You are on page 1of 7

BATXILERGORAKO GEOGRAFIA PROGRAMA

Programa irakurri aurreko oharra: Selektibitate azterketaren prestakuntzarako aurkezten den programazio honek 13 gai eta 20 ariketa praktiko ditu. Selektibitate azterketan agertu daitezkeen gaiek eta ariketa praktikoek letra beltzez daude eta SELEKT laburdura daukate zenbakiaren atzetik. Gaiak Selektibitate azterketan aterako diren bezala adierazita daude. Selektibitate azterketan sartzeko gai izan daitekeen kontzeptu-zerrenda bat eransten da.

======== PROGRAMA
0 BLOKEA- SARRERA
0- Zer da Geografia? Geografia lantzeko prozedura nagusienak.

I BLOKEA: MARKO GEOPOLITIKOA
Gaia: - Europaren egitura geografikoa - Europako egitura geografikoa: lur-globoan duen kokapena eta zona-egoera (giza ikuspegitik eta ikuspegi fisikotik) - Europar Batasunaren ezaugarri nagusiak Ariketa praktikoak: 1go. ariketa. SELEKT: Espainiako mapa politikoa (Autonomia-erkidego eta Herrialdeen kokapena). 2. ariketa. SELEKT: Europar Batasunaren mapa politikoa (Lurraldeen eta beraien hiriburuen kokapena eta Europa Batasunerako sarrera data)

II. BLOKEA- INGURUNE NATURALA
-Gaia: Erliebea zehazten duten faktoreak. -Gaia: Iberiar Penintsulako historia geologikoa ( gai hau mapa litologikoaren iruzkinean aplikagarria izango da).

1

1go gaia SELEKT: Espainiako erliebe-unitate nagusiak. Selektibaterako galdera: - Espainiako erliebe-unitate nagusien sintesia. 2. Gaia SELEKT: Euskal Autonomia Erkidegoko erliebe-unitate nagusiak. Selektibaterako galdera: - Euskal Autonomia Erkidegoko erliebe-unitate nagusien sintesia. 3. Gaia SELEKT: Espainiako klima mota nagusiak (eta eremu klimatiko bakoitzari dagozkion landaretza motak). Selektibitaterako galdera: - Espainiako klima mota nagusien eta eremu klimatiko bakoitzari dagozkien landaretza mota desberdinen sintesia. 4. Gaia SELEKT: Euskal Autonomia Erkidegoko klima mota nagusiak (eta eremu klimatiko bakoitzari dagozkion landaretza motak). Selektibitaterako galdera: - Euskal Autonomia Erkidegoko klima mota nagusien eta eremu klimatiko bakoitzari dagozkien landaretza mota desberdinen sintesia. -Gaia: Uraren garrantzia, ur baliabideak, erabilerak eta uraren inguruko problematika. -Gaia: Ibai erregimen motak. -Gaia: Isurialde hidrografikoak eta Espainiako eta Euskal Autonomia Erkidegoko ibai nagusiak (gai hau eta aurrekoa 7. eta 8. ariketa praktikoen garapenerako baliagarriak suertatuko dira). Ariketa praktikoak: 3. ariketa. SELEKT: Espainiako mapa litologikoaren iruzkina. 4. ariketa. SELEKT: Espainiako erliebe-unitate nagusien kokapena mapa batean. Erliebe-unitate horiek nola elkartuta dauden azalduko duen idatzizko legenda egitea. 5. ariketa SELEKT: Euskal Autonomia Erkidegoko erliebe-unitate nagusien kokapena mapa batean. Erliebe-unitate horiek nola elkartuta dauden azalduko duen idatzizko legenda egitea. 6. ariketa SELEKT: Klimogramen eta dagozkien landaretza mota desberdinen iruzkina. 7. ariketa SELEKT: Espainiako ibai nagusien (ibaiadarrak ere), arro eta isurialde hidrografikoen kokapena mapa batean. 8. ariketa SELEKT: Euskal Autonomia Erkidegoko ibai nagusien eta isurialde hidrografikoen kokapena mapa batean.

2

III. BLOKEA: POPULAZIOA
5. Gaia SELEKT: Biztanleriaren banaketa eta lurraldez lurraldeko desorekak Espainian eta Euskal Autonomia Erkidegoan. Selektibaterako galderak: - Biztanleriaren banaketa eta lurraldez lurraldeko desorekak Espainian. - Biztanleriaren banaketa eta lurraldez lurraldeko desorekak Euskal Autonomia Erkidegoan. Gaia: Biztanleriaren berezko mugimendua Espainian eta Euskal Autonomia Erkidegoan. Erregimen demografikoak. 6. Gaia SELEKT: Migrazio mugimenduak Espainian (Euskal Autonomia Erkidegokoei arreta berezia eskainiz). Selektibaterako galderak: - Barne-Migrazio mugimenduak Espainian (Euskal Autonomia Erkidegokoei arreta berezia eskainiz). - Kanpo-Migrazio mugimenduak Espainian (Euskal Autonomia Erkidegokoei arreta berezia eskainiz). Gaia: Biztanleriaren banaketa sektore ekonomikoen arabera. Hirugarren sektore alderako joera. (tertziarizazio prozesua.) Ariketa praktikoak: 9. ariketa. SELEKT: Espainiako demografia-erregimenen bilakaeraren (1886 urtetik orain arte) 10. ariketa. SELEKT: Espainiako lurraldeetara etorritako atzerritarren ehunekoen maparen iruzkina. 11. ariketa. iruzkina. SELEKT: Espainiako edo/eta Euskal Autonomia Erkidegoko adin piramideen grafikoaren iruzkina

IV. BLOKEA: HIRI-SISTEMA
7. Gaia SELEKT: Espainiako hirigintza prozesuaren sintesia (industrializazio aurreko, industrializazio garaiko eta industrializazio osteko hiria). Selektibitaterako galderak: - Industrializazio aurreko hiria. - Industrializazio garaiko eta industrializazio osteko hiria. Gaia: Hiri-morfologia. (Hiriburu bakoitzeko planoaren iruzkina egiteko baliagarri suertatuko den gaia).

3

8. Gaia SELEKT: Hiri-egitura: alde zaharra, zabalgunea eta periferia. Selektibitaterako galdera: - Hiri-egitura: alde zaharra, zabalgunea eta periferia. Gaia: Espainiako eta Euskal Autonomia Erkidegoko hiri-sistema (Hiri-hierarkia mapen iruzkinerako baliagarria soilik). Ariketa praktikoak: 12. ariketa SELEKT: Hiriburu bakoitzeko idatzizko legenda egitea eta beraren iruzkina. 13. ariketa SELEKT: Espainiako hiri-hierarkia maparen iruzkina. 14. ariketa SELEKT: Euskal Autonomia Erkidegoko hiri-hierarkia maparen iruzkina. planoa (Selektibitate azterketan Lurralde hiri-sail eta sail-atalen mugaketa,

Historikoaren araberakoa izango da, bakoitzari berea):

V. BLOKEA: JARDUERA EKONOMIKOEN ERAGINA.
- Sarrera orokorra: baliabideen ustiaketa eredua eta beraien banaketa desberdina. Garapen jasangarria eta etxeko lanaren edo familia lanaren ekarpena gizarte ongizatera: kontzeptu hauen esanahia argitzea. (Ez da Selektibitateko gaia). 9. Gaia SELEKT: Nekazaritzarako, abeltzaintzarako eta basogintzarako espazioak Espainian. Selektibitaterako galderak: - Nekazaritzarako, abeltzaintzarako eta basogintzarako espazioak Espainia hezean. - Nekazaritzarako, abeltzaintzarako eta basogintzarako espazioak Espainia mediterraneo aldean. - Nekazaritzarako, abeltzaintzarako eta basogintzarako espazioak Espainia barnealdean. 10. Gaia SELEKT: Nekazaritzarako, Autonomia Erkidegoan. Selektibitaterako galderak: - Nekazaritzarako, abeltzaintzarako eta basogintzarako espazioak Euskal Autonomia Erkidegoko Atlantiko isurialdean. - Nekazaritzarako, abeltzaintzarako eta basogintzarako espazioak Euskal Autonomia Erkidegoko Mediterraneo isurialdean. Gaia: Nekazaritza Politika Bateratua. (P.A.C) Gaia: Arrantza. Europako Batasunaren kide izatearen berezitasunak eta horregatik eratorritako problematika. (Euskal Autonomia Erkidegoan azpisektore honek dituen ezaugarriei arreta berezia). abeltzaintzarako eta basogintzarako espazioak Euskal

4

Gaia:

Lehengaiak eta energia iturriak.

Industria

sektore nagusienak (ariketa praktikoetarako

baliagarria). Gaia: Espainiako industrializazio prozesuaren sintesia XIX. mende bukaeratik. 70. hamarkadako krisialdia eta industria berregituraketa Euskal Autonomia Erkidegoan.

11. Gaia SELEKT: Industria-espazioak Espainian: industria sektore nagusiak eta industriaren kokapena. Selektibitaterako galderak: - Espainiako Industria-sektore nagusiak. -Industriaren kokapena Espainian. 12. Gaia SELEKT: Industria-espazioak Euskal Autonomia Erkidegoan: industria sektore nagusiak eta industriaren kokapena. Selektibitaterako galderak: - Euskal Autonomia Erkidegoko industria-sektore nagusiak. -Industriaren kokapena Euskal Autonomia Erkidegoan. Gaia: Garraio eta komunikazio sareak. Euskal Autonomia Erkidegoko problematika espezifikoa (ariketa praktikoetarako baliagarria). 13. Gaia SELEKT: - Turismo espazioak Espainian eta Euskal Autonomia Erkidegoan. Selektibitaterako galderak: - Turismo-jardueraren bilakaera eta egungo garrantzia Espainian. - Turismo-jardueraren bilakaera eta egungo garrantzia Euskal Autonomia Erkidegoan. Ariketa praktikoak: 15. ariketa SELEKT: Espainiako nekazaritza-paisaien maparen iruzkina 16. ariketa SELEKT: Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-paisaien maparen iruzkina. 17. ariketa SELEKT: Espainiako industria eremuen eta industria-garapen ardatz potentzialen maparen iruzkina. 18. ariketa iruzkina. 19. ariketa SELEKT: Espainiako errepide-sare maparen iruzkina. 20. ariketa SELEKT: Espainiako trenbide-sare maparen iruzkina. SELEKT: Euskal Autonomia Erkidegoko industria-enplegu dentsitate maparen

Kontzeptuen zerrenda (Denak ere Selektibitaterako azterketan sartzekoak izan daitezke) I.go Blokea: Erromako Ituna Europar Batasuna
5

Autonomia-erkidego II. Blokea: Mendigune zahar Tolestura-mendikate Arro sedimentario Desertifikazio/Basamortutze Modelatu karstiko/Erliebe karstiko Arro hidrografiko Uren muga-lerro/Uren banalerro Landaredi potentzial Ekintza-gune (antizikloi eta depresio (borraska) III. Blokea: Zentsu-Errolda Populazio dentsitate Biztanleriaren benetako hazkunde Trantsizio demografiko Bizi-itxaropen Biztanleriaren zahartze Migrazio-saldo Nekazaritza-exodo Biztanleria aktibo IV. Blokea: Alde zahar Zabalgune CBD Hiri-hierarkia Metropoli-inguru Konurbazio Urbanizazio barreiatua Pendulu-mugimenduak Hiri-Antolamenduko Plan Orokor V. Blokea: Nekazaritza intentsibo Nekazaritza estentsibo Abeltzaintza intentsibo Abeltzaintza estentsibo Nekazaritza-ustiapena Nekazaritza-paisaia NBP (Nekazaritza Politika Bateratu) Industria deslokalizazio Goi-teknologiako industria Tertziarizazio Garapen iraunkor Garraio-azpiegiturak

6

2011ko urtarrila

7