LAPORAN EKPERIMEN

Tajuk: Pelastikan Kereta Masalah : Adakah daya tmempengaruhi jarak yang dilalui oleh sesuatu objek? Objektif : Untuk menyatakan hubungan antara panjang regangan getah dengan jarak yang di lalui oleh kereta mainan. Hipotesis : Semakin panjang regangan getah semakin jauh jarak kereta mainan bergerak. Pemboleh ubah : a) Pemboleh ubah di malarkan: Jarak antara dua paku ,jenis kereta mainan dan jenis getah fail. b) Pemboleh ubah dimanipulasikan: Panjang regangan getah dari garisan mula. c) Pemboleh ubah bergerak balas: Jarak yang dilalui kereta mainan dari garisan mula. Radas dan bahan: Getah fail, Papan, Penukul, 2 batang paku berukuran 6cm , Kereta Mainan, Pensil, Pembaris dan Pita Pengukur.

Rajah 1: Radas yang diperlukan.

Rajah 3 .Prosedur : 1) Paku di ketuk di atas sebuah papan seperti rajah 2. Rajah 2 2) Setiap hujung getah fail di ikat pada kedua-dua paku tersebut dan garisan permulaan di tanda di antara dua paku tersebut dengan menggunakan pensil dan pembaris.

Rajah 5 . Kemudian. Garisan mula Rajah 4 4) Kereta mainan di lepaskan.3) Sebuah kereta mainan di letakkan di hadapan getah tersebut. getah tersebut ditarik 6 cm ke belakang dari garisan permulaan bersama-sama dengan kereta mainan tersebut seperti yang ditunjuk dalam rajah 4.

5) Kedudukan akhir kereta mainan tersebut di tanda menggunakan pensil dan pembaris. 6) Jarak yang di lalui oleh kereta mainan dari garisan permulaan hingga ke kedudukan akhir diukur dengan menggunakan pita pengukur. Jadual merekod data: Panjang getah ditarik ke belakang dari Jarak yang dilalui oleh kereta dari garisan mula (cm) 6 9 12 15 18 garisan mula (cm) Kesimpulan : Hipotesisi diterima. 15cm.Hal ini kerana daya merupakan sesuatu yang dapat . Rajah 6 7) Langkah 1 hingga 6 di ulang dengan jarak regangan getah dari garisan mula yang berbeza iaitu 9cm. Semakin tinggi daya yang dikenakan ke atas kereta mainan. semakin jauh jarak yang dilaluinya. 12cm. and 18cm.

atau arah gerakan objek.menyebabkan perubahan bentuk. kedudukan. Kereta mainan yang diberikan daya yang tinggi akan menyebabkan ia bergerak dengan laju. kelajuan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful