You are on page 1of 19

MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011

Cikgu fitri ®

MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011 Cikgu fitri ® 1 Kemahiran Geografi
 • 1 Kemahiran Geografi

PMR 2005

MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011

Cikgu fitri ®

 • 1. Kawasan paling tinggi dalam peta terletak dalam segi empat grid

PMR 2005 MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011 Cikgu fitri ® 1. Kawasan paling tinggi dalam

Soalan 2 berdasarkan segi empat grid di bawah.

PMR 2005 MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011 Cikgu fitri ® 1. Kawasan paling tinggi dalam
 • 2. Ciri budaya yang terdapat di kawasan segi empat grid di atas ialah

I

sekolah

II

petempatan

III

jalan raya

IV

masjid

 • A. I, II dan III

 • B. I, II dan IV

 • C. I, III dan IV

 • D. II, III dan IV

 • 3. Kira jarak jalan raya dari simpang Kg. Balau (RG304533) ke jambatan Sg. Keruing

( RG3306555).

 • A. 4.5 km

 • B. 6.0 km

 • C. 9.0 km

 • D. 10.5 km

  • 2 Kemahiran Geografi

MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011

Cikgu fitri ®

 • 4. Kira luas kawasan sawah padi di tenggara peta.

  • A. 5 km persegi

  • B. 10 km persegi

  • C. 20 km persegi

  • D. 40 km persegi

 • 5. Sela kontur peta ini adalah

  • A. 10 meter

  • B. 15 meter

  • C. 20 meter

  • D. 25 meter

 • 6. Kedudukan Gunung Raya dari Kg. Balau ialah

  • A. barat laut

  • B. timur laut

  • C. barat daya

  • D. tenggara

 • Soalan 7 berdasarkan rajah di bawah.

  MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011 Cikgu fitri ® 4. Kira luas kawasan sawah padi di
  • 7. Berdasarkan rajah di atas, kirakan waktu tempatan di X.

   • A. 3.00 pagi

   • B. 9.00 pagi

   • C. 3.00 petang

   • D. 9.00 malam

    • 3 Kemahiran Geografi

  MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011

  Cikgu fitri ®

  MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011 Cikgu fitri ® 4 Kemahiran Geografi
  • 4 Kemahiran Geografi

  PMR 2006

  MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011

  Cikgu fitri ®

  • 1. Bearing sukuan simpang tiga di Pekan maju (RG 477622) dari kuil (RG 452661) ialah.

   • A. S 32ºT

   • B. U 32ºB

   • C. U 58ºB

   • D. S 58ºT

 • 2. Berapakah jarak sebenar jalan raya dari RG 450606 hingga RG 467634 ?

  • A. 3.4 km

  • B. 6.8 km

  • C. 10.2 km

  • D. 13.6 km

 • PMR 2006 MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011 Cikgu fitri ® 1. Bearing sukuan simpang tiga
  • 3. Pola petempatan dalam segi empat grid di atas ialah

   • A. berjajar

   • B. berpusat

   • C. berselerak

   • D. berkelompok

 • 4. Luas kawasan padi dalam peta ialah

  • A. 5 km persegi

  • B. 10 km persegi

  • C. 15 km persegi

  • D. 20 km persegi

   • 5 Kemahiran Geografi

 • MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011

   

  Cikgu fitri ®

  • 5. Selang kontur peta ini ialah

   
  • A. 50 meter

  • B. 100 meter

  • C. 150 meter

  • D. 200 meter

  • 6. Antara yang berikut, pernyataan yang manakah benar tentang peta ?

   

  I

  Sungai Bahagia mengairi sawah padi.

  II

  Pertanian adalah kegiatan ekonomi utama.

  III

  Sebahagian besar kawasan bertanah pamah

  IV

  Pembalakan dijalankan di bahagian timur laut.

  • A. I dan II

  • B. II dan III

  • C. III dan IV

  • D. I dan IV

  Cikgu fitri ® 5. Selang kontur peta ini ialah A. 50 meter B. 100 meter C.

  7.

  Berdasarkan graf di atas, pernyataan yang manakah benar?

   

  I

  Julat suhu tahunan 20ºC

  II

  Hujan lebat musim panas

  III

  Suhu minimum pada bulan

  IV

  Disember Hujan tahunan melebihi 1000mm

  • A. I dan II

  • B. II dan III

  • C. III dan IV

  • D. I dan IV

  6

  Kemahiran Geografi

  MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011

  Cikgu fitri ®

  MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011 Cikgu fitri ® 7 Kemahiran Geografi
  • 7 Kemahiran Geografi

  MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011

   

  Cikgu fitri ®

   

  PMR 2007

  Cikgu fitri ® PMR 2007 1. Apakah ciri fizikal yang bertanda X dalam segi empat grid
  • 1. Apakah ciri fizikal yang bertanda X dalam segi empat grid di atas?

   
   
  • A. Anak tanjung

  • B. Beting pasir

  • C. Tombolo

  • D. Teluk

  • 2. Fungsi Pekan Kenanga ialah sebagai pusat

   

  I

  perindustrian

  II

  pelancongan

  III

  perkhidmatan

  IV

  pengumpulan hasil pertanian

  • A. I dan II

  • B. II dan III

  • C. III dan IV

  • D. I dan IV

  3.

  Apakah kepentingan tumbuhan semula jadi di timur laut peta?

   

  I

  Habitat akuatik

  II

  Mencegah hakisan

  III

  Sumber perubatan

  IV

  Kawasan tadahan

  • A. I dan II

  • B. II dan III

  • C. III dan IV

  • D. I dan IV

  8

  Kemahiran Geografi

  MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011

  Cikgu fitri ®

  • 4. Bearing sudutan jambatan (RG 411671) dari Balai Polis (RG 443652) ialah

   • A. 60º

   • B. 120º

   • C. 240º

   • D. 300º

 • 5. Kampung Cempaka berpotensi dimajukan sebagai pusat

  • A. perkilangan

  • B. pentadbiran

  • C. pelancongan

  • D. perlombongan

 • 6. Pola petempatan berpusat terletak dalam segi empat grid

 • MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011 Cikgu fitri ® 4. Bearing sudutan jambatan (RG 411671) dari
  MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011 Cikgu fitri ® 4. Bearing sudutan jambatan (RG 411671) dari
  • 7. Berdasarkan rajah di atas, apakah waktu tempatan di P ?

   • A. 8.00 pagi

   • B. 9.20 pagi

   • C. 12.40 pagi

   • D. 2.00 petang

    • 9 Kemahiran Geografi

  MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011

  Cikgu fitri ®

  MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011 Cikgu fitri ® 10 Kemahiran Geografi
  • 10 Kemahiran Geografi

  PMR 2008

  • 1. Sungai Murni mengalir ke arah

   • A. timur

   • B. barat

   • C. timur laut

   • D. barat laut

  MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011

  Cikgu fitri ®

  • 2. Berapakah bearing sudutan stesen trigonometri (RG 298228) dari jambatan (RG 254204) ?

   • A. 30º

   • B. 60º

   • C. 120º

   • D. 240º

 • 3. Berapakah selang kontur dalam peta?

  • A. 30 meter

  • B. 60 meter

  • C. 90 meter

  • D. 120 meter

 • 4. Berapakah jarak jalan raya simpang tiga Pekan Murni (RG 253189) ke Ladang Ah

 • Hock (RG 287227) ?

  • A. 6.7 km

  • B. 7.6 km

  • C. 10.0 km

  • D. 14.2 km

  • 5. Berapakah luas paya bakau di utara Sungai Murni ?

   • A. 3 km persegi

   • B. 6 km persegi

   • C. 9 km persegi

   • D. 12 km persegi

 • 6. Apakah ciri fizikal yang terdapat di barat daya peta?

  • A. Pulau

  • B. Sungai

  • C. Pantai berpasir

  • D. Tanah tinggi

   • 11 Kemahiran Geografi

 • MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011

  Cikgu fitri ®

  7. Apakah waktu tempatan di P (60ºT) jika waktu tempatan di Q (15ºT) ialaj jam 12 tengahari?

  • A. 3.00 pagi

  • B. 3.00 petang

  • C. 6.00 petang

  • D. 9.00 pagi

   • 12 Kemahiran Geografi

  MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011

  Cikgu fitri ®

  MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011 Cikgu fitri ® 13 Kemahiran Geografi
  • 13 Kemahiran Geografi

  MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011

  Cikgu fitri ®

  PMR 2009

   

  1.

  Nyatakan bearing sudutan Pejabat Daerah (RG 232457) dari stesen trigonometri

  (RG 268446).

   
   

  A.

  20º

  B.

  70º

  C.

  110º

  D.

  290º

  2.

  Apakah fungsi ciri budaya dalam segi empat grid di bawah ?

   
  PMR 2009 1. Nyatakan bearing sudutan Pejabat Daerah (RG 232457) dari stesen trigonometri (RG 268446). A.
   

  A.

  Pusat pelancongan

  B.

  Pandu arah nelayan

  C.

  Pusat kawalan marin

  D.

  Pelabuhan perikanan

  3.

  Berapakah panjang Sungain Pinang dari RG 234470 hingga ke muara sungai

  RG 230420 ?

   
   

  A.

  5.8 km

  B.

  7.6 km

  C.

  10.0 km

  D.

  13.4 km

  4.

  Apakah fungsi kawasan hutan di barat laut peta?

  I

  Kawasan tadahan

  II

  Ladang hutan

  III

  Pembalakan

  IV

  Rekreasi

   

  A.

  I dan II

  B.

  I dan IV

  C.

  II dan III

  D.

  III dan IV

  • 14 Kemahiran Geografi

  MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011

  Cikgu fitri ®

  • 5. Apakah bentuk muka bumi yang terdapat dalam segi empat grid di bawah ?

  MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011 Cikgu fitri ® 5. Apakah bentuk muka bumi yang terdapat
  • A. Tebing tinggi

  • B. Pantai

  • C. Teluk

  • D. Anak tanjung

  • 6. Antara yang berikut, yang manakah pola petempatan berpusat dalam peta?

  MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011 Cikgu fitri ® 5. Apakah bentuk muka bumi yang terdapat
  • 15 Kemahiran Geografi

  MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011

  Cikgu fitri ®

  MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011 Cikgu fitri ® 16 Kemahiran Geografi
  • 16 Kemahiran Geografi

  PMR 2010

  MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011

  Cikgu fitri ®

  • 1. Bearing sudutan tanda tinggi Bukit Kaya (RG 375687) dari jambatan (RG 356663) ialah

  • A. 37°

  • B. 53°

  • C. 143°

  • D. 217°

   

  (PMR 10)

  2.

  Jarak lurus dari kuil (RG 325633) ke kilang (RG 343643) ialah

  • A. 2.1 km

   
  • B. 3.0 km

  • C. 4.2 km

  • D. 6.0 km

   

  (PMR 10)

  3.

  Apakah factor yang mempengaruhi petempatan di dalam peta?

   

  I.

  Sumber air

  II.

  Keselamatan

  III.

  Ketersampaian

  IV.

  Kegiatan ekonomi

  • A. I dan II

  • B. I dan IV

  • C. II dan III

  • D. III dan IV

   

  (PMR 10)

  • 17 Kemahiran Geografi

  MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011

   

  Cikgu fitri ®

  4.

  Cerun bertangga terdapat pada keratan rentas di sepanjang garisan

  • A. PQ

  • B. VW

  • C. TU

  • D. RS

   

  (PMR 10)

  5.

  Sungai setia mengalir ke arah

  • A. utara

  • B. tenggara

  • C. barat laut

  • D. selatan

   

  (PMR 10)

  6.

  Selang kontur dalam peta ialah

  • A. 15 meter

  • B. 30 meter

  • C. 45 meter

  • D. 60 meter

   

  (PMR 10)

   

  18

  Kemahiran Geografi

  MODUL SKOR A GEOGRAFI PMR 2011

  Cikgu fitri ®

  • 19 Kemahiran Geografi