Joomla 1.

6: gebruikersgroepen en rechten
Wat mogen gebruikers zien en doen?

Tips en tools voor Joomla! 1.6 | Eric Tiggeler www.joomla.erictiggeler.nl

In Joomla 1.6 kun je geregistreerde bezoekers laten inloggen om toegang te krijgen tot speciale content. Maar je kunt bepaalde ingelogde gebruikers ook het recht geven om zelf content bij te dragen. Voor elk deel van de site kun je regelen wat specifieke gebruikers daar mogen zien en doen. In het boek Tips en tools voor Joomla! 1.6 lees je hoe je gebruikers speciale rechten geeft. Maar welke groepen gebruikers zijn er nu precies beschikbaar in Joomla, en welke rechten kun je die gebruikers allemaal toekennen? Hierna zie je daarvan een overzicht. Dat kun je gebruiken als je meer wil doen met gebruikersgroepen en als je de rechten voor die groepen gedetailleerd wil instellen.

Tips en tools voor Joomla! 1.6

www.joomla.erictiggeler.nl

1 Wat zijn de standaard gebruikersgroepen en welke rechten hebben ze?
Via het menu Gebruikers > Gebruikers kom je in het scherm Gebruikersbeheer. Daar maak je nieuwe gebruikers aan en deelt ze in bij toewijst een specifieke gebruikersgroep. Standaard zijn er vijf groepen beschikbaar. Hieronder zie je ze in oplopende volgorde van rechten: elke volgende groep heeft de rechten van de vorige, én wat specifieke rechten.

Gebruikersgroep Geregisteerde gebruikers: bezoekers die een account hebben aangemaakt met naam en wachtwoord Authors, Editors, Publishers: gebruikers die content mogen toevoegen/bewerken aan de voorkant van de site

Wat mogen ze?  Content bekijken die verborgen is voor gewone bezoekers van de site, bijvoorbeeld artikelen of en menu-items met het toegangsniveau Registered (Geregistreerd).    Authors mogen nieuwe content aanmaken, maar bestaande artikelen niet bewerken. Editors mogen nieuwe artikelen aanmaken en bestaande artikelen bewerken. Publishers mogen artikelen indienen, bewerken en (anders dan de andere twee) ook publiceren. Managers mogen in de beheeromgeving artikelen en categorieën maken en beheren. Administrators hebben toegang tot meer beheerfuncties: gebruikers beheren, extensies toevoegen, of templates wijzigen. Super Users mogen alles doen in hele site.

Managers, Administrators, Super Users: gebruikers met toegang tot de beheeromgeving

 

Na installatie is er in Joomla 1.6 maar één gebruiker: de Super User. Dat ben jijzelf: degene die de site heeft geïnstalleerd en aangepast en die mag inloggen via de achterkant van de site, om de site naar hartenlust aan te passen in de beheeromgeving. De meeste sites hebben maar een zo’n oppermachtige beheerder. Als Super User kun je gebruikersgroepen aanmaken en ze bepaalde rechten toekennen. Zo kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat leden van het webteam alle content (of een deel van de content) op de site kunnen updaten.

Van het groepje Author, Editor, Publisher is de laatste de meest praktische groep, omdat die artikelen zowel kan opstellen als publiceren. Dat Authors en Editors wel artikelen mogen

Bijlage: Joomla 1.6 gebruikersgroepen en rechten

2

Tips en tools voor Joomla! 1.6

www.joomla.erictiggeler.nl

maken, maar die niet op de site kunnen zetten, is vaak niet handig: de artikelen staan in de wachtstand totdat een Publisher of hoger ze online zet.

Misschien ontdek je in Joomla nog twee groepen: Shop suppliers en Customers. Die worden toegevoegd als je Joomla installeert met voorbeelddata. Het zijn geen standaardgebruikersgroepen; ze worden gebruikt in de voorbeeldsites om te laten zien hoe groepen werken.

2 Welke rechten kun je aan gebruikers toekennen?
HIerboven las je dat na de installatie er maar één gebruiker aanwezig is (de Super User). Maar er zijn wel al (lege) standaard gebruikersgroepen. Om de standaardgroepen en hun rechten te zien, ga je naar Website > Algemene instellingen > Rechten. Daar zie je ‘wie wat mag’: voor welke gebruikersgroep zijn welke acties wel of niet toegestaan? Hieronder zie je die rechten voor een van de standaard gebruikersgroepen; in dit geval is dat de groep Administrator:

Bij de Rechteninstellingen kun je zien ‘wie wat mag’ op de site.

Als je in Joomla 1.5 al met gebruikersgroepen gewerkt hebt, zul je de standaardgroepen in Joomla! 1. 6 herkennen. Ze hebben in grote lijnen dezelfde rechten als de gebruikersgroepen die al beschikbaar waren in 1. 5.

Bijlage: Joomla 1.6 gebruikersgroepen en rechten

3

Tips en tools voor Joomla! 1.6

www.joomla.erictiggeler.nl

De rechten in de kolom Actie (zoals Inloggen website, Maken, Verwijderen, Bewerken) zijn actierechten: dingen die gebruikers mogen doen op de site. Je kunt die rechten ook ook op andere plaatsen in de beheeromgeving van Joomla toekennen, bijvoorbeeld als je een component, categorie of artikel bewerkt. Met andere woorden, je kunt ze – bij Algemene instellingen – toekennen voor de hele site, maar ook specifieker, voor componenten, categorieën of artikelen. Om voor een groep gebruikers een bepaalde actie toe te staan of te weigeren, kun je voor die groep de beschikbare acties instellen op op Toegestaan of Niet toegestaan. Wat betekenen de actierechten die je bij Algemene instellingen en elders in de beheeromgeving aantreft? Hieronder zie je een globaal overzicht. Dit actierecht … Inloggen website Inloggen beheer Super Admin Toegang tot Component … stelt gebruikers in staat het volgende te doen: Inloggen aan de voorkant van de site Inloggen in de beheeromgeving Alles doen op de site Componenten beheren (maar geen toegang tot Algemene instellingen) Maken Verwijderen Bewerken Bewerk status Nieuwe content maken Content verwijderen Content bewerken Status aanpassen: publiceren, depubliceren, verwijderen, archiveren Bewerk eigen Zelf-gemaakte content bewerken

Rechten worden geërfd van groep naar groep. Een groep die ‘kind’ is van een andere groep, krijgt automatisch de rechten van de ‘ouder’. Dus: omdat Authors kinderen zijn van de groep Registered, erven Authors het recht Inloggen website dat de Registered groep heeft: ze mogen inloggen aan de voorkant van de site. Los daarvan hebben Authors als ‘kind’ hun eigen specifieke rechten, méér dan de oudergroep Registered. De ouder- en kind-relaties zie je terug in de weergave in Joomla: in de lijst gebruikersgroepen is Public de oudergroep; de overige groepen springen allemaal een of meer posities in. Zo kun je zien dat Manager kind is van Public, en dat ook Author kind is van Public. Editor is weer kind van Author. En ‘kind zijn’ betekent dus: alle rechten van de ouder erven én zelf meer rechten krijgen.

Bijlage: Joomla 1.6 gebruikersgroepen en rechten

4

Tips en tools voor Joomla! 1.6

www.joomla.erictiggeler.nl

2.1 Bepalen wat gebruikers zien: weergave-toegangsniveaus
Aan gebruikersgroepen kun je actierechten toekennen. Daarbij kun je via Gebruikers > Toegangsniveaus nog een derde aspect regelen: de weergave-toegangsniveaus. Actierechten bepalen wat de gebruikers kunnen doen, weergave-toegangsniveaus bepalen wat ze kunnen zien. Zien gebruikers alleen de openbare website, mogen ze inloggen in de frontend of in de beheeromgeving? Welke artikelen, menu's, modules of onderdelen kan de gebruikersgroep eigenlijk bekijken? Standaard zijn drie toegangsniveaus beschikbaar: Public, Registered en Special. Public betekent ‘geen speciale toegangsrechten’: alles wat Public is op de site, is zichtbaar voor iedereen, ook gewone bezoekers. Alles op de site met het toegangsniveau Registered is alleen toegankelijk voor Registered gebruikers of hoger. Special ten slotte zijn de toegangsrechten voor gebruikers die toegang hebben tot de achterkant van de site (Manager, Administrator, Super User).

2.2 Samenvattend: gebruikersgroepen, actierechten, weergaveniveaus
Samenvattend: bij gebruikersrechten draait het om de combinatie van gebruikersgroepen (wie zijn de gebruikers?), actierechten (wat mogen ze doen?) en weergave-toegangsrechten (wat mogen ze zien?). De theorie achter gebruikersgroepen lijkt misschien ingewikkeld, maar in de praktijk valt er prima mee te werken en hebben de flexibele gebruikersgroepen van Joomla 1.6 veel voordelen. In het hoofdstuk over gebruikersbeheer in Tips en tools voor Joomla! 1.6 leer je hoe gebruikersgroepen in Joomla werken, op drie niveaus:  Aan de standaard gebruikersgroepen in Joomla zijn al actierechten toegekend; als je bijvoorbeeld je site wil openstellen voor geregistreerde gebruikers, dan kun je gebruikers toewijzen aan de standaardgroep Registered. Om te beginnen bekijk je hoe je geregistreerde gebruikers toegang geeft tot speciale delen van de site. Als je mensen wil laten bijdragen aan de content op de site, dan kun je ze bijvoorbeeld toewijzen aan de standaardgroep Publishers. Zo kun je bijvoorbeeld een webredactieteam samenstellen en ze via de voorkant van de site laten inloggen en content laten bewerken en updaten. Maar je zit niet vast aan de standaardgroepen en hun rechten: als je specifiekere combinaties van rechten wil toekennen aan bepaalde gebruikers, kun je een nieuwe gebruikersgroep aanmaken en een ‘maatpakket’ van rechten aan die nieuwe groep koppelen. Zo kun je een nieuwe gebruikersgroep aanmaken en die het recht geven om één artikel of één artikelcategorie te bewerken.

De theorie over gebruikers en hun rechten kun je het beste aan de hand van een paar concrete voorbeelden uitproberen. In het hoofdstuk over Gebruikersbeheer in Tips en tools voor Joomla! 1.6 lees je meer.

Ga naar www.joomla.erictiggeler.nl voor meer tips en tutorials over Joomla! 1.6.

Bijlage: Joomla 1.6 gebruikersgroepen en rechten

5