You are on page 1of 20

skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj Ivana Krušec

1.str.

Slikarstvo Dalmacije:

JURAJ ĆULINOVIĆ (Skradin,1433.-Šibenik,1504.g)

- prve poduke primio u nekoj lokalnoj kasnogotičkoj šibenskoj radionici
- prvi veliki dalmatinski slikar koji je upoznao renesansu na pravim izvorima
- 1456.g. sklopio je ugovor sa slikarom
Francescom Squarcioneom da će učiti zanat u njegovoj
padovanskoj radionici (Squarcione između ostalih učio
Mategnu, Crivellija)
- u naponu svoje stvaralačke snage napustio
je Padovu da bi se 1461./'62.g. pojavio u Zadru
- 1463.g dolazi u Šibeniku gdje ostaje do
svoje smrti
- broj sačuvanih slika vrlo je mali
- ta djela uglavnom su nastala u njegovoj
mladenačkoj fazi, odnosno u toku padovanskog boravka

5 djela nosi slikarevu signaturu:
1. Poliptih iz padovanske crkve Sv. Nikole (Natonal Gallery u Londonu)
2. Triptih iz padovanske crkve Sv. Franje (srednje polje nalazi se u
Staatlichen Museen u Berlinu a pobočna u kanoničkoj sakristiji padovanske
katedrale)
3. Bogorodica s djetetom (Pinacoteca Sabauda u Torinu)
4. Bogorodica s djetetom (Galerija Walters u Baltimoreu)
5. Portret mladoga muškarca (u Muzeju Jacquemart-André u Parizu)
- ne signirana djela:
a) stradala freska s prikazom mrtvoga Krista među anđelima u crkvi
Eremitani u Padovi

skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj Ivana Krušec
2.str.

b) Bogorodica između anđela i 2 sveca (Pariz)
c) Madonne (London)
d) Dijelovi nekog poliptiha s likovima svetaca Jerolima i Aleksija
(Bergam)
e) Bogorodica s djetetom između 2 sveca (Rim)
f) ? Bogorodica s djetetom u Galeriji umjetnina u Splitu
g) 2 varijante zamišljene Bogorodica s djetetom (1 u berlinskoj zbirci a
2. u baltimorskoj)

- hipoteza G. Gamulina o kasnom
Ćulinićevom slikarstvu : «Bogorodica s
djetetom na prijestolju» danas u zbirci
slika šibenskog samostana Sv. Lovre (pad
kvalitete)
- čudne grimase Bogorodica,
prenapregnuta plastičnost
- buđenje afiniteta za antiku –
Madonne je postavio na kamena postolja ili
pred prozore za izrazitim arheološkim
dekorativnim elementima
- geometrijska čistoća volumena
u ranoj razvojnoj liniji od londonskog poliptiha
– osjećaju se još tragovi gotike i do pariškog
portreta mladog muškaraca – koji se po svojoj
koncepciji prilično udaljuje od ostalih
Ćulinićevih slika – izrazito suptilne i
profinjene nijanse

jedna Madonna (Zagreb).str. Carlu ili Vittoreu atribuirane su: .g. za pomoćnika je uzeo Pavla Velića . .javljaju se 1465. Marije Velike. CARLO I VITTORE CRIVELLI .skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj Ivana Krušec 3. u Zadru Vittore je usavršio nacrt u pergameni za pročelje zadarske crkve Sv.

skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj Ivana Krušec 4. 1464. 1463. .jednom od pripadnika ove škole pripada zlarinska slika «Gospa od Rašelja» na kojoj naročito bucmasti lik maloga Isusa odaje spomenute tendencije prenaglašenog plasticiteta PETAR JORDANIĆ . . Marije .g. u Splitu. 1459. zadarski svećenik .str. posljednji istaknuti slikar «dalmatinske slikarske škole» na teritoriju venecijanske Dalmacije .ovaj NOVI DUH se može uočiti na signiranoj slici «Bogorodice s djetetom» u privatnom vlasništvu u Beču – ispred bizantskog lika Bogorodice položena je mrtva priroda s karanfilom i knjigom na kamenom pragu. problem «dalmatinske slikarske škole» . 1493.g. zastupa J. prvi put se spominje 1463. 1461. Antuna opata MARINKO VUŠKOVIĆ .g.g. spominje se u Zadru. oko zastora iza Marijina lika naslikao je karakteristični hridinasti krajolik Petar Jordanić. potpisao je veliki poliptih iz zadarske crkve Sv.XV st Tkon. Župna crkva .g. . Bogorodičina slika u Muzeju grada Šibenika.g. dijelovi jednog poliptiha u rapskoj crkvi Sv. Dalmatinca u nekoj parnici. spojio tendenciju lokalne škole i utjecaj kretsko-mletačkih ikona «Bogorodica s djetetom» u župnoj crkvi u Tkonu – izrazito odaje poznavanje Crivellijevih . Pašman. u Padovi . sin velikog splitskog kasnogotičkog slikara Dujma Vuškovića . fragmenti slikanih dasaka sa stropa zadarske katedrale .

CARPACCIOV poliptih slikan za zadarsku katedralu . veći broj slika GIROLAMA i FRANCESCA da SANTACROCE u mnogim mjestima Dalmacije ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- .g. – time je ušao u sam cinqecento ---------------------------------------------------------------------------------------------- . kod njega su vidljivi Ćulinovićevsko-krivelijevski elementi . zadarsku palu LAZZARA BASTIJANIJA . Hvara i Korčule do Kotora . . i u doba renesanse kulturni dalmatinski donatori nabavljaju umjetnička djela izvan granica domovine: . poliptih PAOLA VERONESEA u Vrbovskoj . umro je 1504.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj Ivana Krušec 5. radove TINTORETTA i njegove radionice od kojih se ističe velika pala glavnog oltara katedrale u Korčuli . brojne slike BASSANA od Zadra preko Brača.str. portret vrhunske kvalitete splitskog humaniste i biskupa Tome Nigrisa u samostanu na Poljudu . vratnice orgulja trogirske katedrale GENTILEA BELLINIJA .

američki pov. umjetnosti Francis Richardson objavio je o njemu veliku monografiju. 1547.str.g. najkvalitetnija: slika «Poklon mudraca» u milanskoj Biblioteci Ambrosiani (možda najveći domet manirizma u Veneciji prije El Greca) .g. nakon 1557. veliku grafiku «Otmica Helene». smatra da je uočljiv direktni i presudni susret Medulića s Parmigianinovom grafikom – koja će mu biti od značaja za čitav njegov opus naknadno će usvojiti i srednjo-talijanske odjeke manirizma. . 1980. . tri platna iz biblioteke Marciana u Veneciji 1556.g. najranije Medulićeve slikarske dodire nalazi sa slikarom Gian Pietrom Luzzom iz Feltrea . utjecaj Tizianove i Tintorettove umjetnosti . iste godine datira i milanski «Poklon mudraca». svećenstva i carstva). P.g. u njegovoj posljednjoj fazi – jak utjecaj Tizianove umjetnosti.-1557.. radovi koji pokazuju očit utjecaj Bonifacia Veronesea . 1530. sa sigurnošću datira smo: .skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj Ivana Krušec 6. (s prikazima alegorija snage oružja.g. pala «Krist i učenici na putu za Emaus» u crkvi S.-1564.g.. . njegova najranije djela – niz cassone slika. . no ipak je znao sačuvati osobnost svoje kolorističke i iluminističke vizije zadržavši manirističku komponentu . ANDRIJA «SCIAVONE» MELDOLA (MEDULIĆ) 1521. nakon 1557. kasnije je došao pod utjecaj Parmigianina u izrazito manirističkim crtežima i uljima . kompozicije na ogradi kora crkve del Carmini .. Rossi dodala još neke slike majstorovu katalogu . Sebastiano u Veneciji .

o njemu su pisali 1674. to je postigao svojim interpretacija manirizma i svojim vizijama boje i svjetla – poticaj i uzor suvremenim velikim slikarima . zatim C. . bio je u rodu sa Petrom Zoranićem -------------------------------------------------------------------------------------------------- .slika» biblijske i mitološke tematike pokazuju njegovu orginalnu. ostali dalmatinski slikari i grafičari koji su u cinquecentu djelovali daleko od zavičaja: . «Krist pred Pilatom» iz Venecije . Jerolimom i Ivanom Krstiteljem u katedrali . Pavla i naročito Arhanđela Gabrijela i Bogorodice koje zajedno prikazuju prizor «Navještenja» u crkvi S. «Oplakivanje» iz Dresdena . spontanu i svježu karakterističnu kolorističku paletu. «Obrezivanje Krista» iz Venecije . koje su imale velikog udjela na slikarstvo cinquecenta na lagunama . nekoliko manjih «cassone . M. STJEPAN CRNOTA RABLJANIN – slikar koji je radio u Veneciji . «Krist pred Herodom» iz Napulja . da naš majstor ne predstavlja epizodu. Tintorettom. Medulić se može mjeriti da Tizianom.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj Ivana Krušec 7. neposrednu i nadahnutu svjetlosnu viziju i razigranu. ostali njegovi radovi: .str. poletna snaga u tretiranju mrlja . Veroneseom i Bassanom ali odskače svojom originalnošću od ostalih . slike Sv. Pietro (!!) . «Krist pred Kaifom» iz Beča bečki «Poklon pastira» . G. već poglavlje mletačkog slikarstva cinquecenta .g. Petra i Sv. Ridolfi . Fiocca naročito se divio umjetnikovim svjetlosnim rješenjima. Boschini. radovi u Beillunu: – pala sa svecima: Bernardinom.

poznato djelo arhitekta Domenica Fontane -------------------------------------------------------------------------------------------------------- BERNARDIN RICCIARDI . radio bakroreze po slikama velikih renesansnih majstora i portrete u bakrorezu poznatih ličnosti oko bečkog dvora među kojima je i onaj Antuna Vrančića .g.još vidljivije u nekim pojedinostima njegova poliptiha na glavnom oltaru Gospine crkve na Dačanima iz 1465. Zadranin nastanjen u Kopru (kraj 16. latentni renesansni elementi se javljaju u djelima kasnogotičkog slikara LOVRE DOBRIČEVIĆA MARINOVA . . njegove 3 sačuvane slike predstavljaju ga kao osrednjeg slikara MARTIN BENETOVIĆ .skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj Ivana Krušec 8. . – izrazita plastička koncepcija lika. u Zadru.str. Vlaha iz poliptihu slikanog za Malu braću 1455. njegove su pale izrazito manirističkih crta ------------------------------------------------------------------------------------------------------ RENESANSNO SLIKARSTVO U DUBROVNIKU . svježije tretiranje boje. lik Sv. Natala di girolamo bonifacio – djelovao naročito u Rimu i uz bakroreze ilustrirao je i nekoliko knjiga kao npr. u Dubrovniku ostaje do smrti 1604. Julijana prikazanog poput elegantnog viteza) .-17. vidljivo na njegovim djelima: . djelovao je u Veneciji.g.g. – poč.g.st) . – smanjena upotreba zlata. MARTIN KOLUNIĆ ROTA – šibenski bakrorezac. . Šibeniku i Splitu .-1466. slobodno tretiranje kolorističke materije . veća individualizacija fizionomija. stranac iz Padove . 1599. Rimu i Beču. prizorima iz Kristovih muka oslikao ogradu pjevališta hvarske franjevačke crkve JURAJ VENTURA . Firenci. mekša modelacija.-1570.g. javlja se između 1566. Hvaranin .-1458. plastičko oblikovanje likova u prostoru (vidljivo u anđelima s glazbenim instrumentima i u suptilnom liku Sv.

-1510. u franjevačkoj crkvi u Cavtatu . sačuvana jedino veliki poliptih iz 1509. . Nikola Božidarević i Mihajlo Hamzić VICKO LOVRIN . nova koncepcija prostora. na središnjem je polju sv.st. Roka .g. Mihovil u zlatnom oklopu kako ubija zmaja . Sebastijna i sv. zabat – tu se najjače osjeća prisustvo renesansnog duha.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj Ivana Krušec 9. na zabatu Bogorodica s djetetom između sv. na pobočnim su svetački likovi .str. na dvjema predelama su biblijski i hagiografski prizori . sin Lovre Dobričevića . na ostalim poljima -uočljiva simbioza tipična za dubrovačku sredinu (tradicionalne komponente sa zastarjelim shemama poliptiha i novi duh prožet spontanom i naivnom notom – vidljivo na prizoru mučenja Sv. prijelomni su ključni period renesansnog poglavlja dubrovačkog slikarstva u kome će protagonisti biti : Vicko Lovrin. Sebastijana sa životopisnim prikazom trojice krvnika) NIKOLA BOŽIDAREVIĆ . posljednja desetljeća 15. i početak 16. volumena i boje kao i očiti upliv Bartolomea Vivarinija .

. . . odnosno Toma Akvinski i Augustin . najznačajnije ime dubrovačke renesanse . kada radi poliptih za Obitelj Gradić u dubrovačkoj katedrali .str. najstarije sačuvano djelo mu je triptih u Bundićevoj kapeli u dubrovačkoj dominikanskoj crkvi. u Dubrovniku se pojavljuje tek 1497.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj Ivana Krušec 10. izrazita plastičnost i intenzivna izražajnost likova.. klasična simetričnost kompozicije i perspektivno slikani pod – odaju već jasne renesansne crte . početak 16. karakteristična buduća tipologija – Bogorodičin lik i individualizirane svetačke glave . na srednjem polju je Bogorodica s djetetom nad polumjesecom .g. na stranama su sveci Vlaho i Pavao. prvi put se spominje kao učenik Petra Ognjatovića 1476.g.st. proveo je niz godina u Italiji . tada se zajedno s ocem obvezuje naslikati poliptih za Gradićev oltar u dubrovačkoj dominikanskoj crkvi prvi samostalni rad mu je iz 1497.

to je scena «Navještenja» u koju je slikar diskretno u pozadinu stavio i prizor «Vizitacije» .g. Dominikanskom samostanu) . na središnjem polju predstavljena je Kolendičeva galija na moru s lopudskim zaljevom u pozadini. za dominikansku crkvu na Lopudu naslikao je najstariji do danas sačuvani prizor velikog formata naslikan za jednu crkvu u dubrovačkom slikarstvu (danas u dub. taj maleni prizor je ne samo naš najstariji sačuvani značajni EX-VOTO. lirski vedar pastoralni prizor s pastirom koji čuva ovce .skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj Ivana Krušec 11. Nikola . raznobojni vodoravni planovi kojima je naglašena dubina raspjevanog krajolika – očite asocijacije na elafitski arhipelag . već na neki način prethodi kasnijim slikama na temu manire u hrvatskom slikarstvu . zanimljiva je i predela sa 5 kompozicija u kojima se scene iz realnog života izmjenjuju s biblijskim prizorima . osjećaj prostornosti : postignut je plastičnošću likova protagonista koji su konzervativno podijeljeni poput diptiha plavom vazom s bijelim ljiljanima i prenatrpanom kompozicijom Boga Oca među anđelima . . nad kojom u medaljonima bdiju Bogorodica i Sv. novi duh simbolično izbija iz crvenkastog renesansnog trijema i kružne građevine koja se kroz nj nazire .1513.str.

na glavnom polju ističe se lirskim duhom prožet lik Marije. . zanimljiva pojedinost : maleni lik poklekog donatora.str. nastala je slika u kapitulu dubrovačkog dominikanskog samostana koju je Božidarević naslikao za obitelj Đorđić . prikazao je «Oplakivanje Kristovo» (predela je propala) . među svecima naročito odskaču sanjarski mladenački Sv. Jakov koji ulaze u najveće domete njegove umjetnosti .g. 1513. u koje je dao izvanrednu realizaciju svog ženskog ideala . na trokutastom zabatu u nadahnutoj kompoziciji prožetoj unutrašnjom dramatikom.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj Ivana Krušec 12. otkriven kod restauracije . značajno je da je napustio zastarjelu shemu poliptiha i ostvario pravu renesansnu «sacra conversazione» . Julijan i produhovljeni Sv.

Ivana Krstitelja za svoju dvoranu i gdje se za mladog umjetnika govori da je učio u Mantovi kod «najvećeg slikara Italije» (kod Andree Mantegne) .str. kada Vijeće umoljenih prihvaća njegovu sliku sv. jedinstvena kompozicija svih polja zajedno kao da ih ne razdvajaju izrezbarene pozlaćene šipke drvenog okvira .g. Grgura u zlatnoj tijari i bogato ukrašen pluvijal . u kojoj se spajaju tradicija lokalne škole i prisustvo novog renesansnog htijenja . ako promatramo Božidarevićevo djelo kao cjelinu možemo primijetiti da ono predstavlja sintezu i kulminaciju starog dubrovačkog slikarstva. čija se glava reflektira na metalu svečeva mača . na predeli: u sredini Sv. Carpaccio: «S. lijevo: starački izražajni lik sv. usporedno dolaze do izražaja umjetnikove osobne crte u tipologiji . prostora i volumena MIHAJLO HAMZIĆ . prvi put se spominje 1509. sin Nijemca koji je živio u Stonu . Giorgio degli Schiavoni») . Martin na konju koji sječe dio svog plašta da ga da Isusu pod obličjem prosjaka. poliptih u crkvi Gospe na Dačanima – ponovo se vraća tradicionalnoj shemi .skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj Ivana Krušec 13.desno: Sv. 1517. Juraj na konju mačem probada zmaja. revolucionarna koncepcija ljudskog lika. luneta: pomalo neobičan prikaz golgotskog prizora sa sveticom Uršulom i Klarom . srednje polje: Bogorodica među anđelima . . nadrealistički osvijetljen krajolik posut lubanjama (sl.g.

nastavlja rad na Božidarevićevom poliptihu za oltar Sv. u tipologiji likova . sve veći import iz Italije i Flandrije – DOSELJENICI .g. i 1518. obvezuje se obitelji Lukarević izraditi do danas sačuvani triptih u dominikanskoj crkvi . prenapregnut dramatski plasticitet (!) . u oblicima flore . . dovodi iz Recanatija u Dubrovnik za pomoćnika slikara Piera di Giovannija iz Venecije . 1518.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj Ivana Krušec 14. u totalnom rješenju slike . – simbolički označavaju završetak ove vrhunske faze starog dubrovačkog slikarstva i početak njegova opadanja -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .g.g. umro 1518.g. poklekli i asketski Ivan Krstitelj i anđeo na kamenitom proplanku koji drži platno kojim će ogrnuti i osušiti Krista najljepši je pejzaž slikan u gradacijama zelenih nijansa i svjetlosmeđih tonaliteta sa znalačkim poznavanjem zračne perspektive . karakterističnom stjenovitom krajoliku . «Krštenj e Kristovo» -najveće je i najranije djelo sačuvano u Dubrovniku koje predstavlja veliku kompoziciju u slobodnome prostoru .g. 1512. PIETRO DI GIVANNI iz Venecije – nakon Hamzićeve smrti otvorio je u Dubrovniku svoju radionicu .str. 1512. Ivana u istoj stolnoj crkvi ali je i njega zadesila smrt pri radu na tom djelu pa će ga dovršiti Pier di Giovanni .g. Mantegnini utjecaji vidljivi su u: . . prvi plan: koštunjavi lik Krista uronjen u vodu Jordan. sva trojica su umrli oko 1517.

fragmentarno sačuvana slika Bogorodice između svetaca Andrije i Josipa u crkvi Sv. manirističke crte. nadoslikane likove svetaca Ivana Krstitelja i Petra. Andrije na Pilama . fragmentarna i oštećena djela prilično skromne kvalitete . osrednji umjetnik s vivarinijevskim i belinijevskim reminiscencijama .skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj Ivana Krušec 15.g. Vlaha iz Kneževa dvora .-1560. vežu se uz urbinski krug kojem je prethodio Raffaell .) . Spasa . pala Uzašašća Kristova u crkvi sv. . 2 polja jednog propalog poliptiha iz crkve Gospe od Pakljene u Šipanu . Mateja u dubrovačkoj katedrali i oštećene freske na zidovima nadbiskupova ljetnikovca na Šipanu . poliptih iz crkve Gospe od Milosrđa u Dubrovniku . ormar za relikvije u obliku poliptiha u sakristiji crkve Male Braće u Dubrovniku . njegovi sačuvani radovi : .str.g. triptih iz crkve gospe od Napuča u lopudskom župnom muzeju .) .g. PIER ANTONIO PALMERINI iz Urbina . morala je predstavljati u stvari logički kontinuitet škole – no sačuvana su samo rijetka. 1526. PELLEGIN BROCARD – u Dubrovniku u službi dubrovačkog nadbiskupa Ludovica Beccadellija (1556. crkva sv. djela: . veliki poliptih u franjevačkoj crkvi Gospe od Spilice na Lopudu . slika sv. – PRVA SKUPINA pokušava spajati staru baštinu i blijede odjeke novih kretanja . Nikole u Prijekom . došao zajedno sa slikarom GIACOMOM DI MARCO iz Firence (u Dubrovniku su bili do 1532. 3 različita pravca «dalmatinske slikarske škole»: 1. sačuvane su pala sa likom Sv.

g. triptih Bogorodice s djetetom na srednjem te svecima Stjepanom i Ivanom Evanđelistom na pobočnim poljima – Sustjepan u Rijeci dubrovačkoj . a naročito iz radova kretsko-venecijanskih majstora od kojih su mnogi prodrli u Dubrovnik . direktno imitiranje mletačkih uzora . Lazara . koji je rađen prema poliptihu Tiziana i njegove radionice iz dubrovačke crkve Sv. taj triptih odaje izrazito bizantske karakteristike. 1518. najtipičniji primjer je: . MARINO ŽUPANOVIĆ – učenik NIKOLE BOŽIDAREVIĆA . 1512. učenik Vicka Lovrina . ikonografija Sv. ili prema poliptihu Kristofora u crkvi na Otoku kod Korčule . danas u dominikanskom samostanu 3.str. Bogorodice : u dubrovačkoj crkvi Sv. pravi italokrećan . ANGELO BIZAMAN.svi su djelovali tijekom 1.g. Stjepana je zapadnjačka . . u crkvi Gospe od Pakljene kod Suđurđa na Šipanu.spoj kretsko-venecijanskih elemenata .g. naslikao je poliptih za selo Korita na Mljetu (blizak prvoj skupini) .-1519.g. – TREĆA SKUPINA se javlja najkasnije. osrednji domaći majstor – «posljednji majstor dubrovačke škole» .skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj Ivana Krušec 16.st. naslikao je poliptih za crkvicu u Komolcu u Rijeci dubrovačkoj DONATO BIZMAN – velika ikona koja prikazuje Bogorodicu s djetetom. 2. zlatna pozadina. okarakterizirana je pokušajem direktnog oponašanja importiranih djela mletačke visoke renesanse . 1535. glavnim predstavnikom se smatra FRANJO MATIJIN. grčka slova . poliptih slikara KRISTOFORA (KRILE) ANTUNOVIĆA NIKOLINA iz 1552. – DRUGA SKUPINA se vraća Bizantu i preuzima osnovne elemente svog slikarskog govora iz kasnobizantskog ikonoslikarstva. slikari koji su u to vrijeme djelovali: PETAR BOGDANOVIĆ – UČENIK PETRA OGRIZOVIĆA. polovice 16. Đurđa na Boninovu i u crkvi Gospe od Šunja na Lopudu . STJEPAN RADOVANOVIĆ – učenik VICKA LOVRINA.

) . Obitelji u crkvi Gospe od Pakljene kod Suđurđa na Šipanu . nakon 16. Duha s portretom donatora Vice Stjepoviće Skočibuhe .) . pala Bogorodice u slavi između svetaca Franje i Vlaha (?) s likom donatora – dubrovačkog vlastelina koji je i naručio tu sliku za crkvu Sv.g. – 1578. pala Silazak sv. redovnik. od drugih importiranih umjetnika: . u Dubrovniku su prestali uvjeti za razvoj domaćeg slikarskog stvaralaštva .) . KVARNERSKIH OTOKA I HRVATSKOG DJELA ISTRE BERNARD IZ POREĆA . Lazara (danas u katedrali) . DJELA FLANDRIJSKIH UMJETNIKA – triptih u riznici katedrale.g.str. brat Marina Držića.g. SANTI DI TITO. poznatiji pod imenom Bernardo Parentino (1437. TIZIAN I NJEGOVA RADIONICA – poliptih iz crkve Sv. s prizorima iz života sv.-1531. učio je u Padovi kao suvremenik Ćulinovića . pala sa središnjim likom sv.-1494. padovanska slikarska vizija + način blizak minijaturi JULIJE KLOVIĆ (1498.g. Benedikta na zidovima hodnika benediktinskog samostana sv. .-1569. u mladosti je boravio u Veneciji . Justine u Padovi . diptih u zbirci dominikanskog samostana i slika sv. Magdalene za dominikansku crkvu s likom donatora . FRANCESCO BISSOLA – pala u Gospinoj crkvi u Lastovu --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SLIKARSTVO SJEVERNOG HRVATSKOG PRIMORJA.st. glavno djelo :fragmentarno sačuvane freske iz 1489.g. izdvojena je pojava VLAHA DRŽIĆA (1503.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj Ivana Krušec 17. za učenika je imao Luku Vinturića iz Stona – nije nam poznato niti jedno djelo . Franje u Anconi .

g. Beču. čuveni slikar sumračnih i mističnih ugođaja.g. neke se od tih ilustriranih knjiga čuvaju u velikom bibliotekama. poput vatikanske u Rimu.g otišao je u Mađarsku.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj Ivana Krušec 18. 1516. u kojima je svu slojevitost slavnih slika talijanske visoke renesanse znao neobično uvjerljivo prenijeti u format minijature . ) . u svijetu poznatiji pod imenom Giulio Clovio . naveo toga velikog majstora minijature u nizu od samo četiri najslavnija slikara koje je smatrao svojim učiteljima . za vrijeme povremenih boravka u Rimu sreo je Giulia Romana koji mu je postao učiteljem . a druge su dragocjenost privatnih zbirki . te u Londonu. najbrojnije su pak one koje mu se pripisuju ne bi li im slavno Klovićevo ime pridalo veći značaj . . Klović je nazvan “Michelangelo minijature i takav mu naziv doista pristaje . jedan je od najslavnijih Hrvata znameniti Giorgio Vasari. prvi likovni kritičar novoga vijeka. New Yorku. sklopio je prijateljstvo s El Grecom koji će ga 2 puta portretirati . došao u Veneciju . smatrao ga je najvećim minijaturistom svoga doba i uvrstio ga u svoje slavne umjetničke životopise (drugo izdanje. na pravom mjestu. . u crkvi San Pietro in Vincoli koja čuva i slavna Michelangelova Mojsija . 1523. 1568. pod Klovicevom je pločom uz njegovo ime zapisano i ime domovine koju je uvijek isticao . ušao u službu kardinala Alessandra Farnese koji će mu ostati dugogodišnji zaštitnik i mecena . . Firenci i drugdje.“Julio Clovio de Croatia.str. gdje mu je grob. teško je dati kompletni katalog Klovićevih radova . kodeksi s njegovim minijaturama postali su slavni baš zahvaljujući majstorovim zadivljujuće vještim ilustracijama. no vratio se u Rim gdje je 1540. naslikao je njegov portret i 1570. Tiziana i Rafaela . a najdulje u Rimu. El Greco.radio je u Veneciji.uz Michelangela.

oko 1530. prvo Klovićevo remek-djelo o čijem autorstvu nikad nije bilo sumnje je Beatissimae Mariae Virginis officium tzv.g. .skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj Ivana Krušec 19. te interpretirao jedan monogram kao Klovićevu signaturu i datirao kodeks između 1524. arabeskama i kandelabrima . . datira se bogato ukrašena stranica korala Royal Library u Windsor Castelu – venecijanski i rimski utjecaji . 1546. D.) . za Marina Grimanija ilustrirao je i Komentar poslanici sv.g. – vidljiv rimski a posebno rafaelski duh s uočljivim manirističkim sklonostima koje se ogledaju i u kompozicijama i u raskošnoj dekoraciji bordura s puttima.g.g. Pavla Rimljanima 1537. velike kompozicije predstavljaju Navještenje. Davida u molitvi. rađeno za kardinala Marina Grimanija (danas u British Museumu u Londonu) . zavjeta (1528. i 1526.g. datira se Towneslay Lectionary u Public Libray u NY-u .str. Officium Virginis za kadrinala Farnesea danas u Morgan Library u NY-u brojni prizori S. iluminacije Evangeliariuma Grimani u venecijanskoj Marciani – dragocjeni rukopis s 12 kompozicija s likovima evanđelista i prizorima iz N.g. stil ovih minijatura iz 1534. Časoslav Stuart de Rothesay. groteskama.g. Kniewald atribuirao je Kloviću minijature drugog novijeg djela Misala čazmanskog prepošta Jurja de Topusko i zagrebačkog nadbiskupa Šimuna Erdödya koje ilustriraju prizore iz Isusova i Marijina života i medaljone s prikazima krajolika. nakon 1550. I N.-1538. zavjeta gdje su još uvijek prisutne vanjske komponente + majstorova neiscrpna dekorativna invencija koja se osjeća u morfologiji likova izduljena tijela i sibilinskog izraza . Krista na Lazerevom grobu i Raspelo .-1538. (danas je to pod upitnikom) .

Klović je izradio i nekoliko slika malog formata i crteža RENASANSNO SLIKARSTVO U ISTRI . u crkvi Sv.g.g.st.) . manji slikari: iz Friulija u Višnjanu (1550. radovi ovog umjetnika prožeti su također nekom naivnom notom i djetinjskom vedrinom i susrećemo ih još u nekim istarskim gradićima (triptih iz 1533.) . malenog istarskog sela kod Kaščerge u Patinštini.g izveo u crkvi sv. rad više ruku jedne radionice . srodnosti s Antoniom Vivarinijem i Lazzarom Bastianijem .g. ali ne može se uočiti neka bliskija veza s dubrovačkim slikarstvom) .g. Duha na groblju sela Nova Vas kod Šušnjevice sačuvao se ciklus fresaka s kompozicijom Poklonstva kraljeva. naknadno naslikao i oltarsku sliku . likom Bogorodice na prijestolju okružene anđelima sviračima + drugi svetački likovi iz Evanđelja . Roka u Optlju) . na freskama čitljiv je potpis BLAŽA DUBROVČANINA (hipoteza – mogao bi to biti Vlaho Vladislav brat Nikole Božidarevića. pučka narativan komponenta. Bogorodicu s bratimima pod njezinim plaštem i neke svece i proroke .g. među najstarije primjere fresaka renesansnih crta na istarskom području s pravom se navode kompozicije izrazite mletačke stilske derivacije koje je izveo i signirao 1471. . odjek produhovljenosti proistekle iz protureformatorskih kretanja . u kojoj se spajaju odjeci gotičke tradicije i uočljiva renesansna htijenja (prva ¼ 16. Roka u Draguču gdje je 1537. Marije u Oprtlju majstor KLERIGIN prikazujući navještenje. na trijumfalnom luku crkve sv. Jerolima u Humu i freske nastale prije 1534. koje je 1529.) i u Bačvi (1592. također iluminirana za kardinala Farnesea .g. importirane slike mletačkih majstora: poliptih ANTONIA VIVARINIJA u Poreču i pala ALVISEA VIVARINIJA u Cresu kao i spomenuti radovi SANTACROCEOVIH naročito na otoku Krku i u Pazinu .skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj Ivana Krušec 20. freske slikara ANTUNA IZ PADOVE.str. u malenoj crkvi Sv. u crkvi sv. uz ove iluminirane knjige.