Valoració

Conceptes Actitud
Molt Bona Bona Ha de millorar

Matemàtiques Divisions i problemes Temes 7, 8 i 9 NOM: ____________________________

DATA: __________________________

1. Un nen té 30 caramels i vol repartir-los entre els seus 5 amics. Quants caramels li tocaran a cada amic?

2. He repartit 450 globus entre 8 nens i nenes. Quants en toquen a cada un?

3. En un forn s’han fet 240 barres de pa. Si fiquem 40 barres en cada caixa, quantes caixes necessitem?

4. Resol aquestes divisions d’una xifra: 2345 : 2 = 9876 : 8 = 3829 : 7 =

9534 : 9 =

1486 : 4 =

5365 : 5 =

526473: 3 =

354778 : 2 =

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful