfântul Grigorie de Nazianz și chipul de preot al lui însuși, în M.O., nr. 5-
6, 1966.
130) Preoția creștină în slujba omului după Sfinții Părinți, în Mitropolia Olteniei, nr. 11-12, 1968, p. 929.
131) Despre alegerea și virtuțile păstorului duhovnicesc, în Mitropolia Ardealului, nr. 1, 1990, p. 45.
132) Pregătirea pentru preoție, în Mitropolia Olteniei, nr. 5-6, 1984, p. 313.
133) Preotul și îndatorirea sa pastorală față de credincioșii bolnavi, în Mitropolia Olteniei, nr. 1, 1987, p. 78.
134) Preotul ca predicaor, în Mitropolia Moldovei, nr. 4, 1926, p. 73 și în nr. 6, 1926, p. 119 și în nr. 7, 1926,
p. 137.
135) Preoțimea și curentele sectelor religioase, în Mitropolia Moldovei, nr. 11, 1932, p. 315.
136) Problema morală și etică a preotului, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1941, p. 225.
137) Despre pregătirea preotului pentru slujirea Sfintei Liturghii, în Mitropolia Moldovei, nr. 12, 1954, p. 13.
138) Cartea de căpătâi a preotului, în Mitropolia Moldovei, nr. 5, 1956, p. 236.
139) Demnitatea preoțească, în Mitropolia Moldovei, nr. 6-7, 1956, p. 382.

19
140) Învățătura despre ierarhia bisericească la Dionisie Pseudo-Areopagitul, în Studii Teologice, nr. 9-10,
1978, p. 636.
141) Sacerdoțiul în teologia reformată contemporană și învățătura ortodoxă despre Preoție , în S.T., nr. 7-8,
1983, p. 490.
142) Actualitatea gândirii Sfinților Trei Ierarhi despre preoție, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1984, p. 93.
143) Preoția în viața Bisericii și a credincioșilor, în Studii Teologice, nr. 6, 1986, p. 84.
144) Despre zelul sacerdotal, în Mitropolia Moldovei, nr. 11-12, 1956, p. 707.
145) Ierarhia bisericească după scrierile bărbaților apostolici, în Mitropolia Moldovei, nr. 8-9, 1957, p. 615.
146) Mijloace pastorale pentru anihilarea acțiunilor eterodoxe, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1958, p. 273.
147) Psihologia preotului, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1958, p. 593.
148) Obligația preoților de a se spovedi, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-10, 1958, p. 770.
149) Importanța succesiunii apostolice la eterodocși, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-10, 1963, p. 574.
150) Episcopii eparhioți în Biserica veche, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1968, p. 373.
151) Puterea sfințitoare a Preoției, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1974, p. 368.
152) Ierarhia bisericească, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1976, p. 519.
153) Sfânta Taină a Preoției. Considerații pastoral-misionare, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1982, p. 319.
154) Trăsăturile esențiale ale chipului preotului ortodox după Sfântul Ioan Gură de Aur, în M.M., nr. 10-12,
19..., p. 744.
155) Preoție și slujire, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3, 1985, p. 54.
156) Preot și preoție astăzi, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3, 1985, p. 101.
157) Teologie, Preoție și slujire la Sfinții Trei Ierarhi, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3, 1985, p. 123.
158) Gânduri și îndemnuri către studenții teologi, viitorii preoți ai BOR, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-9,
1985, p. 618.
159) Îndatorirea preotului de a predica, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1986, p. 114.
160) Preoția în concepția Sfinților Trei Ierarhi, în Teologie și viață, nr. 8-10, 1994, p. 9.
161) Din viața și activitatea preotului, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7, 1906, p. 753 și în nr. 8, 1911, p.
921.
162) Credința preotului, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11, 1912, p. 1278.
163) Hirotonia și hirotesia, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 4, 1916, p. 325.
164) Sfânta Taină a Preoției, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 6, 1928, p. 493.
165) Preotul în oficiul său de liturghisitor, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 6, 1929, p. 515.
166) Rolul social al preotului în trecut și prezent, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1, 1929, p. 1183.
167) Îndatoririle și însușirile morale ale păstorului de suflete după epistolele Sfântului Apostol Pavel către
Timotei și Tit, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 10, 1931, p. 615.
168) Preotul și societatea de azi, în B.O.R., nr. 1, 1932, p. 4 și în nr. 2, 1932, p. 97 și în nr. 3, 1932, p. 193.
169) Datorimea preoțimii de a cunoaște și folosi publicațiile teologice, în B.O.R., nr. 11-12, 1953, p. 1139.
170) Colaboratorii preotului, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7, 1955, p. 627.
171) Cultura preotului de astăzi, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7, 1955, p. 642.
172) Sfântul Ioan Gură de Aur, ca păstor de suflete, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 10, 1957, p. 922.
173) Sfântul Ioan Gură de Aur: Despre preoție, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 10, 1957, p. 928.
174) Viața și morala duhovnicească a preotului, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1958, p. 333.
175) Grija pentru pregătirea personalului bisericesc, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1958, p. 432.
176) Preotul și preoția creștină în gândirea și trăirea PF Patriarh Justinian, în B.O.R., nr. 5-6, 1958, p. 448.
177) Pregătirea sfințiților slujitori pentru oficiul Liturghiei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 2, 1959, p. 141.
178) Îndatoriri ale preotului, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 2, 1959, p. 195.
179) Auxiliare ale preotului în pastorație, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1959, p. 1100.
180) Preoția și chipul preotului după Sfânta Scriptură, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1965, p. 483.
181) Despre preoți și diaconi după sfintele canoane, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1965, p. 1063.
182) Mitropolitul Antim Ivireanul, sfătuitor și îndrumător pentru preoți și duhovnici, în B.O.R., nr. 9-10, 1966,
p. 971.
183) Sfântul Grigorie de Nazianz, Despre preoție, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1968, p. 127.
184) Preotul vremurilor noastre, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 6, 1968, p. 703.

20
185) Lucrarea pastorală a preotului în legătură cu ideea de iconom și iconomie, în B.O.R., nr. 7-8, 1969, p. ....
186) Norme pastorale pentru preoțimea ortodoxă română de azi în activitatea și opera scrisă a PF Patriarh
Justinian, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1969, p. 1161.
187) Reflecții cu privire la problema vocației și a pregătirii preoțești, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12,
1969.
188) Preotul – slujitor al lui Dumnezeu și al oamenilor, după Sfinții Trei Ierarhi , în B.O.R., nr. 1-2, 1970, p.
99.
189) Lgăturile preotului cu credincioșii, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1972, p. 349.
190) Preoția ortodoxă. Documentare biblică, în B.O.R., nr. 3-5, 1973, p. 379 și în nr. 7-8, 1975, p. 912.
191) Ce nu este preoția ortodoxă. Documentare biblică, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1973, p.
1238.
192) Răspunderea pastorală și misionară a preotului după Noul Testament, în B.O.R., nr. 3-4, 1974, p. 375.
193) Noi și importante principii și metode pastorale, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1974, p. 963.
194) Marele preot iudaic și Episcopul creștin, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1974, p. 1385.
195) Preotul – pilduitor și îndrumător al vieții morale a credincioșilor, în B.O.R., nr. 7-8, 1978, p. 761.
196) Preotul, binevestitor al Evangheliei mântuitoare, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1979, p. 665.
197) Rolul preotului ortodox român în viața obștească, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1986, p. 59.
198) Mijloace și metode de lucru în activitatea pastorală și misionară a preoțimii de azi , în B.O.R., nr. 1-2,
1981, p. ....
199) Viața interioară și trăirea religioasă a preotului, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1981, p. 751.
200) Preotul de mir în viața poporului român, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1982, p. 275.
201) Principii pastorale în opera ”Cartea regulei pastorale” a Sfântului Grigorie de Mare și actualitatea lor,
în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1982, p. 285.
202) Responsabilitatea preotului pentru slujirea credincioșilor și a lumii de astăzi, în B.O.R., nr. 7-8, 1983, p.
501.
203) Trăirea duhovnicească a preotului și activitatea sa pastorală, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8,
1983, p. 519.
204) Povățuiri pastorale în scrierile lui Gala Galaction, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1984, p. 202.
205) Îmbunătățirea activității pastoral-misionare a preotului, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 8-10, 1984. p.
597.
206) Importanța Vechiului Testament pentru activitatea omiletică și pastorală a preotului , B.O.R., nr 11-12,
1984, p. 776.
207) Preotul și pastorația în gândirea PF Patriarh Iustin, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1985, p. 216.
208) Slujirea preoțească în opera PF Patriarh Teoctist – Patriarhul BOR, în B.O.R., nr. 1-2, 1988, p. 109.
209) Trăirea preoțească, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-9, 1991, p. 141.
210) Norme canonice referitoare la îndatorirea învățătorească și omiletică a preotului, în M.B., nr. 3-4, 1983,
p. 15.
211) ”Ultimii” pași în parohie, în Mitropolia Banatului, nr. 5-6, 1983, p. 340.
212) Metode pastorale în concepția și lucrarea arhipăstorească a Patriarhului Iustin , în M.M., nr. 3-5, 1980,
p. 23.
213) Idei misionare și pastorale la Sfinții Trei Ierarhi, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1951, p. 100.
214) Răvaș către frații preoți, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1978, p. 673 și în nr. 1-3, 1979, p. 95 și în nr.
7-9, 1979, p. 492 și în nr. 10-12, 1979, p. 698.
215) Eparhii în Biserica veche, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1962, p. 549.
216) Ierarhia principalelor scaune episcopale în Biserica veche, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1963, p. 328.

17. Liturghia. Cultul

1) Liturghia descrisă de Sfântul Iustin față de Liturghia de astăzi, în Ortodoxia, nr. 1, 1960, p. 74.
2) Liturghiile romano-catolice în comparație cu cele ortodoxe, în Ortodoxia, nr. 1, 1957, p. 119.
3) O nouă Liturghie întrebuințată de ortodocșii apuseni a Sfântului Gherman al Parisului sau Liturghia de rit
galican, în Ortodoxia, nr. 1, 1959, p. 36.
4) Liturghia Bisericii Ortodoxe Siriene din India în comparație cu Liturghia bizantină, în Ortodoxia, nr. 4, 1970, p.
553.

21
5) Despre riturile liturgice în general, în Ortodoxia, nr. 1, 1975, p. 22.
6) Liturghia Bisericii Armene: origine, manuscrise, ediții, în Ortodoxia, nr. 1, 1975, p. 55.
7) Cultul Bisericii Ortodoxe – mediu al lucrării Sfântului Duh asupra credincioșilor; Biserica și Liturghia în opera
Sfântului Maxim Mărturisitorul. Mărturii despre credința prin Sfânta Liturghie. Liturghia – centrul cultului ortodox.
Cântarea liturgică comună – mijloc de întărire a unității dreptei credințe. Dispoziții și norme canonice privind
săvârșirea Sfintei Liturghii, în Ortodoxia, nr. 1, 1981, p. 5.
8) Liturghia Bisericii vechi orientale – considerații generale, calitatea și valoarea ei în comparație cu Liturghia
ortodoxă apostolică, în Ortodoxia, nr. 1, 1965, p. 89.
9) Aspectul dogmatic al Sfintei Liturghii, în Ortodoxia, nr. 3, 1957, p. 406.
10) Limbile liturgice în Biserica Coptă și în Biserica Etiopiei, în Ortodoxia, nr. 2, 1972, p. 218.
11) Liturghia Sfântului Iacob din ritul sirienilor iacobiți în comparație cu Liturghia greacă a Sfântului Iacob și
Liturghia bizantină, în Ortodoxia, nr. 1, 1966, p. 99.
12) Bazele liturghisirii comune între Biserica Armeană și BOR, în Ortodoxia, nr. 2, 1973, p. 253.
13) Câteva opinii-atitudini și propuneri în problemele revizuirii cultului ortodox, în Ortodoxia, nr. 3, 1974, p. 451.
14) Funcția catehetică a Liturghiei, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1949, p. 17.
15) Participarea la Liturghie și metodele pentru realizarea ei, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1949, p. 567.
16) Binația Liturghiei – practică catolică (săvârșirea a două Liturghii de același preot în aceeași zi) , în Studii
Teologice, nr. 3-6, 1950, p. 125.
17) Contribuții la lămurirea unei controverse de tipic privitoare la Vohodul Liturghiei, în S.T., nr. 3-4, 1951, p. 121.
18) Ora sau vremea de zi pentru săvârșirea Liturghiei darurilor mai înainte sfințite, în S.T., nr. 1-2, 1952, p. 66.
19) Idei, principii și preocupări sociale în cultul Bisericii Ortodoxe, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1952, p. 432.
20) Anafora sau Antidoron, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1953, p. 102.
21) Agnețul și miridele în cadrul Sfintei Liturghii, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1953, p. 482.
22) Cultul ortodox ca mijloc de propovăduire a dreptei credințe, a dragostei, a păcii și a bunei înțelegeri ..., în Studii
Teologice, nr. 9-10, 1953, p. 626.
23) Structura actului religios după doctrina ortodoxă, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1954, p. 131.
24) Agapa și Liturghia în Biserica primară, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1954, p. 458.
25) Unitate și varietate în cultul liturgic al Bisericii Ortodoxe autocefale, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1955, p. 423.
26) Constituțiile Apostolice ca izvor pentru studiul Liturghiei creștine, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1955, p. 612.
27) Litia – studiu comparativ al rânduielii ei în diferite Liturghiere, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1956, p. 376.
28) Liturghia darurilor mai înainte sfințite, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1958, p. 176.
29) Sfânta Liturghie și Sfintele Taine ca mijloace de păstorire, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1958, p. 485.
30) Cartea numită Liturghier, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1959, p. 507.
31) Raportul dintre cultul Vechiului Testament și cultul creștin, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1961, p. 297.
32) Aspectul moral al cultului divin ortodox, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1963, p. 53.
33) Originea, instituirea și dezvoltarea cultului creștin, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1963, p. 131.
34) Rânduiala Proscomidiei în riturile liturgice răsăritene, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1969, p. 568.
35) Elemente din cultul mozaic în cultul creștin, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1970, p. 723.
36) Slujba Utreniei, istoric și explicare, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1972, p. 70.
37) Epicleza în Liturghiile răsăritene și Liturghia catolică de astăzi, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1976, p. 130.
38) Lecturile biblice în Liturghiile diferitelor rituri liturgice, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1980, p. 144.
39) Studii despre Sfânta Liturghie în literatura teologică românească, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1980, p. 179.
40) ”Contribuția despre cultul divin” a Conciliului II Vatican, în Studii Teologice, nr. 3-6, 1980, p. 517.
41) Descrierea și explicarea Proscomidiei ritului bizantin, în Studii Teologice, nr. 7-10, 1980, p. 649.
42) ”Explicarea rânduielii bisericești” de Marcu Eugenicul, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1981, p. 43.
43) Explicarea Proscomidiei și tâlcuirile liturgice din literatura teologică bizantină, în S.T., nr. 5-6, 1982, p. 384.
44) Importanța catehetică a Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1983, p. 43.
45) Liturghiile Bisericii Copte și ale Bisericii Etiopiene în comparație cu cele ortodoxe, în S.T., nr. 3-4, 1984, p. 233.
46) Mișcarea liturgică în creștinismul apusean, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1985, p. 9 și în nr. 3-4, 1985, p. 165.
47) Particularități ale ritului liturgic ortodox rus față de cel al celorlalte Biserici autocefale , în S.T., nr. 1, 1988, p.
70.
48) Scurte lămuriri asupra Sfintei Liturghii, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1964, p. 260.

22
49) Pâinea și vinul liturgic, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1964, p. 270.
50) Liturghiile ortodoxe și misa catolică, în Mitropolia Banatului, nr. 7-9, 1965, p. 528.
51) Pentru o cât mai desăvârșită oficiere a Sfintei Liturghii, în Mitropolia Banatului, nr. 7-9, 1965, p. 585.
52) Liturghia darurilor mai înainte sfințite, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1966, p. 88.
53) E corect să se îngenuncheze când se citește Evanghelia la Sfânta Liturghie ?, în M.B., nr. 1-3, 1966, p. 94.
54) Unele precizări în legătură cu săvârșirea serviciilor divine, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1966, p. 284.
55) E necesară binecuvântarea anaforei care se împarte credincioșilor la sfârșitul Sfintei Liturghii ? , în Mitropolia
Banatului, nr. 10-12, 1966, p. 663.
56) Epicleza, semnul unității, înnoirii și desțelenirii, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1972, p. 195.
57) Liturghia, urcuș spre Dumnezeu și poartă a cerului, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1981, p. 41.
58) Proscomidia, în Mitropolia Banatului, nr. 5-6, 1984, p. 261.
59) Sfântul Antimis. Semnificația dogmatică și importanța sa liturgică, în Mitropolia Banatului, nr. 5, 1986, p. 27.
60) Sfântul Antimis. Semnificația sa istorică, în Mitropolia Banatului, nr. 6, 1986, p. 35.
61) Liturghia ortodoxă: viziunea de viață atotcuprinzătoare, în Altarul Banatului, nr. 1-2, 1990, p. 25.
62) Sensul cosmic al Liturghiei ortodoxe și al lăcașului de cult, în Altarul Banatului, nr. 4-6, 1992, p. 41.
63) Liturghia greacă orientală și Misa latină, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-2, 1962, p. 133.
64) Liturghia Sfântului Iacob în românește, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1963, p. 738.
65) Cultul Bisericii Ortodoxe și propovăduirea învățăturii creștine, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1963, p. 738.
66) Contribuții la problema uniformizării cultului nostru liturgic, în Mitropolia Moldovei, nr. 11-12, 1958, p. 887.
67) Sfânta Liturghie privită sub aspect istoric, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1964, p. 24.
68) Sfântul Antimis. Importanța unor Sfinte Antimise de la Mănăstirile Neamț și Secu, în M.M., nr. 5-6, 1968, p. 269.
69) Lecturile biblice în cadrul serviciilor divine, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1972, p. 182.
70) Hotărâri privitoare la cult în Canoanele Apostolice, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1975, p. 705.
71) Despre jurământ, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-6, 1979, p. 341.
72) Liturghia Sfântului Iacob în cultul creștin, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1979, p. 455.
73) Liturghiile Bisericilor Copte în comparație cu cele ale Bisericii Ortodoxe, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3, 1984,
p. 65.
74) Cele 7 Laude ale Bisericii, în Mitropolia Moldovei, nr. 1, 1987, p. 67.
75) Despre Sfânta Liturghie, în Mitropolia Moldovei, nr. 2, 1987, p. 45.
76) Anafora, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1, 1932, p. 45.
77) Proscomidia privită istoric în structura și rânduiala ei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1942, p. 320.
78) Liturghia credincioșilor privită istoric în structura și rânduiala ei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-3, 1943, p.
33.
79) Comentarul Liturgic al Sfântului Gherman I arhiepiscopul Constantinopolului, în B.O.R., nr. 3-4, 1948, p. 113.
80) Ce Evanghelii citim în săptămânile ce preced Triodul, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 10-12, 1951, p. 93.
81) Dumnezeiasca Liturghie comentată în oficiul și în textul ei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1958, p.
1073.
82) Rânduiala slujbei în sobor de preoți fără diaconi, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1960, p. 218.
83) Chestiuni de cult în sfintele canoane, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1960, p. 258.
84) Cultul creștin de rit vechi, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1960, p. 941.
85) Liturghia credincioșilor – Riturile din prima parte a Liturghiei credincioșilor, în B.O.R., nr. 11-12, 1960, p. 1030.
86) Epicleza, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1962, p. 86.
87) Rugăciunea dipticelor sau a pomenirilor de la Sfânta Jertfă euharistică, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8,
1962.
88) Oficiul Sfintei Liturghii după dipticele de la finele anaforei euharistice și până la înălțarea Sfântului Agneț, în
Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1963, p. 111.
89) Capitolul împărtășirii în cadrul Sfintei Liturghii, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1963, p. 265.
90) Împărtășirea la Sfânta Liturghie privită sub aspectul spiritualității creștine, în B.O.R., nr. 9-10, 1963, p. 962.
91) Rugăciunile apolisului Liturghiei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1964, p. 276.
92) Dumnezeiasca Liturghie comentată în oficiul și în textul ei: Ritul Proscomidiei , în B.O.R., nr. 11-12, 1964, p.
1043.
93) Cultul divin și pastorația creștină, factori de promovare a vieții religioase, în B.O.R., nr. 11-12, 1967, p. ....

23
94) Serviciul Litiei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1970, p. 1233.
95) Comentarul liturgic al lui Teodor, episcop de Andida, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1971, p. 300.
96) Cultul divin, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 6, 1973, p. 641.
97) Reguli canonice privitoare la chestiuni liturgice în ”Codex Juris Canonici”, în B.O.R., nr. 9-10, 1974, p. 1247.
98) Ideea de slujire a aproapelui în cultul divin ortodox, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1975, p. 923.
99) Manuscrisele liturgice din Bihor, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1975, p. 1129.
100) Folosirea Sfintei Scripturi în cultul creștin ortodox, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1980, p. 719.
101) Liturghia creștină descrisă în Constituțiile Apostolice, în comparație cu Liturghiile ortodoxe de asăzi, în
Biserica Ortodoxă Română, nr. 8-10, 1984, p. 690.
102) Psalmii și legătura lor cu cultul divin ortodox, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1987, p. 176.
103) Cultul liturgic față de nevoile și crizele spirituale ale timpului nostru, în B.O.R., nr. 10-12, 1991, p. ....
104) Sfântul Nicodim Aghioritul și activitatea sa în domeniul liturgic, în S.T., nr. 1, 1987, p. 6 și în nr. 2, 1987,
p. 6.
105) Sfântul Iustin Maritul și Filozoful; descrierea Liturghiei din prima Apologiei. Reconstituire schematică a
rânduielii descrise de Sfântul Iustin. Liturghia descrisă de Sfântul Iustin față de Liturghia de astăzi , în Ort., nr. 1, 1960,
p. 74.
106) Un loc din rânduiala Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur care provoacă nedumeriri, în M.B., nr. 1-3,
1972, p. 67.
107) Aspecte nefirești în slujirea Liturghiei, în Mitropolia Banatului, nr. 3-4, 1985, p. 219 și în nr. 4, 1986, p.
70.
108) Cetele sfinților ierarhi, patriarhi și drepți pomeniți la Sfânta Liturghie, în M.B., nr. 9-10, 1985, p. 639.
109) Purificările liturgice ale Vechiului Testament și cele prevăzute în menuscrisele de la Qumram , în
Mitropolia Ardealului, nr. 10-12, 1979, p. 808.
110) Practica tâmâierii în cultul ortodox, în Mitropolia Banatului, nr. 3, 1988, p. 72 și în Altarul Banatului, nr.
4-6, 1991, p. 92 și în BOR, nr. 5-6, 1988, p. 87.
111) Binecuvântarea ca act de cult și prerogativă paternă, în Mitropolia Banatului, nr. 2, 1989, p. 56.
112) Cultul Bisericilor monofizite copte: istoric, cultul, în Ortodoxia, nr. 3, 1965, p. 338.
113) Cultul Bisericilor monofiziților iacobiți, în Ortodoxia, nr. 3, 1965, p. 354.
114) Cultul Bisericii Etiopiene, în Ortodoxia, nr. 3, 1966, p. 423.
115) Cultul Bisericii nestoriene, în Ortodoxia, nr. 4, 1966, p. 553.
116) Cultul Bisericii vechilor catolici în comparație cu cel ortodox și cu cel catolic , în Ortodoxia, nr. 1, 1968,
p. 26.
117) Cultul creștin de rit vechi, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1960, p. 941.

18. Revelația
1) Revelația primordială, în Ortodoxia, nr. 1, 1956, p. 44.
2) Revelație și inspirație, în Ortodoxia, nr. 1, 1957, p. 41.
3) Revelația divină și Hexaimeronul Sfântului Vasile cel Mare, în Ortodoxia, nr. 1, 1979, p. 116.
4) Unitatea revelației prin prooroci. Înaintemergătorul și Apostolii în imnologia Octoihului, în Ort., nr. 2, 1977, p.
173.
5) Învățătura creștină despre structura revelației divine din punct de vedere interconfesional , în Ort., nr. 1, 1956, p.
58.
6) Învățătura ortodoxă despre dezvoltarea și împlinirea revelației divine, în Ortodoxia, nr. 1, 1966, p. 35.
7) Revelația prin acte, cuvinte și imagini, în Ortodoxia, nr. 3, 1968, p. 347.
8) Revelația ca dar și ca făgăduință, în Ortodoxia, nr. 2, 1969, p. 179.
9) Constituția dogmatică ”Dei Verbum” a Conciliului II Vatican și învățătura ortodoxă despre revelația divină , în
Ortodoxia, nr. 3, 1969, p. 364.
10) Temeiul revelațional al slujirii în teologia contemporană, în Ortodoxia, nr. 3, 1974, p. 467.
11) Combaterea falselor revelații, în Studii Teologice, nr. 3-6, 1950, p. 178.
12) Dezvoltarea istorică a revelației divine, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1952, p. 77.
13) Revelație. Dogmă și predică, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1954, p. 127.
14) Structura și cunoașterea adevărului revelat, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1958, p. 546.
15) Revelație și eshatologie, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1959, p. 46.
16) Terminologia revelațională în teologia contemporană, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1969, p. 686.

24
17) Descoperirea dumnezeiască și modalitatea ei de exprimare spre mântuire, în Studii Teologice, nr. 3-4,
1972, p. 173.
18) Religia și Revelația divină, în Studii Teologice, nr. 3-6, 1976, p. 231.
19) Problemativa revelației divine în teologia actuală, în Studii Teologice, nr. 3-6, 1976, p. 236.
20) Izvoarele și cuprinsul revelației divine, în Studii Teologice, nr. 3-6, 1976, p. 329.
21) Dezvoltarea istorică și etapele revelației divine, în Studii Teologice, nr. 3-6, 1976, p. 379.
22) Teologia creștină contemporană și cuprinsul revelației divine, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1965,
p. 681.
23) Revelația divină, în Altarul Banatului, nr. 4-5, 1995, p. 13.
24) Revelație, inspirație și exegeză biblică în înțelegere ortodoxă, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1981, p.
27.
25) Despre revelația dumnezeiască, în Mitropolia Olteniei, nr. 6, 1986, p. 75.
26) Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiției ca izvoare ale revelației divine în cele trei mari confesiuni creștine , în
Mitropolia Moldovei, nr. 3-6, 1970, p. 218.
27) Izvoarele revelației: Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1971, p. 65.
28) Urme din revelația primordială în religiile necreștine, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1971, p. 165.
29) Relația dintre revelație și dogmă în teologia ortodoxă, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1971, p. 334.
30) Aspecte ale revelației divine în perspectiva dialogului ecumenic, în Mitropolia Moldovei, nr. 4-6, 1981, p.
237.
31) Creația și providența în cartea Psalmilor, în Mitropolia Moldovei, nr. 3, 1986, p. 76.
32) Despre descoperirea dumnezeiască, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9, 1908, p. 974 și în nr. 10, 1909,
p. ....
33) Revelația – studiu apologetic, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9, 1930, p. 827 și în nr. 10, 1930, p. 925
și în nr. 11, 1930, p. 1030 și în nr. 12, 1930, p. ... și în nr. 1, 1931, p. 3 și în nr. 2-3, 1931, p. 172.

19. Sfânta Tradiție


1) Importanța Tradiției la Sfântul Vasile cel Mare, în Ortodoxia, nr. 1, 1979, p. 90.
2) Sfânta Tradiție ca temei de credință în Biserica Ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 1, 1954, p. 3.
3) Sfânta Tradiție în lumina Sfinților Părinți, în Ortodoxia, nr. 2, 1956, p. 163.
4) Definirea noțiunii de Tradiție și a întinderii ei, în Ortodoxia, nr. 1, 1964, p. 47.
5) Atitudini protestante contemporane față de Tradiție, în Ortodoxia, nr. 3, 1965, p. 367.
6) Unele considerații în legătură cu problema înțelesului Tradiției creștine, în Ortodoxia, nr. 4, 1967, p. 626.
7) Tradiția și Magisteriul Bisericii după documentul Conciliului II Vatican, în Ortodoxia, nr. 4, 1969, p. 537.
8) Unitate și diversitate în Tradiția ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 3, 1970, p. 333.
9) Tradiția în epistolele pauline. Rolul Bisericii în păstrarea și transmiterea Tradiției , în Ortodoxia, nr. 4, 1972, p.
557.
10) Tradiție și dezvoltare în teologia ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 1, 1973, p. 18.
11) Concepția ortodoxă despre Tradiție și despre dezvoltarea doctrinei, în Ortodoxia, nr. 1, 1975, p. 5.
12) Identitate și înnoire în Tradiția ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 2, 1977, p. 258.
13) Sfânta Tradiție la unii teologi evanghelici actuali și punctul de vedere ortodox, în Ortodoxia, nr. 2, 1980,
p. 331.
14) Elemente ale Tradiției în ”Învățătura celor 12 Apostoli”, în Ortodoxia, nr. 2, 1989, p. 28.
15) Tradiție, Scriptură, Biserică, în Ortodoxia, nr. 4, 1988, p. 59.
16) Sfânta Tradiție în Biserica Ortodoxă spre deosebire de celelalte biserici, în Studii Teologice, nr. ,7-8
1952, p. 401.
17) Tradiția pravitnică a Bisericii. Însemnătatea și folosul cunoașterii legilor după care se conduce Biserica ,
în Studii Teologice, nr. 5-6, 1960, p. 337.
18) Tradiția și tradițiile, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1964, p. 159.
19) Apostolicitatea Sfintei Tradiții, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1967, p. 613.
20) Tradiție și tradiții – V. Losky, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1970, p. 585.
21) Sfânta Tradiție văzută de Sfântul Irineu al Lyonului, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1971, p. 534.
22) Caracterul permanent și mobil al Tradiției, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1973, p. 149.
23) Aspecte dogmatice permanente ale Sfintei Tradiții, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1973, p. 517.
24) Primirea Tradiției în timpul de azi, din punct de vedere ortodox, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1975, p. 5.
25) Sfânta Tradiție în viața Bisericii – temeiuri biblice, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1985, p. 633.
26) Sfânta Tradiție sau Sfânta Predanie, în Studii Teologice, nr. 4, 1991, p. 57.
27) Tradiția dogmatică în Ortodoxie, în Mitropolia Banatului, nr. 7-8, 1984, p. 417.

25
28) Tradiție și tradiții, în Mitropolia Banatului, nr. 4, 1987, p. 8.
29) Sfânta Tradiție și tradiția bisericească, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-12, 1962, p. 678.
30) Tradiția în Biblie, în Mitropolia Ardealului, nr. 11-12, 1966, p. 711.
31) Tradiția și noua orientare a activității bisericești, în Mitropolia Ardealului, nr. 11-12, 1970, p. 839.
32) Importanța Tradiției exegetice pentru cercetarea biblică modernă, în Mitropolia Ardealului, nr. 5-6,
1972, p. 369.
33) Caracterul Tradiției în Ortodoxie, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1972, p. 708.
34) Esența Sfintei Tradiții și sensul ei istoric, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1976, p. 294.
35) Concepția patristică despre tradiția biblică, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1985, p. 409.
36) Sfânta Tradiție în viața Bisericii, în Mitropolia Ardealului, nr. 3, 1986, p. 45.
37) Problema Tradiției în teologia ortodoxă, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1969, p. 200 și în nr. 7-8, 1965,
p. 381.
38) Sfânta Tradiție în viața Bisericii Ortodoxe, în Mitropolia Moldovei, nr. 4, 1986, p. 64.

20. Sfânta Scriptură


1) Sfânta Scriptură și litera sacră a celorlalte religii, în Ortodoxia, nr. 3, 1955, p. 354.
2) Problema interconfesională a inspirației biblice, consecințele și însemnătatea, teorii false în învățătura catolică și
în învățătura protestantă, în Ortodoxia, nr. 2, 1957, p. 216.
3) Inspirația Sfintei Scripturi: existența inspirației, natura inspirației, extensiunea inspirației Sfintei Scripturi. Efectul
principal al inspirației: scutirea Bibliei de erori, în Ortodoxia, nr. 4, 1962, p. 463.
4) Cărțile anaghinoscomena ale Vechiului Testament în Biserica Ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 3, 1962, p. 396.
5) Scriptura, Tradiția și tradiții: însemnătatea Bibliei în viața Bisericii Ortodoxe. Scriptura și Tradiția în Vechiul
Testament și în Noul Testament. Scriptura la Sfinții Părinți și la reformatori, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1963, p. 363.
6) Sf. Scriptură – izvor al Revelației divine după constituția Conciliului II Vatican. Importanța Sfintei Scripturi.
Canonul biblic și traducerea Sf. Scripturi. Interpretarea. Raportul dintre Sf. Scriptură și Sf. Tradiție , în Ort., nr. 1,
1959, p. 56.
7) Septuaginta și problema inspirației ei, în Ortodoxia, nr. 1, 1975, p. 198.
8) Sfânta Scriptură și Tradiția apostolică și mărturiile Bisericii, în Ortodoxia, nr. 2, 1980, p. 204.
9) Autoritatea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 2, 1980, p. 221.
10) Cunoașterea Sfintei Scripturi după învățătura ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 2, 1980, p. 242.
11) Raportul dintre Scriptură și Tradiție în hotărârile Sinoadelor Ecumenice , în Ortodoxia, nr. 2, 1980, p.
263.
12) Citirea și interpretarea Sfintei Scripturi după omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur , în Ortodoxia, nr. 2,
1980, p. 275.
13) Sfânta Scriptură în mâna credincioșilor, în Ortodoxia, nr. 2, 1980, p. 299.
14) Sfântul Vasile cel Mare, interpret al Sfintei Scripturi, în Ortodoxia, nr. 2, 1980, p. 308.
15) Însemnătatea Scripturii și a Tradiției în cultul Bisericii Ortodoxe, în Ortodoxia, nr. 4, 1980, p. 582.
16) Este Noul Testament, ediția ”TOB” a traducerii, ”ecumenică” ?, în Ortodoxia, nr. 4, 1987, p. 100.
17) Prima tipărire integrală a Sfintei Scripturi în limba română, în Ortodoxia, nr. 1, 1989, p. 146.
18) Trăirea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 2-3, 1994, p. 90.
19) Sfânta Scriptură – probleme dogmatice, în Ortodoxia, nr. 2, 1964, p. 249.
20) Vechiul Testament în preocupările Sfântului Vasile cel Mare, în Ortodoxia, nr. 1, 1979, p. 134.
21) Periplul unei traduceri a Noului Testament. Raportul între cele trei legi: a lui Moise, a lui Hristos și a lui
Mahomed, în Ortodoxia, nr. 1, 1964, p. 79.
22) A existat o epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Laodiceni ?, în Ortodoxia, nr. 3, 1960, p. 405.
23) Sfânta Scriptură, carte de căpetenie a preotului, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1949, p. 487.
24) Ideile teologice fundamentale ale Evangheliei, în Studii Teologice, nr. 3-6, 1950, p. 158.
25) Actualitatea Epistolei I către Corinteni a Sf. Ap. Pavel, în S.T., nr. 1-2, 1951, p. 51 și în nr. 3-4, 1951, p.
167.
26) Preocupări biblice noutestamentare în știința teologiei ortodoxe, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1951, p.
356.
27) Cunoașterea aprofundată a Sf.Scripturi–îndatorire de căpătâi a preotului zilelor noastre, în S.T., nr. 3-4,
1952, p. 202.
28) Actualitatea parabolelor istorisite în Evanghelia după Luca, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1952, p. 273.
29) Evangheliile sinoptice, probleme dogmatice și idei sociale, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1953, p. 365.
30) Cadrul problemei sinoptice, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1954, p. 115.
31) Vechiul Testament în ”Cartea de învățătură”, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1954, p. 586.

26
32) Învățături religios-morale în cartea ”Proverbele lui Solomon”, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1955, p. 3.
33) Laicii și citirea Sfintei Scripturi în Evul Mediu în Apus, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1955, p. 169.
34) Paternitatea ioaneică a Evangheliei a IV-a cu specială privire la proba arheologică și paleografică , în
Studii Teologice, nr. 3-4, 1960, p. 139.
35) Cărțile anaghinoscomena ale Vechiului Testament, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1962, p. 541.
36) Vechiul Testament în scrierile Fericitului Augustin, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1963, p. 141.
37) Psalmii în predica Fericitului Augustin, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1963, p. 155.
38) Sfânta Scriptură a Vechiului Testament ca izvor al predicii, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1967, p. 62.
39) Concepția Sfântului Chiril al Ierusalimului despre Sfânta Scriptură, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1967, p.
446.
40) Canonul Sfintei Scripturi la cei doi reformatori: M. Luther și Jean Calvin , în Studii Teologice, nr. 3-4,
1969, p. 199.
41) Biblia în sistemul filosofic hegelian, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1970, p. 39.
42) Valoarea moral-socială a cărții Psalmilor, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1970, p. 104.
43) Sfânta Scriptură și Tradiția. Considerații generale, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1970, p. 384.
44) Studiile biblice în BOR, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1971, p. 14.
45) Date ale Bibliei confirmate de cercetările arheologice și istorice, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1971, p. 85.
46) Valoarea Vechiului Testament pentru creștini după Fericitul Augustin, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1971,
p. 96.
47) Cărțile anaghinoscomena – bune de citit – în Bibliile românești, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1972, p. 59.
48) Sfânta Scriptură în opera lui Dimitrie Cantemir, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1973, p. 341.
49) Considerații asupra Noului Testament din 1648, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1973, p. 605.
50) Rolul îndrumător al Vechiului Testament, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1973, p. 725.
51) Sfânta Scriptură în Biserica noastră, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1974, p. 333.
52) Considerații generale asupra sfârșitul cărții ”Faptele Apostolilor”, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1974, p.
383.
53) Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi. Principalele ediții ale Bibliei în BOR, în S.T., nr. 7-8, 1974, p.
489.
54) Folosirea analogiei în epistolele pauline, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1975, p. 411.
55) Preocupări actuale de teologie biblică vechitestamentară în America, în Studii Teologice, nr. 7-10, 1976,
p. 564.
56) Cartea profetului Amos: introducere, traducere și comentariu, în Studii Teologice, nr. 5-10, 1979, p. 391.
57) Valoarea interpretării tipologice a Vechiului Testament, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1981, p. 423.
58) Scriptură, Tradiție și Mărturisire în dialogul teologic, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1982, p. 398.
59) Epistola Sfântului Apostol Pavel către Galateni, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1983, p. 161 și în nr. 5-6,
1983, p. 329.
60) Cartea Psalmilor în spiritualitatea ortodoxă, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1985, p. 453.
61) Epistola a II-a a Sfântului Apostol Pavel către Timotei, în Studii Teologice, nr. 2, 1986, p. 39 și în nr. 3,
1986, p. 11 și în nr. 4, 1986, p. 21 și în nr. 5, 1986, p. 11 și în nr. 6, 1986, p. 15.
62) Epistola I către Timotei a Sf. Ap. Pavel. Introducere, traducere și comentariu, în S.T., nr. 2, 1988, p. 9 și
în nr. 3, 1988, p. 10 și în nr. 4, 1988, p. 10 și în nr. 5, 1988, p. 14 și în nr. 6, 1988, p. 30 și în nr. 1, 1989, p. 25 și în nr.
2, 1989, p. 30.
63) Biblia de la București – prezentare a ediției, în Studii Teologice, nr. 6, 1988, p. 7.
64) Secolul al XVII-lea românesc și ”Biblia de la București”, în Studii Teologice, nr. 2, 1989, p. 10.
65) Sfânta Scriptură, în Studii Teologice, nr. 4, 1991, p. 51.
66) Câteva date introductive asupra Sfintei Scripturi, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1992, p. 25.
67) Actualitatea Epistola I a Sfântului Ioan, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1953, p. 225.
68) Biblia în cadrul istoriei Orientului apropiat, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1964, p. 145.
69) Cărțile apocrife ale Vechiului Testament, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1966, p. 26.
70) Cadrul istoric al Bibliei, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1969, p. 642.
71) Vechiul Testament – călăuză spre Hristos, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1971, p. 530.
72) Necesitatea de a cunoaște și a tâlcui corect Sfânta Scriptură, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1972, p.
204.
73) Sfânta Scriptură și folosul citirii ei, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1973, p. 6.
74) Sfânta Scriptură în concepția ortodoxă, în Mitropolia Banatului, nr. 7-9, 1973, p. 377.
75) Interpretarea Scripturii în manuscrisele de la Marea Moartă, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1977, p.
330.
76) Biblia în Liturghia și în viața spirituală ortodoxă, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1979, p. 31.

27
77) Sfânta Scriptură și interpretarea ei în concepția Sfântului Vasile cel Mare, în M.B., nr. 4-6, 1979, p. 286.
78) Scriptură și Liturghie, în Mitropolia Banatului, nr. 7-9, 1981, p. 462.
79) Cartea Iov și valoarea ei antropologică, în Mitropolia Banatului, nr. 1-2, 1984, p. 7.
80) Atitudini mai noi cu privire la valoarea și interpretarea Sfintei Scripturi, în M.B., nr. 3-4, 1984, p. 128.
81) Biblia în Biserica Ortodoxă, în Mitropolia Banatului, nr. 9-10, 1985, p. 592.
82) Marginalii la cartea Iov, în Mitropolia Banatului, nr. 1, 1987, p. 13.
83) Biserica păstrătoare a Sfintei Scripturi, în Mitropolia Banatului, nr. 2, 1987, p. 8.
84) Reguli de tâlcuire corectă a Sfintei Scripturi, în Mitropolia Banatului, nr. 3, 1987, p. 11.
85) Sfânta Scriptură și interpretarea ei la Sinodul VII Ecumenic, în Mitropolia Banatului, nr. 4, 1987, p. 16.
86) Biblia și Revelația în Biserica Tradiției, în Mitropolia Banatului, nr. 5, 1987, p. 31.
87) Aspecte stilistice în cuvântările pauline, în Mitropolia Banatului, nr. 1, 1988, p. 16.
88) Tălmăcirea Sfintei Scripturi, în Mitropolia Banatului, nr. 4, 1988, p. 9.
89) Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție –căi de transmitere a Revelației în cadrul Bisericii , în M.B., nr. 5,
1988, p. 9.
90) Sfânta Scriptură. Citirea și tălmăcirea ei corectă, în Mitropolia Banatului, nr. 2, 1989, p. 15.
91) Dreapta învățătură și ereziile în epistolele Sfântului Ioan, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1989, p. 32.
92) Vechiul Testament în lucrarea pastoral-misionară a preotului, în Altarul Banatului, nr. 1-2, 1990, p. 45.
93) Biblia în lumina concepțiilor contemporane, în Altarul Banatului, nr. 7-9, 1991, p. 24.
94) Cartea lui Iov – povestirea unei realități, în Altarul Banatului, nr. 1-3, 1993, p. 12.
95) Antilogii și aparente contraziceri în Evanghelii, în Altarul Banatului, nr. 4-6, 1995, p. 61.
96) Comentariu la Cartea Facerii, în Altarul Banatului, nr. 10-12, 1994, p. 77 și în nr. 4-6, 1995, p. 25.
97) Vechiul Testament în preocupările Sfântului Irineu al Lugdunului, în Altarul Banatului, nr. 1-3, 1995, p.
7.
98) Septuaginta, în Mitropolia Ardealului, nr. 3-5, 1964, p. 193.
99) Forma inițială a textului din Epistola către Filimon, în Mitropolia Ardealului, nr. 11-12, 1965, p. 856.
100) Valoarea spirituală a Vechiului Testament, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1966, p. 574.
101) Părți proprii Sfântului Luca în textul introductiv al Evangheliei a III-a, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3,
1967, p. 8.
102) Însemnătatea Epistolei Sfântului Apostol Pavel către Tit, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1968, p. 272.
103) Denumirea și noțiunea de Bibliei, în Mitropolia Ardealului, nr. 5-6, 1972, p. 378.
104) Rudolf Bultmann și demitizarea Sfintei Scripturi, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1972, p. 669.
105) Cartea Rut, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1974, p. 77.
106) Mediul de apariție al cărților Noului Testament, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1976, p. 252.
107) Sensul tipic al Vechiului Testament după I Corinteni 10, 1-11, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1976, p.
273.
108) Apostolatul Sfintei Scripturi în BOR, în Mitropolia Ardealului, nr. 10-12, 1980, p. 865.
109) Actualitatea Epistolei Sfântului Iacob, în Mitropolia Ardealului, nr. 10-12, 1980, p. 873.
110) Cărțile apocrife ale Vechiului Testament, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1983, p. 562.
111) Duhul pierdut al Scripturii, în Mitropolia Ardealului, nr. 3, 1986, p. 19.
112) Traducerea ecumenică a Bibliei, în Mitropolia Olteniei, nr. 7-8, 1968, p. 560.
113) Observații și propuneri cu privire la traducerea Noului Testament, în Mitropolia Olteniei, nr. 1-2, 1971,
p. 26 și în nr. 3-4, 1971, p. 210 și în nr. 7-8, 1971, p. 539.
114) Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Epistola I, în Mitropolia Olteniei, nr. 11-12, 1973, p. 943.
115) Scriptura, Scripturae interpres, în Mitropolia Olteniei, nr. 11-12, 1984, p. 761.
116) Razele Evangheliei, în Mitropolia Moldovei, nr. 1, 1926, p. 2.
117) Locul și data scrierii epistolei către Filimon, în Mitropolia Moldovei, nr. 8-9, 1956, p. 474.
118) Cu privire la ”Testamentul” Sfântului Apostol Pavel, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-7, 1957, p. 406.
119) Flora și vegetația din Orientul biblic. Simbolismul lor în Sfânta Scriptură, în M.M., nr. 7-8, 1961, p. 502.
120) Evangheliile sinoptice: probleme dogmatice și idei sociale, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1966, p. 5.
121) Epistolele Sfântului Apostol Pavel. Idei misionare și sociale, în Mitropolia Moldovei, nr. 10-12, 1969, p.
599.
122) Concepții protestante mai noi despre Sfânta Scriptură (teză de docotorat), în M.M., nr. 5-8, 1975, p. 407.
123) Învățătura despre Sfânta Scriptură, în Mitropolia Moldovei, nr. 4-6, 1984, p. 367.
124) Cine citește și cine interpretează Sfânta Scriptură în Biserica Ortodoxă, în M.M., nr. 1-3, 1985, p. 113.
125) Necesitatea cunoașterii temeinice a Sfintei Scripturi pentru teologi, în Mitropolia Moldovei, nr. 10-12,
1985, p. 715.
126) Sfânta Scriptură și Biserica, în Mitropolia Moldovei, nr. 4, 1987, p. 83.

28
127) Vechiul Testament în lumina Noului Testament. Studiu de istorie comparată a religiilor, în M.M., nr. 2,
1988, p. 22.
128) Cuvântul lui Dumnezeu în Scriptură și în Tradiție, în Mitropolia Moldovei, nr. 3, 1989, p. 9.
129) Scriptură, Biserică, Tradiție, în Mitropolia Moldovei, nr. 3, 1989, p. 31.
130) Biblia în conștiința marilor oameni ai culturii universale, în Teologie și viață, nr. 1-3, 1992, p. 109.
131) Vorbirea în pilde în cărțile Sfintei Scripturi, în Teologie și viață, nr. 11-12, 1992, p. 28.
132) Considerații cu privire la teologia unei tradiții a Sfintei Scripturi, în Teologie și viață, nr. 1-3, 1993, p.
96.
133) Psalmii verificați, în Teologie și viață, nr. 4-7, 1993, p. 172.
134) Evreii și epistola adresată lor de Sfântul Apostol Pavel, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1, 1905, p. 15.
135) Deosebite feluri de interpretare ale Sfintei Scripturi, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1, 1908, p.
136) Cartea lui Iov, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 8, 1911, p. ... și în nr. 9, 1911, p. ....
137) Noul Testament bulgar de la 1828, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1934, p. 306.
138) Ce este Sfânta Scriptură, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1975, p. 1098.
139) Raportul dintre Vechiul și Noul Testament, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1981, p. 542.
140) Contribuții ae PF Patriarh Iustin la studiul biblic al Noului Testament, în B.O.R., nr. 3-4, 1985, p. 252.
141) Sfinții Trei Ierarhi interpreți ai Sfintei Scripturi, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1976, p. 82.
142) Domnul nostru Iisus Hristos ca interpret al Sfintei Scripturi, în Mitropolia Ardealului, nr. 5-6, 1983, p.
283.

21. Iconografie

1) Icoanele în cultul ortodox, în Ortodoxia, nr. 3, 1978, p. 457.


2) Sensul icoanei la Sfântul ioan Damaschin si Sinodul VII Ecumenic, în Ortodoxia, nr. 4, 1987, p. 22.
3) Sensul icoanei la Sfântul Ioan Damaschin, în Ortodoxia, nr. 4, 1987, p. 31.
4) Originea icoanei Mântuitorului, în Ortodoxia, nr. 1-2, 1995, p. 139.
5) Despre icoane, în Ortodoxia, nr. 4, 1957, p. 623.
6) Icoana ortodoxă ca expresie a învățăturii dogmatice a Bisericii, în Ortodoxia, nr. 4, 1971, p. 583.
7) Conținutul teologic al icoanei sfintei Treimi de Andrei Rubliov, în Ortodoxia, nr. 3, 1973, p. 441.
8) Considerații asupra spiritualității icoanei, în Ortodoxia, nr. 2, 1975, p. 384.
9) Sensul ortodox al icoanei, în Ortodoxia, nr. 2, 1956, p. 245.
10) Tradiția iconografică, în Ortodoxia, nr. 3, 1962, p. 433.
11) Idolul ca chip al naturii divinizate și icoana ca fereastră spre transcendența dumnezeiască, în Ort., nr. 1, 1982, p.
10.
12) Teologia icoanei la Sfântul Ioan Damaschin, în Ortodoxia, nr. 1, 1982, p. 28.
13) Idoli sau icoane sfinte, în Ortodoxia, nr. 1, 1982, p. 41.
14) Teologia icoanelor în lumina tradiției dogmatice, în Ortodoxia, nr. 1, 1982, p. 55.
15) Icoană și Liturghie, în Ortodoxia, nr. 1, 1982, p. 84.
16) Despre sfintele icoane, în Ortodoxia, nr. 1, 1982, p. 90.
17) Sfânta Liturghie ca icoană a Împărăției lui Dumnezeu și însemnătatea ei, în Ortodoxia, nr. 1, 1982, p. 99.
18) Sensul icoanei în concepția lui Paul Evdokimov, în Ortodoxia, nr. 1, 1982, p. 121.
19) Teologia icoanelor, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1952, p. 175.
20) Iconografia creștină ca disciplină de studiu si cercetare, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1962, p. 328.
21) Învățătura ortodoxă despre sfintele icoane, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1970, p. 444.
22) Cinstirea sfintelor icoane în primele trei secole, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1971, p. 621.
23) O importantă mențiune despre cultul sfintelor icoane, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1971, p. 672.
24) Icoanele în istoria artei bisericești și a cultului creștin ortodox, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1975, p. 422.
25) Teme dogmatice în pictura bisericești vechii episcopii a Geoagiului, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1975, p. 742.
26) Aspectul dogmatic al cultului icoanei la Sfântul Teodor Studitul, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1977, p. 298.
27) Chipul mamei Sfântului Ioan Gură de Aur, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1977, p. 616.
28) Sfântul ioan Damaschin, apărător al cultului sfintelor icoane, în Studii Teologice, nr. 7-10, 1980, p. 581.
29) Aspecte dogmatice ale disputei iconoclaste, în Studii Teologice, nr. 6, 1987, p. 22.
30) Izvoare ale iconografiei în scrierile Părinților Dionisie Areopagitul, Maxim Mărturisitorul si Gherman patriarhul ,
în Studii Teologice, nr. 4, 1990, p. 71.

29
31) Sfânta Scriptură – temei, izvor și reflectare în pictura bisericească, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1992, p. 32.
32) Simbolul ca anticipare și temei al posibilității icoanei, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1957, p. 427.
33) Problema iconostasului, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1965, p. 91.
34) Sensul și menirea icoanelor în cultul ortodox, în Mitropolia Banatului, nr. 7-9, 1971, p. 381.
35) Cinstirea sfintelor icoane, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1977, p. 308.
36) Icoanele din biserică, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1981, p. 642.
37) Importanța icoanelor de cult. Pictura bisericească, în Mitropolia Banatului, nr. 1-2, 1984, p. 60.
38) Pictura murală și iconografia neobizantină în BOR, în Mitropolia Banatului, nr. 3, 1986, p. 49.
39) Cultul sfintelor icoane, în Mitropolia Banatului, nr. 3, 1987, p. 35 și în Mitropolia Banatului, nr. 4, 1987, p. 25.
40) Linia și culoarea în icoane, în Altarul Banatului, nr. 1-3, 1993, p. 49.
41) Pictura creștină, în Mitropolia Ardealului, nr. 5-6, 1960, p. 413.
42) Vechiul Testament în tematica icoanelor pe sticlă, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1969, p. 470.
43) Cu privire la icoanele ortodoxe, în Mitropolia Ardealului, nr. 11-12, 1972, p. 898.
44) Icoanele pe sticlă din Transilvania, în Mitropolia Ardealului, nr. 6, 1987, p. 34.
45) Sinodul VII Ecumenic și spiritualitatea în iconografia BOR, în Mitropolia Ardealului, nr. 6, 1987, p. 41.
46) Despre închinarea la sfintele icoane – Teodor Studitul, în Mitropolia Ardealului, nr. 6, 1987, p. 78.
47) Despre chipul iconografic al Mântuitorului, în Mitropolia Olteniei, nr. 9-10, 1965, p. 775.
48) Inițiere în interpretarea icoanei ortodoxe, în Mitropolia Olteniei, nr. 1-2, 1967, p. 102.
49) Sfinții Petre și Pavel în iconografie, în Mitropolia Olteniei, nr. 5-6, 1967, p. 368.
50) Cum se zugrăveau bisericile în secolul al XVIII-lea și în prima jumătate a secolului al XIX-lea , în Mitropolia
Olteniei, nr. 5-6, 1967, p. 408.
51) Înțelesul autentic al icoanelor ortodoxe, în Mitropolia Olteniei, nr. 5-6, 1968, p. 420.
52) Semnificația icoanei ortodoxe, în Mitropolia Olteniei, nr. 5-6, 1969, p. 420.
53) Cinstirea sfintelor icoane, în Mitropolia Olteniei, nr. 7-9, 1981, p. 434.
54) Iisus Hristos ca prototip al icoanei Sale (Pr. D. Stăniloae), în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1958, p. 244.
55) Icoane de artă în Moldova, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1959, p. 589.
56) Icoana Nașterii lui Hristos, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1962, p. 688.
57) Originea icoanei creștine, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-10, 1964, p. 467.
58) Din istoricul iconografiei ortodoxe până în secolul al XIV-lea, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1965, p. 163.
59) Din iconografia ortodoxă națională, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1965, p. 277.
60) Vechea pictură bisericească din Moldova (sec. XV-XVII), în Mitropolia Moldovei, nr. 9-10, 1965, p. 468.
61) Iconografia Înțelepciunii divine în tradiția bizantină, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1966, p. 162.
62) Date și observații asupra picturii bisericii mănăstirii Cetățuia, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1966, p. 194.
63) O xilogravură din anul 1661: imaginea celor două căi, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1966, p. 302.
64) Studii recente despre icoane, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1965, p. 302.
65) Bisericile cu pictură exterioară din Moldova, M.M., nr. 7-9, 1969, p. 406, nr. 3-6, 1970, p. 133. nr. 9-10, 1970, p.
480.
66) Zugravi de biserici necunoscuți, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-10, 1970, p. 531.
67) Stilul iconografic ortodox. Considerații pastorale, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1979, p. 530.
68) Fundamentarea vechitestamentară a cultului sfintelor icoane, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-9, 1981, p. 470.
69) Însemnătatea teologică a icoanei Botezului Domnului după textele liturgice, în M.M., nr. 1-2, 1982, p. 75.
70) Cuvântul și icoana, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3, 1984, p. 54.
71) Întâmpinarea Domnului în iconografia bisericilor din nordul Moldovei, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3, 1984, p.
134.
72) Cinstirea icoanei după învățătura Bisericii Ortodoxe, în Mitropolia Moldovei, nr. 4-6, 1984, p. 361.
73) O carte despre istoria picturii bizantine, în Mitropolia Moldovei, nr. 4-6, 1984, p. 403.
74) Autonomie și autocefalie în picturile bisericilor din Moldova, în Mitropolia Moldovei, nr. 4-6, 1985, p. 311.
75) Icoana Înălțării Domnului, în Mitropolia Moldovei, nr. 4-6, 1985, p. 389.
76) Icoana Buneivestiri, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1986, p. 173.
77) Teodor Tonitzu și pictura de la Durău, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1986, p. 270.
78) Icoana Învierii, în Mitropolia Moldovei, nr. 3, 1986, p. 62.
79) Icoana Schimbării la Față, în Mitropolia Moldovei, nr. 4, 1986, p. 58.

30
80) Icoana Intrării Domnului în Ierusalim, în Mitropolia Moldovei, nr. 2, 1987, p. 21.
81) Învățătura ortodoxă despre icoană, în Mitropolia Moldovei, nr. 5, 1987, p. 83.
82) Aspecte misionare privind cultul icoanelor, în Mitropolia Moldovei, nr. 5, 1987, p. 92.
83) Teofania icoanei în Ortodoxie. Implicații doctrinare, în Mitropolia Moldovei, nr. 1, 1988, p. 28.
84) Sfinții Apostoli Petru și Pavel în iconografia ortodoxă, în Mitropolia Moldovei, nr. 3, 1988, p. 40.
85) Pictura religioasă a lui Nicolae Grigorescu, în Mitropolia Moldovei, nr. 3, 1988, p. 109.
86) Icoana, ochiul lui Dumnezeu spre lume și fereastra sufletului sper cer, în TV, nr. 1-3, 1991, p. 96.
87) Renașterea picturii palelologe și influențele ei asupra teritoriului românesc, în TV, nr. 4-8, 1991, p. 41.
88) Icoana în lumina învățăturii Sfintei Scripturi, în TV, nr. 1-3, 1992, p. 97.
89) Andrei Rubliov – icoana Sfintei Treimi și mesajul ei spiritual, în TV, nr. 8-10, 1992, p. 196.
90) Câteva cuvinte despre stilul bizantin, în BOR, nr. 1, 1896, p. 28.
91) Cum înfățișau pe Mântuitorul creștinii timpurilor primare, în BOR, nr. 4, 1932, p. 313.
92) Pictura bisericească în BOR, în BOR, nr. 9-10, 1940, p. 659, în nr. 4-5, 1945, p. 97 și nr. 6, 1945, p. 213.
93) O temă de iconografie ”occidentală” în pictura bisericilor moldovenești, în BOR, nr. 4-5, 1945, p. 106.
94) Pictorul Andrei Rubliov, în BOR, nr. 9-10, 1960, p. 957.
95) ”Luminarea” picturilor murale, în BOR, nr. 9-10, 1963, p. 993.
96) Zugravul și icoanele pe hârtie și sticlă din Transilvania, în BOR, nr. 7-8, 1964, p. 730.
97) Două xilogravuri – clișee vechi la mănăstirea ”Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, în BOR, nr. 1-2, 1988, p. 88.
98) Dezvoltarea și răspândirea arhitecturii bizantine, în BOR, nr. 1-2, 1967, p. 180.
99) Despre vechile icoane românești pe sticlă și tematica lor, în BOR, nr. 11-12, 1967, p. 1229.
100) Arhitectura bisericească apuseană, în BOR, nr. 11-12, 1967, p. 1255.
101) Icoana de hram a paraclisului de la Spitalul Colțea, operă a lui Pârvu Mutu, în BOR, nr. 1-2, 1977, p. .....
102) Hipocrate printre filosofi și sibilele în pictura noastră bisericească, în BOR, nr. 7-8, 1969, p. 896.
103) ”Chiese Aggiornah” - arhitect, în BOR, nr. 11-12, 1969, p. 1236.
104) Privire de sinteză asupra sculpturii în piatră la români până la sfârșitul secolului al XVII-lea în Țara Românească și
în Moldova, în BOR, nr. 11-12, 1970, p. 1259.
105) Teodor Pallady și pictura bisericească, în BOR, nr. 3-4, 1972, p. 395.
106) Preocupări de artă religioasă în trecutul BOR, în BOR, nr. 7-8, 1972, p. 806.
107) Pictura bisericească din Muntenia și Oltenia în secolele al XIV-lea și al XV-lea, în BOR, nr. 9-10, 1972, p. 1052.
108) Pictura religioasă din Muntenia și Oltenia în secolul al XVI-lea, în BOR, nr. 11-12, 1972, p. 1238.
109) Programul iconografic al bisericilor ortodoxe. Îndrumător pentru zugravii de biserici, în BOR, nr. 5-6, 1974, p. 700.
110) Trei icoane vechi din ”Biserica Domnească” (Câmpulung-Muscel), în BOR, nr. 7-8, 1974, p. 1012.
111) Începuturile arhitecturii creștine în Armenia, în BOR, nr. 1-2, 1975, p. 226.
112) Erminia tradițională românească în picturile murale de la Mira Cantimireștilor, în BOR, nr. 1-3, 1977, p. 173.
113) Aspecte și tendințe în evoluția picturii bisericești la români, în BOR, nr. 9-12, 1977, p. 998.
114) Mai multă grijă pentru forma arhitecturală a bisericii ortodoxe, în BOR, nr. 9-12, 1975, p. 1135.
115) Zugravi care au pregătit apariția picturii laice și maeștri ai picturii laice, în BOR, nr. 9-12, 1979, p. 1141.
116) Probleme de restaurare a frescelor, în BOR, nr. 1-2, 1981, p. 175.
117) Gravura lui Isaul Sterian, în BOR, nr. 3-4, 1981, p. 367.
118) Erminiile de pictură, mărturii scrise unice pentru istoria științei, în BOR, nr. 5-6, 1982, p. 518.
119) Despre unele probleme privind restaurarea unei icoane pe lemn din secolul al XIII-lea, având pictate ambele fețe , în
BOR, nr. 5-6, 1982, p. 530.
120) Pictori și zugravi bisericești la români în secolul al IX-lea, în BOR, nr. 5-6, 1982, p. 535.
121) Reprezentarea Sfântului Vasile cel Mare în iconografia bisericească ortodoxă, în BOR, nr. 7-8, 1982, p. 663.
122) Despre organizarea lucrărilor de pictură bisericească, în BOR, nr. 8-10, 1984, p. 613.
123) Iconoclasmul bizantin (secolele VII-IX) în lumina noilor cercetări, în BOR, nr. 8-10, 1984, p. 684.
124) Tedologia icoanei în canonul sărbătoririi Sf.Părinți de la Sinodul VII Ecumenic, în BOR, nr. 9-10, 1987, p. 170.
125) Maeștrii ai artei contemporane. Zugravi, în BOR, nr. 1-3, 1991, p. 111.
126) Rafael – arhanghelul pământean al penelului, în BOR, nr. 4-6, 1991, p. 155.
127) Pictura lui Anton Serafim de la biserica Sf. Vasile din capitală și semnificația sa artistică, în BOR, 7-9, 1991, p. 211.

22. Sfânta Cruce

31
1) Chenoză și Cruce, în Ortodoxia, nr. 2, 1960, p. 217.
2) Crucea în teologia și cultul Bisericii Ortodoxe, în Ortodoxia, nr. 3, 1975, p. 405.
3) Învățătura creștină despre Sfânta Cruce în teologia paulină, în Ortodoxia, nr. 1, 1974, p. 179.
4) Învățătura creștină despre Sf.Cruce și cinstirea ei. Înțelesul duhovnicesc. Semnul crucii , în Ort., nr. 3, 1978, p.
497.
5) Sf.Cruce – mijloc de sfințire și de binecuvântare și ca prilej de închinare , în Ort., nr. 2, 1982, p. 172, nr. 2, 1995, p.
46.
6) Sensul Crucii lui Hristos în Ortodoxie și în teologia apuseană în trecut și astăzi, în Ortodoxia, nr. 2, 1984, p. 282.
7) Jertfa Crucii și Învierea lui Hristos în viața creștinului, în Ortodoxia, nr. 4, 1994, p. 3.
8) Dreapta învățătură despre cinstirea Sfintei Cruci, în Ortodoxia, nr. 1-2, 1995, p. 102.
9) Prefigurările Crucii în Vechiul Testament și semnificația lor în tradiția cultică creștină , în S.T., nr. 3-4, 1969, p.
179.
10) Formele și simbolismul crucii precreștine, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1969, p. 649.
11) Crucea și Învierea Domnului în lumina Noului Testament, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1985, p. 355.
12) Crucile de piatră din cimitirul comunei ....... Mare, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1965, p. 145.
13) Ontologia Crucii în Vechiul Testament, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1974, p. 212.
14) Semnul și semnificația Crucii, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1974, p. 591.
15) Legătura interioară dintre Cruce și Înviere în Ortodoxie, în Mitropolia Banatului, nr. 3-4, 1984, p. 123.
16) Crucea și spiritualitatea ortodoxă, în Mitropolia Banatului, nr. 2, 1986, p. 32.
17) Taina Crucii în Postul Mare, în Mitropolia Banatului, nr. 2, 1989, p. 28.
18) Cinstirea de viață făcătoarei Crucii, în Mitropolia Banatului, nr. 3, 1989, p. 9.
19) Crucea și tineretul, în Altarul Banatului, nr. 9-10, 1946, p. 211.
20) Crucea – Trupul înviat - Biserica, în Altarul Banatului, nr. 4-6, 1992, p. 11.
21) Sfânta Cruce în viața și în trăirea creștină a primelor veacuri, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1976, p. 135.
22) Meliton de Sardes despre Sfânta Cruce, în Mitropolia Ardealului, nr. 3-4, 1984, p. 206.
23) Inițiale și monograme legate de semnul Crucii, în Mitropolia Olteniei, nr. 7-8, 1965, p. 568.
24) Vechimea Crucii ca obiect de cinstire și simbol creștin în lumina descoperirilor arheologice mai noi , în
Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1958, p. 441.
25) Sfânta Cruce în lumina Învierii, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1976, p. 77.
26) Crucea și înnoirea creațiunii în învățătura ortodoxă, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1976, p. 467.
27) Despre cinstirea Sfintei Cruci, în Mitropolia Moldovei, nr. 2, 1988, p. 63.
28) Crucea în teologia ortodoxă, în Mitropolia Moldovei, nr. 2, 1989, p. 42.
29) Cruce și Înviere, în Mitropolia Moldovei, nr. 2, 1989, p. 80.
30) Crucea – ”Puterea lui Dumnezeu”, în Teologie și viață, nr. 1-3, 1992, p. 91.
31) Imnul Crucii, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 8, 1928, p. 685.
32) Crucea în tradiția poporului nostru, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 10, 1931, p. 595.
33) Crucea biruitoare, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-3, 1943, p. 5.

23. Harul. Harismele


1) Premizele învățăturii creștine despre raportul dintre har și libertate. O obiecție biblică și patristică: lupta dintre
fire și har. Raportul dintre fire și har în învățătura creștină, în Ortodoxia, nr. 1, 1959, p. 3.
2) Raportul dintre har și libertate, în Ortodoxia, nr. 2, 1964, p. 249.
3) Natura și harul în gândirea teologică a Sfântului Vasile cel Mare, în Ortodoxia, nr. 1, 1979, p. 75.
4) Temeiuri pentru libertate în Noul Testament, în Ortodoxia, nr. 3, 1975, p. 515.
5) Pronie, har și libertate după Teofan, fostul episcop de Vladimir, în Ortodoxia, nr. 3, 1959, p. 398.
6) Concepții teologice eronate asupra raportului dintre natură și har, raportul în protestantism, Ort., nr. 4, 1960, p.
526.
7) Simțirea tainică a prezenței harului după Sfântul Smeon Noul Teolog, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1956, p. 470.
8) Har și jurisdicție, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1970, p. 5.
9) Lucrarea harului în realizarea mântuirii subiective după învățătura celor trei confesiuni , în S.T., nr. 3-4, 1971, p.
135.
10) Harismele după Epistolele Sfântului Apostol Pavel, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1973, p. 21.

32
11) Învățătura despre sinergie la unii dintre Sfinții Părinți în teologia ortodoxă mai nouă , în S.T., nr. 5-6,
1974, p. 406.
12) Har și libertate în învățătura ortodoxă, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1980, p. 126.
13) Învățătura despre har și libertate în Pateric, în Studii Teologice, nr. 5, 1987, p. 44.
14) Har și libertate în învățătura Sfântului Maxim Mărturisitorul, în Studii Teologice, nr. 6, 1987, p. 100.
15) Har și dor, în Mitropolia Ardealului, nr. 11-12, 1964, p. 864.
16) Cuvânt către purtătorii de har, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1984, p. 452.
17) Harismele în Biserica primară, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-10, 1958, p. 698.
18) Harismele și rolul lor în viața Bisericii primare, în Mitropolia Moldovei, nr. 10-12, 1981, p. 737.
19) Despre glosolalie sau vorbirea în limbi, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1986, p. 211.
20) Lucrarea sfântului har în viața credincioșilor după rânduiala Sf. Taine și a ierurgiilor , în TșiV, nr. 3-12,
1991, p. 160.

24. Rugăciunea
1) Rugăciunea pentru biruință. Preliminarii. Rugăciunea pentru izbăvire de barbari. Paraclisul Maicii Domnului și
alte rugăciuni, în Ortodoxia, nr. 2, 1976, p. 365.
2) Taina întâlnirii cu Dumnezeu, în Ortodoxia, nr. 1, 1966, p. 117.
3) Dipticele (rugăciuni de mijlocire) în Liturghiile creștine, în Ortodoxia, nr. 2, 1959, p. 280.
4) Despre rugăciune și priveghere. Sensul rugăciunii. Rugăciunea în creștinism și în alte religii , în Ort, nr 3, 1983, p.
323.
5) Rugăciunea în creștinism și în alte mari religii, în Ortodoxia, nr. 4, 1983, p. 509.
6) Rugăciunea lui Iisus, în Ortodoxia, nr. 4, 1994, p. 62.
7) Caracterul social al Rugăciunii Domnești, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1951, p. 542.
8) Rugăciunea și cunoașterea în învățătura ortodoxă, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1958, p. 216.
9) Pentru care păcătoși se roagă Biserica ?, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1958, p. 557.
10) Cele mai frumoase rugăciuni din ”Confesiunile” Fericitului Augustin, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1964,
p. 469.
11) Rugăciunea lui Solomon la sfințirea Templului și caracterul ei universalist, în Studii Teologice, nr. 3-4,
1967, p. 173.
12) Rugăciunile pentru alții și sobornicitatea Bisericii, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1970, p. 29.
13) Rugăciunea Domnească în cultul creștin și explicarea ei în literatura patristică , în S.T., nr. 1-2, 1974, p.
66.
14) Dipticele. Studiu istorico-canonic, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1977, p. 636.
15) Temeiurile dogmatice ale rugăciunilor pentru cei morți, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1978, p. 92.
16) Și nu ne duce pe noi în ispită, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1982, p. 439.
17) Mărturii ale tradiției liturgico-canonice apostolice despre rugăciune, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1983,
p. 481.
18) Despre rugăciune în cartea Psalmilor, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1984, p. 666.
19) ”Pâinea noastră cea spre ființă”, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1985, p. 301.
20) Pâinea noastră, în Studii Teologice, nr. 1, 1987, p. 92.
21) Temeiuri doctrinare ale rugăciunilor pentru cei răposați, în Studii Teologice, nr. 4, 1987, p. 79.
22) Rugăciunea: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1964, p. 73.
23) Rugăciunea și viața, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1968, p. 661.
24) Căi noi pentru rugăciune, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1968, p. 663.
25) Rugăciunile pentru autoritățile statului în cultul creștin, în M.B., nr. 10-12, 1970, p. 659 și în nr. 7-9,
1973, p. 393.
26) Rugăciune și umanism, în Mitropolia Banatului, nr. 9-10, 1984, p. 527.
27) Rugăciunile Bisericii pentru om și pentru toată firea înconjurătoare , în Mitropolia Banatului, nr. 9-10,
1984, p. 547.
28) Sunt admise improvizațiile și ”rețetele” în materie de rugăciune ?, în Mitropolia Banatului, nr. 2, 1987,
p. 72.
29) Rugăciunile Bisericii pentru cei răposați, în Mitropolia Banatului, nr. 3, 1988, p. 15.
30) Rugăciunea Domnească – Tatăl nostru, în Mitropolia Banatului, nr. 5, 1988, p. 15.
31) Priveghere și rugăciune, în Altarul Banatului, nr. 1-3, 1992, p. 7.
32) Explicarea rugăciunii ”Doamne și Stăpânul vieții mele”, în Altarul Banatului, nr. 7-9, 1993, p. 105.
33) Tatăl nostru, în Altarul Banatului, nr. 1-3, 1994, p. 6.
34) Temeiul rugăciunilor Bisericii pentru cei adormiți, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1977, p. 125.

33
35) Despre rugăciune – Sfântul Ioan Scărarul, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-9, 1980, p. 633.
36) Învățătura Bisericii lui Hristos despre Judecată și rugăciunile pentru cei răposați , în M.A., nr. 1-3, 1981,
p. 21.
37) Cui ne rugăm ?, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-2, 1986, p. 36.
38) Cuvânt despre rugăciune – Sfântul Ioan Gură de Aur, în Mitropolia Ardealului, nr. 5, 1987, p. 31.
39) Explicarea cuvintelor rugăciunii lui Iisus, în Mitropolia Ardealului, nr. 5, 1987, p. 35.
40) Despre rugăciune și smerenie, în Mitropolia Ardealului, nr. 5, 1990, p. 44.
41) Rugăciunea Domnească în tâlcuirea Sfinților Părinți, în Mitropolia Olteniei, nr. 7-8, 1973, p. 571.
42) Despre pomenirea morților, în Mitropolia Olteniei, nr. 9-10, 1983, p. 626.
43) Dreapta învățătură despre rugăciune, în Mitropolia Olteniei, nr. 1-2, 1984, p. 78.
44) Temeiuri doctrinare ale rugăciunilor pentru cei morți, în Mitropolia Olteniei, nr. 7-8, 1984, p. 491.
45) Puterea rugăciunii, în Mitropolia Moldovei, nr. 1, 1926, p. 7.
46) Poate fi înlocuit ”Tatăl nostru” cu rugăciuni improvizate ?, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1960, p.
549.
47) Sfântul Ioan Scărarul ca învățător al rugăciunii, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1965, p. 190.
48) Stăruind în rugăciune păstrăm unitatea de credință, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1982, p. 517.
49) Mărturii ale Tradiției ortodoxe, biblice și patristice, despre rugăciune, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3,
1984, p. 81.
50) Rugăciunile pentru cei adormiți, în Mitropolia Moldovei, nr. 1, 1987, p. 62.
51) Despre rugăciune, în Mitropolia Moldovei, nr. 1, 1989, p. 98.
52) Rugăciunea și lumina Duhului Sfânt, în Teologie și viață, nr. 11-12, 1994, p. 120.
53) Să știi ce să ceri în rugăciune, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1952, p. 629.
54) Rugăciunile pentru cei adormiți în învățătura Bisericii romano-catolice și a celei ortodoxe , în Biserica
Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1959, p. 585.
55) Viața duhovnicească a clerului și a credincioșilor, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 6, 1973, p. 664.
56) ”Și nu ne duce pe noi în ispită ...”, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1976, p. 693.
57) Importanța duhovnicească a Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul , în B.O.R., nr. 5-6, 1977,
p. 357.
58) Sfântul Ioan Gură de Aur: ”Despre pocăință și rugăciune”, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-12,
1977, p. 918.
59) Contribuții românești la cunoașterea isihasmului, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1965, p. 571.

25. Postul

1) Sensul spiritual al postului în viața creștinilor și în timpul nostru, în Ortodoxia, nr. 1, 1979, p. 184.
2) Rostul postului, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1951, p. 214.
3) Posturile rânduite de Biserica Ortodoxă în condițiile de viață actuală a credincioșilor , în S.T., nr. 5-8, 1977, p.
421.
4) Învățătura despre post în Biserica Ortodoxă, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1984, p. 514.
5) Tradiție și ”readaptare” în aplicarea prescripțiilor cu privire la post, în Mitropolia Banatului, nr. 1, 1987, p. 22.
6) Despre post – Cuvânt al Sfântului Vasile cel Mare, în Mitropolia Olteniei, nr. 11-12, 1973, p. 965.
7) Sfântul Vasile cel Mare despre post, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1954, p. 26.
8) Mântuitorul despre post, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1971, p. 257.
9) Postul (act de cult), în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1972, p. 67.
10) Posturile din cursul anului bisericesc, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1964, p. 120.
11) Readaptarea dispozițiilor bisericești cu privire la post în conformitate cu cerințele epocii contemporane , în
Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1972, p. 390.
12) Obligația postului și a spovedaniei înainte de împărtășire, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1976, p. 704.
13) Semnificația postului după Sfânta Scriptură, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 4-6, 1991, p. 83.

26. Mântuirea

1) Învățătura despre mântuire la Sfântul Simeon Noul Teolog: subiectivă și obiectivă , în Ortodoxia, nr. 4, 1974, p.
624.
2) Învățătura ortodoxă despre mântuire și concluziile ce rezultă din ea pentru slujirea credincioșilor (a credinței) în
lume, în Ortodoxia, nr. 2, 1972, p. 195.

34
3) Îndumnezeirea credincioșolor: mărturii biblice, patristice și cultice ortodoxe, în Ortodoxia, nr. 2, 1975, p. 316.
4) Aspectul comunitar-sobornicesc al mântuirii, temeiuri, mântuirea astăzi, în Ortodoxia, nr. 1, 1974, p. 97.
5) Timpul și valoarea lui pentru mântuire în Ortodoxie, în Ortodoxia, nr. 2, 1977, p. 196.
6) Mântuire și comnuniune, în Ortodoxia, nr. 2, 1977, p. 266.
7) Slujire și mântuire reflectate în canoanele Octoihului, în Ortodoxia, nr. 3, 1978, p. 517.
8) Mântuirea – a doua creație a lumii, în Ortodoxia, nr. 2, 1986, p. 42.
9) Colaborarea omului cu harul divin în lucrarea mântuirii, în Ortodoxia, nr. 3, 1986, p. 89.
10) Învățătura despre mântuire în vechile religii și a teologia patristică, în Ortodoxia, nr. 3, 1955, p. 321.
11) Aspectul dinamic al mântuirii subiective în Ortodoxie, în Ortodoxia, nr. 4, 1975, p. 642.
12) Păstrarea dreptei credințe – condiție pentru mântuire, în Ortodoxia, nr. 1, 1980, p. 7.
13) Condițiile însușirii mântuirii: har, credință și fapte bune, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1950, p. 1.
14) Condițiile mântuirii, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1951, p. 245.
15) Bogăția – piedică în calea mântuirii, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1952, p. 500.
16) Învățătura ortodoxă și cea catolică despre mântuirea subiectivă, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1954, p. 357.
17) Rolul comunității și însușirea mântuirii subiective, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1957, p. 343.
18) Sfintele Taine și faptele bune în mântuire, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1959, p. 314.
19) Certitudinea mântuirii, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1960, p. 410.
20) Învățătura Sfântului Atanasie cel Mare despre mântuire, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1973, p. 328.
21) Aspecte ale doctrinei soteriologice a Sfântului Atanasie cel Mare, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1973, p. 461.
22) Aspecte ale providenței și lucrării de mântuire în Cazania lui Varlaam, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1974, p. 396.
23) Mântuirea și sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament, în S.T., nr. 1-2, 1975, p. 35.
24) Mântuirea obiectivă privită interconfesional, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1977, p. 101.
25) Rolul îngerilor în iconomia mântuirii după Noul Testament, în Studii Teologice, nr. 5-8, 1977, p. 497.
26) Îndreptarea după epistolele pauline și după epistola Sfântului Iacob, în Studii Teologice, nr. 5-8, 1977, p. 506.
27) Mântuirea obiectivă după epistolele Sfântului Apostol Pavel, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1982, p. 219.
28) Soteriologia în epistola I către Timotei, în Studii Teologice, nr. 1, 1989, p. 70.
29) Nedreptatea socială, piedică în calea mântuirii, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1954, p. 231.
30) Lucrarea mântuirii, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1975, p. 134.
31) Rolul credinței în opera de mântuire, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1964, p. 623.
32) Mântuirea în Hristos (prin întreita Sa slujire), în Mitropolia Ardealului, nr. 10-12, 1981, p. 769.
33) Însușirea mântuirii prin Duhul Sfânt în Biserică, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1982, p. 151.
34) Condițiile însușirii mântuirii, în Mitropolia Ardealului, nr. 3-4, 1983, p. 173.
35) Legătura ființială dintre credință și fapte bune în actul mântuirii subiective , în Mitropolia Ardealului, nr. 5-6,
1984.
36) Implicarea – componentă a mântuirii, în Mitropolia Ardealului, nr. 11-12, 1985, p. 719.
37) Taina Sfintei Spovedanii și Euharistiei în lucrarea mântuirii omului, în Mitropolia Ardealului, nr. 4, 1986, p. 20.
38) Învățătura despre iconomia mântuirii în teologia bizantină, în Mitropolia Olteniei, nr. 5-6, 1966, p. 400.
39) Învățătura despre iconomia mântuirii. Contribuția episcopului Nicolae de Metona la precizarea soteriologiei
ortodoxe, în Mitropolia Olteniei, nr. 11-12, 1966, p. 260.
40) Desăvârșirea noastră în Hristos, în Mitropolia Olteniei, nr. 3-6, 1980, p. 402.
41) Despre mântuire, în Mitropolia Olteniei, nr. 2, 1987, p. 86.
42) Psihologia mântuirii subiective, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1959, p. 60.
43) Teologia contemporană a istoriei mântuirii, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-10, 1968, p. 512.
44) Aspecte soteriologice în imnografia praznicului Nașterii Domnului, în Mitropolia Moldovei, nr. 11-12, 1968, p.
617.
45) Faptele bune și importanța lor pentru mântuire, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1976, p. 383.
46) Chemare la mântuire, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1978, p. 279.
47) Timpul, dimensiunea mântuirii, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1982, p. 507.
48) Dobândirea mântuirii, scopul existenței credinciosului, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-9, 1984, p. 611.
49) Dobândirea, păstrarea și desăvârșirea mântuirii noastre, în Mitropolia Moldovei, nr. 2, 1988, p. 36.
50) Mântuire și tămăduire, în Teologie și viață, nr. 9-12, 1991, p. 91.
51) Cunoașterea în concepția Sfinților Părinți, în Teologie și viață, nr. 1-3, 1993, p. 48.

35
52) Cum poate fi prezentată în predici învățătura ortodoxă despre mântuire, în B.O.R., nr. 9, 1958, p. 878.
53) Păstrarea dreptei credințe, condiție a dobândirii mântuirii, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1983, p. 51.
54) Slujirea socială, componentă a mântuirii, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1986, p. 68.
55) Mărturisirea ortodoxă și mântuirea unor păcătoși din iad, în Mitropolia Moldovei, nr. 12, 1942, p. 550.
56) Conceptul de chin și implicațiile lui soteriologice, în Ortodoxia, nr. 3, 1959, p. 414.
57) Desăvârșirea creștină după catehezele Sfântului Chiril al Ierusalimului, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1957, p. 233.
58) Desăvârșirea creștină după Sfântul Simeon Noul Teolog, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1985, p. 390.
59) Mântuirea în Iisus Hristos, în Ortodoxia, nr. 2, 1985, p. 345.
60) Cunoașterea lui Dumnezeu în Hristos – condiție a mântuirii, în Ortodoxia, nr. 3, 1984, p. 143.
61) Sinteză eclesiologică, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1955, p. 267.

27. Morala creștină

1) Morala creștină și psihiatria, în Ortodoxia, nr. 4, 1994, p. 39.


2) Învățături patristice de îmbunătățire a vieții moral-creștine în Ortodoxie , în Ortodoxia, nr. 4, 1990, p. 139 și în nr.
2, 1991, p. 154 și în nr. 3, 1991, p. 185.
3) Atitudinea moral-creștină ortodoxă față de avort, divorț, abandonul copiilor, imoralitate, în Ort., nr. 2-3, 1994, p.
73.
4) Morala creștină și cea iezuită, în Ortodoxia, nr. 1, 1959, p. 85.
5) Etica catolică și etica protestantă, în Ortodoxia, nr. 3, 1974, p. 514.
6) Învățături patristice de îmbunătățire a vieții morale creștine în Ortodoxie, în Ortodoxia, nr. 1, 1990, p. 136.
7) Iisus Hristos în viața morală a credincioșilor, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1953, p. 605.
8) Responsabilitatea morală, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1955, p. 182.
9) Actualitatea învățăturilor moral-sociale din cartea lui Iisus Sirah, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1955, p. 582.
10) Idei moral-sociale în epistolele Sfântului Apostol Pavel, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1956, p. 167.
11) Principii de morală socială în epistolele sobornicești, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1957, p. 355.
12) Idei morale și sociale în Comentariul la Psalmi al Sfântului Vasile cel Mare , în Studii Teologice, nr. 7-8, 1958, p.
463.
13) Criteriile moralității creștine, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1961, p. 255.
14) Primele trei manuale de teologie morală ortodoxă apărute în limba română, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1962, p.
221.
15) Doctrina morală a Părinților Apostolici, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1963, p. 541.
16) Țelurile morale și predicele despre pocăință ale Sfântului Ioan Gură de Aur , în Studii Teologice, nr. 1-2, 1966, p.
91.
17) Temeiurile și rostul ascultării în viața morală a creștinului, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1966, p. 387.
18) Preocupări și probleme de Morală creștină în teologia ortodoxă română, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1971, p.
174.
19) Probleme de morală creștină în preocupările teologiei ortodoxe române, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1971, p. 445.
20) Învățătura despre legea morală naturală în opera Sfântului Ioan Gură de Aur, în S.T., nr. 3-4, 1973, p. 266.
21) ”Divanul” lui Dimitrie Cantemir, unul din primele tratate românești de învățătură morală creștină, în Studii
Teologice, nr. 5-6, 1973, p. 523.
22) Aspecte ale vieții morale oglindite în proverbele românești, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1974, p. 89.
23) Idei social- morale în epistolele pauline, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1977, p. 123.
24) Atitudinea Sfinților Trei Ierarhi față de problemele morale ale vremii lor, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1977, p.
222.
25) Morala de situație în dezbaterea teologiei contemporane, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1981, p. 343.
26) Idei moral-sociale în scrierile profeților mari ai Vechiului Testament, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1984, p. 103.
27) Morala creștină și etica filosofică, în Studii Teologice, nr. 1, 1986, p. 51.
28) Eroismul în lumina moralei creștine, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1992, p. 65 și în nr. 1-2, 1993, p. 11.
29) Despre unele caracteristici ale moralei creștine, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1954, p. 269.
30) Morala creștină și patriotismul, în Mitropolia Banatului, nr. 7-8, 1964, p. 346.
31) Despre personalitatea morală, în Altarul Banatului, nr. 8-10, 1945, p. 291.
32) Reguli morale pe larg, în Altarul Banatului, nr. 1-3, 1992, p. 67.

36
33) Posibilitatea desăvârșirii morale la Sfântul Apostol Pavel, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1960, p. 664.
34) Principii de morală creștină în Predica de pe munte, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1963, p. 161.
35) Personalitatea morală creștină, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1966, p. 67.
36) Sportul în lumina Moralei creștine, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1966, p. 630.
37) Morala stoică și morala creștină, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1976, p. 304.
38) Conceptele de obligație și datorie în morala creștină, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1980, p. 35.
39) Epistole de morală și spiritualitate, în Mitropolia Ardealului, nr. 11-12, 1985, p. 742 și în nr. 1-2, 1986, p. 44.
40) Răsplata muncii în concepția moralei creștine, în Mitropolia Olteniei, nr. 3-4, 1971, p. 175.
41) Sfântul Ioan Gură de Aur – o înaltă autoritate morală, în M.O., nr. 11-12, 1973, p. 991 și în nr. 3-6, 1980, p. 427.
42) Morala sociologică și rațiunea ineficacității ei, în Mitropolia Moldovei, nr. 9, 1927, p. 210.
43) Câteva considerații de educație morală în spirit ascetic, în Mitropolia Moldovei, nr. 9, 1934, p. 362 și în nr. 10,
1934.
44) Decalogul, lege morală universală și permanentă, în Mitropolia Moldovei, nr. 5, 1956, p. 246.
45) Morala creștină și progresul social, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1959, p. 314.
46) Combaterea corupției morale de către profeții Vechiului Testament, în Teologie și viață, nr. 8-10, 1992, p. 3.
47) Problema morală și viața socială, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1, 1932, p. 36.
48) Idei morale și sociale în colindele românilor, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1970, p. 733.
49) Din cugetările și sftaurile morale ale Sfinților Părinți și ale unor scriitori clasici români, în Biserica Ortodoxă
Română, nr. 7-8, 1981, p. 770 și în nr 1-2, 1982, p. 156 și în nr. 3-4, 1982, p. 300.
50) Portretul moral al creștinului ortodox, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1982, p. 119.
51) Principii morale creștine, îndatoriri sociale și cetățenești în vechile noastre Cazanii, în B.O.R., nr. 3-4, 1982, p.
221.
52) Spiritualitate și morală, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1983, p. 674.
53) Conștiința morală în viața creștinului, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1984, p. 54.
54) Chipul lui Hristos în ființa și viața morală a creștinului, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1987, p. 86.
55) Cele două portrete morale din parabola fiului risipitor, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1975, p. 701.
56) Rolul voinței în viața morală, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1956, p. 211.
57) Sfinții în viața morală ortodoxă, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1956, p. 3.
58) Preotul – pilduitor și îndrumător al vieții morale a credincioșilor, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1978, p.
761.
59) Rolul preotului în promovarea și cultivarea vieții religios-morale în parohie, în B.O.R., nr. 11-12, 1980, p. 1144.
60) Datoriile morale ale preotului, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1973, p. 69.
61) Învățături morale și sociale în opera și activitatea Sfântului Vasile cel Mare, necesare activității preoților în
vremea noastră, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1985, p. 276.
62) Profilul moral al Sfinților români, în Ortodoxia, nr. 2, 1974, p. 352.
63) Folclorul religios- moral, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1949, p. 662.

28. Spiritualitatea ortodoxă

1) Sensul înfierii creștine după Sfântul Evanghelist Ioan și după Sfântul Apostol Pavel , în Ortodoxia, nr. 3, 1975, p.
525.
2) Sfinții Părinți și spiritualitatea ortodoxă românească. Fazele spiritualității patristice ale Ortodoxiei românești, în
Ortodoxia, nr. 4, 1975, p. 586.
3) Spiritualitatea ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 2, 1955, p. 246.
4) Temeiuri dogmatice ale trăirii religioase în Ortodoxie, în Ortodoxia, nr. 3, 1958, p. 382.
5) Experiența religioasă din punct de vedere interconfesional, în Ortodoxia, nr. 3, 1958, p. 367.
6) Spiritualitatea ortodoxă și slujirea creștină (Teză de doctorat), în Ortodoxia, nr. 2, 1990, p. 21 și în nr. 3, 1990, p.
5.
7) Spiritualitatea și Biserica, în Ortodoxia, nr. 2, 1990, p. 214.
8) Formele și cauzele falsului misticism, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1952, p. 251.
9) Iisus Hristos în viața duhovnicească, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1955, p. 511.
10) Adevăr și trăire religioasă, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1973, p. 506.
11) Spiritualitate și slujire la Sfinții Trei Ierarhi, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1974, p. 182.

37
12) Teama și iubirea de Dumnezeu, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1980, p. 95.
13) Trăsături umaniste în spiritualitatea bizantină, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1982, p. 313.
14) Viața creștină după Sfântul Isaac Sirul, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1985, p. 673.
15) Înnoirea vieții, în Studii Teologice, nr. 5, 1987, p. ....
16) Omul nou și umanitatea în Hristos prin lucrarea Sfântului Duh, în Studii Teologice, nr. 4, 1989, p. 20.
17) Îndumnezeirea omului, după învățătura Sfântului Atanasie cel Mare, în Studii Teologice, nr. 4, 1990, p. 14.
18) Chip și asemănare, în Studii Teologice, nr. 1, 1991, p. 54.
19) Negațiile răului și afirmațiile binelui, în Studii Teologice, nr. 3, 1991, p. 165.
20) Spiritualitatea pentru timpul nostru, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1992, p. 3.
21) Bizanțul și geneza vocabularului spiritualității creștine, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1993, p. 110.
22) Aducerea aminte de moarte, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1993, p. 107.
23) Lupta duhovnicească, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1993, p. 48.
24) Spiritualitatea geto-dacilor, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1977, p. 76.
25) Înnoirea omului în concepția ortodoxă, în Mitropolia Banatului, nr. 1-2, 1984, p. 36.
26) Primatul vieții spirituale, în Altarul Banatului, nr. 1-2, 1945, p. 44.
27) Sensul îndreptării și al fundamentării prin credință a cunoștinței duhovnicești, în A.B., nr. 7-9, 1993, p. ....
28) Nașterea și creșterea în viața cea nouă în Hristos, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1983, p. 582.
29) Învățătura despre îndumnezeirea omului la Sfântul Maxim Mărturisitorul, în Mitropolia Ardealului, nr. 2, 1988, p.
36.
30) Felurite învățături de suflet folositoare, în Mitropolia Ardealului, nr. 2, 1988, p. 52.
31) Despre păstori, ascultare și luptă duhovnicească pentru câștigarea smereniei, în M.A., nr. 3, 1990, p. 41.
32) Însemnări duhovnicești, în Mitropolia Ardealului, nr. 6, 1990, p. 69.
33) Bizanț, o lume a spiritului și a dragostei, în Mitropolia Olteniei, nr. 1-2, 1973, p. 66 și în nr. 11-12, 1973, p. 900.
34) Împotriva celor care se întristează când sunt dojeniți, în Mitropolia Olteniei, nr. 6, 1987, p. 57.
35) În legătură cu viața în Hristos, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1959, p. 67.
36) Învățătura ortodoxă despre îmbunătățirea vieții religioase a credincioșilor, în M.M., nr. 9-12, 1959, p. 600.
37) Slujirea creștină în lumea contemporană, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1969, p. 145.
38) Gânduri pe marginea Canonului alcătuit de Sfântul Andrei Criteanul, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1971, p.
260.
39) Predica Sfântului Apostol Pavel despre trăirea creștină, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1979, p. 455.
40) Inima curată, temeiul evlaviei ortodoxe, în Mitropolia Moldovei, nr. 1, 1989, p. 92.
41) Binele moral și binele suprem în perspectiva conservării și transfigurării creației, în TșiV, nr. 9-12, 1991, p. 112.
42) Spiritualitatea bucovineană, în Teologie și viață, nr. 9-12, 1991, p. 195.
43) Meditație despre folosul duhovnicesc al citirii Psalmilor, în Teologie și viață, nr. 1-3, 1993, p. 66.
44) Reconcilierea după cărțile Scripturii vechi-testamentare, în Teologie și viață, nr. 1-4, 1994, p. 13.
45) Asceza ca teorie și practică în viața creștină, în Teologie și viață, nr. 1-4, 1994, p. 31.
46) Luxul în primele timpuri ale creștinismului, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3, 1929, p. 231 și în nr. 4, 1929,
p. ....
47) Bunacuviință creștină în Biserică, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-12, 1977, p. 965.
48) Bunacuviință creștină la sfintele Taine și ierurgii, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1978, p. 1135.
49) Proloage, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1980, p. 85 și în nr. 3-4, 1980, p. 456.
50) Despre omenie ca datorie creștină, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1980, p. 105.
51) Cunoașterea și trăirea adevărului de credință în viața creștinului, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1983, p.
70.
52) Spiritualitatea patristică daco-romană și paralelele occidentale contemporane, în B.O.R., nr. 7-8, 1983, p. 565.
53) Rolul Bizanțului în viața religioasă din Muntenia în secolele IV-VI, în lumina izvoarelor literare și arheologice , în
Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1983, p. 589.
54) Poruncile Bisericii, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1984, p. 42.
55) Câteva îndrumări ale Sfântului Vasile cel Mare pentru cei care doresc să cunoască și să împlinească voia lui
Dumnezeu, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1984, p. 165.
56) Cele zece porunci în lumina Noului Testament, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1984, p. 175.
57) Viața religioasă a românilor dobrogeni în secolele VII-XIII, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1986, p. 82.

38
58) Un călător străin din secolul trecut despre toleranța religioasă a românilor, în B.O.R., nr. 3-4, 1986, p. 66.
59) Sfântul Pavel și viața celor mai de seamă comunități creștine în epoca apostolică, în S.T., nr. 7-8, 1951, p. 398.
60) Omul cel nou în concepția antropologică a Sfântului Apostol Pavel, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1951, p. 417.
61) Despre unele trăsături esențiale ale sufletului frumos, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1966, p. 115.
62) Caracteristicile esențiale ale sufletului creștin autentic, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1954, p. 475.
63) Viața creștină după bărbații apostolici, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1955, p. 223.
64) Sensul suferinței în creștinism, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1957, p. 155.
65) Probleme de învățătură și viață creștină în Comentariul Sfântului Ioan Gură de Aur la Epistola către Filipeni , în
Studii Teologice, nr. 7-8, 1960, p. 50.
66) Trăirea creștină după Sfântul Niceta de Remesiana, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1969, p. 545.
67) Sfântul Apostol Pavel despre modelul de viețuire creștinească, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1957, p. 3.
68) Sfântul Ambrozie, pictor și îndrumător al vieții și trăirii creștine, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1974, p. 176.
69) Sensul lepădării de sine în creștinism, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1967, p. 40.
70) Coordonate ale vieții creștine în Sfânta Liturghie, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1968, p. 30.
71) Învățătura și viața creștină, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1971, p. 10.
72) Coordonatele vieții creștine după ”Epistola către Diognet”, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1970, p. 472.
73) Viața creștină în romanele lui Gala Galaction, în Mitropolia Olteniei, nr. 3-4, 1966, p. 237.
74) Ideal și viață creștină, în Mitropolia Moldovei, nr. 11-12, 1956, p. 691.
75) Viața creștină în vechiul Tomis, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1968, p. 15.
76) Spiritualitate și slujire la Sfinții Trei Ierarhi, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1974, p. 183.
77) Arta de a muri și a trăi în Hristos, în Altarul Banatului, nr. 10-12, 1992, p. 29.
78) Îndreptarea și îndumnezeirea omului în Iisus Hristos, în Ortodoxia, nr. 2, 1988, p. 27.
79) Cultura spirituală în zona est carpatică în secolele VI î. Hr. – III d. Hr., în Teologie și viață, nr. 4-7, 1993, p. 37.
80) Direcții spirituale în Orient, în Ortodoxia, nr. 1, 1958, p. 127.

29. Virtuțile creștine și teologice

1) Faptele bune după Sfântul Simeon Noul Teolog, în Ortodoxia, nr. 1-2, 1962, p. 540.
2) Virtutea bărbăției în stoicism și în creștinism, în Ortodoxia, nr. 1, 1975, p. 211.
3) Faptele bune în învățătura ortodoxă și catolică, în Ortodoxia, nr. 4, 1954, p. 507.
4) Iubirea față de semeni în principalele religii ale lumii, în Ortodoxia, nr. 2, 1967, p. 119.
5) Valoarea prieteniei în viața și opera Fericitului Augustin, în Ortodoxia, nr. 3, 1960, p. 374.
6) Iubirea creștină și valențele ei pentru ecumenismul contemporan, în Ortodoxia, nr. 4, 1969, p. 550.
7) Sensul activ al iubirii creștine, în Ortodoxia, nr. 1, 1970, p. 62.
8) Despre virtutea cumpătării, în Ortodoxia, nr. 1, 1976, p. 262.
9) Despre imperativul iertării, în Ortodoxia, nr. 3, 1978, p. 512.
10) Despre bucuria creștină, în Ortodoxia, nr. 4, 1981, p. 573.
11) Teologia iubirii, în Ortodoxia, nr. 1, 1985, p. 202.
12) Credință și iubire în dobândirea mântuirii, în Ortodoxia, nr. 4, 1986, p. 32.
13) Sfinții Părinți despre iubirea de Dumnezeu și de oameni, în Ortodoxia, nr. 4, 1990, p. 161.
14) Fericitul Teodoret al Cyrului – despre dragoste ca bază a vieții creștine desăvârșite, în Ortodoxia, nr. 1-2, 1995,
p. 16.
15) Valoarea morală a smereniei creștine, în Ortodoxia, nr. 2, 1979, p. 405.
16) Adevărata pietate după Noul Testament, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1949, p. 35.
17) Idei despre pietate în Vechiul Testament, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1952, p. 15.
18) Învățătura creștină despre iubire și dreptate ca virtuți sociale, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1953, p. 579.
19) Atitudinea Sfântului Apostol Pavel față de înțelepciunea omenească, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1955, p. 445.
20) Eros și agape, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1956, p. 139.
21) Virtutea dragostei în scrierile Sfântului Apostol Ioan, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1956, p. 303.
22) Temeiurile doctrinare ale optimismului creștin, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1957, p. 326.
23) Concepția Sfântului Ioan Gură de Aur despre prietenie și dragoste, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1957, p. 649.
24) Un aspect mai puțin luat în seamă al iubirii față de semeni, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1958, p. 341.

39
25) Dragostea față de om după scriitorii creștini din veacul al II-lea și al III-lea, în S.T., nr. 9-10, 1958, p. 580.
26) Virtutea iubirii în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1958, p. 600.
27) Virtute și păcat în concepția Sfântului Apostol Pavel, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1957, p. 673.
28) Raportul dintre virtute și păcat după doctrina morală a Didahiei, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1962, p. 51.
29) Sensul bucuriei în viața creștină, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1963, p. 30.
30) Sensul înțelepciunii în cărțile didactice ale Vechiului Testament, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1966, p. 434.
31) Concepția despre prietenie în cărțile didactice ale Vechiului Testament, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1967, p. 600.
32) Sfântul Vasile cel Mare – predicatorul milosteniei, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1971, p. 224.
33) Prietenia după Sfânta Scriptură, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1957, p. 68.
34) Temeiurile teologice ale iubirii creștine, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1975, p. 555.
35) Necesitatea și roadele iubirii, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1985, p. 407.
36) Sensurile noțiunii de iubire după scrierile Sfântului Ioan Evanghelistul, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1985, p. 510.
37) Valoarea binelui în viața creștină, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1985, p. 647.
38) Funcția epistemologică a iubirii, în Studii Teologice, nr. 3, 1991, p. 153.
39) Faptele bune în perspectiva desăvârșirii morale, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1992, p. 48.
40) Mesajul prieteniei și păcii la Sfinții Părinți capadocieni, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1957, p. 457.
41) Sensul creștin al iubirii față de sine, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1957, p. 496.
42) Despre binele comun și unele virtuți creștine, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1964, p. 136.
43) Sfinții Trei Ierarhi, strălucite și neîntrecute modele de virtute creștină , în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1972, p.
25.

30. Monahismul ortodox

1) Monahismul românesc și reorganizarea lui, în Studii Teologice, nr. 3-6, 1950, p. 295.
2) Temeiuri dogmatice și duhovnicești pentru viața monahală de obște, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1952, p. 371.
3) Pentru o mai bună orientare a unor mănăstiri de călugărițe, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1953, p. 405.
4) Viața religioasă din unele mănăstiri ale BOR, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1953, p. 429.
5) Munca manuală a monahilor după tratatul Fericitului Augustin, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1953, p. 495.
6) Importanța și sensul desăvârșirii în monahism, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1955, p. 217.
7) Temeiuri patristice pentru viața de obște, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1956, p. 81.
8) Învățătura ascetică a Sfântului Ioan Scărarul, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1958, p. 253.
9) Regulile monahale ale Sfântului Vasile cel Mare în istoria vieții monahale, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1965, p. 24.
10) Viața monahală și rolul social ale celor dintâi mănăstiri creștine, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1980, p. 2.
11) Organizarea mănăstirilor românești în comparație cu cele bizantine, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1984, p. 14.
12) Originile gândirii monastice: Evagrie și Macarie, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1993, p. 20.
13) Monahismul în pustia Ierusalimului și Mării Moarte, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1957, p. 574.
14) Vocația monahală, în Mitropolia Banatului, nr. 6, 1986, p. 70.
15) Influența operei Sfântului Simeon Noul Teolog asupra vieții monastice românești, în Mitropolia Banatului, nr. 1,
1985.
16) Monahismul ortodox în slujba colectivității, în Mitropolia Moldovei, nr. 10-12, 1949, p. 7.
17) Munca manuală în monahism după Sfântul Vasile cel Mare, în Mitropolia Moldovei, nr. 9, 1955, p. 501.
18) Anumite aspecte ale vieții monahale în mănăstirile moldovene, în Mitropolia Moldovei, nr. 6-7, 1956, p. 360.
19) Începutul vieții de obște în monahism, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-7, 1957, p. 416.
20) Temeiuri creștine pentru viața de obște, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1960, p. 456.
21) Mănăstirea Neamț, lavra monahismului din Moldova, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1962, p. 343.
22) Desăvârșirea creștină și viața monahală, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-6, 1979, p. 268.
23) Rânduieli și întocmiri monahale în secolele XVII-XIX în Moldova, în Teologie și viață, nr. 11-12, 1993, p. 101.
24) Mănăstirile vândute și dăruite în secolul al XVI-lea în Moldova, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1949, p.
65.
25) Regulamentul pentru organizarea vieții monahale, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1953, p. 1158.
26) Viața mănăstirească în Țara Românească înainte de anul 1370 , în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1962, p.
67.

40
27) Reorganizarea vieții monahale, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 6, 1973, p. 630.
28) Contribuții cu privire la numărul monahilor români de la Sfântul Munte Athos în primele două decenii ale
secolului al XX-lea, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1990, p. 164.
29) Viața mănăstirească în Dobrogea până în secolul al XII-lea, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1977, p. 51.

31. Eshatologie

1) Hiliasmul și incoerențele lui, în Ortodoxia, nr. 2, 1957, p. 239.


2) Judecata particulară de după moarte, în Ortodoxia, nr. 4, 1955, p. 522.
3) Iubirea dumnezeiască și judecata din urmă, în Ortodoxia, nr. 2, 1959, p. 179.
4) Judecata universală, în Ortodoxia, nr. 4, 1994, p. 31.
5) Împărăția lui Hristos de mii de ani. Studiu exegetic la textul din Apocalipsă, în Ortodoxia, nr. 1, 1984, p. 29.
6) Milenarismul, hiliarismul, a Doua Venire a Domnului, în Ortodoxia, nr. 1, 1984, p. 59.
7) Împărăția lui Hristos de o mie de ani sau de mii de ani ?, în Ortodoxia, nr. 3, 1986, p. 47.
8) Eshatologia în epistolele sobornicești, în Ortodoxia, nr. 2, 1988, p. 114.
9) Criteriile revelațiunii divine și combaterea falselor teofanii, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1949, p. 345.
10) Soroace dezmințite, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1949, p. 374.
11) Eshatologia ortodoxă în comparație cu cea romano-catolică, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1950, p. 325.
12) Despre învierea trupurilor și natura lor după înviere, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1957, p. 368.
13) Eshatologia în concepția lui Origen, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1958, p. 440.
14) Originea și aspectele milenarismului din punct de vedere dogmatic în primele două veacuri creștine, în Studii
Teologice, nr. 5-6, 1964, p. 331.
15) Învățătura despre învierea morților în ”Catehezele” Sfântului Chiril al Ierusalimului , în S.T., nr. 9-10, 1967, p.
629.
16) Ideea de purificare în religiile de mistere greco-romane și în creștinism, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1971, p. 248.
17) Venirea a Doua a Domnului. Împărăția de o mie de ani, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1972, p. 12.
18) Judecata universală după Noul Testament, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1977, p. 112.
19) Moarte și înviere după Sfânta Scriptură, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1978, p. 13.
20) Concepția eshatologică a Fericitului Augustin, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1984, p. 673.
21) Sfântul Dionisie Pseudo-Areopagitul și Teologia sfârșitului vieții pământești a creștinilor, în S.T., nr. 1-2, 1993, p.
36.
22) Împărăția de o mie de ani, în Mitropolia Banatului, nr. 1-4, 1976, p. 39.
23) A doua venire a lui Iisus, în Mitropolia Banatului, nr. 7-9, 1978, p. 336.
24) Eshatologia creștină și hiliasmul, în Mitropolia Banatului, nr. 7-8, 1983, p. 436.
25) Reflexii teologice în legătură cu eutanasia, în Mitropolia Banatului, nr. 1, 1986, p. 8 și în nr. 2, 1986, p. 8.
26) Gânduri despre viață și moarte, în Altarul Banatului, nr. 1-3, 1992, p. 18.
27) Ce trebuie să știe credinciosul despre ”vămile văzduhului”, în Altarul Banatului, nr. 7-9, 1992, p. 82.
28) Apocatastaza, în Altarul Banatului, nr. 4-6, 1993, p. 7.
29) Combaterea interpretărilor greșite ale Eshatologiei biblice, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-2, 1960, p. 28.
30) Eshatologia creștină, în Mitropolia Ardealului, nr. 3-4, 1971, p. 262.
31) Despre suflet la Origen, în Mitropolia Olteniei, nr. 2, 1986, p. 37.
32) Concepția Sfântului Iustin Martirul și Filosoful despre suflet, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1958, p. 403.
33) Împărăția lui Dumnezeu, în Mitropolia Ardealului, nr. 11-12, 1971, p. 852.
34) Doctrina despre învierea morților la Atenagora Atenianul și la Tertulian, în M.M., nr. 7-8, 1968, p. 361.
35) Eshatologie și sacramentalism în viața Bisericii, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1973, p. 220.
36) Moartea, judecata particulară și rugăciunile Bisericii pentru cei adormiți, în M.M., nr. 1-2, 1979, p. 123.
37) Astept învierea morților și viața veacului ce va să fie, în Mitropolia Moldovei, nr. 4-6, 1981, p. 279.
38) Despre împărăția de o mie de ani, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3, 1983, p. 44.
39) Un manuscris apocrif despre sfârșitul lumii, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1933, p. 133.
40) Revelație și Eshatologie, în Studii Teologice, nr. 11, 1959, p. 46.
41) Starea sufletului după judecata particulară în învățătura catolică și ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 4, 1953, p. 545.
42) Raiul de după judecata particulară în concepția ortodoxă și catolică, în Ortodoxia, nr. 4, 1953, p. 546.

41
43) Iadul de după judecata particulară, în Ortodoxia, nr. 4, 1953, p. 560.
44) Sufletele care se izbăvesc după judecata particulară, în Ortodoxia, nr. 4, 1953, p. 575.
45) Plenitudinea vieții: învățătura ortodoxă despre viața viitoare, în Ortodoxia, nr. 1, 1984, p. 5.
46) Eshatologia sau lumea viitoare, în Ortodoxia, nr. 1-2, 1995, p. 61.
47) Învățătura ortodoxă despre rai și iad, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1968, p. 558.
48) Învățătura despre suflet în cărțile Vechiului Testament, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1977, p. 672.
49) Împărăția lui Dumnezeu ca realitate și nădejde, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1981, p. 141.
50) Dimensiunea socială a Împărăției lui Dumnezeu, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1981, p. 148.
51) Concepția platonică despre suflet, în Studii Teologice, nr. 5, 1987, p. 27.
52) Credința în viața viitoare la diferitelor popoare și în diferite religii, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1972, p. 175.
53) Aspecte ale credinței în nemurire la traco-geto-daci, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1978, p. 197.
54) Doctrina Vechiului Testament despre nemurire, în Altarul Banatului, nr. 9-10, 1944, p. 368.
55) Problema sufletului la scriitorul patristic Arnobiu de Sicca, în Altarul Banatului, nr. 9-10, 1944, p. 387.
56) Dialectica nemuririi, în Altarul Banatului, nr. 11-12, 1945, p. 335.
57) Conceptul de suflet în spiritualitatea precreștină, în Altarul Banatului, nr. 7-9, 1993, p. 91.
58) Problema învierii, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1968, p. 294.
59) Împărăția lui Dumnezeu – Împărăția păcii, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1983, p. 401.
60) Manifestările sufletului, în Mitropolia Moldovei, nr. 6, 1928, p. 126.
61) Problema vieții viitoare în religii comparate, în Mitropolia Moldovei, nr. 4, 1934, p. 167.
62) Despre viața viitoare, în Mitropolia Moldovei, nr. 3, 1988, p. 95.
63) Diferite teorii asupra sufletului, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11, 1912, p. 1268.
64) Viața veșnică după epistolele Sfântului Apostol Pavel, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1955, p. 353.

32. Ortodoxia
1) Ortodoxia și protestantismul, în Ortodoxia, nr. 4, 1951, p. 639.
2) Sensul Ortodoxiei, în Ortodoxia, nr. 2, 1952, p. 163.
3) Ortodoxia în fața vieții, în Ortodoxia, nr. 4, 1954, p. 592.
4) Spiritualitatea ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 2, 1955, p. 246.
5) Duhul comunitar al Ortodoxiei, în Ortodoxia, nr. 2, 1956, p. 262.
6) Adevărul și frumusețile Ortodoxiei, în Ortodoxia, nr. 4, 1956, p. 593.
7) Noile oriedntări ale apostolatului ortodox printre necreștini, în Ortodoxia, nr. 3, 1970, p. 400.
8) Sensul și specificul Ortodoxiei românești, în Ortodoxia, nr. 4, 1971, p. 620.
9) Spiritul teologiei ortodoxe, în Ortodoxia, nr. 2, 1972, p. 177.
10) Ortodoxia în fața unor fenomene actuale din creștinismul apusean, în Ortodoxia, nr. 2, 1974, p. 325.
11) Ortodoxia – Biserica învierii și a bucuriei, în Ortodoxia, nr. 2, 1989, p. 22.
12) Ortodoxia în perspectiva ecumenică, în Ortodoxia, nr. 2-3, 1994, p. 12.
13) Unitatea Ortodoxiei – cadru teoretic-doctrinar al problemelor unității ortodoxe a Bisericii , în Ort., nr. 4,
1958, p. 539.
14) Ortodoxia în teologia contemporană (Ortodoxia vpzută din exterior), în Ortodoxia, nr. 1, 1959, p. 145.
15) Duhul Ortodoxiei și năzuințele creștine contemporane după unitate, în Ortodoxia, nr. 1, 1969, p. 41.
16) Introducerea Ortodoxiei în Japonia, în Ortodoxia, nr. 4, 1960, p. 657.
17) Ortodoxia și diaspora. Situația actuală și poziția canonică a diasporei ortodoxe, în Ortodoxia, nr. 1,
1963, p. 3.
18) Ortodoxia și dicriminările etnico-rasiale, în Ortodoxia, nr. 1, 1963, p. 39.
19) Poziții principale ale Ortodoxiei față de celelalte religii, în Ortodoxia, nr. 4, 1969, p. 507.
20) Ortodoxie și catolicism, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1952, p. 462.
21) Ortodoxia în Japonia, în Ortodoxia, nr. 1, 1991, p. 139.
22) Ortodoxia și activismul omului, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1950, p. 65.
23) Ortodoxia în trecutul Europei centrale, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1950, p. 80.
24) Ortodoxia și celelalte religii, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1963, p. 3.
25) Ortodoxia și Mișcarea Ecumenică – aspecte teologice actuale, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1978, p. 611.
26) Ortodoxia și frumusețea stilului teologic al Sfinților Trei Ierarhi , în Studii Teologice, nr. 3-4, 1982, p.
185.
27) Ortodoxia și semnificația ei astăzi, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1992, p. 3.

42
28) Ortodoxia – concepția noastră de viață, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1993, p. 3.
29) Ortodoxia și Mișcarea Ecumenică, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1969, p. 7.
30) Nostalgia Ortodoxiei, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1974, p. 627 și nr. 4-6, 1975, p. 159.
31) Ortodoxia și civilizația bizantină, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1978, p. 20.
32) Ortodoxia românească, în Altarul Banatului, nr. 1-2, 1945, p. 1.
33) Începuturile Ortodoxiei americane, în Altarul Banatului, nr. 10-12, 1992, p. 95.
34) Ortodoxie sau fundamentalism ortodox ?, în Altarul Banatului, nr. 1-3, 1993, p. 3.
35) Ortodoxia și Mișcarea Ecumenică, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1962, p. 416.
36) Ortodoxia ca factor de apropiere și colaborare cu celelalte religii, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6,
1968, p. 305.
37) Ortodoxia. Istoricul națiunii, în Mitropolia Olteniei, nr. 11-12, 1966, p. 956.
38) Câteva trăsături caracteristice ale Ortodoxiei, în Mitropolia Olteniei, nr. 7-8, 1970, p. 730.
39) Ortodoxia în zările ecumenismului: perspective ecumenice, în Mitropolia Olteniei, nr. 7-8, 1970, p. 743.
40) Spiritul Ortodoxiei în comparație cu Biserica Romano-Catolică și protestantismul , în M.M., nr. 10, 1956,
p. 578.
41) Ortodoxie sau ortodoxism ?, în Mitropolia Moldovei, nr. 10, 1956, p. 601.
42) Enciclica patriarhilor ortodocși de la 1848 și apărarea Ortodoxiei, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2,
1961, p. 71.
43) Relațiile Ortodoxiei cu Bisericile vecchi-orientale, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1967, p. 235.
44) Concepția doctrinară a Ortodoxiei contemporane, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-9, 1969, p. 445.
45) Orizontul ecumenic al Ortodoxiei, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-10, 1970, p. 521.
46) Ortodoxia și Mișcarea Ecumenică, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1980, p. 66.
47) De ce suntem ortodocși ?în TV, nr. 4-8, 1991, 15.
48) Umanismul Ortodoxiei românești, în BOR, nr. 1-2, 1948, p. 37.
49) Rolul Ortodoxiei în Franța astăzi, în BOR, nr. 4-6, 1991, p. 47.
50) Valori nepieritoare ale Ortodoxiei românești, în Studii Teologice, nr. 1, 1989, p. 108.
51) Izvoarele Ortodoxiei românești în creștinismul daco-roman, în Ortodoxia, nr. 3, 1981, p. 337.

33. Locurile sfinte

1) Locurile sfinte din Orient, în Ortodoxia, nr. 1, 1952, p. 5-36.


2) BOR și problema Sfântului Munte Athos, în Ortodoxia, nr. 2, 1953, p. 178.
3) Criza Sfântului Munte. BOR și Sfântul Munte. Tradiția Sfântului Munte în viața poporului ortodox. Rolul Athosului
în istoria cultului ortodox. Contribuția românilor pentru susținerea Muntelui Athos în decursul veacurilor. Momente și
aspecte esențiale ale influenței Sfântului Munte asupra vieții din Țara Românească, în Ortodoxia, nr. 2, 1953, p. 189.
4) O mie de ani în istoria Sfântului Munte Athos, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1963, p. 590.
5) Restaurarea bisericii Sfântului Mormânt, în Ortodoxia, nr. 1, 1974, p. 203.
6) Sfântul Munte. Statul athonit - istorie, în Ortodoxia, nr. 2, 1989, p. 115.
7) Biserica Moldovei și Muntele athos la începutul veacului al XIX-lea, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1967, p. 391.
8) Muntele Sinai și importanța sa în istoria Bisericii creștine, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1966, p. 678.
9) Evocarea Athosului, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1965, p. 20.
10) De pe Carmel la Eleon, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1966, p. 212.
11) Moșiile mănăstirilor din Moldova închinate locurilor sfinte, după o statistică din 1848, M.M., nr. 7-8, 1967, p.
497.
12) Drumul spre Golgota, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1974, p. 266.
13) O ctitorie românească la Sfântul Munte Athos. Schitul Prodromu, în Mitropolia Moldovei, nr. 4, 1986, p. 73.
14) Mănăstirile din Sfântul Munte, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1, 1912, p. 11 și în nr. 2, 1912, p...
15) Pentru locurile sfinte, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 8, 1928, p. 706.
16) Locul Căpățânii în interpretarea Sfintei Scripturi, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 8, 1928, p. ...
17) Legăturile țărilor românești cu mănăstirile Mega Spileon și Sfânta Lavră din Peloponez, în B.O.R., nr. 1-2, 1934.
18) Peștera de la Betleem, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 12, 1956, p. 1169.
19) Drumul Crucii, Calvarul și Biserica Sfintei Învieri, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1958, p. 398.
20) Nazaretul și Biserica Buneivestiri, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 2, 1959, p. 211.
21) Din Betania la Ghetsimani, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1959, p. 343.
22) Să mergem, dar, la Betleem, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1959, p. 1111.

43
23) În Patmos, la peștera Apocalipsei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1960, p. 931.
24) Din cronica celui de-al treilea Templu, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1964, p. 775.
25) Studiile și cercetările lui Nicolae Iorga despre Muntele Athos, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1971, p.
634.
26) Danii românești pentru Orientul creștin în epoca fanariotă târzie, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1974, p.
412.
27) Cum se încearcă falsificarea Locurilor Sfinte, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1981, p. 562.
28) Noi mărturii românești la Athos, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1982, p. 550.
29) Știri inedite referitoare la zidirea bisericii Sfântului Ioan Botezătorul din schitul chinovial Prodrom de la Sfântul
Munte Athos, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1984, p. 258.
30) Mesaje de la Sfântul Munte Athos, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1987, p. 104.
31) Unde trebuie situată Betsaida Iulias ?, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-9, 1991, p. 199.
32) Legăturile românilor cu mănăstirea Sfintei Ecaterina din Sinai, în Studii Teologice, nr. 4, 1987, p. 97.
33) BOR în problema locurilor sfinte, în Ortodoxia, nr. 1, 1953, p. 36.

34. Biserica – generalități

1) Misiunea Bisericii creștine, în Ortodoxia, nr. 4, 1953, p. 671.


2) Biserica și culturile în dreptul internațional, în Ortodoxia, nr. 4, 1955, p. 559.
3) Primirea eterodocșilor în Biserică, în Ortodoxia, nr. 2, 1957, p. 280.
4) Eclesiologia în scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur: Evaghelie, epistole, Aposcalipsă, în Ort., nr. 3, 1965, p. 308.
5) Spiritualitatea Bisericii nedivizate, în Ortodoxia, nr. 2, 1972, p. 304.
6) Învățătura ortodoxă și catolică despre Biserică, în Ortodoxia, nr. 4, 1954, p. 534.
7) Învățătura despre Biserică în Evanghelie privită interconfesional, în Ortodoxia, nr. 1, 1955, p. 72.
8) Despre Biserică, în Ortodoxia, nr. 3, 1955, p. 413.
9) Instituțiile de asistență socială în Biserica veche, în Ortodoxia, nr. 1, 1957, p. 94 și nr. 2, 1957, p. 259.
10) Biserica Ortodoxă față de celelalte Biserici creștine, văzută de un teolog grec, în Ortodoxia, nr. 3, 1958, p. 339.
11) Eclesiologia profesorului Ștefan Tankov: problemele Bisericii în general; însușirile Biserici, ierarhi și crdincioși ,
în Ortodoxia, nr. 3, 1958, p. 352.
12) Iconomia în Biserica Ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 2, 1963, p. 152.
13) Biserica în planul lui Dumnezeu: ființa, însușirile, ierarhia, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1963, p. 311.
14) Posibilitatea reconcilierii dogmatice între Biserica Ortodoxă și vechile Biserici orientale, în Ort., nr. 1, 1965, p. 5.
15) Conducerea Bisericii, ierarhia Bisericii, în Ortodoxia, nr. 3, 1962, p. 396.
16) Patriarhia și demnitatea de patriarh în BOR, în Ortodoxia, nr. 2, 1965, p. 225.
17) Eclesiologia ortodoxă; atitudinea Bisericii Ortodoxe față de celelalte confesiuni, în Ortodoxia, nr. 4, 1965, p. 493.
18) Biserica slujitoare . Iisus Hristos Slujitorul, în Ortodoxia, nr. 2, 1966, p. 222.
19) Încercări de apropiere între BOR și Bisericile vechi-catolice, în Ortodoxia, nr. 3, 1966, p. 319.
20) Concepția eclesiologică a lui Karl Barth privită din punct de vedere ortodox, în Ortodoxia, nr. 4, 1966, p. 556.
21) Dialogul – mijloc de rezolvare a controverselor ivite în Biserica primelor veacuri, în Ortodoxia, nr. 4, 1968, p.
551.
22) Probleme de actualitate ale Bisericii de azi, dezvoltare și revizuire în cult, în Ortodoxia, nr. 2, 1969, p. 197.
23) Biserica cu sau fără laici ?, în Ortodoxia, nr. 4, 1969, p. 608.
24) Reflexii asupra eclesiologiei ortodoxe, în Ortodoxia, nr. 1, 1971, p. 42.
25) Biserica și problemele obștești. Slujirea credincioșilor în contmporaneitate sau apostolatul social, Ort, nr 1, 1972,
119
26) Eclesiologia romano-catolică: Sfânta Treime și Biserica, în Ortodoxia, nr. 3, 1972, p. 325.
27) Biserica și progresul, în Ortodoxia, nr. 3, 1972, p. 494.
28) Spiritualitatea structurilor bisericești în epoca actuală și cauzele ei, în Ortodoxia, nr. 4, 1972, p. 512.
29) Bisericile creștine și Sinoadele Ecumenice, în Ortodoxia, nr. 3, 1974, p. 498.
30) Învățătura despre Biserică după Sfântul Ioan Gură de Aur, în Ortodoxia, nr. 1, 1974, p. 128.
31) Dinamica creației în Biserică, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1977, p. 281.
32) Biserica și Liturghia, în Ortodoxia, nr. 4, 1982, p. 481.

44
33) Viața Bisericii și viața lumii în contextul slujirii creștine, în Ortodoxia, nr. 2, 1983, p. 165.
34) Biserica – Împărăție a Mielului-Hristos și lupta lui spirituală în Apocalipsă, în Ortodoxia, nr. 1, 1989, p. 13.
35) Autoritate și conciliaritate în practica actuală a Bisericii, în Ortodoxia, nr. 2, 1989, p. 90.
36) Relațiile dintre Stat și Biserică, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1952, p. 353.
37) Biserica Ortodoxă păstrătoarea celor mai bune tradiții și metode de exegeză biblică, în S.T., nr. 3-4, 1952, p. 113.
38) Dreptul de devoluțiune – supraveghere, control, îndrumare frățească, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1954, p. 386.
39) Organizarea Bisericii și viața primilor creștini, după Faptele Apostolilor, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1955, p. 64.
40) Noțiunea de Biserică după Sfântul Ioan Gură de Aur, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1960, p. 76.
41) Aspecte ale eclesiologiei la Sfinții Trei Ierarhi, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1962, p. 395.
42) Concepția paulină despre Biserică, cu privire specială la Epistola către Efeseni, în S.T., nr. 7-8, 1965, p. 402.
43) Doctrina despre Biserică în ”Păstorul lui Herma”, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1967, p. 432.
44) Aspecte ale eclesiologiei contemporane (ființa, unitatea și intercomuniunea), în Studii Teologice, nr. 1-2, 1968, p.
15.
45) Cuvântul lui Dumnezeu în viața Bisericii, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1971, p. 31.
46) Cârmuirea Bisericii în epoca apostolică, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1955, p. 336.
47) Eclesiologia Părinților Apostolici, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1955, p. 368.
48) Situația juridică și canonică a capelelor și paracliselor în Biserica Ortodoxă, în S.T., nr. 7-8, 1974, p. 557.
49) Esenienii și Biserica primară, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1974, p. 707.
50) Introducere în eclesiologia ortodoxă, în Studii Teologice, nr. 7-10, 1976, p. 695.
51) Eclesiologia Noului Testament, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1977, p. 233.
52) Aspecte actuale în eclesiologia ortodoxă și cea romano-catolică, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1981, p. 398.
53) Imagini, asemănări și denumiri ale Bisericii la unii Părinți și scriitori bisericești, în S.T., nr. 9-10, 1983, p. 682.
54) Biserica, așezământ dumnezeiesc, în Studii Teologice, nr. 1, 1989, p. 79.
55) Basilica și sinagoga în sud-estul european în epoca proto-bizantină, în Studii Teologice, nr. 4, 1990, p. 59.
56) Biserica și naționalitatea în Orientul ortodox (sec. IV-XV), în Studii Teologice, nr. 5-6, 1990, p. 67.
57) Viziuni despre Biserică: gândirea teologică rusă în timpurile moderne, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1991, p. 143.
58) Biserica și Liturghia, în Studii Teologice, nr. 6, 1993, p. 51.
59) Probleme de eclesiologie, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1954, p. 303.
60) Templul Vechiului Testament – prototipul lăcașului de cult creștin, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1979, p. 8.
61) Lăcașul bisericesc propriu-zis, cerul pe pământ sau centrul liturgic al creației, în M.B., nr. 4-6, 1981, p. 277.
62) Biserica – păstrătoare a Sfintei Scripturi, în Mitropolia Banatului, nr. 2, 1987, p. 8.
63) Temeiurile apostolice ale ritualului Bisericii, în Mitropolia Banatului, nr. 5, 1987, p. 9.
64) Biserica primordială în viziunea Sfinților Trei Ierarhi, în Altarul Banatului, nr. 9-10, 1990, p. 17.
65) Episoade din viața Bisericii creștine a veacului apostolic în expunere lucanică, în M.A., nr. 7-8, 1960, p. 519.
66) Elemente de eclesiologie paulină, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1961, p. 28.
67) Aspecte eclesiologice, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1961, p. 424.
68) Biserica – locaș de închinare, în Mitropolia Ardealului, nr. 5-6, 1972, p. 413.
69) Biserica și aspirațiile lumii contemporane, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1979, p. 312.
70) Răspunderea Bisericii față de lume, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1979, p. 27.
71) Biserica locală într-o perspectivă euharistică. Contribuția ortodoxă a lui I. Zizioulas , în M.A., nr. 7-9, 1980, p.
606.
72) Prezența Bisericii în lume, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1982, p. 90.
73) Glosolalia în Biserica primară și interpretarea ei de-a lungul vremii , în Mitropolia Ardealului, nr. 7-9, 1982, p.
443.
74) Provocarea înnoirii în Biserică. Urgența criteriilor și perspectivelor, în Mitropolia Ardealului, nr. 1, 1990, p. 9.
75) Despre unitatea și diversitatea Bisericii în epoca primară, în Mitropolia Olteniei, nr. 1-2, 1966, p. 139.
76) Biserica Ortodoxă și lumea, în Mitropolia Olteniei, nr. 9-10, 1967, p. 773.
77) Biserica creștină în noile condiții sociale, în Mitropolia Olteniei, nr. 11-12, 1967, p. 948.
78) Sfânta Biserică și vrăjmașii ei, în Mitropolia Moldovei, nr. 8, 1931, p. 232 și în nr. 10, 1931, p. 276.
79) Însemnătatea parohiei pentru viața Bisericii, în Mitropolia Moldovei, nr. 6, 1939, p. 213.
80) Autoritatea ierarhică, autoritatea duhovnicească, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1957, p. 273.
81) Biserica și nevoile sale materiale, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-7, 1957, p. 451.

45
82) Aspectul social al Bisericii, în Mitropolia Moldovei, nr. 8-9, 1957, p. 611.
83) Simbolica Bisericii, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1960, p. 311.
84) Elementul laic în Biserica Ortodoxă, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1962, p. 8.
85) Obârșia ierusalimiteană a Bisericii primare din Roma, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1962, p. 549.
86) Eclesiologie și contemporaneitate, în Mitropolia Moldovei, nr. 11-12, 1965, p. 604.
87) Concepția ortodoxă despre Biserică și despre unitatea vieții bisericești , în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1966, p.
657.
88) Biserica creștină și întărirea vieții de familie, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1967, p. 367.
89) Instituție și instituționalizare în viața bisericească. Importanța și actualitatea problemei, M.M., nr. 3-6, 1970, p.
241.
90) Despre Biserică, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1974, p. 229.
91) Biserica, Trupul tainic al Domnului, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1942, p. 283.
92) Biserica și domnia în trecutul românesc, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9, 1945, p. 424.
93) Tipul oriental al basilicii, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1966, p. 331.
94) Învățăminte ale Sfinților Trei Ierarhi pentru problemele actuale, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1972, p.
121.
95) Grijile pentru locașurile de cult, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 6, 1973, p. 601.
96) Eclesiologie și ecumenism în opera PF Părinte Patriarh Justinian, în B.O.R., nr. 1-2, 1976, p. 186.
97) Responsabilitatea Bisericii pentru creștinii de azi, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1985, p. 82.
98) Însemnătatea Bisericilor în procesul politic actual, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-9, 1991, p. 86.

35. Însușirile Bisericii

1) Despre autocefalie, în Ortodoxia, nr. 3, 1956, p. 358.


2) Sfântul Ioan Hrisostom despre unitatea Bisericii în comentariul la epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel,
în Ortodoxia, nr. 1-2, 1962, p. 198.
3) Învățătura despre unitatea Bisericii până la Sfântul Ioan Hrisostom, în Ortodoxia, nr. 1-2, 1962, p. ....
4) Aspectul pnevmatic al eclesiologiei ortodoxe, în Ortodoxia, nr. 1, 1979, p. 90.
5) Infailibilitatea Bisericii, în Ortodoxia, nr. 3, 1960, p. 494.
6) Opera mântuitoare a Domnului Iisus Hristos și slujirea Bisericii Sale, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1963, p. 424.
7) Slujirea ca funcție esențială a Bisericii, în Ortodoxia, nr. 4, 1964, p. 580.
8) Slujirea lumii – mijloc de apropiere pentru Bisericile creștine, în Ortodoxia, nr. 1, 1966, p. 150.
9) Biserica universală și sobornicească. Teorii eclesiologice neîntemeiate, în Ortodoxia, nr. 2, 1966, p. 167.
10) Sobornicitatea Bisericii în ecumenismul contemporan. Universalitate și sobornicitate, în Ort., nr. 3, 1966, p. 387.
11) Sfinții Apostoli Petru și Pavel în lumina apsotolicității și sobornicității Bisericii, în Ortodoxia, nr. 2, 1967, p. 153.
12) Ecumenicitatea Bisericii în sfintele canoane, în Ortodoxia, nr. 3, 1969, p. 417.
13) Slujirile bisericești și atribuțiile lor, în Ortodoxia, nr. 3, 1970, p. 462.
14) Transparența Bisericii în viața sacramentală, în Ortodoxia, nr. 4, 1970, p. 501.
15) Ființa Bisericii după doctrina celor trei confesiuni creștine, în Ortodoxia, nr. 4, 1970, p. 539.
16) Biserica-comuniune; ontactele între Biserica Ortodoxă și bisericile protestante și stadiul dialogului teologic , în
Ortodoxia, nr. 1, 1972, p. 121.
17) Biserica Una și bisericile cele multe, în Ortodoxia, nr. 2, 1973, p. 320.
18) Universalitatea și etnicitatea Bisericii în concepția ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 2, 1977, p. 143.
19) Biserica – sacrament al mântuirii; Hristos – sacramentul originar, în Ortodoxia, nr. 1-2, 1978, p. 23.
20) Biserica - taina mântuirii în care și activează taina lui Hristos. Biserica Trup tainic al Lui , Ort., nr. 1-2, 1978, p.
63.
21) Biserica în sensul de locaș și de largă comuniune în Hristos, în Ortodoxia, nr. 3, 1982, p. 336.
22) Realitatea tainică a Bisericii: aspectul treimic, hristologic, antropologic, în Ortodoxia, nr. 1, 1987, p. 23.
23) Aspectul antropologic, tendințe unilaterale în eclesiologia occidentală, în Ortodoxia, nr. 2, 1987, p. 9.
24) Opera caritativă a Bisericii în primele trei veacuri creștine, în Ortodoxia, nr. 2, 1991, p. 143.
25) Lucrarea Bisericii în păstrarea unității și a integrității lumii și a creației, în Ortodoxia, nr. 4, 1994, p. 43.
26) Misiunea moralizatoare a Bisericii, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1949, p. 381.

46
27) Rolul social și misionar al Bisericii Ortodoxe Române, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1949, p. 501.
28) Sobornicitatea Bisericii, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1955, p. 150.
29) Despre autonomia bisericească, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1958, p. 376.
30) Autoritatea Bisericii, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1964, p. 183.
31) Titulatura de ”primat” în Biserică, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1965, p. 45.
32) Din aspectul sacramental al Bisericii, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1966, p. 531.
33) Unitatea și universalitatea Bisericii după epistolele pauline, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1967, p. 45.
34) Eclesiologia comuniunii, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1968, p. 669.
35) Aspectul hristologic și cel pnevmatologic al Bisericii după Sfântul Ioan Gură de Aur , în S.T., nr. 9-10, 1968, p.
706.
36) Atitudinea Sfântului Ciprian față de problema unității bisericești și actualitatea ei, în S.T., nr. 3-4, 1969, p. 210.
37) Unitatea dogmatică a Bisericii după învățătura Fericitului Augustin, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1978, p. 90.
38) Biserica slujitoare în Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție și în teologia contemporană, în S.T., nr. 5-8, 1972, p. 325.
39) Aspectul teandric al Bisericii, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1972, p. 684.
40) Sfântul Ioan Gură de Aur și unitatea Bisericii, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1976, p. 72.
41) Însușirile și limitele Bisericii, în Studii Teologice, nr. 7-10, 1976, p. 705.
42) Eclesiologia tratatelor areopagitice și importanța ei pentru ecumenismul contemporan, în S.T., nr. 1-4, 1979, p.
54.
43) Eclesiologia pastrorală, în Studii Teologice, nr. 1-4, 1979, p. 316.
44) Sobornicitatea Bisericii în epistolele pauline, în Studii Teologice, nr. 5-10, 1979, p. 587.
45) Viața sacramentală a Bisericii în Faptele Apostolilor, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1980, p. 190.
46) ”Despre unitatea Bisericii” a Sfântului Ciprian al Cartaginei, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1982, p. 327.
47) Rolul Bisericii în societate după Sfinții Trei Ierarhi, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1983, p. 8.
48) Îndatoririle bisericilor în fața noilor pericole ce amenință pacea și viața pe pământ, în S.T., nr. 7-8, 1985, p. 560.
49) Schisma și consecințele ei pentru unitatea Bisericii, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1985, p. 724.
50) Rolul Bisericii în procesul de întărire a credinței, în Studii Teologice, nr. 1, 1986, p. 102.
51) Lucrarea Bisericii pentru sfințirea firii înconjurătoare, în Studii Teologice, nr. 2, 1987, p. 81.
52) Teodicee și cosmologie la Sfântul Grigorie de Nyssa, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1992, p. 62.
53) Lucrarea socială a Bisericii, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1992, p. 104.
54) Natura Bisericii din punct de vedere ființial și comunitar, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1980, p. 652.
55) Autocefalia bisericească: unitatea de credință și libertate responsabilă, în Mitropolia Banatului, nr. 5-6, 1985, p.
290.
56) Apostolicitatea Bisericii, în Mitropolia Ardealului, nr. 3-6, 1962, p. 313.
57) Structura diaconică a Bisericii –hristologie, koinonie-diaconie, în Mitropolia Ardealului, nr. 10-12, 1980, p. 878.
58) Biserica, păstrătoarea descoperirii dumnezeiești și organul de mântuire, în M.A., nr. 10-12, 1982, p. 637.
59) Sobornicitatea Bisericii, problemă centrală în teologia contemporană, în Mitropolia Olteniei, nr. 3-4, 1970, p.
245.
60) Sobornicitate și autocefalie, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1960, p. 451.
61) Alexei Ștefanovici Homiakov, încercare de expunere catehetică a învățăturii despre Biserică: Biserica este una , în
Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1960, p. 572.
62) Autocefalia și autonomia în Biserica Ortodoxă, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1962, p. 567.
63) Principiul divin trinitar al unității Bisericii în lumina Sfintei Scripturi a Noului Testament, M.M., nr. 3-4, 1973, p.
184.
64) Învățătura Bisericii Ortodoxe despre sfințenia locașului de cult, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 4-6, 1992, p.
72.

36. Biserica Ortodoxă Română

1) BOR aderă cu însuflețire la apelul Comitetului Permanent al Congresului Mondial al partizanilor păcii, în
Ortodoxia, nr. 1, 1950, p. 12.
2) BOR cu problema Sfântului Munte Athos, în Ortodoxia, nr. 2, 1953, p. 178.
3) Participarea și contribuția BOR la conferințele interortodoxe, în Ortodoxia, nr. 1-2, 1962, p. 181.
4) Intrarea BOR în Consiliul Ecumenic al Bisericilor, în Ortodoxia, nr. 1-2, 1962, p. 250.

47
5) BOR în lumea creștină contemporană, în Ortodoxia, nr. 2, 1968, p. 189.
6) Relațiile interortodoxe ale BOR, în Ortodoxia, nr. 2, 1968, p. 195.
7) Relațiile BOR cu Biserica Anglicană și Biserica Veche-Catolică, în Ortodoxia, nr. 2, 1968, p. 225.
8) Relațiile BOR cu organizațiile ecumenice, în Ortodoxia, nr. 2, 1968, p. 235.
9) Colaborarea BOR cu celelalte culte din țară, în Ortodoxia, nr. 2, 1968, p. 235.
10) Sprijinirea luptei de independență a poporului român prin lupta Bisericii pentru autocefalie , Ort., nr. 4, 1968, p.
611.
11) Temeiurile atitudinii BOR față de dialogul ecumenic cu celelalte Biserici creștine, în Ortodoxia, nr. 1, 1970, p. 20.
12) Contribuția BOR la unitatea Ortodoxiei ecumenice, în Ortodoxia, nr. 2, 1973, p. 176.
13) Relațiile BOR cu celelalte Biserici în ulimii 50 de ani, în Ortodoxia, nr. 4, 1975, p. 560.
14) Poziția BOR față de dialogul ecumenic cu Biserica romano-catolică, în Ortodoxia, nr. 1, 1976, p. 182.
15) BOR și ecumenismul. Rememorări la împlinirea unui sfert de veac de la intrarea în CEB, în Ort., nr. 4, 1986, p.
11.
16) Rolul social și misionar al BOR, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1949, p. 501.
17) Statutul BOR, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1949, p. 638.
18) BOR în lupta pentru apărarea păcii, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1953, p. 554.
19) Autocefalia BOR, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1954, p. 511.
20) Organizarea BOR în secolele IX-XIII, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1968, p. 242.
21) Studii biblice în BOR, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1971, p. 74.
22) Principii și coordonate ale propovăduirii cuvântului în BOR, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1973, p. 249.
23) Principiul sinodalității în viața BOR, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1973, p. 309.
24) Coordonate ale teologiei ortodoxe române, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1973, p. 318.
25) Cultura teologică ortodoxă românească între anii 1925-1975. La a 50-a aniversare a înființării Patriarhiei
Române, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1975, p. 653.
26) PF Patriarh Justinian și cultura teologică în BOR, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1976, p. 5.
27) Episcopia Constanței, în Studii Teologice, nr. 7-10, 1976, p. 623.
28) Biserica Ortodoxă din Moldova în timpul domniilor lui Alexandru Vodă Lăpușneanu (1532-1561, 1564-1568) , în
Studii Teologice, nr. 7-10, 1976, p. 657.
29) Contribuția BOR la cucerirea independenței de stat a României, în Studii Teologice, nr. 5-8, 1977, p. 387.
30) Contribuții la istoria vieții religioase și a organizării bisericești din orașul Turda, în S.T., nr. 3-4, 1978, p. 205.
31) Relațiile dintre BOR și Biserica romano-catolică, în Studii Teologice, nr. 5-10, 1979, p. 367.
32) Autocefalia BOR – un veac de la recunoașterea ei, în Studii Teologice, nr. 2, 1986, p. 14.
33) Patriarhia Ecumenică și autocefalia Bisericii noastre de-a lungul secolelor, în Studii Teologice, nr. 3, 1986, p. 52.
34) Participarea clerului român ortodox din Transilvania la evenimentele din 1858 și 1918, în S.T., nr. 1, 1987, p.
108.
35) Pagini de elocință creștină de la Antim Ivireanul, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1992, p. 52.
36) Texte eronate din cultura și istoria BOR, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1993, p. 69.
37) Reîntregirea BOR, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-2, 1960, p. 18.
38) Raporturile ierarhice între Mitropolia Banatului și Mitropolia Ardealului în sec. XVII, în M.A., nr. 9-12, 1962, p.
666.
39) Douăzeci de ani de la reîntregirea BOR, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1968, p. 619.
40) BOR îndrumătoare și călăuzitoare a vieții preoților și credincioșilor ei spre împlinirea înaltelor idealuri în viața
morală și socială a poporului nostru, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-2, 1973, p. 54.
41) BOR și problema securității europene, în Mitropolia Ardealului, nr. 5-6, 1973, p. 537.
42) BOR și ecumenismul (25 de ani de la intrarea în Consiliu), în Mitropolia Ardealului, nr. 2, 1987, p. 37.
43) BOR în slujba păcii, unității poporului român și progresului social, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1973, p. 61.
44) BOR și pregătirile pentru Adunarea de la Vancouver, în Mitropolia Banatului, nr. 5-6, 1983, p. 276.
45) Autocefalia BOR, în Mitropolia Banatului, nr. 5-6, 1985, p. 299.
46) Apoteza vredniciei BOR, în Mitropolia Banatului, nr. 9-10, 1985, p. 565.
47) Canonicitatea Patriarhiei Române, în Mitropolia Banatului, nr. 9-10, 1985, p. 568.
48) BOR în ultimele șase decenii, în Mitropolia Banatului, nr. 9-10, 1985, p. 565.
49) Proclamarea Patriarhiei BOR și ecourile ei în Banat, în Mitropolia Banatului, nr. 9-10, 1985, p. 584.

48
50) Autocefalia BOR, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 2, 1886, p. 82.
51) Studii istorico-canonice asupra existenței ierarhiei BOR, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 8, 1893, p. 599.
52) Cronica BOR, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3, 1898, p. 346.
53) Autocefalia Bisericii Române, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7, 1910, p. 721.
54) Autonomie și autocefalie în BOR, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1974, p. 216.
55) Relațiile BOR cu celelalte culte religioase din țara noastră, în Ortodoxia, nr. 2, 1973, p. 193.
56) Libertatea religioasă în Republica Populară România, în Ortodoxia, nr. 2-3, 1949, p. 3.
57) Atitudini ecumenice ale BOR în anl 1968, în Mitropolia Moldovei, nr. 1, 1969, p. 137.
58) Din activitatea ecumenică sub arhipăstorirea PF Patriarh Justinian, în Mitropolia Moldovei, nr. 1, 1971, p. 5.
59) Relațiile ecumenice ale BOR în ultimul fert de veac, în Mitropolia Moldovei, nr. 2, 1973, p. 166.
60) Biserica din Țara Românească în timpul celei de-a doua domnii a lui Alexandru Ipsilanti , în S.T., nr. 5-6, 1967, p.
347.
61) Cultul BOR, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1951, p. 3.
62) De la Biserica autocefală la Patriarhia Română, în Ortodoxia, nr. 2, 1950, p. 325.
63) Hotărârile Sfântului sinod al BOR, în Ortodoxia, nr. 3, 1950, p. 489.
64) Comunicatul Sfântului Sinod al BOR, în Ortodoxia, nr. 4, 1950, p. 497.
65) Studii și articole de istorie bisericească română în periodicele bisericești (veacul XIX), în S.T., nr. 1-2, 1958, p.
106.

37. Istoricul altor Biserici Ortodoxe

1) Posibilitatea întoarcerii Bisericilor monofizite la Ortodoxie, în Ortodoxia, nr. 4, 1951, p. 386.


2) Doctrina și viața bisericească a Bisericii copte reflectate în textele ei liturgice, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1976, p. 473.
3) Situația actuală a creștinismului egiptean, în Ortodoxia, nr. 2, 1973, p. 314.
4) O nouă Patriarhie: Biserica din Etiopia, în Ortodoxia, nr. 1, 1960, p. 34.
5) Actuala viață religioasă în Japonia, în Ortodoxia, nr. 1, 1965, p. 189.
6) Biserica în India, în Ortodoxia, nr. 2, 1965, p. 255.
7) Biserica monofizită a Siriei. Istoric, situația actuală, organizare și tendințe noi, în Ortodoxia, nr. 1, 1965, p. 132.
8) Biserica nestoriană. Situație și organizare. Deosebiri dogmatice între Biserica Ortodoxă și Biserica nestoriană, în
Ortodoxia, nr. 1, 1966, p. 70.
9) Imnele liturgice ale Bisericii armene, în Ortodoxia, nr. 4, 1969, p. 524.
10) Sinodul de la Calcedon și tradiția dogmatică a Bisericii Etiopiene, în Ortodoxia, nr. 3, 1975, p. 459.
11) Organizarea Bisericii Etiopiene și bazele ei canonice (Teză doctorat), Ort., nr. 1, 1990, p. 94 și în nr. 3, 1990, p.
102.
12) Bisericile Ortodoxe cu specială privire asupra Bisericii Ortodoxe Ruse, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1949, p. 69.
13) Biserica Coptă. Caracteristicile organizării ei, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1961, p. 321.
14) Biserica Ortodoxă Finlandeză, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1964, p. 367.
15) Biserica creștinilor tomiți din Malabar, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1965, p. 345.
16) Biserica creștinilor maroniți din Liban, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1966, p. 160.
17) Biserica Ortodoxă din Cipru și situația ei actuală, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1970, p. 118.
18) Patriarhia Ortodoxă Sârbă de la 1920 până în prezent, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1970, p. 452.
19) Biserica Ortodoxă a Antiohiei: organizare și funcționare în prezent, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1975, p. 74.
20) Biserica Episcopaliană din Statele Unite, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1983, p. 78.
21) Vicariatul Ortodox Român din Vârșeț, în Studii Teologice, nr. 1, 1991, p. 120.
22) Anaforele Bisericii Etiopiene, în Studii Teologice, nr. 7-10, 1976, p. 589.
23) Bisericile creștine și noua ordine economică și politică internațională, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1978, p. 5.
24) Biserica Alexandriei, activitate canonico-pastorală a ierarhilor ei, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1981, p. 5.
25) Biserica Coptă în lumina mărturiilor istorice și aghiografice, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1982, p. 200.
26) Cooperarea Bisericilor creștine cu celelalte religii, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1972, p. 167.
27) Biserica Vechilor-Catolici și Biserica Ortodoxă, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1966, p. 604.
28) Despre Bisericile orientale neocalcedoniene, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1969, p. 480.
29) Biserica Ortodoxă Orientală și viața spirituală interioară, în Mitropolia Moldovei, nr. 4, 1940, p. 176.

49
30) Biserica Ortodoxă Rusă din emigație, în Mitropolia Moldovei, nr. 5, 1940, p. ... și în nr. 6, 1940, p. 372.
31) Legături între Bisericile Ortodoxe în trecut, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1957, p. 269.
32) Biserica Cehoslovacă, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1, 1953, p. 92 și în nr. 11-12, 1953, p. 1114 și în
Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1963, p. 255.
33) Biserica Armeană, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1965, p. 374.
34) Cultul Bisericii Georgiene și relațiile ei cu Biserica românească, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-10, 1967, p. 577.
35) Biserica Polonă din 1945 până în prezent, în Mitropolia Moldovei, nr. 11-12, 1970, p. 662.
36) Relațiile Bisericilor Ortodoxe autocefale locale între ele și față der Patriarhia Ecumenică după canoane și istorie,
în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1973, p. 465.
37) Relațiilor Bisericii Ortodoxe cu celelalte culte, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1978, p. 21.
38) Proclamarea autocefaliei Bisericii Ortodoxe din Cehoslovacia, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 10-12, 1951, p.
423.
39) Cărțile de slujbă ale Bisericii Armene, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1970, p. 1082.
40) Scurtă privire asupra literaturii religioase a Bisericii Copte și a cărților de cult, în B.O.R., nr. 5-6, 1971, p. 660.
41) Patriarhia de Alexandria, din 1920 până astăzi, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1972, p. 631.
42) ....... și ierarhie în Biserica Ortodoxă Etiopiană, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1972, p. 862.
43) Biserica creștină din Malabar între anii 1500-1900, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1972, p. 1278.
44) ....... național în evoluția Bisericii Armene, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1974, p. 447.
45) Biserica Etiopiană și bazele ei canonice, în Ortodoxia, nr. 4, 1990, p. 3.
46) Bisericile Ortodoxe din Africa de Est și lupta lor pentru autonomia bisericească, în Ortodoxia, nr. 1, 1967, p. 3.

38. Biserica Anglicană

1) Hirotonia anglicanilor – date generale și alte date din literatura ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 1, 1949, p. 91.
2) Rezoluția de la Conferința de la Moscova, în Ortodoxia, nr. 1, 1949, p. 130.
3) Relațiile dintre Biserica Anglicană și BOR, în Ortodoxia, nr. 3, 1956, p. 472.
4) Cultul sfinților anglicani, în Ortodoxia, nr. 1, 1958, p. 157.
5) Raportul anglicano-ortodox – preludiu al unirii Bisericilor, în Ortodoxia, nr. 2, 1958, p. 171.
6) Raportul dintre anglicani și ortodocși din secolul al XVI-lea până la anul 1920, în Ortodoxia, nr. 2, 1958, p. 177.
7) Contactul dintre anglicani și ortodocși în cadrul Mișcării Ecumenice. Eforturile dogmatice ecumenice în jurul
unirii Bisericilor, în Ortodoxia, nr. 2, 1958, p. 195.
8) Tratative de unire de la 1920 încoace, în Ortodoxia, nr. 2, 1958, p. 217.
9) Tratativele dintre cele două Biserici (Ortodoxă și Anglicană) privite sub aspect dogmatic, în Ort., nr. 2, 1958, p.
236.
10) Conferința de la București – 1935 privită în cadrul temelor ei sacramental-liturgice , în Ortodoxia, nr. 2, 1958, p.
252.
11) Perspectiva canonică a relațiilor dintre ortodocși și anglicani, în Ortodoxia, nr. 2, 1958, p. 287.
12) Atitudinea teologilor anglicani față de adaosul Filioque și problema ... într-o singură Biserică, Ort, nr. 2, 1958, p.
302.
13) Cum arată azi anglicanismul, în Ortodoxia, nr. 2, 1958, p. 322.
14) Noi contacte cu Biserica Anglicană, în Ortodoxia, nr. 4, 1958, p. 613.
15) Valabilitatea hirotoniilor anglicane din punct de vedere al dreptului canonic, în Ortodoxia, nr. 1, 1959, p. 120.
16) Preocupări contemporane în Biserica Anglicană, în Ortodoxia, nr. 1, 1959, p. 173.
17) Actuala configurație geografică și confesională a comuniunii anglicane, în Ortodoxia, nr. 1, 1963, p. 128.
18) O utilă contribuție la cunoașterii vieții de cult a Bisericii Anglicane, în Ortodoxia, nr. 1, 1965, p. 162.
19) Opinii anglicane despre primatul bisericesc, în Ortodoxia, nr. 2, 1965, p. 289.
20) Curente noi în teologia anglicană, în Ortodoxia, nr. 3, 1966, p. 357.
21) Tendință de unire între cultele apărute în anglicanism, în Ortodoxia, nr. 4, 1966, p. 513.
22) Un aspect deosebit al dialogului anglicano-ortodox, în Ortodoxia, nr. 4, 1967, p. 626.
23) Tratativele și acordurile anglicano-ortodoxe, în Ortodoxia, nr. 1, 1968, p. 74.
24) Anglicanii și hotărârile Sinodului VII Ecumenic, în Ortodoxia, nr. 4, 1974, p. 618.

50
25) Biserica Angliei și ecumenismul. Legăturile ei cu BOR (Teză doctorat), în Ort., nr. 4, 1985, p. 549 și în nr. 1,
1986, p 8.
26) Biserica Angliei și ecumenismul – rezumat în română și în engleză, în Ortodoxia, nr. 2, 1986, p. 90.
27) Reluarea dialogului ortodoxo-anglican, în Ortodoxia, nr. 2, 1989, p. 87.
28) Aplicarea actuală a celor ”39 de articole de credință” în Biserica Anglicană, în S.T., nr. 9-10, 1967, p. 640.
29) Cultul Bisericii Anglicane contemporane, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1971, p. 679.
30) Problematica Revelației divine în teologia actuală. Anglicanismul în comparație cu Ort., în S.T., nr. 3-6, 1976, p.
240.
31) Ecouri ale anglicanismului în Ortodoxie, în Studii Teologice, nr. 3-6, 1976, p. 388.
32) Rezultate și perspective ale dialogurilor anglicano-ortodoxe în lumina Adevărului revelat , S.T., nr. 3-6, 1976, p.
418.
33) Biserica Anglicană în lumina ecumenismului catolic, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1965, p. 272.
34) Ce este anglicanismului ?, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1968, p. 217.
35) Biserica Anglicană. Scurtă privire asupra istoriei și doctrinei acestei Biserici, în M.A., nr. 1-3, 1967, p. 98.
36) Liturghia anglicană privită din punct de vedere ortodox, în Mitropolia Olteniei, nr. 5-6, 1965, p. 371.
37) Aspecte din istoria Bisericii Anglicane și principalele ei așezăminte și locașuri sfinte , în M.O., nr. 9-10, 1966, p.
889.
38) Primul pas în dialogul între anglicani și romano-catolici. O nouă întâlnire între teologii evanghelici germani și
ortodocșii ruși, în Mitropolia Olteniei, nr. 5-6, 1967, p. 476.
39) Sesiunea de la Belgrad a Comisiei teologice interortodoxe pentru dialogul teologic anglicano-ortodox, în
Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1966, p. 640.
40) În legătură cu dialogul între Ortodoxie și anglicanism, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1972, p. 706.
41) Din relațiile anglicano-ortodoxe, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1973, p. 313.
42) Dialog ortodoxo-anglican, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1976, p. 636.
43) Știri noi despre spătarul Nicolae Milescu și relațiile lui cu teologul anglican Thomas Smith, în M.M., nr. 3-4,
1971.
44) Contribuția teologilor ortodocși români la studierea anglicanismului, în Ortodoxia, nr. 2, 1970, p. 304.

39. Biserica Romano-Catolică

1) Problema catolică privită în raport cu Ortodoxia, în Ortodoxia, nr. 2-3, 1949, p. 73.
2) Problema catolică în România, în Ortodoxia, nr. 2, 1949, p. 97.
3) Episcopatul roman al Sfântului Apostol Petru în lumina Noului Testament, în Ortodoxia, nr. 4, 1949, p. 116.
4) Romano-catolicismul în lumina teologiei fundamentale, în Ortodoxia, nr. 3, 1950, p. 363.
5) Atitudinea papalității față de progresul omenirii, în Ortodoxia, nr. 1, 1953, p. 116.
6) Practici romano-catolice folosite ca mijloace de prozelitism, în Ortodoxia, nr. 1, 1954, p. 64.
7) Schisma papală. Semnificația, geneza și evoluția ei, în Ortodoxia, nr. 2-3, 1954, p. 163.
8) Motivele și urmările dogmaticr ale schismei. Schisma și cultul creștin, în Ortodoxia, nr. 2-3, 1954, p.
9) Teoria papală a celor trei scaune episcopale ale Sfântului Apostol Petru, în Ortodoxia, nr. 3, 1955, p. 378.
10) Cultul inimii lui Iisus la catolici, în Ortodoxia, nr. 3, 1955, p. 401.
11) Învățătura catolică despre păcatul strămoșesc, în Ortodoxia, nr. 1, 1957, p. 35.
12) Studiu exegetic asupra textului de la I Petru 2, 9, în Ortodoxia, nr. 1, 1957, p. 83.
13) Papalitatea și românii din Ardeal, în Ortodoxia, nr. 4, 1957, p. 662.
14) Catolicismul și colonialismul, în Ortodoxia, nr. 2, 1960, p. 318.
15) Pretinsul Sinod Ecumenic anunțat de papa Ioan al XIII-lea, în Ortodoxia, nr. 4, 1960, p. ....
16) Despre Ortodoxie și catolicism – cercetare istorică ortodoxă și catolică. Bis. primară, catolicitatea primară
contra Ortodoxiei. Geneza romano-catolică antiortodoxă. Pentru Ortodoxie și catolicitate patristică, Ort., nr. 2, 1961,
p. 155.
17) Aspectul canonic al raportului Bisericii Ortodoxe cu Biserica vechilor catolici, în Ortodoxia, nr. 3, 1967, p. 366.
18) Tendințe înnoitoare în catolicismul francez contemporan, în Ortodoxia, nr. 4, 1967, p. 620.
19) Romano-catolicii și relațiile necreștine după documentele Conciliului II Vatican, în Ortodoxia, nr. 3, 1968, p. 407.
20) Atitudinea Bis. romano-catolice față de protestanți după documentele Conciliului II Vatican , Ort., nr. 4, 1968, p.
564.

51
21) Relațiile romano-catolicilor cu Bis. orientale catolice după documentele Conciliului II Vatican , Ort., nr. 1, 1969,
p. 71.
22) Perspectiva intrării Bisericii romano-catolici în Consiliul Ecumenic privită din punct de vedere ortodox, în
Ortodoxia, nr. 1, 1969, p. 127.
23) Mărturisirea de credință a papei Paul al VI-lea, în Ortodoxia, nr. 2, 1969, p. 257.
24) Biserica romano-catolică într-un ceas de neliniște, în Ortodoxia, nr. 3, 1969, p. 464.
25) Ce speră un catolic de la dialogul cu Ortodoxia ?, în Ortodoxia, nr. 1, 1970, p. 146.
26) Precizarea termenilor folosiți în teologia catolică în legătură cu intercomuniunea , în Ortodoxia, nr. 2, 1970, p.
323.
27) Ortodoxie și papism, în Ortodoxia, nr. 3, 1970, p. 411.
28) Chipul de mâine al Bisericii romano-catolice în viziunea teologilor catolici inovatori, în Ortodoxia, nr. 2, 1971, p.
266.
29) Iconomia în Biserica Ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 2, 1972, p. 285.
30) Opinii ale IPS Mitrop. Hrisostomos de Mira cu privire la dialogul între catolici și ortodocși , Ort., nr. 2, 1972, p.
309.
31) Pregătirea dialogului cu vechii catolici, în Ortodoxia, nr. 4, 1973, p. 497.
32) Dialogul teologic dintre ortodocși și vechii catolici – stadiul actual al pregătirii și perspectivele acestui dialog, în
Ortodoxia, nr. 2, 1975, p. 260.
33) Hans Kung și declarația ”Mystirium Ecclesiae”, în Ortodoxia, nr. 1, 1974, p. 5.
34) Relațiile dintre Biserica romano-catolică și Biserica Ortodoxă între și după Conciliul Vatican , Ort., nr. 1, 1976, p.
51.
35) Noul cod canonic al Bis. romano-catolice. Reflecții ale canoniștilor și eclesiologilor catolici, Ort., nr. 4, 1983, p.
621.
36) Dialogul teologic oficial ortodocși-vechi catolici, în Ortodoxia, nr. 2, 1984, p. 296.
37) Limbajul necreștin folosit de papalitate față de celelalte confesiuni creștine, în Ortodoxia, nr. 2-3, 1954, p. ...
38) Abaterile papalității de la organizarea canonică a Bisericii, în Ortodoxia, nr. 4, 1954, p. 475.
39) Vizita papei Paul al VI-lea la Ierusalim și întâlnirea cu patriarhul Atenagoras, în Ortodoxia, nr. 3, 1964, p. 466.
40) Lupta lui Petru Maior împotriva papalității, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1952, p. 488.
41) Biserica catolică din SUA – despre oficierea unor servicii religioase de către mireni, în Ortodoxia, nr. 1, 1990, p.
175.
42) Tensiunea dintre scaunul papal și Bisericile romano-catolice locale, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1970, p. 60.
43) Zece teze despre catolicitate și etnicitate, în Studii Teologice, nr. 1-4, 1979, p. 301.
44) Poziția Bisericii romano-catolice față de studiile biblice, în Mitropolia Olteniei, nr. 9-10, 1966, p. 852.
45) Catolicitatea în înțelesul ei ortodox, în Mitropolia Olteniei, nr. 7-8, 1967, p. 624.
46) În legătură cu situația preotului catolic în societatea actuală – raportul între creștini și musulmani în
preocuparea cercurilor ecumeniste, în Mitropolia Olteniei, nr. 9-10, 1969, p. 747.
47) Din problemele actuale ale Bisericii romano-catolice, în Mitropolia Olteniei, nr. 7-8, 1970, p. 714.
48) Revendicări ale clerului romano-catolic, în Mitropolia Olteniei, nr. 5-6, 1971, p. 415.
49) Cardinalul Mercier, în Mitropolia Moldovei, nr. 4, 1926, p. 65.
50) Despre concordatul papal, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1959, p. 455.
51) Acte de autoritate ale episcopilor Romei în primele 3 secole ale erei noastre, în M.M., nr. 9-12, 1959, p. 566.
52) Din trecutul catolicismului în Ardealul românesc, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5, 1991, p. 406.
53) Libanul bisericesc din Ardeal și reactualizarea unui mit confesional, în BOR, nr. 4-6, 1991, p. 52.

40. Vaticanul

1) Poziția față de Ortodoxie discutată la Conferința de la Moscova cuprinzând mai multe puncte , Ort., nr. 1, 1949, p.
28.
2) Rezoluția în legătură cu această problemă la Conferința de la Moscova, în Ortodoxia, nr. 1, 1949, p. 124.
3) Manifestările anticreștine ale Vaticanului, în Ortodoxia, nr. 2-3, 1949, p. 257.
4) Acțiunea politică a Vaticanului, în Ortodoxia, nr. 1, 1950, p. 158.
5) Vaticanul și acțiunile lui politice, în Ortodoxia, nr. 2, 1950, p. 285.
6) Vaticanul – un dușman al păcii, în Ortodoxia, nr. 3, 1950, p. 354.

52
7) Spiritul misionar al Vaticanului, în Ortodoxia, nr. 4, 1951, p. 539.
8) Vaticanul și Mișcarea Ecumenică, în Ortodoxia, nr. 4, 1951, p. 562.
9) Metoda unionistă a Vaticanului, în Ortodoxia, nr. 4, 1951, p. 573.
10) Vaticanul, dușman al păcii și al democrației, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1952, p. 547.
11) Vaticanul, cetate zidită pe nisip: minciuna papalității în primele trei veacuri , în Studii Teologice, nr. 5-6, 1952, p.
292.

41. Primatul papal și Filioque

1) Erezia primatului papal, în Ortodoxia, nr. 2-3, 1949, p. 143.


2) Primatul episcopului Romei în concepția papalistă, în Ortodoxia, nr. 2, 1952, p. 169.
3) Premisele primatului papal, în Ortodoxia, nr. 1, 1955, p. 5.
4) Netemeinicia dogmatică a practicării indulgențelor, în Ortodoxia, nr. 2, 1955, p. 217.
5) Filioque în perspectiva învățăturii ortodoxe despre dogmă, teologie și părinți teologi patristici , Ort., nr. 1, 1973, p.
3.
6) O replică ortodoxă din veacul trecut la infailibilitatea papală, în Ortodoxia, nr. 2, 1961, p. 281.
7) Hrisostom Papadopoulos și primatul papal, în Ortodoxia, nr. 3, 1962, p. 384.
8) Infailibilitatea și primatul papal în discuțiile primului Sinod Vatican, în Ortodoxia .....
9) Netemeinicitatea primatului papal oglindită în opera unor mari ierarhi. O scrisoare a Sfântului Grigorie cel Mare.
Are Hristos locțiitor în Biserică ? Un valoros studiu al arhiepiscopului Hrisosotom Papadopoulos asupra primatului
papal. Episcopul Romei în timpul primelor Sinoade Ecumenice. Episcopul Romei și Patriarhatele de Răsărit. Primatul
episcopului Romei și Biserica Apuseană, în Ortodoxia, nr. 2, 1965, p. 167.
10) Doctrina catolică a infailibilității la Conciliul I și II Vatican, în Ortodoxia, nr. 4, 1965, p. 459.
11) Succesiunea apostolică și unitatea de credință la vechii catolici, în Ortodoxia, nr. 2, 1967, p. 211.
12) Învățătura despre Filioque în Biserica veche catolică, în Ortodoxia, nr. 3, 1967, p. 360.
13) Noul statut al nunților – o reafirmare a primatului absolutist al papei, în Ortodoxia, nr. 1, 1970, p. 139.
14) Aspecte noi în problema Filioque, în Ortodoxia, nr. 4, 1974, p. 580.
15) Primatul papal și colegialitatea episcopală în dezbaterile Conciliului II Vatican, în Ortodoxia, nr. 2, 1965, p. 139.
16) Acte de autoritate imperială în sprijinul primatului papal, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1955, p. 324.
17) Studii catolice recente despre Filioque, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1973, p. 471.
18) Filioque și unitatea Bisericii, în Mitropolia Banatului, nr. 9-10, 1964, p. 507.
19) Primatul papal în perspectiva dialogului ortodoxo-romano-catolic, în Mitropolia Banatului, nr. 5, 1987, p. 23.
20) Nașterea ideii papale, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1962, p. 469.
21) Opinii primejdioase și eronate în catolicism, în Mitropolia Olteniei, nr. 1-2, 1967, p. 148.
22) Primatul papal și Ortodoxia, în Mitropolia Olteniei, nr. 3-4, 1968, p. 281.
23) Primatul papal combătut de papistași, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3, 1916, p. 234 și în nr. 4, 1916, p. ....
24) Primatul episcopului Romei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 2-3, 1931, p. 197.

42. Sinoadele ortodoxe și ecumenice


1) Sinodul IV Ecumenic; importanța istorică, în Ortodoxia, nr. 2-3, 1951, p. 188.
2) Poziția actuală a celor nemulțumiți de hotărârile Sinodului IV Ecumenic, în Ortodoxia, nr. 2-3, 1951, p. 481.
3) Mărturii documentare de procedură sinodală în ”Faptele Apostolilor”, în Ortodoxia, nr. 3, 1957, p. 429.
4) Sinoadele Ecumenice și importanța lor pentru viața Bisericii. Aspecte generale ale Sin. Ec. , în Ort., nr. 3, 1962, p.
25.
5) Canoanele Sinodului convocat ca al VIII-lea Ecumenic, în Ortodoxia, nr. 4, 1965, p. 536.
6) Problema unui viitor Sinod Ecumenic și poziția BOR față de el, în Ortodoxia, nr. 2, 1968, p. 331.
7) Definiția doctrinară a Sinodului de la Calcedon și receptarea ei în Bis. Ortodoxe orientale , în Ort., nr. 4, 1969, p.
491.
8) Problema Sinoadelor Ecumenice în discuțiile interortodoxe din veacul al XIX-lea, în Ortodoxia, nr. 1, 1970, p. 77.
9) Atitudinea Bisericilor vechi catolice față de Sinoadele Ecumenice, în Ortodoxia, nr. 3, 1970, p. 373.
10) Sinodul II Ecumenic de la C-pol și Simbolul niceo-constantinopolitan. Canoanele, în Ortodoxia, nr. 3,
1981, p. 285.

53
11) Sinodul VII Ecumenic. Importanța și actualitatea hotărârilor, în Ortodoxia, nr. 4, 1987, p. 10.
12) Sinodul VI Ecumenic - canoane, în Ortodoxia, nr. 2-3, 1994, p. 131.
13) Importanța Sinoadelor răsăritene din secolul XVII pentru unitatea Ortodoxiei – teză de doctorat, în
Ortodoxia, nr. 3, 1987, p. 25 și în nr. 4, 1987, p. 31.
14) Problemele dogmatice ale Sinodului V Ecumenic, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1953, p. 312.
15) Împăratul Justinian, Sinodul V Ecumenic și papalitatea, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1953, p. 347.
16) Sinodul Apostolic din Ierusalim, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1958, p. 162.
17) Sinodul de la Sardica din 343. Importanța lui pentru istoria pătrunderii creștinismului la geto-daco-
romani, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1960, p. 146.
18) Sinoadele de la Sirmium dintre 348-358. Condamnarea lui Fotin de Sirmium, în Studii Teologice, nr. 5-6,
1963, p. 266.
19) Tipuri de sinoade prevăzute de Sfintele Canoane, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1963, p. 426.
20) Sinodul de la Sirmium din 378 și Sinodul de la Aquileea din 381 , în Studii Teologice, nr. 7-8, 1964, p.
408.
21) Temeiuri istorice și canonice ale sinodului permanent, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1966, p. 190.
22) Organizarea Sinoadelor Permanente în Bisericile autocefale, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1966, p. 337.
23) Sinoadele Ecumenice ca expresie a universalității Bisericii, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1967, p. 3.
24) Despre sinodalitate, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1969, p. 155.
25) Sinodul II Ecumenic de la C-pol. Simbolul de credință, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1969, p. 327.
26) Sinodalitatea în lucrarea Sfinților Apostoli, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1971, p. 506.
27) Importanța vechilor Sinoade Ecumenice și problema unui viitor Sinod Ecumenic, în S.T., nr. 3-4, 1972, p.
190.
28) Principiul sinodalității în viața BOR, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1973, p. 309.
29) Sinodul conciliarist de la Constanța, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1973, p. 377.
30) Problema Sinodulului Ecumenic în Sfintele Canoane, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1973, p. 546.
31) Sinoadele în cultul și în iconografia Bisericii Ortodoxe, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1973, p. 676.
32) Ideea de sinodalitate și prioritatea apostolică în Noul Testament, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1974, p.
522.
33) Sinodosul canonic etiopian, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1974, p. 725.
34) Sinodul I Ecumenic de la Niceea. Condamnrarea ereziei lui Arie. Simbolul, în Studii Teologice, nr. 1-2,
1977, p. 15.
35) Natura sinodicității, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1977, p. 605.
36) Sinodul VI Ecumenic și însemnătatea lui pentru ecumenismul actual, în Studii Teologice, nr. 5-8, 1978, p.
357.
37) Sinodul de la C-pol dintre 879-880 și actualitatea hotărârilor lui, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1982, p. ....
38) Aniversarea a 1.200 de ani de la Sinodul al VII-lea Ecumenic, în S.T., nr. 6, 1987, p. 8 și în nr. 1, 1988,
p. 89.
39) Cuvântarea PF Patriarh Teoctist cu ocazia acestei aniversări, în Studii Teologice, nr. 1, 1988, p. 90.
40) În pregătirea Sfântului și Marelui Sinod panortodox, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1975, p. 6.
41) Actualitatea celui de-al II-lea Sinod Ecumenic, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1981, p. 221.
42) Etapă nouă în pregătirea Sfântului și Marelui Sinod al întregii Ortodoxii, în M.B., nr. 7-9, 1982, p. 407.
43) În jurul Sinodului I Ecumenic, în Altarul Banatului, nr. 9-10, 1990, p. 28.
44) Contribuții ale teologilor români la pregătirea ”Sfântului și Marelui Sinod” al Bisericii Ortodoxe , în
Altarul Banatului, nr. 7-9, 1993, p. 16.
45) Autoritatea și actualitatea Sinodului II Ecumenic, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-9, 1981, p. 492.
46) Din nou despre Sfântul și Marele Sinod Ortodox în pregătire , în Mitropolia Ardealului, nr. 7-9, 1982, p.
438.
47) Sinodul constantinopolitan din 1285 și învățătura despre Sfântul Duh a patriarhului Grigorie II Cipriotul
în contextul controversei asupra lui ”Filioque”, în Mitropolia Ardealului, nr. 2, 1987, p. 47.
48) Despre cel de-al VII-lea Sinod Ecumenic, în Mitropolia Olteniei, nr. 7-9, 1981, p. 439.
49) Câteva precizări și interpretări noi în legătură cu Sinodul de la Iași, în Mitropolia Moldovei, nr. 12,
1942, p. 520.
50) Soborul de la Iași din 1642, în Mitropolia Moldovei, nr. 12, 1942, p. 542.
51) Sinoadele ecumenice și sinoadele din Răsărit și Apus –expresie a unității de varietate a Bisericii din
veacul al IV-lea, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1969, p. 36.
52) Convocarea Sinoadelor Ecumenice, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1979, p. 478.
53) Sinodul al II-lea Ecumenic din C-pol și viața creștinilor din Dobrogea , în Mitropolia Moldovei, nr. 4-6,
1981, p. 272.

54
54) Sinodul al VII-lea Ecumenic, în Mitropolia Moldovei, nr. 5, 1987, p. 102.
55) Sinodul de la Iași în istoriografia românească și străină, în Teologie și viață, nr. 11-12, 1992, p. 112.
56) Sinodul al III-lea Ecumenic, în B.O.R., nr. 1-2, 1933, p. 19 și în nr. 3-4, 1933, p. 116 și în nr. 7-8, 1933, p.
303.
57) Săa ținut un sinod antiunionist la Iași în anul 1595 ?, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1963, p.
768.
58) Noi date și precizări în legătură cu Sinodul de la Iași din anul 1642, în B.O.R., nr. 9-10, 1975, p. 1107.
59) Sinodul II Ecumenic și unele personalități ale lui în cinstirea milenară a Ortodoxiei românești , în
Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 198..., p. 867.
60) Sfântul Teotim I, episcopul Tomisului invocat drept autoritate a dreptei credințe în cadrul lucrărilor
Sinodului IV ecumenic, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1988, p. 92.
61) Câteva precizări privind data și denumirea celei de-a doua sesiuni a Sinodului VI Ecumenic , în Biserica
Ortodoxă Română, nr. 1-3, 1992, p. 158.
62) Sfântul și Marele Sinod Ecumenic. Considerații eclesiologice privind textele redactate de comisia
pregătitoare a celei de-a treia Conferințe Panortodoxe Presinodale, în Mitropolia Moldovei, nr. 5, 1988, p. 33.
63) Pentru Sfântul și Marele Sinod Panortodox, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1978, p. 44.
64) A fost reprezentat teritoriul românesc la Sinodul VII Ecumenic de episcopul Ursus ?, în S.T., nr. 3-4,
1993, p. 122.

43. Sfinți Părinți și scriitori bisericești

1) Epoca Sfântului Ioan Gură de Aur, în Ortodoxia, nr. 4, 1957, p. 531.


2) Probleme teologice și hagiografice legate de supranumirea Sfântului Simeon Noul Teolog, în Ort., nr. 3, 1958, p.
395.
3) Sfântul Iustin Martirul și Filosoful – indicații despre viață, în Ortodoxia, nr. 1, 1960, p. 74.
4) Unsprezece secole de la activitatea misionară a Sfinților Metodie și Chiril, în Ortodoxia, nr. 1, 1967, p. 17.
5) Viața și opera Sfântului Grigorie de Nareg, în Ortodoxia, nr. 2, 1967, p. 166.
6) Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Ioan Damaschin, Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama, Nicolae Cabasila,
în Ortodoxia, nr. 3, 1974, p. 392.
7) Viața și activitatea Sfântului Vasile cel Mare, în Ortodoxia, nr. 1, 1979, p. 16.
8) Legăturile Sfântului Vasile cu Scythia Minor, în Ortodoxia, nr. 1, 1979, p. 146.
9) Sfântul Vasile, chip plin de har și de lumină, în Ortodoxia, nr. 1, 1979, p. 160.
10) Sfântul Grigorie Taumaturgul, în Ortodoxia, nr. 2, 1986, p. 148.
11) Actualitatea Sfântului Ioan Gură de Aur, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1955, p. 403.
12) Studiile universitare ale Părinților capadocieni, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1955, p. 531.
13) 1600 de ani de la moartea Sfântului Antonie cel Mare, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1956, p. 641.
14) Personalitatea Sfântului Ioan Gură de Aur, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1957, p. 617.
15) O comparație între Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Ioan Gură de Aur, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1957, p. 617.
16) Sfântul Vasile cel Mare în colindele religioase românești, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1959, p. 73.
17) Personalitatea Sfântului Ciprian, în Studii Teologice, nr. 3-6, 1959, p. 267.
18) Personalitatea morală a Sfântului Vasile cel Mare, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1962, p. 283.
19) Viața și activitatea Sfântului Niceta de Remesiana, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1969, p. 443.
20) Fericitul Augustin – păstor și îndrumător al vieții creștine, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1970, p. 637.
21) Sfântul Ioan cel Milostiv – un mare protagonist al apostolatului social, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1974, p. 697.
22) Sfântul Irineu, episcop de Sirmium, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1975, p. 204.
23) Câteva considerații cu privire la educația școlară și cariera didactică a Sf. Constantin-Cyril, în S.T., nr. 1, 1986,
p. 42.
24) Identitatea lui Dionisie Pseudo-Areopagitul cu ieromonahul Dionisie cel Mic, în S.T., nr. 3-4, 1993, p. 125.
25) Conologia vieții Sfântului Ioan Scărarul, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1964, p. 39.
26) Sfântul Ioan Gură de Aur, apostol al dragostei, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1969, p. 22.
27) Sfântul Ioan Hrisostom, Arhipăstor la Constantinopol, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1969, p. 216.
28) Sfinții Părinți, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1973, p. 627.
29) Sfântul Vasile cel Mare, păstor de suflete, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1979, p. 264.
30) Sfântul Vasile cel Mare, predicator al cuvântului lui Dumnezeu, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1979, p. 610.

55
31) Sfinții Părinți, creștere a Bisericii și Duhului Sfânt, în M.B., nr. 1-3, 1981, p. 18 și în nr. 4-6, 1981, p. 246.
32) Sfântul Vasile cel Mare în conștiința creștinătății, în Altarul Banatului, nr. 4-6, 1991, p. 14.
33) Sfântul Ioan Gură de Aur – predicator social, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1968, p. 526.
34) Din îndrumările Părinților bisericești, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1974, p. 47.
35) Locul Sfinților Părinți în lucrarea de propovăduire a BOR, în Mitropolia Olteniei, nr. 9-10, 1971, p. 721.
36) Sfântul Vasile cel Mare ca liturgist, în Mitropolia Olteniei, nr. 3-6, 1980, p. 457.
37) A fost Sfântul Ioan Hrisostom semi-pelagian ?, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1965, p. 136.
38) Despre încheierea epocii patristice, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1967, p. 361.
39) Sfântul Irineu, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1978, p. 96.
40) Sfântul Vasile cel Mare în evlavia credincioșilor, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1979, p. 65.
41) Propodobnicul și de Dumnezeu purtătorul Părintele nostru Atanasie, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1979, p.
561.
42) Sfântul Iustin Martirul și Filozoful și dorința de a cunoaște adevărul, în Mitropolia Moldovei, nr. 4-6, 1984, p.
399.
43) Sfântul Grigorie Palama, în Mitropolia Moldovei, nr. 2, 1987, p. 63.
44) Sfinții Pahomie, Vasile cel Mare și Ioan Casian, în Mitropolia Moldovei, nr. 3, 1987, p. 22.
45) Sfântul Vasile cel Mare, îndrumător și păstor de suflete, în Mitropolia Moldovei, nr. 1, 1988, p. 28.
46) Fericitul Augustin și locul lui în pedagogia creștină, în Teologie și viață, nr. 8-10, 1992, p. 73.
47) Augustin și epoca sa, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3, 1916, p. 229.
48) Asterie, episcopul Amasiei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1937, p. 624.
49) Evagrie din Pont, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1938, p. 210.

44. Literatura patristică

1) Cunoașterea lui Dumnezeu la Sfântul Ioan Gură de Aur, în Ortodoxia, nr. 4, 1957, p. 555.
2) Viața și opera Sfântului Grigorie de Nareg, în Ortodoxia, nr. 2, 1967, p. 166.
3) Credincioșii în preocupările Sfântului Ioan Gură de Aur, în Ortodoxia, nr. 4, 1974, p. 681.
4) Crearea lumii expusă în Hexaimeronul Sfântului Vasile cel Mare. Analiza omiliilor, în Ort., nr. 4, 1975, p. 633.
5) Aspecte ale desăvârșirii în viața și opera Sfântului Vasile, în Ortodoxia, nr. 4, 1978, p. 604.
6) Opere ale Sfântului Vasile cel Mare în literatura noastră bisericească, în Ortodoxia, nr. 1, 1979, p. 16.
7) Opera catehetică a Sfântului Chiril al Ierusalimului și actualitatea ei, în Ortodoxia, nr. 3, 1986, p. 139.
8) Sfântul Vasile cel Mare – Scrieri, partea I: Omilii la Hexaimeron și la Psalmi, în Ortodoxia, nr. 3, 1987, p. 153.
9) Manuscrisele slave cu traduceri din Sfântul Simeon Noul Teolog, în Ortodoxia, nr. 4, 1959, p. 535.
10) Învățătura Sfântului Grigorie de Nyssa despre ”Chip și asemănare”, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1956, p. 585.
11) Poezia Sfântului Grigorie de Nazianz, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1958, p. 68.
12) Opera Fericitului Augustin și critica personală teologică din Retractările sale , în Studii Teologice, nr. 1-2, 1959,
p. 3.
13) Eusebiu al Cezareei și Ieronim despre Origen, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1960, p. 595.
14) Doctrina Sfântului Ioan Gură de Aur în comentariul său la ”Predica de pe munte”, în S.T., nr. 9-10, 1965, p. 541.
15) Spiritul umanist și elemente de antropologie în gândirea patristică, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1970, p. 356.
16) Sfântul Ambrozie și Prudentiu. Elemente istorice literare, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1970, p. 493.
17) Opera Sfântului Maxim Mărturisitorul în literatura română veche, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1971, p. 389.
18) Valoarea literaturii patristice în primele patru secole în cadrul culturii antice, în Studii Teologice, nr. 1-2, 197..,
p. ....
19) Sfântul Teodor Studitul și opera sa în vechea literatură românească, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1972, p. 723.
20) Autobiografia în literatura patristică, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1974, p. 654.
21) Sfântul Vasile cel Mare adresează elogii Sfântului Ambrozie al Milanului, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1975, p.
359.
22) Unitatea și integritatea creației în scrierile Sfântului Apostol Pavel, în Studii Teologice, nr. 4, 1989, p. 37.
23) Opera canonică și necanonică a Sfântului Ioan Scolasticul. Importanța ei pentru Dreptul bisericesc, în Studii
Teologice, nr. 5-6, 1992, p. 9.
24) Mărturia Patristică, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1993, p. 85.

56
25) Critica literară patristică prefotiană, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1965, p. 13.
26) Operele literare ale Sfântului Ioan Casian, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1975, p. 552.
27) Trei ”lecții” patristice, în Mitropolia Banatului, nr. 9-10, 1985, p. 598.
28) Opera exegetică a Sfântului Ioan Gură de Aur, în Mitropolia Banatului, nr. 4, 1988, p. 25.
29) ”Regula” Sfântului Benedict de Nursia, în Altarul Banatului, nr. 7-9, 1991, p. 40.
30) Principii omiletice în predica Fericitului Augustin, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1968, p. 544.
31) Sfântul Grigorie cel Mare – Cartea regulei pastorale, în M.A., nr. 1-3, 1977, p. 105 și în nr. 10-12, 1977, p. 787.
32) Activitatea omiletică a Sfântului Vasile cel Mare, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1979, p. 51.
33) Pagini celebre din activitatea de păstor a Sfântului Vasile cel Mare, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1979, p. 51.
34) Patru epistole ale Sfântului Vasile cel Mare și tâlcul lor, în Mitropolia Ardealului, nr. 10-12, 1979, p. 824.
35) Sfântul Grigorie Palama: Omilia I. Datoria de a trăi în pace unul cu altul, în M.A., nr. 1-2, 1983, p. 33.
36) Sfântul Maxim Mărturisitorul – epistole duhovnicești, în Mitropolia Ardealului, nr. 4, 1986, p. 51.
37) Viața Sfântului Maxim Mărturistorul reconsiderată ?, în Mitropolia Ardealului, nr. 5, 1987, p. 26.
38) Despre iubirea agapică – Sfântul Maxim Mărturisitorul, în Mitropolia Ardealului, nr. 1, 1988, p. 59.
39) Viața Cuviosului Dositei. Epistole și sentințe, în Mitropolia Ardealului, nr. 3, 1988, p. 34.
40) Opere noi ale Sfântului Macarie Egipteanul, în Mitropolia Olteniei, nr. 9-10, 1971, p. 750.
41) Spiritul critic în literatura patristică, în Mitropolia Olteniei, nr. 1-2, 1973, p. 54.
42) Sfântul Vasile cel Mare, Scrisoarea a 140-a, în Mitropolia Olteniei, nr. 3-6, 1980, p. 457.
43) Omiliile lui Laurentiu de Novac, în Mitropolia Olteniei, nr. 4, 1986, p. 23 și în nr. 6, 1986, p. 48.
44) Scrisoare către Inocentiu, episcopul Romei ... Epistola Sfântului Ioan Gură de Aur, în M.O., nr. 2, 1987, p. 70.
45) Din epistolele Sfântului Ioan Gură de Aur. Scrisori către Olimpiada, în Mitropolia Olteniei, nr. 3, 1987, p. 51 și în
nr. 4, 1987, p.45 și în nr. 6, 1987, p. 62.
46) Din epistolele Sfântului Ioan Gură de Aur. Scrisori, în Mitropolia Olteniei, nr. 1, 1988, p. 81 și în nr. 2, 1988, p.
70.
47) Valoarea literară a ”Convorbirilor” Sfântului Ioan Cassian, în Mitropolia Olteniei, nr. 2, 1988, p. 62.
48) A celui întru sfinți Părintele nostru Chiril, arhiepiscopul Alexandriei, Tâlcuirea Psalmilor, în M.O., nr. 1, 1991, p.
53.
49) Din apologia lui Atenagora, în Mitropolia Moldovei, nr. 2, 1926, p. 49.
50) Sfinții Părinți în primele două secole. Primatul Sfântului Apostol Petru în literatura bisericească a secolului al
III-lea, în Mitropolia Moldovei, nr. 12, 1942, p. 642.
51) Învățături duhovnicești din viața și opera Sfântului Vasile cel Mare, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1965, p. 48.
52) Asterie al Amasiei și opera sa, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1965, p. 403.
53) Hexaimeronul Sf.Vasile cel Mare, în M.M., nr. 3-6, 1979, p. 362 și în nr. 7-8, 1979, p. 543 și în nr. 1-2, 1980, p.
110.
54) Sfântul Sofronie al Ierusalimului. Laudă Sfântului Ioan Botezătorul, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1980, p. 128.
55) Sfântul Sofronie al Ierusalimului. Anacreotica, Oda 1, 6, 7, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3, 1981, p. 100 și Odele
2-12 în nr. 7-9, p. 1981, p. 547.
56) Sfântul Ciprian, Scrisori baptismale, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1982, p. 91 și în nr. 7-9, 1982, p. 639.
57) Sfântul Sofronie al Ierusalimului, Anacreotica, Oda 13, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1982, p. 334.
58) Fericitul Ieronim – Proorocul Iona, în Mitropolia Moldovei, nr. 5, 1986, p. 88.
59) Sfântul Grigorie de Nyssa. A doua cuvântare despre iubirea față de săraci, în Mitropolia Moldovei, nr. 2, 1988, p.
89.
60) Sfântul Ioan Gură de Aur. Săturarea minunată, în Mitropolia Moldovei, nr. 3, 1988, p. 101.
61) Sfântul Ciprian. Epistola a LXIII, în Mitropolia Moldovei, nr. 2, 1989, p. 87.
62) Fericitul Augustin. Cetatea lui Dumnezeu, în Teologie și viață, nr. 1-3, 1992, p. 104 și în nr. 8-10, 1992, p. 157.
63) Viața și activitatea lui Antim Ivireanul, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 8-9, 1956, p. 679.
64) Sfântul Ioan Gură de Aur: Cele 7 cuvântări ținute spre lauda Sfântului Apostol Pavel, în Biserica Ortodoxă
Română, nr. 11-12, 1971, p. 1211.
65) Scrieri patristice traduse de Samuil Micu Klein, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-12, 1976, p. 985.
66) Scrisoarea a 243-a a Sfântului Vasile cel Mare, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1979, p. 72.
67) Pagini din Părinții BOR, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1980, p. 91 și în nr. 3-4, 1980, p. 457.
68) Pagini din Părinții Bisericii noastre, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1980, p. 589 și în nr. 9-10, 1980, p.
1005.

57
69) Din cugetările și sfaturile morale ale Sfinților Părinți și ale unor scriitori moraliști clasici români , în Biserica
Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1981, p. 81 și în nr. 3-4, 1981, p. 315 și în nr. 7-8, 1981, p. 770.
70) Literatura patristică de la Dunărea de Jos din secolele IV-VI ca geneză a literaturii și culturii daco-romane și
române: Ioan Cassian și Dionisie cel Mic, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1981, p. 775.
71) Sfinții Părinți în preocupările PF Patriarh Iustin, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1985, p. 265.
72) Scrierile literare ale Cuviosului ieroschimonah Ioan Iacob de la Iordan, în B.O.R., nr. 1-2, 1986, p. 95.
73) Un document patristic străromân: Epistola către africani a călugărilor sciți, în B.O.R., nr. 3-4, 1988, p. 108.
74) Omilia despre cei ce s-au dus la hipodrom, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1988, p. 117.
75) Omilie ținută de Sfântul Ioan Gură de Aur la hirotonia sa în preoție la anul 386, în M.M., nr. 4, 1986, p. 67.
76) Raportul dintre justificare și dragoste în Omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur la epistola către Romani, în
Ortodoxia, nr. 2, 1966, p. 199.
77) Cărțile de afurisanie sau blestem folosite în trecutul Bisericii noastre, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1965, p. 581.
78) Omilii baptismale ale Sfântului Maxim de Turin, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1972, p. 103.
79) Origen despre Logos, Biserică și suflet în Comentariul său la Cântarea Cântărilor, în S.T., nr. 3-4, 1973, p. 165.
80) Viața Cuviosului Efrem – o scriere hagiografică necunoscută, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1980, p.
866.
81) Catehezele Sfântului Chiril al Ierusalimului ca izvor pentru istoria cultului creștin, în S.T., nr. 3-4, 1960, p. 161.
82) Catehezele Sfântului Simeon Noul Teolog, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1974, p. 39.
83) Importanța actuală a catehezelor Sfântului Chiril al Ierusalimului, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1984, p. 110.
84) Sfinții Părinți despre egalitate, evlavie, feciorie, fericire, frumusețe, în Mitropolia Olteniei, nr. 11-12, 1984, p.
737.
85) Sfinții Părinți despre obicei, obișnuință ..., ospitalitate, în Mitropolia Olteniei, nr. 6, 1986, p. 80.
86) Poeții lirici Pindar și Bacchilyde în opera lui Clement Alexandrinul, în Ortodoxia, nr. 2, 1960, p. 240.
87) Soborul lui Gherman, în Ortodoxia, nr. 2, 1960, p. 253.
88) Despre Origen, în Ortodoxia, nr. 2, 1960, p. 292.
89) Elemente cultice și dogmatice în opera Sfântului Ambrozie, în Ortodoxia, nr. 3, 1960, p. 339.
90) Epopeea și istoria în opera lui Clement Alexandrinul, în Ortodoxia, nr. 4, 1960, p. 571.
91) Dramaturgia antică elină în opera lui Clement Alexandrinul, în Ortodoxia, nr. 2, 1961, p. 168.
92) Studiu comparativ între ”Marele cuvânt catehetic” al Sfântului Grigorie de Nyssa și manuscrisul către Laurentiu al
Fericitului Augustin, în Ortodoxia, nr. 1, 1964, p. 110.
93) Teologie lui Pseudo-Dionisie Areopagitul în opera ”Despre numele divine.” Influența filosofiei eline în scrierile
acestuia, în Ortodoxia, nr. 2, 1964, p. 249.
94) Un manuscris al Didahiilor mitropolitului Antim Ivireanul în Biblioteca Patr. Române, S.T., nr. 9-10, 1970, p.
685.
95) Teofilact de Ohrida și opera sa în literatura teologică românească, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1973, p. 714.
96) Tematica ”Didahiilor” mitropolitului Antim Ivireanul, în Studii Teologice, nr. 5-8, 1977, p. 552.
97) Despre ipotezele lui Origen, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1978, p. 63.
98) Conceptul de ”Evanghelie” la Origen, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1978, p. 216.
99) Atitudinea Sfinților Trei Ierarhi față de societatea vremii lor, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1980, p. 50.
100) Filocalia: de la Sfântul Vasile cel Mare până în zilele noastre, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1980, p. 66.
101) Actualitatea pastoral-misionară și adâncimea teologică a interpretării scripturistice a arhiepiscopului
Petru Hrisologul, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1985, p. 615.
102) Manuscrisele de la Neamț, traduceri din Sfinții Părinți și din scriitorii bisericești , în S.T., nr. 7-8, 1952, p.
459.
103) Transcrierea textelor chirilice românești, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1963, p. 65.
104) Traduceri românești din literatura teologică rusă în secolul al XIX-lea , în Studii Teologice, nr. 6, 1987, p.
69.
105) Scrieri patristice în BOR până în secolul al XVII-lea, în Mitropolia Olteniei, nr. 1-2, 1983, p. 21 și în nr.
3-4, 1983, p. 155 și în nr. 5-6, 1983, p. 285.

45. Mărturisirile de credință

1) Însemnătatea Mărturisirilor de credință în cele trei mari confesiuni creștine, în Ortodoxia, nr. 4, 1955, p. 483.

58
2) Importanța Mărturisirilor ortodoxe, în Ortodoxia, nr. 2, 1959, p. 251.
3) Importanța Mărturisirilor ortodoxe pentru studiul Dreptului bisericesc, în Ortodoxia, nr. 2, 1959, p. 250.
4) O nouă Mărturisire de credință ortodoxă: ”Mărturisirea de credință de la Tiatira”, în Ort., nr. 3, 1978, p. 552.
5) Mărturisirea de credință a arhiereilor ortodocși, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1964, p. 451.
6) Importanța și rolul Mărturisirii de credință în viața Bisericii, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1980, p. 265.
7) Valoarea ecumenică a Simbolului niceo-constantinopolitan, în Studii Teologice, nr. 7-10, 1981, p. 606.
8) Simbolul niceo-constantinopolitan – sinteză a învățăturii dogmatice a Bisericii, în S.T., nr. 7-10, 1981, p. 614.
9) Simbolul ortodox al credinței, în Mitropolia Banatului, nr. 9-10, 1964, p. 531.
10) Mărturisirea de credință a lui Mitrofan Critopulos. Însemnătatea istorico-dogmatică și ecumenistă, în Mitropolia
Ardealului, nr. 3-4, 1973, p. 208.
11) Mărturisirea de credință a Sfântului Grigorie Palama, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1984, p. 476.
12) Mărturisire de credință ortodoxă, în Mitropolia Olteniei, nr. 5-6, 1984, p. 355.
13) Simbolul credinței, în Mitropolia Olteniei, nr. 11-12, 1984, p. 756.
14) Istoria catehismului rușilor, în Mitropolia Moldovei, nr. 12, 1942, p. 529.
15) Mărturisirea ortodoxă și mântuirea unor păcătoși din iad, în Mitropolia Moldovei, nr. 12, 1942, p. 550.
16) Mărturisirea de credință și comuniunea în cele sfinte, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1974, p. 166.
17) Rolul mărturisirii de credință în transmiterea și actualizarea Revelației divine, în M.M., nr. 6-8, 1980, p. 440.
18) Simbolul niceo-constantinopolitan. Importanța lui pentru viața Bisericii și valoarea lui ecumenică, în Mitropolia
Moldovei, nr. 7-9, 1981, p. 441.
19) Catehismul mitropolitului Platon, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-4, 1942, p. 51.
20) Simbolul Sinodului al II-lea Ecumenic, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5, 1925, p. 257.
21) Biserica Ortodoxă și mărturia creștină, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1981, p. 59.
22) Mărturisirea de credință a papei Paul al IV-lea, în Ortodoxia, nr. 2, 1969, p. 257.
23) Contribuția Sfântului Ioan Damaschin la sistematizarea învățăturii ortodoxe, în Ortodoxia, nr. 1, 1984, p. 120.

46. Credința

1) Credința în existența lui Dumnezeu și a lumii spirituale și materiale din univers, în A.B., nr. 1-3, 1994, p. 41.
2) La început a fost credința, în Altarul Banatului, nr. 1-3, 1994, p. 99.
3) Credință și cult, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1957, p. 291.
4) Păstrarea și trăirea dreptei credințe, îndatorire a fiecărui slujitor și credincios creștin, M.M., nr. 7-9, 1981, p. 530.
5) Păstori și propoveduiri ai dreptei credințe. Sfinții Trei Ierarhi, în Mitropolia Moldovei, nr. 1, 1987, p. 12.
6) Mărturisirea credinței ortodoxe – Sfântul Grigorie Palama, în Teologie și viață, nr. 9-12, 1991, p. 167.
7) Fericitul Augustin. Despre credința în cele nevăzute, în Teologie și viață, nr. 9-12, 1991, p. 170.
8) Credința și schimbările sociale, în Teologie și viață, nr. 9-12, 1991, p. 192.
9) Păstrarea dreptei credințe în lumina epistolelor pauline, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1983, p. 503.
10) Despre natura credinței, în Studii Teologice, nr. 4, 1990, p. 100.
11) Credința și faptele bune în lucrarea mântuirii, în Ortodoxia, nr. 3, 1988, p. 49.
12) Credința și faptele bune, condiții ale mântuirii, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1954, p. 495.
13) Condițiile colaborării rațiunii cu credința în opera Fericitului Augustin, în S.T., nr. 9-10, 1955, p. 640.
14) Temeiurile credinței religioase, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1956, p. 554.
15) Credința și cunoașterea în creștinism, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1956, p. 567.
16) Relația dintre cunoaștere și credință în învățătura ortodoxă, în Studii Teologice, nr. 4, 1989, p. 53.
17) Credința ca virtute teologică și implicațiile ei moral-sociale, în Teologie și viață, nr. 4-8, 1991, p. 28.
18) Sensul activ al credinței creștine, în Ortodoxia, nr. 2, 1969, p. 216.
19) Cunoașterea în dreapta credință, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1993, p. 145.

47. Jertfă, răscumpărare

1) Rolul dreptului Iosif în iconomia Răscumpărării și locul său în hagiografia creștină, în S.T., nr. 5-6, 1964, p. 303.

59
2) Faptul Răscumpărării în imnografia Bisericii Ortodoxe, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1970, p. 70.
3) Faptul Răscumpărării în ciclul Întrupării, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1970, p. 230.
4) Faptul Răscumpărării în ciclul vieții publice a Domnului, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1970, p. 406.
5) Faptul Răscumpărării în ciclul Sfintelor Patimi, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1970, p. 649.
6) Faptul Răscumpărării în ciclul Învierii, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1971, p. 186.
7) Răscumpărarea în Noul Testament după învățătura Sfinților Părinți, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1978, p. 24.
8) Aspectul ontologic al Răscumpărării, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1984, p. 615.
9) Jertfa liturgică, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1961, p. 309.
10) Răscumpărarea în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-9, 1981, p. 447.
11) Jertfă și Înviere, în Mitropolia Moldovei, nr. 2, 1988, p. 71.
12) Originea sacrificiilor, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1, 1916, p. 54.
13) Aspectul moral al Răscumpărării în cele trei confesiuni creștine, în Ortodoxia, nr. 2, 1963, p. 225.
14) Considerații asupra trupului Domnului în opera de răscumpărare, în Mitropolia Banatului, nr. 7-9, 1968, p. 402.
15) Învierea și Înălțarea Domnului – încununare a operei de răscumpărare, în Ortodoxia, nr. 2, 1969, p. 241.
16) Jertfă și Răscumpărare, în Ortodoxia, nr. 1, 1974, p. 141.

48. Iconomia

1) Principiul iconomiei din punct de vedere dogmatic, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1955, p. 139.
2) Aspecte teologice principale ale iconomiei divine, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1978, p. 126.
3) Învățătura ortodoxă despre iconomia dumnezeiască și cea bisericească, în Studii Teologice, nr. 3-6, 1980, p. 297.
4) Iconomia în Biserica Ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 2, 1972, p. 285.
5) Iconomia și Sfântul Duh în slujba lumii, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1980, p. 239.
6) Iconomia și roadele Învierii Domnului, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1962, p. 267.
7) Lucrarea pastorală a preotului în legătură cu ideea de iconom și iconomie, în B.O.R., nr. 7-8, 1969, p. ...

49. Păcatul

1) Învățătura catolică despre păcatul strămoșesc, în Ortodoxia, nr. 1, 1957, p. 35.


2) Starea paradisiacă a omului și cea de după cădere în concepția catolică și protestantă, Ort., nr. 1, 1955, p. 29.
3) Doctrina ortodoxă despre păcatul strămoșesc, în Ortodoxia, nr. 1, 1957, p. 3.
4) Doctrina protestantă despre păcatul ereditar. Judecata din punct de vedere ortodox, în Ort., nr. 2, 1957, p. 195.
5) Influența păcatului nostru personal asupra semenilor: sminteala și felurile ei, în Ortodoxia, nr. 2, 1959, p. 265.
6) Ura de rasă, păcat strigător la cer, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1952, p. 338.
7) Lăcomia, patimă dăunătoare vieții individuale și obștești, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1955, p. 469.
8) Concepția Fericitului Augustin despre păcat și har, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1956, p. 330.
9) Bogățiile materiale după epistola Sfântului Iacob, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1956, p. 437.
10) Paradoxul mincinosului și ambiguitatea minciunii, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1974, p. 190.
11) Eroare, păcat, iertare, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1974, p. 364.
12) Mânia și fenomenologia ei în literatura patristică, în Studii Teologice, nr. 7-10, 1976, p. 545.
13) Păcatul și eliberarea după Noul Testament, în Studii Teologice, nr. 7-10, 1976, p. 669.
14) Învățătura Sfântului Grigorie de Nyssa despre căderea omului și păcatul originar, în S.T., nr. 1, 1987, p. 67.
15) Păcatul contra Duhului Sfânt, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1992, p. 143.
16) Trândăvia și trufia în concepția moralei creștine, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1957, p. 530.
17) Urgisirea beției, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1938, p. 73.
18) Atotputernicia minciunii, în Mitropolia Moldovei, nr. 2-3, 1939, p. 56.
19) Neomalthusianismul, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1953, p. 35.
20) Patimi dăunătoare vieții omenești, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-7, 1957, p. 431.
21) Sfântul Vasile cel Mare, împotriva lăcomiei, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1964, p. 117.
22) Mândria, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1965, p. 173.
23) Mânia, păcat capital, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1966, p. 151.
24) Invidia, păcat capital, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-10, 1967, p. 593.

60
25) Lenea, păcat capital, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-10, 1968, p. 538.
26) Despre lăcomie, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 4-5, 1945, p. 126.
27) Virtute și păcat în concepția Sfântului Apostol Pavel, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1957, p. 673.
28) Raportul dintre virtute și păcat după doctrina morală a Didahiei, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1962, p. 51.
29) Critica marii plăgi a cametei la Sfinții Părinți Capadocieni, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1960, p. 433.
30) Demonologia Vechiului Testament. Satan în profeția lui Zaharia, în B.O.R., nr. 9-10, 1938, p. 481.
31) Lumea prin păcatele ei supune la noi patimi pe Iisus Hristos, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 2, 1912, p. 134.

50. Dogma

1) Spiritul doctrinar-dogmatic ortodox, catolic și protestant, în Ortodoxia, nr. 4, 1955, p. 593.


2) Teoria dogmei, în Ortodoxia, nr. 2, 1957, p. 312.
3) Perihoreza și enipostasia în dogmatică, în Ortodoxia, nr. 1, 1958, p. 3.
4) Paradigmele divine și problemele pe care le ridică ele pentru teologia dogmatică, în Ortodoxia, nr. 1, 1958, p. 29.
5) Aspecte dogmatice ale conceptelor augustiniene după ”Manualul către Laurentiu”, în Ort., nr. 2, 1959, p. 234.
6) Noțiunea de dogmă în teologia ortodoxă contemporană, în Ortodoxia, nr. 3, 1959, p. 351.
7) Probleme dogmatice în dialogul Sfântului Maxim Mărturisitorul cu Pyrrhus, în Ortodoxia, nr. 3, 1960, p. 352.
8) Probleme dogmatice în opera Marele cuvânt catehetic al Sfântului Grigorie de Nyssa, în Ort., nr. 2, 1961, p. 214.
9) Dogma și cultul privite interconfesional și problemele intercomuniunii, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1978, p. 292.
10) Idei dogmatice în colinde, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1950, p. 597.
11) Dogma și viața creștină, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1954, p. 39.
12) Contribuția Bisericii Egiptului la opera dogmatică a Bisericii creștine, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1956, p. 40.
13) Ecouri târzii ale simbolului creștin al scării, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1962, p. 3.
14) Noțiunea dogmei, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1964, p. 534.
15) Dogmă și cult, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1965, p. 303.
16) Idei dogmatice în Cuvântările Sfântului Ioan Hrisostom la praznicele împărătești, în S.T., nr. 7-8, 1965, p. 441.
17) Idei dogmatice și morale în opera episcopului Asterie al Amasiei, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1969, p. 715.
18) Dogmele și valorificarea lor în viața credincioșilor ortodocși, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1975, p. 232.
19) Elemente dogmatice în prefețele cărților de cult românești, în Studii Teologice, nr. 5-8, 1977, p. 532.
20) Învățături dogmatice în ”Didahiile” lui Antim Ivireanul, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1977, p. 708.
21) Esența sintezei dogmatice a Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1983, p. 581.
22) O dogmatică pentru omul de azi, în Studii Teologice, nr. 6, 1986, p. 98.
23) Aspecte dogmatice în Didahiile mitropolitului Antim Ivireanul, în Studii Teologice, nr. 1, 1991, p. 106.
24) Ființa dogmei, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1953, p. 188.
25) Probleme dogmatice și sociale în Evanghelia după Ioan, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1953, p. 210.
26) Învățături dogmatice în Apophtegmata Patrum, în Mitropolia Banatului, nr. 9-10, 1984, p. 533.
27) Despre dogma ortodoxă, în Altarul Banatului, nr. 1-6, 1946, p. 25.
28) ” Dogma în slujba propovăduirii biblice”, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-5, 1967, p. 345.
29) Hotărârile dogmatice ale Sinodului II Ecumenic –sinteză a învățșăturii de credință în spiritualitatea ortodoxă, în
Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1981, p. 792.

51. Ziua odihnei. Sărbătorile

1) Muncă și odihnă. Duminica, ziua învierii și a vieții fără de sfârșit – semnificația sărbătoririi Duminicii. Sfințirea
timpului, ziua de odihnă – ziua învierii ..., în Ortodoxia, nr. 2, 1981, p. 125.
2) De la Sabatul mozaic la ziua Învierii Domnului: sărbătoarea creștinilor, în Ortodoxia, nr. 2-3, 1994, p. 61.
3) Instituțiile sociale în Vechiul Testament, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1950, p. 569.
4) Despre sabat (originea, dovezi și argumente împotriva adventișitlor), în Studii Teologice, nr. 9-10, 1951, p. 514.
5) Sărbătoarea Corturilor și interpretarea ei în creștinism, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1960, p. 420.
6) Sărbătorile post exilice la evrei, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1962, p. 489.
7) Sensul expresiei ”Iom Iahve” – ”Ziua Domnului” la profeții Vechiuli Testament, în S.T., nr. 1-2, 1978, p. 145.

61
8) Duminica Ortodoxiei, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1984, p. 533.
9) Contribuții la clarificarea originii sărbătorii Crăciunului, în S.T., nr. 3, 1987, p. 21 și în nr. 4, 1987, p. 9.
10) Temeiuri pentru serbarea Duminicii, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1972, p. 5.
11) Duminica în lumina scrierilor Sfinților Părinți, în Mitropolia Banatului, nr. 7-9, 1975, p. 306.
12) Duminica – sabatul creștinilor, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1977, p. 48.
13) Ziua Învierii – sărbătoare a creștinului adevărat, în Mitropolia Banatului, nr. 1, 1987, p. 8.
14) Sânzienele, în Mitropolia Banatului, nr. 4, 1988, p. 71 și în nr. 5, 1988, p. 65.
15) Cuvântul românesc Crăciun în antroponimie, toponimie, folclor și etimologie, în M.O., nr. 1-2, 1973, p. 97.
16) Serbarea Duminicii, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1973, p. 485.
17) Duminica – sărbătoarea creștinilor, în Mitropolia Moldovei, nr. 5, 1986, p. 76.
18) Despre sărbătorile Bisericii Ortodoxe, în Mitropolia Moldovei, nr. 4, 1988, p. 47.
19) Crăciunul în tradiția creștină, în Teologie și viață, nr. 11-12, 1994, p. 35.
20) Bunavestire în cultul Bisericii Ortodoxe, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1975, p. 312.

52. Sfintele Paști

1) Problema stabilizării datei Paștilor. Privire istorică asupra divergențelor și computurilor pascale. Propuneri și
posibilități, în Ortodoxia, nr. 3, 1964, p. 334.
2) Sărbătoarea Sfintelor Paști în cultul creștin, în Ortodoxia, nr. 2, 1972, p. 228.
3) Noi pași către unitatea creștină în serbarea Sfintelor Paști. Ultima consfătuire ortodoxă de la Chambesy , în
Ortodoxia, nr. 4, 1982, p. 611.
4) Vocația pascală a făpturii. Paștile în viziunea ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 2, 1989, p. 3.
5) Sfintele Paști, Înălțarea, Rusaliile – sărbători ale înnoirii vieții cosmice și a omului, în Ortodoxia, nr. 4, 1994.
6) Pentru serbarea Sfintelor Paști la aceeași dată în întreaga creștinătate, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1970, p. 368.
7) Paștile – sărbătoarea luminii și a bucuriei în Ortodoxie, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1975, p. 349.
8) Hotărâri canonice referitoare la data serbării Sfintelor Paști, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1984, p. 521.
9) Data Paștilor și revizuirea calendarului în Biserica Ortodoxă, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1970, p. 20.
10) Data serbării Paștilor în lumina hotărârii celei de-a doua Conferințe Panortodoxe, în M.B., nr. 3-4, 1985, p. 166.
11) Înțelesul social al Sfintelor Paști, în Altarul Banatului, nr. 4-6, 1995, p. 70.
12) Pastorale de Sfinte Paști, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1961, p. 178.
13) Necesitatea unității pascale creștine, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1965, p. 371.
14) De ce Paștile catolicilor este adesea cu o săptămână, iar uneori cu o lună înaintea ortodocșilor ? , în Mitropolia
Ardealului, nr. 11-12, 1985, p. 70.
15) Evocări pascale, în Mitropolia Olteniei, nr. 3-4, 1966, p. 221.
16) Două epistole despre problema datei Paștelui și elementele calculului calendaristic și pascal – Cuviosul Dionisie
Exiguul, în Mitropolia Olteniei, nr. 1, 1987, p. 27.
17) Momnte și popasuri pascale, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1965, p. 223.
18) Considerații pascale, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1970, p. 154.
19) Interpretări pascale, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-6, 1970, p. 154.
20) Bisericile creștine doresc o fixare a datei Paștilor, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1972, p. 88.
21) Pasca biblică evreiască, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1972, p. 104.
22) Calendarul, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1976, p. 711.
23) Dispoziții canonice referitoare la stabilirea datei serbării Paștilor, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3, 1981, p. 74.
24) Data serbării Paștilor în lumina tradiției canonice a Bisericii Ortodoxe, în M.M., nr. 4, 1987, p. 36.
25) Ouăle de Paști, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1971, p. 395.
26) Paștile la dată fixă. Noi inițiative, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1977, p. 350.
27) Paștile Domnului, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1979, p. 347.
28) Slujba Sfintelor Paști de la început până azi, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1983, p. 385.
29) Pregătirea ”paștilor”, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1972, p. 226.

53. Calendarul

62
1) Rezoluția în Conferința de la Moscova, în Ortodoxia, nr. 1, 1949, p. 128.
2) Problema unificării calendarului liturgic în Biserica Ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 2, 1955, p. 181.
3) Problema calendarului, în Ortodoxia, nr. 3, 1973, p. 394.
4) Calendarul, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1964, p. 9.
5) Calendarul Bisericii creștine, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1965, p. 52.
6) Tehnica calendarului eclesiastic, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1964, p. 299.
7) Știri și fapte, în Mitropolia Moldovei, nr. 2, 1926, p. 57.
8) Iarăși calendarul ?, în Mitropolia Moldovei, nr. 9, 1928, p. 916.
9) Stilismul, în Mitropolia Moldovei, nr. 4, 1934, p. 155 și în nr. 5, 1934, p. 174.
10) Tot în legătură cu stilismul, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1941, p. 319.
11) Cuvânt de îndrumare într-o parohie în care sunt credincioși ce țin calendarul, în M.M., nr. 7-8, 1960, p. 461.
12) Biserica Ortodoxă Bulgară a adoptat calendarul îndreptat, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1969, p. 15.
13) Cu privire la calendarul îndreptat, în Mitropolia Moldovei, nr. 10-12, 1969, p. 572.
14) Îndreptarea și uniformizarea calendarului și poziția ortodoxă română, în M.M., nr. 3-6, 1970, p. 230.
15) Îndreptarea calendarului, hotărâre întemeiată a Bisericii Ortodoxe, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-9, 1982, p. 588.
16) Sfânta Scriptură și despre măsurarea timpului, în Teologie și viață, nr. 8-10, 1992, p. 15.
17) Calendarul - pascalia, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1972, p. 388.
18) Calendarul, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1976, p. 711.

54. Exegeza biblică

1) Sfântul Ioan Gură de Aur – comentarea textului din Ieremia 10, 23, în Ortodoxia, nr. 2, 1980, p. 321.
2) Studii exegetice asupra textului de la I Petru 2, 9, în Ortodoxia, nr. 1, 1957, p. 83.
3) Sensul receptării textelor rezultate din dialogul teologic ecumenic, în Ortodoxia, nr. 3, 1984, p. 378.
4) Lămurirea ortodoxă a unor texte biblice, în Ortodoxia, nr. 1, 1954, p. 42.
5) Cheia interpretării istorice a Apocalipsei, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1949, p. 287.
6) Texte din Vechiul Testament interpretate fals de către sectanți, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1950, p. 262.
7) Geneză 12, 1-10 în lumina descoperirilor arheologice, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1959, p. 331.
8) Precizări și reconsiderări în jurul problemei ”frații Domnului”, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1961, p. 271.
9) Gamaliel, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1962, p. 39.
10) Glossolalia, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1964, p. 477.
11) Un esenian menționat în Faptele Apostolilor: Var-Iisus, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1969, p. 661.
12) Enigma smochinului și zeloții în Sfintele Evanghelii, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1972, p. 45.
13) Sensul expresiei ”trimisul lui Dumnezeu” în Vechiul Testament, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1975, p. 226.
14) ”Șarpele de aramă” (Numeri 21) în numismatică și în istoria medicinei, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1975, p. 296.
15) Semnificații ale noțiunii de ”lumină” în Noul Testament, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1975, p. 729.
16) Un Iov babilonian ? Ceva din teodiceea ahkadiană, în Studii Teologice, nr. 5-8, 1977, p. 436.
17) Personalitatea patriarhului Avraam oglindită în epistolele Sfântului Apostol Pavel, în S.T., nr. 3-4, 1978, p. 193.
18) Explicarea la textul cheonotic din Filipeni 2, 5-8, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1982, p. 159.
19) ”Frații Domnului” în lumina exegezei ortodoxe, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1985, p. 381.
20) Texte din Vechiul Testament greșit interpretate, în Studii Teologice, nr. 5, 1987, p. 7.
21) Etimologii discutate, în Studii Teologice, nr. 2, 1991, p. 162.
22) Etimologii, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1991, p. 138.
23) Observații asupra tălmăcirii unei sintagme-cheie din Vechiul Testament, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1993, p. 67.
24) ”Frații Domnului”, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1964, p. 168.
25) Convertiții în Sfintele Evanghelii, în Mitropolia Banatului, nr. 7-9, 1965, p. 518.
26) ”Împărăteasa de miazăzi” – regina Saba, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1977, p. 68.
27) Urmașii întâiului chemat, în Mitropolia Banatului, nr. 4, 1986, p. 21.
28) Despre rudeniile Domnului, în Mitropolia Banatului, nr. 4, 1986, p. 27.
29) Ponțiu Pilat sau echivocitatea unei atitudini, în Mitropolia Banatului, nr. 2, 1987, p. 15.
30) Figura lui Moise în tradițiile iudaică, creștină, musulmană, în Mitropolia Banatului, nr. 5, 1988, p. 25.

63
31) Toma, în Mitropolia Banatului, nr. 2, 1989, p. 18.
32) Cine va arunca primul piatra ?, în Altarul Banatului, nr. 9-10, 1944, p. 406.
33) Claudia Procula, în Altarul Banatului, nr. 8-10, 1945, p. 320.
34) Melchisedec – preotul-rege din Salem, în Altarul Banatului, nr. 1-6, 1946, p. 83.
35) Taina lui Lazăr din Betania, în Altarul Banatului, nr. 9-10, 1946, p. 244.
36) Trestia frântă, în Altarul Banatului, nr. 10-12, 1991, p. 164.
37) Există Dumnezeu – lectură morală, în Altarul Banatului, nr. 10-12, 1993, p. 128.
38) Maria din Betania și Maria Magdalena, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1965, p. 501.
39) Samaritenii, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-9, 1980, p. 625.
40) Regele-psalmist David – comentariul unor texte irenice, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1984, p. 458.
41) Note exegetice cu privire la capitolul 28, 17 din Sfânta Evanghelie de la Matei, în M.O., nr. 7-8, 1965, p. 557.
42) Problema textelor simbolice în Biserica Ortodoxă, în Mitropolia Olteniei, nr. 9-10, 1965, p. 843.
43) În Betleemul Iudeii, în Mitropolia Olteniei, nr. 11-12, 1966, p. 950.
44) Însemnările de călătorie ale peregrinei Egeria, în Mitropolia Olteniei, nr. 4-6, 1982, p. 285.
45) Vasul de lut, în Mitropolia Olteniei, nr. 4, 1987, p. 24.
46) Cei curați cu inima, în Mitropolia Moldovei, nr. 2, 1926, p. 46.
47) Înțelesul cuvintelor ”ιστόρησαι κήραν” din textul original grecesc al epistolei către Galateni și în traducerea lor
latină, în Mitropolia Moldovei, nr. 4, 1955, p. 185.
48) Consacrarea (meditație exegetico-dogmatică asupra textului de la Ioan 17, 19), în M.M., nr. 3-4, 1962, p. 162.
49) Ceea ce ați făcut unuia dintre acești frați ai Mei ... Mie Mi-ați făcut, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1967, p. 259.
50) Texte biblice, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1974, p. 482 și în nr. 7-8, 1974, p. 574.
51) ”Să nu ucizi” – studiu exegetic, în Mitropolia Moldovei, nr. 5, 1986, p. 61.
52) Iisus în India, în Teologie și viață, nr. 4-8, 1991, p. 146.
53) Câteva însemnări despre miel și simbolismul bisericesc, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 10, 1912, p. 1104.
54) Cine era Irodiada și pentru ce a fost omorât Sfântul Ioan Botezătorul, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 2, 1928.
55) Cei doi copii din Eden, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7, 1928, p. 589 și în nr. 3, 1929, p. 228.
56) Și Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor, în B.O.R., nr. 2-3, 1931, p. 126 și în nr. 2-3, 1931, p. 308.
57) Din exegeza Noului Testament - Saul, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1948, p. 542.
58) De la Betleem la Bet-Semeș - fuga în Egipt, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 12, 1958, p. 1159.
59) Viața și moartea lui Irod împărat, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1965, p. 114.
60) Luca, doctorul preaiubit, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1970, p. 597.
61) Istoria unui nume creștin bizantin, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1962, p. ...
62) Principii ermineutice în scrierile PF Patriarh Iustin Moisescu, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1986, p. 95.
63) Date privitoare la magii Evangheliei, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1959, p. 575.
64) Cronologia biblică, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1960, p. 517.

55. Omiletică. Catehetică

1) Considerații omiletice actuale, în Ortodoxia, nr. 1, 1967, p. 65.


2) Principiile catehezei și personalitatea catehetului, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1949, p. 535.
3) Predică și predicator în vremea noastră, în Studii Teologice, nr. 3-6, 1950, p. 137.
4) Probleme de pedagogie catehetică, în Studii Teologice, nr. 3-6, 1950, p. 236.
5) Principii pedagogice în opera ”Pedagogul” a lui Clement Alexandrinul, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1957, p.
726.
6) Cărțile de cult ca izvor al predicii, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1962, p. 350.
7) Studiu omiletic asupra cărții: ”Tâlcuirea Evangheliilor și Cazaniilor duminicale de peste an”, S.T., nr. 5-6, 1963.
8) Unele aspecte omiletice în cuvântările morale și panegirice la Sfântul Vasile cel Mare, în S.T., nr. 7-8, 1965, p. ....
9) Figuri biblice de stil și predică, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1965, p. 556.
10) Pericopa din Sfântul Evanghelist Ioan 7, 53 – 8, 11, despre femeia cea păcătoasă, în S.T., nr. 9-10, 1965, p. 523.
11) Studiu omiletic asupra încheierii în Cazaniile la ”Apostol” ale Noului Testament, în S.T., nr. 3-4, 1966, p. 215.
12) Predica și ascultătorii ei, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1966, p. 358.

64
13) Profilul predicatorului creștin după Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie Teologul și Fericitul Augustin, în
Studii Teologice, nr. 7-8, 196.., p. ...
14) Forma și conținutul predicii creștine în primele trei veacuri, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1967, p. 206.
15) Contribuția Sfântului Efrem Sirul la dezvoltarea predicii creștine, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1967, p. 467.
16) Opera omiletică a lui Petru Maior, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1967, p. 656.
17) Preocupări și studii de pastorală, omiletică și catehetică, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1968, p. 454.
18) Câteva trăsături ale Sfântului Ioan Hrisostom ca predicator, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1968, p. 498.
19) Opera Sfinților Părinți din ”epoca de aur” ca izvor al predicii, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1970, p. 431.
20) Importanța cunoașterii manifestărilor sufletești ale credincioșilor pentru predicator, în S.T., nr. 5-6, 1971, p. 353.
21) Asterie al Amasiei ca predicator, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1971, p. 363.
22) Obiective morale și umanitare în predica de azi a BOR, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1971, p. 376.
23) Principii și coordonate ale propovăduirii cuvântului în BOR, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1973, p. 249.
24) Predicatorul Nichifor Teotoke, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1974, p. 418.
25) Propovăduirea cuvântului și cultul în Biserica Ortodoxă, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1975, p. 242.
26) Utilizarea ”Stromatelor” lui Clement Alexandrinul de Eusebiu al Cezareeii în ”Pregătirea evanghelică”, în
Studii Teologice, nr. 7-8, 1975, p. ...
27) Predica ortodoxă în perioada Triodului și în perioada Penticostarului, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1975, p. 759.
28) Elocvența în retorică și omiletică, în Studii Teologice, nr. 7-10, 1976, p. 633.
29) Omilia ortodoxă și omiletica ortodoxă, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1977, p. 621.
30) Epistolele pauline ca izvor al predicii, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1977, p. 683.
31) Aspecte actuale ale predicii profeților Vechiului Testament, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1980, p. 5.
32) Omilia biblică și actualitatea ei, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1983, p. 27.
33) Activitatea omiletică a Pr. Prof. Dr. Dumitru Belu, în Studii Teologice, nr. 1, 1987, p. 97.
34) Sugestii pentu o metodică a misiunii creștine moderne, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1993, p. 35.
35) Despre cuvântările funebre, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1964, p. 60.
36) Motivul iubirii în uzul omiletic, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1969, p. 48.
37) Treptele predicii și catehezei, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1975, p. 205.
38) Din izvoarele catehezei, în Mitropolia Banatului, nr. 7-9, 1975, p. 385.
39) Material pentru predici și cateheze, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1975, p. 610.
40) Condiții ale unei predici bune, în Mitropolia Banatului, nr. 5-8, 1976, p. 495.
41) Pastorația credincioșilor bolnavi, în Mitropolia Banatului, nr. 9-12, 1976, p. 685.
42) Rolul cazaniilor în formarea vieții religioase și morale, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1978, p. 247.
43) Folosirea pronumelui personal în predici, în Mitropolia Banatului, nr. 3-4, 1983, p. 205.
44) Pastorația – componentă esențială a activității preotului, în Mitropolia Banatului, nr. 7-8, 1983, p. 405.
45) Improvizația în predică, în Altarul Banatului, nr. 9-10, 1946, p. 237.
46) Sugestii la pregătirea unui ”plan pastoral”, în Altarul Banatului, nr. 11-12, 1946, p. 298 și în nr. 1-3, 1947, p. 53.
47) Actualizarea predicii, în Altarul Banatului, nr. 9-10, 1990, p. 80.
48) De ce e necesar să predici după plan ?, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1960, p. 563.
49) Despre vorbire, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1960, p. 751.
50) O carte de omiletică despre predica prin faptă, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1961, p. 600.
51) Cu privire la ilustrația în predică, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1962, p. 529.
52) Cu privire la textul predicii, în Mitropolia Ardealului, nr. 11-12, 1964, p. 877.
53) Predica apostolică, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1966, p. 100.
54) Din sfaturile omiletice și pastorale ale Sfântului Grigorie Dialogul, în M.A., nr. 1-3, 1966, p. 109.
55) Darul vorbirii, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1966, p. 643.
56) Predici publicate în periodicele bisericești, în Mitropolia Ardealului, nr. 11-12, 1966, p. 770.
57) Predica Sfântului Apostol Petru, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1967, p. 135.
58) Pentru o tematică creștină a necrologurilor, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1972, p. 572.
59) Aspecte actuale ale predicii creștine, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1974, p. 263.
60) Decalogul în expunere catehetică, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-9, 1982, p. 464.
61) Propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu în Biserică și nașterea credinței, în M.A., nr. 5-6, 1983, p. 317.

65
62) Fond și formă în predică, în Mitropolia Olteniei, nr. 3-4, 1955, p. 313.
63) Sfinții Părinți despre egalitate, evlavie, feciorie, fericire, frumusețe, în M.O., nr. 11-12, 1984, p. 737.
64) Predica creștină sub aspectul ei social, în Mitropolia Moldovei, nr. 8-9, 19..., p. 449.
65) Predica și predicatorul – după Sfântul Pavel, în Mitropolia Moldovei, nr. 11-12, 1956, p. 698.
66) Predica patristică sub aspectul ei social, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1957, p. 90.
67) Omilie ”mare” și omilie ”mică” sau omilie ”exegetică” și omilie ”tematică”, în M.M., nr. 1-2, 1958, p. 46.
68) Condițiile psihologice ale predicii, în Mitropolia Moldovei, nr. 11-12, 1970, p. 646.
69) Predica liturgică, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1973, p. 81.
70) Rânduielile canonice privitoare la propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, în M.M.nr. 3-4, 1974, p. 197.
71) Principii omiletice în predica Sfinților Trei Ierarhi, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-6, 1979, p. 292.
72) Argumentarea în predică și felurile ei, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-9, 1982, p. 581.
73) Predica pentru copii, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5, 1931, p. 422 și în nr. 10, 1931, p. 610.
74) Predica la radio, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1936, p. 401 și în nr. 11-12, 1936, p. 668.
75) Predica în cultul creștin, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 4-6, 1944, p. 160 și în nr. 7-12, 1944, p. 224.
76) Îndrumări omiletice, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1953, p. 689.
77) Predica prin exemplul personal, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5, 1954, p. 560.
78) Cum învățăm a predica ?, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-4, 1942, p. 70.
79) Predicatorul în concepția Sfântului Ioan Gură de Aur, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1959, p. 357.
80) Problema formei în predica Sfântului Ioan Gură de Aur, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1965, p. 703.
81) Predică și predicator în BOR, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1971, p. 96.
82) Valoarea omiletică a Cazaniei lui Varlaam, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1971, p. 550.
83) ”Viețile sfinților” ca izvor al predicii actuale, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1971, p. 564.
84) Predica în BOR în vremea noastră, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1972, p. 1209.
85) Contribuția episcopului Grigore Comșa la dezvoltarea omileticii ortodoxe românești, în Biserica Ortodoxă
Română, nr. 3-4, 1973, p. 390.
86) Propovăduirea Evangheliei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 6, 1973, p. 655.
87) Activitatea omiletică a Fericitului Augustin, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1973, p. 1252.
88) La izvoarele apostolatului social, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1973, p. 168.
89) Sensul ”Apostolatului social” în vremea noastră, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1974, p. 104.
90) Lucrări omiletice în BOR din secolul al XIX-lea până în prezent, în B.O.R., nr. 3-4, 1974, p. 399.
91) O predică slavă română necunoscută de la începutul secolului al XV-lea, în B.O.R., nr. 3-4, 1975, p. 317.
92) Valorile umane ca temă omiletică, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1975, p. 657.
93) Omiletica și retorica în pastorație, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1976, p. 532.
94) Structura panegiricului în Biserica creștină din secolul IV, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1978, p. 563.
95) Folclorul religios în predică, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1978, p. 574.
96) Cuvântul la înmormântare în BOR, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1978, p. 1124.
97) Cărțile didactice ale Vechiului Testament ca izvor al predicii, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1979, p. 812.
98) Predica în slujba cuvântului lui Dumnezeu, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1980, p. 732.
99) Cunoașterea temeinică a Sfintei Scripturi și folosirea ei în predică, în B.O.R., nr. 7-8, 1985, p. 533.
100) Necesitatea actualizării predicii sub aspect misionar, în B.O.R., nr. 7-8, 1986, p. 102.
101) Importanța propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu pentru mântuirea credincioșilor, B.O.R., nr. 1-2,
1990, p.82.
102) Cuvânt pentru instalarea preoților, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1979, p. 327.
103) Șabloane pentru ... predici ?, în Mitropolia Banatului, nr. 7-9, 1979, p. 424.
104) ”Cuvântul vostru să fie plăcut”, în Mitropolia Banatului, nr. 11-12, 1984, p. 751.
105) Întâlnirea predicii creștine cu retorica greco-romană, în Studii Teologice, nr. 2, 1991, p. 102.
106) Sugestii pentru o metodică a misiunii creștine moderne, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1993, p. 35.
107) Literatura catehetică și cateheza în Biserica creștină primară a Ierusalimului, în Ort., nr. 4, 1980, p. 601.

56. Teologie

1) Metoda teologică în dogmatica ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 4, 1986, p. 23.

66
2) Teologie și teologii: Teologia ortodoxă și noile curente teologice, în Ortodoxia, nr. 4, 1986, p. 46.
3) Aspecte din preocupările actuale ale teologilor moraliști protestanți, în Ortodoxia, nr. 3, 1957, p. 437.
4) Problema actualizării teologiei din punct de vedere interconfesional și interrelațional, în Ort., nr. 2, 1973, p. 210.
5) Teologia contemporană a slujirii și principiile sale ortodoxe, în Ortodoxia, nr. 1, 1969, p. 25.
6) Evlavie și Teologie, în Ortodoxia, nr. 2, 1956, p. 216.
7) Teologia lui Diedrich Bonhoeffer interpretată de Prof. Andre Dumas, în Ortodoxia, nr. 4, 1974, p. 666.
8) Teologia și puntea Metafizicii, în Ortodoxia, nr. 2, 1990, p. 175.
9) Contribuția literaturii teologice românești la înțelegerea personalității și activității Sfântului Apostol Pavel, în
Studii Teologice, nr. 7-8, 1951, p. 462.
10) Concepția despre lume și viață în teologia Fericitului Augustin, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1968, p. 183.
11) Teologia în slujba vieții, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1968, p. 327.
12) Preocupări și studii de teologie biblică, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1968, p. 345.
13) Preocupări și studii de teologie istorică și patristică, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1967, p. 364.
14) Bizantinologia în preocupările teologiei românești, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1971, p. 340.
15) Preocupări actuale în domeniul teologiei morale creștine, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1973, p. 173.
16) Coordonate ale teologiei ortodoxe române, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1973, p. 318.
17) Preocupări teologice în ”Jurnalul” lui Gala Galaction, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1975, p. 13.
18) Opere teologice bizantine editate în țările române, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1975, p. 219.
19) Elemente de teologie fundamentală în prefețele Mineelor episc. Chesarie de la Rîmnic, S.T., nr. 9-10, 1977, p. 699.
20) Contribuții ortodoxe la teologia ecumenică de azi, în Studii Teologice, nr. 5-10, 1979, p. 357.
21) Teologia lui Origen în lucrarea ”Împotriva lui Cels”, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1981, p. 407.
22) Interpretarea teologiei patristice, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1985, p. 347.
23) Credință și teologie, în Studii Teologice, nr. 1, 1991, p. 68.
24) Educația teologică în epoca patristică și bizantină și lecțiile ei astăzi, în Studii Teologice, nr. 4, 1991, p. 120.
25) Patru meditații despre discursul teologic, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1993, p. 130.
26) Preocupări și studii de teologie sistematică ortodoxă, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1968, p. 389.
27) Profilul teologului după Sfântul Grigorie de Nazianz, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1969, p. 387.
28) Preocupări patristice în literatura teologică românească, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1971, p. 309.
29) Caracteristicile teologiei bizantine, în Mitropolia Banatului, nr. 7-9, 1966, p. 398.
30) Teologia ortodoxă în secolul XIV, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1967, p. 23.
31) Teologia contemporană a ”morții lui Dumnezeu”, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1970, p. 38.
32) Teologia ortodoxă în secolul al XVI-lea, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1970, p. 52.
33) Cugetarea teologică a Prof. Dumitru Stăniloae, în Mitropolia Banatului, nr. 3-4, 1985, p. 155.
34) Importanța soteriologică a Teologiei pastorale, în Mitropolia Banatului, nr. 9-10, 1985, p. 613.
35) Misiunea actuală a teologiei ortodoxe, în Altarul Banatului, nr. 1-3, 1992, p. 3.
36) Teologia durerii, în Altarul Banatului, nr. 4-6, 1995, p. 8.
37) Teologia pastorală, în Mitropolia Ardealului, nr. 11-12, 1963, p. 901.
38) Problematica teologiei Sfântului Grigorie de Nyssa, în Mitropolia Ardealului, nr. 3-5, 1964, p. 230.
39) Izvoarele și literatura teologiei pastorale, în Mitropolia Ardealului, nr. 6-8, 1964, p. 524.
40) Teologia ortodoxă în secolul XV, în Mitropolia Ardealului, nr. 11-12, 1966, p. 730.
41) Teologia ortodoxă în secolul XVII, în Mitropolia Ardealului, nr. 10-12, 1967, p. 816.
42) Teologia ortodoxă în secolul XVIII, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1968, p. 278.
43) Influențe ale Sinodului II Ecumenic și ale principalelor lui personalități asupra asupra începuturilor teologiei
românești, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-9, 1981, p. 509.
44) Teologia și reînnoirea vieții Bisericii, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1984, p. 104.
45) Teologia Decalogului, în Mitropolia Ardealului, nr. 3, 1986, p. 31.
46) Teologie și spiritualitate la Sfântul Simeon Noul Teolog, în Mitropolia Ardealului, nr. 3, 1987, p. 21.
47) O teologie filocalică, în Mitropolia Ardealului, nr. 1, 1990, p. 29.
48) Integritatea doctrinară în teologia contemporană, în Mitropolia Olteniei, nr. 11-12, 1969, p. 871.
49) Teologia ortodoxă în lumea contemporană, în Mitropolia Olteniei, nr. 11-12, 1969, p. 952.
50) Teologia și sfinții, în Mitropolia Olteniei, nr. 9-12, 1970, p. 963.

67
51) Teologia neagră, în Mitropolia Olteniei, nr. 1-2, 1971, p. 66.
52) Legătura între evlavie și teologie în Biserica Ortodoxă, în Mitropolia Olteniei, nr. 1-2, 1984, p. 47.
53) Teologia ortodoxă în secolele XI-XIII, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1967, p. 467.
54) Teologia ortodoxă în secolul al XVII-lea după Sinodul de la Iași din 1642, în M.M., nr. 11-12, 1968, p. 628.
55) Preocupări ale teologiei ecumenice actuale, în Mitropolia Moldovei, nr. 10-12, 1969, p. 609.
56) Teologia ortodoxă în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1970, p. 6.
57) Curente și probleme noi în teologia fundamentală contemporană, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1970, p. 366.
58) Teologia slujirii, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1973, p. 455.
59) Concepția despre pace în lucrarea PF Patriarh Iustin, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-5, 1980, p. 302.
60) Taina negrăită a Unului suprem – teologia anglicană, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3, 1981, p. 27.
61) Umanism și teologie în cultura veche românească, în Mitropolia Moldovei, nr. 5, 1986, p. 19.
62) Teologia ca experiență a misterului divin, în Teologie și viață, nr. 11-12, 1994, p. 116.
63) Probleme de teologie pastorală în literatura teologică românească din ultimele decenii, în B.O.R., nr. 1-2, 1971,
p. 86.
64) Literatura liturgică în teologia românească, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1971, p. 121.
65) Teologia și cunoașterea lui Dumnezeu, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1972, p. 796.
66) Metodica pastoralei în cadrul teologiei ortodoxe, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1976, p. 298.
67) Teologi și teologie în Scythia Minor în secolele IV-VI, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1978, p. 784.
68) Idei teologice în inscripțiile funerare vechi și noi, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1980, p. 579.
69) Experiența lumii în teologia ortodoxă actuală, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1980, p. 1007.
70) Sfinții Vasile, Grigorie și Ioan – îndrumători ai teologiei actuale, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-2, 1973, p. 39.
71) Sfântul Vasile cel Mare în teologia sistematică ortodoxă românească, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1982, p. 167.
72) Îndrumări metodice de lucru pentru studenții în teologie, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1956, p. 498.
73) Teologie și Biserică la Sfinții Trei Ierarhi, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1971, p. 74.
74) Teologia asiatică, în Ortodoxia, nr. 4, 1986, p. 95.
75) Preocupări de teologie fundamentală în teologia românească, în Ortodoxia, nr. 4, 1971, p. 517.
76) Teologia ortodoxă românească contemporană; coordonate și sinteză, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1976, p. 447.

57. Activitatea Școlilor teologice

1) Privire istorică generală asupra catedrelor și evoluției lor calitative, în Studii Teologice, nr. 7-10, 1981, p. 489.
2) Istoricul catedrelor și disciplinelor de studiu de la Facultatea de Teologie București, în S.T., nr. 7-10, 1981, p. 503.
3) Reflecții și considerații asupra Facultății de Teologie din București la centenarul său, în S.T., nr. 1-2, 1982, p. 10.
4) Școlile teologice – organizarea și jurisdicția asupra lor, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1964, p. 316.
5) Vechea școală teologică de la Putna, în Altarul Banatului, nr. 3-4, 1945, p. 150.
6) Școala din Alexandria, în Mitropolia Ardealului, nr. 10-12, 1981, p. 750.
7) Iașul și Facultatea Teologică, în Mitropolia Moldovei, nr. 9, 1926, p. 190.
8) Reorganizarea învățământului teologic, în Mitropolia Moldovei, nr. 2, 1927, p. 33.
9) Pentru legea reorganizării învățământului teologic, în Mitropolia Moldovei, nr. 6, 1927, p. 139.
10) Din istoria învățământului teologic în Moldova de Nord. Școala duhovnicească de la Putna, M.M., nr. 1-2, 1961.
11) Școala de la Mănăstirea Trei Ierarhi, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1964, p. 229.
12) Din istoria învățământului teologic din Moldova, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1969, p. 166.
13) Academia domnească – treaptă nouă în dezvoltarea învățăturilor înalte din Moldova în secolul al XVIII-lea, în
Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1976, p. 478.
14) La 150 de ani de la întemeierea învățământului în limba națională în Moldova, în M.M., nr. 1-2, 1978, p. 101.
15) Seminarul Teologic ”Sf. Gheorghe” din Roman – la redeschiderea lui, în Teologie și viață, nr. 8-10, 1992, p. 15.
16) Școala vasiliană din Iași, în Teologie și viață, nr. 11-12, 1992, p. 134.
17) Colegiul vasilian de la Trei Ierarhi, o nouă treaptă în dezvoltarea învățământului din Moldova , TșiV, nr. 11-12,
1992.
18) Seminarul de la Socola – prima școală de grad gimnazial în limba română, în Teologie și viață, nr. 11-12, 1993.
19) Școala de psaltichie de la Buzău, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1960, p. 844.
20) Facultatea de Teologie din Iași, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1960, p. 872.

68
21) 150 de ani de la înființarea primei școli teologice ortodoxe din Ardeal, în B.O.R., nr. 3-4, 1961, p. 33.
22) Studiul Sfintei Scripturi în școlile noastre bisericești de-a lungul timpului, în B.O.R., nr. 3-4, 1971, p. 28.
23) Documente inedite privitoare la istoria învățământului teologic din Transilvania, în B.O.R., nr. 11-12, 1972, p. ...
24) Învățământul teologic, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 6, 1973, p. 624.
25) Istoria învățământului teologic în BOR, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1981, p. 979.
26) Facultatea de Teologie din București, în B.O.R., nr. 9-10, 1981, p. 1018 și în nr. 9-10, 1982, p. 868.
27) 150 de ani de la înființarea Seminariilor teologice din Țara Românească, în B.O.R., nr. 3-4, 1986, p. ...
28) Însemnări despre Seminarul orfanilor de război din Câmpulung Muscel, în B.O.R., nr. 7-8, 1988, p. ...

58. Învățământul religios

1) Educația religioasă – componentă a teoriei educației, în Altarul Banatului, nr. 3-4, 1993, p. 62.
2) Predarea religiei în școli – probleme de perspectivă, în Altarul Banatului, nr. 7-9, 1993, p. 62.
3) Metode și forme pentru prezentarea învățăturii creștine ortodoxe, în Mitropolia Ardealului, nr. 5-6, 1972, p. 398.
4) Actualitatea ideilor pedagogice în unele din lucrările Sfinților Trei Ierarhi, în M.A., nr. 1-3, 1974, p. 57.
5) Religia și necesitatea ei ca obiect de studiu în școala românească, în Mitropolia Ardealului, nr. 5, 1980, p. 28.
6) Principii didactice în operele patristice și aplicarea lor în școlile teologice, în M.O., nr. 1-2, 1973, p. ...
7) Școala primară, în Mitropolia Moldovei, nr. 8, 1932, p. 201.
8) Învățământul religios în școala primară, în M.M., nr. 8, 1932, p. 817 și în nr. 9, 1932, p. 253, nr. 3-4, 1938, p. 95.
9) Predarea obligatorie a învățământului religios de către preoți în școlile primare, în M.M., nr. 10, 1938, p. ...
10) Reforma învățământului și religia, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1941, p. 305.
11) Din istoria învățământului nostru: Academia domnească a lui Alexandru cel Bun, în M.M., nr. 5-6, 19.., p. ...
12) Așezământul școlar de la Trei Ierarhi din Iași – prima instituție cu elemente de învățământ superior din Moldova,
în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1972, p. 775.
13) Însemnătatea și utilitatea învățământului religios, în Teologie și viață, nr. 4-8, 1991, p. 163.
14) Fericitul Augustin și locul lui în pedagogia creștină, în Teologie și viață, nr. 8-10, 1992, p. 73.
15) Treptele herbartiene și învățământul religios, în Teologie și viață, nr. 1-3, 1998, p. 39.
16) Educația religioasă creștină în spirit ecumenist, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1970, p. 1246.
17) Învățământul religios în BOR, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1971, p. 135.
18) Acțiunea de transformare a învățământului la sate într-un serviciu public în Țara Românească, în Biserica
Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1974, p. 440.
19) Contribuția preoților Halunga în cadrul învățământului bisericesc și a celui laic în Moldova în prima jumătate a
secolului al XIX-lea, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-3, 1992, p. 163.
20) Valențe educative ale religiei. Realizarea educației religioase a copiilor și a tinerilor în diferite state ale lumii , în
Biserica Ortodoxă Română, nr. 10-12, 1991, p. 139.
21) Comunitatea pedagogică după Clement Alexandrinul, în Altarul Banatului, nr. 3-4, 1945, p. 127.

59. Creștinismul

1) Noi considerații privind pătrunderea creștinismului la traco-geto-daci, în Ortodoxia, nr. 1, 1974, p. 164.
2) Originea creștinismului, în Ortodoxia, nr. 4, 1959, p. 518.
3) Declarație asupra educației creștine, în Ortodoxia, nr. 1, 1967, p. 128.
4) Specificul religiei creștine Revelația supranaturală–revelație absolut ideală. Deosebiri confesionale, în Ortodoxia,
nr. 4, 1960, p. 507.
5) Valoarea creștinismului după concepția Sfântului Ioan Gură de Aur, în Ortodoxia, nr. 3, 1986, p. 18.
6) Numele de creștini (adevărați) – mărturisire sigură a lui Hristos, în Ortodoxia, nr. 1, 1991, p. 3.
7) Creștinismul nu este învățătură secretă și magică, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1949, p. 365.
8) Ideile umanitare ale creștinismului, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1951, p. 336.
9) Creștinismul și dragostea de patrie, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1952, p. 108.
10) Creștinism și patriotism, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1953, p. 51.
11) Creștinismul în Scythia Minor după inscripții, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1954, p. 65.
12) Creștinismul și tehnica, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1956, p. 422.
13) Johann W. Goethe despre religie și creștinism, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1957, p. 277.

69
14) Divinitatea creștinismului, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1962, p. 131.
15) Probleme ale creștinismului african, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1963, p. 526.
16) Creștinismul în provinciile romane dunărene ale Iliricului la sfârșitul secolului IV, în S.T., nr. 7-8, 1964, p. 408.
17) Structura primară a comunității creștine, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1972, p. 674.
18) Creștinismul la români în opera lui Dimitrie Cantemir, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1973, p. 619.
19) Elemente ale religiei geto-dacilor favorabile procesului de creștinare a strămoșilor, în S.T., nr. 7-10, 1976, p. 611.
20) Situația creștinilor din Palestina în secolele III-IV, după Eusebiu de Cezareea, în S.T., nr. 5-6, 1982, p. 408.
21) Responsabilitatea creștină după epistolele Sfântului Apostol Pavel, în Studii Teologice, nr. 5, 1986, p. 84.
22) Valoarea frumosului în viața creștină, în Studii Teologice, nr. 6, 1987, p. 78.
23) Termeni de cultură creștină daco-romană, în Studii Teologice, nr. 1, 1991, p. 89.
24) Câteva considerații cu privire la rolul episcopilor din Dobrogea în viața creștină a Moldovei în secolele IV-XIV,
în Studii Teologice, nr. 5-6, 1991, p. 105.
25) Sfântul Apostol Pavel și creștinii din Corint, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1957, p. 479.
26) Lumina învățăturii creștine, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1964, p. 65.
27) Formele de expresie ale religiei creștine, în Mitropolia Banatului, nr. 9-10, 1964, p. 492.
28) Preocupări și probleme creștine, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1969, p. 186.
29) Creștinismul pe teritoriul României până în secolul al VII-lea, în Mitropolia Banatului, nr. 4, 1987, p. 34.
30) Creștinismul, religia progresului, în Altarul Banatului, nr. 1-2, 1944, p. 6.
31) Misiunea creștinismului, în Altarul Banatului, nr. 3-4, 1945, p. 101.
32) Modernizarea religiei, în Altarul Banatului, nr. 8-10, 1945, p. 302.
33) Creștinism și Ortodoxie, în Altarul Banatului, nr. 1-3, 1994, p. 84.
34) Evanghelizarea slavilor, în Mitropolia Ardealului, nr. 11-12, 1965, p. 897.
35) Creștinismul – religie a vieții, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1968, p. 268.
36) Despre creștinismul vechi carpatic, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1968, p. 516.
37) Sensul convertirii creștine, în Mitropolia Ardealului, nr. 11-12, 1970, p. 847.
38) Creștinismul și mozaismul în perspectiva dialogului interreligios, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1979, p. 59.
39) Umanismul creștin în viziunea Sfinților Trei Ierarhi, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1981, p. 66.
40) Creștinismul și ideea rasistă, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1983, p. 555 și în M.M., nr. 9-10, 1958, p. 731.
41) Despre demnitatea creștinismului și nedemnitatea creștinilor, în Mitropolia Ardealului, nr. 1, 1990, p. 19.
42) Viața creștină în romanele lui Gala Galaction, în Mitropolia Olteniei, nr. 3-4, 1966, p. 237.
43) Concepția creștină în schițele și nuvelele lui Gala Galaction, în Mitropolia Olteniei, nr. 11-12, 1967, p. 904.
44) Creștinătatea ortodoxă, în Mitropolia Olteniei, nr. 1-2, 1969, p. 74.
45) Slujirea creștină a lumii de azi, în Mitropolia Olteniei, nr. 1-2, 1970, p. 167.
46) Primele zile ale creștinismului, în M.M., nr. 7-8, 1938, p. 262 și în nr. 9, 1938, p. 327 și în nr. 10, 1938, p. 370.
47) Numele de creștin, în Mitropolia Moldovei, nr. 10-12, 1949, p. 15.
48) Elementul personal și material în religia creștină, în Mitropolia Moldovei, nr. 11-12, 1955, p. 703.
49) Specificul religiei creștine față de celelalte religii. Studiu comparativ, în M.M., nr. 3-4, 1963, p. 184.
50) Autenticitatea creștinismului în teologia contemporană, în Mitropolia Moldovei, nr. 11-12, 1967, p. 681.
51) Mărturii arheologice privind vechimea creștinismului în sudul Moldovei, în M.M., nr. 1-2, 1986, p. 83.
52) Creștinismul la est de Carpați în lumina mărturiilor arheologice, în Mitropolia Moldovei, nr. 1, 1989, p. 65.
53) Creștinism și gnosticism, în Teologie și viață, nr. 8-10, 1992, p. 35.
54) Omul creștin, în Teologie și viață, nr. 8-10, 1992, p. 170.
55) Sf. Ioan Hrisostom și misiunea creștină în Crimeea și la Dunărea de Jos, Teologie și viață, nr. 10-12, 1992, p. 15.
56) Aspecte ale creștinismului reflectate în antroponimia din Moldova, în Teologie și viață, nr. 4-7, 1993, p. 111.
57) Pentru ce învățații disprețuiau și urau creștinismul, în B.O.R., nr. 2, 1911, p. 166 și în nr. 3, 4, 7, 1911, p. ...
58) Ideea creștină în economia politică, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1930, p. 698.
59) Ce înseamnă să te numești și să te făgăduiești creștin, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1973, p. 178.
60) Procesul de răspândire a creștinismului pe teritoriul Daciei, în B.O.R., nr. 9-10, 1975, p. 1050.
61) Concepția lui Gheorghe Șincai despre creștinarea românilor, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1979, p. 507.
62) Vechimea și spiritualitatea termenilor creștini, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1979, p. 563.
63) Creștinul și realizările științei și tehnicii, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1985, p. 93.

70
64) Credința vie a creștinilor din Imperiul bizantin timpuriu în lumina inscripțiilor, în B.O.R., nr. 1-2, 1985, p. 143.
65) Contribuții privind creștinismul la români până în vremea lui Mircea cel Mare, în B.O.R., nr. 7-8, 1986, p. ...
66) Creștinismul pe teritoriul Moldovei în secolele III-XIII, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1988, p. 123.
67) Unele afirmații lingvistico-istorice despre vechimea creștinismului la români, în B.O.R., nr. 1-3, 1991, p. ...
68) Creștinismul la români. Rădăcinile lui răsăritene, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 4-6, 19.., p. 100.
69) Creștinismul românesc în Europa de azi, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 4-6, 1991, p. 40.
70) Sfântul Apostol Pavel și creștinătatea actuală, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1951, p. 449.
71) Vasile Pârvan și istoria creștinismului daco-roman, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1967, p. 403.
72) Când și de unde pătrunde creștinismul în Dacia, în Mitropolia Ardealului, nr. 11-12, 1971, p. 882.
73) Considerații privind începuturile creștinismului și problema existenței unei Biserici organizate pe teritoriul țării
noastre, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1972, p. 698.
74) Cele mai vechi urme creștine din Moldova, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1974, p. 561.
75) Vasile Pârvan despre începuturile creștinismului în Dacia, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1978, p. 126.
76) Motive creștine în toponimia Moldovei, în Teologie și viață, nr. 4-7, 1993, p. 84.
77) Activitatea misionară a Sfântului Apostol Andrei în Scythia Minor, în B.O.R., nr. 3-4, 1988, p. 96.

60. Probleme liturgice și pastorale

1) Iluminatul bisericilor, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1971, p. 302.


2) Între rutină și inovație, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1972, p. 223.
3) Observarea unor practici tradiționale, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1973, p. 112.
4) Culorile și întrebuințarea veșmintelor liturgice, în Mitropolia Banatului, nr. 1-4, 1976, p. 220.
5) Așezarea credincioșilor în biserică, în Mitropolia Banatului, nr. 5-8, 1976, p. 495.
6) Povățuiri privind împodobirea bisericilor și cuviincioasa lor îngrijire, în M.B., nr. 1-3, 1977, p. 133.
7) Lucru ”de la sine înțeles” pe care unii preoți îl uită, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1979, p. 700.
8) Grija pasorală pentru numele tradiționale, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1980, p. 100.
9) Comportarea creștinului în biserică, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1980, p. 291 și în nr. 7-9, 1980, p. 509.
10) Creștinul în biserică, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1981, p. 104.
11) Câteva probleme de ritual, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1982, p. 685.
12) Metode și mijloace pastorale pentru întărirea credincioșilor în dreapta credință, în M.B., nr. 9-10, 1983, p. 591.
13) Tangențe și vizite pastorale, în Mitropolia Banatului, nr. 3-4, 1984, p. 175.
14) O abatere tipiconală cu implicații doctrinare, în Mitropolia Banatului, nr. 5-6, 1984, p. 337.
15) Practici ”netrăbuite”. Problematica pomenelor, în Mitropolia Banatului, nr. 7-8, 1984, p. 456.
16) Cântăreții bisericești în viața parohială, în Mitropolia Banatului, nr. 9-10, 1984, p. 591.
17) Preotul și dragostea întreolaltă, în Mitropolia Banatului, nr. 3-4, 1985, p. 212.
18) Primii pași în parohie, în Mitropolia Banatului, nr. 7-9, 1977, p. 528.
19) Tactul pastoral, în Mitropolia Banatului, nr. 7-8, 1985, p. 478.
20) Două paranteze liturgice, în Mitropolia Banatului, nr. 5, 1986, p. 67.
21) Pentru o creștinească îngrijire a cimitirelor și mormintelor, în Mitropolia Banatului, nr. 6, 1986, p. 74.
22) Spre o mai sporită atenție față de obiectele de cult, în Mitropolia Banatului, nr. 1, 1987, p. 58.
23) Salutul creștin și semnificația lui, în Mitropolia Banatului, nr. 3, 1987, p. 64.
24) Ce punem pe morminte, în Mitropolia Banatului, nr. 2, 1988, p. 74.
25) Tactul pastoral și ținuta clerului în relațiile cu credincioșii, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1989, p. 59.
26) Așezarea Evangheliei pe tetrapod, în Altarul Banatului, nr. 4-6, 1991, p. 95.
27) ”Cu înțelepciune drepți” sau ”Cu înțelepciune dreaptă”, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1963, p. 213.
28) Tact pastoral la săvârșirea slujbelor bisericești, în Mitropolia Olteniei, nr. 4, 1986, p. 94.
29) Cimitirul parohial, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-9, 1981, p. 534.
30) Clopotnițe, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1979, p. 89.
31) Întrebuințarea și însemnătatea lumânărilor de ceară în cultul Bisericii Ortodoxe, în M.M., nr. 9-12, 1972, p. 804.
32) Datoria preotului de a îngriji curtea bisericii, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1952, p. 620.

61. Îndatoririle credincioșilor. Societatea

71
1) Datoriile individului față de colectivitate după concepția creștină, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1952, p. 361.
2) Învățătura creștină despre muncă, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1953, p. 24.
3) Temeiuri biblice și patristice pentru folosirea în comun de către oameni a mijloacelor de trai, S.T., nr. 9-10, 1953.
4) Atitudinea Bisericii Ortodoxe față de problemele sociale, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1954, p. 154.
5) Datorii sociale după Noul Testament, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1954, p. 347.
6) Îndatoriri moral-sociale după Decalog, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1956, p. 603.
7) Combaterea nedreptăților sociale în cuvântările episcopilui Asteriei al Amasiei, în S.T., nr. 7-8, 1958, p. 4.
8) Munca în comun și morala creștină, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1963, p. 173.
9) Demnitatea muncii la Sfântul Ioan Gură de Aur, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1963, p. 210.
10) Foloasele înțelegerii între oameni după Sfântul Ioan Gură de Aur, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1968, p. 722.
11) Cinstirea aproapelui după Decalog, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1969, p. 699.
12) Atitudinea față de bunurile obștești după concepția moralei creștine, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1969, p. 72.
13) Rolul credincioșilor în Biserică după Conciliul II Vatican, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1973, p. 207.
14) Principiul loialității față de stat la apologeții creștini, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1975, p. 52.
15) Datoriile față de aproapele după legea mozaică, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1975, p. 109.
16) Respectarea bunurilor aproapelui după învățătura Vechiului Testament, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1982, p. 242.
17) Munca creatoare, însușire a chipului divin în noi, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1982, p. 309.
18) Supunerea față de ocârmuire, poruncă dumnezeiască, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1982, p. 613.
19) Apărarea vieții, îndatorire față de Dumnezeu, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1983, p. 127.
20) Munca, coordonată a existenței umane, în Studii Teologice, nr. 2, 1986, p. 5.
21) Temeiuri vechi-testamentare pentru colaborarea și împăcarea înte oameni, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1985.
22) Datoria de a cunoaște și a respecta legile țării, în Studii Teologice, nr. 6, 1986, p. 5.
23) Îndatorirea credincioșilor privind viața creștină în lumina sfintelor canoane, în Altarul Banatului, nr. 10-12,
1993.
24) Sărăcia și lupta împotriva ei în perspectiva Evangheliei, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1966, p. 1.
25) Munca – factor de apropiere a creștinilor, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1974, p. 71.
26) Atitudinea Mântuitorului față de săraci în Evanghelia după Sfântul Luca, în M.M., nr. 12, 1954, p. 27.
27) Concepția Sfântului Apostol Pavel despre clasele sociale, în Mitropolia Moldovei, nr. 8-9, 1956, p. 482.
28) Aspecte ale concepției creștine despre muncă, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1959, p. 438.
29) Rolul credincioșilor mireni în BOR, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-9, 1981, p. 482.
30) Datoria slujirii și obligațiile cetățenești ale creștinilor după învățătura Noului Testament, în M.M., nr. 1-2, 1982.
31) Iubirea de patrie – poruncă evanghelică, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3, 1984, p. 49.
32) Învățătura Sf. Ap. Pavel despre clasele sociale desprinsă din epistolele sale, în Teologie și viață, nr. 8-10, 1992.
33) Tot sufletul să se supună stăpânirilor, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 8, 1928, p. 700.
34) Buna-cuviință creștină în salut, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1987, p. 63.
35) Opțiuni fundamentale în dialogul credincioși-societate, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1992, p. 150.
36) Probleme sociale în Vechiul Testament, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1949, p. 48.
37) Aspecte sociale în predica profeților Vechiului Testament, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1966, p. 575.
38) Creștinismul și egalitatea socială, în Altarul Banatului, nr. 3-4, 1945, p. 115.
39) Creștinul și comportamentul antisocial, în Altarul Banatului, nr. 7-8, 1990, p. 81.
40) Responsabilitatea creștinilor pentru semeni în fața lui Dumnezeu, în Ortodoxia, nr. 2, 1970, p. 181.

62. Ierurgiile

1) Grija pentru cei morți în cultul Bisericii Ortodoxe de rit sirian din India în comparație cu cel al Bisericii Ortodoxe
de rit bizantin, în Ortodoxia, nr. 3, 1971, p. 415.
2) Sfintele Taine și ierurgiile bisericești. Nașterea și botezul pruncilor. Cultul morților, în Ort., nr. ..., 1985, p. 4.
3) Rugăciunile pentru cei adormiți în lumina Sfintei Scripturi, în Ortodoxia, nr. 4, 1986, p. 116.
4) Ierurgiile ca mijloc și prilej de pastorație, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1954, p. 530.
5) Riturile de înmormântare pe teritoriul țării noastre din cele mai vechi timpuri până azi, în S.T., nr. 3-4, 1967, p. ...
6) Slujba sfințirii bisericii în ritul liturgic ortodox, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1975, p. 583.

72
7) Structura și importanța necrologului în secolul de aur al predicii, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1980, p. 166.
8) Rolul catehetic-misionar al ierurgiilor, în Studii Teologice, nr. 5, 1986, p. 114.
9) O practică străveche traco-geto-dacă în ritualul funerar la români, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1990, p. 99.
10) O practică greșită la înmormântări, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1967, p. 305.
11) Învățătura Sf. Ioan Gură de Aur despre rugăciunile pentru cei adormiți în Domnul, în M.B., nr. 9-12, 1976, p. 643.
12) Rugăciunile Bisericii pentru cei adormiți și temeiul lor, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1978, p. 658.
13) Îngăduințe și restricții la slujba înmormântării, în Mitropolia Banatului, nr. 3-4, 1984, p. 180.
14) Rugăciuni pentru morți în scrierile Sf. Părinți, în epitafurile antice și contemporane, în M.B., nr. 1, 1987, p. 60.
15) Obiceiuri vechi și ”intruse” de înmormântare, în Mitropolia Banatului, nr. 4, 1987, p. 60.
16) Sfințirea bisericii, în Altarul Banatului, nr. 9-10, 1944, p. 392.
17) Întrebări și răspunsuri cu privire la înmormântarea preoților, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1962, p. 551.
18) Cu privire la necrolog, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1965, p. 348.
19) Cultul morților, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1970, p. 463.
20) Pentru o tematică creștină a necrologurilor, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1972, p. 572.
21) Ierurgiile și importanța lor în viața morală a creștinilor, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-2, 1986, p. 20.
22) Cultul morților, în Mitropolia Moldovei, nr. 4, 1927, p. 95.
23) Riturile de înmormântare în diferite religii, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1961, p. 48.
24) Rânduiala panaghiei, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1972, p. 166.
25) Ierurgiile, lucrare a Sfântului Duh în Biserică, în Mitropolia Moldovei, nr. 1, 1987, p. 42.
26) Rituri și ritualuri funerare la est de Carpați în secolele V-XI, în M.M., nr. 3, 1988, p. 70 și în nr. 5, 1988, p. 46.
27) Incinerarea și înmormântarea în lumina Sfintei Scripturi, în Teologie și viață, nr. 4-8, 1991, p. 81.
28) Aghiazma, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11, 1912, p. 1294.
29) Cultul morților în religia greco-romană din Scythia Minor, în B.O.R., nr. 11-12, 1970, p. 1275.
30) Boccetul și ritualul înmormântării în nordul județului Mehedinți, în B.O.R., nr. 11-12, 1980, p. 1194.
31) Grija pentru cei morți în cultul și spiritualitatea ortodoxă, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1983, p. 679.
32) ”Iertăciunile” sau despre degradarea necrologului, în Mitropolia Banatului, nr. 5-6, 1985, p. 359.
33) Aspecte din folclorul funerar, în Mitropolia Banatului, nr. 11-12, 1985, p. 780.

63. Ierarhi și dascăli ortodocși

1) Mitropolitul Veniamin Costache, în Mitropolia Moldovei, nr. 4, 1926, p. 77 și în nr. 6, 1926, p. 123.
2) Episcopul Melchisedec, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1958, p. 76.
3) Arhiereii Neofit și Filaret Scriban, în Mitropolia Moldovei, nr. 102, 1959, p. 87.
4) Arhiereul Narcis Crețulescu Botoșăneanul, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1959, p. 332.
5) Episcopul Macarie al Romanului, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1960, p. 347.
6) Arhimandritul Ghermano Vida, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1961, p. 560.
7) Mitropolitul Atanasie Crimca, fondatorul celui dintâi spital în Moldova, în M.M., nr. 1-2, 1962, p. 33.
8) Arhimandritul Vartolomei Putneanul. Contribuția la elucidarea unei vechi confuzii, în M.M., nr. 3-4, 1962, p. 193.
9) Iosif – cel dintâi mitropolit cunoscut al Moldovei, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1964, p. 126.
10) Antim Ivireanul, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-10, 1964, p. 493.
11) Portretul logofătului Ioan Movilă în tabloul votiv de la Sucevița, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1966, p. 23.
12) Cărturar bihorean în secolul al XVII-lea: Vasile Sturze moldoveanul, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1966, p. 54.
13) Mitropolitul Veniamin Costache. Studiu aprofundat, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1967, p. 7.
14) Din activitatea episcopului Melchisedec în Sfântul Sinod al BOR, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1967, p. 403.
15) Mitropolitul Dosoftei al Moldovei și Sucevei: activitate, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1974, p. 729.
16) Ieromonahul, presviterul și dascălul Moldovei Grigorie Țamblac, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1975, p. 319.
17) Antim Ivireanul: activitatea culturală, oratorul, patriotul, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1976, p. 360.
18) Episcopul Melchisedec Ștefănescu și independența de stat a României, în M.M., nr. 5-6, 1977, p. 312.
19) Mitropolitul Grigore Roșca, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1978, p. 61.
20) Atanasie Crimca – noi contribuții, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1979, p. 144.
21) Mitropolitul Iosif Naniescu, în M. M., nr. 1-2, 1982, p. 48 și în Teologie și viață, nr. 4-8, 1991, p. 55.

73
22) Mitropolitul Veniamin Costachi – numirea și înscăunarea ca mitropolit al Moldovei, în M.M., nr. 10-12, 1983, p.
654.
23) Iacov Antonovici, episcopul Hușilor, în Teologie și viață, nr. 9-12, 1991, p. 78.
24) Episcopul Melchisedec, în Teologie și viață, nr. 1-3, 1992, p. 125 și în B.O.R., nr. 5, 1932, p. 337.
25) Mitropolitul Bucovinei, Visarion Puiu, un nedreptățit al istoriei, în Teologie și viață, nr. 1-4, 1994, p. 147.
26) Viața și faptele părintelui Grigorie Dascălul, mitropolitul Țării Românești, în B.O.R., nr. 5-6, 1934, p. 289.
27) Gheorghe David, mitropolitul Moldovei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1936, p. 1.
28) Ceva despre mitropolitul Hariton al Ungrovlahiei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1936, p. 52.
29) Un dascăl de teologie: Simeon Popescu, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1942, p. 265.
30) Episcopul Dionisie Romano, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1957, p. 323.
31) Comemorarea mitropolitul Varlaam, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 10, 1957, p. 1012.
32) Varlaam, mitropolitul Țării Românești, părintele tipografiei bucureștene, în B.O.R., nr. 12, 1958, p. 1120.
33) Despre mitropolitul Ignatie Sârbul, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1960, p. 1054.
34) Precizări privind cronologia mitropoliților Ungrovlahiei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-5, 1961, p. 376.
35) În legătură cu mitropoliții Bălgradului, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1963, p. 376.
36) Despre mitropolitul Ignatie Sârbu, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1964, p. 1085.
37) Când a fost înscăunat mitropolitul Teofil al Ungrovlahiei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1964, p. 1103.
38) Episcopul Dionisie Romano, primul donator al Bibliotecii Academiei Române, în B.O.R., nr. 11-12, 1964, p. 1121.
39) Viața și activitatea cultural-tipografică a episcopului Mitrofan al Buzăului, în B.O.R., nr. 3-4, 1965, p. 280.
40) Mitrop. Dionisie Rally Paleologul și legătura lui cu Biserica și Țările Române, în B.O.R., nr. 5-6, 1965, p. 521.
41) Un colaborator al lui Constantin Mavrocordat la desființarea ... mitropolitul Neofit, în B.O.R., nr. 7-8, 1965, p.
715.
42) Viața și activitatea episcopului Chesarie al Rîmnicului, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1966, p. 129.
43) Ioan Comnen, profesor la Academia Domnească și mitropolit al Dristei, în B.O.R., nr. 3-4, 1966, p. 356.
44) Despre Antim Ivireanul, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1966, p. 982.
45) Mitropolitul Veniamin Costachi, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1968, p. 165.
46) Arhimandritul Sebastian Ostășescu, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1969, p. 426.
47) Un ierarh necunoscut al Moldovei: Calist –arhiepiscop și mitropolit, în B.O.R., nr. 5-6, 1969, p. 563.
48) Monahul bucureștean Grigorie, ajuns mitropolit al Sidiei și candidat la întâiul scaun bisericesc al Țării
Românești, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1969, p. 573.
49) Din faptele arhimandritului Hrisant Horezeanul, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1969, p. 584.
50) Izvoare originale și modele bizantino-slave în operele mitropolitului Varlaam, în B.O.R., nr. 1-2, 1970, p. 113.
51) Aspecte principale din viața și activitatea mitropolit. Moldovei Gavriil Calimachi, în B.O.R., nr. 7-8, 1980, p. 764.
52) Alexandru Ștefulescu și contribuția sa la studiul BOR - istorie, în B.O.R., nr. 9-10, 1970, p. 1064.
53) Figuri de ierarhi moldoveni: mitropolitul Gheorghe Movilă, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1971, p. 187.
54) Mitropolitul Dositei Filitti, apărător al Ortodoxiei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1971, p. 323.
55) Cuviosul Visarion Sarai în lumina cronicii protopopului Nicolae Stoica din Mehadia, B.O.R., nr. 9-10, 1971, p.
1028.
56) Arhimandritul Eufrosin Poteca, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1971, p. 1037.
57) Gheorghe al II-lea și Grigorie de la Neamț, doi mitropoliți necunoscuți ai Moldovei, în B.O.R., nr. 11-12, 1971,
p. ...
58) Viața și activitatea episcopului Pahomie al Romanului, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1973, p. 146.
59) Andrei Șaguna – 100 de ani de la moartea sa, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1973, p. 854.
60) Mitropolitul Dosoftei și literatura patristică, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1974, p. 1350.
61) Listele cronologice ale ierarhilor BOR, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1975, p. 322.
62) Știri documentare despre mănstirea Argeșului în timpul domniei lui Matei Vodă Basarab, în B.O.R., nr. 3-4, 1975.
63) Mitropolitul Ștefan Stratimirovici de Karloviț, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1975, p. 415.
64) Cosma Popescu, mitropolitul Ungrovlahiei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1975, p. 447.
65) Din corespondența mitropolitului Iosif Naniescu al Moldovei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1975, p. 944.
66) Narses IV Șnorhali, patriarhul poet și catolicos al Armenilor, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1975, p. 972.
67) Primul patriarh al BOR, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1976, p. 164.
68) Mitropolitul Antim Ivireanul – patriot și ierarh al Țării Românești, în B.O.R., nr. 1-2, 1976, p. 167.

74
69) Diaconul Coresi în psaltica contemporană, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1976, p. 599.
70) Fapte și întâmplări din vremea mitropolitului Varlaam, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-12, 1976, p. 1063.
71) Un mare tipograf român din secolul XVII: episcopul Mitrofan al Buzăului, în B.O.R., nr. 9-12, 1977, p. 981.
72) Contacte de ordin spiritual ale unor cărturari și clerici români cu lumea engleză între 1660-1714 , în Biserica
Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1977, p. 625.
73) Mitropolitul Ilie Iorest al Transilvaniei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1978, p. 1149.
74) Din activitatea culturală a episcopului Iosif al Argeșului, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1978, p. 1164.
75) Când s-a încheiat păstorirea mitropolitului Neofit Criteanul, în B.O.R., nr. 11-12, 1978, p. 1134.
76) Gheorghe Lazăr, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1979, p. 686.
77) Fericitul arhidiacon și doctor în teologie și legi – Gheorghe Lazăr, în B.O.R., nr. 1-2, 1980, p. 145.
78) Jurnalul călătoriilor canonice ale mitropolitului Ungrovlahiei Neofit I Criteanul, în B.O.R., nr. 1-2, 1980, p. 243.
79) Un cărturar iluminist muntean din secolul al XVIII-lea: ep. Chesarie al Rîmnicului, în B.O.R., nr. 1-2, 1981, p. 87.
80) Personalitatea și opera Sfântului Dionisie Areopagitul în teologia românească, în B.O.R., nr. 5-6, 1981, p. 628.
81) Mitropolitul Veniamin Costachi, traducător și diortositor de cărți bisericești, în B.O.R., nr. 5-6, 1981, p. 663.
82) Contribuția canonicului Dionisie la îmbogățirea Molitfelnicului românesc, în B.O.R., nr. 5-6, 1981, p. 669.
83) Chipul mitropolitului Antim Ivireanul în dramaturgia românească, în B.O.R., nr. 3-4, 1982, p. 326.
84) Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1982, p. 494.
85) Teodosie, mitropolitul Ungrovlahiei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1982, p. 570.
86) Din preocupările arhimandritului Eufrosin Poteca la mănăstirea Motru, în B.O.R., nr. 1-2, 1983, p. 116.
87) Scrieri despre Antim Ivireanul, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1983, p. 127.
88) Întru pomenirea mitropolitului Andrei Șaguna, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1984, p. 63.
89) Un apărător al Ortodoxiei – Gherasim Vlahul, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1985, p. 544.
90) Contribuții la IBOR. Date noi despre mitropolitul Teodosie al II-lea al Moldovei, în B.O.R., nr. 5-6, 1986, p. 94.
91) Un slujitor al Bisericii și cronicar al Moldovei: Sava ieromonahul, în B.O.R., nr. 9-10, 1986, p. 134.
92) Știri noi referitoare la activitatea episcopului Filotei al Buzăului, în B.O.R., nr. 3-4, 1987, p. 79.
93) Mitropolitul Teodosie al Țării Românești. Precizări și contribuții biografice, în B.O.R., nr. 9-10, 1988, p. 118.
94) Noi descoperiri privind viața și activitatea episcopului Sofronie Vraccanschi (1739-1813) în patria sa adoptivă -
Țara Românească, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-10, 1989, p. 190.
95) Fostul mitropolit martir Teodosie al II-lea al Moldovei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 4-6, 1991, p. 103.
96) Antim Ivireanul, mitropolitul Țării Românești, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 10-12, 1991, p. 83.
97) Miron Costin cronicarul, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 10-12, 1991, p. 96.
98) Călugărul Sofronie de la Cioara în Țara Românească, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-3, 1992, p. 94.
99) Mitropolitul Filaret al Moldovei ca teolog: o teologie a vieții, în Ortodoxia, nr. 2, 1960, p. 212.
100) Mitropolitul Petru Movilă, în Ortodoxia, nr. 1, 1952, p. 135.
101) Nicolae, mitropolitul Caparutițki și Kolomenski, orator bisericesc-social, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1952, p. 526.
102) Despre Antim Ivireanul, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1955, p. 236.
103) Ierarhi români – soli diplomați în veacurile XVI-XVII, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1957, p. 262.
104) Titlul de ”locțiitor al Cezareei Capadociei” purtat de mitropolitul Ungrovlahiei, în S.T., nr. 5-6, 1960, p. 369
105) Antim Ivireanul, apărător al prerogativelor scaunului mitropolitan al Ungrovlahiei, S.T., nr. 9-10, 1966, p. 519.
106) Antim Ivireanul cârmuitor bisericesc și propovăduitor al Evangheliei; opera, în S.T., nr. 1-2, 1969, p. 3.
107) Actualitatea operei canonice a mitropolitului Andrei Șaguna, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1973, p. 560.
108) Mitropolitul Grigorie I al Ungrovlahiei, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1974, p. 739.
109) Din activitatea canonică a patriarhului Fotie, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1963, p. 347.
110) Mitropolitul Matei al Mirelor și importanța operei sale pentru români, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1966, p. 408.
111) Mitropolitul Petru Movilă creator de punți între Răsărit și Apus, în Studii Teologice, nr. 4, 1987, p. 107.
112) Studiul Vechiului Testament la teologii români, în Mitropolia Banatului, nr. 3, 1987, p. 28.
113) Patriarhul Fotie și Roma, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1960, p. 535.
114) Petrui Movilă și Sinodul de la Iași, în Mitropolia Moldovei, nr. 12, 1942, p. 481.
115) Meletie Sirigul, cel mai de seamă teolog ortodox din veacul al XVII-lea, în M.M., nr. 1-2, 1969, p. 47.
116) Dascălul Ilarion, primul traducător și comentator român al Hexaimeronului Sf. Vasile, TșiV, nr. 11-12, 1993, p.
65.
117) Aspecte din activitatea clerului ortodox pe tărâm național, social și cultural, în S.T., nr. 9-10, 1982, p. 702.

75
118) Neagoe Basarab – învățăturile și activitatea, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1971, p. 1076.
119) Teologi români de seamă din prima jumătate a veacului al XX-lea, în Studii Teologice, nr. 4, 1991, p. 64.
120) Clerici români meșteșugari, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1950, p. 395.

64. Istorie bisericească

1) Sfânta Sofia, biserica cea mare a Ortodoxiei, în Ortodoxia, nr. 4, 1953, p. 514.
2) Problema religiei geto-dace în lumina noilor cercetări istorice și arheologice, în Ortodoxia, nr. 4, 195..., p. ...
3) Câteva studii referitoare la creștinarea rușilor și începutul Bisericii ruse, în Ortodoxia, nr. 2, 1960, p. 280.
4) Preocupări de bizantinologie și relațiile româno-neogrecești, în Ortodoxia, nr. 1, 1960, p. 116.
5) Limba traco-dacilor, în Ortodoxia, nr. 1, 1960, p. 143.
6) Un interesant studiu despre civilizația aztecă, în Ortodoxia, nr. 2, 1964, p. 320.
7) Religia slavilor, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1950, p. 98 și în nr. 7-8, 1950, p. 427.
8) Istoria religiilor ca știință, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1951, p. 321.
9) Situația creștinilor ortodocși în Imperiul otoman în secolul XIX, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1955, p. 454.
10) Acte de violență și abuz ale împăraților bizantini față de Patriarhia de Constantinopol, în S.T., nr. 7-8, 1956, p. ...
11) Creștinarea rușilor în lumina noilor cercetări istorice, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1957, p. 386.
12) Începutul creștinării sârbilor sub împăratul bizantin Heracliu, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1959, p. 164.
13) Creștinarea sârbilor sub împăratul Vasile I Macedoneanul, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1960, p. 3.
14) Contribuție la istoria literaturii teologiei bizantine: Nicolae Cabasila – Despre viața în Hristos, în S.T., nr. 1-2,
1960.
15) Viața religioasă bizantină în opera lui Nicolae Iorga, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1966, p. 611.
16) Preocupări și studii de liturgică și de istorie a artei bisericești, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1968, p. 424.
17) Evenimente istorice înainte și după Sinodul de la Calcedon, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1970, p. 179.
18) Începuturile creștinării ungurilor în credința ortodoxă a Răsăritului, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1957, p. 23.
19) Bizanțul secolelor XIII-XV în opera lui Dimitrie Cantemir, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1973, p. ...
20) Analele lui Zonaras în hronicul lui Dimitrie Cantemir, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1973, p. 366.
21) Bizanțul în hronica lui Gheorghe Șincai, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1974, p. 548.
22) ”Cunoștința pe scurt a istoriei bisericești” – manuscris inedit al lui Samuil Micu Clain, în Studii Teologice, nr. 7-
8, 1975, p. 522 și în nr. 9-10, 1975, p. 701 și în nr. 1-2, 1976, p. 94 și în nr. 7-10, 1976, p. 572 și în nr. 1-2, 1977, p. 61
și în nr. 5-8, 1977 și în nr. 1-2 și 5-8, 1978.
23) Istoria religiilor în preocupările Pr. Dr. Ioan Mihălcescu, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1981, p. 66.
24) Câteva probleme de istorie a religiilor: Experiența religioasă în Vechiul Testament, în S.T., nr. 5-6, 1990, p. 50.
25) Constantin al VII-lea Porfirogenetul și valoarea sa istorică, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1990, p. 76.
26) Edictele religioase ale lui Teodosie cel Mare, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1974, p. 221.
27) Noutăți din Istoria Religiilor, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1961, p. 84 și în nr. 4-6, 1961, p. 269.
28) Cruciadele, Biserica Ortodoxă și actualitatea, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1961, p. 216.
29) Iosif Flaviu – istoric al epocii intertestamentare. Importanța sa pentru cunoașterea contextului în care a apărut
creștinismul, în Mitropolia Ardealului, nr. 3, 1987, p. 8.
30) Din istoria Imperiului bizantin, în Mitropolia Olteniei, nr. 3-4, 1971, p. 161 și în nr. 5-6, 1971, p. 348.
31) Husiții și Ortodoxia, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1958, p. 218.
32) Slavii, creștinismul și Roma, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1961, p. 615.
33) Preocupări de istorie ecleziastică în opera lui Vasile Pârvan, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1970, p. 390.
34) Preocupări de istorie ecleziastică la Mihail Kogălniceanu, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1973, p. 226.
35) Lupta poporului bulgar pentru independența națională și bisericească în secolul al XIX-lea, TșiV, nr 9-12, 1991,
p. 65.
36) Creștinarea rușilor în contextul relațiilor bizantino-slave din secolele IX-X, în Teologie și viață, nr. 11-12, 1992,
p. 75.
37) Kiril Lukaris, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 2, 3 și 4, 1911, p. ...
38) Apologia lui Kiril Lukaris, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 8, 1911, p. ...
39) Chestiuni de organizare bisericească în veacul al IX-lea, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1970, p. 152.
40) Probleme de istorie bisericească în expunerea cercetătorilor ortodocși români, în B.O.R., nr. 3-4, 1971, p. 382.

76
41) Religia din epoca pietrei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1972, p. 874.
42) În legătură cu ipoteza Vicina-Somova, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-5, 1973, p. 475.
43) Religia traco-dacă și celto-britană, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1975, p. 389.
44) Istoriografia ecleziastică de la Eusebiu de Cezareea la Beda Venerabilul, în B.O.R., nr. 5-6, 1988, p. 152.
45) Ioan VI Cantacuzino, împărat, istoric și monah, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-3, 1991, p. 131.
46) Probleme actuale ale diasporei ortodoxe, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-3, 1991, p. 131.
47) Deceneu – geniu religios și spiritual al geto-dacilor, în Mitropolia Olteniei, nr. 10-12, 1980, p. 744.
48) Caracterul uranian al religiei geto-dacice, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1967, p. 482.
49) Viața spirituală a geto-dacilor, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1980, p. 499.
50) Timpul și spațiul sacru în spiritualitatea geto-dacică, în Mitropolia Moldovei, nr. 6-8, 1980, p. 508.
51) Preocupări ale preotului folclorist Simeon Florea Marian în legătură cu istoria, cultura ș spiritualitatea
strămoșilor noștri traco-geți și daco-romani, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1980, p. 532.
52) Influența bizantină în spațiul est carpatic în secolele IV-VII, în lumina izvoarelor literare, arheologice și
numismatice, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3, 1985, p. 135.
53) Instituția ”Marelui-Preot” la geto-daci, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1969, p. 210.
54) Bizanțul și teritoriul danubiano-pontic în secolele X-XIV, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-3, 1992, p. 105.
55) Reforme, rânduieli și stări bisericești în epoca fanariotă, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1963, p. 522.
56) Religia tracilor sud-dunăreni, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1968, p. 576.
57) Cultele religioase din Tomis, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1971, p. 400.
58) Cultul imperial în Dacia romană în secolele al II-lea și al III-lea, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1971, p. 591.
59) Organizarea ecleziastică a provinciei Scythia Minor, în Studii Teologice, nr. 7-10, 1980, p. 591.
60) Mișcarea audienilor în Dacia Pontică și nord-dunăreană (secolele IV-V), în B.O.R., nr. 9-10, 1978, p. 1053.
61) În legătură cu Rotonda de la Alba-Iulia. Importanța descoperirii ei pentru argumentarea continuității și
permanenței românilor din Transilvania înainte de secolul X, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1978, p. 1071.
62) Aspecte ale unității culturale la români în vremea lui Mihai Viteazul, în B.O.R., nr. 9-10, 1978, p. 1172.
63) Unirea de la 1918 și războiul din 1916-1918, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1978, p. 1250.
64) Contribuții ale Bisericii în justiția Țării Românești sub Alexandru Ipsilanti, în B.O.R., nr. 1-2, 1979, p. 165.
65) BOR sprijinitoare a luptei altor popoare pentru libertate și independență națională , în B.O.R., nr. 1-2, 1979, p.
184.
66) BOR din Bihor în timpul Revoluției din 1848-1849, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1979, p. 197.
67) De la Berca la Pietroasele sau întrebarea dacă în secolul al IV-lea a existat un regat în zona Buzăului ?, în
Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-12, 1979, p. 1170.
68) Aniversarea a 2050 de ani de la primul stat geto-dac centralizat, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1980, p.
745.
69) Marele preot Deceneu, colaboratorul lui Burebista, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1980, p. 757.
70) Natura lui Zamolxis potrivit relatării lui Herodot, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1980, p. 799.
71) Brevis historica notitia originis ..., în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1980, p. 1016.
72) Victoria de la Posada a lui Basarab I ”Întemeietorul”, început al independenței românilor, B.O.R, nr 11-12, 1980,
120
73) Cum și unde și-a putut pierde viața cel dintâi și cel mai mare rege geto-dac, Burebista, în B.O.R., nr. 3-4, 1981, p.
34.
74) Un izvor istoric inedit: stema episcopiei Aradului, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1981, p. 357.
75) Tezaure ale culturii românești aflate în Austria, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1981, p. 362.
76) Tudor Vladimirescu și Revoluția, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1981, p. 577.
77) Legăturile dintre Gheorghe Lazăr și Tudor Vladimirescu, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1982, p. 341.
78) Revoluția de la 1821; contribuții, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1982, p. 340.
79) Din nou despre prima cronică a Țării Românești, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1982, p. 853.
80) Importanța actului unirii românilor de la 24 ianuarie 1859, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1983, p. 78.
81) Mărturii arhitectonice ale continuității și unității românești, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1983, p. 83.
82) 350 de ani de la urcarea lui Matei Basarab pe tronul Țării Românești, în B.O.R., nr. 1-2, 1983, p. 98.
83) Mărturii despre unitatea națională a poporului român, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1983, p. 401.
84) Ștefan cel Mare, înnoitor de țară, ctitor și mare binefăcător, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1983, p. 427.

77
85) Pe urmele voievodului Șerban Cantacuzino la Viena, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1983, p. 561.
86) Unirea cea Mare, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1983, p. 847.
87) Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia – 1 decembrie 1918, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1983, p.
859.
88) Vlahii în spațiul carpato-balcanic de la sfârșitul secolului XII până la întemeierea statelor feudale românești, în
B.O.R., nr. 1-2, 1984, p. 66 și ... întemeierea Imperiului româno-bulgar, în B.O.R., nr. 3-4, 1984, p. 246.
89) Participarea mitropolitului Moldovei Sofronie Miclescu la înfăptuirea Unirii Principatelor Române - 1859, în
Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1984, p. 79.
90) Rolul decisiv al factorilor interni la înfăptuirea Unirii Principatelor, în B.O.R., nr. 1-2, 1984, p. 117.
91) Contribuția religiei geto-dacilor la întemeierea și păstrarea unității statului dac sub Burebista, în Biserica
Ortodoxă Română, nr. 8-10, 1984, p. 623.
92) Influența bizantină pe teritoriul Munteniei în secolele VII-XIII, în lumina izvoarelor literare, arheologice și
numismatice, în B.O.R., nr. 8-10, 1984, p. 631 și ... pe teritoriul Moldovei ..., în B.O.R., nr. 1-2, 1984, p. 118.
93) Constantin Vodă Brâncoveanu, domnitorul Țării Românești, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 8-10, 1984, p. 660.
94) Revoluția de la 1784, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1984, p. 824.
95) Tricolorul românesc, mărturie peste veacuri a permanenței și continuității poporului român, a aspirațiilor lui
spre unitate și independență, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1984, p. 858.
96) Unirea: ideal și realizare, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1984, p. 131.
97) Un mileniu de atestare documentară a voievodatelor lui Gelu, Glad și Menumorut, în B.O.R., nr. 7-8, 1985, p.
561.
98) Influența artei bizantine în Țara Românească în secolul al XIV-lea, în B.O.R., nr. 5-6, 1986, p. 102.
99) Periodice europene despre martiriul lui Constantin Brâncoveanu, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1986, p.
140.
100) Rolul țărănimii în istoria poporului român, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1987, p. 93.
101) 1900 de ani de la alegerea lui Decebal ca rege al Daciei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1987, p.
113.
102) Proclamarea independenței de stat a României, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1987, p. 121.
103) Bătăliile eroice de la Mărăști, Mărășești și Oituz, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1987, p. 194.
104) Țările române și națiunile creștine din Balcani în perioada dominației otomane , în B.O.R., nr. 5-6, 1988,
p. 102.
105) Unirea Principatelor, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1989, p. 172.
106) Populația autohtonă pe teritoriul nord-dunărean al României în secolele IV-VII în lumina izvoarelor
literare romano-bizantine, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1989, p. 150.
107) Din istoria relațiilor frățești româno-bulgare, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1989, p. 168.
108) Constantin Brâncoveanu, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-10, 1989, p. 98.
109) Românii în legile de stat transilvănene până la 1918, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1990, p. 137.
110) Domnitorul Alexandru Ioan Cuza și ep. Melchisedec Ștefănescu în slujba idealului național, BOR, nr 1-2,
1991, p 63
111) Lupta lui Avram Iancu pentru drepturile sacre ale limbii române în Transilvania, în B.O.R., nr. 1-3, 1991,
p. 78.
112) Dobrogea în timpul lui Alexios I Comnenul, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-3, 1991, p. 90.
113) Gala Galaction despre Basarabia, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 4-6, 1991, p. 58.
114) Mihai Viteazul ”Domn al Țării Românești și al Ardealului și al Moldovei” , în B.O.R., nr. 7-9, 1991, p.
99.
115) Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare făuritor de cultură și artă, în B.O.R., nr. 7-9, 1991, p. 164.
116) Muntele sfânt al dacilor: Sarmisegetuza, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-9, 1991, p. 220.
117) BOR și războiul de reîntregire națională, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-9, 1991, p. 158.
118) Căderea Constantinopolului sub turci, în Ortodoxia, nr. 3, 1953, p. 381.
119) Preoții ortodocși români în revoluțiile țărănimii, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1953, p. 677.
120) Transilvania, străvechi pământ românesc, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1978, p. 597 și în nr. 9-10, 1978,
p. 651.
121) Hidronimul Dunăre, în Studii Teologice, nr. 2, 1991, p. 165.
122) Doi termeni palorcreștini din epoca daco-romană, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1993, p. 81.
123) Rolul național al Bisericii în trecutul neamului, în Mitropolia Moldovei, nr. 6-8, 1942, p. 305.

78
124) Marea răscoală a țăranilor din România (1907), în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3, 1977, p. 14.
125) ”Pierit-au dacii”, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1978, p. 289.
126) Rolul Ortodoxiei în formarea și păstrarea ființei poporului român și a unității naționale, în Ort., nr. 4,
1978, p. 584.

65. Descoperiri arheologice

1) Descoperirile de la Qumran, în Ortodoxia, nr. 2, 1957, p. 362.


2) Manuscrisele de la Marea Moartă, în Ortodoxia, nr. 2, 1956, p. 287 și în nr. 4, 1956, p. 628.
3) Cercetări arheologice din anul 1949, în Ortodoxia, nr. 1, 1950, p. 132.
4) Vechi tipărituri românești în Biblioteca Patriarhiei din Alexandria, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1952, p. 517.
5) De la ”Mormântul gol” la porțile Damascului, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1951, p. 386.
6) O inscripție creștină de la Axiopolis, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1954, p. 219.
7) Importanța descoperirilor arheologice din Uniunea Sovietică pentru studiul istoriei religiilor, S.T., nr. 7-8, 1955.
8) Descoperirea unui mare popor antic a cărui amintire s-a păstrat în Vechiul Testament, în S.T., nr. 9-10, 1955, p. ...
9) Material documentar ... pentru critica textului original al Noului Testament, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1956,
p. ...
10) Importante descoperiri arheologice în Egipt, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1956, p. 627.
11) Lumina de la Răsărit – 10 ani de la descoperirea manuscriselor de la Marea Moartă, în S.T., nr. 1-2, 1958, p.
126.
12) Sfântul Ioan Botezătorul în lumina descoperirilor de la Qumran, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1958, p. 139.
13) Monumente de artă creștină descoperite pe teritoriul României, în S.T., nr. 5-6, 1958, p. 287, nr. 3-4, 1960, p. 201.
14) Materiale arheologice paleocreștine din Transilvania, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1958, p. 311.
15) Noile materiale documentare ... pentru critica textului originall al Noului Testament, în S.T., nr. 5-6, 1958, p. 394.
16) Descoperiri arheologice făcute în 1958 în apropiere de Qumran, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1959, p. ...
17) Cronologia manuscriselor de la Marea Moartă, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1960, p. 40.
18) Descoperirea scrierilor gnostice. Manuscrise copte de la Hag Hamadi, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1960, p. ...
19) Monumente de artă creștină descoperite pe teritoriul României, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1965, p. 133.
20) Descoperirile de la Marea Moartă și raportul lor cu Noul Testament, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1965, p. 210.
21) Cultele orientale din Dacia superioară în lumina descoperirilor arheologice, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1960.
22) S-a descoperit manuscrisul Evangheliei după Marcu ?, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1974, p. 172.
23) Valoarea descoperirilor arheologice în Țara Sfântă pentru studiul Vechiului Testament, S.T., nr 7-10, 1980, p. 606
24) Descoperirile arheologice din Țara Sfântă în ultimii 50 de ani și raportul cu Vechiul Testament , în Studii
Teologice, nr. 7-8, 1982, p. 461 și în nr. 9-10, 1982, p. 617.
25) Cercetările arheologice din Țara Sfântă confirmă Vechiul Testament, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1983, p. 542.
26) Descoperiri arheologice în legătură cu datele din Vechiul Testament, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1984, p. 546.
27) Noile descoperiri de la Ebla, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1985, p. 666.
28) Exodul și călătoria poporului evreu spre Canaan sub conducerea lui Moise în lumina descoperirilor arheologice,
în Studii Teologice, nr. 9-10, 1985, p. 710.
29) Importanța religios-morală și istorico-literară a epitafurilor din cimitirile române, în S.T., nr. 1, 1986, p. 23.
30) Justiniana Prima în lumina noilor cercetări, în Studii Teologice, nr. 1, 1987, p. 84.
31) Kirbet Qumran și cele 11 grote cu manuscrise eseniene, în Studii Teologice, nr. 1, 1988, p. 8.
32) Manuscrisele de la Marea Moartă, în Studii Teologice, nr. 4, 1990, p. 110.
33) Un valoros obiect de cult paleocreștin descoperit în Banat, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1991, p. 141.
34) Saba. Studiu de arheologie biblică, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1967, p. 662.
35) Paralele între Biblia și manuscrisele de la Marea Moartă, în Mitropolia Banatului, nr. 7-9, 1968, p. 387.
36) Descoperiri noi despre esenieni, în Mitropolia Banatului, nr. 7-9, 1971, p. 388.
37) Filistenii. Studiu de arheologie biblică, în Mitropolia Banatului, nr. 3-4, 1984, p. 139.
38) Materiale arheologice paleocreștine descoperite pe teritoriul eparhiei Aradului, în M.B., nr. 3, 1987, p. 44.
39) Giulgiul de la Torino, în Altarul Banatului, nr. 7-9, 1991, p. 56.
40) Manuscrisele de la Marea Moartă, în Altarul Banatului, nr. 1-3, 1992, p. 9.

79
41) Esenienii – date în legătură cu istoria, învățătura și viața lor din sursele filoniene și în baza descoperirilor de la
Qumran, în Altarul Banatului, nr. 4-6, 1993, p. 43.
42) Manuscrisele de la Marea Moartă și studiile mai noi, în Mitropolia Ardealului, nr. 5-6, 1960, p. 333.
43) Arabii în epoca Vechiului Testament, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1960, p. 505.
44) Hitiții și relațiile lor cu Vechiul Testament, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1961, p. 381.
45) Abisinia în epoca veche, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1963, p. 291.
46) Însemnări pe marginea descoperirilor de la Marea Moartă, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1964, p. 606.
47) Recentele săpături în Țara Sfântă – fortăreața Masada, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1966, p. 475.
48) Preocupări ermineutice de interes actual panortodox și ecumenist, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1968, p. 484.
49) Descoperirea de sub fundația catedralei Uspenia din Kiev, în Mitropolia Ardealului, nr. 6, 1987, p. 59.
50) Cercetările arheologice de la Cozia, în Mitropolia Olteniei, nr. 7-8, 1965, p. 587.
51) Descoperirea unui nou manuscris în regiunea Mării Moarte, în Mitropolia Olteniei, nr. 11-12, 1967, p. 938.
52) Manuscrisele de la Marea Moartă, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1958, p. 394.
53) Cercetările arheologice efectuate la Mănăstirea Neamț, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1962, p. 327.
54) Două descoperiri întâmplătoare de la Suceava și implicațiile lor istorice, în M.M., nr. 1-2, 1978, p. 35.
55) Documente de la răzeșii din Moldova, în Mitropolia Moldovei, nr. 6-8, 1980, p. 628.
56) O nouă basilică creștină descoperită la Tomis, în Mitropolia Moldovei, nr. 6-8, 1980, p. 695.
57) Noi descoperiri de proveniență bizantină în spațiul est carpatic al României, în M.M., nr. 3-4, 1986, p. 253.
58) Materiale arheologice paleocreștine în Moldova, în Mitropolia Moldovei, nr. 3, 1987, p. 63.
59) Manuscrisele de la Marea Moartă, în Teologie și viață, nr. 11-12, 1992, p. 180.
60) Cele mai vechi menifestări cultice și religioase din preistoria României, în Teologie și viață, nr. 4-7, 1993, p. 15.
61) Viața nomadă a vechilor evrei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3, 4, 6, 1907, p. ...
62) Agricultura la evrei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7, 1907, p. ...
63) Legumele la evrei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 8, 1907, p. ...
64) Artele la evrei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11, 1908, p. ...
65) Săracii și cerșetorii la evrei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3, 1908, p. ...
66) Urme vechi creștine descoperite în sud-vestul Dobrogei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1963, p. 546.
67) Monumente de arhitectură bisericească descoperite pe teritoriul patriei noastre din 1944 până în prezent, în
Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1964, p. 139.
68) Date noi în legătură cu inculabulul slavon de la biserica Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului, în Biserica
Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1972, p. 1249.
69) Contribuții noi istorice și arheologice cu privire la relațiile dacilor, în B.O.R., nr. 3-4, 1974, p. ...
70) Manunscrisul de la Ieud, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1975, p. 244.
71) O cruce pectorală bizantină găsită la Câmpulung Muscel, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1975, p. 356.
72) Un sat dobrogean în stăpânirea mănăstirii Sfântului Ioan din București, în B.O.R., nr. 3-4, 1975, p. 371.
73) Antichitățile creștine de la Izvoarele, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1976, p. 774.
74) Cercetări și rezultate la mănăstirea Bradu, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-12, 1976, p. 997.
75) Obiecte bisericești aduse în Dobrogea de la stânga Dunării înainte de 1877, în B.O.R., nr. 9-12, 1976, p. ...
76) Vechea Arcidava, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-12, 1979, p. 1167.
77) Printre materialele arheologice de la Calvini: două modele bozantine creștine, în B.O.R., nr. 7-8, 1980, p. ...
78) Valahii pe pietre runice în secolul XI. Suedezii și creștinismul răsăritean, în B.O.R., nr. 1-2, 1982, p. 162.
79) Considerații asupra noilor materiale arheologice paleocreștine, în B.O.R., nr. 7-8, 1982, p. 730.
80) O importantă descoperire arheologică la Tropaeum-Traiani, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1983, p. 91.
81) Tipare de turnat cruci din secolele IV-VI descoperite pe teritoriul României, în B.O.R., nr. 7-8, 1983, p. 5.
82) Opaițe paleocreștine în Dacia, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1986, p. 72.
83) Practici rituale în vremea culturii Cucuteni, în Teologie și viață, nr. 4-7, 1993, p. 20
84) Din criptografia românească, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1966, p. 261.
85) Cultul lui Dyonisios pe teritoriul patriei noastre în lumina ultimelor descoperiri arheologice, în Mitropolia
Moldovei, nr. 1-2, 1971, p. 52.
86) Piese de cult din regiunile carpato-dunărene în secolele X-XV, în Teologie și viață, nr. 4-7, 1993, p. 67.

66. Imnografia ortodoxă

80
1) Cântarea corală în BOR până la sfârșitul secolului al XIX-lea, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1967, p. 504.
2) Cântarea corală în BOR în secolul al XX-lea, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1968, p. 273.
3) Muzică și cult în Biserica Ortodoxă, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1971, p. 110.
4) Faptul Răscumpărării și diavolul în imnografia Bisericii, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1971, p. 692.
5) Prof. I. P. Pasărea și uniformizarea cântării psaltice, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1971, p. 728.
6) Contribuția lui Ioan Zmeu la păstrarea și dezvoltarea cântării psaltice tradiționale, în S.T., nr. 5-6, 1973, p. 412.
7) Două cărți muzicale vechi din bibliografia Institutului Teologic din Sibiu, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1974, p. 264.
8) Preocupări de muzică și muzicologie în BOR în ultimii 50 de ani, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1977, p. 263.
9) Idei teologice în ”Imnele paradisului” ale Sfântului Efrem Sirul, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1979, p. 605.
10) Profesorul, dirijorul și compozitorul Gheorghe Cucu, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1982, p. 712.
11) Nașterea Domnului în creația imnografică a Sfântului Roman Melodul, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1983, p. 18.
12) Muzicianul Gavriil Călinescu, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1984, p. 127.
13) Cântarea cultucă ortodoxă – mijloc de activitate misionară, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1985, p. 539.
14) Cântarea de cult în Sfânta Scriptură și Sfânta Scriptură în cântările Bisericii Ortodoxe, în S.T., nr. 5, 1988, p. 86.
15) Caracterul peren al colindelor de Crăciun, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1990, p. 104.
16) Colindele religioase – flori alese ale sufletului românesc, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1990, p. 110.
17) Contribuții la cercetarea unor aspecte muzicale religioase actuale, în M.B., nr. 10-12, 1972, p. 619.
18) Cântări la Sfintele Taine și diferite slujbe bisericești, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1964, p. 3.
19) Cântările Sfintelor Paști, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1966, p. 3.
20) Originea bizantină a muzicii noastre bisericești, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1981, p. 73.
21) Imnele liturgice ca izvor omiletic, în Mitropolia Ardealului, nr. 3-4, 1960, p. 253.
22) Cântările biblice, un mesaj de viață și de pace, în Mitropolia Ardealului, nr. 3-4, 1984, p. 167.
23) Funcțiunea comunitară și soteriologică a cântării în comun în Biserică, în M.A., nr. 2, 1986, p. 165.
24) Sfinții Apoatoli Petru și Pavel în imnografia ortodoxă, în Mitropolia Olteniei, nr. 5-6, 1967, p. 386.
25) Preocupări muzicale ale lui Dimitrie Cantemir, în Mitropolia Olteniei, nr. 11-12, 1973, p. 908.
26) Impotanța corurilor religioase, în Mitropolia Moldovei, nr. 1, 1926, p. 8.
27) Colinde și obiceiuri de Crăciun, în Mitropolia Moldovei, nr. 12, 1932, p. 348.
28) Cântarea bisericească, în Mitropolia Moldovei, nr. 3, 1940, p. 137.
29) Despre cântarea bisericească, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1959, p. 214.
30) Din viața și activitatea regretatului compozitor român Gavriile Musicescu, în M.M., nr. 9-12, 1978, p. 770.
31) Contribuții la biografia lui Gavriil Muzicescu, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1980, p. 145.
32) Paharnicul Dimitrie Suceveanul, ctitor principal de cântare psaltică românească, în M.M., nr. 6-8, 1980, p. ...
33) Imnografii Triodului. Studiu liturgic, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1982, p. 27.
34) Învățătura colindelor, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1986, p. 99.
35) Condacul Crăciunului, în Teologie și viață, nr. 11-12, 1993, p. 15.
36) Psalții vestiți de la mitropolia Moldovei, în Teologie și viață, nr. 11-12, 1993, p. 110.
37) Cântarea poporului în biserică în lumina Liturghierului, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3, 1945, p. 409.
38) Un document de la Macarie ieromonahul, alcătuitorul psaltichiei românești, în B.O.R., nr. 3-4, 1948, p. 154.
39) Cântarea în comun ca mijloc de lămurire a dreptei credințe, în B.O.R., nr. 11-12, 1952, p. 890.
40) Despre cântarea credincioșilor în Biserică, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1953, p. 1118.
41) Foloasele cântării bisericești în comun după Sfântul Niceta de Remesiana, în B.O.R., nr. 1-2, 1957, p. 165.
42) Cântările Sfintei Liturghii pe melodii psaltice pentru cor mixt, în B.O.R., nr. 3-4, 1967, p. 289.
43) Învățământul muzical în BOR, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1927, p. ...
44) Manuscrise muzicale inedite de la mănăstirea Putna, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1969, p. 1257.
45) Un valoros studiu de muzică bizantină, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1970, p. 602.
46) Compoziții, prelucrări și armonizări de cântări psaltice bisericești, în B.O.R., nr. 7-8, 1970, p. 837.
47) Muzica bisericească la români, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1972, p. 162.
48) Contribuția lui Nicolae Brătescu, psaltul Mitropoliei din București la românizarea cântărilor bisericești, în
Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1972, p. 591.
49) Cântările liturgice, glas III (modul frigian), în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6 și 11-12, 1978.

81
50) Axion la Înălțarea Domnului și la Schimbarea la Față, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1972, p. 15.
51) Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu; Dintru adâncul inimii, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1972, p. ...
52) Contribuția episcopului Melchisedec Ștefănescu în domeniul cântării bisericești, în B.O.R., nr. 1-2, 1973, p. 190.
53) Muzica bisericească, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 6, 1973, p. 650.
54) Concert de Crăciun, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1973, p. ...
55) Colinde din Bihor, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1973, p. ...
56) Izvoare ale cântării psaltice în BOR. Manuscrisele muzicale vechi bizantine din România până la începutul
secolului al XIX-lea, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1974, p. 131.
57) ”Cântecul lui Adam” într-un vechi manuscris psaltic de la Strihareț, în B.O.R., nr. 7-8, 1974, p. 1030.
58) Doxologia Mare – Ghelasie Basarabeanul, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1974, p. ...
59) Anton Pann – clasic al psaltichiei românești, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1975, p. 456.
60) Cântări creștine tradiționale: la praznicul Învierii și la slujba Cununiei, în B.O.R., nr. 7-8, 1975, p. ...
61) Cântări liturgice la cununie și înmormântare, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1975, p. ...
62) Câteva manuscrise vechi slave din România, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1975, p. 1155.
63) Compozitorul George Dima, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1975, p. 1177.
64) Expresivitatea religioasă a psaltichiei românești contemporane, în B.O.R., nr. 5-6, 1976, p. 528.
65) Manuscrise psaltice românești și bilingve în notație cucuzeliană, în B.O.R., nr. 9-12, 1976, p. 1005.
66) Elemente bisericești tradiționale în opera muzicală a lui Dimitrie Cunțan, în B.O.R., nr. 9-12, 1976, p. 165.
67) Colinde, Sorcova de la bătrâni, Plugușorul, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-12, 1977, p. ...
68) Muzica în Moldova secolului al XVI-lea: mărturii noi, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-12, 1979, p. 1193.
69) Începuturile muzicii corale românești laice și bisericești, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1980, p. 232.
70) Profesorul, compozitorul și dirijorul Nicolae Lungu, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1980, p. 459.
71) Învățământul psaktic până la reforma lui Hrisant, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1980, p. 481.
72) Profesorul, protopsaltul și clericul Anton V. Uncu, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1980, p. 1011.
73) Monumente muzicale în BOR. Filothei din Agai Thipei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1981, p. 370.
74) Valorificarea tezaurului de cultură muzicală bizantină în România, în B.O.R., nr. 7-8, 1982, p. 682.
75) Considerații și documente inedite privind viața și activitatea compozitorului Gheorghe Cucu, în Biserica
Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1982, p. 719.
76) Răspunsurile la Sfânta Liturghie și alte răspunsuri și cântări, în B.O.R., nr. 11-12, 1982, p. 1003.
77) Ciprian Porumbescu, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1983, p. 530.
78) Școala muzicală de la Putna în context general românesc și balcanic, în B.O.R., nr. 3-4, 1984, p. ...
79) Cercetări asupra manuscriselor în notație bizantină existente în Biblioteca Națională din Viena , în Biserica
Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1984, p. 238.
80) Preoți folcloriști și contribuția lor la dezvoltarea folcloristicii românești, în B.O.R., nr. 11-12, 1984, p. 791.
81) Muzica psaltică în Biserica noastră în prima jumătate a secolului XX, în B.O.R., nr. 7-8, 1981, p. 615.
82) Liturghia în stil psaltic. Cuvânt înainte și prezentare, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1986, p. 111.
83) Despre activitatea muzicală a lui Anton Pann, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1986, p. 110.
84) Creația corală bisericească la români în secolul XX, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1986, p. 117.
85) Precizări documentare privind activitatea compozitorului D. G. Chiriac, în B.O.R., nr. 5-6, 1986, p. ...
86) Evenimente editoriale ale muzicologiei românești, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1988, p. 127.
87) Ionașcu Vlahul, ”protopsaltul curății Ungrovlahiei” și epoca sa în manuscrise psaltice de la Muntele Athos , în
Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1988, p. 62.
88) Axion de Macarie ieromonahul și ”Cine este Dumnezeu”, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1988, p. ...
89) ”Ceata Sfinților Părinți” și tropar la Sfânta Parascheva, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1988, p. 172.
90) Axion duminical și tropar la Întâmpinarea Domnului, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1989.
91) Cântarea în comun – mijloc de susținere și apărare a dreptei credințe, în B.O.R., nr. 1-2, 1990, p. 97.
92) Macarie ieromonahul, traducător, compozitor, copist-tipograf, în B.O.R., nr. 1-2, 1990, p. 116.
93) Cântări la Duminica Ortodoxiei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1990, p. ...
94) Afirmarea muzicii românești în vremea lui Alexandru Ioan Cuza, în B.O.R., nr. 4-6, 1991, p. 121.
95) Temeiuri biblice și tradiționale pentru cântarea în comun a credincioșilor, în S.T., nr. 1-2, 1954, p. 17.
96) Despre condacul Nașterii Domnului, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1993, p. 26.
97) Cântarea corectă în Biserică, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1977, p. 378.

82
98) Anton Pann – activitatea și scrierile sale religioase în domeniul muzicii, în Ortodoxia, nr. 3, 1955, p. 445.
99) Influența muzicii poeziei lirice eline asupra muzicii creștine din epoca primară, în S.T., nr. 1-2, 1965, p. 33.
100) O nouă ediție a imnelor marelui imnograf Roman Melodul, în Ortodoxia, nr. 4, 1965, p. 564.
101) Folclorul muzical religios, în Studii Teologice, nr. 3-6, 1950, p. 288.

67. Drept canonic

1) Originea dreptului și sensul dreptății, în Ortodoxia, nr. 4, 1958, p. 570.


2) Tăria nezdruncinată a Sfintelor Canoane, în Ortodoxia, nr. 2, 1970, p. 300.
3) Canoanele și raportul lor cu Revelația Divină. Semnificația legii creștinești, în Ortodoxia, nr. 2, 1976, p. 365.
4) Deosebirea dintre Oros și canon și însemnătatea ei pentru receptarea Sinod. de la Calcedon, Ort., nr. 3, 1970,
347.
5) Precizări privind unele noțiuni ale Dreptului canonic bisericesc în lumina învățăturii ortodoxe. Studiu canonic, în
Ortodoxia, nr. 2, 1987, p. 84 și în nr. 3, 1987, p. 105.
6) Legislația canonică a Bis. Ort. față de superstiții, magie, vrăjitorie și obscurantism, în S.T., nr. 5-6, 1949, p. 333.
7) Importanța canonică și juridică a Pravilei de la Tîrgoviște, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1952, p. 561.
8) Dispensa în dreptul bisericesc, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1955, p. 107.
9) Regulamentele organice și însemnătatea lor pentru dezvoltarea oraganizării BOR, în S.T., nr. 5-6, 1956, p. 36.
10) Cronicile românești și ”Descrierea Moldovei” ca izvoare ale Dreptului Bisericesc, în S.T., nr. 9-10, 1957, p. ...
11) Aspecte din legislația bizantină în legătură cu ocrotirea omului, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1958, p. 38.
12) Elemente de drept bisericesc în legislațiile veacului XVIII și XIX, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1959.
13) Contribuții la dezvoltarea dreptului bisericesc românesc în veacul XIX, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1959, p. 551.
14) Nomocanonul slav, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1960, p. 381.
15) Contribuția lui C. Erbicconu la studiul dreptului bisericesc la noi, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1960, p. 348.
16) Canonicul Clementie Popovici. Contribuția lui la dezvoltarea Dreptului bisericesc ortodox, ST., nr 5-6, 1961, p349
17) Ascultarea canonică, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1962, p. 471.
18) Chestiuni de drept bisericesc în opera lui Aledxandru Sturza, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1963, p. 190.
19) Norme canonice în actele din Condica Sfântă a Mitropoliei Ungrovlahiei, în S.T., nr. 9-10, 1964, p. 584.
20) Instanțele juridice în Biserica Ortodoxă, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1966, p. 584.
21) Preocupări și studii de drept canonic, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1968, p. 408.
22) Problema obiceiului de drept în sfintele canoane, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1969, p. 399.
23) Codificarea canoanelor, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1969, p. 687.
24) Însemnătatea Sinodului VI Ecumenic pentru codificarea canoanelor, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1970, p. 713.
25) Contribuții și poziții ale teologilor români în probleme de Drept Bisericesc, în S.T., nr. 3-4, 1971, p. 143.
26) Canoanele Sinodului de la Sardica, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1971, p. 720.
27) Legile bisericești ale lui Cuza Vodă și lupta pentru canonicitate, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1957, p. 86.
28) Adaptarea dreptului canonic romano-catolic la cerințele vremii, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1978, p. 212.
29) Preocupări de Drept bisericesc ale episcopului Melchisedec, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1978, p. 758.
30) Despre modul de însușire a vechilor pravile: receptare sau asimilare, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1973, p. 12.
31) Contribuția Prof. Nicolae Ghe. Popescu – Prahova la dezvoltarea dreptukui bisericesc, S.T., nr. 5-6, 1973, p. 39...
32) Principii și instituții de drept bisericesc în documentele de vechi drept românesc publicate de Nicolae Iorga , în
Studii Teologice, nr. 9-10, 1974, p. 753.
33) Pedeapsa coborârii din treaptă după canoanele Bisericii Ortodoxe, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1975, p. 41.
34) Nomocanonul etiopian în lumina cercetărilor istoricilor și canoanele etiopiene și europene, ST, nr.1-2, 1975, p. 96
35) Legea divină și legea bisericească, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1975, p. 756.
36) Originea nomocanonului ”Fetha Nugust”. Identificarea canoanelor ..., în Studii Teologice, nr. 1-3, 1976, p. 16.
37) Contribuția Prof. Valerian Șesan la dezvoltarea dreptului bisericesc, în Studii Teologice, nr. 7-10, 1976, p. 600.
38) Principii canonice oglindite în ”Legiuirea lui Vodă Caraza”, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1980, p. 226.
39) Epitimiile canonice și ascetice în general, în Studii Teologice, nr. 3-6, 1980, p. 535.
40) Pravila lui Vasile Lupu, în Studii Teologice, nr. 7-10, 1980, p. 620.
41) Principii și dispoziții de organizare și disciplină în canoanele Sinodului VI Ecumenic, în S.T., nr. 1-2, 1983, p. 44.
42) Codex Juris Canonici, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1984, p. 696.

83
43) Caterisirea în dreptul bisericesc ortodox, în Studii Teologice, nr. 5, 1987, p. 82.
44) Câțiva termeni canonici. Înțelesul și explicarea lor în dreptul bisericesc ortodox, în S.T., nr. 4, 1989, p. 78.
45) Un daco-roman, Dionisie Smeritul, părintele dreptului bisericesc apusean, în S.T., nr. 5-6, 1991, p. 84.
46) Sfintele canoane și raportul lor cu revelația divină, în Studii Teologice, nr. 1-3, 1977, p. 101.
47) Ghid canonic privind abaterile și delictele bisericești, în Mitropolia Banatului, nr. 9-10, 1985, p. 620.
48) Ghid canonic privind administrația bisericească, în Mitropolia Banatului, nr. 11-12, 1985, p. 7...
49) Prescrierea delictelor și pedepselor în dreptul BOR, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1983, p. 568.
50) Principii canonice ortodoxe de organizare bisericească în opera lui Petru Maior, în M.A., nr. 9, 1986, p. 32.
51) Concepția canonică a Sfinților Trei Ierarhi, în Mitropolia Olteniei, nr. 1-2, 1966, p. 9.
52) Scurtă biografie a Sfântului Evanghelist Luca, în Mitropolia Olteniei, nr. 1-2, 1973, p. 146.
53) Regulamentul pentru administrarea afacerilor epitropești în parohii și eparhii, în M.M., nr. 2, 1927, p. 55.
54) Importanța principiilor fundamentale canonice de organizare și administrație pentru unitatea Bisericii, în
Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1969, p. 159.
55) Embaticul în dreptul bisericesc, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-6, 1970, p. 196.
56) Chestiuni privitoare la organizarea și lucrarea Bisericii în legiuirile Moldovei din prima jumătate a secolului al
XIX-lea, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1971, p. 182.
57) Preocupări canonice ale mitripolitului Veniamin Costachi în pastoralele și corespondența sa, în Mitropolia
Moldovei, nr. 7-8, 1971, p. 71 și în nr. 1-2, 1972, p. 49.
58) Principii de drept bisericesc în opera lui Mihail Kogălniceanu, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1979, p. 295.
59) Contribuția Prof. D. G. Boroianu în domeniul dreptului bisericesc, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-6, 1979, p. 303.
60) Spiritul canonic ortodox în concepția și activitatea PF Patriarh Iustin, în M.M., nr. 3-5, 1980, p. 271.
61) Regulament pentru organizarea și funcționarea cimitirelor, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1982, p. 192.
62) Biserica, ctitoră a vechii legislații, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 6, 1945, p. 221.
63) Statutul pentru organizarea și funcționarea BOR, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1949, p. 87.
64) Pentru o justă interpretare și aplicare a regulamentului bisericesc, în B.O.R., nr. 4, 1959, p. 484.
65) Literatura dreptului bisericesc în veacul XIX, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1960, p. 468.
66) Legi bisericești cu privire la cler în veacul al XIX-lea până la Cuza, în B.O.R., nr. 1, 1960, p. 498.
67) Pravila de la Govora din 1640-1641, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1963, p. 298.
68) Pravila bisericească de la Iași, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1963, p. 558.
69) Considerații asupra pedepselor aplicate de Pravila din 1646, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1964, p. 175.
70) Contribuții la cunoașterea operei canonice a Sf. Ierarh Calinic de la Cernica, în B.O.R., nr. 5-6, 1963, p. ...
71) O pravilă românească din veacul al XVI-lea întocmită de ritorul și scolasticul Lucaci în 1581, în Biserica
Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1965, p. ...
72) Dreptul canonic în opera lui Andrei Șaguna, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1974, p. 872.
73) Jurământul judiciar în vechiul drept bisericesc, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1974, p. ...
74) Elemente de drept în opera lui Dimitrie Cantemir, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1976, p. ..
75) Capete de poruncă ale mitropolitului Antim Ivireanul, izvor al ..., în B.O.R., nr. 9-10, 1966, p. 912.
76) Vechi pravile românești descoperite în vestul Transilvaniei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-9, 1978, p. ...
77) Învățătura dreptei credințe după canoanele Bisericii Ortodoxe, în B.O.R., nr. 5-6, 1980, p. 663.
78) Hotărârile canonice ale Sinodului II Ecumenic și aplicarea lor de-a lungul veacurilor , în Biserica Ortodoxă
Română, nr. 7-8, 1981, p. 521.
79) Opera canonică a patriarhilor copți din secolele XI-XIII și importanța ei pentru viața Bisericii copte, în Biserica
Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1982, p. 193.
80) Cele mai vechi izvoare scrise ale Dreptului bisericesc etiopian, în B.O.R., nr. 5-6, 1982, p. 572.
81) Preocupări canonice ale ierarhilor români din sec. XVIII-XIX în lumina Prăvilioarelor, în B.O.R., nr. 3-4, 1984.
82) Constituțiile democratice despre Biserici și principiile desfășurării vieții religioase, în B.O.R., nr. 1-3, 1991, p. ...
83) Unele aspecte privind relațiile Stat-Biserică în țările occidentale, în B.O.R., nr. 4-6, 1991, p. 166.
84) Statutul Asociației ”Frăția Ortodoxă Română”, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 4-6, 1991, p. 170.
85) Rânduieli canonice și acte normative privind exercitarea puterii executive în parohie, în Biserica Ortodoxă
Română, nr. 7-9, 1991, p. 205.

68. Dreptate și libertate

84
1) Roadele adevăratei libertăți religioase, în Ortodoxia, nr. 1, 1953, p. 5.
2) Dreptatea în învățătura principalelor religii actuale, în Ortodoxia, nr. 1, 1955, p. 46.
3) Despre predestinație, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1954, p. 399.
4) Sclavia în lumea greco-romană, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1960, p. 652.
5) Pronia dumnezeiască și libertatea persoanei în gândirea lui Origen, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1982, p. 370.
6) Voința și libertatea în gândirea Sfântului Grigorie de Nyssa, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1983, p. 51.
7) Voință și libertate în concepția lui Martin Luther și punctul de vedere ortodox, în S.T., nr. 3-4, 1984, p. 29.
8) Câteva idei de dreptate socială la Sfântul Apostol Pavel, în Mitropolia Banatului, nr. 5, 1986, p. 10.
9) Noțiunea de dreptate în epistolele pauline, în Mitropolia Moldovei, nr. 4-6, 1981, p. 254.
10) Dreptate și pace. Aspecte biblice, în Mitropolia Moldovei, nr. 5, 1988, p. 11.
11) Poziția ortodoxă față de unele interpretări asupra predestinației, în Teologie și viață, nr. 1-3, 1991, p. 27.
12) Libertate și responsabilitate în spațiul iubirii creștine, în Teologie și viață, nr. 1-3, 1992, p. 37.
13) Învățătura ortodoxă despre dreptate și rolul ei în realizarea ordinii morale, în Ortodoxia, nr. 2, 1989, p. ...
14) Temeiuri pentru libertate în Noul Testament, în Ortodoxia, nr. 3, 1975, p. 515.

69. Despre unire

1) Încercări de unire, în Ortodoxia, nr. 2-3, 1949, p. 85.


2) Cum s-au făcut unirile cu Roma, în Ortodoxia, nr. 2-3, 1949, p. 120.
3) Uniația în lumina adevărului istoric. Cauze sociale și politice, în Ortodoxia, nr. 4, 1949, p. 19.
4) Adevărul asupra ”Unirii” religioase de la 1700, în Ortodoxia, nr. 4, 1949, p. 47.
5) Revenirea uniaților la Ortodoxie, în Ortodoxia, nr. 4, 1949, p. 104.
6) Concepția papistă despre unirea Bisericilor, în Ortodoxia, nr. 4, 1951, p. 549.
7) Modul papist de chemare la unire, în Ortodoxia, nr. 4, 1951, p. 559.
8) Unirea bisericească în planul de expansiune misionară a Romei, în Ortodoxia, nr. 4, 1951, p. 577.
9) Unirea Bisericilor ca problemă creștină actuală, în Ortodoxia, nr. 4, 1956, p. 499.
10) Considerații istorice asupra problemei unirii Bisericii Ortodoxe și Romano-Catolice. Încercări de unire.
Cruciadele, în Ortodoxia, nr. 3, 1957, p. 71.
11) De ce au încercat încercările de unire după 1054, în Ortodoxia, nr. 3, 1962, p. 326.
12) Premise și perspective pentru unirea Bisericilor, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1963, p. 621.
13) Puncte de vedere în legătură cu dialogul pentru unirea Bisericilor, în Ortodoxia, nr. 1, 1968, p. 168.
14) Obstacole pe calea apropierii între Biserici, în Ortodoxia, nr. 2, 1971, p. 292.
15) Agravarea schismei prin încercările de unire în secolele XI-XV, în Ortodoxia, nr. 3, 1956, p. 397.
16) Ideea de unire a Bisericilor în dogmatica lui Emil Brunner, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1970, p. 305.
17) Unirea florentină și papalitatea, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1961, p. 403.
18) Problema uniatismului în perspectivă ecumenică, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1969, p. 322.
19) Mișcarea pentru unirea Bisericilor creștine, în Mitropolia Moldovei, nr. 6, 1926, p. 113.
20) Problema unirii Bisericilor creștine, în B.O.R., nr. 2-3, 1931, p. 179, în nr. 2-3, 1931, p. 336, în nr. 5, 1931, p.
415.
21) Biserica ardeleană și ”Unirea” din anii 1697-1701, în B.O.R., nr. 11-12, 1948, p. 541 și în nr. 1-2, 1949, p. 35.
22) Eșecul ”uniației” și reacția românilor ortodocși din Bihor în secolul al XVIII-lea, B.O.R., nr. 9-10, 1975, p. 1114.
23) Uniatismul în România: anacronic și antiecumenist, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-3, 1991, p. 29.
24) Uniația ardeleană și o necesară reinterpretare a istoriei ei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-3, 1991, p. 32.
25) Uniația în lumina adevărului istoric. Cauzele ei sociale și politice, în B.O.R., nr. 1-3, 1991, p. 43.

70. Unitate

1) Unitatea Bisericii și problema refacerii ei în lumina Sfinților Părinți, în Ortodoxia, nr. 2-3, 1954, p. 430.
2) Pe drumul unității (8 ani de la reîntregirea bisericească), în Ortodoxia, nr. 4, 1956, p. 643.
3) O contribuție de seamă la cauza unității creștine, în Ortodoxia, nr. 2, 1957, p. 344.
4) Adevărata cale spre refacerea unității Bisericii lui Hristos, în Ortodoxia, nr. 3, 1962, p. 334.
5) Pe calea unității Bisericii lui Hristos: unitatea și formele ei, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1963, p. 456.

85
6) Unitatea Bisericii după învățătura celor trei mari confesiuni creștine, în Ortodoxia, nr. 3, 1971, p. 403.
7) Unitatea Bisericii în perspectivă ecumenistă, în Ortodoxia, nr. 3, 1973, p. 337.
8) Unitatea lui Dumnezeu și unitatea Bisericii, în Ortodoxia, nr. 4, 1973, p. 546.
9) Unitatea în Hristos și pacea pe pământ, în Ortodoxia, nr. 2, 1974, p. 346 și nr. 3, 1974, p. 550.
10) Unitate de credință și pluralism teologic, în Ortodoxia, nr. 2, 1975, p. 233.
11) Unitate și cultură, în Ortodoxia, nr. 1, 1987, p. 14.
12) Unitatea ortodoxă și respectul pentru popoarele ei, în Ortodoxia, nr. 1-2, 1993, p. 288.
13) Problema intercomuniunii, în Ortodoxia, nr. 4, 1971, p. 561.
14) Aspecte ale teologiei comuniunii, în Ortodoxia, nr. 3, 1975, p. 465.
15) Comuniunea în cultul Bisericii Ortodoxe, în Ortodoxia, nr. 1, 1985, p. 187.
16) Principiul comuniunii în Ortodoxie, în Ortodoxia, nr. 3, 1956, p. 358.
17) Din trecutul unității ortodoxe – momente de manifestare a unității ortodoxe, în Ortodoxia, nr. 1, 1959, p. 63.
18) Comunitate prin iubire, în Ortodoxia, nr. 1, 1963, p. 52.
19) Uniformizarea tipicului și a textelor liturgice în cult și în săvârșirea Tainelor, în Ortodoxia, nr. 2, 1963, p. 216.
20) Aspectul teologic al solidarității umane, în Ortodoxia, nr. 2, 1967, p. 182.
21) Aspecte noi în legătură cu intercomuniunea, în Ortodoxia, nr. 3, 1967, p. 391.
22) Ideea de comuniune în Ortodoxie, în Ortodoxia, nr. 3, 1969, p. 404.
23) Iconomie și intercomuniune, în Ortodoxia, nr. 1, 1970, p. ...
24) Intercomuniune sau comuniune sacramentală ?, în Ortodoxia, nr. 4, 1988, p. 15.
25) Unitatea în Hristos și unitatea în Biserică, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1965, p. 182.
26) Problema unității creștine în lumina epistolelor pauline, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1965, p. 275.
27) Unitatea creștină ca problemă dogmatică, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1968, p. 7.
28) Sfântul Ioan Gură de Aur, predicator al unității creștine, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1969, p. 220.
29) Fericitul Augustin, predicator al unității Bisericii, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1969, p. 232.
30) Unitate și diversitate în Faptele Apostolilor, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1973, p. 45.
31) Ideea de unitate și de comuniune în Noul Testament, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1973, p. 45.
32) Colectivitatea – cadru firesc pentru dezvoltarea și desăvârșirea vieții individuale, în S.T., nr. 7-8, 1977, p. 4...
33) Comuniunea dintre vii și morți după epitafurile arheologice și contemporane, în S.T., nr. 1-2, 1978, p. 106.
34) Temeiurile dogmatice ale unității creștine, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1978, p. 113.
35) Unitatea creștină în eforturile de apărare a vieții și păcii în lume, S.T., nr. 3-4, 1985, p. 157. nr 5-6, 1985, p. 364.
36) Ideea de unitate bisericească în cadrul creștinismului actual, în Mitropolia Banatului, nr. 1-2, 1970, p. ...
37) Pași spre unitatea Bisericilor Răsăritului, în Mitropolia Banatului, nr. 7-9, 1972, p. 323.
38) Comuniunea Bisericilor, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1974, p. 206.
39) Unitatea Bisericii în oikoumene după Sfântul Vasile cel Mare, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1979, p. 275.
40) Concepte de unitate, în Mitropolia Banatului, nr. 7-9, 1979, p. 461.
41) Sfântul Vasile cel Mare, neobosit apărător al unității dreptei credințe, în M.B., nr. 10-12, 1979, p. 634.
42) Sfântul Ioan Gură de Aur și unitatea Bisericilor, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1982, p. 73.
43) Sfântul Ciprian și unitatea Bisericii, în Altarul Banatului, nr. 10-12, 1992, p. 36.
44) Unitatea Bisericilor creștine, în Mitropolia Ardealului, nr. 11-12, 1963, p. 894.
45) Unitatea creștinilor în Hristos și prin Biserică – după epistola către Efeseni, în M.A., nr. 1-3, 1976, p. 104.
46) Continuitate și unitate, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1977, p. 37.
47) Taina unității creștinilor, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1981, p. 15.
48) Considerații ortodoxe asupra conceptelor actuale de unitate a Bisericii susținute în cadrul Mișcării Ecumenice , în
Mitropolia Ardealului, nr. 5-6, 1984, p. 442.
49) Comuniune și nădejde în cultul ortodox al morților, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1985, p. 435.
50) Sfânta Euharistie în unitatea creștinilort, în Mitropolia Olteniei, nr. 1-2, 1973, p. 149.
51) Unitatea neamului omenesc după Sfântul Ioan Gură de Aur, în Mitropolia Olteniei, nr. 7-8, 1973, p. 559.
52) Aspirația spre unitate la Pseudo-Dionisie Areopagitul și influența ce a exercitat-o asupra catolicismului apusean ,
în Mitropolia Moldovei, nr. 11-12, 1970, p. 627.
53) Unitatea spirituală a poporului român în războiul pentru independența de stat a României oglindită în literatură ,
în Mitropolia Moldovei, nr. 5-5, 1977, p. 305.
54) Unitatea credinței noastre ”ni-i scumpă ca lumina ochilor”, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-6, 1979, p. 349.

86
55) Unitate de gând și de faptă, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1980, p. 3.
56) Bisericile locale și unitatea bisericească, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1986, p. 40.
57) Unitatea în credință și origine a poporului român oglindită în Predosloviile și cărțile vechi românești, în
Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1986, p. 194.
58) Unitatea de credință, în Teologie și viață, nr. 9-12, 1991, p. 197.
59) Uniatismul din Transilvania, opera unei întreite silnicii, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1969, p. 555.
60) Refacerea unității Bisericii strămoșești, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 6, 1973, p. 616.
61) Scrisori ale Sfântului Vasile cel Mare, documente ale strădaniei sale pentru păstrarea și apărarea unității dreptei
credințe, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1982, p. 650.
62) Unitatea spirituală a neamului nostru și libertatea, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1990, p. 47.
63) Aspectul teologic al solidarității umane, în Ortodoxia, nr. 2, 1967, p. 182.

71. Conferințe interconfesionale. Dialoguri ortodoxe

1) Conferința ortodoxă de la Moscova: Vaticanul și Biserica Ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 1, 1949, p. ..


2) Conferința de la Lambeth (1958) și Biserica Ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 4, 1957, p. ...
3) Participarea și contribuția BOR la conferințele internaționale ortodoxe în prima jumătate a secolului XX, în
Ortodoxia, nr. 1-2, 1962, p. 181.
4) Reuniunea creștină musulmană de la Cartigny, în Ortodoxia, nr. 1, 1970, p. 167.
5) Considerații asupra dialogurilor teologice ale Bisericii Ortodoxe cu celelalte biserici, în Ort., nr. 3, 1985, p. 380.
6) Dialogul teologic oficial ortodox-vechi catolici, în Ortodoxia, nr. 1, 1988, p. 15.
7) O conferință a specialiștilor în bizantinologie, în Ortodoxia, nr. 1, 1959, p. 163.
8) Hotărârile celei de-a doua Conferințe Panortodoxe Presinodale. O evaluare eclesiastico-canonică, în Ortodoxia,
nr. 3-4, 1952, p. 586.
9) Comisia de la Vatoped, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1952, p. 591.
10) Congresul de la Atena, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1952, p. 595.
11) Consfătuirea de la Moscova, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1952, p. 596.
12) Pregătirea, începerea și perspectivele dialogului teologic dintre Biserica Ortodoxă și Biserica romano-catolică,
în Studii Teologice, nr. 5-6, 1981, p. 376.
13) A 40-a Conferință teologică interconfesională, în Studii Teologice, nr. 1, 1987, p. 115.
14) A 47-a Conferință teologică interconfesională, în Studii Teologice, nr. 4, 1986, p. 79.
15) A 49-a Conferință teologică interconfesională, în Studii Teologice, nr. 5, 1987, p. 91.
16) Dialogul interreligios în teologia ortodoxă română, în Studii Teologice, nr. 1, 1991, p. 96.
17) Dialogurile teologice ale Bisericii Ortodoxe cu celelalte biserici, în M.B., nr. 1, 1988 și nr. 2, 1988, p. ...
18) Dialogul ortodox-anglican, în Altarul Banatului, nr. 10-12, 1993, p. 52.
19) Tematica și rezultatele întâlnirilor ortodoxe-protestante după 1961, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1972, p. ...
20) Din relațiile interortodoxe recente, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1976, p. 286.
21) Dintre problemele dialogului între ortodocși și protestanți, în Mitropolia Olteniei, nr. 1-2, 1965, p. 72.
22) Perspective ale dialogului între Bisericile Ortodoxe răsăritene și Bis. ortodoxe orientale, în M.O., nr. 7-8, 1965.
23) Tezele dialogului teologic ..., în Mitropolia Olteniei, nr. 7-8, 1965, p. 629.
24) Relațiile interconfesionale, în Mitropolia Olteniei, nr. 7-8, 1965, p. 586.
25) Conferința Bisericilor europene, în Mitropolia Moldovei, nr. 11-12, 1964, p. 568.
26) ”Discuție interconfesională”, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-10, 1965, p. 503.
27) Conferințele Bis. europene. Sesiunea anuală a prezidiului și comitetului consultativ ... , M.M., nr. 5-6, 1966, p.
269.
28) Conferința interortodoxă de la Geneva, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1968, p. 358.
29) Premisele ortodoxe ale dialogului interconfesional și interreligios, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1972, p. 159.
30) A 28-a Conferință teologică interconfesională, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1972, p. 159.
31) Cel de-al doilea dialog teologic doctrinar dintre BOR și Bis. Evanghelistă germană, M.M., nr. 9-12, 1980, p. 726.
32) Conferința panortodoxă din Sfântul Munte, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9, 1930, p. 822.
33) Conferința de la Lambeth (1958), în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1, 1959, p. 72.
34) Activitatea BOR în întruniri intercreștine. A șasea adunare a conferinței Bisericilor europene, în Biserica
Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1971, p. 496.

87
35) A 8-a Adunare genrală a conferinței Bisericilor europene Khania – Creta (18-25 octombrie 1978), în Biserica
Ortodoxă Română, nr. 9-12, 1979, p. 109.
36) Conferința Prof. Olivier Clerment la Institutul Teologic din Patriarhia Română, în S.T., nr. 3-4, 1974, p. 281.
37) Conferința teologică interconfesională de la Institutul Teologic din București, în S.T., nr. 3-4, 1974, p. 283.
38) Participarea la consultația ortodoxă de la mănăstirea Cernica, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1974, p. 437.
39) Participarea și activitatea profesorilor români de teologie la dialogurile interconfesionale, Ort, nr 4, 1981, p. 532.

72. Concilii. Dezbateri. Hotărâri

1) Conciliul II de la Vatican – dezbaterile și hotărârile primei sesiuni, semnificația în gândirea papei .... Lucrările
primei sesiuni. Părerile unor observatori despre Conciliul II Vatican, în Ortodoxia, nr. 1, 1964, p. ...
2) Teologia romano-catolică și Conciliul II Vatican, în Ortodoxia, nr. 1, 1964, p. 128.
3) Conciliul II – dezbaterile și hotărârile sesiunii a II-a, lucrările celei de-a doua sesiuni, în Ort., nr. 2, 1964, p. 187.
4) A treia sesiune a Conciliului II – pregătirea și deschiderea sesiuni: dezbaterile, în Ortodoxia, nr. 4, 1964, p. 471.
5) Decretul Conciliului II Vatican asupra apostolatului laicilor, în Ortodoxia, nr. 4, 1967, p. 541.
6) Conciliul I de la Vatican și consecințele lui pentru Biserica romano-catolică, în M.A., nr. 7-8, 1972, p. 560.
7) Rolul Conciliului al II-lea de la Vatican în purtarea dialogului ecumenic, în M.O., nr. 5-6, 1965, p. 467.

73. Ecumenism

1) Roade binecuvântate ale slujirii în duhul ecumenicității, în Ortodoxia, nr. 2, 1963, p. 147.
2) Poziția Ortodoxiei în ecumenism, în Ortodoxia, nr. 2, 1963, p. 187.
3) Aspecte actuale ale ecumenismului, în Ortodoxia, nr. 3, 1965, p. 400.
4) Coordonatele ecumenismului din punct de vedere ortodox, în Ortodoxia, nr. 4, 1967, p. 494.
5) Problematica ecumenică actuală, în Ortodoxia, nr. 2, 1970, p. 296.
6) Aspecte noi ale ecumenismului și contribuția Bisericii Ortodoxe Române, în Ortodoxia, nr. 3, 1973, p. 363.
7) Ecumenism teoretic și ecumenism practic, în Ortodoxia, nr. 3, 1974, p. 440.
8) Elemente ecumenice în orizontul istoric al Sfântului Ambrozie, în Ortodoxia, nr. 2, 1975, p. 245.
9) Premise ecumeniste în unele cărți de cult ortodox, în Ort., nr. 2, 1975, p. 288 și nr. 3, 1975, p. 415 și nr. 1, 1976, p.
30.
10) Dialogul teologic al slujirii, dragostei în ecumenismul contemporan, în Ortodoxia, nr. 3, 1975, p. 446.
11) Ecumenismul și relațiile externe bisericești între 1944-1979, în Ortodoxia, nr. 1, 1980, p. 159.
12) Premise ecumeniste în unele cărți de cult ortodox: despre Sfânta Treime și partenologie , în Ort., nr. 4, 1975, p.
614.
13) Teologul ortodox Karmiris și preocupările sale ecumeniste, în Ortodoxia, nr. 2, 1970, p. 226.
14) Dimensiunea ecumenică a ”Bibliei de la București”, în Ortodoxia, nr. 4, 1988, p. 157.
15) Rolul Sfinților Părinți în elaborarea ecumenismului creștin, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1963, p. 511.
16) Aspecte ale dialogului ecumenic, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1968, p. 81.
17) Vechiul Testament, factor al ecumenismului, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1971, p. 616.
18) Sensul și importanța ecumenismului practic, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1974, p. 649.
19) Comunitatea conciliară – problemă ecumenistă actuală, în Studii Teologice, nr. 3-6, 1976, p. 201.
20) Contribuții ale diagului teologic dintre romano-catolici și lutherani la ecumenismul creștin, în Studii Teologice,
nr. 1-2, 1980, p. 238 și în nr. 3-6, 1980, p. 551 - anglicani.
21) Ecumenismul local al cultelor religioase din România, contribuție la unitate, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1982, p.
266.
22) Ecumenismul practic local, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1982, p. 277.
23) Considerații ortodoxe asupra documentului ecumenic BEM, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1983, p. 527.
24) Problema raportului dintre Biserica locală și Biserica universală, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1991, p. 90.
25) Speranțe ecumenice, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1969, p. 617.
26) Premise ortodoxe pentru dialogul ecumenic, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1969, p. 620.
27) Ortodoxia și ecumenismul, în Mitropolia Banatului, nr. 7-9, 1973, p. 387.
28) Perspective actuale ale ecumenismului, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1980, p. 215.
29) Ecumenism ortodox, în Altarul Banatului, nr. 8-10, 1945, p. 265.

88
30) Necesitatea intensificării acțiunilor ecumeniste pe plan parohial, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1969, p. 675.
31) Despre ecumenismul creștin, importanța și realizarea lui în istorie, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1970, p.
637.
32) Pe drumul ecumenismului în secolul XX, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1972, p. 683.
33) Aspecte noi ale ecumenismului și contribuția Bisericilor din țara noastră, în M.A., nr. 1-3, 1974, p. 65.
34) Ecumenismul religios în literatura lui Gala Galaction, în Mitropolia Olteniei, nr. 11-12, 1966, p. 991.
35) Perspectiva ecumenismului în Bisericile vechi-orientale, în Mitropolia Olteniei, nr. 3-4, 1967, p. 279.
36) Un îndreptar catolic pentru acțiuni ecumenice, în Mitropolia Olteniei, nr. 7-8, 1967, p. 628.
37) Ecumenism și actualitate, în Mitropolia Olteniei, nr. 3-4, 1970, p. 162.
38) Duhul ecumenicității ortodoxe, în Mitropolia Moldovei, nr. 10, 1956, p. 605.
39) Aspecte ale ecumenismului practic, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1973, p. 39.
40) Aspecte noi ale ecumenismului contemporan, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1973, p. 448.
41) Prezența activă a BOR în cadrul ecumenismului, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1975, p. 200.
42) Ecumenism și unitate creștină în concepția patriarhului Iustin Moisescu, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-5, 1980, p.
257.
43) Unitatea Bis. Ort. în abordarea problematicii ecumenice de azi. Contribuția românească în TșiV, nr. 1-3, 1991, p.
17.
44) Un obstacol în calea ecumenismului: prozelitismul confesional, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1970, p.
1053.
45) Gala Galaction, precursor al ecumenismului actual, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1971, p. 660.
46) Eclesiologie și ecumenism în gândirea P. F. Justinian, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1976, p. 365.
47) Prezența și contribuția P. F. Patriarh Justinian în dialogul ecumenic , în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4,
1985.
48) Contribuția scriitorilor patristice din Scitia Minor la dezvoltarea patrimoniului ecumenic creștin în secolele IV-
VI, în Ortodoxia, nr. 1, 1968, p. 3.
49) Atitudini ecumeniste ale BOR în anul 1968, în Ortodoxia, nr. 1, 1969, p. 137.
50) Temeiurile atitudinii BOR față de dialogurile ecumenice cu celelalte biserici creștine, în Ortodoxia nr. 1, 1970, p.
20.
51) Colaborarea și încrederea reciprocă între cultele din România – coordonate ale ecumenismului local , Ort, nr. 1,
1985.
52) BOR și ecumenismul, în Ortodoxia, nr. 4, 1986, p. 11 și Mitropolia Ardealului, nr. 2, 1987, p. 37.
53) Relațiile ecumenice ale BOR în ultimul sfert de veac, în Ortodoxia, nr. 2, 1973, p. 166.
54) Conviețuirea și conlucrarea frățească, de veacuri, dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare – temei al
ecumenismului local din patria noastră, în Studii Teologice, nr. 5, 1987, p. 97.

74. Conciliile ecumenice

1) Consiliul ecumenic al Bisericilor creștine de la Conferința de la Amsterdam – New Delhi , în Ort., nr. 1-2, 1962, p.
3.
2) Programul Consiliului ecumenic al Bisericilor. Precizări în legătură cu rostul și însemnătatea Consiliului
ecumenic bisericesc și CEB. Reorganizarea CE la Adun. Gen. de la New Delhi, în Ort, nr. 1-2, 1962.
3) Dialogul ecumenist din punct de vedere dogmatic, în Ortodoxia, nr. 1, 1974, p. 119.
4) Rolul și responsabilitatea Ortodoxiei în dialogul ecumenic, în Ortodoxia, nr. 2, 1980, p. 366.
5) Contribuții la istoria relațiilor ecumenice româno-anglicane, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1984, p. 482.
6) Atitudini mai noi ale CEB față de religiile necreștine, în Studii Teologice, nr. 4, 1991, p. 84.
7) Rolul Ortodoxiei în cadrul CEB, în Mitropolia Olteniei, nr. 3-4, 1969, p. 259.
8) CEB și problema dialogului dintre Biserici și confesiuni în vederea unirii, în Mitropolia Olteniei, nr. 1-2, 1971, p.
71.
9) Problema sesiunii Comitetului central al CEB de la Addis-Abeba, în Mitropolia Olteniei, nr. 3-4, 1971, p. 268.
10) Despre ”discuțiile ecumenice”, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1962, p. 675.
11) Sesiunea comitetului central al CEB, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1972, p. 702.
12) CEB 11-18 august 1974, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1974, p. 714.
13) Lucrările Comit. central și ale Comit. executiv al CEB (Geneva 7-18 august 1976) , în M.M., nr. 9-12, 1976, p.
612.

89
14) Consultație ecumenică, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1976, p. 693.
15) Consultația ecumenică de la Seminarul Teologic Neamț, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1976, p. 639.
16) Întrunirea comună a Prezidiului și Comitetului Consultativ al CEB, în Mitropolia Moldovei, nr. 4, 1977, p. 271.
17) Sesiunea Comitetului Central și a Comitetului Executiv ale CEB, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1979, p. 196.
18) Colocviul ecumenic de la mănăstirea ”St. Bishoy” - Egipt, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1975, p. 604.
19) A treia întâlnire ecumenică europeană, în Mitropolia Moldovei, nr. 10-12, 1984, p. 729.
20) Documentul de la Lima (BEM) și evaluarea sa teologică, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1986, p. 46.
21) Convergențe și ambiguități în documentul BEM de la Lima, în Mitropolia Moldovei, nr. 5, 1986, p.6
22) A 7-a Adunare generală a CEB, în Teologie și viață, nr. 1-3, 1991, p. ...
23) A 5-a Adunare generală a CEB, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1975, p. 1551.
24) CEB, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-3, 1991, p. 41.
25) Credință și cultură la Adunarea generală a CEB de la Camberra, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 4-6, 1991, p.
54.
26) BOR și CEB, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 10-12, 1991, p. 66.
27) Dialogul ecumenist din punct de vedere dogmatic, în Ortodoxia, nr. 1, 1974, p. 119.

75. Mișcarea Ecumenică

1) Apariția ME și scopul ei de unire a tuturor bisericilor ostile catolicismului, în Ortodoxia, nr. 1, 1949, p. 21-22.
2) Schimbarea directivelor uneori, în Ortodoxia, nr. 1, 1949, p. 23.
3) Rezoluția subiectului în Conferința de la Moscova, în Ortodoxia, nr. 1, 1949, p. 127.
4) Biserica Ortodoxă și ME, în Ortodoxia, nr. 2-3, 1949, p. 199 și în nr. 1, 1950, p. 141.
5) ME și Biserica Ortodoxă Rusă, în Ortodoxia, nr. 4, 1949, p. 158.
6) ME în criză. Mărturii din Biserica Greacă. Datoria Bisericii Ortodoxe, în Ortodoxia, nr. 1, 1954, p. 143.
7) O istorie a ME, în Ortodoxia, nr. 3, 1957, p. 476.
8) Din lucrările ME, în Ortodoxia, nr. 1, 1958, p. 143.
9) Atitudinea ortodoxă față de ME, în Ortodoxia, nr. 3, 1958, p. 476.
10) Tendințe noi în ME, în Ortodoxia, nr. 2, 1960, p. 328.
11) ME; Schița istorică a ME, a Bisericii creștine, a încercărilor sporadice de apropiere și refacere a unității creștine
până la începutul veacului nostru. Tatonări pentru punerea temeliilor ME. Începutul ME de la Conferința de la
Stockholm la cea de la Amsterdam. Baza ME și scopul. Organizarea ME, în Ortodoxia, nr. 1-2, 1962, p. 3.
12) Ortodoxia și ME. Aproape întreaga Ortodoxie participă la ME. Teme teologice și de altă natură care au raport cu
participarea Bisericii Ortodoxe la ME, în Ortodoxia, nr. 1-2, 1962, p. 60.
13) BOR și ME, în Ortodoxia, nr. 1-2, 1962, p. 107.
14) Atitudinea BRC față de ME, în Ortodoxia, nr. 1-2, 1962, p. 153.
15) ME și unitatea creștinilor în stadiul actual, în Ortodoxia, nr. 4, 1963, p. 544.
16) Interpretarea naturii ME în perspectiva contactelor dintre CEB și BRC, în Ortodoxia, nr. 2, 1970, p. 312.
17) Probleme și preocupări în ME de azi, în Ortodoxia, nr. 3, 1971, p. 487.
18) Importanța Bisericii Ortodoxe pentru ME, în Ortodoxia, nr. 3, 1975, p. 501.
19) Avea ME un viitor ?, în Ortodoxia, nr. 1, 1988, p. 7.
20) ME și partajarea resurselor, în Ortodoxia, nr. 4, 1988, p. 153.
21) Are ME un viitor ?, în Mitropolia Ardealului, nr. 5, 1987, p. 3.
22) Sesiunea a IV-a de la Nyborg a CEB, în Mitropolia Olteniei, nr. 1-2, 1965, p. 107.
23) Importanța procesului sinodal pentru ME, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1971, p. 41.
24) Aportul monahismului românesc ortodox în cadrul ME, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-9, 1981, p. 539.
25) Acest dar dumnezeiesc care e ME (ANATEMA), în Teologie și viață, nr. 8-10, 1994, p. 3.

76. Pacea

1) Pacea în principalele religii: religia Chinei, budism, mozaism, creștinism, în Ortodoxia, nr. 3, 1953, p. 340.
2) Pentru pacea a toată lumea Domnului să ne rugăm, în Ortodoxia, nr. 4, 1983, p. 548.
3) Învățătura Sfinților Părinți și scriitori bisericești despre pace, în Ortodoxia, nr. 4, 1983, p. 551.

90
4) Religii lumii în slujba păcii, în Ortodoxia, nr. 2, 1948, p. 147.
5) Pentru pacea a toată lumea, în Ortodoxia, nr. 3, 1984, p. 311 și în nr. 4, 1985, p. 545.
6) Concepția despre pace în confucianism și taoism, în Ortodoxia, nr. 2, 1986, p. 112.
7) Pe pământ pace între oameni bunăvoire, în Ortodoxia, nr. 3, 1955, p. 464.
8) Pacea, obiectiv al misiunii Bisericii Ortodoxe în lume, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1952, p. 3.
9) Temeiuri pentru apărarea păcii, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1952, p. 57.
10) Religia în slujba păcii, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1952, p. 241.
11) Pacea, bunul cel mai de preț al tuturor oamenilor și popoarelor, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1953, p. 3.
12) Pace și prietenie, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1953, p. 447.
13) Miletarismul și pacea, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1953, p. 526.
14) BOR în lupta pentru apărarea păcii, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1953, p. 554.
15) Pacea mesianică la profeții Vechiului Testament, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1954, p. 3.
16) Critica războiului și apărarea păcii la Fericitul Augustin, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1954, p. 577.
17) Ideea de pace și dreptate în scrierile PF Patriarh Justinian, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1955, p. 627.
18) Năzuințele de pace oglindite în credințele și practicile greco-catolice, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1960, p. 552.
19) Pacea creștină după imnografia ortodoxă, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1962, p. 72.
20) Dreptatea și pacea în cartea Psalmilor, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1963, p. 415.
21) Pacea lumii și umanismul creștin, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1967, p. 414.
22) Condițiile morale ale păcii în concepția creștină, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1976, p. 40.
23) ”Slavă lui Dumnezeu și pe pământ pace”, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1983, p. 317.
24) Pentru pace și dezarmare, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1983, p. 631.
25) Pace tuturor, pace lumii contemporane, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1983, p. 624.
26) Porunci, îndemnuri și povățuiri pentru pace în Sfânta Scriptură, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1983, p. 632.
27) Inițiative românești pentru pace și securitate, prin dezarmare nucleară, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1983, p. 644.
28) Dreptul la pace, la existență a popoarelor, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1983, p. 648.
29) Pacea, aspirație legitimă a contemporaneității, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1983, p. 658.
30) Solidaritatea umană după Sfânta Scriptură – factor esențial în realizarea păcii, în S.T., nr. 9-10, 1983, p. 663.
31) Împăcarea și înnoirea lumii în Hristos și pacea pe pământ, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1985, p. 569.
32) Temeiurile lucrării Bisericii pentru apărarea păcii, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1953, p. 247.
33) Pacea în Sfânta Scriptură, în Mitropolia Banatului, nr. 7-9, 1979, p. 436.
34) Permanențe ale păcii în ritualul ortodox, în Mitropolia Banatului, nr. 11-12, 1983, p. 728.
35) Reflecții teologice și istorice asupra păcii, în Mitropolia Banatului, nr. 11-12, 1985, p. 733.
36) Pacea ca temă omiletică, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1963, p. 415.
37) Pacea – virtute creștină, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1971, p. 529.
38) Pacea în viziunea profeților, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1982, p. 123.
39) Reflecții asupra unor probleme morale pe care le ridică salvarea păcii , în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1982, p.
129.
40) Pacea – imperativ vital al omenirii contemporane – sarcinile Bisericii de azi, în M.A., nr. 4-6, 1982, p. 330.
41) Fericiți făcătorii de pace, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-9, 1982, p. 499.
42) Pacea și dezarmarea în lumina Sfintei Scripturi, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-2, 1983, p. 28.
43) Cuvânt pentru pacea a toată lumea – Sfântul Ioan Gură de Aur, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1983, p. 443.
44) Pacea în Sfânta Scriptură, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-2, 1984, p. 40.
45) ”Cultivați pacea”, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-2, 1984, p. 49.
46) Universul social al păcii, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1985, p. 572.
47) Despre stat și pace, în Mitropolia Ardealului, nr. 5, 1986, p. 69.
48) Pentru pace și dezarmare, în Mitropolia Olteniei, nr. 3-4, 1966, p. 301.
49) Rugăciunile îngerești pentru pace, în Mitropolia Olteniei, nr. 11-12, 1967, p. 888.
50) Mărturii ale oamenilor de seamă în favoarea păcii, în Mitropolia Olteniei, nr. 11-12, 1967, p. 925.
51) Sfinții Părinți despre pace, în Mitropolia Olteniei, nr. 11-12, 1983, p. 762.
52) Virtutea iubirii, virtutea păcii pe pământ, în Mitropolia Olteniei, nr. 2, 1986, p. 29.
53) Despre pace, în Mitropolia Olteniei, nr. 2, 1986, p. 35.

91
54) Despre pace. Aspecte biblice, în Mitropolia Olteniei, nr. 2, 1986, p. 23.
55) Despre nașterea lui Hristos și despre pacea creștinilor, în Mitropolia Olteniei, nr. 3, 1986, p. 28.
56) Despre pacea cea dintre noi – Sfântul Grigorie Palama, în Mitropolia Olteniei, nr. 2, 1987, p. 79.
57) Pacea Mea o dau vouă, în Mitropolia Moldovei, nr. 1, 1934, p. 21.
58) Porunca păcii, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1960, p. 628.
59) Parlamentul Mondial al popoarelor pentru pace, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1980, p. 718.
60) Pacea – problemă vitală a omenirii contemporane, în Mitropolia Moldovei, nr. 10-12, 1983, p. 530.
61) Adunarea cultelor din România pentru dezarmare și pace (București, 21-31 iunie 1984), în M.M., nr. 4-6, 1984, p.
245.
62) Sfinții Părinți despre pace. Pacea lui Dumnezeu- pacea Bisericii, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3, 1985, p. 28.
63) Împăcarea și înnoirea lumii în Hristos și pacea pe pământ, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1986, p. 59.
64) ”Să nu ucizi.” Temeiuri creștine pentru pace, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1964, p. 76.
65) Iubirea de oameni și pacea, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1964, p. 95.
66) Evanghelia păcii trăită în diferite structuri actuale ale lumii, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1975, p. 901.
67) BOR – slujitoare a păcii în istoria poporului român, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1980, p. 1020.
68) Pacea după Sfânta Scriptură și scrierile Sfinților Părinți, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1983, p. 815.
69) Hristos este pacea noastră, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1983, p. 825.
70) Din cugetările și sfaturile morale ale Sfinților Părinți și ale unor scriitori clasici români despre pace, război și
dragoste, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1983, p. 841 și în nr. 1-2, 1986, p. 38.
71) Vocația de pace a poporului român, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1983, p. 868.
72) Profeții propovăduiesc pacea, se roagă și luptă pentru ea, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1984, p. 763.
73) Sfântul Vasile cel Mare. Laudă păcii, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1984, p. 772 și în nr. 7-8, 1986, p.
79.
74) Temeiuri teologice pentru apărarea păcii în scrierile PF Patriarh Dr. Iustin Moisescu, în BOR, nr. 7-8, 1985, p.
509.
75) Bunurile păcii, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1986, p. 29.
76) Pace și bunăvoire, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1986, p. 31.
77) Pacea – temă a propovăduirii Bisericii, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1986, p. 34.
78) Fericiți făcătorii de pace, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1986, p. 31.
79) Altar de pace, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1986, p. 36.
80) Pace și umanism, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1986, p. 39.
81) Pacea, independența, libertatea – idealuri scumpe poporului român, în B.O.R., nr. 3-4, 1986, p. 41.
82) Revista BOR – factor activ în lupta pentru pace, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1986, p. 123.
83) Fericiți sunt făcătorii de pace, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1958, p. 188.
84) Cultele din România și lupta pentru apărarea păcii, în Ortodoxia, nr. 2, 1950, p. 199.

77. Culte și concepții religioase. Curente și tendințe

1) Religia tibetanilor - lamaismul, în Ortodoxia, nr. 4, 1951, p. 667.


2) Atitudinea față de lume în brahmanism și creștinism, în Ortodoxia, nr. 3, 1957, p. 503.
3) Platonism și creștinism, în Ortodoxia, nr. 1, 1958, p. 61.
4) Religia evreilor după dărâmarea Ierusalimului (literatura rabinilor – teologia iudaică mistică), Ort, nr 4, 1958, p.
556.
5) Bis. Ort. și religiile necreștine – paralelă între concepțiile religioase, în Ort., nr. 2, 1984, p. 151, în nr. 3, 1984, p.
323.
6) Atitudinea diferitelor religii față de problemele vieții pământești, în Ortodoxia, nr. 2, 1952, p. 195.
7) Religia diferitelor popoare, în Ortodoxia, nr. 2, 1952, p. 201.
8) Învățătura despre omul credincios în cugetarea religioasă indiană și cea ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 2, 1964, p.
306.
9) Încercări de colaborare între religiile actuale, în Ortodoxia, nr. 2, 1969, p. 248.
10) Tendințe sincretiste în cugetarea religioasă indiană, în Ortodoxia, nr. 3, 1959, p. 430.
11) Hinduism și creștinism: diverse teorii și învățături, în Ortodoxia, nr. 4, 1959, p. 584.
12) Mairi și Αγάπη: iubirea de oameni în budism și creștinism, în Ortodoxia, nr. 4, 1959, p. 604.

92
13) Dialog islamo-creștin, în Ortodoxia, nr. , 19, p. .
14) Învățătura despre ”karma” în cugetarea religioasă indiană și rolul faprelor în mântuirea subiectivă după
învățătura ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 4, 1965, p. 550.
15) Declarații asupra religiilor necreștine, în Ortodoxia, nr. 1, 1967, p. 134.
16) Lucrări și discuții noi asupra mandeismului și a raportului acestei religii cu creștinismul , în Ort., nr. 1, 1968, p.
90.
17) Morala islamică oglindită în lucrarea ”Διάλογος” a lui Manuel al II-lea Paleologul, în Ortodoxia, nr. 3, 1972, p.
459.
18) Scrierile sacre ale marilor religii, în Ortodoxia, nr. 1, 1973, p. 66.
19) Poziția creștină față de religiile necreștine, în Ortodoxia, nr. 2, 1973, p. 264.
20) Concepția islamică despre creștinism și dialogul interreligios, în Ortodoxia, nr. 2, 1974, p. 364.
21) Noțiunea de sacrificiu în marile religii, în Ortodoxia, nr. 1, 1974, p. 185.
22) O nouă confesiune creștină în Africa - Kinbanguismul, în Ortodoxia, nr. 3, 1987, p. 12.
23) Învățătura despre ființa religiei din punct de vedere interconfesional, în Ortodoxia, nr. 1, 1958, p. 15.
24) Atitudinea marilor confesiuni creștine față de cultură, în Ortodoxia, nr. 3, 1956, p. 431.
25) Ideea de progres în diferite religii, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1949, p. 1.
26) Ideea de sacrificiu în religiile monoteiste, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1959, p. 34.
27) Religia canaanită, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1959, p. 525.
28) Sistemul castelor din India, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1960, p. 175.
29) Tendințe moderniste în islamismul contemporan, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1960, p. 627.
30) Organizația esenienilor și doctrina lor, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1962, p. 202.
31) Tendințe reformiste și ecumeniste în budismul actual, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1962, p. 515.
32) Curente înnoitoare în islamismul contemporan, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1963, p. 555.
33) Ideea de ahimșa în cugetarea religioasă indiană și iubirea creștină, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1964, p. 573.
34) Rit, ritual, ritualism, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1966, p. 255.
35) Religiile vechilor popoare carpato-danubiene în opera lui Vasile Pârvan, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1966, p.
318.
36) Sincretismul religios în vremea noastră, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1967, p. 144.
37) Theos Megas Derzelas și cultul său sincretist, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1969, p. 111.
38) Irodieni – denumire a esenienilor în Noul Testament, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1970, p. 528.
39) Mithraismul în Dacia, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1971, p. 261.
40) Inumanitatea rasismului, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1972, p. 114.
41) Religia mahomedană oglindită în opera lui Dimitrie Cantemir, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1973, p. 234.
42) Iudaism și elenism în epistolele Sfântului Pavel, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1973, p. 648.
43) Religia Iranului antic, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1973, p. 663.
44) Marile religii necreștine actuale. Iudaismul, în S.T., nr. 1-2, 1974, p. 13 și Budismul, în S.T., nr. 3-4, 1974, p. 203.
45) Cultul șarpelui la Tomis, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1974, p. 226.
46) Marile religii necreștine actuale. Hinduismul, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1974, p. 343.
47) Iisus Hristos în gândirea indiană, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1981, p. 436.
48) Budismul de nord (”Mahayana”) și răspândirea lui, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1985, p. 691.
49) Religia solară a împăratului Iulian Apostatul, în Studii Teologice, nr. 6, 1987, p. 38.
50) Originile, doctrina, răspândirea și influența maniheismului, în Studii Teologice, nr. 3, 1988, p. 102.
51) ”Refrigerium” în mitologie și istoria poporului român, în Studii Teologice, nr. 4, 1990, p. 85.
52) Moksa și theosis –concepția hindusă despre desăvârșire și învățătura creștină despre îndumnezeire , în Studii
Teologice, nr. 4, 1991, p. ...
53) Filosofia religioasă a lui Berdiaev, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1993, p. 3.
54) Minciuna malthusianistă și conștiința creștină, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1953, p. 269.
55) Concepția budistă despre suferință în lumina învățăturii creștine, în Mitropolia Ardealului, nr. 5-6, 1985, p. 311.
56) Islamismul inclus în dialogul cu celelalte religii, în Mitropolia Olteniei, nr. 5-6, 1971, p. 417.
57) Iubirea ca temei al slujirii oamenilor din perspectiva fenomenologiei budiste, în Teologie și viață, nr. 1-3, 1993, p.
...

93
58) Mahometismul, sporul și efectele produse, în B.O.R., nr. 7, 1911, p. 762, nr. 8, 1911, p. ... și în nr. 10, 11 și 12,
1912.
59) Cultul sincretist al lui Jupiter Optimus Maximus în Dacia Romană, în B.O.R., nr. 3-4, 1972, p. 411.
60) Cultele Panteonului roman în Dacia sud-carpatică, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-12, 1979, p. 1237.
61) Asceza la geto-daci, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1980, p. 782.
62) Natura lui Zamolxis potrivit relatării lui Herodot, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1980, p. 799.
63) Starea actuală a budismului, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1956, p. 389.
64) Bhakti și agape - religia Indiei, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1958, p. 225.
65) Bogomilismul, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1963, p. 444.
66) Despre mormoni, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1963, p. 566.

78. Sectarism. Protestantism

1) Despre monahismul protestant, în Ortodoxia, nr. 2, 1957, p. 357.


2) Atitudini ale Sfântului Irineu de Lugdunum față de erezii, în Ortodoxia, nr. 1, 1989, p. 63.
3) Despre confesiunile creștine, în Ortodoxia, nr. 2, 1956, p. 299.
4) Cercetările actuale asupra lui Luther și a protestantismului, în Ortodoxia, nr. 4, 1967, p. 565.
5) Semnificația reformatorică și ecumenică a teologiei lui Luther, în Ortodoxia, nr. 4, 1983, p. 481.
6) Pietismul sectant – îndepărtare de la credința creștină, în Ortodoxia, nr. 1, 1989, p. 54.
7) Teologia mărturisirii de credință lutherane și Ortodoxia, în Ortodoxia, nr. 3, 1991, p. 13 și în nr. 4, 1991, p. 5 și în
nr. 1-2, 1992, p. 5 și în nr. 3-4, 1992, p. 3 și în nr. 1-2, 1993, p. 3.
8) Devieri de la învățătura de credință ortodoxă ivite în Biserică. Conținutul și forma lor, în Ort., nr. 3, 1991, p. 212.
9) Eclesiologia lutherană, în Ortodoxia, nr. 3, 1962, p. 413.
10) Contra sectarismului, în Ortodoxia, nr. 3, 1990, p. 184.
11) Privire istorică asupra schismelor, ereziilor și sectelor, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1950, p. 347.
12) Ideea de transcendență în teologia dialectică protestantă, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1956, p. 194.
13) Protestanții și creștinismul primar, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1967, p. 334.
14) Considerații asupra teologiei protestante după 450 de ani de la Reformă, în S.T., nr. 9-10, 1967, p. 555.
15) Schimbări în concepția protestantă despre Biserica din Răsărit, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1965, p. 673.
16) Opinii protestante cu privire la epicleza euharistică, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1965, p. 689.
17) Frământări șipreocupări actuale în protestantism, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1971, p. 252.
18) Legislația sectară, în Altarul Banatului, nr. 7-8, 1944, p. 311.
19) Preocupări și orientări în predica protestantă contemporană din Germania apuseană privite din punct de vedere
al BOR, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1980, p. 299.
20) Adventiștii și CEB, în Mitropolia Olteniei, nr. 1-2, 1971, p. 70.
21) Considerații asupra sectelor, în Mitropolia Moldovei, nr. 1, 1926, p. 14.
22) Din procedeele adventiștilor, în Mitropolia Moldovei, nr. 7, 1926, p. 146.
23) Lista cărților trebuitoare în lupta cu rătăcirile religioase din țara noastră, în M.M., nr. 9, 1928, p. 235.
24) Imprudența confesională, în Mitropolia Moldovei, nr. 8, 1932, p. 205.
25) BOR și celelalte confesiuni - inochentismul, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9, 1928, p. 769 și în nr. 1, 1929, p.
153 și în nr. 3, 1929, p. 197 și în nr. 4, 1929, p. 289.
26) Adventismul românesc, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1930, p. 711.
27) Secta biserica lui Dumnezeu apostolică, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1, 1931, p. 49.
28) Biserica lutherană a Serbiei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1984, p. 129.
29) Teologi, probleme și curente noi în protestantismul contemporan, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1967, p. 247.
30) Motive care determină pe unii creștini ortodocși să treacă la alte culte, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1952, p. 894.

79. Omul și viața

1) Duhul omului și perspectiva îndreptării noastre, în Altarul Banatului, nr. 1-3, 1993, p. 31.
2) Mărturie în favoarea femeii, în Altarul Banatului, nr. 7-9, 1993, p. 35.
3) Mijloace de îmbunătățire a condiției umane în sistemele religioase și filosofice ale lumii , în Altarul Banatului, nr.
7-9, 1993, p. 38 și în nr. 10-12, 1993, p. 70.

94
4) Un model de prietenie în Vechiul Testament – David și Ionatan, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1965, p. 288.
5) Chipul moral al femeii în scrierile lui Solomon, în contextul concepției iudaice a femeii, M.A., nr. 4-6, 1981, 278
6) Omul – chip și asemănare a lui Dumnezeu, deși poartă ranele păcatelor, în M.A., nr. 7-9, 1981, p. 549.
7) Strădaniile oemnirii pentru îmbunătățirea condiției umane și sporirea calității și vieții, MA, nr 10-12, 1981, p. 782.
8) Sentimentul vieții, în Mitropolia Ardealului, nr. 3-4, 1983, p. 133.
9) Profesia și vocația în concepția creștină, în Mitropolia Olteniei, nr. 5-6, 1971, p. 327.
10) Relația dintre oameni și formele ei de manifestare în viața morală, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1959, p. 188.
11) Solidaritatea umană, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1960, p. 615.
12) Problema omului, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1961, p. 23.
13) ”Nu mai este iudeu, nici elin”, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1963, p. 42.
14) Natura și omul creștin, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1973, p. 322.
15) Implicațiile morale ale relației om-natură în contextul preocupărilor ecologice, în M.M., nr. 4-6, 1984, p. 322.
16) Viața și valoarea ei după Sfinții Părinți capadocieni, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1986, p. 68.
17) Femeia în teologia ortodoxă, rolul și misiunea ei, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1986, p. 184.
18) Responsabilitatea tineretului în și pentru lumea contemporană după învățătura Bis. Ort., M.M., nr. 3, 1988, p. 27.
19) Responsabilitate și coresponsabilitate în apărarea vieții umane, în Mitropolia Moldovei, nr. 3, 1988, p. 51.
20) Biserica și sănătatea poporului, în Teologie și viață, nr. 1-3, 1992, p. 113.
21) Aspecte ale apofatismului antropologic, în Teologie și viață, nr. 8-10, 1992, p. 55.
22) Persoana deschisă relațiilor cu alte persoane și funcția persoanei. Criza antropologiei în secolul XX , în Teologie
și viață, nr. 8-10, 1994, p. 38.
23) Omul lui Hristos, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 6, 1945, p. 242.
24) Rolul Bisericii în promovarea încrederii între oameni, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1984, p. 748.
25) Valoarea trupului ca templu al Duhului Sfânt, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1986, p. 59.
26) Solidaritatea umană în lumina învățăturii creștine, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-3, 1992, p. 72.
27) Temeiurile dogmatice ale valorii vieții umane, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1984, p. 630.
28) Structuri tematice cu implicații în gândirea teologică după lucrarea lui Erwin Schrodinger: ”ce este viața ? Și
spirit, și materie”, în Studii Teologice, nr. 4, 1991, p. 140.
29) Lupta Sfinților Părinți împotriva sclaviei, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1953, p. 165.
30) Sfinții Părinți despre trup, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1957, p. 299.
31) Valoarea vieții umane și apărarea ei, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1983, p. 477.
32) Viața ca temă omiletică după Sfânta Scriptură, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1983, p. 513.
33) Temeiuri morale creștine pentru apărarea vieții, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1984, p. 641.
34) Aspectul comunitar al vieții umane și creștine, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1985, p. 471.
35) Dreptul la viață, în Studii Teologice, nr. 1, 1986, p. 70.
36) Persoana și individul – două entități diferite, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1993, p. 44.
37) Statutul femeii în mesajul lui Hristos, în Altarul Banatului, nr. 7-9, 1992, p. 51.
38) Raporturile dintre părinți și copii după cărțile didactice ale Vechiului Testament, în S.T., nr. 1-2, 1969, p. 100.
39) Creștinismul și drepturile fundamentale ale omului, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1952, p. 134.
40) Situația femeii ân islamism și creștinism, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1957, p. 244.

80. Mănăstirile și bisericile: arhitectură

1) Mănăstirile și vizitatorii, în Mitropolia Moldovei, nr. 8, 1928, p. 194.


2) Din trecutul mănăstirii Agafton, în Mitropolia Moldovei, nr. 9, 1928, p. 925.
3) Descrierea arhitectonică a bisericii ”Cuvioasa Parascheva” din Ștefănești, în M.M., nr. 7-8, 1931, p. 197.
4) Sfințirea Sfintei mănăstiri Agapia-Veche, în Mitropolia Moldovei, nr. 5, 1938, p. 145.
5) Biserica ”Pogorârea Duhului Sfânt” – Valea Lupului, în Mitropolia Moldovei, nr. 5, 1938, p. 154.
6) Sfințirea bisericii din satul Războieni, în Mitropolia Moldovei, nr. 9, 1938, p. 321.
7) Mănăstirea Slatina, în Mitropolia Moldovei, nr. 2-3, 1939, p. 86.
8) Mănăstirea Moldovița, vechi monument de artă bisericească, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1955, p. 14.
9) Mănăstirea Putna, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1955, p. 137.
10) Începuturile arhitecturii religioase în Moldova și ctitoriile de la Baia, în M.M., nr. 7-8, 1955, p. 381.

95
11) Biserica Sfântul Gheorghe - Hârlău, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1955, p. 391.
12) Biserica Sfântul Dimitrie din Suceava, în Mitropolia Moldovei, nr. 8-9, 1956, p. 467.
13) Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Botoșani, în Mitropolia Moldovei, nr. 11-12, 1956, p. 714.
14) Biserica Sfântul Gheorghe de la mănăstirea Sfântul Ioan din Suceava, în M.M., nr. 5-7, 1957, p. 473.
15) Știri despre mănăstirea Soveja sau Dobromira, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-7, 1957, p. 480.
16) Mănăstirea Dragomirna, în Mitropolia Moldovei, nr. 8-9, 1957, p. 635.
17) Biserica domnească din Rădăuți, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1958, p. 70.
18) Biserica Golia, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1958, p. 460.
19) Biserica Sfântul Ioan din Vaslui, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1958, p. 607.
20) Mănăstirea Văratec, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1958, p. 611.
21) Biserica Înălțarea de la Mănăstirea Neamțu, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-10, 1958, p. 782.
22) Biserica din Tazlău, în Mitropolia Moldovei, nr. 11-12, 1958, p. 903.
23) Biserica Sfântul Ilie din Suceava, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1959, p. 80.
24) Mănăstirea armenească Zanca - Suceava, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1959, p. 236.
25) Biserica din Bălinești, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1959, p. 328.
26) Biserica Sfântul Nicolae din Rădăuți, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1959, p. 473.
27) Catedrala episcopală de la Roman, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1959, p. 616.
28) Biserica din Părhăuți, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1959, p. 623 și în nr. 3-4, 1960, p. 244.
29) Mănăstirea Galata, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1960, p. 338.
30) Biserica Sfântul Atanasie din Podgoria Copou, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1960, p. 466.
31) Biserica Sfântul Gheorghe din Botoșani, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1960, p. 665.
32) Biserica Sfântul Onufrie de lângă Siret, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1961, p. 81.
33) Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Iași, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1961, p. 351.
34) Opera lui Grigorescu din Mănăstirea Agapia, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1961, p. 538.
35) Biserica Sfântul Nicolae din Dorohoi, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1961, p. 683.
36) Biserica Sfinții 40 de Mucenici din Iași, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1962, p. 40.
37) Biserica Sfânta înviere din Suceava, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1962, p. 209.
38) Biserica Înălțarea Domnului din mănăstirea Neamț, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1962, p. 317.
39) Voronețul, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1963, p. 68.
40) țesături și broderii din secolul XVII de la biserica Coșula, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1963, p. 259.
41) Biserica Sfântul Ioan Zlataust din Iași, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1963, p. 277.
42) Mănăstirea Moldovița ieri și azi, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1963, p. ...
43) Biserica lui Dragoș Vodă din Putna, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1964, p. 140.
44) Vechi biserici din Suceava, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1964, p. 149.
45) Însemnări pe o Evanghelie de la biserica Voroneț, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1964, p. 151.
46) O Evanghelie donațiune domnească de la biserica Sfântul Nicolae din Câmpulung Moldovenesc , în Mitropolia
Moldovei, nr. 3-4, 1964, p. 151.
47) Arhitectura bisericească în epoca lui Petru Rareș, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1964, p. 257.
48) Pictura Suceviței și datarea ei, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1964, p. 206.
49) Mănăstirea Balica din Iași, o ctitorie din veacul al XVI-lea a boierilor Buzești din Țara Românească , în
Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1964, p. 273.
50) Acțiunea de reparație și restaurare a monumentelor istorice bisericești, în M.M., nr. 7-8, 1964, p. 345.
51) Catedrala mitropolitană din Iași, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1964, p. 365.
52) Biserica Sfântul Gheorghe – Mitropolia Veche – din Iași, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1964, p. 398.
53) Însemnări despre unele mănăstiri și schituri din Moldova după cronica Mitropoliei Moldovei și Sucevei din anul
1857, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-10, 1964, p. 504.
54) Biserica mănăstirii Hlincea, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1965, p. 82.
55) Biserica ”Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul” din Arbore, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1965, p. 201.
56) Biserica Adormirea Maicii Domnului din mănăstirea Humorului, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1965, p. 311.
57) Grafitele de la Moldovița, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1965, p. 419.
58) Barocul bisericesc din Iași, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-10, 1965, p. 513.
59) Mănăstirea Agapia, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-10, 1965, p. 524.

96
60) O ctitorie târzie: Mănăstirea Doljăști - Roman, în Mitropolia Moldovei, nr. 11-12, 1965, p. 611.
61) Biserica ”Precista Mare” din orașul Roman, în Mitropolia Moldovei, nr. 11-12, 1965, p. 636.
62) Biserica de lemn din Răpciuni-Ceahlău – astăzi la Muzeul Satului din București, în M.M., nr. 1-2, 1966, p. 78.
63) Data primului incendiu la Putna, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1966, p. 15.
64) O nouă citorie necunoscută a lui Alexandru Lăpușneanu: Mănăstirea de peste Vale de la Vânătorii Bistriței , în
Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1966, p. 178.
65) Fosta Enache din Constanța – arhitectura bisericii Trei Ierarhi din Iași ?, în M.M., nr. 5-6, 1966, p. 293.
66) Mănăstirea Putna – studiu aprofundat, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1966, p. 424.
67) Schitul Sucmezeu și hrisovul domnesc al lui Scarlat Gheorghe Ghica Voievod-1758, în M.M., nr. 5-6, 1967, p.
396.
68) Biserica Mănăstirii Argeș, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1967, p. 505.
69) Un Evangheliar de la Neagoe Basarab la Mănăstirea Sucevița, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1967, p. 510.
70) Biserica Aroneanu, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1967, p. 521.
71) Biserica Sfântul Dumitru din Ionășeni, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-10, 1968, p. 557.
72) Mănăstirea Trestiana, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-10, 1968, p. 562.
73) Bisericile curții domnești din Iași, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1969, p. 312.
74) Întregiri la istoria Bisericii moldovene până la Ștefan cel Mare, după mărturii noi, în M.M., nr. 5-6, 1969, p. 324.
75) Schitul Tarcău, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1969, p. 359.
76) Bisericile de lemn din Moldova, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-9, 1969, p. 479.
77) Biserica Sfântul Ilie de lângă Suceava, în Mitropolia Moldovei, nr. 10-12, 1969, p. 648.
78) Despre Schitul Brătești ”din codrul Pașcanilor”, însemnat centru cultural școlar din secolul al XVIII-lea , în
Mitropolia Moldovei, nr. 10-12, 1969, p. 628.
79) Mănăstirea de maici de la Gîrcina, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1971, p. 100.
80) Mănăstirea din satul Strâmba, județul Vaslui, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1971, p. 272.
81) Biserica de la Volovăț și mormântul lui Dragoș Vodă, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1971, p. 374.
82) Biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Piatra Neamț, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1971, p. 500.
83) Biserica Precista Mare din Roman, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1972, p. 78.
84) Mănăstirea Cetățuia, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1972, p. 498.
85) Broderiile din Moldova. Aere și epitafe. Stadiul cercetărilor, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1973, p. 62.
86) Un așezământ monahal moldovenesc în Dobrogea – Mănăstirea Taita, în M.M., nr. 1-2, 1973, p. 121.
87) Broderiile din Moldova. Aere și epitafe, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-10, 1973, p. 656.
88) Influențe moldovenești în stilul unor biserici de lemn din Transilvania, în M.M., nr. 9-10, 1973, p. 672.
89) Biserica Războieni, județul Neamț, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1974, p. 275.
90) Biserica Arbure, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1974, p. 404.
91) Noi considerații privind biserica de lemn de la Putna, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1975, p. 115.
92) Tratarea ansamblului de pictură de la biserica Arbure, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1975, p. 167.
93) Obiecte de cult din secolele XII-XIII pe teritoriul Moldovei, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1975, p. 74.
94) Biserica de la Bălinești, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1976, p. 108.
95) Biserica Părhăuți, ctitoria marelui logofăt Gavriil Trotușanul, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1976, p. 400.
96) Biserica din Botoșana, județul Suceava, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1976, p. 411.
97) O ctitorie moldovenească din Transilvania: Biserica ”Doamnei” din Moglănești-Toplița, în M.M., nr. 5-6, 1976.
98) Paul din Alep despre Biserica Ortodoxă din Moldova, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1976, p. 494.
99) Restaurarea bisericii din Războieni, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1976, p. 546.
100) Biserica de lemn din Țigău – Bistrița, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-8, 1976, p. 563.
101) Biserica Dobrovăț - date istorice, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3, 1977, p. 159.
102) Mănăstirea Dobrovățului, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1978, p. 521.
103) Noi documente referitoare la biserica Sfântul Dumitru - Suceava, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-8, 1978, p. 568.
104) Monahi transilvăneni viețuitori în mănăstirile din Moldova, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1978, p. 726.
105) Monumente istorice bisericești din Arhiepiscopia Iașilor în viziunea și preocupările PF Patriarh Iustin , în
Mitropolia Moldovei, nr. 3-5, 1980, p. ...
106) Ctitoriile mitropolitului Veniamin Costachi, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-5, 1980, p. 376.
107) Biserica din bârne din Obărșeni, Vaslui, ctitoria marelui voievod Costachi Lupu, în M.M., nr. 3-5, 1980, p. 380.

97
108) Contribuții la istoria mănăstirii Pângărați, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1980, p. 156.
109) Arpecte arhitectonice inițiale și metamorfoze ulterioare ale mănăstirii Putna, în M.M., nr. 1-3, 1981, p. 82.
110) Biserici de lemn din ținutul Botoșanilor, în Mitropolia Moldovei, nr. 4-6, 1981, p. 334.
111) Biserica mănăstirii Probota ca monument de artă bisericească, în Mitropolia Moldovei, nr. 4-6, 1981, p. 344.
112) Însemnări voievodale pe cărți vechi românești și pe obiecte din metale prețioase, în M.M., nr. 4-6, 1981, p. 358.
113) Biserica de lemn cu hramul ”Sfântul Gheorghe”, satul Voronești, comuna Miroslava, județul Iași, în Mitropolia
Moldovei, nr. 7-9, 1981, p. 564.
114) Biserica de lemn cu hramul ”Sfinții Împărați”, satul Gălăiești, județul Iași, în M.M., nr. 7-9, 1981, p. 566.
115) Pravila de la Putna la 400 de ani, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-9, 1981, p. 578.
116) Schitul Sucmezeu din ținutul Putnei, metoh al Schitului celui Mare din Galiția, în M.M., nr. 10-12, 1981, p. 772.
117) O mănăstire dispărută – biserica de la Săngeap-Iași, în Mitropolia Moldovei, nr. 10-12, 1981, p. 776.
118) Sf. moaște din bis. parohială Miclăușești, mărturii ale vieții bisericești în Moldova, M.M,, nr. 7-9, 1983, p. 468.
119) Biserica de lemn cu hramul ”Sf. Gheorghe”, satul Păușești, Dumești, Iași, în M.M., nr. 4-6, 1984, p. 420.
120) Biserica de lemn cu hramul Sfântul Prooroc Isaia, Cîrlig, Popricani, Iași, în M.M.., nr. 4-6, 1984, p. 422.
121) Mănăstirea Bistrița – studiu aprofundat, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-9, 1984, p. 505.
122) Inscripții și unele însemnări de la biserica din parohia Vorona Mare, județul Botoșani, MM, nr 7-9, 1984, p. 649
123) Biserica și unele însemnări, în Mitropolia Moldovei, nr. , 19, p. .
124) Mănăstirea Secu, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3, 1985, p. 171.
125) Mănăstirea Văratec, în Mitropolia Moldovei, nr. 10-12, 1985, p. 777.
126) Unele particularități întâlnite la mănăstirea Vorona, județul Botoșani, în M.M., nr. 1-2, 1986, p. 120.
127) Un monument de artă din secolul XVIII de la Golăești, Iași, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1986, p. 246.
128) Două monumente de artă de la sfârșitul secolului XVIII ... de Macarie, egumenul mănăstirii Voroneț, în
Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1986, p. 251.
129) Sprijinul acordat de Mănăstirea Vorona unor biserici de mir, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1986, p. 255.
130) Urme ale schitului Oneago, în Mitropolia Moldovei, nr. 4, 1986, p. 114.
131) Biserica de la Războieni, ctitorie între ”amintire și pomenire”, în Mitropolia Moldovei, nr. 6-8, 1986, p. 100.
132) Biserica din Poeni, județul Iași, în Mitropolia Moldovei, nr. 4, 1987, p. 109.
133) Mănăstirea Grăjdeni – o ctitorie a voievodului Petru Rareș, în Mitropolia Moldovei, nr. 4, 1987, p. 110.
134) Lăcașuri de cult și așezări străvechi de pe pământul Moldovei, în Mitropolia Moldovei, nr. 2, 1988, p. 110.
135) Contribuții privind arhitectura în lemn din județul Vaslui. Biserici de lemn, în M.M., nr. 4, 1988, p. 88.
136) Schitul Hadâmbu, în Mitropolia Moldovei, nr. 3, 1989, p. 124.
137) Biserica ”Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil” – Pașcani, în Mitropolia Moldovei, nr. 1, 1989, p. 103.
138) Schitul Bujoreni, în Mitropolia Moldovei, nr. 1, 1989, p. 110.
139) Mănăstirea Sucevița, în Teologie și viață, nr. 9-12, 1991, p. 213.
140) Mănăstirea Varsa Moldoviței, în Teologie și viață, nr. 9-12, 1991, p. 215.
141) Biserica Sfântul Nicolae din Bălinești, în Teologie și viață, nr. 1-3, 1992, p. 129.
142) Contribuții la istoria mănăstirii Putna, egumeni, în Teologie și viață, nr. 8-10, 1992, p. 91.
143) Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Iași, în Teologie și viață, nr. 11-12, 1992, p. 203.
144) Mănăstirea Războieni, în Teologie și viață, nr. 1-3, 1993, p. 71.
145) Schitul Pocrov, tradiție și actualitate, în Teologie și viață, nr. 1-3, 1993, p. 89.
146) Tezaure ale culturii și spiritualității medievale românești: colecțiile de artă religioasă din cadrul Mitropoliei
Moldovei și Bucovinei, în Teologie și viață, nr. 11-12, 1993, p. 90.
147) Schitul Vovidenia. Tradiție și actualitate, în Teologie și viață, nr. 1-4, 1994, p. 89.
148) Biserica ”Sfânta Treime”, în Teologie și viață, nr. 5-7, 1994, p. 203.
149) Mănăstirile ortodoxe moldovene până la mijlocul secolului al XV-lea: organizare și proprietăți , în Teologie și
viață, nr. 8-10, 1994, p. 18.
150) Mănăstirea Cocoș, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3, 1916, p. 209.
151) Mănăstirea Cozia, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3, 1928, p. ...
152) Biserica Sfântul Dumitru din București, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5, 1932, p. 348.
153) Documente privitoare la Schitul ”Zagavei” din județul Iași, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5, 1932, p. 363.
154) Schitul ”Fundul Cătinii”, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1933, p. 42.
155) Mănăstirea Poiana, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1938, p. 205.

98
156) Mănăstirea Hurezi, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 2-3, 1954, p. 244.
157) Mănăstirea Snagov, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 2-3, 1954, p. 258.
158) Mănăstirea Dealu, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 2-3, 1954, p. 283.
159) Mănăstirea Tismana, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 2-3, 1954, p. 306.
160) Mănăstirea Sinaia, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 2-3, 1954, p. 313.
161) Mănăstirea Zamfira, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 2-3, 1954, p. 323.
162) Cruci memoriale în București, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1960, p. 1078.
163) Un monument de artă religioasă: ctitoria mitropolitului Antim Ivireanul, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4,
1961, p. 223 și în nr. 3-4, 1963, p. 347.
164) Manuscrise slave din mănăstirea Putna, în B.O.R., nr. 1-2, 1962, p. 10 și în nr. 7-8, 1962, p. 688.
165) Istoricul ctitoriilor bucureștene ale lui Nicolae Vodă Mavrogheni, în B.O.R., nr. 3-4, 1962, p. 339.
166) Biserica de lemn din Cizer, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1963, p. 131.
167) Restaurarea monumentelor istorice, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1963, p. 140.
168) Două locașuri sfinte din trecut: mănăstirea Panaghia și schitul Lăculețe, în B.O.R., nr. 11-12, 1963, p. 1204.
169) Despre Mănăstirea Câmpulung, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1964, p. 284.
170) Câteva documente turcești necunoscute privitoare la Mănăstirea Cocoș, în B.O.R., nr. 11-12, 1964, p. 1110.
171) Știri noi asupra complexului istoric al Mănăstirii și Curții Domnești din Câmpulung Muscel, în Biserica
Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1965, p. ...
172) Biserica Sfânta Ecaterina din București, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1967, p. 163.
173) Mănăstirea Curtea de Argeș, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1967, p. 697.
174) Biserica de la Deagul de Sus – Argeș, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1967, p. 1210.
175) Odoare sfinte și cărți vechi din biserica parohială Bunești – Argeș, în B.O.R., nr. 11-12, 1967, p. ...
176) Din odoarele de artă de la Dragomirna, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1967, p. 1240.
177) Un tezaur al istoriei și culturii locale: biserica necunoscută din secolul al XV-lea descoperită la Lerești -
Muscel, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-5, 1968, p. 446.
178) Școala miniaturistă de la Dragomirna, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-5, 1968, p. 455 și în nr. 7-8, 1968, p.
959 și în nr. 9-10, 1968, p. 1180 și în nr. 11-12, 1968, p. ...
179) Basilica romană cu baptisteriu din Urbs Morisena, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-5, 1968, p. 469.
180) Biserica Cuvioasa Parascheva din Moșoaia – județul Argeș, în B.O.R., nr. 11-12, 1968, p. 1360.
181) Tâmpla bisericilor ortodoxe, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1968, p. 1365.
182) Biserica domnească din Rădăuți, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1969, p. 391.
183) Mănăstirea Mrăcunia, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1969, p. 1212.
184) Biserici armene, monumente de artă, din Moldova, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1969, p. 1222.
185) Portretele murale de la Snagov și Tismana, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1970, p. 175.
186) Mărturii documentare despre mănăstiri din eparhia Buzăului, în B.O.R., nr. 7-8, 1970, p. 812.
187) Inscripții inedite de la mănăstirea Negru Vodă din Câmpulung Muscel, în B.O.R., nr. 1-2, 1972, p. 127.
188) Mănăstirea Cernia – centru de cultură bisericească și artă monahală, în B.O.R., nr. 3-4, 1972, p. 358.
189) ”Mișeii” Câpulungului medieval și biserica ”Sfântu Gheorghe” Olari, în B.O.R., nr. 3-4, 1972, p. 362.
190) Schitul Pocrov și importanța lui pentru viața și cultura bisericească din Moldova în secolul al XVII-lea , în
Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1972, p. 819.
191) Monumentul lapidar de la Lacul Negru – Argeș, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1973, p. 833.
192) Epitaful de la mănăstirea Negru Vodă din Câmpulung Muscel, în B.O.R., nr. 3-5, 1973, p. 433.
193) Mănăstirea și așezământul spitalicesc Sfântul Pantelimon de lângă București în B.O.R., nr. 11-12, 1973, p.
1295.
194) Schituri–metocuri ale Mănăstirii Sfântul Pantelimon, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1974, p. 110.
195) Mănăstirea Tismana, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1974, p. 1390.
196) Hrisovul mitropolitului Antim Ivireanul pentru schitul din Gheorghița, în B.O.R., nr. 11-12, 1974, p. 1401.
197) Mănăstirile BOR din Transilvania și Banat în secolul al XVIII-lea, în B.O.R., nr. 1-2, 1975, p. 208.
198) Din tradițiile inventarierii monumentelor istorice bisericești din țara noastră în B.O.R., nr. 5-6, 1975, p. 70.
199) Un locaș de cult ortodox la temelia bisericii din cetatea Prejmer, în B.O.R., nr. 7-8, 1975, p. 935.
200) Mănăstirile pământene din Țara Românească în epoca Regulamentului organic, B.O.R., nr. 9-10, 1975, p. 1165.
201) Mănăstirea ”Sfânta Ana” din Rohia (Maramureș), în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1976, p. 760.

99
202) Importanța bisericii din Drăgăiești – Vâlcea pentru arhitectura românească din secolul XVI, în Biserica
Ortodoxă Română, nr. 9-12, 1976, p. 1042.
203) Biserica de lemn din Vechea (județul Cluj), autentic document de istorie românească, în B.O.R., nr. 9-12, 1977.
204) Contribuții la descifrarea inscripțiilor de la Murfatlar, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-12, 1977, p. 1024.
205) Biblioteca Mavrocordaților de la Mănăstirea Văcărești, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-12, 1977, p. ...
206) Mănăstirea Strehaia în preajma evenimentelor pașoptiste, în lumina unor documente inedite , în Biserica
Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1978, p. 812.
207) Valoroase monumente de artă bizantină în Banat, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1978, p. 1036.
208) O biserică de curte feudală descoperită la Drăgoești (județul Suceava), în B.O.R., nr. 1-2, 1979, p. 179.
209) Ctitoria brașovenilor din Șchei la Roman, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1979, p. 209.
210) Bunurile culturale aflate la mănăstirile și bisericile din județul Prahova, în B.O.R., nr. 9-12, 1979, p. ...
211) Despre grupul statuar de la Năeni, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1980, p. 515.
212) Un așezământ de cultură fondat de Nicolae Iorga: Muzeul de Artă religioasă de la Vălenii de Munte , în Biserica
Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1980, p. 618.
213) Documente de la Athos privitoare la câteva mănăstiri din Moldova, în B.O.R., nr. 5-6, 1980, p. 629.
214) Unele date privind biserica Sfinților Voievozi din Roman, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1980, p. 671.
215) Mănăstirile bucureștene–importante centre de cultură în veacul al XVIII-lea, în B.O.R., nr. 7-8, 1980, p. 810.
216) Biserica de la Slăveni - Olt, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1980, p. 822.
217) Vatra mănăstirii Glavacioc în secolele V-XIX, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1980, p. 1047.
218) Biserica din Baia de Aramă, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1980, p. 1204.
219) Biserica Sfântul Nicolae – Sârbi după o cartografie necunoscută, în B.O.R., nr. 3-4, 1981, p. 445.
220) Monumente bisericești puțin cunoscute, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1981, p. 781.
221) Însemnări despre biserici și mănăstiri din Țara Românească, în B.O.R., nr. 7-8, 1981, p. 912.
222) Informații despre vestigiile de la mănăstirile din nordul Dobrogei, în B.O.R., nr. 1-2, 1982, p. 189.
223) Biserica de lemn – document al unității românești, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1982, p. 315.
224) Schitul Fusea, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1982, p. 394.
225) Locașuri de cult șiașezări străvechi pe pământul Munteniei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1985, p. 110.
226) Nicolae Iorga și mănăstirea Cernica, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1986, p. 116.
227) Ctitorii buzoiene atribuite de tradiție Doamnei Neaga, dar infirmate de istorie, în B.O.R., nr. 7-8, 1986, p. 116.
228) Locul bisericii de lemn românești în context european, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1987, p. 71.
229) Mănăstirea Văratec, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1988, p. 156.
230) Știri noi despre Mănăstirea Cocoșu, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 4-6, 1991, p. 116.
231) Catedrala și reședința patriarhală din București, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1989, p. 197.
232) Elemente bizantine în arta bisericească din Țara Românească în sec. al XVI-lea, în B.O.R., nr. 1-2, 1990, p. 166.
233) Biserici în Moldova de Răsărit, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1934, p. 38.

81. Idei filosofice

1) Problema polemicii ideilor filosofice și religia, în A.B., nr. 7-9, 1993, p. 49 și în nr. 10-12, 1994, p. 107.
2) Dialog probabil între Socrate și Platon, în Altarul Banatului, nr. 1-3, 1995, p. 25.
3) Contribuția unui scriitor vechi creștin la înțelegerea sistemului platonic al lui Protagora, MA, nr 7-8, 1960, p. 560.
4) Unele principii ale filosofiei morale indiene oglindite în lucrarea ”Panciantantra” privite din punct de vedere al
doctrinei creștine, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1972, p. 721.
5) Problema adevărului în filosofie, în Mitropolia Moldovei, nr. 4, 1940, p. 198.
6) Dialogul iubirii în planul credinței la Martin Ruber, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1975, p. 35.
7) Semnificația mitului peșterii lui Platon, în Teologie și viață, nr. 9-12, 1991, p. 204.
8) Ideea de Dumnezeu în filosofia lui Descartes și problema sa ontologică, în B.O.R., nr. 5, 1930, p. 385.
9) Durkheim și sociologia religioasă, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5, 1930, p. ...
10) Ideea de Dumnezeu în filosofia lui Descartes, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 6, 1930, p. ...
11) Durkheim și totemismul ca religie primară, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 6, 1930, p. 528.
12) Criticismul kantian și problema ontologică, în B.O.R., nr. 7-8, 1930, p. 629 și în nr. 10, 1930, p. 913.
13) Argumentul ontologic la Spinoza, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11, 1930, p. 1005 și în nr. 12, 1930, p. ....

100
14) Filosofia Fericitului Augustin, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 12, 1930, p. ...
15) Filosofia religioasă a lui Nicolae Berdiaev, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1993, p. 3.
16) Filosofia confesiunilor creștine, în Altarul Banatului, nr. 7-8, 1944, p. 297.
17) Premisele unei filosofii creștine la Clement Alexandrinul, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1958, p. 193.

82. Superstiție. Spiritism. Ocultism. Teosofie. Incinerare

1) Religie, superstiție, ocultism, spiritism și teosofie, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1949, p. 304.
2) Superstițiile și obscurantismul mistic, în Studii Teologice, nr. 3-6, 1950, p. 280.
3) Superstițiile și combaterea lor, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1950, p. 590.
4) Spiritismul, o primejdie religioasă, morală și socială, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1953, p. 454.
5) Cunoașterea ocultă – falsificare a cunoașterii adevărului, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1954, p. 174.
6) Practici magice și combaterea lor, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1954, p. 439.
7) Divinația, falsa prezicere a viitorului, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1954, p. 554.
8) Teoria reîncarnării și eshatologia creștină, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1956, p. 180.
9) Lipsa de temeinicie a spiritismului, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1956, p. 318.
10) Mitul ca reprezentare a divinității, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1959, p. 22.
11) Incinerarea morților și teologia ortodoxă, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1962, p. 414.
12) Scrieri omiletice împotriva superstițiilor în BOR, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1963, p. 461.
13) Mișcarea satanistă și influența ei în societatea contemporană, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1993, p. 89.
14) Despre inovații în săvârșirea serviciilor divine, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1953, p. 279 și în nr. 7-8, 1957, p.
562.
15) Cremațiunea, în Mitropolia Moldovei, nr. 2, 1932, p. 76.
16) Creștinismul și arderea morților, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1936, p. 42.
17) În legătură cu problema incinerării, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1967, p. 1189.
18) Păcatul arderii morților, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-1, 1936, p. 42.
19) Concepția yoga și atitudinea ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 4, 1974, p. 687.
20) Premisele originii orientale ale teosofiei moderne, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1959, p. 213.

83. Creație literară: tipărituri, tiparnițe

1) Creația literară de inspirație creștină ortodoxă, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1992, p. 110.
2) Șase veacuri în acrostih, de Picu Pătruț, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1993, p. 76.
3) Documente de limba română, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1993, p. 95.
4) Mihai Eminescu și limba veche, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1975, p. 66.
5) Contribuții bisericești la dezvoltarea limbii literare românești în vechile manuscrise omiletice, în M.B., nr. 4, 1988.
6) Monumente de limbă românească, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1963, p. 525.
7) Contribuții lingvistice ale clerului român în lumina ”Dicționarul de lingviști și filosofi români” , în Mitropolia
Ardealului, nr. 1-3, 1981, p. 167.
8) Monumente de limbă și literatură veche: Codicele sibian și Cazania de la Cluj, în M.A., nr. 7-9, 1981, p. 521.
9) Palia de la Orăștie, în Mitropolia Ardealului, nr. 4-6, 1982, p. 309.
10) Eminescu și cugetarea sacră, în Mitropolia Olteniei, nr. 1, 1991, p. 45.
11) Nicole Iorga, culme a elocinței românești, în Mitropolia Olteniei, nr. 1, 1991, p. 29.
12) Observații și opinii noi în legătură cu tipăriturile ieromonahului Macarie, în M.M., nr. 5-9, 1969, p. 382.
13) Însemnătatea culturală și religioasă a tipăriturilor coresiene, în Mitropolia Moldovei, nr. 11-12, 1970, p. 638.
14) Tiparnița de la biserica Trei Ierarhi – Iași. Cea dintâi carte imprimată în Moldova, în M.M., nr. 3-4, 1971, p. 204.
15) Tiparnițe moldovenești de carte bisericească de la mitropolitul Varlaam la mitropolitul Veniamin Costachi, în
Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1972, p. ...
16) Un moment important în istoria limbii române literare: Noul Testament de la Bălgrad (1648), MM, nr. 9-12, 1972.
17) Locul Didahiilor lui Antim Ivireanul în Istoria limbii române literare, în M.M., nr. 5-6, 1976, p. 374.
18) Noi considerații cu privire la izvoarele poemului ”Luceafărul”, de Mihai Eminescu, M.M., nr. 3-4, 1978, p. 302.

101
19) Versificația Psaltirei mitropolitului Dosoftei, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-8, 1978, p. 561.
20) Tipărituri și manuscrise ale mitropolitului Dosoftei identificate în vestul Transilvaniei în M.M., nr. 9-12, 1978.
21) Trecutul Bisericii românești în viziunea eminesciană, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1979, p. 173.
22) Romanitatea limbii române, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-5, 1980, p. 392.
23) Arghezi: ”Singur și pieziș”, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-5, 1980, p. 371.
24) Metafore – simboluri dacice în gândirea și poezia lui Mihai Eminescu, în M.M., nr. 6-8, 1980, p. 546.
25) Psaltirea dențăles, Iași 1680, în Mitropolia Moldovei, nr. 6-8, 1980, p. 605.
26) Tipărituri ale mitropolitului Dosoftei, în Mitropolia Moldovei, nr. 4-6, 1981, p. 315.
27) Tetraevanghelul de la Humor cu portretul lui Ștefan cel Mare. Un secol de la prezentarea sa la Academia
Română , în Mitropolia Moldovei, nr. 7-9, 1981, p. ...
28) Cartea românească de învățătură a luminatului mitropolit Varlaam Moțoc, în M.M., nr. 7-9, 1983, p. 460.
29) Cugetarea ”veche” religioasă în opera lui Mihai Eminescu, în Mitropolia Moldovei, nr. 1, 1988, p. 90.
30) Chipul lui Eminescu în sculptura monumentală, în Mitropolia Moldovei, nr. 1, 1988, p. 108.
31) Nicolae Iorga: călătoriile istoricului și seducția literaturii, în Mitropolia Moldovei, nr. 4, 1988, p. 93.
32) Gheorghe Asachi, în Mitropolia Moldovei, nr. 4, 1982, p. 103.
33) Alexandru Vlahuță și legăturile lui cu mănăstirea Agapia, în Mitropolia Moldovei, nr. 5, 1988, p. 96.
34) Eminescu – luceafărul poeziei, în Mitropolia Moldovei, nr. 3, 1989, p. 45.
35) Mihai Eminescu despre Biserică, în Mitropolia Moldovei, nr. 3, 1989, p. 53.
36) Mihai Eminescu: permanență definitoriea devenirii românești, în Mitropolia Moldovei, nr. 3, 1989, p. 59.
37) Mihai Eminescu și hramul jubiliar al mănăstirii Putna, în Mitropolia Moldovei, nr. 3, 1989, p. 75.
38) Alecu Russo, în Mitropolia Moldovei, nr. 3, 1989, p. 115.
39) Originea limbii române în concepția lui Timotei Cipariu, în Mitropolia Moldovei, nr. 2, 1989, p. 55.
40) Valoarea religioasă în axiologia lui Tudir Vianu, în Teologie și viață, nr. 1-3, 1991, p. 106.
41) Luceafărul în enciclopediile lumii, în Teologie și viață, nr. 1-3, 1991, p. 135.
42) Nucleul lexical și autohton moldovenesc și numele Moldova, în Teologie și viață, nr. 11-12, 1993, p. 39.
43) Structura și funcțiile miturilor, în Teologie și viață, nr. 4-8, 1991, p. 152.
44) Începuturile artei tipografice în Moldova, în Teologie și viață, nr. 11-12, 1993, p. 39.
45) Tiparnițe bisericești în Iași, în secolele XVI-XIX, în Teologie și viață, nr. 11-12, 1993 p. 44.
46) Tipografia grecească de la mănăstirea Cetățuia, în Teologie și viață, nr. 11-12, 1993, p. 58.
47) Psaltirea în versuri, în Teologie și viață, nr. 11-12, 1993, p. 151.
48) Reînființarea tipografiei mănăstirii Neamț în anul 1922, în Teologie și viață, nr. 8-10, 1994, p. 27.
49) Personalitatea diaconului Coresi și rolul lui în cultura românească, în B.O.R., nr. 3-4, 1959, p. 287.
50) Coresi, editor și tipograf, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1959, p. 307.
51) Apostolul tipărit în 1547 la Târgoviște de Dimitrie Liubavici, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1960, p. 510.
52) Mihail Moxa și opera sa, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1960, p. 907.
53) O sărbătoare a cărții românești: 400 de ani de la apariția Tetraevanghelului, în B.O.R., nr. 1-2, 1961, p. 161.
54) Circulația vechii cărți bisericești, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1961, p. 169.
55) Contribuții la studierea limbii și literaturii vechi. Sinonimele în Noul Testament de la Bălgrad, BOR, nr 7-8, 1962
56) Date noi cu privire la activitatea diaconului Coresi ca editor, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1963, p. 781.
57) Doi cărturari brașoveni: Ion Duma și Radu Duma, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1963, p. 977.
58) Preocupările de carte ale episcopului Melchisedec și biblioteca sa, în B.O.R., nr. 11-12, 1963, p. 1146.
59) Știri noi privind circulația Cazaniei lui Varlaam, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1964, p. 372.
60) Cercetări vechi și noi despre Nicolae Milescu, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1964, p. 562.
61) Udriște Năsturel și răspândirea romanului religios ”Varlaam și Ioasaf”, în B.O.R., nr. 1-2, 1965, p. 64.
62) Precizări în legătură cu predosloviile Noului Testament de la Bălgrad, în B.O.R., nr. 1-2, 1965, p. 113.
63) Traduceri în limba română din literatura religioasă orientală, în B.O.R., nr. 5-6, 1965, p. 561.
64) Eminescu și ”Cărticica sfătuitoare” a monahului Nicodim, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1965, p. 575.
65) Prima simplificare a ortografiei cu caractere chirilice, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1965, p. 777.
66) Tiparul bucureștean de carte bisericească în anii 1740-1750, în B.O.R., nr. 9-10, 1965, p. 845.
67) Cultura teologică a stolnicului Constantin Cantacuzino, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1965, p. 943.
68) Influența romanului ”Varlaam și Ioasaf” în folclorul românesc, în B.O.R., nr. 1-2, 1966, p. 191.

102
69) Aspecte ale activității de tipărire și răspândire a cărților bisericești românești în Transilvania, Muntenia și
Moldova în secolul al XVIII-lea, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1967, p. 1218.
70) O carte de doctrină și pietate ortodoxă: Evanghelia cu învățătură, în B.O.R., nr. 7-8, 1969, p. 740.
71) Tipografia Mitropoliei Bucureștilor în a doua jumătated a secolului al XVIII-lea, în B.O.R., nr. 7-8, 1969, p. ...
72) Literatura teologică bizantină în preocupările lui Nicolae Iorga, în B.O.R., nr. 11-12, 1969, p. 1248.
73) Legendă și adevăr istoric în cântecul bătrânesc al mănăstirii Argeșului: balada meșterului Manole, în Biserica
Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1970, p. ...
74) Despre limba românească din textele bilingve slavo-române, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1970, p. 575.
75) Precizări în legătură cu tiparnița de cărți slavo-bisericești de la Cracovia, în B.O.R., nr. 7-8, 1970, p. 749.
76) Despre originea și semnificația etimologică a toponimicului ”Argeș”, în B.O.R., nr. 7-8, 1970, p. 778.
77) Istoriografia Școlii Ardelene, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1972, p. 399.
78) Tipografia Mitropoliei Bucureștilor între anii 1810-1864, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1972, p. 583.
79) Evanghelia lui Cantacuzino și circulația ei în Țările Române, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1973, p. ...
80) Popa Mihai, un interesant copist din secolul al XVII-lea, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1973, p. 1268.
81) O veche carte românească puțin cunoscută: ”Poslania” canonicului Nichita Horvat, B.O.R., nr. 3-4, 1974, p. 436.
82) Conflictul din balada ”Meșterul Manole”, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1974, p. 458.
83) Literatura religioasă bizantină în opera lui Demostene Russo, în B.O.R., nr. 7-8, 1974, p. 1051.
84) Arhieraticonul român de la 1705, copiat de Axinte Uricariul, în B.O.R., nr. 11-12, 1974, p. 1403.
85) Mihai Eminescu, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1975, p. 109.
86) Relațiile dintre ”Tipografia Diaconului Coresi” din Șcheii Brașovului și ”Tipografia Honteriană” din Cetate , în
Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1975, p. 426.
87) Învă o carte tipărită de mitropolitul Antim Ivireanul, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1976, p. 349.
88) Scrieri inedite ale mitropoliților din Moldova, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1976, p. 785.
89) Tipar de carte bisericească pentru arabi în vremea lui Constantin Brâncoveanu, în B.O.R., nr. 7-8, 1976, p. 792.
90) Un manuscris necunoscut – Patericul Sfânului Ierarh Calinic de la Cernica, în B.O.R., nr. 5-6, 1977, p. 531.
91) I. H. Rădulescu și cățile grecești tipărite la București, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-12, 1977, p. 944.
92) Despre începuturile limbii române, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-12, 1977, p. 1044.
93) Romanul ”Varlaam și Ioasaf” în epoca voievodului Neagoe Basarab, în B.O.R., nr. 5-6, 1978, p. 594.
94) 101 manuscrise slave în Transilvania în secolele XII-XVIII: Biblioteca Academiei Române, în Biserica Ortodoxă
Română, nr. 5-6, 1978, p. 608 și în nr. 3-4, 1979, p. 531.
95) Cartea bisericească, factor de promovare a unității spirituale, lingvistice și cultual-naționale a poporului român ,
în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1979, p. 97.
96) Circulația Patericului în manuscrise românești, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1979, p. 131.
97) Cartea bisericească, factor de promovare a unității spirituale, lingvistice și culturale-naționale a poporului
român, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1979, p. 130 și în nr. 3-4, 1979, p. 364.
98) Biblia de la 1936, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1979, p. 414.
99) Despre recenta ediție a Noului Testament, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1979, p. 131.
100) Mihai Eminescu, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1979, p. 724.
101) Legenda Evangheliei în opera lui Eminescu, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1979, p. 743.
102) Circulația Lavsaiconului și Limonariului în manuscrise românești, în B.O.R., nr. 9-12, 1979, p. 1188.
103) Din predosloviile cărților noastre bisericești – predoslovia Mineiului pe ianuarie a episcopului Chesarie al
Rîmnicului, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1980, p. ...
104) Proloage la Pidalionul tipărit de mănăstirea Neamț, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1980, p. 216.
105) La centenarul nașterii lui Tudor Arghezi, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1980, p. 591.
106) Letopisețul cantacuzinesc – varianta Căldărușani, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1980, p. 655.
107) Credință, cunoaștere, poezie, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1980, p. 576.
108) Circulați ”Scării” Sfântului Ioan Scărarul în manuscrise românești în B.O., nr. 7-8, 1980, p. 857.
109) 300 de ani de la tipărirea la Iași a ”Psaltirii de-nțăles a Sfântului Împărat Prooroc David” de către mitropolitul
Dosoftei al Moldovei, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1980, p. 1159.
110) Mihail Sadoveanu la centenarul nașterii sale, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1980, p. 1173.
111) Letopisețul cantacuzinesc, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1981, p. 144.
112) Goga – centenarul nașterii poetului, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1981, p. 323.

103
113) Considerații privitoare la prezența în Transilvania a tipăriturilor bucureștene din veacul al XVII-lea , în Biserica
Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1981, p. 334.
114) Evanghelia cu învățătură din anul 1581. Considerații, precizări și accente, în B.O.R., nr. 7-8, 1981, p. 888.
115) George Enescu. La centenarul nașterii sale, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1982, p. 168.
116) O carte veche de jertfelnic a mănăstirii Glavacioc, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1982, p. 180.
117) Limba Liturghierului românesc. Evoluția și importanța ei pentru formarea și unitatea limbii noastre literare , în
Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1982, p. ...
118) Contribuții la datarea Psaltirii șchenene, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1982, p. 565.
119) Palia de la Orăștie, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1982, p. 692.
120) Sfânta Scriptură în cultura românească, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1986, p. 91.
121) Copia lui Picu Pătruț după ”Divanul” lui Dimitrie Cantemir, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1987, p.
81.
122) Pasărea măiastră în mitologia artelor la români, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1987, p. 101.
123) Filiația cronografelor românești de tip Danovici, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1987, p. 180.
124) Un manuscris de propovedanii inedit de la sfârșitul secolului XVIII, în B.O.R., nr. 5-6, 1988, p. 134.
125) 480 de ani de la tipărirea Liturghierului slavon al lui Macarie, în B.O.R., nr. 7-8, 1988, p. 52.
126) Biblia de la București, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1988, p. 69.
127) Reconstrucția și editarea științifică a celor mai vechi pravile românești pe baza izvoarelor și a versiunilor, în
Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1988, p. 145.
128) Mihai Eminescu - comemorare, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1989, p. 70.
129) Mihai Eminescu și Țara făgăduinței, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1990, p. 63.
130) Pravila de la Govora (1640-1641), în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1990, p. 67.
131) Antim Ivireanul și contribuția sa la desăvârșirea formei românești a textelor biblice, în B.O.R., nr. 1-2, 1990.
132) Evanghelie și cultură la români, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-3, 1992, p. 49.
133) Când a fost scrisă cartea ce se cheamă ”Răspunsul împotriva catehismului calvinesc”, BOR, nr 1-3, 1992, p 100
134) Valori expresive ale limbii literare românești în Cazania de Varlaam și perenitatea importanței sale omiletice, în
Studii Teologice, nr. 5-6, 1991, p. 110.
135) Predicile lui Antim Ivireanul – contribuții unificatoare ale limbii literare românești, în S.T., nr. 1-2, 1974, p. 53.
136) Contribuții mai noi cu privire la izvoarele Cazaniei mitropolitului Varlaam, în S.T., nr. 9-10, 1974, p. 749.
137) Marii ierarhi moldoveni și limba literară, în Teologie și viață, nr. 11-12, 1993, p. 77.

84. Istorie

1) Căderea Constantinopolului sub turci, în Ortodoxia, nr. 3, 1953, p. 381.


2) Războiul de independență 1877-1878 – studiu aprofundat, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1977, p. .
3) Un domnitor ctitor –urcarea pe tron, înfăptuiri cultural-artistice bisericești, în M.M., nr. 10-12, 1977, p. 76.
4) Unirea Principatelor Române – 24 ianuarie 1859, înfăptuiri, activanți, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1978, p. 8.
5) De la conștiința de neam la conștiința națională – trăsătură distinctă a istoriei românilor, MM, nr. 5-8, 1978, p. 50
6) Unirea 1918 – cea mai mare faptă din viața neamului nostru, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1978, p. 655.
7) Unirea Principatelor – la 120 de ani, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1979, p. 5.
8) Statul dacic de la Burebista la Decebal, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-6, 1979, p. 390.
9) Aniversarea a 2050 de ani de la creearea statului dac centralizat și independent al lui Burebista, în Mitropolia
Moldovei, nr. 6-8, 1980, p. ...
10) Istoria străbună în gândirea și scrisul preotului Constantin Matasă, în Mitropolia Moldovei, nr. 6-8, 1980, p. 475.
11) Burebista – regele întregii lumi geto-dace, în Mitropolia Moldovei, nr. 6-8, 1980, p. 479.
12) Dascălul Deceneu, în Mitropolia Moldovei, nr. 6-8, 1980, p. 482.
13) Etnogeneză și continuitate în istoriografia românească din perioada pașoptistă, în M.M., nr. 6-8, 1980, p. 553.
14) Strădanii pentru unirea tuturor românilor, în Mitropolia Moldovei, nr. 6-8, 1980, p. 589.
15) Unirea este bucuria și înălțarea neamului, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3, 1981, p. 3.
16) Revoluția din 1821, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3, 1981, p. 13.
17) Mihai Viteazul și conștiința unității etnice a românilor, în Mitropolia Moldovei, nr. 4-6, 1981, p. 216.
18) Alexandru cel Bun - activitate, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1982, p. 111.

104
19) Pe urmele voievozilor: Ștefan cel Mare, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-4, 1982, p. 210.
20) Unirea, poporul a făcut-o, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3, 1984, p. 9.
21) Unirea în perspectiva istoriei naționale - contribuții, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3, 1985, p. 4.
22) Iașul unirilor românești, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1986, p. 11.
23) Revoluția de la 1821 condusă de T. Vladimirescu–ctitor și ajutător de locașuri străbune, în M.M., nr 3, 1986, p. 88
24) Opera istorică a cronicarului bizantin I. Kinnamos și importanța ei pentru istoria României, MM, nr 6, 1986, p 70
25) Decebal, regele-erou al Daciei, în Mitropolia Moldovei, nr. 5, 1987, p. 10.
26) Elemente romane la est de Carpați în prima jumătate a mileniului I e.n., în M.M., nr. 2, 1988, p. 46.
27) Fapte uitate din Bucovina de altădată, în Teologie și viață, nr. 11-12, 1993, p. 127.
28) Moartea lui Ștefan sub semnul unității naționale, în Teologie și viață, nr. 1-4, 1994, p. 61.
29) Biserica în timpul domniei lui Ștefan cel Mare, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1964, p. 717.
30) Unele probleme în legătură cu Răscoala de la Bobâlna, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1968, p. 189.
31) Ideea conștiinței de neam în tipăriturile coresiene, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1970, p. 1076.
32) Contribuția Țărilor Române la dobândirea independenței naționale a poporului grec , în Biserica Ortodoxă
Română, nr. 1-2, 1972, p. 130.
33) Clerici și teologi medici de-a lungul istoriei poporului român, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-5, 1973, p.
401.
34) Dimitrie Cantemir, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1973, p. 1031.
35) Noi mărturii ale civilizațiilor vechi și ale gliei străbune, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1975, p. 638.
36) Realități și posibilități eclesiastice la Vlahi în vremea lui Mihai Viteazul, în B.O.R., nr. 5-6, 1975, p. 667.
37) Mihai Viteazul în predica iezuitului Piotr Skargo, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1975, p. ...
38) Românii în mileniul migrațiilor, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1975, p. 729.
39) Coincidențe și relații generale între Anglia și Daco-Romania, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1975, p. 746.
40) O cronică necunoscută a Războiului pentru independență, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1976, p. 535.
41) Valea Albă sau Războieni, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1976, p. 711.
42) Comemorarea morții lui Mihai Viteazul și însemnările heraldice ale acestuia, în B.O.R., nr. 7-8, 1976, p. 730.
43) Vlad Țepeș, 500 de ani de la moartea lui, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-12, 1976, p. 973.
44) Răscoalele țărănești din 1907, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-3, 1977, p. 27.
45) Războiul de independență, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1977, p. 361.
46) BOR și Războiul de independență, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1977, p. 535.
47) Contribuția BOR la păstrarea limbii și unității etnice a românilor din Transilvania, B.O.R., nr. 5-6, 1977, p. 551.
48) Adevăr și legendă despre pământul strămoșesc, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1977, p. 761.
49) ”Decebal per Scorilo”, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1977, p. 798.
50) Revoluția din 1848 în Țările Române, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1978, p. 501 și ... în Transilvania, în
Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-10, 1989, p. 88.
51) Dobrogea, vatră permanentă de comunicări etnoculturale între românii de pretutindeni, în B.O.R., nr. 5-6, 1978.
52) Contribuția BOR la realizarea idealului de independență a poporului român, în B.O.R., nr. 7-8, 1978, p. 844.
53) Vechi legende despre geto-daci și preocupări ale strămoșilor noștri, B.O.R., nr. 7-8, 1978, nr. 9-10, 1978, p. 956.

105