skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 1.str.

Ivana Krušec

Slikarstvo Dalmacije:

JURAJ ĆULINOVIĆ (Skradin,1433.-Šibenik,1504.g)
prve poduke primio u nekoj lokalnoj kasnogotičkoj šibenskoj radionici prvi veliki dalmatinski slikar koji je upoznao renesansu na pravim izvorima 1456.g. sklopio je ugovor sa slikarom

Francescom Squarcioneom da će učiti zanat u njegovoj padovanskoj radionici (Squarcione između ostalih učio Mategnu, Crivellija) svoje smrti broj sačuvanih slika vrlo je mali ta djela uglavnom su nastala u njegovoj u naponu svoje stvaralačke snage napustio 1463.g dolazi u Šibeniku gdje ostaje do je Padovu da bi se 1461./'62.g. pojavio u Zadru

mladenačkoj fazi, odnosno u toku padovanskog boravka

5 djela nosi slikarevu signaturu: 1. 2. katedrale) 3. 4. 5. a) Eremitani u Padovi Bogorodica s djetetom (Pinacoteca Sabauda u Torinu) Bogorodica s djetetom (Galerija Walters u Baltimoreu) Portret mladoga muškarca (u Muzeju Jacquemart-André u Parizu) ne signirana djela: stradala freska s prikazom mrtvoga Krista među anđelima u crkvi Poliptih iz padovanske crkve Sv. Nikole (Natonal Gallery u Londonu) Triptih iz padovanske crkve Sv. Franje (srednje polje nalazi se u

Staatlichen Museen u Berlinu a pobočna u kanoničkoj sakristiji padovanske

skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 2.str.

Ivana Krušec

b) c) d) (Bergam) e) f) g) 2. u baltimorskoj) -

Bogorodica između anđela i 2 sveca (Pariz) Madonne (London) Dijelovi nekog poliptiha s likovima svetaca Jerolima i Aleksija Bogorodica s djetetom između 2 sveca (Rim) ? Bogorodica s djetetom u Galeriji umjetnina u Splitu 2 varijante zamišljene Bogorodica s djetetom (1 u berlinskoj zbirci a

hipoteza G. Gamulina o kasnom

Ćulinićevom slikarstvu : «Bogorodica s djetetom na prijestolju» danas u zbirci slika šibenskog samostana Sv. Lovre (pad kvalitete) čudne grimase Bogorodica, buđenje afiniteta za antiku – prenapregnuta plastičnost Madonne je postavio na kamena postolja ili pred prozore za izrazitim arheološkim dekorativnim elementima geometrijska čistoća volumena u ranoj razvojnoj liniji od londonskog poliptiha – osjećaju se još tragovi gotike i do pariškog portreta mladog muškaraca – koji se po svojoj koncepciji prilično udaljuje od ostalih Ćulinićevih slika – izrazito suptilne i profinjene nijanse

Ivana Krušec CARLO I VITTORE CRIVELLI .str.javljaju se 1465.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 3. za pomoćnika je uzeo Pavla Velića - Carlu ili Vittoreu atribuirane su: jedna Madonna (Zagreb). u Zadru Vittore je usavršio nacrt u pergameni za pročelje zadarske crkve Sv. .g. Marije Velike.

g.g.g.g. 1464.jednom od pripadnika ove škole nekoj parnici.str. Ivana Krušec - Bogorodičina slika u Muzeju grada Šibenika.g.g. dijelovi jednog poliptiha u rapskoj crkvi Sv. 1463. u Splitu. zastupa J. Antuna opata MARINKO VUŠKOVIĆ sin velikog splitskog kasnogotičkog slikara Dujma Vuškovića 1459. Dalmatinca u problem «dalmatinske slikarske škole» . u Padovi pripada zlarinska slika «Gospa od Rašelja» na kojoj naročito bucmasti lik maloga Isusa odaje spomenute tendencije prenaglašenog plasticiteta PETAR JORDANIĆ zadarski svećenik posljednji istaknuti slikar «dalmatinske prvi put se spominje 1463. Pašman.XV st Tkon.ovaj NOVI DUH se može uočiti na signiranoj slici «Bogorodice s djetetom» u privatnom vlasništvu u Beču – ispred bizantskog lika Bogorodice položena je mrtva priroda s karanfilom i knjigom na kamenom pragu. spominje se u Zadru. Župna crkva fragmenti slikanih dasaka sa stropa zadarske . potpisao je veliki poliptih iz zadarske spojio tendenciju lokalne škole i utjecaj slikarske škole» na teritoriju venecijanske Dalmacije crkve Sv. 1493. oko zastora iza Marijina lika naslikao je karakteristični hridinasti krajolik Petar Jordanić.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 4. 1461. Marije kretsko-mletačkih ikona «Bogorodica s djetetom» u župnoj crkvi u Tkonu – izrazito odaje poznavanje Crivellijevih katedrale .

str.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 5.g. Hvara i Korčule do Kotora veći broj slika GIROLAMA i FRANCESCA da SANTACROCE u mnogim ---------------------------------------------------------------------------------------------izvan granica domovine: samostanu na Poljudu glavnog oltara katedrale u Korčuli mjestima Dalmacije ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- . Ivana Krušec - kod njega su vidljivi Ćulinovićevsko-krivelijevski elementi umro je 1504. – time je ušao u sam cinqecento i u doba renesanse kulturni dalmatinski donatori nabavljaju umjetnička djela vratnice orgulja trogirske katedrale GENTILEA BELLINIJA zadarsku palu LAZZARA BASTIJANIJA CARPACCIOV poliptih slikan za zadarsku katedralu portret vrhunske kvalitete splitskog humaniste i biskupa Tome Nigrisa u poliptih PAOLA VERONESEA u Vrbovskoj radove TINTORETTA i njegove radionice od kojih se ističe velika pala brojne slike BASSANA od Zadra preko Brača.

američki pov. umjetnosti Francis Richardson objavio je o njemu veliku monografiju. 1547.-1564. pala «Krist i učenici na putu za Emaus» u crkvi S.g. tri platna iz biblioteke Marciana u Veneciji 1556.g.str. smatra da je uočljiv direktni i presudni susret Medulića s Parmigianinovom grafikom – koja će mu biti od značaja za čitav njegov opus naknadno će usvojiti i srednjo-talijanske odjeke manirizma. (s prikazima nakon 1557.. kompozicije na ogradi kora crkve del Carmini nakon 1557.g. Rossi dodala još neke slike majstorovu katalogu sa sigurnošću datira smo: veliku grafiku «Otmica Helene». iste godine datira i milanski «Poklon mudraca». uljima - njegova najranije djela – niz cassone slika. no ipak je znao Bonifacia Veronesea (možda najveći domet manirizma u Veneciji prije El Greca) sačuvati osobnost svoje kolorističke i iluminističke vizije zadržavši manirističku komponentu 1980.. . Ivana Krušec ANDRIJA «SCIAVONE» MELDOLA (MEDULIĆ) 1521.-1557. Sebastiano alegorija snage oružja.. radovi koji pokazuju očit utjecaj kasnije je došao pod utjecaj Parmigianina u izrazito manirističkim crtežima i najkvalitetnija: slika «Poklon mudraca» u milanskoj Biblioteci Ambrosiani u njegovoj posljednjoj fazi – jak utjecaj Tizianove umjetnosti.g. najranije Medulićeve slikarske dodire nalazi sa slikarom Gian Pietrom Luzzom iz Feltrea 1530. utjecaj Tizianove i Tintorettove umjetnosti u Veneciji P.g.g. svećenstva i carstva).skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 6.

