Pendulul gravitational

Pendulul gravitaţional reprezintă un sistem fizic, format dintrun corp de masă m suspendat de un punct fix printr-un fir de lungime l, care efectuează o mişcare oscilatorie sub acţiunea forţei gravitaţionale. El a fost studiat pentru prima dată în profunzime de savantul italian Galileo Galilei şi aplicat în studierea mişcării corpurilor.

Este constituit dintr-un corp de mici dimensiuni suspendat de un punct fix printr-un fir inextensibil, de masa neglijabila, in campul gravitational (considerat uniform) al Pamantului. Pozitia de echilibru a sistemului coincide cu verticala locului. Daca se scoate corpul din pozitia de echilibru, la incetarea actiunii, sistemul va intra in miscare oscilatorie. Aceasta miscare nu este armonica.

Fie pendulul, format dintr-un corp de masa m si un fir de lungime l, la un moment dat intr-o pozitie oarecare diferita de pozitia de echilibru. Forta de revenire este rezultanta fortelor ce actioneaza asupra corpului: tensiunea din fir si greutatea. Prin descompunerea greutatii se observa: Componenta normala este pe directia firului si determina aparitia tensiunii in fir;

forta care determina aparitia miscarii oscilatorii (forta de revenire). Marimi fizice caracteristice În cazul oscilaţiilor de amplitudine mică perioada unei oscilaţii complete efectuate de pendulul galilean este dată de formula: . indiferent de masa corpului atârnat de fir. de fapt. unde deviaţia firului faţă de poziţia de echilibru depăşeşte 5-6°. după cum a demonstrat Christiaan Huygens. ea avand sens schimbat de o parte si de alta a pozitiei de echilibru. Izocronicitatea micilor oscilatii ale unui pendul gravitational Perioada unei oscilaţii efectuate de un pendul gravitaţional rămâne constantă. care a folosit acest principiu când a construit pendulul cicloidal. Pentru ca oscilaţiile să aibă aceeaşi perioadă indiferent de amplitudine traiectoria circulară trebuie înlocuită cu o traiectorie cicloidală. nu sunt izocrone.-Componenta tangentiala este. Oscilaţiile cu o amplitudine mare. atunci când oscilaţiile sunt mici.

. aproximativ 9. (raportul dintre lungimea circumferenţei unui cerc şi diametrul lui) l = lungimea firului (exprimată în metri) g = acceleraţia gravitaţională..81 m/s2 (depinde de locul de pe glob unde se efectuează măsurarea şi de altitudine) La amplitudini mai mari perioada se poate calcula folosind o serie infinită: unde θmax este amplitudinea unghiulară a pendulului. .1415926.Unde: T = perioada (măsurată în secunde) π = 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful