You are on page 1of 2

83.

A gerincvelőről általában
Medulla spinalis
Kisujjnyi vastagságú, szürkéssárga henger alakú szerv.A velőcső alsó részéből alakul ki.
A gerinccsatornában liquor és burok veszi körül, melyek rögzítik is.
Elhelyezkedése: a canalis vertebralisban halad- a foramen magnum-tól a L1-2-es csigolyáig .
Elülső és hátulsó felszínén hosszanti barázda halad.
Szakaszai szegmentumok szerint:
Önmagában nem szelvényezett azonban a belőle kétoldalt (párban ) szimmetrikusan kilépő ( a foramen
intervertebrale-n) gerincvelői idegek ilyen külleművé teszik.
Egy-egy szegmentum határát a csigolyaközök jelzik.
- Cervicalis szakasz -8 szegmentumból áll= 8 idegpár
Itt a gerincvelői idegek számozása a csigolya íve felett kezdődik- ebből adódik , hogy a 7 db nyaki
csigolyának 8 szegmentuma van. ( példa: C8-as gerincvelői ideg a C7-es csigolya alatt lép ki- Th 1
felett, C1- es ideg: os occipitale-C1 között))
- Thoracalis szakasz-12 szegmentumból áll=12 idegpár
Innen kezdődően a gerincvelői idegek számozása a csigolyák alatti kilépés szerint számozódik.
( példa: Th12-es gerincvelői ideg kilép a Th12-L1 között)
- Lumbalis szakasz- 5 szegmentumból áll =5 idegpár
( példa: L5-ös gerincvelői ideg kilép az L5-S1 között)
- Sacralis szakasz- 5 szegmentumból áll =5 idegpár
- Coccygealis szakasz- 1 szegmentumból áll = 1 idegpár
A gerincvelő nem egyenletes vastagságú, benne 2 helyen megvastagodás található:
- Intumescentia cervicalis – innen erednek a felső végtag idegei
- Intumescentia lumbalis- innen erednek az aló végtagot ellátó idegek
Bár a gerincvelő csak az L1-2-es csigolyáig tart, alatta is lépnek ki belőle idegek- ezek a gerincsatornában
lefele futva létrehoznak egy lófarokszerű képződményt- cauda equina.