g. Jerolimom i Ivanom slike Sv. neposrednu i nadahnutu svjetlosnu viziju i razigranu. da naš majstor ne predstavlja epizodu. Fiocca naročito se divio umjetnikovim svjetlosnim rješenjima. zatim C. Petra i Sv. Ridolfi bio je u rodu sa Petrom Zoranićem ali odskače svojom originalnošću od ostalih poticaj i uzor suvremenim velikim slikarima -------------------------------------------------------------------------------------------------zavičaja: STJEPAN CRNOTA RABLJANIN – slikar koji je radio u Veneciji ostali dalmatinski slikari i grafičari koji su u cinquecentu djelovali daleko od . spontanu i svježu karakterističnu kolorističku paletu. Veroneseom i Bassanom to je postigao svojim interpretacija manirizma i svojim vizijama boje i svjetla – poletna snaga u tretiranju mrlja o njemu su pisali 1674. Boschini. koje su imale velikog udjela na slikarstvo cinquecenta na lagunama Medulić se može mjeriti da Tizianom. već poglavlje mletačkog slikarstva cinquecenta Venecije Napulja Venecije «Krist pred Kaifom» iz Beča bečki «Poklon pastira» radovi u Beillunu: – pala sa svecima: Bernardinom. M.slika» biblijske i mitološke tematike pokazuju «Krist pred Pilatom» iz «Oplakivanje» iz Dresdena «Krist pred Herodom» iz ostali njegovi radovi: «Obrezivanje Krista» iz Krstiteljem u katedrali zajedno prikazuju prizor «Navještenja» u crkvi S.str. Ivana Krušec - G. Tintorettom. Pavla i naročito Arhanđela Gabrijela i Bogorodice koje nekoliko manjih «cassone . Pietro (!!) njegovu orginalnu.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 7.

-17. mekša modelacija.g. Šibeniku i Splitu u Dubrovniku ostaje do smrti 1604. Firenci. djelovao je u Veneciji. Rimu i Beču. Vlaha iz poliptihu slikanog za Malu braću 1455. plastičko oblikovanje likova u prostoru (vidljivo u anđelima s glazbenim instrumentima i u suptilnom liku Sv.g. svježije tretiranje boje.-1466.g. radio bakroreze po slikama velikih renesansnih majstora i portrete u bakrorezu poznatih ličnosti oko bečkog dvora među kojima je i onaj Antuna Vrančića Natala di girolamo bonifacio – djelovao naročito u Rimu i uz bakroreze ilustrirao je i nekoliko knjiga kao npr.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 8.st) njegove su pale izrazito manirističkih crta ------------------------------------------------------------------------------------------------------ RENESANSNO SLIKARSTVO U DUBROVNIKU - latentni renesansni elementi se javljaju u djelima kasnogotičkog slikara LOVRE vidljivo na njegovim djelima: lik Sv. u Zadru.-1570. – poč.još vidljivije u nekim pojedinostima njegova poliptiha na glavnom oltaru DOBRIČEVIĆA MARINOVA plastička koncepcija lika. prizorima iz Kristovih muka oslikao ogradu pjevališta hvarske franjevačke crkve JURAJ VENTURA - Zadranin nastanjen u Kopru (kraj 16. Ivana Krušec - MARTIN KOLUNIĆ ROTA – šibenski bakrorezac. poznato djelo arhitekta Domenica Fontane -------------------------------------------------------------------------------------------------------BERNARDIN RICCIARDI - stranac iz Padove javlja se između 1566. – smanjena upotreba zlata.g.str. – izrazita .g. njegove 3 sačuvane slike predstavljaju ga kao osrednjeg slikara MARTIN BENETOVIĆ - Hvaranin 1599.-1458. Julijana prikazanog poput elegantnog viteza) . slobodno tretiranje kolorističke materije Gospine crkve na Dačanima iz 1465. veća individualizacija fizionomija.

st. prijelomni su ključni period renesansnog poglavlja dubrovačkog slikarstva u kome će protagonisti biti : Vicko Lovrin. nova koncepcija na ostalim poljima -uočljiva simbioza tipična za dubrovačku sredinu sin Lovre Dobričevića sačuvana jedino veliki poliptih iz 1509. Mihovil u zlatnom oklopu kako ubija zmaja na pobočnim su svetački likovi na zabatu Bogorodica s djetetom između sv.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 9. volumena i boje kao i očiti upliv Bartolomea Vivarinija (tradicionalne komponente sa zastarjelim shemama poliptiha i novi duh prožet spontanom i naivnom notom – vidljivo na prizoru mučenja Sv.str. i početak 16. u franjevačkoj crkvi u prostora. Roka na dvjema predelama su biblijski i hagiografski prizori zabat – tu se najjače osjeća prisustvo renesansnog duha. Sebastijana sa životopisnim prikazom trojice krvnika) NIKOLA BOŽIDAREVIĆ .-1510. Sebastijna i sv.g. Nikola Božidarević i Mihajlo Hamzić VICKO LOVRIN Cavtatu na središnjem je polju sv. Ivana Krušec - posljednja desetljeća 15.

g. tada se zajedno s ocem obvezuje naslikati poliptih za Gradićev oltar u dubrovačkoj dominikanskoj crkvi prvi samostalni rad mu je iz 1497. proveo je niz godina u Italiji 1497. kada radi poliptih za Obitelj Gradić u dubrovačkoj katedrali najstarije sačuvano djelo mu je u Dubrovniku se pojavljuje tek triptih u Bundićevoj kapeli u dubrovačkoj dominikanskoj crkvi. početak 16.str. na srednjem polju je Bogorodica s na stranama su sveci Vlaho i Pavao.g.. Ivana Krušec renesanse - najznačajnije ime dubrovačke prvi put se spominje kao učenik Petra Ognjatovića 1476. izrazita plastičnost i intenzivna djetetom nad polumjesecom odnosno Toma Akvinski i Augustin izražajnost likova.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 10. klasična simetričnost kompozicije i perspektivno slikani pod – odaju već jasne renesansne crte karakteristična buduća tipologija – Bogorodičin lik i individualizirane svetačke glave .st.

Ivana Krušec .to je scena «Navještenja» u koju je slikar diskretno u pozadinu stavio i prizor «Vizitacije» - osjećaj prostornosti : postignut je plastičnošću likova protagonista koji su konzervativno podijeljeni poput diptiha plavom vazom s bijelim ljiljanima i prenatrpanom kompozicijom Boga Oca među anđelima raznobojni vodoravni planovi kojima je naglašena dubina raspjevanog novi duh simbolično izbija iz crvenkastog renesansnog trijema i kružne lirski vedar pastoralni prizor s pastirom koji čuva ovce zanimljiva je i predela sa 5 kompozicija u kojima se scene iz realnog života na središnjem polju predstavljena je Kolendičeva galija na moru s lopudskim taj maleni prizor je ne samo naš najstariji sačuvani značajni EX-VOTO.1513. Dominikanskom samostanu) . već na krajolika – očite asocijacije na elafitski arhipelag građevine koja se kroz nj nazire izmjenjuju s biblijskim prizorima zaljevom u pozadini.str. nad kojom u medaljonima bdiju Bogorodica i Sv.g. za dominikansku crkvu na Lopudu naslikao je najstariji do danas sačuvani prizor velikog formata naslikan za jednu crkvu u dubrovačkom slikarstvu (danas u dub. Nikola neki način prethodi kasnijim slikama na temu manire u hrvatskom slikarstvu .skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 11.

Julijan i produhovljeni Sv. otkriven kod restauracije . nastala je slika u kapitulu dubrovačkog dominikanskog samostana koju je Božidarević naslikao za obitelj Đorđić značajno je da je napustio zastarjelu shemu poliptiha i ostvario pravu renesansnu «sacra conversazione» na trokutastom zabatu u nadahnutoj kompoziciji prožetoj unutrašnjom dramatikom.g. prikazao je «Oplakivanje Kristovo» (predela je propala) na glavnom polju ističe se lirskim duhom prožet lik Marije. u koje je dao izvanrednu realizaciju svog ženskog ideala među svecima naročito odskaču sanjarski mladenački Sv. Jakov koji ulaze u najveće domete njegove umjetnosti zanimljiva pojedinost : maleni lik poklekog donatora.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 12.str. Ivana Krušec - 1513.

skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 13. prostora i volumena luneta: pomalo neobičan prikaz golgotskog prizora sa sveticom Uršulom i lijevo: starački izražajni lik sv. Grgura u zlatnoj tijari i bogato ukrašen srednje polje: Bogorodica među MIHAJLO HAMZIĆ sin Nijemca koji je živio u Stonu prvi put se spominje 1509.g. Carpaccio: «S. poliptih u crkvi Gospe Dačanima – ponovo se vraća tradicionalnoj shemi jedinstvena kompozicija svih pozlaćene šipke drvenog polja zajedno kao da ih ne razdvajaju izrezbarene okvira anđelima pluvijal . čija se glava reflektira na metalu svečeva mača Klarom na predeli: u sredini Sv. Martin na konju koji sječe dio svog plašta da ga da Isusu pod obličjem prosjaka. nadrealistički ako promatramo Božidarevićevo djelo kao cjelinu možemo primijetiti da ono osvijetljen krajolik posut lubanjama (sl. Juraj na konju mačem probada zmaja.str. Ivana Krstitelja za svoju dvoranu i gdje se za mladog umjetnika govori da je učio u Mantovi kod «najvećeg slikara Italije» (kod Andree Mantegne) .desno: Sv. u kojoj se spajaju tradicija lokalne škole i prisustvo novog renesansnog htijenja usporedno dolaze do izražaja umjetnikove osobne crte u tipologiji revolucionarna koncepcija ljudskog lika. kada Vijeće umoljenih prihvaća njegovu sliku sv. Giorgio degli Schiavoni») predstavlja sintezu i kulminaciju starog dubrovačkog slikarstva.g. Ivana Krušec na - 1517.

Ivana Krušec Giovanni - 1512.g. i 1518. – simbolički označavaju završetak ove vrhunske faze starog dubrovačkog slikarstva i početak njegova opadanja -------------------------------------------------------------------------------------------------------------sve veći import iz Italije i Flandrije – DOSELJENICI PIETRO DI GIVANNI iz Venecije – nakon Hamzićeve smrti otvorio je u Dubrovniku svoju radionicu . Ivana u istoj Giovannija iz Venecije dominikanskoj crkvi stolnoj crkvi ali je i njega zadesila smrt pri radu na tom djelu pa će ga dovršiti Pier di «Krštenj e Kristovo» -najveće je i najranije djelo sačuvano u Dubrovniku koje predstavlja veliku kompoziciju u slobodnome prostoru prvi plan: koštunjavi lik Krista uronjen u vodu Jordan.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 14. dovodi iz Recanatija u Dubrovnik za pomoćnika slikara Piera di 1512.g.g.g.str. obvezuje se obitelji Lukarević izraditi do danas sačuvani triptih u 1518.g. poklekli i asketski Ivan Krstitelj i anđeo na kamenitom proplanku koji drži platno kojim će ogrnuti i osušiti Krista najljepši je pejzaž slikan u gradacijama zelenih nijansa i svjetlosmeđih tonaliteta sa znalačkim poznavanjem zračne perspektive Mantegnini utjecaji vidljivi su u: karakterističnom stjenovitom krajoliku u tipologiji likova u oblicima flore u totalnom rješenju slike prenapregnut dramatski plasticitet (!) umro 1518.g. nastavlja rad na Božidarevićevom poliptihu za oltar Sv. sva trojica su umrli oko 1517.

