Mục lục

Mục lục.................................................................................................................1 Bảng chữ viết tắt ..................................................................................................2 Mở đầu.................................................................................................................3 1 Giới thiệu chung............................................................................................4 1.1 Mô tả ngành sản xuất tinh bột sắn .......................................................4 1.1.1 Về qui mô sản xuất tinh bột sắn .......................................................4 1.1.2 Về đặc thù sản xuất..........................................................................5 1.1.3 Các thách thức .................................................................................6 1.2 Quá trình chế biến tinh bột sắn cơ bản ................................................6 1.2.1 Tiếp nhận củ sắn tươi ......................................................................8 1.2.2 Rửa và làm sạch củ..........................................................................8 1.2.3 Băm và mài củ..................................................................................9 1.2.4 Ly tâm tách bã ..................................................................................9 1.2.5 Thu hồi tinh bột thô.........................................................................10 1.2.6 Thu hồi tinh bột tinh ........................................................................10 1.2.7 Hoàn thiện sản phẩm .....................................................................11 1.2.8 Đóng bao sản phẩm .......................................................................11 1.2.9 Các bộ phận phụ trợ.......................................................................12 2 Sử dụng tài nguyên và ô nhiễm môi trường ...............................................12 2.1 Tiêu thụ nguyên nhiên liệu .................................................................12 2.2 Các vấn đề môi trường.......................................................................13 2.2.1 Nước thải........................................................................................13 2.2.2 Khí thải ...........................................................................................16 2.2.3 Chất thải rắn ...................................................................................17 2.3 Tiềm năng của sản xuất sạch hơn .....................................................18 3 Cơ hội sản xuất sạch hơn...........................................................................19 3.1 Cơ hội SXSH trong khâu xử lý sơ bộ .................................................19 3.1.1 Phân khu trữ sắn vào theo thời gian nhập .....................................19 3.1.2 Bóc vỏ và rửa .................................................................................20 3.1.3 Tách bỏ sỏi, đá, đất, cát trước khi rửa ...........................................20 3.1.4 Cải tiến thiết bị khuấy trộn khi rửa, điều chỉnh thông số.................20 3.1.5 Thu hồi và tái sử dụng nước rửa....................................................20 3.2 Cơ hội SXSH trong tách bột ...............................................................20 3.2.1 Cải tiến dao băm, máy nghiền, chặt ...............................................20 3.2.2 Tối ưu hóa quy trình vận hành sàng quay......................................21 3.2.3 Dùng ly tâm siêu tốc và liên tục......................................................21 3.2.4 Thu hồi tinh bột từ bã .....................................................................21 3.2.5 Thu hồi tinh bột và tái sử dụng nước sau lọc thô ...........................21 3.2.6 Sử dụng NaHSO3 hoặc chế phẩm SMB để tẩy trắng ....................22 3.2.7 Tận dụng bã sắn làm phân vi sinh..................................................22 3.2.8 Sử dụng mủ sắn để sản xuất sản phẩm phụ..................................22 3.2.9 Tận dụng bã sắn làm cơ chất nuôi trồng nấm................................22 3.2.10 Thu hồi tinh bột bằng lọc túi .......................................................23 3.2.11 Thu hồi tinh bột bằng tháp rửa khí .............................................23 3.2.12 Lựa chọn môi chất truyền nhiệt là hơi nước hay dầu.................23 3.3 Cơ hội SXSH trong khu vực các thiết bị phụ trợ ................................24 3.3.1 Làm mềm nước trước khi cấp cho nồi hơi .....................................24 3.3.2 Tận dụng nhiệt khói thải nồi hơi .....................................................24 3.3.3 Thu hồi và tái sử dụng nước ngưng...............................................24 3.3.4 Tận thu biogas từ hệ thống xử lý nước thải ...................................24 3.3.5 Tận dụng nước thải cho hồ nuôi cá và sản xuất phân hữu cơ.......24

Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn

1

4

Thực hiện sản xuất sạch hơn .....................................................................25 4.1 Bước 1: Khởi động .............................................................................25 4.1.1 Nhiệm vụ 1: Thành lập nhóm đánh giá SXSH................................25 4.1.2 Nhiệm vụ 2: Phân tích các công đoạn và xác định lãng phí...........29 4.2 Bước 2: Phân tích các công đoạn sản xuất .......................................32 4.2.1 Nhiệm vụ 3: Chuẩn bị sơ đồ dây chuyền sản xuất.........................32 4.2.2 Nhiệm vụ 4: Cân bằng nguyên nhiên vật liệu.................................34 4.2.3 Nhiệm vụ 5: Xác định chi phí của dòng thải ...................................37 4.2.4 Nhiệm vụ 6: Xác định các nguyên nhân của dòng thải ..................39 4.3 Bước 3: Đề ra các giải pháp SXSH....................................................41 4.3.1 Nhiệm vụ 7: Đề xuất các cơ hội SXSH...........................................41 4.3.2 Nhiệm vụ 8: Lựa chọn các cơ hội có thể thực hiện được ..............43 4.4 Bước 4: Chọn lựa các giải pháp SXSH..............................................45 4.4.1 Nhiệm vụ 9: Phân tích tính khả thi về kỹ thuật ...............................45 4.4.2 Nhiệm vụ 10: Phân tích tính khả thi về kinh tế ...............................46 4.4.3 Nhiệm vụ 11: Đánh giá ảnh hưởng đến môi trường ......................47 4.4.4 Nhiệm vụ 12: Lựa chọn các giải pháp thực hiện ............................47 4.5 Bước 5: Thực hiện các giải pháp SXSH ............................................48 4.5.1 Nhiệm vụ 13: Chuẩn bị thực hiện ...................................................48 4.5.2 Nhiệm vụ 14: Thực hiện các giải pháp ...........................................49 4.5.3 Nhiệm vụ 15: Quan trắc và đánh giá các kết quả...........................50 4.6 Bước 6: Duy trì SXSH ........................................................................51 4.6.1 Nhiệm vụ 16: Duy trì SXSH ............................................................51 5 Xử lý môi trường.........................................................................................53 5.1 Nước thải............................................................................................53 5.2 Khí thải ...............................................................................................56 5.3 Bã thải rắn ..........................................................................................58

Bảng chữ viết tắt
Chữ viết tắt BOD COD FOCOCEV HCN PP SMB SS SXSH Chữ viết đầy đủ Biochemical Oxygen Demand (Nhu cầu oxy sinh hoá học) Chemical Oxygen Demand (Nhu cầu oxy hoá học) Công ty Cổ phần Tinh bột sắn FOCOCEV Quảng Nam Axít Xyanuahydric polyetylen Chế phẩm tẩy trắng tinh bột Suspense Sludge (Chất rắn lơ lửng) Cleaner Production (Sản xuất sạch hơn)

2

Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn

Mở đầu
Sản xuất sạch hơn được biết đến như một tiếp cận giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn thông qua việc sử dụng nguyên nhiên liệu có hiệu quả hơn. Việc áp dụng sản xuất sạch hơn không chỉ giúp các doanh nghiệp cắt giảm chi phí sản xuất, mà còn đóng góp vào việc cải thiện hiện trạng môi trường, qua đó giảm bớt chi phí xử lý môi trường. Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn trong ngành sản xuất tinh bột sắn được biên soạn trong khuôn khổ hợp tác giữa Hợp phần sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp (CPI), thuộc chương trình Hợp tác Việt nam-Đan mạch về Môi trường (DCE)/Bộ Công thương và Trung tâm Sản xuất sạch Việt nam, thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường/Trường Đại học Bách khoa Hà nội. Tài liệu này được các chuyên gia chuyên ngành trong nước biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản cũng như các thông tin công nghệ nên tham khảo và trình tự triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn. Các chuyên gia đã dành nỗ lực cao nhất để tổng hợp thông tin liên quan đến hiện trạng sản xuất trong ngành tại Việt nam, các vấn đề liên quan đến sản xuất và môi trường cũng như các thực hành tốt nhất có thể áp dụng được trong điều kiện nước ta. Mặc dù Sản xuất sạch hơn được giới hạn trong việc thực hiện giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn, tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn này cũng dành chương cuối để đề cập một cách khái quát về xử lý môi trường để các doanh nghiệp có thể tham khảo khi tích hợp sản xuất sạch hơn trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường. Hợp phần Sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp và Trung tâm Sản xuất sạch Việt nam xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của TS. Ngô Tiến Hiển, các cán bộ của Công ty Cổ phần Tư vấn EPRO và đặc biệt là Chính phủ Đan mạch, thông qua tổ chức DANIDA, và Chính phủ Thụy sĩ, thông qua Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc UNIDO đã hỗ trợ thực hiện tài liệu này. Mọi ý kiến đóng góp, xây dựng tài liệu xin gửi về: Văn Phòng Hợp phần Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, email: cpi-cde@vnn.vn hoặc Trung tâm Sản xuất sạch Việt nam, email: vncpc@vncpc.org.

Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn

3

1

Giới thiệu chung
Chương này cung cấp thông tin về tình hình sản xuất tinh bột sắn ở Việt nam, xu hướng phát triển của thị trường, cũng như cũng như thông tin cơ bản về quy trình sản xuất.

1.1 Mô tả ngành sản xuất tinh bột sắn
Việt Nam là nước xuất khẩu tinh bột sắn đứng thứ 3 trên thế giới, sau Indonesia và Thái Lan. Năm 2006, diện tích đất trồng sắn đạt 475.000 ha, sản lượng tinh bột sắn đạt 7.714.000 tấn. Thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam là Trung Quốc, Đài Loan. Cùng với diện tích sắn được mở rộng, sản lượng cũng như năng suất tinh bột sắn được sản xuất cũng tăng lên theo thời gian. Hình 1 mô tả tốc độ tăng trưởng của diện tích trồng sắn cũng như sản lượng tinh bột sắn của Việt nam. Theo hình 1, tốc độ tăng trưởng của sản lượng tinh bột sắn cao hơn gấp nhiều lần so với sự gia tăng của diện tích trồng sắn.

800 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

DiÖn tÝch (1.000 ha)

S¶n l−îng (10.000 tÊn)

N¨ng suÊt (100 tÊn/ ha)

Hình 1. Biểu đồ tăng trưởng diện tích, sản lượng và năng suất tinh bột sắn ở Việt nam Ngoài tinh bột sắn, các sản phẩm được chế biến từ sắn còn bao gồm cồn, rượu, bột ngọt, axit glutamic, axit amin, các loại si rô maltoza, glucoza, fructoza, tinh bột biến tính, maltodextrin, các loại đường chức năng, thức ăn gia súc, phân bón hữu cơ…

1.1.1 Về qui mô sản xuất tinh bột sắn
Việt Nam hiện tồn tại 3 loại quy mô sản xuất tinh bột sắn điển hình sau:

4

Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn

1. Qui mô nhỏ (hộ và liên hộ): Đây là quy mô có công suất 0,5 - 10 tấn tinh bột sản phẩm/ ngày. Số cơ sở chế biến sắn quy mô nhỏ chiếm 70 - 74%. Công nghệ thủ công, thiết bị tự tạo hoặc do các cơ sở cơ khí địa phương chế tạo. Hiệu suất thu hồi và chất lượng tinh bột sắn không cao. 2. Qui mô vừa: Đây là các doanh nghiệp có công suất dưới 50 tấn tinh bột sản phẩm/ ngày. Số cơ sở chế biến sắn quy mô vừa chiếm 16- 20%. Đa phần các cơ sở đều sử dụng thiết bị chế tạo trong nước nhưng có khả năng tạo ra sản phẩm có chất lượng không thua kém các cơ sở nhập thiết bị của nước ngoài. 3. Qui mô lớn: Nhóm này gồm các doanh nghiệp có công suất trên 50 tấn tinh bột sản phẩm/ ngày. Số cơ sở chế biến sắn quy mô lớn chiếm khoảng 10% tổng số các cơ sở chế biến cả nước với công nghệ, thiết bị nhập từ Châu Âu, Trung Quốc, Thái Lan. Đó là công nghệ tiên tiến hơn, có hiệu suất thu hồi sản phẩm cao hơn, đạt chất lượng sản phẩm cao hơn, và sử dụng ít nước hơn so với công nghệ trong nước. Tới nay cả nước đã có trên 60 nhà máy chế biến tinh bột sắn cả nước ở qui mô lớn, công suất 50 - 200 tấn tinh bột sắn/ ngày và trên 4.000 cơ sở chế biến thủ công. Hiện tại, tổng công suất của các nhà máy chế biến sắn qui mô công nghiệp đã và đang xây dựng có khả năng chế biến được 40% sản lượng sắn cả nước. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, khoảng 40 - 45% sản lượng sắn dành cho chế biến quy mô lớn, hay còn gọi là quy mô công nghiệp, 40 - 45% sản lượng sắn dành cho chế biến tinh bột ở qui mô nhỏ và vừa, dùng để sản xuất các sản phẩm sắn khô, chế biến thức ăn chăn nuôi và 10 - 15% dùng cho ăn tươi và các nhu cầu khác.

1.1.2 Về đặc thù sản xuất
Củ sắn tươi rất khó bảo quản dài ngày nên hầu hết các nhà máy chế biến sắn đều hoạt động theo thời vụ. Thời gian hoạt động chủ yếu là từ cuối tháng 8 năm trước đến đầu tháng 4 năm sau. Mặc dù vậy, ở vùng Đông Nam Bộ có điều kiện thuận lợi về nhiệt độ cho phát triển cây sắn nên các nhà máy chế biến tinh bột hiện nay có thể sản xuất được 2 vụ. Riêng các nhà máy chế biến tại Tây Ninh có thời gian chế biến kéo dài 330 ngày/ năm. Thời gian sản xuất trong năm của các nhà máy khác khoảng 200 ngày. Theo công suất thiết kế, nhu cầu nguyên liệu sắn tươi là: 5.360.000 tấn sắn tươi/ năm, chiếm 69,48% sản lượng sắn hiện có. Trong khi đó sản lượng sắn hàng năm dành làm lương thực cho người và cho chăn nuôi khoảng 3.000.000 tấn. Vì vậy, với sản lượng sắn 7.700.000 tấn sắn/ năm, nhiều nhà máy chế biến tinh bột sắn bị thiếu nguyên liệu. Một số kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất chế biến các sản phẩm sau công nghiệp tinh bột sắn như: sản xuất tinh bột biến tính,

Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn

5

lọc mịn và lọc tinh. 1. Sữa bột thu được lại được chứa trong xô/thùng đựng chờ tinh bột lắng xuống. Trống có phủ tấm kim loại đục lỗ được quay trong một hộp máy có gắn phễu nạp củ phía trên và bột sau khi mài sẽ chảy xuống dưới. Quá trình lắng có thể được bổ sung hóa chất giúp lắng nhanh hoặc tẩy trắng. 1. Quy trình chế biến hiện đại Yếu tố quan trọng nhất trong sản xuất tinh bột sắn chất lượng cao là toàn bộ quá trình chế biến .1. Thay nước nhiều lần để loại bỏ nhựa và tạp chất.3 Các thách thức Ngoài vấn đề về nguyên liệu. lysin… đã góp phần kéo dài thời gian hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất tinh bột sắn sau mùa vụ.từ khi tiếp nhận củ đến khi sấy hoàn thiện . Xơ sau khi rửa được vắt khô.maltodextrin. hiện tại các doanh nghiệp sản xuất tinh bột sắn đang đối mặt với thách thức lớn nhất về ô nhiễm môi trường và suy thoái đất trồng sắn. Tinh bột được tách ra bằng tay. đường glucoza.sản phẩm phải được tiến hành trong thời gian ngắn nhất có thể được để giảm thiểu quá trình ôxy hoá làm biến đổi hàm lượng tinh bột sau khi thu hoạch và trong chế biến. si rô maltoza. Quá trình nạo/mài được tiến hành trên máy mài. Lắng được tiến hành trong bể lắng hoặc bàn lắng (lắng trọng lực). 6 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn . Có thể bổ sung nước trong khi tách các tạp chất và bã.2 Quá trình chế biến tinh bột sắn cơ bản Quy trình chế biến thủ công Củ sắn mua về được rửa bằng tay và gọt vỏ bằng dao rồi nạo thủ công trên một bàn nạo/mài bằng thiếc hoặc sắt mềm có đục lỗ tạo gờ sắc một bên. Sấy được tiến hành sấy tự nhiên hoặc cưỡng bức. Quá trình mài được bổ sung một lượng nhỏ nước. Bột sau khi mài được đưa vào một tấm vải lọc được buộc bốn góc và rửa mạnh bằng nước và tay. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa ra các hướng dẫn về thực hiện quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu sắn và sản xuất tinh bột sắn đảm bảo phát triển bền vững trước mắt và lâu dài. việc gọt vỏ thường vẫn được tiến hành thủ công. Bột ướt vớt lên khay hoặc vắt qua vải lọc để tách nước rồi được sấy khô tự nhiên. Dịch thu được sẽ qua giai đoạn lắng để tách nước. Quy trình chế biến bán cơ giới Trong quy trình này. Lượng tinh bột được giải phóng và hoà tan nhờ cách làm này có thể đạt 70-90%. Bột nhão thu được qua sàng lọc thô. Lực để quay trống trong máy mài được truyền qua trục động cơ điện và dây cu-roa.

Làm tơi . Hoàn thiện .Nghiền.Đóng gói Nhiệt thải Vật liệu bao gói hỏng Tinh bột sắn Hình 2. Các dòng phát thải khí nhà kính này chưa được mô tả cụ thể trong sơ đồ quy trình công nghệ nµy.Tinh bột sắn được chế biến từ nguyên liệu là củ tươi hoặc khô (sắn củ.. Quy trình chế biến tinh bột sắn đặc thù được thể hiện trong hình 2..Rửa nước Vỏ. Tiếp nhận củ sắn Nước Năng lượng 2. Công nghệ sản xuất tinh bột sắn Lưu ý: Quá trình sấy khô sản phẩm sử dụng nhiều nhiệt.Băm . băng tải. Rửa và làm sạch . Củ sắn tươi 1.Tách bã lần 1.Cô đặc .3 Nước thải Bã thải rắn Nước Năng lượng 5. với các quy mô và trình độ công nghệ khác nhau.2.ĐỊnh lượng . đều sinh ra khí nhà kính. Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn 7 .Mài . Ly tâm tách bã . Thu hồi tinh bột thô Nước thải Nước Năng lượng 6. Băm và mài củ .Rửa sơ bộ .Ly tâm tách nước Nước thải Năng lượng Bao gói 7.Sấy khô . xơ sắn SO2 Năng lượng Nước 4. xát Đầu củ. sắn lát). Thu hồi tinh bột tinh .Tẩy mầu . Các quá trình sử dụng năng lượng khác như: chạy máy. đất cát Nước thải Nước Năng lượng 3.Tách vỏ .

2 Rửa và làm sạch củ Công đoạn này được tiến hành nhằm loại bỏ các tạp chất có trên vỏ củ sắn. tạp chất thô. Trong quá trình vận chuyển theo băng tải. quay bằng mô tơ điện. 1. Tại đây cát. mặt trong của máy có gờ xoáy giúp cho việc đưa củ đến một cách tự động.2. bao gồm các bước rửa sơ bộ. Mỗi công đoạn đó lại gồm một số công đoạn nhỏ hơn. Củ sắn được chứa trong sân rộng và chuyển vào phễu chứa bằng băng tải. Thông thường sắn phải được loại cả vỏ cứng và vỏ lụa (dày khoảng 2-3mm) là nơi có chứa đến 50% là tinh bột và hầu hết lượng axit hydroxyanic HCN. Sàng rung có nhiệm vụ tiếp tục tách một phần tạp chất đất đá còn bám vào củ sắn. quá trình rửa và làm sạch có nhiệm vụ loại bỏ lớp vỏ ngoài cũng như mọi tạp chất khác. Tại đây. Cổ phễu tiếp liệu thường được chế tạo theo hình trụ. Để tăng hiệu quả loại bỏ đất cát có thể dùng gờ xoáy dạng bàn chải. trong thời gian lâu hơn.2. đất đá và chất thải khác tiếp tục được loại bỏ trong điều kiện ẩm. sàng này hoạt động tạo rung từ trục cam. Nước rửa và nước dùng để bóc vỏ có thể được lấy từ các máy phân ly tinh bột. Máy bóc vỏ được dùng để tách vỏ cứng ra khỏi củ. Máy bóc vỏ được thiết kế theo hình ống có gắn thanh thép trên thành ống như một lồng xoáy có khe hở rộng khoảng 1cm. tách đất đá. tách vỏ cứng và rửa lại bằng nước. Nếu quá trình rửa không đạt hiệu quả cần thiết. Máng nước trong máy rửa được thiết kế hình chữ U. Cấu trúc phễu cứng và chắc. Thực hành tại Việt Nam là không quá 48 giờ. Nước rửa tái sử dụng được chứa trong bể chứa trước khi dùng.Theo sơ đồ hình 2. các hạt bùn dính trên củ sắn sẽ là nguyên nhân làm giảm độ trắng của dịch sữa và sản phẩm. đáy hình chữ nhật với mặt nghiêng đảm bảo cho nguyên liệu có thể trượt xuống. Bên dưới phễu có đặt một sàng rung.1 Tiếp nhận củ sắn tươi Củ sắn tươi có hàm lượng tinh bột khác nhau. Chi tiết của các bước công nghệ được mô tả cụ thể dưới đây: 1. Công đoạn rửa nên sử dụng vòi phun áp lực cao để tăng hiệu quả rửa. cho phép củ sắn di chuyển với khoảng cách dài hơn. được kiểm tra nhanh bằng thiết bị phòng thí nghiệm. Thực hành tại một số nước trong khu vực không quá 24 giờ. 8 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn . Củ sắn sau khi bóc vỏ được chuyển đến máy rửa. quá trình sản xuất tinh bột sắn gồm 7 công đoạn chính. cho phép đổ sắn củ đầy tới miệng phễu. công nhân loại bỏ rác. Thời gian xử lý sắn củ tươi từ khi thu hoạch đến khi đưa vào chế biến càng nhanh càng tốt để tránh tổn thất tinh bột. Quá trình rửa được tiến hành bằng cách phun nước lên nguyên liệu sắn củ với những bánh chèo đặt trong một máng nước. Củ sắn được đưa từ bồn chứa đến máy bóc vỏ bằng một băng tải.

Bã sắn được đẩy ra từ các khe hở ở đáy. đáp ứng chất lượng tinh bột theo tiêu chuẩn quốc tế để xuất khẩu. 1. tinh bột được tách khỏi sợi xenluloza. nước được đưa vào phễu nhằm giảm nhiệt lượng sinh ra và đẩy bã sắn ra khỏi máy. SMB đang được sử dụng phổ biến để tẩy trắng trong sản xuất tinh bột nhằm thay thế công nghệ sử dụng clo hoặc đốt lưu huỳnh để tạo ra SO2 trước đây. Mục đích ly tâm tách bã là t¸ch tinh bột ra khỏi nước và bã.3 Băm và mài củ Mục đích của quá trình này nhằm làm vỡ củ. nước và ®Æc biệt dễ dàng khống chế được lượng SO42. Để tẩy trắng tinh bột.trong tinh bột.2. tạo thành các mảnh nhỏ. có thể dùng các hợp chất SOx có tính oxy mạnh (NaHSO3 38% hoặc dung dịch SO2) để tẩy màu. Trong quá trình này. Trong quá trình mài. qua băng tải. được băm thành những mảnh nhỏ khoảng 10 – 20 mm tại máy băm. làm sạch sợi mịn trong bột sữa và tẩy trắng tinh bột để tránh lên men và làm biến màu.Củ sắn tươi sau khi rửa được băng tải chuyển đến công đoạn sau. Ưu điểm của SMB so với clo và lưu huỳnh là giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí. bộ thứ 2 gồm 21 lưỡi gắn với một trục chính ở 4 góc khác nhau. Tẩy màu được tiến hành ngay sau khi hình thành dịch sữa. Dịch sữa tạo thành sau quá trình này được bơm sang công đoạn tiếp theo.2. có các rãnh để giữ các lưỡi mài. Củ sắn khi ra khỏi máy rửa. Trục chính được chuyển động bằng mô tơ điện 240 vòng/ phút. tất cả các bộ phận thiết bị có tiếp xúc với dịch tinh bột sắn cần được làm bằng thép không rỉ. Rôto này đặt trong hộp vỏ để bề mặt mài tạo thành vách đứng có thể chứa củ. bộ thứ nhất có 20 lưỡi cố định. theo cấu trúc chuẩn của khoảng cách khe. Trong quá trình này. 1000 kg sắn củ tươi cho khoảng 980 kg sắn sạch. Do vậy. Sự tiếp xúc của axit này với sắt dễ hình thành chất ferocyanide làm cho dịch tinh bột sắn có màu hơi xanh lơ. Sau công đoạn rửa. Việc mài củ đạt hiệu quả là yếu tố cần thiết để cho sản lượng tinh bột cao. Bằng cách chèn bộ đệm này. Sau khi băm. Máy băm được gắn 2 bộ lưỡi. làm tăng khả năng tinh bột hoà trong nước và tách bã. Có thể sử dụng dung dịch có tên thương mại SMB với thành phần chính là nước và NaHSO3. hoà tan dần trong nước đến khi không còn trong sản phẩm. nguyên liệu được chuyển vào máy mài bằng vít tải và bộ phận phân phối dăm. 1. HCN trong củ sắn ở trạng thái tự do. Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn 9 . ở công đoạn này. đối diện với mặt mài là một đệm chèn cho phép điều chỉnh kích thước bột mài.4 Ly tâm tách bã Ly tâm được thực hiện nhằm cô đặc dịch sữa và loại bã xơ. củ sắn tươi sẽ được mài trên bề mặt lưỡi mài. Máy mài có một rôto được chế tạo bằng thép không rỉ.

Với qui mô trung bình và lớn. Sự thay đổi tính chất sinh hóa này sẽ ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm. 1.2. yêu cầu giai đoạn này phải diễn ra nhanh. Nước sau khi ép bã có thể đưa vào tái sử dụng trong qui trình sản xuất để tiết kiệm nước. Hỗn hợp tinh bột và bã được đưa vào bộ phận sàng quay hình nón và những vòi phun nước rửa bã. Do vậy. Trong các bộ phận ly tâm này thường có bộ phận lọc mịn và bộ phận lọc cuối để thu hồi triệt để tinh bột. Phần xơ thu hồi. Dịch tinh bột này còn chứa các tạp chất như protein. Đây là điều kiện thuận lợi để tách bã và tinh bột. nên các vi sinh vật dễ phát triển dẫn đến hiện tượng lên men gây mùi. chất béo.2. Vì vậy. Các tạp chất sẽ bị loại bỏ trong quá trình tinh lọc bột.5 Thu hồi tinh bột thô Việc tách bột thô có thể được tiến hành bằng phương pháp lắng nhiều lần.00Bx (tương đương 54 kg tinh bột khô/ m3 dịch). bằng máy ly tâm siêu tốc và liên tục. Trong sữa tinh bột. Việc phân ly tách tinh bột sữa có tỷ trọng cao hơn và tinh bột sữa có tỷ trọng thấp hơn nhờ những đĩa hình chóp nón trong bồn máy phân ly. Bã được thu gom đến bộ phận ép bã. sau khi đã qua giai đoạn lọc cuối cùng. có chứa 90 . Sau công đoạn này. Bộ phận ly tâm gồm có 2 công đoạn và được thiết kế với sàng rây mịn. Sữa tinh bột được đưa vào máy ly tâm siêu tốc bằng vòi phun thiết kế theo 2 nhánh chính và phụ đặt trong thành bồn. ly tâm và cô đặc. hàm lượng các chất dinh dưỡng và đường khá cao. Độ dài hình nón này đảm bảo thu lại hoàn toàn tinh bột. 1. Đây là phương pháp lọc tinh bột từ sợi celluloza ở giai đoạn lọc cuối trước khi thải bã. Dịch sữa được đưa vào bộ phận rổ hình nón và có những vòi phun nước vào bã trong suốt quá trình rửa bã và hoà tan tinh bột. đường và một số chất không hoà tan như những hạt celluloza nhỏ trong quá trình mài củ. được thiết kế theo công nghệ thích hợp để tách nước và nâng cao nồng độ tinh bột. Phương pháp lắng được tiến hành với quy mô sản xuất nhỏ.6. lọc. tinh bột sữa sau khi đi qua bộ phận ly tâm đầu tiên với kích thước khe hở hợp lý sẽ được tiếp tục bơm qua các bộ phận ly tâm tiếp theo. dịch sữa thô đạt 5% chÊt kh«.6 Thu hồi tinh bột tinh Sau khi ly tâm tách bã. Phần xơ mịn được loại bỏ sẽ dùng làm thức ăn chăn nuôi. Sữa tinh bột loại thô sau khi qua máy lọc lần cuối đạt mức độ cô đặc khoảng 30Bé hoặc 5. Các thành 10 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn . hoặc/và ly tâm với mục đích tách bã và tách dịch. dịch sữa được tiếp tục tách nước.1 . Nước rửa được bơm vào máy đồng thời.95% là nước và một tỷ lệ thấp là tinh bột còn sót lại. Bột mịn có thể được tách ra từ sữa tinh bột bằng phương pháp lọc chân không. quá trình tách tinh bột từ sợi celluloza được tiến hành bằng phương pháp lọc hoặc ly tâm liên tục. Lọc tinh bột được tiến hành qua ly tâm rổ xoáy liên tục.Thông thường việc tách bã được tiến hành 3 lần bằng công nghệ và thiết bị ly tâm liên tục.

8 Đóng bao sản phẩm Tinh bột sau khi sấy khô được tách ra khỏi dòng khí nóng. bộ phận chậu có đục lỗ. Tinh bột sau công đoạn này đạt nồng độ 20oBx. Việc giảm nhiệt độ tinh bột ngay sau khi sấy có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy máy sấy được lắp bộ phận xoáy gió đặc biệt để hạ nhanh nhiệt độ sản phẩm. Tinh bột ướt được nạp vào máy sấy nhanh để đạt hàm ẩm 10-13%. Chu kỳ hoạt động của máy bắt đầu diễn ra từ lúc nạp tinh bột sữa ở 18 . Phương pháp ly tâm khử nước được thiết kế theo kiểu rổ. Để làm tơi. Quá trình sấy sử dụng không khí nóng được tạo ra từ bộ phận trao đổi nhiệt với môi chất là dầu nóng. 1.7 Hoàn thiện sản phẩm Bánh tinh bột sau khi được tách ra từ công đoạn trên được làm tơi và sấy khô để tiếp tục tách nước nhằm mục đích bảo quản lâu dài. Việc làm tơi tinh bột ướt là rất cần thiết để tăng bề mặt tiếp xúc với không khí nóng trong quá trình sấy. Tinh bột được sấy bằng máy sấy nhanh. Trong suốt quá trình phân ly. 1. không Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn 11 . cho đến khi nhiệt độ trong ống dẫn đạt đến trị số ổn định.200oC.phần nhẹ là tinh bột dạng sữa có nồng độ thấp được đưa qua các đĩa phân ly đặt ở bên trong bồn phân ly. có nghĩa là hàm ẩm của tinh bột cao. tinh bột tinh thu được đạt độ ẩm 38%. khử bụi. tinh bột được chuyển đi bằng khí từ đáy lên đỉnh tháp sấy bằng hơi nóng khoảng 150oC và sau đó rơi xuống. Nếu nhiệt độ trong ống dẫn nhiệt giảm. Nhiều máy phân ly được lắp đặt theo một dãy liên tục. Trong quá trình sấy. Sau đó tinh bột này được đưa qua rây hạt để bảo đảm tạo thành hạt tinh bột đồng nhất. được làm nguội ngay bởi quá trình lốc xoáy gió và hoạt động đồng thời của van quay. nước được loại bỏ bởi màng lọc và tinh bột được giữ lại ở thành chậu tạo thành bánh hình trụ. Nhiệt độ ở bộ phận này được giữ ổn định là 55oC. Tinh bột được chuyển vào ở dạng lỏng. khối lượng tinh bột ướt đưa vào máy sấy giảm theo.2. Quá trình sấy được hoàn tất trong thời gian rất ngắn (vài giây) bảo đảm cho tinh bột không bị vón và không bị cháy. Không khí cấp vào máy sấy ở nhiệt độ 180 . tạp chất bẩn trong không khí. Lượng không khí được sấy nóng đi qua bộ phận lọc để làm sạch. bột được dẫn đến bộ phận vít tải làm tơi và bộ phận rây bột tự động. một tấm vải lọc và một tấm lưới có lỗ rất nhỏ đặt ở bên trong. Bồn phân ly được lắp các ống dẫn nước rửa để hoà tan tinh bột. Sau khi hoàn tất chu kỳ nạo bột thì quá trình nạp dịch tinh bột mới bắt đầu hoạt động trở lại. Sau ly tâm tách nước. được chuyển sang công đoạn sau dưới dạng bánh tinh bột. tín hiệu được truyền đến bộ phận điều khiển nhiệt và bộ phận biến tần sẽ làm giảm vận tốc mô tơ và tốc độ trục vít.20oBx vào bộ phận hình rổ cho đến khi đạt mức cho phép thì ngừng nạp.2. thấp hơn 55oC.

9 Các bộ phận phụ trợ Quá trình sản xuất tinh bột sắn sử dụng hơi gián tiếp để sấy tinh bột hoặc môi chất dầu đã được gia nhiệt. cũng như tiềm năng áp dụng SXSH trong ngành sản xuất tinh bột sắn. dầu được gia nhiệt ở áp lực cao để cung cấp cho các thiết bị sử dụng nhiệt. vật liệu của một số nhà máy sản xuất tinh bột sắn của Việt Nam và các nước trong khu vực được thể hiện trong bảng sau: 12 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn . Quá trình sản xuất tinh bột sắn sử dụng lượng lớn nước và năng lượng. sẽ được trình bày trong các phần dưới đây.6.2. Trung quốc. Định mức tiêu thụ nguyên. thiết bị sấy khô. đạt tiêu chuẩn đồng đều về độ mịn. vật liệu và tác động của quá trình sản xuất đến môi trường. Nước sử dụng yêu cầu đạt pH trong khoảng 5 . Pháp. đồng thời sinh ra chất thải dưới cả ba dạng rắn. có công suất phù hợp để biến nước thành hơi. nhiên. Thiết bị dây chuyền sản xuất tinh bột sắn chủ yếu được nhập của Đức. Thái Lan và một phần được chế tạo trong nước. 1.1 Tiêu thụ nguyên nhiên liệu Quá trình chế biến tinh bột sắn sử dụng các đầu vào chính gồm sắn củ tươi. 2. Tinh bột sau khi qua rây được bao gói thành phẩm. nhiệt nóng để sấy (thường sinh ra từ lò dầu) và hóa chất để tẩy trắng. Đài Loan. Hơi được sinh ra từ thiết bị lò hơi. Nhật. Có thể nhập mua hoá chất tẩy trắng tinh bột có tên thương mại SMB với thành phần chính là NaHSO3 38%. Khí SO2 có thể được tạo ra bằng cách đốt lưu huỳnh trong khuôn viên nhà máy. Loại lò hơi phổ biến trong các doanh nghiệp sản xuất tinh bột sắn là loại chạy bằng dầu. nước để rửa. thay vì gia nhiệt cho nước như ở lò hơi. năng lượng điện để chạy máy. lỏng và khí. nhiên. được sử dụng để tẩy trắng nguyên liệu hoặc thành phẩm. Ở lò dầu. hoặc bằng than.kết dính vón cục. 2 Sử dụng tài nguyên và ô nhiễm môi trường Chương này cung cấp thông tin đặc thù về tiêu thụ nguyên.

Định mức tiêu thụ đầu vào chế biến tinh bột sắn Đầu vào 1. có trong nguyên liệu củ sắn tươi là nguyên nhân gây ô nhiễm cao cho các dòng nước thải của nhà máy sản xuất tinh bột sắn qua quá trình sản xuất.4 24-30 0.0. protein.2. scaton. thay đổi theo mùa vụ.0. indon.05 0. protein trong nước thải.150 Đơn vị tấn/ tấn SP m / tấn SP kg/ tấn SP kg/ tấn SP 3 Việt Nam 3.03.6. hàm lượng protein 0.08 2. H2S.0.2 Thực hành tốt 3. tinh bột khoảng 25 . HCN hoà tan trong nước rửa bã. Các chất thải rắn gồm vỏ sành (vỏ lớp ngoài cùng của củ sắn). bã lọc từ máy lọc.2. thoát khỏi dây chuyền sản xuất cũng góp phần gây ô nhiễm môi trường.9 mg/100g sắn tươi.04 0.08 2.6 120.0. hàm lượng HCN 2.29%.67. bã thải rắn chứa nhiều xenluloza. thời vụ.40 0.Bảng 1. Lưu huỳnh 5. trong quá trình sản xuất.0.2.5 – 0. Chính các thành phần hữu cơ như tinh bột. Nước thải sinh ra từ dây chuyền sản xuất tinh bột sắn có các thông số đặc trưng như: pH thấp. bã thải.5.90% nước sử dụng.0 . Điện tấn/ tấn SP tấn/ tấn SP Kwh/ tấn SP 0.. xenluloza.180 0.4.5.09 2.1.00 30. các loại khí NH4. Lượng nước thải ra môi trường thường chiếm 80 . hàm lượng chất hữu cơ cao.0.1 Nước thải Nước sản xuất được sử dụng nhiều nhất ở công đoạn rửa và ly tâm tách bã.8 175.066. CH4 từ các quá trình lên men yếm khí và hiếu khí các hợp chất hữu cơ như tinh bột. Sắn củ tươi 2. pectin. dung dịch NaHSO3. Phèn chua 4. thời gian và điều kiện bảo quản. Ngoài ra.78 Các nước khác 3.03-0.2.2 Các vấn đề môi trường Sắn củ có hàm lượng nước khoảng 55. Năng lượng 5.0. điều kiện cạnh tác. thể hiện qua chất rắn lơ lửng Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn 13 .04 0. Nước 3.Than cám 5. đường. 2.3.4mg/100g chất khô.7 120-130 0. các phần xơ. đường.5 24-35 0. 2.03 .67.08. tạo màu sẫm của nước thải.5 .2%. Khí thải trong nhà máy sản xuất tinh bột sắn phải kể đến là các hợp chất SOx từ quá trình tẩy rửa dùng nước SO2. Dầu FO hoặc 5. máy ly tâm.5 Trung bình từ 100kg củ sắn có hàm lượng bột 25% trở lên sẽ thu được ít nhất 25 kg tinh bột thương phẩm loại 1 có độ ẩm 12%.2. giống sắn.066 – 0. CO2 từ quá trình đốt nhiên liệu..

Thành phần nước thải phụ thuộc vào quy mô sản xuất. .200 . .000 . quy trình vận hành và quan trắc môi trường. các chất dinh dưỡng chứa N. COD.4 . nhu cầu oxy sinh học (BOD). Chất lượng nước thải từ sản xuất tinh bột sắn Các chỉ tiêu pH BOD COD SS CN - Đơn vị Quy mô nhỏ và vừa 4.5 .000 .9 50 80 100 0. thường dao động trong khoảng 20 .5. rác.4. ngoài loại A C . vượt nhiều lần so với tiêu chuẩn môi trường. chưa xét hệ số liên quan đến dung tích nguồn tiếp nhận và hệ số theo lưu lượng nguồn thải A . SS. nhu cầu oxy hoá học (COD). COD ở mức rất cao. nhà vệ sinh) chứa các chất cặn bã. Nước thải được sinh ra từ các công đoạn sản xuất chính sau đây: .11. bụi.000 330 .400 .Nguồn tiếp nhận khác.5 0.99 Quy mô lớn A 3.17. Bảng 2.Nước thải sinh hoạt (bao gồm nước thải từ nhà bếp. vệ sinh nhà xưởng: có chứa dầu máy. mài củ.. . xenluloza. thiết bị. protein thực vật. Bảng này cho thấy khoảng cách dao động về các chỉ tiêu nước thải cao hơn nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép.Bóc vỏ.Lắng trích ly: chứa tinh bột. Ngoài tính chất axit. trình độ công nghệ và hệ thống thiết bị xử lý nước thải. Kết quả phân tích nước thải tại một số doanh nghiệp sản xuất tinh bột sắn ở Việt Nam được trình bày trong Bảng 2.100 19 . đường và tinh bột. các chất dinh dưỡng (N. Đây là nguồn chính gây ô nhiễm nước thải. do đó có SS.25m3/ tấn nguyên liệu. P. pectin. K.07 0. nhà tắm.200 . BOD.000 7.7 6.Rửa máy móc. P) và vi sinh vật… .800 1.(SS).Thải vào nguồn tiếp nhận dùng cho mục đích sinh hoạt B . Tuy nhiên.36 10 .6 7. alcaloid.Nguồn tiếp nhận được quy định Bảng trên cho thấy chất lượng nước thải từ quy trình sản xuất tinh bột sắn hoàn toàn không đáp ứng được tiêu chuẩn môi trường.2 TCVN 5945:2005* B 5.8 . BOD. nước 14 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn . với nồng độ rất cao.41.5. antoxian. SS.2.73 6-9 30 50 50 0. có chứa SS. lignin và cyanua.8 79 .23. ép bã: chứa một hàm lượng lớn cyanua. pH thấp.Nước mưa chảy tràn qua khu vực nhà máy cuốn theo các chất cặn bã.5.5 C 5-9 100 400 200 1 1 mg/l mg/l mg/l mg/l 2- SO4 mg/l Ghi chú: * Các thông số quy định trong tiêu chuẩn. xenluloza. nước thải sản xuất tinh bột sắn ở các quy mô khác nhau đều hầu như chưa đạt được tiêu chuẩn nước thải công nghiệp của Việt Nam. protein. COD rất cao. BOD. BOD.0 ..000 13.600 3. độ mầu.

các chất hữu cơ. axeton và axit xyanuahydric.0.200 . đồng tử giãn. nước thải ngành sản xuất tinh bột sắn có thể được xử lý bằng phương pháp sinh học (trực tiếp) hoặc qua điều hòa nhằm đáp ứng được tiêu chuẩn môi trường (tham khảo thêm trong chương 5 về nguyên tắc xử lý sinh học).. Axit này gây độc toàn thân cho người. Xử lý nước thải cho các nhà máy sản xuất tinh bột sắn để đạt tiêu chuẩn môi trường là điều bắt buộc. nó kết hợp với enzym xitochrom làm men này ức chế khả năng cấp ôxy cho hồng cầu. Do đó.thải còn chứa lượng chất rắn. cũng như HCN cần được xử lý. đặc biệt là hệ vi sinh vật. Hàm lượng độc tố HCN trong củ sắn là 0. Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn 15 . chủ yếu ở vỏ. Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải BOD liên quan tới việc xác định mức độ ô nhiễm của nước cấp. nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt. phản ứng với sắt tạo thành sắt xyanua có màu xám. Nước thải của các nhà máy sản xuất tinh bột sắn quy mô lớn có thường BOD 6. mê man. miệng đắng. Nếu không được tách nhanh. Sau khi được đào lên. bất tỉnh. gây ô nhiễm không khí xung quanh và phát tán trên phạm vi rộng theo chiều gió. Nồng độ HCN cao gây cảm giác bồng bềnh. dưới tác dụng của enzym xyanoaza hoặc trong môi trường axit thì phazeolutanin phân hủy tạo thành glucoza. hoa mắt. Chất rắn lơ lửng (SS) cũng là tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực tới tài nguyên thủy sinh đồng thời gây mất cảm quan. Khi chưa được đào lên. đau nhói vùng tim. đất và không khí. Sự ô nhiễm của các chất hữu cơ dẫn đến suy giảm nồng độ ôxy hòa tan trong nước.500m3/ ngày. bồi lắng lòng hồ. không đạt tiêu chuẩn môi trường thì sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng cho nguồn nước. khó thở. sông.23. Khi vào cơ thể. Axít HCN là độc tố có trong vỏ sắn. Nếu nước thải không được xử lý triệt để. co giật. Ôxy hòa tan giảm sẽ tác động nghiêm trọng đến hệ thủy sinh. Với tỷ lệ BOD/COD như bảng trên.. Nồng độ HCN thấp có thể gây chóng mặt. Trong sản xuất sắn. HCN tån t¹i trong nước thải. trong củ sắn không có HCN tự do mà ở dạng glucozit gọi là phazeolutanin có công thức hóa học là C10H17NO6. da hồng. tim ngừng đập và tử vong. Việc xử lý có thể áp dụng công nghệ lên men yếm khí tạo biogas được thu hồi và tái sö dông cho quá trình sản xuất (tham khảo thêm thông tin trong chương 5).000mg/l với thể tích khá lớn 1.001 . suối. các cơ quan của cơ thể bị thiếu ôxy. Khi xảy ra hiện tượng phân hủy yếm khí với hàm lượng BOD quá cao sẽ gây thối nguồn nước và giết chết hệ thủy sinh.04%. HCN sẽ ảnh hưởng tới màu của tinh bột và màu của nước thải. và COD cho biết mức độ ô nhiễm các chất hữu cơ và vô cơ chứa trong nước thải công nghiệp. buồn nôn. Xyanua ở dạng Iỏng trong dung dịch là chất linh hoạt.

Các nguồn sinh ra phát thải dạng khí gồm: Bã thải rắn. ho. máy phát điện. HNOx nhiễm vào cơ thể qua đường hô hấp hoặc hòa tan vào nước bọt rồi vào đường tiêu hóa sau đó phân tán vào máu. CO. xe vận tải. Bãi nhập nguyên liệu. quạt gió. máy bóc vỏ. lưu đọng trong thiết bị sản xuất và khu vực nhà xưởng. gây tai biến phổi. máy sấy tinh bột.2 Khí thải Bên cạnh khí thải của lò hơi. Khí này khi kết hợp với bụi sẽ tạo thành các hạt bụi axit lơ lửng và đi vào phế nang phá hủy thực bào. dây chuyền nạp liệu. Lò hơi. Nước thải lưu trữ trong hồ bị phân huỷ yếm khí cũng gây mùi hôi và gây khó chịu đối với công nhân lao động trực tiếp s¶n suÊt và dân cư lân cận. Mùi hôi hình thành do sự phân huỷ của tinh bột s¾n và các chất hữu cơ. họng. Tuỳ nồng độ NO2 và thời gian tiếp xúc từ vài ngày đến vài tuần có thể gây viêm cuống phổi. Các oxit axit SOx. giãn phế quản và các khối u bên trong có hạt bụi. Kho bãi chứa nguyên liệu sắn củ tươi có bụi đất cát. than. viêm màng phổi đến tử vong. Thành phần chủ yếu tạo ra mùi hôi là H2S và một số chất hữu cơ thể khí. Khu vực sấy và đóng bao có nhiều bụi tinh bột sắn. Bụi gây viêm mũi. NOx: Các khí này kích thích niêm mạc. gầu tải. vi sinh vật. Đối với thực vật: Các khí SOx.2. Tác động của các chất ô nhiễm không khí Mùi hôi sinh ra do quá trình phân hủy tự nhiên các chất hữu cơ. kích thích niêm mạc làm chảy nước mũi. SOx. CO2.2. kho chứa nguyên liệu có bụi đất cát. một vấn đề khí thải khác của nhà máy sản xuất tinh bột sắn là mùi hôi. tạo nên những khối u cuống phổi. Các chất này có trong bã thải. HC.. Các loại khí này làm cho con người khó thở và ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài. dẫn đến ức chế thần kinh trung ương và làm hạ huyết áp. máy xát trống. phế quản người lao động. hồ xử lý nước thải yếm khí: sinh khÝ H2S. NH4. NOx khi bị ôxi hóa trong không khí và kết hợp với nước mưa tạo nên mưa axit gây ảnh hưởng tới sự phát triển của cây trồng và thảm thực vật… 16 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn . Bệnh bụi phổi gây tổn thương chức năng phổi cấp tính hoặc mãn tính. phương tiện chuyên chở: sinh khÝ NOx. tạo thành các axit H2SOx.. Ngoài ra. gây tiếng ồn.

HC còn là nguyên nhân gây ra ung thư phổi.Đối với vật liệu: Sự có mặt của SOx. Tiếng ồn: Tiếng ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người như mất ngủ.40%) trong máu. 2. khí HC làm sưng tấy màng nhầy phổi. rất dễ gây ô nhiễm môi trường nếu không được xử lý hợp lý kịp thời. phát sinh từ sự đốt cháy không hoàn toàn các vật liệu tổng hợp có chứa cacbon và chiếm tỷ lệ lớn trong ô nhiễm môi trường không khí. Tác động của CO đối với sức khỏe con người phụ thuộc hàm lượng HbCO (1 .20% lượng sắn tươi. kém tập trung dẫn đến nguy cơ gây tai nạn trong khi lao động. biến đổi khí hậu toàn cầu. . CO2 còn là tác nhân gây hiệu ứng nhà kính. dẫn đến hiện tượng nóng lên của trái đất. làm thu hẹp cuống phổi và làm sưng tấy mắt. rất dễ gây tử vong. NOx trong không khí nóng ẩm làm tăng cường quá trình ăn mòn kim loại. CO là khí cacbon oxit không màu. HC là hợp chất hóa học do hydro và cacbon tạo thành. giảm khả năng phân biệt về thời gian. CO khi vào cơ thể kết hợp với Hemoglobin (Hb) làm mất chức năng vận chuyển ôxy của máu tới các bộ phận cơ thể. tâm lý khó chịu.3 Chất thải rắn Phần chất thải rắn sinh ra trong quá trình sản xuất chủ yếu bao gồm: Vỏ gỗ và vỏ củ. mệt mỏi.Xơ và bã sắn sau khi đã lọc hết tinh bột.3% lượng sắn củ tươi. Đối với người. CO2 gây rối loạn hô hấp phổi và tế bào do chiếm chỗ của ôxy trong máu. Loại này có thể được sử dụng làm thức ăn gia súc ở dạng khô hoặc ướt. Cũng như các ngành công nghiệp khác. Loại chất thải rắn này thường chiếm 15 . khí thải của lò hơi cũng là vấn đề cần quan tâm. hoặc do quá trình cháy không hoàn toàn của các động cơ đốt trong.2. gây hôn mê. Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn 17 . mùi và bụi tinh bột sắn. gây nguy cơ tử vong. có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Xơ và bã sắn sau khi trích ly được tách bớt một phần nước trước khi làm thức ăn gia súc. không mùi vị. phá hủy vật liệu bêtông. được loại bỏ ngay từ khâu bóc vỏ. chiếm khoảng 2 . sinh ra do sự bốc hơi của các nguồn nhiên liệu sử dụng cho các phương tiện cơ giới. làm giảm năng suất lao động. co giật từng cơn. và các công trình xây dựng khác. giác quan kém nhạy cảm. Các báo cáo phân tích về môi trường trong sản xuất tinh bột sắn cho thấy vấn đề khí thải cần quan tâm nhất là các khí độc.

5% sắn tươi.800 14. . điện 25%. dẫn đến giảm tính cạnh tranh.Bao bì phế thải. lưu huỳnh 20%. Bã thải rắn của quá trình sản xuất tinh bột sắn gồm các hợp chất hữu cơ dễ bị phân huỷ. Với công nghệ sản xuất ở mức độ trung bình tại Việt Nam. cần có các biện pháp sử dụng và quản lý bã thải rắn hiệu quả hơn (tham khảo thêm trong chương 3 . Mủ được tách ra từ dịch sữa. chủ yếu phụ thuộc vào sản lượng. Bã thải rắn của ngành sản xuất tinh bột sắn thường được các doanh nghiệp tận dụng làm sản phẩm phụ dưới dạng thức ăn gia súc.000 kg/ ngày. 18 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn . Mủ được sử dụng làm thức ăn gia súc.. đồng thời là môi trường tốt cho các loại vi sinh vật có hại phát triển và có khả năng phát tán đi xa theo chiều gió. Mức tiêu thụ nhiều nguyên nhiên vật liệu trên một đơn vị sản phẩm cao hơn so với các nước trong khu vực sẽ tăng giá thành sản xuất sản phẩm. gây mùi hôi thối khó chịu.Bùn lắng sinh ra từ hệ thống xử lý nước thải. cho thấy nhu cầu tiêu thụ nguyên nhiên vật liệu của các doanh nghiệp sản xuất tinh bột sắn trong nước có biên độ lớn. gấp đôi lượng tinh bột có trong vỏ gỗ và vỏ củ. tải lượng phần vỏ gỗ chiếm khoảng 4. than 12%.Mủ: lượng mủ khô chiếm khoảng 3.800 kg/ ngày. gây ô nhiễm môi trường không khí xung quanh khu vực.800 kg/ ngày.000mg/100g) và xơ (12. Lượng nước sử dụng trên một đơn vị sản phẩm tại Việt Nam hiện vẫn cao hơn của các nước khác trong khu vực. thực hành tại nhiều doanh nghiệp sản xuất thường để mủ dưới dạng ướt. bã sắn nhiều nhất 16. công nghệ và thiết bị sản xuất. 2. Nếu không thu gom và xử lý ngay trong ngày thì quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ trong chất thải rắn sau 48 giờ sẽ tạo ra các khí H2S. .800 63. Tác động của chất thải rắn Chất thải rắn có khối lượng rất lớn. cần được làm khô ngay. Nguồn thu từ sản phẩm phụ này là không đáng kể. phần vỏ củ 8. các doanh nghiệp chế biến tinh bột sắn trong nước cần có những biện pháp tích cực để giảm hơn nữa mức tiêu thụ các nguyên nhiên vật liệu trên một đơn vị sản phẩm. NH4… gây mùi hôi thối làm ô nhiễm môi trường. có hàm lượng hữu cơ cao (1. Với công suất 60 tấn tinh bột/ ngày.500mg/100g) nên gây mùi rất khó chịu do quá trình phân hủy sinh học.sử dụng bã thải rắn như sản phẩm phụ dạng khác).000 mg/100g.3 Tiềm năng của sản xuất sạch hơn Tham chiếu bảng định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu trong quá trình chế biến tinh bột sắn. dầu FO 20%.500 .5 . Tuy nhiên. Lượng tinh bột chứa trong mủ là 51. việc áp dụng SXSH có thể giảm định mức tiêu hao đối với nguyên liệu sắn củ tươi là 20%. phèn 10%. Để tăng tính cạnh tranh với các nước trong khu vực. tăng chi phí xử lý môi trường.2.

Tinh bột bị mất trong tất cả các công đoạn sản xuất.Hiệu suất thu hồi tinh bột của Việt nam trung bình đạt 70% trong khi đó hiệu suất thu hồi tinh bột sắn của các nước khác có thực hành tốt có thể lên đến 88%.1 Phân khu trữ sắn vào theo thời gian nhập Sắn mua về được nhập vào kho bãi. Yêu cầu thời gian lưu của sắn ở công đoạn này càng ngắn càng tốt. Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn 19 . Thời gian đưa sắn vào xử lý được khuyến cáo là 24 giờ từ khi thu hoạch. Việc sử dụng các biện pháp quản lý và xử lý nguyên liệu đầu vào tác động đến việc tách đất cát. Mặc dù khâu này không gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhưng trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả của việc tách tinh bột trong các công đoạn sau. 3 Cơ hội sản xuất sạch hơn Chương này dẫn ra một số ví dụ về giải pháp SXSH có thể áp dụng thành công trong ngành chế biến tinh bột sắn. đồng thời giảm lây nhiễm vi sinh vật. Ngoài kỹ thuật tách tinh bột.1. từ xử lý sơ bộ (chủ yếu trong lưu trữ). Sử dụng các thiết bị rửa hiệu suất cao nên được áp dụng trong công đoạn này nhằm tăng hiệu quả sử dụng năng lượng và nước trên một đơn vị sản phẩm. 3. Các chất được tách ra chủ yếu là đất cát bám vào bề mặt củ. Tài liệu này trình bày kết quả nghiên cứu khoa học. 3. rửa và làm sạch. Lưu ý sắp xếp khu tàng trữ sắn theo thời gian nhập đảm bảo sắn nhập trước thì sẽ được chế biến trước. đồng thời rút ngắn thời gian chờ trước các công đoạn sản xuất. Thất thoát tinh bột làm giảm hiệu suất tổng thu hồi trong ngành sản xuất tinh bột sắn.1 Cơ hội SXSH trong khâu xử lý sơ bộ Khâu xử lý sơ bộ bao gồm các công đoạn tiếp nhận củ. sắn không bị mất bột. tách bột (chủ yếu trong kỹ thuật tách bã. chất lượng nguyên liệu sắn cũng là vấn đề cần quan tâm. rửa. Yêu cầu của khâu này là tiếp nhận và làm sạch củ sắn để chuẩn bị cho quá trình tách tinh bột. Lượng tinh bột mất đi không chỉ làm ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản xuất mà còn ảnh hưởng đến chi phí xử lý môi trường. phát triển công nghệ và một số kinh nghiệm đạt được từ thực tế sản xuất trong thời gian vừa qua. Thông tin về vệc triển khai áp dụng SXSH trong ngành sản xuất tinh bột sắn trong và ngoài nước rất hạn chế. Nội dung này sẽ tiếp tục được cập nhật khi có thêm các doanh nghiệp trong ngành áp dụng SXSH . Bằng cách này. ly tâm và lọc) và trong hoàn thiện sản phẩm (chủ yếu trong sấy).

đá. máy nghiền. mài. tái sử dụng nước rửa.5 Thu hồi và tái sử dụng nước rửa Nước sạch được sử dụng cho rửa đất cát và rửa sau khi tách vỏ cứng. đất. có chứa ít tạp bẩn có thể thu hồi và tái sử dụng cho rửa sơ bộ để tiết kiệm nước sạch. đồng thời thiết bị (lưới lọc trong máy ly tâm và trích ly) sẽ được bảo vệ tốt hơn. Tuy nhiên cũng cần cân nhắc tới hiệu quả sử dụng khí nén. lọc. Trong quá trình vận chuyển khô.1. nghiền. chỉ có lớp vỏ ngoài cùng là bị loại ra vì có thể thu hồi được tinh bột từ lớp vỏ lụa (8-15% trọng lượng củ). Yêu cầu của công đoạn này là giảm thiểu khối lượng tinh bột mất theo bã thải.2 Bóc vỏ và rửa Vỏ gỗ và vỏ lụa được bóc trước khi rửa nhằm loại bỏ HCN là chất gây mầu cho tinh bột thành phẩm.1 Cải tiến dao băm. lượng nước rửa sẽ giảm. nghiền. 3. ở các nhà máy lớn. Đây là công đoạn gây ô nhiễm môi trường lớn nhất do lượng tinh bột thất thoát theo nước thải.2. việc băm. 3. Có thể xem xét các giải pháp liên quan đến kỹ thuật băm nhỏ. Nhờ đó. lọc tách bã.1. tách bột thô. trích ly kết hợp với các biện pháp hóa học để tách bột và tẩy trắng. 3. có thể sử dụng sàng rung để tách sỏi.1. chặt Để tăng hiệu quả tinh bột hòa vào nước. 3. cát và dùng nam châm tách sắt. điều chỉnh thông số Thay vì dùng mái chèo đảo trộn sắn trong khi rửa. Giải pháp này giúp giảm hao phí tinh bột hòa vào nước thải.2 Cơ hội SXSH trong tách bột Các công đoạn sản xuất chính bao gồm: băm. trích ly. Tinh bột chiếm tới 50% khối lượng vỏ lụa. cát trước khi rửa Sắn được vận chuyển theo băng chuyền trước khi rửa. Tuy nhiên.1. tách bột mịn và thu hồi sản phẩm. 3. giảm thiểu khối lượng nước thải và hóa chất thải ra môi trường. đá.3 Tách bỏ sỏi.3. Tách bột gồm có các biện pháp cơ học như băm.4 Cải tiến thiết bị khuấy trộn khi rửa. giảm lượng chất thải rắn. đất. chặt đến kích thước 20 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn . Lượng hóa chất tẩy trắng cần dùng sẽ giảm nếu rút ngắn được chu kỳ sản xuất của từng công đoạn. Nước rửa sắn ở công đoạn sau. có thể dùng khí nén để tăng đảo trộn. nghiền. mài. tách bã cũng như các giải pháp tuần hoàn.

Việc tăng số lượng lưỡi dao. đặt cách nhau 6 . chất lượng nguyên liệu và tốc độ quay của máy.50cm.2. dài 30 50cm với các lưỡi dao răng cưa được bố trí dọc trên các rãnh khắc trên mặt trống. ép vắt thủ công. Ở nhiều nhà máy.nhỏ. 3. giảm thời gian tách bột và giảm được độ chua của sản phẩm so với ly tâm thường.2 Tối ưu hóa quy trình vận hành sàng quay Hiệu suất của việc tách bã phụ thuộc vào tỷ lệ khối lượng giữa nước rửa bã và nguyên liệu.2.3 Dùng ly tâm siêu tốc và liên tục Tách bột mịn được thực hiện bằng ly tâm siêu tốc và liên tục góp phần giảm lượng hao phí tinh bột. chi phí năng lượng cao hơn.12 răng/cm). Tăng tốc độ ly tâm và lượng nước bổ sung trong tách bã sẽ tăng hiệu quả tách bã nhưng lại tiêu tốn thêm năng lượng và pha loãng thêm hàm lượng tinh bột.2. đồng thời giảm được lượng chất hữu cơ thải ra môi trường. tốc độ băm. Lượng tinh bột này cần được thu tách ra khỏi dòng thải trước khi thải vào môi trường để làm thức ăn chăn nuôi.5 Thu hồi tinh bột và tái sử dụng nước sau lọc thô Thu hồi tinh bột được thực hiện ngay trong quá trình tách nước.2. đồng thời tổn thất tinh bột ít nhất.4 Thu hồi tinh bột từ bã Bã sắn sau khi ly tâm còn chứa đến 7% tinh bột. chặt cũng như có chương trình bảo dưỡng mài hoặc thay các lưỡi dao hỏng là những cơ hội đơn giản nhất giảm thất thoát tinh bột.000 vòng/phút. Nước được tách ra còn chứa một lượng tinh bột. Nước thu hồi sau lọc thô có thể tái sử dụng để rửa củ. Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn 21 . Mỗi lưỡi dao có từ 8 -10 răng cưa/cm. lớp bột nhão thô còn lại trên sàng lắc đầu tiên khi mài được gom về xử lý ở máy mài thứ cấp có các lưỡi dao nhỏ và nhiều răng cưa hơn (10 . Tuy nhiên cần phân tích hiệu quả kinh tế khi phải sử dụng nhiều nước hơn. nghiền. 3. Hiệu suất mài tách bột đạt khoảng 85% sau lần mài thứ nhất và đạt 90% sau lần mài thứ 2. lọc. Dùng nước sạch thu hồi lại lượng tinh bột này bằng cách rửa bã và ly tâm tách nước có thể tăng hiệu suất thu hồi sản phẩm. Thiết bị mài răng cưa hiện đại là một trống quay đường kính 40 . 3. Việc thử nghiệm để tìm ra thông số tối ưu hay quy trình chuẩn cho tách bã chỉ có thể thực hiện cụ thể tại từng doanh nghiệp để có thể đáp ứng yêu cầu tiêu tốn ít năng lượng nhất.10mm. cao hơn bề mặt trống 1mm. 3. Tốc độ quay tối ưu của trống là 1. rồi được sàng lại. đều là những yếu tố quyết định.

Mủ cần được tách ra nhanh chóng khỏi dây chuyền sản xuất và làm khô để giảm thiểu mùi. Hiện tại bã sắn được các công ty sản xuất tinh bột sắn ký hợp đồng với các công ty ngoài để xử lý. chất hữu cơ để sử dụng làm môi trường nuôi cấy vi sinh vật trong quá trình lên men sản xuất các enzyme thuỷ phân như alpha amlylaza.6 Sử dụng NaHSO3 hoặc chế phẩm SMB để tẩy trắng Đó là giải pháp hữu hiệu giảm giá thành.. tạo ra sản phẩm có giá trị dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. được làm giàu thêm về dinh dưỡng bằng một số khoáng chất.3. Tuy nhiên do lượng mủ sinh ra nhỏ (khoảng 70 kg/1. Sản xuất tinh bột biến tính. siro maltoza.8 Sử dụng mủ sắn để sản xuất sản phẩm phụ Như đã trình bày ở trên.2.2. 3. rơm. giảm ô nhiễm khí SOx và nâng cao chất lượng sản phẩm so với phương pháp dùng SO2 bằng công nghệ đốt lưu huỳnh.9 Tận dụng bã sắn làm cơ chất nuôi trồng nấm Bã sắn được bổ sung vào mùn cưa. giữ ẩm.2. các nghiên cứu gần đây cho thấy có thể tận dụng bã sắn có hàm lượng chất hữu cơ và chất xơ cao tăng độ xốp để lên men làm phân vi sinh. cung cấp dinh dưỡng cho môi trường nuôi trồng nấm. pectinaza.7 Tận dụng bã sắn làm phân vi sinh Bã sắn có hàm lượng hữu cơ cao. Sản xuất cồn và glucodextrin 15 cũng mang lại lợi ích kinh tế. 3. siro fructoza. 22 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn . - - - Các sản phẩm phụ trên đây là hoàn toàn có thể sản xuất được ở khối lượng lớn.000 kg củ sắn tươi).2. nếu không được vận chuyển và xử lý kịp thời sẽ tạo mùi khó chịu. Sản xuất enzym thủy phân: Mủ sau khi tách một phần nước. nên cân nhắc việc tập trung xử lý kết hợp mủ sắn từ nhiều cơ sở sản xuất tinh bột sắn. Tuy nhiên. … trong quá trình thủy phân tinh bột có trong mủ bằng các phương pháp axit-enzym hoặc enzym-enzym. rạ… có tác dụng làm tơi xốp. mủ sắn sinh ra trong quá trình sản xuất tinh bột sắn ở dạng ướt. K và các chất khoáng phù hợp. siro glucoza.. amyloglucosidaza. Có thể sử dụng mủ để tạo ra các loại sản phẩm phụ sau: Làm phân bón: Mủ có chứa thành phần N. có mùi khó chịu do quá trình phân hủy sinh học các chất hữu cơ. P. 3.

Sử dụng hơi nước trực tiếp hay gián tiếp hiệu suất truyền nhiệt thấp. Phần 5% tổn thất có thể được thu hồi từ tháp rửa khí. thời gian làm việc 19 giờ/ ngày. Ví dụ: Hiệu quả thu hồi tinh bột bằng tháp rửa khí tại nhà máy sản xuất tinh bột sắn 200 tấn/ngày tại Thái Lan Chi phí đầu tư 1. nâng hiệu suất thu hồi 1 . Thiết bị lọc túi có khả năng thu hồi tinh bột thất thoát trong quá trình sấy đến trên 95%.000 đồng/ ngày Lãi ròng 11. Sử dụng hơi nước trực tiếp với nguyên liệu trong các thiết bị nồi nấu chịu áp lực (4 .875. có sử dụng môi chất truyền nhiệt là dầu.5 kg/ cm2) hoặc ngay trong đường ống chịu áp lực cao hơn 8 kg/ cm2.5% tinh bột.194. Hơi nước bão hoà.000 đồng Chi phí vận hành 1. Hầu hết các nhà máy sản xuất tinh bột sắn sau công đoạn ly tâm tách nước.2. 3.2.26 tấn/ ngày Tinh bột thu hồi tư tháp rửa khí 5.15 tấn/ ngày Giá thành tinh bột thu hồi 2.000.12 Lựa chọn môi chất truyền nhiệt là hơi nước hay dầu Sự lựa chọn môi chất truyền nhiệt phụ thuộc vào thiết bị. áp suất cao (8 kg/ cm2) được sử dụng tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với cơ chất là dịch tinh bột để nâng nhiệt hoặc làm bốc hơi nước khi sấy khô.000 đồng/ ngày Thời gian hoàn vốn 118 ngày Ghi chú: Số liệu trên đây từ nhà máy có sản lượng tinh bột 200 tấn/ngày. khó thu hồi và tái sử dụng nhiệt.10 Thu hồi tinh bột bằng lọc túi Quá trình sấy làm mất mát một lượng tinh bột. Môi chất dầu làm nóng gián tiếp và không tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu và sản phẩm.680. phải sấy khô tinh bột.2% so với quy trình thu hồi thông thường.11 Thu hồi tinh bột bằng tháp rửa khí Trong khâu sấy. công nghệ và sản phẩm. Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn 23 .000 đồng/ ngày Tinh bột tổn thất tại cyclon 5. có thể tái chế trong quá trình sản xuất.500 đồng/ kg 3.330. Một số nhà máy sản xuất tinh bột sắn và các sản phẩm sau tinh bột sắn có dùng hơi nước làm môi chất truyền nhiệt.500 đồng/ kg Tiết kiệm từ tinh bột thu hồi 12. tương ứng với việc tăng hiệu xuất thu hồi thêm 4. Tinh bột hòa tan trong nước sau khi thu hồi từ tháp rửa khí có thể được tách ra bằng phương pháp lắng. Ưu điểm nổi trội là dầu sau khi truyền nhiệt được thu hồi triệt để và tái sử dụng. Tháp thường có hiệu suất thu hồi 90%. việc lắp đặt các thiết bị thu hồi tinh bột bằng cyclone hoặc lọc túi vải có thể đạt hiệu suất 95%. ở nhiệt độ cao. Đây là tinh bột sạch. 240 ngày/năm và giá bán tinh bột 2.3.2.

5 Tận dụng nước thải cho hồ nuôi cá và sản xuất phân hữu cơ Sau xử lý yếm khí để thu hồi khí biogas. Sau đây là một số ý tưởng SXSH đã áp dụng thành công: 3. nên được thu hồi để cấp lại cho nồi hơi. Nước thải từ bể nuôi cá sẽ giảm đến mức đáp ứng được tiêu chuẩn môi trường. hệ thống điện động lực. Việc thu hồi nhiệt thải có thể thực hiện qua thiết bị trao đổi nhiệt lắp tại đường ống thải. bơm. 3. Đây cũng là nguồn nước sạch có thể tận dụng trong các công đoạn lọc. có nhiệt độ cao (trung bình 80oC).3.3. Tuy nhiên cần cân đối các ảnh hưởng của thiết bị trao đổi nhiệt có thể làm giảm công suất và hiệu suất lò hơi. BOD trong nước thải giảm xuống mức 250 mg/l và có thể được xử lý tiếp ở hồ sinh học.3 Cơ hội SXSH trong khu vực các thiết bị phụ trợ Thiết bị phụ trợ của quá trình sản xuất tinh bột sắn gồm có nồi hơi. 3. bồn chứa. điện chiếu sáng. Đây là khu vực sử dụng nhiều năng lượng để vận hành. đồng thời bùn sẽ là nguồn phân hữu cơ cho cây trồng.3. đảm bảo hiệu suất trao đổi nhiệt cao hơn. 3. hệ thống xử lý và cấp nước sạch và trạm xử lý nước thải.3.3. Nhiệt thu được dùng để đun nước cho nước cấp cho nồi hơi. hiệu suất sinh nhiệt trên một đơn vị nhiên liệu cao hơn. li tâm tinh bột. Nên tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng tiết kiệm năng lượng để có thông tin đầy đủ hơn.3. Gas cũng có thể được chuyển thành điện năng khi dư thừa trong công đoạn sấy. 24 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn .4 Tận thu biogas từ hệ thống xử lý nước thải Nước thải ngành sản xuất tinh bột sắn có chứa hàm lượng hữu cơ cao.2 Tận dụng nhiệt khói thải nồi hơi Khói thải nồi hơi có nhiệt độ khoảng 200oC.1 Làm mềm nước trước khi cấp cho nồi hơi Việc làm mềm nước cấp vào nồi hơi sẽ giảm lắng cặn. sau đó được sử dụng để nuôi trông thuỷ sản. làm tăng chi phí năng lượng điện dùng tăng cường cho quạt gió. 3. Việc làm mềm nước cấp cho nồi hơi còn góp phần kéo dài tuổi thọ nồi hơi. có thể áp dụng xử lý yếm khí để sinh ra khí biogas là CH4. Việc thu hồi và sử dụng khí gas này làm nhiên liệu cho lò hơi để phục vụ quá trình sản xuất (sấy) là thực hành phổ biến nhất.3 Thu hồi và tái sử dụng nước ngưng Nước ngưng từ quá trình sấy tại các thiết bị sử dụng hơi nước gián tiếp là nước mềm.

Thành lập được nhóm đánh giá SXSH. Chúng tôi khuyến cáo áp dụng SXSH theo 6 bước bao gồm 18 nhiệm vụ sau đây: 4. Nhóm đánh giá SXSH sẽ bắt đầu quá trình đánh giá bằng việc thu thập các Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn 25 .Thu thập số liệu sản xuất làm cơ sở dữ liệu ban đầu. nhóm SXSH nên bao gồm đại diện lãnh đạo phụ trách kỹ thuật. .1 Bước 1: Khởi động Mục đích của bước này nhằm: . đánh giá lại quy trình công nghệ và quản lý hiện tại cũng như đủ năng lực áp dụng triển khai các ý tưởng SXSH. . Đó cũng chính là mục tiêu áp dụng SXSH. có tính sáng tạo. 4. quản đốc. trao đổi cởi mở.Tìm kiếm các biện pháp cải tiến đơn giản nhất. đại diện bộ phận tiếp nhận nguyên liệu. Việc triển khai đánh giá SXSH một cách bài bản sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp giảm thiểu lượng nguyên nhiên vật liệu sử dụng. Các biểu mẫu đi kèm có thể sử dụng để thu thập và xử lý thông tin. hiệu suất vận hành. chất lượng sản phẩm và giảm chi phí xử lý môi trường. Các thành viên trong nhóm phải được phép họp định kỳ. và khu phụ trợ. Với doanh nghiệp nhỏ.1. Việc áp dụng SXSH yêu cầu thời gian và nỗ lực của các bộ phận trong toàn doanh nghiệp. trong đó sự cam kết và hỗ trợ mạnh mẽ của Ban lãnh đạo công ty sẽ là yếu tố quyết định cho thành công của chương trình. Các thành viên của nhóm là cán bộ của doanh nghiệp trực tiếp thực hiện nếu đã qua đào tạo và có thể có sự hỗ trợ triển khai của chuyên gia bên ngoài. dưới dạng này hoặc dạng khác.4 Thực hiện sản xuất sạch hơn Chương này sẽ trình bày từng bước tiến hành đánh giá SXSH tại doanh nghiệp sản xuất tinh bột sắn với mục tiêu tìm kiếm được đầy đủ hơn các giải pháp SXSH phù hợp với điều kiện sản xuất của doanh nghiệp. có thể bao gồm đại diện Lãnh đạo. quản đốc phân xưởng. nếu không nằm lại trong sản phẩm sẽ bị thải ra môi trường. nhóm có thể chỉ gồm đại diện lãnh đạo và quản đốc phụ trách các công việc tại phân xưởng chính sản xuất tinh bột sắn. đồng thời có thể tăng được năng suất lao động. được phép xem xét. trưởng phòng. hiệu quả nhất và có thể hực hiện ngay. cán bộ tư vấn ngoài công ty cũng nên được xem xét để các ý kiến đưa ra khách quan. Thành phần của nhóm sẽ phụ thuộc vào quy mô của doanh nghiệp. Với các doanh nghiệp sản xuất tinh bột sắn.1 Nhiệm vụ 1: Thành lập nhóm đánh giá SXSH Việc thành lập nhóm chuyên trách và điều phối chương trình đánh giá SXSH tại doanh nghiệp là rất cần thiết khi thực hiện SXSH. Việc thực hiện đánh giá SXSH tuân theo nguyên tắc cơ bản là mọi nguyên nhiên vật liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất. Việc mời thêm cán bộ phụ trách tài chính. ban và nhóm các chuyên gia triển khai phụ được thành lập tùy theo thời điểm.

Phiếu công tác số 1.bộ phận Nhiệm vụ nhóm Thông tin sản xuất cơ bản của doanh nghiệp Sản phẩm chính Sắn bột Sắn lát Sắn viên Loại khác (ghi rõ) Nguyên nhiên liệu sử dụng Tấn/năm Nguyên liệu chính Sắn củ Sắn lát Khác (ghi rõ) Hoá chất Lưu huỳnh Vôi Xút Clorin Phèn Polyme Xà phòng Khác (ghi rõ) Nước và năng lượng Lượng Nước tự khai thác Than Dầu cho nồi hơi Dầu cho máy phát Điện lưới Điện tự sinh m /năm tấn/năm tấn/năm tấn/năm kWh/năm kWh/năm 3 CS thiết kế (tấn/năm) Công suất thực (tấn/năm) Tấn/năm Công suất Thiết bị và phụ trợ Nồi hơi dầu 1 Nồi hơi dầu 2 Nồi hơi than 1 Nồi hơi than 2 Máy phát tấn/giờ tấn/giờ tấn/giờ tấn/giờ kWh/giờ Nước cấp m3/năm Lưu ý: Doanh nghiệp sản xuất tinh bột sắn hoạt động theo mùa vụ nên số ngày hoạt động trong năm cũng như giai đoạn lấy thông tin phải đủ lớn để đại diện cho mùa vụ năm đó. Sau đây là ví dụ được trích từ báo cáo đánh giá SXSH tại Công ty Cổ phần Tinh bột sắn FOCOCEV Quảng Nam. là doanh nghiệp sản xuất tinh bột sắn đầu tiên thực hiện đánh giá SXSH ở Việt nam. Các thông tin cơ bản Tên và địa chỉ doanh nghiệp Số ngày làm việc trong năm: Nhóm SXSH Tên 1 2 3 4 5 Chức vụ . 26 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn . Việc thu thập thông tin có thể sử dụng Phiếu công tác số 1.thông tin sản xuất cơ bản của doanh nghiệp để cùng phân tích với các thành viên trong nhóm. Có thể sử dụng số liệu của năm liền kề.

Các thông tin cơ bản Tên và địa chỉ doanh nghiệp Nhà máy tinh bột sắn FOCOCEV.32 N/A Công suất Nồi hơi dầu 1 Nồi hơi dầu 2 Nồi hơi than 1 Nồi hơi than 2 Máy phát tấn/giờ tấn/giờ tấn/giờ tấn/giờ kWh/giờ N/A 367.bộ phận Phó phòng KT-KTS Phó phòng SX Tổ Nông vụ-phòng tổng hợp Tổ trưởng tổ điện Phó phòng kế toán Tổ trưởng KCS Tổ trưởng tổ đo nguyên liệu KCS Tổ trưởng tổ cơ khí Phòng tổng hợp Trưởng ca Trưởng ca CS thiết kế (tấn/ngày) 130 Nhiệm vụ nhóm Nhóm trưởng Nhóm phó Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thông tin sản xuất cơ bản của doanh nghiệp Sản phẩm chính Sắn bột Nguyên nhiên liệu sử dụng Tấn/năm Sắn củ NGUYÊN LIỆU CHÍNH 75.52 3.965 3 3 Công suất thực (tấn/ngày) 120 Tấn/năm 2.Ví dụ về phiếu công tác số 1.04 0.011 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn 27 .459 Lưu huỳnh Vôi HOÁ CHẤT Xút Clorin Phèn Polyme Xà phòng Khác (ghi rõ) Lượng NƯỚC VÀ NĂNG LƯỢNG THIẾT BỊ VÀ PHỤ TRỢ Nước cấp Nước tự khai thác Than Dầu cho nồi hơi Dầu cho máy phát Điện lưới Điện tự sinh m /năm m /năm tấn/năm tấn/năm tấn/năm Mwh/năm Kwh/năm 3.57 0.78 0.71 6.15 8.510 117 632. thuộc Công ty Cổ phần Tinh bột sắn Quảng Nam Số ngày làm việc trong năm: N/A Nhóm SXSH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tên Nguyễn Văn Thương Trần Đình Chung Hồ Đắc Tiên Đinh Văn Tuy Huỳnh Văn Trợ Trưong Công Lương Huỳnh Thị Minh Tuyết Trần Quý Hương Nguyễn Văn Tuấn Đào Văn Thịnh Nguyễn Thái Nguyên Ngô Văn Thịnh Chức vụ .

đồng thời có thể cắt giảm một số thành viên và chỉ huy động những người này khi có hoạt động liên quan đến bộ phận của họ để tránh việc vắng mặt các thành viên khi thảo luận/ họp bàn về SXSH. kỹ thuật và môi trường. báo cáo của doannh nghiệp hiện có. Chỉ có các tài liệu phản ánh hiện trạng sản xuất mới có giá trị cao trong đánh giá hiệu quả kinh tế. pH môi trường. hồ sơ. vi sinh vật. Có/ không Nguồn và cách tiếp cận Ghi chú 28 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn . nhiệt độ. Tuy nhiên. Công suất thiết kế và công suất thực hiện nên quy về cùng một đơn vị thời gian (năm) như đối với phần số liệu tiêu thụ nguyên nhiên vật liệu để phục vụ cho việc tính toán định mức sau này. các chỉ tiêu cảm quan . Việc tiến hành đánh giá SXSH yêu cầu phải có thông tin nền. thời gian. tính toán hoặc thống nhất xây dựng. khí nén. năng lượng Hồ sơ tiêu thụ hoá chất Sơ đồ công nghệ Cân bằng năng lượng Cân bằng nước Hồ sơ bảo dưỡng thiết bị Hồ sơ hiện trạng môi trường Các thông tin công nghệ: .… thường dẫn đến khó xác định sử dụng dữ liệu nào dùng để đánh giá so sánh.Hàm lượng chất khô trong dịch lọc trước và sau khi sấy khô . Việc để nhiều thông tin như: công suất thiết kế 130 tấn/ ngày. nhóm sẽ hoạt động thuận lợi hơn khi có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo Công ty. các kết quả phân tích hoá. công suất thực 120 tấn/ ngày. Một số thông tin còn thiếu như số ngày làm việc.Nhận xét: Nhóm SXSH được thành lập với đại diện của tất cả các phòng ban. dựa trên một số tài liệu.Tỷ lệ nguyên liệu. Nếu không có đầy đủ thông tin cần thiết thì phải xử lý. Bảng kiểm tra trong phiếu công tác số 2 giúp cho nhóm xem xét về tính sẵn có của thông tin.Chất lượng sản phẩm Lưu ý: Rất nhiều doanh nghiệp không có đủ thông tin ban đầu và các thành viên trong nhóm sẽ có nhiệm vụ thảo luận cách thức thu thập những thông tin này. Đây là điều đáng quý. áp lực hơi. Phiếu công tác số 2. lý. Tính sẵn có của thông tin Thông tin Sơ đồ mặt bằng Hồ sơ sản lượng Hồ sơ tiêu thụ nguyên liệu Hồ sơ tiêu thụ nước.

nhóm đánh giá SXSH nên khảo sát kỹ lưỡng về quy trình sản xuất hiện tại qua tất cả các công đoạn sản xuất chính. Chi phí cho nguyên nhiên vËt liệu cơ bản (phiếu công tác 5). nhóm sẽ tiếp tục khai thác các cơ hội cải tiến. Việc khảo sát được tiến hành bằng cách đi tham quan các phân xưởng sản xuất theo quy trình công nghệ. hiểu rõ về đường đi của nguyên nhiªn vËt liệu và ®¸nh gi¸ lại các tổn thất. Khi thực hiện nhiệm vụ này. Đối với đầu ra.2 Nhiệm vụ 2: Phân tích các công đoạn và xác định lãng phí Khi đã có đầy đủ thông tin cơ bản về doanh nghiệp.1. Các ý kiến đưa ra từ quá trình khảo sát nên mang tính xây dựng và gợi mở thực hiện. Trong quá trình quan sát. soi xét. từ khâu nhập sắn củ t−¬i đến bao gói sản phẩm... cụ thể là xử lý sơ bộ. không được phép xem đây là cơ hội để nhóm đánh giá. nhóm cần đi khảo sát lại thông tin cũng như tìm ra các cơ hội cải tiến dễ thấy. ghi lại giá nguyên nhiên vËt liệu sử dụng để làm cơ sở tính toán tiếp theo. hệ thống điện. • • Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn 29 . nhóm cần ghi lại các thông tin chính: • Đầu vào và đầu ra của mỗi công đoạn (xem phiếu công tác 3). tham quan các phân xưởng phụ trợ như khu nồi hơi. dễ làm để làm điểm khởi đầu cho đánh giá. tách bột và hoàn thiện sản phẩm. Đây là cơ hội để rà soát lại quy trình sản xuất. Đối với các doanh nghiệp sản xuất tinh bột sắn.4. Việc quan sát này nhằm ý nghĩa tích cực. cần ghi rõ dạng phát thải là rắn (R). Đây là các quan sát ban đầu. Các quan sát về lãng phí nguyên nhiên liệu tại mỗi công đoạn (phiếu công tác 4). việc quản lý nội vi ch−a tèt là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tổn thất nguyên nhiên vËt liệu. phê bình đối với các bộ phận. lỏng (L) hay khí (K).

tái sử dụng nước rửa bã Phân bố và sử dụng nhiệt Nhiệt mất mát Thu hồi bụi tinh bột sắn từ hệ thống thiết bị sấy khô Nhiệt độ khói lò thải ra Khí thải trong buồng máy nén Tiếng ồn Tách tinh bột Hoàn thiện s¶n phÈm Phụ trợ 30 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn . đất. Công đoạn sản xuất với các dòng nguyên nhiên liệu và phát thải Sắn củ Sắn lát Nước Điện CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU Bùn. đầu xơ (R) Nước rửa nguyên liệu (L) Nước rửa bột (L) Rơi vãi (L) Bã sắn (R) Mùi (K) Khí nóng (K) Bụi sắn (K) Vỏ bao gói (R) Khí nóng (K) Khí thải (K) Tro (R) Nước xả đáy (L) Nước thải (L) Mùi (K) Bùn (R) Bụi (R) Nước Điện Lưu huỳnh Điện Bao gói TÁCH TINH BỘT HOÀN THIỆN SẢN PHẨM Điện Than Dầu THIẾT BỊ PHỤ TRỢ Nước thải Khí thải HỆ THỐNG XỬ LÝ Lưu ý: Các dòng đầu vào và đầu ra được tính cho tất cả các công đoạn của quy trình sản xuất. Hiện trạng quản lý nội vi Khu vực Chuẩn bị nguyên liệu Quan sát Bố trí mặt bằng tiếp nhận nguyên liệu Phân loại và vận chuyển nguyên liệu Rơi vãi nguyên liệu Bố trí mặt bằng Bảo dưỡng thiết bị Rơi vãi.Phiếu công tác số 3. vỏ. Phiếu công tác số 4. Phát thải gián tiếp như phát thải khí nhà kính do sử dụng điện sẽ không liệt kê ở đây mà được tính vào kết quả chung cuối cùng. thất thoát tinh bột hoà trong nước Sử dụng.

Đây là các giải pháp hiển nhiên rõ ràng mà trước đây chưa được lưu tâm khi vận hành. tham quan. tuy nhiên. Phiếu công tác số 5.Lưu ý: Các quan sát nêu ra không được mang tính phê bình (ví dụ "chưa đóng vòi nước sau khi sử dụng xong") mà cần thể hiện điều quan sát được ("vòi nước để mở sau khi ngừng sử dụng"). Chi phí nguyên liệu đầu vào Bộ phận/ nguyên liệu Chuẩn bị nguyên liệu Sắn củ Sắn lát Sắn viên Nước Tách tinh bột Nước Lưu huỳnh Hoàn thiện Bao gói Lưu ý: bảng trên chỉ bao gồm chi phí cho nguyên liệu chính. đồng thời cũng phần nào chỉ ra tỷ lệ tương quan giữa các loại nguyên liệu. Quản lý nội vi kém là nguyên nhân quan trọng sinh ra chất thải ở nhà máy s¶n xuÊt tinh bột s¾n. Việc mời các chuyên gia bên ngoài tham gia. khuyến khích cấp quản lý cũng như các công nhân viên cố gắng hơn nữa khi tiến hành đánh giá SXSH. hấp dẫn nhất để bắt đầu các bước tiếp cận SXSH. ví dụ " đóng vòi tự động". Ví dụ khi nêu "chưa đóng vòi nước" thì tương ứng sẽ chỉ có một giải pháp là "đóng vòi nước lại sau khi ngừng sử dụng". tuy nhiên đây lại là những hoạt động đơn giản nhất. đồng/tấn Lượng sử dụng tấn/năm Lượng sử dụng tấn/tấn bột sắn Chi phí đồng/tấn bột sắn Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn 31 . Việc áp dụng những giải pháp này sẽ chứng minh là một khởi đầu tốt cho các nỗ lực SXSH của nhà máy. khảo sát ở bước này là đặc biệt có hiệu quả. chỉ cần những thay đổi nhỏ về thiết bị hoặc cải tiến bảo dưỡng. Hơn nữa. Điều đó thường bị lơ là tại các doanh nghiệp. nếu nói "vòi nước để mở" thì sẽ có thêm giải pháp. năng lượng và vận hành hệ thống xử lý môi trường. Rất nhiều giải pháp SXSH được đề xuất ngay từ bước này mà chưa cần sử dụng các kỹ thuật phân tích tiếp theo. Bức tranh chi phí sản xuất tổng thể còn được bổ sung bởi chi phí nhân sự. chi phí thấp. Đánh giá SXSH ở nhà máy được bắt đầu bằng việc khảo sát tại các phân xưởng sản xuất. Đơn giá. Điều này sẽ hỗ trợ việc đưa ra các biện pháp cải tiến được sáng tạo hơn. rất nhiều giải pháp SXSH đã được xác định là có khả năng thực hiện trong thời gian ngắn. Trong khi tiến hành khảo sát. nhóm SXSH nên chú ý đặc biệt tới các ảnh hưởng gây ra do quá trình quản lý nội vi sản xuất kém. Đây là cơ sở dùng để đo đạc hiệu quả chương trình.

việc áp dụng SXSH thường được tiến hành triển khai trên toàn bộ dây chuyền. Liệt kê đầy đủ các dòng đầu vào.1 Nhiệm vụ 3: Chuẩn bị sơ đồ dây chuyền sản xuất Việc chuẩn bị sơ đồ dây chuyền sản xuất. vì vậy. Các nguyên nhiên vật liệu ít khi dùng cũng cần được nêu rõ. Tại các doanh nghiệp sản xuất tinh bột sắn tại Việt Nam. Đây phải là khu vực gây ô nhiễm lớn nhất. đầu ra. Mọi nguyên nhiên vật liệu sử dụng đều nên có trong sơ đồ này vì nguyên liệu đó sẽ hoặc nằm lại trong sản phẩm hoặc thất thoát theo dòng thải. Với quy mô sản xuất lớn hoặc triển khai SXSH mang tính thí điểm.2 Bước 2: Phân tích các công đoạn sản xuất Mục đích của bước này nhằm thu được sự thống nhất chung của nhóm về: Quy trình sản xuất. 32 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn . quy mô không lớn. Có thể phải tiến hành tham quan khảo sát nơi sản xuất một vài lần trước khi thống nhất được sơ đồ dây chuyền sản xuất dùng để sử dụng cho đánh giá SXSH. Lưu ý: Sơ đồ công nghệ tốt nhất cần đạt được các điểm sau: Tên công đoạn sản xuất được mô tả trong hộp chữ nhật ở giữa. dòng đầu ra ghi bên trái của hộp biểu thị công đoạn đó.2. dây chuyền sản xuất chi tiết sẽ được xây dựng cho khu vực được chọn làm trọng tâm đánh giá. Sơ đồ khối của dây chuyền sản xuất bao gồm các công đoạn sản xuất (không theo tên thiết bị) với các dòng đầu vào và đầu ra. dây chuyền sản xuất thường đơn giản. sơ đồ qui trình công nghệ. Có chỉ ra các dòng tuần hoàn nguyên nhiên vật liệu. bao gồm cả phần thu hồi và tái sử dụng. các thông số kiểm soát Xác định các tổn thất quan trọng trong dây chuyền sản xuất và chi phí tương ứng Xác định đầy đủ các nguyên nhân sinh ra tổn thất đó 4.4. Dòng đầu vào ghi bên phải. là một bước quan trọng trong phân tích đánh giá SXSH.

bụi bột Khí thải. điện Nước. H2SO3 Nước. điện Nước. điện Mài Trích ly thô 1 Trích ly thô 2 Trích ly tận dụng Trích ly tinh Trích ly sàng cong Phân ly Ly tâm Sấy Làm nguội Rây Đóng gói Nhập kho Nước. điện Nước. điện Khí thải. nước. sắn vụn Nước.Nhập nguyên liệu Chặt cùi 1 Nước. đất Nước. điện Bóc vỏ Rửa Chặt cùi 2 Băm Vỏ. đất Bã. điện. bột. Việc liệt kê đầy đủ dòng thải ở nhiệm vụ này sẽ hỗ trợ cho cân bằng vật liệu cũng như xác định chi phí dòng thải tiếp sau. đât. bột. ví dụ với công đoạn trích ly. bột sắn Nước. điện Nước. bụi bột Bột không đạt Điện Điện Trên đây là sơ đồ quy trình công nghệ tại Fococev. điện Nước. điện Nước. Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn 33 . Một số dòng thải cần được bổ sung. nước. điện Nước. đất. đất Nước. đóng gói. điện Điện Than. Sơ đồ đã liệt kê chi tiết các bước công nghệ. sắn vụn Vỏ. bột.

Cân bằng nguyên vật liệu có thể dựa trên đo đạc. Nguyên tắc cơ bản của cân bằng nguyên nhiên vật liệu là nguyên nhiên vật liệu đó khi đã đi vào dây chuyền sản xuất thì sẽ phải ra ở một thời điểm nào đó. Theo dõi biến đổi của cấu tử này trên mỗi công đoạn. Sử dụng phiếu công tác số 6 để ghi lại cân bằng nguyên vật liệu. dưới một dạng nào đó. Cân bằng cấu tử có thể tiến hành với tinh bột thông qua nồng độ chất khô hoặc cân bằng nước. Có hai cách ghi thể hiện cân bằng nguyên vật liệu: theo bảng hoặc theo sơ đồ quy trình công nghệ.2 Nhiệm vụ 4: Cân bằng nguyên nhiên vật liệu Cân bằng nguyên nhiên vật liệu thực chất là công cụ thống kê ghi lại một cách định lượng nguyên nhiên vật liệu sử dụng tại mỗi công đoạn sản xuất. Cân bằng nguyên nhiên vật liệu tốt còn hỗ trợ việc đánh giá lợi ích – chi phí của giải pháp SXSH. - Đối với quá trình sản xuất tinh bột sắn. ghi chép của một mẻ. Cân bằng cấu tử: chỉ dùng cho một loại nguyên liệu hoặc cấu tử có giá trị.2. làm sạch Sắn Sắn Nước Băm. Tổng chất rắn lơ lửng được sử dụng để hiển thị thành phần tinh bột trong nước thải. Cân bằng được tiến hành qua từng công đoạn với sự biến đổi của tất cả các thành phần tham gia vào dây chuyền sản xuất. công nghệ sử dụng ít nguyên nhiên vật liệu. Cân bằng nguyên vật liệu: Nguyên vật liệu có thể được cân bằng dưới một trong hai hình thức sau: Cân bằng tổng thể: dùng cho tất cả các dòng nguyên nhiên vật liệu vào dây chuyền sản xuất. nghiền Sắn sạch Nước Sắn bột Nước TS (bột) Đầu vào Lượng Loại Sắn Sắn sạch Nước Đầu ra Lượng Lỏng Dòng thải Rắn Bụi Khí 34 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn . Cân bằng nguyên nhiên vật liệu tốt đóng vai trò quan trọng trong đánh giá SXSH vì nhờ đó có thể định lượng các mất mát hoặc phát tán chưa biết. Cân bằng vật liệu Công đoạn Loại Tiếp nhận củ Rửa. có thể áp dụng cả hai phương pháp trên.4. một ngày hoặc một năm sản xuất. nồng độ của từng loại nguyên vật liệu vào và ra. mài. Khi sử dụng sơ đồ quy trình công nghệ để ghi lại cân bằng nguyên vật liệu cần ghi rõ thành phần. Phiếu công tác số 6.

Phiếu công tác số 6. Với bảng cân bằng này. việc xác định tương quan tổn thất giữa các dòng thải cũng như định lượng dòng thải bằng tiền sẽ khó khăn hơn. rơi vãi.83 tấn X Nhận xét: Cân bằng vật liệu như trên chỉ tập trung vào một số công đoạn. Các số liệu sử dụng cần quy đổi về cùng một đơn vị sản phẩm. L3 cho dòng thải lỏng. Riêng đối với bột phải quy đổi ở dạng khô tuyệt đối tránh sai lệch do độ ẩm khác nhau.. Số liệu dùng trong cân bằng vật liệu có thể được thu thập từ: sổ sách ghi chép hoặc đo đạc trực tiếp. Phần dòng thải chưa chỉ được thành phần tổn thất lớn nhất. Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn 35 .15 tấn 20 m 3 Dòng thải Lỏng Rắn X X Khí Trích ly 0.75 tấn 3. Mỗi dòng thải nên được đánh số (ví dụ L1.6 tấn Vật liệu đầu ra Tên Vỏ + cùi Nước thải chứa tinh bột Bã + nước tinh bột Số lượng 0. Bột đạt yêu cầu Bột sắn Bột mịn Bột thô Nước: TS (Bột): Nước: TS (Bột): Bụi bột: Dòng thải Rắn Bã Độ ẩm: Khí Ví dụ về cân bằng vật liệu (tính cho 1 tấn tinh bột) tại Fococev Công đoạn Vật liệu đầu vào Tên Bóc vỏ chặt củi Rửa Sắn củ Sắn đã bóc vỏ Nước bột sắn Số lượng 3. L2. K cho khí và R cho rắn) để tiện cho việc xác định chi phí cũng như phân tích nguyên nhân tiếp theo. chưa đầy đủ đối với toàn bộ quy trình sản xuất được xác định. do tổng của nhiều dòng thải nhỏ chưa được kể đến như bay hơi.. Cân bằng vật liệu Công đoạn Loại Ly tâm tách bã Sắn bột Nước Đầu vào Lượng Loại Sắn bột Đầu ra Lượng Lỏng Nước TS (bột) Tách bột thô Sắn bột Nước Lưu huỳnh Tách bột mịn Bột thô Nước Lưu huỳnh Sấy Đóng bao Bột mịn Bột đạt yêu cầu Bao gói Lưu ý: Không có cân bằng nào là hoàn thiện cả. Số liệu dòng thải trong cân bằng vật liệu lý tưởng nhất là có kèm thêm thông số về nguyên liệu hoặc dạng biến đổi mới của nguyên liệu bị mất theo dòng thải để tiện cho việc xác định chi phí dòng thải ở bước tiếp theo.. Khi ghép số liệu của từng công đoạn và số liệu tổng thể của cả dây chuyền sẽ xuất hiện sai số do tính chính xác của số liệu. Mục đích của cân bằng vật liệu là tìm ra các dòng thải lãng phí lớn nhất để tập trung giảm thiểu.

vòng đệm của bơm. v. việc nhận diện và đánh giá các dòng tổn thất năng lượng ẩn và mức độ không hiệu quả trong sử dụng năng lượng là một phần việc khó khăn hơn rất nhiều. GCV. Nguyên nhân nằm ở chỗ: người ta có thể truy tìm nguyên vật liệu đầu vào cho một hoạt động thông qua các đầu ra có thể định lượng và quan sát được. Ví dụ dưới đây là một bảng cân bằng năng lượng được thực hiện đối với một xưởng lò hơi. I (amperes—dòng điện).v. Tổn thất do điện trở đối với dòng chảy (điện trở cao nhưng có thể tránh được ở các dây dẫn điện và các đường ống dẫn chất lỏng) Tổn thất năng lượng do thiết bị xuống cấp (bánh công tác của bơm.v. P (áp suất các dòng chất lỏng/khí). phần trăm thành phần.v. Lux (độ rọi).v. N (số vòng/phút hoặc tốc độ quay của thiết bị).) lại không thể định lượng trực tiếp được. Để xác định được chắc chắn đầu ra (cả dạng nhận biết được và không nhận biết được) từ hệ thống năng lượng.. v. Trong thực tế có thể không thực hiện được phép cân bằng năng lượng chính xác và đúng hoàn toàn. v. nhưng các thiết bị phụ trợ như nồi hơi. khi năng lượng đầu vào ở dưới dạng điện năng và có thể dễ dàng đo được.. Mặc dù đối với các dòng năng lượng. Các thông số cần phải được đánh giá/quan trắc bổ sung có thể là: kW (kilowatt điện đầu vào). v.Cân bằng nhiên liệu (còn gọi là cân bằng năng lượng): Tiến hành một phép cân bằng năng lượng là một công việc phức tạp hơn cân bằng nguyên vật liệu.. khí được nén. người ta vẫn áp dụng chung một nguyên lý cơ bản (lượng năng lượng ‘vào’ phải bằng lượng năng lượng ‘ra’). lò. thiết bị hóa hơi. độ ẩm. 36 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn . NCV (giá trị calo tổng thể và ròng của nhiên liệu). PF (hệ số công suất của thiết bị điện cảm ứng). Hz (tần số dòng điện xoay chiều). nhưng các dòng năng lượng đầu ra thường khó nhận biết hơn so với các nguyên liệu đầu ra. Điều này đặc biệt đúng đối với các trường hợp các thiết bị sử dụng điện như máy bơm. Vì thế.. còn đối với các dòng năng lượng thì không phải lúc nào cũng có thể làm được điều này... độ đặc. v.. xuống cấp sẽ làm tăng tiêu hao). trong đánh giá SXSH cần phải đánh giá/quan trắc một số thông số khác bên cạnh thông số thiết yếu – như nhiệt độ. dòng chảy. Tổn thất do vận hành không tải (hiệu quả thấp) các thiết bị sử dụng điện. v... nhưng mức độ hiệu quả khi chuyển đổi sang đầu ra hữu ích (nước được bơm.. máy nén khí.v. kV (kilovolts—điện thế vào). DP (sụt áp trong các dòng chất lỏng và khí đầu vào/ra).. bảng cân bằng năng lượng sẽ có ích trong việc xác định và ước lượng tổn thất năng lượng ở các thiết bị và từ các hệ thống đó. Sau đây là những ví dụ về các trường hợp điển hình khi nếu chỉ xem xét các dòng năng lượng hữu hình thì có thể sẽ bỏ sót các tổn thất năng lượng ở đầu ra: Tổn thất do vận hành không đủ tải đối với thiết bị sử dụng điện..v.

3 Nhiệm vụ 5: Xác định chi phí của dòng thải Mỗi dòng thải ra môi trường đều mang theo nguyên. sản phẩm có trong dòng thải.5 MJ/giờ (thực ).1 tấn/giờ (thực) Quạt hút Bơm BFW Thông số chuẩn 8 tấn/giờ.03 MJ/giờ (thực). Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn 37 .5 MJ/giờ (thực) Công đoạn Thông số quy trình THÔNG SỐ THAM CHIÊU Sinh hơi Thông số chuẩn 250mm WC. 0. Việc xác định chi phí dòng thải bao gồm xác định được tổng hai chi phí này. cân bằng nguyên nhiên vật liệu (phiếu công tác số 6). đồng thời có thể cần chi phí xử lý trước khi được phép thải vào môi trường.2.0 MJ/giờ (thực) Than 1.83 MJ/giờ (thực) 6 tấn/giờ Nồi hơi 4 tấn/giờ Thiết bị 11. Khi xác định tổn thất nguyên nhiên vật liệu.24MJ/giờ (thực) Tro không cháy hết theo xỉ 4. nguyên vật liệu bị mất theo dòng thải chủ yếu là nước và tinh bột. nhiên vật liệu đầu vào.61 tấn/giờ (thực) 14.Ví dụ: Cân bằng năng lượng cho lò hơi Than Phun nước Bãi than Than mịn (bụi than bi mất) Phát thải Than Điện Nước Sàng thủ công & tán nhỏ Điện Hóa chất điều hòa 17. 14.2% (thực) 2. 13kg/cm2 0. 30oC.17 MJ/giờ (thực). cầm dựa vào thông tin thu được từ chi phí nguyên nhiên vật liệu (phiếu công tác số 5).25 MJ/giờ (thực) Chuẩn Áp Lượng 12kg/cm 2 Vận hành 10kg/cm 2 Quạt đẩy Thông số chuẩn 100mm cột nước. Với công nghệ đơn giản sản xuất tinh bột sắn. 200oC.09 MJ/giờ (thực) Hơi khô 97% 11.85% 0.4% Bức xạ:0. 20kw Khói thải Tổn thất 13.34 tấn/giờ (chuẩn) Hơi ướt Tổn thất ẩn Tách hơi • • Nước ngưng nóng 3% 0. bán thành phẩm.31 MJ/giờ (thực) • H2 và ẩm: 2.4% 0.15% 4. 1% Ẩm trong không khí: 0. 15kw Tổn thât xả đáy 1.40 MJ/giờ (thực) Điện 9kw (thực) Không khí 12.

Tuy nhiên. Thời gian hoàn vốn giản đơn cho giải pháp đó. Tải lượng thải được xác định trong cân bằng nguyên vật liệu (phiếu công tác số 6). kg/ngày TSS.Chi phí xử lý môi trường chỉ được xác định khi có bổ sung kết quả phân tích thông số môi trường của các dòng thải riêng biệt. Ví dụ khi xác định được chi phí của dòng thải tách bột thô là 1 triệu đồng/ngày. làm sạch Băm. đồng thời cho thấy tiềm năng đầu tư để thực hiện SXSH. kg/ngày TS. nghiền Ly tâm tách bã Tách bột thô Tách bột mịn Dòng tổng Lưu ý: Việc xác định chi phí dòng thải nhằm chỉ ra tương quan tổn thất giữa các dòng thải để tập trung tìm kiếm giải pháp. kg/ngày COD. m3/ngày BOD. với 200 ngày làm việc/năm. nghiền Ly tâm tách bã Tách bột thô Tách bột mịn Dòng tổng Lượng thải. phần nhiều các giải pháp SXSH vẫn là những giải pháp có thời gian hoàn vốn ngắn (2 năm trở xuống). Các giải pháp SXSH không chỉ đơn thuần là các giải pháp không chi phí hoặc chi phí thấp và có tính khả thi cao. Phiếu công tác số 7. Thu thập thông tin về đặc tính môi trường của dòng thải dùng phiếu công tác số 7 và tổng hợp chi phí dòng thải có thể được sử dụng phiếu công tác số 8. o C Phiếu công tác số 8. nếu khả thi về mặt kỹ thuật. mài. làm sạch Băm. công ty có thể sẵn sàng đầu tư cho giải pháp 200 triệu đồng nhằm giảm dòng thải này xuống còn một nửa. Chi phí dòng thải Công đoạn Bột Lượng Rửa. Đặc tính dòng thải Công đoạn Rửa. Tiền Nước Lượng Tiền Xử lý Lượng Tiền Thành phần khác Lượng Tiền TỔNG 38 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn . mài. kg/ngày Nhiệt độ. sẽ chỉ là 2 năm.

). trong đó 10% là nước có chứa tinh bột Xỉ chứa nhiều than chưa cháy hết Xỉ than 300 kg/ngày Nhận xét: Phần định giá dòng thải chưa có kết nối chặt chẽ với kết quả của cân bằng vật liệu.000 đồng Chi phí liên quan tới: .2.000 đồng Chi phí liên quan tới: . cùi thải 18 tấn/ngày Bã thải 100 tấn/ngày Chất thải chứa hàm lượng ẩm cao 86%. được coi là công cụ phổ biến nhất để thực hiện phân tích nhân.Mất mát nước sạch. - 4. Để xây dựng biểu đồ này cần dùng phương pháp xem xét 4M1E..Ví dụ về định giá dòng thải tại Fococev Dòng thải Nước thải Định lượng dòng thải 2400 3 m /ngày Đặc tính dòng thải Dòng thải chứa: Các đặc tính về môi trường (pH. nguyên liệu (Material).800.Mất mát lượng khí biogas sinh ra nếu xây dựng công nghệ UASB thu hồi khí 10. Xem kết quả phân tích chất lượng nước Chất thải rắn chứa nhiều tinh bột và các chất hữu cơ Định giá dòng thải Chi phí liên quan tới: . đơn vị sử dụng (lượng/ngày) cũng chưa thống nhất với đơn vị sử dụng trong cân bằng (lượng/tấn tinh bột sắn) sẽ dễ gây cho người đọc khó theo dõi và tính thuyết phục không cao.Sản xuất bã khô bán cho các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi Vỏ. bao gồm con người (Man). tại sao sinh ra ô nhiễm nhiều như thế (có phải Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn 39 .Chi phí cho xử lý. Thêm vào đó. . Biểu đồ Ishikawa là một trong bẩy loại biểu đồ kiểm soát chất lượng. Phần “chi phí liên quan tới” chưa cần liệt kê ở bước này..quả. “Cột định giá dòng thải” sẽ quy đổi lượng dòng thải (cột 2) và thành phần dòng thải (cột 3) thành tiền. phương pháp thực hiện (Method).Sản xuất phân hữu cơ cung cấp cho vùng nguyên liệu 28. Nguyên nhân của dòng thải được xác định một cách có hệ thống và đầy đủ nhất khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm và biểu đồ Ishikawa (hay còn gọi là biểu đồ xương cá).4 Nhiệm vụ 6: Xác định các nguyên nhân của dòng thải Có nhiều cách để thực hiện nhiệm vụ này một cách có hệ thống thông qua việc rà soát các phạm vi liên quan đến dòng thải. Cũng có thể xác định nguyên nhân dòng thải dựa trên các câu hỏi cơ bản sau: bản chất của công đoạn đó là gì (vậy dòng thải sinh ra có phải để đáp ứng mục đích của công đoạn đó không).000. COD. BOD. v. Điều cần chú ý là luôn ghi lại các nguyên nhân từ thực tế vận hành hiện tại mà không mang tính chỉ trích hoặc phê phán.v. . máy móc (Machine) và môi trường (Environment).

1 Than có độ ẩm cao 5. trích ly (thiết bị Trung Quốc). Trong một số trường hợp cần đánh giá nhanh.1 Bã thải chứa hàm lượng ẩm cao và chứa cả tinh bột 5. Việc đưa ra các nguyên nhân càng chi tiết thì các giải pháp được đề xuất càng phong phú. Nước thải rửa củ Nguyên nhân 1. Bụi tinh bột 7. cát. Mỗi một dòng thải sẽ có thể có một hoặc một vài nguyên nhân tương ứng. Xỉ than 2. cùi thải 4.1 Rò rỉ đường ống từ bộ phận rửa củ.2 Không kiểm soát lượng nước 2. 40 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn .1 Điện tiêu thụ cao Nhận xét: Việc đánh số dòng thải. nước.do ảnh hưởng của công đoạn trước hay do công đoạn này dùng lãng phí nguyên nhiên vật liệu). Không khuyến cáo xác định nguyên nhân theo công đoạn thay vi theo sát dòng thải vì sẽ không đảm bảo xem xét hết được các nguyên nhân tiềm tàng. Lưu ý cách rà soát nguyên nhân đầy đủ nhất là theo dòng thải đã được đánh số ở phiếu công tác 6. Điện 6.1 Bụi bay làm thất thoát 7. và tìm các nguyên nhân bằng câu hỏi “tại sao”. Phiếu công tác số 9 có thể được dùng để ghi lại các nguyên nhân của dòng thải.1 Củ chứa nhiều đất. Phân tích nguyên nhân dòng thải Dòng thải số L1 L2 Công đoạn Nguyên nhân Chủ quan Khách quan Ví dụ về phân tích nguyên nhân tại Fococev Dòng thải 1. số nguyên nhân tương ứng theo dòng thải là có khoa học. Dù thực hiện bằng cách này hay cách khác. . nguyên nhân được xác định theo nguyên nhiên liệu tiêu thụ chính (như điện. tiêu thụ ở mức cao). cần tiến hành phân tích nguyên nhân cho mỗi dòng thải trong cùng một hệ thống. Bã thải 5. Các nguyên nhân này cũng sẽ được đánh số thứ tự theo số thứ tự của dòng thải. và có thể làm gì được với dòng thải này (có thực hiện tuần hoàn/tái sử dụng được không). Cách đưa ra nguyên nhân “củ chứa nhiều đất cát” như trên là tốt vì mang tính quan sát.1 Sinh ra trong quá trình bóc vỏ. Vỏ. Phiếu công tác số 9. Nước thải công nghệ 3.2 Than chưa cháy hết 6. Nên phân tích nguyên nhân theo công đoạn (dòng thải đã được đánh số xác định ở các bước trên) Có thể phân tích tiếp các nguyên nhân gốc rễ khác. 1. thuận tiện cho việc theo dõi... chặt 4. 3.

Ở nhiệm vụ này cần tiến hành thảo luận trong nhóm SXSH. cần tiếp nhận tất cả các ý tưởng đề xuất và coi đó là cơ hội SXSH mà chưa xét đến tính khả thi của chúng. Phiếu công tác số 10. Ở nhiệm vụ này. SP: cải tiến sản phẩm Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn 41 . các nguyên nhân tìm được có thể sẽ là “sắn đào lên chuyển thẳng đến công ty (nguyên liệu)” . CN: thay đổi công nghệ.1 1.1 Nhiệm vụ 7: Đề xuất các cơ hội SXSH Các cơ hội SXSH không nhất thiết phải là giải pháp SXSH (tức là mang tính khả thi). ví dụ với nguyên liệu.. Các cơ hội SXSH Công đoạn Tiếp nhận củ Cơ hội 1. 4. … xét từ các khía cạnh của 4M1E: có phải nguyên do nằm ở nguyên liệu. TH: tuần hoàn/tái sử dụng tại công ty. “có thể làm gì với nước thải này không?”. KS: kiểm soát vận hành. “sắn được kiểm tra hàm lượng tinh bột và nhập thẳng kho chứa” (phương pháp).1. có một hoặc nhiều cơ hội. nhóm sẽ lại tiếp tục hỏi “tại sao củ chứa nhiều đất cát” và cũng xét từ các khía cạnh của 4M1E để khai thác nguyên nhân ở mức sâu hơn. Việc xác định đầy đủ nguyên nhân gốc rễ sinh ra các dòng thải (phiếu công tác số 9) cùng với việc xác định chi phí dòng thải (phiếu công tác số 8) là cơ sở để đề xuất các cơ hội SXSH.Nếu áp dụng phương pháp Ishikawa.2 NV KS NL TB CN TH SPP SP TỔNG Ghi chú: NV: quản lý nội vi. Các cơ hội đó nên được tiếp tục đánh số tương ứng với các nguyên nhân/ dòng thải. nhóm sẽ bắt đầu đặt câu hỏi “tại sao có nước thải rửa củ này?”. nguyên nhân được xác định là “củ chứa nhiều đất cát”.3.3 Bước 3: Đề ra các giải pháp SXSH Mục đích của bước này nhằm thu được ý kiến về: Các cơ hội SXSH Phân loại sơ bộ các cơ hội theo khả năng thực hiện Triển khai các cơ hội có thể thực hiện ngay 4. môi trường. phương pháp rửa. Khi đó. loại thiết bị rửa hay con người hay không. SPP: tạo ra sản phẩm phụ hữu ích. Cũng có thể mời thêm các chuyên gia bên ngoài để có thêm nhiều ý tưởng. NL: thay đổi nguyên liệu. Với mỗi khía cạnh. Đó có thể là các chuyên gia về tinh bột hoặc về sản xuất sạch hơn. Với mỗi nguyên nhân được xác định ở phiếu công tác số 9 có thể không có.1. Phiếu công tác số 10 ghi lại các cơ hội do nhóm đề xuất. ‘tại sao nhiều nước thế?”. TB: cải tiến thiết bị/quá trình.

cơ hội thu được nhiều ý kiến cải tiến càng lớn.1. Ví dụ với nguyên nhân “sắn đào lên chuyển thẳng đến công ty (nguyên liệu)” . cát 1. bóc vỏ 1.2 Xây dựng hệ thống xử lý nước thải thu hồi biogas để phát điện. chặt 4. bẩn. Bụi tinh bột 7.1 Củ chứa nhiều đất. rửa sơ bộ và nhập nguyên liệu không chỉ căn cứ vào lượng tinh bột có chứa trong sắn mà cả lượng đất cát (trong trường hợp đó sẽ phân ra sắn rất bẩn. 42 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn .1 Phải che chắn than tránh khi trời mưa làm ẩm than và mất chất bốc 5. “sắn được kiểm tra hàm lượng tinh bột và nhập thẳng kho chứa” (phương pháp). Bã thải 2.2.1 Sửa lại các vị trí rò rỉ để tránh thất thoát bột nước 2.1 Điện tiêu thụ cao Nhận xét: Việc đánh số các cơ hội SXSH là cần thiết để theo dõi quá trình chọn lựa và thực hiện giải pháp SXSH.1 Sinh ra trong quá trình bóc vỏ.1.1 Xem xét lại hệ thống tách bã để hạn chế lượng tinh bột lẫn vào trong bã 4.2.1 Thay và vít chặt lại các dây curoa chùng ở các động cơ 7.2 Vít chặt các vị trí tiếp xúc điện để tránh hiện tượng đánh lửa gây hao phí điện và cháy động cơ 7. trích ly (thiết bị Trung Quốc)..1 Kiểm soát lượng tạp chất: đất.2 Loại bỏ bớt lượng tạp chất bẩn bám vào vỏ củ trước khi cho vào hệ thống rửa.2 Kiểm soát các vị trí rò rỉ của đường ống nước 1.1 Lắp đặt các đồng hồ đo nước tại các vị trí sản xuất 1. Nước thải công nghệ 3.1.1.. cơ hội SXSH có thể là yêu cầu các trang trại loại bỏ đất trước khi bán.1.1 Sử dụng lượng vỏ và cùi thải này để làm phân vi sinh cung cấp cho vùng nguyên liệu và bán ra thị trường 4. Số lượng các nguyên nhân càng nhiều. cát lẫn vào trong sắn nguyên liệu trước khi nhập 1.3 Khi tiến hành rửa thiết bị phải tăng áp lực nước làm cho quá trình rửa đạt hiệu quả nhưng tiết kiệm nước 2. phát nhiệt 3.1 Bã thải chứa hàm lượng ẩm cao và chứa cả tinh bột 5..1.2.3 Thay dần bóng đèn chiếu sáng cũ bằng các bóng đèn tiết kiệm điện năng 7.1 Điều chỉnh lượng gió dư phù hợp 5. và không bẩn (đất) để định giá cùng hàm lượng tinh bột). Điện 6.2 Kiểm soát độ ẩm của than khi nhập nhiên liệu 5.3 Chọn loại than có chất lượng tốt hơn.2 Lắp đặt thiết bị tách bã để giảm hàm lượng ẩm xuống 35% làm phân vi sinh 4.2 Không kiểm soát lượng nước Giải pháp SXSH 1.2. Ví dụ: Phân tích nguyên nhân và đề xuất cơ hội tại Fococev Dòng thải 1.1 Than có độ ẩm cao 5.1. Vỏ. được xác định khi phân tích nguyên nhân.1. phần nguyên nhân và cơ hội SXSH thường được trình bày trong cùng một bảng.4 Cải tạo lại lò cũ để quá trình cháy đạt hiệu suất cao hơn 6. 3.Lưu ý: trong các báo cáo đánh giá SXSH.2 Sàng để phân loại kích thước của than nhằm đưa vào lò loại than đồng đều về kích thước 5. chứa it tạp chất 5. cùi thải 4.2 Than chưa cháy hết 6.1.2 Thay hệ thống đóng bao cũ bằng hệ thống mới 7. Phần phân loại các cơ hội cũng như khả năng thực hiện được trình bày trong bảng khác.1.1.1.1.3 Lắp đặt thiết bị tách bã đồng thời có hệ thống sấy để giảm hàm lượng ẩm xuống 14% bán cho các cơ sở chế biến thức ăn gia súc 5.1.4 Phải tắt đèn tại các vị trí khi kết thúc buổi làm việc 2.1.1 Rò rỉ đường ống từ bộ phận rửa củ.2.1 Kiểm tra các vị trí rò rỉ 6.1 Bụi bay làm thất thoát 7. Nội dung của phương pháp luận là như nhau.1. Xỉ than 5. Nước thải rửa củ Nguyên nhân 1. chỉ khác biệt ở cách trình bày.2.2.

1 Sửa lại các vị trí rò rỉ để tránh thất thoát bột nước 2.3 Khi tiến hành rửa thiết bị phải tăng áp lực nước làm cho quá trình rửa đạt hiệu quả nhưng tiết kiệm nước 2. Sàng lọc các cơ hội SXSH Cơ hội SXSH 1. cát lẫn vào trong sắn nguyên liệu trước khi nhập 1.2.1.1 Kiểm soát lượng tạp chất: đất.2 Loại bỏ bớt lượng tạp chất bẩn bám vào vỏ củ trước khi cho vào hệ thống rửa.1.1.1 Lắp đặt các đồng hồ đo nước tại các vị trí sản xuất 1. Phiếu công tác số 11. Phiếu công tác số 11 ghi lại kết quả của việc phân loại này.1.4. nhóm SXSH sẽ phân loại sơ bộ các cơ hội đó theo các hạng mục: " thực hiện ngay".2 Thực hiện ngay Nghiên cứu tiếp Loại bỏ TỔNG Ví dụ về việc sàng lọc các cơ hội SXSH tại Fococev Các giải pháp SXSH 1.1. phát nhiệt Phân loại NV Thực hiện ngay X Nghiên cứu tiếp Loại bỏ Bình luận/Lý do NV X NV NV NV X X X NV X X Xây dựng dự án hệ xử lý nước thải thu hồi biogas theo cơ chế phát triển sạch CDM Xin hỗ trợ từ dự án TH 3.3.2. Chỉ cần thực hiện nghiên cứu khả thi với nhóm cơ hội cần nghiên cứu tiếp. Với các cơ hội bị loại.1 Sử dụng lượng vỏ và cùi thải này để làm phân vi sinh cung cấp cho vùng nguyên liệu và bán ra thị trường TH X Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn 43 .2 Xây dựng hệ thống xử lý nước thải thu hồi biogas để phát điện.1 1. cần nêu lý do.1.2 Kiểm soát các vị trí rò rỉ của đường ống nước 1.2. bóc vỏ 1. "nghiên cứu tiếp" và "loại bỏ".2 Nhiệm vụ 8: Lựa chọn các cơ hội có thể thực hiện được Ngay sau khi có danh mục các cơ hội SXSH.1.

3 Thay dần bóng đèn chiếu sáng cũ bằng các bóng đèn tiết kiệm điện năng 7.1.2.3 Lắp đặt thiết bị tách bã đồng thời có hệ thống sấy để giảm hàm lượng ẩm xuống 14% bán cho các cơ sở chế biến thức ăn gia súc 5.1 Kiểm tra các vị trí rò rỉ 6.1.1.2 Lắp đặt thiết bị tách bã để giảm hàm lượng ẩm xuống 35% làm phân vi sinh 4.1.2.1.3 Tập chất chứa trong than nhiều 5. 44 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn .2 Kích thước của than không đồng đều 5.2 Thay hệ thống đóng bao cũ bằng hệ thống mới 7.1 Lượng gió dư trong lò cao 5.2 Kiểm soát độ ẩm của than khi nhập nhiên liệu 5.1.1 Xem xét lại hệ thống tách bã để hạn chế lượng tinh bột lẫn vào trong bã 4.Ví dụ về việc sàng lọc các cơ hội SXSH tại Fococev Các giải pháp SXSH 4.1 Thay và vít chặt lại các dây curoa chùng ở các động cơ 7.1.1.2 Vít chặt các vị trí tiếp xúc điện để tránh hiện tượng đánh lửa gây hao phí điện và cháy động cơ 7.2.4 Phải tắt đèn ở các vị trí khi kết thúc buổi làm việc Phân loại TB Thực hiện ngay X Nghiên cứu tiếp Loại bỏ Bình luận/Lý do TB X TB X Xin hỗ trợ từ dự án NV X NV NV NV NV X X X X X X X X X TB NV TB NV NV NV X NV X Nhận xét: bảng này trình bày kết quả sàng lọc có tích hợp phiếu công tác số 10 và số 11.2.1.4 Cải tạo lại lò cũ để quá trình cháy đạt hiệu suất cao hơn 6.1.1 Phải che chắn than tránh khi trời mưa làm ẩm than và mất chất bốc 5.1.

.1 Nhiệm vụ 9: Phân tích tính khả thi về kỹ thuật Phân tích khả thi kỹ thuật của giải pháp SXSH là kiểm tra ảnh hưởng của giải pháp đó đến quá trình sản xuất. diện tích. Yêu cầu kỹ thuật Nội dung Có Đầu tư phần cứng Thiết bị Công cụ Công nghệ Diện tích Nhân lực Thời gian dừng hoạt động 2.4. Tác động kỹ thuật Lĩnh vực Năng lực sản xuất Chất lượng sản phẩm Tiết kiệm năng lượng về hơi về điện An toàn Bảo dưỡng Vận hành Khác Lưu ý: Mỗi phiếu công tác sử dụng để phân tích cho một giải pháp Tác động Tích cực Tiêu cực Yêu cầu Không Đã có sẵn Mô tả giải pháp Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn 45 . năng suất. Phân tích khả thi về kỹ thuật Tên giải pháp Kết luận:Khả thi/ Cần kiểm tra thêm/ Loại 1. Các giải pháp được xác định là không khả thi về kỹ thuật do thiếu công nghệ.. Các giải pháp được xác định là khả thi về kỹ thuật sẽ được xem xét ở nhiệm vụ tiếp theo (phân tích tính khả thi về kinh tế). Phiếu công tác số 12. an toàn. Các hạng mục kiểm tra.4.. Trong trường hợp việc thực hiện giải pháp có thể gây ảnh hưởng đáng kể tới sản xuất. sản phẩm. đánh giá kỹ thuật điển hình được đưa ra trong phiếu công tác số 12.cần được ghi lại để nghiên cứu sau này.4 Bước 4: Chọn lựa các giải pháp SXSH Mục đích của bước này nhằm cung xếp thứ tự ưu tiên thực hiện các giải pháp SXSH dựa trên: Tính khả thi về mặt kỹ thuật Tính khả thi về kinh tế Tính tích cực về môi trường 4. thiết bị. thì cần kiểm tra và chạy thử ở quy mô phòng thí nghiệm để xác minh..

4. Phiếu công tác số 13 dùng để xác định tính khả thi về kinh tế. trước khi tổng hợp danh mục các giải pháp khả thi THỜI GIAN HOÀN VỐN = (ĐẦU TƯ/LÃI THUẦN) X 12 THÁNG LÃI THUẦN = TIẾT KIỆM – CHI PHÍ VẬN HÀNH Mô tả giải pháp Tiết kiệm VND TỔNG VND 46 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn . Phiếu công tác này cũng có thể sửa đổi để thích hợp với các khả năng khác nhau.2 Nhiệm vụ 10: Phân tích tính khả thi về kinh tế Tính khả thi về kinh tế là một thông số quan trọng đối với người quản lý để quyết định chấp thuận hay từ chối giải pháp SXSH. Phân tích tính khả thi về kinh tế có thể được thực hiện bằng các thông số khác nhau. thời gian hoàn vốn giản đơn là phương pháp đủ tốt và thường được áp dụng. Đối với đầu tư thấp. vẫn có thể được triển khai thực hiện. Phân tích khả thi về kinh tế Tên giải pháp Kết luận: Khả thi/ Không khả thi Đầu tư phần cứng Thiết bị Phụ trợ Lắp đặt Vận chuyển Khác VND Nước Hơi Điện Lưu huỳnh Chi phí xử lý Chi phí thải bỏ Khác TỔNG Chi phí vận hành năm Khấu hao Bảo dưỡng Nhân sự Hơi Điện Nước Hoá chất Khác TỔNG Lưu ý: việc điền thông tin cho mỗi giải pháp SXSH vào một phiếu công tác là lý tưởng. Phiếu công tác số 13.4. Không nên loại bỏ ngay các giải pháp SXSH mà tính khả thi về mặt kinh tế hạn chế vì những giải pháp đó có thể có những ảnh hưởng tích cực tới môi trường.

ưu điểm về môi trường là hiển nhiên khi giảm hàm lượng chất độc hại hoặc lượng chất thải.4. mà còn cần mang lại lợi ích về mặt môi trường. bước tiếp theo là lựa chọn các phương án thực hiện. Phiếu công tác số 14. tuỳ theo môi trường kinh doanh của doanh nghiệp mà tác động môi trường có ảnh hưởng nhiều hay ít đến quá trình ra quyết định.3 Nhiệm vụ 11: Đánh giá ảnh hưởng đến môi trường Các giải pháp SXSH không chỉ đơn thuần là khả thi về mặt kỹ thuật. Phiếu công tác số 15 hỗ trợ việc xem xét thứ tự ưu tiên này. Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn 47 .4 Nhiệm vụ 12: Lựa chọn các giải pháp thực hiện Sau khi tiến hành đánh giá về kỹ thuật. Các phương án SXSH phải được đánh giá trên phương diện ảnh hưởng của chúng tới môi trường. Phân tích ảnh hưởng đến môi trường Tên giải pháp Kết luận: Tích cực / Tiêu cực/ Không đổi Môi trường Khí Bụi Khí Khác COD BOD TS TSS Khác Chất thải rắn Bùn hoá chất Bùn hữu cơ Thông số Định tính Định lượng Mô tả giải pháp Nước Rắn Lưu ý: Ngày nay.4. kinh tế và môi trường. thậm chí có thể được thực hiện ngay cả khi kém khả thi về mặt kinh tế. việc triển khai giải pháp SXSH có tác động tích cực đến môi trường ngày càng được coi trọng. Rõ ràng rằng những phương án hấp dẫn nhất là những phương án có lợi về tài chính và có tính khả thi về kỹ thuật. kinh tế.4. Tuy nhiên. Phiếu công tác số 14 có thể được sử dụng để kiểm tra tác động môi trường của một giải pháp. Trong nhiều trường hợp. 4.

50 (khả thi kinh tế). Kế hoach thực hiện Giải pháp được chọn Thời gian thực hiện Người chịu trách nhiệm Đánh giá tiến độ Phương pháp Giai đoạn 48 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn . Với các giải pháp còn lại. 25 (khả thi môi trường) chỉ là ví dụ Lưu ý: Hiện tại các doanh nghiệp Việt nam để trọng số 30.5 Bước 5: Thực hiện các giải pháp SXSH Mục đích của bước này nhằm cung cấp công cụ lập kế hoạch. khoá van khi không sử dụng. có một số các giải pháp có chi phí thấp hoặc không cần chi phí. 30 cho tính khả thi về kỹ thuật. kinh tế và môi trường.).1 TB C Khả thi kinh tế (50) T TB C T Khả thi môi trường (25) TB C Tổng điểm Xếp hạng Điểm cho ở các mức thấp (T: 0-5).. tiến độ thực hiện và thời gian cần phải hoàn thành. Phiếu công tác số 16. có thể được thực hiện ngay sau khi được đề xuất (như bịt rò rỉ. trung bình (T: 6-14).1. Lựa chọn các giải pháp SXSH để thực hiện Giải pháp Khả thi kỹ thuật (25) T 1. Song song với các giải pháp đã xác định này.5.Phiếu công tác số 15. 4. cần có một kế hoạch thực hiện một cách có hệ thống.. 40.1 Nhiệm vụ 13: Chuẩn bị thực hiện Phiếu công tác số 16 sẽ hỗ trợ lập kế hoạch thực hiện. cao (C: 15-20) Trọng số 25 (khả thi kỹ thuật). 4. Kế hoạch này bao gồm cá nhân hay một nhóm có trách nhiệm thực hiện. triển khai và theo dõi kết quả của việc áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn đã được xác định Các giải pháp đã được lựa chọn cần đưa vào thực hiện.

1 Sửa lại các vị trí rò rỉ để tránh thất thoát bột nước 7.1 Phải che chắn than tránh khi trời mưa làm ẩm than và mất chất bốc 5. Phiếu công tác số 17 có thể được sử dụng để ghi lại kết quả trong quá trình triển khai các giải pháp được lựa chọn.3 Lắp đặt thiết bị tách bã đồng thời có hệ thống sấy để giảm hàm lượng ẩm xuống 14% bán cho các cơ sở chế biến thức ăn gia súc 1. tận dụng hoặc chế tạo các thiết bị. Trần Đình Chung Thời gian thực hiện Ngay sau khi có hỗ trợ kinh phí từ Hợp phần dự án Ngay sau khi có hỗ trợ kinh phí từ Hợp phần dự án Kế hoạch quan trắc cải thiện Quan trắc trước và sau khi thực hiện giải pháp 3.1 Sử dụng lượng vỏ và cùi thải này để làm phân vi sinh cung cấp cho vùng nguyên liệu và bán ra thị trường 4. được huấn luyện một cách đầy đủ.1. Một tính toán có tốt đến đâu cũng có thể không thành công nếu thiếu những người thợ lành nghề.2. Trần Đình Chung Quan trắc trước và sau khi thực hiện giải pháp Nguyễn Thái Nguyên. giám sát thường xuyên Thường xuyên kiểm tra mức độ chiếu sáng cũng như lượng điện tiết kiệm được Kiểm soát thường xuyên Kiểm soát thường xuyên Đinh Văn Tuy Thực hiện dần khi có bóng đèn cũ cháy Tháng 1/2008 Nguyễn Văn Thương Trần Đình Chung Tháng 1/2008 Nhận xét: Cách thức quan trắc. giám sát thường xuyên Nguyễn Văn Tuấn Tháng 1/2008 Kiểm tra.1.2 Nhiệm vụ 14: Thực hiện các giải pháp Các nhiệm vụ phải thực hiện bao gồm chuẩn bị các bản vẽ và bố trí mặt bằng.3 Thay dần bóng đèn chiếu sáng bằng các bóng đèn tiết kiệm điện năng 5. lắp đặt và bàn giao.3 Khi tiến hành rửa thiết bị phải tăng áp lực nước làm cho quá trình rửa đạt hiệu quả nhưng tiết kiệm nước 2. Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn 49 . đánh giá việc thực hiện dự án nên ghi cụ thể hơn (ví dụ quan trắc thông số gì.1.1.1.1.Ví dụ về kế hoạch thực hiện tại Fococev Giải pháp Người chịu trách nhiệm đối với từng giải pháp Nguyễn Văn Thương. Ngô Văn Thịnh Tháng 1/2008 Kiểm tra.2 Kiểm soát độ ẩm của than khi nhập nhiên liệu Nguyễn Văn Thương. tần suất như thế nào) 4. Phải đồng thời tuyển dụng và huấn luyện nhân sự để sẵn sàng sử dụng khi cần.5.

5. Có thể sử dụng phiếu công tác 17 hoặc tổng hợp kết quả thu được trong phiếu công tác 18 khi có nhiều giải pháp không tách biệt được lợi ích. Các kết quả thu được cần phải sát với những gì đã được dự tính và những phác thảo trong đánh giá kỹ thuật. Các giái pháp đã thực hiện Giải pháp được chọn Chi phí thực hiện Lợi ích kinh tế Dự kiến Thực tế Lợi ích môi trường Dự kiến Thực tế Ví dụ về các giải pháp đã thực hiện ở Fococev Tên giải pháp Kiểm soát chất lượng than và chế độ cháy của lò Lắp đặt đồng hồ kiểm soát lượng nước Thay dần các bóng đèn bằng các bóng đèn tiết kiệm điện năng Thay thế và chỉnh lại các dây curoa bị chùng Trang bị súng đo nhiệt độ để kiểm tra các vị trí tiếp xúc điện kém Phân loại Quản lý tốt nội vi Chi phí thực hiện thực tế Không có đầu tư Lợi ích kinh tế dự kiến 360 triệu đồng/năm Trước SXSH: 110 kg than/tấn sp Sau SXSH: 100 kg than/tấn sp Quản lý tốt nội vi Quản lý tốt nội vi Quản lý tốt nội vi Quản lý tốt nội vi 5 triệu đồng 5 triệu đồng Chưa thống kê được 4. Kết quả chương trình đánh giá SXSH Đầu vào/ đơn vị sản phẩm Đơn vị Trước SXSH Sau SXSH Lợi ích kinh tế Lợi ích môi trường 50 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn .Phiếu công tác số 17.3 Nhiệm vụ 15: Quan trắc và đánh giá các kết quả Các giải pháp đã được thực hiện cần được giám sát và đánh giá. Phiếu công tác số 18. Nếu như kết quả thực tế không đạt được tốt như dự tính thì nên tìm hiểu nguyên nhân vì sao.

Chìa khóa cho thành công lâu dài là phải thu hút sự tham gia của càng nhiều nhân viên càng tốt. Luôn luôn có những cơ hội mới để cải thiện quá trình sản xuất và cần phải thường xuyên tổ chức việc đánh giá lại SXSH. Nhóm đánh giá SXSH tại nhà máy sản xuất tinh bột cần lựa chọn một chiến lược để tạo sự phát triển sản xuất bền vững và ổn định cho nhà máy.000 tấn CO2 - Nước m /tấn 18 57. cũng như có một chế độ khen thưởng cho những người đặc biệt xuất sắc. trong đó có những người đứng đầu là cấp lãnh đạo của nhà máy. 4. Phổ biến các kế hoạch SXSH tới các phòng ban của nhà máy. Kết hợp các nỗ lực SXSH với kế hoạch phát triển chung của nhà máy. Việc duy trì củng cố chương trình SXSH thực sự là một thách thức.6 Bước 6: Duy trì SXSH Mục đích của bước này nhằm cung cấp các yếu tố ảnh hưởng đến việc duy trì thành công đã đạt được.1 Nhiệm vụ 16: Duy trì SXSH Sự nỗ lực cho SXSH không bao giờ ngừng. - Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn 51 . Việc cần phải làm là hợp nhất chương trình SXSH với quy trình sản xuất bình thường của doanh nghiệp.Ví dụ về tổng kết chương trình tại FOCOCEV Đầu vào Đơn vị 3 Trước SXSH 20 Sau SXSH Lợi ích kinh tế Lợi ích môi trường Giảm phát thải 72.6.6 triệu đồng/năm Than kg/tấn 110 100 360 triệu đồng/năm - Điện Kwh/tấn 175 175 417. làm cho SXSH trở thành một hoạt động liên tục được thực hiện của nhà máy.600 triệu đồng/năm Nhận xét: Cách thức tổng kết này sẽ giúp cho doanh nghiệp có cơ sở theo dõi và so sánh trong những năm sau.000 3 m /năm Giảm phát thải 1. 4. Chiến lược này bao gồm những nội dung sau: Bổ nhiệm một nhóm làm việc lâu dài về đánh giá SXSH.

Chu kỳ này tiếp tục cho tới khi tất cả các công đoạn được hoàn thành và sau đó bắt đầu một chu kỳ mới. Thiếu chuyên nghiệp và kinh nghiệm.- Tạo ra một phương thức cân nhắc tác động của các dự án mới và các công tác cải tổ về SXSH trong nhà máy. có những thay đổi về tổ chức. Tham vọng quá nhiều dẫn tới việc rất nhiều phương án cùng được thực hiện một lúc. nhưng những cố gắng SXSH có thể bị giảm dần hoặc biến mất sau giai đoạn hứng khởi ban đầu. Sản xuất sạch hơn bền vững Mặc dù hầu hết các đánh giá SXSH đều dẫn đến doanh thu tăng. luôn xem xét lại quá trình tiến hành và phương thức thực hiện. bao gồm: Các trở ngại về tài chính trong việc thực hiện một số các phương án mong muốn. Trong quá trình thực hiện đánh giá SXSH. Một triết lý SXSH phải được đề cao trong nội bộ công ty là sự hợp nhất trong các hoạt động. điều này đã dẫn tới giả thiết đáng lo ngại là không nên làm các đánh giá SXSH nếu như không có vốn để thực hiện các phương án. Khuyến khích nhân viên có những sáng kiến mới và những đề xuất cho cơ hội SXSH. trên cơ sở thực hiện chiến lược phát triển công ty. Các yếu tố đóng góp cho sự thành công của chương trình SXSH Sự hiểu biết đầy đủ và cam kết của các lãnh đạo nhà máy trong việc thực hiện SXSH. Có sự trao đổi giữa tất cả các cấp của công ty về những mục tiêu và lợi ích của SXSH. làm nhóm công tác cảm thấy mệt mỏi. nhóm chương trình SXSH nên quay trở lại bước 2: Phân tích các bước thực hiện. Khó khăn trong việc làm cân bằng các hệ số về kinh tế của các phương án SXSH. xác định và chọn lựa công đoạn lãng phí nhất tiếp theo trong nhà máy. tác động xấu tới môi trường giảm và có các sản phẩm tốt hơn. Cho tới nay tất cả các chương trình SXSH thành công đều thực hiện theo nguyên tắc này. Cần xác định ra những yếu tố gây tác động xấu cho chương trình SXSH. với các mục tiêu không thay đổi. Cần có một chính sách rõ ràng của công ty và những ưu tiên về đầu tư cho SXSH và kiểm soát môi trường. thay đổi trách nhiệm của các thành viên của nhóm dẫn tới sự gián đoạn và mai một kiến thức của nhóm SXSH. Cần nâng cao trách nhiệm thực hiện SXSH. Tổ chức các tập huấn cho cán bộ và các lãnh đạo nhà máy. - - Ngay sau khi triển khai thực hiện các giải pháp SXSH. Các dự án và những thay đổi cũng có thể dẫn tới làm tăng ô nhiễm hay giảm hiệu quả trong công việc sử dụng nguyên vật liệu và năng lượng trong nhà máy. Các thành viên của nhóm chương trình SXSH đi lạc đề sang các nhiệm vụ khác mà họ cho là khẩn cấp hơn. 52 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn .

Tuy nhiên. Tuy nhiên. Công nghệ này có chi phí đầu tư và vận hành thấp. lá cây. Các chất rắn có kích thước lớn như vỏ khoai mì. Sau khi Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn 53 . SS) . Ngoài việc áp dụng công nghệ phân huỷ sinh học tự nhiên để xử lý nước thải như trên. tại một số nhà máy khác đã áp dụng các hệ thống xử lý sinh học nhân tạo. phù hợp với các khu vực có diện tích rộng. Khoảng 10% BOD bị loại bỏ tại công đoạn này. Cách thức xử lý có hiệu quả kinh tế và môi trường nhất hiện nay là dùng phương pháp sinh học xử lý yếm khí. tạo bông cặn: Nước thải từ các quá trình công nghệ được thu gom về đây (hay còn gọi là bể cân bằng) để điêu hoà lưu lượng và pH. như phương pháp bùn hoạt tính. để có thể đáp ứng được tiêu chuẩn thải và đạt môi trường làm việc lành mạnh. Đó là nước thải. trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên.Không có hóa chất độc trong nước thải Phần lớn các nhà máy chế biến tinh bột sắn ở miền Trung và miền Nam có hệ thống xử lý nước thải sử dụng công nghệ xử lý sinh học tự nhiên theo kiểu lên men yếm khí hở (tiếp nhận công nghệ của Thái Lan). trộn nhanh. Ngoài ra chi phí vận hành điện năng hoá chất quá cao. Việc áp dụng sản xuất sạch hơn giúp làm giảm tổng tải lượng ô nhiễm ra môi trường. được loại bỏ nhờ song chắn rác trước đó.1 Nước thải Đặc trưng chất lượng nước thải trong công nghiệp đường bột: . Khí biogas thu hồi sẽ được quay về sử dụng cho quá trình sản xuất. Nồng độ các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải đi vào hệ thống quá cao làm cho hệ thống bị quá tải. cần có thêm các giải pháp xử lý cuối đưòng ống. hệ thống thường xuyên bị sự cố quá tải.Hàm lượng các chất ô nhiếm hữu cơ cao (COD. Sơ đồ quy trình xử lý được mô tả qua các bước chính như sau: Bể điều hoà. được mô tả dưới đây: 5.5 Xử lý môi trường Mục đích của chương này nhằm cung cấp thông tin tóm tắt các nguyên tắc xử lý các vấn đề bức xúc nhất của ngành sản xuất tinh bột sắn. Tại các hệ thống này nước tự chảy từ hồ đầu tiên đến hồ cuối cùng sao cho thời gian lưu đủ để phân huỷ chất ô nhiễm trong nước thải trước khi chảy vào thuỷ vực. hầu hết các hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ này đều hoạt động kém hiệu quả. hiện nay hệ thống này chỉ giải quyết được khoảng 30-50% lượng nước thải của nhà máy. trong quá trình phân huỷ yếm khí phát sinh nhiều thành phần khí có mùi hôi gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Đáng lưu ý là ở các hồ yếm khí dạng hở. mùi và bụi. BOD.

5%. Trong các hồ này. bể chứa trung gian: Tại đây. Bùn sản sinh ra trong quá trình xử lý sinh học sẽ được sử dụng làm phân bón. Hai bước này được coi là công đoạn tiên quyết trong xử lý sinh học. Bùn dư sẽ được bơm vào bể nén bùn. các cặn rắn lơ lửng sẽ được loại bỏ nhờ trọng lực.trung hoà và được tạo bông cặn. Bùn khô được nâng hàm lượng chất khô lên 25% và sử dụng để làm phân bón. Tại quá trình xử lý này. Bể xử lý sinh học SBR: Nhờ khí làm thoáng cung cấp vào nước ở mật độ cao và một lượng oxy cần thiết sẽ được cung cấp cho bùn hoạt tính để loại bỏ ô nhiễm hữu cơ trong nước. 54 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn . Lượng vôi được đưa vào trong công đoạn trên có tác dụng khử trên 35% BOD và 50%SS. Khoảng 70 . Quá trình này được tăng cường nhờ thiết bị cào bùn tốc độ chậm. Tại bể nén bùn. Bể lắng. Quá trình phân ly cặn lơ lửng và nước thải cũng được thực hiện tại đây. Bể làm thoáng tăng cường và hồ ổn định: Bao gồm chuỗi hồ làm thoáng kéo dài (với mức cung cấp năng lượng ở chế độ cao) và hồ ổn định. Sơ đồ quy trình xử lý nước thải được thể hiện trong hình 3. nước thải chảy từ dưới lên trên qua một lớp đệm bùn yếm khí. Quá trình xử lý hóa lý này thường sử dụng lượng vôi 600mg/l để trung hòa pH trong khoảng 5. Tại đây. Sau đó được nén. thể tích bùn sẽ được làm giảm đi nhờ quá trình nén. Việc tiến hành xử lý kỵ khí cũng có thể được tiến hành 2 giai đoạn nếu như diện tích đất làm hồ (bể) xử lý yếm khí không đủ. Thời gian lưu của nước thải ở công đoạn này trung bình là 12 giờ. Bùn lắng ở đáy bể lắng sẽ được thu gom vào hồ thu bùn.90% BOD bị loại bỏ trong quá trình này. Khí Biogas cũng sẽ được thu ở bể này. Vôi được minh chứng là chất trung hòa kiêm tạo bông phù hợp nhất.000mg/l). bùn dư được tiếp tục khử nước nhờ sân phơi hoặc máy lọc ép. Khoảng 80 . bể xử lý kỵ khí UASB: Trong bể UASB.4. BOD bị loại bỏ nhờ quá trình làm thoáng tự nhiên. Công đoạn này cũng có thể được thay thế bằng quá trình xử lý với bùn hoạt tính hoặc hồ nuôi cá. toàn bộ chất hữu cơ ô nhiễm tải trọng thấp sẽ được sử dụng để nuôi dưỡng vi sinh vật.80% COD được loại bỏ trong quá trình này. Nước thải sau xử lý sẽ được thải ra. Nước thải sau công đoạn này có thể tuần hoàn một phần quay lại công đoạn trung hòa nước thải khi bắt đầu đi vào hệ thống xử lý. Bể trộn. làm tăng sinh khối (hàm lượng biomass trong nước thải có thể lên đến 4. nước thải được đưa vào bể lắng. hàm lượng chất khô đạt 2.

Sơ đồ quy trình xử lý nước thải cho quá trình sản xuất tinh bột sắn Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn 55 .Nước thải công nghệ Máy sàng lọc Bể điều hoà Bể nén bùn dư Kiềm Bể trộn nhanh Polymer Bể tạo bông cặn Bể lắng Bùn dư Bể chứa trung gian Axit Bể trộn Bể xử lý sinh học kỵ khí UASB BIOGAS Khí Bể xử lý sinh học hiếu khí SBR Bùn dư Bể làm thoáng tăng cường Phân bón Hệ thống hồ ổn định Thải ra môi trường Hình 3.

Thiết bị xử lý bụi ở đây là thiết bị lọc bụi túi vải được bố trí bên ngoài phòng đóng bao thành phẩm. trung hòa. thu hồi khí biogas. tạo áp suất âm để thu hồi không khí có chứa bột và đưa đến thiết bị xử lý. Hệ thống xử lý nước thải tối ưu được khuyến nghị là hệ thống gồm các công đoạn theo trình tự điều hòa. Dòng khí có chứa bụi bột khi đi qua thiết bị kiểu lọc bụi túi vải. 56 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn . clorua sắt. cát tại khu vực này là thường xảy ra. Tuy nhiên. Giải pháp này giảm các thông số nước thải đến tiêu chuẩn cho phép. Quạt hút được bố trí ngay trước ống thải. hệ thống xử lý yếm khí hai bậc (anaerobic two stage fixed film fixed bed reactor system) và hồ nuôi cá. Do đây là nguồn ô nhiễm phân tán bụi nên cần áp dụng biện pháp phun nước thường xuyên tại khu vực bãi chứa nguyên liệu và khu vực xe tải ra vào. có thêm nguồn thu từ cá và thậm chí cả bùn hoạt tính và bùn từ hồ nuôi cá. khả năng bụi bột thoát ra môi trường bên ngoài chỉ xảy ra khi hệ thống hút bụi ngừng hoạt động. bụi sẽ được giữ lại để tái sử dụng. Do đó các loại hóa chất này thường không được xem xét là hóa chất thay thế trong việc xử lý. Vì vậy. - 5. không khí đã được làm sạch và thải ra môi trường qua miệng thải trên cao của thiết bị. có tác dụng tạo lực hút trong toàn bộ hệ thống. tinh bột từ silô chứa bột thành phẩm được chiết rót và định lượng vào bao bì sẽ được thực hiện bằng các thiết bị có bố trí hệ thống chụp hút và ống hút tinh bột.2 Khí thải Ô nhiễm bụi tại kho tập kết nguyên liệu Tại khu vực tập kết nguyên liệu thường đòi hỏi phải có mặt bằng rộng để xe xúc nguyên liệu ra vào dễ dàng. Do nồng độ bụi bột cao chỉ giới hạn trong phòng đóng bao thành phẩm và không ảnh hưởng đến môi trường không khí ở các khu vực lân cận. đưa nguyên liệu từ bãi chứa đến công đoạn xử lý nguyên liệu. tạo lực đẩy khí đã được làm sạch bụi qua ống thải thoát ra môi trường ngoài.Lưu ý: Việc xử lý hóa chất với phèn. khả năng phát tán bụi đất. Hạn chế ra vào đối với người không có chức năng cũng là một biện pháp hạn chế ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm này. không có khả năng thu hồi lại hóa chất và quá trình xử lý tạo bùn khó thải bỏ. chi phí vận hành với hóa chất này cao. sunphat sắt cũng đạt được hiệu suất khử BOD trong khoảng 38-40%. Ô nhiễm bụi tại công đoạn đóng bao thành phẩm: Công việc đóng bao thành phẩm. do đó.

thì ∆P = 60. Trở lực lớn nhất của bộ lọc ống tay áo từ 50 .8 kg/ m3 và η = 98.5% + Nếu M = 87. Định kỳ. Trong quá trình tiếp xúc giữa hai pha khí và lỏng. Ô nhiễm khí do vận hành lò hơi Khí thải phát sinh từ lò hơi sẽ được dẫn vào thiết bị hấp thụ theo hướng từ dưới đi lên. sau đó không khí cũng đi ra khỏi thiết bị ở phía dưới. thì ∆P = 47.0 m3/m2. giữ bụi và chăm sóc cho các chi tiết của hệ thống hoạt động bình thường thì hệ thống này đảm bảo hiệu quả lọc bụi khá cao. thì ∆P = 55. bụi đã được giữ lại bên ngoài thành túi vải.0%. Khi cần rũ bụi. Không khí sạch sau khi đi qua khỏi thiết bị từ dưới sẽ theo đường ống dẫn xả ra ngoài môi trường dưới tác động của quạt hút.h. tiếp xúc với dung dịch hấp thụ (nước hoặc dung dịch NaOH loãng) đi từ trên xuống bằng vòi phun. Trở lực của bộ lọc ống tay áo thay đổi theo thời gian từ khi hệ thống bắt đầu hoạt động. xuyên qua thành túi vải. Sự liên quan giữa M và trở lực của vải ∆P (kg/ m3) và hiệu quả lọc bụi η (tính theo %) như sau: + Nếu M = 78. dung dịch trong bể chứa sẽ được lọc bằng túi lọc. các chất ô nhiễm và bụi có trong khí thải sẽ được hoà tan vào dung dịch hấp thụ và rơi xuống dưới bể chứa phía dưới.h. Không khí mang bụi được thổi vào thiết bị từ phía trên. quạt sẽ hoạt động.120 kg/ m3. do đó không khí sẽ đi từ trong ra ngoài túi vải. thổi không khí đi thẳng vào lòng các túi vải. đẩy các hạt bụi dính bên ngoài thành túi rơi xuống dưới đáy. phần lớn dung dịch hấp thụ được thu hồi và tái sử dụng tuần hoàn. lúc này. Khí thải sau khi được hấp thụ sẽ đi qua bộ phận khử mùi (nhằm loại bỏ lượng hơi nước còn sót lại) và thải ra ngoài môi trường qua ống khói thải. Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn 57 . đi vào bên trong túi và tập trung thoát ra khỏi thiết bị ở phía dưới. Trở lực cũng thay đổi theo tải trọng không khí lên vải lọc (M = m3/ m2.0% + Nếu M = 124. nước sau lọc sẽ được bơm về bể chứa để tái sử dụng. phần cặn rắn sau lọc sẽ được đem đi xử lý chung với chất thải rắn. Tại bể chứa. Dung dịch hấp thụ hao hụt sẽ được bổ sung định kỳ.0 m3/m2.h.0 m3/m2.h). Lượng bụi thu hồi định kỳ sẽ được lấy ra khỏi thiết bị và được tái chế. Cơ cấu rũ bụi: Trong hệ thống lọc bụi túi vải có bố trí một quạt thổi nằm phía trên thiết bị nhằm phục vụ cho công tác rũ bụi.3 kg/ m3 và η = 99. Quạt hút ở đây là tác nhân chính tạo lực hút trong toàn bộ hệ thống bộ lọc ống tay áo. Nếu thực hiện đầy đủ và đúng quy định chu kỳ vệ sinh.Hệ thống lọc bụi tinh bột túi vải Hệ thống lọc bụi tinh bột túi vải được sử dụng trong trường hợp này có cơ cấu giũ bụi bằng bộ phận tạo rung bằng không khí được thổi ngược dòng.0 kg/ m3 và η = 99.

nên áp dụng các biện pháp sau để khống chế: Bã sắn. Bao PP bị hỏng được thu gom và bán phế liệu.3 Bã thải rắn Chất thải rắn phát sinh từ quá trình sản xuất.5. bã thải từ hệ thống lọc: sau khi đã được làm khô nước. Vỏ sắn (vỏ lụa). Bã sắn được bán hoàn toàn cho các cơ sở chế biến thức ăn gia súc tại khu vực và các vùng lân cận khác (hiện nay chủ đầu tư đã tìm được nguồn tiêu thụ). Bụi bột sắn thu hồi từ các thiết bị lọc túi sẽ được thu gom và bán cho các cơ sở chế biến thức ăn gia súc. - - - 58 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn . Bùn từ hệ thống xử lý nước. lượng bùn cặn này sẽ được bán cho các hộ nông dân trồng sắn làm phân bón. cũng được thu gom. Rác thải khác không nhiều. Vỏ lụa được bán để làm phân bón. vận chuyển và xử lý cùng với rác thải sinh hoạt theo quy định chung của địa phương.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful