You are on page 1of 7

APOLOGIZE

WordsandMusbby
RYANTEDDER

Modcratelyslow
Cm

m'" m'" m'"

m'" ffi'"

5

Gm?/D

m'" m'"

Crynhhl c 2007SoryrAwTur€r tLG, Vdnd llrrmrlftltt;$d lffftc lfrsdc rtud.;
3 A! Risfttr AqlgglLggulryFl1Tttr$lR.l$ltlg:P
corird*t End wsr, ilanrnq
E}

ffi" Fffi

m'"
You rcll mc thu you nccd mg thcn you go urd en me down,_

ffi'"
but wait- You tslt rn€ lhat yor'rc sor - r!,
- l
J.-.J
El'

m'.
think I'd nrn a - round- ud ssy-

m'"

m'"

too late,-
m'" 'm"
I'd trke an - oth - er clrancq- takc a

m'"
AtmajT

m'"
AtmEjT

need you likc a bcst needs a b€4 but ffsnoilr - in' nEty,

ffi'"
yaL- I lovedyou with a fire- now it's turn - fui'
bluc,- and you ssy sor - ry lib En atr - gel

m.'
hsr, -es Lt me think w6 yoll- But I'm-

u
ET
m'" m.' HR'"
^
too la& to 'pol-o - gn.- It's too l8le.

,h)
Cm

m'"

ffi'"
m'"
AlmajT

ffi'"

m'"
AJonaj?
drmrr
tiltfi

m'" m'"

AlnsjT EI

m'" ffi'" ffi'"
/:\

I'm hold-io' oo y{rurrcpq got me tED fcct off tfre grouud--
ri

6