THANH TOÁN QUỐC TẾ

LÊ XUÂN SONG

PHẦN LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa ngoại hối, tỷ giá hối đoái 2. Phương pháp niêm yết giá trực tiếp, gián tiếp tỷ giá hối đoái. Cho ví dụ minh họa. 3. Xác định tỷ giá hối đoái theo phương pháp chéo 4. Những nhân tố ảnh hưởng tỷ giá hối đoái 5. Các biện pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái 6. So sánh giao dịch giao ngay và giao dịch có kỳ hạn ngoại hối 7. Nghiệp vụ giao dịch swap là gì? Y ́nghĩa 8. Hối phiếu là gì? Các đối tượng liên quan. 9. Sơ đồ lưu chuyển hối phiếu trả ngay, hối phiếu trả chậm 10. Ký hậu hối phiếu là gì? Trình bày nghiệp vụ ký hậu hối phiếu theo lệnh và ký hậu để trống. 11. Trình bày sơ đồ nghiệp vụ thanh toán bằng thẻ thanh toán 12. Các điều kiện đảm bảo ngoại hối áp dụng trong thanh toán quốc tế để đảm bảo quyền lợi của các bên mua và bên bán. 13. Điều kiện thời gian thanh toán: - Trả tiền ngay đi kèm chứng từ (At sight, D/P), - Trả tiền sau X ngày nhận chứng từ (D/A) 14. Phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ 15. Phương thức thanh toán thư tín dụng chứng từ : khái niệm, trình tự nghiệp vụ, 16. Trình bày phương thức nhờ thu kèm chứng từ trong trường hợp mua bán hàng trả chậm. Vì sao phương thức nhờ thu không đảm bảo quyền lợi của bên bán hàng. Nếu là người xuất khẩu, theo Anh (Chị) có phương thức nào đảm bảo thanh toán hơn phương thức này không? Hãy kể ra, và giải thích tại sao? 17. Phương thức thanh toán bằng thư tín dụng chứng từ là gì? Vẽ sơ đồ trình tự nghiệp vụ trong thanh toán bằng thư tín dụng loại không hủy ngang, xác nhận, thanh toán trả ngay (ngân hàng thông báo là ngân hàng xác nhận thanh toán) 18. Vẽ sơ đồ thanh toán thư tín dụng không hủy ngang, không xác nhận, thanh toán ngay. Ngân hàng thanh toán là ngân hàng thứ ba, khác với ngân hàng thông báo 19. Nếu là nhà xuất khẩu hàng hóa thì bạn sẽ chọn phương thức thanh toán nào để đảm bảo sẽ được người mua thanh toán tiền bán hàng. Giải thích rõ lý do chọn và vai trò các bên tham gia trong phương thức thanh toán đó 20. Trình bày nghiệp vụ L/C không hủy ngang, thanh toán trả chậm. Người bán sau khi xuất trình bộ chứng từ cho ngân hàng thông báo thì xin chiết khấu bộ chứng từ để được nhận tiền trước
C7B1A-TCHQ 1

Receiver: International Commercial Bank of China. 42 bis Truong Son Street. KOREA Amount : USD 128. Ho Chi Minh City Form of documentary credit: Irrevocable Documentary credit Number: 902 LCB 20000134 Date of issue: 21-7-2000 Date and place expiry: 17-8-2000 in SEOUL.ltd 2 –GA ULCHIRO CHUNG-GU Draft at sight for 100 PCT of invoice in duplicate Drawee: Industrial and Commercial Bank of Viet Nam. The Ho Chi Minh City VN. Branch 1. Ho Chi Minh City Applicant: Viet Hoang Trading Co.Documentary credit Number: F2ATTV2001342USO C7B1A-TCHQ 2 .. Ha Noi.Drawee: Taipei Bank.Sender: Taipei Bank –Tung Men Branch . Taipei . Viet Nam Latest date of shipment: 10-8-2000 Partial shipment: not allowed Cho biết: Người bán giao hàng vào ngày9-8-2000 Hóa đơn số (invoice No. Bài 2 Một thư tín dụng được phát hành ngày 13/11/2002 có nội dung sau: . Beneficiary: SK Global Co. .934 # CIF HCM City port (Incoterm 1990) Available with advising bank by negotiation by beneficiary’s draft (s) drawn on applicant for 100PCT of invoice value accompanied by the following documents in duplicate (unless otherwise stated) ………. District 10. hãy lập tờ hối phiếu trả ngay gởi cho ngân hàng nhờ thu tiền bán hàng.) C0309732 do bên bán lập ngày 7-8-2000 Yêu cầu: Dựa vào những điều khoản trên.Form of documentary credit: Irrevocable .THANH TOÁN QUỐC TẾ LÊ XUÂN SONG PHẦN BÀI TẬP Bài 1: Sau đây là một số điều khoản được trích ra từ một thư tín dụng: Sender bank: Industrial and Commercial Bank of Viet Nam.

5/bag và phát hành Commercial Invoice No. – TAIPEI .O.000 USD cũng tại VCB. Yêu cầu: Tính kết quả kinh doanh của 2 ngân hàng trên. Amount: USD .000 USD đó cho công ty B vay trong thời hạn 3 tháng để thu lãi. đồng thời ký hợp đồng mua kỳ hạn 3 tháng số tiền 100. HCM Branch (TAGRO) . biết rằng tỷ giá ngoại hối giao ngay trên thị trường là USD/DEM = 1. Sec 2. Incombank tiến hành bán ngay cho ngân hàng VCB 100.C Ngày 22/11/2002.Date and place of issue: 021113 .Latest date of shipment: 021223 .Instruct to Pay/ Accept/ Negotiate Bank: 1 . Trong lúc chờ 3 tháng sau giao tiền cho Incombank.Draft : At sight .Currency code. Lãi suất đồng USD = 5% / năm Lãi suất đồng DEM = 7% / năm Bài 4 : C7B1A-TCHQ 3 .THANH TOÁN QUỐC TẾ LÊ XUÂN SONG . TAIWAN . Công ty TAGRO sẽ lập hối phiếu.Beneficiary: Tay Ninh Agricultural Seeding Service Co. 12600.Applicant: MAUI ENTERPRISES CO. Công ty TAGRO đã giao một lô hàng gồm 600 bags.000 DEM trong thời hạn 3 tháng. bộ chứng từ hàng hóa và gởi cho ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh T/P HCM (Viet Nam Bank for Agriculture and Rural Development Saigon Branch) để đòi tiền người mua Hỏi : 1/ Hãy lập hối phiếu đòi tiền người mua dựa trên thư tín dụng và thực tế giao hàng ở trên.We will remit the proceeds to the negotiating bank’s A/C upon receipt of their documents all in order 2 – Documents to be sent in two sets by consecutive registered airmail to us at: 1F 71. Jen Ai Road Taipei 100. Để có số tiền cho vay trên.7.: 221102 Ngày 22/11/2002 để đòi tiền.000 USD. unit price: USD 10. VCB đem 100.Description of goods: FOB HCM port . . Taiwan R.Single bamboo chopstick.0 . Bài 3 : Công ty A vay ngân hàng Incombank số tiền 170. quantity and unit price as per sales contract.Date and place of expiry: 021230 Viet Nam .

Cách đọc tỷ giá.8300/50 a/ Từ tỷ giá USD/DEM (*). Ngân Hàng Luân Đôn niêm yết tỷ giá ngoại tệ như sau: USD/DEM = 1.6 .32. ý nghĩa của các chữ cái USD. Anh (Chị) hãy xác định: Đồng tiền nào là đồng tiền yết giá.050 Hỏi : A/ Từ tỷ giá (*) .50 USD / EUR = 1.000 FRF để thanh toán tiền nhập hàng hóa từ Pháp. đồng tiền định giá ?.7515/95 1/ Tính GBP/ FRF = ? 2/ Công ty A có chi nhánh ở Luân Đôn muốn mua 200. Bài 5 Tại Luân Đôn ngày 12/3/1999.015 – 1. ngân hàng Luân Đôn niêm yết tỷ giá hối đoái như sau : GBP/ USD = 1.6725/75 USD/FRF = 5. DEM ? Tỷ giá ngân hàng mua (BID RATE). hãy xác định: C7B1A-TCHQ 4 .THANH TOÁN QUỐC TẾ LÊ XUÂN SONG Ngày 2-1-2000. Hỏi : Công ty A phải bỏ ra bao nhiêu đồng GBP để đổi lấy số ngoại tệ trên.4230/75 (*) GBP/DEM = 1. ở các thị trường tỷ giá mua bán ngoại tệ được niêm yết như sau: Tại New York : GBP / USD = 1. Doanh nghiệp nên kinh doanh như thế nào ? Bài 7 : Tỷ giá niêm yết vào 5/2/2001 tại một ngân hàng như sau: EUR / TWD = 32.000 USD kinh doanh kiếm lãi thông qua chênh lệch tỷ giá ở các thị trường.25 – 7. tỷ giá ngân hàng bán (ASK RATE) b/ Xác định tỷ giá GBP/USD = ? Bài 6 : Vào ngày X.95 (*) EUR / HKD = 7.7080/95 Tại Tokyo : USD / JPY = 125-130 Tại London : GBP / JPY = 208-210 Một doanh nghiệp dùng 100.

95 (*) EUR / HKD = 7. Câu hỏi 4: Trình bày nghiệp vụ L/C không hủy ngang.32. Người bán sau khi xuất trình bộ chứng từ cho ngân hàng thông báo thì xin chiết khấu bộ chứng từ để được nhận tiền trước II/ Bài Tập : Tỷ giá niêm yết vào 5/2/2001 tại một ngân hàng như sau: EUR / TWD = 32. Cách đọc tỷ giá B/ Sử dụng phương pháp tính tỷ giá chéo.THANH TOÁN QUỐC TẾ LÊ XUÂN SONG Đồng tiền yết giá. Câu hỏi 3: Nếu là nhà xuất khẩu hàng hóa thì bạn sẽ chọn phương thức thanh toán nào để đảm bảo sẽ được người mua thanh toán tiền bán hàng. hãy xác định tỷ giá: TWD / HKD =? USD / TWD =? MỘT SỐ ĐỀ THI MẪU ( Thời gian làm bài : 90 phút ) ( Sinh viên không được sử dụng tài liệu) ĐỀ SỐ 1 I/ Lý Thuyết : Câu hỏi 1: Tỷ giá hối đoái là gì? Các biện pháp ổn định tỷ giá hối đoái. thanh toán trả chậm. TWD.50 USD / EUR = 1. TWD. hãy xác định: Đồng tiền yết giá. Câu hỏi 2: Các điều kiện đảm bảo ngoại hối áp dụng trong thanh toán quốc tế để đảm bảo quyền lợi của các bên mua và bên bán . Giải thích rõ lý do chọn và vai trò các bên tham gia trong phương thức thanh toán đó.015 – 1. đồng tiền định giá Ý nghĩa các chữ cái EUR. đồng tiền định giá Ý nghĩa các chữ cái EUR. hãy xác định tỷ giá: TWD / HKD = ? USD / TWD = ? ĐỀ SỐ 2 : I/ Lý Thuyết : C7B1A-TCHQ 5 .25 – 7.6 . Cách đọc tỷ giá B/ Sử dụng phương pháp tính tỷ giá chéo.050 Hỏi : A/ Từ tỷ giá (*) .

000 kgs) at USD 1.Buyer: INFINITE INVESTING AND TECHNICAL CONSULTANT CO.LTD 14F-4. Da Nang City.O.02/kg Term of delivery: CFR Singapore port Latest date of shipment: 05/10/2002 Term of payment: documents against acceptance after 90 days of bill of lading date..C Hai bên thỏa thuận điều khoản sau: Goods description: Frozen round scad whole. Biết rằng : Bên bán mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng VIETCOMBANK. 2.500 cartons.THANH TOÁN QUỐC TẾ LÊ XUÂN SONG Câu hỏi 1: Trình bày sơ đồ nghiệp vụ thanh toán bằng thẻ thanh toán Câu hỏi 2: Hối phiếu là gì? Trình bày sơ đồ lưu chuyển hối phiếu trong thanh toán trả chậm Câu hỏi 3: Trong hợp đồng mua bán ngoại thương ngày 10/7/2002 có ghi: Seller: HOANG THANH TRADING CO. Kaohsiung Taiwan R. Việt Nam . ở các thị trường tỷ giá mua bán ngoại tệ được niêm yết như sau: Tại New York Tại Tokyo C7B1A-TCHQ : GBP / USD = 1. Hai Châu District. (equal to 25. size 50-60/50-55 Quantity: 1x40FT container. hãy lập một hối phiếu đòi tiền người mua theo phương thức nhờ thu. No.7080/95 : USD / JPY = 125-130 6 .110 Sanduo 4TH RD. 2. chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Bên bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng như hai bên đã thỏa thuận và được đại lý hãng tàu cấp vận đơn đường biển ngày 05/10/2002 Yêu cầu : 1. Dựa vào những dữ liệu trên..LTD 200 Nguyễn Hụê street. Nếu người bán ký phát hối phiếu vào ngày 03/10/2002 thì có được không? Tại sao? II/ Bài toán : Vào ngày X.

...................................... ....................................................Sender: Taipei Bank –Tung Men Branch .................... his FIRST Bill of exchange (Second o f the same tenor and date being umpaid) ............................. ĐỀ SỐ 3 Lý thuyết Câu hỏi 1: Trình bày nghiệp vụ lưu chuyển séc (cheque) qua hai ngân hàng Câu hỏi 2: Vẽ sơ đồ thanh toán thư tín dụng không hủy ngang......................................................... To: ............................................................................ ................................................................. The Ho Chi Minh City VN... ........... có xác nhận........................... ................. BILL OF EXCHANGE For ...Receiver: International Commercial Bank of China.................. ....Drawee: Taipei Bank........................ ............. ........ Taipei .........000 USD kinh doanh kiếm lãi thông qua chênh lệch tỷ giá ở các thị trường........................ pay to................................................................... The sum of ...................... thanh toán ngay (D/P) bởi ngân hàng xác nhận (ngân hàng xác nhận khác ngân hàng thông báo) Câu hỏi 3: Một thư tín dụng được phát hành ngày 13/11/2002 có nội dung sau: .................................... ............. C7B1A-TCHQ 7 ........................................................... Doanh nghiệp nên kinh doanh như thế nào ? No ..........................................................................THANH TOÁN QUỐC TẾ LÊ XUÂN SONG Tại London : GBP / JPY = 208-210 Một doanh nghiệp dùng 100..............

Date and place of issue: 021113 . Jen Ai Road Taipei 100.We will remit the proceeds to the negotiating bank’s A/C upon receipt of their documents all in order 2 – Documents to be sent in two sets by consecutive registered airmail to us at: 1F 71..Beneficiary: Tay Ninh Agricultural Seeding Service Co.C Ngày 22/11/2002. unit price: USD 10.…… C7B1A-TCHQ BILL OF EXCHANGE 8 . TAIWAN . Sec 2. 12600. quantity and unit price as per sales contract.Latest date of shipment: 021223 .: 221102 Ngày 22/11/2002 để đòi tiền. 2/ Trên vận đơn đường biển: Tên người gởi hàng –shipper làai ? Tên người được ủy thác thu xếp việc thu tiền và giao hàng cho người mua ở cảng đến – consignee? Tên người được thông báo nhận hàng -notify party ? Cảng xếp hàng -Port of loading ? Cảng dỡ hàng . Amount: USD .Draft : At sight .0 . HCM Branch (TAGRO) . Taiwan R.port of discharg 3/ Khi người mua đã trả tiền thì ngân hàng sẽ làm gì để người mua có thể nhận hàng? 4/ Nếu người bán giao hàng và xuất trình hối phiếu vào ngày 31/12/2002 thì có được ngân hàng thanh toán ? tại sao.Documentary credit Number: F2ATTV2001342USO . .Date and place of expiry: 021230 Viet Nam .Form of documentary credit: Irrevocable . Công ty TAGRO đã giao một lô hàng gồm 600 bags.Applicant: MAUI ENTERPRISES CO. bộ chứng từ hàng hóa và gởi cho ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh T/P HCM (Viet Nam Bank for Agriculture and Rural Development Saigon Branch) để đòi tiền người mua Hỏi: 1/ Hãy lập hối phiếu đòi tiền người mua dựa trên thư tín dụng và thực tế giao hàng ở trên.THANH TOÁN QUỐC TẾ LÊ XUÂN SONG .Description of goods: FOB HCM port .Currency code. – TAIPEI .Single bamboo chopstick.O.Instruct to Pay/ Accept/ Negotiate Bank: 1 .5/bag và phát hành Commercial Invoice No. Công ty TAGRO sẽ lập hối phiếu. No……….

At……………………….. …………………………………………………………………………… Dated/wired……………………………………. pay to ………………………………………………………………………………… ……………………………… The sum of ………………………………………………………………………………… ……………………………… Value received as per our Invoice(s) No(s). of this FIRST bill of Exchange (second of the same tenor and date being unpaid).THANH TOÁN QUỐC TẾ LÊ XUÂN SONG For ……….….:……………..8750/95 USD/CHF = 1. Hỏi công ty A phải bỏ ra bao nhiêu đồng CHF để đổi lấy số ngoại tệ trên. ………………………………. ngân hàng Thụy Sĩ niêm yết tỷ giá hối đoái như sau: GBP/ USD = 1.6100/75 1/ Tính GBP/ CHF = ? (Tỷ giá hai đồng tiền yết giá khác nhau) 2/ Công ty A chi nhánh tại Thụy Sĩ muốn mua 200. C7B1A-TCHQ 9 . ………………………………………………………….. To: ……………………………… ……………………………… Bài toán: Ngày 2-1-2000.000 GBP để thanh toán tiền nhập hàng hóa từ Anh. dated ………………………………………………………………………………… ……………………………… Drawn under ………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful