Godina VII, broj 162

-

01.04.2011. - www.kakanjske.com - cijena 1 KM

(bez PDV-a)

RADOVI NA IZGRADNJI OMLADINSKOG CENTRA I GALERIJE U ZAVRŠNOJ FAZI
Uskoro u „Domu zdravlja sa poliklinikom“ Kakanj

HEMODIJALIZNI CENTAR I DIJABETOLOŠKA AMBULANTA

Golfom udario osmogodišnju djevojčicu

Na izlazu iz Kaknja

JUNIORI FK RUDAR NA PRAGU PLASMANA U FINALE OMLADINSKOG KUPA BIH

Premijera 13. aprila

Remake predstave „Smrt Omera i Merime“

UVODNIK

KAKANJSKE NOVINE
Informativni list općine Kakanj www.kakanjske.com
Izdavač: Kakanjske novine doo Kakanj Direktor: Fikret Kadrić Glavni i odgovorni urednik: Faris Sikirić Redakcija: Eldin Omeragić Azerin Salihbegović Emerin Ahmetašević Amina Kulović Alma Kahvedžić Saradnici: Ivica Pekić Adib Zekić Maid Goralija Almir Imamović Sanela Smajić Abdurahman Zukan Emina Dedić Nađa Kovačević Ahmed Kovač Darko Jurić Nedžma Bjelopoljak Mirsad Mujagić List izlazi svakih 15 dana. Adresa redakcije: Šehida br. 5 Kakanj Telefon/fax: 032 554-878 E-mail: kakanjske@gmail.com Fotografije: Redakcija Grafička obrada i DTP: “Labirint” d.o.o. Zenica Štampa: “Labirint” d.o.o. Zenica (labirintzenica@gmail.com) Rukopisi, fotografije i diskete se ne vraćaju. List je 08.07.2004. godine, u skladu sa Zakonom o informisanju, a na osnovu rješenja broj 10-40-14367/04 upisan u evidenciju javnih glasila Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 41. Na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke broj 05-15-2859/04 od 02.07.2004. godine “Kakanjske novine” su proizvod na koji se ne plaća porez na promet proizvoda. Žiro račun: 134-020-00000083244 kod IK banke Zenica

N: Ko kaže da smo zaostali, grdno se prevario! Evo i zašto! Kakanj je 10. i 11. marta učestvovao na sajmu stotinu gradova jugoistočne Evrope. Predstavio se na najbolji i najdostojanstveniji način, kako po tradiciji (minijaturne replike stećaka iz Zgošće, minijaturne rudarske lampe, suveniri sa kakanjskim motivima itd.), tako i dragim i druželjubivim ljudima. Tom prilikom je Evropska unija odlučila u Kakanj „poslati” manja finansijska sredstva od jednu milijardu eura koju je izdvojila u okviru svojih stalnih projekata podrške jugoistočnoj Evropi, s obrazloženjem da Kakanj ima ogroman potencijal u svim segmentima privrede i spreman je da postane jedan od najrazvijenijih i najmodernijih evropskih gradova. Kakanj nema nezaposlenih S obzirom da se radi o manjem iznosu, ova sredstva će biti usmjerena u manje projekte, a koji će, ipak, imati velike koristi za lokalnu zajednicu. Za kratak period izgradit će se veliki gradski bazeni otvorenog i zatvorenog tipa, koji bi sa radom trebali početi već 1. juna ove godine. Svojom veličinom i uređenošću, zatvoreni bazen ujedno će biti „sjedište” vaterpolo reprezentacije BiH. Da se ne dešava sve preko noći govori činjenica da je na Industrijskoj zoni Površinskog kopa Vrtlište, krajem marta, poštena u pogon fabrika za proizvodnju automobila i automobilskih dijelova koja djeluje u sastavu Mercedes grupacije. Obzirom da naš grad nema nezaposlenih, radnici za rad u ovoj fabrici angažovani su iz drugih općina. U tekućoj godini planirana je izgradnja pogona za proizvodnju namještaja velikog Švedskog koncerna „Ikea”, koji bi trebao angažovati 3-4 hiljade radno sposobnog stanovništva. Osim toga, još pet svjetskih kompanija zainteresovano je za izgradnju velikih i malih preduzeća. Formula 1 na Bijelom Polju Da nam se kojim slučajem ne bi desile nuklearne „neugodnosti” poput onih u Fokušimi, Kakanj uveliku razrađuje projekat izgradnje 100 hidrocentrala jačine 100 mW u kanjonu rijeke Trstionice. Da ne govorimo koliko će to imati uticaja na kakanjsku privredu, ali će najveći problem biti kojeg čovjek i koju političku stranku staviti na čelo ovog giganta. BiH će biti dio Evropi prije nego što neko može i zamisliti, a to sigurno mora zahvaliti Kaknju, jer će već u narednoj godini takmičenje Formule 1 preći na bosanskohercegovačku tlo, jer je izgradnja staze za ovo prestižno takmičenje već u finalnoj fazi, a nalazi se nedaleko od gradskog jezgra, u (na) Bijelom Polju. Još nešto što se tiče sporta. Svi ljubitelji hokeja će

Kakanj - jedan od najrazvijenijih i najmodernijih evropskih gradova

dobiti svoje „sjedište” jer se uskoro osniva i Hokejaški klub „Rudar” Kakanj. Kada smo već kod Rudara, od jedne milijarde eura koliko je EU izdvojila za „pomoć” Kaknju, stadion FK „Rudar” Kakanj bi do kraja godine trebao dobiti četiri velika reflektora, koji će Piše Alma Kahvedžić „susjedima” omogućiti da, koliko, toliko, normalno pale gume. Ova sredstva će pomoći i izgradnju tribina na pomenutom stadionu, kapaciteta 15 hiljada sjedećih mjesta, a čelnici Nogometnog saveza BiH već su razmatrali prijedlog da se utakmice reprezentacije igraju na stadionu FK „Rudar” ako ne dubiju suspenziju FIFA-e i UEFA-e. 13 miliona KM za stambeno zbrinjavanje mladih Toliko o projektima i finansiranju EU. Da vidimo šta naši „čelnici” kažu o izdavanju budžetskih sredstava. Na jučerašnjoj sjednici (31.03.) Općinskog vijeća Kakanj, vijećnici su iz budžeta izdvojili 6 miliona KM za put D.Kakanj – Brnjic i 13 miliona KM za stambeno zbrinjavanje mladih. Što se tiče paušala s jučerašnje sjednice, vijećnici su se istih odrekli u korist demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida naše općine. Također je odlučeno da iznos od 200.000 KM ide za finansiranje nova 32 pripravnika koji nisu dobili „podršku” prošle godine, s tim da su pretpostavke da bi mogli početi sa radom već u maju ove godine. Da su Termoelektrana i Rudnik mrkog uglja Kakanj uvijek bili „široke ruke” i pomagali kakanjski sport, govori i odluka tih kakanjskih preduzeća da u Košarkaški klub Kakanj dovedu NBA pojačanje, koje bi bilo isplačeno u vidu dionica tih preduzeća. Kada smo već kod Rudnika i Elektrane, da li ste čuli da su i rudari konačno dobili plate kao i proizvođači struje. Odlukom Komisije za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja općine Kakanj, Kakanjske novine će dobiti jednu od nagrada, čime se jasno daje do znanja da Općina itekako cijeni i podržava lokalne medije. Ovo su otprilike neka najnovija dešavanja iz naše općine, a svi oni koji za sve navedeno nisu čuli niti vidjeli, podsjećamo da je danas Svjetski dan šale, stoga će nam trebati barem još stotinu godina da budemo barem dio ove priče. broj 162, 01.04.2011.

KAKANJSKE NOVINE

2

AKTUELNOSTI

Izlazak na teren je najbolji put ka rješavanju problema
Predstavnici tri mjesne zajednice jasno dali do znanja ukoliko se ne ispoštuju njihovi zahtjevi, da će bojkotovati radove
U Općini Kakanj nedavno je održan sastanak između predstavnika mjesnih zajednica Povezice, Donji Kakanj i Dumanac sa predstavnicima izvođača radova koridora 5C, na dijelu puta Kakanj-Bilješevo. Koordinator za mjesne zajednice Općine Kakanj Bahrudin Arnaut kao razlog sazivanja ukupno trećeg sastanka navodi zahtjeve mještana pomenutih zajednica za izlaskom na lice mjesta kako bi se uvidjeli problemi, propusti i zahtjevi mještana oko izvođanja radova na pojedinim lokalitetima koje koriste firme za izgradnju autoputa, te ukazivanje na nepravilnosti pri određenim arhitektonskim radovima. Kao jedan od najvećih problema u Donjem Kaknju, predsjednik mjesne zajednice Idriz Čizmić je naveo podružnicu Karaulsko Polje do dijela prema Donjem Kaknju, poznatijim pod nazivom Plavi most, gdje spominje kako je put totalno uništen te se nada da će izvođači radova izaći na teren kako bi procijenili nanesenu štetu. Kako kaže predsjednik MZ Dumanac Asim Haračić, preko 400 domaćinstava je odsječeno od grada, prolaz je nemoguć zbog, kako kaže, blata do koljena. Mještani već dvije godine trpe posljedice izgradnje autoputa, i ukoliko se ne učine

Sastanak predstavnika mjesnih zajednica i predstavnika izvođača radova na autoputu

Da li je na pomolu nova prevara?

Put u MZ Papratnica prije radova

Razgovor predstavnika izvođača radova za predstavnicima mjesnih zajednica

Jasminko Omić: Još nikad ništa nismo od njih dobili
broj 162, 01.04.2011.

konkretni potezi, spremni su bojkotovati radove. Problem korištenja cesta od strane izvođača radova na autoputu u MZ Povezice traje od 2008. godine. Prema tome, predsjednik MZ Povezice Jasminko Omić je još 2008. godine podnio zahtjev u kojem se traži rekonstrukcija i asfaltiranje tog dijela puta kojeg je, prema svemu sudeći, najviše koristila firma „Intergral“ iz Laktaša, a za korištenje i uništavanje cesta nikada nisu ništa naplatili. On traži da se ne priča o projektu u bukvalnom smislu, nego da se predoči plan izgradnje dionice Kakanj-Bilješevo, gdje interesnu tačku imaju ove tri mjesne zajednice. Po završetku obraćanja predsjednika mjesnih zajednica, obratio se i šef projekta ispred investitora na dionici Kakanj-Bilješevo, Amir Šikalo koji se složio sa prisutnim da se obiđe teren i na taj način utvrde zahtjevi mještana, zabilježe eventualni propusti, te naglasio kako su izvođači radova dužni da svu infrastutkuru održavaju na najbolji način. Emerin Ahmetašević

Kakanjske novine su u proteklom periodu u nekoliko navrata javno prozivale, prije svega općinske vlasti, zbog neefikasnog pristupa rješavanju brojnih problema sa kojima se suočavaju mještani mjesnih zajednica koje gravitiraju autoputu, uzrokovanih bahatim odnosom predstavnika izvođača radova na dionicama autoputa koje prolaze kroz našu općinu. „Narodni bunt“ mještana MZ Papratnica i MZ Termoelektrana koji je kulminirao blokiranjem radova na autoputu, kao i saobraćaja na istom u nekoliko navrata, ugušen je praznim obećanjima predstavnika izvođača radova, potpomognutim vrlo sumnjivim ubjeđivanjem od strane nekih općinskih službenika koji su učestvovali u pregovorima. Obećanja su, čak, pretočena i na papir: izvođači su se pismeno obavezali da će sanirati uništene puteve i drugu infrastrukturu, ali, kao što se u narodu kaže, sve je ostalo mrtvo slovo na papiru. Zato se s pravom postavlja pitanje: Hoće li mještani mjesnih zajednica oko dionice autoputa Kakanj-Bilješevo biti na sličan način izigrani? F.K.

Uništen i nikad saniran put nakon radova
3

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

ni pacijenti koji odlaze na hemodijalizu kao i dijabetičari koji će uskoro imati dijabetološku ambulantu. O svemu ovome vršilac dužnosti direktora, Tursum dr. Mirsad kaže: „Želim da upoznam kakanjsku javnost, a pogotovo grupaciju hemodijaliznih pacijenata (kojih u Kaknju trenutno ima 24), da su u toku pregovori sa jednom poznatom farmakološkom kompanijom koja se, između ostalog, bavi i proizvodnjom otopina za hemodijalizu, oko otvaranja hemodijaliznog centra unutar naše zdravstvene ustanove koji bi trebao biti otvoren, ako sve bude išlo kako smo planirali, u narednih nekoliko mjeseci. Naravno, ja ću dati sve od sebe da to bude što prije. Pregovori idu u smjeru da mi u ovom projektu učestvujemo prostorom i kadrom, a oni su voljni u ovoj godini pokloniti nam 4 ili pet aparata za hemodijalizu. Ovo je veliki korak za Kakanj, a pogotovo za pacijente koji odlaze u Zenicu na hemodijalizu. Na ovaj način bi se pacijentima znatno pomoglo, jer bi nabavkom ovolikog broja hemodijaliznih aparata svi pacijenti bili zbrinuti u odgovarajućem roku, tj. smanjio bi se umor i čekanje kao i svakodnevni troškovi odlaska u Kantonalnu bolnicu Zenica. Dalje, želim isto tako da obavijestim pacijente oboljele od šećerne bolesti, da je dogovoren rad dijabetološke ambulante na čelu sa dr. Alajbegović Salemom, dijabetologom. Rad ove ambulante finansira jedna nevladina organizacija koja je donirala jedan računar i aparat za mjerenje HbA1c, kao i ostala sredstva za rad ambulante. Ovo je, takođe, za nas veliki korak naprijed, jer od sada naši pacijenti neće morati odlaziti Kantonalnu bolnicu Zenica kao do sada. Sljedeće, obzirom da naša doktorica pneumoftiziolog dr. Senka Ba4

Uskoro u „Domu zdravlja sa JU Dom zdravlja poliklinikom“ Kakanj hemodijalizni sa poliklinikom centar i dijabetološka ambulanta Kakanj ne može Dugovanja Doma zdravlja smanjena za oko dvije trećine U zadnje vrijeme iz našeg Doma sam riješiti zdravlja stižu nam samo dobre vijesti. Tako je i ovog puta, a najnovijim problem duga vijestima će posebno biti obradovaZa 4 godine zajedno sa kamatom isplatili iznos od 400.000 KM iz vlastitih sredstava

Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj Tursum dr Mirsad, za kratko vrijeme veliki uspjesi lorda-Imamović trenutno obavlja funkciju kantonalnog ministra zdravstva, mi smo bili prinuđeni da angažujemo drugog pneumoftiziologa iz Kantonalne bolnice Zenica, ponedjeljkom i četvrtakom od 15 h. I na ovaj način želimo da olakšamo našim pacijentima. Naravno, angažman ovog spacijaliste mi plaćamo. U ambulanti Doboj od nedavno je doktor cijelo radno vrijeme tako da će sada pacijenti, nadam se, biti zadovoljni. Za Brnjic sam obezbijedio medicinsku ekipu i službeno auto tako da će moći, ako se ukaže potreba, raditi i poslije 15 h“. Doktor Tursum velikim koracima korača unaprijed kako u podizanju zdravstvene zaštite na viši nivo tako i vraćanju duga koji je za vrlo kratko vrijeme smanjio za oko dvije trećine. Naime, naslijeđeni dug je iznosio oko 700.000,00 KM a sa završnim računom trenutni dug sa amortizacijom iznosi 237.000,00 KM. Prije nekoliko dana izvršena je kontrola rada i ukupnog stanja u ovoj zdravstvenoj ustanovi od strane Ministarstva zdravstva Ze-do kantona i tom prilikom komisija je bila veoma zadovoljna stanjem i uslugama koje ova zdravstvena ustanova pruža pacijentima. Nađa Kovačević
Svake godine JU Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj susreće se i nosi sa problematikom plaćanja troškova isporuke toplotne energije prema glavnoj zgradi, kao i troškova zagrijavanja sektorskih ambulanti. Uposlenici ove ustanove obraćali su se osnivaču Općini Kakanj, jer potraživanja JP „Grijanje“ za isporuku toplotne energije svake godine iznosi oko 96.000 KM koji se obezbjeđuje iz vlastitih sredstava. Tome treba dodati i troškove zagrijavanja sektorskih ambulanti, ambulanti porodične medicine. Za osam ambulanti godišnje treba platiti iznos od 36.000 KM. - Nekoliko puta smo se oglašavali i isticali ovu problematiku da se odgovornim strukturama Općine kao osnivača stavi do znanja da su ova sredstva u ukupnom iznosu od 132.000 KM godišnje prevelika za ovu javnu ustanovu koja pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu, a ne javnom preduzeću koje stiče dobit, kaže direktor Mirsad dr. Tursum. U posljednje četiri godine ova ustanova je JP „Grijanje“ na ime isporuke toplotne energije zajedno sa kamatom isplatila iznos od 400.000 KM iz vlastitih sredstava, ali i pored toga dug za ovu godinu premašuje iznos od 80.000 KM. - Nadam se da će Općinsko vijeće Kakanj i Općina pomoći u rješavanju ovog problema, ali i u rješavanju ove problematike i dugoročnije, jer će se ova ustanova i u narednoj godini naći pred problemom obezbjeđenja 136.000 KM za narednu grejnu sezonu, dodao je dr. Tursum. Az.S. broj 162, 01.04.2011.

KAKANJSKE NOVINE

Završna faza izgradnje omladinskog centra i galerije
Potpisivanjem ugovora o izvođenju završnih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova u prizemlju objekta gradske galerije i omladinskog centra konačno će grad Kakanj dobiti kutak za mlade. Podsjećanja radi, ovo je treća i završna faza na izgradnji ovog vele-

AKTUELNOSTI

Buduća gradska galerija i omladinski centar

lijepog objekta. Ugovor su potpisali načelnik Jašarspahić i Mirsad Bjelopoljak, direktor preduzeća “GM” Kakanj, a vrijednost radova iznosi 61.532,97 KM. - Mi ćemo već narednih dana započeti sa radovima i u narednih 45 dana završiti ovaj objekat, kaže direktor Bjelopoljak. Kakanjci će svoj kuturni sadržaj sada moći prezentovati na jednom mjestu. - Ideja o izgradnji i sam objekat u sklopu kompleksa Doma kulture sada je u završnoj fazi i nadamo se da će do 15. aprila, Dana Općine Kakanj, biti predat na upotrebu građanima ovog grada, kaže načelnik Kaknja Mensur Jašarspahić. Az.S.

Predsjednik sindikata rudnika u EPBiH

KAKO SAČUVATI DRŽAVNU IMOVINU
Sa dolaskom proljeća učestale su pojave paljenja trave i niskog rastinja. Nerijetko se zna desiti da takve pojave mogu prouzročiti nastanak različitih vrsta materijalnih šteta. Dana 13.03.2011. godine, od strane nepoznatih počinilaca zapaljena je trava i nisko rastinje nedaleko od Separacije, te se vatra proširila na dionicu toplovoda između TP Separacija i pruge. Na navedenoj dionici toplovoda u ukupnoj dužini od 122 metara izgorila je toplotna izolacija, te je nastala značajna materijalna šteta bez čije sanacije dolazi u pitanje snabdijevanje toplotnom energijom naselja Rampa. Također, i u naselju Hrasno je došlo do paljenja trave i niskog rastinja što je za posljedicu imalo i zapaljenje termo izolacije na magistralnom vrelovodu, ali je brzom intervencijom zaposlenika JP ‘Grijanje’ d.o.o. Kakanj ovaj požar ugašen. Redovnim obilaskom magistralnog vrelovoda zaposlenici JP ‘Grijanje’ d.o.o. Kakanj primijetili su pokušaj otuđenja dijelova čelične

konstrukcije sa nosivog mosta dionice magistralnog vrelovoda preko klizišta na Milama. Oštećenjem ove nosive konstrukcije magistralnog vrelovoda dovela bi se u pitanje isporuka toplotne energije za Kakanj. JP ‘Grijanje’ d.o.o. Kakanj pristupilo je zavarivanju svih rastavljivih spojeva na čeličnoj konstrukciji. Sve ovo gore navedeno povećava troškove poslovanja JP ‘Grijanje’ d.o.o. Kakanj koje je od posebnog značaja za Općinu Kakanj. Press JP Grijanje Kakanj

Uništenje izolacije na toplovodu kod TP Rampa

Sadašnja situacija, razvojni projekti i trenutno otvorena pitanja razvoja zavisnih društava Koncerna EPBiH, rudnika „Kreka“, „Đurđevik“, „Kakanj“, „Breza“, „Zenica“, „Gračanica“ i „Abid Lolić“ iz Bile bile su, između ostalih, teme razgovora vođenih u Elektroprivredi BiH dana 17. marta tekuće godine, kojima su prisustvovali članovi Uprave EPBiH, na čelu sa generalnim direktorom Amerom Jerlagićem, predsjednici sindikata pomenutih rudnika te predsjednici samostalnih sindikata BiH i Federacije, Fikret Berbić i Fikret Suljić kao i predsjednik SEER-a BiH, Omer Sikira. Tokom višesatne rasprave konstatovano je da je vidljiv napredak u poslovanju rudnika otkako su u sastavu Koncerna ali i da se moglo učiniti i više. Određeni zastoji u dokapitalizaciji rudnika, opšti je zaključak, rezultat su, prije svega, u složenosti Zakona o javnim nabavkama i njegovoj primjeni. Ipak, i pored brojnih poteškoća, nerijetko iz političkih razloga, može se biti zadovoljno realizacijom prve faze dokapaitalizacije a posebno je naglašeno da je ova godina prelomna za dugoročni razvoj rudnika od kojih se, u najskorije vrijeme, očekuje da samoodrživo posluju, u čemu će imati stalnu pomoć i podršku vladajućeg društva EPBiH. Uprava EPBiH pdržava opravdane zahtjeve za poboljšanjem položaja rudara te je dogovoreno da se u narednih deset dana Uprava EPBiH sastane sa direktorima svih sedam rudnika u sastavu Koncerna kako bi se pokušali iznaći modaliteti koji bi uticali na poboljašnje položaja rudara. Dogovoren je i slijedeći sastanak Uprave EPBiH sa predsjednicima sindikata rudnika koji bi se trebao održati do 10. aprila. (www.elektroprivreda.ba) 5

Tokom razgovora u Elektroprivredi BiH

broj 162, 01.04.2011.

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

Najuspješniji bili učenici OŠ “Hamdija Kreševljaković”
U subotu 26. marta tekuće godine, održana su općinska takmičenja iz fizike za sedme i osme razrede, kao i takmičenje iz engleskog za učenike osmih razreda. Sponzor oba takmičenja je bila Općina Kakanj. Domaćin takmičenja iz fizike bila je OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj. U kategoriji sedmih razreda takmičenju se odazvalo 15 učenika iz pet osnovnih škola sa područja naše općine. Najuspješnij su bili: Prvo mjesto – Jašarspahić Omar (OŠ “Hamdija Kreševljaković”) Drugo mjesto – Zaimović Nedim (OŠ “Hamdija Kreševljaković”) Treće mjesto - Zaimović Emin (OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”) U kategoriji osmih razreda takmičilo se 18 učenika iz šest osnovnih škola. Rezultati su bili sljedeći:

Održana općinska takmičenja iz fizike i engleskog jezika

Detalj sa takmičenja iz fizike

Ekipa OŠ Hamdija Kreševljaković, najbolji plasman iz engleskog jezika

Prvo mjesto – Škulj Dženita (OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”) Drugo mjesto – Hrusto Adna (OŠ “Hamdija Kreševljaković”) Treće mjesto – Olovčić Ajna (OŠ “Hamdija Kreševljaković”) OŠ “15. april” Doboj je bila domaćin općinskog takmičenja iz engleskog jezika za osme razrede. Takmičilo se 18 učenika, po tri predstavnika iz svake osnovne škole sa područja naše općine. Plasman na ovom takmičenju je bio sljedeći: Prvo mjesto – Topalović Ajna 78, 25 bodova (OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”) Drugo mjesto – Škaljo Edo 77, 75 bodova (OŠ “Hamdija Kreševljaković”) Treće mjesto – Sabljaković Emina 77, 50 bodova (OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”)

Rang škola je bio sljedeći: 1. OŠ “Hamdija Kreševljaković” 2. OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” 3. OŠ “15. april” Doboj 4. OŠ “Omer Mušić” Brežani” 5. OŠ “Ahmed Muradbegović” Donji Kakanj 6. OŠ “Rešad Kadić” Brnjic Najuspješnija ekipa na oba takmičenja je bila ekipa OŠ “Hamdija Kreševljaković” koja je osvojila četiri mjesta na takmičenju iz fizike (jedno prvo, dva druga i jedno treće mjesto), i jedno drugo mjesto na takmičenju iz engleskog jezika. U subotu 2. aprila, u OŠ “Rešad Kadić” Brnjic biće održano općinsko takmičenje iz matematike. Svim učenicima čestitamo na osvojenim mjestima i želimo sreću na kantonalnim takmičenjima. Pripremila Amina Kulović

FIRMA ELEKTRO FREON ŠKOLI POKLONILA KLIMU
Pohvalni su primjeri kada se bivši učenici sjete svojim školskih dana i osjete potrebu da pomognu i doprinesu boljem i kvalitetnijem radu školi koju su pohađali. Takav jedan primjer zabilježili smo u STŠ “Kemal Kapetanović” Kakanj. Bivši učenik ove škole Emir Berbić, prepoznao je potrebe uposlenika ove ustanove, te im donirao klimu. Tim povodom direktor škole Amir Lopo uručio je zahvalnicu predstavniku firme “ELEKTRO FREON” Emiru Berbiću, koji je također i primjer mladog čovjeka koji je
KAKANJSKE NOVINE

Aktuelnosti u STŠ “Kemal Kapetanović” Kakanj

6

Uručivanje zahvalnice

uspješan zahvaljujući obrazovanju koje je stekao u ovoj školi. “Svojim primjerom pozivam ostale privrednike kao i bivše učenike ove škole koji imaju mogućnost da pomognu ovoj instituciji da slijede moj primjer kako bi učenici i nastavno osoblje imali bolje i kvalitetnije obrazovanje”, kazao nam je Emir Berbić. “Ova donacija i poklon doprinijet će kvalitetnijim uslovima rada u ovoj školi. Zahvaljujem se firmi na ukazanoj pomoći i podršci, koja ovom kolektivu mnogo znači”, za naše novine je izjavio direktor Lopo. Amina Kulović
broj 162, 01.04.2011.

AKTUELNOSTI

Potrebna edukacija o ovom problemu
Saradnja JU Gradska biblioteka i srednjih škola, a posebno Gimnazije „Muhsin Rizvić“ koja je na zavidnom nivou, još jednom je došla do izražaja i u toku mjeseca marta, organizovanjem edukativne radionice u okviru projekta „Građanin“, III 1 razreda prirodnog područja. Tema edukativne radionice je bila o problemu i needuciranosti mladih po pitanju spolno prenosivih bolesti. Radionica je bila interaktvnog karatktera što predstavlja obostrano komuniciranje izlagača i učenika koji su prisustvovali, te profesora i nastavnog osoblja iz sve tri srednje škole kao i predstavnika Osnovne škole „Hamdija Kreševljaković“. Ovakve radionice su potrebne zbog očuvanja zdravlja i širenja svijesti o ovakvim problemima koji mogu da izazovu i ozbiljne, ne samo fizičke, nego i psihičke probleme i utiču na čovjekovo mentalno stanje. „Mladi vrlo malo znaju o ovom problemu, a izvore informacija o problemu uglavnom traže na internetu, jer malo njih o tome priča sa svojim roditeljima. Štaviše, i roditelji često izbjegavaju ovakve teme, te djecu ostavljaju ranjivim i manje educiranim po ovom pitanju“ - u izlaganju je rekla Saliha Topalović, jedan od prezentatora radionice. Nastanak, razvoj, prevencija i klasifikacija spolno prenosivih bolesti bile su glavna tema radionice gdje su izlagači predstavili neke od osnovnih prenosivih bolesti, kao što su; gonoreja, sifilis, HIV i AIDS, genitalni herpes, ... „Jedan od ciljeva radionice je predstaviti problem i podstaknuti učenike o značaju edukacije o spolnim bolestima kako bi, kada se susretnu sa istom,

Radionica o spolno prenosivim bolestima

Oko pedeset srednjoškolaca prisustvovalo radionici

Izlaganje Salihe Topalović bar malo bolje znali o čemu se radi i kako preventivno djelovati i kako ne bi došlo do predrasuda„ - ističe Munira Karahodžić. Prezenteri radionice bili su: Munira Karahodžić, Saliha Topalović, Zlata Sadiković, Armin Šišić i Ilhana Čeliković, koji su na kraju izlaganja iskazali zadovoljstvo održanom edukacijom u Gradskoj biblioteci, te se zahvalili direktoru Senadu Čišiji i svom razredniku Zekerijahu Ljuboviću na pomoći oko projekta. Emerin Ahmetašević

Profesorica Harisa HaverićOkanović bila je gošća na tribini koja se u organizaciji muallima Medžlisa IZ Kakanj održala 16. marta tekuće godine. Tema tribine je bila “Kako ojačati samopouzdanje”? Predavačica je u okviru teme izlagala svoja zapažanja do kojih je došla prilikom istraživanja ponašanja kod srednjoškolaca u Srednjoj elektrotehničkoj školi u Sarajevu, gdje je i zaposlena. Došla je do zaključka da je nedostatak samo-

Kako ojačati samopouzdanje
pouzdanja uzrok mnogih problema kod mladih, ali i kod odraslih. Manjak samopouzdanja je u korijenu mnogih problema kao što su stres, usamljenost, debljina, mucavost i slično. Taj problem dovodi do stvaranja negativne slike prema grupi i pojednicu, te dovodi do samouništavanja, destrukcije. Profesorica je naglasila da je problem bitno prepoznati, a uočila je tri kategorije manjka samopouzdanja: prikriveni

Edukativna tribina za žene muallima Medžlisa IZ Kakanj

Detalj sa tribine
broj 162, 01.04.2011.

oblik, agresivni oblik i oblik bespomoćnika. I rješenje je iznijela na tri plana: detekcija, rad na bližoj okolini i rad na široj zajednici. Kao neke od savjeta kako ojačati samopouzdanje naglasila je: generaliziranje zamijeniti konkretnom kritikom, negativnu ulogu zamijeniti pozitivnom, katastrofična predviđanja zamijeniti objektivnošću. - Temelji samopouzdanja se

Prisutne žene na tribini

kreiraju u djetinjstvu, te je stoga bitno djeci ne ugrađivati strah od pojava i neuspjeha. Uvijek treba od hiljadu loših primjera naći jedan pozitivan i na njega se ugledati. Uvažavanje vlastitog sistema vrijednosti je korak ka samopouzdanju. Okružite se ljudima koji imaju samopouzdanje, budite odlučni i usmjerite se na svoje jake strane, poruka je profesorice Haverić-Okanović. Amina Kulović 7

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

Veliko interesovanje za druženja omladine

Aktivnosti O mladinskog kruga MIZ-a Kakanj

Od resornog kantonalnog ministarstva zatražit će bolju finansijsku podršku
Delegati Skupštine

Održana Skupština invalidnih lica hroničnih bubrežnih korisnika Zeničko-dobojskog kantona

Sa druženja u Kaknju U nedjelju 20. marta tekuće godine, u prostorijama gradskog mesdžida u Kaknju, održano je treće po redu druženje omladine. Naime, više od stotinu omladinaca i omladinki su pokrenuli ova druženja u sklopu aktivnosti Omladinskog kruga pri Medžlisu islamske zajednice Kakanj. Prvo druženje je održano u džematu Brežani, drugo u Brnju i treće pri džematu Čaršija. Ono što je zapaženo jeste veliko interesovanje omladine za ovaj vid druženja s obzirom da omladini koja želi drugačiji koncept druženja, ovakva sijela svakako idu u prilog. Sam program je osmišljen da prvi dio programa bude ispunjen interesantnim sadržajem uz Kur’an, ilahije i kaside i kratka izlaganja, a drugi dio bude prepušten za međusobno upoznavanje i druženje. Da je ova ideja i projekat na dobrom putu svjedoči i to da ovim sijelima prisustvuje i omladina iz drugih medžlisa, i to ovoga puta cijeli autobus musafira iz džemata Orahovica na čelu sa svojim imamom. Za treći april najavljeno je novo druženje u džematu Tršće, a sedmicu poslije u džematu Orahovica, MIZ Zenica. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane da se uključe u ovaj hairli projekat Omladinskog kruga MIZ-a Kakanj. Abdurahman Zukan
8

Udruženje invalidnih lica hroničnih bubrežnih korisnika Zeničko-dobojskog kantona zatražit će od resornog Kantonalnog ministarstva za rad, socijalnu politiku i raseljene osobe bolju finansijsku potporu radu ovog udruženja. Naime, na petoj redovnoj Skupštini koja je održana u Kaknju istaknuto je da će se i od Kantonalne bolnice u Zenici zatražiti bolji uslovi za bolesnike na pertonalnoj dijalizi, a od Fonda

Muhamed Kadrić

solidarnosti bolji i kvalitetniji lijekovi za ove bolesnike. Prema riječima predsjednika UO Muhameda Kadrića, na Skupštini su usvojeni izvještaj o radu udruženja, finansijski izvještaj, te operativni program rada za ovu godinu, a bilo je govora i o donorskoj mreži u BiH, te transplataciji bubrega. - Donorska mreža je osnovna podrška razvoju medicine u svim zemljama. U našoj zemlji osim porodičnih pojedinačnih slučajeva, te slučajeva gdje se ovaj organ „može kupiti“ donorska mreža još je u početnoj fazi. Podatak da susjedna Hrvatska bilježi rekordno povećanje broja darivatelja organa od čak 52 odsto za svaku je pohvalu, čime su postali vodeća zemlja u Europi od 95 darivatelja organa u jednoj godini, ističe Kadrić. Na Skupšini je potvrđen mandat predsjedniku Muhamedu Kadriću do 2013. godine, a za njegovog zamjenika izbran je Ramiz Čustović. Az.S.

Mjesna zajednica Doboj kod Kaknja u saradnji sa sekcijom planinara PD Bobovac ove godine organizovala je tradicionalnu „Čimburijadu“ na terenima sportskog kompleksa FK Mladost jedan dan ranije prije dolaska proljeća. Međutim, ove godine došlo je do podjela onih koji su započeli sa ovom tradicijom i onih koji su legitimni predstavnici mjesne zajednice. Kako kaže jedan od od organizatora, Nedim Kulović, ponedjeljak je radni dan i sa predsjednikom MZ Doboj Edinom Buzom dogovoreno je da se manifestacija održi u nedjelju. - Obratili smo se za pomoć načelniku Kaknja, Rudniku Kakanj, Tvornici cementa, te Sindikatu Termoelektrane Kakanj i svi su nam izašli u susret i pomogli donacijom, ističe Kulović. Brojni ljubitelji prirode sa svojim porodicama bili su kraj rijeke Bosne i nešto ranije dočekali proljeće, a oni koji su započeli sa ovom tradicijom svoju Čimburijadu održali su u ponedjeljak, prvog dana najljepšeg godišnjeg doba. Az.S.

U Kaknju dvije „Čimburijade“

Ne može bez podjela

Dolazak proljeća proslavljen dan ranije

25.02. – 25.03.2011. godine

Matični ured Kakanj
Hadrović Hadis i Čeliković Enesa, Isić Amir i Hajlovac Muamera, Čobo Kenan i Agičić Eldina, Gađun Sead i Skeleđija Šejla, Mujić Mirzet i Mioč Ilda, Šahimpašić Midhat i Alibegović Irmela, Šeper Haris i Bećirović Admira, Škulj Sanel i Čeliković Mersudina, Duraković Edin i Kićo Mersiha, Trako Emir i Ibrić Amela. broj 162, 01.04.2011.

KAKANJSKE NOVINE

Vjenčani

AKTUELNOSTI

U ponedjeljak 21. marta 2011. godine, održana je izvještajna Skupština KUD-a Dikan. Dnevnim redom je predviđen izbor radnih tijela Skupštine, obraćanje gostiju, te razmatranje i usvajanja prijedloga programskih dokumenata (Izvještaj o radu za 2010. godinu, Finansijski izvještaj, te Program rada Društva za 2011. godinu sa finansijskim planom). Skupštini su prisustvovala 22 delegata od 25 pozvanih, te malobrojni gosti iz javnog života, bez obzira na brojne pozive koji su upućeni istim. Nakon kraćih rasprava sve tačke su jednoglasno usvojene uz neke dopune. Generalno je uočena blaga stagnacija u

ODRŽANA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA DRUŠTVA
radu Društva, čiji je uzrok smjena generacija i pad broja članova. Društvo je imalo brojne nastupe u našem gradu, ali i šire. Istaknuto je da su imali mnogo poziva za nastupe, ali zbog materijalne situacije nisu bili u mogućnosti da se odazovu. Ove godine je pored rada redovnih sekcija, oformljen orkestar zabavne muzike, koji trenutno broji oko 10 članova.

Aktivnosti KUD-a “Fadil Dogdibegović-Dikan”

Koliko para toliko muzike
D r u š t vo o ve g o d i n e ima u planu da nastavi aktivnosti na rekonstrukciji i adaptaciji prostora za rad Društva (izolacija stropne ploče, sistem ventilacije i dovršenje šanka, kao

Detalj sa izvještajne Skupštine Društva i nabavka inventara). l o ve č e r n j e g p r o g r a m a Glavni problem Društva KUD-a “Dikan” koje će su prihodi i finansijska si- biti poklon gradu Kaknju i tuacija, koja nije ništa bolja svim sugrađanima. Pronego što je to općenito sta- gram rada Društva u 2011. nje u društvu. Društvo i godini i njegova realizacija dalje namjerava nastaviti zavisit će od odobrenih promociju kulture u našem sredstava iz Budžeta općigradu i šire, koliko mu to ne Kakanj i drugih izvora prilike budu dozvoljavale. prihoda, zaključak je SkupU planu je održavanje cje- štine. Amina Kulović

Općina Kakanj u saradnji sa agencijama USAID i SIDA (Projekat FARMA) i HO „World Vision BiH“, Ured u Zenici, organizirala je, u petak 18. marta 2011. godine, praktičnu edukaciju o temi „Orezivanje voćnih stabala“ na voćnjaku vlasnika Hadžić Fuada, na lokalitetu komplex-bazeni Sopot u naselju Koprivnica, općina Kakanj. Moderator je bio Adnan Miličević, diplomirani inžinjer poljoprivrede, a edukaciji je prisustvovao i prof.dr. Mirsad Kurtović, dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu, koji je odgovarao na pitanja prisutnih. Edukaciji je prisustvovalo oko stotinu građana općine Kakanj. Osim ove praktične, Općina Kakanj, u saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim i Veterinarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, organizira, svakog četvrtka, u velikoj sali Općine (Alije Izetbegovića 123), sa početkom u 16.00 h, i teorijske edukacije za poljoprivredne proizvođače. U četvrtak, 24. marta 2011. godine, o proizvodnji kukuruza i lucerke govorio je Emir Husika, diplomirani inžinjer poljoprivrede. (www.kakanj.com.ba)

Oko stotinu građana Kaknja prisustvovalo praktičnoj edukaciji iz voćarstva

Učenici OŠ „15. april“ posjetili Konjic

Učenici OŠ „15. april“ tokom posjete tunelima i skloništu

broj 162, 01.04.2011.

Tokom edukacije na voćnjaku vlasnika Hadžić Fuada

Kompleks podzemnih tunela i skoništa u Konjicu posjetili su učenici OŠ “15. april„ iz Doboja kod Kaknja. Naime, pripadnici Oružanih snaga BiH ugostili su učenike i nastavnike ove škole i tom prilikom upoznali ih sa svim sadržajima koji su napravljeni u bivšoj Jugoslaviji i koji je koštao 4,6 milijardi američkih dolara. Učenici su upoznati da je ovaj objekat građen za cjelokupni bivši jugoslavenski vojni i politički vrh, koji je u slučaju atomskog rata, iz ovog mjesta mogao upravljati zemljom i rukovoditi ratnim operacijama. Objekt koji, kako se pretpostavlja, može izdržati atomsku eksploziju od 25 kilotona, nalazi se na dubini od 250 metara u planini. - Vidjeli smo mnogo toga i cisterne goriva kapaciteta 50 tona, bazen sa 150 kubika pitke vode, te štabni sto okružen crvenim telefonima, teleprinterima i neonskim stolovima za čitanje vojnih mapa, kaže nastavnik historije iz ove škole Mirsad Čakširan. Osim ovog objekta učenici su posjetili i kuću Zuke Džumhura i srušeni most na Neretvi gdje je održan čas historije. Az.S. 9

Organizovana posjeta podzemnim tunelima

KAKANJSKE NOVINE

KULTURA

Promovisana knjiga „Priručnik za roditelje“
Gosti predavači su bili Marijana Filipovska-Mušanović, dr. porodične medicine, i Vildana Neimarlija, psiholog, pedagog i psihoterapeut
ju problema sa komunikacijom unutar porodice. Prije same promocije knjige pred auditorijem, iskoristili smo priliku da nam autorica knjige „Priručnik za roditelje“ Mirsada Kadić-Hodžić kaže nešto u vezi knjige „van etera“. - Ova knjiga namijenjena je i roditeljima i djeci sve u cilju educiranja u pogledu roditeljskog odgoja i psihološkoj pomoći istima. Osnovni motiv nastanka knjige je trenutna situacija u porodicama u Bosni i Hercegovini te kako vaspitati djecu u ovom vremenu kada sve manje provodimo vremena s njima, prepuštajući ih drugim „roditeljima“ kao što su TV, internet, videoigre itd. Roditeljstvo je jako teško, te roditelji kroz različite testove zastupljene u ovom priručniku mogu popraviti i sebe i poboljšati komunikaciju sa svojim djetetom. Ovaj priručnik je idealan za one koji tek stupaju u bračne vode. Kroz ovu publikaciju mi je želja da svi dođu do određenih spoznaja unutar porodice kako bi pospješili vlastiti porodični život. Svako ko je pročitao ovaj priručnik, našao se u dilemi i pitao: „Zašto samo priručnik za roditelje? Pa ova knjiga je namijenjena svima.“ Za vrijeme svog radnog vijeka radila sam brojne socijalne edukacije. Ova knjiga je nastala kao skup mojih iskustava na takvim radionicama a knjiga je pokazala velike rezultate. Svaki problem se U okviru projekta „Tvornica kulture“ Gradske biblioteke Kakanj, održana je još jedna u nizu promocija stručnih knjiga koje pomažu roditeljima i djeci. Biblioteka pažljivo bira literaturu namijenjenu za različite uzraste. Jedna od takvih knjiga na čijoj je promociji prisustvovalo oko pedeset posjetilaca, bila je „Priručnik za roditelje“ autorice Mirsade Kadić-Hodžić. Promocija se održala u četvrtak, 17. marta tekuće godine. Pored autorice, gosti predavači su bili Marijana Filipovska-Mušanović, doktor porodične medicine, i Vildana Neimarlija, psiholog, pedagaog i psihoterapeut. Priručnik i za roditelje i djecu Priručnik za roditelje autorice Mirsade Kadić-Hodžić je jedan od rijetkih priručnika na ovim prostorima koji jednostavnim jezikom govori o tome kako pomoći djeci i njihovim roditeljima u rješavanju problema sa kojima se susreću svakodnevno. U priručniku su date upute roditeljima kako na kreativan i neagresivan način mogu riješiti problem s djecom. Dato je dosta testova na osnovu kojih roditelji mogu da uvide gdje griješe u svojim stavovima prilikom rješavanja problema. Također, dat je teoretski dio vezan za uzroke krize u porodici i uticaju traume na mentalno zdravlje. Priručnik je pisan kako za profesionalce tako i za osobe koje se bave problemima mentalnog zdravlja te se proporučuje svim osobama koje ima-

U okviru projekta „Tvornica kulture“ Gradske biblioteke Kakanj

može riješiti ukoliko čovjek želi i radi na tome, bez obzira kako problemi bili složeni, istakla je autorica. Rješenje za psihičke probleme i probleme unutar porodice

Neimarlija, Kadić-Hodžić i Filipovska-Mušanović na promociji

10

Dobro posjećena promocija

O sadržaju knjige i rješenjima unutar nje govorila je Marijana Filipovska-Mušanović, dr. porodične medicine. - Ova knjiga nije samo za roditelje. Ona je za svakoga. Njen cilj je da kroz primjere pokaže i dokaže značenje ličnog zdravlja i zdravlja zajednice. To zdravlje se očitava u tri segmenta: fizičko, psihičko i socijalno blagostanje. Čovjek često posvećuje mnogo više pažnje fizičkom, odnosno zanemaruje psihičko stanje i psihičke boli. Pitanje koje se postavlja je kako pokazati psihičku bol? Ta bol je uzrok svih ostalih bolova i narušavanja čovjekovog blagostanja. Porodica je osnovna ćelija društva, kada je jedan član bolestan, cijela porodica pati i osjeti. U BiH je u 2008. godini sprovedeno istraživanje o problemima psihičkog stanja ljudi. Od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) boluje čak 1.750.000 osoba. Te osobe, kao što rekoh, imaju psihičke probleme i to je jako težak i dugotrajan proces, dok se takve osobe ne izliječe. Ova knjiga objašnjava ovakve i slične probleme i potrebno je da sistemski radimo na njegovom suzbijanju. Ovu knjigu preporučujem, jer se ovdje mogu naći

razlozi psihičkih tegoba kao što su stresovi i traume. Ona je prvi korak ka rješavanju ovakvih problema, kazala je dr. Filipovska-Mušanović. S psihološkog aspekta, kao i iz perspektive dugogodišnjeg pedagoga o knjizi je govorila i Vildana Neimarlija, pedagog, psiholog i psihoterapeut. - U okruženju u kojem radim, ljudi se teško odlučuju da potraže pomoć po ovim pitanjima. Ova će knjiga pomoći u savladavanju straha od posjete ljudima koji im mogu pomoći. Pedagoški je dosta iskustvena knjiga i što je najvažnije pisana je na osnovu primjera i iskustva porodica. Na tim primjerima mi najbolje učimo naše propuste. Tu pronalazimo odgovore o tome kako roditelji moraju pomoći svojoj djeci. Djeca školskog uzrasta imaju najčešće probleme straha i samopouzdanja. Upravo u ovoj knjizi pronalazimo odgovore i rješenja i ovog problema. Strahovi, tuga, hiperaktivnost, nasilje i brojni problemi koji se vežu za razvoj djeteta ovdje su definisani i shvaćeni kao problem te ih ovdje i obrađuje, naglasila je gospođa Neimarlija. Promocija knjige je dobro prihvaćena u Kaknju. Među prisutnim bio je i općinski načelnik, a druženje uz autoricu je nastavljeno na interaktivni način, odnosno posjetioci su mogli da razgovaraju s autoricom o različitim pitanjima, iskustvima i problemima. Emerin Ahmetašević broj 162, 01.04.2011.

KAKANJSKE NOVINE

KULTURA

Nakon što je predstava „Omer i Mejrema“ u režiji bračno-glumačkog para Mugdima Avdagića i Fakete Salihbegović-Avdagić iz 2007. godine ponijela epitet jedne od najdirljivijih i najposjećenijih predstava koje je Dramski studio iznjedrio, a sam načelnik Jašarspahić ugostio u svom kabinetu kompletnu glumačku ekipu, krenulo se u obnovu predstaEkipa „Smrt Omera i Merime“ Producent: Izet Fejzović Režija: Mirza Mušija Tehnički poslovi, muzika i svjetlo: Kemal Hadžić, Nijaz Neimarlija, Sabina Čelebić Igraju: Omer: Irnis Bišćo Merima: Nedžma Bjelopoljak Ismeta - Omerova majka: Azra Mušija Esma - Merimina majka: Merima Ibranović Fatima Atlagić: Harisa Bjelopoljak Lađar Idriz: Emerin Ahmetašević

Premijera 13. aprila

Remake predstave „Smrt Omera i Merime“

Cirkus „Super“ iz Brčkog je došao i u Kakanj. Obišavši gotovo sve gradove u Bosni i Hercegovini, odlučili su da po prvi put dođu i u Kakanj. Pred oko 150 posjetilaca, mahom osnovaca, cirkus se predstavio sa nekoliko tačaka ukupnog trajanja 80 minuta izmamivši brojne aplauze i osmjehe publike. O cirkusu nam je nešto više rekao i menadžer Mirel Krajnović-Brčak. „Tradicija ovog putujućeg cirkusa traje nekih 50 godina. Mog prijatelja djed je bio mađioničar pa smo eto prije desetak godina u svoj program uvrstili i dvije životinje, a to su majmun i zmija. Putujemo po svim gradovima i selima po Bosni i Hercegivini. Posjećenost je izuzetno dobra i mi smo zadovoljni budući da im svake godine pripremimo nešto novo“. Posjetioci, većinom djeca osnovnih škola sa roditeljima, su tu večer imali priliku vidjeti patuljka visokog 103 cm. Da ne bi bilo falširanja, činjenica je da patuljak ima 31 godinu. Mađioničaru u njegovim mađioničarskim trikovima su pomogli posjetioci u sali i tako se dodatno zabavili. Emerin Ahmetašević

Cirkus iz Brčkog gostovao u Kaknju

ve pod izmijenjenim nazivom „Smrt Omera i Merime“ u režiji Mirze Mušije. U glumačkoj postavi je učinjeno i nekoliko rokada, tako da će umjesto Mirze Bajramovića koji je igrao Omera, igrati Irnis Bišćo, dok će umjesto Muvedete Ibrahimspahić koja je igrala Fatu, igrati Harisa Bjelopoljak. „Mi smo imali želju da ovu predstavu obnovimo jer je stvarno odlična i glumci se lijepo osjećaju igrajući svoje likove. Ovaj put smo režiserske odgovornosti dali Mirzi Mušiji koji to dobro radi i ja se nadam da će naša kakanjska publika biti zadovoljna ovom predstavom i očekujemo ih u velikom broju, jer je predstava zaista odlična“ - istakao je direktor JU za kulturu i obrazovanje Kakanj, Izet Fejzović. Svjetlo, muzika, starobosanski ambijent, emocije, ljubav i tuga - sva ta osjećanja će biti izmješana u srijedu 13. aprila kada se očekuje velika posjeta s obzirom na veliki uspjeh ove predstave na gostovanjima po Bosni i Hercegovini kada su sale bile bukvalno pune. E.A.

Za tri dana prikazivanja nije prodato ni deset ulaznica

„Sevdah za Karima“ propao u Kaknju

U Domu kulture u Kaknju

Nekako smo već i navikli da naša kino dvorana u vrijeme prikazivanja svjetskih a i domaćih kino projekcija zjapi od pustoši. Zbog toga iz JU za kulturu i obrazovanje izbjegavaju projekcije stranih filmova, a kako se čini, budućnost domaćeg filma je dovedena u pitanje. U tri dana prikazivanja filma „Sevdah za Karima“ koji je premijerno otvorio takmičarski program 16. SFF-a, dok je na najvećem međunarodnom filmskom festivalu u Mađarskoj dobio nagradu European Capitol of Culture Pecs Award 2010, u Kaknju je doživio krah. Ni deset karata u tri dana nije prodato pa se moramo dobro zapitati kuda vodi naša kino-produkcija, odnosno gdje je mi vodimo. Razlog više što su naši Kakanjci bar u „malo većem“ broju trebali pogledati film je taj što i naš glumac Mirza Mušija igra u tom filmu. Neinformiranost građana putem ostalih medija vjerovatno je uticala i na posjećenost.

Profesor, Đemsudin i Ćutuk

broj 162, 01.04.2011.

Mađioničar sa svojim pomocnikom iz publike

„Primi me“, poznata rečenica Veselog iz kultnog serijala predstava „Audicija“ je prije deset godina gostovala u Kaknju. I tada je Dom kulture bio odlično posjećen, kao i u ponedjeljak 14. marta, kada su prisutni, njih oko 200, mogli pogledati nastavak audicije pod nazivom „A što me nisi primio, treb’o si me primit“! Željko Ninčić, jedan od autora predstave i utjelovljenje kultnog lika Veselog je za naš list nakon predstave izjavio: „Dobro je bilo. Zadovoljni smo posjetom kao i uvijek. I zadnji put kada smo bili ovdje bilo je na nivou. Bilo je publike, dobre su reakcije, kakanjska publika je fantastična i nadam se da ćemo u skorije vrijeme ponovo doći sa nekom novom predstavom. Drago mi je da samo ovdje nakon deset godina i ovo je četrvrta audicija po redu i ja sam njen autor. Ovo bi se moglo nazvati „the best of“ – odnosno najbolje stvari iz audicija. Postoji nekoliko varijanti, ali mi ćemo večeras izvesti jednu od njih. Publika je bila u prilici da pogleda dva provjerena lika, Marinka Ćutuka i Veselog, te Đemsudina Šimširpašića jednog od trojice Šimširpašića, Asfaltinu Kurajbegović i neizbježnog profesora“. Emerin Ahmetašević

Odigrana kultna „Audicija 4“

Sinopsis filma
“Sevdah za Karima” je uzbudljiva savremena ljubavna noir priča, sa elementima socijalne i političke drame koja govori o grupi deminera koji se spremaju za odlazak u Irak u potrazi za boljom životnom egzistencijom. Glavne role u ovome film igraju dvojica mladih bosanskih glumaca Amar Selimović i Adnan Hasković, zajedno sa poznatom srbijanskom glumicom Marijom Karan. Osim njih, u filmu još igraju: Mirvad Kurić, Semir Krivić, Sedžida Šetić, Haris Burina, Edhem Husić, Muharem Osmić, Armin Ćatić, Ivana Petrović i drugi. Emerin Ahmetašević

11

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNO

Pitali su se članovi Upravnog odbora Društva pedagoga tjelesne kulture općine Kakanj i sedam predstavnika Skupštine ovog društva (Ivica Pekić, Irfan Avdić, Mirsad Polovina, Aida Begovac, Mersija Suljić, Emir i Elvira Silajdžić), koji su se 15.03.2011. godine sastali na proširenom sastanku Upravnog odbora kojim je rukovodio gosp. Irfan Hasagić, a na kojem se raspravljalo o samo tri vrlo važne tačke dnevnog reda. Nakon usvojenog plana i program rada i školskih sportskih natjecanja učenika i učenica osnovnih i srednjih škola za 2010/2011. školsku godinu prisutni su upoznati sa informacijom o formiranju Federalnog udruženja pedagoga tjelesne kulture, nakon što su formirana društva pedagoga tjelesne kulture po kantonima, prisutni su donijeli odluku da se uputi otvoreno pismo javnosti, općinskim strukturama i svim relevantnim čimbenicima kad je u pitanju masovni školski sport u općini Kakanj i njegovo finansiranje. Bez obzira da li će biti novčane podrške, prisutni su utvrdili termine školskih sportskih natjecanja učenika i učenica osnovnih i srednjih škola općine Kakanj za školsku 2010/2011. godinu. Tako je dogovoreno da se prvo

DA LI ĆE OSNOVCI I SREDNJOŠKOLCI U ŠKOLSKOJ 2010/2011. GODINI IMATI SVOJA OPĆINSKA ŠKOLSKA SPORTSKA NATJECANJA?
natjecanje učenika i učenica osnovnih škola u košarci održi u nedjelju, 27.03.2011. godine u salama OŠ “Hamdija Kreševljaković” i Gimnazije “Muhsin Rizvić” Kakanj za koje se neće morati plaćati participacija za korištenje. Ukoliko udruženje DPTK privremeno ne dobije određena sredstva, svi ostali financijski troškovi kao što su prevoz učenika, hrana i dr. morat će se organizirati na “veresiju” ili kako se u otvorenom pismu kaže “na poček” kao i prethodnih godina. Ukoliko se stvore financijski uslovi slijedila bi natjecanja 02.04.2011. godine u odbojci, a narednog vikenda 09.04.2011. godine u rukometu. Natjecanja učenika i učenica srednjih škola predviđeno je da se održe povodom Dana općine Kakanj, od 08.04. do 17.04.2011. godine. Svi prisutni, na ovom vrlo važnom sastanku su na kraju izrazili želju da se nastavi kontinuitet školskih sportskih natjecanja i istaknuto je da će sve zavisiti od priliva sredstava iz općinskog budžeta za ove namjene, kao i od potencijalnih sponzora, ljubitelja sporta, koji izraze želju da podrže školska sportska natjecanja učenika i učenica osnovnih i srednjih škola. Ivica Pekić

Upravni odbor Društva pedagoga tjelesne kulture Kakanj (DPTK) uputio otvoreno pismo javnosti

Udruženje građana ˝Društvo pedagoga tjelesne kulture˝ Kakanj
Prije nego što vam uputimo zahtjev ili zamolbu za dodjelu novčanih sredstava za realizaciju takmičarskog dijela masovne aktivnosti ili školske tjelesne kulture, kao vrhunac rada sa omladinom Kaknja u domenu masovnog školskog sporta, trebamo kazati nešto više o značaju, kretanjima i razvoju masovnog sporta. Nekada je u Kaknju masovna školska tjelesna kultura obuhvatala kompletan rad školskih sportskih društava, društva za tjelesni odgoj (PARTIZAN) i sportski klubovi koji nisu u svom domenu obuhvatali sve sportove nego im je bio cilj razvoj i njegovanje određenog sporta (npr. nogomet, rukomet, odbojka ...). Svi ovi pomenuti sportski akteri kakanjskog sporta radili su i djelovali po pravilima amaterizma i u pojedinim slučajevima poluprofesionalizma. Zakonom o sportu bio je regulisan način izdvajanja novčanih sredstava koja su se akumulirala u savezu organizacija fizičke kulture (SOFK-i) na nivou BiH, regije i općine. SOFK-a je bila siguran finansijer sporta kada su u pitanju organzacije 12

OTVORENO PISMO

masovnih takmičenja, ligaških takmičenja, a ujedno je finansirana gradnja sportskih objekata i sportske infrastrukture. Ulogu SOFK-e u današnje vrijeme, preuzeo je Sportski savez koji realno radi ili ne radi, a ujedno isti zavisi od republičkih, kantonalnih i općinskih budžeta. Kako i sam Sportski savez zavisi od milosti i nemilosti budžeta normalno je da isti ne može konkretno djelovati te aktivno kreirati i mijenjati sportsku zbilju. U današnje vrijeme svi sportski klubovi takmičarskog (kvalitetnog sporta) su profesionalni ili poluprofesionalni što iziskuje, ogromna novčana izdvajanja i to: za stimulisanje sportaša, prevoz, održavanje sportskih objekata, plaćanje trenažnog i takmičarskog procesa. Poseban problem predstavlja plaćanje profesionalaca koji dolaskom iz drugih sredina traže velike sume novaca (tržišna vrijednost igrača) za svoje sportske usluge. Ulaganjem u masovni (školski) sport, koji treba da bude u svakom društvu baza (osnovica) jedne zamišljene sportske piramide iz koje bi smo sa njenog vrha, crpili vrhunske

Mr.sci. Irfan Hasagić
sportaša kako ne bi smo morali kupovati profesionalce iz drugih sredina ili država. Poznato nam je, da u svijetu i naprednim sportskim zemljama postoje uređene i tačno definisane zakonske odredbe, koliko se treba izdvajati za masovni (školski) sport ali to se u većini slučajeva na skoro svim nivoima ne ispoštuje. Npr. za završnu smotru jednog kantolanog školskog takmičenja u jednoj grani sporta neophodno je oko 3.000 KM. Da bi se ovo takmičenje uspješno organizovalo potrebno je: obezbijediti sredstva za prevoz učenika i učenica, hranu za taj dan,

zakup sportske dvorane, takse za sudije, dnevnice za vođe ekipa, nagrade, diplome, pehare te obavezna sportsku opremu i rekvizite. Nekada su se sportska takmičenja održavala čak u 12-15 sportskih grana tokom cijele školske godine, a u zadnje vrijeme se održavaju takmičenja u 3-6 sportova. Ovdje trebamo istaći da dodatna sredstva iziskuju takmičenja na nivou kantona i federacije, a u dogledno vrijeme, kao što je nekada bilo u okviru MOI i cijele BiH. Moramo priznati, općina nas je do sada podržavala određenim iznosima sredstava koja nam nisu bila dostatna za veći kvalitetniji i masovniji broj takmičenja. Kako zbog kašnjenja usvajanja kako općinski tako i kantonalnih budžeta, novac je uvijek kasnio pa smo skoro sva takmičenja uvijek radili bez novaca, praktično ‘’na veresiju’’, ‘’na poček’’ što su nam omogućili oni koji nam iznajmljuju sportske terene, prevoz i hranu. Ovom prilikom se zahvaljujemo svim ljudima dobre volje koji su prepoznali naše htijenje i želju da održimo masovnu (školsku) sportsku kulturu i koji su nam sve ove godine bezgranično pomagali. U želji da ovakve situacije izbjegnemo obraćamo se općini broj 162, 01.04.2011.

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNO
Kakanj da nam za plan sportskih aktivnosti u okviru masovnog (školskog) sporta obezbijedi odgovarajuća novčana sredstva koja bi trebala biti planirana općinskim budžetom za ovu i godine koje dolaze. Inače, planove i programa rada te izvještaj o realizaciji istih UG ‘’DPTK’’Kakanj za ovu i godine iza dostavlja na vrijeme, što je i naša moralna i zakonska obaveza. Pojedini klubovi ili sportska udruženja (organizacije) u Kaknju, apliciraju i dobivaju određena novčana sredstva, ali sigurni smo da neki od njih nikada ne podnesu izvještaje o sportskim rezltatima i uspjesima, realizaciji dodjeljenih im sredstava od općine odnosno Sportskog saveza Kakanj. Kakanjski sport treba da egzistira i da se razvija stvaranjem kvalitetnih sportaša i sportskih radnika Kaknja, jer je to najjeftiniji ‘’domaći’’ proizvod kvalitenih sportaša. Suprotno tome je skupo ulaganje (kupovina) profesionalaca iz drugih no vrijeme. Svi ovi navodi su u cilju stvaranjaivaspitanjazdraveiuduhu sporta razvijene omladine. Dragi naši prijatelji sporta, obraćamo oam se sa zamolbom da naše planove i programe sportskih aktivnosti za ovu godinu, kojima rukovodi naše udruženje ‘’DPTK’’ Kakanj, uvrstite u općinski plan budžeta i dodijelite određena novčana sredstva kojima će te nama i školskoj sportskoj omladini omogućiti sportske aktivnosti u onoliko sportova koliko nam omoguće dodijeljena sredstva. Poznate su nam teške društvene prilike, ali adekvatnim izdvajanjem novčanih sredstava omogućit će te školskoj omladini da se iskažu na sportskom takmičenju i da spoznaju prave čari, draži sporta i sportske aktivnosti. Bliže se dani općinskih, kantonalnih i federalnih takmičenja, te su nam novčana sredstva, u ovim trenucima jako neophodna. Poznato nam je da na nivou općine Kakanj ima mnogo sportskih

Članovi UG ‘’Društvo pedagoga tjelesne kulture’’ Kakanj
Ljubojević Dragan, Ljubović Zekerijah, Ljubović Haris, Avdić Irfan, Avdić Snježana, Pekić Ivica, Kovač Šerif, Polovina Mirsad, Šolbić Fahro, Suljić Mersija, Begovac Aida, Karzić Ahmed, Hasagić Jasminko, Amidžić Sedmedin, Hasagić Irfan, Šestović Selmir, Škulj Nijaz, Hasagić Muhamed, Mrkonjić Nermin, Hasagić Maja, Mijač Marin, Demir Nedim, Hadžić Memsud, Čikić Ismet, Čosić Taib, Vračo Emir, Omerović Fadil, Džomba Edin, Begić Nermin, Bitić Sulejman, Fejzić Halim, Tabaković Jasmin, Bajec Lara, Kovač Esmir, Bektašević Emir, Suljević Denis, Hadrović Fata, Demir Mirza, Silajdžić Elvira, Jašarspahić Mahir, Sarajlić Eshar, Mašić Mubina, Čaušević Amir, Begtašević Amer, Kozlo Amel, Prohić Anes, Silajdžić Emir, Dreca Daniš, Ljubović Edin, Hasagić Adnan
ali i odraslih, tako pogrešna orijentacija te jurnjava za rezultatima preko noći poništava suštinu bavljenja sportom i ono što sport zauzvrat nudi. Poruka sporta je stvaranje zdrave i socijalno stabilne osobe (ličnosti), a krajnji cilj nije vrhunski rezultat nego zdravo društvo. Vrhunski rezultat je samo logički nastavakodabranih(ekstremno talentovanih) sportaša koji su prepoznati od strane vrhunskih trenera i ljudi (menadžera, poslovnih ljudi) koji u njima vide novac i priliku da od toga naprave spektakl koji će zabaviti ljude i koji će obezbijediti dobru zaradu kako za sportaše tako i za sredinu i ljude koji to vode. Mišljena smo da ovaj grad (općina) nije u mogućnosti da sa ovim budžetom jednako kvalitetno prati potrebe ‘’vrhunskih sportaša’’ koje ovaj grad trenutno ima i potrebe koje oni iskazuju. Strategijom razvoja sporta bi trebalo odrediti prioritete i definisati koliko objektivno sportskih klubova i udruženja treba da bude na budžetu i koliki i kakav udio u finansiranju istih treba da bude sa općinskog budžeta. Profesionalni sport je odavno postao biznis u kojem se sredstva za funkcionisanje istog obezbjeđuju iz nekih drugih izvora (vama već poznatih). Iz gore pomenutog Kakanj više nema problema sa kadrovskom osposobljenosti, ali je još uvijek prisutan problem materijalno finansijkse potpore. Da bi smo iz masovnosti dobili kvalitet treba dugoročno obezbijediti sportsku infrastrukturu, materijalno finansijsku potporu, a pošto već imamo dovoljno stručnog kadra preostaje nam samo strpljivo raditi kako bi smo iz baze ili osnovice sportske piramide u sam vrh izdvojili kvalitetne i školovane sportiste koji su kvalitetna sportska podloga za razvoj kavlitetnog i takmičarskog sporta u kakanjskim klubovima. Uz stalnu materijalnu – finansijsku potporu općine Kakanj i svih općinskih privrednih subjekata, a uz stručnu potporu udruženja ‘’DPTK’’ Kakanj i menadžmenta i struke u sportskim klubovima, kakanjski sport može još više krenuti naprijed ka blistavim uspjesima kao što čine odbojkaši i košarkaši koji su članovi elite BiH u sportu u kojem predstavljaju općinu Kakanj i Ze-do kanton. Kakanj je uvijek bio sportski grad i veoma cijenjen u sportskim krugovima BiH pa i šire. Kakanj je mjesto gdje se sport i sportska aktivnost voli i cijeni. Potrudimo se da Kakanj i dalje bude na daleko poznat kao sportski grad i da u što većoj mjeri bude zaštićen od aero- zagađenosti, štetnih utjecaja raznih poroka i kriminala. Molimo vas da ovo naše pismo shvatite kao gest dobre volje (a ne kao gest kritike) i pokušaja da kao ljudi od struke pomognemo i damo svoj doprinos za poboljšanje stanja sporta u Kaknju i stvaranja jedne druge klime koja će zaštiti našu i vašu djecu i obezbijediti našoj i vašoj djeci da budu aktivni akteri kakanjskog sporta. Ako više novca i energije usmjerimo na mlađe kategorije i poboljšamo stručni rad sa istim, uz strpljiv i dugotrajan rad rezultati neće izostati. Sportski pozdrav! ZA UPRAVNI ODBOR UG DPTK mr.sci. Irfan Hasagić 13

sredina pa čak i iz drugih država. Kakanj je posljednjih godina krenuo sa izgradnjom i planiranjem izgradnje sportskih objekata (pomoćni teren i tribine FK ‘’Rudar’’, Konzum dvorane, te kuglane i zatvorenog bazena). Mišljenja smo da ja ovo dobar potez ali da bi se malo više trebalo poraditi na adaptaciji postojećih školskih sala i sportskih poligona, jer treba znati da je Kakanj nekada imao 4m2 sportskih trerena po stanovniku što je bilo na nivou evropskih sportskih terena i objekata po stanovniku. Nadamo se da će u buduće tako (uskoro) biti i kod nas ukoliko se budemo znali oslonuti na našu školsku omladinu. Pružimo im ‘’sportsku ruku’’da oni i mi živimo u ‘’rahatluku’’. Uvijek smogovorilivećotrcanefraze‘’omladina je naša budućnost, sklonimo omladinu sa ulice, sportom protiv droge, odvojimo ih od raznih poroka’’, a sada u novije vrijeme govorimo ‘’odvojimo djecu od kompjutera, tv, auta i mobitela, odvedimo ih na svježi zrak, naučimo ih skijati, plivati i aktivno i zdravo korisititi slobodbroj 162, 01.04.2011.

Detalj sa proširenog sastanka Upravnog odbora DPTK-a

organizacija, društava i klubova, te vas molimo, da dobro proučite naš i njihov rad, te da utvrdite opravdanost utrošenih dodijeljenih novčanih sredstava.Ako neki klub ili sportska organizacija nemaju sportskih rezultata i aktivnosti treba te im smanjiti ili uskratiti novčana sredstva i usmjeriti ih ka onim sportskim kolektivima ili pojedincima koji su aktivniji i imaju dobre sportske rezultate. Naš kakanjski školski sport je imao mnogo uspjeha u posljednjih nekoliko godina, posebno u odbojci i atletici na niovu Ze-do kantona i federacije. UG ‘’DPTK’’ Kakanj ima veliki broj okupljenog stručnog kadra (profesora, nastavnika i trenera) ali većina od njih nema mogućnost (priliku) da iskaže svoje stručno znanje i htijenje. Mišljenja smo da mladim (stručnim) kadrovima treba dati prednost u onome za što su se školovali i zašto imaju afiniteta. Kako je još uvijek u mnogim segmentima (sportskog) života prisutna kulturna zaostalost i kako mnogi ne shvataju poruku sporta te njegovo značenje za razvoj djece,

KAKANJSKE NOVINE

POLICIJSKI BILTEN

Na izlazu iz Kaknja

U neposrednoj blizini Autobuske stanice Kakanj, na dionici glavne saobraćajnice, dana 29.03.2011. godine, oko 10 i 30 sati, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna maloljetna osoba zadobila neutvrđen stepen povreda. Naime, osmogodišnja djevojčica B.M., nastanjena u naselju Plandište, pokušala je preći ulicu. U tom trenutku iz pravca grada naišlo je vozilo golf 2 (306K-781 ) za čijim je upravljačem bio I.P., također iz Kaknja i tom prilikom udario djevojčicu i od siline udara oborio je na asfalt. Zahvaljujući intrevenciji hitne pomoći Rudnika Kakanj koja je slučajno naišla u trenutku udesa djevojčica je odmah prevezena u Dom zdravlja Kakanj, odakle je transportovana u Kantonalnu bolnicu Zenica. Nezavnično saznajemo da se radi o povredama glave. Odmah po dojavi mjesto nezgode obezbijedili su službenici PS Kakanj koji su i obavili uviđaj, a ova dionica puta nije bila zatvorena za saobraćaj, te se isti odvijao pomoćnom trakom. Istraga o uzrocima ove saobraćajne nezgode je u toku. Az.S.

Golfom udario osmogodišnju djevojčicu

Sa uviđaja na mjestu nezgode

Ovlašteni službenici Policijske stanice Kakanj su nakon poduzetih operativnih mjera i radnji, došli do saznanja koja su ukazivala da bi se u vezu sa izvršenjem više krivičnih djela teških krađa i krađa počinjenih u proteklom periodu na području općine Kakanj, mogla dovesti lica K.A. i T.E., oba iz Kaknja. Dana 15.03.2011. godine, navedena lica su lišena slobode te je u službenim prostorijama Policijske stanice Kakanj nad istim zavedena kriminalistička obrada. Tokom kriminalističke obrade došlo se do saznanja da su navedena lica prodavala dio otuđenih predmeta jednom licu iz Kaknja, kao i otkupnim stanicama sekundarnih sirovina u Kaknju i Sarajevu, te na auto pijaci u Sarajevu. Takođe, dio otuđenih predmeta lica K.A. i T.E. su dobrovoljno predala policijskim službenicima tokom kriminalističke obrade. Dana 16.03.2011. godine,

Rasvjetljeno osam krivičnih djela teških krađa i krađa

na osnovu naredbe Općinskog suda u Kaknju, u mjestu Lučići, općina Kakanj, izvršen je pretres kuće i pomoćnih objekata koje koristi lice K.A., kojom prilikom je pronađena određena količina predmeta za koje je izvršenim provjerama utvrđeno da potiču iz krivičnih djela. Preduzetim mjerama i radnjama rasvjetljeno je osam krivičnih djela teških krađa i krađa, a nakon kompletiranja prikupljenih dokaza i dokumentovanja naznačenih krivičnih djela Kantonalnom tužilaštvu Zenica će biti dostavljen Izvještaj o počinjenim krivičnim djelima i otkrivanju izvršilaca protiv lica: • K.A., rođenog 1985. godine, i • T.E., rođenog 1990. godine, oba iz Kaknja, zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivična djela „Teška krađa“ iz člana 287. KZ FBiH, i „Krađa“ iz člana 286. KZ BiH. (Ured policijskog komesara)

KAKVO NAM JE NAŠE STANJE...?

Droga i alkohol

Široka je lepeza problem i zla koje sa sobom nosi droga i alkohol, jedno i drugo ne uništava samo pojedinca već i porodicu i društvo u cjelini. Ovisnici su izgubljeni i beskorisni za sve pozitivne vidove ljudskog života i djelatnosti. I što je najgore, droga i alkohol uništavaju život u cvijetu mladosti, na pragu života. I pitam se šta se desi u glavi mladog čovjeka da od bezbroj puteva kojim može da ide, bezbroj puteva da se da smisao životu, šta je razlog da se izabere onaj jedini put tame koji vodi u provaliju, put na kojem stoji bezbroj znakova upozorenja da će taj put kratko trajati i kobno završi. Problem narkomanije i alkoholizma je globalni problem i kao takav nije zaobišao ni našu sredinu. Već tri godine zaredom radim istraživanje metodom anketnog istaživanja problema droge i alkohola u našoj općini. Posljednje straživanje radio sam sa učenicima Gimnazije „Muhsin Rizvić“. U ovoj anketi učestovalo je 220 učenika četvrtih razreda svih srednjih škola. Od toga u anketi je učestvovao 101 muškarac i 119

djevojaka. Evo pitanja i odgovora: Da li ti je ponuđena droga? • „DA“ - 95 učenika (43%) • „NE“ - 125 učenika (57%) Gdje ti je droga ponuđena? • škola -10 učenika • ulica - 26 učenika • kafić - 24 učenika • negdje drugo - 35 učenika Da li ste prihvatili ponuđenu drogu? • „DA“ - 28 učenika (13%) • „NE“ - 192 učenika (87%) Da li konzumirate alkohol? • „DA“ 108 učenika (49%) • „NE“ 112 učenika ili (51%) Svakom roditelju teško je priznati da je njegovo dijete alkoholičar ili narkoman, pa čak skriva i njegovo povremeno opijanje. Ovi rezultati pokazuju suprotno, da preko ovog problema ne možemo preći tako lako, pred ovim problemom ne možemo zatvoriti oči jer se tiče našeg društva. O alkoholizmu i narkomaniji pravljeni su projekti, istraživanja, uvođene različite mjere, međutim nije riješen. I pitamo se zašto. Zato što uvijek jedni druge okrivljujemo. Roditelji smatraju da bi se škola trebala više o tome brinuti, okrivljuje se društvo. Neke škole, s druge strane, smatraju da su otuđenje, porodični problemi i sl. krivi za takvo stanje. Tako da se uvijek uvlačimo u

jedan krug i neprestano vrtimo u njemu optužujući jedni druge, predlažući nemoguća rješenja. Do izlaska iz ovog moguće će biti samo onda kada svi shvatimo da smo krivi i kad budemo spremni priznati svoje greške. Na kraju bi obično trebao uslijediti prijedlog rješenja ovog problema, ali umjesto toga pokušajte odgovoriti na sljedeća pitanja: • Da li Vaše dijete dolazi na vrijeme poslije škole? • Da li je Vaše dijete postalo otuđeno i usamljeno? • Da li Vaše dijete traži dodatno novac? • Da li Vaše dijete pozivaju novi prijatelji? Porodica i roditelji su glavni faktor u rješenju ovog problema. Važno je da porodica ponovo postane prava porodica, u pravom smislu te riječi. Jer je današnja, moderna porodica izgubila svoju osnovnu funkciju. Tako npr. roditelji danas svojoj djeci za 18. rođendan kupuju i poklanjaju motore i auta, a sve manje poklanjaju one istinske pažnje, ljubavi, lijepih riječi, potpore i razgovora, jer se zato nema vremena, treba se zaraditi novac, a onda kada sva zla koja sa sobom nosi narkomanija i alkoholizam pokucaju na vrata, dali bismo sav novac da se dijete spasi, ali obično tada bude kasno. Odgojipraviputkojisetrebapokazatimladim ljudima se ne kupuje. Najbolje što roditelji mogu pokloniti svojoj djeci je lijep odgoj. Ahmed Kovač broj 162, 01.04.2011.

KAKANJSKE NOVINE

14

VAŠA STRANA
Da napišem svoju priču odlučio sam se jer ne mogu da nastavim sa svojim životom ako to ne uradim. U nastavku ćete pročitati jednu istinutu priču o jednom čudovištu koje uništava našu zemaljsku kuglu, a to je DROGA!!! Priča počinje nesretne 2008. godine. Bilo je ljeto. Ja i moje društvo smo sjedili pored Osnovne škole „15. april“ u Doboju. Tu je počeo moj trogodišnji životni pakao. Prvi „džoint“ je pao te noći. Do tada se nikad nisam susretao sa „travom“ (čak sam mislio da se list stabljike puši). Ustvari se puši hed (cvijet). Moj drug je smotao džoint i zapalio. Nisu mi nudili, ja sam svojom voljom prišao (kao i svako) i „ubacio se u krug“. Povukao sam i ništa se nije desilo. Uvijek su mi pričali da je prvi džoint najbolji, da se nikad ne zaboravi, ali meni se ništa posebno nije desilo. Trava je te noći imala jedino drugačiji miris u odnosu na običnu cigaru. To je bio miris koji sam sljedeće 3 godine toliko puta osjetio. Tek za mjesec dana sam zapalio drugi džoint koji također nisam osjetio. „Ma to je nemoguće“ govorili su mi prijatelji, „Lažeš nas“, ali ja zaista ništa nisam osjećao, jedino su mi se usta sušila. Tek kada sam 2009. godine krenuo u srednju školu počeo sam aktivno pušiti travu. „Najljepši“ džoint u svom životu ispušio sam u 1. razredu srednje škole. To je bio taj koji se ne zaboravlja. Sa dvojicom prijatelja sam otišao iza jedne zgrade kod naše škole i smotali smo taj „najljepši“. Jedan drug je otišao u školu, a mi smo ostali. 24 sata me je taj džoint držao u nekom svijetu trave (DROGE). Tada sam mislio da je to dobro, da se zato zove najljepši. To je osjećaj koji se ne može opisati riječima. Mislio sam da sam došao u RAJ, a ustvari je počeo PAKAO. Poslije toga, bez trave nisam mogao niti jedan dan. Ne zbog ovisnosti, još nisam ni bio ovisan, ali sam htio da taj osjećaj ljepote u meni zauvijek potraje. Zamolio bih vas da me pogrešno ne shvatite...NEMOJTE PROBATI DROGU!!! To je najpogubnije. Da, probati drogu, u mojim mislima znači, upaliti vatru za vlastiti pakao. Na početku jeste lijepo,tako se osjećaš, ali poslije ta ljepota nestane i vi ste već ovisni. To vas čudovište neće lako pustiti iz svojih ruku, tj. kandži (kako sam ja jednom sanjao pod utjecajem droge). Ta kandža je bila od šprica i hvatala me je za vrat. Počeo sam krasti, jer s drogiranjem se u meni rodilo čudovište koje je tražilo hranu, a hrani se drogom. Sve sam radio za drogu. Sve što je bilo vrijedno u kući iznosio sam i prodavao. A zašto? Čudovište je uvijek gladno, uvijek vas dere. Bilo je još uvijek „dobro“ dok sam to radio samo u kući. Ali, ne može se ni tako dugo, nema u kući toliko vrijednih stvari, pa se tek počelo zahuktavati. Tek sam polahko postajao svjestan koliko sam g..... pojeo, ali se nisam želio opametiti. Uvijek sam nalazio nove razloge da nastavim sa drogiranjem. „Ma ja mogu prestati kad hoću“, „Trava ne škodi“, „Trava uopće nije droga, to je Bog dao“... itd. Kad je nestalo vrijednih (sitnih) stvari u broj 162, 01.04.2011.

Ispovijest bivšeg narkomana (1)
kući, kao što su bili zlato, srebro, stari kablovi iz garaže i ostale sitnice, počeo sam da kradem i po gradu. Iskreno, prvo po Doboju, pa onda po gradu. Roditelji su pomalo otkrivali da stvari iz kuće nestaju. Pitali su me u čemu je problem? Zašto to radim? Da li me neko tjera ili se drogiram? A ja bih odmah agresivno odgovarao: „Ma kakva droga, šta to vi mislite o meni, ja to uopće nisam uzeo“, itd. Bježao sam iz škole, da kupim travu ili da ispušim jedan džoint. Ispočetka sam išao daleko od škole da pušim, a poslije sam džoint pušio pred školom. Džoint, džoint, džoint, džoint... eh taj prokleti džoint, to čudovište. Molim vas djeco nemojte probavati drogu, čak ni pomisliti na to nikad u životu. Ne znate, dragi moji šta vas čeka. To je pakao od života. Izbacili su me iz škole zbog 34 neopravdana izostanka. Istukao sam jednog profesora i profesoricu. Sve pod utjecajem droge (hašiša i trave). Ni djevojke mi više nisu bile interesantne (ne mislim da sam bio nastran), ali me je trava toliko obuzela da nisam imao vremena ni volje za bilo šta drugo. Snažnije droge su mi se uvlačile u misli, još se nisam bio susreo s tim, ali sam znao čim prvi put dođem do njih, uzet ću ih. Uzalud mi je bilo govoriti ne, jer sam negdje u podsvijesti

znao da to ne mogu izbjeći. Na red je došao „SPID“. Te noći sam prodao nešto zlata, imao sam oko 50 KM. Za 40 sam uzeo travu a za 10 hranu i piće. Sjedili smo u jednoj teretani. Ušao je moj najbolji drug, kažem najbolji jer tom čovjeku stvarno vjerujem i smio bih mu povjeriti bilo što. Možda će neki reći da mi nije drug, jer mi je dao spid, ali nije kriv, ja sam to htio. Dakle, ušao je i rekao da ima spida za 50 KM. Izvukao je na stolu tri „čize“(crte), tako se to kaže za spid. Ja sam prišao i rekao: „Daj meni“. Smotao sam cjevčicu od papira i povukao. Taj miris spida je stvarno gadan, ali sam ga ja tako zavolio da sam umislio da miriše kao najljepše cvijeće. Iznenadio sam se jer mi spid nije pružao osjećaj kao trava, ali je bilo iznenađujuće dobro. Imao sam još nešto zlata u džepu i rekao tom mom drugu da i to prodamo. „‘Ajde brate idemo, ali prvo da povučemo. Ovo će nas nafurati da hodamo, bit će nam lakše, daleko je buraz.“ Uzeli smo još trave za 50 KM i pušili čitavu noć. Došao sam kući, ležim u krevetu, ne mogu spavati, ali mi dobro, super mi. Ali, sutra mi je bilo muka, nisam mogao ni razmišljati. Ma skroz sam bio sj.... . Pa da nema spida; dođoše mi u glavu riječi starijih narkomana: „Buraz, kad uzmeš brzinu dobro ti pravo, ma ekstra, ali sutra glava puca i to ne može prestati sve dok ponovo ne uzmeš spid, tu ti ništa ne pomaže“. I ja uzeh opet tu „brzinu“, a muke se odmah stopiraše kao rukom odnesene. Ali prave muke i suze su me tek

PROBATI DROGU ZNAČI UPALITI VATRU Z A VLASTITI PAKAO

čekale tamo negdje u provaliji droge. To sam znao, ali nisam želio priznati niti shvatiti. Ponekad sam zamišljao tu provaliju, taj pakao. Evo ovako sam je zamišljao: negdje u nekoj rupi, u nekom užasnom ponoru ja stojim sam. Oko mene leševi, neke sjene. Oko mene vatra, ali ne peče, ma i šejtana sam vidio. I ja od silnog straha počeh dozivati: MAMAAA. To sam mogao zamišljati samo nadrogiran. Možda će neko ko ovo bude čitao reći ma on je balavac, šta on ima pričati o drogama. I zaista, nemam toliko iskustva, ali mogu da savjetujem one koji misle o tome. “NEMOJTE“. Ne znate kakav vas pakao čeka. Zaista je osjećaj koji droga pruža na početku divan, ali šta poslije kada postane vaš neprijatelj. Šta će se onda desiti. Dakle, droga je jedno čudovište koje vas ubija a morate je hraniti, jer ako ona počne divljati u vama, tek ste nastradali. Zašto hraniti onog koji vas ubija? Morate, jednostavno morate. Uzalud mi je drug govorio da ne uzimam spid, da sam budala, ali ništa, spid me je sve više uzimao sebi, u svoje carstvo. Postao sam poznat policiji. Počeli su me pratiti. Počeo sam padati na „drogi“ ali sam se uvijek nekako izvlačio. Dokle??? Počeo sam razmišljati o tome da prestanem, da ne hranim to zlo u sebi,

tog dušmanina. I pokušao sam, ali je bilo jače od mene, počelo je da divlja, ubija i razara sve što je u meni, duša hoće da mi iskoči, ali ne dam se ja. Izdržao sam taj jedan dan, pa onda đavo otkri svoje jače oružje. Poče da napada zglobove, ma imao sam osjećaj da nemam ni šake nit’ stopala. Bol je užasna. Ne smijem stati na noge, puknut će mi sve, kao da je od stakla. Preživio sam tu noć i onda dođe sljedeća, ona koja ti pruža takvu patnju i bol kao i prethodna. Umrijet ću, govorim sebi, imam osjećaj da mi je hiljadu igala zabodeno u mozak. Strašne muke, kao da ću svakog trenutka umrijeti. Ali ne. Šejtan te pati, razara ali ne možeš umrijeti. Miris spida osjećam u nosu. Otvorim laticu gdje su mi bile cigare, kad tamo paketić spida, onaj koji sam ostavio ako ne budem mogao izdržati. Uzmem ga i bacim u peć. Izdržim sve i nakon tri dana izađem u grad. Prolazim kraj dilera a on čeka moju „stotku“ da završi kod njega. Ma ne dam više ni marke. Nemojte misliti da sam prestao da se drogiram, nisam, ali sam se riješio prokletog spida, a sa travom sam nastavio. Postao sam drugi Bob Marley, kao da sam s Jamajke. Kada sam prestao sa spidom, ponovo sam osjetio osjećaj slobode, mislio sam da sam ponovo na početku, ali me i trava gutala sve više i više, onog stvora u sebi još nisam ubio niti se on može više ubiti. Može se samo smanjiti. Autor teksta poznat Redakciji (Nastaviće se) 15

KAKANJSKE NOVINE

KIOSK

Tuzla i Kakanj u borbi za naknade za termoelektrane
Tuzla i Kakanj vjerovatno su jedini evropski gradovi koji nemaju naknadu za postojanje elektroenergetskih objekata na njihovom području. Naime, iako evropski, ali i bosanskohercegovački zakoni, propisuju da se izdavaja naknada za gradove koji imaju termoelektrane, s ciljem da se pomogne njihovom razvoju, za Tuzlu i Kakanj, u protekloj deceniji, nije izdvojena ni marka! U isto vrijeme, gradovima u Republici Srpskoj i Hercegovini godišnje se daje od pet do čak 20 miliona maraka! “Naprimjer, Ugljevik primi pet i po miliona maraka godišnje, a njegova elektrana je dva i po puta manja od tuzlanske. U Hercegovini neke općine dobiju čak 20 miliona maraka, a mjeri se po kilovat satu proizvedene energije, te se plaća i po površini jezera. U Bosni, kada su u pitanju Tuzla i Kakanj, ništa! Mi smo tu jako oštećeni. U Hercegovini se plati za ugroženost riba. Dobro je, neka se plati, ali kod

Diskriminatorska politika Vlade Federacije

Općinske vlasti Tuzle još uvijek nisu dobile zvaničan odgovor od federalnog ministra finansija Vjekoslava Bevande kojem su prije nekoliko mjeseci predale inicijativu za preispitivanje Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH. Naime, nakon analiza, temeljito prezentiranih na sjednici gradskog vijeća, Tuzlaci su zatražili pravedniju preraspodjelu novca od PDV-a. “Jedan od uzroka nejednakosti u BiH jeste i povrat PDV-a. Taj porez se od svih uzima jednako, pa čak i od najsiromašnijih građana, a kada se vraća onda se vrati Sarajevskom kantonu po duplom koeficijentu, a ostalima po koeficijentu jedan. Taj zakon o pripadnosti javnih prihoda mora da se mijenja. On je diskriminatorski”, kazao je Imamović, koji je za ovakav zahtjev zaradio podršku poslanika u Skupštini TK. Planirano je da svi zajedno, nakon što se formira federalna vlast, ponovo zatraže preispitivanje “sarajevske privilegije”.
16

Sarajevo je privilegovano!

Raspodjela PDV-a

Tekst objavljen u magazinu DANI od 17.03.2011. godine nas se ne plati za ugroženost ljudi! Znači, plaća se u RS-u, u Hercegovini, samo se ne plaća u Tuzli i Kaknju. Zašto?”, pita načelnik općine Tuzla Jasmin Imamović, pokretač inicijative da buduća federalna Vlada izmijeni Zakon o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije, te da ga, ako je ikako moguće, uskladi sa onim u RS-u. Naime, takav Zakon u RS-u, donesen 2003, osigurava da općine koje imaju elektroenergetske objekte svaka tri mjeseca dobiju naknadu od Elektroprivrede tog entiteta. Tako Ugljevik, koji je za Tuzlu najbliži primjer, godišnje dobije pet i po miliona maraka, Gacko dobije oko šest miliona, Trebinje oko šest miliona, a Višegrad čak i do sedam miliona maraka. “Mi želimo onoliko prava koliko imaju građani Ugljevika u RS-u! Onda bi imali i više od devet miliona maraka godišnje”, tvrdi Imamović, dajući svoje viđenje diskriminatorskog odnosa dosadašnjih federalnih vlasti spram Tuzle i Kaknja. “Očigledno je federalna vlada namjerno htjela zakinuti i Tuzlu i Kakanj. Vjerovatno nas kažnjavaju zbog politike. Međutim, to se u osnovi svodi na diskriminaciju. Odluke dosadašnjih vlada, spram Tuzle i Kaknja, bile su diskriminatorske”, zaključio je Imamović napominjući da bi sa novih desetak miliona maraka, ukoliko buduća Vlada

Federacije usvoji njegovu inicijativu napravio svojevrstan ekonomski bum, a Tuzla boljim mjestom za život. Boljem životu za građane nada se i načelnik Kaknja Mensur Jašarspahić Suri, koji se priključio inicijativi tuzlanskog kolege. Jašarspahić tvrdi da je novca za Kakanj bilo do dolaska Mehe Obradovića na čelo Elektroprivrede BiH, koji je “zavrnuo slavinu”. “Prije rata je Termoelektrana Kakanj iz svojih prihoda finansirala kakanjski sport, a bilo je i projekata finansiranih od Elektroprivrede, poput izgradnje centralnog grijanja. To se smatralo vraćanjem Kaknju zbog korištenja zraka, zemlje, vode...”, prisjetio se Jašarspahić, koji je već treći mandat načelnik ove općine. Interesantno je da se Jašarspahić fokusirao na koncesiju od eksploatacije uglja sa područja Kaknja, ističući da bi samo od toga u budžetu mogao imati 600.000 do 700.000 maraka više! Međutim, pošto federalne vlasti nikada nisu donijele uredbu o naknadama za koncesije, novac nikada nije došao u lokalnu zajednicu. U isto vrijeme, apsurdno je što su federalni poslanici natjerali Kantone da svoj novac od koncesija podijele sa općinama, pri čemu su jasno poručili da pravila nisu obavezujuća za sve nivoe vlasti. “Nije mi jasno kako neki rudnici, poput Rudnika Banovići, općini plaćaju naknadu za koncesiju, a neki ne. Da li je ponovo riječ o diskriminaciji”, upitao se Jašarspahić, napominjući da u inicijativu Jasmina Imamovića treba uključiti i načelnike Breze, Zenice, Lukavca i drugih gradova koji na svom području imaju elektroenergetske objekte, a koji od Federacije BiH nemaju ni marku u vidu naknade za korištenje prirodnih resursa. Samo Kakanj, ukoliko bi se usvojili zakoni, dobio bi najmanje pet miliona maraka naknade, te bi općinski budžet, sa sadašnjih skoro 14 miliona, bio povećan na 20-ak miliona maraka. Načelnik Jašarspahić napominje da bi taj novac pomogao da svi građani žive bolje, a ne samo njih 700, koliko ih radi u elektroenergetskom sektoru. Jednostavnije rečeno, do boljeg života, odnosno miliona koji bi ga osigurali, vodi jedna odluka buduće Vlade. (A. Šećkanović)
broj 162, 01.04.2011.

KAKANJSKE NOVINE

OGLASI

BESPLATNI MALI OGLASI
Besplatne male oglase možete poslati sms porukom: 061/362-654 i na e-mail: kakanjske@gmail.com

• •

• VRŠIMO USLUGE RUČNOG MALTERISANJA KVALITETNO I POVOLJNO. Tel: 061-362609; • Prodajem pištolj 7,65 mm. Tel: 032-554-686 ili 062-663692; • Prodajem kaveze za koke nosilice i balirano sijeno. Tel: 063-855-160; • Prodajem kuću u Barama na parceli od 500 m2, može zamjena za stan ili poslovni prostor po dogovoru. Tel: 061-847-384; • Prodajem motokultivator marke Labin 14 ks, model 2007., original kardanska prikolica, malo korišten, ekstra stanje. Cijena 5.700 KM. Tel: 061-421-802; • Prodajem motokultivator marke Labin progres 14 ks sa orginal kardanskom prikolicom, plugom i frezom. Tel: 062-983-475; • Prodajem sjensku prikolicu

• •

za veliki traktor. Tel: 061297-572; Kupujem polovna garažna vrata 240x220. Tel: 062-330078; Pravim sve vrste namještaja tapaciranog, popravljam sve vrste starog namještaja i montiram sve vrste pločastog namještaja. Tel: 062944-747; Prodajem parcele za vikendice na Ponijerima (Jejice). Cijena 200 KM po kvadratu. Tel: 061-615-265; Prodajem poluopremljenu vikendicu na Ponijerima (Jejice) i 500 m2 prostora oko vikendice. Cijena 40.000 KM. Tel: 061-615-265; Mladi penzioner traži posao noćnog čuvara. Tel: 062-428999; Prodajem Peugeot 307 dizel 2,0 HDI, model 2005., 5 vrata, srebreni/metalik, tek uvezen, registrovan, full-lajn oprema. Cijena 11.990 KM. Tel: 061-492-811; Prodajem dva stola sa mermernom pločom i četiri stolice materijal drvo/koža. Tel:
Direktor - tel 032-557-180 Centrala/fax - 032-555-808 www.trgosped.com.ba e-mail: trgosped@bih.net.ba

Ako želite uspješno poslovanje na polju transporta, trgovine, izgradnje, proizvodnje betona i asfalta, nazovite prihvatljivog i povjerljivog poslovnog partnera
broj 162, 01.04.2011.

17

KAKANJSKE NOVINE

061-780-409; Audi A6 TDI 2,5 model 1996., 6 brzina, metalik/zeleni. Cijena 8.600 KM. Tel: 061-166610; Prodajem dvosoban stan u Kaknju 56,5 m2. Cijena 63.000 KM. Mušteriji za zamjenu u Bijeljini ili Banja Luci dajem 2.000 KM. Tel: 065611-573; Vrlo jeftino prodajem odlično očuvane kućne potrepštine: sobna fotelja nova, mikser sa posudom nov, mašinu električnu za meso i mašinu za orahe odlično očuvane, električni roštilj. Tel: 062938-438; Pokretna islamska knjižara nudi vam: serdžade, hamajlije, tespihe svih vrsta, ilmihale, audio i video kasete, suru „Bekaru“ na kasetama i CD-u, surme, mevlude, „Veliki tumač snova“, mirise, razne zbirke dova, privjeske, Kur’an na transkripciji – kućna dostava na području Kaknja. Tel: 061-750-142; „As Computers“ otkupljujemo polovne računare uz doplatu za nove. Tel: 061 – 838 – 943; Prodajem Jetu turbo dizel, model 1988., mala potrošnja, šiber, 4 vrata. Cijena 1.600 eura. Tel: 061-774933; Prodajem kvalitetnu pčelarsku opremu, kompletan sanduk sa podnjačom, tri tijela sa okvirima, hranilicu i poklopac opšiven limom. Cijena 80 KM. Tel: 061-421-802; Nudim kvalitetne instrukcije iz matematike i fizike za osnovnu i srednju školu te za sve tehničke fakultete (elektrotehnika, mašinstvo, građevina, šumarstvo, arhitektura i ostalo). Kontakt: 061 / 929 804.

ZABAVA

KAKANJSKE NOVINE 18

broj 162, 01.04.2011.

PZU “MGM APOTEKE“
Ulica A.Izetbegovića 63 Tel: 032 557-360; 557-361 Ulica 311. Lahke brigade bb Tel: 032 558-970
broj 162, 01.04.2011. 19 KAKANJSKE NOVINE

SPORT

Sedmica izvrsnih rezultata omladinskih kategorija
Sedmica koja je iza nas obilovala je sjajnim informacijama koje su se niskom redale jedne za drugom, a radi se o mladim naraštajima koji predstavljaju budućnost kakanjskog sporta. Prvo su juniori ekipe FK Rudar napravili sjajan posao u prvoj utakmici polufinala Kupa BIH za omladinske kategorije savladavši ekipu Zrinjskog iz Mostara rezultatom 2:1 na njihovom terenu. Sam početak susreta nije nagovještavao nešto ovako, pa su tako juniori Rudara u prvom poluvremenu gubili rezultatom 1:0. Kreatori preokreta su bili Kovač koji je poravnao rezultat početkom drugog poluvremena na 1:1 nakon sjajne akcije Čurića, a pobjedu u Mostaru donio je Šišić nakon asistencije Čehajića. Ova pobjeda dovela je juniore ekipe Rudara na korak do plasmana u finale juniorskog Kupa BIH gdje ovi uzrasti ekipe Rudara nisu bili već 10 godina. O kakvom se potencijalu juniora radi govore i činjenice da je ova ekipa juniora već dala nekoliko prvotimaca, prije svega Tomića, Merdića i Kovača, a na prijateljskoj utakmici između ekipe Hajduka i Rudara koja je završena 2:2, Belmin Čehajić, inače jedan od najtalentovanijih mladih igrača u Kaknju o kojem su naše novine pisale prije dvije godine, zapao je za oko Hajdukovih skauta koji su mu odmah ponudili ostanak u ekipi „bilih“. Uzvratni susret polufinala Kupa BIH održat će se u Kaknju 13. aprila, a očekuje se ogromna podrška domaće publike kako bi naše mlade nade ostvarile još jedan fantastičan rezultat. Još jedna dobra vijest dolazi iz mladih redova a tiče se OA Kakanj čiji su kadeti uzeli učešće na prvom Kupu FBIH za kadete. Naime, u nedjelju 27.03.2011. godine, u Brčkom je u organizaciji OK Jedinstvo održano prvo po redu Kup takmičenje za kade-

SPORTSKI PREGLED IZMEĐU DVA BROJA
Uređuje: Eldin Omeragić Foto: Mirsad Mujagić

Juniori FK Rudar na pragu plasmana u finale omladinskog Kupa BIH l Kadeti OA Kakanj osvajači prvog Kadetskog Kupa FBIH l Haris Mušija pozvan da predstavlja boje seniorske reprezentacije BIH na svjetskom prvenstvu u Koreji

Zajednička fotografija juniora FK Rudar i NK Hajduk Split nakon prijateljskog susreta ove godine
te, a na nivou FBIH. Na turniru su se trebali pojaviti tri premierligaške ekipe, te ekipa OA Kakanj. Na turniru su trebali učestvovati OK Jedinstvo kao domaćin, OK Lukavac, OK Kakanj, te OA Kakanj. Kadeti OK Kakanj nisu se pojavili na turniru u Brčkom, a nismo uspjeli doznati razlog njihovog nepojavljivanja na ovom turniru. Finalni turnir odigran je u sportskoj dvorani u Brčkom, a OA Kakanj je kroz polufinalnu utakmicu protiv ekipe OK Lukavac u kojoj su izabranici Nermina Begića slavili rezultatom 3:0 25-(14; 18; 18) izborila plasman u finale na megdan ekipi domaćina OK Jedinstvo. Kadetsku ekipu OK Jedinstvo vodio je nekadašnji trener OK Kakanj Edin Baković koji je u Brčkom zadužen za rad sa mladim selekcijama. U jednoj dobroj utakmici obe ekipe su pokazale da odbojka u BIH ima budućnost. Naši akademci bili su bolji rezultatom 3:1 te zasluženo osvojili titulu pobjednika, ostvarivši nad domaćinom veoma važnu pobjedu. Selektor kadetske reprezentacije BIH Ljubiša Ristić je predao medalje pobjednicima turnira, a u svoj notes je zapisao imena Belmina Begića, te Harisa Škulja. Pobjednički pehar kapitenu OA Kakanj Belminu Begiću uručio je predsjednik Odbojkaškog saveza FBIH Sead Hazibegović. Za kadete OA Kakanj nastupali su: Amer Krivokapa, Haris Škulj, Haris Goralija, Faik Helja, Irfan Mioč, Belmin Begić, Azrudin Delibašić, Armin Čeliković, Faris Alagić, Sanin Alagić, Hajrudin Sužanj i Amar Buza, trener ekipe Nermin Begić. Nakon ovog fantastičnog rezultata u upravu OA Kakanj stižu brojne pohvale sa svih strana. Pred samu pripremu ovog izdanja novina došla je i informacija da je Haris Mušija, jedan od najtalentovanijih sportista u borilačkim sportovima sa područja naše opštine pozvan za nastup na svjetskom seniorskom prvenstvu koje će se ove godine održati u Južnoj Koreji, što je još jedan dokaz da grad Kakanj ima mnogo potencijala i da će generacije koje dolaze donijeti mnogo dobrih vijesti, uspjeha i medalja u naš grad čime će postati najbolji ambasadori istog širom države, regiona, ali i svijeta. Ovom prilokom ekipa Kakanjskih novina čestita svim mladim nadama koji su ovaj mjesec učinili da se osjećamo ponosnim što živimo, radimo, i što smo porijeklom iz ovog grada. neigranje Merdića, Tomića, te Kape izvukli su dostojan poraz rezultatom 2:1. Nakon ovih utakmica u Kaknju su omladinci Rudara ugostili renomiranog protivnika ekipu Veleža. Kadeti iz kola u kolo primaju sve manje golova, ali ipak to nije utjeha za trenera Terzića jer su protiv Veleža na svom terenu primili 5 golova. Gostujuća momčad odigrala je jednu sjajnu utakmicu te deklasirala mlade nade Rudara rezultatom 5:0. Ipak, juniori Rudara pokazali su mnogo bolje lice te su u jednoj odličnoj utakmici savladali goste rezultatom 1:0, a pogodak za pobjedu postigao je Čehajić. Juniori ekipe Rudara ovom pobjedom nastavili su sa sjajnim igrama te time opravdali ulogu polufinaliste Kupa BIH. broj 162, 01.04.2011.

Omladinske lige BIH

6 utakmica, jedna pobjeda
Omladinci FK Rudar nastavili su sa prvenstvenim ogledima u okviru Omladinske Premier lige BIH. U prvoj utakmici proljetnog dijela ekipa Rudara ugostila je ekipu Željezničara. Kadeti ekipe Rudara pregaženi su od svojih vršnjaka rezultatom 7:0, dok je juniorska ekipa odigrala mnogo bolje, ali su na kraju ipak poraženi rezultatom 1:0. Ekipa Rudara u ovom susretu imala je mnogo prilika i bila kvalitetniji protivnik od ekipe Željezničara, ali ipak na putu ka povoljnijem rezultatu stajao je gostujući golman Hadžić koji je 20 KAKANJSKE NOVINE

branio izvrsno. Nakon utakmice sa Željezničarom ekipa Rudara gostovala je u Sarajevu gdje su odmjerili snage protiv ekipe FK Sarajevo. Izabranici Nazifa Terzića pretrpjeli su još jedan uvjerljiv poraz, a vršnjaci iz Sarajeva bili su bolji rezultatom 6:1. Ipak, ekipa Rudara nije bila bez šansi na ovom susretu, premda su u prvom poluvremenu imali nekoliko sjajnih prilika, te premda su imali jedanaesterac kojeg nije realizovao Crnović. Utješni pogodak djelo je Ahmetovića. Juniori su pak odigrali nešto bolje, iako oslabljeni za

SPORT

U proljetnom dijelu sezone ekipa Rudara neporažena
Nogometaši ekipe FK Rudar nastavili su sa dobrim igrama u okviru proljetnog dijela Prve lige FBIH. Nakon što su na otvaranju uspjeli da savladaju ekipu Radnika te da sa gostovanja u Konjicu donesu jedan bod, uz veoma dobru igru, nogometaši Rudara u naredne dvije utakmice koje su odigrane između dva broja uspjeli su ubilježiti još jednu pobjedu te jedan remi. Prva na rasporedu je bila utakmica proti ekipe Jedinstva na svom terenu. Pred oko 450 gledalaca, nogometaši Rudara odigrali su jednu sjajnu utakmicu te sa 4 gola u mreži ispratili do tada drugoplasiranu ekipu Jedinstva. Samo otvaranje susreta proteklo je u dominaciji ekipe Rudara. Već u 11. minuti Kubat koristi jednu grešku gostujućeg golmana te udarcem glavom šalje loptu u mrežu i postavlja rezultat na semaforu na 1:0. Ekipa Rudara nije se zadovoljila ovim vodstvom pa je i dalje napadala indisponirane goste. Već u 18. minuti ekipa Rudara imala je još jednu sjajnu priliku, ali je Kušljić promašio jednu izglednu priliku nakon što je šutirao Murić, a lopta se odbila do pomenutog Kušljića, ali je ovaj nije uspio pospremiti u mrežu. U 26. minuti ekipa Rudara imala je priliku da poveća rezultat na 2:0. Murić je nakon jednog proigravanja sjajno se snašao u kaznenom prostoru ali ga je domaći golman faulirao što je bilo dovoljno za najstrožiju kaznu. Kušljić je uzeo loptu, ali nije bio precizan sa bijele tačke

Nogometaši Rudara nastavili sa dobrim igrama

Tabela Prve lige FBIH

a njegov udarac promašio je okvir gola. U 32. minuti gosti su imali jednu dobru priliku ali je golman Rudara Šabić se odlično snašao te tako sačuvao svoju mrežu. Već u 35. minuti Goran Kušljić se iskupio za promašeni jedanaesterac te je nakon sjajnog prodora Koljenovića uspio da pogodi za 2:0. Do kraja poluvremena ekipa Rudara postigla je još jedan pogodak, a djelo je to jednog od boljih pojedinaca ovog susreta, Matovića. Matović je izveo jednu solo akciju te pogodio za 3:0 što je bio konačan rezultat prvog poluvremena. U drugom poluvremenu gosti nisu imali niti snage niti ambicije da pokušaju preokrenuti rezultat, a ekipa Rudara iskusno je čuvala loptu u svom posjedu. Iako je drugo poluvrijeme bilo lošije od prvog, na kraju je ekipa Rudara ipak povećala rezultat. Djelo je to Murića koji je na asistenciju Pavlovića u 86. minuti susreta postavio konačan rezultat na 4:0. Ekipa Rudara ovom je pobjedom pobjegla sa začelja tabele na 12. mjesto. Nakon ove utakmice uslijedilo je gostovanje u Živinicama protiv ekipe Slavena. Izabranici Slaviše Božičića u Živinice nisu otišli sa bijelom zastavom, naprotiv ekipa Rudara imala je i prilika da se sa tri boda vrati u Kakanj. Utakmica u Živinicama donijela je po dva perioda u kojem su dominirale ekipe. Ekipa Rudara bila je bolji protivnik

Nogometaši Rudara u proljetnom dijelu ne znaju za poraz

u prvom poluvremenu te je imala nekoliko izglednih prilika, a Murić i Kušljić su uspjeli da zadrmaju okvir, inače sjajnog golmana Baščelića koji već zadnje 4 utakmice protiv ekipe Rudara brani odlično. U drugom poluvremenu gosti su pokušali doći do tri boda ali je sada golman Rudara odlično branio tako da je susret završen miroljubivim rezultatom 0:0. Ekipa Rudara ovim remijem izvukla se iz zone ispadanja, tako da će već u narednom kolu, kada dočekuju ekipu Sašk Napretka imati priliku da dođu do 8. mjesta na prvenstvenoj tabeli. Vrijedi istaknuti i još jedan dobar potez uprave FK Rudar, naime nakon što smo prije dvije sezone pisali o preskupim kartama za utakmice Prve lige FBIH koje su tada iznosile 5 KM, a onda se polako počele smanjivati, za utakmicu sa Jedinstvom uprava je cijenu ulaznica spustila na 2 KM, što se odmah moglo primijetiti i po broju gledalaca na tribinama. Ekipa Rudara više nije kandidat za ispadanje, ali je domaća javnost fascinirana trenutnim igrama ali i formom ekipe Rudara pa se pitaju koji je domet ove momčadi. Ukoliko ona ostane na okupu u ovakvom formatu, te ukoliko uprava Rudara zadrži trenera Božičića za očekivati je da naredne sezone ekipa Rudara ponovo igra važnu ulogu u Prvoj ligi FBIH.

Nogometaši Mladosti iz Doboja vratili su se prvenstvenim obavezama u sklopu Druge lige FBIH grupe Centar. Do sada su odigrali dvije utakmice. Izabranici Mirnesa Buze na oba susreta bili su domaćini, a u sklopu drugog kola proljetnog dijela prvenstva bili su slobodni. Nakon pobjede na otvaranju prvenstva u Semizovcu protiv ekipe Ozrena, ekipa Mladosti je i na svom terenu uspjela da savlada ekipu Ozrena pri tome isprativši goste sa 4 pogotka u mreži. Pred oko 200-tinjak gledalaca ekipa Mladosti odigrala je jednu dobru utakmicu u kojoj se posebno istaknuo Hodžić koji je dva puta pogodio protivničku mrežu dok su po jedan pogodak postigli Čeliković te Bošnjak. Ekipa Mladosti u narednom kolu bila je slobodna, da bi pobroj 162, 01.04.2011.

I Ekipa Mladosti se vratila prvenstvenim obavezama

tom na svom terenu dočekali ekipu Bisera iz Sarajeva. U utakmici protiv Bisera, kojeg je sa klupe vodio nekadašnji igrač ekipe Rudara, te doskorašnji trener Sašk Napretka Fadil Hodžić, ekipa Mladosti došla je potpuno zasluženo do pobjede. Ekipa Mladosti bolje je otvorila susret, imala nekoliko izglednih prilika, ali je ipak utakmica bila neizvijesna do samog kraja. Ipak, golovima Bošnjaka te Piljuga Mladost je osvojila nova tri boda te tako ostala u gornjem domu prvenstvene ljestvice Druge lige FBIH. Trener Mirnes Buza može biti zadovoljan formom svoje ekipe koja u nastavku prvenstva dijeluje možda čak i bolje nego na početku, iako su u prvenstvenoj pauzi ostali bez nekoliko igrača. 21

KAKANJSKE NOVINE

SPORT

RK Kakanj u dva OK Kakanj u polufinalu Play derbi susreta offa protiv ekipe Radnika nadigrao svoje protivnike
Ekipa RK Kakanj iako je u nastavak prvenstvenog takmičenja ušla oslabljena za neigranje Velispahića, Roje, i Durakovića ipak nije pala u formi, i naprotiv u ekipi RK Kakanj počeli su se dokazivati neki novi igrači. Tako je ekipa RK Kakanj u proteklom periodu u dva derbi susreta nadigrala dva velika rivala i to na svom terenu. Nakon poraza od ekipe Čelika u Zenici, ekipa RK Kakanj na svom terenu dočekala je ekipu RK Maglaj. Pred oko 300 gledalaca na svom terenu ekipa RK Kakanj u jednoj kvalitetnoj utakmici bila je bolja od gostiju iz Maglaja rezultatom 20:18. U sjajnoj utakmici ekipa RK Kakanj bolje je otvorila susret te povela sa 6:2, ali su gosti ipak do kraja poluvremena uspjeli da utakmicu vrate u egal pa se na poluvrijeme otišlo rezultatom 10:10. Drugo poluvrijeme ponovo bolje otvara ekipa RK Kakanj, ali ipak gosti se ponovo vraćaju u susret serijom od 5:0 za poravnavanje rezultata na 16:16. Ipak, ekipa RK Kakanj na kraju stiže do zaslužene pobjede kojom su po prvi put u zadnja 4 ogleda ovih ekipa uspjeli da savladaju ekipu Maglaja. U ovoj utakmici na gol RK Kakanj vratio se Selmir Šeštović koji je nekoliko godina branio boje RK Željezničar. U ovom susretu najviše su se istaknuli Maslo, Sabljaković te Zaimović sa po 5 golova čime su postigli 3/4 golova svoje ekipe. U narednoj utakmici ekipa RK Kakanj gostovala je na tradicionalno neugodnom gostovanju u Tešnju kod ekipe Bosne, ali su ipak na krilima Masle, Zaimovića te Delića sjajnom igrom u drugom poluvremenu došli do pobjede od 27:25. Nakon toga na domaćem parketu ekipa RK Kakanj dočekala je ekipu RK Sana 7 iz Sanskog Mosta. Ekipa RK Kakanj u ovaj susret ušla je furiozno te je na poluvrijeme otišla rezultatom 22:6. Sjajnom igrom Zaimovića koji je postigao 12, te Sabljakovića sa 9, odnosno Kahvedžića sa 7 golova deklasirali su protivnika rezultatom 43:22. Ovom pobjedom izabranici Almira Amitovića ostali su na 4. mjestu prvenstvene ljestvice Prve lige BIH grupe Sjever.
Odbojkaši OK Kakanj nakon što su odigrali sezonu u kojoj su nakon prošle godine i u ovoj godini uspjeli da ubilježe omjer od 18 pobjeda, te nakon što su uspjeli po četvrti put da odbrane naslov osvajača Kupa BIH, pohode na odbranu i titule prvaka BIH. U polufinalu protivnik će im biti ekipa Radnika koja je kroz kvalifikacije uspjela da izbori nastup u polufinalnim ogledima. Ekipa OK Kakanj dakako je favorit i u ovom ogledu a izabranici Almira

OA Kakanj se približio ekipi Olova na samo jedan bod zaostatka
Odbojkaši Omladinske akademije Kakanj nastavili su sa pobjedama u sklopu prvenstvenih obaveza u Drugoj ligi FBIH, te se tako uspjeli primaći vodećoj ekipi Olova na samo 1 bod zaostatka. Odbojkaši Akademije su između dva broja na rasporedu imali tri kola. U prvom su na svom terenu u derbiju dočekali prvoplasiranu ekipu Olova. Pred oko 300 gledalaca u dvorani u Kaknju odbojkaši OA Kakanj odigrali su jednu sjajnu utakmicu te su rezultatom 3:1 nadigrali ekipu iz Olova. Naime, prevagu u ovom susretu donijela je izuzetna uigranost ekipe OA Kakanj, te veća želja za pobjedom. O kakvom se zapravo kolektivu radi dokazuje i činjenica da je

Begića već se polako mogu okrenuti ka utakmicama finala Play offa gdje će ih najvjerovatnije čekati ekipa OK Jedinstvo, koja će u okviru drugog polufinalnog ogleda dočekati ekipu Modriče. Iako imaju samo 7 kvalitetnih igrača u rosteru, Almir Begić ima kvalitetan sastav koji može doći do titule. Predvođeni Mustedanovićem, Aganovićem, te Salihovićem, ekipa OK Kakanj ponovo je noćna mora za sve protivnike.

u ovom susretu nastupilo svih 12 igrača kojima je Akademija raspolagala u ovom susretu. Nakon ove utakmice ekipa OA Kakanj gostovala je na Ilidži gdje je upisala još jednu pobjedu rezultatom 3:1. Nakon utakmice na Ilidži ekipa OA Kakanj trebala je biti domaćin ali je zbog istupanja ekipe Studenta iz Mostara ipak bila slobodna. Iako ističu da im plasman u Prvu ligu FBIH nije prioritet, ekipa OA Kakanj ima sjajnu priliku da dobrim igrama, te očekujući još jedan kiks ekipe Olova dođu do mjesta koje bi ih uvelo u ovo drugo po rangu odbojkaško takmičenje u BIH što bi bio sjajan uspjeh ekipe koja je oformljena tek ove sezone.

ŽOK Kakanj bilježi nove pobjede
Ekipa ŽOK Kakanj iz kola u kolo igra sve bolje te na terenu stoje odlično. To sve pokazuje da su ljudi koji su najzaslužniji za opstanak ovog kluba, te odvajanje od OK Kakanj, bili u pravu kada su se založili za ovu ekipu. Naime, odbojkašice ŽOK Kakanj između dva broja odigrale su tri susreta. Prvi je derbi koji smo pomenuli u prošlom broju a radi se o susretu protiv ekipe ŽOK Mladost. U susretu koji je odigran u Sarajevu, izabranice Halida Neimarlije su poražene rezultatom 3:2, ali su sa gostovanja iz Sarajeva ipak donijele jedan bod čime mogu biti zadovoljne. Ipak, ekipa ŽOK Kakanj mogla je donijeti i sva tri boda da nije bilo padova u igri, a to se odnosi na to da iz seta u set nisu bile promjenjivog raspoloženja tako da bi jedan set pregazile protivnika, a da bi već u narednom i same bile pregažene.

Porazom u Čitluku ekipa KK Kakanj preselila u niži rang
Ekipa KK Kakanj porazom u Čitluku spakovala je kofere za povratak u A1 ligu. Iako ih je poraz od -15 ostavljao u elitnom takmičenju košarkaši KK Kakanj izgubili su sa 111:86 tako da su u direktnom ogledu sa ekipom Brotnja bili lošiji te ispali iz Lige 13. Iako je početak prvenstva obećavao mnogo ekipa KK Kakanj na kraju sa 12 uzastopnih poraza morala je da spakuje kofere i vrati se u ligu koju su prošle sezone suvereno osvojili nanizavši 22 pobjede. Mnogo toga se dešavalo u i oko ekipe KK Ka-

Nakon utakmice u Sarajevu ekipa ŽOK Kakanj na svom je terenu dočekala ekipu ŽOK Napredak te su ih bez velike muke savladale rezultatom 3:0. Pred oko 150 gledalaca u dvorani u Kaknju odbojkašice ŽOK Kakanj pružile su sjajnu igru, a to se posebno odnosi na Saru Lepić, Alisu Hadžić, te Mirelu Lujnović koje su u ovom susretu bile noćna mora za gostujuće igračice. U ovoj utakmici domaća publika bila je svjedok povratka na parkete iskusne Mirnese Spahić koja će zasigurno biti od velike pomoći ovoj mladoj i neiskusnoj ekipi. Nakon utakmice protiv Napretka ekipa ŽOK Kakanj je gostovala u Zenici gdje je odmjerila snage protiv ekipe ŽOK Željezara Zenica, a ekipa ŽOK Kakanj bila je uspješnija rezultatom 3:0. Ekipa ŽOK Kakanj ovom je pobjedom zadržala treće mjesto na prvenstvenoj ljestvici.

kanj u periodu ove sezone, a stiče se utisak da niti sama uprava nije bila zadovoljna onim što se dešava u Ligi 13 tako da ispadanje u A1 ligu i nije toliko bolno za iste. Sve u svemu, stječe se utisak da Kakanj ne zaslužuje ovog premierligaša, jer niti grad ali niti publika nisu bili dovoljno zainteresovani da pomognu ekipi KK Kakanj u borbi za opstanak. Tako ćemo ekipu KK Kakanj u narednoj sezoni gledati na parketima A1 lige. O ovoj temi nešto opširnije analizirat ćemo u narednom broju.

KAKANJSKE NOVINE

22

broj 162, 01.04.2011.

SPORT

U subotu 26.03.2011. godine u Posušju je održano 9. državno prvenstvo BIH za seniore i seniorke u taekwondou. Na turniru su nastupile 32 ekipe sa oko 200 takmičara. TKD Nur je na ovom takmičenju nastupio sa tri takmičara, a dobili su dva državna prvaka. Naime, to su borci koji su inače reprezentativci BIH, a radi se o Harisu Mušiji koji je osvojio državno prvenstvo u kategoriji do 54 kilograma, te Asimu Mujiću u kategoriji do 74 kilograma. Ovaj uspjeh Harisu Mušiji obezbijedio je poziv da se priključi reprezentaciji BIH na svjetskom prvenstvu koje će se održati u Koreji od 27.04. do 07.05.2011. godine. Ipak, odlazak na ovo prvenstvo pomenuti Mušija morat će finansirati sam vlastitim sredstvima, jer reprezentacije BIH u borilačkim sportovima nemaju dovoljno finansija pa se nadamo da će Opština Kakanj, ali i svi lokalni privrednici pomoći ovom talen-

Nove medalje sa državnog prvenstva, te turnira u Sarajevu

Taekwondo klub Nur Kakanj

tiranom sportisti da prikupi sredstva dovoljna za odlazak na ovo prvenstvo. Još jedan sjajan nastup boraca taekwondo kluba “Nur” ubilježen je na međunarodnom turniru u Sarajevu. Naime, u subotu 19.03.2011. godine u Hadžićima je održano međunarodno taekwondo takmičenje za mlađe i starije kadete “Hadžići open 2011”. Na turniru je nastupilo 260 takmičara iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Učešće na ovom takmičenje uzeo je i kakanjski taekwondo klub “Nur” ostvarivši sjajan rezultat osvojivši 15 medalja i to 2 zlatne, 2 srebrene i 11 bronzanih medalja. Medalje su osvojili: Sumeja Fejzić te Mirzet Delibašić zlato. Šejla Vehab, te Amila Abaz srebro, dok su nosioci bronzanih medalja: Merjema Fejzić, Evelin Piljug, Anes Smaka, Narcis Omić, Mahir Škorić, Elma Čago, Adnan Haračić, Muhamed Ganibegović, Samed Mandžuka, Fatima Ademi, te Fatima Ibrahimspahić.

Na državnom prvenstvu u Posušju Taekwondo klub “Centar” iz Kaknja napravio je izuzetan rezultat osvojivši 5 medalja i to 3 zlatne i 2 bronzane medalje. Zlatne medalje i titulu prvaka države za 2011. godinu osvojili su Semir Imamović u kategoriji do 58 kg i Emina Jašarević u kategoriji do 62 kg, te Amar Kubat u formama. Bronzane medalje pripale su Veziru Mujagiću u kategoriji do 80 kg i Ajdinu Striki do 87 kg. Emina Jašare-

Taekwondo klub “Centar” napravio izuzetan rezultat osvojivši 5 medalja

Taekwondo klub “Centar” nastavljaju sa osvajanjem , medalja vić proglašena je za najbolju i žan već za dvije sedmice u najuspješniju seniorku. Tomislavgradu. Povodom veNaredni turnir bit će odr- likog uspjeha Taekwondo

kluba „Centar“ Kakanj na Trećem internacionalnom turniru koji se održao 27. februara 2011. godine u Bihaću, općinski načelnik Mensur Jašarspahić upriličio je prijem za predstavnike Kluba i takmičare. - Ovaj rezultat je samo jedan u nizu za ovaj klub, koji iz nastupa u nastup sve više napreduje u svim elementima ovoga olimpijskoga sporta koji itekako zauzima važno mjesto u sportu našega grada, kaže trener Denis Knežević. Az.S.

P.D. „RUDSTROJ“ d.d. Kakanj Ul. Rudarska br. 8.

2. Građevinska mašina – dizalica „PRAGA“ AD-080, godina proizvodnje 1980., neregistrovana;
broj 162, 01.04.2011.

P.D. „RUDSTROJ“ d.d. Kakanj

23

KAKANJSKE NOVINE

3. Kombinovano vozilo Furgon FORD „Courier“, godina proizvodnje 1992., ispravan, registrovan. Vozila se mogu pogledati u krugu firme svakim OGLAS radnim danom od 07,00 do 15,00 h. Ponude slati pismeno u zatvorenoj koverti na P.D. „RUDSTROJ“ d.d. Kakanj, oglašava prodaadresu P.D. „RUDSTROJ“ d.d. Kakanj, Ul. Rudarju osnovnih sredstava – motornih vozila i to: ska br. 8, sa naznakom „OGLAS ZA PRODAJU VOZILA“, najkasnije do petka 08.04.2011. godine. 1. Kamion „MERCEDES“ tip 809, godina proizvodnje 1990., ispravan, neregistrovan;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful