PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

OLEH: MOHD ZAIRI BIN HUSAIN JABATAN PJK INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR BAHRU JOHOR

Apakah pendekatan PBSS? Enam teras utama telah digariskan bagi mewujudkan satu pendekatan bersepadu di antara warga sekolah. PIBG, sektor awam, sektor swasta, badan bukan kerajaan serta masyarakat setempat ke arah melahirkan sekolah yang sihat.

1

2 .Polisi Kesihatan Sekolah Persekitaran Fizikal Sekolah yang Sihat dan Selamat Persekitaran Sosial Sekolah yang sihat dan Selamat Penglibatan Komuniti Kemahiran Kesihatan Diri Perkhidmatan Kesihatan Sekolah Teras-teras ini hendaklah diterjemahkan kepada strategistrategi dan kaedah pelaksanaan yang lebih khusus agar ianya mudah difahami dan dapat dilaksanakan oleh semua warga sekolah.

3 . psiko-sosial dan kerohanian adalah di antara ciri-ciri yang diberikan penekanan dan penelitian bagi membangun dan membentuk satu model sihat dan amalan gaya hidup sihat. guru.Ciri-ciri promosi kesihatan. pekerja dan masyarakat setempat. mental. Ianya melibatkan semua warga sekolah termasuk pentadbir sekolah. penerapan nilai-nilai kesihatan secara menyeluruh yang merangkumi aspek fizikal. pelajar. PBSS memberi ruang untuk tindakan bersepadu yang mengambil kira: kurikulum sekolah keadaan fizikal dan sosial sekolah perkhidmatan kesihatan sekolah peraturan dan garis panduan yang memberi impak kepada kesihatan.

Seterusnya menjadi asas dalam membentuk satu negara yang sihat. Matlamat PBSS Melahirkan warga sekolah dan persekitarannya yang sihat. selamat dan berkualiti ke arah pencapaian wawasan negara. 4 .PBSS dapat menyokong dan meningkatkan pendidikan dan kesihatan seluruh warga sekolah.

keluarga dan diri. Menyediakan perkhidmatan kesihatan sekolah dari aspek: . sekolah.Khidmat rawatan (termasuk rawatan kecemasan). bimbingan dan kaunseling kecemasan). Memberi pengetahuan serta memupuk sikap dan amalan kesihatan yang baik agar setiap warga sekolah lebih bertanggungjawab terhadap penjagaan kesihatan diri. bersih. Memelihara dan menigkatkan persekitaran sekolah yang bersih. penempatan kanak-kanak kurang upaya kanak- 5 . Pengawalan dan pencegahan kejadian penyakit Mengenal pasti.Objektif PBSS Memastikan agar setiap sekolah dapat: dapat: Menetapkan polisi kesihatan sekolah. Meningkat kerjasama dan penglibatan komuniti di dalam program kesihatan sekolah. masyarakat.Penilaian taraf kesihatan murid . sekolah. Membina satu persekitaran sosial sekolah yang menggalakkan amalan cara hidup sihat. rujukan. rujukan. masyarakat. merujuk dan membantu dalam pasti. selamat. ceria dan selamat. sihat.

Ia juga memberi penekanan kepada pentingnya persekitaran fizikal seperti bangunan. Ini mempastikan satu persekitaran sekolah yang sihat terbentuk dan membuka peluang kepada kanak-kanak untuk mengamalkan tabiat kesihatan yang baik. mental. 6 .Kebaikan dan Kepentingan PBSS PBSS ini memberi beberapa kebaikan seperti di bawah: Ia mempergunakan model kesihatan holistik yang merangkumi aspek fizikal. Ia juga mengenal pasti kepentingan iklim sosial sekolah di dalam membantu suasan pembelajaran yang positif. sosial dan persekitaran. sanitasi. bekalan air dan padang permainan kanak-kanak yang mempengaruhi kesihatan kanak-kanak. Ia menggalakkan penglibatan keluarga dalam perkembangan pengetahuan dan kemahiran kesihatan kanak-kanak.

sekolah. komuniti. Ia memberi kesempatan kepada sekolah dan masyarakat setempat bagi bekerjasama dalam inisiatif kesihatan yang membawa faedah kepada pelajar. masyarakat. Ia memperkemaskan perseimbangan di antara pendidikan dan kesihatan di dalam meningkatkan keupayaan kesihatan bagi kanakkanakkanak perempuan dan wanita dalam komuniti. masyarakat.Ia menghubungkaitkan sekolah dengan perkhidmatan kesihatan daerah dan kawasan bagi menyelesaikan masalah kesihatan tertentu di kalangan nakankanak. Ia memberi penekanan kepada penglibatan pelajar secara aktif di dalam kurikulum formal untuk membentuk satu siri pengetahuan dan juga kemahiran berkaitan kesihatan. keluarga dan anggota pelajar. Ia memberikan satu persekitaran kerja yang menggalakkan dan positif kepada warga sekolah. 7 .

Bertanggungjawab untuk memastikan aktiviti-aktiviti PBSS boleh dilaksanakan oleh Jawatankuasa PBSS peringkat sekolah. Antara peranan guru ialah: Memahami teras utama PBSS. Menyokong. 8 . Penerangan yang jelas mengenai konsep PBSS hendaklah diberi bagi membolehkan perancangan dan pelaksanaan berkesan aktiviti PBSS.Peranan Guru Guru merupakan penggerak utama untuk memastikan kejayaan program ini. melaksana dan memperkukuhkan aktiviti-aktiviti PBSS yang dirancang oleh Jawatankuasa PBSS peringkat sekolah.

Menjadi contoh kepada murid dalam mengamalkan cara hidup sihat. Memberi penerangan kepada Ibu bapa dan mesyarakat setempat mengenai PBSS. PBSS Sekolah Objektif Umum Memberi pengetahuan warga sekolah untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam aspek-aspek kesihatan fizikal. mental dan sosial. Menggalakkan murid menyertai aktiviti PBSS dengan aktif. 9 .

Makanan yang sihat b) Meningkatkan kemahiran guru.cara-cara mengatasi masalah mental dan sosial .kebersihan diri (gigi. peserta seharusnya dapat: a) Mewujudkan warga sekolah yang faham dan melaksanakan aspek-aspek kesihatan fizikal iaitu: . PRS dan pelajar tentang perkara-perkara berkaitan: . kuku.Objektif Khusus Pada akhir program. rambut dan pakaian) .takanan 10 .aspek perkembangan mental dan sosial .