g. Mateja u dubrovačkoj 3 različita pravca «dalmatinske slikarske škole»: katedrali i oštećene freske na zidovima nadbiskupova ljetnikovca na Šipanu 1.g. Ivana Krušec - njegovi sačuvani radovi : fragmentarno sačuvana slika Bogorodice između svetaca Andrije i Josipa u veliki poliptih u franjevačkoj crkvi Gospe od Spilice na Lopudu triptih iz crkve gospe od Napuča u lopudskom župnom muzeju osrednji umjetnik s vivarinijevskim i belinijevskim reminiscencijama PIER ANTONIO PALMERINI crkvi Sv. Spasa ormar za relikvije u obliku poliptiha u sakristiji crkve Male Braće u vežu se uz urbinski krug kojem je prethodio Raffaell PELLEGIN BROCARD su bili do 1532. Vlaha iz Kneževa dvora . fragmentarna i oštećena djela prilično skromne kvalitete poliptih iz crkve Gospe od Milosrđa u Dubrovniku 2 polja jednog propalog poliptiha iz crkve Gospe od Pakljene u Šipanu nadoslikane likove svetaca Ivana Krstitelja i Petra. došao zajedno sa slikarom GIACOMOM DI MARCO iz Firence (u Dubrovniku djela: pala Uzašašća Kristova u crkvi sv. Nikole u Prijekom slika sv. sačuvane su pala sa likom Sv.) Dubrovniku – u Dubrovniku u službi dubrovačkog nadbiskupa Ludovica Beccadellija (1556.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 15.) manirističke crte.-1560. crkva sv.str. – PRVA SKUPINA pokušava spajati staru baštinu i blijede odjeke novih kretanja morala je predstavljati u stvari logički kontinuitet škole – no sačuvana su samo rijetka.g. Andrije na Pilama iz Urbina 1526.

-1519. koji je rađen prema poliptihu Tiziana i njegove radionice iz dubrovačke crkve Sv. Stjepana je zapadnjačka Bogorodice : u dubrovačkoj crkvi Sv. zlatna pozadina. grčka slova ikonografija Sv. Đurđa na Boninovu i u crkvi Gospe od Šunja na Lopudu . Lazara ili prema poliptihu Kristofora u crkvi na Otoku kod Korčule osrednji domaći majstor – «posljednji majstor dubrovačke škole» . STJEPAN RADOVANOVIĆ – učenik VICKA LOVRINA.str. učenik Vicka Lovrina 1512.svi su djelovali tijekom 1. – DRUGA SKUPINA se vraća Bizantu i preuzima osnovne elemente svog slikarskog govora iz kasnobizantskog ikonoslikarstva.g. naslikao je poliptih za selo Korita na Mljetu (blizak prvoj skupini) 1535.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 16.st.g. u crkvi Gospe od Pakljene kod Suđurđa na Šipanu. MARINO ŽUPANOVIĆ – učenik NIKOLE BOŽIDAREVIĆA . a naročito iz radova kretsko-venecijanskih majstora od kojih su mnogi prodrli u Dubrovnik glavnim predstavnikom se smatra FRANJO MATIJIN. Ivana Krušec - slikari koji su u to vrijeme djelovali: PETAR BOGDANOVIĆ – UČENIK PETRA OGRIZOVIĆA.g. triptih Bogorodice s djetetom na srednjem te svecima Stjepanom i Ivanom Evanđelistom na pobočnim poljima – Sustjepan u Rijeci dubrovačkoj taj triptih odaje izrazito bizantske karakteristike. polovice 16. naslikao je poliptih za crkvicu u Komolcu u Rijeci dubrovačkoj DONATO BIZMAN velika ikona koja prikazuje Bogorodicu s djetetom. danas u dominikanskom samostanu 3.g. 2.spoj kretsko-venecijanskih elemenata pravi italokrećan – ANGELO BIZAMAN. 1518. – TREĆA SKUPINA se javlja najkasnije. okarakterizirana je pokušajem direktnog oponašanja importiranih djela mletačke visoke renesanse direktno imitiranje mletačkih uzora najtipičniji primjer je: poliptih slikara KRISTOFORA (KRILE) ANTUNOVIĆA NIKOLINA iz 1552.

g. poznatiji pod imenom Bernardo Parentino (1437. KVARNERSKIH OTOKA I HRVATSKOG DJELA ISTRE BERNARD IZ POREĆA Padovi - redovnik. pala Silazak sv. Franje u Anconi od drugih importiranih umjetnika: SANTI DI TITO.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 17. – 1578. s prizorima iz života sv. Duha s portretom donatora Vice Stjepoviće – triptih u riznici katedrale.-1569. Obitelji u crkvi Gospe od Pakljene kod Suđurđa na Šipanu FRANCESCO BISSOLA – pala u Gospinoj crkvi u Lastovu --------------------------------------------------------------------------------------------------------------SLIKARSTVO SJEVERNOG HRVATSKOG PRIMORJA.g.g.-1494. Magdalene za dominikansku crkvu s likom donatora pala Bogorodice u slavi između svetaca Franje i Vlaha (?) s likom donatora – dubrovačkog vlastelina koji je i naručio tu sliku za crkvu Sv. Ivana Krušec - za učenika je imao Luku Vinturića iz Stona – nije nam poznato niti jedno djelo nakon 16.st. u Dubrovniku su prestali uvjeti za razvoj domaćeg slikarskog stvaralaštva izdvojena je pojava VLAHA DRŽIĆA (1503. Justine u padovanska slikarska vizija + način blizak minijaturi JULIJE KLOVIĆ (1498. u mladosti je boravio u Veneciji TIZIAN I NJEGOVA RADIONICA – poliptih iz crkve Sv. diptih u zbirci Skočibuhe DJELA FLANDRIJSKIH UMJETNIKA dominikanskog samostana i slika sv.-1531.) . Lazara (danas u katedrali) pala sa središnjim likom sv.g.) brat Marina Držića.str.g. Benedikta na zidovima hodnika benediktinskog samostana sv.) učio je u Padovi kao suvremenik Ćulinovića glavno djelo :fragmentarno sačuvane freske iz 1489.

te u Londonu. ) El Greco. u crkvi San Pietro in Vincoli koja čuva i slavna Michelangelova Mojsija uvijek isticao . čuveni slikar sumračnih i mističnih ugođaja. na pod Klovicevom je pločom uz njegovo ime zapisano i ime domovine koju je za vrijeme povremenih boravka u Rimu sreo je Giulia Romana koji mu je 1523. postao učiteljem kardinala Alessandra Farnese koji će mu ostati dugogodišnji zaštitnik i mecena neke se od tih ilustriranih knjiga čuvaju u velikom bibliotekama. Beču. poput vatikanske u Rimu. 1568.radio je u Veneciji. New Yorku.“Julio Clovio de Croatia. a najdulje u Rimu. naslikao je njegov portret i 1570.g otišao je u Mađarsku.str. no vratio se u Rim gdje je 1540. Ivana Krušec Veneciju Hrvata 1516. smatrao ga je najvećim minijaturistom svoga doba i uvrstio ga u svoje slavne umjetničke životopise (drugo izdanje.g. u kojima je svu slojevitost slavnih slika talijanske visoke renesanse znao neobično uvjerljivo prenijeti u format minijature zbirki najbrojnije su pak one koje mu se pripisuju ne bi li im slavno Klovićevo ime . došao u u svijetu poznatiji pod jedan je od najslavnijih imenom Giulio Clovio znameniti Giorgio Vasari. ušao u službu sklopio je prijateljstvo s El Grecom koji će ga 2 puta portretirati teško je dati kompletni katalog Klovićevih radova pridalo veći značaj pravom mjestu.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 18. Tiziana i Rafaela Klović je nazvan “Michelangelo minijature i takav mu naziv doista pristaje kodeksi s njegovim minijaturama postali su slavni baš zahvaljujući majstorovim zadivljujuće vještim ilustracijama. naveo toga velikog majstora minijature u nizu od samo četiri najslavnija slikara koje je smatrao svojim učiteljima .uz Michelangela. prvi likovni kritičar novoga vijeka. a druge su dragocjenost privatnih .g. gdje mu je grob. Firenci i drugdje.

– vidljiv rimski a posebno rafaelski duh s Lazerevom grobu i Raspelo uočljivim manirističkim sklonostima koje se ogledaju i u kompozicijama i u raskošnoj dekoraciji bordura s puttima. Virginis za kadrinala Farnesea danas u Morgan Library u NY-u brojni prizori S. I N. Časoslav Stuart de Rothesay.g.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 19. te interpretirao jedan monogram kao Klovićevu signaturu i datirao kodeks između 1524. rađeno za kardinala Marina Grimanija (danas u British Museumu u Londonu) velike kompozicije predstavljaju Navještenje.g. Krista na stil ovih minijatura iz 1534.) prvo Klovićevo remek-djelo o čijem autorstvu nikad nije bilo sumnje je Beatissimae Mariae Virginis officium tzv. zavjeta . Officium 1537.g.g.g.str. zavjeta gdje su još uvijek prisutne vanjske komponente + majstorova neiscrpna dekorativna invencija koja se osjeća u morfologiji likova izduljena tijela i sibilinskog izraza nakon 1550. Kniewald atribuirao je Kloviću minijature drugog novijeg djela Misala čazmanskog prepošta Jurja de Topusko i zagrebačkog nadbiskupa Šimuna Erdödya koje ilustriraju prizore iz Isusova i Marijina života i medaljone s prikazima krajolika. (danas je to pod upitnikom) (1528.g. arabeskama i kandelabrima za Marina Grimanija ilustrirao je i Komentar poslanici sv. i 1526.g. datira se bogato ukrašena stranica korala Royal Library u iluminacije Evangeliariuma Grimani u venecijanskoj Marciani – Windsor Castelu – venecijanski i rimski utjecaji dragocjeni rukopis s 12 kompozicija s likovima evanđelista i prizorima iz N. datira se Towneslay Lectionary u Public Libray u NY-u oko 1530.-1538. Ivana Krušec - D. Pavla Rimljanima 1546.-1538. groteskama. Davida u molitvi.

na trijumfalnom luku crkve sv.) importirane slike mletačkih majstora: poliptih ANTONIA VIVARINIJA u Poreču i pala u Cresu kao i spomenuti radovi SANTACROCEOVIH naročito na otoku Krku i ALVISEA VIVARINIJA . koje je 1529.g.st.) i u Bačvi (1592. Klović je izradio i nekoliko slika malog formata i RENASANSNO SLIKARSTVO U ISTRI - među najstarije primjere fresaka renesansnih crta na istarskom području s pravom se navode kompozicije izrazite mletačke stilske derivacije koje je izveo i signirao 1471.) Patinštini.g izveo u crkvi sv. u crkvi sv. Bogorodicu s bratimima pod njezinim plaštem i neke svece i proroke srodnosti s Antoniom Vivarinijem i Lazzarom Bastianijem u malenoj crkvi Sv. u crkvi Sv. Roka u Draguču gdje je 1537. likom Bogorodice na prijestolju okružene anđelima sviračima + drugi svetački likovi iz Evanđelja na freskama čitljiv je potpis BLAŽA DUBROVČANINA (hipoteza – mogao bi to biti Vlaho Vladislav brat Nikole Božidarevića. Ivana Krušec crteža također iluminirana za kardinala Farnesea odjek produhovljenosti proistekle iz protureformatorskih kretanja uz ove iluminirane knjige.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 20.str. malenog istarskog sela kod Kaščerge u uočljiva renesansna htijenja (prva ¼ 16.g.g. Roka u Optlju) u Pazinu manji slikari: iz Friulija u Višnjanu (1550. ali ne može se uočiti neka bliskija veza s dubrovačkim slikarstvom) pučka narativan komponenta. Marije u Oprtlju majstor KLERIGIN prikazujući navještenje.g.g. Jerolima u Humu i freske nastale prije 1534. u kojoj se spajaju odjeci gotičke tradicije i rad više ruku jedne radionice freske slikara ANTUNA IZ PADOVE. naknadno naslikao i oltarsku sliku radovi ovog umjetnika prožeti su također nekom naivnom notom i djetinjskom vedrinom i susrećemo ih još u nekim istarskim gradićima (triptih iz 1533.g. Duha na groblju sela Nova Vas kod Šušnjevice sačuvao se ciklus fresaka s kompozicijom Poklonstva kraljeva.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful