Aveţi spirit de aventură?

Preferaţi noutatea sau certitudinile vieţii cotidiene?
1. Cum judecaţi dv. iubirile neliniştite,alternanţe de dispute şi împăcări?  a) romantice şi irezistibile;  b) puţin neserioase şi uneori imature;  c) foarte dificil de trăit. 2. Care spectacol al naturii vă place cel mai mult?  a) zăpada care cade încetişor;  b) agitaţia furtunii;  c) luna strălucind pe cer. 3. Pentru dv. vacanţele sunt:  a) pline de neprevăzut;  b) cu confortul obişnuit;  c) cu întâlnirea de noi lucruri,persoane şi locuri. 4. Vi se propune o călătorie în deşert.Ce aţi face?  a) dacă aţi putea, aţi pleca imediat;  b) vă place,dar ezitaţi să plecaţi;  c) nu plecaţi,nu vă place în deşert. 5. Ce aţi face dacă un cuplu de prieteni v-ar propune o călătorie în canoe pe un râu?  a) aţi accepta cu entuziasm;  b) aţi refuza;  c) aţi reflecta bine înainte de a accepta. 6. Aţi atras neplăceri prin decizii periculoase?  a) uneori;  b) foarte des;  c) aproape niciodată. 7. Imaginaţi-vă că vă aflaţi pe o insulă pustie.Pe neaşteptate,soseşte o corabie plină cu piraţi.Ce faceţi?  a) vă gândiţi cum să vă ascundeţi;  b) vă organizaţi apărarea;  c) vă gândiţi la o întâlnire cu piraţii. 8. Când priviţi în interiorul dv. ,găsiţi....  a) un zmeu de hârtie;  b) un castel minunat;  c) o pădure neexplorată. 9. Cel care nu trădează decât în gând.....  a) găseşte un mijloc inofensiv de evaziune;  b) este oricum vinovat;  c) nu are curaj. 10. După o lungă călătorie în pădure,zăriţi lângă un foc un călăreţ obosit.V-ar plăcea.....  a) să-i cereţi protecţia şi ajutorul;  b) să-i furaţi calul în timp ce doarme;  c) să vă povestească aventurile sale. Tănase Viorel

11. Ce simţiţi dacă ar trebui să mergeţi singur la o recepţie unde nu cunoaşteţi pe nimeni?  a) sunteţi în plină efervescenţă;  b) nu vedeţi nici un inconvenient;  c) nu daţi dovadă de prea mult entuziasm; 12. O frunză de vânt este...  a) fericită să zboare;  b) complet inutilă;  c) tristă,fiind departe de copacul din care s-a desprins. 13. Care zgomot al naturii vă place cel mai mult?  a) vuietul mării;  b) trosnetul lemnului care arde în cămin;  c) urletul furtunii. 14. Alegeţi titlul potrivit pentru a descrie o seară în faţa televizorului:  a) „ Chipul plictiselii”;  b) „Plăcerea casnică”;  c) „Timp pierdut”. 15. Aţi câştigat o excursie de 15 zile în India,însă numai pentru o persoană.Ce faceţi?  a) încercaţi să găsiţi pe cineva să vă însoţească;  b) plecaţi singur,imediat;  c) cereţi contravaloarea excursiei.

1

Aveţi spirit de aventură?
Preferaţi noutatea sau certitudinile vieţii cotidiene?

Cotarea răspunsurilor
Intrebarea 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. a 5 1 3 5 5 3 1 5 3 1 0 5 3 5 3 Raspunsuri b 1 5 0 3 1 5 3 1 0 5 5 2 1 1 5 c 2 3 5 1 3 1 5 3 5 2 2 1 5 3 1

Interpretarea rezultatelor
Dacă aţi obţinut: >60 puncte Aveţi un spirit de aventură extraordinar. Nu suferiţi rutina.Pe plan sentimental,aveţi nevoie de partener mereu în mişcare,plin de imaginaţie.Mereu ,vreţi senzaţii tari 45-60 puncte Spirit de aventură dezvoltat.Uneori lipseşte elanul şi curajul necesar pentru transformarea unui vis în realitate.Aveţi nevoie de puncte fixe în viaţa dv. şi de persoane sigure. 25-45 puncte Spirit de aventură puţin dezvoltat.Lenea(sau frica?) vă împiedică să faceţi ce vă îndeamnă inima.Aveţi energie şi elan ,dar noutatea vă nelinişteşte. <25 puncte Spirit de aventură inexistent.Sunteţi ordonat,metodic şi prevăzător.Noutatea şi neprevăzutul vă crează stări de anxietate ,nervozitate.Aveţi nevoie de o existenţă liniştită,confortabilă.

Tănase Viorel

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful