EXPERTIZA CONTABILĂ ÎN PROCESUL CIVIL ŞI PENAL

1

CUPRINS
CAP. I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND EXPERTIZA, EXPERTIZA CONTABILĂ ŞI EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ……. 2 1.1. 1.2. 1.3. Conceptul de expertiză.................................................................................... 2 Expertiza contabilă………………………………………………………….. 2 Expertiza contabilă judiciară………………………………………………. 4

CAP.II. EXPERTIZA CONTABILĂ ÎN PROCESUL CIVIL ŞI PENAL……...9 2.1. Expertiza contabilă în procesul civil…………………………………………..9 2.1.1 2.1.2 Caracteristicile procesului civil………………………………………………..9 Obiectivele expertizei contabile judiciare în procesul civil………………….10

2.1.3. Numirea expertului şi efectuarea expertizei în procesul civil………………..11 2.1.4. Conţinutul raportului de expertiză contabilă…………………………………12 2.1.5. Utilizarea expertizei ca mijloc de probă în procesul civil……………………17 2.2. Expertiza contabilă în procesul penal………………………………………...18 2.2.1. Caracteristicile şi etapele procesului penal…………………………………….18 2.2.2. Obiectivele expertizei contabile în procesul penal…………………………….19 2.2.3. Numirea expertului şi efectuarea expertizei…………………………………...20 2.2.4. Conţinutul raportului de expertiză……………………………………………..22 2.2.5. Utilizarea expertizei contabile ca mijloc de probă……………………………..22

CAP. III. CONCLUZII ……………………………………………………………..23 BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………….24

2

adică priceput. cuprinzând rezultatul examinării faptelor din punctul de vedere al exactităţii formale şi materiale şi părerea expertului asupra cauzelor şi efectelor în legătură cu obiectul supus cercetării sale. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea 1 http://dexonline.CAP. pentru a căror rezolvare se cer cunoştinţe de specialitate în domeniul ştiinţei. specializate. Expertiza este un mijloc de dovadă. Expertiza are imprimată deci o impresie personală şi critică a expertului. filatelică. expertul exprimându-şi propriul punct de vedere în ceea ce priveşte faptul sau faptele asupra cărora a efectuat expertiza. cauzei sau litigiului ce se cercetează. grafologică. raport întocmit de un expert asupra cercetărilor făcute 1 . reglementat de Codul de procedură civilă şi de Codul de procedură penală.. şi se referă la lucrarea unei persoane experimentate. asupra unei situaţii. contabilă” etc.2. medicală. Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte expertiza ca fiind o cercetare cu caracter tehnic făcută de un expert. I. Conceptul de expertiză Cuvântul expertiză provine de la latinescul „expertus”. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND EXPERTIZA. la care recurge instanţa în cazul în care. a cărei lămurire interesează soluţionarea cauzei. de navigaţie civilă. 1. Expertiza contabilă Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. expertiza putând fi: tehnică. la cererea unui organ de jurisdicţie sau de urmărire penală ori a părţilor. Expertiza constituie o activitate care depăşeşte acţiunea de control şi pe cea de verificare. este nevoie de lămurirea unor împrejurări de fapt.ro/definitie/expertiza. EXPERTIZA CONTABILĂ ŞI EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ 1..04. tehnicii. site consultat la 25. probleme etc. criminalistică.1. pentru stabilirea adevărului obiectiv.2010 3 .

Potrivit opiniei autorului Ion Florea şi a coautorilor lucrării “ Introducere în expertiza contabilă şi în auditul financiar” . Berheci. Sfera expertizei contabile cuprinde întreaga activitate economico-financiară a unui agent economic. http://www.părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. expertiza contabila poate fi judiciară – solicitată de anumite organe pentru soluţionarea cauzelor aflate în stare de anchetă. 3 în particular. Dar. 4 După destinaţia sa. efectuată în vederea lămuririi modului în care sunt reflectate în documente şi evidenţa tehnic-operativă şi contabilă anumite fapte. în partea activă a Tabloului experţilor contabili.C. în general.ceccar. http://www. cercetare sau judecată – 2 CECCAR. Expertizele contabile pot fi efectuate numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii. cu scopul final de a se stabili în mod ştiinţific. Introducere în expertiza contabilă şi în auditul financiar.2010 3 I. I. Florea.pdf. R. Bucureşti. cu viza la zi. expertiza are. Standardul profesional nr. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. reprezentând în esenţă o consultaţie de specialitate şi conţinând ca element principal punctul de vedere sau opinia celui care o efectuează.ceccar. sunt strâns legate de activitatea de control. 9 4 CECCAR. site consultat la 25.ro/_b/ro/st_35.pdf. spre deosebire de control. Standardul profesional nr. Macovei. Ed. 35-Cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile. fiind înscrise. care este o activitate continuă de verificare. 35-Cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile.2010 4 . un caracter fragmentar (de discontinuitate). expertizele. de regulă. intervenind numai în anumite împrejurări. situaţii de natură economico-financiară. CECCAR. corectitudinea sau incorectitudinea administrării patrimoniului. actualizat anual de către Corpul Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR).04. se numesc expertize contabile judiciare. Evident este vorba despre o opinie autoritară sub aspect profesional şi autorizată din punct de vedere legal. M. ataşate sau nu unui proces penal. Florea. Ea are ca obiect de cercetare situaţia economico-financiară a patrimoniului şi capacitatea acestuia de a genera profit. p.04. site consultat la 25. aşa cum rezultă din documentele primare şi evidenţa tehnic-operativă şi contabilă privind intrarea şi ieşirea legală a valorilor materiale şi băneşti. şi expertiza contabilă.2 Expertiza contabilă este o formă de cercetare ştiinţifică.ro/_b/ro/st_35. 2008. analiză şi îndrumare. împrejurări.

2/2000. nr. 5 Astfel potrivit Ordonanţei Guvernului nr.3. Potrivit acestor reglementări legale. 7 5 Art. Publicat în Monitorul Oficial. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară care. se află în Codurile de procedură civilă şi penală şi în Ordonanţa nr. Lucrările efectuate de către alţi profesionişti. de a întocmi situaţiile financiare şi de a efectua expertize contabile. 65/1994 privind organizarea activităţii 6 de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. efectuarea expertizelor contabile judiciare sau extrajudiciare este dreptul exclusiv al experţilor contabili . îndeosebi a celor judiciare. Asupra constatărilor. concluziilor. chiar dacă sunt denumite Rapoarte de expertiză contabilă şi chiar dacă respectă metodologia de elaborare a acestora. 24. Partea I nr. 65/1994 privind activitatea de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi.2 din Ordonanţa Guvernului nr. precum şi modul de efectuare a expertizelor contabile. 1. cercetare sau judecată. 65 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. fără să existe un dosar de anchetă. deşi nu reglementează expertiza contabilă în mod explicit. expertul contabil întocmeşte raport. 13 din 8 ianuarie 2008 7 Ordonanţa Guvernului nr. sunt simple lucrări de specialitate şi nu au calitatea legală de expertize contabile. Reglementările procedurale privind alegerea şi numirea experţilor contabili. 26 din 25/01/2000 5 . conţin reglementări aplicabile expertizei în general. cu modificările şi completările ulterioare şi în Ordonanţa nr. al . Expertiza contabilă judiciară Reglementările legale privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare se află în Ordonanţa Guvernului nr. Publicat în Monitorul Oficial.sau extrajudiciară – solicitată de persoane fizice sau juridice interesate. opiniilor şi recomandărilor sale. Partea I nr. 26 din 25/01/2000 6 Ordonanţa Nr. republicată în Monitorul Oficial al României. partea I. de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară. expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are competenţa profesională de a organiza şi conduce contabilitatea. 2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară. privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară.

Reglementările profesionale se adresează deopotrivă expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. Expertiza contabilă judiciară constituie un mijloc de probă. Ea se încredinţează de instanţele respective unor specialişti pentru a constata şi evalua anumite fapte. Expertiza contabilă judiciară este un mijloc de probă în justiţie. 35 privind expertizele contabile şi în Codul Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili. precum şi a proceselor penale privind infracţiuni prin care au fost aduse pagube patrimoniului. dintre acestea şi persoane fizice. stabilind în acest scop punctele asupra cărora experţii numiţi urmează să se pronunţe. în vederea lămuririi unor împrejurări de fapt şi stabilirii adevărului obiectiv. în scopul soluţionării litigiilor dintre persoane juridice. Codul penal. Codurile juridice sunt: Codul civil. au dreptul să apeleze la sprijinul unor specialişti. Necesitatea efectuării expertizei este determinată şi de existenţa unor interpretări diferite într-o singură problemă care trebuie lămurite de specialişti. în Norma profesională nr. care să examineze faptele şi să-şi spună punctul de vedere. regăsindu-se în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CECCAR. la care organul de urmărire penală sau instanţa de judecată apelează.85/2006 privind procedura insolvenţei). În activitatea lor de apărare a legalităţii şi dreptăţii. pe care judecătorii nu le-ar putea procura sau aprecia ei înşişi. Cadrul normativ privind expertizele judiciare este format din codurile juridice şi materialele normative specifice (exemplu: Legea nr. penale. a litigiilor de muncă sau arbitrale şi să stabilească adevărul pentru a putea pronunţa hotărâri temeinice şi legale. În acest scop. prin expertize. o formă de cercetare şi lămurire a unor fapte sau împrejurări de natură economico-financiară. indicate de organele judiciare. motivat şi fundamentat. Când pentru 6 . respectiv cărora le solicită un aviz calificat şi competent. Codurile de procedură conţin părţi distincte dedicate expertizelor. Codul de procedură civilă şi Codul de procedură penală. acestea. instanţele judecătoreşti şi organele de urmărire penală au sarcina să clarifice situaţiile de fapt care fac obiectul proceselor civile. la cererea părţilor sau din oficiu. iar în codurile civil şi penal se găsesc articole care fac direct sau indirect referire la experţi.

Folosind expresia de „expert” legiuitorul s-a referit la o anumită categorie de persoane care. putem desprinde următoarele caracteristici ale acesteia: 7 . ajută organele care au dispus numirea la soluţionarea cauzei. dispunerea probei cu expertiza se realizează întotdeauna la iniţiativa instanţei de judecată sau a organului de cercetare penală. Expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau acceptate. cunoştinţele dobândite şi. la cererea părţilor implicate în procesul judiciar. calitatea acesteia şi corelaţia cu celelalte probe administrate în cauzele supuse cercetării şi judecării. în funcţie de nivelul ştiinţific. Trebuie făcută o distincţie între dispunerea probei cu expertiza contabilă şi admiterea solicitării uneia dintre părţi privind proba cu expertiza.lămurirea unor împrejurări de fapt. atestarea obţinută în urma unui examen. Expertizele contabile judiciare se află la punctul de interferenţă dintre domeniul contabilităţii şi domeniul dreptului. îndeplinind funcţia de probă ştiinţifică. sunt experţi într-un anumit domeniu de activitate. pe când admiterea probei se face la solicitarea (iniţiativa) uneia dintre părţi. Obiectul de cercetare al expertizelor contabile îl constituie fenomenele şi procesele economice reflectate de documentele cu valoare probatorie indicate de către fiecare parte aflată în litigiu. stabilind obiectivele asupra cărora ei urmează să se pronunţe. organul judiciar putând să admită sau să respingă concluziile expertizei contabile judiciare. Expertizele contabile judiciare sunt probe individuale administrate de organul judiciar. concluziile acestora neputând fi automat însuşite de către organul care le-a dispus sau le-a acceptat. iar prin constatările şi concluziile pe care le formulează. Astfel. Din studierea literaturii de specialitate şi a actelor normative în vigoare care reglementează expertiza contabilă judiciară. cu scopul stabilirii adevărului material şi justei soluţionări a litigiilor sau a cauzelor aflate în faza de cercetare sau de judecată. instanţa crede de cuviinţă să cunoască părerea unor specialişti. în toate fazele de desfăşurare a acestuia. prin studiile făcute. atunci când legea o prevede. va numi unul sau mai mulţi experţi. ca urmare a numirii lor într-un anumit dosar de urmărire penală sau de judecată.

site consultat la 25. Manifestarea unor circumstanţe generatoare ale stărilor de incompatibilitate. expertiza contabilă este mijloc de probă în justiţie şi intervine numai atunci când organele judiciare o consideră necesară pentru elucidarea cauzelor în curs de anchetă sau de judecată. conflict de interese sau recuzare. 8 Independenţa absolută a expertului contabil numit din oficiu de către organele în drept derivă din obligaţia acestuia de a ţine seama de toate cazurile de incompatibilitate.04.  se limitează la cercetarea problemelor cu caracter economic şi financiar indicate de organele judiciare. abţinere şi recuzare prevăzute de Codul de procedură civilă şi alte reglementări procedurale speciale.ro/_b/ro/st_35.. lipsuri.pdf.  este o activitate ocazională care are loc doar când se dispune de către organele judiciare. evitând orice situaţie care ar presupune o lipsă de independenţă sau o constrângere care ar putea să îi impieteze integritatea şi obiectivitatea. Expertul contabil solicitat în efectuarea unei expertize contabile este obligat să fie independent faţă de părţile interesate în expertiză.  este modalitatea prin care organele judiciare primesc informaţii de natură economico-financiară cu scopul de a stabili adevărul obiectiv în vederea soluţionării cauzelor. abateri. etc.  are competenţa de examinare a documentelor şi evidenţelor tehnico-operative şi contabile necesare pentru lămurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare.  confirmă sau infirmă constatările controlului cu privire la pagube. 8 CECCAR. Independenţa expertului contabil trebuie să fie absolută în cazul experţilor contabili numiţi din oficiu de către organele în drept şi relativă în cazul experţilor contabili recomandaţi de părţi sau solicitaţi în efectuarea de expertize contabile extrajudiciare. generează automat refuzul îndeplinirii misiunii de expertiză contabilă judiciară. Standardul profesional nr.ceccar. deficienţe.2010 8 . 35-Cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile. http://www.

devotament. Nedocumentarea şi nefundamentarea ştiinţifică a rapoartelor de expertiză contabilă judiciară poate fi şi este adesea sancţionată. Independenţa relativă derivă doar din reglementările profesiei contabile mai restrictive decât cele din reglementarea generală. tranzacţii ce Concluziile fac sau expertului să contabil În elaborarea lor. care s-a pronunţat asupra unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare. a evidenţelor tehnico-operative sau la elaborarea situaţiilor financiare care fac obiectul cauzei supuse judecăţii . ♦ calitatea de organ de control. contabilităţii. Prezentate generalizat. Expertizele contabile trebuie să fie utile celor care le-au solicitat. ♦ calitatea de expert contabil numit din oficiu sau expert contabil consilier. în faze succesive de cercetare a cauzei supuse judecăţii. cu înlocuirea expertului 9 . ♦ calitatea de expert contabil în cauze ce atestă orice stare de conflict de interese. colaborator sau consilier al uneia dintre părţile implicate în proces. corectitudine şi imparţialitate. clasificărilor şi prezentărilor contabile. Experţii contabili care se află în situaţii de incompatibilitate. trebuie să fie expertul contabil trebuie să folosească metode specifice ştiinţei fundamentate numai pe documente care atestă evenimente şi trebuie facă obiectul recunoaşterilor. Expertul contabil trebuie să efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat şi pe care le-a acceptat cu conştiinciozitate. de către organele în drept care le-au dispus. ♦ calitatea de expert contabil în cauze ce privesc operatori economici ai căror administratori sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv. evaluărilor.care sunt aceleaşi cu cele privind judecătorii. abţinere sau posibilitate de recuzare trebuie să le aducă la cunoştinţa organului care i-a numit. ♦ calitatea de expert contabil în cauze ce privesc operatori economici sau instituţii la care experţii sunt salariaţi sau pentru părţi cu care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale sau se află în concurenţă. stările de incompatibilitate pot fi raportate la : ♦ calitatea de expert contabil şi calitatea de martor în aceeaşi cauză .

Lumina Lex. 998-999 din Codul Civil.contabil şi dispunerea unei noi expertize contabile. răspunderea civilă 9 Liviu Pop. EXPERTIZA CONTABILĂ ÎN PROCESUL CIVIL ŞI PENAL 2. Caracteristicile procesului civil Toate acţiunile şi atitudinile omului sunt determinate de nevoile derivând din firea sa şi din mediul natural şi social în care trăieşte. Astfel. Desfăşurarea normală şi armonioasă a vieţii sociale face necesară respectarea unor norme de conduită. respectiv. printr-un act sau printr-un fapt. 1998. CAP. Teoria generală a obligaţiilor. organul în drept care le-a dispus are disponibilitatea de a se opri la aceea pe care o consideră mai fundamentată sub aspect ştiinţific. 9 Răspunderea civilă. p. Potrivit art. de mai bună calitate. în cazurile prevăzute de lege. Dacă în aceeaşi cauză s-a dispus o nouă expertiză contabilă care ajunge la concluzii diferite faţă de prima. datorită utilizării altor criterii şi metode de investigaţie. atunci când o persoană fizică sau juridică se consideră lezată în drepturile sale de către o altă persoană. anularea actului prin care a fost lezată şi repararea pagubei. Izvorul răspunderii civile constă deci în orice faptă ilicită prin care s-a cauzat un prejudiciu altei persoane. Bucureşti.II.1. Ed. 163 10 .1. prejudiciul pentru care este răspunzătoare. Acceptarea judecării unei asemenea solicitări reprezintă deschiderea unui proces civil. Suntem în prezenţa răspunderii sociale. ca formă a răspunderii juridice. sau prin inacţiunea acesteia din urmă. Actul prin care se realizează solicitarea recunoaşterii dreptului încălcat este acţiunea civilă.1. persoana în cauză este îndreptăţită să se adreseze instanţei de judecată şi să solicite recunoaşterea dreptului ce i-a fost încălcat. ori. Expertiza contabilă în procesul civil 2. Oricine încalcă această regulă generală trebuie să răspundă pentru faptele sale. constă într-un raport de obligaţii în temeiul căruia o persoană este îndatorată să repare prejudiciul cauzat altuia prin fapta sa. Nimănui nu-i este îngăduit să încalce ori să nesocotească drepturile şi interesele altei persoane.

Într-un proces civil sunt implicate cel puţin două părţi: persoana al cărei drept a fost încălcat şi persoana care a încălcat dreptul persoanei lezate. tribunalelor. Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabilă în cauzele civile este Codul de procedură civilă. încredinţarea misiunilor privind efectuarea expertizelor contabile judiciare de se poate face numai acestora. 201-214 ( art. De regulă. să fie reparat. recurent şi intimat (în faza de recurs). instanţele judecătoreşti sunt specializate pe tipuri de cauze. Aflarea adevărului se realizează prin aprecierea probelor propuse de părţi sau dispuse de instanţă şi considerate de aceasta din urmă ca fiind relevante pentru cauză.intervine numai în cazul în care există un prejudiciu care trebuie. printre aceste probe aflându-se şi expertiza contabilă. cele două părţi se numesc reclamant şi pârât (în faza judecării în fond). curţilor de apel. instanţele specializate pe cauze civile făcând parte din secţiile civile ale judecătoriilor.219/2005 ). predarea unui bun. Existând un Tablou al experţilor contabili judiciari. 11 . cuprins în baza de date a Ministerului Justiţiei. restabilirea unui drept. O acţiune civilă are un obiect reprezentat de ceea ce se solicită prin acţiunea în cauză. potrivit legii. arbitrajul Curţii de Conturi.206 abrogat prin L. etc. În funcţie de stadiul procesual şi de instanţa la care se judecă acea cauză. Obiectul poate fi plata unei sume de bani. contestator şi intimat (în faze contestaţiei în anulare). Procesul civil este modalitatea şi activitatea desfăşurată de instanţele de judecată civile cu scopul de a restabili drepturile sau interesele de natură civilă ale unei persoane fizice sau juridice. apelant şi intimat (în faza apelului). instanţele de judecată sunt datoare să stăruie pentru a afla adevărul despre faptele şi împrejurările ce reprezintă obiectul cauzei. art. cum ar fi de exemplu. Există şi organe cu atribuţii jurisdicţionale specializate. În cursul judecăţii. Judecarea se realizează de către instanţele judecătoreşti. specifice respectându-se normele comportament profesional misiunilor privind expertizele contabile. etc.

Obiectivele expertizei contabile în procesul civil vizează:  litigiile între comercianţi sau între un comerciant şi o persoană fizică privind tranzacţiile cu sau fără mărfuri. Proba expertizei contabile poate fi cerută de oricare dintre părţi. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. dobânzilor şi penalităţilor la plata datoriei cu întârziere etc.. 2.3. acordarea reducerilor de preţ.. ca mijloc de probă. la cererea părţilor sau din oficiu.1.2. pot numi. avantajele rezervate fondatorilor. unul sau trei experţi contabili prin „Încheierea de şedinţă”.  stabilirea averii agentului economic în stare de faliment etc.2. operaţiunile efectuate de fondatori în contul societăţii.1. Numirea expertului şi efectuarea expertizei în procesul civil Instanţele de drept civil. dar există şi situaţii în care expertiza contabilă este absolut necesară. Instanţele de judecată pot recurge la expertiza contabilă.  Obiectivele (întrebările.  determinarea cheltuielilor şi veniturilor în asocierile în participaţiune. iar instanţa poate admite sau respinge cererea părţilor. fără echivoc 12 . Obiectivele expertizei contabile în procesul civil Expertiza contabilă în procesul civil este reglementată. punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă.  stabilirea răspunderii civile în cazul pagubelor aduse patrimoniului sau a proastei gestionări a acestuia. Aceste situaţii se referă la evaluarea aporturilor în natură. aşa cum aminteam anterior. decontarea echivalentului acestora. oricând consideră că este necesară lămurirea unor împrejurări de către specialiştii în domeniul contabil. care trebuie să cuprindă:  Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. prin Codul de procedură civilă şi prin Norma privind expertizele contabile emisă de CECCAR.

pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. care trebuie să fie remuneratorie. solicitările adresate experţilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât dacă există motive temeinice. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi.  Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. În cadrul proceselor de natură civilă.şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii.  Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi. obiectivele expertizei contabile se stabilesc de către Instanţa judecătorească din oficiu sau la propunerea părţilor prin apărători şi se comunică expertului contabil odată cu Încheierea de şedinţă prin care se dispune numirea acestuia. referitoare la cele menţionate anterior. ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremuneratoriu. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 zile înainte de termenul de judecată. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia. 13 . minim necesar. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt). Potrivit Normelor profesionale referitoare la efectuarea expertizelor contabile. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat.

• Documentele justificative şi registrele contabile aflate în păstrarea părţilor implicate în procesul justiţiar sau în arhivele terţelor persoane.04. trebuie să cuprindă.1. în cazul expertizelor judiciare. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de către expertul contabil de la părţile care îl au în păstrare. înainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile. Studierea materialului documentar adecvat constituie premisa şi condiţia necesare întocmirii unui raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat. punctele) fixate expertului(ţilor) de către organul în drept să dispună expertiza contabilă judiciară. 2. declaraţii ale părţilor şi/sau ale martorilor. ţinând seama în special de regulile de independenţă. prin Încheierea de şedinţă.ceccar. site consultat la 25. http://www. Standardul profesional nr.Totuşi. expertul contabil. Orientativ. în care s-a dispus o expertiză judiciară. 35-Cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile. se compune din: • Dosarul cauzei. care au vreo legătură cu obiectivele expertizate.4. 10 CECCAR. competenţă şi incompatibilitate. după caz: ♦ Încheierea de şedinţă. Dosarul de lucru al expertului contabil.2010 14 . în ce priveşte documentarea expertizelor contabile. trebuie să-şi analizeze posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea. expertul contabil trebuie să studieze materialul documentar adecvat.ro/_b/ro/st_35. • Procesele verbale întocmite de organele de control abilitate.pdf. materialul documentar pe care trebuie să-l studieze expertul contabil. În vederea întocmirii raportului de expertiză contabilă. aflate atât în posesia acestora cât şi în posesia persoanelor juridice şi/sau fizice controlate. bazat pe documente justificative şi evidenţieri contabile şi nu pe prezumţii. care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. Conţinutul raportului de expertiză contabilă 10 Documentarea lucrărilor privind expertiza contabilă are un caracter particular şi se limitează strict la ceea ce este necesar pentru a răspunde la obiectivele (întrebările.

domiciliul sau sediul social al acestora. numărul carnetului de expert contabil şi poziţia din Tabloul experţilor contabili. În acest paragraf se menţionează: actul care a stat la baza numirii expertului (ţilor). Concluzii. fie urmăririi bugetului de timp şi decontării lucrărilor de expertiză contabilă cu beneficiarii acestora. III. se întocmeşte un singur raport de expertiză contabilă. necesare fie redactării raportului de expertiză contabilă. care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la: numele şi prenumele expertului(ţilor). Lucrările şi concluziile expertizei contabile efectuate se consemnează într-un raport scris care trebuie să cuprindă cel puţin trei capitole: Introducere. Paragraful privind identificarea împrejurărilor şi circumstanţelor în care a luat naştere litigiul în care s-a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare. Dacă sunt deosebiri de păreri între experţi. cu menţionarea datei acesteia. II. natura civilă a dosarului. Eventuale corespondenţe. care au dispus efectuarea expertizei contabile. Paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare. denumirea şi calitatea procesuală a părţilor. Desfăşurarea expertizei contabile. ♦ Eventuale note personale ale expertului contabil redactate în timpul efectuării expertizei contabile. Când au fost numiţi sau angajaţi mai mulţi experţi contabili în aceeaşi cauză. 15 . răspunsuri la întrebări suplimentare sau suplimente de expertiză contabilă solicitate de organele în drept. domiciliul. opiniile separate trebuie consemnate în cuprinsul raportului de expertiză contabilă sau într-o anexă a acestuia. respectiv Încheierea de şedinţă.exemplarul expertului contabil care justifică îndeplinirea misiunii. numărul şi anul dosarului. Paragraful de identificare a expertului(ţilor) contabil(i) nominalizat(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile. Capitolul I.♦ ♦ Raportul de expertiză contabilă .INTRODUCERE al raportului de expertiză contabilă trebuie să cuprindă cel puţin următoarele paragrafe: I.

VI. De asemenea. În fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor şi interpretarea rezultatelor acestora. sursele de informaţii utilizate. VIII. în cauze civile. în acest paragraf trebuie menţionat dacă s-au folosit lucrările altor experţi (contabili.). care să cuprindă o descriere amănunţită a operaţiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar. data şi locul începerii lucrărilor expertizei contabile trebuie documentată prin citarea părţilor prin scrisoare cu aviz de primire. Formularea obiectivului(lor) expertizei contabile se preia «ad-literam» din formularea acestora în «Încheierea de şedinţă». Materialul documentar nominalizat în acest paragraf trebuie să fie strict adecvat necesităţilor de documentare a obiectului(lor) expertizei contabile. actele şi faptele analizate. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei în care s-a redactat raportul de expertiză contabilă cu menţionarea expresă dacă s-au mai efectuat sau nu alte expertize contabile având acelaşi obiect(ive). locul producerii evenimentelor şi tranzacţiilor. Paragraful privind identificarea datei iniţiale până la care raportul de expertiză contabilă trebuia depus la beneficiar şi indicarea eventualelor perioade de prelungire faţă de termenul iniţial. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei şi locului în care s-a efectuat expertiza contabilă.IV. V. Paragraful privind identificarea materialului documentar care are o legătură cauzală cu obiectul(vele) expertizei contabile şi care a stat la baza întocmirii raportului de expertiză contabilă. Paragraful privind identificarea obiectivului(lor) expertizei contabile. dacă aceste prezentări ar îngreuna înţelegerea expunerii de către beneficiarul raportului de expertiză contabilă. VII. tehnici etc. dacă părţile interesate în expertiza contabilă au făcut obiecţii sau au dat explicaţii pe care expertul contabil le-a luat sau nu în considerare în formularea concluziilor sale. probleme ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei. Dar. dispuse de organele în drept. Capitolul II-DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile. În cazul expertizelor contabile. este recomandabil ca 16 .

reprezentărilor (înregistrărilor) contabile. în exercitarea misiunii sale. Capitolul III. Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite. într-un paragraf al Capitolului II.ansamblul calculelor să se facă în anexe la raportul de expertiză contabilă.al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct cu concluzia (răspunsul) la fiecare obiectiv (întrebare) al expertizei contabile preluat în maniera în care a fost formulat în Capitolul IIDESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE. Aceasta. deoarece expertul contabil analizează evenimente şi tranzacţii şi nu încadrarea judiciară a acestora. fără echivoc. Dacă expertul contabil. în promovarea raţionamentului său profesional. ordonată şi sistematizată fără a face aprecieri asupra calităţii documentelor justificative.fiecare expert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine. consideră necesar să-şi exprime părerea asupra obiectivului(velor) expertizei contabile. în raport cu opinia expertului numit din oficiu. expertizelor şi actelor de control (de orice fel) anterioare şi nici asupra încadrărilor legale. în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte. Fiecare paragraf din Capitolul II-DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE. concis. el nu trebuie să le ia în considerare în stabilirea rezultatelor concluziilor (răspunsurilor) sale la obiectivul(ele) fixate expertizei contabile.DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE. dar trebuie să menţioneze aceasta în raportul de expertiză contabilă.trebuie să se încheie cu concluzia (răspunsul) expertului contabil care trebuie să fie precis.CONCLUZII. necalificat. asupra faptului dacă întrebările ce i-au fost fixate sunt suficiente sau nu în clarificarea 17 . De regulă. care exprimă ficţiuni sau sunt suspecte. iar în textul expertizei contabile să se prezinte doar rezultatele calculelor şi interpretarea acestora. redactat într-o manieră analitică. Raportul de expertiză contabilă întocmit în structura prezentată de Normele profesionale emise de CECCAR este un raport de expertiză contabilă obişnuit. În cazuri deosebite în care expertul contabil. Un astfel de raport de expertiză contabilă nu poate conţine concluzii (răspunsuri) alternative la obiectivul(vele) fixat(e) expertului contabil. se confruntă cu acte şi documente care nu întrunesc condiţiile legale.

Anexele la raportul de expertiză contabilă trebuie întocmite atunci şi numai atunci când există necesitatea de documentare a unei constatări din raportul de expertiză contabilă. cu observaţii sau imposibilitatea efectuării expertizei contabile). Conţinutul şi întinderea consideraţiilor personale într-un raport de expertiză contabilă ţin de raţionamentul profesional al expertului(ţilor) contabil(i).CONCLUZII. datorită inexistenţei documentelor justificative şi/sau evidenţelor contabile care să ateste evenimentele şi tranzacţiile supuse expertizării. poate face acest lucru fie:  în finalul capitolului III. de prezentări 18 . intitulat CONSIDERAŢII PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I)).obiectivului(lelor) expertizei sau cu privire la alte aspecte asupra cărora doreşte să reţină atenţia beneficiarului expertizei. va prezenta justificat şi fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuării expertizei contabile «comandate» de beneficiarul acestuia. indiferent de tipul acestuia (obişnuit. În astfel de cazuri se va întocmi un „RAPORT DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE”. dar care. expertul(ţii) contabil(i) se poate (pot) afla în imposibilitatea întocmirii unui raport de expertiză contabilă. fac parte integrantă din raportul de expertiză contabilă şi se întocmesc de către expertul(ţii) contabil(i) cu scopul de a susţine o constatare din cuprinsul raportului de expertiză contabilă. în raportul de expertiză contabilă. (capitolul IV. Anexele la raportul de expertiză contabilă. în capitolele II „DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE” şi III „CONCLUZII”. Aceste consideraţii trebuie limitate la strictul necesar sau impus de lege în cazul expertizelor contabile judiciare. care va avea aceeaşi structură ca un raport de expertiză contabilă obişnuit (necalificat).  într-un capitol distinct. în special a celor privind confidenţialitatea. În prezentarea consideraţiilor sale (lor) personale. ele având menirea să degreveze conţinutul raportului de expertiză contabilă. după paragraful cuprinzând răspunsul la obiectivul(vele) expertizei contabile. În cazuri cu totul deosebite. Raportul de expertiză contabilă care cuprinde consideraţii personale ale expertului(ţilor) contabil(i) este calificat drept raport de expertiză contabilă cu observaţii. expertul(ţii) contabil(i) trebuie să se conformeze normelor de etică şi deontologie ale profesiei contabile liberale.

în vederea stabilirii adevărului obiectiv. instanţa de judecată trebuie să-şi motiveze luarea sau neluarea în considerare a expertizei contabile. poare solicita expertului un supliment de expertiză sau chiar o expertiză nouă.. şi îşi formează sau nu convingerea privind adevărul despre împrejurările cauzei. Judecătorul îşi formează propria convingere pe baza probelor administrate. Nu pot constitui anexe la raportul de expertiză contabilă documentele justificative sau registrele contabile originale. pentru a putea face observaţii sau obiecţiuni faţă de acest raport. de regulă. 2. În situaţia în care instanţa sau organul de cercetare nu este pe deplin lămurită (lămurit). 19 . Raportul de expertiză contabilă se parafează şi se semnează filă cu filă. Părţile în litigiu primesc fiecare câte un exemplar al raportului de expertiză.prea detaliate. putând să ţină seama sau nu de concluziile expertului contabil referitoare la obiectivele fixate de instanţă. Instanţa de judecată analizează temeinicia observaţiilor şi a obiecţiunilor formulate de părţi. răspunsul expertului la acestea. trei experţi contabili. inclusiv anexele. în acest fel ele putând formula obiecţiuni pe care le formulează în scris şi le depun la dosarul cauzei. Pentru efectuarea acesteia se numesc. sau reproduse prin tehnici de multiplicare. Expertul contabil care a efectuat expertiza are obligaţia de răspunde observaţiilor şi obiecţiunilor părţilor. cifre multiple sau alte elemente de natură similară.5. La momentul emiterii hotărârii. Părţile aflate în litigiu au dreptul să ia cunoştinţă despre conţinutul raportului de expertiză. Raportul de expertiză contabilă se depune la instanţa de judecată în termenul legal. Expertiza nouă poate fi efectuată de acelaşi expert sau de un alt expert. Expertiza contabilă efectuată în cauză are acelaşi valoare cu orice altă probă administrată în cauză. în cel de al doilea caz avem de a face cu o contraexpertiză.1. Anexele raportului de expertiză contabilă sunt un «produs» al muncii expertului(ţilor) contabil(i). Utilizarea expertizei ca mijloc de probă în procesul civil Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la instanţa de judecată care a dispus efectuarea expertizei.

respectiv organele de cercetare ale poliţiei.1. existenţa făptuitorului. Potrivit Codului penal. respectiv ordonanţa întocmită de procuror. constatările făcute şi susţinerile părţilor.Forţa probantă a expertizei contabile rezultă din faptul că judecătorul este legat de următoarele aspecte constatate de expertul contabil: data raportului de expertiză contabilă. infracţiunea este fapta care prezintă pericol social. deci pentru chestiuni procedurale. Expertiza contabilă în procesul penal 2. iar în cazul în care cele trei elemente sunt întrunite se poate dispune trimiterea în judecată a făptuitorului. când se adună probele necesare privind existenţa infracţiunii. 11 Constituirea unui dosar penal începe prin etapa cercetării penale. cu ocazia cercetării în prezenţa acestora. dar sub supravegherea procurorului. Ea se pune în mişcare prin actul de inculpare. astfel ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită conform vinovăţiei sale şi nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală. este săvârşită cu vinovăţie şi este prevăzută de legea penală. art. 20 . O dată cu punerea în mişcare a acţiunii penale. dar şi în faza judecăţii. 2. şi existenţa răspunderii.2. Procesul penal are ca scop constatarea faptelor care constituie infracţiuni. Acţiunea penală are ca obiect tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârşit infracţiuni. Aceste aspecte din raportul de expertiză contabilă nu pot fi combătute şi înlăturate decât prin înscrierea în fals. Cercetarea penală se efectuează de către procuror sau de către alte organe de cercetare penală.2. încetează urmărirea penală. 17. 11 Codul penal. Caracteristicile procesului penal Obiectul unei cauze penale îl reprezintă judecarea unei infracţiuni comise de una sau mai multe persoane fizice. sau dacă nu a fost depus la termen raportul de expertiză. Procesul penal se desfăşoară în faza urmăririi penale. Expertiza contabilă poate fi declarată nulă de către instanţă dacă la efectuarea acesteia nu au fost citate corespunzător părţile.

abuzul de încredere. sau pe orice altă cale. deturnarea de fonduri.Sesizarea organelor de urmărire penală se face prin plângere. Numirea expertului şi efectuarea expertizei 21 . sustragerea de la plata datoriilor fiscale şi sociale. Persoana care este cercetată penal. Plângerea este încunoştinţarea făcută de o persoană căreia i s-a cauzat o vătămare printr-o infracţiune. infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice: specula. Din studierea infracţiunilor prevăzute de Codul Penal şi a celor prevăzute de alte legi cu caracter special.2. efectuarea de • tranzacţii fără documente sau întocmirea lor incompletă sau necorespunzătoare. societăţile comerciale. falsul intelectual etc. denunţ. Denunţul este încunoştinţarea făcută de o persoană despre săvârşirea unei infracţiuni. persoana împotriva căreia s-a efectuat punerea în mişcare se numeşte inculpat. nedeclararea conturilor din bancă. serviciu sau în legătură cu acesta: abuzul şi neglijenţa în serviciu. autorităţi: sustragerea de înscrisuri. divulgarea secretului economic.3. gestiunea frauduloasă. întocmind în acest caz un proces verbal. Organul de urmărire penală se poate sesiza şi din oficiu.. aceste infracţiuni se referă la: • • • • • • patrimoniu: furtul. 2. evaziunea fiscală: nedeclararea sediului şi punctelor de lucru. sustragerea de sub sechestru.2. concurenţa neloială. fără ca împotriva acesteia să fie pusă în mişcare acţiunea penală se numeşte învinuit. din oficiu. Obiectivele expertizei contabile în procesul penal În materie penală. şi care se numeşte persoană vătămată. 2. distrugerea înscrisurilor. venită de la un organ competent. fals: falsul material. expertiza contabilă este necesară în materia infracţiunilor de natură economică.2. în unele cauze urmărirea penală neputând începe fără o sesizare specială. După punerea în mişcare a acţiunii penale.

în cazurile aflate în faza de cercetare . 22 precum şi obiectivele expertizei contabile se face prin Ordonanţă. Numărul dosarului cauzei . Numirea expertului contabil (experţilor contabili) penală. care să participe la efectuarea expertizei. Numele expertului sau experţilor contabili numit sau numiţi din oficiu sau la cererea părţilor. Părţile mai sunt încunoştinţate cu privire la faptul că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. Numărul şi data Ordonanţei. Obiectivele (întrebările. precum şi domiciliul sau sediul social al acestora. când dispune efectuarea unei expertize. Ordonanţa emisă de organul de cercetare penală.Financiare etc. cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. Expertul are dreptul să ia cunoştinţă de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. Expertul poate cere lămuriri organului de urmărire penală sau instanţei de judecată cu privire la anumite fapte ori împrejurări ale cauzei. cuprinde: • • • • • • Denumirea Organului emitent şi a Secţiunii respectiv: Inspectoratul Judeţean de Poliţie/Serviciul de Combatere a Criminalităţii Economico .Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată în materie penală. În cursul urmăririi penale cercetarea dosarului se face cu încuviinţarea organului de urmărire. pot da expertului explicaţiile necesare. precum şi expertul desemnat de organul de urmărire penală sau de instanţă. fixează un termen la care sunt chemate părţile. După examinarea obiecţiilor şi cererilor făcute de părţi şi expert. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată pune în vedere expertului termenul în care urmează a fi efectuată expertiza. Părţile implicate în proces. Părţile. La termenul fixat se aduce la cunoştinţă părţilor şi expertului obiectul expertizei şi întrebările la care expertul trebuie să răspundă şi se pune în vedere acestora faptul că au dreptul să facă observaţii referitoare la aceste întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor.. încunoştinţându-l totodată dacă la efectuarea acesteia urmează să participe părţile. calitatea procesuală. punctele) la care trebuie să răspundă expertul (experţii contabili) numiţi.

registre contabile şi situaţii financiare). Fiecare problemă formulată de către instanţă trebuie analizată cu competenţă. urmând ca sumele să fie recuperate de la persoanele vinovate la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive. şi nu la presupuneri sau aprecieri nefundamentate documentar. sunt avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justiţiei sau Ministerului Administraţiei şi Internelor. astfel încât.4. În situaţia în care acesta nu este îndestulător.2. conform art. iau cunoştinţă în acelaşi timp cu privire la obiectivele stabilite de Organul de cercetare penală. 2. Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal. În cazul în care se consideră necesar se întocmesc anexe în care informaţiile din raport sunt fundamentate în mod explicit pentru a fi edificative pentru instanţă sau pentru organul de cercetare. depunerea expertizei contabile la Biroul de expertize contabile de pe lângă Tribunalul se resort. bazat pe proceduri contabile uzuale. În cazul procedurii de natură penală părţile. • Semnăturile persoanelor împuternicite ( Organ de cercetare penală ). • Onorariul stabilit ca remunerare a muncii prestate şi sursa de finanţare. cu menţiunea că. 23 . documente justificative. prin care a fost prejudiciat avutul public. expertul contabil este îndreptăţit să solicite majorarea onorariului pe baza unui decont justificativ al cheltuielilor. Conţinutul raportului de expertiză Raportul de expertiză contabilă în cauze penale are aceiaşi structură ca şi cel întocmit în cauzele civile. Redactarea raportului de expertiză contabilă trebuie să asigure corectitudine şi claritate. 116.124 şi 125 din Codul de procedură penală sau în legi speciale. Datele manipulate de expert trebuie să se coreleze logic. să se asigure documentarea corespunzătoare şi calitatea profesională a raportului de expertiză contabilă în conformitate cu standardele profesiei. după caz. Expertul contabil este îndreptăţit să ceară un alt termen de depunere a raportului de expertiză. se face cu cinci zile înaintea termenului de judecată. Expertul contabil trebuie să se refere la documente (acte normative.• Termenul următoarei şedinţe de judecată. împreună cu expertul contabil. persoanele cercetate dându-şi acordul cu privire la conţinutul acestora. iar soluţiile oferite trebuie argumentate prin documente legale.

va fi motivată. expertiza contabilă are pentru organele de cercetare şi pentru instanţa de judecată aceeaşi valoare cu a celorlalte probe administrate în cauză.5. protejarea şi garantarea proprietăţii. 24 . respectiv atât în faza de cercetare. cât şi în faza de judecată penală. Pe baza expertizei şi a celorlalte probe administrate. Fiind un mijloc de probă reglementat de lege. Expertiza contabilă s-a dovedit a fi în practică un instrument eficient utilizat de către organele de cercetare penală şi de către instanţele judecătoreşti ori de câte ori acestea consideră necesar a apela la cunoştinţe de specialitate pe care ele nu le posedă. 2. indiferent de apartenenţa acesteia. Concluziile de natură juridică privind încadrarea faptelor. organul de cercetare penală şi instanţa de judecată îşi formează propria convingere care. Nu este superioară. Expertiza contabilă. alături de controlul economico-financiar. Utilizarea expertizei contabile ca mijloc de probă Efectuarea probei cu expertiza se face în orice fază a procesului penal. CAP. nici depoziţiilor de martor şi nici înscrisurilor prezentate de părţi ori altor dovezi administrate. CONCLUZII Expertiza contabilă este efectuată de persoane cu un înalt nivel de pregătire care prin cursurile obligatorii la care participă sub îndrumarea CECCAR şi prin desfăşurarea unei activităţi ce implică perfecţionarea profesională continuă.2. constituie unul dintre instrumentele de bază în apărarea. continuă să servească interesului publicului larg.Expertul contabil nu are voie să-şi exprime părerea asupra existenţei sau nu a infracţiunii ori asupra vinovăţiei inculpatului. III. la momentul deliberării. a legalităţii sau ilegalităţii unor documente constituie dreptul exclusiv al instanţei de judecată în momentul aprecierii probelor administrate în cauză. din punctul de vedere al credibilităţii.

35-Cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile. Resurse disponibile în format electronic 1.. constituind totodată o formă de sprijin în activitatea acestora de a pedepsi formele de manifestare a acţiunilor sociale care au ca scop dezechilibrarea economiei.ro/_b/ro/st_35. Pop.. Introducere în expertiza contabilă şi în auditul financiar. http://www. 2. M. Ed. Berheci.. de a ajuta la stabilirea adevărului de către instanţele de judecată. Teoria generală a obligaţiilor. în sensul că Norma profesională 35 emisă de CECCAR conţine destule reglementări şi îndrumări pentru experţii contabili pentru a putea realiza expertize de calitate. indiferent sub ce formă. Bucureşti.Cadrul juridic şi profesional al exercitării şi executării expertizelor contabile este destul de bine prezentat.2010. Macovei. Bucureşti. 25 . înseamnă o revizuire a unei terţe părţi. CECCAR. Mai mult. BIBLIOGRAFIE Cărţi şi lucrări de autor în edituri 1. Lumina Lex. asupra lucrărilor efectuate de către expertul contabil numit de instanţa de judecată sau organul de cercetare penală. Ed. Florea. CECCAR. 1998. Calitatea expertizelor efectuate rezidă din necesitatea obiectivă de a servi interesului publicului larg. în scopul verificării respectării normelor profesionale de lucru şi a normelor deontologice în întocmirea şi prezentarea rapoartelor de expertiză contabilă. care să ajute la determinarea de către instanţele de judecată a adevărului obiectiv. 2008. I.04. Standardul profesional nr. având calitatea de expert contabil. R..ceccar. organizarea sistemului de control al calităţii la nivelul CECCAR..C. I. site consultat la 25. L.pdf. Florea.

partea I. 2/2000 extrajudiciară. privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi Publicat în Monitorul Oficial. 3. nr. http://dexonline. 6. Ordonanţa Nr. Partea I nr.2010. Codul de procedură civilă. 5. Codul de procedură penală. 26 din 25/01/2000. 26 . 2. Legislaţie 1. site consultat la 25. Codul civil. 4. 65 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi.2. 13 din 8 ianuarie 2008. Ordonanţa Guvernului nr. republicată în Monitorul Oficial al României.ro/definitie/expertiza. Codul penal.04.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful