You are on page 1of 3

Rancangan Pengajaran Harian Kemahiran Hidup

Kelas Bilangan Pelajar Mata Pelajaran Tajuk Tarikh Masa Pengetahuan Sedia ada

: Tahun 4 : 40 orang : Kemahiran Hidup : Merancang dan menyediakan jualan : 25. Mei. 2010 : 10.00-11.00 pagi : Pelajar telah mengetahui maksud perancangan untuk menyediakan jualan.

Hasil Pembelajaran

: Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 1. Mengenal pasti cara mendapatkan modal. 2. Menyediakan maklumat barang jualan. 3. Membuat rancangan jualan. 4. Menyediakan jadul kerja.

Bahan / Sumber Pengajaran KBKK

: Gambar video, media iklan, buku teks, LCD dan computer. : 1. Mencirikan. 2. Menjana idea.

Niali-nilai murni Srategi Langkah / Masa Set induksi (5 minit ) Isi Pelajaran Pengenalan kepada merancang untuk menyediakan perniagaan

: Kejujuran, bertanggungjawab dan rajin berusaha. : Direktif, koperatif. Aktiviti 1. Guru menayangkan gambar video cerita tayangan filem lama yang menunjukkan gambar orang berjual beli di pasar. 2. Filem tersebut diiringi dengan KBKK : Membuat Catatan BBM : Video kamera, muzik

Cara-cara bagaimana menyediakan barang jualan. Langkah 2 ( 10 minit ) Ciri-ciri perancangan 1. Guru mengaitkan rakaman video dengan tajuk pengajaran hari ini. inferens. 3. ³ Merancang dan menyediakan jualan´ Langkah 1 ( 10 minit ) Maksud ³perancangan dalam menyediakan jualan´ Tujuan perancangan 1. Wakil setiap kumpulan diminta membentangkan hasil kerja masing-masing di hadapan kelas. 3. 3. 2. Guru membimbing pelajar menyiapkan perancangan. membuat gambaran . Setiap kumpulan menyediakan latihan menetapkan harga jualan. Murid dibahagikan kepada 8 kumpulan. Guru membuat rumusan bagi semua kumpulan. Guru bersoaljawab dengan murid tentang maksud µperancangan¶ dan µtujuan perancangan¶. Modal Barang Kuantiti Pembekal Cara jualan lokasi Langkah 4 ( 20 minit ) Ciri-ciri perancangan 1.family store. Guru menayangkan gambar beberapa pelan strategi. Murid di beri tugas menentukan tujuan membungkus barang. 2. Setiap kumpulan dimiinta menjawab soalan yang dikemukakan. 2. menjana idea Power point LCD computer KBKK : Mengingat kembali Menyukat Menimbang Daya tarikan Keselamatan Membeza dengan barangan lain Langkah 3 ( 10 minit ) Faktor pemilihan pelan perancangan 1. 3. Guru menerangkan perkara yang perlu dibuat semasa membuat perancangan. 2.jusco.unsur kecindan dari watak-watak yang dimainkan dalam tayangan tersebut. KBKK : Menyusun mengikut keutamaan. BBM gambargambar kedai tesco.

Penutup ( 5 minit ) Rumusan : a. Guru membuat rumusan berkaitan pelajaran hari ini. Guru memberikan biskut kepada semua palajar sebagai ganjaran. 3. Membuat ramalan . Guru memuji murid kerana memberi tumpuan semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. 2. Sosial 1. Kognitif b. mental.