PLAY

MAT E

PIRI 0-110' lEW ,ARiNY FFI:EVTAG

~---- I

.$ M T 'IN T
1 2 ,3,
6; 1 8 '9 1 0
1 ,3, 1 4 1 S 1 10; 1 7
20 211 22 23, 24
27 28 ,2'9 30 3 11
, F

4 111 18 25

s

IDECIEMREIR.

SMITWfF:S;

11 Z9461Sillii ~ 10 11 '2 ,~ ~I 1S 116, 1718 1(1 2iID 21 22 % % 25 ~ 21l ~B; 291

HBIlUAiili1ll'

Si Hli T VII' 'F FS

tl 2:

r.li41SiS189 1101 HI 1213~10415, 1'6: ~ll 18 1!1 m 21 22: 28: 2:425 26 2.1 2.6 28'

5 '12 '19 26

MO NlIICA, LEI'G 111

.$ M T 'IN T
a 4 5, 6 1
1 10 1 11 1 2 1 ,3, 1 4-
1 7 1 B 1 ~g 2 11
. 20
' ,
24 25 ,26 27 28 s

JAHll!IAllf

s: MI TVii T F :8:

128,,45 Ii< '1 8 '91110 ~1 1~ n 14 1516111 1.8; 1'91 ~Ol ,2~1 22 23 Z4 25, :26, 2128 29 ~o 91

IMAFiCH

SiMITWT FS

11 23~516:'711i t 10 11 12 18 14 15 ~IS, 1it 819 mm 21 :2~ % ~ 2:5 26 21 28, 291

1 8 15. 2,2 29

2 9' '16 2.3

.$ M T 'IN T
.2 :3 4 5, '6
9 1 0 1 11 1 2 1 3
1 ,6, 1 7 1 8 1 '9 20
~ 2% .25 2B 27
~) .' 1 s

F~HR~R:~ SMITWiTF:S;

'1! 2:

a:4:518.'l·89 ~IOI 1~1 12131!~ ~5· 1'6; t7 1819 20 21 22~ 28: 2425 26 27 2.B 291

APHIL

SiMITVilT FS

12' 8: ,4 5

'S '1 13 '9111i1ll ~1 12 ~a 14 Ui161111' 1,8, 1'91 ~1Qi .2~1 22 :R3 24 ss 26 2:1 .211 29 ~O

MA,RCH 200,8

7 14 211 28,

1 8 '15 22 2.9

PIRI 0-110' lEW ,ARiNY FFI:EVTAG

.$ M T 'IN T
1 2 ,3,
6; 1 8 '9 1 0
1 ,3, 1 4 1 S 1 10; 1 7
20 211 22 23, 24
27 28 ,2'9 30 F

4 111 18 25

s

1!It!!lI1!CH SMITWfF:S;

11 Z9461Sillii ~ 10 11 '2 ,~ ~I 1S 116, 1718 1(1 2iID 21 22 % % 25 2.6 2ll ~B; 291

IMAY

Si Hli T VII'F FS

12: 9:

4 is 16 18, 9 1,[1 ~1 12 1314~1!5 ~16, 1'1 ffiB: '19 20 :R1 l~ &a, 241 25,26 2,7 2,8 29 30' 31

AiPRIL, 2008

5 '12 '19 26

.$ M T 'IN T
1
4 5 '6: 7 8
1 11 1 2 1 ,3 1 4 1 S
1 8· 1 '9 20 2 11 2.2
2S 26 .27 28 2'9 s

APillL SMITWT F:8:

128,,45 Ii< '1 8 '91110 ~1 1~ n 14 1516111 1,8; 1'91 ~Ol .2~1 22 23 Z4 25· :26, 2128 29 ~O

JII!!H~

Si Hli TIN T FS

1: :2 :9, >4 5, ·67

R !J 10 1'111:2 18, 1.11 ts 16 171811!1i 2,01 21 l:~' .29 24 :Ri!i :1:ifi 27' ~8: 2glaO

,2 '9 1!6;

23, 30

3 "0 '17 2,4 31

tl,UCOU: voss

1 8 1S 2,2 2'9

,2 '9 1 f),

23 .ao

T

3,

10 17 24

'IN

4 111 18 25

T

5 12 1:9 26,

s

IMAr SMITWT F:8:

1 2 3

,4, I5i 6 J8: 9 111i1

n 12 1 91411!$ ~18, 11 ~e 19 20 21 22 28: 24 2ili ,26 27 2.8 2;9 aOI 91

JUL1I!

SiMITWT FS

12' 8: ,4 5

'S '1 13 '91111111 ~1 12 ~a 14 Ui161111' 1,8, 1'91 ~m .2~1 22 :R3 24 ss 26 2:1 ,211 29 ~o 81

,6 13 201 27

7 '14 21 2.8

.$ M T 'IN T
1 2 ,3,
6; 1 8 '9 1 0
1 s 1 4 1 S 1 10; 1 7
20 211 22 23, 24
27 28 ,2'9 30 3 11
, F

4 111 18 25

s

JIUHIE SMITWT F:8: '1:2:345ti,7 e: 9 10 1111:2 U: 14 ~5 16 171811~ 2~1 21 2~23 24 2!5 ZG 21' 28: ~m90

PiI!JGIIJS~

SiMITVilT FS

tl 2:

r.li4:SiS18!11 1101 HI 1213~10415, 1'6: rrts 1!1 m 21 22: ::m: i!j,ii2S 26 2.1 2.6 281 :Jill

,JUllY 2008

5 '12 '19 26

.$ M T 'IN T
a 4 5! 6 1
1 10 1 11 1 2 1 ,3! 1 4
1 7 1 B 1 ~g 2 11
. 20
' .
2%1 25 ,26 27 28
.'-11 s

JUUI' SMITWT F:8:

128,,45 Ii< '1 8 '91110 ~1 1~ n 14 1516111 1,8; 1'91 ~Ol ,2~1 22 23 Z4 25· :26, 2128 29 ~o 91

SElMllIiII~1iR:

SiMITVIIT FS

1 :~ a AI :I Iii

l iii g, 1'on 12: 18

~.II 15 1611Wi81'91 2ffii 21 .2:!c 29 24 Z~ ZB, 2il 28 :Z9 ao

1 8 15> 2,2 29

2 91 '16 2.3 30

PIRI 0-110, lEW ,ARiNY FFI:EVTAG

.$ M T 'IN T
1 ,2 :3 4
7 8 '9 1 0 1 11
1 4 1 5 1 !6 1 7 1 a,
:2 1i ,2,2 23 24 25,
28 2'9 30 s

'iIllGIIlS,iIi SMITWT F:8:

'1! 2:

a:4:518,j,89 ~IOI 1~1 12131!~ ~5, 1'6i t7 1819 20 21 22~ 28: ~jh25 26 21 2,B 291 9[1

1J![lI'lll:B'EIiI,

Si Hli T VII 'F FS

1 .2 9:4,

S I) "1 :8 ,~ 1181 11 t2 13 14,1!i~1:S 11 18 ~i9!20 2~ :22 2,s 24 25 26, ,21 28 29 ~m 31

SEPTEMBER 2:,008

5 1.2 1:9 216:

a '13 20 2.7

.$ M T 'IN T
11 ,2
5, 16; 1 8 '9
1 2 1 ,3 1 4 1 S 1 6;
1 ~9 ,20 2 11 2,2 23
21B 27 .28 2'9 30 s

SEiPWE1MBE~

s: MI TVii T F :8:

1,2a,~5,6 l' 8 9'1,0111 ffi2: U ~A 15 1617~:a 1'9' 2[1 21 .22 23 24 25 26, 21 28,29 90

N[JVEM~~n:

Si Hli lViI' , FS

11 23~516:'711i t 10 11 12 18 14 15 ~IS, 1it 819 mm ::1:1 22: % :2:.1 2:5 26 21 28, 291

3 10 17 24 311

4 '11 '18 25

:SAIRAH EILlZA.B ETH

.$ M T 'IN T
.2 :3 4 5, ,6
9 1 0 1 11 1 2 1 3
1 16, 1 7 1 8 1 '9 20
23.40 24 .25 2B 27 s

onO:B!SRI;

SMITWT F:B:

1 2: 34·

~ 6 7 :8 'gl 11m, 11

t2 13 U:15111tii U 18 ~'9, .20 21 22 za 24· 25 28,21 ~8 2.9 M 9-1

11II[cI~MBEIR

Si Hli T ViI' T FS

1 :~ a AI :I Iii

l iii g, 1'on 12: 18

~.II 15 1611Wi81'91 2ffii 21 .2:!c 29 24 Z~ ZB· 2il 28 :Z9 ao ~1

7 14 211 28,

1 8 '15 22 2.9

:SAIRA JEAt4 UNIDERWOOD

PIRI 0-110, lEW ,ARiNY FFI:EVTAG

.$ M T 'IN T
1 ,2 :3 4
7 8 '9 1 0 1 11
1 4 1 5 1 !6 1 7 1 a,
:2 1i ,2,2 23 24 25,
28 2'9 30 :3 11 s

Ni[J~EM~E~ SMITWfF:S;

11 Z9461Sillii ~ 10 11 '2 ,~ ~I 1S 116, 1718 1(1 2iID 21 22 %24, 25 ~6 2ll ~B; 291

J1iHII!lUi!f

Si Hli T VIIF FS

12: 9:

4 is 16 18, 9 1,[1 ~1 12 1314~1!5 ~16, 1'1 ffiB: '19 20 :R1 l~ &a, 241 25,26 2,7 2,8 29 30' 31

5 1.2 1:9 216:

a '13 20 2.7

A BEAUTIFUL PLAYMATE FOR

JAYnE N ICDLtE MISS J,ANUARV

MaNICJ MISS FE

AUSO NI Wln'IE MISS APRtll

JANINIE MI8.9

CASSANDRA LYINI MISS JULY

IAMAI Mt'SSA

~l DrRAIT.ln.

MISS OCTOBER

SAAAElIEI M~SS NO

MAY

N I DOLI: VOSS MISS JUNE

EACH MONTH OF THE YEAR

GIUUANA MARIN .• MISS MARCHI

SIl~NNON J.AMIES MliB9 SEPTEMBER

SARAJEAN UNDERWIO,D MI18S DEOEMBEFi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful