______________________________________________________

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data:

____________________________________________________________________________
REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE INSTALATIA MTBE FASCICOLA I – OPERARE PROCES

ELABORATOR:

DIRECTIA PROCESE SI INGINERIE SERVICIUL INGINERIA PROCESELOR DE RAFINARIE

Document editat in: D:\RFIT FASCICULA 1\MTBE editia 2 rev.0.doc

______________________________________________________
R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data:

____________________________________________________________________________
REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

Avizat in CTE Cu PV nr 22 din 09.07.2004

Aprobat r Directie Procese si Inginerie

REGULAMENT DE FUNCTIONARE INSTALATIA MTBE FASCICOLA I – OPERARE PROCES

FUNCTIA Director Uzina Rafinarie Director Resurse Umane Director Control Instalatii Sef Sectie I Rafinarie Sef Instalatie MTBE Inginer Proces Sef Serv. Procese si Inginerie Sef Serv PPUP Sef SPM Sef SMC Sef Birou Inspectii PM-PSI

SEMNATURA

______________________________________________________
R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data:

____________________________________________________________________________
REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

LISTA DE DIFUZARE

Nr. crt. 1.

Destinatar Serv.Ingineria Proceselor de Rafinarie Sef instalatie MTBE Tablou de comanda MTBE

Nume si prenume

Semnatura de primire

Data

2. 3.

N.Nitu N.Nitu

Cod: F01-02/rev.0/2003

______________________________________________________
R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data:

____________________________________________________________________________
REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

FISA DE MODIFICARE

Ed./Rev. 2/Rev.0

Capitol Intreg documentul

Sinteza modificarii Redactare RFIT conform “Ghidului de elaborare regulamente de functionare “COD T.P&E-01.02,Ed.1/Rev.1 din data de 24.11.2003 Descrierea fluxurilor tehnologice in urma optimizarii procesului de obtinere MTBE-proiect “Modificarea fluxurilor in instalatia MTBE”

CAP.2 Descrierea fluxului tehnologic

Introducerea de specificatie de CAP.2.5.Specificatii catalizatori,chimicale,uleiuri catalizator reactualizat si a uleiului uzual CAP.3.Fisa parametrilor tehnologici CAP.7,8,9,10,11 Modificare parametrii prin stabilirea unor intervale de valori la care se opereaza instalatia Modificari si completari conform modernizarii MTBE-ului in urma proiectului “Modificarea fluxurilor in instalatia MTBE”

....3............................d............ 29 7..............................Raport molar metanol/ izobutilena ...3...3........................... 28 7..............1.........10............ depozitare/ambalare.................................9.3............................______________________________________________________ R.............. DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC................. 26 CAP........................2................................. 2...1.................................................................... 18 2........ Generalitati ..1.... uleiuri.................... 28 7................ Descrierea procesului tehnologic. 26 5. 29 7......Sectia de reactie ... Ulei Shell Tellus T32.............. catalizatori...... CAPACITATEA INSTALATIEI SI PROFILUL DE PRODUCTIE ...................... FACTORII CARE INFLUENTEAZA PROCESUL SI MODUL DE REGLARE............... 28 7.................... 16 Blocarea alimentarii reactorului..... 20 2...1..................... 18 2................................. 7......................... 0 Data: Pag......12.......Catalizator ...............3................... MANEVRE OBLIGATORII IN CAZUL APARITIEI DE PRODUSE NECONFORME ......Separarea amestecului de reactie in coloana 147.....3...........4 CAP.. 29 7.. 22 2.... Vas pretratare fractia C4 de alimentare 147VPT ..........a................... CONSUMURI SPECIFICE.............................11...................................e....................... produse .................... Vas alimentare 147V1 ..6 Descrierea sistemului distribuit de control ........ PROVENIENTA ......izobutene .....4 2...... 22 CAP.......4..... Vas alimentare metanol 147V2 ....... 27 Cap............. Vas condens racire reactor 147V3 .....................2.............. 18 2........... UTILITATI: DENUMIRE....................... 17 2.......................... Coloana recuperare metanol 147C4..... 6.. 19 2...............................................................3..............1. 17 2..........1......... Racitor fractie C4 si metanol 147S6 ........3....................................... Coloana de spalare 147C3 ........15..Temperatura ......... 23 CAP...................... Catalizator........................................HPF-R....... 26 5...............04 Ed............... Refierbator coloana C2 147S4.........1. 16 Blocarea aburului la refierbatorul coloanei de fractionare 147-C2 ................................................... 1..... 19 2.......... Consumuri de chimicale si catalizatori ...............3........INSTALATIA MTBE CUPRINS CAP........................................... 18 2....................................... Vas tratare metanol recuperat 147V9 ................Presiunea ..... 18 2.......5............... 22 2...............13..................... 30 7........................ FISA PARAMETRILOR TEHNOLOGICI ...... 16 Blocarea alimentarii cu fractie lichida de izobutan...........3.....1..........14..........b.......................... Consumuri de utilitati................ 2/ Rev......................................................4 2.....................3............... alte materiale utilizate in procesul de fabricatie................... 19 2............. Preancalzitor alimentare coloana C2 147S3 ............................SO1..... 3.... Preancalzitor alimentare 147S1.................................... BILANT DE MATERIALE ..........5.1 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE ...... Descrierea principalelor echipamente tehnologice......................................... 17 2................................ 4...............5...........................................................3....1.... 19 2................... Alimentarea ............C2 ..........3........... CARACTERISTICI... 17 2..... 15 Descrierea schemei de semnalizare si blocare pentru instalatie.............. 26 Cap.. 18 2.. 31 ..................................Refierbator coloana C4 147S8.................3....8.. 19 2..... Materii prime..........................5...................................................................7... 5...3..........c.............................................. Specificatii pentru chimicale.............. Coloana de fractionare 147C2.. 19 2...2........... Coloana de prespalare fractie C4 147C1...........06............................. Reactor 147 R1 .................6..............2......................3...3.......4...1.....................2............. 18 2...

...................................Intreruperea apei de racire.......Amorsarea reactiei de eterificare......1....... 33 8.................................................7..........................8.............................. 39 Cap......................................................______________________________________________________ R...... 35 8..Deranjamente mecanice ................................2..........Reflux ...............INSTALATIA MTBE 7..............Recuperarea metanolului-coloana 147 C4 .............................. 31 7........3................2......................Intreruperea alimentarii cu materii prime ...... 31 7.... 46 11........................3......................Oprirea sectiei de reactie ..........................................04 Ed......1.... 46 11....... Probele tehnologice premergatoare pornirii .......................... 2/ Rev......................4... 43 11.. 37 8.Oprirea sectiei de recuperare si tratare metanol recirculat ....... 32 7....................147Vo............HPF-R............... 46 11......4................. Operatii pregatitoare pentru pornire... Pornirea instalatiei. 39 CAP...... 32 7............ 45 11...............1.........Intreruperea azotului......... 44 11..........Nivelul de interfata ................... Instructiuni de operare pe timp friguros .......................a...................................................................... INSTRUCTUNI DE OPRIRE NORMALA SI ACCIDENTALA ......................................Intreruperea curentului electric in instalatie .2.OPERAREA NORMALA ...6............. 41 11.............................................................2..................3.......... 31 7............6.............2......................Temperatura......................2............................ 47 ........ 34 8.....................Pornirea coloanei de recuperare metanol 147-C4 si tratarea metanolului recirculat in vasul 147V9................3...................................2...............................................................Coroziuni ..............Pornirea coloanei de prespalare fractie C4 147C1 ......pornire reactor 147-R1.......... 36 8..........3....................3.................................................. 39 Cap.......... 31 7....Purjarea instalatiei..........9.................147V5... 32 8.5.... 34 8.Oprirea sectiei de fractionare..............INSTRUCTIUNI DE OPERARE IN CONDITII DEOSEBITE DE TEMPERATURA .....2...... Golirea sistemului de condens pompat ... 45 11.....b........... 32 8..............Ratia de reflux ............... 34 8.................b.........2..................3.Umplerea cu condens de abur a vaselor 147V3...............c.......10..........1..................a.....10..........................1............. Intreruperea curentului electric la camera de control ....6. 31 7......................1....06..... Aducerea instalatiei in regim normal de operare...2....coloana 147-C3 ....3......................... 32 7........ 38 8.............Pornirea coloanei de extratie 147-C3 .3.....................................2.........1......4..Presiunea ..1......5....................................................c........................2...........................1. 32 7...3..2......... 45 11.....................Raportul gravimetric apa/fractie ........................................ 0 Data: Pag.......... 37 8.....Instructiuni pentru opriri accidentale ..........1..INSTRUCTIUNI DE PORNIRE...................Oprirea sectiei de spalare..1...2.........1....2. Oprirea coloanei de prespalare 147C1...............3.................................. 43 11................ 41 11..2..........Presiunea .......Oprirea alimentarii instalatiei..........3..............Intreruperea aerului AMC .. 39 10...11........ 46 11............. 41 11..........................1.................................Extractia metanolului...................1...........2 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE ...... 43 11............................................................................5........................Caderea curentului de forta ........................7.................1.......3......................7.... 37 8......................... 45 11......Instructiuni de oprire normala ...b........................................................4.........................8.............Intreruperea aburului ...... 42 11......2.. 46 11..........................................3................5......4..............................3....3................Introducerea metanolului in vasul de alimentare 147-V2 .... 32 Cap.. 32 7.......4.....9.......Pornirea parcului de MTBE. 41 11................a.....2.....Temperatura............3. 35 8.....SO1.......3.......Pornirea coloanei de fractionare 147-C2................1........................

..............7..................2......c...... 47 11..............3................................Ruperea conductei de facla ......Descarcarea catalizatorului din vasul 147V9....c...............Descarcarea catalizatorului din 147 VPT ............ 50 11............2....8......... 47 11....8................. 48 11.................Incarcarea catalizatorului in vasele 147V9 si 147VPT ..8.....4.....Neetanseitati fara incendiu ..______________________________________________________ R.......Rupere de stuturi de scurgere la vase sub presiune ........1..Spargerea sau ruperea unei conducte . 47 11...... 49 11.......5..... 51 11..2....06.3.....INSTALATIA MTBE 11..................3............................. Incendii...........8......... 48 11.........4.......... 51 11...Incarcarea catalizatorului in reactorul 147R1 ..................................................b......2.....8..2....Descarcarea si incarcarea catalizatorului ..Descarcarea catalizatorului din reactorul 147 R1 ...........3 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE ...2.3...3...a. 0 Data: Pag.....1. 49 11... 50 11....HPF-R......... 53 ANEXE ........Defectiuni la tevile schimbatoarelor .8....................................... 2/ Rev... 50 11............Ruperea unor utilaje ........c...........3.............Avarii grave.Neetanseitati cu incendiu ...2...... 48 11........2...........a.....c.c...............8....2............. 49 11..8.....................2...3..... explozii sau neetanseitati majore ...3.............SO1........2..............04 Ed..........

O. 2.4gr. 1. tot pe baza unui proiect elaborat de IPIP SA Ploiesti.04 Ed.HPF-R.7 si 8. Timpul de functionare este 330 zile/an cu intrerupere in perioada reviziilor planificate./l Ia 0.06.1. poate fi folosita ca materie prima de alimentare. Prin realizarea instalatiei de MTBE la Rompetrol Rafinare se elimina complet aditionarea cu tetraetil de plumb.INSTALATIA MTBE CAP. Una din metodele de eliminare a plumbului din benzine si de ridicare a COR este folosirea adaosului de MTBE (metil-tertiar-butil-eterul) in procent de 10-15%gr. o data la 4 ani. Realizarea instalatiei MTBE s-a facut pe baza procesului tehnologic elaborat de INCERP Ploiesti. Procesul foloseste un catatizator cu selectivitate foarte ridicata pe baza de rasini polistiren-divinil benzen puternic sulfonate. la care in anul 2001 s-au adus modificari ale fluxurilor ce alimenteaza reactia.SO1. in benzine. Instalatia este situata intre drumul 1. Instalatia MTBE din Rompetrol Rafinare este proiectata cu fractie C4 de la instalatia Cracare Catalitica care poate fi completata cu alte fluxuni de fractie C4 care sa contina min. obtinand benzina cu cifra octanica ridicata. 0 Data: Pag. CAP./l si reducerea totala in urmatorii ani.CH3 Metanol CH3 izobutilena CH3 MTBE Rectia este moderat exoterma.Aromate. Aceasta reactie are o mare selectivitate (aprox. DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC 2. Timpul anual de functionare este acelasi cu al instalatiei de cracare catalitica.15gr. . in aprilie 1995. practic orice fractie C4 care contine izobutilena. prin contactarea fazei Iichide alcoolhidrocarburi cu faza solida de catalizator. Instalatia este proiectata pentru o capacitate de 36400 tone/an MTBE de concentratie min. Obtinerea de MTBE decurge conform reactiei: CH3 CH3 (H+) CH3-OH + H2C=C H3C-C . Generalitati MTBE se obtine prin reactia de eterificare dintre izobutilena si metanol.96% (35000 t/an MTBE 100%). Reactiile secundare care apar in prcesul de obtinere a MTBE sint: -reactia de dimerizare a izobutenei Ia cele doua tipuri de izooctena.4 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE . in spatele Sectiei III. benzinele auto vor trebui sa fie produse sub limitele continutului de Pb admis in special pe piata externa. Datorita selectivitatii ridicate a procesului MTBE. CAPACITATEA INSTALATIEI SI PROFILUL DE PRODUCTIE Prin intrarea in vigoare a Legii plumbului care preconizeaza reducerea continutului de Pb de la 0.100%) cu exceptia unor reactii secundare minore care rezulta din anumite impuritati de alimentare.______________________________________________________ R. 2/ Rev.20%-37% izobutilena.

temperatura de reactie. Viteza reactiei de formare a MTBE depinde de urmatorii factori mai importanti: . . CH3 (H+) CH3 izobutena H2C=C iC8H16 izooctena -reactiile de formare a alcoolului butilic tertiar (TBA). in amestecul de reactie fiind declarate urme din acest eter. Reactia decurge cu viteza extrem de mica.06.bazicitatea olefinelor prezente. . 0 Data: Pag.______________________________________________________ R.5 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE .prezenta apei in reactanti (in special apa din metanol) conduce Ia formarea de TBA in cantitati mici (max. suprafata . reactie determinata de prezenta apei in materiile prime CH3 (H+) CH3 HOH+H2C=C H3C-C -OH CH3 CH3 apa izobutena TBA -o alta reactie posibila ar fi deshidratarea alcoouIui metilic Ia dimetil-eter (DME) (H+) H3C-OH+HO-CH3 metanol H3C-O-CH3 D. Studiul analitic aI amestecului de reactie a condus Ia urmatoarele concluzii: -din amestecul de butene prezente in fractiile de hidrocarburi C4 reactioneaza cu alcolul metilic numai izobutena -in competitie cu reactia principala din care rezulta MTBE participa si reactia de dimerizare a izobutenei cu formare de izooctene.0.E. in amestecul de reactie.SO1. . coricentratia de produs secundar in amestecul de reactie fiind sub 1%. Selectivitatea procesului este determinata de prezenta excesului de alcool metilic.structura macroporoasa a cationitului.capacitatea de solvatare a protonilor de catre alcoolul primar. Micsorarea acestui raport molar (exces de izobutena) are ca rezultat scaderea pronuntata a selectivitatii datorita cresterii vitezei reactiei de dimerizare a izobutenei cu formare de oligomeri superiori. .caracteristicile catalizatorului.INSTALATIA MTBE Micsorarea raportului metanol/izobutene conduce Ia cresterea vitezei de reactie de dimerizare.HPF-R. chiar Ia un raport echimolecular al reactantilor.04 Ed. .M. procesul este caracterizat de o mare selectivitate a reactiei de formare a MTBE.5%) . 2/ Rev. fiind declarate urme din acest eter.reactia de formare a DME decurge cu o viteza extrem de mica.concentratia de izobutena in amestecul de hidrocarburi C4.

. MTBE-ul rezultat din proces este destinat aditivarii benzinelor auto. . Concentratiile de contaminanti in fluxurile de alimentare pot fi intr-o gama de pana la 200ppm si este necesar sa se reduca aceste nivele la mai putin de 1ppm pentru a mentine performantele si viata catalizatorului.______________________________________________________ R. 2/ Rev. prin fenomenul de difuzie.Murdarire-contaminanti solizi sau lichizi (solventi). Expunerea prelungita si repetata a catalizatorului la temperaturi peste 120°C conduce la o micsorare a grupelor de acid sulfonic prin desulfonare.2.DEA).Se recomanda reglarea temperaturii sub 121°C. . 2. Procesul de fabricare al MTBE realizat Ia Rompetrol Rafinare cuprinde: Instalatia de MTBE si Parcul de depozitare MTBE.SO1.butadiena si acetilenele prezente in fractia C4 polimerizeaza usor in contact cu catalizatorul si la temperaturi relativ ridicate formeaza o guma ce se depune pe catalizator reducandu-i activitatea .6 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE . prin utilizarea unui reactor mixt multitubular. Fe. ceea ce afecteaza difuzia reactantilor in matrice.DEA. duce la dereticularea si gonflarea catalizatorului. cu doua zone de reactie.Dezactivarea chimica-Olefinele reactioneaza cu gruparile sulfonice formand compusi stabili care dezactiveaza catalizatorul.HPF-R.Fenomenul este specific amoniacului si aminelor organice (MEA.Blocarea centrilor cu polimeri. Catalizatorul cationit macroporos se dezactiveaza datorita urmatoarelor: .Micsorarea activitatii prin schimb ionic-neutralizarea centrilor activi ai catalizatorului de catre rugina (cationii de Fe+). .INSTALATIA MTBE specifica si taria speciilor acide din structura acestuia In vederea protejarii catalizatorului s-a realizat proiectul de “Modificare fluxuri in instalatia MTBE”. Descrierea procesului tehnologic Procesul tehnologic de fabricare MTBE prezinta elemente de originalitate Ia partea de reactie.Neutralizarea centrilior activi de prezenta hidroxizilor alcalini ce pot fi adusi o data cu materiile prime(NaOH de la Merox unde se trateaza fractia C4 sau din metanol). Sarurile si majoritatea compusilor bazici prezenti mai sus pot fi indepartate din fluxul de alimentare(fractie C4) prin spalarea cu apa intr-o coloana de extractie in contracurent. produse bazice. . in vederea indepartarii urmelor de MEA. Acesta consta in pretratarea fractiei C4 de alimentare a reactiei si pretratarea metanolului recirculat in vasul de alimentare. Tehnologia de obtinere a MTBE din fractia usoara de hidrocarbuni C4 de Ia cracare . .in anul 2001. Se previne prin filtrarea flixurilor de alimentare (filtre pompe alimentare).06. depuneri ce produc murdarirea catalizatorului. pentru protectia catalizatorului cationit din reactorul de sinteza in vederea prelungirii “vietii” acestuia. iar calitatea acestuia corespunde cu produsul rezultat din tehnologiile elaborate de alte firme. 0 Data: Pag.Desulfonarea-catalizatorul este o rasina cu schimb de ioni care contine grupuri de acid sulfonic.Neutralizarea lenta cu baze slabe se realizeaza in timpul exploatarii cationitului.04 Ed.Dereticularea matricei rasinii-Expunerea matricei la actiunea a Fe3+/O2 sau la agenti puternici oxidanti cum ar fi Cl2 sau peroxizi.

In vasul 147-V2 se mentine o usoara suprapresiune de circa 0.C4 prin trecerea fractiei peste cationit C.SO1.3 • Alimentarea cu materii prime Fractia C4 Fractia C4 usoara.14. 0. din parcul de depozitare metanol.98-rev. separata Ia virful coloanei de fractionare iC4-nC4. prin care se realizeaza si semnalizarea acustica a valorilor de maxim si minim ale nivelului. Tratarea metanolului recuperat in contact cu cationit .HPF-R.B..______________________________________________________ R. 30-0035-89 rev.. care permite intrarea azotului in vas sau iesirea lui in conducta de facla atunci cind vasul se umple.INSTALATIA MTBE catalitica cuprinde urmatoarele faze: .7 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE .138 GV16. Metanol Metanolul tehnic avind o puritate de minm 99. atunci cand alimentarea instalatiei CC este pe distilat de vid hidrofinat si 18-22%gr. R1-87-083 rev. C4 Ia depozit. este pompata direct din CC prin linia PBB-138G-179-80 si PG.2-4 bar cu ajutorul pernei de azot asigurata de SPA-PIC-004. este pompat cu pompa P21/1.16% gr.cu fluctuatii in parametrii optimi. La intrare debitul de metanol este indicat si contorizat Ia tabloul de comanda prin sistemul de automatizare 147-FIC-011. pentru a nu afecta parametrii de functionare a instalatiei MTBE.11.5% gr. cu un continut in izobutena cuprins intre 13%. cu un continut de apa de max. Pentru a se asigura un debit constant in alimentatea instalatiei MTBE. o data pe zi.pretratarea alimentarii A. Pomparea metanolului in vasul 147 V2 se face discontinuu. se poate pompa fr.reactia . prin PMe-147-030-80 si intra prin conducta PMe147-021-80-25K in instalatie MTBE in vasul 147-V2. din instalatia Cracare Catalitica.06.04 Ed.extractia alcoolului metilic .5%gr.recuperarea metanolului Descrierea procesului tehnologic se face conform urmatoarelor scheme: -Schema de flux tehnologic nr. atunci cand instalatia CC se alimenteaza cu distilat de vid nehidrofinat. 2/ Rev. 3 -Schema de proces-Modificarea fluxurilor in instalatia MTBE-30-3580.80-25-RC1 in instalatia MTBE dirijindu-se fie prin coloana 147-C1 fie direct in vasul de alimentare l47-V1. .147001.obiectiv 408A.12.separarea prin distilare a amestecului de reactie . -Schema tehnologica a retelelor exterioare de produse R1-87-070-rev. 0 Data: Pag.0 -Schema de conducte si automatizari nn. Spalarea cu apa a fractiei C4 B. Nivelul de produs in 147-V2 este urmarit atit local cu 147-LG-075-10.2.13. obiectiv 408B.alimentare cu materii prime .. cat si la tablou cu sistemul de masura 147-Ll-024. Pretratarea fr. la schimbul 1 vasul asigurind functionarea instalatiei MTBE la debit de proiect pana a doua zi. In prezent instalatia MTBE functioneaza curs tras cu CC si sfera ceea ce conduce la ingreunarea operarii instalatiei.6. si de aici dupa ce se face un stoc de minim 2000 mc se pompeaza direct in instalatie cu debit constant.

WJP-147-00150-25K3 se introduce la pornire apa prin linia 147-WJP-030-50-E111 in vasul 147Vo. Presiunea in coloana de prespalare este mentinuta la 8-10 bar in scopul mentinerii fractiei C4 in stare lichida cu ajutorul SRA 147-PRC-065 ce actioneaza asupra robinetului regulator 147-PV-065 montata pe linia 147-PG-029-80-E241 (iesire fractie C4 de la varful coloanei 147C1).soda. Coloana de spalare este protejata impotriva depasirii presiune maxime admisibile de supapa de siguranta 147-SS-15. amine. sub ultimul taler(32).SO1. 0 Data: Pag.HPF-R. Nivelul din vas este indicat local cu sticla de nivel 147-LG-069 si transmis la tablou cu 147-LIC-069. prin conducta 147-WJP-032-E111 pentru indepartarea produselor bazice din fractia C4. Apa necesara spalarii fractiei este asigurata din vasul 147Vo cu pompa 147Po. In timp.______________________________________________________ R.INSTALATIA MTBE • Pretratarea alimentarii o Spalarea cu apa a fractiei C4 In cazul in care fr. Se va completa cu condens proaspat vasul 147Vo prin linia 147-WJP-030-50-E111.etc.maximorum din 147V1(147-LAHH). Din colectorul de condens pompat de abur de joasa presiune.) este dirijata prin linia 147-WJP-033-50-E111 la vasul 147Vo de unde cu pompa 147Po se recircula la spalare. prin dizolvarea lor in apa. apa cu impuritati(DEA. se introduce apa la o temperatura de 40-50°C( condens de abur de joasa presiune racit). Nivelul minim si maxim la varful coloanei este semnalizat si alarmat la tablou (147-LAH. etc pana la 10-20ppm) se impune indepartarea Ior. montat pe conducta 147-WJP-033-50-E111(iesire apa din coloana). pana cand apa de spalare va avea un continut scazut de DEA. pana la 1 ppm prin spalare cu apa in coloana 147 C1. continutul de DEA in apa creste fiind necesar ca o parte din apa sa se elimine la canalizare. Din zona de linistire de la varful coloanei 147C1 rezulta fractia C4 lichida cu un continut de max. La vasul 147V1 s-au efectuat amenajari si modificari de legaturi conducte pentru a se asigura posibilitatea de scurgere a apei (antrenata cu fractia C4) care . Coloana 147C1 este amenajata cu 32 de talere sita. ce ationeaza asupra robinetului regulator 147-FV-063. C4 de alimentare contine produsi bazici (NH3. fractia de izobutilena de la CC se dirijeaza spre coloana 147C1. Fractia C4 cu o temperatura de 20-50°C se introduce in partea de jos a coloanei. ce este dirijata prin linia 147-PG-029-80E241 in linia existenta PG-147-001-80-25C1.8 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE .L-074).1ppm produsi bazici.06. Debitul de apa necesar prespalarii este stabilit prin blocul de raport(ce pastreaza un raport prestabilit intre cantitatea de fractie C4 si cantitatea de apa de spalare) si mentinut cu bucla de reglare 147-FRC-063. Din baza coloanei. PG-147001-80-25 RC1(by-pass coloana 147C1) si deshiderea robinetului pe linia 147-PG028-80-E241.inainte de robinetul cu solenoid 147ZV-025. Prin inchiderea robinetului de pe linia de intrare a fractiei in MTBE. Deasupra talerului 1. NaOH. Debitul fractiei este masurat prin 147-FE-001. aflat la varful coloanei. 2/ Rev.04 Ed. Fractia C4 spalata se acumuleaza in vasul de alimentare 147V1. Nivelul de interfata de la varful coloanei este mentinut cu SRA 147-LIC-074 in cascada cu SRA 147-FIC-064 ce actioneaza asupra robinetului regulator 147-FV064. montat pe conducta 147-WJP-032-50E111. inchide alimentarea la vas si trimite fractia C4 spalata la sfere. care la nivelul maxim.

Cationitul folosit in vas este acelasi tip cu cel folosit la reactie.LSH. Temperatura Iichidului din 147-V1 este indicata Ia tabloul de comanda prin sistemul 147-TI-080-14. prin actionarea robinetului cu trei cai. . Vasul este protejat Ia cresterea presiunii peste valoarea admisa de 7. In cazul unor avarii.maximorum a nivelului.b montate pe vas.r Ia presiunea de 13-15 bar si temperatura ambianta prin PG-147-0C4-80-40RC1 spre sectia de reactie. Trebuie evitata cresterea nivelului de apa la 147V1 pana in dreptul racordului de iesire fractie C4(racord nou) pentru a nu se pompa apa cu fractia C4 la reactie.V1 sunt prevazute si automatizari: . Pentru montarea acestui vas s-a folosit vasul . vasul poate fi by-passat.PI070-3 si presostatele 147-PSH-026.002.6 bar cu supapele de siguranta 147-SS-01 a. Din vasul de alimentare 147-V1 fractia C4 Iichida este pompata cu pompa 147P1a.ZV-025 este semnalizata la tabloul de comanda.06. La atingerea valorii maxim.traductorul de presiune diferentiala. 2/ Rev. dupa spalare. Calea “deschis” spre alimentarea vasului 147. pe conducta PG-147-002-100-25 RC1 este montata priza pentru punctul de analiza 147-AE-020-1 aI cromatografului in flux.de DEA din fractia C4. 147. Pe acest flux este montat sistemul de reglare automata (SPA) 147-FPC-010.HPF-R. a urmelor de Fe. Vasul 147-V1 de fractie C4 poate asigura functionarea instalatiei MTBE minim inca 2 ore dupa oprirea pompanii din CC. respectiv 147-LSL-003 Pentru urmanirea presiunii acestui vas sau montat indicatorul local 147.025. Pentru urmarirea nivelului in vasul 147.1 si 147-PSL-026-2 care transmit Ia tabloul de comanda semnalul in vederea semnalizanii valorilor de presiune maxima respectiv minima. care masoara si transmite Ia casa de comanda valoarea nivelului de Iichid in vederea indicarii si semnalizanii valonilor de nivel maxim. se poate realiza si prin actionarea butonului 147-B-025 de pe tabloul de comanda in cazul luarii unei decizii cauzata de opriri accidentale. In cazul in care fractia C4 este curata sau este necesara sa se inlocuiasca cationitul din 147 VPT. Separarea apei in vasul 147 V1 trebuie urmarita local (la o sticla de nivel. se face pretratarea prin contactarea la 30-50˚C si 13-15 bar cu cationit macroporos in vasul 147-VPT. a urmelor de soda.V1 a robinetului 147. pe fiecare schimb scurgandu-se apa. o Pretratarea fractiei C4 pe cationit Pentru retinerea ruginii.______________________________________________________ R. In acest scop pe linia PG-147-004-80-40RC1(refulare pompe 147 P1a.SO1.INSTALATIA MTBE se poate separa aici.maximorum si minim -minimorum.9 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE . se deschide de Ia tabloul de comanda robinetul 147-H V-034 de pe linia PG-147-0C4a-80-40 RC1 prin care se trimite fractia spre depozitul de sfere aI CC. Prealarmarea valorilor nivelului de lichid maxim si minim in vasul 147 V1 se face cu sistemele de alarmare simbol 147. La iesirea din vasul 147 V1.04 Ed.r) s-au realizat liniile: 147-PG-030-80-F251.aceiasi actiune de comutare a alimentarii vasului 147 V1 cu trimiterea fractiei C4 spre depozitare. prin care se urmareste continutul de izobutena din fractia C4 de alimentare. cind este recesar sa se goleasca vasul 147-V1.LT.147-LG-075-1-4). 147-ZV-025 se inchide linia de alimentare a vasului si se deschide linia de transfer a fractiei C4 spre sfera de depozitare a FCC. 0 Data: Pag. intrare fractie C4 in vasul 147-VPT si 147-PG-031-80-F251 iesire fractie C4 din 147 VPT.

04 Ed. Acest vas este umplut cu cationit (acelasi cationit ca la reactie) si are rolul de a retine cationii de Fe sau alte impuritati din metanolul recuperat.FIC-016.Cu aceasta temperatura amestecul lichid si omogen intra. este urmarita cu aparatul de masurare a presiunii diferentiale 147PDT-076. izobutena) prin sistemul de raport 147-PIC-012. Fluxul de metanol se dirijeaza spre varful vasului 147V9 prin linia 147-PMe-037a-50-E041. prin conducta PG-147-005-100-40RC1.550C cu aburul de joasa presiune ce circula prin tevile schimbatorului.HPF-R. 147-TIC-017 si 147.06. C4 (13-22%gr. In cazul in care nu este necesara tratarea metanolului sau este necesar inlocuirea cationitului din vas.refulare pompa 147 P7A. Ambele fluxuri trebuie sa fie lipsit de produse bazice. in anul 2001. si parcurge de sus in jos spatiul tubular ce contine catalizatorul cationit. acesta se poate scoate din flux. datorata eventualelor tasari ale catalizatorului si a depunerilor de impuritati. unde este incalzit pina la 35. cu obtinerea unor randamente de 89-92% moli. Cresterea caderii de presiune pe vas datorata eventualelor tasari ale catalizatorului si a depunerilor de oligomeri este urmarita cu aparatul de masurare a presiunii diferentiale 147-PDT-077.INSTALATIA MTBE existent. prin conducta PMe-147-025-50-25K1. zona I si apoi zona Il a reactorului.cationi metalici. La montaj. montat pe circuitul de metanol initial si pentru care s-au realizat noile legaturi de conducte.SO1. 0 Data: Pag. Caderea de presiune este indicata la tabloul de comanda (147-PDI-076). se trece de sus in jos peste stratul de cationit din 147V9 si prin linia 147-PMe-037b-50-E041 se reantoarce in linia 147-PMe-037—40-25K1 prin care este dirijat in 147V2.R) inainte de intrare in vasul 147 V2 se prevede vasul 147 V9. este necesar sa i se modifice elementul de raport. Debitul de metanol in fr. Cresterea caderii de presiune pe vasul 147V9.plinacucatalizator. o Pretratarea metanolului recuperat Pe circuitul de metanol recirculat in alimentare (linia PMe-147-037-4025K1. 147 V9. s-a folosit un vas nou. Reactia de aditie a alcoolului metilic la izobutena este moderat exoterma si decurge Ia 60oC. Cind concentratia de izobutena se modifica.______________________________________________________ R.10 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE . la partea superioara a reactorului. tip coloana. ce sunt agenti de neutralizare ai catalizatorului de eterificare. pentru a se asigura raportul molar metanol/iC4’ necesar reactiei. de asemenea. temperatura ce se mentine constanta prin SRA in cascada. La temperatuni .impuritati. C4.r Ia presiunea de 15-16 bar si temperatura ambianta. • Reactia Amestecul omogen de hidrocarburi C4’ si metanol la presiunea de 13-15 bar si temperatura ambianta parcurge spatiul intertubular al preancalzitorului 147S1. cu indicare la tabloul de comanda(147-PDI077). Reglarea debitului de metanol se face functie de debitul de fr. Reactia de aditie a metanolului la izobutena are ca limita a temperaturii de amorsare valoarea de 550C. 2/ Rev. este masurat si reglat prin SPA 147-FPCALL-014. 147-R1. C4. in conducta PG-147-004-80-4ORC1 unde se realizeaza amestecul dintre metanol si fr. Din vasul 147-V2 metanolul (de la depozit si cel recuperat si tratat) este pompat cu pompa 147-P2a.

04 Ed. prin care ajunge la racitorul 147S2. 0 Data: Pag. cat si tasarile care duc la cresteri de presiune. Temperatura in baza reactorului mai este urmarita si prin sistemul de indicare la tabloul de comanda 147-TI-080-9.147-TI080-10-1.INSTALATIA MTBE mai mari. este vas atmosferic. Acest vas asigura condensul pentru racire dupa cum urmeaza: -Pompa 147P3a. pompand condens de abur prin WJP-147-007-100-25K3 in serpentina reactorului. Temperatura la care este racit condensul in 147S2 se realizeaza cu ajutorul sistemului de reglare automat.Condensul iese prin conducta WJP-147-011-80-25K3 si intra in colectorul WJP-147-014-150-25K3.65OC.4 si semnalizat optic si acustic la tablou prin sistemele de semnalizare 147-LAH-029-1. este urmarita cu ajutorul indicarii presiunii diferentiale pe reactor(147PDI-006) a carei valoare maxima este semnalizata la tabloul de comanda. la oprirea condensului de racire. Pentru mentinerea temperaturii de reactie Ia 60. zona I si zona II LA 147R1 sau lipsa metanolului. cu apa ce circula prin fasciculul tubular iar prin conducta WJP-147-015-150-25K3 intra in vasul 147V3. Temperatura se mentine constanta in 147-R1 cu SRA in cascada 147-TRC-018 (care masoara temperatura in trei puncte Ia iesirea din zona tubulara) si 147-FRC-ALL-019 (intrare condens in zona tubulara) si 147-FRCALL-023( intrare condens racire in serpentina din zona II a reactorului). Preluand caldura de reactie. Reactorul este protejat impotriva suprapresiunii cu supapele de siguranta 147-SS02a.147-LG-07515-1.3. 147V3. randamentul scade cu 3-4% moli pentru fiecare crestere a temperaturii cu 100C. -Pompa 147P4 asigura circuitul de racire a zonei a II-a a reactorului. Starea activitatii catalizatorului. Circuitul de racire al reactorului Pentru a se asigura agentul de racire. se realizeaza prin sistemele de blocare a alimentarii cu reactanti(pompele 147P1 si 147P2). Nivelul de condens in vas este indicat local cu sticlele de nivel. prin conducta WJP-147002-50-25 K3 pina la nivel normal. in .r aspira condens prin conducta WJP-147-003-200-25K3 si WJP-147-005-150-25K3 si pompeaza prin WJP-147-006-100-25K3 la reactorul 147R1-zona I(prin spatiul intertubular).3. 2/ Rev.147-LAL-029-2. de la 50-60˚C la 45-55˚C. pentru a nu creste temperatura in reactor. condensul iese cu 50-60˚C la partea de jos a zonei tubulare a reactorului prin conducta WJP-147013-100-25K3 si intra in colectorul de condens WJP-147-014-150-25K3. Caldura de reactie este preluata de acest agent de racire cxare are la intrare 35-50˚C si la iesire 50-60˚C. se introduce in vasul 147-V3 condens de abur din colectorul instalatiei WJP-147-001-50-25 K3. PG-147-006-100-40RC1.______________________________________________________ R.2. Protejarea reactiei.HPF-R.SO1.11 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE .2.b ce esapeaza in colectorul de facla al instalatiei EF-147-001-250-25RC1. pentru a relua circuitul de racire.06. Presiunea in reactor este mentinuta in intervalul 11-14 bari cu SRA 147PRC-021 aflat pe linia de iesire a amestecului de reactie. se vehiculeaza condens de abur de joasa presiune prin spatiul intertubular din zona I a reactorului si in serpentina din zona II a reactorului. Colectorul de condens realizeaza o inchidere hidraulica asigurand in permanenta condens de racire in reactor. Condensul cald de la reactor este racit in 147S2. cu dirijarea produsului in vasul de avarii 147-V8. Vasul de condens.

Dupa condensare amestecul lichid. talerul 1 fiind la varful coloanei pentru preluare reflux. intra prin conducta PG-147-009-100-25K1 in vasul de reflux 147. s-a prevazut montarea unui sistem de reglare a presiunii 147-PV-049 avind rolul de” presupapa” cu o banda de proportionalitate mica si cu marimea de referinta stabilita cu circa 1 bar mai mica decit presiunea de dechidere a supapei de siguranta. La virful coloanei 147-C2 la temperatura de 50-550C si presiunea de 6-7 bar ies vaporii de fr. Temperatura pe inaltimea coloanei este urmarita. Nivelul in vasul de reflux 147-V4 este mentinut constant prin functionarea.______________________________________________________ R. la tablou prin sistemul de indicare a temperaturii 147-Ti-080-34 pana la 147-TI-044. Presiunea la virful coloanei 147C2 este mentinuta constanta cu SRA 147PRCAHH-36 actionand asupra debitului de vapori prin robinetul de reglare 147-PV036.INSTALATIA MTBE cascada 147-TIC-027(iesire condens din 147S2) cu 147-FIC-028(debit intrare apa recirculata in 147S2.03 care descarca prin conducta EF-147-018-200-25RC1 in colectorul de facla al instalatiei. Vasul poate fi golit prin conducta WJP-147-016-50-25K3. si restul se dinijeaza prin conducta PG014-80-25RC1 la coloana de extractie a metanolului. prin conducta 147-PG-007-100-40-RC1 in coloana 147-C2 pe talerul de alimentare nr.27. cresterea presiunii Ia virful coloanei. peste valoarea maxim maximorum admisa actioneaza prin 147-PSHH-066 asupra robinetului de blocare 147-ZV-066 ce opreste admisia aburului la refierbatorul coloanei 147-C2. in cascada.32.C3).27 unde se realizeaza separarea MTBEului din amestecul de reactie. in stare lichida. prin conducta PG-147-008-200-25RC1 si intra in condensatorul 147-S10.HPF-R. Din vasul de reflux lichidul este trimis cu pompa 147-P5a.04 Ed. Coloana 147-C2 este protejata cu supapa de siguranta 147. De asemenea.V4. prin conducta PG-147-006-100-40RC1.SO1. cu oricare din cele 3 pompe. situat inainte de intrare in condensatorul 147.C4 si metanol. Din 147-S3 amestecul de reactie intra.600C si presiunea de 4-7 bar intra in spatiul tubular aI preincalzitorului 147-S3. Coloana este prevazuta cu trei prize de alimentare pe talerele 22. 2/ Rev.SS. Pompa 147P3r asigura rezerva atat pentru pompa 147P3a. • Separarea prin distilare a amestecului de reactie Amestecul de reactie.06. cat si pentru 147P4. 0 Data: Pag. Temperatura de varf este urmarita prin sistemul 147-TRAHL-080-7. ca reflux prin conducta PG-147-011-80-25RC1. Debitul constant de rèflux este mentinut cu ajutorul SRA 147-FRC-035. unde este preincalzit la o temperatura de 6070˚C prin preluarea caldurii de La MTBE. produsul din baza coloanei 147-C2. .12 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE . cu o temperatura de 45-50˚C. Condensarea totala a vaporilor in 147-S10 se realizeaza cu apa de racire ce circula prin fasciculul tubular al condensatorului.S10 pe conducta PG-147-008200-25RC1.r o parte Ia virful coloanei. Pentru a se evita actionarea supapei de siguranta in cazul crestenii presiunii pe coloana. a SRA 147-LICAHL-038 si 147-FRCAHL-039 (alimentarea coloanei de extractie 147. Coloana are 50 de talere. Presiunea in vasul de refux este controlata prin SRA 147-Pdic-007(aflat pe linia de by-pass a condensatorului 147S10). cu temperatura de 55.

Coloana de spalare are 45 de talere tip sita. Coloana 147C3 este protejata impotriva depasirii presiunii maxime admisibile de supapa de siguranta 1447-SS-11. Metanol. cedand caldura amestecului de reactie –alimentare coloana C2. Debitul de apa necesar extractiei se asigura prin functionarea in cascada a 147-FRCAHL041(apa extractie varf C3) si 147-FRCAHL-039(alimentare 147C3). Temperatura din baza coloanei este mentinuta constanta prin functionarea in cascada a SRA: 147-TIC-080-44(temperatura baza coloana) si 147-FRC-033 (intrare abur in refierbatorul 147 S4).13 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE . iar pe Ia baza coloanei iese solutia apoasa de metanol si care se dirijeaza la recuperare metanol. dupa care prin conducta PBE-147-041-50-25K1 intra in racitorul 147S5(manta) de unde la o temperatura de cca. Temperatura in baza coloanei se realizeaza cu ajutorul refierbatorului 147-S4. MTBE-ul separat la baza coloanei este racit in 147 S3.06. unde este racit de la 45-50˚C la 3545˚C prin schimb de caldura cu apa recirculata care circula prin fascicolul tubular al schimbatorului. Deasupra talerului 1. se introduce apa (condens de abur) prin conducta WJP-147-01950-25K3. Amestecul de hidrocarburi C4 si metanol la temperatura de 35-45˚C. intra in partea de jos a coloanei de spalare 147C3. cu ajutorul caruia se urmareste compozitia MTBE obtinut. la rezervoarele de depozitare ca MTBE produs finit pentru Amestec in linie benzine.C4 Iichida cu un continut max.HPF-R. 0 Data: Pag. 2/ Rev. Amestecul lichid de hidrocarburi C4 si metanol este preluat din vasul de reflux al coloanei 147C2. Debitul de alimentare este mentinut constant prin functionarea in cascada a SRA 147-LICAHL-038(nivel 147V4) si 147-FRC-AHL-039. Temperatura produsului la iesirea din 147S6 este urmarita la tabloul de comanda prin sistemul de indicare al temperaturii 147-TI-080-22. legata la colectorul de facla al instalatiei. prin fascicolul caruia circula abur de medie presiune. sub ultimul taler (45). Separarea acestuia din fractia lichida se realizeaza in coloana cu talere sita 147C3 prin extractie cu condens de abur. pentru extractia metanolului.35-45˚C. prin conducta PG-147-015-80-RC1.INSTALATIA MTBE In baza coloanei 147C2. aflat la varful coloanei. de 2 ppm metanol. Pe circuitul MTBE dupa iesire din 147-S3 (PBE-147-041-50-25K1) se afla priza pentru al doilea punct de analiza al cromatografului in flux 147-AE-020-2. 147V4. la o presiune de 7-8 bar si temperatura de 1151400C se separa MTBE. Din zona de linistire de Ia virful coloanei 147-C3 rezulta fr. Mentinerea nivelului de interfata Ia virful coloanei 147C3 se face prin SRA 147- . separata la virful coloanei 147-C2. cu pompa 147P5a si prin conducta PG-147-01480-25RC1 este dirijat spre racitorul 147S6. • Extractia alcoolului metilic Fractia de hidrocarburi C4. prin proprie presiune este dirijat prin PBE-147-042-50-25K1.______________________________________________________ R.04 Ed. contine 13%gr.SO1. Nivelul in baza coloanei este mentinut constant prin functionarea in cascada a SRA:147-LICAHL-030 si 147-FRC-031(evacuare a produsului MTBE din instalatie). Ca rezultat al diferentei de greutati specifice intre cele doua fluxuri are loc contactarea in contracurent la trecerea prin orificiile sitelor si metanolul (compus polar) trece aproape complet in faza apoasa.

optic si acustic prin sistemele de semnalizare 147-LAH-042-1 si 147-LAL042-2.HV-067.3 si semnalizat la tablou.PMe147-031A-50-k1. unde se raceste de la 70-80˚C la 35-45˚C. Aportul de vapori calzi Ia vasul de reflux este controlat prin SRA 147-Pdic-008 aflat pe linia de by-pass a condensatorului.29. Pentru depresunizare s-a prevazut pe by-passul supapelor sistemul 147.C4. 2/ Rev. prin conducta PMe-147-037-40-25K1 la vasul de . de fractie C4 in stare lichida.5 bar vaporii de metanol sunt dirijati prin conducta PMe-147-031-200-25K1 in mantaua condensatorului 147-S9 unde condenseaza si apoi prin PMe-147-032-50-25K1 se acumuleaza in vasul de reflux 147-V6. Vasul 147-V7 este protejat impotriva suprapresiunii maxime admisibile de supapele de siguranta 147-SS-7 si a 147-SS76 montate pe robinet cu trei cai si legate in colectorul de facla al instalatiei. Condensarea totala a vaporilor in 147S9 se realizeaza cu ajutorul apei recirculate care circula prin fasciculul tubular al acestuia. prin linia PG-147-018-80-25RC1.04 Ed.______________________________________________________ R. Nivelul in vasul 147V7 este mentinut prin functionarea in cascada a 147-LRAHL-053 cu 147-FRC054(refulare pompa 147P8a. Coloana de distilare metanol este prevazuta cu trei prize de alimentare pe talerele 25.33 si este protejata impotriva suprapresiunui cu supapa de siguranta 147-SS-O5. Presiunea la varful coloanei este masurata local cu 147-PI-070-8 iar temperatura cu 147-TI-090-27. In vasul 147-V7. actionind asupra debitului de vapori ce intra in condensator prin robinetul de reglare 147-PV-068. Vasul are doma pentru scugere apa antrenata.14 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE .r).r ca reflux Ia virful coloanei iar restul in functie de nivelul din vas.r din vasul 147-V5 si dirijata prin conducta WJP-147-019-50-25K3.C4). C4 de Ia virful coloanei 147-C3. Nivelul in vas este indicat local cu sticlele de nivel 147-LG-021-1. Din colectorul de condens pompat al instalatiei WJP-147-001-50-25K3. prin racitorul 147S11.06.INSTALATIA MTBE LRCAHL in cascada Cu SRA 147-FRCAHL-043 (apa cu metanol alimentare 147. Din preincalzitor apa cu metanol intra prin conducta PMe-147-030-50-25K1 intra pe talerul 29 in alimentarea 147-C4. Apa cu metanol de la baza coloanei 147C3 este preincalzita in 147-S7A la 70-800C prin schimbul de caldura cu apa ce se separa la baza coloanei 147-C4. se introduce la pornire condens in vasul 147V5 prin linia WJP-147-022-50-25-K3.2. se acumuleaza fr. Apa de extractie(condens de abur de joasa presiune) folosita in alimentarea 147-C3 este asigurata din vasul atmosferic 147-V5. Din vasul de reflux 147V6 metanolul la 70-800C este trimis cu pompa 147-P7a. Tot pe aceasta linie este montat al treilea punct de analiza 147-AE-020-3 aI cromatogarfului in flux. in mantaua racitorului 147-S7B (unde se raceste la 35-40˚C si de aici la virful coloanei 147-C3.r. Presiunea la varful coloanei este mentinuta constanta cu SRA 147PRCAHH-068. • Recuperarea metanolului Recuperarea metanolului din apele de extractie se realizeaza in coloana de distilare cu 40 de talere 147C4. La varful coloanei 147-C4 la 80-900C si 1-1. Din vasul 147-V7 fractia C4 (GPL) este trimisa Ia depozit cu pompele 147-P8a. 0 Data: Pag. Presiunea in coloana de extractie este mentinuta Ia 4-5 bar cu SRA 147-PRC-050 care se afla montat pe linia PG-147-016-80-25-RC1. Apa de extractie este trasa cu pompa 147-P6a.HPF-R.SO1. cu ajutorul caruia se urmareste daca s-a indepartat total metanolul din fr. inainte de intrarea in vasul 147-V7.

baza coloana) si 147-FRC-C46 (intrare abur in refierbator).INSTALATIA MTBE alimentare metanol. Apa separata Ia baza coloanei 147. • sistemul de interblocare si alarmare • sistemul de inregistrare. prin 147-S7A in vasul 147-V5. inregistrare si comunicatie sunt incluse in 4 dulapuri produse de firma EPA (EUROTHERM PROCESS AUTOMATION) care vor inlocui tabloul de camanda clasic.15 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE . Din parc MTBE-ul este pompat la parcul de rezevoare benzina 413 prin conducta PBE-433-006-80 sau la instalatia Amestec in linie.SO1. Echipamentele care functional fac parte din sistemele de reglare. Aceasta temperatura este mentinuta constant prin functionarea in cascada a SRA 147.25 (temp.C4 este evacuata pe nivel constant. Din vasul 147-VS apa este reutilizata la faza de extractie. Cele 4 dulapuri sint echipate cu: 1. • sistemul de comunicatie.HPF-R. Temperatura pe inaltimea coloanei 147C4 este urmarita la tabloul de comanda prin sistemele de indicare a temperaturii 147-TI-080-46 pana la 147-TI-080-53.TIC080. achizitie de date. 0 Data: Pag. Prin amestecarea MTBE in benzina se obtine benzina cu cifra octanica ridicata si fara plumb. Nivelul in baza coloanei este mentinut prin SRA 147-LICAHL-O44 (nivelul din baza coloanei actioneaza asupra robinetului de reglare 147-LV-044 aflat pe intrarea in 147-V5). masura. de asemenea amenajari ca parcul 417(V18 si V19) sa primeasca MTBE prin conductele PBE-433-007-50 si PBE-433008-50. S-au facut. Debitul de reflux este mentinut cu SRA 147-FRC-C48. Nivelul in vasul de reflux este mentinut constant cu sistemul 147-LICAHL051. 147-V2.______________________________________________________ R. interblocare. • sistemul de supervizare. • sistemul de reglare. Echipamente de achizitie si prelucrare de semnale model T 100 in care vor fi . Pentru urmarirea nivelului de lichid in rezervoarele cu capac flotant RT1 si RT2 sunt prevazute traductoarele de nivel 147-LT-071 si 147-LT-072 cu transmisia datelor la indicatoarele de nivel 147-LI-071 si 147-LI-072. • Parc depozitare MTBE Fluxul tehnologic este prezentat in schema tehnologica a retelelor exterioare R1-87-070 MTBE-ul produs in instalatie este dirijat prin proprie presiune pe conductele PBE-147-042-50/PBE-433-001-50 la rezervoarele 147RT1(PBE-433-002-50) si 147RT2 ale parcului de MTBE. 2/ Rev. Descrierea sistemului distribuit de control Functionarea instalatiei MTBE se realizeaza cu un sistem distribuit de conducere avind urmatoarea structura: • sistemul de masura • sistemul de achizite date. Temperatura de 120-1300C este asigurata in baza coloanei 147-C4 cu ajutorul refierbatorului 147-S8 prin fasciculul caruia circula abur de medie presiune.06.04 Ed.

model D 521 8. Bariere de siguranta MTL728+ produse de firma MTL Echipamentele destinate sistemului de supervizare( 3 calculatoare prevazute cu software pentru supervizarea si controlul procesului si 2 imprimante) vor fi amplasate la tabloul de comanda. 2.modul de intrare pentru opt semnale analogice.module de intrare pentru un semnal analogic.001a-80-25 RCI prin care se trimite fractia C4 Ia depozit.025 de pe tabloul de comanda in cazul de opriri accidentale. cu trimiterea fractiei C4 spre depozitare.LAH-025 care actioneaza asupra robinetului cu solenoid cu trei cai 147-ZV-025 care inchide intrarea fractiei C4 in 147-V1. 147-TSH018 ce actioneaza asupra motoarelor pompelor de alimentare 147-P1a. model 3530.06. se poate realiza si prin actionarea butonului 147-B.16 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE . Regulatoare pentru cite 4 bucle. Cresterea temperaturii din reactorul 147-R1 dupa zona tubulara. . .INSTALATIA MTBE incluse urmatoarele module de intrare/ iesire. 2/ Rev.module de intrare pentru opt semnale logice. model T 111. firma GLYCON in manualul sau de operare. Inregistratoare inteligente. model T 180. Traductoare inteligente de temperatura.module de intrare pentru o termorezistenta. 7.r oprindu-le. 2. 4. Aceeasi actiune de comutare a alimentarii vasului 147V1.______________________________________________________ R. 6. Lipsa de metanol sau debit foarte mic de metanol la pompa 147-P2ar sesizat cu . peste limitele admise. respectiv. model T 122 . Module de izolare galvanica si alimentare a traductoarelor.r si 147P2a.SO1. Sistemul de blocare se poate debloca numai daca nivelul in vas a scazut sub cel maxim admisibil si se actioneaza manual dispozitivul robinetului cu solenoid. Elemente de comutare model D420. model D 031. Adaptoare de comunicatie T 221. 3. Blocarea alimentarii reactorului 1. deschizind spre conducta PG-147. model 4250 M produse de firma Eurothenm Chessell 9. model T 140 .module de iesire pentru opt semnale logice. model T 640.04 Ed. model T 120 . 0 Data: Pag. Calea “deschis” spre alimentarea vasului 147-V1 a robinetului 147-ZV-025 este semnalizata la tablou. 5. Convertoare pentru iesiri.izobutene Cresterea nivelului din vasul 147-V1 din anumite motive peste limitele admise este sesizata de elementul de automatizare 147.HPF-R. O descriere campleta a sistemului distribuit de conducere este facuta de furnizorul echipamentului. comanda automat intreruperea prin elementul de automatizare. Descrierea schemei de semnalizare si blocare pentru instalatie Pentru desfasurarea procesului tehnologic in conditii de siguranta si pentru prevenirea si diminuarea efectelor daunatoare in cazul depasirii unor parametri tehnologici s-au prevazut sisteme de blocare automata dupa cum urmeaza: Blocarea alimentarii cu fractie lichida de izobutan.

Lipsa de condens de racire sau debit foarte mic.1. Vas pretratare fractia C4 de alimentare 147VPT Dupa spalarea fractiei C4. . de soda.HPF-R. etc.r oprindu-le. Pozitia inchis si deschis a acestui robinet este semnalizata optic si acustic la tablou de comanda. cu inaltimea de 2400 mm si diametrul de 1100 mm. -Zona II-camera de reactie cu catalizator si serpentina in forma U.06. Are un racord R4 pentru umplere cu catalizator a acestei zone si un racord R5 de iesire catalizator din zona II. in serpentina de racire. 2.3. Este un vas vertical. zona II a reactorului este sesizata cu 147-FSLL-023 si deasemenea actioneaza asupra motoarelor pompelor de alimentare 147-P1 a. 0 Data: Pag. pentru racire. Este un vas cilindric vertical cu diametrul de 1800 mm si inaltimea de 9510 mm. 2 placi tubulare si un racord oblic R3a. Este prevazut cu aparat de masurare a presiunii diferentiale 147PDT077 pentru a putea identifica eventualele tasari ale catalizatorului si a depunerilor de oligomeri. 2/ Rev. in prezenta catalizatorului are loc aditia metanolului la izobutilena cu formare de MTBE.r oprindu-le. inainte de a fi introdusa in partea de reactie. de DEA. umplut cu catalizator de acelasi tip folosit la reactie. Blocarea aburului la refierbatorul coloanei de fractionare 147-C2 In cazul in care presiunea la virful coloanei de fractionare 147-C2 creste peste valorile maxime admise de functionare.04 Ed.r si 147-P2a.3. Lipsa de condens de racire. In cazul in care fractia C4 este curata.______________________________________________________ R. Catalizatorul se aseaza pe un strat de cuart de forma neregulata avand dimensiuni intre 3-5mm. fractia C4 se pretrateaza in vasul 147VPT pentru retinerea ruginii. Prin tevi circula amestecul de reactie. Reactor 147 R1 In reactor.Numar si dimensiuni de tuburi 840: Ø25*2-1800. Vasul va functiona la temperatura de 40-50˚C si presiune de 16-20 bar. care prin specificitatea amenajarilor interioare se imparte in doua zone distincte: -Zona I-zona tubulara-cu un numar de 1133 tevi de dimensiune Ø 38*2-5000.SO1. actioneaza asupra motoarelor de alimentare 147-P1a.17 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE . 2.3.r. a urmelor de Fe.r si 147-P2a. 3. Sistemul de blocare se poate debloca numai daca presiunea pe coloana este sub valoarea maxima admisibila si se actioneaza manual dispozitivul de rearmare a robinetubui cu solenoid 147-ZV-066. La intrare are o camera de distributie. 4. vasul poate fi by-pass-at. Descrierea principalelor echipamente tehnologice 2.b pentru scoaterea catalizatoruluio din tuburi. sau debit foarte mic la zona 1 a reactorului(manta) este sesizata cu 147-FSL-019 si actioneaza asupna motoarelor pompelor de alimentare.INSTALATIA MTBE 147-FSL-014. r si 147-P2a. se opreste aportul de caldura la baza acestei caloane prin inchiderea automata a robinetului 147-ZV-066.2. oprindu-le. sau este necesara sa se inlocuiasca cationitul. 147-P1a. iar prin manta condens de racire.

Vas tratare metanol recuperat 147V9 Este un vas cilindric vertical. 0 Data: Pag.04 Ed.3.3. cu un volum total de 60 m. 2.HPF-R. 2. si care are rolul de a retine cationii de Fe sau alte impuritati din metanolul recuperat. acelasi ca la reactie.SO1. 2.3.18 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE . . Vas alimentare 147V1 Asigura un stoc de alimentare cu fractie C4 a fazei de reactie. Este prevazuta cu 32 talere sita. Fractia C4 se introduce pe la baza coloanei iar condensul pe la partea superioara. Coloana are o inaltime de 30964 mm si un diametru de 1400 mm si este prevazuta cu 50 de talere. 2/ Rev.3. iar in interior este dotata cu 45 talere tip sita. care intra pe talerul 27. diametrul coloanei este de 900 mm.3.9. 99% iar la baza apa care se recircula la coloana de spalare. realizandu-se in felul acest o circulatie in contracurent a celor doua fluxuri.5.4.6.INSTALATIA MTBE 2. cu o inaltime de 2800 mm si un diametru de 1100 mm.3.7. Este un vas cilindric vertical cu inaltimea de 8200 mm si un diametru de 3000 mm. Coloana are o inaltime totala de 24940 mm si un diametru de 900 mm iar in interior este amenajata cu 40 de talere.8.3. 2. Coloana de prespalare fractie C4 147C1 In coloana se realizeaza spalarea cu apa(condens de abur) a fractiei C4 in vederea eliminarii produselor bazice sau a celor produse chimice care in conditiile de reactie pot conduce la otravirea catalizatorului.06. cu un volum total de 65 m. 2. La varf se obtine fractia C4 si metanol iar la baza se separa MTBE-ul. Coloana de spalare 147C3 In aceasta coloana se separa metanolul din fracia C4 prin spalare in contracurent cu apa(condens de abur). avand o ialtime de 13820 mm si un diametru de 600 mm. Are o inaltime de 9000 mm si un diametru de 3000 mm. Coloana de fractionare 147C2 Este o coloana unde se realizeaza spararea amestecului de reactie lichid. Vas alimentare metanol 147V2 Este un vas cilindric vertical care asigura stocarea metanolului pentru alimentarea reactiei.______________________________________________________ R. La varf se obtine metanol cu o concentratie de pana la max.3. 2. Inaltimea totale este de 22000 mm. Coloana recuperare metanol 147C4 Coloana 147 C4 are rolul de a separa metanolul din apele cu metanol. umplut cu catalizator.

cu o suprafata totala de schimb de caldura de 19. cu un diametru de 3000 mm si o inaltime de 6200 mm.06. Are amenajat interior serpentina cu abur de medie presiune. 2. Prin manta circula MTBE care trebuie sa se raceasca in vederea trimiterii spre depozit iar prin tevi fractie C4+metanol+Mtbe. orizontal.3. 2.34 m. vertical.INSTALATIA MTBE In cazul in care nu este necesara tratarea metanolului sau este necesar sa se inlocuiasca catalizatorul acesta poate fi by-pass-at.04 Ed. Este de tip”AGU”.HPF-R.3.15. orizontal. Racitorul este de tip AES. cu indicare la tablou. cu o suprafata totala de 77.11. mentinand o temperatura constanta pe acesta. orizontal. Fasciculul tubular are un nr. Preancalzitor alimentare 147S1 Asigura incalzirea amestecului lichid de izobutilene si metanol pentru alimentarea reactiei pe baza preluarii caldurii de la aburul de joasa presiune. Preancalzitorul este tip BEU.______________________________________________________ R. Este prevazut cu preaplin (R 10). Suprafata totala de schimb de caldura 20. Este de tip cilindric.10. orizontal.3. 2. 2/ Rev.3. 0 Data: Pag. 2.3. cu capac flotant. Este schimbator de caldura de tip AES. folosita numai la pornire pentru incalzirea reactorului la temperatura de initiere a reactiei de eterificare.19 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE . Refierbator coloana C2 147S4 Rolul schimbatorului 147S4 este de a mentine temperatura in baza coloanei 147C2.Refierbator coloana C4 147S8 . acest amestec de vapori se raceste in s6 pentru a asigura temperatura necesara la extractie in coloana 147C3. cu capac flotant.Prin manta circula amestecul de reactie. Are o suprafata totala de 51 m si un fascicul cu 138 tevi. Preancalzitor alimentare coloana C2 147S3 Caldura produsului din baza coloanei 147C2 ( a MTBE-ului) este folosita la preancalzirea amestecului de reactie ce constituie alimentarea coloanei.13. Cresterea caderii presiunii pe vas datorata eventualelor tasari ale catalizatorului si a depunerilor de impuritati este urmarita cu aparatul de masura a presiunii diferentiale 147PDT076. 2.14. fractie C4 si metanol iar prin tevi abur de 4 ata.SO1. Prin manta circula amestec fractie C4 +metanol iar prin tevi apa recirculata.7 m iar fasciculul are 169 de tevi in forma de “U”. Ca urmare prin manta circula MTBE lichid+vapori iar prin tevi abur de medie presiune.12.2m iar fasciculul are un numar de 110 tevi. de 55 tevi tip “U”. Vas condens racire reactor 147V3 Acest vas are rolul de a asigura condensul (din abur de joasa presiune) necesar pentru a prelua caldura de reactie din reactor. Racitor fractie C4 si metanol 147S6 In vederea recuperarii metanolului nereactionat antrenat cu fractia C4 la varful coloanei 147C2.3. 2.

produse Materii prime: .01 1.1 2. Este de tip AJU. 0 Data: Pag.izobutene) Forma de prezentare:lichida la presiune de 4 atm si 25°C Interval de fierbere: -12-4°C Densitate lichid la 20°C –0. Prin manta circula condens si metanol (produs din baza coloanei) iar prin tevi abur de medie presiune.5 8 cis butilena %m/m 0. Compozitie: Componenti Unitati minim max.587 g/cm. Propilena %m/m 0.5 i-butilena %m/m 12 25 1-butilena %m/m 8 16 i-butan %m/m 48 75 n-butan %m/m 2. 2.incolor Temp.04 Ed. etanol.8%mol -limita superioara 8.582 g/cm Presiune de vapori la 200C 1930 mmHg Solubila in metanol.Metanol aprovizionat Fractia C4 (izobutan . orizontal. Materii prime. acid sulfuric.587 g/cm Densitate: lichid d4 gaz (00C.90C Temp.4.5 9 trans butilena %m/m 1.izobutene cu o concentratie de 13-22% de la instalatia CC .SO1.INSTALATIA MTBE Asigura temperatura in baza coloanei 147C4.5 Izobutilena: Formula CH3 C=CH2 OH3 Masa moleculara: 56. Temp.108 Forma de prezentare: gaz.350C 20 0.fractia lichida izobutan. 1 atm) 2. de fierbere: -6.20 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE . lnsolubila in apa.01 1.06. 2/ Rev. prin incalzirea produsului din baza coloanei pe baza de abur de medie presiune. de congelare: -140. de autoaprindere 46500 Limite de explozie in amestec cu aerul (2000) -limita inferioara 1.5 Propan %m/m 0.______________________________________________________ R.8% mol Alcoolul metilic Formula chimica Greutate moleculara CH3-OH 32 . eter.HPF-R.

Introducerea de MTBE in benzinele auto contribuie Ia diminuarea poluarii mediului de gazele esaparete de autovehicole. 2 Fractia C4 fara izobutilena Un alt produs finit obtinut in MTBE este fractia C4 saraca de izobutilena . %gr. Temperatura de autoaprindere 47500 Solubil in apa.______________________________________________________ R. %gr.3 max. C4 MTBE alcool metilic oligomeri UM %gr. MTBE mai prezinta urmatoarele avantaje: -este compatibil cu benzina la temperaturi scazute si in prezenta de umiditate.95 max. Valoare Aspect Iichid incolor max.elimina din benzinele auto aditivi organometalici.110 MTBE este un produs stabil si netoxic.99.INSTALATIA MTBE Temp. antigheata si anticorozivi.HPF-R.745 g/cm Solubilitate: -eter in apa (20˚C .5%gr.795 g/cm Aspect lichid incolor Continut in alcool metilic min.3˚C Densitate la 20˚C 0. . 0 Data: Pag.imbunatateste sensibil pornirea la rece a motorului.21 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE .eter etilic.SO1.etanol.06. 2/ Rev. La eliminarea din benzina a tetraetilului de plumb se adauga si scaderea cu cca 30% a conicentratiei de monoxid de carbon si cu cca 70% a hidrocarburilor aromate polinucleare din gazele de esapare ale masinilor.04 Ed.5 Presiune de vapori la 20˚C 200 mmHg COR min.8 -apa in eter (20˚C . de fierbere: 55. 0. %gr.735-0.g/100g)= 4. nu este coroziv si nu degradeaza materialele plastice.incolor sau slab galbui Greutate moleculara: 88 Temp.g/100g)= 1. Produse finite: -MTBE -Fractie C4 fara izobutilena Metil tertiar butil eterul (MTBE) CH3 Formula chimica: H3C-C-O-CH3 CH3 Forma de prezentare: lichid. . Conditii de calitate pentru MTBE Caracteristici Continut Continut Continut Continut in in in in hc.5%gr. Continut in apa max. de fierbere 64.1 min.7°C Densitate la 15°C 0.

Aceasta fractie este folosita drept aragaz pentru livrare sau se mai poate folosi ca materie prima in alte instalatii din Rafinarie sau Petrochimie.1.22 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE . care este o rasina schimbatoare de ioni . Catalizator In procesul de fabricare a MTBE-ului se foloseste un catalizator de tip Purolite Ion Exchange Resins CT 175.SO1.45 m In zona 1 de reactie a reactorului 147R1 catalizatorul se poate dezactiva mai repede decat cel din zona 2.Culoare -Maro inchis/chihlimbar . Catalizatorul are urmatoarele caracteristici: . de ulei mineral -punct initial de fierbere: >280˚C -presiune de vapori: <0.147VPT si 147V9. Este un ulei hidraulic. furnizat de Shell Romania.04 Ed. care are la baza un amestec de uleiuri minerale rafinate si aditivi. alte materiale utilizate in procesul de fabricatie. lichid -culoare: chilimbarie -miros: caracteristic. livrat de Purolite International SRL.25 . -147R1-zona I-6 m -zona II-6 m -147VPT si 147V9-2. unde se foloseste ulei T90.______________________________________________________ R. depozitare/ambalare 2.4457 dm/t MTBE.5. uleiuri. 2/ Rev. 2.Miros -Fara . Proprietatile fizico-chimice ale uleiului sunt urmatoarele: -starea fizica: la temperatura ambianta. la 20˚C -punct de congelare: -42˚C -punct de aprindere: 170˚C . 51%g iC4 .06.Aspect -Macroporos. Specificatii pentru chimicale. Ciclul de functionare al sarjei de catalizator de reactie a fost marit prin proiectul de optimizare al MTBE-ului din 2001. care va contine min.5.Solubilitate in apa-virtual insolubil .Temperatura de autoaprindere->500˚C Consumul specific de catalizator CT 175 este de 0. cu exceptia pompei 147P2a.prin pretratarea materiilor prime de reactie. catalizatori.Nume chimic-Sulfonat de polistiren de sodiu . Catalizatorul este livrat in butoaie de 175 litri. 2.INSTALATIA MTBE reactionata.45 m in cele trei utilaje:147R1.Greutate specifica-1. 0 Data: Pag. Zestrea de catalizator este de 14. fiind posibil a se inlocui mai devreme.Continut de umezeala –40-60% .HPF-R.5.granule sferice .r. Ulei Shell Tellus T32 Este folosit pentru ungerea tuturor pompelor din MTBE.2.5Pa la 20˚C -densitate: 872 Kg/m la 15˚C -visozitate cinematica: 73 mm/s.

6 4 TEMPERATURA.6 6 25 25 6 atm 7. crt.5 12-15 11-14 4-4.7-1.2-4 4 12 7.HPF-R.Fr C4.5 atm 6-7 20 5 10-40/35-55 130-145/130-145 90 180 9-18 0.5) (0-31.Fr C4.0C Normala de operare 5 20-50 -30-50 40-50 10-40 Maxima de calcul 6 175 50 50 DEBIT. 0 Data: Pag.Metanol-Tint/iesie -tevi U:apa-Tint/iesire 8 Condens racire reactor 9 Racitor condens -manta:condens-Tint/iesire 13-15 3-4 147R1 4-4.04 Ed.C4+metanol-Tint/iesire -tevi:abur 4 ata-Tint/iesire 7 Reactor MTBE Zona tub I -manta:apa-Tint/iesire -tevi:MTBE.SO1.06.bar Nr.INSTALATIA MTBE CAP.2 35-45/50-60 50-55/60-65 60-65/55-60 35-45/45-55 45-60 45-70 (30-51) 9-18 9-18 (10-25) - 147V3 147S2 175 80 . 0 DENUMIREA UTILAJ Normala de Maxima de operare calcul 2 147C1 147V1 147VPT 147V2 147V9 147S1 3 8-10 0-4 16-20 0.C4 alimentare 2 Alimentare fractie C4 3 Tratare fractie C4 4 Alimentare metanol 5 Tratare metanol recuperat 6 Preincalzitor materie prima -manta:fr.Metanol-Tint/iesire Zona vas II -manta:MTBE.______________________________________________________ R.(m3/h)t/h Normala de operare 7 (0-31. FISA PARAMETRILOR TEHNOLOGICI PRESIUNE. 2/ Rev.23 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE . 3.5) ( 0-33) 1 1 Prespalare fr.

7 12-26 3-5 5-10 10 15.5 115-140/115-140 190-200/190-200 150 245 30-66 1.C2-Tint/iesire 11 Coloana fractionare MTBE -varf -alimentare -baza 12 Refierbator coloana C2 -manta:MTBE-Tint/iesire -tevi:abur 14 ata-Tint/iesire 13 Condensator varf coloana C2 -manta:prod.C3-Tint/iesire -tevi:apa recirculata-Tint/iesire 17 Coloana spalare fr.C4+metanol -varf -alimentare -baza 2 147S3 2 3 4-4.______________________________________________________ R.04 Ed. 2/ Rev.C2 0 1 -manta:MTBE-Tint/iesire -tevi:alim.varf-Tint/iesire -tevi:apa recirculata-Tint/iesire 14 Vas reflux coloana C2 15 Racitor MTBE -manta:MTBE-Tint/iesire -tevi:apa recirculata-Tint/iesire 16 Racitor alimentare col.HPF-R.5 6-7 6-7 4-4.5 4-7 6-7 4-7 7-8 147S4 7-8 12-14 147S10 6-7 4-4.06.INSTALATIA MTBE 0 1 -tevi:apa recirc.5 147C3 4-5 15/22.5 147S6 8-10 4-4.SO1.24 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE .5 3 6-7.5 7/9 8 45-55/30-45 25-35/35-45 35-40 35-40 35-45 80/ -30 50 175 6-13 7-14 6-13 10 7 10 10 7 50-55/45-50 25-35/30-40 45-50 75-95/35-45 25-35/35-45 140/ -30 50/ +15 135/ -30 125 50 12-26.-Tint/iesire 10 Preincalzitor alim.5-3 4 7 4 10 20 10 5 25-35/30-40 5 120-140/75-95 55-60/60-70 50-55 60-70 115-140 6 6 150/15 90/ -30 175 7 3-6 8-18 12-26 8-18 7 147C2 147V4 147S5 .C3 -manta:alim. 0 Data: Pag.

C4-Tint/iessire -tevi:condens-Tint/iesire 21 Coloana distilare metanol -varf -alimentare -baza 22 Condensator varf coloana C4 -manta:prod varf C4-Tint/iesire -tevi:apa recirculata-Tint/iesire 23 Vas reflux coloana C4 24 Refierbator coloana C4 -manta:condens-Tint/iesire -tevi:abur de 14 ata-Tint/iesire 25 Racitor metanol -manta:apa recirculata-Tint/iesire -tevi:metanol-Tint/iesire 26 Vas fractie C4 27 Vas separator 147V5 2 147S7b atm 3 7-8 4-4.8 12-14 147S11 4-4.col.25 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE .8 147S9 1-1.1-0.24 (22)-(24) 4 7 4 4 15.04 Ed.5 atm 4 10 7 4 10 7 0.9-1.15-0.2-1.INSTALATIA MTBE 18 Vas condens spalare 0 1 19 Racitor condens -manta:condens-Tint/iesire -tevi:apa recirculata-Tint/iesire 0 1 20 Preincalzitor alimentare C4 -manta:alim.2-1.7-1.5 0.SO1.8 35-55 5 80-100/60-80 25-35/35-45 5 35-45/70-80 110-125/80-95 80-90 70-80 110-125 60 6 100 150 6 100 150 175 7 (1)-(3.5 4-4. 0 Data: Pag. 2/ Rev.______________________________________________________ R.5 2-5 0.06.5 4-5 0-4 0-2 7 7 8 4 25-35/35-45 65-80/35-55 35-40 25-80 50 100 50 120 0.8)-(5) - 2 147S7a (1)-(5) 147V6 147S8 147V7 147V8 .5 80-90/70-80 25-35/35-45 65-80 110-125/110-125 190-200/190-200 110 50 100 150 245 0.3 1.5) 7 (0.HPF-R.5 1-2 1.5 3 3-4 1-2 147C4 1-1.

33 10.135 m/h 348 KWh/h 113.inertizare si perna azot Consum UM Cantitate m/h 10 Nm/an 364000 Consum specific UM Cantitate m/tMTBE 0.25 100 CAP.1. CONSUMURI SPECIFICE 5.04 Ed. Consumuri de chimicale si catalizatori In procesul de fabricare MTBE nu se folosesc chimicale. 0 Data: Pag.03 Nm/tMTBE 10 Consum UM Cantitate t/h 0.2 t/tMTBE 0. BILANT DE MATERIALE Bilantul material al instalatiei de fabricare MTBE este redat in tabelul de mai jos: FLUXURILE Intrari Fractie C4 Metanol Total intrari Iesiri MTBE Fractie C4 fara C4’ Pierderi Total iesiri tone / an 117500 14000 131500 36400 94700 400 131500 kg / h 14830 1770 16600 4600 11960 40 16600 % 89. Consumuri de utilitati Denumire Abur de joasa presiune Abur de medie presiune Apa recrculata Energie electrica Aer AMC Consumuri periodice: Denumire Apa spalare Azot ptr.7 5.04 0.26 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE .2 Nm/h 40 Consum specific UM Cantitate t/tMTBE 0.71 72.2.INSTALATIA MTBE CAP.65 KWh/tMTBE 24. Consumul specific de catalizator este urmatorul: Denumire Catalizator Purolite CT 175 Functie Catalizator de reactie pretratare materie prima Norma de consum UM si dm/tMTBE 0.899 m/tMTBE 75. 2/ Rev.______________________________________________________ R. 5.4457 . 4.HPF-R.958 t/h 4.06.66 100 27.6 Nm/ tMTBE 8.SO1.

. PROVENIENTA Temp.27 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE . Se verifica daca spalarea si proba de presiune a conductelor de apa au fost facute si se urmareste evacuarea aerului din sistem prin deschiderea aerisirilor montate in partea superioara a conductelor.8 max.INSTALATIA MTBE Cap. pana la limita instalatiei. 0 Data: Pag.______________________________________________________ R. 6.100 Denumire INTRARI: Condens pompat Abur de joasa presiune Abur de medie presiune Apa rece recirculata Apa spalare Aer AMC Aer tehnic Azot IESIRI: Condens joasa presiune Condens medie presiune Gaze facla Abur Simbol linie WJP-147-001-50/25K3 VJ-147-001-50/25K3 VM-147-001-100-25/K3 AR-147-001-300/25C2 AS-147-001-50/25C2 NI-147-001-40 NT-147-001-40/25C2 GA-147-001-40/25C2 WJ-147-001-50/25K3 WM-147-001-50/25K3 EF-147-001a-300 Presiune.8 2-3 10-12 1-2 Se asigura aburul necesar la parametrii de proiect. Se verifica supapele de siguranta de pe conductele de apa. se deschide complet robinetul principal inchizindu-se ventilele de bypass. Dupa incalzirea suficienta a conductelor si scurgerea condensului.7 max. Se va verifica calitatea aburului la intrare in platforma.8 max. Se verifica daca operatiunile:inspectia.SO1. filtrata pana la robinetele de sectionare de la aparatura tehnologica. Se verifca daca retelele de condens functioneaza normal.pass-ul si se deschide robinetul de abur putin cite putin urmarind cu atentie incalzirea treptata a conductelor din instalatie si iesirea aburului prin robinetele de drenaj. Se verifica functionarea circuitului de abur in toate punctele din instalatie. Apa recirculata. Se asigura apa recirculata.bari 3-6 3-5 12-14 max.06. Se deschid toate robinetele de drenaj de pe conductele de abur si by. Aer tehnic .. apa filtrata Se verifica daca apa este curata la intrarea in platforma. pana cand curge apa la stuturi dupa care se inchid. CARACTERISTICI.HPF-R. 2/ Rev.7 max. spalarea si proba de presiune a conductelor de abur s-a realizat.. Se atrage atentia ca admisia aburului in instalatie fara respectarea intocmai a instructiunilor poate conduce la deteriorarea imbinarilor sau chiar la spargeri de conducte si eventual la accidente ca urmare a “loviturilor de berbec” ce pot avea loc la introducerea aburului.04 Ed. UTILITATI: DENUMIRE.0C 35-45 150-180 220-240 25-30 15-20 15-30 15-30 15-30 100-130 150-190 max.

Alimentarea Fr. 7.04 Ed. In aceste conditii .presiunea e. Se acorda deosebita atentie curatirii si uscarii liniilor de aer AMC. celelalte fiind considerate constante. randamentul in MTBE si conversia izobutilenei sunt cu circa 10% moli mai mici pentru aceleasi conditii de raport molar si temperatura.SO1. Se introduce energie electrica la utilajele dinamice precum si la casa AMC si iluminat.C4 contine izobutena mai putin de 20%m/m sau chiar 12%m/m. MANEVRE OBLIGATORII IN CAZUL APARITIEI DE PRODUSE NECONFORME 7. In cazul in care fr.C.temperatura d. Cap.______________________________________________________ R.C4 trebuie sa contina izobutilena intre 20-40%m/m. Se verifica daca inspectia si suflarea conductelor de aer instrumental s-a realizat in cadrul estacadei. FACTORII CARE INFLUENTEAZA PROCESUL SI MODUL DE REGLARE.HPF-R.28 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE . Se introduce aer AMC in instalatie si se evacueaza prin robinetul de drenaj eventualele urme de apa antrenate. cu consumuri mai mici de utilitati. Un continut mai mare de izobutilena decat 20%m/m conduce la vehicularea unor debite mai mici. Aer A. Se verifica daca este asigurata alimentarea tuturor punctelor de consum cu aer AMC si daca sint montate filtrele de aer conform documentatiei de executie. Se introduce aer in instalatie eliminand urmele de apa prin deschiderea robinetelor pe toate ramificatiile la punctele de consum. Energia electrica. 2/ Rev.Sectia de reactie Pe durata operarii normale. pentru obtinerea aceleasi cantitati de MTBE. Se asigura azot la parametrii de proiect la limita instalatiei si se introduce in instalatie purjand linia si se verifica alimentarea pina la toate punctele de consum.a.1. 7. cele mai importante variabile ale fazei de reactie sunt: a-compozitia alimentarii b.M.catalizatorul Influenta fiecarei variabile este analizata succesiv. Se asigura aerul AMC pana la limita instalatiei. Azot.06.1.INSTALATIA MTBE Se asigura aerul tehnic la parametrii indicati in proiect pana la limita instalatiei. 0 Data: Pag.raporful molar metonol/ izobutena c.

06.Raport molar metanol/ izobutilena Selectivitatea reactiei de eterificare este determinata de prezenta excesului de metanol. C4 peste limitele admise poate conduce la tasarea catalizatorului si degradarea mecanica a acestuia datorita vitezelor liniare mari.d.15/1.c.b.SO1. 2/ Rev.1. C4 in izobutena.Presiunea Reactia de aditie a alcoolului metilic la izobutilena se desfasoara in cataliza acida heterogena lichid-solid. Alimentarea instalatiei cu fractie C4 se face in sistem curs tras cu instalatia de Cracare Catalitica care determina un debit si o calitate fluctuanta influentand in felul acesta parametrii de operare ai instalatiei. O parte din acesti factori care influenteaza calitatea alimentarii procesului au fost influentati in bine prin proiectul de optimizare a MTBE-ului din anul 2001. .0. mentindu-se aproximativ constanta. In cazul in care raportul molar creste peste limita maxima de 1. In cazul in care raportul molar scade sub limitele admise. max.29 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE .Temperatura Pentru obtinerea unor randamente si conversii superioare este recesar sa se mentina temperatura de iesire a amestecului de reactie din reactor la 60oC. 7. Prezenta ruginii in materiile prime conduce de asemenea la dezactivarea catalizatonului.). Aceasta presiune poate varia intre 12-14 bari.2/1. iar dupa zona a II-a temperatura poate varia pana la 70oC (max. Aceasta crestere a temperaturii se poate datora lipsei apei de racire sau lipsei metanolului. Aceasta temperatura poate varia intre 55~800C.C4 a compusilor bazici si a compusilor cu sulf poate conduce la neutralizarea centrilor activi ai catalizatorului. Acest raport poate varia intre 1.04 Ed.INSTALATIA MTBE pentru realizarea unor randamente mari este recesar sa se conduca reactia in exces de alcool si sa se concentreze fr.1/1 si 1.2/1 atunci creste concentratia de metanol nereactionat in MTBE. Cresterea temperaturii peste limita maxima duce la dezactivarea catalizatorului si la scaderea randamentului in MTBE. 0 Data: Pag. creste temperatura in reactor datorita favorizarii reactiei de dimerizare a izobutilenei in detrimentul reactiei de eterificare ducand la scaderea randamentului in MTBE. Deci presiunea la iesire din reactor trebuie sa asigure faza lichida a fr. ceea ce conduce Ia scaderea randamentului in MTBE.butanolului in detrimentul MTBE. metanol/izobutena.5%m/m) conduce la reactia secundara de formare a t.______________________________________________________ R. 7. cu consecinte in scaderea conversiei izobutenei si micsorarea randamentului in MTBE.HPF-R. Cresterea debitului de fr. La temperaturi sub 55oC practic reactia “ingheata”. Raportul molar optim pentru care a fost proiectata instalatia este de 1.1. 7. Prezenta apei in reactanti(apa din alcolul metilic. prin introducerea pretratarii alimentarii. Prezenta in fr.1. produs finit. C4. Temperatura de pana la 80oC se poate inregistra dupa zona tubulara.

INSTALATIA MTBE 0 presiune mai mica de 12 bar datorata opririi pompei de fractie.200mm Un rol important in reactia de formare a MTBE o au urmatoarele caracteristici ale catalizatorului: . .5uS/cm) pentru deslocuirea reactantilor. se va face o spalare a catalizatorului cu apa demi(conductivitate max. Cresterea presiunii peste limita admisa datorita fie unor defectiuni ale buclei de reglare fie cresterii temperaturii in reactor duce la deschiderea supapelor de siguranta si pierderea produselor din reactor in vasul de avarii 147-V8.e.structura macroporoasa . 2/ Rev. este strict corelata cu nivelul impuritatilor din componentele reactante. avand o structura buretoasa cu macropori in vederea asigurarii unei suprafete mari de contact: Compozitie chimica:Stiren-divinilbenzen Densitate:760-780 g/l Dimensiunea si ponderea particulelor: -0. aminele.K.HPF-R. care este o rasina de polistiren puternic sulfonata reticulara cu divinil benzen.2% max.200mm cu. 7. CaOH. La oprirea instalatiei pentru scoaterea catalizatorului uzat. tasarii catalizatorului sau defectarii buclei de reglare duce Ia evaporarea unei mici parti din fractie cu scaderea randamentului in MTBE. nitrilii si cationii metalelor(Na.5 uS/cm) pana cand efluentul este limpede.30 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE . Dezactivarea se poate datora urmatorilor factori: -operarea reactorului la temperaturi mai mari de 700C (iesire reactor) -impuritatile din materia prima (compusi bazici ca NaOH.etc. prin favorizarea reactiei de formare a deizobutenei) conduce la blocarea centrilor activi ai catalizatorului urmata de pierderea activitatii.425-1. Urmeaza spalarea cu metanol pana cand continutul in apa este sub 1%.suprafata specifica .Fe.______________________________________________________ R.425mm 2% max. 0 Data: Pag.04 Ed. -tasarea catalizatorilor datorita vitezelor lineare mari (debite peste limitele admise).06.Catalizator In reactor se foloseste catalizator Purolite CT175. de tip schimbator de ioni. Pe durata de viata a catalizatorului.SO1. amine) care neutralizeaza centrii activi: -prezenta ruginii. acesta se spala cu apa demineralizata(conductivitatea de max. 147 VPT.taria speciilor acide din structura catalizatoru!ui Dezactivanea catalizatorului conduce la scaderea randamentului in MTBE.1. Durata de viata a catalizatorului din recipientul de garda. la oprirea instalatiei acesta se spala cu metanol.>1. Impuritatile cele mai obisnuite care conduc la o prematura dezactivare sunt amoniacul. -prezenta oligomerilor izobutenei (datorita lipsei de metanol.) Dupa echiparea instalatiei cu catalizator.<0.

corelata cu presiunea. 0 Data: Pag. c.5 bar.presiune 7. duce Ia scaderea puritatii produsului de varf.Reflux Conditiile optime de functionare ale coloanei sunt pentru o ratie de reflux de 1/1 fata de produs de varf.SO1.06.HPF-R. Scaderea temperaturii la virful coloanei datorita temperaturii mai mici in baza. sau lipsa nivel duce la scaderea puritatii MTBE.31 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE .Extractia metanolului. verificarea functionarii condensatorului 147S10 cat si verificarea functionarii refierbatorului.coloana 147-C3 Parametrii mai importanti a caror variatie influenteaza functinarea coloanei 147. Nu este indicat a se lucra cu o ratie de reflux mai mica de 1/1. Crestenea temperaturii la baza coloanei peste limita admisa conduce Ia cresterea presiunii pe coloana cu implicatii in calitatea produselor. Scaderea temperaturii in baza coloanei datorita temperaturilor mai mici la alimentare. Aceasta impune o verificare a buclei de reglare presiune de la varful coloanei.fractie: bnivelul de interfata la varful coloanei. antrenand MTBE in produsul de varf. conduce la abateri in puritatea produsului de varf.2.3. Ea poate varia intre 6 si 8 bar.INSTALATIA MTBE 7. si deschideri ale supapelor de siguranta. 7.2.3. 7.04 Ed. 0 presiune mai mica de 6 bar la virful coloanei datorata unor temperaturi mai mici in varf si in baza.Separarea amestecului de reactie in coloana 147.Raportul gravimetric apa/fractie Un raport optim este de 0.Presiunea Presiunea la varful coloanei 147 C2 se mentine in jurul valorii de 6.C2 7. sau reflux mai mare. din cauza crestenii temperaturii in varf si in baza.a. Cresterea temperaturii peste limita admisa. Un raport mai mare. In cazul in care presiunea creste peste 8 bar. 2/ Rev.b.Temperatura La varful coloanei se mentine o temperatura in jur de 53oC dar poate varia intre 50. sau abur insuficient Ia refierbator. 7. sau alimentare. duce Ia scaderea puritatii produsului din baza coloanei(MTBE-ul va contine mai mult metanol).c.2.2/1. Ratia de reflux poate varia pana la 2/1. datorita refiuxului insuficient sau functionarii defectuoase a condensatorului sau a refierbatorului. din cauza unui debit mic de fractie si o cantitate mai .680C.a.ramanand mai mult metanol in MTBE-ul din baza coloanei cu implicatii in recuperarea si recircularea metanolului in exces.2. apar abateri de la puritatea produsului in varf.C3 sunt: araportul gnavimetric apa. deoarece scade puritatea produsului de varf.______________________________________________________ R.

4. la temperatura si presiune inferioare celor de regim. Sistemul metanol-catalizator are o actiune coroziva intensa asupra otelului carbon din cauza unui proces de solvoliza in urma caruia sunt puse in libertate grupe functionale cu actiune coroziva ridicata. in special in zona reactorului datorita efectului coroziv al sistemului metanolcatalizator in conditiile de presiune si temperatura de lucru. din cauza debitului redus de apa. C4. 7. Scaderea presiunii duce la vaporizarea fractiei C4 cu implicatii in functionarea coloanei de spalare.2. Pierderea nivelului se poate intampla din cauza lipsei de debit fractie C4 sau a unor defectiuni ale aparaturii AMC.1. 7.5.Ratia de reflux Ratia de reflux optima pentru functionarea coloanei este de 12/1.c. duce la dereglarea functionarii coloanei de recuperare metanol.Nivelul de interfata In cazul in care se pierde nivelul la varful coloanei. O ratie de reflux mai mica de 10/1 duce la trecerea apei in metanol. 7.4.3. 2/ Rev.2 bar.06.INSTALATIA MTBE mare de apa.Recuperarea metanolului-coloana 147 C4 7. In cazul unui rapont mai mic. Cap.HPF-R.b. aceasta nu mai poate functiona. Ea poate varia intre 10-14/1.Scaderea temperaturii sub 700C duce la pierderea de metanol in produsul de baza(apa).4. 7. 7.1. va ramane metanol in fr. Aceste probe se fac cu scopul de a se constata: .8. In cazul in care creste temperatura in baza coloanei peste limita admisa din cauza unei cantitati mai mari de abur la refierbator.Temperatura Temperatura la varful coloanei se mentine la 870C la o presiune de 1.32 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE .SO1. iar la vasul de reflux la 700C. Ea variaza in domeniu 4-5 bar. apa trece in metanol.04 Ed.3. 0 Data: Pag.Presiunea Presiunea la varful coloanei este mentinuta la 4 bari pentru a se mentine starea lichida a fractiei C4. Din aceste motive reactorul este realizat din otel inoxidabil care este practic neatacat. Probele tehnologice premergatoare pornirii Probele tehnologice premergatoare pornirii instalatiei cuprind probele tuturor aparatelor si pompelor la cald.INSTRUCTIUNI DE PORNIRE 8.______________________________________________________ R.Coroziuni In procesul de obtinere a MTBE-ului pot apare fenomene de coroziune.

a robinetilor de sectionare.______________________________________________________ R.s-au testat conductele si s-au remediat eventualele defectiuni . daca sunt in functiune caminele si inchiderile hidraulice -functionarea hidrantilor si dotarea cu echipamente si materiale PSI -perfecta curatenie in instalatie -daca by-pass-urile la supapele de siguranta sunt inchise -daca etansarile mecanice sunt montate la toate pompele si daca s-au pus in functiune sistemele cu apa de racire unde este cazul.Etansarea aparatelor si pompelor la cald . prin lant si lacat. e) Se verifica daca toate utilitatile sunt asigurate in platforma instalatiei la parametrii normali. aer AMC. b) Se anunta formatia de pompieri a Rafinariei c) Se intoarce blinda de la colectorul de facla al instalatiei.Cunoasterea de catre personalul operator a aparatelor. d) Se verifica stocul de materie prima.Verificarea faptului ca toate circuitele sunt in buna stare de functionare .Punerea la punct pe cit posibil a aparatelor de masura si control . 0 Data: Pag. se verifica daca acestia se manevreaza usor.Etansarea tuturor conductelor.s-a verificat daca personalul de exploatare este instruit.Ordinul scris al conducerii rafinariei pentru inceperea si executarea probelor tehnologice .2. ungerea si inlocuirea partilor componente care nu sunt in stare de functionare.04 Ed. i) Se anunta mecanicul sef pentru a asigura asistenta necesara pentru punerea in functiune a pompelor. f) In cazul in care pornirea se efectueaza pe timp de iarna se verifica daca functioneaza insotitorii la liniile de produs si la aparatura AMC g) Se verifica sursa de azot si sursa de condens de abur pompat h) Se anunta dispecerul pe Rafinarie si dispecerul energetic pentru a se lua masuri corespunzatoare in vederea asigurarii conditiilor pentru cresterea consumurilor de energie electrica. j) Se anunta seful serviciului Automatizari pentru a asigura asistenta tehnica . manevrarea robinetelor.s-au verificat actele intocmite cu ocazia verificarilor si testarilor . legand instalatia la sistemul de facla al Rafinariei. abur. Robinetele de pe conductele magistrale aferente instalatiei vor fi deschise. pompelor. 2/ Rev. cunoaste functionarea si manevrele recesare Dupa verificarea starii fizice a caminelor. -daca sunt inchise robinetele de scurgere si daca sunt prevazute cu dopuri sau capace -starea canalizarilor. Operatii pregatitoare pentru pornire a)Se va face ultima verificare la urmatoarele: -daca pozitia blindelor este corespunzatoare pentru pornire.33 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE . Se procedeaza la demontarea. cu partea plina in afara si apoi se deschide robinetul de inchidere pe linia spre facla si se asigura in pozitia deschis.INSTALATIA MTBE . pompelor si utilajelor . va trebui sa existe: .Instructiunile pentru executarea probelor tehnologice si de pornire a instalatiei Pregatirea pentru pornire se face dupa ce: .SO1. calitatea materiei prime si rezervoarele in care urmeaza sa se dirijeze produsele. lnainte de inceperea probelor tehnologice la instalatie. de golire.06.HPF-R. 8. traseelor de conducte.

3. Pornirea instalatiei Procedura de pornire a instalatiei MTBE se desfasoara conform urmatoarelor secvente: -Purjanea instalatiei.147Vo -Introducerea metanolului in vasul de alimentare 147-V2 -Amorsarea reactiei de eterificare prin incalzinea reactorului 147-R1 si pornirea alimentarii reactorului 147-R1. In reactorul.SO1. gazul inert se va introduce de sus in jos respectand circuitul de functionare normala.147V5. urmarind nivelul in vas.Purjarea instalatiei lnainte de a primi materie prima in instalatie este recesara purjarea aerului din utilaje si conductele tehnologice. cat si a colectorului WJP-147-OO1-50-25K3.1. -Umplerea cu condens de abur a vaselor 147.3. Se .V3 .Umplerea cu condens de abur a vaselor 147V3.2. Vasul 147V5 Acest vas asigura apa de spalare necesara la alimentareacoloanei147-C3. -Porninea coloanei de recuperare metanol 147-C4 8.147Vo Vasul 147V3 Din colectorul de condens pompat al instalatiei 147-WJP-147-001-50/25K3 se realizeaza linia pentru umplerea vasului 147-V3.147-V5. -Pornirea coloanei de prespalare fractie C4 147C1 -Pornirea coloanei de fractionare 147-C2. 0 Data: Pag. 2/ Rev. Dupa fiecare umplere a vasului este necesara scurgerea liniei WJP-147-002-50-25K3 pentru evitarea inghetului. Eliminarea gazului inert la introducerea materiei prime se va face prin by-pass-unile supapelor de siguranta in linia de facla.3.INSTALATIA MTBE suplimentara la punerea in functiune a aparaturii AMC si a sistemului distribuit de control. de intrare a condensului si apoi se inchide robinetul de la intrare in vas si se scurge linia WJP-147-002-50-25/K3 pentru evitarea inghetului in timpul perioadelor reci. -Ponnirea coloanei de spalane 147-C3. 8.04 Ed. Purjarea se face cu gaz inert (azot). Vasul este protejat impotriva umplerii peste nivelul maxim cu preaplin.______________________________________________________ R. In cazul in care apar scapari si scade nivelul in vas atunci este necesar completarea zestrei de condens. el umplandu-se cu condens la pornire. Gazul inert va fi introdus prin racordurile existente la 147-C1 si 147-V1 facand legatura la conductele GA-147-002-25-25C2 si GA-147-003-25-25C2.34 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE . Vasul 147-V3 asigura debitul necesar pentru sistemul de racire aI reactorului 147-R1.06. Controlul evacuarii aerului trebuie facut la fiecare coloana sau vas in parte. 147-R1 si coloana 147-C1.HPF-R. Cand s-a realizat nivelul normal in vasul 147V3 se inchide robinetul de langa colectorul instalatiei. 8. Se deschide robinetul de pe racordul de intrare in vas si apoi robinetul de pe linia WJP-147-002-50-25K3.

este necesar umplerea vasului 147V2 inainte de umplerea cu catalizator a utilajelor. alimentare da la FCC.4.3. apoi se opreste pompa de apa.INSTALATIA MTBE realizeaza nivelul normal in 147-V5 deschizand robinetul de pe racordul de intrare in vas si apoi robinetul de pe WJP-147-017-50-25K3 lasand condensul din colectorul WJP-147-001-50-25K3 sa intre in vas.Pompele aferente vasului pentru pompare apa la coloana de spalare sunt 147Poa. Dupa un timp de recirculare a apei.Amorsarea reactiei de eterificare. In aceste conditii se improspateaza apa prin scurgerea la canalizare a unei parti din ea si refacerea nivelului din vas cu apa proaspata din colectorul de condens.r. Vasul este prevazut cu sticla de nivel. Din colectorul de condens pompat al instalatiei WJP-147-00150/25K3 se realizeaza linia pentru umplerea vasului 147Vo deschizand robinetul de pe linia WJP-147-030-50-E111 si apoi robinetul de pe intrare in vas.SO1.04 Ed.06. cat si colectorul principal.pornire reactor 147-R1 Pentru a se pune in functiune reactorul 147-R1 este recesar sa se reabizeze in zona catalizatorului din reactor tempenatuna de 550C recesara amorsarii reactiei de eterificare.______________________________________________________ R. Vasul147-V2 asigura metanol pentru 19 ore de functionare a instalatiei. Vasul 147-V5 se umple la pornire si numai in cazul in care apar scapari in sistem si scade nivelul se fac completari. situata la varful coloanei. Se deschid robinetul de pe racordul de intrare metanol in vas si cel de pe conducta de intrare metanol din parc PMe-147-021-80/25K1.35 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE . Se urmareste umplerea vasului si cand se atinge nivelul normal se opreste pomparea.2. 8. Dupa fiecare utilizare a liniei WJP-147-017-50-25K3 se scurge linia. La pornirea initiala se deschid robinele de pe liniile GA-147-004-25/25C2 si GA-147-005-25/25C2 prin care se asigura perne de azot in vas. Umplerea vasului se urmareste si cand s-a realizat nivelul normal se inchid robinetele. Pe timpul umplerii cu apa se degazeaza coloana. Umplerea vasului se urmareste si cand s-a realizat nivelul normal se inchid robinetele. creste concentratia de MEA in 147Vo. 0 Data: Pag. Dupa fiecare umplere a vasului este necesara scurgerea liniei WJP-147-030-50-E111 pentru evitarea inghetului. Dupa umplerea vasului 147-V5 se porneste pompa 147-P6 si se umple coloana 147-C3 cu apa pana la jumatatea sticlei de nivel. 147Vo Acest vas asigura apa de spalare a fractiei C4. In cazul in care apar scapari si scade nivelul in vas atunci este necesar completarea zestrei de condens.Introducerea metanolului in vasul de alimentare 147-V2 Alcoolul metilic se pompeaza in instalatie din depozitul de metanol cu pompa P21/1.HPF-R. dupa care se scunge linia WJP-147-030-50-E111 pentru evitarea inghetului. in coloana 147C1. Se realizeaza linia spre 147V2. In cazul unei porniri dupa schimbat sarja de catalizator. 8. dupa care se scunge linia WJP-147-017-50-25K3 pentru evitarea inghetului(iarna). cat si a colectorului WJP-147-OO1-50-25K3. Pentru realizarea acestei temperaturi se va necircula condens incalzit prin mantaua reactorului efectuind operatiile descrise mai jos: .3.3. 2/ Rev.

147-PG-030-80-F251 si cel de iesire fractie C4 din vas de pe linia 147-PG031-80-F251.Apa se asigura din vasul 147Vo.si ca urmare se va trece fractia C4 prin vasul 147 VPT(vas tratare pe catalizator a fractiei C4).INSTALATIA MTBE .HPF-R. Cand temperatura in reactor ajunge la 55oC. si poate avea antrenari din aceste produse. in cazul in care condensul din vas este rece. 50% din debitul recesar pentru o functionare normala. . Deoarece fractia C4 este pompata direct din instalatia FCC unde se spala cu MEA si soda. Se continua pomparea apei pana cand nivelul de apa in coloana 147C1 a ajuns la jumatatea domeniului de masurare a sticlei de nivel 147LG074. 0 Data: Pag. Cu sistemul plin se incepe amorsarea reactiei de eterificare.36 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE . degazand la facla dupa care se opreste pompa 147Po. fractia de la FCC vafi trecuta prin vasul de garda 147VPT. 2/ Rev. Daca condensul introdus in vas are 100oC se face recircularea prin reactor fara sa se mai utilizeze serpentina de incalzire. Se deschide aerisirea de pe inchiderea hidraulica pana cand apare apa apoi se inchide si se opresc pompele.Pornirea coloanei de prespalare fractie C4 147C1 In vederea pornirii coloanei este necesar sa se umple cu apa(condens de abur). by-passand coloana de prespalare 147C1.SO1. Cind in 147-V1 s-a atins nivelul normal iar in reactor temperatura a ajuns Ia 55oC. Aburul din serpentina preincalzitorului 147-S1 se porneste odata cu pompele de alimentare.3.se deschide robinetul de pe linia de intrare fractie C4 in vasul de tratare 147VPT. se porneste pompa 147Po si se vehiculeaza apa la 40-50˚C in coloana deschizand robinetele pe linia WJP-147-032-50-E111(intrare apa coloana). 8. pentru a se realiza nivelul normal de lucru. apoi prin inchiderea hidraulica. Dupa ce s-a realizat nivelul normal in vas. unde vor fi retinuti eventualii impurificatori.______________________________________________________ R.direct din instalatia FCC. Dupa ce coloana este plina cu apa se incep operatiile de introducere a fractiei la prespalare dupa cum urmeaza: . Se verifica daca este inchis robinetul pe iesirea din coloana. In paralel cu amorsarea reactiei se introduce fractia C4 in vasul 147V1. se va porni alimentarea cu fractie C4 si metanol la un debit redus. Cind s-a ajuns Ia 80 0C in vas se incepe recircularea de condens cald in spatiul intertubular aI reactorului cu pompa 147-P3a. se opreste serpentina de incalzire din 147-V3.5.06. in 147S2 si inapoi in 147V3. se porneste 147-P1a de fractie C4 si pompa 147-P2a de metanol. Dupa pornirea alimentarii reactorului se deschid robinetele spre alimentarea coloanei de fractionare 147-C2. Dupa ce in reactor s-a realizat temperatura de 550C.se umple sistemul de racire cu condens de abur pe urmatorul traseu: din vas 147-V3 se trage cu pompele 147 P3 a si 147 P4 condens si se pompeaza in reactor. inainte de a alimenta faza de reactie. Apa de racire la racitorul 147-S2 va fi mentinuta inchisa.04 Ed. Pana la pornirea coloanei de prespalare fractie C4. Robinetele de pe liniile de fractie C4(intrare si iesire din coloana) sunt inchise.Se introduce abur de medie presiune in serpentina interioara a vasului 147V3 pentru incalzirea condensului la o temperatura de cca 70-800C.se pregateste linia spre vasul 147V1 prin deschiderea robinetului pe linia 147PG-029-80-E241 .

la inceput cu debit redus pentru a nu se raci excesiv varful coloanei.04 Ed. se deschide aburul la refierbator.r si se trimite fractia C4 in sfera de fractie C4 la depozit. Se introduce amestecul de fractie C4 cu metanol in 147-C3 si se evacueaza continuu la varful coloanei spre vasul 147-V7. Se verifica calitatea MTBE-ului (prin analiza de laborator). 2/ Rev.3. in aceeasi sfera cu fractia C4 de la FCC. Cu aceasta concentratie apele de extractie sunt dirijate la coloana de recuperare metanol 147-C4. 0 Data: Pag. unde se raceste. Apa de spalare evacuata la baza coloanei este dirijata prin linia 147-WJP-03350E111 in vasul 147Vo.HPF-R. prin racitonul 147S6. 0data cu introducerea amestecului de reactie in coloana se urmareste realizarea nivelului.8.Pornirea coloanei de recuperare metanol 147-C4 si tratarea metanolului recirculat in vasul 147V9 .3.3. Primele cantitati de MTBE ce vor fi colectate la baza coloanei dupa cedarea caldurii in 147-S3 si racire in 147S5 sunt dirijate la faza de reactie in vederea convertirii excesului de metanol nereactionat. avand robinetul inchis spre 147 C3. Se recomanda in aceasta perioada sa se degazeze coloana. Alimentarea cu apa de spalare la 147C3 se porneste atunci cand concentratia metanolului in apa ajunge la cca. prin conducta PG147-018-80-25/RC1 de pe pltforma instalatiei si in exterior prin conducta PBB138G-179-80. Dupa realizarea nivelului normal in vas se porneste pompa 147-P8a. urmarind temperatura din baza. iar in momentul cand calitatea este corespunzatoare se opreste recircularea si se deschide robinetul pentru dirijare spre parcul de depozitare MTBE. 8. Cind se realizeaza nivel de cca 60% in vasul de reflux se porneste pompa P5a. va apare nivel in vasul de reflux 147-V4. Fractia C4 fara metanol se acumuleaza in vasul 147-V7.06.______________________________________________________ R. 8.se inchide robinetul pe linia PG-147-001-80 si se deschide concomitent robinetul pe linia PG-147-028-80-E241(intrare fractie in coloana 147C1). Coloana este plina cu apa. 510%. debitul de reflux se va mari corespunzator.INSTALATIA MTBE . Pe masura ce temperatura din varf se va apropia de cea de regim.7. prin liniile PBE-147-041a-50/25K1. 8.6. care va functiona la inceput pe reflux total. Cand nivelul a ajuns la normal.Pornirea coloanei de fractionare 147-C2 Amestecul de reactie cu un continut ridicat de metanol este dirijat prin 147S3 in alimentarea 147-C2. Alimentarea cu apa de spalare se porneste cand creste concentratia de produse bazice din apa de spalare.Pornirea coloanei de extratie 147-C3 Dupa ce coloana de fractionare functioneaza la parametrii normali iar produsele separate au calitatile carespunzatoare se trimite pradusul de varf spre alimentarea 147-C3.SO1. Cind temperatura s-a ridicat apropiindu-se de cea de regim se va regla temperatura in functie de debitul de intrare abur in refierbator.37 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE . Pe masura ce temperatura creste la varful coloanei.

se pune in functiune regulatorul de nivel si se deschide aburul la refierbator.INSTALATIA MTBE Apele cu metanol cu concentratia de cca 5-10% sunt dirijate de la coloana 147-C3 prin schimbatorul 147-S7a la coloana 147-C4. La inceput se functioneaza cu reflux total dar cu un debit redus al pompei 147-P7a. .38 din 54 ___________________________________________________________________________ REGULAMENT DE FUNCTIONARE . dirijandu-se prin conducta PMe-147-037-40/25K1 la vasul de alimentare metanol 147V2. Pentru aceasta se deschide robinetul de pe conducta 147-PMe-037a-50/E041 si se inchide robinetul de pelinia de trimitere directa a metanolului la 147V2.2.HPF-R.3.04 Ed. la un raport molar de 1/1 . cu posibilitatea tratarii lui initial prin contactarea cu catalizator in vasul 147 V9. . Pe masura ce temperatura din varf se apropie de regim debitul de reflux se va mari. treptat pana se ajunge la deitul de proiect.SO1.147PMe-037-40/25K1.se creste debitul de alimentare al coloanei 147- . 0 Data: Pag. Cand temperatura in baza s-a ridicat la valoarea normala de regim se pune in functiune reglarea temperaturii functie de debitul de intrare abur in refierbator (147-S8). Debitul de metanol se stabileste in functie de cantitatea de izobutilena din fractia C4 de alimentare. apa. Cand se atinge puritatea de 99. urmarind temperatura in baza coloanei. va apare nivel in vasul de reflux 147V6. 2/ Rev. insa nu mai mic decat debitul minim.se creste debitul de alimentare cu fractie C4 (pompa 147P1a).concomitent cu debitul de fractie se mareste corespunzator si debitul de metanol(pompa 147P2a).06. 8.se creste debitul de alimentare al sectiei de separare MTBE (col. Produsul din baza coloanei 147-C4. va ceda caldura in 147-S7a si prin conducta WJP-147-026-50-25K3. Pe masura ce temperatura creste la varful coloanei.concomitent cu marirea treptata a debitelor de alimentare se mareste debitul de apa recirculata de racire a reactorului.5% a metanolului se deschide robinetul spre racitorul de metanol 147 S11.5-1. . . Cand nivelul in vasul de reflux 147-V6 este la valoarea normala se porneste pompa de reflux metanol 147-P7A. deschizandu-se manual robinetul de reglare 147-FV-048. Aducerea instalatiei in regim normal de operare Pornirea instalatiei se face la un debit de 50%. prin proprie presiune se va dirija in vasul 147V5 prin ventilul regulator 147-LV-C44 reglat in cascada cu nivelul coloanei 147C4. Cand nivelul in baza coloanei este in limitele normale. Aducerea instalatiei in regim normal de functionare se face astfel: . functie de temperatuna de iesire din reactor. Odata cu alimentarea coloanei se deschide apa de racire in 147-S9. Se urmareste realizarea nivelului in baza coloanei.______________________________________________________ R. Acest debit redus este indicat pentru a nu se raci excesiv varful coloanei. Dupa fiecare crestere a debitului se asteapta ca regiimul de temperatura in sectia de reactie sa se stabilizeze. 147-C2) asteptindu-se dupa fiecare crestere ca regimul tehnologic pe coloana de fractionare sa se stabilizeze.9. Cand temperaturile din coloana s-au stabilizat se trece pe reglarea automata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful