Raport de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul de execuţie cu studii superioare

Nume, prenume: Funcţia : Data ultimei promovări: Perioada evaluată: Studii: Instruiri în perioada evaluată:

A) Evaluarea performanţelor profesionale individuale privind îndeplinirea obiectivelor
Nr. Crt . 1 2 3 4 5 Obiective specifice şi generale din fişa postului (5 obiective) % din timpul efectiv de lucru Termen de realizare Realizare în % Notare (min. 1 – max. 5)

Rezultat A):
Nota obţinută pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale privind îndeplinirea obiectivelor: (media aritmetică a notelor de mai sus) B) Evaluarea performanţelor profesionale individuale privind îndeplinirea criteriilor de performanţă
Nr. Crt. 0 1 2 3 4 Criterii de performanţă 1 Capacitatea de organizare Capacitatea de coordonare Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate Abilitatea în gestionarea resurselor materiale, umane, ştiinţifice şi tehnice Note (min. 1 – max. 5) 2 Comentarii 3

0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 Abilităţi în domeniul instruirii Abilitatea de mediere şi negociere Adaptabilitate Asumarea responsabilităţilor Capacitatea de analiză.contabile. economice pentru contracte şi proiecte CDI de la buget şi terţi Utilizarea timpului de muncă Experienţă profesională în domeniu Efort intelectual Aptitudini deosebite Studiu individual şi colectiv Actualizarea cunoştiinţelor în domeniu Implicarea în activităţi ale unor organizaţii profesionale Publicare rezultate obţinute. manifestări de profil 2 3 Rezultat B): Nota obţinută pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale privind îndeplinirea obiectivelor: (media aritmetică a notelor de mai sus) Rezultat final evaluare: Nota obţinută prin media aritmetică a notelor de la A) şi B) Barem obligatoriu pentru satisfacerea cerinţelor postului: minim nota 4 (nu mai puţin de nota 3 la nici un criteriu aplicabil) . articole. sinteză şi rezolvare a problemelor Creativitate şi spirit de iniţiativă Capacitatea de a acţiona şi a planifica strategic Capacitatea de a comunica Capacitatea de a lucra independent Capacitatea de a lucra în echipă Capacitatea de a consilia şi îndruma Abilitare în utilizarea calculatorului Abilităţi în utilizarea unei limbi străine Respectul faţă de lege Respectul faţă de interesele institutului Respectul faţă de şeful ierarhic direct Respectare regulamentelor şi codurilor de etică aplicabile Lărgirea sferei de relaţii din interior şi exteriorul institutului Elaborare de propuneri de proiecte la competiţiile PNCDI şi altele Realizare obiective proiecte contractate Elaborare documente financiar. cărţi.

prenume. Crt. prenume. semnătură: Funcţia : Data: E) Comentariile persoanei evaluatoare (şef ierarhic direct al persoanei evaluate): Nume. 1 2 3 4 5 Obiective specifice şi generale din fişa postului (5 obiective) % din timpul efectiv de lucru Termen de realizare Instruiri recomandate pentru perioada următoare: D) Comentariile persoanei evaluate: Nume. semnătură: Funcţia : Data: . semnătură: Funcţia : Data: F) Comentariile persoanei care contrasemnează (şef ierarhic direct al evaluatorului): Nume. prenume.C) Obiective pentru următoarea periodă pentru care se va face evaluarea Nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful