PROIECT DE LECŢIE

1. Date generale: Data: Învăţător/Institutor: Unitatea de învăţământ: Clasa: I Obiectul: Limba şi literatura română Unitatea de învăţare: „Un roi de fluturi albi” Subiectul: Sunetul şi litera „L” Tipul lecţiei: comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe Durata: 2 x 45′ 2. Scopul Familiarizarea cu sunetul l şi litera „L” 3. Obiective cadru şi de referinţă: 1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 1.1. să înţeleagă semnificaţia orală a mesajului oral 1.3. să distingă cuvintele dint-o propoziţie dată, silabele dintr-un cuvânt, şi sunetele dintr-o silabă 2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 2.1. să formuleze clar şi corect enunţuri verbale potrivite unor situaţii date 2.2. să integreze cuvinte noi în enunţuri 2.3. să manifeste iniţiativă şi interes pentru a comunica cu ceilalţi 3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citire / lectură) 3.1. să identifice litere, grupuri de litere, silabe, cuvinte şi enunţuri în textul tipărit şi în textul de mână 3.4. să citească în ritm propriu, corect un text cunoscut Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 4.1. să scrie corect litere, silabe, cuvinte 4.2. să scrie corect, lizibil şi îngrijit propoziţii scurte [Type text] Programul de formare a învăţătorilor şi institutorilor din judeţul Sibiu, octombrie 2008: „Limba română şi metodica predării în ciclul primar”; Proiect didactic avizat de prof. Diana Bucuţă, inspector de specialitate învăţământ primar ISJ Sibiu şi realizat de inst. Viora Rozorea, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 6 Sibiu

procedee: metoda fonetică analitico-sintetică. Ed. Obiective operaţionale: O1: Să recunoască sunetul în vorbirea curentă O2: Să asocieze sunetul cu literele „l” şi „L” de tipar şi de mână O3: Să identifice elementele componente ale litrei „L” de tipar şi de mână O4: Să scrie corect litera izolat şi în cuvinte O5: Să compună cuvinte şi propoziţii. 6 Sibiu .4. jocul didactic Forme de organizare a activităţii: frontal. conversaţia. Aramis. Învaţă să citeşti şi să scrii corect!. Şcoala cu clasele I-VIII nr. Metodica predării limbii române în clasele primare. corect. Bucureşti 2005 www. Bucureşti 2003 Niţă S. inspector de specialitate învăţământ primar ISJ Sibiu şi realizat de inst. piese puzzle. Vidrighin S. Aramis. prezentare ppt „Primăvara”. în perechi. Ed. Ed. 6. Strategia didactică: Mijloace didactice: alfabetarul mare. în baza unor cerinţe O6: Să completeze cuvinte cu structură silabică lacunară O7: Să interpreteze un joc de rol pe o anumita temă O8: Să scrie corect cuvinte şi propoziţii. explicaţia. medalii din carton colorat Metode de învăţământ. Bucureşti 2001 Pop M.ro Notă: [Type text] Programul de formare a învăţătorilor şi institutorilor din judeţul Sibiu. octombrie 2008: „Limba română şi metodica predării în ciclul primar”. caietele – auxiliar pentru scriere. Surse informaţionale: Ghidul programului de informare/formare a institutorilor/învăţătorilor. în baza unor sarcini date O9: Să citească în ritm propriu. individual. Proiect didactic avizat de prof. Diana Bucuţă. exerciţiul. Sibiu 2006 Mihăilescu C. planşa cu literele „l” şi „L”. Viora Rozorea. propoziţii şi un scurt text 5. Curriculum pentru clasele I-II.didactic. conştient cuvinte. Piţilă T. Imago. fişe de lucru. observaţia. demonstraţia. Abecedar.

Toate obiectivele enumerate demonstrează existenţa unei strânse interdependenţe. 6 Sibiu . Obiectivele operaţionale precizează performanţade care va fi capabil elevul după parcurgerea unei activităţi. Proiect didactic avizat de prof.identificarea sunetului „l” în fiecare dintre aceste cuvinte Verificarea temei de casă. Diana Bucuţă.” Intervenţie pe propoziţia deja formată : . citeşte!” . luna.1.realizarea corespondenţei între imagine şi cuvânt prin conversaţia potrivirea cartonaşelor pereche (cal.” explicaţia exerciţiul conversaţia explicaţia exerciţiul jetoane cu imagini şi cuvinte frontal observarea sistematică a comportamentului elevului probă orală cuvintele scrise pe cartonaşe cuvintele scrise pe frontal observarea sistematică a Captarea atenţiei O1 [Type text] Programul de formare a învăţătorilor şi institutorilor din judeţul Sibiu. miel. alune. potriveşte. lac. Viora Rozorea.ordonarea cuvintelor pe stelaj „ Mălina are o cană cu mure. 2. octombrie 2008: „Limba română şi metodica predării în ciclul primar”. Fişa pentru activitate independentă este realizată de către învăţător prin selectarea secvenţelor corespunzătoare din derularea întregii activităţi. Şcoala cu clasele I-VIII nr. Evidenţierea elevilor care au scris conversaţia îngrijit şi au caiete ordonate. inspector de specialitate învăţământ primar ISJ Sibiu şi realizat de inst. explicaţia lalea) jocul didactic .eliminarea a trei cuvinte astfel încât să rămână: „Mălina are mure. Prima oră Etapele lecţiei Obiective operaţionale Momentul organizatoric Reactualizarea cunoştinţelor însuşite anterior Strategia didactică Conţinut esenţial Metode conversaţia Mijloace Forme de organizare a activităţii frontal Metode de evaluare formativă pregătirea elevilor pentru lecţie crearea atmosferei necesare pentru desfăşurarea activităţii O1 O5 Joc didactic „Observă. Obiectivele cadru se referă la formarea unor capacităţi specifice disciplinei pe parcursul a patru ani de studiu. Obiectivele de referinţă urmăresc achiziţia de cunoştinţe şi formare de capacităţi în timp de un an şcolar. exerciţiul Citirea lecţiei din manual : în lanţ şi selectiv Reconstituirea unei propoziţii .

L .I. Proiect didactic avizat de prof. lac.R. din judeţul L .se prezintă planşa model. C . pe scrierea cu majusculă şi necesitatea de a cunoaşte o nouă literă „L” explicaţia cartonaşe comportamentului elevului Anunţarea temei noi şi a obiectivelor urmărite Dirijarea învăţării Precizarea temei lecţiei noi. Lina. Şcoala cu L clasele I-VIII nr. M .L. Lena. inspector de specialitate învăţământ primar ISJ Sibiu şi realizat de inst. Lulu Programul de formare a învăţătorilor I .N. lan. Diana Bucuţă.O. frontal Exersarea pronunţiei corecte învăţate în ora anterioară explicaţia frontal observarea când s-a studiat sunetul şi litera „l” conversaţia sistematică a O1 Exemplificare comportamenO3 . Se insistă pe localizarea sunetului la început. institutorilor L . Viora Rozorea. Lică. Ana. ape sau ţări) O5 Intuirea literei de tipar pe planşa model observaţia planşa model  elemente componente O3  comparaţie cu „l” O4 exerciţiul fişa de lucru individual probă scrisă Exerciţii de recunoaştere şi încercuire a literei pe fişa de O8 lucru E. . O . N . 6 Sibiu . [Type text] Laura. tului elevului O2 de animale.cuvinte care se scriu întotdeauna cu „L” (nume de persoane. de oraşe. Luca. Lorena.Sibiu.A O6 Elena. lume. Liliana. şi L .O2 - - Se analizează: conversaţia  numărul cuvintelor din propoziţie  identificarea cuvântului care conţine sunetul „l”  despărţirea cuvântului în silabe „Mă-li-na”  localizarea sunetului în silabă  refacerea cuvântului  scrierea cu literă iniţială mare înlocuirea acestui nume cu un altul: „Laura” şi rostirea propoziţiei analiza cuvântului „Laura” după acelaşi model. L . R . octombrie 2008: „Limba română şi metodica predării în ciclul primar”. cu literele „l” şi „L” Comunicarea rezultatelor care se aşteaptă de la elevi la sfârşitul activităţii.

Călina Intuirea literei de mână pe planşa model .modelarea literei de mână din plastilină. sârmă moale sau fir textil (la alegere) . Diana Bucuţă. distanţa dintre litere. Lina. După ce au fost scrise trei litere învăţătorul verifică şi intervine pentru corectare. Luca. octombrie 2008: „Limba română şi metodica predării în ciclul primar”. dacă este cazul. Lica. alineat. explicaţia demonstraţia alfabetarul mare planşa model frontal probă orală frontal conversaţia exerciţiul materialul ales pentru modelare.se observă scrierea pe două spaţii .exerciţii de pregătire: încălzirea muşchilor mâinii. Apoi fiecare continuă încă treipatru rânduri. cu respectarea cerinţelor referitoare la titlu. Viora Rozorea. caiet cu foaie velină.Compunerea unor cuvinte . 6 Sibiu . Elevii care au lucrat foarte corect pot scrie un rând folosind creion colorat. inspector de specialitate învăţământ primar ISJ Sibiu şi realizat de inst.simularea scrierii literei: cu degetul în aer şi apoi pe bancă cu creionul . însoţită de explicaţie Scrierea literei .scrierea model la tablă. Şcoala cu clasele I-VIII nr. Proiect didactic avizat de prof. reamintirea poziţiei corecte pentru scris . caietul special individual observarea sistematică a comportamentului elevului [Type text] Programul de formare a învăţătorilor şi institutorilor din judeţul Sibiu.scrierea literei în caietul special.încercări de scriere (cu creion. culoare) pe caietul cu foaie albă .elemente grafice componente .se formează pe stelaj nume care apar în lecţia nouă din exerciţiul abecedar: Laura.

care au ca răspuns următoarele enunţuri: Lalele înfloresc primăvara. Viora Rozorea. lăcrămioare. în pereche interevaluare A doua oră Etapele lecţiei Obiective operaţionale Momentul organizatoric Dirijarea învăţării O5 Strategia didactică Conţinut esenţial Metode conversaţia Mijloace Forme de organizare a activităţii frontal Metode de evaluare formativă pregătirea celor necesare pentru continuarea activităţii O5 Joc didactic „Găseşte anotimpul” ca material suport se foloseşte o prezentare ppt. lalele. liliac Exersare: . prin care sunt aduse în atenţia copiilor aspecte caracteristice lunilor de primăvară.alcătuire orală de întrebări. Proiect didactic avizat de prof. inspector de specialitate învăţământ primar ISJ Sibiu şi realizat de inst.Activitate independentă. verificată prin schimbul de caiete explicaţia între colegii de bancă exerciţiul . Se insistă mai ales asupra florilor specifice: ghiocei. Lică.completarea cuvintelor cu silabe potrivite pe fişa de muncă independentă. 6 Sibiu . zambile. Lorin. narcise. Lorica. . (Lu)-ca . Diana Bucuţă.scrierea pe caiete. după modelul prezentat pe tablă : Lia. viorele. octombrie 2008: „Limba română şi metodica predării în ciclul primar”. Şcoala cu clasele I-VIII nr. urmată de transcrierea acestora pe caiete (La)-u-ra . (Li)-na fişa de lucru individual. conversaţia explicaţia jocul didactic explicaţia conversaţia prezentare ppt „Primăvara” frontal observarea sistematică a comportamentului elevului probă orală frontal [Type text] Programul de formare a învăţătorilor şi institutorilor din judeţul Sibiu.

liliac . Lică  citirea propoziţiei scrisă cu litere de mână în partea de jos a paginii. mal . octombrie 2008: „Limba română şi metodica predării în ciclul primar”. Lorica. exerciţiul O9 O7 Studierea textului din manual:  descifrare în mod independent  citire cu voce tare (în lanţ şi selectiv)  citirea model de către învăţător  alcătuire orală de propoziţii în care se folosesc numele copiilor din imagini: Laura. lalele . lac . Proiect didactic avizat de prof.interpretare: cum oferim şi cum primim flori. cuvintele scrise pe cartonaşe frontal probă orală explicaţia exerciţiul demonstraţia individual frontal observarea sistematică a comportamentului elevului conversaţia exerciţiul joc de rol buchet de flori frontal jocul didactic puzzle frontal [Type text] Programul de formare a învăţătorilor şi institutorilor din judeţul Sibiu. Şcoala cu clasele I-VIII nr. lan .sarcina de lucru: aceste imagini au fost decupate în patru. Alina. Viora Rozorea. urmată de copierea pe caiete Joc de rol pe baza imaginii din manual: .personaje: bunica. lin . alune. inspector de specialitate învăţământ primar ISJ Sibiu şi realizat de inst. Ana preferă liliacul. cale fişa de lucru individual probă scrisă O5 - alcătuirea propoziţiei la stelaj: Laura a luat lalele.se reconstituie două imagini: flori de liliac şi animalul care are această denumire . pentru că este o floare parfumată. Diana Bucuţă. Lică. cum facem o urare legată de un anumit eveniment Puzzle . Laura .- Liliacul poate fi alb sau violet. lună . identificarea şi încercuirea cuvintelor „lalele” şi „liliac” pe exerciţiul fişa de lucru calul . 6 Sibiu . melcul . mac.

octombrie 2008: „Limba română şi metodica predării în ciclul primar”. cal.scrie litera cu care începe cuvântul din fiecare imagine: exerciţiul (leu. lac. 6 Sibiu . arici) Scrie corect (literă iniţială mare) cuvântul obţinut: Lorica Sarcina 2 . conversaţia frontal Obţinerea performanţei O4 fişă de lucru individual probă scrisă O8 individual autoevaluare Tema pentru acasă frontal Încheierea activităţii medalii frontal autoaprecieri [Type text] Programul de formare a învăţătorilor şi institutorilor din judeţul Sibiu.O5 Pe spatele pieselor este scris un cuvânt cu litere de tipar. luna. urmată de autocorectare. (cal.ordonează corect pentru a obţine o propoziţie: a lalele Liliana luat ? Sarcina 4 . inspector de specialitate învăţământ primar ISJ Sibiu şi realizat de inst. scris cu litere de mănă pe foia suport şi este lipit pe locul potrivit. Şcoala cu clasele I-VIII nr. în exerciţiul care cuvântul „liliac” are sens diferit Exersare independentă: Sarcina 1 explicaţia . colac. ou. Viora Rozorea. inimă. miel. Fiecare îşi găseşte corespondentul.dictare. pe baza imaginilor obţinute. rac. mal.desparte cuvintele şi scrie propoziţia: Licăareuncal Sarcina 3 . loc. lemne) Alcătuire orală de propoziţii. Proiect didactic avizat de prof. explicaţia Exersarea citirii. Diana Bucuţă. implicarea lor în realizarea sarcinilor. Aprecieri concrete privind participarea elevilor la lecţie. a primei propoziţii ce se găseşte în lecţia din abecedar Temă scrisă: trei rânduri cu litera învăţată şi transcrierea a două propoziţii alese din lecţie.

Şcoala cu clasele I-VIII nr. inspector de specialitate învăţământ primar ISJ Sibiu şi realizat de inst.ce v-a plăcut cel mai mult în activitatea de astăzi? . 6 Sibiu .ce vi s-a părut dificil? individual aprecieri recompense [Type text] Programul de formare a învăţătorilor şi institutorilor din judeţul Sibiu. Proiect didactic avizat de prof.Autoaprecieri susţinute de întrebări: . Viora Rozorea. octombrie 2008: „Limba română şi metodica predării în ciclul primar”. Diana Bucuţă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful