You are on page 1of 1

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА HАСТАВНИКА

за СЕПТЕМБАР шк. 2021/22. године


Назив предмета: ПРОЈЕКТНА НАСТАВА Разред и одељење: IV/3 Наставник: Љубица Николић

Број Међупредметно
Пројектна тема Исходи Пројектни продукти
часова повезивање
Ученик ће бити у стању да: Српски језик, Фотографије, филм,
• учествује у прикупљању фотографија, Природа и разгледница, изложба,
материјалних, писаних и обичајних извора друштво, културно-уметнички програм
Разгледница мога прошлости свога краја, Ликовна
2 култура,
краја • осмисли дизајн разгледнице свога краја,
Музичка
• сними видео-клип о знаменитости свога краја култура
и да га опише кроз мини-репортажу.

Ученик ће бити у стању да: Српски језик, Полица за књиге, библиотека,


 изради учионички кутак одређене намене, ПиД, Ликовна плакат, предмети од
 прати активности у оквиру одређене секције, култура, рециклажног материјала,
 планира и реализује учионички догађај, Музичка цветни аранжман, дипломе,
Вишенаменска култура, лабораторијски прибор,
2  процењује успешност одређеног догађаја. Физичко и снимци изведених огледа,
учионица
здравствено снимак представе
васпитање