ACUTE LEUKEMIE ALGEMEEN

Diagnose/Onderzoek http://intranet.lumc.nl/hematologie/Monitoring_patienten_sct/diagnose.pdf Bloedonderzoek - Volledig bloedbeeld + reticulocyten + manuele differentiatie - Cytogenetica: 10 ml lithium-heparine - Moleculaire diagnose: breukpuntanalyse 30 ml Heparine bloed - Immunotypering: 20 ml Heparine bloed - Chemie: Na, K, Ur, Creat, LDH, Bili, Alk.fosf, (GT, Urinezuur, ASAT, TE, spectrum - Virusserologie: CMV, HSV, EBV, VZV, HIV, Anti-HBs, HBsAg, Anti-HBc, Hepatitis C - APTT, PT, Fibrinogeen 10 - Leukaferese handmatig: 10 mononucleaire cellen invriezen - Bij therapeutische leukaferese: deel invriezen op Lab Experimentele Hematologie/ GMP pieper *9549 Bloedbank - HLA-typering patiënt (cito) - Bloedgroep/Rhesus, subtypering erytrocyten, irregulaire antistoffen, antistoffen trombocyten - HLA-typering familie bij start remissie inductie kuur Beenmergonderzoek - Cytologie + Immunotypering (10 ml EDTA) - Ook 1 EDTA bloed (Hematomorfologie) - Cytogenetica, 5 ml lithium-heparine - Moleculaire diagnostiek: 5 ml EDTA - Histologie - 100-200 ml beenmerg invriezen op Lab Experimentele Hematologie/GMP (pieper *9549) - P.M. Beenmergrevisie, cytologie + histologie Diversen - Sperma invriezen - Bacteriologische inventarisatie Behandeling (algemeen) - Beschermende isolatie - Subclavia catheter - Anti-emetica - Uraat profylaxe (zie pag 9) - Voorkomen/stoppen menstruatie: lynestrenol 1-3 tabl. à 5 mg/dag - Selectieve darmdecontaminatie, PAD (zie pag 111)

1

o.5 x 10 /l 9 trombocyten > 100 x 10 /l geen tekenen van leukemie Elders: Hematologische Partiële remissie (PR) 5-10% blasten (in sommige protocollen 25%) èn Beenmergaspiraat: Perifeer bloed: géén of slechts sporadisch voor leukemie verdachte cellen terugkeer naar > 5% voor leukemie verdachte cellen en/of aanwezigheid van voor leukemie verdachte cellen Hematologisch Recidief Beenmergaspiraat: Perifere bloed èn/of elders: * Hiernaast zijn er ook nog cytogenetische & moleculaire definities. Zie hiervoor de betreffende protocollen.Dexamethason oogdruppels 3 dd bij cytarabine > 500 mg/m per dag - Profylactisch prednison (60 mg/dag oraal of i. . 4 x 1 milj.Infecties bestrijden.Profylaxe vitamine K deficiëntie: 2x per week 5 mg vit. 2 .v. E/dag i. K p.Suppletie foliumzuur (1 dd 5 mg) - Leukaferese gecombineerd met hoog methylprednisolon (5 mg/kg/dag): bij 9 leukostase of leukocyten > 100 x 10 /l 2 .- Streptococcenprofylaxe (benzylpenicilline.v.) op dagen dat patient cytarabine ≥ 2 2x daags 1000 mg/m ontvangt Definities* Hematologische Complete remissie (CR) normale cellulariteit èn Beenmergaspiraat: < 5% blasten (van alle kernhoudende cellen) Perifere bloed: geen voor leukemie verdachte cellen èn 9 leukocyten > 3 x 10 /l 9 granulocyten > 1. bij voorkeur voor start cytostatische therapie . gedurende 14 dagen vanaf dag 8 vanaf de start van de kuur) .

3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.