Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Profesor îndrumător: Asist.: Apostoaie Constantin-Marius Studenţi: Burghelea Laura-Florina Coşeru Victoria Gafencu AlexandraRoxana Grosu Alina-Nicoleta Specializare: Finanţe Bănci An: III Echipa: 1 Grupa: 16

Iaşi, 2010

CUPRINS 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE __ 4
1.1 MOMENTUL ISTORIC AL ÎNFIINŢĂRII UNICREDIT ŢIRIAC BANK _______________________________________ 6 1.2.PRINCIPALELE ETAPE ŞI EVOLUŢIA UNICREDIT ŢIRIAC BANK ÎN CADRUL SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC _____ 9 1.3. FORMA ŞI STRUCTURA CAPITALULUI ŞI ACŢIONARIATULUI _________________________________________ 11 1.4. PRINCIPALELE FUNCŢII, ACTIVITĂŢI ŞI OPERAŢIUNI BANCARE _______________________________________ 14 1.5. CADRUL LEGISLATIV GENERAL ŞI SPECIFIC _____________________________________________________ 15 1.6. ORGANISME DE CONTROL ŞI REGLEMENTARE ___________________________________________________ 16 1.7 ORGANIZAREA UNICREDIT ŢIRIAC BANK _______________________________________________________ 17

2. GESTIONAREA CONTURILOR BANCARE ___________________ 25
2.1 PROCEDURI PENTRU DESCHIDEREA CONTURILOR BANCARE _________________________________________ 2.1.1. Contul curent ________________________________________________________________________ 2.1.2. Contul de depozit (la termen) ___________________________________________________________ 2.1.3. Contul de capital _____________________________________________________________________ 2.1.4 Contul de economii____________________________________________________________________ 2.1.5 Contul Junior ________________________________________________________________________ 2.2 OPERAŢIUNI CURENTE ŞI OPERAŢIUNI SPECIALE DERULATE PRIN CONTURILE BANCARE ____________________ 2.2.1 Operaţiuni curente derulate prin conturile bancare __________________________________________ 2.2.2 Operaţiuni speciale derulate prin conturile bancare __________________________________________ 2.3 OPERAŢIUNI PRIN CONTURI AFERENTE CECURILOR, PROVIZIOANELOR ŞI CARDURILOR BANCARE _____________ 2.3.1 Operaţiuni prin conturi aferente cecurilor __________________________________________________ 2.3.2 Operaţiuni prin conturi aferente provizioanelor bancare ______________________________________ 2.3.3 Operaţiuni prin conturi aferente cardurilor bancare __________________________________________ 2.4 ALTE OPERAŢIUNI DE CASĂ __________________________________________________________________ 2.4.1 Viramente bancare ____________________________________________________________________ 2.4.2 Plăţi inter şi intrabancare ______________________________________________________________ 2. 5 INCIDENTE ÎN FUNCȚIONAREA CONTURILOR BANCARE _____________________________________________ 2. 6 ÎNCHIDEREA CONTURILOR BANCARE __________________________________________________________ 2.7 MONEDA ELECTRONICĂ ____________________________________________________________________ 2.7.1 TIPURI DE CARDURI ______________________________________________________________________ 25 25 28 29 30 31 31 31 33 34 34 35 35 36 36 37 38 38 40 40

2.7.1.1 Carduri de debit ____________________________________________________________________________40 2.7.1.2 Carduri de credit ____________________________________________________________________________41

2.7.2 Acceptarea la plată POS şi E-commerce ___________________________________________________ 42
2.7.2.1 POS-ul ___________________________________________________________________________________42 2.7.2.2 Imprinter __________________________________________________________________________________43 2.7.2.3 E-commerce _______________________________________________________________________________43

2.8 INSTRUMENTE DE PLATĂ UTILIZATE ___________________________________________________________ 2.8.1 Cecul ______________________________________________________________________________ 2.8.2 Cambia _____________________________________________________________________________ 2.8.3 Ordinul de plată ______________________________________________________________________ 2.8.4 Bilet la ordin ________________________________________________________________________

44 45 47 48 50

3. CREDITAREA BANCARĂ. PERSOANE FIZICE ________________ 51
3.1 PARTICULARITATI PROMOVATE DE UNICREDIT TIRIAC BANK _______________________________________ 3.1.1 Decizia de creditare ___________________________________________________________________ 3.1.2 Reperele procesului de acordare şi derulare a creditelor acordate persoanelor fizice. _______________ 3.1.3 Principiile de creditare ________________________________________________________________ 3.1.4 Reperele legislative ___________________________________________________________________ 3.1.5 Tipuri de credite acordate persoanelor fizice _______________________________________________ 3.2 JALOANE ALE CREDITARII ___________________________________________________________________ 3.2.1 Modul de constituire și calcul al dobânzilor (dobânda anuală efectivă – DAE) şi comisioanelor bancare percepute. _______________________________________________________________________________ 51 52 53 56 57 58 58 58

2

4. DEONTOLOGIA BANCARĂ ȘI SECRETUL PROFESSIONAL _____ 59
4.1. OBLIGAȚIILE BĂNCII ______________________________________________________________________ 4.1.1 Răspunderea față de client cuprinde:______________________________________________________ 4.1.2 Răspunderea față de terți _______________________________________________________________ 4.2. IMPLICAREA BĂNCILOR ÎN PREVENIREA ȘI SPĂLAREA BANILOR ______________________________________ 4.2.1. Fazele spălării banilor din venituri provenite din activități criminale ____________________________ 4.2.2. Obligațiile instituțiilor de credit _________________________________________________________ 4.2.3. Organisme de control _________________________________________________________________ 59 60 61 62 62 64 65

CONCLUZII ______________________________________________ 66 BIBLIOGRAFIE ___________________________________________ 67

3

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie
Unicredit Ţiriac Bank este o bancă universală ce oferă produse şi servicii calitative la standarde internaţionale atât persoanelor fizice, companiilor mici şi mijlocii, cât şi marilor corporaţii multinaţionale din România. UniCredit Ţiriac Bank este membră a Grupului UniCredit, o importantă instituţie financiară internaţională, cu o reţea de aproximativ 10.000 de sucursale în 22 de ţări europene şi cu prezenţă în alte 27 la nivel internaţional. Aflată în top 5 jucători pe piaţa românească, UniCredit Ţiriac Bank oferă clienţilor săi, prin intermediul celor peste 240 sucursale şi peste 3.000 angajaţi, soluţii financiare pentru necesităţile persoanelor fizice, I.M.M., marilor companii, persoanelor fizice autorizate. Este singura bancă din România cu o reţea de sucursale specializată pe servicii şi produse dedicate companiilor. De asemenea, este recunoscută ca cea mai bună bancă specializată pe reale state şi, practic, este singura bancă cu o divizie dedicată acestui tip de proiect. În plus, are „cross border solutions”, prin intermediul cărora organizează relaţiile bancare ale clienţilor în multiple ţări astfel încât să beneficieze de aceeaşi calitate a serviciilor ca şi în ţara de origine. Misiune Unicredit Ţiriac Bank se dedică cu pasiune creării unui nou concept de servicii bancare prin efortul constant de a oferi clienţilor băncii soluţii financiare noi, aducând astfel un plus de valoare acestora. Ca bancă europeană de top, se implică în dezvoltarea comunităţilor în care traieşte şi în crearea unui mediu de lucru remarcabil. De asemenea îşi propune să exceleze în tot ceea ce face şi să se străduiască permanent în a deveni un partener cu care se poate lucra uşor. Aceste angajamente îi va permite să aducă valoare pe termen lung acţionarilor lor. Reputaţia băncii se construieşte pe încredere, responsabilitate pentru rezultate şi calitate în afaceri. Tocmai datorită acestui fapt, Unicredit Ţiriac Bank este unul din cele mai puternice grupuri financiare din Europa, mândru de o moştenire culturală ce reprezintă fundamentul identităţii lui comune. Clienţii băncii Unicredit Ţiriac Bank comunică în mod constant cu clienţii ei, folosind canale multiple şi face un efort pentru a parcurge periodic toata documentaţia trimisa câtre aceştia, pentru a se asigura ca s-a folosit un limbaj clar şi simplu. De asemenea luptă pentru a fi în concordanţa cu legislaţia în vigoare privind prevenirea fraudei şi a spălării banilor şi pentru a le oferi clientilor de retail o mai mare transparenţă. Relaţia cu clienţii este construită pe încredere şi pe o cultură a serviciilor bancare puternic înrădăcinată, cu misiunea de a construi împreună o legătură reciproc benefică, bazată pe calitate, încredere reciprocă, expertiză şi transparenţă. Unicredit Ţiriac Bank este hotărâtă să le ofere clienţilor ei informaţii clare şi directe care să-i ajute să ia deciziile optime pentru interesele şi nevoile lor financiare.

4

Astfel, activităţile ei în acest scop includ: abordări inovatoare şi transparenţe in crearea de produse. Angajaţii băncii UniCredit Ţiriac Bank asigură perfecţionarea şi evoluţia profesională a oamenilor din UniCredit Group, recunoscându-le meritele pe baza realizărilor profesionale. Obiectivul Unicredit Ţiriac Group este să fie angajatorul ideal pentru oameni capabili, motivaţi, liberi să îşi exprime liber opiniile. Ei sunt dedicaţi angajaţilor lor, pe care îi tratează cu respect. UniCredit Ţiriac Bank promovează respectul pentru diversitatea culturilor şi a tradiţiilor din cadrul Grupului. Principiul libertăţii civile – libertatea religioasă, politică, sexuală şi culturală – trebuie întotdeauna respectat. Unicredit Ţiriac Group este o echipă formată din peste 3.000 colegi, fiecare dintre ei având un punct de vedere şi o experienţă profesională de împărtăşit. Aceştia încurajează diversitatea, activitatea lor desfăşurându-se într-un mediu multicultural şi o atmosferă favorabilă schimbului de idei. Una din priorităţile Unicredit Ţiriac Group o reprezintă dezvoltarea carierei angajaţilor prin:     acces la posturi interne sau internaţionale în cadrul grupului UniCredit; programe de dezvoltare şi training customizate în funcţie de planurile individuale de dezvoltare; folosirea “hărţilor de carieră” prin intermediul carora angajaţii îşi pot planifica următorii paşi în cadrul organizaţiei; implicarea activă a managerilor direcţi în identificarea şi dezvoltarea potenţialului fiecărui angajat, creşterea gradului de implicare şi motivare a acestora.

Valori Setul de valori al UniCredit Ţiriac Bank este un produs al tuturor culturilor organizaţionale din băncile şi companiile cu care s-a intersectat de-a lungul activităţii ei. Deşi sunt diferite, aceste culturi au în comun o cunoaştere profundă a evoluţiei pieţei, un angajament durabil pentru a spori valoarea adăugată oferită, responsabilitate socială, precum şi dezvoltarea oamenilor şi o atenţie deosebită acordată clientului. Pentru a-şi îndeplini misiunea şi a-şi afirma identitatea, banca continuă să se ghideze după principii împărtăşite cu convingere. Setul de valori al UniCredit Ţiriac se bazează pe integritate ca o condiţie a durabilității, pentru a transforma profitul în valoare pentru toți cei care vin în contact cu banca. Pentru UniCredit Ţiriac Bank realizarea profitului este o valoare pozitivă, deoarece asigură continuitate şi independenţă, construind, printr-un comportament integru, reputaţia băncii faţă de clienţi, angajaţi, investitori, comunităţi locale şi întreaga societate. Integritatea este o garanţie a durabilităţii, ceea ce face posibilă transformarea profitului în valoare.

5

Cele şase valori fundamentale care stau la baza integrităţii corporatiste trebuie să influenţeze comportamentul tuturor oamenilor din UniCredit în interacţiunea cu partenerii, inclusiv instituţii cum ar fi autorităţi guvernamentale şi oficialităţi publice. Silga băncii – Construcţia vizuală a băncii Sigla păstrează elemente semnificative din identitatea băncilor care contribuie la formarea celei noi:  culoarea roşie și sfera conţinând cifra 1 simbolizează: dinamism, energie, inovaţie, putere şi încredere, dorinţă de perfecţiune;  sfera împreună cu numele UniCredit subliniază apartenenţa la Grupul UniCredit, unul din grupurile financiare de top din Europa; numele Ţiriac aduce recunoaşterea unui nume puternic pe piaţa bancară românească, în special de către persoanele fizice; Iar alăturarea celor 2 nume subliniază un echilibru stabil dat de cunoaşterea pieţei locale completată de experienţa internaţională. UniCredit Ţiriac Bank furnizează în România o gamă largă de produse şi servicii specializate prin partenerii săi:     UniCredit Leasing Corporation Pioneer Asset Management UniCredit Markets and Investment Unicredit Consumer Financing Banking 

Unicredit Fleet Management

 

HVB Banca Pentru Locuințe

1.1 Momentul istoric al înfiinţării UniCredit Ţiriac Bank UniCredit Ţiriac Bank – formare printr-o dublă fuziune:

1. Banca Ţiriac şi HVB Bank HVB Ţiriac
6

2. HVB Ţiriac şi UniCredit România UniCredit Ţiriac Bank

Deci, pentru a vorbi despre istoricul băncii trebuie sa vorbim despre cele trei bănci care stau la originea UniCredit Ţiriac Bank:  Banca Ion Ţiriac – scurt istoric

În ceea ce priveşte istoria Băncii Țiriac, aceasta începe în anul 1990 când binecunoscutul om de afaceri Ion Țiriac împreună cu partenerii săi a avut inițiativa înființării primei bănci cu capital privat din România, în dorința de a contribui la succesul tranziției la economia de piață. Curajul, viziunea și încrederea deplină în succes a iniţiatorilor au impus Banca Țiriac pe scena financiar-bancară din România. Aceasta reprezintă cea mai mare bancă cu capital privat din România, înființată după anul 1989. Banca “Ion Ţiriac” S.A a funcţionat în baza autorizaţiei nr. 427/14.03.1991, emisă de Banca Naţională la 11.12.1992, în baza art.5 din Legea nr.31/1991 iar organizarea şi conducerea Băncii este stabilită prin Actul constitutiv al Băncii (statutul şi contractul de societate), în conformitate cu legislaţia comercială şi cu respectarea Legii bancare nr.58/1998. Durata de funcţionare a Băncii putea fi de 50 de ani de la data emiterii autorizaţiei de către Banca Naţională a României, potrivit art.5 din statutul şi din Contractul de societate. În perioada de funcţionare, Banca trebuie să se identifice, potrivit art.21 din Legea bancară nr.58/1998, în toate actele ei oficiale prin: firma sub care Banca este înmatriculată în registrul Comerţului, capitalul social, adresa sediului principal, numărul şi data înmatriculării în registrul bancar. Este drept cunoscută ca una dintre principalele bănci private din Romînia, ce se situează în rândul primelor bănci comerciale româneşti din punct de vedere al volumului activelor şi al capitalului propriu. În principal Banca Ţiriac a activat pe piaţă ca o bancă de retail oferind o gamă variată de produse şi servicii bancare entităţilor juridice şi populaţiei. De la fondarea sa Banca Ţiriac a evoluat permanent devenind în prezent o institutie puternică care numară 1000 de angajaţi şi 61 de sucursale, agenţii şi puncte de lucru situate în aproape toate centrele economice importante ale ţării. Banca Ţiriac se numară printre instituţiile bancare puternice şi performante care activează pe piaţa românească. Ca o recunoaştere a realizărilor sale Agentia Fitch IBCA a ridicat ratingul bâncii pe termen lung de la B la B+ cu prespectiva stabilă şi a reconfirmat rating-ul pe termen scurt B, individual D si de sprijin 5T. Banca Ţiriac este membră: SWIFT, VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS, JCB, REUTERS şi ROMCARD. Prin performantizarea activităţii, respectiv creşterea profitabilităţii şi productivităţii, Banca Ţiriac doreşte să se implice activ pe piaţa bancară din România prin oferirea de produse şi servicii de calitate care să întrunească cerinţele clienţilor. Aceasta doreşte să fie recunoscută pentru excelenţă, încredere şi spirit inovator în toate acţiunile pe care le întreprinde, şi pentru integritate, flexibilitate şi profesionalism în relaţiile de afaceri cu clienţii. Obiectivul central al activităţii internaţionale al aceste bănci a fost acela de a încuraja şi a favoriza exportul de produse românesti şi importurile destinate retehnologizării şi restructurării capacităţilor industriale.

7

HVB Bank – istoric

Pe 16 iunie 2005, Banca Țiriac a semnat la Bucureşti un contract de fuziune cu Bank Austria Creditanstalt (BA-CA). Bank Austria Creditanstalt este a doua instituţie financiar-bancară din centrul şi estul Europei, după grupul belgian Kredietbank ce operează cu 900 de sucursale în 11 ţări est-europene, din Polonia până în cele cinci state balcanice desprinse din fosta Iugoslavie. HVB Bank şi-a început activitatea în 1998 sub numele de Bank Austria Creditanstalt (BACA). Ca urmare a fuziunii dintre HypoVereinsbank şi Bank Austria, s-a format HVB Group, iar în septembrie 2001, BA-CA România şi-a schimbat numele în HVB Bank România. În 2005, la finalul lunii august, Bank Austria Creditanstalt (BA-CA) şi Banca Tiriac au finalizat tranzacţia care a dus la fuziunea dintre HVB Bank România şi Banca Ţiriac, fuziune încheiată la data de 1 septembrie 2006, numele noii entităţi fiind Banca Comercială HVB Tiriac S.A. HVB Bank oferă atat avantajul cunoaşterii pieţei locale, cât şi cel al apartenenţei la un important grup bancar. Iar principalele beneficii pentru clienţi sunt produsele şi serviciile standardizate, de înalta calitate, riscul integrat, precum şi managementul profesionist al capitalului.  UniCredit – scurt istoric

Pe data de 4 decembrie 2006, acționarii HVB Țiriac și-au dat acordul de principiu cu privire la fuziunea băncii cu Unicredit România. Fuziunea a avut loc pe baza unui raport ce a fost aprobat de către adunările generale ale acționarilor HVB Țiriac și Unicredit din 14 decembrie. Banca nou formată ocupă locul al patrulea în sistemul bancar, cu active de aproximativ 3,1 miliarde de euro. UniCredit Banca este cea mai mare bancă din Italia, care se adresează atât clienţilor persoanelor fizice, cât şi companiilor, formată din uniunea a şapte bănci lider: Banca CRT, Cariverona, Cassamarca, Caritro, Credito Italiano, CRTrieste şi Rolo Banca 1473. Calitatea deosebită a serviciilor, produsele personalizate, viteza de reacţie în toate relaţiile de afaceri şi beneficiile oferite de statutul de membru al Grupului UniCredit sunt principalele avantaje ale băncii. De asemenea, se numără printre primele bănci din România care oferă servicii online - Internet Banking şi Mobile Banking - prin intermediul cărora tranzacţiile se efectuează în timp real. UniCredit România este o bancă comercială cu acţionariat străin. Acţionarul majoritar este UniCredit Group, unul dintre primele grupuri bancare din Europa, care deţine 99,94% din totalul acţiunilor, deservește în Europa peste 35 milioane de clienți prin intermediul a 7000 de unități bancare în 20 țări. UniCredit Romania avea o reţea de 50 de sucursale, dintre care 14 în Bucureşti, iar restul în 33 de oraşe din întreaga ţară.

8

1.2.Principalele etape şi evoluţia UniCredit Ţiriac Bank în cadrul sistemului bancar românesc
După cum am mai spus, UniCredit Ţiriac Bank este produsul bancar rezultat în urma a două fuziuni şi astfel, în ceea ce priveşte evoluţia băncii, aceasta cuprinde trei etape , după cum este ilustrat în figura următoare:

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Aprilie 1991

1 iunie 2007 1998

Astfel, cele trei etape din evoluţia UniCredit Ţiriac Bank se prezintă succint astfel: Tabel nr. 1 – „Evoluţia UniCredit Ţiriac Bank” Etapa Banca 1 Evoluţia Banca Ţiriac ce a devenit operaţională în aprilie 1991. Capitalul social iniţial de 3 miliarde de lei, a fost majorat succesiv, atingând peste 664 miliarde de lei. Aceasta este recunoscută ca o bancă dinamică, cu o creştere puternică în ultimii ani. În 1997 prestigioasa revistă "Central European" a decernat Băncii Ţiriac premiul de excelenţă pentru "Cea mai bună bancă privată din România”. Banca Ţiriac activează pe piaţă ca o bancă de retail oferind o gamă variată de produse şi servicii bancare entităţilor juridice şi populaţiei. Portofoliul de clienţi al băncii este alcătuit din persoane fizice, companii private cu cifra de afaceri medie şi mare, IMM-uri, companii din sectorul de stat şi alte instituţii financiare. În anul 2000, Banca Ţiriac a intrat pentru prima oară în topul celor mai puternice 75 de bănci din Europa Centrală şi de Est, clasificare efectuată de prestigioasa agenţie americană de rating Standard&Poors. De asemenea, aceasta s-a situat în rândul primelor 5 bănci comerciale din România care au fost incluse în clasamentul celor mai importante 100 de bănci comerciale, după revista britanică "The Banker". În perioada 2003-2005 Banca Ţiriac va continua să îşi consolideze poziţia câștigată de participant major la funcţionarea şi 9

2

dezvoltarea sistemului bancar din România. Banca Ţiriac a implementat în premieră în România un sistem central IT modern care utilizează soluţia universală Equation DBA dezvoltată de Misys. Noul sistem permite procesarea centralizată şi în timp real a operaţiunilor. S-a implementat, de asemenea în premieră pentru piaţa românească, o interfaţă on-line între sistemul de carduri şi sistemul central al băncii care permite efectuarea tranzacţiilor pe card direct prin Contul Curent/Contul Central. În plus s-a extins reţeaua de ATM-uri şi POS-uri. În consecinţă sunt create premisele de a utiliza pentru serviciile şi produsele oferite de Banca Ţiriac canale de distribuţie moderne. Banca Ţiriac este permanent preocupată de stabilirea de relaţii de corespondent cu bănci din România şi din întreaga lume pentru a asigura rapiditatea operaţiunilor interne şi externe şi pentru a oferi clienţilor săi servicii de calitate. HVB Bank şi-a început activitatea în anul 1998 sub numele de Bank Austria Creditanstalt (BA-CA). Ca urmare a fuziunii dintre HypoVereinsbank şi Bank Austria, s-a format HVB Group, iar în septembrie 2001, BA-CA România şi-a schimbat numele în HVB Bank România. Pe 16 iunie 2005, Banca Țiriac a semnat la Bucureşti un contract de fuziune cu Bank Austria Creditanstalt(BACA). În 2005, la finalul lunii august, Bank Austria Creditanstalt (BA-CA) şi Banca Ţiriac au finalizat tranzacţia care a dus la fuziunea dintre HVB Bank România şi Banca Ţiriac, fuziune încheiată la data de 1 septembrie 2006, numele noii entităţi fiind Banca Comercială HVB Ţiriac S.A. Acţionarul majoritar al noii bănci şi care coordona operaţiunile acesteia era BA-CA cu 50,1% iar celălalt acţionar principal era Ion Ţiriac. Acţionarii minoritari ai Băncii Ţiriac, care deţineau 10,11% din Banca Ţiriac, au fost invitaţi să se alăture noii bănci. HVB Ţiriac a devenit cel de-al patrulea jucător puternic de pe piaţa romanească (în condiţiile în care HVB Bank era pe locul 7 iar Ţiriac bank pe locul 11), înaintea CEC (5.9%, numarul 5) și după BCR (26.1% cota de piaţă), BRD (13.0%) şi Raiffeisen Bank România (9.2%), având active totale în valoare de 2.080 milioane EUR, 72 de unităţi, peste 720.000 de clienţi şi o cota de piaţă de 7,5%. Serviciile bancare oferite de banca HVB Ţiriac se diferențiază în funcţie de categoria de clienţi cărora li se adresează și nu se deosebește de operațiunile comune tuturor băncilor analizate în acest studiu monografic. Printre operaţiunile pe care 10

HVB Ţiriac le prestează clienților săi inlud: tranzacții în conturile curente ale persoanelor fizice și juridice; operațiunile de casă (încasări şi plăţi); operaţiunile valutare; operaţiuni SWIFT; operţțiuni cu metale preţioase; deschiderea de acreditive şi scrisori 3 de garaţție bancară pentru clienții săi. Fuziunea subsidiarelor bancare ale UniCredit Group în România, HVB Ţiriac Bank şi UniCredit România, s-a finalizat prin crearea unei noi instituţii financiare, UniCredit Ţiriac Bank. Fuziunea realizată la nivel internaţional între grupurile UniCredit şi HVB a fost finalizată şi în România. La noi, însă, banca absorbantă este HVB Ţiriac, iar cea absorbită – Unicredit, deşi la nivel internaţional se întâmplă exact invers. HVB-Ţiriac a preluat din punct de vedere legal toate drepturile şi obligaţiile Unicredit, care a fost dizolvată fără lichidare prin transmiterea patrimoniului către banca absorbantă-HVB-Ţiriac. La data de 1 iunie 2007, HVB Țiriac Bank a fuzionat prin absorbţie cu UniCredit România SA - banca absorbită. Noua entitate are active totale de 3,3 miliarde euro, 132 sucursale şi peste 600.000 de clienţi, şi s-a urmărit obţinerea pe piaţa autohtonă a locului 3, după BCR şi BRD. Noua bancă are divizii speciale pentru toate categoriile de clienţi: companii mari (pe segmentul aparţinând clar vechii bănci HVB), companii medii (pe segmentul UniCredit) şi pe retail plus companii mici (segmentul Băncii Ţiriac). Pentru clienţi, fuziunea celor două bănci a avut efecte „cu dus şi întors“. A crescut calitatea serviciilor, dar, odată cu ea, a crescut şi costul mai multor produse bancare oferite de instituţia nou-creată, UniCredit Ţiriac Bank. Sursa: Vasile Cocriş, Dan Chirleşan – „Economie bancară”, pag. 203,209

1.3. Forma şi structura capitalului şi acţionariatului
Forma şi structura capitalului Capitaluri proprii Valoarea capitalurilor proprii ale Băncii era la 31 decembrie 2009 de 2.001.928.522 RON, cu 252.552.957 RON mai mare decât valoarea înregistrata la sfârşitul anului precedent de 1.749.375.565 RON. Această creştere este, în principal, efectul reinvestirii profitului net al anului 2009 în scopul asigurării unui nivel adecvat al capitalului.

11

La 31 decembrie 2009, capitalurile proprii cuprindeau: Tabel nr. 2 – “Structura capitalurilor proprii” Capital social subscris 379.075.291 RON Prime de capital 378.351.545 RON, din care: Prime de fuziune 378.351.490 RON Prime de emisiune 55 RON Rezerve 221.470.118 RON, din care: Rezerve legale 78.723.680 RON Rezerva generala pentru riscul de credit 59.610.700 RON Fondul pentru riscuri bancare generale 56.174.648 RON Alte rezerve 26.961.090 RON Rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe 93.591.279 RON Rezultatul reportat 693.940.971 RON Rezultatul curent al exercitiului financiar 235.499.318 RON Sursa: Prelucrare din Raportul Administratorilor pe anul 2009 Capitalul social subscris este împărţit în 40.760.784 acţiuni ordinare cu o valoare nominala de 9,3 RON fiecare. Fondul pentru riscuri bancare generale a fost constituit de bancă în perioada 2004-2006, din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit, în limita a 1% din soldul activelor purtătoare de riscuri specifice activităţii bancare, asa cum era stabilit prin reglementările Băncii Naţionale a României, cu aprobarea Ministerului Finanţelor Publice.

Alte rezerve includ:      11.064.585 RON, din diferenţe de curs rezultate din evaluarea activelor şi pasivelor în valută constituite în conformitate cu prevederile Legii 189/2001; 4.776.327 RON din diferente de curs valutar aferente capitalului social în devize, constituite în conformitate cu prevederile HG 252/1996; Alte rezerve din profitul net în sumă de 249.088 RON; Alte rezerve din diferente de curs din reevaluare active/pasive în valuta în suma de 338.894 RON; Alte rezerve constituite în conformitate cu Legea 189/2001 şi cu Decizia nr. 3/2002, în suma de 600.646 RON, din care: 66.739 RON, suma aferentă reducerii cu 50% a impozitului pe profit pentru utilizarea profitului în scopul realizarii de investitii în active corporale şi necorporale, precum şi 533.907 RON reprezentând valoarea acestor investiţii; Alte rezerve constituite din fondul imobilizarilor corporale în sumă de 3.650.558 RON;

 

Alte rezerve constituite din fondul de dezvoltare în sumă de 6.280.992 RON; Rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, în 2008: 68.648.632 RON. Comparativ cu sfârşitul anului 2008, aceste rezerve au înregistrat o creştere netă de 24.942.647 RON ca urmare a acţiunii de reevaluare a terenurilor şi clădirilor proprietate ale Băncii efectuată la sfărsitul anului 2009. Rezultatul reportat în 2008 - 480.025.098 RON. 12

În cursul anului 2009 nu au fost modificări privind capitalul social al Băncii. Structura actionariatului Băncii la 31 decembrie 2009 este următoarea: Tabel nr. 3 – “Structura acţionariatului UniCredit Ţiriac Bank”

Sursa: Raportul Administratorilor pe anul 2009 Anul 2009 s-a concretizat în realizarea unui profit brut de 269.479.362 RON. Cheltuiala totală cu impozitul pe profit aferentă anului 2009 a fost de 39.527.035 RON, iar impozitul pe profit reprezentând creanţa la bugetul de stat aferentă anilor precedenţi a fost în sumă de 5.546.991 RON. Profitul net în sumă de 235.499.318 RON este distribuit cu respectarea legislatiei in vigoare. Banca a finalizat anul 2009 cu o poziţie financiară solidă şi echilibrată în contextul crizei, situaţia de ansamblu a Băncii pe piaţa serviciilor bancare fiind următoarea: Tabel nr. 4 – “Situaţia de ansamblu a UniCredit Ţitiac Bank”

Sursa: Raportul Administratorilor pe anul 2009 La 31 Decembrie 2009 Banca îşi desfăşura activitatea prin 241 subunităţi (în 2008: 242 subunităţi), deschise pe teritoriul României, din care: 186 sucursale (în 2008: 183 sucursale), 54 agenţii (în 2008: 56 agenţii) , 1 punct de lucru (în 2008: 3 puncte de lucru). 13

La 31 decembrie 2009, activele totale ale băncii au fost de 20,3 miliarde RON. Forma de organizare juridică: Banca este constituită sub formă de societate comercială pe acţiuni, care îşi desfaşoară activităţile în conformitate cu legislaţia aplicabilă din România. Sediul social al Băncii este situat în Bucureşti, Str. Gheţarilor nr. 23-25, sector 1, România. În ceea ce priveşte diferenţele existente între UniCredit Ţiriac Bank şi celelalte instituţii financiare şi bancare, se poate preciza faptul că serviciile bancare oferite de către această bancă şe diferenţiază în funcţie de categoria de clienţi cărora li se adresează şi nu se deosebeşte de operaţiunile comune ale celorlalte bănci. Printre operaţiunile pe care UniCredit Ţiriac Bank le prestează clienţilor săi se includ:       Tranzacţii în conturi curente ale persoanelor fizice şi juridice Operaţiunile de casă (încasări şi plăţi) Operaţiunile valutare Operaţiuni SWIFT

Operaţiuni cu metale preţioase Deschiderea de acreditive şi scrisori de garanţie bancară clienţilor săi. În anexe este realizată o scurtă prezentare a situaţiilor financiare la 31 decembrie 2009 ale UniCredit Ţiriac Bank (Vezi Anexa 1).

1.4. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare
Principalele funcţii ale Unicredit Ţiriac Bank sunt:          atragerea de disponibilități de la populaţie şi a agenţilor economici; creditarea persoanelor fizice și juridice; funcţia de transfer. Funcţia de organizare resurse umane; Funcţia de conducere şi administrare (funcţia de comandă); Funcţia de îndrumare şi control a activităţilor bancare a unităţilor sale teritoriale; Funcţia de previziune, strategie şi marketing; Funcţia financiar contabilă, funcţia de colaborare cu BNR ,cu celelalte societăţi bancare precum şi cu organele administraţiei; Funcţia de reprezentare.

Pe lângă funcțiile principale mai sunt:

Principalele produse, servicii și operațiuni întreprinse de bancă: Tabel nr. 5 – „Principalele produse, servicii şi operaţiuni UniCredit Ţiriac Bank” Pentru persoane fizice Operaţiuni curente(conturi curente, ordin de Pentru personae fizice autorizate Produse de creditare (credite ipotecare, credite auto,credite 14 Pentru corporaţii Cash management (servicii de cont curent, servicii de Pentru IMM-uri Conturi curente, pachete şi servicii

plată programat, cecuri de călătorie)

de investiţii, overdraft

încasări şi plăţi, aplicaţii şi instrumente electronice pentru plăţi şi reconciliere) Produse de comerţ Credite internaţional (incasso, scrisori de garanţie, acreditive) Factoring Produse de comerţ internaţional

Credite

Pachete de produse şi servicii

Produse de economisire(depozit la termen, cont junior) Carduri(carduri de debit, de credit, înrolare în 3D Secure)

Produse de creditare (credite pentru investiţii sindicalizări, credite pe termen scurt) Tranzacţii imobiliare Trezorerie

pachete de produse şi servicii Servicii(Direct Debit, Căsuţă de valori, Online Banking, serviciul prin telefon) Fonduri de investiţii MoneyGram Private Banking

Sursa: www.unicredit-tiriac.ro

1.5. Cadrul legislativ general şi specific
Legea bancară privind înfiinţarea Băncii Ţiriac este Legea nr.58 din 5 martie 1998 publicată în Monitorul Oficial nr.121/23 martie 1998, iar cadrul legislativ specific este reprezentat de Hotărârea nr.1059 din 3 octombrie 1990 apărută în Monitorul Oficial nr. 151 din 2 iulie 1992 – ce prevede înfiinţarea Băncii Comerciale „Ion Ţiriac”- ca societate pe acţiuni. UniCredit Ţiriac Bank este o societate deschisă pe acţiuni şi funcţionează ca persoană juridică în conformitate și cu:    Legea nr.31/1990 privind înfiinţarea societăţilor comerciale; Legea nr.312/ 28 iunie 2004 privind statutul BNR; Legea nr.83/ 15 aprilie 1998 privind procedura falimentului bancar şi Reglemantările Băncii Naţionale a României, ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi alte prevederi. 15

1.6. Organisme de control şi reglementare
Supravegherea Băncii UniCredit Ţiriac este realizată de către Adunarea Generală a Acţionarilor, Consiliul de Administraţie, Directorii, Banca Naţională Română şi de către organismele de control financiar abilitate. Pentru a proteja interesele deponenţilor şi a asigura stabilitatea şi viabilitatea întregului sistem bancar, Banca Națională a României asigură supravegherea prudenţială și Băncii UniCredit Ţiriac. Prin urmare, stabileşte o serie de norme şi indicatori de prudenţă bancară, urmăreşte respectarea acestora şi a altor cerinţe prevăzute de lege şi de reglementările aplicabile, impune măsurile necesare şi aplică sancţiuni, în vederea prevenirii şi limitării riscurilor specifice activităţii acesteia. Urmărirea respectării cerinţelor de natură prudenţială şi a altor cerinţe prevăzute de legislaţia bancară se realizează pe baza raportărilor şi a reglementărilor date în aplicarea BNR. Organul principal care îi reprezintă pe toţi acţionarii băncii este Adunarea Generală a Acţionarilor şi are ca principale atribuţii:  analizarea raportului anual al Consiliului de Administraţie asupra activităţii băncii şi aprobarea direcţiilor principale de orientare a activităţii în viitor;  analizarea şi aprobarea bilanţului anual, a contului de profit şi pierdere, a destinaţiei şi repartizării profitului, a dividendelor ce se distribuie acţionarilor precum şi a descărcării de gestiune; aleagerea de membrii ai Consiliului de Administraţie şi cenzorii şi stabilirea remunerării pentru exerciţiul în curs;

 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli. Conducerea Băncii UniCredit Ţiriac este asigurată de către Consiliul de Administraţie şi Directorii. Consiliul de Administraţie determină orientările activității băncii Unicredit Țiriac şi supraveghează punerea lor în practică. Se întruneşte lunar, sau ori de câte ori este necesar, la sediul băncii şi mai are obligaţia de a convoca Adunarea Generală ori de câte ori este nevoie, dar şi la cererea acţionarilor reprezentând a zecea parte din capitalul social şi dacă cererea acestora cuprinde problemele ce intră în competenţa acestuia. Atribuţiile principale ale acestui Consiliu sunt:  examinarea şi însuşirea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi a proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pe anul următor, precum şi repartizarea profitului, pe care le prezintă pentru aprobare Adunării Generale; aprobarea oricărei tranzacţie cu o valoare de cel mult 5.000.000 euro angajând Banca în orice parteneriat sau orice contract de asociere în participaţiune sau în orice achiziţie, fie prin crearea sau în orice altă modalitate, a oricărei entităţi pe care Banca o va controla ca urmare a unei asemenea achiziţii, dacă obiectul de activitate al acestei entităţi se referă la activităţi nebancare; 16

Consiliul de Administraţie deleagă o parte din atribuţiile sale unui Comitet de Direcţie, care se întruneşte cel puţin o dată pe săptămână, membrii săi având mandat pentru a conduce şi coordona activitatea de zi cu zi a băncii. Principalele atribuţii ale Comitetului de direcţie privesc aprobarea:  regulamentului intern de funcţionare a băncii;      normelor şi directivelor interne ale băncii şi modificarea lor; politicii de dobânzi practicate pentru resursele şi plasamentele băncii; tarifelor şi comisioanelor în lei şi valută; politicilor anuale de credit; măsurilor de recuperare a creanţelor.

1.7 Organizarea UniCredit Ţiriac Bank
Reţeaua teritorială a UniCredit Ţiriac Bank este structurată pe 8 regiuni și anume: Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat, Transilvania Nord, Transilvania Sud, Bucureşti.

Începând cu data de 1 august 2007, UniCredit Ţiriac Bank a introdus un nou model de organizare a reţelei de sucursale ce implică alocarea de unităţi dedicate clienţilor persoane fizice şi, separat, clienţilor companii, în Bucureşti şi în alte oraşe cheie cu puternic potenţial economic. Operaţiunile de cont curent vor fi desfăşurate în continuare la oricare dintre casieriile băncii, în orice sucursală, sau electronic prin serviciile Online B@nking sau Multicash. Pentru consultanţă sau informaţii referitoare la produse specifice, credite şi negocieri, clienţii vor fi directionaţi către sucursalele specializate. De exemplu, într-o sucursală dedicată companiilor, persoanele fizice au 17

posibilitatea să plătească ratele aferente unui credit sau să deruleze operaţiuni de cont curent, însă va fi necesar să intre într-o sucursală Retail dacă doresc să afle informaţii despre un anumit credit. Numerele de cont şi codurile IBAN nu se vor modifica în cadrul acestui proces de divizionalizare a reţelei. Recenta organizare face parte din planul UniCredit Group de îmbunătăţire a fluxului de lucru din sucursale şi al serviciilor pentru segmente diferite de clientelă.

Centrala Băncii UniCredit Ţiriac Bank- Unicredit Group Bank – Austria Creditanstalt
UniCredit Group a fost aleasă „Banca Anului 2007” în Europa Centrăla şi de Est şi „Banca Anului 2007” în Italia de către prestigioasa revistă financiară „The Banker” din UK. De asemenea, BA-CA joacă un rol cheie în piaţa în creştere a Europei Centrale şi de Est. Este situată în top 10 grupuri bancare din lume și are experiența necesară de a servi tuturor cerințelor noastre financiare. Din cele 10.000 de sucursale din 50 de ţări ale Băncii din întreaga lume mai mult de 40 de milioane de clienţi se bazează în fiecare zi pe cei 180.000 de angajaţi. În Europa, își desfăşoară activitatea în 22 de ţări. Este Banca numărul 1 în Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia şi Polonia şi cu o poziţie de top în alte 16 ţări din Europa Centrală şi de Est. Nu numai aici, dar şi în Italia, Germania şi Austria - trei dintre cele mai bogate pieţe europene – îi încurajează pe clienţii Băncii să realizeze ideile lor. Figura nr. 1 – „Organizarea UniCredit Group”

Sursa: www.unicredit.it Centrala băncii Unicredit Ţiriac Bank elaborează norme specifice ce trebuie respectate de unităţile din subordine. În acelaşi timp, centrala este răspunzătoare de activitatea sucursalelor, filialelor şi agenţiilor din subordine şi aceasta, deoarece unităţile din subordine nu au personalitate juridică. Activitatea, în cadrul centralei Unicredit, se desfăşoară pe direcţii, departamente, servicii, birouri, oficii specializate. În general, în cadrul centralei, activitatea este organizată pe direcţii de specialitate (sau departamente) care, la rândul lor, au în subordine diferite servicii. Pe parcursul derulării activităţilor specifice, fiecare bancă acţionează ca un sistem (fiind, la rândul ei, 18

componentă a sistemului bancar), în cadrul căruia diferitele componente (direcţiile/ departamentele) intră în legătură unele cu altele, furnizându-şi reciproc informaţii sau conlucrând în vederea finalizării diferitelor treanzacţii şi realizării atribuţiilor specifice. Departamentele din cadrul centralei băncii, indiferent de activitate specifică pe care o derulează, au o serie de atribţţii similare ce derivă din rolul lor de coordonare a activităţii în domeniile respective, la nivelul unităţilor din subordine. Cele mai importante dintre aceste atribuţii sunt:  elaborarea şi avizarea normelor metodologice ce reglementează obiectul de activitate al direcţiilor/departamentelor respective, precum şi a celorlalte instrucţiuni, circulare, reglementări emise de bancă pe probleme specifice;  îndrumarea şi controlul unităţilor teritoriale, în legătură cu activitatea desfăşurată, cu modul de aplicare a legislaţiei bancare, precum şi a normelor metodologice şi reglementărilor interne emise de bancă, pentru diversele domenii de activitate;  efectuarea de studii şi analize, în legătură cu activităţile specifice desfăşurate de fiecare departament, în vedera luării deciziilor privind perfecţionarea activităţii.

19

Figura nr. 2 – „Organizarea UniCredit”

Sursa: www.unicredit.it

20

Unicredit România – Sucursale şi Agenţii
Atribuţiile sucursalelor şi agenţiilor denumite unităţi operaţionale derivă din rolul, locul şi funcţiile pe care acestea le au în activitatea şi în organizarea Băncii. UniCredit Ţiriac Bank face parte din reţeaua centrală şi est europeană a UniCredit Group, fiind cel mai mare grup bancar din Europa Centrală şi de Est. UniCredit Ţiriac Bank este considerat unul dintre cei mai importanţi jucători de pe piaţa bancară din România, deţinând active totale în valoare de 17,5 miliarde RON (31 decembrie 2008). UniCredit Ţiriac Bank este un veritabil "onestop-shop" de servicii financiare, de care beneficiază în prezent peste 606.000 clienţi prin intermediul a 240 de sucursale. UniCredit Romania are o reţea de 50 de sucursale, dintre care 14 în Bucureşti, iar restul în 33 de oraşe1 din întreaga ţară, iar restul de 86 de sedii sunt agenţii. Operaţiunile de cont curent vor fi desfăşurate în continuare la oricare dintre casieriile băncii, în orice sucursală, sau electronic prin serviciile Online B@nking sau Multicash. UniCredit Ţiriac Bank deţine o reţea formată din 240 de sucursale şi agenţii şi îşi propune o extindere rapidă atât în oraşe în care nu este prezentă, cât şi în oraşe mari, pentru a asigura acoperirea zonelor cu potenţial mare de retail.   Tabel nr. 6 – „Locaţiile UniCredit Ţiriac Bank” Alba (3) Bacău (3) Botoşani (1) Bucureşti (36) Cluj (4) Dâmboviţa (1) Gorj (1) Ialomiţa (1) Maramureş (3) Neamţ (2) Satu Mare (2) Timiş (7) Arad (4) Bihor (4) Brăila (2) Buzău (2) Constanţa (6) Dolj (5) Harghita (2) Iaşi (4) Mehedinţi (1) Olt (1) Sibiu (4) Vâlcea (1) Sursa: www.orar.info Argeş (3) Bistriţa-Năsăud (2) Brasov (5) Călăraşi (1) Covasna (1) Galaţi (3) Hunedoara (1) Ilfov (2) Mureş (3) Prahova (4) Suceava (3) Vrancea (2) Locaţiile UniCredit Ţiriac Bank:

1

Alba Iulia, Arad, Bacău, Baia Mare, Bistriţa-Năsăud, Buzau, Braşov, Brăila, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Craiova, Deva, Drobeta Turnu Severin, Focşani, Galaţi, Iaşi, Odorheiu Secuiesc, Oradea, Piatra Neamţ, Piteşti, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare, Sfântu Gheorghe (Covasna), Sibiu, Slatina, Suceava, Târgu Mureş, Târgovişte, Târgu Jiu şi Timişoara

21

Sucursala Iaşi Tabel nr. 7 – „Sucursala UniCredit Ţiriac Bank, Iaşi”

UniCredit Ţiriac Bank
Sucursala Alexandru Ioan Cuza, Iaşi Program de luc u Luni 09:00 - 17:00 Adresa: Marţi 09:00 - 17:00 Miercuri 09:00 - 17:00 Telefon: Joi 09:00 - 17:00 E-mail: Vineri 09:00 - 17:00 Pagina web: Sursa: www.infobancare.ro

Strada Anastasie Panu, nr. 31 0232 206 241 office@unicredit.ro www.unicredit-tiriac.ro

Principalele funcţii ce se regăsesc la nivelul Sucursalei Unicredit Ţiriac Bank, Iaşi sunt:  Să atragă depozitele băneşti ale clienţilor, persoane fizice şi juridice;   Să permită clienţilor să-şi retragă banii sau să-i transfere în alte conturi; Să acorde împrumuturi clienţilor care solicită credite.

Schema organizatorică a unităţii operaţionale, UniCredit Ţiriac Bank, Iași
este prezentată în figura următoare: Figura nr. 3 – „Organizarea UniCredit Ţiriac Bank”

Director

Manager relaţii cu clienţii persoane fizice

Manager relaţii cu clienţii persoane juridice

Coordonator operaţiuni

Operations seller

Casier

22

Director Coordonează activitatea agenţiei, menţine şi dezvoltă baza de clienţi existentă; Identifică potenţiali clienţi şi prezintă acestora produsele băncii; Identifică nevoile clienților, recomandând serviciile şi produsele adecvate; Asigură supervizarea activității de creditare retail, activităţii de promovare a serviciilor de plată electronică tip Multicash, de promovare şi încheiere contracte carduri şi servicii de acceptare carduri la comercianţi; Asigură realizarea bugetului şi a contului de profit şi pierderi prin realizarea indicatorilor trasaţi de conducerea grupului. Coordonator Operaţiuni (OPC) Asigură, prin managementul, organizarea, supervizarea şi controlul angajaţilor din zona de Operaţiuni, faptul că toate documentele solicitate de la clienţi şi documentele prezentate de aceştia sunt verificate şi procesate la timp şi cu acurateţe, asigurând totodată respectarea normelor şi procedurilor interne ale băncii, a normelor BNR şi a legislaţiei în vigoare Asigură pregătire profesională pentru angajaţii din subordine (noi angajaţi sau existenţi), iniţierea acestora în structurile băncii, precum şi dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale ale acestora. Monitorizează rezultatele şi adoptă / propune măsuri de corecţie, numai în limitele stabilite de Conducerea băncii şi numai cu consultarea prealabilă a superiorul ierarhic şi a celui funcţional. Implementează mecanisme eficiente pentru realizarea şi îmbunătăţirea continuă a standardelor de satisfacere a clienţilor; Organizează activitatea operațională prin măsuri de prioritizare şi împărţire a responsabilităţilor între angajaţii din subordine; Participă la activitatea de evaluare a performantei angajaţilor din subordine Comunică permanent cu Sediul Central pentru îmbunătăţirea proceselor / procedurilor Comunică angajaţilor din subordine noile proceduri/ modificări de proceduri, precum şi noile produse urmărind implementarea acestora în consecinţă; Analizează şi compară tranzacţiile zilnice cu operaţiunile curente efectuate în conformitate cu normele, reglemetările şi legislaţia în vigoare cu scopul de a sesiza orice expunere la risc operaţional; Asigură transmiterea la timp şi cu acurateţe a raportărilor specifice, conform normelor şi procedurilor interne precum şi legislaţiei în vigoare. Manager Relaţii cu clienţii persoane fizice/juridice Are rezultate foarte bune în vânzarea de produse IMM, având în vedere, în acelaşi timp, un management eficient al riscului Pregăteşte şi susţine aplicaţiile de credit ale clienţilor IMM Urmăreşte evoluţia relaţiilor cu clienţii din portofoliul deţinut şi fidelizarea acestora prin activitatea de cross selling Dezvoltă portofoliul prin atragerea de noi clienţi

Operations Seller Promovarea politicii băncii, a produselor şi serviciilor sale către clienţii actuali şi cei potenţiali; Promovarea produselor bancare către clienţii mass market; 23

Creşterea numărului de clienţi beneficiari de canale alternative de tranzacţionare (Online Banking, Telefon Service, etc) Actualizarea şi dezvoltarea portofoliului clienţilor; Verifică toate documentele solicitate de la clienţi şi documentele prezentate de aceştia, cu respectarea normelor şi procedurilor interne ale băncii, a normelor BNR şi a legislaţiei în vigoare Proceseaza la timp şi cu acurateţe toate operaţiunile aferente postului, conform normelor şi procedurilor interne ale bancii Colaborează cu Coordonatorul de Operaţiuni în vederea îmbunătăţirii proceselor / procedurilor Adoptă cele mai bune standarde de comunicare atât cu clienţii interni cât şi cu cei Casier externi Executarea tranzacţiilor zilnice în RON şi monede internaţionale Oferirea informaţiilor clienţilor despre tranzacţiile din conturile acestora Înregistrarea numerarului primit de la casierie în sistem Efectuarea tranzacţiilor cu şi fără numerar Trimiterea tranzacţiilor spre autorizare către coordonatorul front office/conducătorul unităţii Încasarea şi înregistrarea corectă a dobânzilor, comisioanelor potrivit circularelor în vigoare Eliberarea, după verificarea cu documentele anexate, extrasului de cont şi solicitarea semnăturii clientului Gestionarea activităţii de vânzare credite de consum către clienţii de retail existent şi la nivelul unităţii cât şi a celor proveniţi prin alte canale externe de distribuţie în strânsă colaborare cu ofiţerul credite de consum

24

2. Gestionarea conturilor bancare
2.1 Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare
Obiectul de bază al activităţii bancare2 îl constituie atragerea de fonduri de la persoanele fizice şi juridice, sub forma de depozite sau instrumente negociabile, plătibile la termen sau la vedere. Operaţiunile cu clientela din cadrul UniCredit Ţiriac Bank SA sunt operaţiuni efectuate cu agenţii economici, alţii decât băncile, sub formă de credite, de depozite sau de conturi curente, efectuate în conformitate cu condiţiile generale bancare şi condiţiile generale de desfăşurare a afacerilor pentru persoanele fizice. Figura nr.4 – Tipuri de conturi deschise de UniCredit Ţiriac Bank Tipuri de conturi Curente De depozit Junior De economii

De capital

Sursa: din informațiile studiate individual La cererea clienţilor persoane fizice şi juridice, banca poate deschide:  prin conturile curente de disponibilităţi băneşti se fac operaţiuni de încasări şi plăţi;  conturile de depozite la termen servesc pentru păstrarea şi fructificarea resurselor băneşti atrase de la persoane juridice şi fizice;  conturile de capital formate din totalitatea surselor de finantare stabile aflate la dispozitia unitatilor patrimoniale: capital propriu, provizioane pentru riscuri şi împrumuturi pe termen lung şi mediu;  conurile de economii oferă absolut toate facilităţile unui cont curent, putând fi folosite şi pentru efectuarea de plăţi şi încasări interne sau externe atât între conturile aceluiaşi client, cât şi între conturi diferite;3  contul junior este un cont de economii deschis de către părinte sau tutore pe numele copilului. 2.1.1. Contul curent Disponibil în lei sau în valuta, contul curent deschis la UniCredit Țiriac Bank este un instrument esențial prin care se pot derula operațiuni de bază, cum ar fi încasarea salariului, retragerea de numerar sau efectuarea de plăți prin ordin de plată. Împreună cu un card de debit, contul curent oferă posibilitatea de a retrage bani de la automatele bancare și de a plăti cu cardul cumpărăturile din magazine sau de pe Internet.
2

Vasile Cocriş, Dan Chirleşan – Economie Bancară – repere teoretice şi studiu monografic, ediţia III, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2010, pag. 267 3 http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/cele-mai-bune-conturi-de-economii-120101.html - accesat la data de 14.12.2010

25

Valuta Rata dobânzii (%)

RON 0,10%

EUR 0,10%

USD 0,10%

GBP 0,10%

CHF 0,10%

Figura nr.5 – Rata dobânzii la conturile curente în RON și valut

Sursa: http://www.unicredit-tiriac.ro/ Avantaje oferite de contul curent deschis la UniCredit Țiriac Bank:  SECURITATE - banii dumneavoastră sunt păstraţi în perfectă siguranţă de către UniCredit Tiriac Bank şi se află mereu la dispoziţia dumneavoastră;  OPERAŢIUNI CURENTE – se pot efectua retrageri de numerar, în limita disponibilului din cont, de la oricare din sucursalele Unicredit Ţiriac Bank sau direct de la automatele bancare, dacă aveti un card de debit. Contul curent vă permite, de asemenea, efectuarea de plăti externe, prin ordin de plată, constituirea de depozite şi efectuarea de schimburi valutare.  ONLINE BANKING - pentru un plus de mobilitate şi control în gestionarea banilor, UniCredit Ţiriac Bank oferă serviciul Online B@nking, prin care poate fi vizualizată în orice moment situaţia contului curent, având posibilitatea de a efectua plăţi, transferuri sau schimburi valutare, fără a mai fi nevoie să treceţi pe la bancă. DIRECT DEBIT - prin solicitarea serviciului Direct Debit, plata facturilor de utilităţi se poate face prin debitarea automată a contului curent.

A. Deschiderea contului Documente necesare pentru deschiderea contului curent pentru persoane fizice: Deschiderea unui cont se face conform reglementărilor interne în vigoare, cu condiţia respectării de către potenţialii clienţi a regulilor stabilite de către bancă pentru deschiderea contului. 1. Banca îşi rezervă dreptul ca la libera sa alegere să refuze deschiderea unui cont, nefiind obligată să motiveze acest refuz. 2. Persoanelor împuternicite să opereze pe cont în numele clientului li se solicită furnizarea către bancă a aceloraşi documente ca şi cele cerute clientului, precum şi depunerea semnăturilor lor la banca. 3. Banca va permite efctuarea de operaţiuni pe cont numai în baza semnăturilor persoanelor autorizate sa efectueze operaţiuni prin cont şi în limita mandatului dat de către de către client. Specimenele de semnături depuse la bancă sunt valabile până la inlocuire / revocare în scris. 4. În cazul în care banca ia cunoştinţă despre apariţia unor divergenţe între titularii de cont şi împuterniciţi sau între co-titulari în cazul contului comun, atunci are dreptul să suspende nelimitat 26

executarea oricărei instrucţiuni până la lămurirea situaţiei. Dacă într-o perioadă de timp rezonabilă situaţia nu este clarificată, banca poate decide încetarea raporturilor contractuale.

B. Documente necesare Pentru deschiderea unui cont curent pentru persoanele fizice este nevoie doar de cartea/buletinul de identitate, pentru persoanele fizice rezidente şi doar de paşaport sau permis de şedere, pentru persoanele fizice nerezidente. Formulare obligatorii: 1. Cerere de deschidere de cont; 2. Fişa specimenelor de semnături; 3. Condiţii generale de afaceri. Formulare opţionale: 1. Convenţie Generală pentru transmiterea instrucţiunilor prin fax; 2. Convenţie care stabileşte modul de utilizare a instrumentelor de plată. Figura nr.6 – Documente necesare pentru deschiderea unui cont curent: Pentru rezidenţi Pentru nerezidenţi Cartea/Buletinul de identitate Paşaport/Permis de sedere

Documente necesare

Sursa: din informațiile studiate individual Toate documentele trebuie sa fie valabile la dată prezentării în Banca şi vor fi prezentate în original şi copie. Documente necesare pentru deschiderea contului curent pentru persoane juridice  Statutul societăţii comerciale şi contractul de societate sau actul constitutiv al acesteia. În cazul republicării clientul va prezenta Băncii actul republicat, însoţit de dovada înregistrării acestuia în Registrul Comerţului;     încheierea judecătorului delegat de pe lângă Registrul Comerţului prin care se autorizează înfiinţarea societăţii; Certificat de Înregistrare cu codul unic de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului; Actele adiţionale la actul constitutiv conţinând modificările survenite în cadrul societăţii şi certificatele de înregistrare menţiuni corespunzătoare; Certificat constatator / extras emis de Oficiul Registrului Comertului conţinând toate modificările actului constitutiv al societăţii, în termen de valabilitate (14 zile lucratoare)

27

 

Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale persoanelor autorizate să dispună de cont (dacă Actul Constitutiv şi Statutul permit aceste lucru); Actele de identitate ale persoanelor împuternicite să realizeze operaţiuni prin contul curent al societăţii.

Formulare obligatorii care trebuie completate de către client: 1. Cerere de deschidere de cont persoane juridice; 2. Fişa specimenelor de semnături; 3. Condiţii generale de afaceri; 4. Declaraţia de grup; 5. Convenţia care stabileşte modul de utilizare a instrumentelor de plată; 6. Împuternicire privind solicitarea de la ORC a Certificatului constatator; 7. Memo-card – de înmânat clientului. Formulare opţionale: 1. Convenţie Generala pentru transmiterea instrucţiunilor prin fax; 2. Contract de Online Banking; 3. Convenţie de procesare a instrumentelor de debit la colectare. Toate conturile trebuiesc deschise în strictă concordanţă cu normele legale în vigoare privind înmatricularea societăţilor, administrarea societăţilor şi reprezentarea, precum şi cu politicile băncii. 2.1.2. Contul de depozit (la termen) A. Deschiderea contului La cererea clientului, banca poate constitui depozite în moneda naţională (Ron) sau valută, pentru suma cu termenele indicate de către client în instrucţiunile de constituire a unui depozit bancar. În funcţie de preferinţe, UniCredit Tiriac Bank oferă următoarele tipuri de depozite:  Depozite cu rata dobânzii fixă: dobânda este fixă pe toată perioada depozitului până la prima maturitate;  Depozite cu rata dobânzii variabilă: dobânda variază în funcţie de evoluţia pieţei. Pentru ambele variante se poate alege soluţia de economisire convenabilă: a) Depozite cu scadenţă unică: la scadenţă, dobânda şi principalul se vireaza în contul curent. Acest tip de depozit este recomandat pentru situaţiile în care se cunoaşte exact momentul în care sunt dorite aceste fonduri; b) Depozite cu prelungire automată, fără capitalizare: la scadenţă, dobânda se virează în contul curent, iar depozitul se prelungeşte numai cu suma depunerii iniţiale. Acest produs permite fructificarea dobânzii unui depozit bancar, folosind-o ca sursa de venit. c) Depozite cu prelungire automată şi capitalizare: la scadenţă, dobânda se adaugă la depunerea iniţială, iar depozitul se reînnoieşte cu soldul astfel obţinut. Produsul este recomandat deoarece valoarea dobânzii obţinute creşte la fiecare prelungire datorită majorării sumei depuse cu dobânda obţinută anterior. Avantajele oferite de acest tip de cont bancar sunt: 28

 

SIGURANŢA - depozitele UniCredit Tiriac Bank sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar.

PROFITABILITATE - depozitele la termen reprezintă cea mai simplă metodă prin care anii vor lucra pentru dumneavoastră şi nu invers. Pe parcursul timpului, sumele depuse se vor mări constant, cu adaosul dobânzii. În plus, comisionul de deschidere este 0. B. Documente necesare Pentru a constitui un Cont de depozit la Termen este nevoie doar de actul de identitate şi Cererea de constituire a depozitului la termen (vezi Anexa 2), putându-vă adresa oricarei sucursale UniCredit Tiriac Bank. De asemenea, puteţi să economisiţi timp şi să constituiţi depozitul prin Serviciul Online B@nking. Promoții la conturile de depozit4 UniCredit Tiriac Bank extinde până la 31 decembrie 2010 promoţia pentru depozitele la doua luni adresată persoanelor fizice Promoţia continuă în momentul de faţă cu dobânzi de până la 7.00% pe an pentru RON şi pana la 2.80% pe an pentru EUR, în funcţie de suma depusa. Depunerea minima este 1.000 RON sau 1.000 EUR, neexistînd comision de deschidere, de depozitare sau de retragere - dacă retragerea se face în ziua scadenţei, la oricare din sucursalele UniCredit Tiriac Bank. UniCredit Tiriac Bank pune la dispoziţia clienţilor săi, persoane fizice, depozite promoţionale pe perioade medii de timp, cu rate de dobândă avantajoase: depozitul la 4 luni şi depozitul la 7 luni. Ratele de dobândă pot ajunge în momentul de faţă până la 7.25% pe an pentru RON şi până la 3.00% pe an pentru EUR, în funcţie de suma depusă. Suma minima de constituire a depozitului este 1.000 RON sau 1.000 EUR, neexistănd comision de deschidere, depozitare sau de retragere dacă retragerea se face în ziua scadenţei, la oricare din sucursalele UniCredit Tiriac Bank. Iar în cazul în care se doreşte retragerea banilor din depozit înainte de maturitatea acestuia, banca oferă o dobândă promoţională de 2.75% pentru depozitele constituite în RON şi 1.75% pentru depozitele constituite în EUR pentru perioada de timp calculată de la momentul constituirii depozitului şi până la lichidarea acestuia. Clienţii persoane fizice şi IMM au posibilitatea să deschidă depozite chiar şi fără a se deplasa la bancă, prin intermediul aplicaţiei Online B@nking, cu ajutorul căreia îsi pot gestiona singuri respectivele produse. Constituirea de depozite este posibilă pentru toţi clienţii, în cele peste 240 de sucursale şi agenţii din reţeaua UniCredit Tiriac Bank. 2.1.3. Contul de capital Contul de capital este format din totalitatea surselor de finanţare stabile aflate la dispoziţia unităţilor patrimoniale alcătuite din: capital propriu, provizioane pentru riscuri şi împrumuturi pe termen lung şi mediu şi alte surse cu durată de finanţare mai mare de un an.
4

http://www.unicredit-tiriac.ro/persoane-fizice/produse-si-servicii/produse-de-economisire/depozite-la-termen - accesat la data de 15.12.2010

29

Pentru deschiderea unui cont de capital pentru societăţile comerciale, ofiţerul de cont de la sucursale primeşte cerere scrisă pentru a deschide un cont la UnicCredit Ţiriac Bank după care îndeplineşte următoarele sarcini: 1. Primeşte actul constitutiv al societăţii şi alte documente adiţionale; 2. Face copii după documente şi returnează originalele clientului; 3. Verifică documentele primite de la client 4. Deschide în sistem codul şi contul de client; 5. Solicită clientului să depună capitalul social la casierie. După ce s-a făcut depunerea capitalului social la casierie, blochează contul pentru debitare, urmând ca după depunerea întregii sume (în cazul în care nu depune toată suma odată), să blocheze contul de capital social atât pentru debitare, cât şi pentru creditare. Nu se percepe comision pentru depunerea de capital social. 2.1.4 Contul de economii Contul de economii, disponibil pentru depuneri în RON, EURO sau USD, este un instrument de economisire care îmbina flexibilitatea unui cont curent cu dobânda superioară a unui depozit. Contul de Economii poate fi alimentat oricând şi cu orice sumă şi nu necesită comisioane de deschidere şi de administrare. Avantaje oferite de conturile de economii:  ACCESIBILITATE - accesul la contul de economii în oricare sucursală sau agenţie a băncii Unicredit Tiriac Bank;  FLEXIBILITATE - retragerea banilor din cont oricând, până la suma minimă necesară, sau chiar şi sub suma minimă necesară, cu acordarea unui preaviz de 30 zile. De asemenea, transferul sumei din contul de economii către contul curent, pentru acoperirea cheltuielilor curente; DOBÂNDA ATRACTIVĂ - banca bonifică o dobândă avantajoasă pentru fiecare tip de valută, atâta timp cât disponibilitâţile din cont se situează peste suma minima necesară astfel. pentru sumele de bani din suma totală depusă în Contul de economii care depaşesc limita fiecarei tranşe se aplică dobânda corespunzătoare tranşei imediat următoare. Figura nr. 7– Documente necesare pentru deschiderea unui cont de economii: Documente necesare Buletinul de identitate

Pașaport

Cerere deschidere Cont de Economii

Sursa: din informațiile studiate individual

30

Pentru a constitui un Cont de Economii este nevoie de actul de identitate: buletinul de identitate/cartea de identitate sau paşaport şi Cererea de deschidere Cont de Economii (vezi Anexa 3), putându-vă adresa oricarei sucursale UniCredit Tiriac Bank.

2.1.5 Contul Junior A. Deschidere cont Părinţii sunt foarte responsabili şi ştiu cât de important este să strângă bani din timp pentru a oferi copiilor o educaţie de calitate şi o şansa în plus în viaţă. La rândul său, Unicredit Ţiriac Bank ştie ce presupune un instrument bun de economisire. Disponibil în RON, EURO sau USD, Contul Junior este un cont de economii deschis de către părinte sau tutore pe numele copilului, pentru copii cu vârstă de până la 18 ani. La împlinirea acestei vârste, soldul integral al contului este transferat într-un cont curent şi pus la dispoziţia copilului. Conceput pentru acumularea unor sume mari prin depuneri mici, contul Junior poate fi alimentat cu orice sumă care vă prisoseşte la sfârşitul lunii, valoarea minimă a unui depozit lunar fiind de doar 5 euro. La majoratul titularului, sumele mici depuse de-a lungul anilor, cumulate cu o dobândă atractivă, vor oferi un suport financiar adecvat copilului. Avantaje oferite de Contul Junior:  FLEXIBILITATE - Contul Junior nu va constrânge să depuneţi lunar o sumă fixă. Valoarea minimă a unui depozit lunar este de 5 euro, astfel încât impactul asupra cheltuielilor dumneavoastră curente va fi minim. Mai mult, la deschiderea sau închiderea unui cont Junior, nu se percep comisioane. B. Documente necesare 1. Act de identitate/documente legale pentru Reprezentatul Legal (original și copie); 2. Certificatul de naştere pentru copiii mai mici de 14 ani (original și copie sau copie legalizată la un notar public)/act de identitate pentru copiii intre 14 si 18 ani (original și copie sau copie legalizată la un notar public); 3. Pentru tutelă/curatelă: decizia de tutelă/curatelă emisă de o autoritate legală (original și copie sau copie legalizată la un notar public); 4. Contract de deschidere a Contului Junior. Una din cele mai bune decizii care se pot lua în legatură cu viitorul copilului e aceea de a începe încă din prezent să se constituie o sumă pentru viitorul lui.

2.2 Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale derulate prin conturile bancare
2.2.1 Operaţiuni curente derulate prin conturile bancare 31

Operaţiuni derulate prin conturile curente în lei, ale căror titulari sunt: a) persoane fizice:  Virarea salariului în contul curent;  Plata facturilor la utilităţi;  Retragerea de numerar (vezi Anexa 4);  Alimentarea contului. Pe baza operaţiunilor desfăşurate, se poate emite un extras de cont, lunar sau la cererea titularului, în care este evidenţiat soldul creditor al contului. Banca va reţine sumele aferente comisioanelor, spezelor rezultate în urma efectuării operaţiunilor prin conturile clienţilor săi. b) persoanele juridice:  Încasări/plăţi către furnizori, comisioane, amenzi, plăţi legate de cheltuieli de judecată;  Cheltuieli cu abonamente, cheltuieli guvernamentale, cheltuieli cu leasing operaţional, asistenţă tehnică;  Plăţi legate de judecată. Operaţiuni valutare curente reprezentă sume încasate în favoarea clienților UniCredit Ţiriac Bank, în favoarea băncii sau a clienților altor bănci precum și sumele încasate reprezentând contravaloarea cecurilor în valută, exclusiv încasările care se referă la acreditive/scrisori de garanție/incassouri documentare. În funcție de beneficiarul sumei, încasările valutare se împart în două categorii și anume:  Încasări/plati valutare în favoarea clienților băncii (vezi Anexa 5); Încasările în valută în favoarea clienților băncii pot fi:  încasări certe;  încasări în curs de lămurire;  încasări nelămurite;  încasări intrabancare.  încasări valutare în favoarea non-clienților. Figura nr.8 – Documente necesare pentru deschiderea unui cont de economii: certe În favoarea clienţilor Încasări valutare În favoarea non-clienţilor 32 În curs de lămurire nelămurite intrabancare

Sursa: din informațiile studiate individual Operațiunile de încasări valutare sunt efectuate de către Departamentul Operațiuni CentralizatePlăți Externe din centrala băncii.

2.2.2 Operaţiuni speciale derulate prin conturile bancare Conturile cu destinaţie specială se deschid de către UniCredit Ţiriac Bank la solicitarea scrisă a clienţilor care au deschise conturi de disponibilităţi, cu indicarea expresă a funcţiunii pe care o va îndeplini contul respectiv, la solicitarea instituţiilor publice sau în cazurile prevăzute prin dispoziţi legale. Pentru conturile cu destinaţie specială, termenul de deschidere este în aceeaşi zi sau cel mult în ziua următoare depunerii documentaţiei de către client. Din această categorie de conturi fac parte şi conturile speciale care se deschid la solicitarea clienţilor pentru sumele depuse drept capital social, potrivit legii, până la deschiderea, pe numele persoanei juridice, a contului de disponibilităţi băneşti, care se face după înregistrarea în Registrul Comerţului şi atribuirea codului fiscal. Acreditivul documentar reprezintă un angajament de plată prin care banca acţionează la cererea şi după instrucţiunile clientului să efectueze operaţiuni de plată sau să autorizeze pentru această operaţiune o altă bancă, catre sau la ordinul unui terţ pe baza documentelor justificatoare ale unui contract privind livrarea de bunuri sau prestarea unor servicii. Acreditivul documentar este o aplicaţie în contul ordonatorului, care implică acceptarea, negocierea şi plata. Pentru deschiderea unui acreditiv, este necesară completarea unei cereri de deschidere, care va cuprinde elemente ce se vor regăsi şi în contractul economic sau factură. După încheierea contractului, în baza instrucţiunilor ordonatorului, banca va bloca fondurile într-un cont colateral, apoi alocă o referinţă în registrul de evidenţă, special întocmit, după care realizează acreditivul în trei exemplare. Schema de derulare a acreditivului documentar5: Etapa 1: Realizare operaţiunii comerciale între cele două părţi. Se încheie contractul între acestea. Etapa 2: Cererea de deschidere a acreditivului documentar. Importatorul (ordonatorul) cere băncii sale să deschidă un acreditiv în favoarea exportatorului (beneficiarului), detaliind toate condiţiile conform contractului. Etapa 3: Deschiderea acreditivului documentar. Banca importatorului transmite textul acreditivului documentar la banca sa corespodentă, din ţara exportatorului, cerându-i să-1 şi confirme. Etapa 4: Notificarea sau avizarea deschiderii acreditivului documentar. Banca corespondentă avizează deschiderea acreditivului documentar vînzătorului (exportatorului), transmiţându-i un exemplar al acestuia.
5

Vasile Cocriş, Dan Chirleşan – Economie Bancară – repere teoretice şi studiu monografic, ediţia III, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2010, pag. 281

33

Etapa 5: Expedierea mărfii şi prezentarea documentelor de livrare. Vânzătorul expediază mărfurile şi prezintă băncii notificatoare toate documentele de livrare precizate în acreditivul documentar, întocmite în stricta conformitate cu termenii şi condiţiile acestuia. Etapa 6: Controlul documentelor. Etapa 7: Remiterea documentelor. Banca corespondentă trimite documentele băncii emitente. Etapa 8: Efectuare plăţii de către banca emitentă, contra documentelor conforme (rambursarea băncii plătitoare) şi eliberarea documentelor clientului. Etapa 9: Recepţia mărfii. În funcţie de specificul activităţii desfăşurate, Unicredit Tiriac Bank caută cele mai bune soluţii şi vă oferă linii de emitere de acreditive în scopul optimizării tranzacţiilor companiei. Avantaje ale utilizării acreditivului: Emitere de acreditive irevocabile utilizabile prin plata la vedere sau la termen; Emitere de acreditive irevocabile transferabile, reînnoibile ("revolving") sau cu clauza roşie (“red clause”); Emitere de acreditive irevocabile "back to back" ; Emitere de cesiuni de creanţe din acreditiv; Confirmări de acreditive de export; Scontări de documente în cadrul acreditivelor cu plata la termen; Negociere a documentelor în cadrul acreditivelor cu plata la vedere. Funcţionarea conturilor cu destinaţie specială este dată de natura operaţiunilor care urmează a se efectua în şi din contul respectiv.

2.3 Operaţiuni prin conturi aferente cecurilor, provizioanelor şi cardurilor bancare
2.3.1 Operaţiuni prin conturi aferente cecurilor Numerarul are avantajele sale: este uşor de înţeles, uşor de manevrat şi toată lumea îl acceptă şi-l foloseşte. Totuşi, când vorbim de sume considerabile sau de distanţe mari, numerarul poate deveni destul de repede un inconvenient. Din fericire, există o alternativă excelentă în locul banilor lichizi: cecurile barate şi biletele la ordin în lei sau valută. De comun acord cu partenerii, se pot efectua plăti sau efectua încasări prin intermediul cecurilor barate sau al biletelor la ordin (vezi Anexa 6), iar UniCredit Tiriac Bank vă oferă o varietate de soluţii pentru acest tip de operaţiune. Termenele de decontare standard va ofera posibilitatea de a şti momentul în care contul este debitat sau creditat. În baza depozitelor deţinczute, clientul băncii poate cere eliberarea unui carnet de cecuri. Astfel, banca realizează o primă operaţiune numita certificarea cecului. Folosindu-se de acest instrument de plată, clientul poate efectua operaţiuni prin care îşi plăteşte furnizorii sau retrage numerar din conturile sale. Operaţiunile efectuate de bancă în cazul remiterii unui cec, spre a fi încasată sau virată suma înscrisă din contul trăgătorului în contul beneficiarului, sunt: 34

• • • •

Recepţia - operaţiune prin care banca primeşte cecul spre a fi autentificat; Autentificarea - operaţiune prin care banca evaluează din punct de vedere al formei cecul primit; Acceptul - în urma acestei operaţiuni se acceptă spre decontare cecul primit; Refuzul - operaţiune de neîndeplinire a ordinului înscris în instrumentul de decontare, din cauza unor greşeli de fond sau din insuficienţa disponibilităţilor necesare în contul trăgătorului; Plata - virarea sau plata în numerar a sumei înscrise în cec.

2.3.2 Operaţiuni prin conturi aferente provizioanelor bancare Reglementările legale în vigoare privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului sunt aplicabile comercianţilor, societăţilor comerciale care nu mai pot face faţă datoriilor lor comerciale, aceştia fiind numiţi debitori. În cazul deschiderii procedurii falimentului, debitorul nu va mai putea dispune de sumele din conturile sale fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului. Plăţile din depozitul colateral se vor face pe bază de dispoziţii emise, în cursul procedurii de reorganizare, de către judecătorul sindic sau administrator, pe baza deciziei emise de judecătorul sindic, iar în cursul falimentului, numai de către persoana desemnată pe baza deciziei emisă de judecătorul sindic. Pentru sumele înregistrate în acest depozit colateral, banca acordă dobândă aferentă disponibilităţilor la vedere. Dobânda se calculează şi se înregistrează în ultima zi lucrătoare a lunii în contul de datorii ataşate, urmând ca, în prima zi lucrătoare a lunii următoare să se bonifice în depozitul colateral Operaţiunile derulate prin acest depozit colateral sunt supuse comisionării potrivit Tarifului de comisioane ai băncii. 2.3.3 Operaţiuni prin conturi aferente cardurilor bancare Cardurile reprezintă chei de acces la disponibilul din conturile ataşate sau linii de credit (Carduri de Credit), putând fi utilizate pentru tranzacţii comerciale şi/sau eliberare de numerar, atât pe teritoriul României, cât şi în exterior (în funcţie de tipul cardului), îmbinând siguranţa operaţiunilor şi confortul renunţării la manipularea de numerar. La solicitarea clientului, prin completarea unei cereri de emitere de card şi aprobarea acestei cereri de către persoanele autorizate, banca eliberează cardul şi PIN-ul aferent. Operaţiunile dispuse prin intermediul cardului se efectuează numai în limita disponibilului din contul de card, cu respectarea regulilor şi uzanţelor bancare interne şi internaţionale. Totodată, banca oferă facilităţi suplimentare posesorilor de card în funcţie de tipul de card deţinut. Persoanelor fizice, deţinătoare de cârduri emise de bancă, le poate fi acordată facilitatea de ieşit în descoperit de cont în limitele stabilite de către bancă, în funcţie de tipul de card deţinut. Alte operaţiuni care se efectuează cu ajutorul cardurilor: plata facturilor de telefonie mobilă direct de la bancomate;

35

virarea dobânzilor direct în conturile cârdurilor pentru conturile în lei cu plata lunară a dobânzii; plata facturilor de utilităţi; transferuri de bani din conturi de card în orice conturi deschise la bancă;âaccesul la o linie de credit, în baza depozitelor depuse, în orice ţară, pentru cardurile de credit; plata salariilor angajaţilor societăţilor comerciale. Banca UniCredit Ţiriac a emis în colaborare cu Metro Cash&Carry România SRL primul card co-branded de pe piaţa din România. Produsul este conceput ca un instrument de plată modern, care oferă toate facilităţile unui card Cirrus- Maestro, fiind singurul acceptat la plată In reţeaua magazinelor Metro. Cardul este adresat persoanelor fizice/juridice, posesoare de legitimaţii de acces în cadrul reţelei Metro şi care doresc să achiziţioneze bunuri din aceste magazine.

2.4 Alte operaţiuni de casă
2.4.1 Viramente bancare Viramentul este un procedeu bancar special de plată fără numerar, efectuat prin transferul unei sume de bani în moneda naţională sau în valută, din contul celui care dispune plata (ordonatorul) în contul beneficiarului care încasează, acest lucru însemnând debitarea contului primului şi creditarea contului celuilalt. Pentru viramentul bancar clientii UniCredit Ţiriac Bank utilizatori ai sistemelor OnlineBanking / BusinessNet au la dispoziţie şabloane de plată personalizate ce conţin o serie de detalii precompletate în vederea facilitării introducerii datelor de catre plătitor. UniCredit Ţiriac Bank a încheiat o conventie cu RCS & RDS, pentru a facilita plata facturilor emise de operatorul de telecomunicaţii prin intermediul canalelor băncii.

36

Figura nr. 9– Fluxul informaţional în cadrul departamentului casierie

Sursa: manualul de Economie Bancară6 2.4.2 Plăţi inter şi intrabancare UniCredit Ţiriac Bank oferă serviciul de debitare directă ca o soluţie rapidă, automată şi eficientă de colectare a obligaţiilor pentru companii. Aceasta reprezintă un debit preautorizat pe contul plătitorului, executat de bancă la cererea companiei, în baza unui acord de colectare încheiat între acesta şi UniCredit Tiriac Bank. Astfel, banca pune la dispoziţie două servicii profesionale prin care clienţii companiilor îşi pot plăti automat facturile în conturile colectoare ale acestuia.  Debitare directă intrabancară – este un serviciu oferit companiilor pentru clienţii lor care au un cont deschis la UniCredit Ţiriac Bank. După semnarea acordului comun între bancă şi companie privind colectarea prin acest serviciu, clienţii furnizorului şi ai băncii vor semna cu aceasta un mandat de debitare directă. Astfel, compania va trimite instrucţiuni de debitare directă către bancă, în care va specifica suma de plată si data scadentă. Conturile plătitorilor vor fi debitate automat cu aceste sume la data scadentă indicată în instrucţiune. Tot la această dată, sumele vor fi creditate automat în contul colector al beneficiarului.  Debitare directă interbancară – este un serviciu complex oferit companiilor care se adresează tuturor clientilor acestora, care sunt titulari ai unui cont bancar deschis la una din băncile care participă la sistemul de Debitare directă interbancară, sistem administrat de Transfond.
6

Vasile Cocriş, Dan Chirleşan – Economie Bancară – repere teoretice şi studiu monografic, ediţia III, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2010, pag. 254

37

După semnarea acordului de debitare directă intre UniCredit Ţiriac Bank şi companie, aceasta din urma va trimite la banca un fişier cu instrucţiuni de debitare conţinând cereri de plata pentru acei plătitori care au semnat mandate de debitare cu băncile lor. UniCredit Ţiriac Bank va prelua automat fişierul şi îl va trimite pentru procesare în casa de compensare automată (Transfond). La data scadentă, banca va credita în contul beneficiarului sumele din fişier care au fost debitate de băncile plătitorilor de pe conturile acestora. UniCredit Ţiriac Bank va trimite companiei şi un fişier cu sumele trimise iniţial care au fost refuzate la plata de băncile plătitorilor.

2. 5 Incidente în funcționarea conturilor bancare
Incidentele în funcționarea conturilor bancare se pot datora unor erori:  eroare tehnică – dublarea comisionului de administrarea contului care se percepe automat pe data de 20 a fiecărei luni; acest comision poate fi debit eronat de două ori din cont (foarte rar);  eroare umană – la procesarea unei plăți să se introducă greșit un alt număr de cont (este de ajuns o singură schimbare a unei cifre din IBAN și se schimbă contul), plata nu poate fi efectuată și se întărzie cu o zi operațiunea. Incidentele care pot apare în cazul cardurilor bancare de credit:  eroare tehnică – cardurile de credit se procesează în sistem și se distribuie automat de către centrala băncii – București. Borderoul de distribuire a cardurilor poate fi întocmit eronat de sistem și astfel cardurile pot ajunge la altă sucursală.  eroare umană - referitor la această speță din sucursală, când se dorește emiterea unui card de credit (vezi Anexa 8) se selectează în RLA delivery branch-ul. Aici ofițerul de credite poate selecta greșit o sucursală și cardul este expediat din nou eronat. Astfel de erori pot interveni mai greu. Eroarea tehnică care poate interveni se referă la faptul că la înmânarea cardului către client, ofițerul de cont nu îl poate activa în sistem. Aceasta este o eroare tehnică destul de rar intâlnită, ce intervine datorită unei proaste funcționări a sistemului și a serverului, care nu prea se poate rezolva și de cele mai multe ori necesită emiterea unui alt card. În ceea ce privește procesarea ID-urilor (instrumente de debit cec-uri/bilete) sunt mai des întălnite erorile umane deoarece se referă la procesarea și introducerea sumei instrumentului. Acest lucru se realizează manual și pot apare erori la suma de decontat mai ales când este un volum mare de instrumente care nu au oră limită de procesare. Dacă aceste erori sunt sesizate în aceeași zi până în ora 17.00 pot fi corectate. Dacă nu se mai corectează, se refuză plata id-ului, acesta va fi trimis din nou spre încasare și se pierd cam 2-3 zile.

2. 6 Închiderea conturilor bancare7
Raportul juridic dintre bancă și client va putea înceta într-unul din următoarele moduri: 1. prin acordul dintre bancă și client, cu efect de la data agreată de părți;
7

Revista UniCredit Ţiriac Bank – Condiţii generale de utilizare, 11/04,11,2010

38

2. prin denunțare unilaterală de către bancă sau de către client, conform prevederilor privind denunțarea unilaterală; 3. de îndată ce banca a luat la cunoștință despre decesul clientului, va putea sista accesul la sumele aflate în cont până la prezentarea certificatelor de moștenitor și, după caz, a tuturor documentelor relevante solicitate de bancă în vederea stabilirii drepturilor moștenitorilor asupra contului clientului defunct, de către persoanele având această calitate; 4. prin alte modalități conform legislației în vigoare. Contul va fi închis la data la care banca transferă moștenitorilor/succesorilor titularului de cont soldul contului clientului al cărui deces a fost adus la cunoștința băncii. Banca are dreptul să rezilieze, întocmind în prealabil un aviz cu cel puțin 2 luni înainte, din proprie inițiativă și fără să fie obligată să prezinte motivele deciziei sale, orice relație de cont cu clientul persoană fizică. În cazul clienților persoane juridice, banca are dreptul să rezilieze, din proprie inițiativă și fără să fie obligată să prezinte motivele deciziei sale, orice relație de cont cu aceasta. Între momentul notificării încetării raportului juridic și cel al încetării efective, clientul nu va efectua operațiuni altele decât cele necesare în vederea transferului/retragerii sumelor aflate în conturile acestuia, cu excepția cazurilor în care banca va consimți astfel. Încheierea relației dintre bancă și client, în condițiile în care banca are informații sau suspiciuni cu privire la modul de utilizare de către client a conturilor și a sumelor existente în acestea, precum și cu privire la desfășurarea de către client a unor activități în afara legi, se poate realiza imediat de către bancă. Orice relație contractuală de cont care a încetat într-unul dintre modurile amintite va continua totuși să producă efecte până în momentul în care toate sumele datorate de client băncii au fost plătite și toate cecurile trase și neutilizate, precum și alte instrumente de plată au fost returnate băncii, dar numai în acest scop. Închiderea contului clientului poate fi efectuată de bancă în următoarele situații: în cazul în care clientul a furnizat informații incorecte; în situația în care după deschiderea unui cont apar probleme legate de verificarea identității beneficiarului și/sau de proveniența fondurilor, care nu pot fi soluționate; dacă clientul ajunge în una dintre situațiile de neîndeplinire a obligațiilor față de bancă sau dacă a încălcat legislația în vigoare; dacă soldul contului este zerosau mai mic decât zero (datorită taxei de administrare a contului și/sau costului cardului) și nu există operațiuni pe cont pe o perioadă de 6 luni (cu excepția taxelor și comisioanelor percepute de bancă); dacă există suspiciuni ale băncii că tranzacțiile efectuate/în curs/ordonate de către client au ca scop spălarea de baniși/sau finanțarea actelor de terorism; la lichidarea contului, clientul trebuie să predea băncii documentele primite de la acesta (cecuri, alte documente de plată) Banca are dreptul de a închide un cont curent al clientului persoană juridică în cazul în care nu se înregistrează tranzacții pe cont timp de 6 luni consecutive.

39

2.7 Moneda electronică 2.7.1 Tipuri de carduri
2.7.1.1 Carduri de debit UniCredit Ţiriac Bank oferă clienţilor săi persoane juridice urmatoarele tipuri de carduri de debit (vezi Anexa 7):  Visa Business Electron  Visa Silver  Visa Gold Business  Maestro Business co-branded Metro  MasterCard Gold Business Acestea sunt acceptate atât în ţară, cât şi în străinătate (cu excepţia cardului Maestro Business co-branded Metro, care este acceptat doar pe teritoriul României) şi pot fi utilizate de către deţinătorul său acolo unde se regăsesc siglele MasterCard şi/sau Visa pentru:  Plata bunurilor şi serviciilor furnizate de către acceptanţii/comercianţii care au în dotare terminale electronice de plată cu carduri (POS) sau imprintere (cu excepţia cardului Maestro Business co-branded Metro, care poate fi utilizat numai la POS);     Efectuarea de tranzacţii pe Internet şi/sau mail order/telephone order (MO/TO) (cu excepţia cardului Maestro Business co-branded Metro); Operaţiuni de retragere de numerar de la automatele bancare (ATM) şi de la ghişeele băncilor; Obţinerea de informaţii privind soldul contului de la automatele bancare (ATM) ale UniCredit Tiriac Bank; Plata facturilor emise de diverşi furnizori de servicii publice (telefonie, electricitate, apacanal, gaze etc.).

Avantaje ale cardurilor de debit:  La acelaşi cont curent (în RON, EUR sau USD) puteţi ataşa mai multe carduri, nefiind nevoie să creaţi un cont special de card; 40

 

Ordinea de debitare a tranzacţiilor pe card se poate face din contul/conturile ales/e de reprezentanţii autorizaţi ai companiei în momentul completării cererii de card; Posibilitatea de a monitoriza prin mijloace electronice (BusinessNet), tranzacţiile efectuate cu cardurile companiei chiar din faza rezervării acestora pe cont (tranzacţii nedecontate).

În afară de avantajele inerente utilizării produsului, pentru cardurile VISA Silver, Visa Gold sau Mastercard Gold veţi mai primi:  Asigurare de călătorie CHARTIS România care acoperă cazurile de accident, invaliditate permanenţă parţială, cheltuielile medicale de urgenţă, pierderea bagajelor, întârzierea zborurilor şi răspunderea civilă personală faţă de terţi (valabilă pentru Visa Silver/Gold Business şi Mastercard Gold Business);  Reducere de 10% faţă de tariful standard pentru închirierea de automobile de la Avis România;  Un tichet de intrare la Business Class Lounge din cadrul Aeroportului Internaţional Henri Coanda pentru toate bileţele cumpărate de la biroul Austrian Airlines din Bucureşti.

2.7.1.2 Carduri de credit Cardul charge UniCredit Ţiriac Business Mastercard este un card embosat cu utilizare naţională şi internaţională, cu care angajaţii companiei dumneavoastră pot efectua plăti oricând şi oriunde, chiar şi în situaţii de urgenţă, accesând o linie de credit acordată de bancă în concordanţă cu rezultatele financiare ale companiei, disponibilă 100% atât pentru retrageri de numerar, cât şi pentru plăti la comercianţi. Cardul poate fi utilizat de către posesorul sau acolo unde este afişată siglă Mastercard pentru: 1. Plata bunurilor şi serviciilor furnizate de către acceptanții/comercianţii care au în dotare terminale electronice de plată cu carduri (POS) sau imprintere; 2. Efectuarea de tranzacţii pe Internet şi/sau mail order/telephone order (MO/TO); 3. Operaţiuni de retragere de numerar de la automatele bancare (ATM) şi de la ghişeele băncilor; 4. Obţinerea de informaţii privind soldul contului de la automatele bancare (ATM) ale UniCredit Ţiriac Bank; Dobânda este variabilă şi se calculează începând cu data postării pe cont până la data rambursării şi este datorată la data scadenţei, odată cu creditul scadent şi comisioanele aferente. Se achită de către deţinător din surse proprii, nu din limita de creditare acrobată.

41

Scadenţa este în ziua de 10 ale lunii, reprezentând ultima zi lucrătoare în care întregul sold trebuie plătit către bancă.

Avantaje ale cardului de credit:  FLEXIBILITATE - limita zilnică de tranzacţionare (4000 RON la ATM şi 8000 RON la POS) poate fi modificată la cerere pentru o perioadă determinată de timp, cu aprobarea băncii.  DISPONIBILITATE - limita de credit, acordată de bancă în concordanţă cu rezultatele financiare, este disponibilă în proporţie de 100% atât pentru retrageri de numerar, cât şi pentru plăti la comercianţi  GESTIONARE PERSONALĂ, prin mijloace electronice (BusinessNet), a tranzacţiilor efectuate cu cardurile companiei chiar din faza rezervării acestora pe cont (tranzacţii nedecontate). La sfârşitul lunii, prin BusinessNet puteţi vizualiza sumele datorate băncii, limita de credit, procentul de dobândă aplicat, data scadenţei;  RAMBURSARE prin debitarea automată a conturilor curente deschise pe numele persoanei juridice la UniCredit Ţiriac Bank.  SECURITATE SPORITĂ - clienţii persoane juridice ai UniCredit Ţiriac Bank, posesori de card Mastercard Business Card, beneficiază gratuit de licenţă BitDefender Internet Security 2010 pe durată validităţii cardului. BitDefender Internet Security 2010 oferă siguranţă necesară pentru efectuarea tranzacţiilor pe internet, fără a afecta performanţa calculatoarelor utilizate. Sunteţi, astfel, protejaţi de viruşi, atacuri informatice şi spam. 2.7.2 Acceptarea la plată POS şi E-commerce UniCredit Ţiriac Bank oferă clienţilor persoane juridice a căror activitate include şi vânzarea de bunuri şi servicii posibilitatea de a-şi lărgi spectrul de instrumente de plată acceptate în magazinele proprii, fie ele reale, sau virtuale. UniCredit Ţiriac Bank şi-a definit deja poziţia de top pe piaţa bancară a cardurilor din România, prin aceea că este singura bancă care oferă posibilitatea acceptării la plată a 4 dintre schemele internaţionale de carduri: Visa, Mastercard, Diners Club şi JCB.

2.7.2.1 POS-ul POS-ul - dispozitiv electronic ce permite preluarea, prelucrarea, stocarea şi transmiterea de informaţii privind plată cu card. Prin POS-urile oferite de UniCredit Ţiriac Bank se pot efectua tranzacţii cu carduri emise sub siglele: 42

Detalii privind decontarea tranzactiilor: Modul de transmitere a tranzacţiilor către bancă este electronic (preluarea tranzacţiilor se face automat de către bancă în fiecare zi). Terminalele electronice POS sunt capabile, ca la sfârşitul fiecărei zile, la simpla apăsare a unui buton, să listeze jurnalul tranzacţiilor efectuate în acea zi pe acel terminal.

2.7.2.2 Imprinter Este un dispozitiv mecanic utilizat pentru imprimarea manuală a chitanţei, cu detaliile cardului şi ale comerciantului în momentul efectuării tranzacţiei. Prin imprinterele oferite de UniCredit Ţiriac Bank se pot efectua tranzacţii cu carduri embosate emise sub siglele:

2.7.2.3 E-commerce Special destinat persoanelor juridice care comercializează produse şi servicii prin websiteuri pe Internet, acest serviciu facilitează vânzarea prin acceptarea cardurilor la plată pe Internet în condiţii de maximă securitate. Serviciul E-Commerce pune la dispoziţia dumneavoastră tehnologii de ultimă oră în acest domeniu, reducând şansele de fraudă pe Internet, prin utilizarea standardului 3D Secure. Acest standard asigură verificarea identitatatii clienţilor cumpărători cu cardul pe Internet şi a comerciantului

acceptator. Semnele distinctive ale standardului 3D Secure sunt logo-urile

si/sau

.

Prin serviciul E-commerce oferit de UniCredit Ţiriac se pot efectua tranzacţii cu carduri emise sub siglele:

43

Avantaje ale serviciului e-comerce:  Economie de timp şi bani: plată cu cardul bancar se realizează adesea într-un timp mai scurt decât tranzacţiile în numerar;  Extinderea numărului de clienţi şi a volumului de vânzări; cumpărătorii nu mai sunt restrictionati de banii din buzunar şi au la îndemână suplimentar facilitatea de credit alocată cardului;  Creşterea siguranţei tranzacţiilor (eliminarea banilor falşi, furtului etc.);  Minimizarea gestiunii numerarului: costuri cu personalul, securitate, transport valori;  Simplificarea reconcilierii sumelor creditate pe cont: după ID terminal, punctul de lucru, tipul tranzacţiei, data tranzacţiei, data decontării;  Termene de decontare şi comisioane negociabile (în funcţie de evoluţia şi volumul încasărilor pe carduri). Beneficii pentru toate părţile implicate în tranzacţiile securizate pe internet: 1. Reducerea drastică a refuzurilor la plată pe motivul neefectuării tranzacţiei de către posesorul cardului, atâta vreme cât produsele sau serviciile comandate au fost livrate/prestate; 2. Modificările în front-end-ul magazinului virtual sunt minime. Nu este necesară decât integrarea MPI-ului în aplicaţia server a comerciantului; 3. Prin autentificarea separată a posesorului de card, tranzacţiile în sistemul 3D Secure sunt asimilate celor de retragere de numerar la ATM; 4. Creşterea calitativă a serviciilor oferite - vânzări sporite prin creşterea încrederii cumpărătorilor în plăţile online; 5. Reducerea riscului de fraudă atât pentru comerciant, cât şi pentru posesorul de card înrolat 3D Secure, reducerea tranzacţiilor disputate şi a costurilor aferente; 6. Extinderea nelimitată a reţelei de distribuţie a magazinului comerciantului.

2.8 Instrumente de plată utilizate
În zilele noastre folosirea numerarului ca modalitate de plata prezintă numeroase dezavantaje precum furtul sau pierderea, mai ales dacă este vorba despre sume importante de bani. În plan internaţional, cât şi în plan naţional se manifestă tendinţa folosirii cât mai dese a instrumentelor de plată pentru efecturea plăţilor. Astfel, sunt utilizate instrumente de plată pecum: cecul, cambia, biletul la ordin, ordinul de plată, acreditivul. 44

2.8.1 Cecul Cecul este o instrucţie scrisă către bancă de a plăti, din contul celui ce ordonă plata, o anumită sumă de bani unei persoane specificate. Cecul poate fi emis cu condiţia ca titularul contului (clientul băncii) să aibă suficiente fonduri în cont pentru ca banca să poată onora plăţile solicitate. În mod normal, în emiterea unui cec, sunt implicate trei părţi: - trăgătorul este persoana care emite (scrie) cecul, fiind titularul unui cont bancar care va fi debitat când cecul va fi plătit; - beneficiarul este cel care va încasa cecul, acesta poate fi un terţ sau însuşi trăgătorul, dacă are nevoie de numerar; - trasul este întotdeauna banca unde trăgătorul îşi are deschis contul. Trasul este un prestator de servicii, va onora cecul la prezentare numai dacă trăgătorul are suficient disponibil în contul său. Cecu-rile se pot transmite mai departe de la persoana care este titulară (cea care trebuie să încaseze cec-ul) la o terţă persoană prin operaţinea numită girare. Girarea se face prin completarea pe versoul cec-ului a numelui şi a semnăturii celui care transmite proprietatea acestuia, a numelui noului beneficiar, precum şi a datei la care are loc această operaţiune. Noul beneficiar poate, la rândul lui, să transmită cec-ul prin gir unei alte persoane, înlocuind astfel plata în numerar. Noul benficiar, în baza girului dat în favoarea sa, poate ridica banii la prezentarea cec-ului. Cec-urile sunt plătibile la vedere. Există o limită de timp de prezentare la plată a cec-ului, odată ce acesta a fost emis. Un cec este valabil timp de 8 zile, dacă cec-ul este plătibil chiar în localitatea în care a fost emis. În alte condiţii, cec-ul este valabil 15 zile. În ambele cazuri, prima zi se cosideră a fi ziua următoare datei emiterii. Orice modificare adusă cec-ului trebuie făcută cu consimţământul trăgătorului, care trebuie să semneze pe cec în dreptul fiecărei modificări. Dacă o bancă plăteşte un cec cu modificări ce se dovedesc a nu fi autentice, suma eliberată beneficiarului trebuie rambursată clientului ei, deoarece ar putea fi pus la îndoială faptul că banca a acţionat conform indicaţiilor primite de la client. Este obligaţia băncii să onoreze cecurile clienţilor săi, în următoarele condiţii:    Modul de funcţionare Folosind un formular standard (un cec alb), trăgătorul înscrie anumite elemente (numele beneficiarului, suma şi data), certifică autenticitatea ordinului dat prin semnătura autografă de pe înscris şi înmânează cecul beneficiarului. Beneficiarul încasează cec-ul în numerar sau suma cecului va intra în contul bancar, potrivit instrucţiunilor pe care le dă la încasare. 45 în contul clientului să existe fonduri suficiente; cec-ul a fost tras corect şi semnat de către client (trăgător); nu există nici un motiv legal pentru ca banca să nu plătească cec-ul.

În cele ce urmează vă vom prezenta unul dintre tipurile de cec-uri folosite la UnicrediŢiriac Bank şi anume cecul de călătorie de la American Express. Acest tip de cec vă ofera avantaje precum: siguranţă - cecurile American Express vă oferă, prin Serviciul Internaşional de Rambursare AMEX, un grad sporit de siguranţă împotriva pierderii sau furtului banilor dumneavoastră. Disponibil non-stop şi gratuit, Serviciul vă oferă, prin Centrele Internaţionale de Rambursare AMEX, posibilitatea de a recupera în cel mai scurt timp cecurile dumneavoastra. Adresele centrelor şi alte informaţii utile sunt trecute în Ghidul Clientului, document pe care îl primiţi la achiziţionarea cecurilor de călătorie. Dacă este necesar, noile cecuri vă pot fi livrate personal. un instrument flexibil de plată - cecurile American Express sunt disponibile în EURO sau USD. Cecurile poti fi preschimbate în numerar în banci sau birouri de schimb valutar, cu o rata de schimb mai bună decât atunci când schimbaţi bani lichizi în valuta ţării pe care o vizitaţi. De asemenea, puteţi plăti direct cu aceste cecuri, pretutindeni în magazine sau restaurante. Vă puteţi asigura fiecare cec de călătorie, atunci când îl cumpăraţi, semnându-l în colţul din stînga sus. Atunci când îl schimbaţi în bani lichizi va trebui să semnaţi a doua oară în colţul din stânga jos. Cecurile de călătorie neutilizate pot fi păstrate pentru urmatoarea călătorie, ca un depozit sigur de numerar, fiind valabile pe o perioadă nelimitată de timp. Figura nr. 10 - Circuitul cecului

46

Sursa : manualul de Economie Bancara8 () S.C. „ATLAS” S.A. are cont curent deschis la Banca X, iar S.C. „STAR” S.A. la Banca Y. (1) În baza disponibilului din cont curent, Banca X eliberează un carnet de cecuri S.C. „ATLAS” S.A. (2) S.C. „ATLAS” S.A. achiziționează de la magazinul S.C. „STAR” S.A. produse electronice în valoare de 5.000 RON. (3) La achiziționarea mărfii S.C. „ATLAS” S.A. completează o filă din carnetul de cecuri și o înmânează reprezentantului magazinului. (4) Din acest moment, S.C. „ATLAS” S.A. – trăgător, Banca X – tras, S.C. „STAR” S.A. – beneficiar . (5 + 6) S.C. „STAR” S.A. prezintă cecul la Banca Y care îl transmite Băncii X pentru încasare. (7) Banca X achită cecul Băncii Y, și astfel se stinge datoria S.C. „ATLAS” S.A. față de S.C. „STAR” S.A

2.8.2 Cambia Cambia este o obligaţie de a plăti sau de a face să se plătească la scadenţă o sumă de bani determinată. Este un titlu de credit sub semătură privată, care pune în legătură in procesul creării sale tot 3 persoane: trăgătorul (creditorul), trasul (debitorul) şi beneficiarul. - trăgătorul este creditorul, persoana care emite cambia şi iniţiază o relaţie cambială prin ordinul dat trasului de a plăti o sumă fixă beneficiarului; - trasul este debitorul, cel care va trebui să plătească beneficiarului suma trecută pe cambie; - beneficiarul este persoana ce va primi banii. Acceptarea este angajamentul luat de către tras faţă de către orice posesor legitim de a plăti cambia la scadenţă. Trasul nu este obligat prin lege să accepte,dar dacă acceptă, el devine debitorul principal. Prezentarea cambiei la acceptare poate fi facultativă sau obligatorie şi va putea fi făcută oricând, dacă trăgătorul nu a fixat un termen pentru prezentare, dar nu mai târziu de data scadenţei. Prezentarea la acceptare poate fi făcută atât de podesorul cambiei, cât şi de un simplu deţinător al ei, la domiciliul trasului. Acceptarea este scrisă într-o rubrică specială pe cambie, exprimată ptrin cuvântul „acceptat”, sau altă expresie echivalentă şi este semnată de tras. Figura nr. 11 - Circuitul cambiei

8

Vasile Cocriş, Dan Chirleşan – Economie Bancară – repere teoretice şi studiu monografic, ediţia III, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2010, pag. 341

47

Sursa : manualul de Economie Bancara9 (1) Banca X acordă credit S.C. „OMEGA” S.A. (2) S.C. „OMEGA” S.A. a livrat la 30 mai 2008 către S.C. „CAR” S.A. utilaje în valoare de 140.000 RON. Termenul de plată este la 1 iulie 2008 () De asemenea, S.C. „OMEGA” S.A trebuie să restituie băncii X ultima rată a unui credit, în valoare de 140.000 RON, scadentă tot la 1 iulie 2008 (3) S.C. „OMEGA” S.A emite o cambie care trebuie plătită de S.C. „CAR” S.A. direct băncii X. (4) S.C. „OMEGA” S.A (trăgător) remite cambia băncii X (beneficiar). (5) La data de 1 iulie 2008, Banca X încasează suma de pe cambie de la S.C. „CAR” S.A. În acest fel se achită creditul acordat pentru S.C. „OMEGA” S.A . de către banca X și totodată datoria S.C. „CAR” S.A. față de S.C. „OMEGA” S.A. 2.8.3 Ordinul de plată Ordinul de plată este o dispoziţie necondiţionată, dată de către emitentul acestuia, unei societăţi bancare (denumită bancă receptoare), de a pune la dispoziţia unui beneficiar o anumită sumă de bani. O astfel de dispoziţie este considerată ordin de plată, numai dacă:

9

Vasile Cocriş, Dan Chirleşan – Economie Bancară – repere teoretice şi studiu monografic, ediţia III, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2010, pag. 342

48

 societatea bancară receptoare dispune de fondurile reprezentate prin respectiva sumă de bani, fie prin debitarea unui cont al emitentului, fie prin încasarea în numerar a sumei respective de la emitent;  nu prevede că plata trebuie să fie făcută la cererea beneficiarului. Pe circuitul parcurs de ordinul de plată de la plătitor la beneficiar, se pot interpune mai multe societăţi bancare intermediare (denumite, după caz, acceptatoare şi executoare). Toată această serie de operaţiuni poartă denumirea de transfer-credit. Ordinul de plată poate fi emis pe suport clasic, standard (hârtie) sau pe suporturi neconvenţionale (magnetic, electronic). Pentru a fi valabil, ordinul de plată trebuie să conţină menţiunile obligatorii cuprinse în Regulamentul BNR nr.2 /2.04.2005 privind ordinul de plată. Participanţii într-un transfer-credit sunt următorii: - emitentul (non-bancar sau bancar) este persoana care emite un ordin de plată pe cont propriu; - plătitorul (client al societăţii bancare iniţiatoare sau însăşi societatea bancară iniţiatoare) este prima persoană care emite, în nume şi pe cont propriu, ordin de plată, în cadrul unui trensfercredit; - beneficiarul (client al societăţii bancare destinatare sau însăşi societatea bancară destinatară) este persoana desemnată prin ordin de plată, de către plătitor, să primească o anumită sumă de bani; - societatea bancară iniţiatoare este prima societate bancară care emite ordin de plată în cadrul unui transfer-credit; - societatea bancară destinatară este ultima societate bancară care recepţionează şi acceptă un ordin de plată, fie în numele său, fie pentru a pune la dispoziţia beneficiarului o anumită sumă de bani, în cadrul unui transfer-credit. Finalizarea transferului-credit se realizează atunci când societatea bancară destinatară acceptă ordinul de plată în favoarea beneficiarului. Figura nr. 13 - Circuitul ordinului de plată

49

Sursa : manualul de Economie Bancara10 (1) S.C. „ALFA” S.A. în vederea efectuării unor reparații, recurge la serviciile societății S.C. „SIGMA” S.A. () S.C. „ALFA” S.A. hotărăște ca plata serviciilor prestate de S.C. „SIGMA” S.A. să se efectueze printr-un ordin de plată. (2) În acest scop S.C. „ALFA” S.A. emite un ordin de plată al cărui beneficiar este S.C. „SIGMA” S.A. () OP este prezentat de către plătitor băncii la care are deschis cont, respectiv Banca X (societatea bancară inițiatoare) (3) Banca X efectuează succesiv operațiunile de recepție, autentificare, acceptare și, în final executare a OP primit, către Banca Y (banca destinatară), la care are deschis cont curent S.C. „SIGMA” S.A. (4*) Banca Y creditează contul clientului său S.C. „SIGMA” S.A., cu suma înscrisă pe OP primit. (4) Astfel, S.C. „SIGMA” S.A., își recuperează contravaloarea serviciilor prestate. 2.8.4 Bilet la ordin Biletul la ordin este un înscris prin care o persoană, denumită emitent, se obligă să plătească unei alte persoane, denumită beneficiar, o sumă de bani la scadenţă. Deci, în cazul biletului la ordin intervin două părţi: - emitentul (debitorul), cel care este dator şi se obligă la plată; - beneficiarul (creditorul), cel care urmează să încaseze suma. Regulile care se aplică cambiei în legătură cu plata, scadenţa, girarea şi protestul sunt valabile şi pentru biletul la ordin, singura excepţie fiind acceptarea. Conform legii, biletul la ordin
10

Vasile Cocriş, Dan Chirleşan – Economie Bancară – repere teoretice şi studiu monografic, ediţia III, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2010, pag. 342

50

nu se prezintă la acceptare, emitentul fiind, chiar din momentul emiterii titlului, principalul obligat la plata acestuia. Figura nr. 14 - Circuitul biletului la ordin

Sursa : manualul de Economie Bancara11 (1) S.C. „BETA” S.A. încheie un contract cu S.C. „CONSTRUCT” S.A. pentru construirea unei hale de producție în valoare de 50.000 RON, urmând ca suma să fie achitată într-un termen de 30 de zile de la recepția halei (2) După încheierea contractului S.C. „BETA” S.A. completează un bilet la ordin prin care se obligă să plătească suma de 50.000 RON către S.C. „CONSTRUCT” S.A. (3) La scadență S.C. „CONSTRUCT” S.A. (beneficiarul), prezintă BO, pentru încasarea sumei, fie la S.C. „BETA” S.A. (emitent), fie băncii acesteia. (4) Societății S.C. „CONSTRUCT” S.A. i se achită contravaloarea BO.

3. Creditarea bancară. Persoane fizice
UniCredit Ţiriac Bank oferă o gamă largă de produse şi servicii de creditare bancară, atât persoanelor fizice, companiilor mici şi mijlocii, cât şi mărilor corporaţii multinaţionale din România. Consultanţii bancari UniCredit oferă soluţii de creditare bancară excelente clienţilor din ţară şi de peste hotare, construind cu aceştia o legătură profesională bazată pe încredere reciprocă.

3.1 Particularitati promovate de UniCredit Tiriac Bank
11

Vasile Cocriş, Dan Chirleşan – Economie Bancară – repere teoretice şi studiu monografic, ediţia III, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2010, pag. 342

51

3.1.1 Decizia de creditare O propunere de credit se considera aprobată numai atunci când Entitatea cu Competenţă de Aprobare a aprobat dosarul de credit. În următoarele cazuri Banca respinge solicitarea de împrumut: 1. Evaluarea negativă a riscului surselor primare, cu excepţia cazului în care există motive excepţionale pentru aprobarea solicitării. 2. Cererea de credit şi Acordul de consultare a bazelor de date (prelucrare şi stocare a informaţiilor personale) nu sunt semnate. 3. Solicitantul a fost respins de sistemul de scoring al Băncii. 4. Solicitantul : a. A fost condamnat pentru infracţiuni, sau este judecat pentru fapte penale ; b. Are o reputaţie îndoielnică; c. A fost membru al unei entităţi executive sau de control său asociat cu răspundere nelimitată al unei companii său unic asociat într-o societate cu răspundere limitată, a cărui activitate s-a încheiat datorită faptului că a fost declarat insolvabil şi au existat creditori nesatisfăcuţi; d. Se afla pe lista clienţilor cu executări/ despăgubiri e. Activează într-un domeniu cu care este interzis de Politicile de Creditare să se stabilească relaţii de creditare. 5. Împrumutatul nu a prezentat şi refuza să prezinte Băncii informaţiile solicitate. 6. Banca este sigură sau suspectează existenţa unor activităţi de spălare a banilor. 7. În cazul în care clientul aparţine unui grup şi expunerea propusă creşte totalul expunerii Grupului la un nivel inacceptabil pentru Banca. 8. Tranzacţia de credit solicitată şi/sau parametrii acesteia nu sunt în concordanţă cu politica de credit a Băncii. Banca informează clientul în privinţa deciziei luate (aprobarea cu sau fără modificări a solicitării, sau respingerea) în termenul cel mai scurt posibil după luarea deciziei. Clienţii cărora li s-a respins o solicitare de credit pot trimite din nou o solicitare, după ce sunt eliminate motivele pentru care aplicaţia a fost respinsă. Revenirile asupra solicitărilor, pe baza aceloraşi elemente, care nu au fost actualizate nu vor fi analizate. Activităţile care se referă la constituirea garanţiilor aferente împrumuturilor, precum constituirea de ipoteci, gajuri, blocarea conturilor şi alte drepturi în favoarea Băncii, se realizează numai după primirea deciziei de aprobare a împrumutului, în conformitate cu competenţele de aprobare în vigoare,

52

Orice decizie de aprobare/ respingere a împrumutului şi documentele pe baza cărora a fost luată sunt înregistrate şi arhivate în dosarul de credit. 3.1.2 Reperele procesului de acordare şi derulare a creditelor acordate persoanelor fizice. Relaţiile referitoare la credite şi angajamente de credit intre şi clienţii săi sunt concretizate şi exprimate în formă scrisă conform prevederilor legale, incluzând Condiţiile Generale, pe baza cărora UCT încheie contracte de împrumut. În relaţiile cu clienţii, angajaţii Băncii trebuie să respecte următoarele principii: 1. 2. 3. Respectarea legilor şi protejarea drepturilor legale ale clienţilor şi Băncii; Protejarea intereselor Băncii; Să nu dezvăluie fapte şi împrejurări referitoare la operaţiunile bancare ale

clienţilor, pe care ajung să le cunoască prin îndeplinirea îndatoririlor lor oficiale şi profesionale, cu excepţia cazului în care sunt autorizaţi legal să facă asemenea dezvăluiri; 4. Prin cunoştinţele şi calificările lor să ofere sprijin clienţilor Băncii în vederea În cadrul activităţii bancare în general şi în procesul de creditare în special se facilitării procesului de creditare; 5. vor aplica principiile de prudenţă bancară ca şi principii fundamentale. Angajaţii Băncii oferă consultanta, negociază (după caz) şi au întâlniri cu clienţii în incinta sau în afară Băncii, respectând prevederile reglementarilor interne şi propriile responsabilităţi. Angajaţii Băncii acorda consultanţă clienţilor cu privire la caracteristicile specifice ale produselor de credit oferite de către bancă, inclusiv în privinţa documentelor cerute clientului. Activitatea de consultanţă nu obliga bancă la o anumită decizie în privinţa facilităţii de credit solicitate. Fluxurile de creditare detaliate sunt prezentate în fiecare procedură specifică tipului de credit. Fluxul simplificat de creditare a clienţilor persoane fizice este realizat prin următorii paşi:       Consiliere client; Realizarea scoring-ului şi întocmirea dosarului de credit; Analiza dosarului de credit şi aprobarea creditelor; Încheierea contractelor de credit şi de garanţie ; Înregistrarea creditelor şi a garanţiilor în sistem, utilizarea/tragerea creditului; Rambursarea creditului.

Cererile de credit, pentru clienţii care sunt aprobaţi de Scoring sunt trimise prin sistemul APT către competenta de aprobare şi se analizează individual fie în procesul standard, fie nonstandard, după caz.

53

Procesul de analiza standard se aplică în cazul creditelor care se acordă în conformitate cu caracterisiticile aprobate ale produsului, fiind analizate şi aprobate în departamentul dedicat produselor standard (Analiza standard). Procesul de analiza non-standard se aplică în cazul creditelor non-standard – credite acordate în conformitate cu politica de creditare a UCT şi se referă la orice expunere care nu respecta criteriile standard pentru fiecare produs în parte, inclusiv expunerile care prezintă derogări de la condiţiile de eligibilitate, dar şi aprobarea creditelor standard, care depăşesc competentele de aprobare a departamentului de aprobare standard, competente stabilite de politica internă a băncii. Banca acorda credite şi le administrează prin Centrală (Head Office) şi prin sucursalele sale de pe teritoriul ţării. Solicitările de credit se primesc, analizează, verifica şi acordă în sucursalele şi agenţiile Băncii care se afla în aceeaşi regiune sau cel mai aproape de locul unde lucrează sau domiciliază împrumutatul. În cazul în care clientul solicita un împrumut sau ofertarea unui împrumut se realizează prin canale alternative de vânzare ( prin lanţuri de magazine, prin forţa de vânzare mobilă, etc), într-o altă regiune decât cea în care domiciliază sau lucrează, solicitarea de credit, analiza creditului solicitat se poate realiza de către sucursala care are sediul în regiunea respectivă, fie la nivel de Centrală (Head Office), în funcţie de fluxurile specifice aprobate şi în vigoare. Fluxul simplificat de creditare a clienţilor persoane fizice se caracterizează prin parcurgerea următorilor paşii: A. Consilierea clientului Prin efortul de achiziţie clienţi desfăşurat de forţă de vânzare (sucursale şi canale alternative de vânzare), concretizat în vizite ale clienţilor la sucursale, vizite la domiciliul clientului sau la locul de muncă al acestuia, prin broşuri, precum şi alte metode specifice de vânzări, Ofiţerii de credit oferă informaţii clienţilor cu privire la produsele de creditare a Băncii. În urma discuţiilor purtate de Ofiţerii de credit cu solicitantul de credit se poate realiza un pre-scoring prin intermediul aplicaţiei APT. În urmă acestui prescoring Ofiţerii de credit înmânează solicitantului lista documentelor solicitate şi formularele tipizate. Lista documentelor solicitate de bancă este reprezentată de o anexă distinctă, ataşată fiecărei proceduri. B. Realizarea scoring-ului şi întocmirea dosarului de credit În urma obţinerii acordului de prelucrare şi stocare a informaţiilor legate de solicitant, Ofiţerii de credit efectuează verificări în baze de date (din sistemul CORE; Biroul de Credit; Centrala Riscurilor Bancare; Liste cu persoane non-grata (terorişti); evidente ale activităţii de creditare, inclusiv referitoare la angajatori; Lista Ofertelor Speciale, Arhiva Electronică a

54

Garanţiilor Mobiliare, expunere/grup etc). Rezultatele consultărilor la Biroul de credit, CRB şi ARHIVA ELECTRONICĂ se listează şi se ataşează la dosarul de credit. În urma prezentării setului complet de documente Ofiţerii de credit verifica corectitudinea completării acestora şi operează modificările necesare în prescoring-ul iniţial. În baza acestui set de documente se va realiza scoring-ul final. Banca poate cere solicitantului de credit documente suplimentare, dacă se considera necesar. Ofiţerii de credit listează cererea de credit completata şi o înmânează solicitantului spre verificare şi semnare. C. Analiza dosarului de credit şi aprobarea creditelor În cazul în care solicitarea de credit este în competenţa de aprobare a sucursalei (Directorului de sucursala) aceasta se va analiza şi aprobă local. Dacă dosarul de credit se încadrează în condiţiile standard de creditare, acesta este trimis către analiştii de risc din cadrul departamentului Analiza Standard(Standard Individuals Loan Underwritting Department). În cazul în care dosarul de credit se încadrează la non-standard acesta este trimis către analiştii de risc din cadrul departamentului Analiza nonstandard. Analiştii din cadrul departamentelor Analiza Standard/ Analiza Nonstandard, în baza documentelor din dosarul de credit, a datelor din APT şi a rezultatului scoring-ului analizează cererea de credit. Dacă este cazul operează modificări în APT. Analiştii din cadrul departamentului Analiza Standard/ Analiza Nonstandard printează propunerea de credit şi o ataşează la dosarul de credit. Creditul se aprobă în conformitate cu competenţele de aprobare conform cu Regulamentul Comitetului de Credite şi Competente de aprobare credite . D. Încheierea contractelor de credit Analiştii Analiza Standard/ Analiza Nonstandard informează Ofiţerii de credit asupra deciziei finale de creditare, modificând statusul solicitării de credit din APT Ofiţerii de credit în urma verificării statusurilor din APT informează solicitantul asupra deciziei, şi stabileşte o întâlnire cu acesta. Ofiţerii de credit printează contractul de credit şi/ sau de garanţie (după caz), acestea se semnează de către bancă (cel puţin 2 reprezentanţi cu drept de semnătura din care cel puţin unul de nivel A), solicitant, codebitor şi / sau garanţi fidejusori/ garanţi ipotecar, notari, etci. Înainte de semnare, contractele se verifică de către fiecare parte. În urma semnării contractelor de credit şi a celor de garanţie, administratorul credite, consilierul juridic din sucursala sau după caz Ofiţerii de credit solicita notarului public înscrierea garanţiilor la cartea funciara (în cazul garanţiilor imobiliare) şi/sau înscrie la Arhiva Electronică (în cazul garanţiilor mobiliare). 55

Toate dosarele de credit se păstrează în original în cadrul sucursalei . E. Înregistrarea creditelor şi a garanţiilor în sistem, utilizarea/tragerea creditului . În cadrul Departamentului Administrare credite se înregistrează creditul în sistem (se dechide contul de credit), încasarea comisioanelor din contul curent al clientului şi se ataşează garanţiile. În urma efectuării operaţiunilor de înregistrare a creditelor şi a garanţiilor ofiţerul din cadrul Departamentului Administrare credite pune creditul la dispoziţia clientului, în funcţie de tipul creditului solicitat. Angajatul generează graficul de rambursare în conformitate cu tipul creditului solicitat de client. Clienţii pot preciza ziua din lună în care se stabileşte scadenta în vederea rambursării ratelor şi / sau comisioanelor. F. Rambursarea creditului Creditele acordate clienţilor se rambursează în mod automat la fiecare scadenta şi în sumele prevăzute în graficul de rambursare, sistemul verificând în mod automat disponibilul existent în contul (conturile) curente ale clientului. Clientul are obligaţia alimentarii conturilor curente în vederea rambursării creditului. Rambursările anticipate totale sau parţiale se vor realiza în baza unei cereri scrise de client şi aprobată Directorul Sucursalei, operarea în sistem se realizează de către ofiţerul de la Administrare credite. Rambursarea anticipată a creditului se face după achitarea comisioanelor, a eventualelor restante şi a dobânzilor datorate (calculate de la ultima scadenta până în ziua solicitării rambursării în avans), operaţiune realizată de Departamentul de Administrare credite din Centrală. Departamentul Administrare credite generează un nou grafic de rambursare în cazul rambursărilor anticipate parţiale, iar după caz efectuează şi eliberarea de garanţii G. Monitorizarea şi recuperarea creditelor restante Activitatea de recuperare a creditelor restante se efectuează conform cu procedurile interne în vigoare, şi anume Procedurile interne privind recuperarea restantelor persoanelor fizice. În cazul insuficientei disponibilului din contul curent al clientului în ziua scadentei, suma rămasă nerambursate trece automat în categoria de credite/ dobânzi restante. Creditele cu restante mai mici de 90 de zile, indiferent de suma sunt recuperate şi monitorizate în Departamentul Collection, care acţionează prin trimiterea de scrisori şi contactarea telefonică a clienţilor.

3.1.3 Principiile de creditare Pe baza parametrilor strategiei generale aprobaţi de Consiliul de Administraţie, la sfârşitul fiecărui an se întocmesc proiecte ale bugetelor comerciale şi de credit ale anului următor (pe 56

segmente de clienţi, produse).Proiectele trebuie prezentate spre examinare şi aprobare Consiliului de Administraţie al Băncii nu mai târziu de sfârşitul anului precedent. UniCredit Tiriac Bank defineşte strategia de risc pentru creditarea segmentului de persoane fizice, care se concretizează prin următoarele elemente:  Controlul caracteristicilor produselor de către Divizia de Risc;  Analiza Scoring şi selecţia clienţilor ţinta (clienţii cu risc scăzut şi mediu);  Analiza rapoartelor din sistemul de procesare (numărul solicitărilor respinse/admise, utilizare/tragere, etc.);  Analiza dosarelor de către analişti de credit;  Tratament diferenţiat al categoriilor de clienţi în funcţie de riscul de nerambursare şi bonitatea şi eligibilitatea acestora;  Evaluarea veniturilor în funcţie de tipul lor şi aplicarea unor ajustări asupra acestora;  Calcularea sumei disponibile din venit, în funcţie de cheltuielile clientului;  Aplicarea gradului admis de îndatorare în funcţie de bonitatea clientului şi riscul asociat;  Includerea costului de risc în calculul dobânzii;  Urmărirea portofoliilor pe baza categoriilor similare de risc (produse, restante);  Urmărirea portofoliilor pe baza unor analize dinamice („vintage analysis“);  Aplicarea măsurilor de „collection“ în cazul apariţiei restantelor (call-center, scrisori);  Aplicarea măsurilor de restructurare/executare în cazul creditelor neperformante. Orientarea către un risc management bine dezvoltat se observa atât în organizarea băncii (riscul fiind reprezentat la nivel de vice-preşedinte şi implementat printr-o structură de risc dedicată) cât şi prin procesele, procedurile, aplicaţiile şi modelele utilizate şi prezentate în acest document, dar şi prin strategiile de administrare a riscurilor semnificative. Prin aplicarea normelor interne privind activitatea de creditare a persoanelor fizice, UniCredit Tiriac Bank se aşteaptă la o imbunatarire a controlului riscului de credit, prin aplicarea unui model de scoring şi clasificarea clienţilor ţinta pe categorii de nerambursare, prin corelarea parametrilor precum gradul de îndatorare, nivelul avansului la creditele imobiliare/ipotecare ori costurile de risc cu probablilitatea de nerambursare.

3.1.4 Reperele legislative Activitatea de creditare se desfăşoară în conformitate cu reglementările legale din România, normele şi regulamentele emise de Banca Naţională a României (BNR) şi reglementările interne ale UniCredit Tiriac Bank, corelând aplicarea acestora în practică cu respectarea Regulilor de Guvernanţă Corporativă ale Grupului UniCredit privind Creditarea Persoanelor Fizice.

57

Prezentă politica a fost elaborată în baza prevederilor Regulamentului nr.3/2007 emis de Banca Naţională a României privind limitarea riscului de credit la creditele acordate persoanelor fizice, dar şi cu respectarea prevederilor Normei 17/2003 privind organizarea şi controlul intern al activităţii instituţiilor de credit şi administrarea riscurilor semnificative.

3.1.5 Tipuri de credite acordate persoanelor fizice Banca acorda credite în moneda naţională şi valută străină cotată de BNR în conformitate cu legislaţia în vigoare şi Condiţiile Generale. Tipul creditului este determinat în conformitate cu Condiţiile Generale, în baza cărora UCT încheie contracte de împrumut, în funcţie de solicitarea clientului şi după analiza efectuată de către bancă a respectivei solicitări de credit, conform cu politica de creditare a Băncii. a) În funcţie de maturitate, creditele sunt clasificate în următoarele categorii: Termen scurt (până într-un an, inclusiv ); Termen mediu ( de la 1 la 5 ani,inclusiv); Termen lung ( peste 5 ani).

b) În funcţie de nivelul de standardizare, creditele se clasifica în următoarele categorii: Credite standard – care se acordă în conformitate cu caracteristicile aprobate ale produsului, fiind analizate şi aprobate în departamentul dedicat produselor standard, şi după caz în cadrul sucursalelor conform liniilor de competenta existente. Credite non standard – care se acordă în coformitate cu politica de creditare a UCT şi se referă la orice facilitate de creditare care nu respecta parametrii standard ai produsului, definiţiile standardului d.p.d.v al întârzierilor, tipurile de garanţii acceptate sau cele care depăşesc competentele standard de aprobare, etc. c) În funcţie de modul de rambursare: Credite cu rate periodice – sunt acele credite cu rambursări periodice formate din principal şi dobânda (lunare, trimestriale, semestriale, etc); Credite fără rate periodice, precum: Credit Card; Overdraft, linii de credit pe descoperit de cont, credite “bullet”, care permit rambursarea creditului la sfârşitul maturităţii. În cazul acestor credite debitorul plăteşte dobânda lunar şi după caz, în funcţie de specificul produsului Banca poate impune o condiţie de rambursare minimă revolving lunară din suma utilizată.

3.2 Jaloane ale Creditarii
3.2.1 Modul de constituire și calcul al dobânzilor (dobânda anuală efectivă – DAE) şi comisioanelor bancare percepute.

58

Rata dobânzii = Euribor/Libor/Robor la 6 luni * + CDS (medie pe ultimele 3 luni)* + efectul MRR* + marja băncii Efectul MRR = MRR/1-MRR * (Euribor la 6 luni + CDS - rata BNR) * Aceste valori se modifica bianual, la 30.06, 31.12. Valoarea indicatorului CDS se ia în considerare doar pentru creditele acordate în valută. ** 3 luni perioada de grantie *** 6 luni EURIBOR/ROBOR/LIBOR **** 3 luni EURIBOR/ROBOR 1 – Cazuri speciale: şomaj, concediu medical, divorŃ, deces, scădere salarială cu minim 15% 2 – Pentru dobânda de tip variabilă (se consideră variabilă dacă este legată de un indice în mod direct sau dacă în contract este menţionată dobânda variabilă ) este 0% (zero) fixă (se consideră fixă dacă nu este legată de un indice în mod direct) este: 1% aplicat la suma rambursată, dacă perioada de creditare rămasă până la finalizarea creditului este mai mare decât 1 an calendaristic, fără însă a depăşi totalul de dobânda plătibilă în cazul nerabursării anticipate până la finalziarea creditării; 0.5% aplicat la suma rambursată, dacă perioada de creditare rămasă până la finalizarea creditului este mai mică decât 1 an calendaristic fără însă a depăşi totalul de dobânda plătibilă în cazul nerabursării anticipate până la finalziarea creditării.

4. Deontologia bancară și secretul professional
4.1. Obligațiile băncii
Relația bancă-client implică o serie de drepturi și obligații reciproce. Banca are obligații ce implică răspunderea sa față de client (e.g. obligația de administrarea corectă a contului, secretul bancar, obligația de monitorizare, obligația de raportare, etc), cât și față de terți (obligația de verificare a identității, a adresei titularului de cont). Principalele obligații ale băncii 1. Prioritatea intereselor clientelei 59

Banca nu trebuie să acționeze în detrimentul clienților sau al persoanelor terțe prin transmiterea de informații, când vinde un produs sau prestează un serviciu, sau, la modul general, prin natura informațiilor furnizate, de exemplu, către o instituție similară. 2. Integritatea pieței Clienții trebuie să beneficieze de informare, protecție și tratament care asigură egalitatea absolută între ei, pentru a păstra echitatea și a asigura protejarea lor împotriva vulnerabilității. 3. Loialitatea față de angajator Acest aspect, adesea evocat în convenția colectivă cu banca, precizează transparența în legătură cu angajatorul sau reprezentantul său legal numit în mod corespunzător, în ceea ce privește operațiunile efectuate cu titlu personal asupra instrumentelor financiare prin intermediul contului sau conturilor sale sau asupra celor pentru care salariatul beneficiază de putere de gestiune sau decizie. Principalele trei delicte legate de activitatea bancară: 1. Tranzacționare din interior (insider trading) - pedepsește utilizarea și comunicarea unei informații privilegiate ce nu a fost făcută public. 2. Delictul transmiterii de informații false - orice persoană trebuie să se abțină să comunice sau să transmită, în mod conștient, indiferent de suportul utilizat, informații care dau sau sunt susceptibile de a da indicații inexacte, imprecise sau înșelătoare despre instrumentele financiare emise. 3.
Delictul de manipulare a cursului - orice persoană sau instituție financiară trebuie să se abțină să recurgă la manipulări de curs: să efectueze operațiuni susceptibile de a da indicații false sau înșelătoare despre ofertă, cererea sau cursul instrumentelor financiare sau să fixeze prin acțiunea uneia sau mai multor persoane cursul unuia sau mai multor instrumente financiare la un nivel anormal sau artificial.

4.1.1 Răspunderea față de client cuprinde: a) Obligația de administrare corectă a contului prevede:    administrarea contului fără erori sau omisiuni o bună administrare a contului ale cărui operațiuni sunt conectate în afaceri cu terțe personae; operațiunile trebuiesc realizate în cont la timp și conform uzanțelor și normelor în vigoare;

60

lipsa semnalării unei erori din partea clientului după ce acesta a primit un extras de cont nu acoperă eventualele erori pe care acel extras le poate conține.

b) Obligația de raportare:      banca furnizează extrasuri de conturi periodice pentru a informa cu privire la operațiunile realizate (cel mai adesea, o dată pe lună); fiecare co-titular trebuie să fie informat personal despre închiderea unui cont comun. obligația de informare obligația de înștiințare obligația de avertizare c) Obligația de consiliere:

d) Secretul professional: În OUG nr.99 din 2006 privind instituțiile de credit, secretul professional este definit astfel: Art.111: Instituţia de credit este obligată să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi asupra oricărui fapt, dată sau informaţie, aflate la dispoziţia sa, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale clienţilor ori informaţii referitoare la conturile clienţilor - solduri, rulaje, operaţiuni derulate -, la serviciile prestate sau la contractele încheiate cu clienţii. 4.1.2 Răspunderea față de terți În cadrul activității sale, banca nu trebuie să dezvăluie niciodată clientului faptul că acesta este urmărit de o anchetă sau de o cerere de investigație de către una dintre autoritățile mandatate să întreprindă un astfel de demers, pentru a nu fi acuzată de complicitate și pentru a nu împedica buna desfășurare a anchetei care-l vizează pe clientul repsectiv. Astfel, dificultatea băncii constă în limita informațiilor furnizate și administrarea contului clientului: a) Limitele: dacă banca nu furnizează destule informații unei autorități, aceasta din urmă îi va
reproșa împiedicarea bunului mers al investigațiilor și anchetelor, așa cum, și clientul, în anumite cazuri, îi poate reproșa băncii reticențele pe care acesta le-a avut și care l-au împiedicat să intre într-o relație de afacere cu un terț;

b) Monitorizarea: banca va trebui să fie vigilentă în privința investigațiilor care sunt făcute asupra conturilor clienților săi prin natura și frecvența cererilor de informații ale diferitelor autorități, dezvăluind astfel dificultățile apărute care pot dăuna evoluției relației.

61

În concluzie, printe obligațiile care guvernează activitatea instituțiilor de credit în realizarea operațiunilor clienților, există unele care au ca obiectiv protecția clienților pe fondul unui set de reguli ce constituie poliția bancară. Astfel, instituția de credit este ținută de obligația secretului professional, de obligația de a se informa despre client și de a informa autoritățile publice. Putem constata că activitatea băncii este guvernată de câteva principia cum ar fi principiul prudenței, principiul secretului profesional și principiul obligației de a informa clientul. Astfel, secretul bancar constă în obligația băncilor de a nu divulga sau comunica date și informații bancare, deci de a păstra confidențialitatea asupra tuturor acelor informații legate de activitatea sa, care odată făcute publice ar cauza prejudicii fie băncii, fie propriei clientele, dăunând intereselor sau prestigiului acestora. Păstrarea secretului professional constă așsadar în obligația băncii de a nu se folosi sau a dezvălui fapte sau informații care odată devenite publice, să dăuneze intereselor ori prestigiului clientului, obligația revenind atăt personalului băncii, cât și oricăror altor personae care obțin astfel de informații intrând în sfera secretului bancar, indifferent de modul sau de calea pe care le obțin, chiar pe cale oficială cu ocazia activității de control și supraveghere sau a altor lucrări oficiale.

4.2. Implicarea băncilor în prevenirea și spălarea banilor
Conform Legii 656 / 2002 art.23, constituie infracţiune de spălare a banilor şi se pedepseşte închisoare de la 3 la 12 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni; c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni. 4.2.1. Fazele spălării banilor din venituri provenite din activități criminale
Cele trei faze ale spălării banilor din activitățile criminale sunt prezentate în figura următoare Figura nr.15- Etapele spălării banilor

62

Conversia( plasarea) reprezintă introducerea în sistemul financiar și bancar de fonduri, adesea în numerar, provenind din orice infracțiuni sau delicte; acţiunea de debarasare materială de importante sume în numerar. Aceasta reprezintă înlăturarea fizică a banilor cash. Stadiul de plasare se poate realiza în principal prin următoarele tehnici: a) scoaterea sumelor băneşti din ţară fie prin contrabandă, fie prin alte căi; b) depozitarea valutei în sume mai mici decât cele ce necesită raportare în instituţii financiare, cum ar fi: bănci, cazinouri, burse ; c) convertirea valutei în cecuri bancare sau alte instrumente negociabile în bănci sau alte instituţii financiare; d) depozitarea valutei în conturi bancare (conturi bancare unice sau multiple în cadrul uneia sau mai multor instituţii financiare); e) schimbarea bancnotelor de valoare mică în bancnote de valoare mai mare; f) transformarea banilor în mărfuri, metale preţioase ; Suprapunerea (stratificarea) reprezintă ascunderea originii fondurilor care provin din activitățile criminale, prin multiplicarea operațiunilor între diverse conturi, produse, instituții, și/sau persoane din mai multe țări. Stratificarea -etapa procesului de spălare a banilor în care banii circulă prin diferite întreprinderi, corporaţii şi instituţii financiare, fizic, prin a fi depozitaţi sau prin transfer electronic. Această etapă urmăreşte, de altfel, mişcarea fizică a banilor la alte entităţi pentru a-i separa de sursa lor ilegală într-o încercare de a deghiza originea lor. Această etapă poate implica următoarele tehnici: a) depozitarea numerarului (scos din ţară prin contrabandă) la o bancă din străinătate; b) îmbinarea banilor proveniţi din surse ilegale cu cei proveniţi din surse legale; c) crearea unui cont fictiv în străinătate pentru a primi fonduri şi a efectua plăţi cu acele fonduri; d) transferarea electronică a banilor dintr-un cont bancar naţional într-unul din străinătate;

63

e) transferarea electronică a banilor dintr-un cont bancar A, într-un cont bancar B, apoi în unul C; f) mişcarea banilor de la întreprinderea A, la întreprinderea B, apoi la întreprinderea C; g) vînzarea diferitor forme de instrumente financiare, precum ar fi cecuri bancare, ordine de plată . Integrarea desemnează reciclarea câștigurilor din activități ilicite, plasându-le în economia legală, pentru a fi utilizabile. Este etapa finală a procesului de spălare a banilor, proces în care banii, reprezentînd profitul din activitatea criminală, sunt acum folosiţi în tranzacţii financiare care par a avea un caracter legal; se fac investiţii în afaceri, se acordă împrumuturi persoanelor fizice, se achiziţionează active, astfel încât toate tranzacţiile efectuate să fie legale. Printre tehnicile de operare a integrării se enumără: a) formarea unei întreprinderi străine (în Elveţia, Panama, insulele Caiman) şi deschiderea unui cont bancar pentru această întreprindere pentru ca mai tîrziu banii să fie mutaţi din acest cont sub formă de împrumut, plăţi, conform unor scrisori de credit, onorarii de consultanţă, salarii, comisioane; b) depozitarea banilor în numerar într-un cont bancar, atribuind acestora aparenţa mijloacelor provenite din vânzări; c) plata salariilor, comisioanelor sau onorariilor unei întreprinderi sau unei persoane fizice, efectuată de către companii sau întreprinderi care au primit bani ce au fost stratificaţi prin intermediul unor companii străine sau naţionale; d) primirea banilor de la un cazino sau loterie pentru a face ca fondurile să pară a fi câştiguri legale de pe urma jocurilor de noroc. În concluzie, procesul de spălare a banilor poate fi definit,din punct de vedere juridic, ca fiind aducerea constribuției la o operațiune de plasament, de ascundere sau conversie a produsului direct sau indirect al unei infracțiuni sau al unui delict, precum și facilitarea prin orice mijloc, a justificării înșelătoare a originii bunurilor sau veniturilor provenite de la autorii unei infracțiuni sau a unui delict.

4.2.2. Obligațiile instituțiilor de credit

1. Obligația de declarație reprezintă:

64

orice operațiune în care identitatea celui care dă ordinele sau a beneficiarului rămâne incertă în ciuda verificărilor de identitate care trebuiesc efectuate de organismele financiare;

orice operațiune care determină crearea unui fond financiar (mai ales trust sau vânzare fictivă) în care identitatea membrilor care-l constituie sau a beneficiarilor nu este cunoscută.

2. Obligația de vigilență permite instituției de credit:    să verifice identitatea oricărui client înainte de a încheia o relație contractuală cu acesta; această obligație vizează și alte profesii, ca notarii sau avocații. să identifice clienții ocazionali care cer să li se facă operațiuni mai mari de 10.000 de euro sau care închiriază un seif. să monitorizeze, în special, operațiunile mai mari de 150.000 de euro care se fac în condiții de complexitate neobișnuite și care nu par a avea o justificare economică sau un obiect legal; instituțiile bancare trebuie să întrebe clientul despre caracteristicile operațiunilor și să consemneze aceste caracteristici în scris. 3. Obligații de organizare prin care instituțiile bancare trebuie:   să scrie procedurile interne descriind măsurile de urmat pentru a respecta obligațiile; să-și formeze și să-și informeze personalul astfel încât acesta să fie capabil să depisteze eventualele tentative de spălare de bani.

4.2.3. Organisme de control Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor(ONPCSB), urmărește adaptarea legislației românești în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului la aquis-ul comunitar. ONPCSB a început implementarea Proiectului Phare RO "Programul integrat pentru întărirea capacității instituțiilor românești implicate în combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și crimei organizate". Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este Unitatea de Informații Financiare a României (FIU) de tip administrativ, cu rol de lider în elaborarea, coordonarea și implementarea sistemului național de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. ONPCSB și-a început activitatea încă din anul 1999, functionând ca organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Guvernului, care, în conformitate cu prevederile art. 19 alin (2) din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, are ca obiect de activitate „[...] prevenirea și combaterea spălării banilor și a 65

finanțării actelor de terorism, scop în care primește, analizează, prelucrează informații și sesizează, în condițiile art.6 alin (1), Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție”, iar în situația în care se constată existența unor operațiuni suspecte de finanțare a unor acte de terorism sesizează de îndată și Serviciul Român de Informații.

Concluzii
66

În concluzie am putea afirma faptul că, UniCredit Ţiriac Bank vrea să fie „banca preferată” a clienţilor ei. Tocmai de aceea vine în întâmpinarea acestora cu mai mult decât simple produse şi servicii financiare, gândind din perspectiva lor şi în interesul fiecăruia dintre ei. Banca se implică în dezvoltarea comunităţilor în care traieşte şi în crearea unui mediu de lucru remarcabil, de asemenea îşi propune să exceleze în tot ceea ce face şi să se străduiască permanent în a deveni un partener cu care se poate lucra uşor. Astfel pentru a avea parte de o imagine bună şi de a fi pe placul clienţilor ei relaţia băncii cu aceştia se bazează pe respect, încredere, libertate, reciprocitate, corectitudine şi transparenţă cu misiunea de a construi împreună o legătură reciproc benefică, bazată pe calitate şi expertiză.

Bibliografie
67

   

Cocriş Vasile, Dan Chirleşan – „Economie bancară”, Editura Universităţii Alexabdru Ioan Cuza, Iaşi, 2010 Hetes-Gavra Iosif – Operatiuni Bancare, Ed. Mirton, Timisoara 2006 Popa Stefan – Economia subterana si spalarea banilor, Ed. Expert, Bucuresti, 2000

Revista UniCredit Ţiriac Bank – Condiţii generale de utilizare, 11/04,11,2010  Revista UniCredit Ţiriac Bank – Condiţii generale de finantare, 9/28.09.2010

Site-uri: www.unicredit-tiriac.ro www.unicredit.it www.orar.info www.infobancare.ro www.capital.ro

68

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful