SVEUČILIŠTE U SPLITU GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET

1/35

Doc. dr. sc. Boris Trogrlić
Stručni studij građevinarstva

kolegij: ZIDANE KONSTRUKCIJE

(Skripta je namijenjena studentima II. god. stručnog studija Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Splitu) Akademska godina 2008/2009. Split, siječanj 2009.

O proračunu zidanih konstrukcija

EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu OPĆI PREGLED PROJEKTIRANJA I PRORAČUNA ZIDANIH GRAĐEVINA
OPĆI DIO

2/35

TEKSTUALNI DIO Tehnički opis Gradiva Program kontrole i osiguranja kakvoće Karakteristične vrijednosti djelovanja (stalno, promjenjivo, vjetar, potres) PRORAČUN MEĐUKATNIH KONSTRUKCIJA (ležajne reakcije) PRORAČUN ZIDANIH ZIDOVA Izračun proračunskih vrijednosti učinaka djelovanja (NSd, VSd, MSd, itd...

GRAFIČKI DIO

model

D

model

A:

model

B:

model

C:

Pojednostavljeni proračunski postupci (ENV 1996-3) + Pravila za "jednostavne zidane zgrade" (ENV 1998-1-3)
PRORAČUN TEMELJA

Projektiranje zidanih konstrukcija 1.1 dio: Opća pravila za zgrade Pravila za armirano i nearmirano ziđe (ENV 1996-1-1)

Histerezisna anvelopa kata (dodatno za horizontalna djelovanja)

Složeniji proračunski modeli (numeričke metode, štapni 2D i 3D modeli, itd...)

EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu TEHIČKI OPIS: - Namjena građevine i lokacija (stambena, industrijska,.... ) - Tip nosive konstrukcije (npr: omeđeni zidovi od betonskih blokova, a-b ploče kao međukatne konstrukcije,...) - Dimenzije tlocrta, broj etaža, katna visina, ukupna visina, podrum, nadgrađe - Opis koncepta nosive konstrukcije, povezanost zidova i međukatne konstrukcije (serklaži ili spone),... - Debljine zidova, međukatnih ploča, dimenzije serklaža - Temeljenje (Podaci iz elaborata o prethodnim istraživanjima i drugih elaborata) - Ostale nosive konstrukcije - Opis načina izvođenja. (Posebnosti u izvedbi pojednih elemenata konstrukcije) - Eventualno: probna opterećenja, auskultacija - praćenje ponašanja građevine i ugradnja senzora, kontrolne preglede, održavanje, itd... U slučaju rekonstrukcije potrebno je prethodno opisati postojeće stanje građevine, predviđene zahvate rekonstrukcije, rezultati prethodnih ispitivanja, itd....

3/35

tlak zasipa tla (Q2).okomito na horizontalnu sljubnicu morta i fbh. === > γm = 1. porobeton.min=2. . vjetar (W).usporedno s horizontalnom sljubnicom morta u ravnini zida) . serklaže.2-2.. stepenišne krakove. podeste i ostale a-b konstrukcije.7-3.0 N/mm2 .. beton.0 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE: KARAKTERISTIČNE VRIJEDNOSTI DJELOVANJA: ..0) za potres === > γm = 1. 4/35 . promjenjivo djelovanje (Q1).0.Normalizirana tlačna čvrstoća bloka fb (npr. 2b) .0 N/mm2 .) .. 2a. potres (S). itd.tržište ? ./II..Parcijalni koeficijenti sigurnosti za svojstva materijala (propisati RAZRED IZVEDBE i RAZRED PROIZVODNE KONTROLE npr: razred izvedbe: A/B/C razred kontrole proizvodnje: I.EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu GRADIVA: .Podaci o klasi čvrstoće betona i armaturi za a-b ploče.Vrste zidnih elemenata (opeka. (preporučeno 3.Stalno djelovanje (G). temelje.Grupa zidnih elemenata (1.min=10.: fb.

EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu Radni primjer zidane građevine Tlocrt Presjek 5/35 .

ψ2=0. iz čega slijedi izračun ukupne težine za proračun na potres W=ΣGk.3-0..prema odgovarajućim normama 6/35 .0 ψ2=koeficijent kvazistalne vrijednosti uporabnog opt.5-1.j ϕ = koeficijent uporabnog opterećenja.j + Σϕψ2iQk.EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu KARAKTERISTIČNE VRIJEDNOSTI DJELOVANJA: Stalno djelovanje (G) i korisno opterećenje (Q1) Vjetar (Q2) ... ϕ=0..6 .

5 za armirano ziđe λ = popravni faktor prigušenja (λ = 0.00) Period 1.2g=VIII.) S = parametar tla (S=1. 0. za prigušenje ξ=5%) ag = proračunsko ubrzanje tla (0.0/0.0 za omeđeno ziđe q = 2.EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu KARAKTERISTIČNE VRIJEDNOSTI DJELOVANJA: Djelovanje potresa (S): Ukupna proračunska sila potresa: 7/35 Fb = Sd(T1) * (W/g) * (λ) T1 = osnovni period vibracija Sd(T1) = ordinata računskog spektra Sd(T1) = β * ag* S / q (β = 2. q = 2..9. zona. uz ograničenje Lw/H ≤ 0.5.9 H [m] = visina zida (zgrade) Raspodjela horizontalne seizmičke sile po visini zgrade: Fi = Fb ∑ z jwj j zi wi .075 Ac Računski spektar odgovora Ac = ∑ 2 ⎡ ⎛ L ⎞ ⎤ ⎢ Ai ⎜ 0. 0.5 za nearmirano ziđe. za klasu tla A/B/C) q = faktor ponašanja q = 1.85-1. oblika slobodnih vibracija: T1 = Ct * H 3 / 4 Za konstrukcije od zidova: Ct = 0.0/1.2 + wi ⎟ ⎥ H ⎠ ⎥ ⎢ i =1 ⎣ ⎝ ⎦ n Ac [m2] = kombinirana računska površina nosivih zidova u prizemlju Ai [m2] = računska površina presjeka nosivog zida "i" u prizemlju Lwi [m] = duljina nosivog zida u prizemlju u smjeru usporednom s djelovanjem sila.3g=IX.1g=VII.

0 = 0. zona) q = 2.25W Razdioba proračunske seizmičke sile: Fkxd = Fbxd * (zk*Wk) / (Σzk*Wk) .00 Fbxd = (0.2g * 1.00 = 0.25g λ = 1.20 g (VIII.0 (omeđeno ziđe) S = 1.5 * 0.0 / 2.0 (klasa tla B) Sd(T1x) = 2.25g) * (W/g) * 1.EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu KARAKTERISTIČNE VRIJEDNOSTI DJELOVANJA: 8/35 PRIMJER: Proračun horizontalne sile potresa za smjer X T1x = 0.18 sec ag = 0.

EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu 9/35 .

. promjenjivo. GRAFIČKI DIO model D model A: model B: model C: Pojednostavljeni proračunski postupci (ENV 1996-3) + Pravila za "jednostavne zidane zgrade" (ENV 1998-1-3) PRORAČUN TEMELJA Projektiranje zidanih konstrukcija 1.) .. štapni 2D i 3D modeli..EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu OPĆI PREGLED PROJEKTIRANJA I PRORAČUNA ZIDANIH GRAĐEVINA OPĆI DIO 10/35 TEKSTUALNI DIO Tehnički opis Gradiva Program kontrole i osiguranja kakvoće Karakteristične vrijednosti djelovanja (stalno. VSd. itd.1 dio: Opća pravila za zgrade Pravila za armirano i nearmirano ziđe (ENV 1996-1-1) Histerezisna anvelopa kata (dodatno za horizontalna djelovanja) Složeniji proračunski modeli (numeričke metode. itd.. vjetar. potres) PRORAČUN MEĐUKATNIH KONSTRUKCIJA (ležajne reakcije) PRORAČUN ZIDANIH ZIDOVA Izračun proračunskih vrijednosti učinaka djelovanja (NSd.

Q1 ENV 1996-3 ENV 1998-1-3 S .EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu 11/35 model A: Pojednostavljeni proračunski postupci (ENV 1996-3) + Pravila za "jednostavne zidane zgrade" (ENV 1998-1-3) G.

ili stropovima ili krovom ili prikladnim ukrućenima npr.0 m].0 m] .raspon stropova oslonjenih na zidove ne prelazi [7.raspon krova oslonjenog na zidove ne prelazi [7.jednake debljine zidova .konačni koeficijent puzanja ziđa Φ∞ ne prelazi 2. serklažima .0 kN/m2 .zidovi su bočno pridržani stropovima i krovom u horizontalnom smjeru pod pravim kutom na ravninu zida.svijetla visina kata ne prelazi 3.visina zgrade iznad tla ne premašuje 20 m. za zgrade s kosim krovom prosječna visina sljemena i strehe može se uzeti kao visina zgrade .0 m .EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu 12/35 model A: Pojednostavljeni proračunski postupci (ENV 1996-3) + Pravila za "jednostavne zidane zgrade" (ENV 1998-1-3) EC6: Uvjeti za Pojednostavljene proračunske postupke za zidane zgrade: . .krajnjih oslonaca stropa ili krova .0 m] .0. Pojednostavljeni proračunski postupci za zidane zgrade prema ENV 1996-3 nisu primjenjivi za proračun izvanrednih situacija.karakteristične vrijednosti promjenjivih djelovanja na stropovima i krovovima ne prelaze 5. osim u slučaju drvene ili čelične rešetkaste krovne konstrukcije kada raspon ne treba prijeći [14.

5Qk.j Gk.1 Σ γg.i Proračun međukatnih konstrukcija i proračunskog vertikalnog opterećenja zida NSd Preko pripadajućih površina Numeričkim metodama .EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu 13/35 model A: Pojednostavljeni proračunski postupci (ENV 1996-3) + Pravila za "jednostavne zidane zgrade" (ENV 1998-1-3) Kombinacije djelovanja: samo najnepovoljnije promjenjivo djelovanje sva nepovoljna promjenjiva djelovanja Σ γg.j Gk.j + 1.pomoću računala Napomena: Preporučuje se kontrolirati ΣNsd na svakoj etaži .j + 1.35ΣQk.

EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu 14/35 model A: Pojednostavljeni proračunski postupci (ENV 1996-3) + Pravila za "jednostavne zidane zgrade" (ENV 1998-1-3) Određivanje proračunske nosivosti na vertikalno opterećenje zida NR.00.65 x 100. ispitana u skladu s EN 772-1 ) zidane u mortu M10 normalizirana tlačna čvrstoća: fb = 10.0 N/mm2 K = 0.0 N/mm2.50 (2b grupa zidnih elemenata) Karakteristična tlačna čvrstoća nearmiranog ziđa zidanog mortom opće namjene: fk = 0.0x1.50 x 11.25 = 4.d Primjer za ziđe od blok opeke (tlačna čvrstoća = 10.10 = 11.2 (N/mm2) < fb < fm Proračunska vertikalna nosivost: N Rd = Φ fk γM A Φ fk A γM faktor smanjenja nosivosti kojim se u obzir uzimaju učinci vitkosti i ekscentričnosti opterećenja karakteristična tlačna čvrstoća nearmiranog ziđa parcijalni faktor sigurnosti za materijale netto površina zida .

0011 ⎜ Koeficijent ρn iznosi: ρ2=0. 3 ili 4 ruba.d Koeficijent smanjenja nosivosti: Φ = 0.75 ρ2=1.EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu 15/35 model A: Pojednostavljeni proračunski postupci (ENV 1996-3) + Pravila za "jednostavne zidane zgrade" (ENV 1998-1-3) Određivanje proračunske nosivosti na vertikalno opterećenje zida NR.75 ] 2h L ρ4 = ≤ [ 1.4 ovisi o pridržanju zida na 2.00 ρ 3 = 1.5 L ≤ [ 0. a oznaka n=2. ρ2=0.75 ρ2=1.00 ρ3= ρ3 ⎛ hef ⎜ t ef ⎝ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ hef = ρ n ⋅ h ρn koeficijent smanjenja.75 ] h ρ4= ρ4 = L ≤ [ 0.85 − 0.00 ] 2h .3.

EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu 16/35 model A: Pojednostavljeni proračunski postupci (ENV 1996-3) + Pravila za "jednostavne zidane zgrade" (ENV 1998-1-3) Određivanje proračunske nosivosti na vertikalno opterećenje zida NR.d .

gdje je MSd .4 N Sd ) što vrijedi ako je: 1 γM (t Lc f vko ) ≤ VRd ≤ t Lc [0. Za nearmirani zid Lc=3(L/2-MSd/NSd) proračunski moment savijanja zida.EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu 17/35 model A: Pojednostavljeni proračunski postupci (ENV 1996-3) + Pravila za "jednostavne zidane zgrade" (ENV 1998-1-3) Pojednostavljena provjera posmične nosivosti zidova: VSd ≤ VRd VRd = 1 γM (t Lc f vko + 0. fb = normalizirana tlačna čvrstoća zidnog elementa fvko = početna posmična čvrstoća ≤ L . a L duljina zida.065] f b gdje je: γM = parcijalni koeficijent sigurnosti za materijale Lc = duljina tlačnog dijela zida pretpostavljajući linearnu razdiobu naprezanja.

EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu 18/35 model A: Pojednostavljeni proračunski postupci (ENV 1996-3) + Pravila za "jednostavne zidane zgrade" (ENV 1998-1-3) EC8: Pravila za jednostavne zidane zgrade: .

EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu 19/35 model A: Pojednostavljeni proračunski postupci (ENV 1996-3) + Pravila za "jednostavne zidane zgrade" (ENV 1998-1-3) EC8: Pravila za jednostavne zidane zgrade: .

30=3. omeđeno ziđe ====> 3 etaže 5/ Tlocrt zgrade približno pravokutan: 11.25 zidovi dulji od 30% stranice tlocrta: smjer X: 11. zidovi: Zy1.EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu 20/35 model A: Pojednostavljeni proračunski postupci (ENV 1996-3) + Pravila za "jednostavne zidane zgrade" (ENV 1998-1-3) PRIMJER: Dokaz mehaničke otpornosti na djelovanje potresa Sukladno ENV 1998-1-3. 4φ12 (preklop pmin≥60 cm) + vilice φ6/20 cm armaturu sidriti u temelje položaj .20g. zidovi: Zx2.80 m omjer kraće/dulje stranice: 9.80/11.80*0.prema nacrtima 4/ Dopušteni broj etaža: ag≥0.70 x 9. pres: 25x25 cm armatura: npr.30=2.84 > 0.70*0. Zx4 . pres: 25x25 cm armatura: npr. ovdje se dokazuje da predmetna građevina udovoljava pravilima "Jednostavne zidane zgrade).5 m. Zx6 smjer Y: 9.2 2/ Horizontalni serklaži: dimenzije pop.70 = 0. Zy4. Zy3. Zy5 smjer X smjer Y . točki 5. 1/ Vrste zidnih elemenata. Zy2. 4φ12 (preklop pmin≥60 cm) + vilice φ6/20 cm armaturu sidriti u vertikalne serklaže položaj: u visini m-k 3/ Vertikalni serklaži: dimenzije pop.9 m. Zx3. Najmanja čvrstoća zidnih elemenata Mort: Sve sukladnoENV 1998-1-3.

75quk 6/ Površina horizontalnog presjeka zidova za preuzimanje potresa: 7/ Najveći razmak zidova ukrute: Lu = 5.75*11.75*9.EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu 21/35 model A: Pojednostavljeni proračunski postupci (ENV 1996-3) + Pravila za "jednostavne zidane zgrade" (ENV 1998-1-3) PRIMJER: Dokaz mehaničke otpornosti na djelovanje potresa 5/ Tlocrt zgrade .55 < 7.45 = 8.3 m smjer Y: razmak između zidova Zy1 i Zy6: L = 11. .45 > 0.6 m udio opterećenja kojeg preuzimaju zidovi za preuzimanje potresa: qzp>0.nastavak razmak između krajnjih zidova ukrute: smjer X: razmak između zidova Zx2 i Zx6: L = 9.55 > 0.75 = 7.0 m Zaključak: Predmetna građevina ima dostatnu mehaničku otpornost na pri djelovanju potresa.

vjetar. štapni 2D i 3D modeli. promjenjivo. potres) PRORAČUN MEĐUKATNIH KONSTRUKCIJA (ležajne reakcije) PRORAČUN ZIDANIH ZIDOVA Izračun proračunskih vrijednosti učinaka djelovanja (NSd.... VSd..) . itd. itd.EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu OPĆI PREGLED PROJEKTIRANJA I PRORAČUNA ZIDANIH GRAĐEVINA OPĆI DIO 22/35 TEKSTUALNI DIO Tehnički opis Gradiva Program kontrole i osiguranja kakvoće Karakteristične vrijednosti djelovanja (stalno.1 dio: Opća pravila za zgrade Pravila za armirano i nearmirano ziđe (ENV 1996-1-1) Histerezisna anvelopa kata (dodatno za horizontalna djelovanja) Složeniji proračunski modeli (numeričke metode. GRAFIČKI DIO model D model A: model B: model C: Pojednostavljeni proračunski postupci (ENV 1996-3) + Pravila za "jednostavne zidane zgrade" (ENV 1998-1-3) PRORAČUN TEMELJA Projektiranje zidanih konstrukcija 1.

Pravila za armirano i nearmirano ziđe.j Gk. zanemarujući bilo koji dio zida vlačno napregnut debljina zida.m t f k [kN m] γM faktor smanjenja nosivosti Φi ili Φm kojim se u obzir uzimaju učinci vitkosti i ekscentričnosti opterećenja karakteristična tlačna čvrstoća nearmiranog ziđa parcijalni faktor sigurnosti za materijale debljina zida. prema 2. uzimajući u obzir dubinu niša u sljubnicama veću od 5 mm Nearmirano ziđe izloženo horizontalnom opterećenju: VSd ≤ VRd fvk t lc γM VRd = f vk t lc γM karakteristična posmična čvrstoća nearmiranog ziđa.sukladno krutosti zida na horizontalni pomak.3. prema 3.5Qk.EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu 23/35 model B: Projektiranje zidanih konstrukcija.1 Σ γg.2 k-etaža Razdioba proračunske seizmičke sile .6.35ΣQk. temeljena na vertikalnom opterećenju kojem se odupire tlačni dio zida. zanemarujući bilo koji dio zida vlačno napregnut parcijalni faktor sigurnosti za materijale.m fk γM t N Sd ≤ N Rd N Rd = Φ i .j + 1. Fkyd = Fbyd * (zk*Wk) / (Σzk*Wk) Razdioba sila na etaži na pojedini zid . .3.1 dio: Opća pravila za zgrade. Proračun ziđa Nearmirano ziđe izloženo vertikalnom opterećenju: Φi. (ENV 1996-1-1) Kombinacije djelovanja: samo najnepovoljnije promjenjivo djelovanje sva nepovoljna promjenjiva djelovanja Σ γg.i Određivanje proračunskog opterećenja i proračunske nosivosti .j Gk.j + 1. 1.sve prema ENV 1996-1-1: točka 4. djelovanje: Fkxd = Fbxd * (zk*Wk) / (Σzk*Wk). uzimajući u obzir dubinu niša u sljubnicama veću od 5 mm duljina tlačnog dijela zida.3.horiz.

83 za konzolni zid α = 3.2 GPa.2 h ⎢1 + α ⎜ ⎟ ⎥ E ⎝L⎠ ⎥ ⎢ ⎣ ⎦ Primjer: fk = 4. α = 0.45 m. (ENV 1996-1-1) Proračun horizontalnog opterećenja zida VSd Razdioba horizontalne sile Fkxd sukladno krutosti pojedinih zidova na horizontalni pomak.70 GPa t = 0.25 ⋅ 1.78 = 337 .otv . Pravila za armirano i nearmirano ziđe.8 × 1.2 × 2. 1.1 dio: Opća pravila za zgrade. = K e ⋅ k 1 t ΣLi ⎞ ⎛ k1 = ⎜ 1 − ⎟ 0.11 m2.8 m zid: Zx2 L = 8. E ≅ 1000 fk = 4.015 m Ke = GA MN = 139 .33 Početna krutost zida s otvorima za prozore: Ke = GA MN = 433 .6 ⎞ ⎛ k1 = ⎜ 1 − ⎟ = 0.6 m zid: Zy2 L = 3.85 A ⎠ ⎝ ΣLi = zbroj duljina svih otvora u zidu A = površina zida (A=t×L) .75 m2 E = modul elastičnosti G = modul posmika (G≅E/6) t = debljina zida h = svjetla visina zida L = duljina zida A = površina zida (A=t×L) α = proračunski koeficijent za punu upetost na gornjem i donjem katu α = 0. h = 2. A=0.8 MN m K e . G≅0.2 MPa.78 0.2 × 2.83.25 m.00 m. A=2.EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu 24/35 model B: Projektiranje zidanih konstrukcija.85 ⋅ 2.1 ⋅ 0.11 ⎠ ⎝ K e .5 1.otv .8 × 1.1 1. ΣLi=1. = 433 . Početna krutost zida bez otvora: Ke = GA 2 ⎡ G⎛h⎞ ⎤ 1.12 m 0.

j yi Učinci uvrtanja: xc. (ENV 1996-1-1) Proračun horizontalnog opterećenja zida VSd Izračun središta krutosti i masa: y eTx xs C.M.05 L y + Fbyd * (eTx + 0. j ) ys = j ∑ K y. Fbxd xi yc. j ) središte krutosti: xs = j ∑ (y j * K x .05 L x ) slučajni ekscentriciteti ∑mj j ∑mj j ( ) . j j ∑ K x. j j ∑ (x j m j ) središte masa: xm = j ∑ (y j m j ) ym = j Globalni moment uvrtanja: TG = Fbxd * eTy + 0. Pravila za armirano i nearmirano ziđe.EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu 25/35 model B: Projektiranje zidanih konstrukcija. Fbyd eTy C.K.1 dio: Opća pravila za zgrade. 1.j ys x ∑ (x j * K y .

j = ϕ * y c . j * xc2. j * K y . j .j . ukupna sila na j-ti zid (translacija+zaokret): Fbx .EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu 26/35 model B: Projektiranje zidanih konstrukcija. j * yc2. j + FTx . j + ∑ K x . (ENV 1996-1-1) Proračun horizontalnog opterećenja zida VSd Proračun kuta zaokreta: Jednadžba ravnoteže: ⎡ ⎢ ⎢ ⎣ ∑ K y . j j j TG Proračun horizontalnog opterećenja zida VSd sila na zid 'j' uslijed djelovanja momenta uvrtanja: FTx .1 dio: Opća pravila za zgrade. j = ϕ * xc . j * y c . j * ϕ * xc . j * K x . yc.j . j ⎥ = TG ⎥ ⎦ Zaokret uslijed djelovanja momenta uvrtanja: Kx. j δ = 1 + 0 . Pravila za armirano i nearmirano ziđe.j = krutost zidova na translacijski pomak ϕ = nepoznati pomak xc. 1. Ky. j = FHx . j * xc . j Slučajni ekscentricitet se može uzeti i prema izrazu: FTy .j = udaljenost središta zidova od središta krutosti ϕ= ∑ K y . j + ∑ j j ⎤ K x . j * ϕ * y c .6 ⋅ x ′ Lc δ = koeficijent kojim se množe djelovanja na pojedini zid x = udaljenost nosivog zida od središta zgrade L'c = razmak najudaljenijih nosivoh zidova mjereno okomito na smjer djelovanja potresa .

1 dio: Opća pravila za zgrade. ne uzimajući u obzir dio zida koji je naprezan vlačno.vlačne armature u vertikalnom serklažu): Lc=(L/2)[1+L NSd/(6MSd)] ≤ L . 1. kada na zid djeluje minimalno vertikalno opterećenje. Pravila za armirano i nearmirano ziđe.EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu 27/35 model B: Projektiranje zidanih konstrukcija. (ENV 1996-1-1) Proračunska nosivost na poprečnu silu: VSd ≤ VRd VRd = f vk t Lc γM fvk = karakteristična posmična čvrstoća ziđa.4σd . σd=NSd/(t Lc) Lc = duljina tlačno naprezanog dijela zida proračunata na osnovi trokutne raspodjele naprezanja za nearmirano ziđe (bez uzimanja u proračun vlačnog naprezanja): Lc=3(L/2-MSd/NSd) ≤ L za omeđeno ziđe (uzimanje u proračun vlačnog naprezanja . fvk = fvko + 0.

Pravila za armirano i nearmirano ziđe.min N Sd = σ d t L = f d t ad .vlačne armature u vertikalnom serklažu): Lc=(L/2)[1+L NSd/(6MSd)] ≤ L ad = proračunska duljina tlačnog područja ziđa: ad = 0.EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu 28/35 model B: Projektiranje zidanih konstrukcija.1 dio: Opća pravila za zgrade. serklaža: As1 = As 2 = M Sd N − Sd z f yd 2 f yd .min ed .max = L ad .8Lc ed = proračunski ekscentricitet: ed = L/2-ad/2 = (L-ad)/2 Proračun najvećeg proračunskog momenta savijanja pri djelovanju NSd i MSd: Proračun najmanje duljine tlačnog područja: σd = N Sd f < fd = k tL γM → N Sd = fd t ad .max = σ d t L2 ⎛ σ ⎞ ⎜1 − d ⎟ ⎜ fd ⎟ ⎝ ⎠ Fs Potrebna armatura vert.min Najveći proračunski ekscentricitet: ad .min L ⎛ σ d − = ⎜1 − 2 2 2⎜ fd ⎝ 2 ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ Najveći proračunski moment: M Rd = f d t ad .min = σd fd L ed . 1. (ENV 1996-1-1) Lc = duljina tlačno naprezanog dijela zida proračunata na osnovi trokutne raspodjele naprezanja za omeđeno ziđe (uzimanje u proračun vlačnog naprezanja .

EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu 29/35 model B: Projektiranje zidanih konstrukcija.1 dio: Opća pravila za zgrade. (ENV 1996-1-1) Fs . 1. Pravila za armirano i nearmirano ziđe.

itd.. VSd.. promjenjivo.. itd..EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu OPĆI PREGLED PROJEKTIRANJA I PRORAČUNA ZIDANIH GRAĐEVINA OPĆI DIO 30/35 TEKSTUALNI DIO Tehnički opis Gradiva Program kontrole i osiguranja kakvoće Karakteristične vrijednosti djelovanja (stalno. štapni 2D i 3D modeli. vjetar.) . GRAFIČKI DIO model D model A: model B: model C: Pojednostavljeni proračunski postupci (ENV 1996-3) + Pravila za "jednostavne zidane zgrade" (ENV 1998-1-3) PRORAČUN TEMELJA Projektiranje zidanih konstrukcija 1. potres) PRORAČUN MEĐUKATNIH KONSTRUKCIJA (ležajne reakcije) PRORAČUN ZIDANIH ZIDOVA Izračun proračunskih vrijednosti učinaka djelovanja (NSd.1 dio: Opća pravila za zgrade Pravila za armirano i nearmirano ziđe (ENV 1996-1-1) Histerezisna anvelopa kata (dodatno za horizontalna djelovanja) Složeniji proračunski modeli (numeričke metode.

H(t) Histerezisne petlje ovisnosti horizontalnih pomaka δ i horizontalnog opterećenja H registrirane tijekom ispitivanja seizmičke otpornosti zida Uređaj za ispitivanje seizmičke otpornosti zidova (ZRMK.EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu 31/35 model C: Histerezisna anvelopa kata (dodatno za horizontalna djelovanja) V=const. Ljubljana) .

granični faktor duktilnosti: D = δu / δe δe = Hu / Ke δe = pomak zida na idealiziranoj granici elastičnosti Ke = efektivna krutost zida računska anvelopa idealizirana anvelopa Određivanje seizmičke otpornosti etaže pomoću izračunate histerezisne anvelope etaže .EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu 32/35 model C: Histerezisna anvelopa kata (dodatno za horizontalna djelovanja) Idealiziranje eksperimentalno dobivene histerezisne anvelope sa elasto-plastičnom bilinearnom anvelopom. njegovom nosivošću i faktorom duktilnosti. Idealiziranje eksperimentalno dobivene histerezisne anvelope Dovogorno . Elasto-plastična bilinearna anvelopa određena je početnom krutošću zida. početna krutost zida: K0=Hcr/δcr Hcr = sila kod nastanka pukotine u zidu Hu = računska nosivost zida (dobije se na temelju energetskog kriterija: površine ispod eksperimentalne i površina ispod idealizirane histerezisne anvelope trebaju biti jednake.

GRAFIČKI DIO model D model A: model B: model C: Pojednostavljeni proračunski postupci (ENV 1996-3) + Pravila za "jednostavne zidane zgrade" (ENV 1998-1-3) PRORAČUN TEMELJA Projektiranje zidanih konstrukcija 1. itd.. vjetar. potres) PRORAČUN MEĐUKATNIH KONSTRUKCIJA (ležajne reakcije) PRORAČUN ZIDANIH ZIDOVA Izračun proračunskih vrijednosti učinaka djelovanja (NSd. štapni 2D i 3D modeli.) ..EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu OPĆI PREGLED PROJEKTIRANJA I PRORAČUNA ZIDANIH GRAĐEVINA OPĆI DIO 33/35 TEKSTUALNI DIO Tehnički opis Gradiva Program kontrole i osiguranja kakvoće Karakteristične vrijednosti djelovanja (stalno. promjenjivo.1 dio: Opća pravila za zgrade Pravila za armirano i nearmirano ziđe (ENV 1996-1-1) Histerezisna anvelopa kata (dodatno za horizontalna djelovanja) Složeniji proračunski modeli (numeričke metode. VSd.. itd..

) Štapni modeli zidanih zidova Ravninski modeli zidanih zidova Proračunski model.niske vlačne čvrstoće ziđa te stoga jako izražene materijalne nelinarnosti Razdioba momenata savijanja po visini konstrukcije od zidova Glavna naprezanja .EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu 34/35 model D: Složeniji proračunski modeli (numeričke metode... štapni 2D i 3D modeli. s linearno elastičnim i izotropnim ponašanjem ziđa su NEODGOVARAJUĆI zbog: . itd. djelovanje Pomaci Ravninski modeli zidanih zidova.

štapni 2D i 3D modeli..EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija O projektiranju i proračunu 35/35 model D: Složeniji proračunski modeli (numeričke metode. itd..) Modeliranje prijenosa sila po zidovima s tlačnim dijagonalama Usporedba razdiobe momenata savijanja u zidovima po visini zgrade DEM – discrete element method (primjer proračuna) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful