İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı Denizcilik Ekonomisi Dersi Çalışma Soruları Deniz Taşımacılığındaki

piyasalar (shipping markets) nelerdir? Açıklayınız. Navlun Piyasasında Gemi Kiralama türlerini yazarak açıklayınız. Navlun oranları (Freight Rate) Indexleri hakkında bilgi veriniz. Denizcilik Piyasasındaki modelindeki arz ve talebi oluşturan 10 adet değişken nelerdir, açıklayınız. 5- Gemi İşletmeciliğindeki nakit akış diyagramını çizerek, gelir ve gider kalemlerini sınıflandırarak açıklayınız. 6- Gemilerin finanse edilmesi için para akışını gösteren şekli çizerek açıklayınız. 7- Ticaret gemilerinin finansmanındaki seçenekler (options) nelerdir kısaca açıklayınız. 8- Deniz Taşımacılığı tarihindeki Batı hattı (Westline) teorisini anlatınız. 9- Dökme yük taşımacılında etkin bir sistem dizaynının prensipleri nelerdir? Açıklayınız. 10- Dökme yük çeşitleri nelerdir? Dökme yük çeşitlerinin elleçlenmesi (handling) hakkında bilgi veriniz. 11- Genel Kargo Taşımacılığının tarihsel gelişimi hakkında bilgi veriniz. 12- Layner Taşımacılığın 6 ana maliyet sınıfını yazarak, alt maliyet kalemlerini açıklayınız. 13- Deniz taşımacılığında kullanılan yük birimleri ve bu yük birimleriyle taşınan yükler nelerdir ? 14- Gemi tiplerine göre ticaret gemi filolarını nelerdir anlatınız? 15- Yeni gemi inşasında 9 aşamalı üretim prosesi nelerdir? Açıklayınız. 1234-