You are on page 1of 4

Komendy systemu UNIX

Typowe wywołanie: komenda [opcje] [argumenty] • • • Z komenda zazwyczaj zwiazane sa: standardowe wejscie, ˛ ˛ ˛ ´ standardowe wyjscie i standardowe wyjscie diagnostyczne ´ ´ Komendy systemu UNIX zazwyczaj generuja bardzo zwiezłe ˛ ˛ wyjscie, dzieki czemu ... ´ ˛ ... bardzo łatwo współpracuja ze soba poprzez mechanizm ˛ ˛ potoków

opcje poprzedzane sa znakiem - (minus) i sa zazwyczaj jednoznakowe; ˛ ˛ czesto kilka opcji mozna łaczyc, np. ˛ ˙ ˛ ´
ls -a -l

ls -al

Czesto spotykane opcje: ˛ -a all -l long -v verbose -R recursive -f force -o plik plik wynikowy

argumenty to zazwyczaj nazwy plików Programy mozna zazwyczaj znalezc w katalogach: ˙ ´´ /bin /usr/bin /usr/local/bin ... Jezeli uzytkownik nie okresli katalogu, to system UNIX szuka plików ˙ ˙ ´ komend w katalogach, które tworza sciezke przeszukiwan (okreslona ˛ ´ ˙ ˛ ´ ´ ˛ przez administratora lub uzytkownika). ˙ PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/home/janek/bin:.

GID ´ zmiana grupy wyswietlenie nazwy uzytkownika ´ ˙ chwilowa zmiana uzytkownika ˙ lista zalogowanych uzytkowników ˙ informacje o uzytkowniku ˙ .Wybrane komendy systemu UNIX Katalogi cd mkdir rmdir dircmp pwd Pliki/katalogi cp mv rm ln cmp find zmiana katalogu roboczego utworzenie katalogu usuniecie katalogu ˛ porównanie katalogów wyswietlenie katalogu roboczego ´ kopiowanie plików przenoszenie/zmiana nazwy plików usuwanie plików tworzenie łaczników ˛ porównanie plików wyszukiwanie plików Atrybuty plików chmod zmiana praw dostepu ˛ chown zmiana własciciela ´ chgrp zmiana grupy touch zmiana daty umask maska praw dostepu dla nowych plików ˛ ls wyswietlenie zawartosci katalogu ´ ´ Uzytkownik ˙ id newgrp logname su who who am i finger wyswietlenie UID.

diff3 sort tr awk sed vi wyswietlenie poczatkowych wierszy ´ ˛ wyswietlenie koncowych wierszy ´ ´ wyswietlenie tekstu z podziałem na strony ´ łaczenie plików ˛ liczba znaków/słów/linii wyszukiwanie linii według zadanego wzorca porównanie plików sortowanie plików zamiana znaków (ciagów znaków) ˛ przetwarzanie wzorców edytor liniowy edytor ekranowy Komunikacja miedzy uzytkownikami ˛ ˙ write wypisanie informacji na ekranie zalogowanego uzytkownika ˙ wall wypisanie informacji na ekranach wszystkich zalogowanych uzytkowników ˙ mesg blokowanie/odblokowanie informacji od innych uzytkowników ˙ mail. less cat wc grep. elm poczta elektroniczna Archiwizacja.Pliki tekstowe head tail more. egrep diff. pg. kompresja tar compress gzip .

.Deskryptory plików i redirekcja Przy otwarciu pliku jego dane pamietane sa w tablicy plików.. 2>plik wejscie/wyjscie z pliku o danym deskryptorze ´ ´ komenda .. | prog3 . zmiana wyjscia diagnostycznego ´ komenda .. | prog2 .. >plik ..1 a.. wyjscie programu prog2 bedzie wejsciem prog3 itd. zmiana standardowego wyjscia ´ komenda . >> Przykłady: cat a. Nastepujace deskryptory sa zarezerwowane: ˛ ˛ ˛ 0 1 2 standardowe wejscie ´ standardowe wyjscie ´ standardowe wyjscie diagnostyczne ´ Przyporzadkowanie strumieni we/wy ˛ • • • • zmiana standardowego wejscia ´ komenda ..3 >a cat a4 >>a write <wiadomosc janek prog 1>wyniki 2>&1 Potok prog1 ....2 a.. <plik ... >&deskryptor .. ´ ˛ ´ . Indeks ˛ ˛ do tej tablicy jest deskryptorem pliku...... <&deskryptor ... Standardowe wyjscie programu prog1 bedzie standardowym wejsciem ˛ ´ programu prog2.