OTVORENI UNIVERZITET „APEIRON“ TRAVNIK FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE TRAVNIK

SWOT ANALIZA

SEMINARSKI RAD

PREDMET : MENADŽMENT

SMJER

: MENADŽMENT FINANCIJA, BANKARSTVA I OSIGURNJA

TRAVNIK, juni 2009.godine
1

SADRŽAJ : STRANICA

1. UVOD................................................................................................................. 3 2. KAKO KORISTITI SWOT ANALIZU............................................................ 5 3. SVRHA SWOT ANALIZE................................................................................ 8 3.1. Jake strane Vašeg biznisa.................................................................... 9 3.2. Slabe strane Vašeg biznisa.................................................................. 10 3.3. Šanse okruženja................................................................................... 11 3.4. Opasnosti okruženja za Vaš biznis...................................................... 12 4. SWOT MATRICA............................................................................................. 13 4.1. Vrio okvir............................................................................................ 15 5. PRIMJENA SWOT ANALIZE NA LICNOST................................................ 16 6. VOĐSTVO U UPRAVLJANJI PROJEKTIMA............................................... 19 8. ZAKLJUCAK.................................................................................................. 24 9. LITERATURA................................................................................................. 25

2

Pomoću SWOT analize identificiramo i uzimamo u obzir ključne čimbenike u trenutku plasiranja novog proizvoda/usluge na tržište. dok šanse i prijetnje dolaze iz okruženja. SWOT-Analyse) je kvalitativna analitička metoda kojom se stupnjevanjem elemenata u okviru 4 polja analize – mogućnosti. prednosti. slabosti (weakness). bez korištenja potrebnog analitičkog i metodološkog instrumentarija. Weaknesses – slabosti. SWOT analysis. nedostaci. mogućnosti.1. Ona se temelji na prikupljenim i analiziranim podacima za vrijeme istraživanja tržišta. šanse (opportunities) i prijetnje (threaths). ograničenja. UVOD SWOT analiza (engl. Strength – snage. kao i za određena marketinska istraživanja i sl. Kod toga treba respektirati činjenicu da se radi o subjektivnoj procjeni stupnjevanja elemenata analize. prednosti. pogodnosti i problemi razmatranog predmeta ili pojave. Opportunities – prilike. Može se koristiti u procjeni podobnosti prostornih i tržišnih preduvjeta za turistički razvoj nekog prostora ili podobnosti i stanja postojeće ponude u odnosu na tržište potražnje. Namijenjena je vrednovanju usklađenosti sposobnosti poduzeća s uvjetima u okolini poduzeća. Threats – prijetnje Struktura SWOT analize je slijedeća: 3 . njem. Snage i slabosti predstavljaju unutrašnje karakteristike vašeg poduzeća (biznisa). nedostaci – procjenjuju jake i slabe strane.SWOT analiza predstavlja metodu pomoću koje se ocjenjuje strategija poduzeća i uključuje četiri ključna faktora: snage (strengths).

KAKO KORISTITI SWOT ANALIZU 4 .SNAGE (STRENGTHS) Koje su jake strane vašeg proizvoda / usluge? Po čemu se razlikuje od drugih proizvoda/ usluga? Jesu li ove prednosti dovoljno iskorištene? SLABOSTI (WEAKNESSES) Koje su slabosti vašeg proizvoda/usluga? U čemu je naš proizvod slabiji od ostalih proizvoda/usluga na tržištu? PRILIKE (OPPORTUNITIES) Koji vanjski čimbenici mogu biti resursi? PRIJETNJE (THREATS) Koji vanjski čimbenici mogu biti na tržištu? iskorišteni ako se ukaže prilika i nađu prijetnja u smanjivanju vašeg udjela SWOT analizom nastojimo identificirati poslovnu strategiju kojom će se na najbolji način iskoristiti snage i minimalizirati slabosti te kapitalizirati prilike i minimalizirati prijetnje. 2. Ona nam može biti od velike pommoći prilikom planiranje i ocjene određenog posla. te kako što bolje iskoristiti šanse uz istovremeno smanjenje prijetnji iz okruženja. Drugim riječima možmo reći da je cilj swot analize da se minimaliziraju slabosti uz istovremeno povećanje snaga poduzeća.

pomaže osobi da razvije svoju karijeru na način da iskoristi svoje talente. Sprovođenjem SWOT analize. u stanju smo da upravljamo i eliminišemo izazove na koje inače ne bismo bili spremni. razvijajući posebne talente i sposobnosti koje nam mogu pomoći da ubrzamo svoju karijeru. SWOT analiza je osnovni alat koji se koristi u strateškom planiranju organizacija.. U svaki od njih upišite pitanja: 5 . sposobnosti i mogućnosti koje mu se pružaju. u mogućnosti smo da se usavršimo. kao i ispitivanje Prilika i Prijetnji sa kojima se susrećete.SWOT (ili TOWS) analiza je moćna tehnika za identifikovanje Prednosti i Slabosti. I još više od ovoga. A razumjevanjem naših slabosti. najbolje je da podijelite jedan kvadrat na četiri manja. Ono što SWOT analizu čini izrazito efikasnom jeste što. Svaki kvadrat predstavlja jednu od kategorija koju ispitujete.Za sprovođenje analize. Ukoliko se koristi u ličnom kontekstu. uz malo razmišljanja. pomaže da otkrijemo šanse koje možemo da iskoristimo.

Ovo su teška pitanja za odgovoriti. onda to i nije vaša prednost nad njima. ali morate biti iskreni prema sebi. Oni možda primjećuju osobine koje vi ne vidite ili nesvjesno zanemarujete. Poredite svoje sa osobinama ljudi koji Vas okružuju. sa kojima radite. O 6 . Ako ste vi dobar timski igrač. W * Šta bih mogao/la da poboljšam kod sebe? * U čemu sam slabiji/a od drugih (šta treba da izbjegavam)? * Šta drugi vjerovatno kod mene vide kao slabosti? Kao i kod S osobine. ali i ljudi sa kojima radite. Kao pomoć pri odgovoru na ova pitanja može poslužiti lista nekih vaših pozitivnih osobina. što objektivnije ocjenite sebe. poznanstva) imamo u odnosu na druge? * Zašto radim bolje nego neko drugi? * Šta drugi vide kao moju prednost (posebno moj poslodavac)? Odgovore na ova pitanja sagledajte iz svoje. ali i perspektive ljudi oko Vas. da biste mogli da ih korigujete u budućnosti. znanja. zar ne? Ne budite skromni. U čemu konstantno kaskate za ostalima? Navedite što više svojih slabosti.S * Koje prednosti (npr sposobnosti. gledajte to i kroz oči vaših saradnika.

Jednostavna je. možda i više od drugih. efikasna i brzo i lako se sprovodi. Cilj SWOT analize jeste da identifikuje kritične tačke kod pojedinca. zakoni koji regulišu područje vaše profesije i sl. tržištu. Ona ne pruža konkretne odgovore. Sve u šta ste upućeni. Promjene u tehnologijama.* Koje su mi šanse otvorene? * Koje trendove mogu da iskoristim? * Kako da ono u čemu sam dobar pretvorim u šansu za moj napredak? Ovde se govori o svim trendovima okruženja kojih ste svjesni i u koje ste upućeni. T * Na koje sve prepreke nailazim? * Šta čini moja konkurencija (moji saradnici)? * Da li se mjenjaju zahtjevi pozicije posla koji obavljam? * Koje slabosti mogu da ugroze moj položaj? Ovaj dio analize ističe šta trebate da radite direktno postavljajući probleme pred Vas. 7 . ali Vas upućuje na lične karakteristike i mogućnosti na koje trebate paziti u razvoju svoje karijere. Sve su to šanse da budete bolji od drugih. Sve prednosti mogu da izrode neku šansu.

snage i slabosti predstavljaju sadašnjost temeljenu na prošlosti. U kontekstu vremena. SWOT analiza je analitički okvir managementa za dobijanje relevantnih informacija organizacije o samoj sebi i okolini u kojoj djeluje sada i u budućnosti sa 8 . Svako poduzeće mora voditi računa o unutrašnjem i vanjskom okruženju. a zatim identifikujete šanse i opasnosti okruženja (faktori nezavisni od organizacije). U tom se kontekstu ova analiza može razumjeti kao prikaz unutrašnjih snaga i slabosti organizacije i vanjski prilika i prijetnji s kojima se ta ista organizacija suočava. Ovo predstavlja veoma jednostavan i poznat način identifikacije ključnih osobina i komunikacije s različitim osobenostima. Međutim.3. Prvo je potrebno da pronađete jake i slabe strane preduzeća (unutrašnje osobine i sposobnosti Vašeg biznisa). slabosti. prilike i prijetnje određene pojave ili situacije. treba uzeti u obzir da se radi o subjektivnoj metodi. SVRHA SWOT ANALIZE SWOT analiza je jedna od instrumenata kojima se manager može poslužiti u kreiranju strategije. Trenutna situacija se brzo mijenja i prilike na tržištu se mogu u sekundi promijeniti. SWOT analiza predstavlja metod koji omogućava da se Vaš biznis u potpunosti definiše u okviru faktora koji maju najviše uticaja na poslovanje. Ovo je kvalitativna analitička metoda koja kroz 4 čimbenika nastoji prikazati snage. Tipična SWOT analiza izrađuje se kao kvadrata od četiri polja u kojima se definiše svaki od ova četiri faktora. dok prilike i prijetnje predstavljaju budućnost temeljenu na prošlosti i sadašnjosti.

specifičan proizvodni ili tehnološki know-how. poseban marketing i jake marketinške sposobnosti.1. motivirano i sposobno osoblje. 9 . Bitna je pretpostavka analiza suglasja unutarnjih i vanjskih faktora. jak image i reputacija. 3. Zapravo. dobri distribucijski kanali. niski troškovi itd. odnosno najboljom upotrebom unutarnjih snaga u korištenju prilika u okolini. te utvrđivanje njihovih implikacija za strategiju. kvalitetni materijali i proizvodi. Sve to uz mnoštvo drugih činitelja može voditi i držati organizaciju ispred konkurenata. To može biti jako kvalitetan management. ekskluzivno vlasništvo patenata. odnosno osiguravati joj konkurentsku prednost. posebni.Strenghts) su neke pozitivne unutarnje okolnosti i distinktivna svojstva organizacije koja joj osiguravaju ili mogu osigurati konkurentsku prednost. Ona omogućava managementu da razvije strategiju na temelju relevantnih informacija o organizaciji i okolini. optimalna uporaba resursa. To je sve ono što organizacija radi posebno dobro i u čemu je bolja ili može postati bolja od konkurenta. unutarnje snage i slabosti treba promatrati u kontekstu vanjskih prilika i prijetnji i obrnuto. posebna organizacijska kultura i odnos prema promjenama. partnerski odnosi s dobavljačima ili kupcima. Jake strane vašeg biznisa Prednosti (engl.svrhom utvrđivanja strategijskih prilika i prijetnji u okolini i vlastitih strategijskih snaga i slabosti. Temelji se na pretpostavci da će organizacija postići najveći strategijski uspjeh maksimiziranjem vlastitih snaga i prilika u okolini uz istodobno minimiziranje prijetnji i slabosti.

birokratska kultura. Weaknesses) su unutarnja svojstva organizacije koja smanjuju njezinu uspješnost i šanse u konkurentskoj utakmici. razvijena saradnja s distribucionom mrežom. poslovni partneri. 3.2. negativan odnos prema promjenama. nedostatak potrebnih znanja. kvalifikovan menadžment tim itd. visok stepen iskorišćenja kapaciteta. nedostatak vizije i okrenutost prema unutra te bavljenje aktualnim problemima. To mogu biti loši manageri. renome na tržištu. ili trećeg lica i odgovorite na pitanje: koje jače strane Vašeg preduzeća vide Vaši korisnici? Jedan trik: u većem društvu različite strukture (porodica. Jake strane Vaše firme mogu biti dugogodišnje proizvodno iskustvo. zaposleni) upitajte ljude šta misle o Vašem biznisu (metod brainstorming) i sve ove osobine koje oni navedu iskoristite za izgradnju profila Vaše kompanije. slab 10 . U nekim slučajevima pokušajte da sebe stavite u poziciju kupca. slabosti (engl. budi realan. prijatelji.U okviru prvog polja u Vašoj SWOT analizi dajete odgovore na sledeća pitanja: Zašto ste uspješni? Šta je to što radite dobro? Zašto Vaši kupci kažu da su prezadovoljni saradnjom s Vama? Koje prednosti Vaša kompanija ima u odnosu na druge? Osnovna premisa u ovom dijelu – ne pretjeruj. kvalitetnih ljudi ili drugih resursa. Slabe strane vašeg biznisa Nedostaci. saradnici. kvalitetan servis. stabilna poslovna aktiva. zastarjela tehnologija. visok kvalitet proizvoda. širok asortiman proizvoda.

utiču na proizvodnost ili nedostatak resursa. Šanse okruženja Mogućnosti (engl. 3. ali ih treba uočiti. nepostojanje svega onoga navedenog kao potencijalna prednost.3. Strah od promjena. mali proizvodni kapaciteti. već napravite listu grešaka. blokira i sužava pogled. nekonkurentan proizvod. sposobnosti i mogućnosti. ne prelazite preko njih. kontrola? Šta je potrebno promeniti? Gde postoje ''rupe'' u Vašem poslovanju? Šta treba da uradite da biste poboljšali performanse? Šta Vaš konkurenti rade bolje od Vas? Savetujemo Vam da definišete što više slabosti. visoki troškovi energije. Uspješne i neuspješne organizacije ili poduzetnici razlikuju se upravo po svojoj sposobnosti uočavanja prilika u promjenama. Slabe strane Vašeg biznisa mogu biti zastarjela tehnologija. Šta je potrebno poboljšati u vezi Vašeg biznisa – izlazak na tržište. resursi. Svaka promjena nudi neke nove šanse. Slabe strane nekad mogu mnogo da utiču na produktivnost i performance biznisa. Opportunities) su svi oni sadašnji ili budući uvjeti i promjene u organizacijskoj okolini koje ona može iskoristiti za poboljšanje svoje uspješnosti i konkurentske prednosti sada ili/i u budućnosti. loš sistem kvaliteta itd. kao uostalom svaki strah. neprilagođenost tržištu. upravljanje. loš dizajn i pakovanje proizvoda. Ukratko. Prilike se mogu nalaziti u promjeni zakonskih 11 . propusta i nedostataka kako biste djelovali u cilju otklanjanja ovih destrukcija. visoki troškovi radne snage. to općenito po onom u čemu drugi vide prijetnju i opasnost.image i čitav niz drugih činitelja.

pojava supstituta za proizvode. porastu broja potrošača specifičnih potreba.uvjeta (primjerice. oživljavanja aktivnosti u grani. 12 .4 Opasnosti okruežnja za vaš biznis Opasnosti (engl. Golden marketing) Ove opasnosti predstavljaju ključ protiv koga treba da usmjerite svoje napore održanja biznisa i napredovanja na tržištu. pojava nove tehnologije i drugo. tehnologija. jačanje kupovne snage stanovništva itd 3. nepovoljna vladina politika i zakonske mjere. jačanja poslovne snage privrednih subjekata. Najlakše ćete uspjeti ako odgovorite na pitanja koje su šanse za razvoj mog biznisa? Šta kupci žele. Šanse Vašeg biznisa mogu se ogledati u procesu oživljavanja privredne aktivnosti. Threats) su ona sadašnja ili buduća svojstva i uvjeti okoline koji imaju ili će u budućnosti imati negativan utjecaj na organizacijsku uspješnost i konkurentski položaj. prema povećanju sigurnosnih. To može biti jačanje sadašnjih ili ulazak novih domaćih i inozemnih konkurenata na tržište. u novim tehnologijama.): Management ljudskih potencijala. a ne dobijaju od konkurenata? Otvoreno tržište za posebne proizvode? Potrebno je da u smislu iskorišćenja šanse na tržištu poznajete trendove u sektoru Vašeg biznisa – u pogledu tržišta. promjenama propisa. Zagreb. F. samozadovoljstvu konkurenta itd. konkurencije itd. tendenciji porasta konzumiranja proizvoda. (Bahtijarević-Šiber. ekoloških ili standarda kvalitete). (1999. promjena ukusa i potreba potrošača.

nelikvidnost kupaca. za izgradnju poslovne strategije potrebno je i korištenje određenih strateških alata kao što su SWOT matrica i VRIO okvir. U praksi se. a u lijevi prilike. odliv kvalitetnog kadra. Ova matrica olakšava poređenje između vanjskih prilika i prijetnji sa unutrašnjim snagama i slabostima. dok u donji desni ugao stavljaju prijetnje.a u desni slabosti. threats (opasnosti-prijetnje). Ovaj oblik strateške analize je veoma rasprostranjen jer predstavlja dobar pokazatelj da li je u osnovi biznis organizacije zdrav ili ne. SWOT (TOWS) matrica predstavlja konceptualni okvir za sistemsku analizu. nepostojanje strategije razvoja – nacionalne i regionalne. Na osnovu SWOT matrice mogu se odrediti četiri alternativne strategije: 13 . SWOT MATRICA Pored top menadžerskog znanja. weaknesses (slabosti). 4. zavisno od organizacije. opportunities (prilike). inflacija. postojanje sivog tržišta.Postavite sebi pitanja šta konkurencija čini da bi Vas istisnula sa tržišta ili da bi Vam onemogućila rast i razvoj? Kako konkurenti reaguju na svaki potez koji napravite? Koji su trendovi i strategije na tržištu koji štete Vašem poslovanju? Da li će promjena tehnologije ugroziti Vaše proizvode/servise? Ili Vaš posao? Opasnosti okruženja mogu se ogledati u nepovljnim trendovima aktivnosti grane kojoj pripada preduzeće. iskustva i mogućnosti zapažanja. zakonska regulativa. Naziv ovog strateškog alata potiče od početnih slova engleskih riječi: strengths (snage). nelojalna konkurencija itd. U gornji lijevi ugao matrice stavljaju se snage. jačanje domaće strane konkurencije. nedostatak ili visoka cijena finansijskih sredstava. javljaju različiti pojavni oblici svake od ovih komponenti.

spajanje. ST strategija koristi snage unutar organizacije da bi se reducirao ili izbjegao uticaj eksternih prijetnji. Ovoj strategiji teže sve organizacije i osnovni cilj je preći iz ostalih (WT. 2. Vrlo bitna dimenzija SWOT matrice je vrednovanje snage. Međutim. 14 . WT strategija koja je usmjerena ka reduciranju internih slabostii izbjegavanju prijetnji iz okruženja. Ako postoje prijetnje borit će se s njima da bi se usmjerili na prilike. 3. ST i WO) u ovaj položaj na matrici. odnosno pretvaranje slabosti u snage koje će odgovoriti na prepoznate šanse.1. SWOT matrica je konceptualni okvir za sistemsku analizu koja olakšava uspoređivanje vanjskih prijetnji i prilika sa unutrašnjim slabostima i snagama organizacije. 4. SWOT matrica. u odnosu na BCG matricu. WO strategija akcenat stavlja na prevazilaženje sopstvenih slabosti u cilju iskorištenja vanjskih šansi. prilika i prijetnji što rezultira zaključcima o optimalnom zapošljavanju resursa organizacije u svjetlu interne i eksterne situacije kao i mogućnostima izgradnje buduće baze resursa organizacije. prva ne zamjenjuje drugu. a postojeće slabosti će nastojati pretvoriti u snagu. ima širi opseg i drugačije naglaske. Organizacija koja je suočena sa brojnim vanjskim prijetnjama i unutrašnjim slabostima mora se boriti za preživljavanje. slabosti. sužavanje poslovanja ili likvidaciju. SO strategija je najpoželjnija strategija koja koristi snage organizacije da ostvari šanse iz okruženja.

1. U žiži interesovanja top menadžera su ključne 15 . 3. Vrio okvir VRIO okvir je strateški alat na osnovu kojeg se stvaraju preduslovi za održivu konkurentsku prednost i omogućava top menadžerima da se opredjele koji od identificiranih resursa (sposobnosti) će predstavljati organizacijske konkurentske prednosti. Pitanje rjetkosti: da li neko od konkurenata već posjeduje određenu sposobnost ili resurs. Naziv predstavlja početna slova riječi: value (vrijednost). imitability (imitiranje). organization (organizacija). Svaki od ovih pojmova se odnosi na pitanja koja top menadžeri koriste u ocjeni organizaciskih sposobnosti. tj. 4. Pitanje organizacije: da li je sama organizacija organizovana tako da može iskoristiti date resurse na optimalan način. da li je ta sposobnost rijetka. 1. Pitanje mogućnosti imitiranja: da li konkurenti koji ne posjeduju datu sposobnost (resurs) mogu bez većih troškova i ulaganja dostići te sposobnosti. Za svaki organizacijski resurs i sposobnost se postavljaju ova pitanja i oni resursi kod kojih su svi odgovori na postavljena pitanja pozitivni mogu predstavljati izvor konkurentske prednosti. Pitanje vrijednosti: da li odgovarajuća organizacijska sposobnost ili resurs omogućava organizaciji da odgovara na vanjske opasnosti i šanse. rareness (rijetkost).4. 2.

2. a da snage još više razvijete? S druge strane. jer se SWOT matricom određuju budući strateški fokusi. ustrojavanje plana za razvoj ključnih sposobnosti izgradnja novih ključnih sposobnosti raspoređivanje ključnih sposobnosti zadržavanje vodstva u održavanju ključnih sposobnosti. Neophodno je održati balans između postojećih ključnih kompetencija i razvijanja novih. a koje vaše slabosti? Da li ste radili na tome da slabosti pretvorite u snage. Da li ste se ikada zapitali koje su vaše snage. PRIMJENA SWOT ANALIZE NA LICNOST Primjena SWOT analize na ličnosti poduzetnika ili lica je vrlo jednostavno izvodljiva. SWOT analiza jedno je od 16 . Nakon identifikacije ključnih sposobnosti top menadžment provodi sljedeće korake: 1. 5. 4.Po mišljenju svih poduzetnika osoba mora znati koje su njene vrline.sposobnosti iz razloga što svaka ključna sposobnost ima relativno ograničeno vrijeme trajanja. U procesu izgaradnje poslovne strategije uporedo se koriste SWOT matrica i VRIO okvir. da li ste upoznati sa prijetnjama koje vas okružuju? Planiranje poslovanja u današnjem dinamičnom poslovnom okruženju gotovo je uzaludno bez 'pogleda u sebe' i 'pogleda oko sebe'. Tek kada smo u potpunosti upoznati sami sa sobom. a uz VRIO okvir temelji za organizovanje poslovnih procesa koji su u službi ostvarenja odabrane strategije. možemo za sebe reći da smo kompletna ličnost. a koje su joj mane. 3.

One mogu ležati u promjeni tehnologije. U okviru navodimo kako bi mogla izgledati SWOT analiza jednog privrednog subjekta. što možete poboljšati i što biste u buduće trebali izbjegavati. Snage se ne bi smjele procjenjivati samo s individualnog gledišta nego i s gledišta ljudi s kojima sarađujete. Isto se odnosi i na slabosti. Identificiranjem i eliminisanjem slabosti automatski pružate nove mogućnosti poslovanju.threats) kao vanjske faktore poslovanja. poduzetnici se vrlo lahko mogu usmjeriti na područja u kojima su jaka. Da bi to ostvarili trebaju biti svjesni svojih mogućnosti. kao unutrašnje faktore. promjeni u socijalnim uzorcima ili u promjenama 17 . npr. a omogućuje im da izbjegnu kratkovidnost i da budu spremni na buduće izazove. pri čijoj procjeni treba biti hrabar i što prije suočiti se s neugodnom istinom. Ako. Koristeći SWOT analizu.weaknesses). onda visok kvalitet proizvoda vašeg privrednog subjekta nije prednost nego očita potreba poslovanja na samom tržištu. koja se potom pokušavaju objektivno procijeniti. U procjeni ovoga područja obavezno se treba upitati što radite loše. te mogućnosti (0 . državne politike. a SWOT analiza omogućuje privrednim subjektima da identificiraju svoje snage (S-strenghts) i slabosti (W . kao i na ona u kojima leže njihove najveće mogućnosti. koje također treba prepoznati. svi vaši konkurenti lansiraju na tržište proizvode visokog kvaliteta.marketinških pomagala koja privredni subjekti imaju na raspolaganju. Uobičajen postupak koji privredni subjekti koriste jest izrada jednostavne tabele s relevantnim područjima.opportunities) i prijetnje (T . Uvijek procjenjujte svoje preduzeće u poređenju s konkurencijom kako ne biste stekli pogrešan dojam. Pri procjeni snaga ne treba biti skroman nego realan.

itd. novi porezi.nema pravog uvida u sve finansijske poslove preduzeća: posljedica nelikvidnost. 18 . Neke od standardnih prijetnji privrednim subjektima jesu aktivnosti konkurenata. nego životarenje iz mjeseca u mjesec. Potpuno zanemareno praćenje cash-flowa (tok gotovine. pregled kretanja stanja na računu) . Poslovati mudro znači znati gdje stojite danas i gdje biste se mogli naći u budućnosti. svi novčani priljevi i odljevi. jednostavna i uvijek napravljena u poređenju s konkurencijom. Treba biti kratka. prevladava mentalitet neodlučnosti i oklijevanja.umjesto orijentacije na iskorištavanje postojećeg kapitala i pronalaženje tržišne niše. u čemu je SWOT analiza od velike pomoći. SWOT analiza može biti prilično subjektivna i rijetko dvoje ljudi analizira preduzeće na isti način. nema strategije nego se proizvode proizvodi koji su se tradicionalno proizvodili . Zato je treba koristiti kao svojevrstan vodič u poslovanju. Nepoznavanje strukture troškova . višak nekretnina. Pri analizi prijetnji treba biti posebno dalekovidan.životnog stila neke grupe potrošača. rat cijena. Nema prakse izrade poslovnog plana . nema dugoročnije vizije Nema marketinga ili promocije vlastitih proizvoda nego se najčešće čeka kupac. loši kanali distribucije. Nema tradicije. znanja i spremnosti za brzo donošenje važnih odluka.plana razvoja privrednog subjekta.neiskorišteni kapaciteti. Mogućnosti se mogu vrlo lahko pronaći i u identificiranim snagama privrednih subjekata. nepotrebne službe.

Kako to Vijay Verma objašnjava u svojoj knjizi „Human Resources Skills for Project Managers“. kako bi se održao traženi nivo efektivnosti tokom upravljanja i vođenja projektnog tima. Niski etički standardi i osobno poštenje .nema duge tradicije uspješnih privatnih poduzetnika .neizmirene obaveze prema dobavljačima. Mentalna inertnost i odbojnost prema daljnjem obrazovanju. VODSTVO U UPRAVLJANJU PROJEKTIMA Upravljanje projektom je izazovan posao i potrebno je da osoba ima širok raspon vještina i znanja da bi bila uspješan poduzetnik ili manager. 6.PMI ®. Većina managera bi se složila da je manager zapravo dvojna uloga – Vođe i Menadžera. Uporno čekanje nekakve strane pomoći umijesto hvatanja u koštac s vlastitim problemima. Pozicija managera zahtjeva takođe visok nivo energije. . project manager ima nekoliko uloga: Kao Vođa: Određuje pravac rada i definiše viziju Inspiriše timski rad Usklađuje zaposlene 19 . neisplaćivanje plaća.još uvijek nedovoljno mladih poduzetnika. Nepovoljna starosna struktura . neplaćanje doprinosa .Nepovjerenje prema svim oblicima saradnje ili kooperacije.

moraju konstanto unapređivati svoje sposobnosti za vođstvo. Vođstvo je od strane J. U projektnom okruženju. Batten-a. aktivira i iskoristi snaga svih resursa u organizaciji od kojih su ljudi najvažniji resurs. izvještava o statusu projekta i problemima i ostvari postavljene ciljeve.Motiviše i pruža podršku Kao Manager: Planira i određuje sredstva Organizuje radne grupe Određuje članove projektnog tima Kontroliše projekat Da bi manageri ostvarili veći nivo efektivnosti i napredovali u svojoj kompaniji. L = Slušajte šta govori projektni tim i stakeholderi E = Ohrabrite srca članova tima (motivišite ih kroz akciju i davanje ovlašćenja) A = Djelujte (Demonstrirajte svoje sposobnosti. „Tought Minded Leadership“ – AMACOM. Ako identifikujemo ljude kao najznačajniji resurs. oni će takođe posredno unapređivati i sposobnosti i vještine svojih projektnih timova. Na ovaj način. da se ispune očekivanja i da se ostvari traženi proizvod i sve to zahvaljujući radu projektnog tima. inspirišite tim. onda ima smisla fokusirati se na zadovoljenje njihovih potreba ukoliko želimo da osiguramo uspeh projekta. Vođstvo na projektu se može definisati kao sposobnost da se stvari urade kako treba. radite onako kako 20 . od Vijay Verma. definisano kao razvijanje jasnog i cjelovitog sistema očekivanja sa ciljem da se identifikuje. manager se oslanja na svoj tim da obavi posao. D. Ovaj koncept je pruzet iz knjige „Human Resources Skills for Project Managers“.Evo jednog lako razumljivog načina na koji se može posmatrati fenomen vođstva.

Koje su to vještine koje posjedujem koje mi pomažu da ostvarim svoje ciljeve? 21 . ako prihvatimo definiciju koju daje Project Management Institute®. slabosti. Da li ste je jasno prezentovali? Ako odluka ima za rezultat negativnu reakciju. stavljaju naglasak na učenje i podjelu znanja sa drugima. konflikt i nizak moral možda bi trebalo da se zapitate „Kako sam to mogao bolje da uradim?“ Unapređenje efektivnosti i stručnosti projektnog tima počinje sa menadžerom projekta.pričate) D = Proizvedite (isporučite ono što ste rekli da ćete isporučiti i ispunjavajte svoja obećanja) Vođe projekata bi trebalo kontinuirano da traže načine za unapređenje svoji liderskih sposobnosti. na odluke koje su donosili. može pomoći da se uspostave prioriteti. Dobra praksa je i da se zapitate nakon što ste doneli neku odluku – „ Da li je zaista ostvareno ono što sam nemjeravao?“ Ako je odgovor Da. analiziraju šta je to ostvareno. SWOT analiza liderskih sposobnosti SNAGE . Razmislite o tome na koji način ste saopštili svoju odluku. Procenjujući svoje snage. Vođe bi trebalo da se osvrnu unazad. Profesionalizam i socijalna odgovornost su domeni upravljanja projektima koji. onda odvojite još neki trenutak da razmislite šta je to što tu odluku čini ispravnom. identifikuju mesta za poboljšanja i deluju u skladu sa stečenim saznanjima. Svaki project manager bi trebao da ima lični plan razvoja. Ovo se takođe može primeniti na vođstvo. šanse i pretnje. posebno ako project manager teži da ostvari veći stepen odgovornosti unutar svoje organizacije. uzbunu. Samo-procjena uz pomoć SWOT analize može da pruži dobru polaznu osnovu za razvoj programa unapređenja.

Primjeri: • • • • • • • • Komunikativnost Prezentacija Planiranje Organizacija Slušanje Sposobnost pomaganja Rješavanje problema Inovativnost i preduzimljivost ŠANSE .Koje su to šanse koje postoje na nivou projekta i na ličnom nivou? Primjeri: • • • • • • Dodatni prihod i prodaja nakon okončanja projekta Novo i izazovnije zaduženje na projektu Djeliti znanje sa drugima u organizaciji Unapređenje članova tima Unapređenje na višu poziciju Povećanje zadovoljstva klijenata SLABOSTI .Koje sam slabosti primjetio ili na koje su mi slabosti drugi ukazali? Primjeri: • • • Ne poštovanje zadatih obećanja Ograničeno tehničko znanje Sporo odgovaranje na zahteve članova tima 22 .

Sličan pristup se može primjeniti i na projektni tim.Prijetnje Koje su to prijetnje koje postoje i koje treba otkloniti? Primjeri: • • • • • Neuspjeh projekta uslijed lošeg vođstva Gubitak radnih zaduženja Gubitak ključnih članova projektnog tima Odlaganje projekta Gubitak ličnog kredibiliteta i integriteta SWOT analiza liderskih sposobnosti će pomoći project manageru da identifikuje koji su mu to dodatni treninzi. kada su doslijedno realizovane će rezultovati u većem stepenu efikasnosti i generalno boljim rezultatima kako na nivou tima tako i za samog project managera. podrška i mentorstvo potrebni.• • • • • Mala transparentost Neuspjeh da se redovno daje povratna inforamcija Slaba dostupnost članovima tima Mikro-upravljanje timom Neuspjeh da se jasno definišu očekivanja PRIJETNJE . iskoriste šanse i otklone ili minimizuju prijetnje. Aktivnosti kojima se planira ovo ostvariti. otklone slabosti. Ključ je da se iskoriste snage. 23 .

Koji faktori okruzenja kompanije mogu bitno uticati na njenu budućnost. Odgovori na pitanja dobijaju se analizom četiri ključna faktora: snage (Strenghts) slabosti (Weaknesses) mogućnosti (Opportunities) kompanije i opasnosti (Tretas) koje joj prijete. 2. Koji je trenutni učinak kompanije na trzistu.7. ZAKLJUCAK Sa ciljem odredjivanja potrebne strategije planeri organizacije moraju razmatrati dva ključna pitanja: 1. Prva slova naziva ovih faktora čine i naziv ove analize SWOT. 24 .

Strategid Management. Prentice Hall. dipl. New Jersey 25 .9. STRATEGIJSKI MENADŽMENT (pojam strategijskog menadžmenta.ekapija. Mr. LITERATURA 1.oecc Zagreb 1999 2. Metoda SWOT analize (priručnik) 5.com 4. Fred R.sc. konkurentska prednost.org) 3. David (2001). SWOT analiza). Neven Garača.wikipedia. Wikipedia (hr. Web portal www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful