UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Litere CATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47 Nr.

telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢELE LIMBAJULUI ŞI COMUNICĂRII A.
Anul de studiu Nr. ore

Locul disciplinei în planul de învăţământ:
Total ore C 28 S 28 Forme de verificare Sem. I E Sem. II Nr. credite Sem. I 8 Sem. II Cod disciplină UGL J 0I,01

Anul Sem. I Sem. II C S C S 2 2 -

       

B. Obiectivele disciplinei: formarea unei imagini ştiinţifice asupra limbii ca mijloc de comunicare, a semnificaţiei sale pentru individualitatea şi pentru colectivitatea umană disocierea şi definirea diverselor forme de comunicare proiectarea unor perspective teoretice diferite asupra noţiunii de comunicare asumarea conştientă a statutului de interdisciplinaritate al ştiinţelor comunicări formarea unui vocabular de specialitate formarea deprinderilor de utilizare conştientă a limbajelor de orice tip dezvoltarea capacităţii de a aplica eficient cunoştinţele în domeniul comunicaţional dezvoltarea gândirii strategice şi analitice în domeniul comunicaţional C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, simularea de situaţii, metode de lucru în grup, individual şi frontal, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul documentelor curriculare şi al bibliografiei. D. Forme şi metode de evaluare: testare finală (70%), activitatea de seminar (15%), teme de casă, referate (15%) E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

I. Introducere (1 curs – 2 ore):  Obiectul cursului, delimitarea domeniului, clarificări terminologice, concepte fundamentale  Noţiunea de comunicare şi avatarurile ei. Variabile implicate şi condiţionări ale fenomenului  Definiţii ale comunicării.  Axiomele Şcolii de la Palo Alto II. Limbaj şi comunicare (1 curs – 2 ore):

 Limbaj – limbă – vorbire.  Teorii asupra originii limbajului uman  Etape ale dezvoltarii comunicarii umane III. Factorii constitutivi ai procesului de comunicare (1 curs – 2 ore):  Emiţătorul  Receptorul  Codul  Mesajul  Canalul  Contextul IV. Funcţiile limbajului (1 curs – 2 ore):  Funcţia de comunicare  Funcţia de denumire  Funcţia expresivă  Funcţiile limbajului conforma schemei lui Jakobson V. Limba – sistem de semne (2 cursuri – 4 ore):  Semnul. Clasificarea semnelor  Semnul lingvistic : accepţii, funcţii, atribute  Coduri de semne VI.Teorii (modele) ale comunicării (1 curs – 2 ore):  Modelul lui Shannon şi Weaver  Modelul lui Gerbner  Modelul lui Lasswell  Modelul lui Newcomb  Modelul lui Westley şi MacLean  Modelul lui Jakobson F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: Ce este comunicarea umană. Definiţii ale comunicării. Schema generală a comunicării (1 seminar – 2 ore) Limbaj – limbă – vorbire (1 seminar – 2 ore) Funcţiile limbajului – aplicaţii pe texte şi situaţii de comunicare (1 seminar – 2 ore) Limba – sistem de semne. Semnul lingvistic – atribute (1 seminar – 2 ore) Sisteme de comunicare umană (1 seminar – 2 ore) Nevoia de comunicare – studii de caz (1 seminar – 2 ore) Comunicarea reală vs. Comunicarea virtuală – studii de caz (1 seminar – 2 ore) G. Bibliografie de elaborare a cursului 1. Bougnoux, Daniel. Introducere în ştiinţele comunicării, Iaşi, Polirom, 2000

2. Cuilenberg, JJ, Scholten, O, Ştiinţa comunicării, Editura Humanitas, Bucureşti, (1998) 3. Dinu, Mihai, Comunicarea, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1997 4. Fiske, John, Introducere în ştiinţele comunicării, Polirom, Iaşi, 2003. 5. Haineş, Ion. Introducere în teoria comunicării, Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de mâine”, 1998 6. Iacob, Luminita, Comunicarea - forţa „gravitaţională" a câmpului social , în „Comunicarea în câmpul social", Universitatea "Al. I. Cuza", Iasi, 1997 7. Mattelart, A, Mattelart, M., Istoria teoriilor comunicării, Editura Polirom, Iaşi 8. McQuail, Denis, Comunicarea, Iaşi, Institutul European, 1999 9. Miege, B, Societatea cucerita de comunicare, Editura Polirom, Iasi, 2000 10. O’Sullivan, T., Hartley, J., Saunders, D. , Montgomery, M.mm Fiske, J., Concepte fundamentale în ştiintele comunicării şi studiile culturale, Editura Polirom, Iaşi, 2001

1973 H. 2003. Introducere în teoria comunicării. Nicki. Stanton. (1998) 3. Vasile. 1999 7. Bucureşti. 1995 14. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 1. Lucia. Pârvu. Mihai. Editura Ştiinţifică. 2000 2. Tran. Editura Fundaţiei „România de mâine”. Editura Fundatiei Culturale Române. 1973 Data aprobării programei analitice în catedră: Septembrie 2010 (Semnătura) Şef de catedră Prof. Bucureşti. 1997 4. Tehnici de comunicare. Vasile. 1999 9. Stanton. Tehnici de comunicare. Tonoiu. Sisteme de comunicare umană. Comunicarea. univ. Haineş. Bucureşti. Omul dialogal. Editura Print. Filozofia comunicării. Editura Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”. Introducere în ştiinţele comunicării. Bucureşti. Polirom. Wald. Sisteme de comunicare umană. 2000 12. Deni. JJ. McQuail.11. Comunicarea. Doiniţa MILEA . Dinu. Vasile. Bucureşti. Ion. 1999 15. Daniel. Introducere în ştiinţele comunicării. Editura Print. Iaşi. John. Ştiinţa comunicării. Iaşi. O. 1995 8. Polirom. Ilie. Editura Societatea de Ştiinţă şi Tehnică. Wald. 1998 6. Tran. Iaşi. Editura Humanitas. Fiske. Nicki. 5. Comunicarea. dr. Lucia. Scholten. Bucureşti. Institutul European. Comunicarea. Bougnoux. Cuilenberg. 1995 13. Editura Societatea de Ştiinţă şi Tehnică.

caracterizarea rolului de consumator de mesaje transmise prin mass-media. D. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Litere CATEDRA DE LITERATURĂ.Nr. ore Anul I Sem. I Sem. Domnească nr. proiectarea unui comportament raţional al consumatorului de mesaje. (12 ore) . explicaţia. studiul bibliografiei.Tipuri de mesaje în presa scrisă ( 4 ore) . E. metode de lucru în grup. 47 telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Introducere în sistemul mass-media A.mesajul transmis prin mass-media. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: . ( 4 ore) . Obiectivele disciplinei: . ateliere de lucru. conversaţia euristică. II E Nr.Consumatorul de mesaje transmise prin mass-media.Comportamentul consumatorului de informaţie ( 2 ore) -Cazuri de manipulare (4 ore) .publicitatea. Forme şi metode de evaluare: evaluari în cursul semestrului prin metode orale. II C S C S 1 1 2 1 Total ore C 42 S 28 Forme de verificare Sem. . I Sem. probe practice şi teme. . (4 ore) .manipularea prin mass-media. funcţiile mediilor. str.Impactul audio-vizualului asupra receptorului ( 2 ore) .02 B. dezbaterea.Mesajul persuasiv în publicitate ( 2ore) -Campanii publicitare ( 6 ore) . problematizarea.minoritãţi în mass-media. 0I II. I Sem. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi.Mass-media şi formele de comunicare. impactul mediilor.Cunoaşterea conţinuturilor teoretice actuale ale disciplinei.Formarea unei concepţii sistemice asupra raporturilor dintre sistemul mass-media european şi cel românesc C.Utilizarea adecvată a conceptelor operaţionale specifice disciplinei. individual şi frontal. ( 4 ore) . II 4 Cod disciplină UGL J. (12 ore) . (4 ore) . credite Sem.ziaristul şi rolul lui în societate ( 2 ore) F. formele mediilor. Metode de predare – învăţare: prelegerea. metode de dezvoltare a gândirii critice. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: . dinamica mediilor şi manifestarea culturalã a societãţii.

Ion Drăgan . univ. Nemira. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.Angela Teşileanu. 1999 . Bucureşti. Sociologia mass-media. dr.Doru Silviu Luminosu. Dorina Chiriţescu –Mass-media şi educaţia civică.David Randall . 1998 H. All. Ed. Sociologia opiniei publice. Bucureşti.Mihai Coman. Bucureşti. Jurnalistul universal.1997 .-Minoritati.Paradigme ale comunicării de masă. 1996 . Bibliografie de elaborare a cursului . Didactică şi Pedagogică. .Patrice Flichy.O istorie a comunicării moderne. Introducere în sistemul mass-media. stereotipuri. Timişoara. Amarcord. Relaţii publice – tehnici de comunicare cu presa.Bogdan Ficeac. Doiniţa MILEA 1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. Ed. Polirom. Bucureşti. Şansa. 1995 . Iaşi. Iaşi. 1998 . Polirom. 1999 .Ed. Sigma. Ed. Ed. Ghid metodic.Cristina Coman . Polirom. Libertate şi comunicare în lumea presei.Ştefan Buzărnescu . 1999 . 1999 Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 (Semnătura) Director departament / Şef catedră Prof. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 Lucian Vasile Szabo. Ed. Tehnici de manipulare. 1999 . Ed. Iaşi. PUR. Timişoara. Bucureşti. reactii in presa ( 4 ore) -Formatorii de opinie si publicul lor ( 4 ore) G.

ateliere de lucru. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. explicaţia. II C S C S 1 1 Total ore C 14 S 14 Forme de verificare Sem. Metode de predare – învăţare: prelegerea. Comunicare si limbaj ( 2 ore) . I Sem. problematizarea.Receptionarea mesajelor .Ritual si comunicare .Cunoaşterea conţinuturilor teoretice actuale ale disciplinei. Domnească nr. ore Anul I Sem. individual şi frontal.Comunicare si teoria informatiei (2 ore) . . Transmiterea informatiei ( 2 ore) . 47 telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Sociopsihologia comunicării A.Utilizarea adecvată a conceptelor operaţionale specifice disciplinei. . I Sem.Sens si informatie 2. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Litere CATEDRA DE LITERATURĂ. Comunicarea de grup ( 2 ore) Marimea grupului . Forme şi metode de evaluare: evaluari în cursul semestrului prin metode orale.0 II.Nr.Formarea unei concepţii sistemice asupra raporturilor dintre istoria sociologiei şi cea a sociopsihologiei. E. studiul bibliografiei.Ascultarea . conversaţia euristică.Concordante-discordante intre comunicarea verbala si cea nonverbala 3.Comportamentul non-verbal .Denotatie si conotatie 4. Obiectivele disciplinei: . Comunicarea non-verbala ( 2 ore) . credite Sem. I Sem. C. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 1.Limbaj si norme sociale . . probe practice şi teme. metode de lucru în grup.Procesul comunicarii . dezbaterea.Disonanta cognitiva 5. D. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. metode de dezvoltare a gândirii critice.Comunicarea in lumea animala . II E Nr.Simbolismul social si cultural . II 4 Cod disciplină UGL J. 03 B. str.

3.Grupul de brainstorming ( 2 ore) . (coord. Editeur Armand Colin. univ. Ed.Normalitatea . Editura Tritonic. 1992 H. Antropologia culturala.Psihodrama – sociodrama ( 2 ore) G. Bucureşti. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. Verbal Behavior. Gustave. Universitara. Bibliografie de elaborare a cursului Stanton. Bucuresti. 258-434) BONDREA.Constrangeri organizationale 6. Le geste et la parole. 2001 (p.. Aurelian. Bucureşti..Inovarea ( 2 ore) . Ed.Comunicare si devianta . Neagu.Conformismul 7.Conducerea intrunirilor ( 2 ore) . Psihologia Maselor. 14-94 si 242-253) Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 Şef catedră: Prof. 1994 Boudon. Gilles & Guittet. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 IONESCU. Paris. 1965 Levy-Strauss. F. 4e édition. 1889-1999.Functiile mesajului ( 2 ore) -Feed-back-ul ( 2 ore) . Revista. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: .Structura afectiva a grupului ( 2 ore) . Comunicarea. Paris. R. 1973 Skinner. 1957 Le Bon. Anima. PUF. La dynamique des communicatons dans les groupes. Serge. Albin Michel. pag.Retelele de comunicatii . Sociologia opiniei publice şi a mass-media. B. Tratat de sociologie. Andre. 1990 Moscovici. tome I : Technique et langage . 2003 Leroy-Gourhan. dr. . Editura Niculescu. Iaşi. Ed. Bucureşti. Polirom. Tehnici de formare in comunicare ( 2 ore) . 1997 (p. Interactiune si influenta ( 2 ore) . Ştiinţifică şi Tehnică. Bucuresti. Editura Fundaţiei România de mâine.Grupul de diagnostic F.). Nicki. 1995 Amado. Claude. 1999 (cap. Doiniţa MILEA 1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. André. Agentiile de presa din Romania. Psihologia socială sau maşina de fabricat zei. Angrosişti în piaţa informaţiei. tome II La mémoire et les rythmes. Carmen. 7-107) UDROIU.

LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. Obiectivele disciplinei: . . studiul bibliografiei.Formarea unei concepţii sistematice asupra raporturilor dintre evoluţia ideilor. problematizarea. din perspectivă lingvistică. socio-cultural. metode de lucru în grup. C. explicaţia. şi posibilitatea aplicării lor în cadrul spaţiului cultural românesc. V V Sem. metode de dezvoltare a gândirii critice. I C S 1 Anul I Sem.text-context-intertext (contextul spaţial.componenta lingvistică şi cea extralingvistică . individual şi frontal.perspectiva lingvistică vs. . 47 telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Tehnici de redactare în presa scrisă A.perspective clasice asupra definirii textului .II. dezbaterea.Nr. ore Sem. Conţinutul seminarului/ număr de ore pentru fiecare temă: 1. temporal. E. . Metode de predare – învăţare: prelegerea.Interpretarea fenomenelor textuale în raport cu circulaţia formulelor moderne – utilizarea unor materiale / instrumente auxiliare necesare analizei şi comparaţiei (cărţi ştiinţifice de referinţă pentru domeniile menţionate.Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor operaţionale în studiul elaborării unui text. . conversaţia euristică.Cunoaşterea noţiunilor definitorii pentru configurarea direcţiilor generale în evoluţia noţiunii de „produs mediatic”.04 Cod disciplină B. credite Sem. evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise.diferenţierea text.Delimitarea perspectivei literare (filologice) de cea lingvistice asupra noţiunii discutate. D. I 3 Sem.discurs . II 3 UGL J 0I. Domnească nr. perspectiva literară asupra textului . UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Litere CATEDRA DE LITERATURĂ. . Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 30%) prin metode orale. documentare video pe teme din domeniul lingvistic şi cel filologic). ateliere de lucru. . . . Posibilităţi de definire a produsului mediatic ca text (6 ore) . II C S 2 Total ore C S 42 Forme de verificare Sem. str. . probe practice şi teme de casă (referat / eseu pe o temă la alegere din tematica disciplinei). în plan general. VI V Nr.Identificarea elementelor de continuitate / discontinuitate în raporturile dintre perspectiva clasică şi cea modernă asupra teoriei comunicării. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr.

1998. Bucureşti. p. 2000 . elipsă. . Jean-Louis.. V. P. Textualitatea (6 ore) . Ed. retoric (12 ore) ...relaţia grup nominal-grup verbal . Academiei. Bucureşti. Univers. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. . Houdebine. 18-69). H.1. . 1980. 3. Ştiinţa textului şi analiza de text. Institutul European. 1983. 1985.. Seuil. . interviu. Bucureşti. Poblemele structurării textului în Pentru o teorie a textului – antologie 1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. Jean-Louis.. J. perspectiva funcţională a propoziţiei. 1953. nr. intonaţie) 4. . 73-81. Humanitas. semantic. Paris. Figurile limbajului. Drăgan. Bucureşti... 14-17. Cercetare preliminară a noţiunii de text în Pentru o teorie a textului – antologie “Tel-Quel”. L. P. Iaşi.politeţea pozitivă / negativă . Cercetare preliminară a noţiunii de text în Pentru o teorie a textului – antologie “Tel-Quel”.. Tensiunea textului şi intertextualitatea în SCL 1985. Hachette. . 1999. 1977. parafrază. Realizarea textualităţii pe diverse dimensiuni : sintactic. coeziune. Univers. Charaudeau. – Ştire. Plett. Le degré zéro de l’écriture. nr 1.caracteristici gramaticale (grupul nominal vs. Bucureşti. – Coerenţă. Bucureşti. Corectitudine şi greşeală. împrumuturi lexicale. J.). . reportaj. Mihăilă. D. Mariana. Comunicarea de masă şi spaţiul public în perioada de tranziţie. G. 43-51. proforme. paralelism. Boyer. .acte ilocuţionare. Kristeva.caracteristici lingvistice ale textului românesc (cuvinte nou-formate.coeziune (recurenţă.figuri 5. Textul şi interpretul.. Titlul. calcuri lingvistice) . McQuail. Comunicarea. Institutul European. 1993.argumentarea . Rodica. rolul elipsei. Univers. – Editorial. Fontanier. Univers. Univers. Kristeva.preferinţa limbii române pentru jocurile de cuvinte . 1999. Bucureşti.umorul. deictice (2 ore) 6. Comunicarea mediatică. Bucureşti. Neţ.. Condiţiile de existenţă (4 ore) . Iaşi. Discursul politic şi sloganul publicitar în LL. grupul verbal. J. Houdebine.F. Poblemele structurării textului în Pentru o teorie a textului – antologie “Tel-Quel”. topica) . P. 1977. 3-4. Bucureşti. H. pragmatic. 1985.2. 1992. . R. Univers. G. 1980.. Figurile limbajului. Bibliografie de elaborare a cursului: Barthes. recenzie (6 ore) F. Univers.. conotaţii). nr. metatext şi intertext în SCL.. p. Grammaire du sens et de l’expression. Ioan (coord. Guţu –Romalo. p. 1980 (p. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 Fontanier. Paris. Groza. Lochard. Ed. ancheta (6 ore) 7. Starobinski.coerenţă (jocuri de cuvinte.

1985. Bucureşti. Univers. 73-81. 1980 (p.“Tel-Quel”. 43-51. 1985. Rodica. Univers. Mihăilă. Bucureşti. Univers. metatext şi intertext în SCL. 134-281). Tensiunea textului şi intertextualitatea în SCL 1985. J. Mariana. Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 (Semnătura) Director departament / Şef catedră Prof. Neţ. Titlul.. p.1. Textul şi interpretul. Bucureşti. p. Doiniţa MILEA . H. dr. nr. univ. nr 1. Plett.. Starobinski. 1983.F. Ştiinţa textului şi analiza de text.

E. Prelucrarea ei ( 2 ore) . 1998 . vol. III Sem. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi.Tratarea subiectelor ( 4 ore) . Metode de predare – învăţare: prelegerea. IV C S C S 3 Total ore C S 42 Forme de verificare Sem. dezbaterea. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 30%) prin metode orale. C.Autonomie şi ideologie in relatare ( 4 ore) . D.Relatarea (4 ore) . ed. RANDALL. Editura Polirom.Informaţia si societatea ( 4 ore) . II UGL J 0I. Domnească nr. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: . Stimularea interesului corectitudinea colectării informaţiei. David-Jurnalistul universal –ghid practic pentru presa scrisă. I 3 Sem. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Litere CATEDRA DE LITERATURĂ.Valorile informaţiei ( 6 ore) F. explicaţia. Iasi.Identificarea audienţei ( 4 ore) . individual şi frontal. Mihai –Manual de jurnalism. problematizarea. conversaţia euristică. genuri jurnalistice. Obiectivele disciplinei: Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului COMAN. Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei. I V Sem. str. .Nr. 2. evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise. metode de dezvoltare a gândirii critice.Realitatea vs.Cum alegem subiectele ( 6 ore) . 47 telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Tehnici de colectare a informatiei A. probe practice şi teme de casă (semestrul I – referat / eseu pe o temă la alegere din tematica disciplinei).05 Cod disciplină B. ore Anul I Sem. ateliere de lucru. metode de lucru în grup.Selectarea şi construirea ( 4 ore) . a II-a revazuta. credite Sem. II Nr. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr.Coduri şi convenţii ( 4 ore) . studiul bibliografiei.

Bucuresti. Data aprobării programei analitice în catedră / departament: Septembrie 2010 (Semnătura) Director departament / Şef catedră Prof. 1999 G. Ed. Editura Niculescu. 2002 UDROIU. 10-77 si 183-218 . Editura Institutul European. John. dr. Ed. Discursul ştirilor. II. Sociologia opiniei publice şi a mass-media. vol. 2. Editura Fundaţiei România de mâine. Mihai –Manual de jurnalism. BONDREA. vol.POPESCU. Bucuresti. Florin Cristian – Manual de jurnalism. pg. genuri jurnalistice. 2003-2004. . Dorin. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. Angrosişti în piaţa informaţiei. 10-77 si 183-218 . Iaşi. Bucureşti. univ. Mass media. 1997 HARTLEY. Florin Cristian – Manual de jurnalism. Aurelian. Tritonic. a II-a revazuta. POPESCU. 1999 POPA. astăzi. 2003-2004. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 COMAN. Bucureşti. II. Iaşi. Tritonic. ed. Editura Polirom. pg. vol. Doiniţa Milea 1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. Neagu.

Disputa naţional-universal în Curierul românesc al lui Ion Heliade Rãdulescu (Ţara Românească). Gazeta de Transilvania şi Foaie pentru minte. Domnească nr. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. metode de dezvoltare a gândirii critice. II V Nr. Ralea). Moldova). Ibraileanu). direcţii. Dacia Literară. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: I. ininimă şi literatură (George Bariţ.Nr. Transilvania). Presa culturală şi literară interbelică. . Magazin istoric pentru Dacia. Crainic). Începuturile presei în spaţiul cultural românesc. dezbaterea. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Litere CATEDRA DE LITERATURĂ. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale şi teme de casă. Orientări ideologice. E. Dezvoltarea interesului pentru evoluţia mass-media în spaţiul românesc Delimitarea formelor discursului jurnalistic în funcţie de contextul socio-cultural şi de spaţiul de apariţie C. II 2 Cod disciplină UGLJ0 II. “ortodoxie” (N. Presa junimistă. – 1 curs II. str. “fenomenul românesc” (M. “spirit romanesc” (Nae Ionescu). Vulcănescu). ateliere de lucru. studiul bibliografiei. Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei. Albina românească (Gheorghe Asachi. “spiritualitate românească” (M. Orientări. Obiectivele disciplinei: Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei. 47 telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Istoria presei A. I Sem. credite Sem. II C S 1 2 Total ore C 14 S 28 Forme de verificare Sem. I C S Anul I Sem. problematizarea. Propăşirea. 06 B. Metode de predare – învăţare: prelegerea. metode de lucru în grup. ore Sem. I Sem. explicaţia. – 2 cursuri. Direcţii şi tendinţe în presa românească a secolului XIX. Reverberaţii ale naţionalismului românesc interbelic: “specific national” (G. “românismul” (Radulescu-Motru). D. conversaţia euristică. – 2 cursuri. III. Primele publicaţii în limba română. tendinţe în discursul presei culturale româneşti. evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe orale. individual şi frontal. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi.

). Sub îngrijirea si cu un studiu introductiv de Paul Cornea. Lucian (coord. Cluj-Napoca. D. 1976. Dicţionarul presei literare româneşti. Bucureşti. – 4 ore G. 1976.IV. Vatamaniuc. poezie şi proză propagandistică. Minerva. Bucureşti. Michel. Studii de caz. Dana Popescu. 2002 Boia. Buc.. Cenzura comunistă şi formarea „omului nou”. Bucureşti. 2002 Caietele Echinox. Ficeac. Istorie şi mit în conştiinţa românească. Iaşi. Editura Albatros. Bibliografie de elaborare a cursului *** Din presa literara româneasca (1900-1918). F. – 4 ore 4. – 6 ore 6. bibliografie şi indici de~. vol. Dacia. Clişee ideologice în discursul jurnalistic. Articole-program de ziare şi reviste (17891948).. Curente şi tendinţe reflectate în presa românească a secolului XIX. Buc. Miturile comunismului românesc. Bogdan. *** Reviste literare românesti din secolul al XIX-lea. Ovidiu Papadima. Presiunea politicului: presa ca instrument ideologic. Presa „epocii de aur”: ideologie şi metanaraţiuni legitimatoare reflectate în presă. Mass-media în România postcomunistă. – 6 ore 5. Dezbateri ideologice. Cu o introducere de D. Directive politice şi direcţii culturale în anii „obsedantului deceniu”: rolul presei în epoca Dej. Epoca Ceauşescu: anii „dezgheţului” şi „renaşterea” presei culturale şi literare. Istoria presei. Vol. Presa culturală şi politică a primelor decenii postbelice. Dana Popescu. – 2 cursuri. Literatură şi totalitarism. 1998 Boia. Volum elaborat de Stancu Ilin.. Cluj-Napoca. Revenirea la „matrice”: tezele din iulie 1971. Scânteia tineretului. Presă şi cultură în spaţiul românesc postbelic. „Cetatea ideală” comunistă //vs// „infernul” occidental în rubricile culturale şi literare (cronici literare / de teatru / de film şi eseuri critice. Bucureşti. Bucur Tincu. vol. *** Reviste literare româneşti de la începutul secolului al XX-lea. 2003. elaborat de Stancu Ilin. Bucureşti. Bucureşti. Acoutourier. – 6 ore 3.. 7. Bucureşti. Presa literară românească. 2004 Coman. Editura Polirom. I. D. Realismul socialist. Dezbateri în „cazarma scriitorilor”. Micu. Literatura realist-socialistă //vs// literatura „descompunerii şi a disperării”. rubricile de tip „Satiră şi umor” etc). I. realismul socialist şi arta ca ideologie. – 2 ore 2. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 1. Comparaţie între presa comunistă şi presa actuală. Dacia. 1968. Cluj-Napoca. 4. Imaginar cultural şi imaginar politic în presa ideologică: 1945 – 1965. . *** Reviste literare românesti de la începutul secolului al XX-lea. Nemira. 2001 Albert. Dacia. Bucur Ţincu. Mitologii politice legitimatoare reflectate în presă. 2005 Caietele Echinox. Mihai. Schimbările postdecembriste ale presei. Vatamaniuc. Iaşi. Viaţa românească etc. 1999 Hangiu. 1996. Institutul european. Seminar introductiv. 1970. Humanitas. Scânteia. Murarasu. Hangiu. Ovidiu Papadima. Presa culturală şi literară interbelică. Restricţii şi cenzură. Editura Academiei. Lucian. 1970. Nemira.. Pierre. Ediţie în douã vol. 1790-1990. Direcţii şi tendinţe. Proletcultismul. Ediţie îngrijită şi prefaţă de D. Îngrijire stiintifica – Ovidiu Papadima. Restricţii şi cenzură.

Ovidiu Papadima. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 *** Din presa literara româneasca (1900-1918). Vasile. Marian. Marian. Iaşi. 2000. Vatamaniuc. Marian. Bucur Ţincu.Iliescu. Revistele literare la sfârşitul secolului al XIX-lea. Iaşi.. Editura Academiei. Bucur Tincu. Institutul European. univ. Bucureşti. Ediţie îngrijită şi prefaţă de D. Petcu. Institutul European. Buc. Institutul European. Istoria presei româneşti. Sub îngrijirea si cu un studiu introductiv de Paul Cornea. Petcu. Structura presei româneşti. Petcu. Iulian. Adriana. Gheorghe. elaborat de Stancu Ilin. Bucureşti. Istoria jurnalismului şi a publicităţii în România. 1972. Polirom. Marian. Vol. 2001. Dana Popescu. Îngrijire stiintifica – Ovidiu Papadima. Volum elaborat de Stancu Ilin. 2007 Petcu. Buc. Editura Albatros. *** Reviste literare româneşti de la începutul secolului al XX-lea. 2000. Iaşi. Marian. Minerva. 2001. Murarasu. Bucureşti. Arad. Bucureşti. D. Presa în istoria modernă a românilor. 1970. Iaşi. Petcu. . 2004. Dana Popescu. Ovidiu Papadima. Vatamaniuc. Petcu. 2007 Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 (Semnătura) Director departament / Şef catedră Prof. *** Reviste literare românesti din secolul al XIX-lea. Bucureşti. Pasailă. Istoria jurnalismului şi a publicităţii în România. Doiniţa Milea 1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. Editura Tritonic. Istoria presei. Iaşi. Tipologia presei româneşti. 1970. dr. Editura Fundaţiei PRO. Antologie de ~. *** Reviste literare românesti de la începutul secolului al XX-lea. D.. 1976. 2003. H. Marian. Negrilă. Tipologia presei româneşti. Polirom. Iaşi. Editura Multimedia. Schwarz. Institutul European. 1976. 1997. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. Politică şi presă.

07 Cod disciplină sem. practici postmoderne în viaţa cotidianã). Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul I Total ore Forme de verificare Sem. Metode de predare – învăţare: conversaţia. I Sem. Domnească nr. II: . noi valori şi coduri culturale.investigarea elementelor dinamice in apariţia epocii informaţionale . Obiectivele disciplinei: Nr. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. analiza de text individuală şi/ sau în grup. C.schimbări ideologice şi valorice (neo-individualism. 47 telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Multimedia Anul de studiu Nr.familiarizarea studenţilor cu conceptul de societate informaţională . scurte teste progresive.Nr.familiarizarea studenţilor cu sau consolidarea cunostintelor referitoare la programele mentionate in tematica cursului . lucrări practice şi teme de casă (pondere 50%). UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Litere CATEDRA DE LITERATURĂ. ore A. 0I. credite Sem. evaluare finală (pondere 50%).investigarea resurselor mediului virtual si crearea capacitatii de folosire corecta a acestora sem. dezbaterea. II UGLJ. E. II 2 28 V B. I 2 Sem. D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă prin metode orale. I: .identificarea noilor practici de comunicare mediatică . explicaţia. Conţinutul cursului practic/ număr de ore pentru fiecare temă: Utilizare Microsoft Word – 4 ore Utilizare Microsoft Excel – 4 ore Utilizare Powerpoint – 4 ore Utilizare a resurselor din Internet – 2 ore internetul ca nou medium de comunicare socială – 2 ore internetul şi demonopolizarea informaţiei politice – 2 ore internetul şi dezvoltarea democraţiei locale – 2 ore internetul – o sursã de comunicare a discursului politic – 4 ore . II C S C S C S Sem. I Sem.studiul comparativ si contrastiv al societăţilor industrială şi informaţională (transformările societale care marchează trecerea la un nou tip de societate) . str.

dr. Calhoun. Cambridge University Press. 7.ugal. http://www. and Communication” în „Mediated Politics: Communication in the Future of Democracy”. Microsoft Access 2000. http://www. Global Media. Routledge. Bucuresti: Ed.) (1991): “The Pragmatics of Intercultural and International Communication”. Jef (ed.databasecorner. Blackwelll. London and NY G. Jan. Bucuresti: Ed.idd. Peter (2001): „The Public Sphere and the Net: Structure. Verschueren. manualul incepatorului. Microsoft Access 2000. 2000 4.htm 2. Robins (1995): “Spaces of Identity. Prof.idd. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 1.ugal.com/?refr=google&at=msaccess&keyw=microsoft%20access&sc=c&adid=363590656&gclid=CMrRi_3g48CFScDXgodDxEnug 3. Space. Blommaert.ro/tutoriate/content.htm 2. David and Kevin. Doiniţa Milea . manualul incepatorului.- democraţia digitală şi fenomenul ‘media malaise’ sau cultura cinismului public (generaţia post-civică) – 4 ore F. http://www.msaccess.ro/tutoriate/content. John Benjamins Publishing Company. 6. http://www.msaccess.databasecorner.com/?refr=google&at=msaccess&keyw=microsoft%20access&sc=c&adid=363590656&gclid=CMrRi_3g48CFScDXgodDxEnug 3.) (1994): “Social Theory and Politics of Identity”. Dahlgren. 2000 Data aprobării programei analitice în catedră: Septembrie 2010 Şef catedră. Teora. Amsterdam/Philadelphia. Oxford UK / Cambridge USA. 5. Bibliografie de elaborare a cursului 1. Craig (ed. Morley. Electronic Landscapes and Cultural Boundaries”. Teora. univ.

Macmilan . Cum să-ţi creezi. individual şi frontal. explicaţia.Jurnalismul on-line A. ore Sem. dezbaterea. metode de lucru în grup. M. Identificarea surselor în jurnalismul on-line şi a metodelor de verificare a informaşiilor cu ajutorul Internetului. credite Sem. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Litere CATEDRA DE LITERATURĂ.Nr. Atelier practic. II V Nr.J. D. studiul bibliografiei. Metode de predare – învăţare: prelegerea. I C S Anul I Sem. Macmilan Dictionary of Marketing & Advertising. I Sem. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale şi teme de casă. str. Ce este jurnalismul online? / 2 ore 2. 08 B. Dezvoltarea interesului pentru scriitura on-line şi pentru detectarea contururilor presei virtuale. conversaţia. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei. Scurtă istorie a jurnalismului online în lume şi în România / 2 ore 3. Domnească nr. Tehnologia RSS. I Sem. Facilităţi avansate ale motorului de căutare Google / 2 ore 6. Căutarea informaţiilor din “hidden Web” / 2 ore 7. Tipuri de surse în jurnalismul online. II C S 2 Total ore C S 28 Forme de verificare Sem.. Metode de verificare a informaţiilor cu ajutorul Internetului / 4 ore 5. sub influenţa celorlalte media. să personalizezi şi să menţii un blog / 4 ore G. II. II 2 Cod disciplină UGL J O. 47 telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: . Blogul ca jurnalism online şi probleme de etică. Licenţa Creative Commons / 4 ore 9. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului Beker. Londra. Surse specifice jurnaliştilor / 4 ore 4. Obiectivele disciplinei: Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei. E. problematizarea. evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe orale. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 1. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. C. Dreptul de autor pe Internet şi preluarea materialelor. Organizarea şi citirea feed-urilor RSS / 2 ore 8.

. Editura Institutul European. Negroponte. All.). Macmilan Dictionary of Marketing & Advertising. Windows 98. Dorina. Dâncu. 2005. New Media. Londra. Crawford. Editura Institutul European. 2000  Popa. Crawford. Editura Polirom. Cum se scrie un text. I. vol. 2000. Colin (coord. Bucureşti. Iasi. 1998. Editura Ştiinţifică. Să înţelegem jurnalismul. LL. Sharon. Peter. Bucureşti. Tehnica jurnalismului. 1999. Windows 98. Trei . Guţu. . All. 2004  Roşca. Editura Polirom. Bucureşti. Amarcord. Jurnalismul si cultura populara. Textul jurnalistic. 1999. Nicholas. ClujNapoca. 1999. Philippe. Andra. Comunicarea simbolică: arhitectura discursului publicitar. 2004  H. 2000  Wilson.Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi2 Beker. Dorina. 1998. Iaşi.. C. Iasi.Business. Teora Funeriu. Productia textului jurnalistic. Don Juan sau Pavlov? Eseu despre comunicare publicitară. Camelia. Tritonic. 1998. Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 (Semnătura) Director departament / Şef catedră Prof. Dorin. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Amarcord. I. Timişoara. Sharon.. Tritonic. Th. Iaşi. 2005. 1999. Sparks. New Media. Guţu. Gaillard. Boldinog. 20-25. Timişoara. Era digitală. Era digitală. Chantal. Ed. Principii şi norme de tehnoredactare computerizată.J. Iasi. 1998. Principii şi norme de tehnoredactare computerizată. 1996. Negroponte. Nicholas. V. p. 1999. Dacia. Macmilan Business. dr.S... Teora Funeriu. Editura  Polirom. Bonnange. Bucureşti. Bucureşti. 2004  Dahlgren. M. 2002 Şerbănescu. univ.. John. IIIIV. Conţinuturi implicite în discursul publicitar. Doiniţa Milea 2 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. Luminita.

cunoaşterea şi aplicarea normelor lexicale şi gramaticale ale limbii române actuale. Domnească nr. I Sem.B. dobândirea de capacităţi performante în ceea ce priveşte teoria şi practica raţională şi funcţională a limbii române. codul disciplinei este: UGL08OI. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: I. II. II 3 Cod4 disciplină UGL J O. simularea de situaţii. metode de lucru în grup. credite Sem. C. funcţionalitatea inovaţiilor lexicale i. II C S C S 2 1        B. Nou şi vechi în sistemul derivativ. dezbaterea. formarea deprinderilor de redactare corectă a unui text. Aspecte normative (4 cursuri . 47 telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: C. str. pe sem. prin motivarea gramaticală şi stilistică a acestora. II. II E Nr. Tendinţe în evoluţia lexicului g. 1: GRAMATICĂ NORMATIVĂ A. problematizarea. activitatea de seminar (15%). I Sem. Obiectivele disciplinei: formarea unei imagini ştiinţifice asupra limbii ca mijloc de comunicare. consolidarea deprinderilor de scriere/exprimare în conformitate cu normele limbii literare . Anul de studiu Nr.O. al II-lea. 03 . cu 4 credite La specializarea Jurnalism. referate (15%) E. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Litere CATEDRA DE LITERATURĂ.Nr. ore Locul disciplinei în planul de învăţământ: Total ore C 28 S 14 Forme de verificare3 Sem. D. Vocabularul limbii române actuale. a semnificaţiei sale pentru individualitatea şi pentru colectivitatea umană. teme de casă. Modernizarea şi internaţionalizarea lexicului românesc. individual şi frontal. Abuzul neologistic.8 ore) f. Dinamica sensului în româna actuală 3 4 Specializarea Jurnalism are examen de an. 10 Anul I Sem. conversaţia euristică. explicaţia. Metode de predare – învăţare: prelegerea. I Sem. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. metode de dezvoltare a gândirii critice. familiarizarea cu principalele lucrări normative ale limbii române şi iniţierea în utilizarea eficientă a acestora. Forme şi metode de evaluare: testare finală (70%). studiul documentelor curriculare şi al bibliografiei. Invazia anglicismelor. însuşirea temeinică a ortografiei şi punctuaţiei. Probleme de adaptare h.

reluarea. Problema vocativului g. nehotărât. Confuzii între unităţi/relaţii/funcţii sintactice e. Erori în folosirea semnelor ortografice şi de punctuaţie b. Utilizarea corectă a articolului (hotărât. Topica f. Anacolutul şi tautologia i. Forme corecte / incorecte m. Probleme ale adaptării neologismelor la normele limbii române. motivarea lor gramaticală i. Sintaxa normativă (4 cursuri – 8 ore) a. Frecvenţa erorilor. Ezitări şi inconsecvenţe în utilizarea numelor proprii şi a substantivelor colective e. Vorbirea directă şi indirectă IV. Omonimia şi sinonimia sintactică g. Erori de ortografie şi ortoepie c. inversiunile şi dislocările. gradele de comparaţie k. Erorile cele mai frecvente j. Erori de gramatică d. Corectitudine şi greşeală în utilizarea unor adverbe III. Concurenţa formelor de plural. b. Substantivele defective. genitival. Reflexul fenomenului în stilul jurnalistic II. inadecvarea. Numeralul. adjectival). Acord gramatical versus acord logic. Acord gramatical versus acord prin atracţie. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului : aplicaţii (1 seminar . Probleme de acord. recomandări. construcţiile incidente h. Dificultăţi în utilizarea formelor paralele h. Erori în utilizarea pronumelor relative l. Flexiunea adjectivului. Corespondenţa (concordanţa) timpurilor d. Inventarul ortogramelor dificile. repetiţia. Erori de vocabular: pleonasmul. izolarea. anglicizare.2 ore) . Diferenţa dintre normele ortoepice şi normele ortografice ale articulării. excepţii. Morfologie normativă (3 cursuri – 6 ore) a. tendinţe. clişeul. Procedee sintactice cu potenţial expresiv: elipsa. Dezacordul. Concurenţa genurilor f. confuziile paronimice nonsensul. Trecerea de la o conjugare la alta.j. improprietatea. Omonimia şi sinonimia morfologică c. variante tolerate. Erori frecvente în limbajul cotidian (3 cursuri – 6 ore) a. Variante corecte. variante greşite c. F. Formele paralele d. Reguli. Încadrarea unor cuvinte în părţile de vorbire sau în subspeciile acestora b. Proliferarea abrevierilor. Aspecte ale argoului contemporan (1 seminar . Ortografia verbelor şi a sintagmelor verbale.2 ore) Neologizare vs.

2001. Dicţionar de cuvinte recente (DCR). Tratat de gramatica limbii române. Avram. Morfologia limbii române. Editura Ştiinţifică. Mioara. Dimitrescu.. G.. Valeria. Bucureşti.. vol. Bucureşti. Bucureşti. Editura Vox. Graur.I. Editura Ştiinţifică. ortoepic şi de punctuaţie (IOOP). ortoepic şi morfologic al limbii române. Hipercorectitudinea. Dicţionar de pleonasme. Editura Univers Enciclopedic. Logos. construcţiile incidente (1 seminar . 2006. 2005. „Capcanele” limbii române. Editura Humanitas.                      . ediţia a II-a (DOOM 2). Academia Română. Dificultăţi semantice. Bucureşti. Punctuaţia în limba română. Norma. Ionel. 1997.. Gh. Bucureşti. Constantinescu-Dobridor. Execiţii de recunoaştere şi interpretare (1 seminar . 2000. *** Îndreptar ortografic. Gh. Editura Academiei. nonsensul. Bucureşti. Ortografie pentru toţi. Academia Română. etimologia populară.2 ore) Corectitudine şi greşeală : aplicaţii pe DOOM 2. Editura Nemira. 1997. Gruiţă. *** Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX). Editura Institutul European. Tratat de gramatica limbii române. Mioara. Corneliu. Gruiţă. Silviu. II. contaminaţia. Bucureşti. Editura Univers Enciclopedic.2 ore) Probleme de acord. Avram. ediţia a II-a. Guţu Romalo. 2001. Dascălu. Limba română în presa scrisă şi în audio-vizual. 2002. Morfologia. Pe marginea rapoartelor CNA (1 seminar – 2 ore) G. Oradea. Editura Institutul European. Sintaxa limbii române. Modificarea discursului repetat în stilul publicistic (1 seminar . Gramatica pentru toţi.2 ore) Anacolutul. Corectitudine şi greşeală. Aplicaţii (1 seminar . Bucureşti. 1995. Formarea cuvintelor în limba română (note de curs). improprietatea. Iaşi. Al. 1996. G. 1997. Constantinescu-Dobridor. elipsa. Cuvintele limbii române între corect şi incorect. Bucureşti. Iaşi. Apostolatu. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 2005. Editura Academiei. 1976. ediţia a II-a. Iaşi. Mioara. 2001. Editura Hunanitas. Florica. 1990 Avram. Bucureşti.2 ore) Pleonasmul. Bucureşti. Editura Paralela 45. Editura Univers Enciclopedic. Bucureşti. ediţia a II-a. *** Dicţionarul ortografic. Editura Vox. Sintaxa. Dimitriu. Tipografia Centrului IDFR. 1997. Doina. Galaţi. *** Dicţionar de ştiinţe ale limbii. Piteşti. tautologia. Chişinău. 2000. Moda lingvistică 2007. Dimitriu. Constantinescu. Limba română de azi. 1998. uzul şi abuzul. Bucureşti. 2006.. 1996. Bibliografie de elaborare a cursului *** Gramatica limbii române. 1999. revăzută şi completată. ediţia a V-a. Editura Gramar. Polirom.. contradicţia în termeni. Corneliu.Frazeologismele şi cultivarea limbii. Gramatică normativă. Bucureşti. ediţia a III-a. Editura Cartier. G. Beldescu.

Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Valeria. 2001. Corectitudine şi greşeală. noi interpretări. Hristea. Bucureşti. Enciclopedia limbii române. Lexic. Neamţu. Doiniţa MILEA         . Editura All. Editura Albatros. Apostolatu. Humanitas Educaţional. G. 1995. Editura Univers Enciclopedic. Iaşi. Popescu. Tipografia Centrului IDFR. (coord. Bucureşti.. 1996. ediţia a II-a. G. Bucureşti. Probleme de etimologie. Academia Română. univ. Bucureşti. Prof. Editura Univers Enciclopedic. 2006.      Hristea. Bucureşti. Editura Albatros. Gruiţă. Sala. ediţia a II-a (DOOM 2). 2005. G. Bucureşti. Editura Humanitas. II. 1984. Gramatică normativă. Guţu Romalo. Dificultăţi.). ediţia a V-a. Gabriela.I. 2006. stilistică. Galaţi. 2003. H. Mihaela. ediţia a III-a. Limba română de azi. Data aprobării programei analitice în catedră Septembrie 2010 (Semnătura) Şef de catedră. Editura Univers Enciclopedic. Bucureşti.). dr. Theodor (coord. ortoepic şi morfologic al limbii române. Bucureşti. *** Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX). vol. Bucureşti. 1999. 2005. 1989. Theodor (coord. comunicare. *** Îndreptar ortografic. Sinteze de limba română. Editura Academiei. 1968. Hristea. Elemente de gramatică. Bucureşti. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi *** Gramatica limbii române. Elemente de analiză gramaticală. Academia Română. M. Academia Română.). Formarea cuvintelor în limba română (note de curs). *** Dicţionarul ortografic. Bucureşti.. controverse. 2000. Editura Univers Enciclopedic. Ionel. ortoepic şi de punctuaţie (IOOP). Polirom. Theodor. Pană Dindelegan. 1984. Sinteze de limba română. Bucureşti.

LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. simularea de situaţii. Comunicare lingvistică 2. dobândirea de capacităţi performante în ceea ce priveşte teoria şi practica raţională şi funcţională a limbii române. Limbă. al II-lea. II C S C S 2 2 Total ore C 28 S 28 Forme de verificare5 Sem. Consideraţii generale. cu 4 credite La specializarea Jurnalism.3. Domnească nr. Vorbire 5 6 Specializarea Jurnalism are examen de an. I Sem. Forme şi metode de evaluare: testare finală (70%). II. Analiza discursului 1.O. cunoaşterea şi aplicarea normelor lexicale şi gramaticale ale limbii române actuale. problematizarea. prin motivarea gramaticală şi stilistică a acestora. Obiectivele disciplinei: formarea unei imagini ştiinţifice asupra limbii ca mijloc de comunicare.2. C.1. studiul documentelor curriculare şi al bibliografiei.0. teme de casă. metode de lucru în grup. 1: Elemente de retorică a textului jurnalistic A. concepte – 4h 1. Comunicare şi limbaj – 8h 2. conversaţia euristică. Discurs vs. II Cod6 disciplină UGL J O. familiarizarea cu principalele lucrări normative ale limbii române şi iniţierea în utilizarea eficientă a acestora. 47 telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: C. explicaţia.0. Situaţia de comunicare 2. II E Nr. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. consolidarea deprinderilor de scriere/exprimare în conformitate cu normele limbii literare .Nr. ore Anul I Sem. 03 .2. text. dezbaterea. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 1. codul disciplinei este: UGL08OI. Metode de predare – învăţare: prelegerea.0. individual şi frontal. credite Sem. activitatea de seminar (15%). Precizări terminologice 1. metode de dezvoltare a gândirii critice.1. formarea deprinderilor de redactare corectă a unui text. D. I. Limbaj. a semnificaţiei sale pentru individualitatea şi pentru colectivitatea umană. I Sem. I 3 Sem. Procesul de comunicare 2. pe sem.A. 09        B. însuşirea temeinică a ortografiei şi punctuaţiei. referate (15%) E. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Litere CATEDRA DE LITERATURĂ. str.

Ortografie pentru toţi. Bucureşti. Gramatica pentru toţi. Scopurile comunicării 2. Editura Univers Enciclopedic. Chişinău. Coduri -2h 4.1. Cooperarea şi pactul de lectură -4h G. ortoepic şi de punctuaţie (IOOP). Intertextualitatea ca strategie subversivă – 4h 5. 1990 Avram. Cuvintele limbii române între corect şi incorect.2. Mioara.5.1.2. 2006. Comunicarea intrapersonală 2. *** Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX).4. Principiul devierii de la normă 3. *** Îndreptar ortografic. Rolul cititorului -2h 7. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 1. Funcţiile cititorului -2h 8. Mioara.6.6.2. Lectura ca interacţiune comunicativă – 4h 3.3. O tipologie a stilurilor de comunicare 4. Formele limbajului 3. Comunicarea verticală şi orizontală 2. Devieri jurnalistice 3. Editura Nemira. *** Dicţionar de ştiinţe ale limbii. Natura anticipativă a strategiilor auctoriale – 4h 6.           . Academia Română. Bucureşti. Galaţi.6. Bucureşti. Calităţile generale ale stilului 4.3. II. vol. Constantinescu-Dobridor.1. Academia Română. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. Formarea cuvintelor în limba română (note de curs). Apostolatu.1.3. Dimensiunea stilistică a textului – 10h 4.4. Avram. 1995. 2001. Faticitatea ca trăsătură specifică interacţiunii comunicative-2h 9.I. Avram. ediţia a II-a (DOOM 2).3. Editura Univers Enciclopedic. Tipuri de cititor. Editura Cartier. Bucureşti. ediţia a V-a.2. Editura Univers Enciclopedic.6. 2005. Mioara. Funcţiile comunicării 2. Comunicarea nonverbală 2. Calităţile particulare ale stilului 4. ediţia a II-a. Tipografia Centrului IDFR. Editura Academiei. Mesajul şi sensurile acestuia 4. Sintaxa limbii române. Ionel. Gh. Metacomunicarea 2.4. Bibliografie de elaborare a cursului *** Gramatica limbii române. Norma lingvistică – 6h 3. 2001.. 1996. Editura Academiei. Editura Hunanitas. Bucureşti.3. Elemente psiho-lingvistice specifice manipulării – 4h 2.6. *** Dicţionarul ortografic. Forme ale comunicării 2. Stilul publicistic F.6. Bucureşti. Comunicarea verbală şi comunicarea nonverbală 2. 1998. Comunicarea verbală 2.2.7.6. ortoepic şi morfologic al limbii române. 2001. 2005. Bucureşti.

Guţu Romalo. 1999. stilistică. 1997. Galaţi. G. Sintaxa.. Editura Univers Enciclopedic. „Capcanele” limbii române. Neamţu.            Constantinescu. noi interpretări.. G. 1996. Bucureşti.I. Corneliu. 1995..). Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Theodor (coord. 2005. Editura All.          Data aprobării programei analitice în catedră Septembrie 2010 (Semnătura) . Editura Institutul European. Graur. ediţia a III-a. Bucureşti. ediţia a III-a. Vocabularul limbii române actuale. 2006. Dinamică. 2000. 2000. Iaşi. Dimitriu. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Dificultăţi semantice. G. Bucureşti. Editura Univers Enciclopedic. Bucureşti. controverse. Sinteze de limba română. Iaşi. Corneliu.). Corectitudine şi greşeală. Enciclopedia limbii române. Adriana. Bucureşti. Bucureşti. Limba română de azi. Editura Albatros. Bucureşti. 2001. Dimitriu. Al. 2002. Theodor. ediţia a II-a. ediţia a II-a (DOOM 2). ortoepic şi morfologic al limbii române. 1976. Polirom. Editura Univers Enciclopedic. Bucureşti. Bucureşti. Humanitas Educaţional. G. Morfologia.. *** Îndreptar ortografic. Academia Română. *** Dicţionarul ortografic. Academia Română. Elemente de gramatică. Tipografia Centrului IDFR. Bucureşti. H. Bucureşti. 1984. Editura Univers Enciclopedic. Silviu. 1984. Gramatică normativă. comunicare. 2005. Editura Academiei. Bucureşti. Iaşi. Editura Albatros. ediţia a V-a. Apostolatu. (coord. Editura Humanitas. Valeria. Valeria. creativitate.). Gabriela. Bucureşti. Editura Institutul European. Probleme de etimologie. *** Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX). Iaşi. Pană Dindelegan. Formarea cuvintelor în limba română (note de curs). 2006. Sinteze de limba română. Popescu. Editura All Educational. Dificultăţi. Corectitudine şi greşeală. Editura Humanitas. Academia Română. Stoichiţoiu-Ichim. Editura Ştiinţifică. Guţu Romalo. 1989. ortoepic şi de punctuaţie (IOOP). Sala. Hristea. vol. Tratat de gramatica limbii române. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi *** Gramatica limbii române. Theodor (coord. Mihaela. II. 1968. M. influenţe. Lexic. Tratat de gramatica limbii române. 2001. Hristea. Polirom. Limba română de azi. Ionel. Elemente de analiză gramaticală. 2003. Bucureşti. Bucureşti. 1999. Gramatică normativă. Hristea. Gruiţă. Gruiţă. Bucureşti. 2000.

Prof. dr.Şef de catedră. univ. Doiniţa MILEA .

Textul publicistic şi naraţiunea de la bază. focalizatorul şi obiectul focalizat. cuvânt. Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei. o retorică a descrierii / 2 ore 4. metode de lucru în grup. schiţare şi rezumat / 2 ore . Timpul şi spaţiul. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale şi teme de casă. PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: . individual şi frontal. conversaţia. dezbaterea. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 1. Formarea unei concepţii unitare privind strategiile naraţiei şi ponderea lor în discursul jurnalistic actual. Domnească nr. Naraţia. D. problematizarea. Focalizarea. forme intemediare.O. C. niveluri. Naratorul. Metode de predare – învăţare: prelegerea. genuri şi niveluri narativ-publicistice / 4 ore 6. Text. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 1. evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe orale. Obiectivele disciplinei: Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei. 1 (Tehnici narative în presa scrisă) A. Descrierea. în funcţie de genul publicistic studiat. I 3 Sem. str. 09 Cod disciplină B. 47 telefon / fax: 0336 130 201 Nr. ore Sem. delimitare. ficţiune şi realitate în povestirea de presă / 4 ore F.C. E. I E Sem. II Nr. delimitări şi motivaţii. studiul bibliografiei. explicaţia. relaţii / 4 ore 5. naraţie / 2 ore 2. credite Sem. Dezvoltarea interesului pentru studiul naratologic. niveluri de focalizare / 4 ore 8. prin lărgirea ariei de cercetare înspre analiza textului publicistic dintr-o nouă perspectivă.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Litere CATEDRA DE LITERATURĂ. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. II C S Total ore C 28 S 14 Forme de verificare Sem. Subiect şi momentele acestuia. II UGL J O. I. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. instanţe şi delimitări / 4 ore 3.B. I C S 2 1 Anul I Sem. Text literar / text publicistic: perspective naratologice / 4 ore 7.

ELU. Polirom. Cultură minoră şi cultură majoră. Jurnalistul universal . Buc. Paris... Buc. C-J. 1999. Răzvan. vol.. Iaşi. Tradiţia orientului în perioada interbelică. 1995 Papu.1993 Noica. Polirom. Buc.. Modelul cultural european. Polirom. Ed. Bal. 1987. Lucian.. Edgar.3. C. Polirom. Iasi.Minerva. Al. Edgar. Ed. Tipul creativ românesc în contextul universal. Textul jurnalistic. Sparks.Academiei. Iaşi. Ed. 2001. Civitas imaginaris. Literatură română-universalitate şi specific naţional.. Spaţiul public şi comunicarea... Ed.1983 Teodorescu. Shirley. Ed. Eminescu. Popa. Bizanţ. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului Preda. Emil.. Buc. Ed.1987 Duţu. O viziune românească a lumii. Ed..Univers. C. Introducere în istoria culturii româneşti.Eminescu. Denis. P. Biagi.. Les médias. 2008.Humanitas. McQuail. feature-story / 4 ore G.Meridiane. Bucureşti. 2006. Randall.P. Arta şi umanul. 1998. Buc. G..Minerva. Buc. Cultura română şi civilizaţia europeană modernă. Al. Iasi. Buc.Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi7 7 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare.. Jurnalismul cultural şi de opinie... Sorin. Ed. Iaşi. O. Buc. Ed.. Istorie şi mit în conştiinţa românească. Buc. Roland. 1999. Constantin.ghid practic pentru presa scrisă. Discursul ştirilor. Mon Pays . (coord). Paradoxul român. 1999 Blaga.. Clasicii noştri.1974. Unamanişti români şi cultura europeană. Dorin. 1977 Papu. Opinie publică şi dezbatere publică. Motive literare româneşti. 1986. Iaşi. Hartley. PUF Chambat. Specificul naţional. Lucian. Buc. 1978 Duţu. Institutul European. Dicţionarul presei literare. 1941 Cioran.Humanitas. Iaşi. London..Humanitas.Saeculum.1998 Antohi. David. Ed.Minerva. (coord).. Trilogia culturii.Polirom. Belmont.. Introducere în presa scrisă şi vorbită. subiect şi obiect / 6 ore 7. în Istoria literaturii. Alexandrescu. Sorin. 2002. Eminescu. Occident la începuturile culturii medievale româneşti. 1996 Crişan. în I.Univers.. Sage Publ.. Ed. 1991 Panaitescu. Introducere în teoria naraţiunii. Buc.. 1974 Hagiu. Buc. Polirom. Ion. Mass Communication Theory. Ed. Sorin. 2000 Alexandrescu. Polirom. Edgar. Iaşi.. Albatros. Buc. C. Ed. Ed. H. Cayrol. Pagini despre sufletul românesc.. Ed. Wadworth Publ. 1991. P. Mieke. Buc.. Genurile literar-jurnalistice: reportajul de atmosferă. ES.Humanitas.. 2002 Dahlgren.Ţara mea. P. Iasi. Balcani. Naratologia. John. Institutul European. Identitate în ruptură. clase de actori. Buc. 1997 Călinescu. Media Impact – An Introduction to Mass Media. Ed.. De la actori la personaje. ediţia a II-a. 1969 Boia. 1974 Papu. 1969 Papadima. Pailliart (ed). Elemente narative în corpusul genurilor de teren / 4 ore 4.. S. 2004 Bertrand. Sociologie şi bioestetică.. Jurnalismul si cultura populară. Noica. .

Polirom. dr. Naratologia. Polirom. 1999. Jurnalismul cultural şi de opinie. Discursul ştirilor. 2006. Iasi. . Institutul European. 2002.ghid practic pentru presa scrisă.Preda. Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 (Semnătura) Director departament / Şef catedră Prof. univ. Sorin. 1998. Iaşi. John. Textul jurnalistic. Iaşi. David. Hartley. Dorin. Doiniţa Milea eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. Iaşi. Randall. Jurnalistul universal . Mieke. Institutul European. Popa. ediţia a II-a. Introducere în teoria naraţiunii. Iaşi. Polirom. Bal. 2008.

Text. I C S Anul I Sem. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. credite Sem. I Sem. Un zâmbet clasic: Moftul român / 2 ore . Două repere ale ultimei jumătăţi de secol: Literatorul şi Contemporanul / 4 ore 5. publicişti. II E Nr. problematizarea. II. Literatură şi publicistică. Perioada antebelică.A. Formarea unei imagini viabile a presei literare româneşti. aşa cum apăreau ele în publicistica literară a perioadei. perioada antebelică şi interbelică. conversaţia. Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei. str. inimă şi literatură / 4 ore 3. Obiectivele disciplinei: Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei.O. Interpretarea inferenţelor dintre diversele curente artistice ale unei epoci. Foaie pentru minte. Text literar / text publicistic / 2 ore 2.C. concept. ore Sem. PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: . cuvânt. scriitori. naraţie / 2 ore 2. 09 B. explicaţia.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Litere CATEDRA DE LITERATURĂ. I Sem. Caracteristici funcţional-textuale) A. definire. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. noi direcţii / 6 ore 4. Curierul românesc. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 1. A doua jumătate a secolului al XIX-lea. II 3 Cod disciplină UGL J O. studiul bibliografiei. 1 (Stilul publicistic. D. Presa literară de dinaintea momentului 1848 / 2 ore 4. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 1. evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe orale. E. delimitare / 4 ore 3. Înainte de 1848: Biblioteca românească. consolidarea presei literare ca soclu al marilor scriitori / 6 ore 7. Metode de predare – învăţare: prelegerea. Domnească nr. Textul publicistic şi naraţiunea de la bază. 47 telefon / fax: 0336 130 201 Nr. ziare / 6 ore 5. metode de lucru în grup. în delimitarea perioadelor de suflu: secolul al XIX-lea. direcţii şi opinii / 4 ore 6. individual şi frontal. dezbaterea. Momentul 1848: Organul luminărei. C. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale şi teme de casă. Interbelicul. Pruncul român. genuri şi niveluri narativ-publicistice / 4 ore F. II C S 2 2 Total ore C 28 S 28 Forme de verificare Sem.

Edgar. 1941 Cioran. Iasi. P.. Emil. Bucureşti.. Eminescu. Iaşi. Genurile literar-jurnalistice: reportajul de atmosferă. Horia. Panaitescu. Sparks. C-J. Polirom... Jurnalismul si cultura populară.Univers. 2000 Alexandrescu. 1978 Duţu. 1969. 1986. 1996 Crişan. ES. Noica. Ion. 1969 Boia.1983 Teodorescu.Minerva. Polirom. Motive literare româneşti. Buc.Humanitas. Preda... Specificul naţional.Eminescu. David. Albatros. David. 1978... Iaşi.1983. Ed. Albatros. Hagiu. Bucureşti. Iasi. Buc. Balcani. Al. Institutul European. Buc. Modelul cultural european. Discursul ştirilor. Ed. Ed. Tradiţia orientului în perioada interbelică. Tipul creativ românesc în contextul universal.Minerva. Istorie şi mit în conştiinţa românească. Iaşi. Trilogia culturii. Ed.. feature-story / 4 ore G. Jurnalistul universal – ghid practic pentru presa scrisă. Naratologia. Polirom. Tradiţia orientului în perioada interbelică. Ed. Ed. Motive literare româneşti. ELU..Ţara mea. Buc. Sorin. Constantin. Jurnalismul cultural şi de opinie.Minerva. Jurnalistul universal . Introducere în istoria culturii româneşti. John. Occident la începuturile culturii medievale româneşti. Literatură română-universalitate şi specific naţional. Buc. Ed. C. Institutul European. 1986. 2008. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului Munteanu. Randall. Ed. C. Ed. Bucureşti.1974. P. Randall. 1998. Edgar. Romul (pref. C.P. Buc. O viziune românească a lumii. Albatros... Interbelicul. Dorin.. Editura Polirom.. Pagini despre sufletul românesc. Sorin. 1999 Blaga. Lucian. Ed.. Edgar. 1995 Papu..Academiei. Eminescu. Bucureşti..1993 Noica. O.. Buc. Bizanţ. vol.6. Sociologie şi bioestetică.ghid practic pentru presa scrisă. (coord). S. Edgar. Introducere în presa scrisă şi vorbită. Paradoxul român. ES.Humanitas.1987 Duţu. ediţia a II-a. în Istoria literaturii. G. Mieke.Humanitas.. Polirom. Clasicii noştri. Arta şi umanul.. Buc. Cultura română şi civilizaţia europeană modernă.). 1969 Papadima. Buc. 1999. Buc..Polirom. 1998.Meridiane. vol. Introducere în teoria naraţiunii. 1991 Panaitescu.. Iasi... 1974 Hagiu. Ed. Lucian. Hartley. Ion.Saeculum. Oprescu. Popa. Dahlgren. Bal. Introducere în istoria culturii româneşti. Bucureşti. 2002. Alexandrescu. Mon Pays . .. 2001. Al. Cultură minoră şi cultură majoră. Civitas imaginaris. 1977 Papu.Humanitas. Buc. 1974 Papu. Buc. Unamanişti români şi cultura europeană. 2004 Bertrand. Buc.P. 1997 Călinescu. (coord).. Identitate în ruptură. ediţia a IIa. Ed. Textul jurnalistic. Din presa literară românească a secolului XIX.. Ed. Iasi. 1970.. Ed. Ed. Iaşi. Ed. consolidarea presei literare ca soclu al marilor scriitori / 6 ore 7. 2006. Dicţionarul presei literare.Univers. Ed. Iaşi. Scriitori în lumina documentelor. Polirom. Dicţionarul presei literare. Buc. Papu. Sorin. Bucureşti. Ed..1998 Antohi. Răzvan.. P.. Eminescu. Buc. Tineretului.

). 1998.. 1970. Dicţionarul presei literare. Romul (pref. Motive literare româneşti. vol. . Albatros. Bucureşti. Albatros. Randall. Bucureşti. P. Eminescu.Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 Munteanu.1983. Introducere în istoria culturii româneşti. Tradiţia orientului în perioada interbelică. univ. Bucureşti. Ed. Jurnalistul universal – ghid practic pentru presa scrisă. Edgar. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. Bucureşti. 1986. Panaitescu. Hagiu. Scriitori în lumina documentelor. Editura Polirom. Oprescu. Din presa literară românească a secolului XIX. ES. David. 1969.H. Ed. Papu. Doiniţa Milea 1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. Tineretului. Ion. Bucureşti. ediţia a IIa. Iasi.P. Horia.. Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 (Semnătura) Director departament / Şef catedră Prof. dr. 1978.

conversaţia euristică. D. 47 telefon / fax: 0336 130 201 Nr. Strategii de abordare. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Cultură şi identitate românească A. Conştiinţa „reprezentativului” şi a „insignifianţei”. Puncte de vedere. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 30%) prin metode orale. credite Sem. metode de dezvoltare a gândirii critice.Cunoaşterea conţinuturilor teoretice actuale ale disciplinei.Explicarea şi argumentarea nucleului identitar românesc în contextul contemporan al globalizării C. (6 ore) -Teoria protocronistă sau „cum să fim întemeietori ai culturii”: realitate şi devianţă. ateliere de lucru. I E Sem. naţionalul ca interfaţă a universalului. II 3 Cod disciplină UGLJ C I. explicaţia. Identitate şi alteritate. problematizarea. I Sem. Raportul originalitate – imitaţie (4 ore) -Modele culturale în spaţiul românesc: modelul clasic şi modelul romantic.Stăpânirea metalimbajului critic necesar în analiza fenomenului cultural-identitar românesc. II. Reţele de semnificaţie şi interferenţe culturale. „A fi naţional” versus „a fi universal” (controverse teoretice şi relevanţa exemplelor din cultura română).Metode de predare – învăţare: prelegerea.Introducere în studiul fenomenologiei culturii. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. II E Nr. Maeştrii şi modelele. Categorii trans-identitare şi relevanţa „inconştientului colectiv” (6 ore) . metode de lucru în grup. . Importator versus creator de cultură. II C S C S 1 1 1 1 Total ore C 28 S 28 Forme de verificare Sem. I 4 Sem. Obiectivele disciplinei: . 11 B. „Tipuri de civilizaţie”. Exemplul românesc (6 ore) -Raportul cultură minoră-cultură majoră.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Litere CATEDRA DE LITERATURĂ.Interpretarea componentelor inovatoare din arsenalul metodic al disciplinei în raport cu teoriile „clasicizate” ale domeniului. individual şi frontal. dezbaterea. studiul bibliografiei. . probe practice şi teme de casă (semestrele I şi al II-lea – referat / eseu pe o temă la alegere din tematica disciplinei). ore Anul I Sem.Raportul identitate culturală – influenţă – globalizare. Domnească nr. E. str. „Decalaj de civilizaţie”.Utilizarea adecvată a conceptelor operaţionale specifice domeniului. . Efecte creatoare şi identitate (6 ore) . . Contra-exemplul şi practica multiculturalităţii. . Local versus global: poetica identităţii şi proiecţia în Celălalt. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: . evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise.

Tendinţe protocroniste în cultura română.. volum îngrijit de Al. EP. Al. Ed. vol.1998 Bădescu. A fi român. Noua configuraţie a conceptului de „cultură”.. Buc. Ed. 1990 Harold.. Buc. Literatură română-universalitate şi specific naţional. 1978 Duţu.Lovinescu ( 6 ore) G. paradis. Ed. Adela Becheanu.Blaga. Ed. ELU.Ţara mea. Buc.Polirom. Spaţiul mioritic.. 1999 Aron.Humanitas. Palermo. Ungureanu.Roza vînturilor. 1969 Blaga.Dacia. S.Minerva. Buc. „Clasicism” şi „romantism” în constructul identitar românesc. Ed.F. Cluj. Ed. Permanenţă şi devenire.. Sorin. Cultură hegemonică şi culturi subalterne. Sincronism european şi cultură critică românească. Ed. Raymond... Ed. Iaşi. Buc. 2002 Crişan.Minerva. Civitas imaginaris. ESE. Spiritualitatea românească. în: Trilogia culturii. Lucian. ( 4 ore) -Modelul cultural în perspectiva lui L. Spiritualitatea românească. Emil. în Istoria literaturii. ( 4 ore) -Minor şi major în concepţia lui Blaga ( 2 ore) -Edgar Papu şi teoria protocronistă. Unamanişti români şi cultura europeană. Fundaţiei Regale pentru literatură şi artă. Ed. Adela. Discursuri de recepţie la Academia română. Ed.. Alberto Maria. Antoine. Iaşi. Bloom. Cultură minoră şi cultură majoră.. Trilogia culturii. Ilie.Univers. 1996 Cirese. 1996 8 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare... Lucian.1987 Duţu. Elogiul satului românesc. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: Clarificări conceptuale şi de metodă: stabilirea metalimbajului (aplicaţie pe fragmente selectate din diferite studii de morfologie a culturii) ( 6 ore) -Modele de identitate culturală românescă şi puterea exemplului (figuri româneşti reprezentative în diferite domenii ale culturii) ( 6 ore) -Teoria influenţelor şi globalizarea.Minerva.Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi8 Iancu.. 1941 Cioran. Încercarea labirintului. 1984 Becheanu Iancu. Puncte de vedere.Polirom. Linii directoare ale tradiţiei / modernităţii în concepţia lui E. G. Ed.Humanitas. Adevăruri şi excese.. 1990 Eliade. Permanenţă şi devenire. Ed. 1980 Blaga.Humanitas. 1997 Călinescu.1998 Antohi. Paradoxul român. Buc.. Buc. Introducere în filosofia istoriei. Canonul occidental. Cultura română şi civilizaţia europeană modernă.Polirom.. 3 vol. Profetism românesc.. 1980 Blaga.. Mon Pays . apocalipsă. Lucian. Lucian.. Spiritul Europei.1998 H. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. Constantin. Buc. Buc... Istorie şi mit în conştiinţa românească. Albatros. Buc. Ed.. Buc.Zub. Buc. Iaşi. Europa centrală. Ed. Buc. Mircea. Ed. Mircea. Memorie. 1997 Babeţi.. Adriana. Sociologie şi bioestetică.Univers. Buc. Buc. 1985 Compagnon. Ed... Specificul naţional. Al. EP. 2 vol. Bibliografie de elaborare a cursului Alexandrescu. 1944 Boia. . Ed. Cornel. 1974 Eliade.Eminescu. 1980 Identitate/ alteritate în spaţiul cultural românesc.

Introducere în istoria culturii româneşti.... ES. Edgar.Meridiane. Tipul creativ românesc în contextul universal. Pentru Europa.. Motive literare româneşti. Buc. Buc. E. Tradiţia orientului în perioada interbelică. Pagini despre sufletul românesc. Romul. Arta şi umanul.Polirom. C.. Eminescu. 1969 Papadima. 1976 Noica.. Ed.Minerva. 1995 Munteanu. Modelul cultural european. univ. Buc. Buc. Pentru o nouă cultură română. Doiniţa Milea .Humanitas. 1995 Papu. C. Ed. dr. Adrian.. Buc. 1991 Panaitescu.1993 Noica.. Buc... Edgar. Buc. Ed. 1996 Marino. 1974 Papu. Ed. Eminescu. Cultură şi politică..Literatura română. P.. Edgar. Iaşi. Ed. Istoria civilizaţiei române moderne (1924). Ed.Minerva.Saeculum.Polirom. Ed. Muthu M. O. vol. 1977 Papu.P.1983 Data aprobării programei analitice în catedră : Septembrie 2010 Şef catedră: Prof.. Ed. Literatura română şi spiritul sud-est european. Ed. Clasicii noştri. Literatura europeană .Lovinescu.. 1997 Marino.Humanitas. Adrian. Iaşi. O viziune românească a lumii.

Nr.

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Litere CATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47 telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: STRATEGII ALE CONVERSATIEI FRANCEZE A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:
Anul de studiu Nr. ore Sem. I C S 1 1 Anul Sem. II C S 1 1 Total ore C 28 S 28 Forme de verificare Sem. I V Sem. II V Nr. credite Sem. I 3 Sem. II 3 Cod disciplină UGL,JC,I, II 12

B. C.
-

Obiectivele disciplinei: aprofundarea cunoştințelor cu privire la mediul jurnalistic cunoaşterea specificităților mediului jurnalistic francofon aprofundarea tipului de scriere jurnalisitică din spațiul francofon familiarizarea studentului cu tehnicile de scriere specifică discursului jurnalistic francofon cunoaşterea instrumentelor discursive cu care operează discursul jurnalistic francez în comparație cu cel românesc, cunoscut deja de student motivarea studentului în direcția sensibilizării în percepția şi descifrarea produsului mediatic dezvoltarea unei atitudini pozitive în privința analizei şi producției de discurs Metode de predare – învăţare:
explicarea, expunerea, conversația

D.
-

Forme şi metode de evaluare:
evaluare continuă şi finală

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 1. Langue et culture Définir les termes : • Cours / conversation (4 ore) • Communication (4 ore) • Compétence verbale (2 ore) • Situation de communication (4 ore) Première approche conversationnelle simple permettant aux apprenants de se connaître et de cimenter le groupe. ( 6 ore) 3. Compétences culturelles • La belle culture / La petite culture (2 ore) • La littérature (2 ore) • Les modes de vie (2 ore) • Les rites sociaux (2 ore) F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Interaction sociale ( 8 ore) Aborder quelqu’un et s’adresser à quelqu’un Accueillir un visiteur Cadeau Excuse Féliciter Présentation Remerciement Rencontre – Séparation Rendez-vous Saluer Vœu (Faire un ~) 2. État physique et sentiments ( 10 ore) Compassion Crainte Déception Désespoir État physique État psychique Étonnement Indignation Inquiétude Regret Satisfaction – Insatisfaction Tristesse 3. Attitude personnelle I ( 10 ore) Approbation – Désapprobation Attitude Désir – Absence de désir Évaluation Faisabilité – Infaisabilité Indifférence Intention – Absence d'intention G. Bibliografie de elaborare a cursului
CARÉ (J.-M.) et DEBYSER (F.) : Jeu, langage et créativité, Hachette, Paris, 1991. CHARAUDEAU (Patrick) : Grammaire du sens et de l'expression, Hachette, 1992. DISSON (Agnès) : Pour une approche communicative dans l'enseignement du français au Japon, Presses Universitaires d'Osaka, 1996 . STEELE (Ross) et CHAMBERLAIN (Alan) : Guide pratique de la communication, Didier, 1991.

H.

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

1

Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Aubenas, Florence ; Benasayag, Miguel. - La fabrication de l'information : les journalistes et l'idéologie de la communication/ Florence Aubenas et Miguel Benasayag. - Paris : Ed. La Découverte, 1999. Auvret, Patrick. - Les journalistes : statut, responsabilités. - Paris : Delmas, 1994. Civard-Racinais, Alexandrine. - La déontologie des journalistes : principes et pratiques / Alexandrine Civard-Racinais. - Paris : Ellipses, 2003. Delporte, Christian. - Histoire du journalisme et des journalistes en France : du 17e siècle à nos jours. - Paris : Presses universitaires de France, 1995. Mathien, Michel. - Les journalistes et le système médiatique. - Paris : Hachette supérieur, 1992. Urteaga, Eguzki. - Les journalistes locaux : fragilisation d'une profession / Eguzki Urteaga. Paris : L'Harmattan, 2004.

Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 Director departament / Şef catedră Prof. univ. dr. Doiniţa Milea

II 3 Cod disciplină UGL.dezvoltarea unei atitudini pozitive în privința analizei şi producției de discurs C. 47 telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: STRATEGII ALE CONVERSATIEI ENGLEZE A.cunoaşterea specificităților mediului jurnalistic anglofon . expunerea. Forme şi metode de evaluare: . UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Litere CATEDRA DE LITERATURĂ.JC. I C S 1 1 Anul Sem.I. I V Sem. conversația D. Domnească nr. I 3 Sem. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi.Nr. II 12 B.evaluare continuă şi finală E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: News production/4h Framework of norms for media performance/2h Discourses in the entertainment industry/4h Gender in media /2h Postmodernism and television/4h Globalization of electronic journalism/4h News style in the quality and popular press – 2h The language of headlines – 2 h The language of newspaper articles (from extremely narrative and colloquial to extremely informational and elaborated in form) – 2 h The conservative and the liberal press in Uk: general patterns . Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: . ore Sem. II C S 1 1 Total ore C 28 S 28 Forme de verificare Sem.explicarea. Obiectivele disciplinei: . str.motivarea studentului în direcția sensibilizării în percepția şi descifrarea produsului mediatic .aprofundarea tipului de scriere jurnalisitică din spațiul anglofon . Metode de predare – învăţare: .2h F. II V Nr.aprofundarea cunoştințelor cu privire la mediul jurnalistic . cunoscut deja de student .cunoaşterea instrumentelor discursive cu care operează discursul jurnalistic englez în comparație cu cel românesc.familiarizarea studentului cu tehnicile de scriere specifică discursului jurnalistic anglofon . credite Sem. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr.

C. Eloi (1999) Engleza în presă. Constanţa: Ed. James & Michael Gurevitch (eds. Bucureşti: Editura Paralela 45. Editura Comunicare. Andrei.2 ore Characteristics of the tabloids . Mălina. New York: Mouton de Gruyter. H.ro. (1962/2003) Cum să faci lucruri cu vorbe. Umberto (1996) Limitele interpretării.com/books?id Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 Director departament / Şef catedră Prof. N. Berlin.2 ore Functions and classifications of headlines – 2 ore Lexical characteristics of headlines – 2 ore Grammatical characteristics of headlines – 2 ore Stylistic devices used in headlines – 2 ore The use of non-standard English in British newspapers – 4 ore The discourse structure of news stories – 4 ore Discourse strategies of credibility used in the media – 2 ore Media stories: their influence on general opinions and attitudes – 2 ore British magazines and gender representations in -2 ore G. Longman. PR Your English!. curs în format electronic. J. Gass. Sue O’Connell. 1999 (Student Book) Thomas. Evelina (2005) News Discourse: Paradigms and Textual Strategies. Eco. univ. 2008. J. Alexandrina. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. Advanced Vocabulary and Idiom. Cluj-Napoca: Ed. Pontica London. Livia.google. Gâţă (2001) English for Computer Users. . http://books. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 Andone. London & New York: Longman.- Characteristics of the heavies . dr. L. Mălina Iona. Doiniţa Milea 1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. . Austin. Le Divenach. Mediamira.. and A.Y. 1999 Ciocea. My Way to English.) (1996) Speech Acts Across Cultures. Livia Speranţa. Ciocea. Longman. Popa. Popa. 2007 Curran.J. Bibliografie de elaborare a cursului: B. Bucureşti: Teora. Sydney. Focus on Proficiency. Galaţi: Editura Academica.) (1997) Mass Media and Society. Auckland: Arnold. Thomas. Graur. Susan M. & Joyce Neu (eds. (1995) Meaning in Interaction.

II V Nr. 2. I Sem. Iasi. Anul de studiu Nr. Noile tehnologii ale comunicării şi noile mijloace de comunicare în masă. D. Tipologia mijloacelor de informare în masă. RANDALL.13 B. Mihai –Manual de jurnalism. Metode de predare – învăţare: explicaţia. 47 telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Practică A. II 2 Cod disciplină UGL J C II. Publicitatea si mass media. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 100%) prin metode orale şi probe practice. E. str. 10-77 si 183-218 . II. pg.Nr. ( 10 ore) 3. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. ed. II C S 90 Total ore C S 90 Forme de verificare Sem. Florin Cristian – Manual de jurnalism. Obiectivele disciplinei: Explicarea şi argumentarea nucleului identitar românesc în contextul contemporan al globalizării Familiarizarea cu tehnicile şi practicile utilizate în sistemul mass-media Aplicarea informaţiilor teoretice în situaţii concrete C. Profesiile din mass-media ( 10 ore) 4. ( 10 ore) 2. genuri jurnalistice. Domnească nr. David-Jurnalistul universal –ghid practic pentru presa scrisă. Editura Polirom. ( 10 ore) 7. Mass-media şi politica. credite Sem. 1998 . Ed. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Litere CATEDRA DE LITERATURĂ. I C S Anul I Sem. Audienta si feed-back. ateliere de lucru. I Sem. . Bucuresti. Tritonic. ( 10 ore) G. a II-a revazuta. dezbaterea. Dreptul si mass-media. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului: COMAN. vol. metode de lucru în grup. ( 10 ore) 5. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: F. 2003-2004. ore Locul disciplinei în planul de învăţământ: Sem. individual şi frontal. Studii de piata pentru publicul tinta. (10 ore) 8. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 1. Dimensiunea economică a mass-media. ( 10 ore) 9. POPESCU. vol. ( 10 ore) 6.

POPESCU. Mass media. Bucureşti. . John. Mass media. Dorin. 10-77 si 183-218 . Dorin. Iaşi. Angrosişti în piaţa informaţiei. Iasi. 2003-2004. Discursul ştirilor. II. Tritonic. astăzi. Florin Cristian – Manual de jurnalism. David-Jurnalistul universal –ghid practic pentru presa scrisă. 2002 UDROIU. Editura Niculescu. pg. Iaşi. Bucureşti. 1999 POPA. 2. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. Editura Polirom. Editura Institutul European. Editura Niculescu. Bucuresti. Ed. Editura Polirom. Iaşi. 1999 Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 (Semnătura) Director departament / Şef catedră 1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. 1999 POPA. HARTLEY. genuri jurnalistice. Editura Polirom. RANDALL. Neagu. astăzi. Editura Institutul European. vol. Neagu. Angrosişti în piaţa informaţiei. ed. vol. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 : COMAN. Iaşi. 2002 UDROIU. Discursul ştirilor. a II-a revazuta. Mihai –Manual de jurnalism. 1999 H.HARTLEY. 1998 . John.

împartire pe grupe. scale de evaluare. Concepte. II C S C S 2 2 Total ore C 28 S 28 Forme de verificare Sem. . Pregatirea studiului.Interpretarea documentelor. chestiuni administrative. conversaţia euristică. tehnici.Nr. Complementaritatea demersurilor cantitativ si calitativ ( 4 ore) 5. Forme şi metode de evaluare: evaluari în cursul semestrului prin metode orale. Domeniul metodologic al stiintelor socio-umane. Domnească nr. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: -1. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: Prezentare cerinte seminar. Etapele unei cercetari. II UGL J. Obiectivele disciplinei: . Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. problematizarea. metode de dezvoltare a gândirii critice.Probleme generale ale cercetarii în stiintele socio-umane. explicaţia. Metode. str. dezbaterea. credite Sem. probe practice şi teme. . Sociometria ( 2 ore) F. individual şi frontal. Valorificare informatiei ( 2 ore) 4. Descrierea metodei si a tehnicilor sale. instrumente ( 2 ore) 3. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Litere CATEDRA DE LITERATURĂ. studiul bibliografiei.01 Cod disciplină B. metode de lucru în grup.Formarea unei concepţii sistemice asupra raporturilor dintre sistemul de comunicare european şi cel românesc C. ateliere de lucru. I E Sem. ( 4 ore) Paradigme explicative în stiintele socio-umane si influenta lor asupra modalitatilor de cercetare concreta ( 4 ore) 2. E. I 8 Sem.Utilizarea adecvată a conceptelor operaţionale specifice disciplinei. Ancheta. Probleme legate de calitatea si tipul informatiilor stocate in documente ( 4 ore) 7. Erori si surse de erori în ancheta ( 4 ore) 6. program. D. I Sem. II Nr. Metoda observatiei ( 2 ore) 8.0III. Chestionarul – principii generale. Specificul abordarii fenomenelor politice. Metode de predare – învăţare: prelegerea. ( 2 ore) Forma si structura unui proiect de cercetare ( 4 ore) . Cantitativ si calitativ in investigarea fenomenelor sociale. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi.Cunoaşterea conţinuturilor teoretice actuale ale disciplinei. ore Anul II Sem. 47 telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Metode si metodologii de cercetare in stiintele comunicarii A.

Jurnalism şi Publicitate. Ioana. Bucureşti.69-93. vol. Mureşan (Iancu).Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. Ioana. Spring 2007. “Percepţie şi impact. Denis şi Sven Windhal. 3. O perspectivă a genului asupra publicităţii televizate”. Bibliografie de elaborare a cursului Coman. Journalism and Mass Communication Quarterly. Revista de Studii Politice. . Comunicare. Ed.. Michael D. “A Content Analysis of the Media Effects Literature”. 1. Potter. nr. 2001. Ed. The Romanian Journal of Political Science. Polirom.înregistrare echipe definitivata. and Person Perceptions”. “Trust in Political Institutions in Central and Eastern Europe”. Journalism and Mass Communication Quarterly. pp. Alina Bârgăoanu şi Nicoleta Corbu. 81. 3. Autumn 2006. şi Karyn Riddle. Teorii ale comunicării. Introducere în sistemul mass-media. Coordonatori Elena Abrudan şi Delia Balaban..esantioane ( 2 ore) Interviul ( 4 ore) Analiza de document ( 2 ore) Evaluare preliminara . Iaşi. W. ProQuest Social Science Journal. Mureşan (Iancu). H. Istoria comunicării. Ioana. “Media Schemas. 2006. Mihai. Mureşan (Iancu). “Votul pe internet ca un mecanism de creştere a participării electorale. Paul. James. ideile de proiect sunt definitivate ( 2 ore) Alegerea metodelor definitivata. McQuail. 83.ro. O perspectivă teoretică” . 2007. ProQuest Social Science Journals. “Operationalizing and Analyzing Exposure: The Foundation of Media Effect Research”. Perceived Effects. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.1. Centrul de Analiză Politică. Meirick. Patrick C. 84.Plan al cercetarii. De la idee la produsul media. Comunicare. Cluj-Napoca. etape ale cercetarii ( 4 ore) Experimentul si observatia ( 4 ore) Ancheta sociologica – constructie de chestionar ( 2 ore) Ancheta sociologica . 1. 1998. 2007. Editura Accent. Cluj-Napoca. documentarea (literature review) în faza avansata ( 2 ore) G. Slater. .ro. Dobrescu. Journalism and Mass Communication Quarterly. 2008. Spring 2004. ProQuest Social Science Journal.

Libertate şi comunicare în lumea presei. dr. univ. Timişoara. Ghid metodic. Doiniţa Milea . Amarcord. Ed. Dorina Chiriţescu –Mass-media şi educaţia civică.Angela Teşileanu.Lucian Vasile Szabo. Sigma. 1999 . 1999 Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 Director departament / Şef catedră Prof. Bucureşti. Ed.

II 8 Cod disciplină UGL J. explicaţia.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Litere CATEDRA DE LITERATURĂ. metode de dezvoltare a gândirii critice.Cunoaşterea conţinuturilor teoretice actuale ale disciplinei. I Sem. dezbaterea. studiul bibliografiei. I Sem. probe practice şi teme. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. ore Anul II Sem. IV. Forme şi metode de evaluare: evaluari în cursul semestrului prin metode orale. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: Noţiuni şi standarde Internet şi WEB ( 2 ore) Arhitectura şi conceptele WEB ( 2 ore) Noţiuni esenţiale ( 2 ore) Hypertext şi Hypermedia ( 2 ore) Browsere ( 2 ore) Plugin-uri ( 2 ore) Tipuri MIME ( 2 ore) Formatarea şi structurarea documentelor WEB ( 2 ore) Originile marcatorilor textuali ( 2 ore) Sintaxa şi modul de formare a marcatorilor HTML ( 2 ore) Formatarea şi structurarea textului cu HTML Formulare HTML ( 2 ore) Relaţia pagini HTML cu motoarele de căutare ( 2 ore) Metalimbajele XML. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr.Utilizarea adecvată a conceptelor operaţionale specifice disciplinei.02 B. II V Nr. ateliere de lucru. I Sem.Formarea unei concepţii sistemice asupra raportului dintre Mai multe tipuri de limbaj C. individual şi frontal. Metode de predare – învăţare: prelegerea. Domnească nr. II C S C S 2 2 Total ore C 28 S 28 Forme de verificare Sem. problematizarea. telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Editare in limbaje specializate A. credite Sem. metode de lucru în grup. . 47 Nr. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: Hardware şi software multimedia (4 ore) Tipuri media ( 2 ore) . Obiectivele disciplinei: . str. . C. SGML ( 2 ore) Document Object Model (DOM) ( 2 ore) E. conversaţia euristică. D.

Risoprint. Dorina Chiriţescu –Mass-media şi educaţia civică. . Ed. Conceperea.com G. Editura Polirom. Amarcord. Risoprint. .. Bucureşti. Libertate şi comunicare în lumea presei.Angela Teşileanu. proiectarea si realizarea afacerilor pe Internet.Proiectarea şi realizarea aplicaţiilor WEB. 2005 Roşca. Cluj-Napoca. 2005 Oprea D. ClujNapoca. dr. Bucureşti.Elemente de grafică interactivă şi CAD ( 2 ore) Designul video ( 4 ore) Arii de interes în design-ul video (2 ore) Proiectarea bidimensionalã a imaginilor (4 ore) Proiectarea 3D a imaginilor (4 ore) Designul sunetului (4 ore) F. 1999 Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 Director departament / Şef catedră Prof.I şi colab. Comerţ electronic-Concepte. Doiniţa Milea 1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. Ed. Sigma. Buchmann R. 2004.. Editura Economică. Iaşi.macromedia. 2004 Rusu L. Bibliografie de elaborare a cursului Buchmann R. Securitatea şi protecţia informaţiilor. 1999 . Ghid metodic. univ. Ed. Gh. http://www.org www. tenologii şi aplicaţii.Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 Lucian Vasile Szabo.w3c. Ed. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. Timişoara...

IV UGL J. Stimularea interesului pentru jurnalismul radio si TV. Radioul în America. individual şi frontal. explicaţia.de masă. IV Nr. orală. diferenţe. Domnească nr. ateliere de lucru. telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Tehnici de lucru în radio/TV A. IV C S C S 2 2 Total ore C 28 S 28 Forme de verificare Sem. Metode de predare – învăţare: prelegerea. primele programe. comunicarea scrisă. problematizarea. Primele posturi. Buletinele de ştiri. Atmosfera şi comunicarea nonverbală. (2 ore) . 47 Nr. Echipamente.Comunicarea orală. III 5 Sem.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Litere CATEDRA DE LITERATURĂ. Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei. Relaţia dintre reporter şi intervievat.Primele încercări de transmitere la distanţă : Nicola Tesla. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. Tipuri de reportaje. E. Mod de realizare. Radioul în România. str. Comunicarea de masă şi comunicareaindividuală. evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise. III Sem. metode de dezvoltare a gândirii critice. Radiojurnalele. Radioul în Europa. D. Obiectivele disciplinei: Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei. ( 2 ore) . ore Anul II Sem. Tipuri de eveniment. Spontaneitatea. Asemănări. ( 2 ore) . credite Sem. ştirile complexe. Caracteristicile ştirii radio : efemeritatea. 0III. accesibilitatea.Calităţi generale.Comunicarea directă vs comunicarea indirectă. conversaţia euristică. ( 2 ore) . probe practice şi teme de casă (semestrul I – referat / eseu pe o temă la alegere din tematica disciplinei). insertul. Revoluţia electronică. ( 2 ore) -Definiţie. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: . Comunicarea radiofonică. Structura unui reportaj radio. rapiditatea. Descrierile. studiul bibliografiei. Calităţi particulare. metode de lucru în grup.Participarea afectivă. 03 Cod disciplină B. indirectă. Guilermo Marconi.variantă a comunicării orale. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. Etapele realizării reportajului radiofonic. dezbaterea. Discursul radiofonic. Forme ale persuasiunii în comunicarea radiofonică. Tipuri de ştiri radio – flash-ul. III V Sem. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 30%) prin metode orale. Tipuri de întrebări. Greşeli. C. Tipologia interviurilor.

Polirom.Comentariul radio vs interventia reporterului in stirea TV. Războiul. vol. Tipologie. pregatirea.. „Mesajul subliminal în comunicarea actuală”. ( 6 ore) . Iaşi. Difuzarea. 1999 STAVRE.S. „Presa culturală. Ipoteze şi ipostaze”. emisiuni inregistrate. „Cultură şi comunicare”. G. Daniela. Marian. Tritonic. participarea. procedee de montaj ( 2 ore) . Mesaje in flux continuu. Cluj. Analize de text. Bucureşti. Editura ALL. reality TV ( 2 ore) F. Scholten.Anchetă vs. 1998 Petcu.Jurnalismul de televiziune. ( 2 ore) . Aplicaţii ( 4 ore) .Emisiuni in direct. Cartea Românească.. Bucureşti. 1999 Irene Joanescu. Funcţiile radioului public. Radioul local. Humanitas. Specii.A. Realizarea stirii de televiziune. Bucureşti. Asemănări şi deosebiri faţă de comentariul din presa scrisă. Ion. 2000 TRACIUC. Stirea TV.. Aplicaţii ( 2 ore) G. Atentia telespectatorilor. în Manual de jurnalism. 2000 Rovenţa-Frumuşani.Leadul. reportaj. Jurnalism radio – Editura Tritonic Bucureşti. ( 6 ore) . 2005 Ruşti. II. Formele viitorului – ipodul şi ibroadcastingul. acoperirea unui eveniment. ( 2 ore) .J.N. naţional. „Tehnici de redactare în presa scrisă”. Radioul modern: tratarea informaţiei şi principalele genuri informative. Iaşi. Eterogenitatea audientei. Unghiul de abordare.P. Radu Bâlbâie. Editura Polirom. Dacia..Interviul radio vs interviul TV. J.Importanţa radioului. Vasile. Luminiţa. suport curs. Iaşi.show-ul.Jurnalul de televiziune– gen publicistic. S. 2004 Caune. Bucureşti. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: . 2003 Cuillenburg. Aplicaţii ( 4 ore) . Asemănări şi deosebiri.Ancheta radio vs ancheta TV. Iaşi. „Sociologia mass-media”. Editura Fundaţiei Pro. Aplicaţii ( 4 ore) . Adecvarea la mediul de comunicare. Bucureşti. Tipologia jurnalului de televiziune ( 2 ore) -Reportajul de televiziune. 2006 Roşca. Relatarea.Ştirea radio.W. Realizarea scriptului. Aplicaţii ( 6 ore) . Noomen. tehnici compoziţionale şi de redactare”. Modalităţi de transmitere a ştirilor în radio. Radioul modern. Elaborarea si realizarea stirii de televiziune. Mesaje verbale si mesaje vizuale. documentarul. undelor.Radioul în epoca televiziunii. creearea si influentarea evenimentelor. regional. 2002 Preda. van. Radioul postbelic. Doina. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului Vasile Traciuc. Sorin. Tipuri de lead-uri in radio si TV. ( 2 ore) -Stirea de televiziune. Bucureşti.Echipa. postprocesarea. 1997 John Hartley. Iaşi. 2005 . Asemanari si deosebiri. Editura Polirom. O. în Manual de jurnalism. Comunicare radio – TV.Reportajul radio vs reportajul TV. Radioul înainte de război. „Analiza discursului. vol I. Doina. Polirom. Editura Polirom. Discursul ştirilor. talk. ( 6 ore) . 2002 Ruşti. Tritonic. „Producţia textului jurnalistic”. Jean. ( 2 ore) . „Ştiinţa comunicării”. Mod de realizare.Comunicare în presa scrisă /comunicare în audio-vizual.

Institutul European. Editura Polirom. Bucureşti. Iaşi. Humanitas. „Ştefan Lupaşcu”. 2000 TRACIUC. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 Vasile Traciuc. Bucureşti. 2004 Adam. Iaşi. dr. Bucureşti. Bonhomme. 1999 Irene Joanescu. Ion. Polirom. . „Despre jurnalism la modul serios”. Bucureşti. Polirom. Gheorghe-Ilie. 2007 Coman. 2000 Petcu. 2000 Slama-Cazacu. Iaşi. Iaşi. „Limbajul publicităţii”. Noomen. „Ştiinţa comunicării”. Iaşi.S. 1970 Coman. Iaşi. 2003 Cuillenburg. Jurnalism radio – Editura Tritonic Bucureşti. 2003 Zelizer. Editura Polirom. Radu Bâlbâie. Polirom.A. vol. Angelica. Radioul modern: tratarea informaţiei şi principalele genuri informative. Matei. 2000 Scânteie. Ana Maria. „Funcţionarea discursului specializat”. „Media şi imagologia”. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. O abordare praxiologică”. Pygmalion. Daniela. Editura Polirom. Jakobson. univ. Iaşi. „Jurnalistul universal”. 2004 Goddard. Bucureşti. Bucureşti. Vasile. Angela. Iaşi. Polirom. 1996 Fârte. Cristina. Manual de jurnalism. II. „Argumentarea.J. a reciti. societate. „Stil şi limbaj în mass-media românească”. Institutul European. Polirom. Ilie. Vasile. „Comunicarea. 2002 Călinescu. „Semiotică. „Stratageme comunicaţionale şi manipularea”.P.N. Iaşi. Discursul ştirilor. Polirom. O. semiotică şi semne publicitare”. Relatarea. Iaşi Coteanu. van. Iaşi. 2005 Sireteanu. II. 2000 TRACIUC. Ion. 1998 Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 Director departament / Şef catedră Prof. Dumitru. G. Bucureşti. „Tipologia presei româneşti”. Scholten. 2007 Randall. Iaşi. Iaşi. „A citi. Tritonic. All. 2003 H. Modele şi strategii”. Ed. suport curs. „Introducere în semiotică”. Daniela. în Manual de jurnalism. Barbie. Lucien. Roman. 1997 John Hartley. Comunicare radio – TV. „Argumentarea publicitară”. Modalităţi de transmitere a ştirilor în radio. Demiurg. Iaşi. Tatiana. Univers. în Manual de jurnalism. 2005Boutard. Marian. Mihaela.Rovenţa-Frumuşani. Editura Polirom. JeanJacques. Către o poetică a (re)lecturii”. „Relaţiile publice şi mass-media”. vol. David. Institutul European. Editura ALL. „Comunicarea”. Iaşi. Institutul European. „Stilistica funcţională a limbii române”. 1999 Rovenţa-Frumuşani. Iaşi. 2007 Irimia. J.W. Jean-Michel. cultură”. Iaşi. Ioan (coord). Iaşi. 1999 STAVRE. 2005 Vâlcu. „Comunicare. Jurnalism radio – Editura Tritonic Bucureşti. „Studii de stilistică”. Marc. vol I.. Junimea. „Structura stilistică a limbii române”. Polirom. S. Tritonic. Doiniţa Milea 1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. 2007 Rad. 2002 Sfez.

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS". Investigaţia jurnalistică. ateliere de lucru. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. Confuzii . Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: Jurnalismul de investigaţie ( 4 ore) 1. Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei. 3. Protejarea surselor ( 2 ore) Deontologia investigatiei jurnalistice ( 4 ore) Jurnalisti in fata Justitiei ( 4 ore) Mici secrete. explicaţia. dezbaterea. 47 telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Tehnici de investigare jurnalistică A. evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise. probe practice şi teme de casă (semestrul I – referat / eseu pe o temă la alegere din tematica disciplinei). 6. metode de lucru în grup. 04 B. Domnească nr. str. Studiu de caz: George Buhnici – PRO TV. trucuri ( 2 ore) Spirala clasică a investigaţiei jurnalistice ( 2 ore) Jurnalism de investigatie economic. studiul bibliografiei. E. III Sem. GALAŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LITERATURĂ. politic. 8. individual şi frontal. Obiectivele disciplinei: Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei. Stimularea interesului pentru jurnalismul de investigaţie. III Sem. Definiţii. ore Anul II Sem. ( 2 ore) 9.Nr. IV V Nr. Strategia investigatiei jurnalistice ( 4 ore) Surse de investigatie. III Sem. IV 5 Cod disciplină UGL J 0IV. social ( 6 ore) Documentarea sub acoperire. Redactarea investigatiei. Metode de predare – învăţare: prelegerea. IV C S C S 2 2 Total ore C 28 S 28 Forme de verificare Sem. 4. 2. 7. particularităţi a)Jurnalismul de reflectare b)Jurnalismul de cercetare c) Jurnalismul de investigaţie. credite Sem. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 30%) prin metode orale. D. Folosirea probelor ( 2 ore) F. problematizarea. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. metode de dezvoltare a gândirii critice. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 1. conversaţia euristică. 5. C.

Iasi. De Burgh. vol. Avram. ed. cap. 2.Mihai – MANUAL DE JURNALISM.Predocumentarea a) Inventarul şi verificarea preliminară a informaţiilor b) Evaluarea. Cristian . ideea a) De unde se poate porni b) Planul de ipoteze şi formularea problemei 2. relaţia cu editorul. pg. . 1998 . decizia de a declanşa investigaţia 3. cap. pg. Cristian . Limes H. Polirom. Iasi. De Burgh. GENURILE JURNALISTICE.Tehnici atipice de investigaţie: documentarea sub acoperire ( 4 ore) 6.JURNALISMUL DE INVESTIGATIE-GHID PRACTIC. 79-101 . a II-a revazuta. 79-101 . eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. ed. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 Grosu. Zvonul. Editura Polirom. 10-77 si 183-218 . vol. Hugo – JURNALISMUL DE INVESTIGATIE: CONTEXT SI PRACTICA. Ed.2. ed. 2004 .Planul de acţiune a)Despre surse b)Lucrul cu sursele c)Observaţia personală d)Schiţarea planului de acţiune e)Utilizarea Intenetului în investigaţia jurnalistică 4. Ed. Iasi. Tritonic. 2004 .Mihai – MANUAL DE JURNALISM. Coman. Limes 1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. GENURILE JURNALISTICE. aşa nu 7. 2003-2004. David. Coman. vol. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului Grosu.JURNALISMUL DE INVESTIGATIE-GHID PRACTIC. informaţia primară.Redactarea ( 4 ore) a) Particularităţi de redactare a investigaţiei jurnalistice b) Impasuri de la zvon la redactare G. Plasarea investigaţiei în context ( 2 ore) 8. Lanţul de informaţii şi probele aferente 5. 2. Ed. Randall. Interviul în jurnalismul de investigaţie ( 4 ore) a) Pregătirea interviului şi strategia de discuţie b)Tehnici de intervievare c)Aşa da. Munca de investigaţie versus dosarul prefabricat Strategia investigaţiei jurnalistice ( 8 ore) 1. Popescu. II. Polirom. Bucuresti. ANCHETA. Liviu. Hugo – JURNALISMUL DE INVESTIGATIE: CONTEXT SI PRACTICA. pg.JURNALISTUL UNIVERSAL – GHID PRACTIC PENTRU PRESA SCRISA. ANCHETA. a II-a revazuta. Florin Cristian – MANUAL DE JURNALISM. Avram. Liviu. ed.

dr. univ.Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 Director departament / Şef catedră Prof. Doiniţa Milea .

cum tratăm comentariile cititorilor. Interviul prin Messenger: pro şi contra. cui aparţin materialele publicate de cititori etc / 4 ore 9. sub influenţa celorlalte media. Dezvoltarea interesului pentru scriitura on-line şi pentru detectarea contururilor presei virtuale. I C S 2 Anul I Sem. Domnească nr. Blogul ca jurnalism online şi probleme de etică. C. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 1. Identificarea principalelor elemente ale presei asistate de calculator şi a principiilor tehnoredactării computerizate. Reguli de nettiquette privind Messenger-ul / 2 ore 4. ore Sem.Tehnici de lucru specializate (Presă asistată de calculator) A. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: - F. Conţinutul generat de utilizator: care este valoarea lui. Metode de verificare a informaţiilor cu ajutorul Internetului / 2 ore 10. Etapele redactării unui text jurnalistic pentru mediul online / 4 ore 7. problematizarea. I V Sem. Contactarea surselor umane. I 5 Sem. Reguli tradiţionale şi reguli noi de scriitură / 4 ore 6. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS". Metode de predare – învăţare: prelegerea. metode de lucru în grup. D. Atelier practic. II Cod disciplină UGL J 0 III. explicaţia. Relaţia cu departamentele de PR / 2 ore 5. individual şi frontal. credite Sem. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale şi teme de casă. / 2 ore 2. Messenger. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. II Nr. Tipuri de scriitură în funcţie de publicul-ţintă şi profilul site-ului / 2 ore 8. evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe orale. E. să personalizezi şi să menţii un blog / 4 ore . Cum să-ţi creezi. LinkedIN etc. dezbaterea. II C S Total ore C S 28 Forme de verificare Sem. 05 B.Nr. Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei. E-mail. studiul bibliografiei. Obiectivele disciplinei: Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei. 47 telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: . conversaţia. GALAŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LITERATURĂ. Interviul prin e-mail: pro şi contra. str. Reguli de nettiquette privind e-mail-ul / 2 ore 3. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr.

Bucureşti. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. Sparks. 1999. . Timişoara. Editura  Polirom. Iasi. 1999. www. Principii şi norme de tehnoredactare computerizată. 2003 Schuwer. 2003 Schuwer. All. Sharon. Windows 98. 335 – 343. I. Guţu.htm (accesat la 1 octombrie 2004) Guéry. DTP/PageMaker Tutorial. Sharon. Bucureşti. 1998. Editura Ştiinţifică. Tehnica jurnalismului. Era digitală. Dorin. www. Textul jurnalistic.J. Philippe. şi secretariat de redacţie. Philippe.edu/Courses/varkki/pagemaker/pagemaker. Bucureşti. Macmilan Dictionary of Marketing & Advertising. All. Iaşi.G. Paris. Beker. Robin. Windows 98. Să înţelegem jurnalismul. Londra.com/DTP/dtp_tutorial. 2002 Şerbănescu. Cum se scrie un text. 397 – 412 Varkki. şi secretariat de redacţie. I. George. Bucureşti. Era digitală. 1999. 2004  H. Colin (coord. Iasi. P.Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi9 Popescu.. Macmilan Dictionary of Marketing & Advertising. antologie de texte (biblioteca FJSC). Londra. Bucureşti. 1998. Dorina. Le secrétariat de rédaction: de la copie à la maquette et la mise en page. Iasi. 1999. Amarcord. Amarcord: pp.O. Crawford. 1999. 1998. Teora Funeriu. 1998. Iaşi. Windows 98.html (accesat la 1 octombrie 2004) Williams. 1999.. 2000  Popa. P. M.J. Tratat practic de editare. 2005. 1998. Gaillard..A. Productia textului jurnalistic.. 2004  Roşca. Principii şi norme de tehnoredactare computerizată. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului Aarah. Crawford. 397 – 412 Crawford. Philippe. Jurnalismul si cultura populara. Teora Funeriu. Amarcord: pp. Peter. Editura Polirom. CFPJ Popescu. Bucureşti. Editura Institutul European. Timişoara. 1999. antologie de texte (biblioteca FJSC). 335 – 343. Using PageMaker 6. Bucureşti. Luminita. George. Macmilan Business. Dorina. 2000  Wilson. Nicholas.A. Tritonic. Tratat practic de editare. Andra. George. 2005. New Media. Editura Polirom. Sharon. Tritonic. Nicholas. Corint Beker. Tom. Teora 9 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. Timişoara. 1998. John. Bucureşti.O.).designer-info. 2004  Dahlgren. Negroponte. Amarcord. New Media.uiuc. M. Timişoara. Macmilan Business. Producing Professional DTP Destined for Commercial Print. 2003. Negroponte. Guţu. Editura Institutul European. Louis. Iniţiere în design.5 (To Create Professional-Looking Documents).

Williams. Doiniţa Milea . Principii şi norme de tehnoredactare computerizată. Dorina. 2003. I. Robin. 1999. Corint . Amarcord. Bucureşti. Guţu. 2005. Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 (Semnătura) Director departament / Şef catedră Prof. New Media.Funeriu. Era digitală. Bucureşti. Timişoara. Negroponte. 1998. univ. All. Iniţiere în design. Tritonic.. dr. Nicholas.

fotografia . conversaţia euristică. Cerintele unei fotografii bune: compozitie. individual şi frontal. Obiectivele disciplinei: Sa cunoasca elementele teoretice ale Fotojurnalismului. dezbaterea. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: Curs 1: Definirea obiectivelor cursului: abilitati. ( 4 ore) Curs2 Fotografia ca marfa. 47 telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: FOTOJURNALISM A. problematizarea. perceptiile si reprezentarile vizuale. II 5 Cod disciplină UGLJ 0 IV.Nr. cunostinte. I Sem. E. Sa inteleaga teoretic si practic cum functioneaza senzatiile. Credite: 5 Sem. arta sau limbaj? Lectura fotografiei. simbolistica. istoria fotografiei de razboi. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS". LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. ( 2 ore) Curs 3 Fotografia de presa. ateliere de lucru. culoare. II C S C S 1 2 Total ore C 14 S 28 Forme de verificare Sem. Adevarul visual in Fotojurnalism. Cele mai importante momente ale istoriei fotojurnalismului. I Sem. studiul bibliografiei. ca parte a vastului domeniu al comunicarii. ore Anul II Sem. explicaţia. Studiu de caz: fotografiile cu Ceausesc in Epoca de Aur. demonstratia. evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe orale. metode de lucru în grup. Fotojurnalismul: o arta cu picioarele pe pamant. Genuri in fotografia de presa: portretul. GALAŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LITERATURĂ. Metode de predare – învăţare: prelegerea. informatii. Sa aplice cunostintele dobandite intr-o lucrare personala reprezentativa. metode de dezvoltare a gândirii critice. spatiu. Efectul de real. str. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale şi teme de casă. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. perceptii si reprezentari vizuale. 06 B. Exemple de fotografii care au schimbat lumea. Sa se familiarizeze cu tehnica fotografiei. Introducere si privire generala asupra fotojurnalismulu. textura. I Sem. C. Primele cunostinte despre senzatii. Domnească nr. II V Nr. Sa cunoasca cateva dintre principalele momente istorice ale Fotojurnalismului. D. mari personalitati din domeniu. contrast.

( 2 ore) 9. Ce e rau si ce e bun la fotografii nostri contemporani? Viitorul Fotojurnalismului. Fotografia de spectacol. Introducere în Photoshop Work space. 2004. Fotografia electorala ( 2 ore) La finalul cursului. Vizionarea slide-ului: Yahoo photo News( 2 ore) 3.de sport. Fotografia de ilustrare ( 2 ore) 12. fotografia electorala. ( 2 ore) 10. Realitate vs interventie in fotografie. fotografia de spectacol.nytimes. G. Vom analiza impreuna evolutia si vor primi nota finala. Abilităţi de lucru cu aparatelor foto Nikon D50 şi Canon 300 ( 4 ore) 4. Fotografia de sport. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: Studentii vor fotografia saptamanal cate o tema. 1.com/pages/multimedia/ ( 2 ore) 6. fotografia de ilustrare. ( 2 ore) 7. Peter Burian & Robert Caputo-Fotografia – Ghid practic . Portretul ( 2 ore) 11. Fotografia publicitara. fotografia de fapt divers. Vizionarea slide-ului: War in the Neighborhoods (Războiul din Vecinatate) de Radu Sigheti(Reuters) ( 2 ore) 2. Efecte speciale. Manual de fotojurnalism. Participantii vor fotografia intens. Color Space. fotografia publicitara. care ilustreaza cel mai bine subiectul ales. participantii prezenta un portofoliu care va avea cel putin 8 imagini single si un reportaj. vom discuta despre abordare si vom vedea exemple de la alti fotografi. care va fi proiectul final al cursului. alaturi de un CD cu toate imaginile produse pentru exercitiul respectiv. Fotoreporterul: artist sau technician? ( 2 ore) Curs 5 Deontologie si reguli. Fotografia de moda. Tools şi Main Menu ( 4 ore) 5. Majoritatea temelor sunt pe sistemul single image. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului Gabriela Sandu. ( 2 ore) F. dar vor prezenta o singura imagine. vor lucra la un reportaj. fotografia de moda. Vizionarea slide-ului: http://www. Ed. printata. In paralel. Bucuresti. ( 4 ore) Curs 4 Introducere in Photoshop. Inainte de fiecare tema. Aplicatii. Tritonic. ( 2 ore) 8.

All. . Ed. Timisoara. New Jersey. Tehnica. Imaginea vizuala. Bucuresti. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. Ed. Marineasa.Routledge-Taylor and Francis Group. Tehnica. Tritonic. Eugen Iarovici. 2000. 2001. Publishers-Mahwah. Lucian Ionica. Gabriel Bauret. H. Liz Wells. Maiestria in fotografie. Lucian Ionica. Gabriel Bauret.Julienne Newton. Bucuresti. 1988. London. The burden of visual truth. 1988. Manual de fotojurnalism. Eugen Iarovici. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 Gabriela Sandu. Abordarea fotografiei. Timisoara. 1977. Photoghraply. 2000. Imaginea vizuala. Abordarea fotografiei. Ed. Bucuresti. 2000. Doiniţa Milea 1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 (Semnătura) Director departament / Şef catedră Prof. Maiestria in fotografie. Marineasa. dr. 2004. a critical introduction. Ed. Ed. univ. 1977. All. Ed. Ed.

delimitarea înţelesului noţiunilor fundamentale ale ştiinţei politicului. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. Metode de predare – învăţare: prelegerea. să dezvoltăm competenţe de analiză a unui fapt politic. I E Sem. str. să realizăm înţelegerea sferei şi conţinutului noţiunilor de bază din domeniul ştiinţei politicului. Obiectivele disciplinei Obiectivul general: prin acest curs urmărim să realizăm transferul de cunoştinţe necesare studenţilor care urmează specializarea Jurnalism. explicaţia.interpretarea doctrinelor şi programelor politice. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale şi teme de casă. Domnească nr. Obiectul de studiu al politologiei. I 2 Sem. SISTEMUL POLITIC (2 ore) .07 Cod disciplină B.dobândirea unui sistem de valori în consens cu principiile democraţiei şi cu drepturile fundamentale ale omului. metode de dezvoltare a gândirii critice. dezbaterea. a atitudinilor de respect şi de toleranţă. Obiectivele operaţionale privesc următoarele schimbări comportamentale: .dobândirea regulilor şi principiilor de analiză şi de cercetare metodologică a instituţiilor şi practicilor politice. ore Anul I Sem. telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Politologie A. . conversaţia euristică. individual şi frontal. II UGLJ 0III. 47 Nr. Conţinutul disciplinei: Temele cursului: 1. .Sistemul politic-definiţie. studiul bibliografiei. Locul politologiei în sistemul ştiinţelor sociale şi politice Funcţiile politologiei 2. II C S C S 1 1 Total ore C 14 S 14 Forme de verificare Sem. II Nr. INTRODUCERE ÎN STUDIUL POLITOLOGIEI (2 ore ) Apariţia şi evoluţia ştiinţei politice. I Sem. E. C. evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe orale. D. . GALAŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LITERATURĂ. demonstratia. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS". metode de lucru în grup. ateliere de lucru. problematizarea. de interpretare a acestuia din perspectiva valorilor democraţiei. trăsături . credite Sem.

INSTITUŢIA POLITICÃ EXECUTIVÃ GUVERNUL (2 ore) Tipuri de guverne contemporane Formarea guvernului Funcţiile guvernului Relaţia Guvern Parlament Puterea executivă în România 6. dictatoriale Forma de stat Statul de drept 4. INSTITUŢIA PARLAMENTULUI (2 ore) Constituirea parlamentului Structura constitutivă a parlamentului Mecanismul de funcţionare a parlamentului Funcţiile parlamentului Relaţiile dintre parlament şi guvern Parlamentul în România . Conţinut şi trăsături Autoritatea politică Legimitatea politică 5. alegerea şefului statului Atributele şi prerogativele şefului statului Responsabilitatea şefului statului Durata mandatului Instituţia şefului statului în România 7. INSTITUŢIA ŞEFULUI STATULUI ( 2 ore) Desemnarea. STATUL. PUTEREA POLITICÃ (2 ore) Puterea politică. teritoriul. organizarea politică Tipuri de state: democratice.- Funcţiile sistemului politic Componentele structurale ale sistemului politic 3.INSTITUŢIE FUNDAMENTALÃ A SISTEMULUI POLITIC (4 ore) Teorii privind apariţia şi definirea statului Componentele statului: populaţie.

Tipuri de cultură politică . Conţinutul şi esenţa regimului politic Tipologia regimurilor politice Regimurile politice democratice Regimurile politice dictatoriale Temele seminariilor ABC-ul Ştiinţei politicului.Trăsăturile partidelor politice . Bibliografie selectivă de elaborare a cursului 1. Grecia. Politica. DEMOCRAŢIA POLITICĂ (2 ore) . Concepte.Apariţia şi evoluţia istorică a democraţiei politice .Tipuri de ideologii politice . domenii.Sisteme partidiste 9. IDEOLOGIA POLITICĂ (2 ore) .Apariţia şi evoluţia partidelor politice .Componentele evalutive-axiologice ale culturii politice . Editura Antet. Dimensiunile sale .Doctrinele nedemocratice şi democraţia politică .Tipuri de partide politice contemporane .Doctrina politică conservatoare şi democraţia politică . Roma (4 ore) Fundamentele gândirii politice ale creştinătăţii medievale (2 ore) Gândirea politică modernă (2 ore) Paradigme şi doctrinare ale filosofiei politice contemporane. paradigme ale gândirii politice (4 ore) Gândirea politică a Antichităţii: China.Conceptul de cultură politică.Rolul ideologiei .Principiile şi valorile democraţiei politice 12.Funcţiile partidelor politice .Funcţiile ideologiei 11. India.Perspectiva ideologiei .Funcţiile culturii politice . (2 ore) F.Doctrina liberală şi democraţia politică .8.Rolul culturii în societate 10. 1996.Precizări teoretice privind ideologia . . REGIMURILE POLITICE (2 ore) Orientări teoretice în definirea conceptului de regim politic. PARTIDELE POLITICE (4 ore) .Doctrina social-democrată şi democraţia politică . ARISTOTEL. CULURA POLITICĂ (2 ore) .

2001. Michel. 2002. Editura Humanitas. ARENDT.2. (coord. BESANÇON. TROUSSON. 23. Iaşi. Bucureşti. K. 8. Alina. Editura Polirom. Istoria gândirii libere. 1994. Originile intelectuale ale leninismului. 4. Vasile BAUMGARTEN. 2002. Iaşi. Republica. Iaşi. 1964. KANT. Raymond.-J. în Opere.. Alexander. Iaşi.. Statul criminal.1997. ARON. Societatea deschisă şi duşmanii ei. 19. . François. Editura Antet. (coord. Editura Polirom. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 26. Bucureşti. 9. 3. 1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. 10. Editura Humanitas. Despre spiritul legilor. Termidor şi revoluţia. Bucureşti. Bucureşti. Raymond. Immanuel. J. Bucureşti. Originile totalitarismului. 17. 27. Editura Polirom. Teoria democraţiei reinterpretată. SARTORI. Forme ale opresiunii şi dreptul la rezistenţă din Antichitate până în zilele noastre. Emanuel-Mihail. 1998. Secolul intelectualilor. 14. Bucureşti. Bronislaw.) Fundamentele gândirii politice moderne. Editura Nemira. Iaşi. 18. BESANÇON. Originile totalitarismului. Adrian-Paul (coord. POPPER. 1999. Editura Polirom. Scrieri moral-politice. Bucureşti. Editura Humanitas. Editura Polirom. Hannah Între trecut şi viitor. 20. 5. ARENDT. Editura ştiinţifică. 1993. Bucureşti.1993. Iaşi. Contrtactul social. WINOCK. VOLKOFF. Bucureşti. 1994. Évelyne Pisier. 5. MUSCĂ. Editura Antet.) Filosofia politică a lui Aristotel. 2003. 2001. 25. MONTESQUIEU. 1997. Editura Cartier. Ieşirea din Teroare. Editura Polirom . Editura Polirom. Editura Humanitas. De la origini până în 1789. CHÂTELET. Ideile politice ale secolului XX. 16. 1999. Manualul corectitudinii politice. 1993. 1999. Alain. 1997. 1993. ARENDT. 6. 2002. Filozofiile Indiei. MILLON-DELSOL. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. R. Editura ştiinţifică. PLATON. 22. Editura Humanitas. Bucureşti. SOCACIU. 1994. 11. Bucureşti. ROUSSEAU. R. 15. Mario Tirania şi tiranicidul. 24. Editura Humanitas. 1986. TERNON Yves. !998. Alain. vol. Bucureşti.) Doctrine politice.. Vladimir. Lupta de clasă. Chantal. Originile intelectuale ale leninismului. H. 21. 12. Editura Humanitas. ZIMMER. ILIESCU. Editura Humanitas. 2001. 1957. Filosofia politică a lui Thomas Hobbes. 1-3. TURCHETTI. MUNGIU-PIPPIDI. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. POPPER. Editura Cartier. 2 vol. 13. Iaşi. Hannah. Bucureşti. 1991. Iaşi. Lecţia acestui secol. Giovanni. . Hannah. K. Institutul European. Editura ştiinţifică. vol. Editura Polirom. 7. Concepţiile politice ale secolului XX. Heinrich. BACZKO. Genocidurile secolului XX.

Chantal. 1999. Iaşi. Iaşi. MUNGIU-PIPPIDI. Data aprobării programei analitice în catedră : Septembrie 2010 Şef catedră: Prof. dr. Doiniţa Milea . (coord. MILLON-DELSOL. 1998.) Doctrine politice. Editura Polirom. Ideile politice ale secolului XX. 30. Editura Polirom. Iaşi.) Fundamentele gândirii politice moderne.28. Alina. univ. 2002. 29. Adrian-Paul (coord. ILIESCU. Editura Polirom.

Formarea unei concepţii sistematice asupra raporturilor dintre evoluţia ideilor./ 2 ore Modulul II. II E Nr. în plan general. dezbaterea. I Sem. 08 B. / 2 ore 4. telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: . Persuasiunea. conversaţia. Comunicarea publicitară .4 cursuri 1.O. / 2 ore 2. 47 Nr. Comunicarea – 4 cursuri 1. Spaţiile vest-europene. credite Sem. E. str. / 2 ore 3. / 2 ore 4. Crearea reclamei şi construirea unei campanii publicitare. IV. / 2 ore . LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. studiul bibliografiei. metode de lucru în grup. individual şi frontal. Domnească nr. Comunicarea în publicitate. problematizarea. explicaţia. II C S C S 1 2 Total ore C 14 S 28 Forme de verificare Sem. Comunicarea – prezentare generală: aspecte de lingvistică şi psiholingvistică. Comunicarea publicitară în epoca modernă. Interviul ca instanţă a conversaţiei. ore Anul II Sem. Comunicarea verbală şi nonverbală. comunicarea succintă. Obiectivele disciplinei: Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei. 1 (Creativitate publicitară) A. Ascultarea ca autoeducare. condiţile de reuşită.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS".A. evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe orale. Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale şi teme de casă. D. Noţiunile de public şi feedback. Particularităţi ale comunicării publicitare. C. / 2 ore 3. GALAŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LITERATURĂ. Conţinutul seminarului / număr de ore pentru fiecare temă: Modulul I. II 2 Cod disciplină UGL J O.C. condiţii de start. I Sem. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. Un istoric al comunicării publicitare. Cunoaşterea noţiunilor definitorii pentru configurarea direcţiilor generale în evoluţia noţiunii de „publicitate”. Arta conversaţiei. Metode de predare – învăţare: prelegerea. şi posibilitatea aplicării lor în cadrul discursului publicitar românesc. I Sem. / 2 ore 2.

Iaşi.Modulul III.6 cursuri 1. Titlul şi sloganul. 1999. Les médias. Milton. 2003. Jean. (coord). Institutul European. în I. 4. C. Belmont. Paradigme ale comunicarii de masă. Pailliart (ed). logo-ul. marca. Vera. / 2 ore 5. 1988. Condiţiile de reuşită ale comunicării publicitare. Semnalele corpului. Iaşi. B. 2005 Cassirer. / 2 ore F. Iasi. Sage Publ. 6. Introducere în ştiinţele comunicării. 2002. / 2 ore 4. John. Iaşi. Cum sa inveti limbajul trupului. / 2 ore 3. Public-ţintă şi public de parcurs. Crearea unei reclame. Polirom. Mass Media . Bucureşti. P.W. Polirom LW Jeffres. Iasi. Polirom. Spaţiul public şi comunicarea. Mass Communication Theory. Paris.. / 2 ore 7. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului Biagi. Conţinutul cursurilor / număr de ore pentru fiecare temă: 1. 2002 Bertrand. Comunicarea (de la transmiterea mecanică la interacţiune). Sparks. Introducere în ştiinţele comunicării. Teoria si practica semnului.. Roland. 1987. Werner. Iaşi. Diversele suporturi media şi diferenţele între elementele reclamei. Jurnalismul si cultura populară. (ed). Ioan. J. Eseu despre om. 2000 Cameron. PUF Chambat. Wadworth Publ. 5. 1991. 1991. Polirom. Polirom. PUF Drăgan. jr.. Waveland Press Inc. Ernst. Ion. Paris. Gemma Press. 3. Perspective asupra teoriilor comunicării. Shirley. 1999 Bougnoux. Spaţiul public şi comunicarea. Identificarea elementelor lingvistice / extralingvistice în textele publicitare. / 2 ore Diversele suporturi media şi diferenţele între elementele reclamei. Opinie publică şi dezbatere publică.. 1996. C-J. Modele publicitare ale marilor firme creatoare de publicitate. Polirom. Cayrol. Cayrol. Les médias. Humanitas. Iasi. Polirom. London. 2004 Miege. Roland. 2. Iaşi.Process and Effects. Daniel. Birkenbihl. Comunicarea prin gesturi si atitudini. (coord). Elemente lingvistice şi extralingvistice . Polirom Severin. 2001. paşi preliminari. Bucureşti. 2002 Dahlgren.. / 2 ore Textul informativ. Iaşi. I. Cârâc. Tankard. / 2 ore Sunetul şi mişcarea. Polirom. Elemente definitorii pentru audiovizual. / 2 ore Ilustraţia. Iaşi. Introducere în presa scrisă şi vorbită. Şansa Fiske. 1995. Societatea cucerită de comunicare. 1986 McQuail. / 2 ore 8. culoarea. Sunetul şi mişcarea în reclama pentru audiovizual. Illinois. 2000 Pailliart.. Media Impact – An Introduction to Mass Media. 2003. Iasi. spaţiul liber. / 2 ore Public şi publicitate. Public-ţintă şi public de parcurs. / 2 ore G. . Denis. / 2 ore 6. Polirom Lohisse. Public şi publicitate. P.

L. univ.. Bucureşti. Editura Comunicare.. Trei . H. V. Don Juan sau Pavlov? Eseu despre comunicare publicitară.Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 Beker. Th. Ionescu-Ruxăndoiu. M. 1996. 1999. Ed.S. I. 2002 Dâncu. ClujNapoca. Bucureşti. 1998. II. Comunicarea simbolică: arhitectura discursului publicitar. în G. dr. Dacia. All. Ed. 2005.. Bonnange. Septimiu coord.. Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 (Semnătura) Director departament / Şef catedră Prof. Cvasnîi-Cătănescu. Macmilan Dictionary of Marketing & Advertising. M. 1995. Macmilan Business. Comunicarea nonverbală în spaţiul public. Discursul publicitar actual.. Pană-Dindelegan (coord. Chantal.J. Bucureşti. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. .. Structuri şi strategii. Bucureşti. Londra. Doiniţa Milea 1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. Univers.Chelcea. C. Conversaţia. Ed.) Aspecte ale dinamicii limbii române actuale.

ore Anul II Sem. De la actori la personaje. II UGL J O. instanţe şi delimitări / 2 ore 3. GALAŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LITERATURĂ. H. str. focalizatorul şi obiectul focalizat. III. Obiectivele disciplinei: Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei. Text literar / text publicistic: perspective naratologice / 4 ore 2.C. Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei. clase de actori. 47 Nr.B. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 1. I 2 Sem. J. Text. Formarea unei concepţii unitare privind strategiile naraţiei şi ponderea lor în discursul jurnalistic actual. Domnească nr. Metode de predare – învăţare: prelegerea. Naraţia. evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe orale. genuri şi niveluri narativ-publicistice / 4 ore F. relaţii / 4 ore 5. 09 Cod disciplină G. delimitare. cuvânt. I. o retorică a descrierii / 2 ore 4. Naratorul.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS". schiţare şi rezumat / 2 ore 3. studiul bibliografiei. niveluri. I Sem. Descrierea. delimitări şi motivaţii. Textul publicistic şi naraţiunea de la bază. Elemente narative în corpusul genurilor de teren / 4 ore 4. forme intemediare. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale şi teme de casă. subiect şi obiect / 6 ore 5. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 1. conversaţia. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. dezbaterea. Dezvoltarea interesului pentru studiul naratologic. problematizarea. 1 (Presă culturală) F. metode de lucru în grup. I E Sem. Focalizarea. credite Sem. niveluri de focalizare / 4 ore 6. II C S C S 1 2 Total ore C 14 S 28 Forme de verificare Sem. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. în funcţie de genul publicistic studiat. ficţiune şi realitate în povestirea de presă / 4 ore . Subiect şi momentele acestuia. telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: . II Nr. individual şi frontal. naraţie / 2 ore 2. prin lărgirea ariei de cercetare înspre analiza textului publicistic dintr-o nouă perspectivă. explicaţia.O. Timpul şi spaţiul.

Textul jurnalistic. Ed. în Istoria literaturii..Minerva. 1941 Cioran.1998 Antohi. 1995 Papu. O. C. Bal. Alexandrescu. Edgar. Ed. Lucian. Jurnalismul cultural şi de opinie. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.. Mon Pays . Iaşi. Iasi. Cayrol.ghid practic pentru presa scrisă. 1978 Duţu. (coord). London. Sage Publ. Eminescu. Naratologia. Spaţiul public şi comunicarea. O viziune românească a lumii.. Hartley.P. Ed. Tipul creativ românesc în contextul universal. Ed.. 1974 Papu.1993 Noica. Albatros. C-J.1983 Teodorescu. Sorin. 2000 Alexandrescu. Ed.. Buc.... 1998. Buc. Sorin. Ed. Bizanţ. 2001. Buc. 1986. Opinie publică şi dezbatere publică. Buc.Ţara mea. Iasi.Humanitas. Noica.Univers. Ed. Ed. Balcani. Iaşi.. Ed. Pagini despre sufletul românesc. David. S. G. Iasi. Buc. 2002. Sparks.. Buc..Polirom. Les médias.. Arta şi umanul. Lucian. Shirley.. Media Impact – An Introduction to Mass Media.. Biagi. Edgar.. Dicţionarul presei literare.Meridiane. Belmont.Academiei. Buc. Cultura română şi civilizaţia europeană modernă. Civitas imaginaris. Roland. P.. Iaşi.. Paradoxul român. C.. ELU. 1987.. Istorie şi mit în conştiinţa românească. P. P. Unamanişti români şi cultura europeană. Jurnalistul universal . Constantin. Ed. Discursul ştirilor. 1991... Trilogia culturii. Bucureşti. Polirom.. 1999. Buc.Univers. 2004 Bertrand. Literatură română-universalitate şi specific naţional. Popa. 2008. Buc..1974. Buc. Introducere în teoria naraţiunii. ES.. ediţia a II-a. Buc.1987 Duţu. Emil. Răzvan. Genurile literar-jurnalistice: reportajul de atmosferă. 1996 Crişan. 2006. Sociologie şi bioestetică. în I.Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi10 10 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. 1999 Blaga.. Motive literare româneşti. Iaşi. Buc.. Ed. 1991 Panaitescu. 1999. Specificul naţional. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului Preda. Polirom.. Buc. Ed. Jurnalismul si cultura populară. 1977 Papu. Ed. Edgar. Introducere în presa scrisă şi vorbită.. Buc. Pailliart (ed). Introducere în istoria culturii româneşti. 1969 Papadima. Tradiţia orientului în perioada interbelică. 1974 Hagiu.7. Identitate în ruptură. Occident la începuturile culturii medievale româneşti. vol.Minerva.Saeculum. John. Institutul European. Polirom. H. Ion.Minerva. feature-story / 4 ore G. PUF Chambat. 1997 Călinescu. Wadworth Publ. Ed. Eminescu. Buc. Iaşi. Sorin. C.Eminescu. Paris. Polirom. 2002 Dahlgren. Institutul European. .. Ed.Humanitas. Iaşi. (coord). Polirom. 1969 Boia. Polirom. Cultură minoră şi cultură majoră. Al. Clasicii noştri. Al. Mieke. Dorin.. Mass Communication Theory. Randall. McQuail.Humanitas.Humanitas. Modelul cultural european. Ed. Denis.

Bal. Iasi. David. Introducere în teoria naraţiunii. Institutul European. Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 Director departament / Şef catedră Prof. Jurnalistul universal . Jurnalismul cultural şi de opinie. Popa. Dorin. Polirom. Iaşi. 2002. Iaşi. Doiniţa Milea . Polirom.ghid practic pentru presa scrisă. Textul jurnalistic. John. Institutul European. Polirom. dr. ediţia a II-a. 2006. Hartley. Mieke. Iaşi. Naratologia. 2008. Sorin. Randall.Preda. Iaşi. 1998. Discursul ştirilor. univ. 1999.

08 Cod disciplină B. conversaţia euristică. evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe orale. D. I Sem. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. Teoria agendelor – 2 ore . Etica jurnalistului politic – 2 ore 5. II C S C S 2 2 Total ore C 28 S 28 Forme de verificare Sem. metode de lucru în grup. Caracteristicile comunicarii de masa – 2 ore 7. GALAŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LITERATURĂ. Democratizarea informatiei.O. demonstratia. Sa se informeze cu privire la principiile si mecanismele de utilizare a simbolurilor în comunicarea politică. C. Obiectivele disciplinei: Sa poata defini conceptele centrale ale tematicii tratate la disciplina jurnalism politic. II Nr. Sa identifice strategii de comunicare publică la nivelul actorilor politici într-o situaţie de tip electoral. Conditionarile comunicarii politice – functiile media in relatia cu politicul -2 ore 6. dezbaterea. str. Regimuri de presa. 47 Nr. problematizarea. Sa cunoasca principalele tipologii ale organizaţiilor si instituţiilor de tip politic. E. metode de dezvoltare a gândirii critice. 1 (JURNALISM POLITIC) A.A. explicaţia. Presa de conflict si lumea politica – 2 ore 4. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale şi teme de casă. Sa cunoasca strategiile de marketing aplicate în domeniul politicilor publice.2 ore 2. Metode de predare – învăţare: prelegerea. Jurnalism politic – considerente teoretice . telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: C. Teorii asupra rolului presei si al jurnalismului politic – 2 ore 3. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 1. II UGLJ 0 III. I 2 Sem.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS". individual şi frontal. Sa poata identifica principalele mecanisme de construcţie a preferinţelor politice la nivelul electoratului precum si a suportului pentru anumite programe si politici guvernamentale. ateliere de lucru. studiul bibliografiei. I E Sem. Sa identifice elementele definitorii ale pieţei electorale. Domnească nr. ore Anul II Sem. Sa cunoasca si sa poata defini principiile de construcţie a unei strategii electorale. Credite: 5 Sem. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi.

Jurnalismul politic – tabloidizare si trivializare – 2 ore 12.Imaginea publica-brand – 2 ore 9. ( 2 ore) 2. Manipularea politicienilor prin mass media si a mass media de catre politicieni. 1994. VERBA. ( 4 ore) 10. Editura Amarcord. Iaşi. Guvernul. Antet. Editura Cultura Naţională. 383 p. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului ALMOND A.exemple si contraexemple. Timişoara. (2 ore) 9. Exemple. Manipularea mesajului politic – 2 ore 10. Parlamentul –ghid practic pentru jurnalişti despre sistemul de stat. ( 2 ore) G. Atitudini politice şi democraţie în cinci naţiuni. RICHARD – Ideologii Politice şi idealul democratic. Bucureşti. 1998. Sondajele de opinie – 2 ore F. Polirom. Iaşi. BALL. p. cum să limitezi pericolul dezvăluirilor controlate din partea persoanelor oficiale. ERNST – Naţiuni şi naţionalism. cum să găseşti persoana şi resursele potrivite. Genuri in jurnalismul politic – 2 ore 13. ANDREI. Marketing politic . BALANDIER. oligarhi si parlamentari detestabili ( 4 ore) 4. Ce e un brand de politician? Personajul politic. GABRIEL. Sondajul de opinie – barometru sau mijloc de manipulare? Exemple concludente. Serviciile de presă. Tipologii. SYDNEY . cu exemple din presa actuala. Oradea. Iaşi. Editura Dn Style. TERENCE. 2000. Discursul politic. GELLNER. Conflictul presa – Putere – Opozitie 2 ore 11. 1998. ( 4 ore) 5. Polirom. *** Doctrine politice în România secolului XX. ARISTOTEL. Politica. limitele pentru persoanele oficiale. Campanii electorale – sau jocul de-a soarecele si pisica . 274 p. Relaţiile dintre jurnalişti şi autorităţile de stat. Baroni. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 1. 1924. 1996. PETRE – Sociologia revoluţiei. . Bucureşti. Studii de sociologie politică.Cultura civică. Stirea politica in televiziune si seductiile tabloidizarii. ( 2 ore) 6. 158-193. Etica mass media. ( 2 ore) 7. DAGGER. Conferinţele de presă. 112-133.8. 1998. Funcţiile presei în relaţiile cu mediul politic. 2001. De la pamflet la blogul politic. Etica jurnalistului politic. Bucureşti. p. Noi perspective asupra trecutului. Ediţia a II-a.13-94. 209 P. Fundaţia academică “Petre Andrei”. ( 4 ore) 6. 119-183. *** Doctrine politice. Polirom. Campaniile electorale – 2 ore 14. GEORGES – Antropologie politică. Concepte universale şi realităţi româneşti. Narcisismul in jurnalismul politic. ( 2 ore) 8. Editura Institutul de Teorie Socială. Percepţia politicienilor despre presă. caracteristici si competente.

480 p. Eseu asupra puterii politice şi inovaţiei sociale. SAMUEL. 2002 Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 Director departament / Şef catedră Prof. Editura Paideia. Antet. Marketing politic si consultanţă guvernamentală. OVIDIU – Ştiinţa politică. B. p.HUNTINGTON. VIRGIL – Studii de sociologie politică. Editura Institutul European. Practici politice in campania electorala. H. Berelson. Editura comunicare. Mass-media si politica. 311 p. structuri. Editura Universitară. Politica discursiva. 1999 P. 1970. TRĂSNEA. 2000 Cristina Pripp. Studiu istoric-epistemologic. Bucureşti. LAPIERRE. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi11 Alfred Bulai. H.223-324. principii. Editura Albatros. JEAN WILLIAM – Viaţă fără stat. Doiniţa Milea 11 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. 1999 Ion Boboc. MĂGUREANU. 2006 Camelia Beciu. . Editura Polirom. P. Mecanisme electorale ale societăţii românesti. Editura Polirom. Gaudet. 1997. 2004 D. Editura Nemira.ro. Cum decid alegătorii într-o campanie electorală. 1997. 1997. Teorii. Iaşi. p. Bucureşti. Mecanismul votului.2000 Camelia Beciu.62-398. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. univ. Lazarsfeld. Pop. Institutul European. Editura politică. Editura Comunicare. Bucureşti. Comunicare politică. 2002 Murray Edelman. Marketing politic.ro. dr. Politica si utilizarea simbolurilor. – Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale.

I Sem. Agenda-setting. Domnească nr. II C S C S 2 2 Total ore C 28 S 28 Forme de verificare Sem. ideilor sau programelor politice. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: Margetingul politic în context electoral si gubernamental ( 2 ore) Actori politici. -să poată analiza în baza unor perspective teoretice diferite. mecanismele de construcţie a preferinţei politice ca si a suportului social pentru anumite teme. conversaţia euristică. ore Anul II Sem.să poată analiza piaţa electorală. -să poată identifica si analiza elementele caracteristice ale dinamicii instituţiilor. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. IV. II 2 Cod disciplină UGL J O. problematizarea. agenda populaţiei si agenda guvernamentală (2 ore) Campania electorală. B. Informarea publică versus promovare în implementarea politicilor publice (4 ore) . credite Sem.(2 ore) Studiul agendelor. Strategii de analiză a pieţei electorale. A.O. Forme şi metode de evaluare: activitatea individuală (notarea celor două lucrări de seminar şi media lor finală – pondere 50 la sută) . tipologii si tehnici de construcţie a mesajului electoral (4 ore) Mecanisme de construcţie a preferinţelor si a atitudinilor favorabile programelor. 47 Nr. Partide politice si lideri politici. explicaţia.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS". imaginea si strategiile de comunicare ale actorilor politici instituţionali si individuali. I Sem. dezbaterea. metode de dezvoltare a gândirii critice. I Sem. Piaţa electorală. Strategii electorale. 1 (CAMPANIA ELECTORALA) F. -să poată analiza si evalua diferite tipuri particulare de situaţii si probleme sociale. studiul bibliografiei. telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: . str. individual şi frontal. proiecte sau programe guvernamentale. GALAŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LITERATURĂ. 09 Obiectivele disciplinei: . ateliere de lucru. II E Nr.B. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr.C.examenul final (pondere 50 la sută) C. demonstratia. metode de lucru în grup. Metode de predare – învăţare: prelegerea. Tipologii ale publicului si electoratului ( 4 ore) Cercetarea si analiza problemelor sociale. politice si guvernamentale de la un ciclu electoral la altul. idei.

Editura Universitară. 2001 Kieron Walsh. 2002 D. 1999 Camelia Beciu. 2004 Ph. Editura comunicare. The Communication of Politics. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi12 Camelia Beciu. . Politica discursiva. principii. Politica discursiva.ro. Maarek.. Editura Polirom. Berelson. Communication et marketing de l’homme politique. Editura Polirom.2000 Camelia Beciu. 2001 Zaharia R. Editura Polirom. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. B. 2006 M.ro. Press Universitaire de France. Politica si utilizarea simbolurilor. Editura Litec. Bongrand.ro. Comunicare politică. 1999 P. Teorii. Editura SNSPA. Marketing politic si electoral.Mass-media si rolul ei în promovarea imaginii. Marketing social-politic. Gaudet. Editura Nemira. 2002 12 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. Lazarsfeld. Practici politice in campania electorala.. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: Asteptarile electoratului vs pretentiile candidatului (2 ore) Strategii electorale. London. Longman. 1992 Negrine R. ce e bine si ce nu e bine in campanile electorale de dupa 89 ( 4 ore) Imaginea candidatului. tipologii si tehnici de construcţie a mesajului electoral (4 ore) Personajul politic. 1996 Teodorescu & colab. agenda populaţiei si agenda guvernamentală (4 ore) Criza de imagine si contracampaniile ( studiu de caz) ( 4 ore) Strategii electorale. Sage Publications. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului: Alfred Bulai. Editura Uranus. Marketing politic. Editura Comunicare. Editura Paideia. sifonata sau nu ( studiu de caz) (6 ore) D. Pop. Marketing politic si consultanţă guvernamentală. Editura comunicare. Practici politice in campania electorala. Cum decid alegătorii într-o campanie electorală. H. Editura Nemira. Editura Institutul European. Mecanismul votului. 2002 Cristina Pripp. structuri. 1995. votul uninominal si audienta ( 4 ore) Agenda-setting. Marketing in Local Government.. Campaniile media si specificul lor. Le marketing politique.2000 Camelia Beciu. (4 ore) Crize de imagine si contracampaniile de comunicare ( 4 ore) Branding si publicitate politică ( 4 ore) F. Mecanisme electorale ale societăţii românesti. Mass-media si politica. 2002 Cristina Pripp. 1993 Murray Edelman. Comunicare politică. 2000 Ion Boboc. Marketing politic. H.

2001 Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 Director departament / Şef catedră Prof. Marketing social-politic.R. Zaharia. dr. Doiniţa Milea . univ. Editura Uranus.

(2 ore) . GALAŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LITERATURĂ. metode de lucru în grup. între invariante ale creativităţii umane şi şi psihologia abisală a imaginarului colectiv. I 3 Sem. Modele umane şi reprezentări mitic-simbolice în Iliada şi Odiseea. De la sistemul orfico-pitagoreic la Platon. (2 ore) .10 Cod disciplină B.Utilizarea adecvată a conceptelor operaţionale specifice disciplinei. Topica socio-culturală şi imaginarul artistic. Metamorfoze şi convergenţe arhetipale.Imaginarul Greciei antice. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. E. str. II C S C S 1 1 Total ore C 14 S 14 Forme de verificare Sem. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: Istoria mentalităţilor: obiect şi metode. Capodopere ale literaturii greceşti arhaice şi clasice ca documente de istoria mentalităţilor.Formarea unei concepţii sistemice asupra raporturilor dintre istoria ideilor şi a mentalităţilor şi evoluţia formelor culturale (artistice şi literare). Arhetip. D. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise. (2 ore) . Imaginar religios şi reprezentări culturale şi social-politice. problematizarea. Structuri redundante în imaginarul Vechiului şi Noului Testament. studiul bibliografiei. Domnească nr. Imaginarul asiro-babilonian. metode de dezvoltare a gândirii critice. .Mundus Imaginalis. I E Sem. conversaţia euristică. individual şi frontal. Structurile imaginarului colectiv şi circulaţia ideilor. Circulaţia modelelor. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 30%) prin metode orale. Mituri şi scenarii interferenţiale. C.Imaginarul antic. psihologie abisală şi ezoterism. Imaginarul indic. Geografii reale şi sacre. (2 ore) . telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Istoria mentalităţilor şi geneza modelelor culturale A. (2 ore) . Imaginarul egiptean. ateliere de lucru. Biblia ca monument cultural. Viaţa imaginilor.Imaginarul ebraic: arhetipuri şi mituri reprezentative ale culturii şi civilizaţiei ebraice. I Sem. Filosofie şi sens în lumea greacă. explicaţia. ore Anul II Sem. II Nr. probe practice şi teme de casă (semestrele I şi al II-lea – referat / eseu pe o temă la alegere din tematica disciplinei). dezbaterea. Mentalităţi colective şi proiecţii culturale. credite Sem. Definiţii şi delimitări. Metode de predare – învăţare: prelegerea. II UGL J C III. .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS". Obiectivele disciplinei: .Cunoaşterea conţinuturilor teoretice actuale ale disciplinei. Circulaţia reprezentărilor simbolice în spaţii culturale diferite. 47 Nr.

Bucureşti.. Bucureşti. raportul om – divin şi viziunea asupra morţii / vieţii de apoi în Iov şi Ecclesiast. Introducere în mitodologie. (2 ore) „Apocaliptismul” în Noul Testament: scenariul mesianic între mit şi utopie. 10 studii de arhetipologie. Humanitas. 1991 Le Goff. (2 ore) . 1994 Durand. Univers. (4 ore) G. Nemira. Mircea. Imaginaţia simbolică. Eschatologie şi decadenţă în reprezentarea istoriei ca succesiune de teofanii negative în Daniel şi Iezechiel. Ed. Nemira.. 1995 Huizinga. Meridiane. 1993 Manolescu. Univers.Imaginarul ebraic.(2 ore) . Bucureşti. Ştiinţifică. Gilbert. Scenarii şi figuri mitice în imaginarul vedic. Structurile antropologice ale imaginarului. Bucureşti. Simbolistica spaţiului în Răsăritul creştin. ClujNapoca. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: Imaginarul indic. Tragicul. Aventurile imaginii. Literatura comparată şi istoria mentalităţilor. Figuri mitice şi chipuri ale operei – De la mitocritică la mitanaliză-. Bucureşti. Corin. J. Mitul eternei întoarceri. 1998.. 1999 Durand.Renaşterea: căutări şi deschideri. Proiecţii simbolice ale sintezei filosofice hinduiste. Cele două feţe ale imaginarului renascentist. Atmosfera culturală: direcţii ale gândirii renascentiste. (2 ore) Structuri tematice în Biblie. Meridiane. Locul călătorului. Cluj. De la „Fais ce que tu voudras!” la „Que sais-je?” Epoca „amurgului titanilor” şi intrarea în Baroc. Bucureşti. Jacques. . Durand. G. Anca. Georges. Naşteri mistice. Imagini şi simboluri. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi13 13 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. Mituri şi societăţi. 1999 Duby. Bucureşti. Idei / scheme religioase şi proiecţia lor în imaginarul cultural. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. Univers. Polirom. Imaginarul. 1980 Le Goff. 1982 Eliade. Gilbert. 1986 Liiceanu. Bucureşti. (4 ore) „Apocaliptismul” în Vechiul Testament: valorizarea religioasă a „teroarei istoriei”. Geneza –istoria originii şi miturile creaţiei. parabole al condiţiei umane. Mircea. 2004 Durand. Structuri alegorice şi simbolic-parabolice în cărţile „sapienţiale”: condiţia umană.(2 ore) F. Georges. Gilbert. 1977 Duţu. cruciadele şi imaginarul simbolic al literaturii. 1996 Dumézil. Dacia. Pentru un alt Ev Mediu. Dacia. Anul 1000. Ed. Paideea. Geografii reale şi geografii simbolice. Scenarii şi structuri mitic-arhetipale. 1991 Eliade. Iaşi. Amurgul Evului Mediu. Bibliografie de elaborare a cursului Braga. Cavalerismul. Humanitas.Instituţii medievale şi trasee culturale. 1994 Eliade. 2002 H. Gilbert. Mit şi epopee. Humanitas.. Mircea. Jacques. Al. Ştiinţifică. Imaginarul medieval. Imaginarul religios şi reprezentările lui simbolice în spaţiul cultural occidental. Reprezentări alegorice şi simbolice ale „sfârşitului istoriei” şi ale „cetăţii ideale” în Evanghelia după Ioan şi Apocalipsa lui Ioan Teologul.

Doiniţa Milea . Mituri şi societăţi. Ed. 1995 Data aprobării programei analitice în catedră : Septembrie 2010 Şef catedră: Prof.Durand. Jacques. Meridiane. Univers Vernant. Bucureşti. Jean-Pierre. Guy. Bucureşti. Bucureşti. 2004 Le Goff. 1995 Vernant. Imaginarul medieval. 1991 Moretta. univ. Jean-Pierre. Bucureşti. ClujNapoca. Mit şi gândire în Grecia antică. Gilbert. Meridiane. Angelo. Meridiane. Mit şi religie în Grecia antică. dr. Tehnică. Introducere în mitodologie. Tragedia greacă. 1994 Rachet. Mituri antice şi mitul progresului. Bucureşti. Dacia.

studiul bibliografiei. (2 ore) 2. 47 Nr. Teoriile dependenţei. metode de dezvoltare a gândirii critice. aşa cum apar ele reflectate în mass media. Dinamica imaginilor şi identităţilor. Domnească nr. Obiectivele disciplinei: Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei. IV 3 Cod disciplină UGLJC IV. D. prejudecăţi. IV E Nr. III Sem. studiu de caz. Relaţia cultură – societate.11 B. probe practice şi teme de casă. Cultură şi comunicare interculturală. Teorii majore ale comunicării interculturale. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. Stereotipuri. Noul climat media. str. Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei. clişee. Metode de predare – învăţare: prelegerea. Modelul cultural american – omogenitate sau heterogenitate? Atracţia modelului american. telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Comunicare interculturală şi mass-media A. conversaţia euristică. III Sem. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 1. (2 ore) F. Teoria modernizării. (4 ore) 5. Teoriile post-dependenţei. Televiziunea şi ipoteza funcţiei culturale. ateliere de lucru. Clivaje sociale şi naţionale. dezbaterea. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 30%) prin metode orale. Conceptul de cultură. ore Anul II Sem. Globalizare şi comunicare între culturi. Identităţile de grup. IV C S C S 1 2 Total ore C 14 S 28 Forme de verificare Sem. GALAŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LITERATURĂ. Formarea abilităţilor de evaluare şi interpretare a proceselor informaţionale. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. E. imagini. C. reprezentări. (2 ore) 4. III Sem. evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise. explicaţia. credite Sem. teorii despre mediile de informare si reglementarea lor. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS". (2 ore) 3. (2 ore) 6. Perceperea mecanismelor şi strategiilor prin care se poate asigura o comunicare eficientă.

Ideea de Europa şi evolutia conştiintei europene.(4 ore) 3. Cultură şi civilizaţie europeană: repere istorice şi semnificaţii valorice. R. Kim. Iaşi. Tzvetan. Iaşi. Editura Lumina Lex. Iaşi. Humanitas. Trilogia culturii. 2005 Todorov. 1995. Histoire de la civilisation européenne... Karl R.(4 ore) G. Institutul European. 1995 Caune. ed. Victime şi torţionari în secolul XX. Kathz. Deontologia mijloacelor de comunicare. Ed. Bucureşti. Mitteleuropa periferiilor. Delmas Claude. v. Despre diversitate. Fackler. Iaşi. Studiu de caz – marginalii în secolul XX (4 ore) 3. Bucureşti. (4 ore) 5. Cornel. America şi Europa. 1-2. 1998 Blaga. Ed. Trilogia valorilor. Editura Fundaţiei România de Mâine. 1996. Christians. Institutul European. 1961 Drăgan Ion. Pitesti . Atribute ale informării şi calculul valorii informaţionale. Bucureşti. Ed. Mark. Postmodernismul. Banciu. Cartea Românească Clifford. (6 ore) 4. (6 ore) 2. Bucureşti. Europele din Europa. Ed. L. Bucureşti. O. McKee. J. Bucureşti. 10-12 /1999. Fernand. Noi şi ceilalţi. A. Rezistenţa la aculturaţie. Şansa. Gramatica civilizaţiilor. Paradigme ale comunicării de masă. Paralela 45.. 1988 Gheorghiu. Radu.. Jean. Bucureşti. 1996 Todorov. All Educational. Universităţii Al. Buc. Humanitas. Aculturaţie şi asimilare – fenomenul imigraţiei. 1998-1999 Duţu. Nemira. L. Jean-Jacques. Cultură şi civilizaţie europeană. I. Cuza. Istoria Europei moderne 1790-1990. Utopia sau criza imaginarului. Cultură şi civilizaţie. cel mai vechi mijloc de informare din lume. Cultură şi comunicare. Bucureşti. 2002 Wunenburger.1985 Blaga. Paris. Alexandru. Lecţia acestui secol. Theodorescu. Bucureşti. Jean Noel. Discursul filosofic al modernităţii.. Tzvetan. Zvonurile. Polirom. Conceptul de dependenţă asimetrică. 1987 Braudel. Bertrand. 2003 Barber. Occident şi Islam.1. nr. Angela. 2001 . 2000. Efectele televiziunii asupra psihicului uman. Claude Jean. 1977. R. Rotyoll. p. Metamorfoza culturii în secolul XX. Conceptul de modernizare. Habermas. Bucureşti. Meridiane. Confruntarea cu extrema. Popper. Drâmba. “Secolul 20. Occident şi Extrem Orient. 1998 Tănase. 2000 Kapferer. 1-3/2000. Etica mass media. Ed.. Ungureanu. G. i. Dacia. Scurta istorie a obiectelor europene. Cluj-Napoca. Bucureşti. Istoria culturii şi civilizaţiei. 1993. Polirom.Jean. Bucureşti. Modernism şi modernitate.. 1999 Teodorescu Gheorghe. Bucureşti. 2001. Studii de caz. 1999 Florian. Comunicare şi opinie publică. All Educational. Dragoş. Universalitatea valorilor reflectată in mass media. 178-190. Bucureşti. Revista de Sinteză”. Figuri ale alteritatii. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului Baudrillard.

Mark. 2003 Blaga. Fackler. 1-2. Duţu. 1999 Ungureanu. Trilogia culturii. McKee. Istoria culturii şi civilizaţiei. Christians. Alexandru... 2002 Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 Director departament / Şef catedră Prof. Angela. Polirom. Ed. univ. Mitteleuropa periferiilor. Cultură şi civilizaţie europeană: repere istorice şi semnificaţii valorice. Bucureşti. Rotyoll. Paradigme ale comunicării de masă. . Cornel.H. dr. 2001 Drâmba. L. Polirom. Editura Lumina Lex. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. Bucureşti. v. Etica mass media.1985 Clifford. Ed. Studii de caz. Bucureşti. Kathz. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 Banciu. All Educational. Bucureşti. O. Iaşi. Bucureşti. Doiniţa Milea 1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru studenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. Ideea de Europa şi evoluţia conştiintei europene. Kim. 1996. Şansa. 1998-1999 Drăgan Ion. G.

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi . Tritonic. Obiectivele disciplinei: . pp107-203 Slama-Cazacu. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 28 ore . etc.12 B. expuneri. 2004. D. pp. credite Sem. evaluare sumativã prin proba srisã şi oralã de la verificarea finală. l’interview. 6 ore . comparare şi organizare a informaţiei. Tatiana.) 6 ore .însuşirea deprinderilor de selectionare.la rhétorique du discours médiatique .evaluare continuã prin metode orale. 47 Nr.JC. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. E. Les interactions verbales. Domnească nr. 2000. metode de dezvoltare a gândirii critice. A. 2008. II C S C S 2 Total ore C S 28 Forme de verificare Sem.prelegerea. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr.caractéristiques socio-sémiotiques du discours media . 2005. telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Discursul mediatic (limba franceză) A. l’éditorial. III. Galati University Press. . l’information. la publicité.cunoaşterea limbajelor aparţinând stilului comunicării publice şi private. Iaşi. București (partea a II-a). pp. clasare. 4 ore .. 6 ore G. 4 ore .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS". . Ed. comentarii de aplicaţie pe texte. probe scrise la seminar. langage.discours politique et discours médiatique . A. Editura „Ştefan Lupaşcu”. Daniela. ore Anul II Sem. Analiza discursului. Bibliografie de elaborare a cursului Frumusani. Éléments de pragmatique discursive et textuelle..discours. 7-45 Vâlcu. la brève. société . Metode de predare – învăţare: . Ipoteze și ipostaze.formarea deprinderilor de a reutiliza în orice situaţia de comunicare cunoştinţele teoretice dobândite la curs. 9-115 H. Théorie et fonctionnement. II Nr. I 2 Sem.communication media et hors-média . dezvoltarea abilităţilor pe terenul competenţei idiomatice şi expresive C. Ed. Polirom Vâlcu.l’analyse des différents genres du discours médiatique (fait divers. Iaşi. Rovența. I V Sem. 2 ore . II Cod disciplină UGL. conversaţia. GALAŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LITERATURĂ. Forme şi metode de evaluare: . Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: F. . explicaţia. str.dobândirea competenţei de a stãpâni foarte bine franceza standard (limba scrisã şi oralã corectã şi clarã). Stratageme comunicaţionale şi manipularea. I Sem.

Ed. Stratageme comunicaţionale şi manipularea. Daniela. Iaşi. Tritonic. Galati University Press.. 2000. univ. Doiniţa Milea . pp107-203 Slama-Cazacu. 7-45 Vâlcu. A. Editura „Ştefan Lupaşcu”. 2005. A. Ed. Théorie et fonctionnement. Polirom Vâlcu. 2008. 2004. Iaşi. pp. 9-115 Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 (Semnătura) Director departament / Şef catedră Prof. Tatiana. pp. dr. Analiza discursului.Frumusani. Ipoteze și ipostaze. Rovența.. Les interactions verbales. Éléments de pragmatique discursive et textuelle. București (partea a II-a).

ore Anul II Sem. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. semantica pragmatică şi sociolingvistica. Metode de predare – învăţare: dezbaterea. Media change and social change/2h 9.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS". str. Gender in media consumption/2h 11. Mass media in the public interest/2h 10. GALAŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LITERATURĂ. III.I Sem. valorificarea potenţialului studenţilor in a se adapta creativ la modele culturale anglo-americane C. explicaţia. I Sem. telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Discursul mediatic englez A. Feminist perspectives/2h 5. probleme scrise. The media and mediation of meaning/2h 8. II V Nr. Obiectivele disciplinei: 1. pe de o parte şi lingvistica generală. Representation and popular culture/2h 2. pe de altă parte 4. I 2 Sem. II Cod disciplină UGL JC. problematizarea. Postmodernism and television/2h 12. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. Roundup: professionals as encoders and audience members as decoders/2h . Framework of norms for media performance/2h 4. asimilarea resorturilor prin care se realizează efectele mediatice 3. lucru pe grupe si individual D. Media systems and shifting balance of relationships of dependency/4h 7. 47 Nr. Forme şi metode de evaluare: evaluarea continuă prin metode orale. II C S C S 2 Total ore C S 28 Forme de verificare Sem. Domnească nr. Facts about news production/2h 3.12 B. simularea unor situatii relevante pentru intelegerea temei predate. & 7. realizarea legăturilor interdisciplinare între discursul din mass media. înţelegerea importanţei activităţii discursive ca eveniment comunicativ 2. Discourses in the entertainment industry/2h 6. credite Sem. 6 teme la alegere din tematica disciplinei E. Globalization of electronic journalism/2h 13. Conţinutul seminariilor/număr de ore pentru fiecare temă: 1. teoria comunicării.

M. C.. Thomas. Univ.springerlink.com/books?id Leech. Dorothy C. and A. Mancaş. Eloi (1999) Engleza în presă. At http://www.). univ. dr. Cultural content in the Digital Age. Eco. Data aprobării programei analitice în catedră: Septembrie 2010 Şef catedră: Prof. Gâţă (2001) English for Computer Users. Iaşi: Institutul European. Doiniţa Milea . Bibliografie de elaborare a cursului Curran. Cambridge University Press.. Jean-Michel (2008) Lingvistică textuală. Bucureşti: Nemira. C. Galaţi: Editura Academica. Berlin. Maingueneau. Ionescu-Ruxăndoiu. Geoffrey (1991) Principles of Pragmatics. Auckland: Arnold. Iaşi: Institutul European. Bucureşti: Editura Paralela 45. (2005) Modele culturale comparate. Ronchi . 1987 / 1995 / Digital printing 2000. C. James & Michael Gurevitch (eds. At http://books. (2008) eCulture. (1998) The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cultural models in language and thought. Graur. Iaşi: Institutul European. Holland. & Naomi Quinn (eds. Austin. D. Dominique (2007) Analiza textelor de comunicare. Pontica. G. Gass. Bidu-Vrănceanu. & Joyce Neu (eds. ClujNapoca: Ed. London & New York: Longman. New York: Mouton de Gruyter. L. Bucureşti: Teora. Evelina (2005) News Discourse: Paradigms and Textual Strategies. Sydney. Le Divenach. A. N. Susan M.google.) (1997) Mass Media and Society. (1962/2003) Cum să faci lucruri cu vorbe. Crystal. Constanţa: Ed. Alfredo M. London. J.com/content G. Press. Berlin.) (1996) Speech Acts Across Cultures. Călăraşu. Andone. J. L. Umberto (1996) Limitele interpretării. London & New York: Longman. Drăgan. (1995) Meaning in Interaction. Pană Dindelegan (2001/2005) Dicţionar de ştiinţe ale limbii. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi Adam.Y. Heidelberg: Springer. Mediamira. G.F.

Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr.2 ore Characteristics of the tabloids . studiul de caz. M. L. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. 13 J. explicaţia. str. II 3 Cod disciplină UGL JC IV. practice şi teme de casă. 47 Nr. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă ( pondere 40% ) prin metode orale. GALAŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LITERATURĂ. exemplul.2 ore Functions and classifications of headlines – 2 ore Lexical characteristics of headlines – 2 ore Grammatical characteristics of headlines – 2 ore Stylistic devices used in headlines – 2 ore . evaluare sumativă (pondere 50%) prin examen si 10% din oficiu. II E Nr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS". ore Sem. conversaţia euristică la seminarii: dezbaterea. Domnească nr.Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare tema News style in the quality and popular press – 2 ore The language of headlines – 2 ore The language of newspaper articles (from extremely narrative and colloquial to extremely informational and elaborated in form) – 2 ore Op-ed articles in the British press . telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Modelul jurnalistic englez I. studiul de caz. I C S Anul Sem.2 ore Objectivity and hard news reporting in the British press – 2 ore The conservative and the liberal press in Uk: general patterns underlying them . II C S 1 2 Total ore C 14 S 28 Forme de verificare Sem.2 ore National identity and the British media -2 ore N. Metode de predare – învăţare: în predare: prelegerea-dezbatere. credite Sem. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: Characteristics of the heavies . exemplul. I Sem. comparaţia. I Sem. problematizarea. probe scrise. - Obiectivele disciplinei: cunoasterea caracteristicilor presei de calitate si a tabloidelor britanice identificarea tiparelor generale care disting presa liberala de cea conservatoare analizarea strategiilor discursive ale credibilitatii K.

Bibliografie de elaborare a cursului Bell. Norman. 27-45. 1995. 1998. In Analele Universitatii Dunarea de Jos din Galati. 2008. 21.eds. D. 2007. 2008. Oxford: Blackwell. News. Bucuresti: Editura Universitatii Bucuresti. 2006. Approaches to Media Discourse. Discourses of Discrimination or Diversity?Javnost/The Public (Ljubljana). Neagu Mariana and Gabriela Colipca. Daniela. Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 Director departament/ Şef catedră Prof. Hillsdale. . dr. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi Bloor Meriel and Thomas Bloor.63. 2001.. 54-78. Buzau: Editura Alpha. The Practice of Critical Discourse Analysis. Variety and Style in English. 2003. Handbook of Discourse Analysis Oxford: Blackwell Van Dijk. pp. Van Dijk. P. eds. Allan and Peter Garrett. Hamilton. Doiniţa Milea .- The use of non-standard English in British newspapers – 2 ore The discourse structure of news stories – 2 ore Discourse strategies of credibility used in the media – 2 ore Media stories: their influence on general opinions and attitudes – 2 ore Intertextuality and interdiscursivity – 4ore Gender representations in British magazines -4 ore O. In Thomasz Hanitzsch & Karin Wahl-Jorgensen. pp. London: Edward Arnold. Teun. 1995. Language and Social Schemata: Gender Representations in British Magazines. pp. pp. A. Oxford: Blackwell. Teun . Handbook of Journalism Studies. London: Hodder Arnold Fairclough. Opinions and ideologies in the press. Approaches to Media Discourse. NJ: Erlbaum. pp.84-105. The Mass Media Today. Teun. Neagu Mariana. Tannen. Towards an Interdisciplinary Approach to Media Discourse: Three CDA Models. eds. eds. Schiffrin & H. D. univ. An Introduction. Van Dijk. 191-204. Media Discourse. 1998. 2(2). In Allan Bell and Peter Garrett. Sorea. discourse and ideology.

II C S C S 1 2 Total ore C 14 S 28 Forme de verificare Sem. Domnească nr. Elemente de jurnalism francez. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 1.cunoaşterea specificităților mediului jurnalistic francofon . GALAŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LITERATURĂ. Alain Duhammel. Presa națională cotidiană. Edwy Plenel. Noțiuni generale. (2h) . Tehnici şi practici de presă scrisă.Presa în Franța. politice. Metode de predare – învăţare: . Jurnalişti francezi de renume : Georges Clémenceau (1841-1929).aprofundarea cunoştințelor cu privire la mediul jurnalistic . (2h) -Analiza modului de tratare a informației economice. sociale. 47 Nr.Jurnalismul în Franța. Carta jurnaliştilor. I Sem. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: -Analiza presei franceze. Jean Sévillia. Abordare empirică. Analiza critică a realității.explicarea.aprofundarea tipului de scriere jurnalisitică din spațiul francofon .motivarea studentului în direcția sensibilizării în percepția şi descifrarea produsului mediatic . II E Nr. str. etc.cunoaşterea instrumentelor discursive cu care operează discursul jurnalistic francez în comparație cu cel românesc. (4h) 5. Scriitura de presă cotidiană şi de revistă pe teritoriul francez. Cenzura şi protecția surselor. ore Anul II Sem. Elemente de istorie a jurnalismul pe teritoriu francez. expunerea. Despre deontologie. Ivan Rioufol. (4h) 3. (2h) F. în presa franceză.evaluare continuă şi finală E. Semiologie şi fotografie. II 3 Cod disciplină UGL JC IV. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: MODELUL JURNALISTIC FRANCEZ A. (2h) 2. I Sem. I Sem. Forme şi metode de evaluare: . (2h) 4. Analiza elementelor de stil. conversația D. Obiectivele disciplinei: .dezvoltarea unei atitudini pozitive în privința analizei şi producției de discurs C. Tehnici redacționale. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr.familiarizarea studentului cu tehnicile de scriere specifică discursului jurnalistic francofon . Jean-Claude Guillebaud. credite Sem. cunoscut deja de student . Cei 5 W. Presa cotidiană națională gratuită.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS". 13 B.

Les journalistes : statut.php3?id_article=2308 Déclaration des droits et devoirs des journalistes . .html Charte populaire de la communication (PPC -Voices 21) http://www. Auvret. . 1999.Les journalistes locaux : fragilisation d'une profession / Eguzki Urteaga. « l’accrocche ». Impactul semnificantului.indymedia. . Tipologia scrierii (economice. Miguel. 1995.Les journalistes et le système médiatique.fr/deontologie/munich. Les Chartes Charte Indymedia Nantes (Indymedia) http://docs. . icon. . (2h) -Genuri şi stiluri jurnalistice. responsabilités. Construirea şi « îmbrăcarea » unui articol. Imaginea ca analogon.Paris : Delmas.com/charte. (2h) . Interviul « personalității ».) (2h) .Reportajul în presa francofonă: reportajul în general.html Charte sur la sécurité des journalistes en zone de conflit (Reporters sans frontières) http://www. (2h) -Realizarea individuală a unui ziar de 8 pagini conform modelului francez.Tehnici de anchetă şi de investigare relevate de presă în spațiul francofon. (4h) .Paris : L'Harmattan.kiosqueist. 1992.pccharter. . 2004. reportages). « la chute ». Ivan Rioufol. simbol. La Découverte.La fabrication de l'information : les journalistes et l'idéologie de la communication/ Florence Aubenas et Miguel Benasayag. Eguzki.org/article. Civard-Racinais. 1994. . Jean Sévillia. . Alain Duhammel. . sociale. Edwy Plenel. .Analiza discursului unor jurnalişti francezi de renume Georges Clémenceau (1841-1929). brèves. Michel.Paris : Ellipses. premisa iconică). .rsf. (2h) -Instrumente semiologice şi analiza critică a fotografiilor. Indiciu. Interviul. Interviul « factual ». Delporte.Histoire du journalisme et des journalistes en France : du 17e siècle à nos jours. (4h) -Lumea discursului jurnalistic în presa francofonă . etc.org/view/Local/Nantescharte La Charte IST (Kiosque des newsletters d'information scientifique et technique . Redarea poveştii.Paris : Presses universitaires de France. politice.net/charterfr. genurile redacționale în presa francofonă (dépêches. Jean-Claude Guillebaud. Mathien.Paris : Hachette supérieur. . Nivele de lectură.html . Patrick. Benasayag. (2h) -Sinteza. (4h) G. Florence .-Elemente specifice presei scrise franceze: « le chapeau ».Paris : Ed.snj. Christian. Alexandrine.INIST) http://www. Urteaga. Alegerea unui punct de vedere. Bibliografie de elaborare a cursului Aubenas. Mesaj lingvistic vs mesaj iconic.La déontologie des journalistes : principes et pratiques / Alexandrine Civard-Racinais. 2003. reportajul de actualitate (premisa indicială.Charte de Munich (SNJ) http://www. argumentarea. Sursele informației. le grand-reportage.

html Charte populaire de la communication (PPC -Voices 21) http://www. Christian.H. .kiosqueist. Miguel. .Paris : Ellipses. .com/charte.La déontologie des journalistes : principes et pratiques / Alexandrine Civard-Racinais.Charte de Munich (SNJ) http://www. Civard-Racinais.Paris : Delmas.rsf. La Découverte. . 1995.INIST) http://www. Auvret. Florence . .Paris : Hachette supérieur.fr/deontologie/munich. 1999.La fabrication de l'information : les journalistes et l'idéologie de la communication/ Florence Aubenas et Miguel Benasayag.Paris : L'Harmattan.Les journalistes locaux : fragilisation d'une profession / Eguzki Urteaga. .php3?id_article=2308 Déclaration des droits et devoirs des journalistes . . .pccharter. .indymedia. Benasayag.html Charte sur la sécurité des journalistes en zone de conflit (Reporters sans frontières) http://www. dr.Les journalistes et le système médiatique. 1992. Eguzki. 2003. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 Aubenas. . Urteaga.org/article. Patrick. responsabilités. Alexandrine.html Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 Director departament / Şef catedră Prof. Delporte. Michel.Les journalistes : statut.org/view/Local/Nantescharte La Charte IST (Kiosque des newsletters d'information scientifique et technique . Les Chartes Charte Indymedia Nantes (Indymedia) http://docs. . eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. .Paris : Presses universitaires de France.Histoire du journalisme et des journalistes en France : du 17e siècle à nos jours. univ.net/charterfr. 1994.Paris : Ed.snj. . Doiniţa Milea 1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. 2004. Mathien.

Aurelian. BONDREA. II. 2002 . 1999 POPA. Tritonic. 14 B. 47 Nr. str. Aplicatii (20 ore) Identificarea diferitelor tipuri de campanii PR şi caracteristicile lor existente în sfera culturală şi economică. astăzi. Obiectivele disciplinei: -Cunoaşterea conţinuturilor teoretice actuale ale disciplinei. Bucuresti. Aplicatii (20 ore) G. 2003-2004. Discursul ştirilor. E. 2. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. Florin Cristian – Manual de jurnalism. telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Practica A. Mass media. I Sem. individual şi frontal. Editura Fundaţiei România de mâine. Iaşi. 1998 . David-Jurnalistul universal –ghid practic pentru presa scrisă.Aplicarea informaţiilor teoretice în situaţii concrete C. dezbaterea. genuri jurnalistice. 10-77 si 183-218 . John. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: Specificul campaniei de relaţii publice. Metode de predare – învăţare: explicaţia. RANDALL. I Sem. II C S C S 90 Total ore C S 90 Forme de verificare Sem. I Sem.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS". LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. credite Sem.C IV. GALAŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LITERATURĂ. Iasi. Aplicatii (30 ore) Analiza planului unei campanii de relaţii publice (20 ore) Realizarea unei campanii de PR pe domeniul cultural/economic. ateliere de lucru. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 100%) prin metode orale. Domnească nr. ore Anul II Sem. D. Bucureşti. probe practice şi teme de casă. POPESCU. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: F.Familiarizarea cu tehnicile şi practicile utilizate în relaţiile publice din domeniul cultural şi economic . II 2 Cod disciplină UGLJ. II V Nr. Editura Polirom. ed. Dorin. pg. Editura Institutul European. a II-a revazuta. vol. . Ed.Explicarea şi argumentarea nucleului identitar românesc în contextul contemporan al globalizării . vol. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului COMAN. Editura Polirom. 1997 HARTLEY. Iaşi. Sociologia opiniei publice şi a mass-media. metode de lucru în grup. Mihai –Manual de jurnalism.

II. ed. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 COMAN. dr. pg. genuri jurnalistice. Iasi. 1999 POPA. RANDALL. Iaşi. Neagu. Bucuresti. John. astăzi. 2002 UDROIU. Florin Cristian – Manual de jurnalism. BONDREA. Angrosişti în piaţa informaţiei. David-Jurnalistul universal –ghid practic pentru presa scrisă. Bucureşti. Dorin. Mihai –Manual de jurnalism. Bucureşti. Doiniţa Milea 1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. 1998 . Neagu. Angrosişti în piaţa informaţiei. 1999 Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 Director departament / Şef catedră Prof. Iaşi. Discursul ştirilor. 1997 HARTLEY. 2. Editura Fundaţiei România de mâine. Ed. POPESCU.UDROIU. a II-a revazuta. Editura Polirom. Editura Niculescu. Editura Institutul European. Tritonic. 1999 H. vol. vol. 2003-2004. Bucureşti. Editura Niculescu. Mass media. . Aurelian. univ. 10-77 si 183-218 . Sociologia opiniei publice şi a mass-media. Editura Polirom.

Lingvistică şi Jurnalism Adresa: Nr. relaţii publice. Deontologia în PR şi publicitate (2 ore) 5. II UGLJ 0 V. 3. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: - . individual şi frontal. Aplicarea codurilor deontologice în diferite domenii ale comunicării (publicitate. 2. II C S C S 1 1 Total ore C 14 S 14 Forme de verificare Sem. I 3 Sem. Responsabilitatea jurnalistului fata de societate si fata de cetatean.Dobândirea de către absolvenţi a competenţelor deontologice necesare unui bun comunicator. Metode de predare – învăţare: prelegerea. lobby. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 1. II Nr. metode de lucru în grup.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA de Litere CATEDRA / DEPARTAMENTUL Literatură. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. ateliere de lucru. demonstratia. I Sem. 01 Cod disciplină - Obiectivele disciplinei: 1. coduri deontologice. conversaţia euristică. explicaţia. ore Anul III Sem. Incalcari si limite ( 2 ore) E. Credite: 5 Sem. studiul bibliografiei.) B. C. Deontologia şi funcţia de divertisment a mass-media ( 4 ore) 4. Forme şi metode de evaluare: activitatea individuală (notarea celor două lucrări de seminar şi media lor finală – pondere 50 la sută) examenul final (pondere 50 la sută) D. Principiile deontologice ale jurnalistului ( 2 ore) 3. Codul deontologic. I E Sem. Etica profesionala a. Identificarea exigenţelor eticii profesionale. b. metode de dezvoltare a gândirii critice. c. telefon / fax: E-mail: PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: ETICA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA A. Definirea notiunii (necesitatea unei paradigme normative). problematizarea. dezbaterea. etc. Reguli generale. jurnalism.( 4 ore) 2.

Conceperea si elaborarea ziarului. pag. 1998. pag. Bucuresti. Editura Polirom. Etica massmedia (studii de caz). Mihai Coman (coord. Mark Fakler. Christians. Rotzoll. 123 136. Studiu de caz: filmarea care duce la prinderea unui hot ( 2 ore) Regulile morale si legi. David Randall. 13 33. Dumitru Titus Popa.). pag. Dreptul comunicarii. 2000. pag. 65 95. 2003. . 84 98. Bucuresti. Iasi. Studiu de caz: Slujbe sau poluare? ( 2 ore) CNA – prerogative si limite. Introducere in etica si legislatia presei. II. H. Editura Norma. 97 114. Mihai Cernat. Editura Polirom. Mckee. Jean-Claude Bertrand. Jurnalistul universal. Introducere in etica si legislatia presei. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi14 Miruna Runcan. Kim B. 2000. pag. Manual de jurnalism. Deontologia comunicării. Miruna Runcan. vol. Mihai Coman (coord. spalarea rufelor in public si deontología ( 2 ore) Deontologie si campanie electorala: loialitatea fata de sursa care plateste ( 2 ore) Codul referitor la publicitate al firmelor americane ( 2 ore) F. Bucureşti. 1998. Institutul European. 107 168. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului: Angela Rogojanu. Editura ASE. pag. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. Editura Polirom. Editural All. Editural All. Deontologia mijloacelor de comunicare. Bucuresti. II. Iasi. 2001. Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 14 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. 2000. Bucuresti. Manual de jurnalism.Studiu de caz: fotojurnalismul si tragediile ( 2 ore) Etica si legi. 2005 Cllifford G. Este etic sa salvezi copii? Reflectarea cazurilor cu minori abuzati in mass media ( 2 ore) Reality show-ul. Editura Polirom. Kathy B. 107 168. vol. 1998. Iasi. pag.). Editura Fundatiei Romania de Maine. 1999.

GALAŢI FACULTATEA DE LITERE . univ.(Semnătura) Director departament / Şef catedră Prof. dr. Doiniţa Milea UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS".

Gramatica limbii române – notiuni fundamentale referitoare la cuvânt.cerintele unei exprimari coerente. relatii publice. E. . I 3 Sem. II UGL J. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. D. respectiv. portretul. Discurs . vorbire. ore Anul III Sem. Gestionarea textului jurnalistic: atacul. tehnicostiintific si substiluri (2 ore) 5. juridico-administrativ.CATEDRA DE LITERATURĂ. limbaj. telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: EDITARE IN LIMBAJE SPECIALIZATE A. metode de dezvoltare a gândirii critice. enunt si discurs. de tipul comunicarii. studiul bibliografiei. Jurnalism vs publicitate. credite Sem. ateliere de lucru. Sistemul stilistic a limbii române actuale. structura textului în presa. II Nr. C. Producerea de texte publicitare. . conversaţia euristică. problematizarea. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale şi teme de casă. Structuri si concepte discursive (2 ore) 3. 03 Cod disciplină B. Limba. I V Sem. .notiunile de baza ale comunicarii în jurnalism si. de scopul acesteia.0.particularitatile stilistice ale limbii române. (2 ore) 7. ancheta) vs. Impunerea unui stil: publicisticul. Metode de predare – învăţare: prelegerea. evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe orale. nuantate si adecvate în functie de context. la acestea se vor adauga: reportajul. Competente lingvistice vs performanta comunicativa media (2 ore) 2. precum si în functie de interlocutor. Stilistica – Dimensiunea stilistica a enuntului. V. Domnească nr. str. finalul. publicistic. 47 Nr. II C S C S 1 1 Total ore C 14 S 14 Forme de verificare Sem. Discurs jurnalistic: interviul (în anul III. dezbaterea. metode de lucru în grup. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. Stiluri functionale ale limbajului scris: beletristic. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 1. I Sem. Caracteristici ale limbajului jurnalistic (2 ore) 6. individual şi frontal. Producerea de texte publicitare. explicaţia. Diversitatea stilistica a limbii române (2 ore) 4. Obiectivele disciplinei: Studentii vor cunoaste / vor deprinde abilitati: .particularitatile stilului publicistic si semnificatiile lui.

Luminita. Viorica Niscov. 1996 Irimia. Cuvintele si lucrurile. Iasi. concepte discursive (anafora vs. (2 ore) 6. Bucuresti. Gilbert. trad. Semiotica. Sorin. Structurile antropologice ale imaginarului. Polirom. trad. Dumitru. Jean Jacques. în vol. Bucuresti. Cadrul deictic al discursului – coordonate. Ed. Studii de caz (2 ore) G. Editura UPM. Ed. afirmatia. Cluj-Napoca. Ilie. Competente ale limbajului – elocutionala. Tehnici de redactare în presa scrisa. 1999 Jung. compozitie. 2000 Foucault. Bucuresti.Dacia. Analiza si producere de texte publicistice / discurs jurnalistic: stirea vs discurs publicitar: anuntul. expresiva. Jean si Gheerbrant. Artemis. „Modelul atitudinal în comunicarea publicitara”.discursivizare. Comunicarea simbolica. idiomatica. Iasi. Marcel Aderca. 1995 Chiorean. Editura Institutului European. colectiv de traducatori coordonat de Micaela Slavescu si Lautrentiu Zoicas. publicistic. deictice ostensive. 1 Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. (2 ore) 5. lexic. . Deictice specifice cadrului discursiv publicistic. Educatie si comunicare. literar etc. Excelsior. Selectarea si analiza de texte în limbaje specializate (administrativ. Analiza si producerea de text jurnalistic: stirea. catafora. Diana Bratu si Mihaela Bonescu. 1997 Preda. Introducere în arhetipologia generala. Polirom. la acesta se vor adauga reclama si spotul publicitar) (2 ore) F. Carl Gustav. Dictionar de simboluri. trad. gramatica. Arhitectura discursului publicitar.) . Cluj-Napoca. Iasi. Studii de caz (2 ore) 4.publicitar: anuntul (în anul III. Exercitii gramaticale (2 ore) 3. 2005 Chevalier. Analiza si producerea de text jurnalistic: relatarea (2 ore) 7. Daniela. Tritonic. Ed. cultura. juridic. Teorii moderne si aplicatii. Ed. Tg Mures. Bibliografie de elaborare a cursului Boutaud. Ed. Michel. societate. 1999 H. negatia vs. Tipuri psihologice. 1999 Roventa-Frumusani. 2006 Rad. trad. Bucuresti. Bogdan Ghiu si Mircea Vasilescu. 1999 Durand. modalizatori (rolul emfatic) etc. Bucuresti. Aplicatii (discurs publicitar) (2 ore) 2. Editura Univers. Ed. Stilistica si mass-media. Editura Humanitas. semiotica si semne publicitare. Vasile Sebastian. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 1. Analiza si producerea de text publicitar: anuntul. Alain. 2008 Dâncu. Comunicare. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. Introducere în stilistica. Aspecte ale experientei jurnalistice. Univers Enciclopedic.

trad. Aspecte ale experientei jurnalistice. 1996 Irimia. Jean Jacques. Comunicare. 2005 Foucault. Ed. univ. Excelsior. semiotica si semne publicitare. trad. 1999 Rad. Diana Bratu si Mihaela Bonescu. 1999. Polirom. Bogdan Ghiu si Mircea Vasilescu. Cuvintele si lucrurile. Stilistica si mass-media. Dumitru. Ilie. Teorii moderne si aplicatii. Cluj-Napoca. Iasi. Bucuresti. Michel. Introducere în stilistica. Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 (Semnătura) Director departament / Şef catedră Prof. Ed.Boutaud. Ed. Editura Univers. Bucuresti. dr. Tritonic. Doiniţa Milea .

I Sem. . Drepturile de autor în presă. Dreptul la antenă. Regimul juridic al publicităţii. 6. Limitele libertăţii de exprimare 4. dezbaterea. II E Nr. 7. 10. K. N. 14.Drepturile şi obligaţiile jurnaliştilor. Domnească nr. telefon / fax: E-mail: PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Dreptul comunicării I. . Comunicarea audiovizuală şi regimul juridic al proprietăţii în domeniul audiovizualului. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA LITERE ŞI TEOLOGIE CATEDRA LITERATURĂ. problematizarea. M. conversaţia euristică. Răspunderea civilă a jurnaliştilor. I Sem. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 1. Garanţiile libertăţii presei 5. L. evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise. Obiectivele disciplinei: Comunicarea şi însuşirea noţiunilor şi cunoştinţelor privind: . Obiectiv. studiul bibliografiei.Regimul juridic al audiovizualului. metode de lucru în grup. 12. Accesul la informaţiile de interes public.Regimul juridic al publicităţii. individual şi frontal. ore Anul I Sem. Libertatea de exprimare şi libertatea presei 3. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 30%) prin metode orale. str. Dreptul la informaţie. Dreptul la replică 8. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. ateliere de lucru. Metode de predare – învăţare: prelegerea. OVI. Noţiune.Regimul juridic al presei. 11. metode de dezvoltare a gândirii critice. 47 Nr. I Sem. 13. Izvoare 2. Regimul licenţelor de emisie şi al autorizaţiei în materia audiovizualului. Presa în campaniile electorale. Dreptul comunicării. . explicaţia. credite Sem. 9. II 3 Cod disciplină UGL J. Informaţii cu caracter secret. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: . Limitele dreptului la informaţie. probe practice şi teme de casă (semestrele I şi al II-lea – referat / eseu pe o temă la alegere din tematica disciplinei). Răspunderea penală a jurnaliştilor. II C S C S 14 14 Total ore C 14 S 14 Forme de verificare Sem. 02 J.

Bucureşti. Prerogativele dreptului de autor în presă (2 ore) 7. Răspunderea civilă şi penală a jurnaliştilor. Revizuirea Constituţiei României. 2003. Turianu. C. 4. A. Popa. Bibliografie de elaborare a cursului 1. 4. 2. Pavel. 1999. Bucureşti. Muraru. 2005. Iorgovan. Muraru. 2. Cercelescu. Legislaţia comunicării publice. Middleton. 2003. Eremia. Kent. 1999. Data aprobării programei analitice în catedră : octombrie 2010 Şef de catedră: Prof. Regimul juridic al audiovizualului (2 ore) 6. Legislaţia presei în România (2 ore) Titularii libertăţii de exprimare în presă (2 ore) Respectul vieţii private şi dreptul la propria imagine (2 ore) Accesul la informaţiile de interes public şi limitele dreptului la informaţie (2 ore) 5. Selegean. Libertatea de exprimare în jurisprudenţa CEDO. Editura Polirom. 9. Dragoş. Bogdan. Monica Carmen. I. Editura Credis. 8. Regimul juridic al presei. 2002. Editura Şansa. Drepturile şi obligaţiile jurnaliştilor.. Protecţia constituţională a libertăţilor de opinie. 3. 7. Dreptul comunicării. 2002. D. Iaşi. 3. M. Editura ALL Beck. Drepturi şi libertăţi fundamentale în jurisprudenţa CEDO. Dreptul comunicării. Calomnia prin presă.dr. 6.. Popescu. 2003. Ioan.1. 5. M. Bucureşti. Editura Teora. (2 ore) O.. Titu Dumitru.. Constantin. Milea Doinita . C. Constantinescu. Editura rosetti. Editura LUMINA LEX. 1999. Editura Norma. Editura ALL Beck.

Domnească nr.Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor operaţionale în studiul elaborării unui text. documentare video pe teme din domeniul lingvistic şi cel filologic). Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. str. ateliere de lucru. E. problematizarea. credite Sem.componenta lingvistică şi cea extralingvistică . dezbaterea. . individual şi frontal. V E Sem. explicaţia. . C. . . Presa scrisă A.Delimitarea perspectivei literare (filologice) de cea lingvistice asupra noţiunii discutate. temporal. . . probe practice şi teme de casă (referat / eseu pe o temă la alegere din tematica disciplinei). Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 1. . metode de dezvoltare a gândirii critice. în plan general.05 Cod disciplină B. VI C S C S 2 3 Total ore C 28 S 42 Forme de verificare Sem.discurs .Formarea unei concepţii sistematice asupra raporturilor dintre evoluţia ideilor. . D. ore Anul II Sem. . Obiectivele disciplinei: . şi posibilitatea aplicării lor în cadrul spaţiului cultural românesc.perspective clasice asupra definirii textului .diferenţierea text. GALAŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LITERATURĂ. I 6 Sem. conversaţia euristică.Identificarea elementelor de continuitate / discontinuitate în raporturile dintre perspectiva clasică şi cea modernă asupra teoriei comunicării. perspectiva literară asupra textului .Interpretarea fenomenelor textuale în raport cu circulaţia formulelor moderne – utilizarea unor materiale / instrumente auxiliare necesare analizei şi comparaţiei (cărţi ştiinţifice de referinţă pentru domeniile menţionate. socio-cultural. VI Nr. II UGL J 0V.text-context-intertext (contextul spaţial. metode de lucru în grup. evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise. V Sem. 47 Nr.perspectiva lingvistică vs. studiul bibliografiei. Metode de predare – învăţare: prelegerea. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 30%) prin metode orale. din perspectivă lingvistică.Cunoaşterea noţiunilor definitorii pentru configurarea direcţiilor generale în evoluţia noţiunii de „produs mediatic”. telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Genurile presei.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS". Posibilităţi de definire a produsului mediatic ca text (6 ore) . LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi.

Comunicarea de masă şi spaţiul public în perioada de tranziţie.Editorial (4 ore) . proforme. V.Reportaj (4 ore) . Ed.umorul. Fontanier. . 1999. 14-17. Groza. Univers. Paris. R.). .Coerenţă (2 ore) . Guţu –Romalo. Seuil.coeziune (recurenţă.preferinţa limbii române pentru jocurile de cuvinte .Recenzie (2 ore) -Marele reportaj (2 ore) -Analiza ( 2 ore) G. Academiei. Hachette. Grammaire du sens et de l’expression. Bucureşti.argumentarea.relaţia grup nominal-grup verbal . perspectiva funcţională a propoziţiei. retoric (12 ore) . rolul elipsei. Le degré zéro de l’écriture. Bibliografie de elaborare a cursului Barthes. Figurile limbajului. 3-4.Interviu (4 ore) .Ştire (4 ore) . p. Textualitatea (6 ore) .politeţea pozitivă / negativă . Corectitudine şi greşeală. 1993. Discursul politic şi sloganul publicitar în LL. calcuri lingvistice) .caracteristici lingvistice ale textului românesc (cuvinte nou-formate.caracteristici gramaticale (grupul nominal vs. P. Condiţiile de existenţă (4 ore) . Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: . elipsă.Seminar introductiv (2 ore) .Deictice (2 ore) . 3. 1953. . nr.figuri F.2.. topica).acte ilocuţionare. împrumuturi lexicale. . 2000 .Analogie (2 ore) . grupul verbal. Paris. Ed.Figuri (2 ore) -Depesa ( 2ore) .. parafrază. intonaţie) 4. Humanitas. conotaţii) . 1992.. Ioan (coord. semantic. Bucureşti. Realizarea textualităţii pe diverse dimensiuni : sintactic. Charaudeau. paralelism. L. . Drăgan.Tipuri de structuri (2 ore) .Coeziune (2 ore) . .. pragmatic..Anchetă (4 ore) .coerenţă (jocuri de cuvinte. 1977. P. Bucureşti. . .

Boyer. Titlul.. Editura Niculescu. D. H. 73-81. 1980.. Iaşi. Jurnalistul universal. 2002 Udroiu.. Bucureşti. H. 1999 Sorin Preda. Editura Niculescu. Iaşi. Poblemele structurării textului în Pentru o teorie a textului – antologie “Tel-Quel”. Editura Institutul European. dr. 2000 Randall. Bucureşti. Ioan (coord). Tehnici de redactare in presa scrisa. nr. 1998 .1. Cercetare preliminară a noţiunii de text în Pentru o teorie a textului – antologie “Tel-Quel”. p. Randall. Dorin. 1985. Despre jurnalism la modul serios. Jean-Louis. nr. 73-81. Titlul. 1998 . Iasi. Starobinski.. Dorin.1. Polirom. Textul şi interpretul. 2006. H. Tehnici de redactare in presa scrisa. 1999 Zelizer. J.. Iasi. Univers. Bucureşti. vol.. Neagu. Starobinski. Barbie. Kristeva. Iaşi. 1985. Junimea. Editura Polirom. Textul şi interpretul. astăzi. Univers. Iaşi. Polirom. Ştiinţa textului şi analiza de text. Mass media. Iaşi Coman. Editura Polirom. Dumitru. Mariana. Polirom. Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 Director departament / Şef catedră Prof. 1998. Plett. David. univ.F. Iaşi. Editura Polirom. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. nr 1. Lochard. 1999. Doiniţa Milea 1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. G. 1999 Sorin Preda. Figurile limbajului. 2007 Irimia. 2007 Randall. 1977. metatext şi intertext în SCL. Univers. Iaşi. Rodica. 2002 Udroiu. Mass media. Angrosişti în piaţa informaţiei. 1980. Popa. Bucureşti. Mihăilă. Mihăilă. Manual de jurnalism. II. p. . 1985. Discursul ştirilor. Institutul European. Comunicarea. 1985. Iaşi. Univers. Bucureşti. Comunicarea mediatică. Neagu. Polirom. David-Jurnalistul universal –ghid practic pentru presa scrisă. Neţ. Bucureşti.. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 Fontanier. Bucureşti. Univers. 43-51. Univers. astăzi. J. Bucureşti. P. David-Jurnalistul universal –ghid practic pentru presa scrisă. metatext şi intertext în SCL. 2006. Structura stilistică a limbii române. Angrosişti în piaţa informaţiei. Editura Institutul European. John Hartley.Houdebine. p. Editura Polirom. Institutul European. 1983. Popa. Rodica. Tensiunea textului şi intertextualitatea în SCL 1985.. McQuail. Iaşi. J.

problematizarea.Acoperirea unui eveniment . conversaţia euristică. ore Anul III Sem. E. TV. evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise. GALAŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LITERATURĂ. Participarea.Mesaje verbale si mesaje vizuale . telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Genurile presei.Emisiuni in direct . Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. A. explicaţia. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 30%) prin metode orale.Echipa.emisiuni inregistrate . probe practice şi teme de casă (semestrul I – referat / eseu pe o temă la alegere din tematica disciplinei). Obiectivele disciplinei: Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei. D.Eterogenitatea audientei Stirea de televiziune vs stire de radio ( 4 ore) Tipologia stirilor de televiziune Elaborarea stirii de televiziune Realizarea stirii de televiziunii . Domnească nr.06 B. metode de lucru în grup. IV 6 Cod disciplină UGL J 0. VI C S C S 2 3 Total ore C 28 S 42 Forme de verificare Sem.Atentia telespectatorilor . dezbaterea. Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei. credite Sem. Metode de predare – învăţare: prelegerea.Crearea si influentarea evenimentelor Structura tehnica a stirii de televiziune . radio. Pregatirea .VI. 47 Nr. metode de dezvoltare a gândirii critice. III Sem. ateliere de lucru. V Sem. III Sem. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: Jurnalismul de televiziune ( 2 ore) . IV E Nr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS". LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. individual şi frontal. studiul bibliografiei.Adecvarea la mediul de comunicare . internet. Stimularea interesului pentru jurnalismul TV C. str.

sigle si acronime.. reguli. dactilografierea textului) ( 4 ore) . Garantat 100%. VO.Structura stirii (Lead. Exemple ( 4 ore) -Montajul. Particularitati (2 ore) -Blogul. Reality show-uri dupa model occidental ( 2 ore) -Presa virtuala. Programe speciale.tipuri de reportaje TV ( 2 ore) -Talk-show-ul in televiziune si radio cu exemple concrete ( Tanase si Dinescu.Procedee de montaj.Specificul reportajului TV Si radio. tehnici. ( 2 ore) -Reporterii Realitatii.diferente si asemanari ( 2 ore) -Relatarea de la fata locului in radio si TV ( 2 ore) . Romania te iubesc . Stand-up. De la editorial la comentariul on-line ( 2 ore) -Interactiunea mediilor in presa on-line ( 2 ore) -Tabloidizarea in televiziune si pe net ( 4 ore) -Telespectatorul activ – care participa la alcatuirea unui jurnal de stiri vs internautul care isi selecteaza singur informatia ( 2 ore) -Publicul tinta in presa online. corpul stirii. cifre. Ambianta. titluri. Comunitatea bloggarilor de pe net. Particularitati ( 2 ore) Blogul – substitut al genurilor de opinie ( 2 ore) Interactiunea mediilor in presa on-line ( 2 ore) Internetul si tabloidizarea ( 2 ore) F. Eterogenitate ( 2 ore) -Viitorul presei scrise si al televiziunii in perspectiva evolutiei spre on-line ( 4 ore) . Variante intermediare Jurnalul de televiziune vs jurnalul de stiri radio ( 2 ore) Reportajul de televiziune. Functiile reportajului. functii. Sincronul. VO cu ambianta) ( 4 ore) -LIVE si STAND UP.Postprocesarea. 100% cu Robert Turcescu) ( 2 ore) -Televiziunea dupa Big Brother. Tipologie. citatele si folosirea lor. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: -Elemente specifice de redactare a stirilor (nume. ( 4 ore) Radio-reportajul ( 2 ore) Documentarul TV si grila de programe ( 2 ore) Talk-show-ul in TV si radio ( 2 ore) Reality TV si emisiunile de divertisment ( 2 ore) Presa virtuala.

G. Bucureşti. Bucureşti. JeanJacques. „Tehnici de redactare în presa scrisă”. Cristina. Iaşi. Polirom. 1996 Fârte. All. 2005 Vâlcu. „Ştefan Lupaşcu”. 1998 Petcu. Angelica. Polirom. Iaşi. Matei. Institutul European. „Mesajul subliminal în comunicarea actuală”. 2004 Adam. Manual de jurnalism. Discursul ştirilor. Tritonic. Iaşi. a reciti. Dumitru. Bucureşti. Ioan (coord). vol. Polirom. Iaşi. 2004 Goddard. Institutul European. Bucureşti. cultură”. Humanitas. Ed. „Ştiinţa comunicării”. 2000 Petcu. „Analiza discursului. Iaşi. J. Iaşi. 1970 Coman. Gheorghe-Ilie. „Comunicarea”. „Limbajul publicităţii”. 2005Boutard. 1999 Rovenţa-Frumuşani. 2003 . 2007 Irimia. Jakobson. „Studii de stilistică”. Noomen. Doina. „Relaţiile publice şi mass-media”. O. Daniela. Ipoteze şi ipostaze”. „Presa culturală. Bucureşti. Iaşi. Modele şi strategii”. Iaşi. Editura Fundaţiei Pro. Specii. Iaşi. Ana Maria. 1999 Irene Joanescu. „Stratageme comunicaţionale şi manipularea”. 2002 Sfez. van. 2000 Rovenţa-Frumuşani. Către o poetică a (re)lecturii”. Bucureşti. Scholten. Iaşi. Mihaela. O abordare praxiologică”. „Introducere în semiotică”. „Stil şi limbaj în mass-media românească”. „Funcţionarea discursului specializat”. 2005 Sireteanu. Editura Polirom. 2005 Ruşti. Institutul European. Bonhomme. Institutul European. „Argumentarea publicitară”. Editura Polirom. societate. Ion.W. vol.. Cluj. Iaşi. „Argumentarea. II. Iaşi. Tritonic. 2000 TRACIUC. 2000 Slama-Cazacu. Roman. tehnici compoziţionale şi de redactare”. Iaşi. 2003 Cuillenburg. 2000 TRACIUC. „Tipologia presei româneşti”. Luminiţa. Polirom. „Cultură şi comunicare”. Jurnalism radio – Editura Tritonic Bucureşti. Bucureşti. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului John Hartley. David. Pygmalion. Barbie. Iaşi. 2007 Randall. „Semiotică. 2005 Rovenţa-Frumuşani. 2002 Călinescu. Daniela. 2000 Scânteie. „Producţia textului jurnalistic”. „Comunicare. semiotică şi semne publicitare”. 2002 Ruşti. Daniela. 2007 Rad. Iaşi. „Media şi imagologia”. Bucureşti. Angela. Polirom. Relatarea. Cartea Românească. Polirom. Bucureşti. „Despre jurnalism la modul serios”. Vasile. „A citi. Tritonic. 1999 Radu Bâlbâie. Tritonic. Radioul modern: tratarea informaţiei şi principalele genuri informative. Marc. „Jurnalistul universal”.J.G. Lucien. Marian. Iaşi. Doina. 2006 Roşca. 2003 Zelizer. Dacia. Editura Polirom. în Manual de jurnalism. „Structura stilistică a limbii române”. Tatiana. Demiurg. Ilie. Marian. II. Univers. Bucureşti. 2007 Coman. Editura ALL. Vasile. Sorin. 2002 Preda. Iaşi. Junimea. Polirom. Jean-Michel. Bucureşti. 2004 Caune. Jean. „Sociologia mass-media”. „Comunicarea. Iaşi Coteanu. Polirom. Polirom. „Stilistica funcţională a limbii române”. Iaşi. Jurnalism radio – Editura Tritonic Bucureşti.

univ.H. II. „Ştiinţa comunicării”. . Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 John Hartley. Editura Polirom. vol. Relatarea. O. 2000 Cuillenburg. Doiniţa Milea 1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. Iaşi. Iaşi. Scholten. J. 1999 Radu Bâlbâie. în Manual de jurnalism. Discursul ştirilor.. 1998 Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 Director departament / Şef catedră Prof.J. Noomen. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. van.W. Bucureşti. G. Editura Polirom. Humanitas. dr.

Obiectivele disciplinei: • • • • • • • să stabilească raporturile dintre elementele mesajului televizat – imaginea şi sunetul. IV UGL J. III Sem. elaborare) vs stirea de radio (4 ore) Structura stirii TV (Lead. conversaţia euristică. Stand-up. IV Nr. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: F. să demonstreze identificarea greşelilor la pregătirea genurilor informative – ştirea. studiul bibliografiei. să stabilească funcţionalitatea elementelor sistemului de producţie de televiziune. credite Sem. reportajul. să evalueze acţiunile post-producţie ale echipei de ştiri. să determine afinităţile şi deosebirile dintre limbajul radiofonic si cel televizat. să identifice specificul mesajului televizual si pe cel de radio. ore Anul III Sem. corpul stirii. 47 Nr. VO cu ambianta) (4 ore) Structura stirii de radio (2 ore) .07 Cod disciplină B. GALAŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LITERATURĂ. interviul. Domnească nr. metode de lucru în grup. IV C S C S 4 Total ore C S 56 Forme de verificare Sem.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS". ateliere de lucru. 0V. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: Stirea de televiziune ( tipologie. Forme şi metode de evaluare: probe practice şi teme de casă. str. III V Sem. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. Metode de predare – învăţare: prelegerea. să demonstreze aptitudinile la elaborarea etapelor de pregătire a interviului şi reportajului atat pentru radio cat si pentru TV. dezbaterea. portofoliu cu stiri montate. explicaţia. studii de caz pe emisiuni. telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Producţie emisiuni de ştiri radio-TV A. III 6 Sem. E. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. Ambianta. reportaje TV si interviuri radio analizate. C. VO. individual şi frontal. metode de dezvoltare a gândirii critice. D. problematizarea. Sincronul.

2005 Zeca-Buzura. (4 ore) . Vasile. Modele de prezentare a jurnalului. Jurnalismul de televiziune. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului Irene Joanescu. Polirom. 2003 Zeca-Buzura. în Manual de jurnalism. 2000 TRACIUC. FUNDALUL MUZICAL Tehnicile de creare a imaginilor. (2 ore) -Talk-show-ul in televiziune si radio ( 4 ore) . Polirom. univ. Nora pentru mama. Bucureşti.. Iasi.Jurnalul televizat. Editura ALL. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 TRACIUC. tipologizarea jurnalului de televiziune. 2005 Zeca-Buzura. Polirom. Televiziunea dupa Big Brother. Noua televiziune si jurnalismul de spectacol. Daniela. 2007. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. Emisiunea in direct si specificul pregatirii emisiunilor in direct. H. Totul la vedere. etapele de productie. Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 Director departament / Şef catedră Prof.diferente si asemanari (2 ore) . ( 4 ore) -Prompterul si probe de telegenie (4 ore) -Specificul reportajului TV Si radio. 1999 Radu Bâlbâie. Daniela. 2008 Zeca-Buzura. LIVE si STAND UP.Reality show-uri dupa Big Brother – importuri dupa model occidental ( Dansez pentru tine. Polirom. Programe grafice speciale – Adobe Photoshop. 2003 Lazar. Totul la vedere. vol. AMBIANTA. Tradati in dragoste.Relatarea de la fata locului in radio si TV. Exemple (6 ore) . Iaşi. Jurnalism radio – Editura Tritonic Bucureşti. Procesarea imaginilor. ( 6 ore) -Combinarea sunetului cu imaginea in TV. Relatarea. Radioul modern: tratarea informaţiei şi principalele genuri informative. Televiziunea dupa Big Brother. dr. Iasi. Doiniţa Milea 1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. Vasile. Editura Polirom. 2007. Supernanny) ( 4 ore) G. Grila de programe ( 4 ore) -Montajul in televiziune. prezentatorul si calitatile lui. Unghiuri si planuri.Interviul televizat si prioritatile lui fata de cel din presa scrisa si radio ( 6 ore) -Structura emisiunilor si clasificarea lor. . Daniela. Echipa si echipamentul in serviciul de stiri. Mirela. 2003 TRACIUC. Vasile. Jurnalismul de televiziune. Polirom. Iasi. II. Jurnalism radio – Editura Tritonic Bucureşti.-Organizarea muncii in departamentul stiri. Jurnalism radio – Editura Tritonic Bucureşti. Daniela.

Elemente de comportament al consumatorului ( 4 ore) Planificarea şi strategia în publicitate. Credite: 5 Sem. telefon / fax: E-mail: A.Obiectivele disciplinei: Insuşirea cunoştinţelor de natură interdisciplinară specifice domeniului comunicării publicitare. Tipuri de servicii. Studii de caz. Metode de predare – învăţare: prelegerea. II C S C S 4 . metode de lucru în grup. exemple. Market share ( 2 ore) Creaţia în publicitate. demonstratia. Punct de rating. ( 8 ore) Media în advertising. Obiective specifice ale cursului: Dezvoltarea capacităţii de analiză a domeniuluii publicităţii în general şi a reclamelor ca produse finite ale acestui proces în particular. metode de dezvoltare a gândirii critice. explicaţia. II Nr. Tipuri de publicitate. I V Sem. Dezvoltarea capacităţilor de a realiza analize comparative pe diverse tipuri de reclame. I Sem. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: Rolul publicităţii în activitatea de marketing. I Sem. ( 4 ore) Cercetarea în publicitate. conversaţia euristică. dezbaterea. Strategie de media. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: E. problematizarea. Tipuri de agenţii. ore PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: MEDIA PLANNING Locul disciplinei în planul de învăţământ: Total ore C S 56 Forme de verificare Sem. Înţelegerea de către studenţi a naturii comunicării publicitare şi a publicităţii ca industrie de comunicare şi domeniu de activitate. Lingvistică şi Jurnalism Adresa: Nr. Elemente teoretice. Structura agenţiei. II 6 Cod disciplină UGLJ 0 VI. Studii de caz ( 6 ore) . individual şi frontal. locale şi internaţionale Dezvoltarea abilităţilor de construire a unei campanii publicitare integrate Înţelegerea tendinţelor din industria publicităţii B. Forme şi metode de evaluare: activitatea individuală (notarea celor două lucrări de seminar şi media lor finală – pondere 50 la sută) si examenul final (pondere 50 la sută) D. ( 4 ore) Agenţia de publicitate. Anul de studiu Nr. studiul bibliografiei. C. ateliere de lucru. 08 Anul III Sem.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA de Litere CATEDRA / DEPARTAMENTUL Literatură.

Guerilla Creativity. Klepner’s Advertising Procedure. Moldoveanu M.C.. (1996). T. Bucuresti: Trei.. Bucuresti: Brandbuilders Grup. Brune F. (1998). Russel J. Bucureşti: comunicare. (2004). Manual de Publicitate.C. Bucureşti: Trei. Exemple concrete. Ogilvy despre publicitate. (2005). H. W. Bucureşti: Teora. John Steel J. Guerilla Advertising. Căile Persuasiunii. New Jersey: Prentice Hall International Editions. Bucureşti: Libra. (2002).. Lane. T. (1999). Levinson J. ( 6 ore) Despre pozitionare ( 2 ore) Domenii tangente cu publicitatea: Promotions. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi15 Kotler P. (1996). Iliescu D. Ogilvy despre publicitate. N. W. W. T. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului Bogart L. (2002). Fericirea ca obligaţie. Interactive ( 2 ore) F. Bucuresti: comunicare. (2002).(1995). (2004). Haineault R. Definitie si determinari ( 4 ore) Cum se calculeaza punctul de rating? Market share si gross rating points ( 4 ore) Alegerea celui mai bun canal media pentru o campanie publicitara. Goddard A. Bucuresti: All. R. Bucureşti: Polirom. Jewler J. Bucuresti: Brandbuilders Grup. (1998). Strategy in Advertising . Russel J..ro. (1999). Massechusetts: Addison-Wesley. univ. Columbia: Wadsworth Publishing Company. People matter ( 4 ore) Public tinta..Matching Media and Messages to Markets and Motivations.ro. Levinson J. (2002). (2004). Tellis G. Pozitionarea. Kotler P. minciuni si advertising. Adevar. Lane. Drewniany L. R. Petre D. Advertising and Sales Promotion Strategy. Bucureşti: Teora Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 Director departament / Şef catedră Prof. Bucuresti: comunicare. Manual de Publicitate. Managementul marketingului. (2002). Creative Strategy in Advertising. Psihologia Consumatorului. (2005).. .A. Lincolnwood: NTC Bussiness Books. Ogilvy D. dr. Studiu de caz ( 4 ore) BRAT si determinarea tirajului pentru presa scrisa ( 2 ore) Campania de creatie si feed-back-ul. Doiniţa Milea 15 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. Lane. (2002). Iliescu D. Ogilvy D. Petre D. Bucureşti: Teora. Trout J. (1998). Psihologia Reclamei. R. Ries A.. (2003). B. Limbajul publicităţii. (1998).ro. Publicitate si Psihanaliza. Psihologia reclamei. Russel J. J. Managementul marketingului. Bucureşti: Ogilvy&Mather. Bucureşti: Teora. Direct Mailing. Bucuresti: All.Audienta. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. Kapferer J. Bucureşti: Ogilvy&Mather.

L.O. I 3 Sem. II C S C S 2 2 Total ore C 28 S 28 Forme de verificare Sem. ore Anul III Sem. individual şi frontal. 47 telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: C. V. Metode de predare – învăţare: prelegerea. Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei. credite Sem. explicaţia. conversaţia euristică. I V Sem. metode de lucru în grup. II Nr.Nr.O. Domnească nr. str. problematizarea. Obiectivele disciplinei: Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei. M. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale şi teme de casă. 1) 2) 3) 4) Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: Comentariul COMENTARIUL NARATIV (2 ore) COMENTARIUL EXPLICATIV (2 ore) COMENTARIUL INTERPRETATIV (2 ore) COMENTARIUL EXPRESIV (2 ore) Editorialul. dezbaterea. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. 09 Cod disciplină J. metode de dezvoltare a gândirii critice. 1 (Genuri de opinie) I. I Sem. evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe orale. II UGL J. Dezvoltarea interesului pentru evoluţia mass-media în spaţiul cultural românesc Delimitarea formelor discursului jurnalistic în funcţie de contextul socio-cultural şi de spaţiul de apariţie K.A. ateliere de lucru. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. Tipologie şi abateri de la normă (6 ore) Trăsături şi exigenţe ale editorialului (2 ore) Strategii şi elemente de scriitură în genurile de opinie (4 ore) Analiza (2 ore) Însemnarea (2 ore) Un caz aparte: analistul politic (2 ore) Scrisoarea deschisă (2 ore) . UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Litere CATEDRA DE LITERATURĂ. studiul bibliografiei.

L’ Institute International de la presse. Dicţionar explicativ de jurnalism. CNCS. Tipologia presei româneşti. Bibliografie de elaborare a cursului Iosifescu. Mihai. Editura pentru Literatură. 1969 Preda. Michel. Istoria jurnalismului şi a publicităţii în România. Manual de jurnalism. Editorialul narativ (2 ore) 6.. Buc. Marian. Daniela. Galimard. l992. Editorialul manifest (2 ore) 2. Bucureşti. Editorialul de serviciu (2 ore) Erori în construcţia editorialului 1. Despre jurnalism la modul serios. Philippe. Petcu. Sorin. Pierre.. Figurile limbajului. 2002 Rovenţa-Frumuşani. 2007 Petcu. Univers. Genuri culturale şi de opinie. Paris. l977 Gaillard. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 Jose de Broucker. All. Silvian. . CFPJ. Paris. Editorialul centrat pe eveniment (2 ore) 3. 2000. Falsul editorial (2 ore) 2. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: Constrângeri discursive ale comentariului mediatic 1. CFPJ. Polirom. Elucidarea (2 ore) 3. Iaşi. Henri. L’ ecriture de Presse. Evaluarea (2 ore) Tipuri de editorial 1. Guide de la redaction. Paris. 2007 Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. Tritornic. l984 Fontanier. Precis de Journalisme. Institutul European. Buc. Rene. Polirom. Marian. Strasbourg. Problematizarea (2 ore) 2. Polirom. Editorialul pamflet (2 ore) 5. l973 Popescu. Iaşi. Barbie. Iaşi. l995 Coman. Cristian-Florin. Paris. Marginalul (2 ore) Planul editorialului şi realizarea acestuia (6 ore) O. Buc. Zelizer. 2000 Voirol. 2006 P. Literatura de frontiera. 2001 Florio. Iaşi. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.. l993 Mouriquand. Commentaires et humeurs. L’ Ecriture journalistique.N. Paris. Jaques. CFPJ. Editorialul polemic (2 ore) 4. Afganistanismul (2 ore) 3. Pratique de l’ information et ecritures journalistiques. 1986 Montant. Argumentarea. Polirom.

univ. Doiniţa Milea . dr.Director departament / Şef catedră: Prof.

Tipuri de umor „de oprire a judecăţii”: comic. Obiectivele disciplinei: Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei. filosofic (4 ore) 2. 47 telefon / fax: 0336 130 201 Nr. str. studiul bibliografiei. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. Antifraza şi anticatastaza (4 ore) 5.O. I Sem. Reducerea la absurd (2 ore) 3. T. 3. reducerea/amplificarea. I Sem. problematizarea. I Sem. dezbaterea. evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe orale. caricatura (4 ore) calamburul. pastişa (2 ore) Inversiunea. individual şi frontal.A. ore Anul III Sem. II 3 Cod disciplină UGL J. a la maniere de…. V. Paradoxul (2 ore) 4. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale şi teme de casă. 1 (Genuri de umor) Q. Metode de predare – învăţare: prelegerea.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Litere CATEDRA DE LITERATURĂ. credite Sem.O. Ironia. conversaţia euristică. Principalele genuri jurnalistice de umor . Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. ateliere de lucru. 4. metode de dezvoltare a gândirii critice. VI. U. Domnească nr. anacronismul. Stategii de creare (4 ore) Surpriza şi ambiguitatea în umor (4 ore) Parodia: deja-vu. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 1. II V Nr. metode de lucru în grup. afectiv. PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: C. Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei. 2. Dezvoltarea interesului pentru evoluţia mass-media în spaţiul cultural românesc Delimitarea formelor discursului jurnalistic în funcţie de contextul socio-cultural şi de spaţiul de apariţie S. explicaţia. 09 R. 1. II C S C S 1 2 Total ore C 14 S 28 Forme de verificare Sem. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: Umorul.

7. ULB. Le comique du discours. Buc. Institutul european. analogia. Henri. Dacia. dr. Doiniţa Milea 1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. All. . Mircea Doru. Barbie. Comicul. univ. Polirom. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 Fontanier. Genuri culturale şi de opinie. Buc. Henri. 2005 Preda. absurdul. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. Cluj. Bucureşti. 1969 Preda. Pamfletul în literatura română. Alte genuri de umor (2 ore) Bibliografie de elaborare a cursului Iosifescu. George. Genuri culturale şi de opinie. 1994 Olbrechts-Tyteca. Richard. 1998 Rorty.. Timişoara Bergson. 1994 Lesovici. nr. Le rire. CFPJ. 9. l977 Montant. Univers. Commentaires et humeurs. confuzia (6 ore) O problemă serioasă: pamfletul (2 ore) Tudor Arghezi şi definiţia pamfletului (2 ore) Mic dicţionar. Zvonurile.6. 1998 Data aprobării programei analitice în catedră / departament Octombrie 2010 (Semnătura) Director departament / Şef catedră Prof.biletul (2 ore) . PUF. 2. Ironia. Editura pentru Literatură. Bucureşti. Jean-Marc. 8. Vladimir. . Iaşi. l993 Zelizer. Polirom. 2006 X. 2004. Editura de Vest. Iaşi. Contingenţă-ironie şi solidaritate. 2007 Avramescu.000 Kapferer. Lucile. l977 Jankelevich. Noel. Sorin. Figurile limbajului. W. Despre jurnalism la modul serios. Humanitas. 115. Brumar. Paris. Iaşi 1999 Niţu. Silvian. Comedia infra-umană. Institutul european. Timişoara. Le rire. Polirom. Literatura de frontiera. 1974 „Sciences et Avenire”. Paris. Pierre. Mihail.ecoul (2 ore) Alte procedee expresive: autoironia.. Paris. Ironia. Sorin. 2006 Defays.

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA de Litere CATEDRA / DEPARTAMENTUL Literatură, Lingvistică şi Jurnalism Adresa: Nr. telefon / fax: E-mail:

G.
Anul de studiu Nr. ore

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: C.O.B. 1 (REPORTAJUL) Locul disciplinei în planul de învăţământ:
Total ore C 14 S 28 Forme de verificare Sem. I V Sem. II Nr. Credite: 5 Sem. I 3 Sem. II
UGLJ 0 V, 10

Anul III Sem. I Sem. II C S C S 1 2 -

Cod disciplină

-

Obiectivele disciplinei: Stăpânirea practică a momentelor constitutive conceperii şi realizării reportajului. Stabilirea distincţiilor funcţionale ce apar în diferite tipuri de reportaj O mai bună gestionare a textului jurnalistic. Stăpânirea diferitelor procedee majore de scriitură : şapou, atac, gestionarea primului paragraf, finalul, planul textului, citarea samd. Deprinderea principalelor exigenţe stilistice : fluenţă, claritate, concizie, credibilitate. Iniţierea studenţilor în alegerea subiectelor şi cultivarea surselor. Sublinierea principalelor erori comise în timpul redactării textului de reportaj. H. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, demonstratia, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei. I. Forme şi metode de evaluare: activitatea individuală (notarea celor două lucrări de seminar şi media lor finală – pondere 50 la sută) prezentarea a două referate din bibliografia obligatorie (pondere 20 la sută) examenul final (pondere 30 la sută) J. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

-

I)

CONTEXTUL DEMERSULUI JURNALISTIC ( 2 ore) a) Specificul limbajului de presă. Exigenţele majore : informativ şi incitativ. b) Iluzia limbajului neutru şi obiectiv. De la informaţie la reportaj. c) Presiunea contextului asupra jurnalistului : publicul ţintă, dead-line-ul, exigenţe morale şi deontologice. Calităţile necesare jurnalistului. Provocările meseriei de reporter.

II) ETAPELE CONCEPERII SI REALIZARII ARTICOLULUI DE PRESA ( 2 ore) Prezentarea etapelor necesare în conceperea textului de presă (observaţie- idee principală- evaluare-predocumentare-alegerea surselor-exploatarea corectă a surselorcultivarea surselor-alegerea surselor secundare-verificare-evaluare-triere a informaţiei-elaborare). Trăsături. Tipologii. Situaţii diverse. III) GESTIONAREA TEXTULUI JURNALISTIC DE REPORTAJ ( 2 ore) a) Definiţie. Caracteristici. Particularităţi. b) Exigenţe majore : claritate, concizie, credibilitate, lizibilitate, fluenţa. c) Presa actuală – între scăderea de audienţă şi concurenţa audio-vizualului. Transmiterea în timp real. d) Importanţa unghiului de abordare. e) Sapoul şi atacul. Tipuri. Erori. Exemple. f) Acroşul. Primul paragraf. g) Finalul. Tipuri de final în funcţie de genul abordat. IV) TIPOLOGIA GENURILOR DE TEREN ( 2 ore) a) Reportajul. Definiţie. Tipologie. Exigenţe stilistice şi de construcţie. b) Inrudirea cu alte genuri – interviul şi ancheta c) Reportaj vs relatare. d) Reportajul obişnuit. e) Reportajul portret. f) Reportajul de atmosferă. V) MARELE REPORTAJ SI SPECIILE LUI ( 2 ore) a) Caracteristici, diferenţe, exigenţe de documentare. b) Elemente de scriitură specifice (gestionarea textelor mari). c) Importanta poveştii (naratiunii). VI) INSTRUMENTE INDISPENSABILE IN DOCUMENTARE ( 2 ore) a) Agenda. Carnetul de idei. Tipuri de notare. Prescurtările. Reportofonul. b) Dosarul pe probleme. Baza de date prealabile. VII) NOI PROVOCARI SI TENDINTE IN PRESA ( 2 ore) a) Presa actuală – între scăderea de audienţă şi concurenţa audio-vizualului. b) Transmiterea în timp real. Reportajul feature sau reportajul anchetă. c) Documentarea on line. Mod de utilizare a Internetului. F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: Tipuri principale de discurs jurnalistic de reportaj: narativ, descriptiv, argumentativ. ( 4 ore) Portretul şi descrierea. Alegerea personajului principal. ( 4 ore) Evocarea (tehnici şi procedee) ( 2 ore) Observatia si descrierea. ( O dupa amiaza in parc) ( 2 ore) Reportajul monografic – trăsături, exigenţe, dificultăţi.( 2 ore)

Structura textului de mari dimensiuni. Planul. Reguli generale de construire a textului de mari dimensiuni. ( 4 ore) Reportajul literar (literatura de frontiera). Exemple şi exemplificări. Studiu de caz – Geo Bogza -175 de minute la Mizil. ( 2 ore) Filmările cu camera ascunsă. Capcane şi primejdii. Cazul ziaristului Buhnici, de la Pro TV ( 2 ore) Reportajul feature sau reportajul anchetă.( 4 ore) Tratarea informaţiei şi gradul de implicare a cititorului ( 2 ore) K. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului

Boucher, Dominique, 1998, Le reportaj ecrit, CFPJ, Paris De Broucker, Jose, 1995, Pratique de l’information et ecriture journalistique, CFPJ, Paris Ferreol, Giles, 1998, Metode şi tehnici de exprimare scrisă şi orală, Polirom, Iaşi Mencher, Melvin, 1987, News Reporting and Writing, WVB, Dubuque, Iowa Serbănescu, Andra, 2001, Cum se scrie un text, Polirom, Iaşi Voirol, Michel, 1993, Guide de la redaction, CFPJ, Paris H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi16 Coman, Mihai (coord), 2001, Manual de jurnalism, Polirom, Iaşi Randall, David, 1998, Jurnalistul universal, Polirom, Iaşi Preda, Sorin, 2006, Tehnici de redactare în presa scrisă, Polirom, Iaşi Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 (Semnătura) Director departament / Şef catedră Prof. univ. dr. Doiniţa Milea

16

Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA de Litere CATEDRA / DEPARTAMENTUL Literatură, Lingvistică şi Jurnalism Adresa: Nr. telefon / fax: E-mail:

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: C.O.B. 1 (NEOTELEVIZIUNEA SI PRESA TABLOIDA) E. Locul disciplinei în planul de învăţământ:
Anul de studiu Nr. ore Anul III Sem. I Sem. II C S C S 2 2 Total ore C 28 S 28 Forme de verificare Sem. I Sem. II V Nr. Credite: 5 Sem. I Sem. II 3 Cod disciplină
UGLJ 0 VI, 10

-

Obiectivele disciplinei:

- Cunoaşterea conţinuturilor teoretice actuale ale disciplinei; - Utilizarea adecvată a conceptelor operaţionale specifice disciplinei; - Incercarea de a oferi o privire informata si accesibila asupra mecanismelor si strategiilor de functionare a unui post de televiziune. De asemenea, se intentioneaza ca studentii sa deprinda tehnicile de redactare in audiovizual, sa inteleaga notiunea de « tabloidizare » si sa analizeze cu obiectivitate cazurile prezentate la curs si seminar. F. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, demonstratia, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei. G. Forme şi metode de evaluare: activitatea individuală - lucrări de seminar şi media lor finală – pondere 50 la sută) plus examenul final (pondere 50 la sută) H. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: Noua televiziune. Definitii si concepte. Mutatii in jurnalism ( 2 ore) Jurnalul televizat si constructia informatiei ( 2 ore) Factualul, fictiunea, verosimilitudinea in neoteleviziune ( 2 ore) Jurnalismul de spectacol ( 4 ore) Televiziunea “relationala” –“Vi se intampla voua” ( 2 ore) Jurnalul stirilor din spatele stirilor. Vedere din culise ( 2 ore) Talk-show, Reality TV si Big Brother ( 4 ore) Neotendinte in televiziunea publica ( 2 ore) Istoricul presei de scandal ( 4 ore) Mutatii ale genurilor in contextul presei de scandal ( 2 ore) Tabloidele si presa on line. Definire, limite, confluente. ( 2 ore)

Daniela. Bucuresti. Ed. Jurnalistul universal. Stoica. 1999 Vasas. în Manual de jurnalism vol. Luminiţa. Cristian Florin. 1996 Hartley. 2009 Zeca-Buzura. Despre televiziune. Daniela. Polirom. Ferenc şi Ulmanu. Polirom. Mihai. 2005 Bourdieu. Virtual. coordonat de Mihai Coman. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: Jurnalul neconventional ( 2 ore) Strategii de discurs in emisiunile de stiri ( studiu de caz) ( 4 ore) Miza seductiei vs miza informarii (4 ore) Proximitate. Manual de jurnalism. Alexandru-Brăduţ. Televiziunea in viata cotidiana. 2003 Coman. 2007. Manual de productie de televiziune. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi17 Balasescu. Bucureşti. Manual de jurnalism. Polirom. Bucureşti. Textul jurnalistic. 1998 Rostas. Ludic. 2004 Randall. Iaşi 17 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. 1997 Silverstone. Televizorul in micul infern. H. Polirom. Iasi. Polirom. Polirom. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. Nora pentru mama) (4 ore) Big Brother si “monstrii” sai (4 ore) Realitatea printr-un releu ceremonial. Abraham. 2005 Zeca-Buzura. 2008 Moles. . în Manual de jurnalism vol. Mihai (coord). Zoltan. Polirom. Patrick & Ghiglione Rodolphe. Televiziunea dupa Big Brother. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului Charaudeau. 1999 Lazar. Totul la vedere. Iaşi. Din dragoste. Discrusul stirilor. Din culisele celei de-a patra puteri. Polirom. Jurnalismul de televiziune. Ed. 2007 Coman. Tritonic. 1967 Popescu.F. Polirom. Mirela. Talk-show-ul. Madalina. Daniela. John. Sorin. Pierre. Veridic. Iaşi. Tritonic. Studiu de caz. Noua televiziune si jurnalismul de spectacol. Polirom. coordonat de Mihai Coman. Reporterul şi rolul său în procesul jurnalistic. Polirom. Sociodinamica culturii. Despre libertatea cuvantului ca mit. Art. marturie si emotie in emisiunile TV ( Dansezi pentru tine. Iasi. Bucureşti. 2001. Bucuresti. Polirom. Iaşi.investitura lui Barack Obama ca presedinte al SUA ( 2 ore) Tabloidele si informatia exacerbata ( studiu de caz) – ( 4 ore) Telespectatorul sau cititorul care “face” stiri ( 4 ore) I. Roger. Iasi. 1997 Zeca-Buzura. Ştiinţifică. I. 2005 Roşca. I. Carro. Iasi. David.

Discrusul stirilor. univ. 2005 Zeca-Buzura. Polirom. Polirom. Televiziunea dupa Big Brother. Doiniţa Milea . dr. Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 (Semnătura) Director departament / Şef catedră Prof.Hartley. Iasi Zeca-Buzura. Daniela. John. 2007. 1999. Totul la vedere. Iasi. Polirom. Daniela. Jurnalismul de televiziune.

ore Locul disciplinei în planul de învăţământ: Total ore C 14 S 14 Forme de verificare Sem. Stimularea interesului pentru documentele spirituale şi monumentele de civilizaţie ale Europei occidentale şi central-orientale. contracultură. Simbolul cultural şi imaginarul colectiv european. metode de dezvoltare a gândirii critice. Perspective ale modernităţii culturale. Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei. Definiţii ale modernităţii. V Sem. individual şi frontal. telefon / fax: E-mail: PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Cultură şi civilizaţie europeană contemporană P. R.V. VI C S C S 1 1 - Q. IV Cod disciplină UGL JC. Cultură europeană şi cultură naţională. context. Elemente pentru o definiţie a culturii. stil de viaţă. strategie. Cultură înaltă şi cultură populară în Europa occidentală şi central-orientală. dezbaterea. Obiectivele disciplinei: Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei. S. Geneza culturală a modernităţii europene – 1 curs 1. Cultură alternativă. problematizarea. studiul bibliografiei. evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise. paradigmă. conversaţia euristică. Pluralitatea culturilor. Lingvistică şi Jurnalism Adresa: Nr. Metode de predare – învăţare: prelegerea. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 30%) prin metode orale. V E Sem. T. explicaţia. Etapele şi sursele modernităţii. subcultură în spaţiul european. VI Nr. III 3 Sem. credite Sem. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: I. probe practice şi teme de casă (semestrul I – referat / eseu pe o temă la alegere din tematica disciplinei).11 Anul III Sem. Continuitatea şi discontinuitatea reprezentărilor simbolice culturale europene. Simbol şi structuri simbolice în reprezentările culturale ale modernităţii europene. Ipostaze ale modelului cultural : sistem. Anul de studiu Nr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA de Litere CATEDRA / DEPARTAMENTUL Literatură. ateliere de lucru. / 2 ore . metode de lucru în grup.

II. Editura Lumina Lex. Romantism. Procesul. Bucureşti. / 4 ore Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 1. Diversitate şi diferenţă culturală. J. 1998 Braudel. / 4 ore 6. Th. 1988 . Alexandru. 1961 Drâmba. / 2 ore 2. Cultură şi literatură în secolul al XVIII-lea european. Istorismul romantic: de la istoria nudă la istoria ficţională. Paris. Atmosferă culturală şi circulaţia ideilor în Epoca Luminilor. Bucureşti. Angela. Seminar introductiv. Text de referinţă: Goethe – Faust. Discurs filosofic şi discurs literar. Bucureşti. 1-2. 1995 Chombart de Lauwe. Identitate în literatură. 1982 Delmas Claude. 2. Muntele vrăjit. Direcţii ale gândirii filosofice şi politice şi reprezentările lor în imaginarul literaturii. Kafka.. Bucureşti.XX – 6 cursuri 1. Imaginarul cultural european în secolul al XVIII-lea. Metamorfoza culturii în secolul XX. Meridiane. Politic şi estetic în cultura europeană a secolului al XX-lea. Fernand. / 4 ore Cultură şi literatură în secolul al XX-lea european. Gramatica civilizaţiilor. Metamorfozele mitului faustic în spaţiul european. / 2 ore 4. / 2 ore 5. Postmodernismul şi redimensionarea raportului real – ficţiune. Postmodernism şi postmodernitate. Paul. Modele culturale europene. 1998-1999 Duţu. I. Pactul „istoriografic” în romanele lui Walter Scott.Henry / Mahler. realism naturalism. Dialogul cu modelele. Istoria Europei moderne 1790-1990. Religii seculare şi deconstrucţii romaneşti: proza „gândirii captive”. Texte de referinţă: Voltaire – Candide. Bucureşti. Canon şi anticanon postmodern. Ideea de Europa şi evolutia conştiintei europene. Texte de referinţă: Fr. Banciu. / 2 ore 3. Condiţionările canonului. Histoire de la civilisation européenne. 3. / 4 ore Ideologii şi curente culturale în secolul al XIX-lea. Swift – Călătoriile lui Gulliver. Istoria culturii şi civilizaţiei. Mann. Texte de referinţă: Umberto Eco. Faust ca homo europaeus. All Educational./ 2 ore V. Cultura şi puterea. Editura politică. Demolarea / reciclarea miturilor modernităţii europene în spaţiul romanului. Bucureşti. Numele trandafirului. v. O. Bucureşti. R. Rola. Text de referinţă: Rob Roy. Imaginar politic şi imaginar artistic: mitologii reciclate şi reconfigurări ale simbolurilor culturale. Cultură şi civilizaţie europeană: repere istorice şi semnificaţii valorice. Radu. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului U. Existenţialismul secolului al XX-lea şi construcţia universurilor romaneşti. 1999 Florian. Fred / Mahler. Reprezentanţi ai iluminismului şi texte reprezentative. Spaţiu cultural şi forme literare în secolele XVIII . 2003 Barber.

Buc. 1999 Ungureanu. Tzvetan. v. 1999 Milosz. 2000 Kayserling H. Angela. 1996 Todorov. Iaşi. Iaşi. 2002 Vianu. Istoria culturii şi civilizaţiei. Alexandru. Mitteleuropa periferiilor. E. Humanitas. Humanitas. 1996 Todorov. Paris. Czeslaw. Dacia. 2003 Barber. Editura Lumina Lex. T. Gândirea captivă.. Bucureşti. Polirom. Studii de filosofia culturii. Iaşi. dr. Bucureşti.. 1986 – 87 Wunenburger. Istoria Europei moderne 1790-1990. Confruntarea cu extrema. T. Bucureşti. Humanitas. Cornel. Jean-Jacques. Bucureşti. culture et société de la Renaissance à nos jours. Bucureşti. 1982 Weber. . 1999 Ungureanu.. Ideea de Europa şi evoluţia conştiintei europene. Tzvetan. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi18 Banciu. Despre diversitate. All Educational.I-II. Bucureşti. Noi şi ceilalţi. Bucureşti. Analiza spectrală a Europei. Cluj-Napoca. Utopia sau criza imaginarului. 1998 Drâmba. Cornel. 1996 Theodorescu. 1996 Todorov. 2005 Todorov. Victime şi torţionari în secolul XX. Une histoire de L’Europe: hommes. Discursul filosofic al modernităţii. Czeslaw. Despre diversitate. Doiniţa Milea 18 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. Humanitas. O. Gândirea captivă. Confruntarea cu extrema. Iaşi. 1998-1999 Duţu. univ. Iaşi. . J. Studii de filosofia culturii. I. Bucureşti. 2001 W. Tzvetan. 1982 Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 (Semnătura) Director departament / Şef catedră Prof. Institutul European. All Educational. Bucureşti. Noi şi ceilalţi. Victime şi torţionari în secolul XX. Buc.. Tzvetan. R. 1993 Milosz.Habermas. 2002 Vianu. v. Cultură şi civilizaţie europeană. Institutul European. 1-2. Editura Fundaţiei România de Mâine. Cultură şi civilizaţie europeană: repere istorice şi semnificaţii valorice.. R. Bucureşti. Mitteleuropa periferiilor. Polirom..

I E Sem. Teoria şi practica semnului. GALAŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LITERATURĂ. 47 Nr. I Sem.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS". ateliere de lucru. explicaţia. studiul bibliografiei.( 2 ore) Semnificarea. II UGL C V 12 Cod disciplină B. metode de lucru în grup. D. Metode de predare – învăţare: prelegerea. Obiectivele disciplinei: . Semnul lingvistic ( 2 ore) Semiotică / semiologie – definiţie. ore Anul III Sem. metode de dezvoltare a gândirii critice. telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: SEMIOTICA A.Utilizarea adecvată a conceptelor operaţionale specifice disciplinei.Cunoaşterea conţinuturilor teoretice actuale ale disciplinei. individual şi frontal. str. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: Semne naturale vs semne artificiale ( 2 ore) Semnele extralingvistice şi cele lingvistice ( 2 ore) Semiotica imaginii ( 2 ore) Semiotica sunetelor ( 2 ore) Semiotica nuantelor ( 2 ore) Semiotica olfactivă ( 2 ore) Semiotica formelor ( 2 ore) G. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. probe practice şi teme. Definiţie. I 3 Sem. . metode. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: Semnul. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. credite Sem. . obiect.Formarea unei concepţii sistemice asupra raporturilor dintre semiotică şi alte discipline C. discipline semiotice. II Nr. Canale şi parametrii ( 2 ore) F. Sensul şi descrierea sa. . Editura Institutului European. Bibliografie de elaborare a cursului Ioan Cârâc. conversaţia euristică. problematizarea. tipologie. dezbaterea. (2 ore) Modele ale descrierii sensului (2 ore) Semiotică şi comunicare ( 2 ore) Descrierea semantică ( 2 ore) Codificare si iconism. Forme şi metode de evaluare: evaluari în cursul semestrului prin metode orale. Iaşi. 2003. E. II C S C S 1 1 Total ore C 14 S 14 Forme de verificare Sem. Domnească nr.

. H.. B.. Bazele semioticii. Doiniţa Milea 1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. 1982.. Klingenberg. Bucureşti. Ed. Acad. De la vorbire la elocinţă. 1972 Dima Cella. Arta de a scrie şi a vorbi în public. Ed. Ed. Babel.. 1996. Oswald Ducrot. B.M. 2004. All. B. Ed. Bazele semioticii. E. V.. 1973. Ed.. 1997. Ed. 1997.. Biberi. Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului. Florescu. Albatros. Ed. Grupul µ Retorica generală. Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului. De la vorbire la elocinţă. Babel. J. B. Ştiinţe ale limbii. Albatros. Ed. B. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. 1996. Univers. B. Oswald Ducrot. Klingenberg.. Minerva. dr. univ. Retorica şi neoretorica.Dima Cella. John Deely. John Deely. All. B. J. Retorica generală. 1982.M. Ed.. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 Dima Cella. De la vorbire la elocinţă. . Iaşi. 1982.. Institutului European. Duboi. Albatros. Ed Ştiinţifică. Iaşi. 2004. Iniţiere în semiotica generală. Institutului European. Ed.. Bucureşti.. 1994. 1974 *** Dicţionar general de ştiinţe.E. Ed. B. Ion. B. 1997. J. Ed. Iniţiere în semiotica generală. B. Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 (Semnătura) Director departament / Şef catedră Prof.S.

Orientări. explicaţia. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale şi teme de casă. I Sem. problematizarea. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: I. Presa culturală şi literară interbelică. 47 telefon / fax: 0336 130 201 Nr. studiul bibliografiei. E. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. – 2 cursuri. direcţii. metode de lucru în grup.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Litere CATEDRA DE LITERATURĂ. – 2 cursuri. Orientări ideologice. I Sem. II 3 Cod disciplină UGL J. IV. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. credite Sem. Dezvoltarea interesului pentru evoluţia mass-media în spaţiul cultural românesc Delimitarea formelor discursului jurnalistic în funcţie de contextul socio-cultural şi de spaţiul de apariţie C. III. Direcţii şi tendinţe în presa românească a secolului XIX. II E Nr. tendinţe în discursul presei culturale din secolele al XVIII . VI. Presiunea politicului: presa ca instrument ideologic. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: . evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe orale. Clişee ideologice în discursul jurnalistic. individual şi frontal. II C S C S 1 1 Total ore C 14 S 14 Forme de verificare Sem. dezbaterea. – 1 curs II. conversaţia euristică. Directive politice şi direcţii culturale în anii „obsedantului deceniu”: rolul presei în epoca Dej. F. Domnească nr. Presă şi cultură în spaţiul românesc postbelic.al XX-lea. str. Presa şi cultura în spaţiul românesc.C. Presa şi cultura în spaţiul european. PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Presa culturală A. ore Anul III Sem. – 2 cursuri. 13 B. ateliere de lucru. Restricţii şi cenzură. I Sem. metode de dezvoltare a gândirii critice. Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei. Metode de predare – învăţare: prelegerea. D. Obiectivele disciplinei: Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei.

Institutul European. Petcu. Seminar introductiv. Presa culturală şi literară interbelică. Iaşi. Bucureşti. 2007 Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. Istoria presei. Institutul European. Petcu. Institutul European. Bucureşti. 2001. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 *** Reviste literare românesti de la începutul secolului al XX-lea. Arad. Editura Multimedia. Editura Polirom. Minerva. 1790-1990. . Iaşi. 2007 Petcu. Bogdan. Hangiu. Îngrijire stiintifica – Ovidiu Papadima. Buc. Sub îngrijirea si cu un studiu introductiv de Paul Cornea. 1999 Hangiu. 1968. 2004. 1976. Vatamaniuc. Direcţii şi tendinţe. Marian. Bucur Tincu.. Presa culturală şi politică a primelor decenii postbelice. Presa în istoria modernă a românilor. D. Editura Academiei. Buc. – 2 ore 5. *** Reviste literare românesti din secolul al XIX-lea. Polirom.1. Istoria jurnalismului şi a publicităţii în România. Marian. Petcu. Bucureşti. Buc. Bucureşti. Gheorghe. Negrilă. Adriana. Mass-media în România postcomunistă. Iaşi. 1996. Dana Popescu. Editura Academiei. 1976. Institutul European. Bucur Tincu. 1972. Nemira. Bucureşti. Iaşi. Bibliografie de elaborare a cursului *** Reviste literare românesti de la începutul secolului al XX-lea. 1997. elaborat de Stancu Ilin. Sub îngrijirea si cu un studiu introductiv de Paul Cornea. Iulian. Vatamaniuc. Buc. 2000. Iaşi. 1998 Coman. *** Reviste literare românesti din secolul al XIX-lea. Lucian (coord. Iaşi. 1970. Presa literară românească. – 2 ore 2. 2000.. Bucureşti. Pasailă. Marian. realismul socialist şi arta ca ideologie.. 2003. Iaşi. 2001. Bucureşti. Iaşi. Marian. Cenzura comunistă şi formarea „omului nou”. – 2 ore 6. – 4 ore G. 1970. 2002 Boia. Dezbateri ideologice. Structura presei româneşti. eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. Îngrijire stiintifica – Ovidiu Papadima. Nemira.. Dicţionarul presei literare româneşti. bibliografie şi indici de~. Minerva. Istoria presei. Vasile. Schimbările postdecembriste ale presei. Editura Fundaţiei PRO. Marian. Albert.... Ficeac. Iliescu. Tipologia presei româneşti. Ovidiu Papadima. Politică şi presă. Polirom. Micu. Comparaţie între presa comunistă şi presa actuală. Dana Popescu. Editura Tritonic. Miturile comunismului românesc. – 2 ore 4. Marian. D. Presa „epocii de aur”: ideologie şi metanaraţiuni legitimatoare reflectate în presă. Petcu. Cu o introducere de D. Tipologia presei româneşti. Antologie de ~. H. Schwarz. Istoria presei româneşti. I. Vol. 2003. Petcu. I. Studii de caz. Revistele literare la sfârşitul secolului al XIX-lea. Istoria jurnalismului şi a publicităţii în România. Proletcultismul. elaborat de Stancu Ilin. Pierre. – 2 ore 3. Vol. Mihai.). Ovidiu Papadima. Curente şi tendinţe reflectate în presa culturală a secolului XIX. Institutul european. Articole-program de ziare şi reviste (17891948). Ediţie în douã vol.

univ. dr. Doiniţa Milea .Director departament / Şef catedră: Prof.

prelegerea-dezbatere.dobândirea regulilor şi principiilor de analiză şi de cercetare metodologică a instituţiilor şi practicilor politice. E. să realizăm înţelegerea sferei şi conţinutului noţiunilor de bază din domeniul ştiinţei politicului.la seminarii: referatul. studiul de caz. telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Doctrine politice A. de interpretare a acestuia din perspectiva valorilor democraţiei. . ore Anul III Sem. conversaţia euristică. .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS".dobândirea unui sistem de valori în consens cu principiile democraţiei şi cu drepturile fundamentale ale omului. I Sem. I Sem. modelarea. să dezvoltăm competenţe de analiză a unui fapt politic. exemplul. 47 Nr. verificarea. II 3 Cod disciplină UGL J C VI 14 B. C. Metode de evaluare continuă şi sumativă: observaţia. testul. exemplul. Domnească nr. studiul de caz. . credite Sem.delimitarea înţelesului noţiunilor fundamentale ale ştiinţei politicului. II E Nr.interpretarea doctrinelor şi programelor politice. I Sem. . D. . a atitudinilor de respect şi de toleranţă. Obiectivele disciplinei Obiectivul general: prin acest curs urmărim să realizăm transferul de cunoştinţe necesare studenţilor care urmează specializarea Jurnalism. problematizarea. Metode de predare-învăţare. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr. II C S C S 1 1 Total ore C 14 S 14 Forme de verificare Sem. Obiectivele operaţionale privesc următoarele schimbări comportamentale: . str.în predare: prelegerea. dezbaterea. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi. Conţinutul disciplinei: Temele cursului: Introducere in studiul politologiei ( 2 ore) Sistemul politic ( 2 ore) Statul – institutie fundamentala a sistemului politic ( 2 ore) Partidele politice ( 2 ore) Cultura politica ( 2 ore) Regimurile politice ( 2 ore) Doctrine politice contemporane ( 2 ore) Temele seminariilor . GALAŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LITERATURĂ.

trăsături. J. sindicate şi organizaţii non-guvernamentale. 1991.) Fundamentele gândirii politice moderne. Adrian-Paul (coord. vol. 46.-J. SARTORI. 1996. (coord. Hannah Între trecut şi viitor. Giovanni. Bucureşti. 1-3.. Politica. (conceptul de formă de guvernământ. BESANÇON. Editura Humanitas. Raymond. Iaşi. Despre spiritul legilor. 40. Editura Polirom. Editura Nemira. 1997. conceptul de regim politic. exemple clasice – repetarea referirii la totalitarism dar şi regimuri dictatoriale post 1945). 38. în Opere. 48. Lupta de clasă. Chantal. Bucureşti.Puterea politica Mecanismul politic al societăţii moderne. 44. 1964. Editura ştiinţifică. PLATON.) Doctrine politice. Alexander. 39. Iaşi. 41. 36. 32. 1999. ILIESCU. 2 vol. Bucureşti. partide. K. evoluţie. 34. 1999. Iaşi. POPPER. 1994. domenii. Bucureşti. Editura Humanitas. forme de regim politic modern. Évelyne Pisier. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. 2002. POPPER. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Editura Humanitas. 43. 1998. open government. politica de preîntâmpinare) şi periodizarea politicii de preîntâmpinare. Editura Antet. ARON. Bucureşti. Republica.. Bucureşti. raporturile Centru-Periferie. ( 2 ore) ABC-ul stiintei politice. 45. 1993. 35. Concepţiile politice ale secolului XX. Originile intelectuale ale leninismului. Bibliografie selectivă 31. MUSCĂ. 33. MILLON-DELSOL. Hannah. ( 2 ore) Paradigme ale filosofiei politice contemporane ( 2 ore) Periodizarea politică a societăţii moderne (Restauraţia. Editura Polirom. K.) Filosofia politică a lui Aristotel. 1986. R. BACZKO. 37. Iaşi. vol. revoluţia din 1848. ARENDT. Ieşirea din Teroare. Editura Humanitas. Bronislaw. ARISTOTEL. ( 2 ore) Democraţia reprezentativă. paradigme ale gandirii politice. Societatea deschisă şi duşmanii ei. Contrtactul social. Teoria democraţiei reinterpretată. război şi pace după 1945 şi după 1989) ( 2 ore) F. Alain. Editura Polirom. 47. Bucureşti.1993. . !998. Concepte. Alina. Lecţia acestui secol. MUNGIU-PIPPIDI. ( 4 ore) Mecanismul internaţional al societăţii moderne (evoluţia raporturilor internaţionale moderne. R. Editura Humanitas. 42. (coord. Immanuel. KANT. Ideile politice ale secolului XX. Scrieri moral-politice. lărgirea drepturilor omului. Editura Polirom. CHÂTELET. reacţiunea politică postpaşoptistă. ( 2 ore) Contramodelul: contra-modelul: regimul politic dictatorial. ARENDT. Iaşi. 1994. 2002. Editura Polirom. 1957. Vasile BAUMGARTEN. Termidor şi revoluţia. Editura Antet. tendinţe actuale în situaţia drepturilor omului. Editura ştiinţifică. Editura ştiinţifică. Iaşi. corecţii şi evoluţii: democraţia directă. Originile totalitarismului. 1999. relaţia formelor de guvernământ cu dezvoltarea economică). François.. ROUSSEAU. MONTESQUIEU. 1993. 5. Editura Polirom.

51. Mario Tirania şi tiranicidul. Statul criminal. Editura Polirom. TERNON Yves. Heinrich. TURCHETTI.49. 2001. Institutul European. Data aprobării programei analitice în catedră : Septembrie 2010 Şef catedră: Prof. 50. De la origini până în 1789. Michel. 2002. . Editura Cartier. Editura Humanitas. Emanuel-Mihail. univ. dr. 53. WINOCK. 2001. 1997. Vladimir. ZIMMER.1997. 52. Editura Polirom . Manualul corectitudinii politice. Bucureşti. Doiniţa Milea . Editura Cartier. Istoria gândirii libere. Iaşi. Forme ale opresiunii şi dreptul la rezistenţă din Antichitate până în zilele noastre. 55. Filozofiile Indiei. 54. Iaşi. Editura Antet. Secolul intelectualilor. VOLKOFF. Raymond. 2003. Filosofia politică a lui Thomas Hobbes. 2001. TROUSSON. Genocidurile secolului XX. SOCACIU.

ateliere de lucru D. telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Practica A. ore - - 10 - 10 - - UGLJ. LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi.Interpretarea componentelor inovatoare din arsenalul metodic al disciplinei în raport cu teoriile „clasicizate” ale domeniului. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: Tehnici de documentare filologica in vederea redactarii tezei de licenta ( 4 ore) Instructaj privind tehnoredactarea lucrarii de licenta ( 2 ore) Elaborarea listei bibliografice de final ( 2 ore) Fisare si organizarea surselor ( 2 ore) G. pg. 2. genuri jurnalistice. Domnească nr. . Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului COMAN.Utilizarea adecvată a conceptelor operaţionale specifice domeniului. Iasi. I Sem. dezbaterea. II Nr. individual şi frontal.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS". probe practice şi teme de casă E. GALAŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LITERATURĂ. metode de lucru în grup. . RANDALL. vol. II C S C S Total ore C S Forme de verificare Sem. în contextul contemporan al globalizării. Metode de predare – învăţare: explicaţia. Florin Cristian – Manual de jurnalism. a II-a revazuta. 2003-2004. Bucuresti. . credite Sem. Ed. C. ed. Obiectivele disciplinei: -Cunoaşterea conţinuturilor teoretice actuale ale disciplinei. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 100%) prin metode orale. I Sem. vol. . POPESCU. 47 Nr.Aplicarea informaţiilor teoretice în situaţii concrete.15 B. David-Jurnalistul universal –ghid practic pentru presa scrisă. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: F. II.Familiarizarea cu tehnicile şi practicile utilizate în relaţiile publice din domeniile politic şi social. II Cod disciplină Nr. str.C VI. I Sem. Editura Polirom. . Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Anul III Sem. 10-77 si 183-218 . Tritonic. . Mihai –Manual de jurnalism.Explicarea şi argumentarea componentei media în politic şi social. 1998 .

Angrosişti în piaţa informaţiei. Discursul ştirilor. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 COMAN. Aurelian. ed. Dorin. Discursul ştirilor. Doiniţa Milea 1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare. 1999 POPA. 2. astăzi. Florin Cristian – Manual de jurnalism. 10-77 si 183-218 . Neagu. pg. astăzi. John. John. Sociologia opiniei publice şi a mass-media. Editura Polirom. 1999 D. dr. Aurelian. Iaşi. 2002 UDROIU. 2003-2004. II. univ. Editura Institutul European. Bucureşti. Editura Institutul European. 1999 POPA. Iaşi. Editura Fundaţiei România de mâine. Sociologia opiniei publice şi a mass-media. Editura Niculescu. David-Jurnalistul universal –ghid practic pentru presa scrisă. a II-a revazuta. Dorin. Editura Niculescu. Bucureşti. genuri jurnalistice. 2002 UDROIU. Iaşi. Tritonic. Iaşi. Mihai –Manual de jurnalism. . eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.BONDREA. RANDALL. 1998 . 1999 Data aprobării programei analitice în catedră / departament Septembrie 2010 (Semnătura) Director departament / Şef catedră Prof. Bucureşti. Angrosişti în piaţa informaţiei. Iasi. 1997 HARTLEY. Bucureşti. Ed. Editura Polirom. BONDREA. POPESCU. Mass media. Editura Polirom. 1997 HARTLEY. vol. Editura Fundaţiei România de mâine. Neagu. Bucuresti. vol. Mass media.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful