Vasile Voiculescu

P e t r e c e r e . Regele cel drept
L A O V Â N T O A R E , P E C Â N D se frigea o bucat de vînat pentru regele Nouch-Irrevân cel drept, slujitorii v zur c lipse te sarea... Atunci trimiser repede un rob la satul cel mai apropiat, ca s aduc ... Nouch-Irrevân îi spuse: - Nu uita s pl te ti sarea ce iei... C ci dac tu îi lua-o degeaba, fapta ta o s ajung obicei i bie ii oameni din acel sat au s moar de foame curînd. Curtenii, mira i, spuser : - Doamne, dac robul nu pl te te sarea ce-o lua, paguba i r ul n-are s fie mare... Regele r spunse: - În lumea aceasta, ap sarea i nedreptatea au început dintr -un nimica toat ...Dac regele ia un m r din gr dina unui supus al s u, robii s i, dup el, are s ia pomul întreg. Pentru cinci ou pe care un rege le va lua pe nedrept, o tenii lui au s puie mii de g ini în frigare...
(Dup Poetul Persan Saîdi) ("Dumineca poporului", 6 1915,p. 3) septembrie

De ert ciunea pedepsit
UN OARECE FL MÂND se învîrtea împrejurul unei nuci. Din l untrul ei îns , un vierme îi spuse: -Nu te mai c zni degeaba. Tot miezul l -am mîncat eu i tu n -ai s te alegi cu nimic, decît cu osteneala... oarecele stete pe gînduri, apoi întreb : - Dar tu e ti gras sau slab? Viermele, în de ert ciunea lui, r spunse: - Sînt gras, a a de gras i s tul, c nu mai cer nimic de la via . - Foarte bine, zise atunci oarecele... N d jduiesc c gr simea ta o s aib gust de unt de nuc ... i sp rgînd coaja, scoase viermele i -l mînc ... F ca în eleptul, care nu se îngîmf mari bog ii. niciodat , chiar în mijlocul celei mai

(ÄDumineca poporului", 23 august 1915, p. 3)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful