You are on page 1of 5

KERJA KURSUS PENDIDIKAN MORAL SPM 1229/2 FORMAT

:

1. MUKA DEPAN 2. ISI KANDUNGAN 3. TUGASAN HARIAN ( 8 ESEI) 4 . KERJA AMAL i.) MUKA DEPAN KERJA AMAL ii.) ISI KANDUNGAN iii.) PENGENALAN iv.) OBJEKTIF KERJA AMAL v.) PENGANJUR vi.) PERANAN SAYA ( penglibatan) vii.) PERJALANAN PROGRAM ( laporan aktiviti ) viii) PENUTUP / KESIMPULAN ( cadangan ) ix.) LAMPIRAN 4 keping gambar Salinan sijil / surat akuan yang telah disahkan benar

Aktiviti Tugasan Harian Markah Penuh Satu Tugasan Harian Bil Item Yang Dinilai Markah 1 Ada nilai yang sesuai (minimum 5 nilai) 5 2 Kefahaman tentang nilai 15 3 Penghayatan tentang nilai 15 4 Kesedaran 17 5 Pemikiran yang rasional dan pertimbangan Moral 20 6 Dikaitkan dengan isu-isu semasa 10 7 Tulisan tangan sendiri 5 8 Dibuat pada kertas A4 dengan kemas 5 9 Panjang karangan lebih kurang 250 patah perkataan 5 10 Lampiran (sumber bahan rujukan) 3 Jumlah 100 Aktiviti Kerja Amal Markah Penuh Satu Kerja Amal Bil Item Yang Dinilai Markah 1 Kefahaman tentang nilai 8 2 Penghayatan tentang nilai (kesan) 10 3 Pemikiran yang rasional dan pertimbangan moral 18 4 Dikaitkan dengan isu-isu semasa 10 5 Tulisan tangan sendiri 5 6 Dibuat pada kertas A4 5 7 Bahan Bukti disertakan 6 8 Tajuk kerja amal 5 9 Ada Matlamat 5 10 Ada objektif 5 11 Tarikh aktiviti dijalankan 5 12 Masa pelaksanaan aktiviti 5 13 Orang Yang Terlibat 5 14 Peranan Pelajar 5 15 Cadangan Pelajar 3 Jumlah 10

. memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam melaksanakan kerja Kursus Pendidikan Moral di peringkat SPM sebagai keperluan pensijilan. Menyedari dan menerima kepentingan keharmonian antara manusai dengan alam sekitar serta berusaha kea rah mengekalkannya. Menyedari kepentingan memelihara dan memulihara alam sekitar yang merupakan anugerah Tuhan yang tidak ternilai 4. 3. kemapanan alam sekitar . Contoh Objektif kerja amal Alam Sekitar :1. 3. dan nilai-nilai lain dalam kehidupan seharian. 2. Mengembangkan pemikiran yang matang berasaskan nilai moral dan rohani dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah 5. 4. Mempunyai iltizam untuk mengamalkan perlakuan yang bermoral secara adil dan altruistik selaras dengan nilai murni masyarakat Malaysia. Memahami dan menghayati nilai-nilai yang diperlukan untuk akhlak mulia 2. Memupuk dan mempraktikkan nilai-nilai murni seperti nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar.OBJEKTIF KERJA AMAL : 1. Lebih memahami dan mengetahui tentang tanggungjawab bersama mengekalkan keseimbangan alam sekeliling untuk kesejahteraan hidup 5. mencurahkan kasih dan sayang terhadap flora dan fauna. Meningkatkan persefahaman dan kerjasama bagi mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup dalam Negara Malaysia yang demokratik.

Mesyuarat = Panitia=20 Kedua. Ketua=20 Panitia.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN = LAKI-LAKI=20 METHODIST JALAN HANG JEBAT. Taklimat = ringkas=20 Kerja Kursus Pendidikan Moral SPM 2009. 50150 KUALA=20 LUMPUR JADUAL KERJA=20 PENTAKSIRAN KERJA KURSUS PENDIDIKAN MORAL SPM=20 2009 BULAN AKTIVITI FEBRUARI Pentaksiran=20 sahsiah APRIL JUN Pentaksiran=20 sahsiah Pentaksiran=20 sahsiah Guru-guru = menjalankan pentaksiran iltizam (memerikasa folio=20 pelajar) Memasukkan markah=20 secara =E2=80=98online=E2=80=99 ke Lembaga = Peperiksaan JULAI AWAL OGOS = PROSEDUR=20 KERJA KURSUS PENDIDIKAN=20 MORAL SPM 2009 BULAN AKTIVITI Penubuhan = Ahli=20 Jawatan Kuasa Penyelarasan Pentaksiran Sekolah. guru-guru tingkatan 4 &5 Pelajar = tingkatan 4=20 & 5 Januari=20 2009 Mac=20 2009 Taklimat = kepada=20 pelajar tingkatan 4 & 5 tentang Kerja . SASARAN Pentadbir.

Markah = dihantar=20 kepada Lembaga Peperiksaan secara = =E2=80=98online=E2=80=99. Laporan = Kerja Amal=20 & Guru-guru = Tugasan Harian dipulangkan tingkatan=20 kepada pelajar = untuk=20 4&5 =E2=80=98binding=E2=80=99. Semua = folio pelajar=20 tingkatan 5 disimpan dalam almari. Pelajar = tingkatan=20 4 .Kursus Pendidikan Moral = 2008=20 melalui guru masingmasing. Julai=20 2009 Markah = dihantar=20 kepada Pengetua untuk disahkan dan ditandatangani. Guru-guru = tingkatan=20 4&5 Akhir Mei = 2009 Penghantaran=20 laporan Kerja Pelajar = Amal Kekeluargaan dan Alam tingkatan=20 Sekitar serta Tugasan = Harian 5 3=20 & 4 kepada guru. Mei=20 2009 Taklimat = terperinci=20 Kerja Kursus Pendidikan moral SPM 2009. Penghantaran folio=20 Laporan Pelajar = Akhir Jun = Kerja Amal & Tugasan Harian tingkatan=20 2009 kepada = guru. Jun=20 tingkatan=20 2009 5 Perbincangan=20 susulan Kerja Kursus SPM 2009. Guru-guru = tingkatan=20 5 Awal Ogos = 2009 Ogos=20 2009 Guru-guru = tingkatan=20 5 Guru-guru = tingkatan=20 5 Bulan = terakhir=20 penghantaran laporan Kerja Amal Perkembangan Diri dan Alam Sekitar = serta=20 Tugas Awal = Oktober=20 Harian 1 & 2 kepada guru. 2009 Semua = fail pelajar=20 tingkatan 4 disimpan dalam almari. Awal Jun=20 2009 Taklimat = tentang=20 penyelarasan Kerja Kursus Pertengahan Guru-guru = SPM. 5 Penyelarasan markah=20 Kerja Kursus SPM.