You are on page 1of 2

Основна школа „Дража Марковић Рођа“ шк. 2021/22.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА HАСТАВНИКА


ПРОЈЕКТНА НАСТАВА Наставник: Љубица Николић
МЕСЕЦ
ПРОЈЕКТНА ТЕМА
СВЕГА

IX X XI XII I II III IV V VI

1. Разгледница мога краја 2 2

2. Вишенаменска учионица 2 2

3. Одељењске збирке задатака* 2 2

Најлепши споменици природе 2 2


4.
Корисна и фина еко-куповина 2 2
5.
6. Култура живљења 2 2 4

7. Ознаке за поклоне 2 2

Покретне слике на радост


8. 2 2
публике

9. Трагом прошлости 3 3

10. И рукотворине су умотворине 1 1 2

11. Од жара до пожара 3 1 4

12. Наше кућице 3 3

13. Млади извиђачи** 1 1