EXPERTIZA CONTABILĂ ÎN PROCESUL CIVIL ŞI PENAL

1

CUPRINS
CAP. I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND EXPERTIZA, EXPERTIZA CONTABILĂ ŞI EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ……. 2 1.1. 1.2. 1.3. Conceptul de expertiză.................................................................................... 2 Expertiza contabilă………………………………………………………….. 2 Expertiza contabilă judiciară………………………………………………. 4

CAP.II. EXPERTIZA CONTABILĂ ÎN PROCESUL CIVIL ŞI PENAL……...9 2.1. Expertiza contabilă în procesul civil…………………………………………..9 2.1.1 2.1.2 Caracteristicile procesului civil………………………………………………..9 Obiectivele expertizei contabile judiciare în procesul civil………………….10

2.1.3. Numirea expertului şi efectuarea expertizei în procesul civil………………..11 2.1.4. Conţinutul raportului de expertiză contabilă…………………………………12 2.1.5. Utilizarea expertizei ca mijloc de probă în procesul civil……………………17 2.2. Expertiza contabilă în procesul penal………………………………………...18 2.2.1. Caracteristicile şi etapele procesului penal…………………………………….18 2.2.2. Obiectivele expertizei contabile în procesul penal…………………………….19 2.2.3. Numirea expertului şi efectuarea expertizei…………………………………...20 2.2.4. Conţinutul raportului de expertiză……………………………………………..22 2.2.5. Utilizarea expertizei contabile ca mijloc de probă……………………………..22

CAP. III. CONCLUZII ……………………………………………………………..23 BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………….24

2

1. cuprinzând rezultatul examinării faptelor din punctul de vedere al exactităţii formale şi materiale şi părerea expertului asupra cauzelor şi efectelor în legătură cu obiectul supus cercetării sale. la care recurge instanţa în cazul în care. şi se referă la lucrarea unei persoane experimentate.ro/definitie/expertiza. Expertiza constituie o activitate care depăşeşte acţiunea de control şi pe cea de verificare. adică priceput. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea 1 http://dexonline. expertiza putând fi: tehnică. pentru a căror rezolvare se cer cunoştinţe de specialitate în domeniul ştiinţei. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND EXPERTIZA.04. tehnicii. Expertiza are imprimată deci o impresie personală şi critică a expertului. pentru stabilirea adevărului obiectiv. Expertiza contabilă Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. asupra unei situaţii. de navigaţie civilă.2.. la cererea unui organ de jurisdicţie sau de urmărire penală ori a părţilor. expertul exprimându-şi propriul punct de vedere în ceea ce priveşte faptul sau faptele asupra cărora a efectuat expertiza.1. Conceptul de expertiză Cuvântul expertiză provine de la latinescul „expertus”. probleme etc. specializate. a cărei lămurire interesează soluţionarea cauzei. filatelică. medicală. reglementat de Codul de procedură civilă şi de Codul de procedură penală.2010 3 . cauzei sau litigiului ce se cercetează. criminalistică. Expertiza este un mijloc de dovadă.CAP. I. EXPERTIZA CONTABILĂ ŞI EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ 1. grafologică.. site consultat la 25. Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte expertiza ca fiind o cercetare cu caracter tehnic făcută de un expert. contabilă” etc. raport întocmit de un expert asupra cercetărilor făcute 1 . este nevoie de lămurirea unor împrejurări de fapt.

4 După destinaţia sa. I. Evident este vorba despre o opinie autoritară sub aspect profesional şi autorizată din punct de vedere legal.ceccar. p. Florea. Standardul profesional nr. ataşate sau nu unui proces penal. Introducere în expertiza contabilă şi în auditul financiar. se numesc expertize contabile judiciare.04. actualizat anual de către Corpul Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). de regulă.pdf. http://www. cu scopul final de a se stabili în mod ştiinţific.04. spre deosebire de control. 2008. corectitudinea sau incorectitudinea administrării patrimoniului. cu viza la zi. Potrivit opiniei autorului Ion Florea şi a coautorilor lucrării “ Introducere în expertiza contabilă şi în auditul financiar” . Sfera expertizei contabile cuprinde întreaga activitate economico-financiară a unui agent economic. M. 3 în particular. expertiza contabila poate fi judiciară – solicitată de anumite organe pentru soluţionarea cauzelor aflate în stare de anchetă. Standardul profesional nr. 35-Cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile. site consultat la 25. în partea activă a Tabloului experţilor contabili. Bucureşti.2010 4 . Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare.părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. Ea are ca obiect de cercetare situaţia economico-financiară a patrimoniului şi capacitatea acestuia de a genera profit. efectuată în vederea lămuririi modului în care sunt reflectate în documente şi evidenţa tehnic-operativă şi contabilă anumite fapte.C. 9 4 CECCAR. sunt strâns legate de activitatea de control. care este o activitate continuă de verificare. R. expertizele. Macovei. aşa cum rezultă din documentele primare şi evidenţa tehnic-operativă şi contabilă privind intrarea şi ieşirea legală a valorilor materiale şi băneşti.pdf. fiind înscrise.2 Expertiza contabilă este o formă de cercetare ştiinţifică. site consultat la 25. Ed.ro/_b/ro/st_35. expertiza are. http://www. reprezentând în esenţă o consultaţie de specialitate şi conţinând ca element principal punctul de vedere sau opinia celui care o efectuează. 35-Cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile. Berheci. şi expertiza contabilă. CECCAR. situaţii de natură economico-financiară. Florea. un caracter fragmentar (de discontinuitate). intervenind numai în anumite împrejurări. împrejurări. Expertizele contabile pot fi efectuate numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii. analiză şi îndrumare. Dar.ro/_b/ro/st_35. cercetare sau judecată – 2 CECCAR.2010 3 I.ceccar. în general.

Potrivit acestor reglementări legale. expertul contabil întocmeşte raport. Reglementările procedurale privind alegerea şi numirea experţilor contabili. Lucrările efectuate de către alţi profesionişti. 2/2000. 5 Astfel potrivit Ordonanţei Guvernului nr. Publicat în Monitorul Oficial. 26 din 25/01/2000 6 Ordonanţa Nr. deşi nu reglementează expertiza contabilă în mod explicit. privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară. sunt simple lucrări de specialitate şi nu au calitatea legală de expertize contabile. Partea I nr. 65/1994 privind organizarea activităţii 6 de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. de a întocmi situaţiile financiare şi de a efectua expertize contabile. 7 5 Art. efectuarea expertizelor contabile judiciare sau extrajudiciare este dreptul exclusiv al experţilor contabili . Expertiza contabilă judiciară Reglementările legale privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare se află în Ordonanţa Guvernului nr. se află în Codurile de procedură civilă şi penală şi în Ordonanţa nr. expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are competenţa profesională de a organiza şi conduce contabilitatea. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară.sau extrajudiciară – solicitată de persoane fizice sau juridice interesate. 65/1994 privind activitatea de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi.3. 24. nr. partea I. conţin reglementări aplicabile expertizei în general. Asupra constatărilor. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară care. 1. cu modificările şi completările ulterioare şi în Ordonanţa nr. al . republicată în Monitorul Oficial al României. Publicat în Monitorul Oficial. 26 din 25/01/2000 5 . opiniilor şi recomandărilor sale. cercetare sau judecată. concluziilor. 65 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. 13 din 8 ianuarie 2008 7 Ordonanţa Guvernului nr. Partea I nr. îndeosebi a celor judiciare. fără să existe un dosar de anchetă. de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale. chiar dacă sunt denumite Rapoarte de expertiză contabilă şi chiar dacă respectă metodologia de elaborare a acestora. 2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară. precum şi modul de efectuare a expertizelor contabile.2 din Ordonanţa Guvernului nr.

Codurile de procedură conţin părţi distincte dedicate expertizelor. iar în codurile civil şi penal se găsesc articole care fac direct sau indirect referire la experţi. regăsindu-se în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CECCAR. Codul penal. în scopul soluţionării litigiilor dintre persoane juridice.Reglementările profesionale se adresează deopotrivă expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. Codul de procedură civilă şi Codul de procedură penală.85/2006 privind procedura insolvenţei). au dreptul să apeleze la sprijinul unor specialişti. 35 privind expertizele contabile şi în Codul Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili. dintre acestea şi persoane fizice. penale. o formă de cercetare şi lămurire a unor fapte sau împrejurări de natură economico-financiară. În acest scop. Expertiza contabilă judiciară este un mijloc de probă în justiţie. la care organul de urmărire penală sau instanţa de judecată apelează. în vederea lămuririi unor împrejurări de fapt şi stabilirii adevărului obiectiv. Cadrul normativ privind expertizele judiciare este format din codurile juridice şi materialele normative specifice (exemplu: Legea nr. indicate de organele judiciare. a litigiilor de muncă sau arbitrale şi să stabilească adevărul pentru a putea pronunţa hotărâri temeinice şi legale. la cererea părţilor sau din oficiu. respectiv cărora le solicită un aviz calificat şi competent. stabilind în acest scop punctele asupra cărora experţii numiţi urmează să se pronunţe. precum şi a proceselor penale privind infracţiuni prin care au fost aduse pagube patrimoniului. În activitatea lor de apărare a legalităţii şi dreptăţii. Codurile juridice sunt: Codul civil. acestea. în Norma profesională nr. Ea se încredinţează de instanţele respective unor specialişti pentru a constata şi evalua anumite fapte. instanţele judecătoreşti şi organele de urmărire penală au sarcina să clarifice situaţiile de fapt care fac obiectul proceselor civile. Expertiza contabilă judiciară constituie un mijloc de probă. Necesitatea efectuării expertizei este determinată şi de existenţa unor interpretări diferite într-o singură problemă care trebuie lămurite de specialişti. pe care judecătorii nu le-ar putea procura sau aprecia ei înşişi. Când pentru 6 . motivat şi fundamentat. prin expertize. care să examineze faptele şi să-şi spună punctul de vedere.

Expertizele contabile judiciare sunt probe individuale administrate de organul judiciar. îndeplinind funcţia de probă ştiinţifică. putem desprinde următoarele caracteristici ale acesteia: 7 . ca urmare a numirii lor într-un anumit dosar de urmărire penală sau de judecată. Obiectul de cercetare al expertizelor contabile îl constituie fenomenele şi procesele economice reflectate de documentele cu valoare probatorie indicate de către fiecare parte aflată în litigiu. Astfel. iar prin constatările şi concluziile pe care le formulează. stabilind obiectivele asupra cărora ei urmează să se pronunţe. în toate fazele de desfăşurare a acestuia. va numi unul sau mai mulţi experţi. cu scopul stabilirii adevărului material şi justei soluţionări a litigiilor sau a cauzelor aflate în faza de cercetare sau de judecată. atestarea obţinută în urma unui examen. dispunerea probei cu expertiza se realizează întotdeauna la iniţiativa instanţei de judecată sau a organului de cercetare penală. la cererea părţilor implicate în procesul judiciar. Din studierea literaturii de specialitate şi a actelor normative în vigoare care reglementează expertiza contabilă judiciară. cunoştinţele dobândite şi. calitatea acesteia şi corelaţia cu celelalte probe administrate în cauzele supuse cercetării şi judecării. pe când admiterea probei se face la solicitarea (iniţiativa) uneia dintre părţi. în funcţie de nivelul ştiinţific. instanţa crede de cuviinţă să cunoască părerea unor specialişti. prin studiile făcute. Folosind expresia de „expert” legiuitorul s-a referit la o anumită categorie de persoane care. sunt experţi într-un anumit domeniu de activitate. organul judiciar putând să admită sau să respingă concluziile expertizei contabile judiciare. Expertizele contabile judiciare se află la punctul de interferenţă dintre domeniul contabilităţii şi domeniul dreptului. atunci când legea o prevede.lămurirea unor împrejurări de fapt. Trebuie făcută o distincţie între dispunerea probei cu expertiza contabilă şi admiterea solicitării uneia dintre părţi privind proba cu expertiza. concluziile acestora neputând fi automat însuşite de către organul care le-a dispus sau le-a acceptat. ajută organele care au dispus numirea la soluţionarea cauzei. Expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau acceptate.

04. evitând orice situaţie care ar presupune o lipsă de independenţă sau o constrângere care ar putea să îi impieteze integritatea şi obiectivitatea. expertiza contabilă este mijloc de probă în justiţie şi intervine numai atunci când organele judiciare o consideră necesară pentru elucidarea cauzelor în curs de anchetă sau de judecată.  este o activitate ocazională care are loc doar când se dispune de către organele judiciare. etc. 35-Cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile. Manifestarea unor circumstanţe generatoare ale stărilor de incompatibilitate.2010 8 .  este modalitatea prin care organele judiciare primesc informaţii de natură economico-financiară cu scopul de a stabili adevărul obiectiv în vederea soluţionării cauzelor.  are competenţa de examinare a documentelor şi evidenţelor tehnico-operative şi contabile necesare pentru lămurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare.pdf..  confirmă sau infirmă constatările controlului cu privire la pagube. generează automat refuzul îndeplinirii misiunii de expertiză contabilă judiciară. lipsuri. Expertul contabil solicitat în efectuarea unei expertize contabile este obligat să fie independent faţă de părţile interesate în expertiză. abateri.  se limitează la cercetarea problemelor cu caracter economic şi financiar indicate de organele judiciare.ceccar. http://www.ro/_b/ro/st_35. deficienţe. site consultat la 25. 8 Independenţa absolută a expertului contabil numit din oficiu de către organele în drept derivă din obligaţia acestuia de a ţine seama de toate cazurile de incompatibilitate. abţinere şi recuzare prevăzute de Codul de procedură civilă şi alte reglementări procedurale speciale. conflict de interese sau recuzare. Independenţa expertului contabil trebuie să fie absolută în cazul experţilor contabili numiţi din oficiu de către organele în drept şi relativă în cazul experţilor contabili recomandaţi de părţi sau solicitaţi în efectuarea de expertize contabile extrajudiciare. 8 CECCAR. Standardul profesional nr.

♦ calitatea de expert contabil în cauze ce atestă orice stare de conflict de interese. clasificărilor şi prezentărilor contabile. ♦ calitatea de expert contabil numit din oficiu sau expert contabil consilier. evaluărilor. Nedocumentarea şi nefundamentarea ştiinţifică a rapoartelor de expertiză contabilă judiciară poate fi şi este adesea sancţionată. ♦ calitatea de expert contabil în cauze ce privesc operatori economici sau instituţii la care experţii sunt salariaţi sau pentru părţi cu care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale sau se află în concurenţă. în faze succesive de cercetare a cauzei supuse judecăţii.care sunt aceleaşi cu cele privind judecătorii. devotament. stările de incompatibilitate pot fi raportate la : ♦ calitatea de expert contabil şi calitatea de martor în aceeaşi cauză . Expertizele contabile trebuie să fie utile celor care le-au solicitat. contabilităţii. a evidenţelor tehnico-operative sau la elaborarea situaţiilor financiare care fac obiectul cauzei supuse judecăţii . ♦ calitatea de expert contabil în cauze ce privesc operatori economici ai căror administratori sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv. care s-a pronunţat asupra unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare. Experţii contabili care se află în situaţii de incompatibilitate. de către organele în drept care le-au dispus. Expertul contabil trebuie să efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat şi pe care le-a acceptat cu conştiinciozitate. abţinere sau posibilitate de recuzare trebuie să le aducă la cunoştinţa organului care i-a numit. tranzacţii ce Concluziile fac sau expertului să contabil În elaborarea lor. ♦ calitatea de organ de control. trebuie să fie expertul contabil trebuie să folosească metode specifice ştiinţei fundamentate numai pe documente care atestă evenimente şi trebuie facă obiectul recunoaşterilor. Prezentate generalizat. cu înlocuirea expertului 9 . colaborator sau consilier al uneia dintre părţile implicate în proces. corectitudine şi imparţialitate. Independenţa relativă derivă doar din reglementările profesiei contabile mai restrictive decât cele din reglementarea generală.

Oricine încalcă această regulă generală trebuie să răspundă pentru faptele sale. Teoria generală a obligaţiilor. sau prin inacţiunea acesteia din urmă. Expertiza contabilă în procesul civil 2. Desfăşurarea normală şi armonioasă a vieţii sociale face necesară respectarea unor norme de conduită. constă într-un raport de obligaţii în temeiul căruia o persoană este îndatorată să repare prejudiciul cauzat altuia prin fapta sa.II.contabil şi dispunerea unei noi expertize contabile. ori. 1998. de mai bună calitate. în cazurile prevăzute de lege. datorită utilizării altor criterii şi metode de investigaţie. răspunderea civilă 9 Liviu Pop. Astfel. printr-un act sau printr-un fapt. Nimănui nu-i este îngăduit să încalce ori să nesocotească drepturile şi interesele altei persoane. 163 10 . Izvorul răspunderii civile constă deci în orice faptă ilicită prin care s-a cauzat un prejudiciu altei persoane.1. Bucureşti. Acceptarea judecării unei asemenea solicitări reprezintă deschiderea unui proces civil. Actul prin care se realizează solicitarea recunoaşterii dreptului încălcat este acţiunea civilă. p. Suntem în prezenţa răspunderii sociale. Potrivit art. 9 Răspunderea civilă. ca formă a răspunderii juridice.1. EXPERTIZA CONTABILĂ ÎN PROCESUL CIVIL ŞI PENAL 2. 998-999 din Codul Civil. Lumina Lex. Ed.1. organul în drept care le-a dispus are disponibilitatea de a se opri la aceea pe care o consideră mai fundamentată sub aspect ştiinţific. Dacă în aceeaşi cauză s-a dispus o nouă expertiză contabilă care ajunge la concluzii diferite faţă de prima. CAP. prejudiciul pentru care este răspunzătoare. anularea actului prin care a fost lezată şi repararea pagubei. respectiv. Caracteristicile procesului civil Toate acţiunile şi atitudinile omului sunt determinate de nevoile derivând din firea sa şi din mediul natural şi social în care trăieşte. atunci când o persoană fizică sau juridică se consideră lezată în drepturile sale de către o altă persoană. persoana în cauză este îndreptăţită să se adreseze instanţei de judecată şi să solicite recunoaşterea dreptului ce i-a fost încălcat.

11 . 201-214 ( art. Aflarea adevărului se realizează prin aprecierea probelor propuse de părţi sau dispuse de instanţă şi considerate de aceasta din urmă ca fiind relevante pentru cauză. Existând un Tablou al experţilor contabili judiciari. Există şi organe cu atribuţii jurisdicţionale specializate. De regulă. Procesul civil este modalitatea şi activitatea desfăşurată de instanţele de judecată civile cu scopul de a restabili drepturile sau interesele de natură civilă ale unei persoane fizice sau juridice. cele două părţi se numesc reclamant şi pârât (în faza judecării în fond). tribunalelor. restabilirea unui drept.219/2005 ). etc. apelant şi intimat (în faza apelului). contestator şi intimat (în faze contestaţiei în anulare). recurent şi intimat (în faza de recurs). curţilor de apel. În funcţie de stadiul procesual şi de instanţa la care se judecă acea cauză. predarea unui bun. Într-un proces civil sunt implicate cel puţin două părţi: persoana al cărei drept a fost încălcat şi persoana care a încălcat dreptul persoanei lezate. specifice respectându-se normele comportament profesional misiunilor privind expertizele contabile. încredinţarea misiunilor privind efectuarea expertizelor contabile judiciare de se poate face numai acestora. potrivit legii. instanţele judecătoreşti sunt specializate pe tipuri de cauze. art. cuprins în baza de date a Ministerului Justiţiei. Judecarea se realizează de către instanţele judecătoreşti. O acţiune civilă are un obiect reprezentat de ceea ce se solicită prin acţiunea în cauză. printre aceste probe aflându-se şi expertiza contabilă. să fie reparat. instanţele de judecată sunt datoare să stăruie pentru a afla adevărul despre faptele şi împrejurările ce reprezintă obiectul cauzei. În cursul judecăţii. etc. Obiectul poate fi plata unei sume de bani.intervine numai în cazul în care există un prejudiciu care trebuie. cum ar fi de exemplu. instanţele specializate pe cauze civile făcând parte din secţiile civile ale judecătoriilor. arbitrajul Curţii de Conturi. Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabilă în cauzele civile este Codul de procedură civilă.206 abrogat prin L.

. dar există şi situaţii în care expertiza contabilă este absolut necesară. avantajele rezervate fondatorilor.2. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. care trebuie să cuprindă:  Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. aşa cum aminteam anterior. acordarea reducerilor de preţ. iar instanţa poate admite sau respinge cererea părţilor. punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă. Numirea expertului şi efectuarea expertizei în procesul civil Instanţele de drept civil. prin Codul de procedură civilă şi prin Norma privind expertizele contabile emisă de CECCAR. Obiectivele expertizei contabile în procesul civil Expertiza contabilă în procesul civil este reglementată. Aceste situaţii se referă la evaluarea aporturilor în natură. fără echivoc 12 .1. Obiectivele expertizei contabile în procesul civil vizează:  litigiile între comercianţi sau între un comerciant şi o persoană fizică privind tranzacţiile cu sau fără mărfuri. Proba expertizei contabile poate fi cerută de oricare dintre părţi. unul sau trei experţi contabili prin „Încheierea de şedinţă”.  Obiectivele (întrebările. oricând consideră că este necesară lămurirea unor împrejurări de către specialiştii în domeniul contabil.  stabilirea răspunderii civile în cazul pagubelor aduse patrimoniului sau a proastei gestionări a acestuia.2. operaţiunile efectuate de fondatori în contul societăţii.3. la cererea părţilor sau din oficiu.  stabilirea averii agentului economic în stare de faliment etc. decontarea echivalentului acestora. pot numi.1.. 2.  determinarea cheltuielilor şi veniturilor în asocierile în participaţiune. dobânzilor şi penalităţilor la plata datoriei cu întârziere etc. Instanţele de judecată pot recurge la expertiza contabilă. ca mijloc de probă.

şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii. Potrivit Normelor profesionale referitoare la efectuarea expertizelor contabile. solicitările adresate experţilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât dacă există motive temeinice. obiectivele expertizei contabile se stabilesc de către Instanţa judecătorească din oficiu sau la propunerea părţilor prin apărători şi se comunică expertului contabil odată cu Încheierea de şedinţă prin care se dispune numirea acestuia. minim necesar. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 zile înainte de termenul de judecată.  Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremuneratoriu. 13 . În cadrul proceselor de natură civilă. ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi. care trebuie să fie remuneratorie. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt).  Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia. referitoare la cele menţionate anterior. pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat.

expertul contabil trebuie să studieze materialul documentar adecvat. trebuie să-şi analizeze posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea. • Procesele verbale întocmite de organele de control abilitate. prin Încheierea de şedinţă. 10 CECCAR. expertul contabil. punctele) fixate expertului(ţilor) de către organul în drept să dispună expertiza contabilă judiciară. • Documentele justificative şi registrele contabile aflate în păstrarea părţilor implicate în procesul justiţiar sau în arhivele terţelor persoane. Conţinutul raportului de expertiză contabilă 10 Documentarea lucrărilor privind expertiza contabilă are un caracter particular şi se limitează strict la ceea ce este necesar pentru a răspunde la obiectivele (întrebările.04. În vederea întocmirii raportului de expertiză contabilă.ro/_b/ro/st_35. Standardul profesional nr.Totuşi. după caz: ♦ Încheierea de şedinţă. declaraţii ale părţilor şi/sau ale martorilor. în ce priveşte documentarea expertizelor contabile.4.2010 14 . http://www. materialul documentar pe care trebuie să-l studieze expertul contabil. în care s-a dispus o expertiză judiciară. 35-Cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile. Dosarul de lucru al expertului contabil. Orientativ.pdf. Studierea materialului documentar adecvat constituie premisa şi condiţia necesare întocmirii unui raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat. care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. bazat pe documente justificative şi evidenţieri contabile şi nu pe prezumţii. 2. ţinând seama în special de regulile de independenţă. care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. aflate atât în posesia acestora cât şi în posesia persoanelor juridice şi/sau fizice controlate. competenţă şi incompatibilitate. în cazul expertizelor judiciare. se compune din: • Dosarul cauzei. site consultat la 25. trebuie să cuprindă.1.ceccar. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de către expertul contabil de la părţile care îl au în păstrare. înainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile.

Paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare. denumirea şi calitatea procesuală a părţilor.♦ ♦ Raportul de expertiză contabilă . fie urmăririi bugetului de timp şi decontării lucrărilor de expertiză contabilă cu beneficiarii acestora. Lucrările şi concluziile expertizei contabile efectuate se consemnează într-un raport scris care trebuie să cuprindă cel puţin trei capitole: Introducere. Eventuale corespondenţe. ♦ Eventuale note personale ale expertului contabil redactate în timpul efectuării expertizei contabile. respectiv Încheierea de şedinţă. necesare fie redactării raportului de expertiză contabilă. Paragraful privind identificarea împrejurărilor şi circumstanţelor în care a luat naştere litigiul în care s-a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare.INTRODUCERE al raportului de expertiză contabilă trebuie să cuprindă cel puţin următoarele paragrafe: I. II. se întocmeşte un singur raport de expertiză contabilă. În acest paragraf se menţionează: actul care a stat la baza numirii expertului (ţilor). Concluzii. Capitolul I. opiniile separate trebuie consemnate în cuprinsul raportului de expertiză contabilă sau într-o anexă a acestuia. Paragraful de identificare a expertului(ţilor) contabil(i) nominalizat(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile. Dacă sunt deosebiri de păreri între experţi. Când au fost numiţi sau angajaţi mai mulţi experţi contabili în aceeaşi cauză. răspunsuri la întrebări suplimentare sau suplimente de expertiză contabilă solicitate de organele în drept. domiciliul sau sediul social al acestora. III. care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la: numele şi prenumele expertului(ţilor). natura civilă a dosarului. care au dispus efectuarea expertizei contabile.exemplarul expertului contabil care justifică îndeplinirea misiunii. numărul carnetului de expert contabil şi poziţia din Tabloul experţilor contabili. domiciliul. numărul şi anul dosarului. cu menţionarea datei acesteia. Desfăşurarea expertizei contabile. 15 .

dispuse de organele în drept. VI. Paragraful privind identificarea materialului documentar care are o legătură cauzală cu obiectul(vele) expertizei contabile şi care a stat la baza întocmirii raportului de expertiză contabilă. Formularea obiectivului(lor) expertizei contabile se preia «ad-literam» din formularea acestora în «Încheierea de şedinţă». Dar. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei şi locului în care s-a efectuat expertiza contabilă. dacă aceste prezentări ar îngreuna înţelegerea expunerii de către beneficiarul raportului de expertiză contabilă. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei în care s-a redactat raportul de expertiză contabilă cu menţionarea expresă dacă s-au mai efectuat sau nu alte expertize contabile având acelaşi obiect(ive). VII.IV. probleme ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei. Paragraful privind identificarea datei iniţiale până la care raportul de expertiză contabilă trebuia depus la beneficiar şi indicarea eventualelor perioade de prelungire faţă de termenul iniţial. Paragraful privind identificarea obiectivului(lor) expertizei contabile. actele şi faptele analizate. În cazul expertizelor contabile. sursele de informaţii utilizate. locul producerii evenimentelor şi tranzacţiilor. V. care să cuprindă o descriere amănunţită a operaţiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar. în cauze civile. De asemenea. este recomandabil ca 16 . în acest paragraf trebuie menţionat dacă s-au folosit lucrările altor experţi (contabili.). VIII. Materialul documentar nominalizat în acest paragraf trebuie să fie strict adecvat necesităţilor de documentare a obiectului(lor) expertizei contabile. data şi locul începerii lucrărilor expertizei contabile trebuie documentată prin citarea părţilor prin scrisoare cu aviz de primire. tehnici etc. În fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor şi interpretarea rezultatelor acestora. dacă părţile interesate în expertiza contabilă au făcut obiecţii sau au dat explicaţii pe care expertul contabil le-a luat sau nu în considerare în formularea concluziilor sale. Capitolul II-DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile.

expertizelor şi actelor de control (de orice fel) anterioare şi nici asupra încadrărilor legale. ordonată şi sistematizată fără a face aprecieri asupra calităţii documentelor justificative. concis. în promovarea raţionamentului său profesional. într-un paragraf al Capitolului II. deoarece expertul contabil analizează evenimente şi tranzacţii şi nu încadrarea judiciară a acestora. necalificat. De regulă.trebuie să se încheie cu concluzia (răspunsul) expertului contabil care trebuie să fie precis. asupra faptului dacă întrebările ce i-au fost fixate sunt suficiente sau nu în clarificarea 17 . care exprimă ficţiuni sau sunt suspecte. În cazuri deosebite în care expertul contabil. Capitolul III. Dacă expertul contabil. el nu trebuie să le ia în considerare în stabilirea rezultatelor concluziilor (răspunsurilor) sale la obiectivul(ele) fixate expertizei contabile. dar trebuie să menţioneze aceasta în raportul de expertiză contabilă. reprezentărilor (înregistrărilor) contabile.DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE. se confruntă cu acte şi documente care nu întrunesc condiţiile legale.al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct cu concluzia (răspunsul) la fiecare obiectiv (întrebare) al expertizei contabile preluat în maniera în care a fost formulat în Capitolul IIDESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE. iar în textul expertizei contabile să se prezinte doar rezultatele calculelor şi interpretarea acestora. consideră necesar să-şi exprime părerea asupra obiectivului(velor) expertizei contabile. Fiecare paragraf din Capitolul II-DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE. Aceasta. redactat într-o manieră analitică. Un astfel de raport de expertiză contabilă nu poate conţine concluzii (răspunsuri) alternative la obiectivul(vele) fixat(e) expertului contabil.ansamblul calculelor să se facă în anexe la raportul de expertiză contabilă.fiecare expert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine. Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite. în exercitarea misiunii sale. în raport cu opinia expertului numit din oficiu.CONCLUZII. Raportul de expertiză contabilă întocmit în structura prezentată de Normele profesionale emise de CECCAR este un raport de expertiză contabilă obişnuit. în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte. fără echivoc.

în capitolele II „DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE” şi III „CONCLUZII”. dar care. Conţinutul şi întinderea consideraţiilor personale într-un raport de expertiză contabilă ţin de raţionamentul profesional al expertului(ţilor) contabil(i). datorită inexistenţei documentelor justificative şi/sau evidenţelor contabile care să ateste evenimentele şi tranzacţiile supuse expertizării. după paragraful cuprinzând răspunsul la obiectivul(vele) expertizei contabile. în raportul de expertiză contabilă. de prezentări 18 . ele având menirea să degreveze conţinutul raportului de expertiză contabilă. va prezenta justificat şi fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuării expertizei contabile «comandate» de beneficiarul acestuia. Raportul de expertiză contabilă care cuprinde consideraţii personale ale expertului(ţilor) contabil(i) este calificat drept raport de expertiză contabilă cu observaţii.  într-un capitol distinct. care va avea aceeaşi structură ca un raport de expertiză contabilă obişnuit (necalificat). fac parte integrantă din raportul de expertiză contabilă şi se întocmesc de către expertul(ţii) contabil(i) cu scopul de a susţine o constatare din cuprinsul raportului de expertiză contabilă. În cazuri cu totul deosebite. indiferent de tipul acestuia (obişnuit.CONCLUZII.obiectivului(lelor) expertizei sau cu privire la alte aspecte asupra cărora doreşte să reţină atenţia beneficiarului expertizei. Aceste consideraţii trebuie limitate la strictul necesar sau impus de lege în cazul expertizelor contabile judiciare. cu observaţii sau imposibilitatea efectuării expertizei contabile). În astfel de cazuri se va întocmi un „RAPORT DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE”. Anexele la raportul de expertiză contabilă. în special a celor privind confidenţialitatea. intitulat CONSIDERAŢII PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I)). (capitolul IV. poate face acest lucru fie:  în finalul capitolului III. În prezentarea consideraţiilor sale (lor) personale. Anexele la raportul de expertiză contabilă trebuie întocmite atunci şi numai atunci când există necesitatea de documentare a unei constatări din raportul de expertiză contabilă. expertul(ţii) contabil(i) trebuie să se conformeze normelor de etică şi deontologie ale profesiei contabile liberale. expertul(ţii) contabil(i) se poate (pot) afla în imposibilitatea întocmirii unui raport de expertiză contabilă.

de regulă. în acest fel ele putând formula obiecţiuni pe care le formulează în scris şi le depun la dosarul cauzei. Expertiza nouă poate fi efectuată de acelaşi expert sau de un alt expert. Raportul de expertiză contabilă se depune la instanţa de judecată în termenul legal.5. poare solicita expertului un supliment de expertiză sau chiar o expertiză nouă.. Raportul de expertiză contabilă se parafează şi se semnează filă cu filă. instanţa de judecată trebuie să-şi motiveze luarea sau neluarea în considerare a expertizei contabile. Anexele raportului de expertiză contabilă sunt un «produs» al muncii expertului(ţilor) contabil(i). Judecătorul îşi formează propria convingere pe baza probelor administrate. răspunsul expertului la acestea. în vederea stabilirii adevărului obiectiv. La momentul emiterii hotărârii. Părţile aflate în litigiu au dreptul să ia cunoştinţă despre conţinutul raportului de expertiză. Expertiza contabilă efectuată în cauză are acelaşi valoare cu orice altă probă administrată în cauză. Instanţa de judecată analizează temeinicia observaţiilor şi a obiecţiunilor formulate de părţi. Nu pot constitui anexe la raportul de expertiză contabilă documentele justificative sau registrele contabile originale. trei experţi contabili.1. În situaţia în care instanţa sau organul de cercetare nu este pe deplin lămurită (lămurit). Părţile în litigiu primesc fiecare câte un exemplar al raportului de expertiză. 19 . inclusiv anexele. cifre multiple sau alte elemente de natură similară. Utilizarea expertizei ca mijloc de probă în procesul civil Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la instanţa de judecată care a dispus efectuarea expertizei. 2. pentru a putea face observaţii sau obiecţiuni faţă de acest raport. putând să ţină seama sau nu de concluziile expertului contabil referitoare la obiectivele fixate de instanţă. Pentru efectuarea acesteia se numesc.prea detaliate. sau reproduse prin tehnici de multiplicare. şi îşi formează sau nu convingerea privind adevărul despre împrejurările cauzei. Expertul contabil care a efectuat expertiza are obligaţia de răspunde observaţiilor şi obiecţiunilor părţilor. în cel de al doilea caz avem de a face cu o contraexpertiză.

Ea se pune în mişcare prin actul de inculpare. iar în cazul în care cele trei elemente sunt întrunite se poate dispune trimiterea în judecată a făptuitorului. dar şi în faza judecăţii. art.1. respectiv ordonanţa întocmită de procuror. astfel ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită conform vinovăţiei sale şi nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală. deci pentru chestiuni procedurale. 17. încetează urmărirea penală.2. 11 Codul penal. Caracteristicile procesului penal Obiectul unei cauze penale îl reprezintă judecarea unei infracţiuni comise de una sau mai multe persoane fizice. existenţa făptuitorului. sau dacă nu a fost depus la termen raportul de expertiză. Acţiunea penală are ca obiect tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârşit infracţiuni. dar sub supravegherea procurorului. Expertiza contabilă în procesul penal 2. 2. Cercetarea penală se efectuează de către procuror sau de către alte organe de cercetare penală. O dată cu punerea în mişcare a acţiunii penale. Potrivit Codului penal. Aceste aspecte din raportul de expertiză contabilă nu pot fi combătute şi înlăturate decât prin înscrierea în fals. este săvârşită cu vinovăţie şi este prevăzută de legea penală. cu ocazia cercetării în prezenţa acestora.Forţa probantă a expertizei contabile rezultă din faptul că judecătorul este legat de următoarele aspecte constatate de expertul contabil: data raportului de expertiză contabilă. şi existenţa răspunderii. Expertiza contabilă poate fi declarată nulă de către instanţă dacă la efectuarea acesteia nu au fost citate corespunzător părţile. infracţiunea este fapta care prezintă pericol social. respectiv organele de cercetare ale poliţiei. 20 . Procesul penal are ca scop constatarea faptelor care constituie infracţiuni. Procesul penal se desfăşoară în faza urmăririi penale.2. constatările făcute şi susţinerile părţilor. când se adună probele necesare privind existenţa infracţiunii. 11 Constituirea unui dosar penal începe prin etapa cercetării penale.

2. serviciu sau în legătură cu acesta: abuzul şi neglijenţa în serviciu. evaziunea fiscală: nedeclararea sediului şi punctelor de lucru. fără ca împotriva acesteia să fie pusă în mişcare acţiunea penală se numeşte învinuit. aceste infracţiuni se referă la: • • • • • • patrimoniu: furtul. abuzul de încredere.Sesizarea organelor de urmărire penală se face prin plângere.. gestiunea frauduloasă. Din studierea infracţiunilor prevăzute de Codul Penal şi a celor prevăzute de alte legi cu caracter special. 2. Numirea expertului şi efectuarea expertizei 21 . Persoana care este cercetată penal. Obiectivele expertizei contabile în procesul penal În materie penală. concurenţa neloială. sustragerea de sub sechestru. Organul de urmărire penală se poate sesiza şi din oficiu. deturnarea de fonduri. divulgarea secretului economic. expertiza contabilă este necesară în materia infracţiunilor de natură economică. După punerea în mişcare a acţiunii penale. întocmind în acest caz un proces verbal. denunţ. efectuarea de • tranzacţii fără documente sau întocmirea lor incompletă sau necorespunzătoare. sustragerea de la plata datoriilor fiscale şi sociale. nedeclararea conturilor din bancă. din oficiu. falsul intelectual etc. persoana împotriva căreia s-a efectuat punerea în mişcare se numeşte inculpat.2. venită de la un organ competent. Plângerea este încunoştinţarea făcută de o persoană căreia i s-a cauzat o vătămare printr-o infracţiune.2. autorităţi: sustragerea de înscrisuri. Denunţul este încunoştinţarea făcută de o persoană despre săvârşirea unei infracţiuni. fals: falsul material. 2. distrugerea înscrisurilor.3. în unele cauze urmărirea penală neputând începe fără o sesizare specială. sau pe orice altă cale. infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice: specula. şi care se numeşte persoană vătămată. societăţile comerciale.

calitatea procesuală. Ordonanţa emisă de organul de cercetare penală. Părţile implicate în proces. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată pune în vedere expertului termenul în care urmează a fi efectuată expertiza. Expertul are dreptul să ia cunoştinţă de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei.. Obiectivele (întrebările. Expertul poate cere lămuriri organului de urmărire penală sau instanţei de judecată cu privire la anumite fapte ori împrejurări ale cauzei. fixează un termen la care sunt chemate părţile. încunoştinţându-l totodată dacă la efectuarea acesteia urmează să participe părţile. După examinarea obiecţiilor şi cererilor făcute de părţi şi expert. Numărul dosarului cauzei . pot da expertului explicaţiile necesare. În cursul urmăririi penale cercetarea dosarului se face cu încuviinţarea organului de urmărire. Părţile mai sunt încunoştinţate cu privire la faptul că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. precum şi domiciliul sau sediul social al acestora. când dispune efectuarea unei expertize. în cazurile aflate în faza de cercetare . Numirea expertului contabil (experţilor contabili) penală. care să participe la efectuarea expertizei.Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată în materie penală. 22 precum şi obiectivele expertizei contabile se face prin Ordonanţă. punctele) la care trebuie să răspundă expertul (experţii contabili) numiţi. precum şi expertul desemnat de organul de urmărire penală sau de instanţă. cuprinde: • • • • • • Denumirea Organului emitent şi a Secţiunii respectiv: Inspectoratul Judeţean de Poliţie/Serviciul de Combatere a Criminalităţii Economico .Financiare etc. Numele expertului sau experţilor contabili numit sau numiţi din oficiu sau la cererea părţilor. Părţile. cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. Numărul şi data Ordonanţei. La termenul fixat se aduce la cunoştinţă părţilor şi expertului obiectul expertizei şi întrebările la care expertul trebuie să răspundă şi se pune în vedere acestora faptul că au dreptul să facă observaţii referitoare la aceste întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor.

În cazul în care se consideră necesar se întocmesc anexe în care informaţiile din raport sunt fundamentate în mod explicit pentru a fi edificative pentru instanţă sau pentru organul de cercetare.124 şi 125 din Codul de procedură penală sau în legi speciale. cu menţiunea că. iar soluţiile oferite trebuie argumentate prin documente legale. • Onorariul stabilit ca remunerare a muncii prestate şi sursa de finanţare.2. şi nu la presupuneri sau aprecieri nefundamentate documentar. În situaţia în care acesta nu este îndestulător.• Termenul următoarei şedinţe de judecată. să se asigure documentarea corespunzătoare şi calitatea profesională a raportului de expertiză contabilă în conformitate cu standardele profesiei. expertul contabil este îndreptăţit să solicite majorarea onorariului pe baza unui decont justificativ al cheltuielilor. registre contabile şi situaţii financiare). iau cunoştinţă în acelaşi timp cu privire la obiectivele stabilite de Organul de cercetare penală. depunerea expertizei contabile la Biroul de expertize contabile de pe lângă Tribunalul se resort. 2. Datele manipulate de expert trebuie să se coreleze logic. 116. 23 . se face cu cinci zile înaintea termenului de judecată. Fiecare problemă formulată de către instanţă trebuie analizată cu competenţă. prin care a fost prejudiciat avutul public. • Semnăturile persoanelor împuternicite ( Organ de cercetare penală ). astfel încât. sunt avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justiţiei sau Ministerului Administraţiei şi Internelor. Conţinutul raportului de expertiză Raportul de expertiză contabilă în cauze penale are aceiaşi structură ca şi cel întocmit în cauzele civile. În cazul procedurii de natură penală părţile. conform art. bazat pe proceduri contabile uzuale. Expertul contabil trebuie să se refere la documente (acte normative. urmând ca sumele să fie recuperate de la persoanele vinovate la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive. persoanele cercetate dându-şi acordul cu privire la conţinutul acestora.4. Expertul contabil este îndreptăţit să ceară un alt termen de depunere a raportului de expertiză. documente justificative. Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal. după caz. împreună cu expertul contabil. Redactarea raportului de expertiză contabilă trebuie să asigure corectitudine şi claritate.

din punctul de vedere al credibilităţii. Expertiza contabilă s-a dovedit a fi în practică un instrument eficient utilizat de către organele de cercetare penală şi de către instanţele judecătoreşti ori de câte ori acestea consideră necesar a apela la cunoştinţe de specialitate pe care ele nu le posedă. cât şi în faza de judecată penală.Expertul contabil nu are voie să-şi exprime părerea asupra existenţei sau nu a infracţiunii ori asupra vinovăţiei inculpatului. nici depoziţiilor de martor şi nici înscrisurilor prezentate de părţi ori altor dovezi administrate. Pe baza expertizei şi a celorlalte probe administrate. Fiind un mijloc de probă reglementat de lege.2. alături de controlul economico-financiar. Utilizarea expertizei contabile ca mijloc de probă Efectuarea probei cu expertiza se face în orice fază a procesului penal. Concluziile de natură juridică privind încadrarea faptelor. CONCLUZII Expertiza contabilă este efectuată de persoane cu un înalt nivel de pregătire care prin cursurile obligatorii la care participă sub îndrumarea CECCAR şi prin desfăşurarea unei activităţi ce implică perfecţionarea profesională continuă. Nu este superioară. expertiza contabilă are pentru organele de cercetare şi pentru instanţa de judecată aceeaşi valoare cu a celorlalte probe administrate în cauză. protejarea şi garantarea proprietăţii. a legalităţii sau ilegalităţii unor documente constituie dreptul exclusiv al instanţei de judecată în momentul aprecierii probelor administrate în cauză. la momentul deliberării.5. respectiv atât în faza de cercetare. 24 . va fi motivată. organul de cercetare penală şi instanţa de judecată îşi formează propria convingere care. Expertiza contabilă. continuă să servească interesului publicului larg. 2. III. CAP. constituie unul dintre instrumentele de bază în apărarea. indiferent de apartenenţa acesteia.

Ed. în sensul că Norma profesională 35 emisă de CECCAR conţine destule reglementări şi îndrumări pentru experţii contabili pentru a putea realiza expertize de calitate. Florea. Bucureşti. BIBLIOGRAFIE Cărţi şi lucrări de autor în edituri 1.ceccar. R. Ed.C. în scopul verificării respectării normelor profesionale de lucru şi a normelor deontologice în întocmirea şi prezentarea rapoartelor de expertiză contabilă.. Berheci.pdf. L. CECCAR. având calitatea de expert contabil.2010. Mai mult. indiferent sub ce formă.. Florea.. Introducere în expertiza contabilă şi în auditul financiar. constituind totodată o formă de sprijin în activitatea acestora de a pedepsi formele de manifestare a acţiunilor sociale care au ca scop dezechilibrarea economiei. Resurse disponibile în format electronic 1. Standardul profesional nr.Cadrul juridic şi profesional al exercitării şi executării expertizelor contabile este destul de bine prezentat... organizarea sistemului de control al calităţii la nivelul CECCAR. de a ajuta la stabilirea adevărului de către instanţele de judecată. Pop. Calitatea expertizelor efectuate rezidă din necesitatea obiectivă de a servi interesului publicului larg. înseamnă o revizuire a unei terţe părţi. 2008. 25 . Macovei. Teoria generală a obligaţiilor. 2.ro/_b/ro/st_35. asupra lucrărilor efectuate de către expertul contabil numit de instanţa de judecată sau organul de cercetare penală. http://www. Bucureşti. M. care să ajute la determinarea de către instanţele de judecată a adevărului obiectiv. 35-Cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile. CECCAR.04. I. site consultat la 25. Lumina Lex. I. 1998.

2. Codul civil. Codul de procedură penală.04. 3. 2. Partea I nr. 2/2000 extrajudiciară. Codul penal. 65 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. 13 din 8 ianuarie 2008.ro/definitie/expertiza.2010. partea I. privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi Publicat în Monitorul Oficial. 26 din 25/01/2000. 4. Legislaţie 1. 26 . 5. http://dexonline. site consultat la 25. nr. Codul de procedură civilă. Ordonanţa Guvernului nr. republicată în Monitorul Oficial al României. 6. Ordonanţa Nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful