UNITATEA ……………………..

SANTIERUL ……………………… PUNCTUL DE LUCRU ……………… OBIECTUL ………………………………………………………………

Condica de betoane
Prelevat probe si inregistrari in borderou nr. ...., pozitia ....... rezultat proba: ....... ... Evenimente intervenite in timpul betonarii (interperii, cedari cofraje, etc)

Data

Obiectul, scara, tipul elementului betonat

Elementele de identificare (nivel, ax, travee, sir)

Cantitatea de beton (MC)

Clasa beton

Temperatura: exter ioara beto n

Statia de beton furnizoare

Starea timpului

Data decofarii

Numele si semnatura celui care a supravegheat betonarea

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Elaborat: Asigurarea Calitatii ing Cezar Ciocanel Semnatura:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful