Bura

(Nedo Zuban – Branko Stark)

  
T.      

Allegro agitato q = 82

 Bu - ra!

ff

   

 B.      
Bu - ra!

  
   



5













 
   

Bu - ra!

ff


 
      
  
Bu - ra!

   
  

13






mp
mf
mp
mf
,                 




 


,      










www.bestmusic.hr





(1) Kad za - pu - še svud za - vi - ri i pod ve štit led u - ti - ra
(2) I
kad s gla - va ka - pe ba- ca, niz ka - le - te kad fi - ju - će

Kad za - pu - še
I kad s gla - va

f

dva, tri
mo - re



O - na
U - srid



da - na
mi - ša,





  
    
  



    
    

mi - ra.
tu - če.

   

      
      

 
 
mf


svug di stva - ri no - si i ško - va - ce u vis di - že,
li - ta kad za - pu - še, ka - da o - pet doj - de zi - ma,

     
f



ti - ra
ka da

ri - bu,
sto - tin



   
  

© BeSTMUSIC – Croatia

  
   
   


i ško - va - ce
ka - da o - pet

O - na svug - di
U - srid li - ta

   
 
       
  
   




mf mp

,      

 

    
 

 
 
 

joj je
ji - dra

   
  


i pod ve -štit
niz ka - le - te



 mp

  ,    

  
  

 


     

smi - ri,
lo - mi,

ri - ba - ri - ma kad pr - ko - si
čak se sti - ne pred njon ru - še

    
     

               


       
   
  
 

 


9


 

 

    
 

sve o - či - sti dok se
ma - sli - na - ma gra - ne


   
     

Branko Stark




  
    
  



    
    

ki - da
ru - ku

mri - že
i - ma

www.brankostark.com

lo.šta ni se zbi -           skri .je bla .ra!               ka .ma.C.ra!              Bu .kvo bi Svo.           svo .re svo .       to bi .pet                  27 va . kad se smi .       17 ff         molto p    meno e animato q = 76 mf Bu .ra!       22 skri . lo.je ni                -        ma.ri ka da ni .go                     da .vi .   © BeSTMUSIC – Croatia D.ne.lo                                                           32 mo .      A kad sta .ri sve se vra .ti ča se                    mf                tad pro .ra!           Bu . go .   ff Bu .                             sun .         Tempo I.le.ne. o .re.je     sub p     Mm (bocca chiusa)     .ce                                                              sti .je    svi .re                a da          bu .lo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful