AYAT MUHKAM DAN MUTASYABIHAT: PERBEZAAN DAN CONTOHCONTOHNYA

OLEH SYED OTHMAN B AHMAD ALKAFF SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN KELAS SATU (UTM)

5. PENDAHULUAN DEFINISI AYAT-AYAT MUHKAM & MUTASYBIHAT PERBEZAAN ANTARA AYAT-AYAT MUHKAM & MUTASYBIHAT 3 4 5 7 9 14 16 17 4.Ayat-Ayat Muhkam & Mutasyabihat : Perbezaan dan contoh-contohnya ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ AYAT MUHKAM DAN MUTASYABIHAT: PERBEZAAN DAN CONTOH-CONTOHNYA DAFTAR ISI MUKA SURAT 1. 3. 2. 8. CONTOH AYAT MUHKAM DAN MUTASYABIH HUKUM MENTAKWILKAN AYAT MUTASYBIHAT CARA MENTAKWIL AYAT-AYAT MUTASYABIHAT KESIMPULAN BIBLIOGRAPFI 1. 7. __ Pendahuluan: ________________________________________________________________________________________________________________________________ SYED OTHMAN BIN AHMAD ALKAFF 2 . 6.

menyerupai yang satu dengan yang lain dan saling membenarkan. isinya serupa dan berulang-ulang. Firman Allah taala “Allah telah menurunkan pemberitaan yang sebaik-baiknya. Tidak ada paradox dan kontradikasi di dalamnya. Firman Allah taala " ‫الر، ك َتـب أ ُحك ِمت ءايـت ُه ث ُم فصل َت من ل ّدُن‬ ِ ْ ّ ُ ّ ُ َ َ ْ َ ْ ْ ٌ َ ‫"حكيم ٍ خبير‬ ِ َ ٍ ِ َ “Alif Laam Raa’. datang dari Tuhan Maha Bijaksana dan Maha Tahu. Kesemuanya adalah haq.Ayat-Ayat Muhkam & Mutasyabihat : Perbezaan dan contoh-contohnya ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Al-Quran adalah sumber pokok daripada agama Islam dan dasar yang pertama daripada hukum-hukum Islam. kemudian diberi penjelasan. Hud : 1. Az-Zumar : 23 ________________________________________________________________________________________________________________________________ __ SYED OTHMAN BIN AHMAD ALKAFF 3 . Inilah Kitab yang kuat ampuh ayat-ayatnya. Semua isi-isi Al-Quran merupakan pedoman yang kuat dan hujjah yang sangat ampuh untuk dijadikan pegangan hidup dan kehidupan bagi semua umat. Al-Quran Al-Karim.2" Firman Allah taala 1 2 Al-Quran Al-Karim. untuk menempuh kebahagian dan kesejahteraan di dunia sampai di akhirat.1" Di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat adapun satu makna yang bertentangan satu sama lain. iaitu Kitab (Al-Quran).

3” 2. Ayat Mutasyabih Yaitu ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang luas menurut bahasa Arab. Bagi memberi maksud atau tafsiran serta petunjukan pada ayat sedemikian. Misalnya firman Allah s.Ayat-Ayat Muhkam & Mutasyabihat : Perbezaan dan contoh-contohnya ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Maksudnya: “Dialah yang menurunkan Al-Kitab (Al-Quran) kepadamu.” Ertinya: “Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. Dan Dialah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.: 3 Al-Quran Al-Karim. itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. erti ayat itu jelas diketahui. Di antara (isinya) ayat-ayat yang muhkamat. Definisi Muhkam Dan Mutasyabih i. memerlukan pemikiran yang dalam agar ia dapat diterima. Misalnya dalam Surah Asyura ayat 11) Ertinya: “Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan-Nya. Ali Imran : 7 ________________________________________________________________________________________________________________________________ __ SYED OTHMAN BIN AHMAD ALKAFF 4 .” (Surah Al-Ikhlas ayat 4) ii. Ayat Muhkam Yaitu ayat yang hanya mempunyai satu erti menurut aturan bahasa Arab atau lainnya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan.t.w.” Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal. maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya (yang keliru) padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata “Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat.

tidak memerlukan penjelasan- ________________________________________________________________________________________________________________________________ __ SYED OTHMAN BIN AHMAD ALKAFF 5 . Muhkam ialah ayat yang tidak ada ihtimal (kemungkinan) kecuali kepada satu makna. Mutasyabih ialah ayat yang tersembunyi maksudnya yang tidak tercapai oleh akal. Mutasyabih ialah ayat yang ada ihtimal(kemungkinan) pada banyak hal/perkara. ketentuan puasa harus pada bulan Ramadhan bukan bulan Sya’ban. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras. kedua-dua ayat mutasyabihat ini memerlukan penjelasan yang lebih lanjut dari ‘Ar-Rosikhuun’. Muhkam ialah ayat yang jelas dengan sendirinya.orang yang mendalam ilmu agamanya.agar aqidah kita terpelihara dari penyelewengan. keluar Dajjal dan seperti huruf muqatta’ah di permulaan surat. 3. Perbezaan antara ayat Muhkam Dan Mutasyabihat Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan perbezaan tentang ayat-ayat muhkam dan mutasyabih sebagai berikut: 1." (QS. dan rencana jahat mereka akan hancur. maka bagi Allah kemuliaan itu semuanya. 5. Muhkam ialah ayat yang jelas maksudnya. Muhkam ialah yang dapat diterima oleh akal. Mutasyabih ialah sesuatu yang dogmatik. Thaha 35:10) Tidak seperti kedua-dua ayat muhkam yang pertama yang sudah jelas maknanya. 4.Ayat-Ayat Muhkam & Mutasyabihat : Perbezaan dan contoh-contohnya ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Maksudya: "Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan. Mutasyabih ialah ayat yang maknanya hanya diketahui oleh Allah taala seperti bila akan berlaku Hari Kiamat. Seperti bilangan solat. 3. tidak dapat diterima oleh akal. 2. Muhkam ialah ayat yang sudah diketahui maksudnya kerana sudah jelas atau dengan jalan takwil. Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya.

tidak muhtamil dan tidak pula serupa. Ayat Muhkam ialah lafaz yang mempunyai makna yang kukoh yakni kukoh dalam erti kata menegah dari dimasuki oleh kerusakan yang datang dari luar atau dari dirinya. Muhkam ialah nasikh.Ayat-Ayat Muhkam & Mutasyabihat : Perbezaan dan contoh-contohnya ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ penjelasan dari yang lain. amtsal. Adapun kesimpulan daripada pendapat-pendapat tersebut diatas adalah : i. haram. 11. jelas dan tegas serta tidak dimasuki oleh sesuatu yang meragukan dan sebagainya. Mutasyabih ialah ayat-ayat yang dinasakh. tidak dapat diketahui ________________________________________________________________________________________________________________________________ SYED OTHMAN BIN AHMAD ALKAFF 6 . 7. Muhkam yaitu sesuatu yang jelas ibaratnya. pada hakikatnya tidak saling bertentangan akan tetapi dapat dikompromikan atau dipertemukan sebab kesemuanya mempunyai segi-segi pemandangan yang bermacam-macam yang kesemuanya menuju kepada pengertian yang sama. Mutasyabih ialah ayat yang lafaznya berulang. Mutasyabih ialah ayat yang memerlukan penjelasan. tidak dapat ditarjihkan. Muhkam ialah ayat yang lafaznya tiada berulang. sumpah-sumpah yang wajib diimankan akan tetapi tidak diamalkan. Muhkam ialah ayat yang jelas tanpa takwil. ii. Muhkam ialah ayat-ayat yang tidak dinasakh. had-had. janji dan ancaman. Mutasyabih ialah lafaz yang menunjukkan kepada suatu makna yang bertentangan dengan akal fikiran. Pendapat-pendapat para ulama mengenai ayat muhkam dan mutasyaabih yang disebutkan di atas. Mutasyabih ialah ayat yang tidak dapat dimengerti kecuali dengan takwil. __ Ayat Mutasyabihat ialah sesuatu yang dari segi redaksinya. Mutasyabih adalah kisah dan amtsal (perumpamaan). Bahkan lafaz Muhkam dalam AlQuran adalah terang. halal. 10. 8. sehingga petunjuknya kabur. 9. fardu-fardu. Muhkam adalah fardu-fardu. 6. Mutasyabih ialah ayat yang mansukh. apa yang wajib diimankan harus diamalkan.

dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. menjadi tiga macam : (i) (ii) (iii) Mutasyabih yang tidak ada jalan untuk diketahui. CONTOH AYAT MUHKAM DAN MUTASYABIH A.a. Maka dalam hal yang kedua ini harus ditakwilkan dengan mengembalikan makna kepada ayat-ayat muhkamat. ". supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadaNya semata-mata. sehingga petunjuknya kabur. mustahil kepada beberapa wajah yang tidak dapat ditarjihkan. ________________________________________________________________________________________________________________________________ __ SYED OTHMAN BIN AHMAD ALKAFF 7 .w memberi isyarah dengan doanya kepada Ibn Abbas Maksudnya: “Ya Allah! Pandaikanlah ia dalam bidang agama dan ajarkanlah ia takwil” 4. Mutasyabih yang ada jalan untuk diketahui oleh manusia.Ayat-Ayat Muhkam & Mutasyabihat : Perbezaan dan contoh-contohnya ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ hakikat maknanya kecuali oleh Allah taala atau ia menunjukkan kepada suatu makna yang bertentangan dengan akal fikiran. Contoh Ayat-ayat Muhkam Maksudnya: " Katakanlah: "Marilah. Orang lain tidak dapat mengetahuinya. Seperti kata-kata yang gharib (asing) dan hukum-hukum yang belum konkrit. Menurut Ar-Raghib di dalam kitab Mufradat Al-Quran." Maksudnya:" Dan Tuhanmu telah perintahkan. Jenis yang ketiga ini dapat diketahui khusus oleh orang-orang yang mendalam ilmunya. keluarnya Dabbah dan sebagainya. Mutasyabih yang di antara kedua hal tersebut. Seperti waktunya hari Kiamat. membahagi mutasyabih dari segi dapat dan tidaknya diketahui oleh manusia. iaitu janganlah kamu sekutukan dengan Allah sesuatupun. Dalam hal inilah Rasulullah s. Iaitu di antara ada jalan dan tidaknya. untuk diketahui. supaya aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu kepada kamu.

." (surat Al-A'raf:54) "Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit. KepadaNya-lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang shalih dinaikkanNya.. lalu Dia bersemayam di atas `Arsy ." (Fathir: 10) Dan tentang 'uruj (naik)nya sesuatu kepadaNya: "Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan ." (Al-Ma'arij: 4) "Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.. Contoh Ayat-ayat Mutasyabihat Maksudnya: "Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa." (Al-Mulk: 16) Dan tentang shu'ud (naik)nya sesuatu kepadaNya: ".." (An-Nisa': 164) ________________________________________________________________________________________________________________________________ __ SYED OTHMAN BIN AHMAD ALKAFF 8 ...Ayat-Ayat Muhkam & Mutasyabihat : Perbezaan dan contoh-contohnya ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ B.

akan tetapi semakin teruji semakain bertambah bertambah pahala sebagaimana dalam firman Allah Ta’ala s. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: "(Tidak demikian). FAEDAH MEMAHAMI AYAT-AYAT MUTASYABIHAT ‘Ulama-‘ulama telah menyebutkan faedah-faedah ayat-ayat yang mutasyabihat itu dengan beberapa wajah : Faedah pertama : Keberadaan ayat mutasyabihat ini... dalam Surah Ali Imran ayat 142: Maksudnya: “Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk Syurga padahal belum lagi nyata kepada Allah (wujudnya) orang-orang yang berjihad (yang berjuang dengan ________________________________________________________________________________________________________________________________ __ SYED OTHMAN BIN AHMAD ALKAFF 9 . tentu saja menjadikan lebih payah untuk menyampaikan hak itu dan lebih teruji. Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. 5. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: "." (Ar-Rahman: 27) Mengenai AL-YADAANI (DUA TANGAN). .t. maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami. tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka.Ayat-Ayat Muhkam & Mutasyabihat : Perbezaan dan contoh-contohnya ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Mengenai AL-WAJHU (WAJAH). Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: "Dan tetap kekal Wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan." (Al-Ma'idah: 64) Dan mengenai AL-'AINAANI (DUA MATA) ..." (Ath-Thur: 48) Maksudnya adalah "berada dalam penglihatan dan penjagaan Kami".w.

dan dengan demikian tiap-tiap satu mazhab akan berlumba–lumba mengkaji Al-Quran itu supaya didapatinya di dalam AlQuran sesuatu yang menguatkan pendiriannya. sehingga ayatayat muhkamat jadi penerangan bagi ayat-ayat mutasyabihat . sedang tabiat orang awam itu di dalam segenap halnya sangat payah sekali menerima hakikat sesuatunya. Sebab itu. kerana itu orang-orang yang berhajat menelitinya itu akan menggunakan dalil akal agar ia terlepas dari hanya bertaklid dan sampailah ia kepada cahaya keterangan dan kenyataan. Faedah ketiga : Al-Quran itu ada mengandungi ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. atau hanya diketahui oleh Allah taala? Dalam hal ini ada dua pendapat. bertangan. Nahu dan Faedah kelima : Sebab yang paling kuatnya dalam bab ini. mereka diserukan dengan sesuatu yang termasuk dalam akalnya. setiap mazhab yang berbagai-bagai itu aakan bersama-sama memperhatikannya dan bersungguh-sungguh memikirkannya. ayat-ayat muhkamat dan ayat ta’wil dan perlu pula kepada bahagian yang lain. yang paling manfa’at ialah Al-Quran itu mempunyai ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. seumpama Allah ada bermuka. terlepaslah yang batil dari kebatalinnya dan sampailah mereka kepada yang hak. Maka dengan ini. di samping seperti ilmu Lughah. Hal ini pasti membosankan hati orang-orang yang mempunyai mazhab yang bermacam-macam akan menerimanya dan menilitina.Ayat-Ayat Muhkam & Mutasyabihat : Perbezaan dan contoh-contohnya ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ bersungguh-sungguh) di antara kamu. ________________________________________________________________________________________________________________________________ __ SYED OTHMAN BIN AHMAD ALKAFF 10 . tentu saja membatalkan sekalian mazhab selain dari yang satu. Maka dengan jalan demikian ini. dan (belum lagi) nyata (wujudnya) orang-orang yang sabar (tabah dan cekal hati dalam perjuangan)?” Faedah kedua : Jika Quran itu semuanya hanya mengandung ayat-ayat muhkamat saja. ialah Al-Quran satu kitab yang mengandung da’wah (seruan) kepada orang yang khas dan orang awam. tentu saja ditolaknya yang demikian itu kerana pada mereka : itu tidak masuk akal. Di mana sebab-sebab perbezaan pendapat itu adalah berasal daripada perbedaan cara dalam membaca ayat 7 dari surah Ali Imran. nescaya tidak akan ada yang sesuai kecuali satu mazhab saja. Maka jika mereka diserukan kepada menetapkan akan adanya satu yang ada dan tiada bertubuh serta tiada mengambil tempat. dan kezahiran ayat-ayat muhkamat itu. 6. Oleh kerana itu. maka perlulah mereka kepada mempelajari merajihkan(membuat perbandingan) sebahagiannya daripada mereka perlu mengetahui ilmu-ilmu yang bermacam-macam ilmu Usul-Fiqh. HUKUM MENTAKWILKAN AYAT-AYAT MUTASYABIHAT Adakah ayat-ayat mutasyabihat itu dapat diketahui takwilnya oleh Ar-Rasikhuna Fil `Ilmi. berarah dan sebagainya. Faedah keempat : Sebab Al-Quran itu mempunyai mutasyabihat.

.dan tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah. b. seperti Ubay bin Ka’ab dan Aisyah r. surah 3 Ali Imran di atas mencela kepada orang-orang yang mengikuti ayatayat Mutasyabihat. Ayat 7. Mereka diberi sifat orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan. Akan tetapi ayat tersebut memuji orang-orang yang menyerah bulat-bulat kepada Allah dalam hal mengetahui takwil ayat-ayat Mutasyabihat. i.” Perkataan ( ْ ْ ِ َ ُ ِ ّ َ ِ ‫)الرسخوْن فى العِلم‬ “Dan orang-orang yang mendalam ilmunya” Hujah mereka ialah a. " Firman Allah taala ‫والرسخون فى ال ْعل ْم ِ ي َقولون ءامنا بـه ك ُل من‬ ِ ِ َ ْ ِ ّ َ ِ ِ ّ َ َ َ ُ ُ ْ ّ ّ 11 ________________________________________________________________________________________________________________________________ __ SYED OTHMAN BIN AHMAD ALKAFF .a.. Pendapat pertama Pendapat sebagian ulama salaf dan sebagian sahabat. sebagaimana Allah taala memuji orang-orang yang mengimankan barang-barang ghaib.Ayat-Ayat Muhkam & Mutasyabihat : Perbezaan dan contoh-contohnya ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sedangkan perbezaan cara membaca itu adalah disebabkan perbedaan di dalam membuat definisi atau memberikan pengertian terhadap Mutasyabihat. Pendapat pertama ini di dalam membaca ayat 7 surat 3 Ali Imran mewaqafkan pada perkataan "‫"وَما ي َعْل َم ت َأ ْويلـه إ ِل ّ الله‬ ُ ُ َ ِ ُ َ “. mencari-cari fitnah.. Mereka berpendapat bahawa ayat-ayat Mutasyabihat itu tidak dapat diketahui selain oleh Allah taala sendiri. sebagaimana Allah dalam hal mengetahui takwil ayat-ayat mutasyabihat.

Ayat-Ayat Muhkam & Mutasyabihat : Perbezaan dan contoh-contohnya ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ‫”عن ْد رب ّنـا‬ َ َ ِ ِ Maksudnya: “Orang-orang yang mendalam ilmunya berkata : “Kami beriman kepada ayatayat yang mutasyabihat.a. Dikeluarkan oleh Abdul Razzaq di dalam tafsirnya dan oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya dari Ibn Abbas bahawa Ibn Abbas membaca : ( ) lalu baru membaca ( ‫وَما ي َعْل َم ت َأ ْوِي ْل َه إ ِل ّ الله‬ ُ ُ ُ َ ‫.“Peringatkan mereka!.. c.w bersabda Maksunya: “Apabila kamu melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat Mutasyabihat.a. ‫والرسحون‬ َ ُ ِ ّ َ Dikeluarkan oleh At-Tabari di dalam kitab Mu’jam Al-Kabir. dari Abu Malik AlAsy`ari bahawa Rasulullah saw bersabda َ َ ُ َ ‫"ل َ أ َخاف على أ ُمتي إ ِل ّ ث َل َث خل َل : أ َن ي َك ْث ُر ل َهم‬ ِ َ ِ ّ ْ ُ ُ َ ٍ ْ َ َ ُ َ ‫ال ْمال في َت َحاسدوا في َقت َت ِل ُوا ، وأ َن ي َفت َح ل َهم‬ ُ َ َ ُ ُ َ ْ ْ َ ْ ‫ال ْك ِتاب في َأ ْخذُهُ ال ْمؤمن ي َب ْت َغى ت َأ ْويل َه وما ي َعل َم‬ ُ َ َ َ ِ ُ ِ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ ِ "‫ت َأ ْويل َه إ ِل ّ الله‬ َ ُ ِ Maksudnya: “Yang saya takutkan bagi umatku tidak lain kecuali tiga perkara : mereka mempunyai harta yang banyak lalu mereka saling dengki-mendengki. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami.) . Mereka dibukakan kitab lalu kitab itu diambil oleh seorang yang beriman untuk dicari-cari takwilnya sedangkan tidak dapat diketahui takwilnya kecuali oleh Allah”.فى ال ْعِل ْم ِ ي َقولون‬ ِ َ ُ ُ e. " Dari Aisyah r.” (Ali Imran : 7) Kata-kata seperti ini memberikan pengertian tunduk dan menyerah bulat-bulat.4” d. Rasulullah s. َ َ ْ َ ُ ِ َ َ ‫فإ ِذا رأ َي ْت ال ّذين ي َت ّب ِعون ما ت َشاب َه من ْه فأ ُولـئ ِك‬ َ َ ِ َ َ ُ َ َ َ ‫”سحى الله فاحذَرهم‬ ّ َ ْ ُ ْ ْ َ ُ maka mereka itu adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah. yang patut diucapkan oleh orang yang tidak mengerti dan tidak faham terhadap takwil ayat-ayat Mutasyabihat. 4 Riwayat Al-Bukhari & Muslim ________________________________________________________________________________________________________________________________ __ SYED OTHMAN BIN AHMAD ALKAFF 12 .. sehingga terjadi bunuh-membunuh di antara mereka.

Mereka berpendapat bahawa takwil ayat-ayat mutasyabihat dapat diketahui oleh orang-orang yang dalam ilmunya (Ar-Rasikhuun Fil `Ilmi). Tafsir yang diketahui oleh ulama. Barangsiapa Dikeluarkan oleh Ibn Jarir dari Ibn Abbas. َ َ ُ ْ ُ َ ‫"أ ُن ْزل ال ْقرآن على أ َرب َعة أ َعرف: حل َل وحرام ٍ ل‬ َ ِ َ ِ ُ ْ ِ َ ْ َ َ َ ٍ ‫ي َعذَر أ َحدٌ ب ِجهال ِت ِه، وت َفسي ْر ت ُفسرهُ ال ْعرب‬ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ّ َ ٍ ِ ْ َ ِ ّ ‫وت َفسي ْر ي ُفسرهُ ال ْعل َماءُ ومت َشاب ِه ل َ ي َعل َمه إ ِل‬ َ ُ َ ٍ ُ ُ ْ َ ُ ُ ّ َ ٍ ِ ْ َ "‫الله. 4. Ibn Al-Hajib dan jumhur sahabat. Pendapat kedua Pendapat Ibn Abbas. apabila Allah itu bercakap kepada hambaNya dengan sesuatu yang tidak dapat diketahui oleh seseorang dari hambaNya. Apabila mereka tidak tahu takwilnya mereka tidak tahu Nasikh daripada Mansuhk. Rasulullah saw bersabda : “Al-Quran itu diturunkan menurut empat huruf : 1. sebab tidak masuk akal.Ayat-Ayat Muhkam & Mutasyabihat : Perbezaan dan contoh-contohnya ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ f. 3. Mujahid. ومن ادّعى عل ْمه سوى الله فهو كاذب‬ َ ٌ ِ َ َ ُ َ ِ َ ِ ُ َ ِ ِ َ َ ُ Halal-haram. tidak ada alasan bagi seorang pun untuk tiada mengetahuinya. hadits Marfu’.” Berkata An-Nawawi “Itulah yang lebih sahih. Mutasyabih. Muhkam daripada Mutasyabihnya.” ________________________________________________________________________________________________________________________________ __ SYED OTHMAN BIN AHMAD ALKAFF 13 . Ibnu Abbas berkata “Saya termasuk orang-orang yang dalam ilmunya. saya mengetahui ta’wilnya (ayat mutasyabihat). yang tidak diketahui selain Allah Yang Maha Agung. halal dari haramnya. maka ia adalah berdusta. Ad-Dahhak.” ii.” Berkata Ad-Dahhak “Orang-orang yang mendalam ilmunya akan mengetahui takwil ayat-ayat Mutasyabihat. 2. Tafsir yang diketahui oleh orang Arab. Imam Nawawi. mengaku mengetahuinya selain Allah.

akan tetapi mereka yakin terhadap ayat-ayat Mutasyabihat sebagaimana mereka yakin terhadap ayat-ayat Mutasyabihat sebagaimana mereka yakin terhadap ayat-ayat Muhkamat. surah Ali Imran itu mencela orang yang mencari-cari takwil yang bertentangan dengan ayat-ayat yang Muhkamat. Dikeluarkan oleh Ad-Darimi dari Umar bin Al-Khattab r. Mutasyabih yang tidak dapat diketahui selain Allah taala. Mutasyabih yang dapat diketahui takwilnya oleh Ar-Rasikhun Fil `Ilmi. Keduanya adalah dari Allah taala. mereka memaham ayat-ayat Mutasyabihat dengan suatu pengertian yang cocok dengan ayat-ayat Muhkamat. iaitu oleh orang-orang yang telah mendalam ilmunya dan ahli di dalam bidang sunan (hadits). Adapun firman Allah taala ( ‫آمنا ك ُل من عن ْد رب ّنا‬ َ َ ِ ِ ْ ِ ّ ّ َ ) ini tidak bertentangan dengan pengertian yang mereka peroleh. maka oleh kerananya ambillah sunan untuk mereka. Sebab masing-masing adalah merupakan definisi daripada kedua macam bahagian mutasyabih.a.Ayat-Ayat Muhkam & Mutasyabihat : Perbezaan dan contoh-contohnya ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Hujjah-hujjah mereka a. Hal demikian menunjukkan bahawa perbedaan cara bacaan pada ayat 7. Orang-orang yang mendalam ilmunya tidak seperti itu.” Pernyataan Umar bin Al-Khattab ini menunjukkan bahawa ayat-ayat Mutasyabihat itu dapat diketahui selain Allah taala. Sesungguhnya orang-orang ahli sunan itu lebih tahu tentang kitabullah. manusia-manusia yagn mengajak berdebat kepadamu dengan mutasyabihat Al-Quran. c. Di dalam ayat 7. untuk mencari fitnah. Setelah kita mengetahui bahawa hakikat mutasyabih itu sebenarnya ada dua macam. ia berkata “Bahwasanya akan datang kepada kamu sekalian. Mereka ahli yakin. Maka perbedaan di dalam membuat definisi atau memberikan pengertian terhadap ayat mutasyabihat itu sebenarnya tidak ada. 2. surah Ali ________________________________________________________________________________________________________________________________ __ SYED OTHMAN BIN AHMAD ALKAFF 14 . tidak ada kegoncangan bagi mereka. b. Memang orang-orang yang mendalam ilmunya. kerana ilmunya yang mendalam itu dan kerana mereka tidak akan bingung dan ragu-ragu. iaitu 1.

Oleh kerana itu. di dalam memahamkan ayat-ayat yang Mutasyabihat. kesemuanya adalah serupa-menyerupa dan benar-membenarkan. 6. harus memahami ayat-ayat yang Muhkamat. Apabila hal yang demikian sudah dapat kita capai. yakni harus berpedoman kepada yat-ayat yang Muhkamat. bahkan ayat-ayat Muhkamat harus menjadi panduan terhadap ayat-ayat Mutasyabihat yang mau kita takwilkan. Apabila hal yang maksud daripada ayat-ayat yang Muhkamat itu. Cara Mentakwil Ayat-ayat Mutasyabihat Cara mentakwilkan ayat-ayat Mutasyabihat ialah: Pertama. Perlu diperhatikan. Dalam hal ini tidak boleh ditakwilkan. iaitu Mutasyabih yang tidak dapat diketahui selain Allah taala. Ayat Mutasyabihat tidak boleh bertentangan dengan Muhkamat. kita di dalam mentakwilkan ayat-ayat Mutasyabihat itu harus mengembalikannya kepada ayat-ayat yang Muhkamat. bahawa di dalam Al-Quran itu tidak ada satu makna pun yang bertentangan dengan yang lain. Maka tidak ada pertentangan pendapat atau berlainan faham. barulah kita diperbolehkan untuk memahamkan ayat-ayat yang Mutasyabihat. Apabila waqaf pada kata ( ‫وما يعلم تأويله إل الله‬ َ ) bacaan ini mengisyarahkan terhadap Mutasyabih macam yang pertama. Jenis kedua ini dapat dan boleh ditakwilkan dan menjadi peranan dalam ijtihad. sampai menghasilkan suatu kejadian dan mendapatkan suatu pengertian yang mendalam terhadap makna dan maksud daripada ayat-ayat yang Muhkamat itu.Ayat-Ayat Muhkam & Mutasyabihat : Perbezaan dan contoh-contohnya ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Imran tersebut. kedua-duanya adalah diperbolehkan dan tiap-tiap bacaan memberikan hukum yag berlainan terhadap suatu peristiwa yang berlainan pula. kita harus berpegang kepada dalil-dalil dan bersandar kepada bukti-bukti yang konkrit. tidak boleh hanya memakai ________________________________________________________________________________________________________________________________ __ SYED OTHMAN BIN AHMAD ALKAFF 15 . Kedua. iaitu Mutasyabih yang dapat diketahui takwilnya oleh Ar-Rasikhuna Fil `Ilmi. Akan tetapi apabila disambungkan sampai dengan kata ( ْ ْ َ ُ ِ ّ ِ ‫ ) والرسحون فى العِلم‬maka memberi isyarah terhadap Mutasyabih jenis yang kedua. sehingga tidak akan terjadi kegoncangan dan keragu-raguan di dalam menanggapi Mutasyabihat. Tidak ada kontradiksi.

mengambil yang berat hukumnya dan ada yang berpendapat supaya menggunakan yang lebih ringan hukumnya. maka yang diambil adalah makna yang urfiyah. apabila ada lafaz atau ayat yang muhtamil kepada dua makna dan yang satu lebih jelas daripada yang lain. Al-Taubah : 103. Ada pendapat yang membolehkan untuk memilih salah satu dari dua makna tersebut. tidak bertentangan. sesunguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Apabila kedua-dua makna itu sama-sama haqiqah syar’iyah. Apabila tidak ditemukan bukti-bukti atau tanda-tanda. maka dalam hal yang kedua ini yang dipergunakan adalah ma’na yang haqiqah lughawiyah atau haqiqah urfiyah. apabila lafaz atau ayat itu mempunyai dua makna dan kedua-duanya samasama jelas. maka makna yang lebih jelas itulah yang harus dipergunakan kecuali harus ada dalil atau bukti yang menuntut bahawa makna yang samar itulah yang dimaksud.5” Apabila makna yang satu `urfiyah dan yang lain lughawiyah. maka kita harus berijtihad dengan mencari bukti-bukti atau tanda-tanda ayng menunjukkan kepada salah satu dari dua makna tersebut. maka dalam hal ini ada beberapa pendapat. seperti firman Allah taala Maksudnya: “Dan doakanlah untuk mereka. makna yang satu haqiqah lughawiyah atau haqiqah urfiyah. Ada yang berpendapat.Ayat-Ayat Muhkam & Mutasyabihat : Perbezaan dan contoh-contohnya ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ akal saja. atau sama-sama haqiqah `urfiyah atau sama-sama haqiqah lughawiyah. maka yang dipergunakan adalah makna yang haqiqah syar’iyah. sedangkan dua makna tersebut tidak dapat dikompromikan. mempunyai makna haid dan suci. Keempat. seperti perkataan qur’u. sedangkan makna yang lain adalah haqiqah syar’iyah. Apabila kedua-dua makna tersebut dapat dikompromikan. Kecuali apabila terdapat dalil yang menuntut terhadap haqiqah lughawiyah atau haqiqah urfiyah. maka yang dipergunakan adalah makna yang samar itu. Ketiga. maka 5 ‫"وصل عل َي ْهم، إ ِن‬ ّ ِ ِ َ ّ َ َ َ َ "‫صلـوت َك سك َن ل ّهم‬ ْ ُ ٌ َ َ Al-Quran Al-Karim. ________________________________________________________________________________________________________________________________ __ SYED OTHMAN BIN AHMAD ALKAFF 16 .

Hukum mentakwilkan ayat-ayat Mutasyabihat Mutasyabihat yang pertama tidak boleh ditafsirkan atau ditakwilkan. tidak dapat di ketahui hakikat maknanya kecuali oleh Allah taala atau dari segi redaksinya menunjukkan kepada suatu makna yang ertentangan degan akal-fikiran sehingga petunjuknya kabur. Mutasyabihat yang dapat diketahui takwilnya oleh Ar-Rasikhun Fil `Ilmi. Akan tetapi apabila ada dalil yang menuntut kepada salah satu makna. Pembagian ayat mutasyabihat i. Wallahu a'lam bish-shawab ________________________________________________________________________________________________________________________________ __ SYED OTHMAN BIN AHMAD ALKAFF 17 . Definisi ayat-ayat Mutasyabihat Ialah suatu ayat yang dari segi redaksinya. c. muhtamil kepada beberapa wajah yang tidak dapat ditarjihkan. Cara mentakwilkan Mutasyabihat Harus dikembalikan kepada ayat-ayat Muhkamat. b. maka yang dipergunakan adalah salah satu makna yang dituntut oleh dalil itu.Ayat-Ayat Muhkam & Mutasyabihat : Perbezaan dan contoh-contohnya ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ menurut ahli tahqiq. ii. d. 7. KESIMPULAN a. Mutasyabihat yang tidak dapat diketahui takwilnya selain Allah taala. wajib diihtimalkan kepada dua makna tersebut. Definisi ayat Muhkam Ialah suatu ayat yang jelas dan terang dan tidak perlu kepada takwilnya. Mutasyabihat yang kedua dapat dan boleh ditakwilkan serta menjadi peranan daripada ijtihad. menjadi panduan terhadap ayat Mutasyabihat yang ditakwilkan. Ayat-ayat Muhkamat menjadi pedoman.

tpt. 1980M/1400H.t. Al-Quran & As-Sunnah Akademi Islah Fikr.t. Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi’i (Terjemahan) : Dr Muhammad A Wahab Al-‘Aqil ~TAMAT~ ________________________________________________________________________________________________________________________________ __ SYED OTHMAN BIN AHMAD ALKAFF 18 .Ayat-Ayat Muhkam & Mutasyabihat : Perbezaan dan contoh-contohnya ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8. ii. t. t. At-Tibyan Fii Ulum Al-Quran. iv. Az-Zarqani. Manahil Al-`Irfan Fii Ulum Al-Quran. ii. Shuib Mohd Amin. Diploma Pengajian Malaysia-Perdaus. Kaherah. Maktabah As-Sabuni. Al-Itqan Fii Ulum Al-Quran. i. vi. v. Jalaluddin. Bibliografi Al-Quran Al-Karim & Terjemahannya As-Sabuni. As-Suyuti. Muhammad Abdul Azim. Dar Al- Cetakan Kedua. Nota Metodologi Tafsir & Kajian Al-Quran. Muhammad Ali. t. 1996. Dar Al-Fikr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful