Energii regenerabile.Energia solara un beneficiu pentru viitor.

_____________________________

CUPRINS

I. Introducere- Surse de energie regenerabila. 1.1. Condiţii energetice actuale care impun utilzarea energiilor regenerabile...........2 1.2. Demersuri pe plan mondial cu privire la folosirea energiei neconventionale….4 II. Energia solara - Dispozitive de captare a energiei solare … ……………………5 2.1. Ponderea producţiei de energie prin conversia energiei solare în România…...6 2.2. Panouri solare…………………………………………………………….….…8 2.3. Celulele fotovoltaice…………………………………………………………..10 2.4. Panouri fotovoltaice……………………………………………………….…..13 III. Proiectare sisteme solare.Aplicatii ale sistemelor ce capteaza energia solara 3.1. Orientarea si inclinarea modulelor……………………………………….…...17 3.2. Stocarea energiei solare……………………….……………………………...20 3.3. Aplicatii ale sistemelor solare…………………………………………….…..22 3.4. Evolutia sistemelor PV in Romania.Prima fabrica de panouri fotovoltaice din Romania………………………………………………….….25 3.5. Sisteme solare - preturi, amortizarea investitiilor …………..…………….…27 IV. Analiza SWOT a sistemelor solare.Analiza riscuri……………………...………29 Observatii si Concluzii…………………………………………………………….….32 Bibliografie…………………………………………………………………………...36

1

Energii regenerabile.Energia solara un beneficiu pentru viitor._____________________________

I.

Introducere- Surse de energie regenerabila.

1.1. Condiţii energetice actuale care impun utilzarea energiilor regenerabile Unul din efectele dezvoltării tehnologice a întregii societăţi umane, din ultimul secol, este creşterea tot mai pronunţată a consumurilor de energie, dar şi dependenţa tot mai accentuată a omenirii, de consumul combustibililor fosili, în special produse petroliere, gaze naturale şi cărbuni.

Analizând aceste estimări, se observă că timpul extrem de scurt, rămas până la epuizarea resurselor existente, cel puţin în cazul petrolului şi a gazelor naturale, impune găsirea unor soluţii rapide şi eficiente de înlocuire a energiei care se va putea produce până atunci cu ajutorul acestor combustibili. Aceste soluţii sunt cu atât mai necesare cu cât consumurile de energie ale economiei mondiale sunt în continuă creştere şi nu se estimează o reducere a acestor consumuri în viitorul apropiat. Pentru rezolvarea acestei probleme, singura soluţie previzibilă este reprezentată de utilizarea energiilor regenerabile. O altă problemă majoră a producerii energiei din combustibili convenţionali, este reprezentată de nivelul ridicat al emisiilor de CO2, datorate proceselor de producere a energiei. Aceste emisii contribuie la accentuarea efectului de seră şi la accelerarea modificărilor climatice conexe acestui fenomen. În figura 4, este prezentat nivelul acestor emisii.

Nivelul emisiilor de CO2 în atmosferă

2

Energii regenerabile.Energia solara un beneficiu pentru viitor._____________________________ Este evident că modificările climatice din ultimii ani, caracetrizaţi printr-un nivel crescut al emisiilor de CO2, au produs mult mai multe pagube decât în perioadele caracterizate de un nivel mult mai redus al poluării. Chiar daca nu demonstrează că emisiile de CO2 sunt responsabile de nivelul ridicat al pagubelor datorate modificărilor climatice, cele două grafice sugerează că este foarte posibil să existe o corelaţie între nivelul ridicat al emisiilor de CO2 şi modificările climatice, cu impact negativ asupra mediului. Una din cele mai eficiente soluţii pentru reducerea nivelului emisiilor de CO2, îl reprezintă utilizarea energiilor regenerabile, caracterizate printr-un nivel extrem de redus al acestor emisii. Tipuri de energii regenerabile Cele mai utilizate forme de energie regenerabilă sunt prezentate în continuare:

Energia solara

Energia geotermala

Energia apei

Energia eoliana

3

.Energia solara un beneficiu pentru viitor.de altitudinea locului. care este mult mai scăzută decât în cazul folosirii energiilor primare. din anii ’40. ca măsuri: economia de energie. în principal. De-a lungul anilor. sursa de energie a tuturor fiinţelor vii de pe întregul Pământ. Pentru asigurarea armoniei dintre climatul din interiorul clădirilor şi mediul exterior s-a procedat la elaborarea unor acte normative valabile atât pe plan naţional. . Pe plan mondial.Sunt ecologice. ţările avansate au luat în studiu utilizarea surselor de energie regenerabilă pentru acoperirea necesităţilor gospodăreşti şi chiar 4 . În astfel de şcoli sunt folosite acele sisteme solare nu numai pentru a reduce costurile de energie.de latitudinea geografică.iarna) şi extrem de capricioasă. cât şi internaţional. . pentru punerea de acord a conceptelor statelor membre ale CEE şi anume: regulamente comunitare (comune) şi directive (norme) cu caracter naţional. .Pot fi utilizate local. Este suficient să amintim că „efectul de seră”a fost descoperit şi folosit de vechii egipteni.vara. cât şi natura materialelor pentru construcţii şi instalaţii.Reprezintă soluţii pentru toate nevoile. Aceste însuşiri ale energiei solare. cu privire la folosirea surselor de energie neconvenţionale Societatea Internaţională de Energie Solară (ISES) cu 35. membrii acestei organizaţii au inventat tehnologii nucleare foarte eficiente pentru înlocuirea combustibililor. Programul încearcă să arate studenţilor importanţa folosirii şi descoperirii de noi metode prin care are loc înlocuirea resurselor convenţionale cu cele neconvenţionale. confruntată cu o criza energetică serioasă. Omul utilizează într-o aşa măsură combustibilul pe bază de materie fosiliazată (petrol şi cărbune) încât rezervele se vor epuiza în a doua parte a secolului următor. fie că scapă controlului nostru. că Heron din Alexandria a construit un dispozitiv pentru pomparea apei care folosea că sursă primară energia solară şi că celebra incendiere a flotei romane de către Arhimede din Syracuza a fost subiect de discuţii şi comentarii de-alungul timpului. aşa că detractorii ei au destule argumente convingatoare pentru a combate utilizarea ei. 1. trebuie menţionat că. Soarele este una dintre miliardele de stele. cu posibilităţi de extindere şi în ţările cooperante. de nebulozitate. au facut ca omenirea. ci şi pentru a salva planeta.2.noapte. securitatea în exploatare.În plus. pledează pentru folosirea energiei solare încă din 1954. eliminarea pericolului de incendiu. de numărul orelor de insolaţie. reducerea poluanţilor sub normele admise. de mărime mijlocie.Sunt disponibile în cantităţi teoretic nelimitate. să se întoarcă la sursele primare. prin captare sunt legate de antichitate. care fie că nu pot fi schimbate. întrucat se spune că a utilizat oglinzi pentru a reflecta razele Soarelui spre aceste corabii cu pânze. să reconsidere utilizările posibile posibile şi rentabile ale energiei solare. Sau creat două mari categorii de acte comunitare ce conţin restricţii. Primele utilizări ale energiei solare.Nu generează emisii de CO2. deşi elaborate sunt într-o continuă îmbunătăţire vizând.energia solară este difuză si discontinuă (zi.într-un cuvânt. Puterea furnizată de Soare depinde de felul activităţii Soarelui însuşi. de umiditatea atmosferică._____________________________ Câteva dintre avantajele utilizării energiilor regenerabile sunt următoarele: . Aceste norme şi reglementări. de un ansamblu de condiţii geografice şi meteorologice. ISES a iniţializat aşa-numitul program “Şcolile solare – un viitor strălucit”.000 de membrii din peste o sută de ţări. etc. de poluarea atmosferică . Problema esenţială în realizarea normelor şi directivelor vizând armonizarea legăturii construcţie–mediu o constituie obţinerea unei cât mai mici poluări a mediului ambiant.Energii regenerabile. Demersuri pe plan mondial.

dintre sursele de energie regenerabile. radio sau de altă natură emise de soare. luminoase. Canada şi Germania. dar previzibil. 5 . există. De aceea. de latitudinea zonei unde este captată. Panourile fotovoltaice permit convesia doar a 10 – 15% din această putere. de exemplu. La Câmpina. cantitatea de energie solară care poate fi absorbită depinde de orientarea obiectului ce o absoarbe. II. nebulozitate. cantităţile uriaşe disponibile stau la baza a aproape tuturor proceselor naturale de pe planetă.Energia solara un beneficiu pentru viitor. natural încălzite de soare reprezintă un imens rezervor de energie. este de arătat că. case solare. a) Energia solară termică presupune producerea de apă caldă menajeră şi agent pentru încălzire. b) Energia solară fotovoltaică se bazează pe producerea directă de electricitate prin intermediul celulelor de siliciu. Rusia. Dispozitive de captare a energiei solare Energia solară constă în radiaţii calorice. Energia totală capată de scoarţa terestră este de 720 x 106 TWh/an. Chiar mai mult. Tehnologia echipamentului pentru instalaţiile solare de încãlzire a clãdirilor este deja destul de bine pusã la punct într-o serie de ţãri ca Japonia. climatizare şi prepararea apei calde de consum. Referitor la ţara noastră.A. disponibilitatea acestei energii depinzând de cilclul zi/ noapte.. de latitudinea punctului. Intensitatea energiei solare în orice punct de pe Pământ depinde într-un mod complicat. S. producţia de energie electrică a unui panou de suprafaţă unitară variind cu creşterea sau scăderea intensităţii solare: 100kW/m2 şi an în Europa de Nord iar în zona mediteraneană este mult mai mare. care generează lucru mecanic ca urmare a diferenţei de temperatură dintre cele două straturi de apă (de suprafaţă 25 – 30 ° C şi de adâncime 5°C). precum şi a energiei vântului pentru producerea de energie electrică. de ziua anului. Proiectele de “extracţie a acestei energii termice a mărilor” au la bază acţionarea unor instalaţii termotehnice.U. este deosebit de atractivã ideea utilizãrii energiei solare în scopul încãlzirii locuinţelor şi se pare cã acesta va fi unul dintre cele mai largi domenii de aplicaţie a energiei solare în urmãtorul secol.Energii regenerabile. Israel. de oră. anotimpuri. toate ţările industrializate au trecut la cercetări legate de utilizarea altor surse de energie în afara celor clasice. După anii ’70. energia solară ar putea fi studiată cu scopul producerii de energie termică pentru prepararea apei calde de consum în perioada caldă. Este practic inepuizabilă şi reprezintă cea mai curată formă de energie de pe pământ. Franţa. Producerea energiei electrice prin conversia energiei solare termice prezintă randamente sub 15%._____________________________ industriale. Energia solară. Apele de suprafaţă ale oceanelor în zonele tropicale. Australia. SUA se numără printre primele ţări care au făcut studii privind utilizarea energiei solare pentru încălzire. Soarele furnizează în medie o putere de 1kW/m2 .

În procesele fotovoltaice. fără a folosi dispozitive mecanice intermediare. unde căldura solară este transferată într-un fluid care pune în funcţiune un sistem de conversie a energiei electrice convenţionale. odată captată. În procesele fotoelectrice. Panourile fotovoltaice permit convertirea directă în electricitate a 10 . fotoelectrice sau fotovoltaice. care constrânge la stocarea electricităţii pentru o funcţionare autonomă sau la utilizarea de soluţii energetice complementare. numite colectori solari. 2. iar pentru 2015 la 17000 tep. În procesele termice.1.15% din această putere. Principalele obstacole în utilizarea pe scară largă a energiei solare fotovoltaice (şi termice) le reprezintă. Energia solară fotovoltaică se bazează pe producerea directă de electricitate prin intermediul celulelor cu siliciu. respectiv 1000 tep. 6 . energia solară este transformată direct în energie electrică. Potrivit datelor furnizate de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei (ARCE) este indicată pentru anul 2010 o pondere a energiei solare estimate la 7500 tep (tone echivalent petrol). Atunci când străluceşte şi atunci când condiţiile climatice sunt favorabile. Producţia de energie a unui astfel de panou variază odată cu creşterea sau scăderea intensităţii solare: 100 kWh/mp/an în Europa de Nord. sunt folosite oglinzile sau lentilele care captează razele solare într-un receptor. Energia. pe de o parte disponibilul de putere furnizată. este folosită în procese termice. care sunt proiectaţi să capteze energia.Energia solara un beneficiu pentru viitor. Un acoperiş fotovoltaic de 5x4 metri are o putere de 3kW şi produce 2 6 MWh/an. care apoi este înmagazinat sau distribuit._____________________________ Captarea directă a energiei solare presupune mijloace artificiale. din care solar termic 7340 tep . putându-se spune că în prezent ea este reprezentată la nivel experimental. iar în zona mediteraneană este de două ori mai mare. soarele furnizează o putere de 1 KW/mp. energia solară este folosită pentru a încălzi un gaz sau un lichid. uneori prin focalizarea directă a razelor solare. respectiv 16000 tep şi solar electric 160 tep. iar pe de altă parte competitivitatea economică.Energii regenerabile. Ponderea producţiei de energie prin conversia energiei solare în România Energia solară are o pondere redusă în producţia de energie a României.

Pentru a fi utilizate cu eficienţă ridicată. iar zona 4 cu potenţial sub 950 kW/m2 şi an. În România s-au realizat sisteme fotovoltaice cu puteri variate şi în regimuri de funcţionare diferenţiate.Energii regenerabile. aceste sisteme trebuie să funcţioneze în “regim hibrid” cu alte sisteme termice convenţionale sau neconvenţionale. au fost realizate sisteme autonome pentru alimentarea unor consumatori izolaţi.434 milioane tep. este evaluat la 1000 kW/m2 şi an.Energia solara un beneficiu pentru viitor. din care zona zero cu potenţial de peste 1250 kW/m2 şi an. staţii de radio - 7 ._____________________________ Potenţialul energetic al României. distribuţia geografică a cestui potenţial este realizată pe 5 zone. Astfel. Utilizarea potenţialului energetic solar se realizeză prin sisteme solare termice pentru căldură şi apă caldă menajeră pentru locuinţele individuale sau instalaţii centralizate de mică anvergură. care rezultă din cantitatea de energie solară. pe fondul derulării unor programe de cercetare – dezvoltare demonstrative. Potenţialul utilizabil în sistemele solare ternice este apreciat la 1. Radiaţia solară cu valori mai mari de 1200 kW/m2 şi an se înregistrază pe o suprafaţă mai mare de 50% din sprafaţa totală a ţării.

Panourile solare au în general una sau mai multe straturi transparente pentru a minimaliza pierderile de căldură şi pentru a putea obţine o eficienţă cât mai mare.Energia solara un beneficiu pentru viitor.1. se va obţine un strat de material plastic ce nu se va mai topi şi în care celulele solare sunt bine incastrate şi lipite strâns de geam şi folia de tedlar. În final totul se acoperă cu o folie EVA şi peste aceasta o folie tedlar. În plus. Celulele solare vor fi legate cu ajutorul benzilor de cositor în grupe (şiruri . În emisfera nordică. având posibilitatea de funcţionare în paralel cu sistemele clasice de încălzire. Totul se prevede cu o ramă metalică. Pasul următor constă în laminarea panoului în vacuum la 150 °C. În urma laminării din folia EVA plastifiată. Aerul sau chiar un lichid pot fi utilizate ca fluide în sistemul de încălzire solară şi un acumulator sau un rezervor cu apă. La început se pregăteşte şi se curăţă un geam de mărime corespunzătoare. ele sunt orientate spre sud. cu aplicaţii în munţii Apuseni sau alte zone izolate ( Nordul Moldovei. În general. bine izolate. marginile se vor debavura şi se va fixa priza de conectare în care se vor monta diodele de bypass. Delta Dunării ) şi sisteme fotovoltaice conectate la sistemele de transport sau distribuţie a energiei electrice existente. sunt folosite de obicei ca medii de stocare a căldurii. În general. înlocuind acoperişurile. Panourile solare Fluidul colector care trece prin canalele panoului solar are temperatura crescută datorită transferului de căldură.Energii regenerabile. Energia transferată fluidului purtător este numită eficienţă colectoare instantanee. EVA adaptat profilului celulelor solare utilizate. Fabricarea panoului solar Fabricarea începe întotdeauna de pe partea activă expusă la soare. sunt capabile să încălzească lichidul colector până la 82°C cu un randament cuprins între 40 şi 80%. controllere automate care activează pompele şi dispozitivul de stocare a energiei. instalaţii de pompare a apei. sisteme integrate în imobile etc) Sistemele solar fotovoltaice îşi găsesc utilitatea în aplicaţii din zone geografice izolate sau cu posibilităţi limitate de acces la reţeau electrică. panourile solare folosite la încălzirea apei sau a locuinţelor prezintă pompe. 2. Proiectele demonstrative pentru producerea de energie termică din surse solare se realizează cu sisteme solar termale cu performanţe superioare. 2. se măsoară caracteristicile şi se sortează după parametrii electrici după care se împachetează.2. De asemenea au fost realizate sisteme conectate la reţeaua electrică publică ( staţii pilot fotovoltaice cu panouri mobile. Unghiul optim la care sunt montate panourile depinde de latitudinea la care se găseşte instalaţia respectivă.2. În aplicaţiile fotovoltaice s-au delimitat mai multe tipuri de proiecte de genul: sisteme fotovoltaice autonome pentru electrificarea rurală.strings) care mai apoi se aşează pe folia de EVA după care se face conectarea grupelor între ele şi racordarea la priza de legătură prin lipire. senzori de temperatură. prin polimerizare. în timp ce în emisfera sudică sunt orientate spre nord. 8 ._____________________________ telecomunicaţii. Pe acesta se aşează un strat de folie de etilen vinil acetat. Aceste panouri solare au fost folosite eficient pentru încălzirea apei şi a locuinţelor. pentru dispozitivele folosite tot anul. panourile sunt înclinate la un unghi egal cu latitudinea la care se adună sau se scad 15° şi sunt orientate spre sud respectiv nord. După procesul de laminare. iluminat public sau semnalizare trafic şi obiective înscrise în programele de dezvoltare rurală.

Avantaje si dezavantaje folosirii panourilor solare pentru obtinerea energiei electrice si a caldurii 9 . ceea ce va asigura: • • • • • • • protecţie transparentă împotriva radiaţiilor şi intemperiilor legături electrice robuste protecţia celulelor solare rigide de acţiuni mecanice protecţia celulelor solare şi a legăturilor electrice de umiditate asigurare unei răciri corespunzătoare a celulelor solare proteţia împotriva atingerii a elementelor componente conducătoare de electricitate posibilitatea manipulării şi montării uşoare .Energia solara un beneficiu pentru viitor.ea este principala caracteristică a panourilor solare prezentate: cât mai multă energie solară captată într-un timp cât mai scurt pe un spatiu cât mai mic de panoul solar.2. randament mare cu costuri reduse.Încapsularea durabilă a elementelor componente are o importanţă foarte mare deoarece umiditatatea ce ar putea pătrunde ar afecta durata de viaţă a panoului solar prin coroziune şi prin scurtcircuitarea legăturilor dintre elementele prin care trece curent electric Pentru a îndeplini condiţiile impuse de producerea de energie electrică.2.Energii regenerabile._____________________________ 2. celulele solare se vor asambla în panouri solare utilizând diverse materiale. Verificarea calităţii panourilor solare La verificarea calităţii trebuie specificate urmatoarele: Calitatea. De asemenea este foarte importantă calitatea în privinţa materialelor folosite în procesul de fabricare .

5 . rezultând fluxul de current. arsenicat de galiu şi alte materiale semiconductoare. celulele solare fiind conectate la un încărcator electric. Celulele solare făcute din cristale de silicon. adică de două ori mai mare decât rata pe care oraşele mari din Statele Unite o plăteau pentru electricitate în 1989. Principiu de funcţionare al celulelor fotovoltaice O celulă fotovoltaică de silicon e compusă din o foiţă de un strat foarte subţire de silicon de tip N. principalele măsuri ce trebuie luate constau în coborârea costului celulelor fotovoltaice la preţuri acceptabile pe piaţa energetică. De exemplu. Fabricarea celulelor fotovoltaice Procesul de fabricare convenţional singular şi policristalin al celulelor de silicon fotovoltaic începe foarte cu aplicarea semiconductorului în polisilicon – un material produs din quarţ şi folosit mult în industria electronică.6 volti în conformitate cu un circuit deschis. Indiferent de mărime._____________________________ 2. deasupra unui strat gros de silicon de tip P.8 waţi.3.0. costul electricităţii fotovoltaice a fost redus la 30 de cenţi/KWh. acea celulă va produce în jur de 0. în condiţiile în care lumina solară este foarte puternică. la putere maximă. 2. În acest sens. Un câmp electric este creeat deasupra suprafeţei de sus a acelei celule unde cele două materiale intră în contact.Energia solara un beneficiu pentru viitor. şi sunt adăugate în polisiliconul topic bucăţi mici de bor pentru a creea un material semiconductor de tip P. Polisiliconul este pe urmă încălzit până la temperatura de topire .3. Prin conectarea unui număr mare de celule fotovoltaice. Celule fotovoltaice Celulele fotovoltaice reprezintă o soluţie tentantă pentru alimentarea cu energie electrică a unor amplasamente izolate. Curentul (şi puterea ) de ieşire a unei celule fotovoltaice depinde de eficienţa şi mărimea suprafeţei. Când razele solare ajung la suprafaţa unei celule fotovoltaice. o celulă fotovoltaică comercială cu o suprafaţă de 160 cm 2 va produce în jur de 2 waţi. şi este proporţională cu intensitatea soarelui care ajunge la suprafaţa celulei.3.Energii regenerabile. câmpul electric produce momentul şi direcţia la electronii stimulaţi de lumină. de obicei folosind una din cele doua metode: 10 .2. transformă direct radiaţia solară în electricitate. Dacă intensitatea razelor solare au fost la 40% din putere. 2. o bucată de celulă fotovoltaică de silicon produce în jur de 0.1. Pe urmă blocuri de silicon sunt formate. numită jucţia P-N. fără condiţii de încărcare.

Celulele policristaline necesită până la amortizare cca 3-5 ani. creând un strat subţire de semiconductor de tip N în jurul întregii suprafeţe exterioare a celulei. reatribuindui proprietăţile de tip P a părţii de jos. Cel mai bine se prezintă din acest punct de vedere celulele cu strat subţire. invertor etc. au o eficienţă aproape dublă dar numai in anumite condiţii de laborator. Un panou solar (fără cadru) cu astfel de celule se amortizează în 2-3 ani. pe când cele monocristaline 4-6 ani. şi contactele electrice sunt imprimate deasupra suprafeţei celulei (negativ). 2) Turnând polisiliconul topit într-un cazan. Unele celule experimentale.Energii regenerabile. formând un material de silicon policristalin. În ceea ce priveste randamentul celulelor fotovoltaice convenţionale. fabricate din materiale foarte scumpe. durata de amortizare energetică se măreşte cu cca 1 an. Pe urmă. Amortizarea energetică este momentul în care energia consumată pentru fabricarea celulei fotovoltaice este egalată de cea produsă în timpul exploatării. Deoarece un sistem cu panouri solare include şi suporţii de montare. După ce waferele sunt curăţate. Fiecare celula este pe urmă verificată electric. un înveliş antireflexiv este aplicat deasupra suprafeţei celulei. deplasând stratul difuz de fosfor.Energia solara un beneficiu pentru viitor. şi electric conectate la celelalte celule pentru a creea circuite de celule pentru asamblare în module fotovoltaice._____________________________ 1) Formând un bloc pur de silicon cristalizat din seminţe de cristal făcute din polisiliconul topit. Incapsularea durabilă a elementelor componente are o importanţă foarte mare deoarece umiditatatea ce ar putea pătrunde ar afecta durata de viaţă a panoului solar prin coroziune şi prin scurtcircuitarea legăturilor dintre elementele prin care trece curent electric. Bucăti individuale de wafere sunt feliate din blocurile de silicon folosind un fierăstrău de sârmă şi pe urmă sunt supuse gravurării suprafeţei. 11 . sortata după curentul electric de ieşire. ele sunt aşezate într-un cuptor de difuzie de fosfor. acestea transformă între 5 si 15% din energia solară primită în energie electrică. Un material conductor de aluminiu este aşezat dedesubtul suprafeţei fiecărei celule (pozitiv).

Îmbătrânirea conduce la scăderea randamentului cu cca 10 % în 25 ani. Panourile pentru sateliţi ating momentan (2005) un randament de 25 % la o durată de viaţă de 15 ani. iar modulele construite cu acestea ating un randament de cca 17 %.5) 5-10 % 10-15 % 15-20 % 15-20 % 20 % 25 % AM0) (30% la Durată viaţă < 20 J ani 25-30 ani 25-30 ani de Costuri 5 EUR/W 10 EUR/W Arseniura de galiu (trei straturi) >20 ani 20-100 EUR/W Randamentul celulelor solare comerciale este de cca 20 %._____________________________ 2. Fabricanţii dau garanţii pe cel puţin 80 % din puterea maximă în 20 ani.3.3. totodată celulele solare îmbătrânesc mai repede. Randamentul teoretic maxim ce poate fi atins în acest caz este de 33 %. corespunzând unui cost de 5-10 Euro/W. Material Siliciu amorf Siliciu policristalin Siliciu monocristalin Arseniura de galiu (monostrat) Arseniura straturi) de galiu (doua Randament(AM1. Recordul pentru celulele fabricate în condiţii de laborator este de 24. pe când randamentul theoretic maxim la sistemele cu mai multe benzi interzise care reacţionează la toate lungimile de undă a luminii solare este de 85 %. din care s-au confecţionat panouri cu un randament de 22 %. Randamentul este raportul dintre puterea debitată de panou şi putere conţinută în lumina incidentă totală.Energia solara un beneficiu pentru viitor.7 % (University of New South Wales. Semiconductoare cu zona interzisă stabilă utilizează doar o parte a luminii solare.Energii regenerabile.6 cm2. Sistemele GaAs au costuri de 5 până la 10 ori mai mari. Caracteristicile celulelor fotovoltaice • • • • • • • • Tensiunea de mers în gol UOC (auch VOC) Curentul de scurtcircuit ISC Tensiunea în punctul optim de funcţionare UMPP (auch VMPP) Curentul în punctual de putere mazimă IMPP Puterea maximă estimatăPMPP Factor de umplere Coeficient de modificare a puterii cu temperatura celulei la o suprafaţă iluminată A şi intensitate Randamentul celulei solare luminoasă Popt Celulele solare deci pot ceda o putere de 160 W/ m². Incluse în module puterea pe suprafaţă va fi mai scăzută pentru că între celule şi marginea modulului este o distanţă. 12 . În spaţiu constanta solară este mai mare decât iluminarea globală pe pămînt. Australia). Preţul acestor module fabricate prin procedeul de topire zonală este de cca 200 Euro pe celulă la o suprafaţă a celulei de 21.

4._____________________________ Avantajele si dezavantajele folosirii celulelor fotovoltaice pentru obtinerea energiei electrice 2. Panou fotovoltaic 13 . Panoul fotovoltaic Un panou fotovoltaic spre deosebire de un Panou solar termic transformă energia luminoasă din razele solare direct în energie electrică.Energia solara un beneficiu pentru viitor. Componentele principale ale panoului fotovoltaic sunt celulele fotovoltaice.Energii regenerabile.

ce tranforma curentul continuu DC in curent alternativ AC Costul investiţiei pentru realizarea sistemelor fotovoltaice a avut o evolutie favorabil în ultimele decenii. 24 sau 48 V DC -invertor. ajungandu-se în prezent la un nivel de aproape 6 $/Winstalat . potenţialul exploatabil este ridicat.Energia solara un beneficiu pentru viitor.Energii regenerabile. Un panou fotovoltaic de 1 kW poate produce 800 kW de curent 14 . Un sistem clasic fotovoltaic insular este alcatuit din urmatoarele componente: -panouri fotovoltaice. -grupul de baterii de 12. costul unui modul solar s-a diminuat treptat. -regulatorul de incarcare al bateriilor._____________________________ Pentru utilizarea energiei solare ca sursă de energie electrică. în configuraţii şi de dimensiuni diferite. iar conversia energiei solare în energie electrică se realizează cu instalaţii fotovoltaice care cuprind module solare.

1. în acelasi timp. când energia electricã este mai scumpã. Modularitate Un sistem fotovoltaic poate fi proiectat pentru o uşoarã expandare. Cantitatea energiei solare accesibile se schimbă în decursul zilei din cauza mişcării relative a Soarelui şi depinde de gradul înnourării cerului. dar energia electricã livratã ziua costã mai mult. Cantitatea energiei solare se schimbă odată cu unghiul de înclinare a instalaţiei şi orientării suprafeţei ei. ele pot înlocui uşor oglinzile sau geamurile colorate. Belgia . De exemplu. ele pot înlocui suprafeţele mai scumpe ale cladirilor şi pot oferi în plus alte avantaje. În România. pot înlocui subansamble.4. materiale de constructie sau chiar întregi pãrti componente ale clãdiri cum ar fi de exemplu acoperisul. Durabilitate Marea majoritate a modulelor fotovoltaice de astãzi sunt bazate pe tehnologii care au dovedit o degradare minima dupã 20 de ani de functionare. scăzând pe măsura îndepărtării de direcţia sudului._____________________________ electric într-un an. sistemul fotovoltaic produce energie electricã gratis sau aproape gratis în timpul zilei. pentru asigurarea funcţionalitãtii în conditii de maximã eficientã.Energia solara un beneficiu pentru viitor. România dispune de o cantitate de energie solară mult mai mare decât alte ţări dezvoltate precum Gemania. iluminarea energetică.Energii regenerabile. necesarul de energie electricã este preluat din reteaua electricã de distributie localã. Energia solarã este oferitã gratis. 15 . ceea ce face ca utilizarea oricărui panou solar. ne referim desigur la lipsa unui spaţiu iluminat de soare. formată de soare. La miezul zilei pe un timp frumos. Autonomie Nu necesitã un consum suplimentar şi cheltuieli de întreţinere. Alimentarea cu combustibil conventional şi depozitarea lui poate costa mai mult decât combustibilul însusi. Caracteristicile unui sistem fotovolatic a. deja se practicã tarifare diferentiatã zi-noapte deci. Deoarece tendinta actualã este orientatã spre optimizarea din punct de vedere energetic. pot genera electricitate. ci şi necesară. să devină nu numai interesantă. poate ajunge la 1000 Wt/mp sau poate fi mai mică de 100 Wt/mp în condiţii cu nivel înalt de acoperire a cerului cu nori. b. 2. pentru producerea curentului electric. în locatii unde nu există acces la reteaua naţională de energie. În interiorul acestor module de geam dublu. ele fiind garantate 30 de ani. contribuind astfel la protejarea mediului înconjurator de 500 kg de dioxid de carbon si alte elemente daunatoare. iar pe timpul noptii când sistemul fotovoltaic nu produce sau al orelor de vârf. Olanda. Dacã cererea de putere ar creste. dotãri care asigurã personalizarea acestor aplicatii. Austria. Sistemele fotovoltaice produc energie electricã ziua. în faţade. spaţiul dintre celulele solare opace este transparent. c. asigurã umbrã şi. Un mare avantaj pe care-l prezintã sistemele fotovoltaice este acela cã se pot integra în cladiri. s-au dezvoltat aplicatii în care sistemele fotovoltaice sunt dotate cu sisteme inteligente pentru controlul functionãrii. Modulele solare pot avea mai multe întrebuintari. astfel. singurul obstacol care poate interveni în expandarea sistemului fotovoltaic este lipsa spaţiului necesar amplasãrii modulelor suplimentare. Panourile solare se utilizează separat sau legate în baterii pentru alimentarea consumatorilor independenţi sau pentru generarea de curent electric ce se livrează în reţeaua publică.

dar nu la acelasi randament ca intr-o zi cu soare.2. el tot produce curent electric. Un sistem de panouri fotovoltaice pentru energie electrica. asta este diferenta intre un panou fotovoltaic si unul solar. în prezent se acumulează deja deşeuri de ordinul a sutelor de tone annual (2004). trebuie sa aiba neaparat unul sau mai multi acumulatori.4.Energia solara un beneficiu pentru viitor.Energii regenerabile. 2. Aici la o temperatură de 600°C se ard materialele sintetice incluse în panouri. Energia produsa pe timp de zi. Chiar daca afara este inorat. metal. Utilizarea panourilor fotovoltaice Conversia fotovoltaica. Principiul de functionare 16 . Pe plan mondial singura instalaţie pilot de reciclare a celulelor solar de siliciu cristalin se află în Freiberg-Germania. Reciclare Cu toate că durata de viaţă a panourilor solare este de 20-40 ani. ce nu este consumata este stocata in acesti acumulatori pentru consumul de noapte._____________________________ d. Panouri fotovoltaice functioneaza pe lumina. Aceste celule pot fi reutilizate după prelucrare cu pierderi minime de material. rezultând sticlă. material de umplere şi celulele solare.

500°C -de producere a apei fierbinţi şi a aburului -procese tehnologice de descompunere a unor substanţe pentru producere de lucru mecanic şi energie electricã -pentru determinarea performanţelor diferitelor materiale la temperaturi înalte Colector cu concentrator de revoluţie 600 . cum ar fi satelitii.Energii regenerabile. 17 ._____________________________ Domenii de utilizare a principalelor tipuri de instalaţii solare IMAGINI INSTALAŢII CU TEMPERATURI DOMENIU -încãlzire -preparat apã caldã -uscare -desalinizare Colector plan 100°C Colector cu concentrator cilindrico parabolic 300 .5000°C Panourile fotovoltaice sunt folosite pentru producerea de energie electrica in domenii diverse.900°C Sisteme de concentrare a radiaţiei cu heliostate şi receptor turn 3000 .Energia solara un beneficiu pentru viitor. incepand de la centrale solare si terminand cu dispozitive complexe.

III. o turbina eoliana dar si un generator de urgenta (diesel. trebuie ştiut că trebuie excluse orientările către Nord. Proiectare sisteme solare. cu aceeaşi orientare. unghiul de înclinare faţă de orizontală. prezentat în figura 3. De cele mai mutle ori ele sunt parte a unui sistem complex. iar înclinarea panourilor nu depăşeşte 30° faţă de orizontală. iar în emisfera sudică. În acest caz. Indiferent de tipul captatorilor solari. care sunt foarte defavorabile. deoarece va rezulta necesitatea unei instalatii mai mici. În ceea ce priveşte înclinarea. În Europa. care consumă energie cvasi-constant pe toată durata anului. Aceasta implica un pret de achizitie mai mare. ce contine baterii. Acesta din urma este obligatoriu pentru a asigura alimentarea cu energie a locuintei 100% din timp. Orientarea şi înclinarea modulelor Randamentul modulelor fotoelectrice este influenţat direct de poziţia acestora faţă de radiaţia solară. b). Ele se monteaza pe acoperisurile caselor sau pe niste stand-uri separate si asigura o parte din necesarul habitatului. înclinare 55°). este important ca orientarea captatorilor spre Soare. sistemele alternative fiind dependente de prea multi factori externi. a) şi notat cu α.1. panoul va fi orientat către Sud. Transformarea. a cărui înălţime este mică. pentru o utilizare pe toată durata anului. aceasta se determină mai special. Din contră. b. Aceasta înseamnă că în România.factori a. pentru un site a cărui amplasament ideal este de exemplu "30° Sud". Poziţia captatorilor solari este definită prin două unghiuri şi anume. Dacă site-ul este în emisfera nordică. 18 . nu vom pierde decât cel mult 15% din producţia anuală. respectiv unghiul azimutului. să fie cât mai corectă. pe gaz sau pur si simplu reteaua de electricitate)._____________________________ Cel mai adesea sunt insa intalnite in producerea de energie pentru locuintele individuale. înclinarea ideală este aproximativ egală cu latitudinea amplasamentului + 10°.Energia solara un beneficiu pentru viitor. Dacă aplicaţia nu funcţionează decât vara. Dimensionarea unei instalatii fotoelectrice. dar costul global va fi mai mic.1. pentru ca randamentul conversiei energiei solare în energie termică să fie ridicat. Este foarte important să fie bine plasate pentru a beneficia la maxim de posibilităţile lor. datorită amplasamentului casei. este realizată în captatori solari. având funcţionarea bazată pe diverse principii constructive. În cazul în care panourile sunt instalate pe acoperişul locuinţei. nu totdeauna este posibilă orientarea către Sud. dacă panourile sunt orientate către Est. Nord-Vest. Aplicatii ale sistemelor solare 3.30°. fiind perioada mai puţin însorită. Pe durata iernii trebuie optimizată producţia. Să considerăm mai întâi o aplicaţie autonomă. vom avea un amplasament numit "55° Sud" (orientare Sud. Vest. Evaluarea necesitatilor Este important de subliniat ca primordiala este economia de energie la nivelul consumatorilor. Dacă este posibil de ales. reprezentând orientarea faţă de direcţia sudului. Panourile trebuie să recupereze energia Soarelui.Energii regenerabile. sau conversia energiei solare în energie termică. prezentat în figura 3. Nord-Est. este foarte simplu de determinat orientarea ideală a modulelor fotoelectrice: se plasează pe direcţia Ecuatorului. se preferă o înclinare de 20 .1. Sud-Est sau SudVest. către Nord.

viessmann.viessmann. influenţa combinată a celor doi parametrii care definesc orientarea captatorilor solari._____________________________ Fig 3.com Fig 3.1 a) Unghiul de înclinare a captatorilor solari faţă de orizontală www. dar concluziile care se pot obţine cu ajutorul acesteia pot fi extrapolate pentru majoritatea ţărilor din Europa. asupra gradului de captare a energiei solare disponibile. b) Unghiul azimutului (orientarea faţă de direcţia Sud) www.com Diagrama de mai jos prezintă într-un mod sintetic.Energia solara un beneficiu pentru viitor.Energii regenerabile. A fost trasată pentru Germania. 19 . inclusiv pentru România.1.

Energii regenerabile. Pentru o dimensionare mai rapidă. se poate realiza o dimensionare destul de precisă. nici măcar grosiere pentru estimarea ei. un flux de energie din radiaţia solară ce se exprimă în W/m² (putere pe unitate de suprafaţă). Pentru o expunere fără umbre. se va utiliza valoarea lunii mai. Planul verde. d. cea mai mică._____________________________ Influenţa combinată a unghiului de înclinare şi a unghiului azimutului.Energia solara un beneficiu pentru viitor. Date meteorologice O suprafaţă expusă la Soare. se dispune de multe date statistice. asupra gradului de captare a energiei solare disponibile www. Locuinţa în armonie cu mediul sau Ecocity. câte una pentru fiecare lună a anului. Datorită staţiilor meteorologice. Se pot da ca exemple în acest sens Programul casei verzi. fiind deci produsul dintre radiaţie şi timp. 20 . din care două treimi sunt folosite pentru încălzire. Ecologia şi construcţia. etc. Din contră. pentru o utilizare anuală. fiind exprimată în Wh/m² pe zi. se urmăreşte realizarea unor construcţii ecologice. dar şi de trecerea norilor (aleatoare). în general. în Franţa. energia zilnică se obţine calculând integrala curbei radiaţiei în funcţie de timp. se poate utiliza valoarea cea mai mică pe durata de funcţionare a aplicaţiei. de trecerea norilor. care servesc la dimensionarea sistemelor fotoelectrice. În România. Acest flux depinde de ora zilei. se poate utiliza valoarea lunii decembrie. Umbrirea Umbrirea este o caracteristică foarte dificil de determinat. ce este proporţională cu integrala radiaţiei solare. utilizând doar 12 valori ale radiaţiei solare. primeşte. neexistând nici metode simple. în Japonia. răcire. Cum radiaţia solară instantanee este variabilă.com c. în Canada. pentru o utilizare estivală.viessmann. climatizare şi apă caldă de consum şi o treime este folosită pentru iluminat. Pe plan internaţional s-au făcut şi se fac studii şi cercetări prin care se urmăreşte realizarea unei armonii între construcţie şi mediul ambiant şi. La finalul unei zile. Acestea sunt date globale zilnice. de exemplu. aparate casnice. în Marea Britanie. acest flux a produs o anumită cantitate de energie zilnică. care este. Umbrire este determinată fie de umbra unei clădiri (simplu de determinat). de asemenea. la un moment dat. ventilare. de exemplu între mai şi septembrie. Sectorul de construcţii – şi în special cel de locuinţe – este un mare consumator de energie.

2. însã într-o manierã diferitã faţã de modul în care are loc furnizarea energiei solare. Problema stocãrii energiei trebuie analizatã privind instalaţia termo-energeticã ca un sistem compus din urmãtoarele elemente principale: • • • • • • captatorul de energie solarã.Energia solara un beneficiu pentru viitor. instalaţia consumatoare de energie. de asemenea. într-o instalaţie termoenergeticã solarã. dacã se foloseşte un sistem de stocare a energiei termice care este caracterizat printr-o cãdere mare de temperaturã între intrarea şi ieşirea fluidului purtãtor de cãldurã. aceasta atrage dupã sine faptul cã randamentul întregului sistem va fi dependent de temperaturã. 21 . aparatura de conversie a energiei. este necesar ca instalaţiile solare respective sã fie prevãzute cu elemente corespunzãtoare de stocare (acumulare) a energiei. De exemplu. unitatea de stocare a energiei. necesitãţile de energie pentru cele mai multe domenii de aplicaţii sunt de asemenea dependente de timp. În consecinţã. aceasta va conduce la necesitatea unei temperaturi ridicate în captator şi deci la un randament scãzut al captatorului. Astfel. deoarece randamentul captatoarelor solare depinde de temperaturã. dacã se urmãreşte ca anumite necesitãţi de energie sã fie asigurate folosind energia solarã. în general. Orice sistem de stocare trebuie sã aibã o anumitã capacitate de stocare a energiei solare.Energii regenerabile. va conduce la o temperaturã scazutã a sursei calde a maşinii termice şi în consecinţã la un randament scãzut al acesteia._____________________________ 3. consumatorii auxiliari de energie. Stocarea energiei solare Datoritã mişcãrii Pamântului şi datoritã unor factori meteorologici. energia solarã la nivelul scoarţei terestre este o sursã energeticã dependentã de timp. sistemul de automatizare si control Sistem termo-energetic pentru stocarea energiei Caracteristicile şi randamentul fiecãruia dintre aceste elemente sunt legate de cele ale celorlalte elemente componente din instalaţie. Capacitatea optimã de stocare a energiei solare dintr-o anumitã instalaţie depinde de mai mulţi factori ca: • disponibilitatea în timp a radiaţiei solare în locul respectiv.

şi implicit ponderea sursei de energie auxiliarã.Energia solara un beneficiu pentru viitor._____________________________ natura sarcinii energetice a instalaţiei. sub formã de energie chimicã în baterii de acumulatoare electrice plasate între generatorul electric şi consumatorul de energie electricã. • caldurã latentã de schimbare de faza a unor sisteme chimice. • energie chimicã a produselor rezultate dintr-o reacţie chimicã reversibilã. energia chimicã. în acest caz energia se poate stoca fie sub formã de energie termicã. anumite criterii economice care determinã ponderea din sarcina totalã anualã care trebuie acoperitã cu energie solarã. • • • Stocarea energiei solare se poate face în diverse moduri. Dacã în instalaţia solarã se folosesc celule fotovoltaice sau fotochimice. De exemplu. Cele trei alternative de plasare a unitaţii de stocare a energiei nu sunt echivalente în ceea ce priveşte: 1. Dacã energia solarã este transformatã în energie mecanicã. aceasta poate fi transformatã în energie potenţialã. Spre exemplu în figura urmãtoare se considerã o instalaţie în care o masinã termicã transformã energia solarã în energie electricã. în fine. pentru încãlzirea apei este practicã folosirea stocãrii energiei solare prin caldura sensibilã a apei. costul instalaţiei 3. cea mai indicatã formã de stocare a energiei este. Dacã se folosesc captatoare solare cu încãlzirea aerului se poate utiliza pentru stocarea energiei solare cãldura sensibilã a unui pat de pietre în schimbãtoare de cãldurã de tip regenerativ. 22 . modul în care este furnizatã eventuala energie auxiliarã. în acest caz. şi stocatã sub formã de energie potenţialã a unui fluid (de exemplu. capacitatea de stocare necesarã.Energii regenerabile. prin pomparea apei din aval în amontele unui baraj de acumulare). sau. într-o unitate plasatã între captatorul solar şi masina termicã. Alegerea modului de stocare a energiei solare depinde de natura procesului care se urmãreşte în instalaţia solarã. 2. de exemplu sub formã de: • caldurã sensibilã a unui mediu solid sau lichid. Proiectantul unei instalaţii termoenergetice solare are la dispozitie diverse alternative în ceea ce priveşte locul de plasare a unitãţii de stocare a energiei în ansamblul instalaţiei. fie sub formã de energie mecanicã într-o unitate de stocare plasatã între masina termicã şi generatorul electric. efectele soluţiei adoptate asupra proiectãrii instalaţiei în ansamblu şi asupra performanţelor acesteia.

mai ales in caz de urgente. nu toti dintre noi putem plati in numerar pentru investitia initiala. asupra dimensiunilor captatorului şi. Cum functioneaza? Majoritatea folosesc caldura de la soare pentru a incalzi apa. mintile inovatoare au gasit multe modalitati de a valorifica razele soarelui. Aplicatii ale sistemelor solare Alimentarea cu energie solara a unei locuinte este costisitoare. si cu nevoile pe care le aveti. Iata o lista cu top 5 lucruri privind alte forme de valorificare a energiei solare care s-ar putea potrivi mai bine cu bugetul dvs. Luminatoare solare de gradina Acestea sunt probabil cele mai cunoscute si accesibile produse solare de pe piata. Luati in considerare un tub solar – un tub reflectorizant care directioneaza lumina in interiorul spatiilor fara ferestre. sunt ieftine si nu ocupa loc mai mult decat orice alt corp de iluminat. In ciuda beneficiilor pe termen lung. În instalaţiile hibride aceste argumente pot fi substanţial modificate.3. Cu totii am vazut luminile mici din unele gradini care parca ies din pamant.Energia solara un beneficiu pentru viitor. d. ipod-ul sau laptop-ul. a. 3. Astfel. Puteti modifica un boiler deja existent intr-un boiler ce foloseste energia solara pentru o suma destul de mica._____________________________ De exemplu. Aceste este un item mai scump. b. Calculele arata ca facturile care le plateati pentru incalzirea apei vor scadea cu 50-80% dupa instalare.în funcţie de cantitatea de energie auxiliarã folositã. insa cu totii stim frustrarea pe care o avem cand ne moare bateria. Pe langa acestea mai exista si lanterne portabile pentru camping sau urgente. Stocarea energiei termice în poziţia A prezintã avantajul cã. ceea ce inseamna ca acestea consuma mult mai putina energie electrica. Acestea se regasesc sub forma de saculeti sau rucsaci si sunt perfecti pentru excursii in aer liber. capacitatea sistemului de stocare plasat în B trebuie sã fie de 15% din capacitatea lui A dacã procesul de conversie a energiei se desfãşoarã cu un randament de 15%.Energii regenerabile. în final. Incarcatoare solare pentru baterii Panouri solare portabile care iti incarca telefonul. unele orase au investit in 23 . Luminatoare si tuburi solare Pentru majoritatea locuintelor instalarea unui luminator poate fi costisitoare. convertizorul de energie poate fi proiectat pentru o funcţionare aproape continuã. Va veti recupera investitia mult mai repede decat cu alt sistem solar. asupra costului instalaţiei. deoarece soarele este o sursa constanta de energie. La scara larga. Din fericire. Beneficiile acestei tehnologii: pret. Tuburile solare ofera lumina naturala fara a consuma energie electrica. ceea ce inseamna ca sunt o optiune practica pentru toti cei care adora un dus fierbinte. capacitatea necesarã a unitãţii de stocare a energiei plasate în poziţia B este mai micã decât cea necesa in poziţia A într-un raport aproximativ egal cu randamentul convertizorului de energie. ceea ce conduce la scãderea capacitãţii convertizorului prin eliminarea necesitãţii de funcţionare a acestuia în regim de vârf de sarcinã. Alegerea plasãrii unitãţii de stocare între A şi B poate avea efecte foarte diferite asupra temperaturii de lucru a captatorului. corespunzator energiei solare incidente. Boilerul solar Boilerele solare vin intr-o varietate de tipuri si modele. conducând la un randament al conversiei mai bun şi la un factor de folosire a convertizorului mai ridicat. randament si marime. c.

Unele tehnici. umbra rece”.Energia solara un beneficiu pentru viitor. “Solar” inseamna mult mai mult decat plachete de siliciu sau gadget-uri de lux – este orice aplicatie care pune la munca soarele. uneori avem nevoie de o pauza la umbra. Daca vara il lasati sa intre mai putin.Energii regenerabile. industria de automobile şi tehnologia energiei reinnoibile._____________________________ felinare solare. in special in zilele toride. e. Un 24 . cum ar fi energia solara pasiva. nu necesita nici un ban. solutia perfecta o reprezinta energia solara. f. Perdele solare Oricat de mult am iubi soarele. Puneti in functiune acest principiu in casa dvs. va tine de cald. Cadrul este realizat din materiale composite uşoare (fibră de carbon. tehnologia de fabricaţie a bicicletelor. Daca doriti sa iluminati ceva si nu aveti energie electrica. Ceas de mână Ceasurile produse de firma japoneză Citizen sunt dotate cu o celulă solară inclusă în cadran care încarcă un acumulator cu litiu având o independenţă de 150-240 zile şi care după o funcţionare de 20 ani prezintă o scădere de capacitate de maximum 20%. g. controland cand si unde lasati soarele sa intre. va usura munca aparatului de aer conditionat. Puteti vedea din aceste lucruri faptul ca nu este neaparat nevoie sa cumparati panouri solare imense pentru a putea beneficia de energia soarelui. fibră de sticlă. Aparat de taxare în parcări Aparatele automate de taxare în parcări aparţin sitemelor cu alimentare autonomă care pe lângă un modul cu celule solare mai este înzestrat şi cu un acumlator pentru a se asigura alimentarea continuă cu energie electrică h. Automobile solare Automobilele solare sunt construite utilizând rezultate din tehnica spaţială. Există o varietate de aplicaţii ce utilizează energia electrică produsă de către celulele solare pornind de la aparate de uz comun şi ajungând până la tehnica spaţială care este mult mai costisitoare. “Energia solara pasiva” este o modalitate fantezista de a spune “soare cald. Punerea energiei solare in avantajul vostru poate reduce facturile de energie electrica. Kevlar) asamblate prin lipire cu răşini sintetice (epoxidice) şi este purtătorul a sute de celule solare legate între ele. Daca lasati soarele sa intre pe durata iernii. Multe din aceste aplicatii va pot ajuta sa economisiti bani si sa incurajati o tehnologie energetica puternica si practica.

Prima generatie de celule: Si mono. imediat ce se pune piciorul pe trecerea de pietoni. într-o zi însorită. i. un numar de 25 de treceri de pietoni. Proiectul derulat de Administratia Strazilor Bucuresti.6CP) Firma Venturi AstroLab în 2006 a promis că va scote pe piaţă primul automobil comercial electrosolar hibrid în ianuarie 2008.ICPE 1976 .600. soldate cu decesul unui numar impresionant de bucuresteni.Laborator Surse Noi de Energie – NESL Institutul de Cercetari pentru Industria Electrotehnica . in cadrul trecerilor de pietoni. poate produce o putere de pînă la 2kW(2.Energia solara un beneficiu pentru viitor. 2” si 3”. 3.Prima fabrica de panouri fotovoltaice din Romania 1974 . Productie industriala 25 . Acestea constau in panouri luminoase. a fost aprobat._____________________________ astfel de ansamblu.000 de euro.4. becuri si marcaje rutiere care se declanseaza. Trecerile de pietoni din Bucuresti au fost dotate cu sisteme solare de avertizare In capitala. s-a realizat datorita faptului ca au fost inregistrate un numar mare de accidente. au fost dotate cu primele sisteme solare de avertizare. Aceasta masura de amplasare a sistemelor solare de avertizare.1980 . Evolutia sistemelor PV in Romania. aprinzandu-se. suma destinata acestuia fiind de 5.Energii regenerabile.

Demararea programului de electrificare rurala: ICEMENERG.Module PV de 6. 1998 . 1987 .DCEM “100 de Case alimentate din surse regenerabile”.Amfiteatrul Solar din Targoviste: Prima BIPV aplicata in Romania 10kWp connectata la retea . ICPE. 1995 . Proiect INCOP din 1998.Demararea programului de aplicatii autonome personalizate : UVT-DCEM.Aplicatii pentru locuri izolate: • pomparea apei • protectie catodica • telecomunicatii • iluminat si semnalizari. 1984 .“Casa inteligenta si ecologica” la ICPE-NESL Baza de cercetare Agigea.Demararea Programului de Centrale Solare (ICPE): •Centrala autonoma de 10kWp •Centrala conectata la retea de 10kWp 1993 .Demararea Programului PVT Producerea combinata de caldura si electricitate (ICPE) 1985 .Energii regenerabile.Celule solare GaAs 1986 .Energia solara un beneficiu pentru viitor. 26 . UVT. Utilizare industriala pentru producerea de energie termica. Functionala din mai 2001.Solar Home System (ICPE) 1kWp. 50Hz 1989 . Aplicatie autonoma 48/220V.Demararea Programului privind Integrarea în cladiri a sistemelor PV la Universitatea Valahia din Târgoviste. 1999 .Lentile Fresnel liniare si sferice . Prima (si înca singura) instalatie solara de 10kW integrata în mediul construit. 2002 .5-10 Wp – laminare PVB/ EVA 1982 – 1986 ._____________________________ 1982 .Concentratoare cilindro-parabolice celule solare din Si monocristalin.

Centrala de 30kWp conectata la retea la Universitatea “Politehnica” Bucuresti . conectata la retea ICEMENERG-Bucuresti 2008 .Energii regenerabile. 2005 .Demararea programului national de “Cercetare de excelenta”: • celule solare în strat subtire /celule solare organice /noi materiale pentru celule solare avansate • sisteme PV integrate în cladiri / sisteme complementare PV si solar termic • sisteme conectate la retea / producere distribuita / sisteme hibride cu pile de combustie • sfârsitul anului 2008 a marcat rezultate deosebite.Proiect “PV enlargemen” 2007 .Centrala de 40kW._____________________________ 2004 .Dezvoltare de Piata • legea energiilor regenerabile • programe si proiecte din fonduri nationale sau europene 27 .Centrala de 10kWp conectata la retea la Universitatea “Transilvania” Brasov Colaborare cu ICPE Bucuresti & UVT-DCEM 2008 .Energia solara un beneficiu pentru viitor. PROGRAM BLOCAT ÎN IANUARIE 2009.

5. care face parte dintr-o companie naţională. crearea de noi locuri de muncă şi nu în ultimul rând este o mândrie pentru Satu Mare._____________________________ • înfiintarea SunE. iar la ora actuală sunt angajaţi 17 muncitori dar până la finele anului vor fi 50. atât eoliană cât şi fotovoltaică. amortizarea investitiilor 28 . 3. o alternativă eco care utilizează ca sursă de energie energia solară. crearea de noi locuri de muncă şi. Sisteme solare . a declarat Csehi Arpad. “Această investiţie duce la creşterea economiei judeţului.Energii regenerabile. atât de la Bucureşti – Andre Fraga. colaboratori locali şi regionali. Cei prezenţi au vizitat fabrica timp de 20 de minute. România şi proiecte de dezvoltare în SUA. respectiv reprezentanţii mass-media locală şi regională. Compania are birouri locale în Polonia. Compania producătoare de panouri foto-voltaice are linie de producţie destinată numai pentru export. Bahamas şi Malta. spun că investiţia de la Satu Mare se ridică la 10 milioane de euro. Deocamdată. Italia. cât şi de la Satu Mare – Andrei Dângă. 2009 . prezentându-li-se procesul tehnologic de realizare a panourilor solare. Girasolar Romania Satu Mare este primul judeţ din România în care funcţionează oficial.preturi.Energia solara un beneficiu pentru viitor. Electrica. Investiţia se ridică la 10 milioane de euro şi va crea aproximativ 50 de locuri de muncă. statia Floresti. Totodată prin aceste elemente produse şi puse în funcţiune aici se protejează mediul înconjurător”. începând din 2 iunie 2010 prima fabrică în care se produc panouri solare. Autorităţile locale şi judeţene spun că noua investiţie este benefică pentru creşterea economiei. în plus.Centrala de 22kWp conectata la retea. Grupul internaţional de companii din care face parte şi fabrica de la Vetiş are activităţi în domeniul energiei regenerabile. Bulgaria. în fabrica de la Vetiş se testează prima producţie de panouri care vor urma să ajungă pe piaţa de desfacere din Europa. este o mândrie pentru Satu Mare deoarece este prima fabrică din România. preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare. La inaugurare au participat reprezentanţii firmei. Reprezentanţii firmei Renovatio Solar. Investitorii au ales judeţul Satu Mare pentru această fabrică datorită proximităţii faţă de pieţele de care sunt interesaţi ei şi datorită forţei de muncă specializată sau dispusă să se specializeze în domeniu. înlocuind astfel curentul. autorităţi locale şi judeţene.

Scopul acestei pagini este de a va ajuta in a va face o idee generala asupra investitiilor intr-un astfel de sistem. 3. Amortizarea investitiei In general. etc Preturile incep de la 1500 . cu ajutorul panourilor fotovoltaice. tevi optional: pompa. in functie de necesitatea energetica. investitia intr-un astfel de sistem poate fi una de viitor. producatoare de energie electrica. De aceea existenta unui sistem de back-up este necesara.2. Preturile variaza insa in fuctie de componente. capacitatea etc. 29 . preturile variind in functie de necesitati.5. clima locala. vor fi necesare calcule mai amanuntite. Amortizarea investitiei Panourile solare de acest tip au o perioada medie de amortizare a investitiei de 5-10 ani.1.8000 de euro. care pot fi utilizate pe tot parcursul anului. Cu toate acestea. iar pretul obtinerii energiei electrice prin energia solara. Sisteme de producere a energiei electrice – preturi De cele mai multe ori. Tinand cont insa de faptul ca durata de viata garantata a acestor sisteme este de 20 de ani. Durata de utilizare preconizata este de pana la 25 de ani. Un sistem fotovoltaic simplu contine urmatoarele elemente: • panouri fotovoltaice • baterii pentru stocarea energiei + regulator de incarcare a bateriilor • invertor pentru trnasformarea curentului continuu din baterii in curent alternativ Preturile pornesc de la 1000 .2000 RON pentru sistemele foarte simple ce pot fi utilizate doar vara. de sistemele de back-up folosite.2000 de euro (pentru sisteme de 150-200 W) si pot urca foarte mult.Energia solara un beneficiu pentru viitor. In cazul in care veti dori sa va montati unul. nivelul de utilizare. 3. pentru cele mai complexe. asadar o apreciere exacta nu se poate face decat pentru o serie de parametri fixi: pozitia geografica. insa in practica ea nu este tot timpul posibila. cu un randament mai scazut insa. fie ca e vorba de un generator diesel sau reteaua de la Electrica. astfel ca investitia initiala se va amortiza in timp. sistem de comanda._____________________________ Pretul panourilor solare este in general ridicat. de prindere. observam ca pretul acestora tot creste. In prezent recuperarea investitiilor facute intr-un sistem de panouri fotovoltaice se face in 8-10 ani. Functionarea unei locuinte doar cu ajutorul energiei solare este posibila. sistemele fotovoltaice moderne pot fi folosite pe tot parcursul anului si chiar si noaptea. boiler electric. Insa sistemele ce le utilizeaza sunt foarte fiabile. caz in care randamentul lor nu ar trebui sa scada sub 70% din cel initial. sunt foarte multi factori care influenteaza acest fapt.Energii regenerabile. Sisteme solare de incalzire – preturi • • • • Acestea contin in mare urmatoarele componente: panouri solare un rezervor pentru stocare apei calde sisteme de racord. pentru reducerea facturii la energie electrica.5. devine tot mai mica. de numarul de panouri si de dimensiunea rezervorului de stocare. sistemele fotovoltaice sunt integrate cu sisteme eoliene sau cu sistemul electric general. etc. Daca ne uitam la preturile resurselor energetice obisnuite. Ele pot urca pana spre 3000 .

întreprindere. 4. 3. oportunitati si amenintari pe piata de profil. angajat.T. Examinarea factorilor (produs . poluarea si volumul limitat a resurselor energetice fosile.Energia solara un beneficiu pentru viitor. produdului. 2. aceasta analiza putand fi utilizata ca element in realizarea bilantului unei afaceri. Etapele analizei S. etc) care determina succesul sau esecul a determinat cearea unor metodologii specifice de analiza si diagnosticare a activitatii afacerii. Aceasta centralizare ia in calcul atat factori pozitivi cat si negativi. etc. ceea ce ne ofera posibilitati de exploatare excelente prin panouri fotovoltaice. IV._____________________________ Avand in vedere preturile crescatoare. 'SWOT' este un acronim care provine din limba engleza de la initialele cuvintelor strenghts .O. care ajunge pe suprafata pamantului este 1000-1300kWh/m² / an. ne ofera solutii tot mai favorabile.amenintari. Identificarea aspectelor critice. Analiza SWOT este folosita in managementul strategic si consta intr-un proces prin care o firma poate obtine efecte materializate in cresterea semnificativa a performantelor sale. in consolidarea pozitiei ei pe piata. folosirea resurselor energetice regenerabile si a energiei solare prin panouri fotovoltaice.puncte tari.oportunitati si threats . weaknesses . sunt urmatoarele: 1. Energia solara din radiatiile solare. 30 . Definirea factorilor de success. angajatului. opportunities . Enumerarea principalelor puncte tari si puncte slabe ale societatii.W. Enumerarea oportunitatilor (posibilitatilor) si amenintarilor (pericolelor) prezente si viitoare. Analiza SWOT este practic un inventar intern al organizatiei si o schema proiectata a riscurilor externe la care poate fi supusa o afacere.puncte slabe. In Romania numarul orelor insorite este in medie intre 1900-2200 ore/an. prin elaborarea. implementarea si controlul strategiei firmei in vederea realizarii misiunii asumate si asigurarii avantajului competitiv..Energii regenerabile. Analiza SWOT a sistemelor ce capteaza energia solara Analiza SWOT consta in elaborarea unei tehnici prin care se pot identifica punctele tari si aspectele slabe ale unei afaceri si examineaza oportunitatile si amenintarile unui proiect.

lumina solară nu poate fi folosită la generarea electricităţii decât pentru un timp limitat în fiecare zi.emisii reduse de noxe.depinde din ce materiale sunt confectionate panourile.posibilitatea asigurarii energiei electrice in locuri izolate.existenţa zilelor noroase.intretinerea sistemelor este facila.Energia solara un beneficiu pentru viitor.resursele naturale utilizate in sistemele clasice de producere a energiei electrice sunt neregenerabile si epuizabile.durata medie de utilizare 15-25 de ani . din Aprilie pana in Noiembrie nu este necesara utilizarea incalzirii clasice .protectia mediului inconjurator.unele studii arata ca este necesara mai multa energie electrica pentru a crea o celula decat pentru a o da inapoi sub forma de energie electrica. . . S W ani.perioada de amortizare de aproximativ 2-7.Energii regenerabile. . .datorită rotaţiei Pământului în jurul axei sale._____________________________ ANALIZA SWOT Sisteme de captare a energiei solare . . fara acces la reteaua de energie electrica. .costuri ridicate. . .nu necesita decat curatarea de impuritati a suprafetei. .rezitenta la intemperii .60% din timp.necesita expunere solara prelungita . . când potenţialul de captare al energiei solare scade sensibil datorită ecranării Soarelui. . .prelungesc indirect viata sistemului de incalzire existent al locuintei.soarele nu ofera energie constanta in nici un loc de pe pamant. şi deci a alternanţei zi-noapte.cheltuielile initiale de instalare.necuratarea panourilor duce la reducerea randamentului cu 30%. O T 31 .

3. cele mai multe fiind cauzate de sisteme de o calitate inferioara insa. Panourile solare din a doua categorie sunt cele mai ieftine. dar trebuie golite înainte de primul îngheţ si reumplute cu apă primăvara. Vreti un sistem care sa produca destula energie electrica si sa eliminati factura la curent electric? Va dati seama ca este posibil sa aveti nevoie de peste 1000 de metri patrati? Nu toate acoperisurile sunt potrivite pentru instalarea panourilor solare. marketing manager la Solariss. Nefiind mulţi instalatori specializaţi. comparativ cu alimentarea electrică. Instalarea unui panou solar pentru încălzirea apei calde menajere este rentabilă mai ales dacă nu sunt gaze naturale în zonă. Ca multe alte energii regenerabile. Un sistem de 3. „La panourile chinezeşti vidul din tuburi se pierde foarte uşor. energia solara inca nu a fost dezvoltata destul de mult pentru a fi pe cat de eficienta trebuie sa fie. aveti de facut multe conexiuni. Cât de repede ne recuperăm investiţia depinde totuşi de ce fel de tip de sistem solar alegem şi cât de bine este dimensionat consumului real. poate sa nu treaca de inspectie. se recomandă efectuarea de către firme specializate a unei simulări pe calculator. Gazul este ieftin acum şi merită să îţi montezi panou solar dacă eşti într-o zonă fără gaze. Au fost mai multe cazuri de acest gen in ultimii ani. Dacă vă lăsaţi păcăliţi de preţurile cele mai mici. de pildă”._____________________________ Riscurile instalarii de sisteme solare 1. un sistem solar care asigură şi aport la încălzirea casei poate duce la economii în perioada de iarnă de 30-45%. dar şi a manoperei. De asemenea. astfel că nu mai reţine căldura”. Panourile solare ocupa foarte mult spatiu. 2. aţi putea constata că după un an aveţi probleme deja. 32 . daca este un acoperis mai vechi.Energii regenerabile. Ar putea sa ia peste 20 de ani pentru a va recupera banii. explică Domiţian Covaci. De aceea. insa in prezent nu este destul de eficienta pentru cei care vor sa isi reduca costurile facturilor la energie electrica. Intregul sistem solar are nevoie de multi ani pentru a returna investitia. De aceea.Energia solara un beneficiu pentru viitor. trebuie să vă gândiţi dacă vreţi apă încălzită solar tot anul sau doar pentru perioada caldă (martie-septembrie). risc şi beneficiu De ce risc? Deoarece produsele foarte ieftine îşi pot pierde din randament chiar şi după un an. ale produselor fabricate de regulă în China. dar mint. ţineţi cont de garanţia sistemului. comparativ cu cea pe gaz.600 euro. Creati una eronat si este posibil sa aveti parte mai tarziu de un scurt-circuit. sau în 15 ani. Panourile solare instalate acasa reprezinta un risc imens pentru un eventul incendiu. pentru încălzirea apei menajere (cu boiler de 300 litri şi trei panouri cu 12 tuburi solare vidate) poate fi considerat amortizat după cinci ani. Pe de altă parte. puteţi fi taxaţi serios. Acoperisul poate sa nu fie perfect orientat spre Soare sau. cum e Alexandria. de pildă. Va fi extraordinara atunci cand va avansa. „Sunt mulţi care spun că investiţia se recuperează în doitrei ani. Cand va instalati sistemul. inclusiv tuburile. mai ales dacă e asociat cu încălzirea prin pardoseală. pentru a nu funcţiona cu pierdere. Sistemele solare.

acesta din urma are ca efect racirea instalatiei cu circulatie fortata. o aeroterma. capteaza si radiatia ravasita care o avem. anual. încălzirea agentului termic responsabil de temperatura ambiantă a casei şi încălzirea piscinelor. Cand senzori de temperatura detecteaza o temperatura superioara a celei de siguranta. problema principală este că soarele nu oferă energie constantă în nici un loc de pe Pământ. este foarte important sa stim ca lichidul care circula prin instalatia noastra nu este acelasi cu cel pe care il folosim la consum. utilizare rara etc. avem circuit primar si secundar. Odata amintit acest concept. Logic cand nu este radiatie solara.Energia solara un beneficiu pentru viitor. Circuitul primar este umplut cu un lichid antigel de uz alimentar. nu doar in zilele de soare. Se poate pune problema supraincalzirii in conditii de soare puternic ( si sistemele pot face insolatie ). Ce masuri de protectie sunt necesare pentru a evita supraincalzirea din instalatie? Probleme care pot duce la supraincalzirea sistemului sunt simple si la fel de simplu de evitat._____________________________ Intrebari frecvente cu privire la sistemele de captare a energiei solare: Ce se intampla daca intr-o zi ploua sau este inorat? Pe o parte trebuie sa fim constienti de zona climatica unde ne situam. de la un maxim de 1600 kWh/m2 în Dobrogea la 1250 kWh/m2 în nordul ţării. numita si risipitor de caldura. se poate utiliza energia solară pentru a reduce sau chiar pentru a înlocui total celelalte surse de energie necesare traiului dintr-o locuinţă modernă. eficiente constructiv. unde aceasta reprezintă energia principală necesară răcirii aerului. datorită rotaţiei Pământului în 33 . OBSERVATII SI CONCLUZII Energia solară poate încălzi locuinţele în mod pasiv. România se află în zona a doua de însorire.Energii regenerabile. captorul nu aduna suficienta radiatie. Din aceasta cauza intotdeauna trebuie sa compensam cu un sistem de ajutor pentru aceste zile unde energia soarelui nu ajunge la 100% din necesarul nostru. în Europa. În plus. Căldura generată solar se poate folosi în principal la prepararea apei calde menajere. în România se pot defini 4 zone de însorire. scotand caldura in exterior si prin aceasta metoda reducem temperatura apei. evident nu avem aceeasi zona climatica in toata Romania. Solutia ideala pentru rezolvarea acestei probleme este montarea in circuitul hidraulic de la instalatie. o parte din acest lichid se pune in circulatie catre o alta instalatie integrata in panoul solar. acest lichid transfera caldura in apa care noi o consumam. substanta propilen-glicol este cea care suporta temperaturile scazute de pana la -20ºC. Cu mijloace simple. datorită construcţiei acestora (casele pasive) sau poate fi stocată în acumulatoare termice sub formă de energie termică. consum redus. la fel trebuie sa ne amintim ca panelele solare nu doar capteaza radiatia directa. Detinem 5 zone climatice ce se diferentiaza de radiatia solara asupra suprafetei orizontale. Există chiar şi instalaţii de aer condiţionat bazate pe căldura solară. dar si in zilele inorate. Ce se intampla pe timp de iarna? Dupa cum stim iarna se produce inghetul. cantitatea de căldură solară ce cade asupra acoperişului unei case este mai mare decât energia totală consumată în casă. Utilizarea energiei solare reprezintă la nivel global cea mai eficientă metodă de a aduce căldura în locuinţe. Deşi energia solară este reînnoibilă şi uşor de produs. în general.

in contact cu razele soarelui. In aceste conditii.Energia solara un beneficiu pentru viitor. iarna ziua are 9 ore) Ziua timp de 9 ore aceste panouri solare produc energie electrică şi în acelaşi timp înmagazinează energie în baterii pentru a fi folosită noaptea. Cele termice ajută la economisirea gazului în proporţie de 75% pe an. furtunilor sau razelor ultraviolete de un strat protector de sticla speciala. Astfel producatorii pot afirma ca panourile fotovoltaice actuale sunt destinate unei utilizari de lunga durata. Da.Energii regenerabile. refrigerare. pot înlocui subansamble. Costul energiei produse de sistemele fotovoltaice continuã sã scadã. panourile solare sunt o solutie pentru viitor. limitând aplicaţiile acestei forme de energie reînnoibilă. Electricitatea solarã poate sã-si aducã o importantã contributie la pãstrarea rezervelor de energie ale pamântului si. la fel si gazul si petrolul. şi deci a alternanţei zi-noapte. lucrurile sunt destul de simple. Sub aceasta actiune. insa nu uita celebrul proverb: suntem prea saraci ca sa ne permitem lucruri ieftine. de micã putere. ce va face omenirea? Nu este cazul sa luam atitudine? Ba da. odata cu dezvoltarea tehnologiei si micsorarea costurilor initiale. Acest lucru este dovedit si de cresterea de aproape 50% inregistrata in numarul de astfel de sisteme folosite pe glob. aceasta produce energie electrica. balizaj._____________________________ jurul axei sale. Iar instalarea unui sistem de energie ecologic este un prim pas. panourile fotovoltaice vor deveni cu siguranta din ce in ce mai utilizate. din domenii precum: telecomunicatii. Nu există nici un dezavantaj deoarece instalaţiile solare aduc beneficii din toate punctele de vedere. Majoritatea panourilor existente sunt rigide. Economiile provenite din costurile de muncã si cheltuielile de transport pot fi neînsemnate. Oricum. Insa pe viitor. ne-ar fi necesare insa cunostinte de chimie destul de avansate: fotonii din razele solare “bombardeaza” atomii materialelor din care este realizata celula fotovoltaica. astfel. Dintre aplicatiile mai eficiente. Cele fotovoltaice produc energie electrică gratis. Pentru a intra in detaliu. acestia tind sa se elibereze si astfel se formeaza energia electrica. O casă care are la dispoziţie ambele instalaţii solare (cu panouri fotovoltaice şi termice în vid) este considerată "FARA FACTURI" deoarece energia acumulată ziua în baterii este trimisă în reţea). In ciuda pretului si a dependentei de factorii externi. costul energiei fotovoltaice este. mai mare decât al energiei produse în mod conventional. poate investitia initiala va fi mare. Procentul utilizarii energiei solare este in continuare minuscul. irigatii etc. Carbunele se va termina. Numãrul sistemelor fotovoltaice creste anual datoritã avantajelor oferite. în general. O altă limitare a folosirii acestui tip de energie o reprezintă existenţa zilele noroase. De exemplu. De asemenea. ele pot înlocui usor 34 . Un sistem fotovoltaic bine realizat poate opera neurmãrit si necesitã o întretinere periodicã minimã. celulele fotovoltaice sunt protejate impotriva interperiilor. In ambele cazuri. lumina solară nu poate fi folosită la generarea electricităţii decât pentru un timp limitat în fiecare zi. estimand ca va ajunge la 0. în acelasi timp poate contribui la încetinirea modificãrilor climatice generale: reduce consecintele efectului de serã si ale gazelor poluante din atmosferã. trebuie mentionate cele destinate alimentãrii consumatorilor izolati. Panourile solare produc energie electrică 9h/zi (calculul se face pe minim. când potenţialul de captare al energiei solare scade sensibil datorită ecranării Soarelui. in fiecare an din 2002 incoace. In final. ce poate depasi 20 de ani. Pe scurt. sunt totusi unele aplicatii în care sistemul fotovoltaic este cel mai eficient din punct de vedere financiar.40% in 2010. La baza producerii energiei electrice sta celula fotovoltaica. în fatade. Instalaţiile solare sunt de 2 tipuri: termice şi fotovoltaice. dar in unele domenii se folosesc si panouri solare flexibile. Modulele solare pot avea mai multe întrebuintari. ele pot înlocui suprafetele mai scumpe ale cladirilor si pot oferi în plus alte avantaje. protectie catodicã. Un mare avantaj pe care-l prezintã sistemele fotovoltaice este acela cã se pot integra în cladiri. desi costul initial al echipamentului fotovoltaic este mai mare. materiale de constructie sau chiar întregi pãrti componente ale clãdiri cum ar fi de exemplu acoperisul.

doar 3-5% din electricitatea folosita la nivel global va proveni din energie solara. cum ar fi California sau Italia. 35 . Specialistii prevad un viitor stralucitor pentru energia solara. in maximum cinci ani. Chiar si fara subventii guvernamentale. sectorul este abia la inceput. ieftina o tehnologie fara poluare fonica producere si consum in acelas loc. energia solara ar putea costa la fel ca electricitatea produsa din combustibili fosili pentru consumatorul final din multe zone. Avantajele esentiale ale sistemelor fotovoltaice sunt: • • • produc energie electrica fara efecte poluante asupra mediului (+ reciclare completa) nu au componente in miscare: o fiabilitate ridicata. Cu toate acestea. energia solara totala exploatata ar putea creste de 20-40 de ori fata de nivelul actual. Pana in 2020. asigurã umbrã si. pentru puteri instalate mai mici. durata de viata lunga o exploatare usoara. acest tip de energie incepe sa castige teren.Energii regenerabile. in 2020. consumabile local: o pierderi de transport reduse o spatii pentru producere si transport reduse o nu produce modificari in mediu . în acelasi timp. Chiar daca luam in calcul cele mai optimiste previziuni pe termen lung. spatiul dintre celulele solare opace este transparent. estimeaza specialistii McKinsey. În interiorul acestor module de geam dublu. datorita imbunatatirii tehnologiilor si costului tot mai ridicat al resurselor energetice traditionale.Energia solara un beneficiu pentru viitor. pot genera electricitate. Considerat mult timp neprofitabil._____________________________ oglinzile sau geamurile colorate.

lpelectric. 6/2003 36 .magnus. Ursa D._____________________________ BIBLIOGRAFIE • • • • • • www.windenergy.org www. Rev.Alternativa eneregtica. Partea II. www. Tehnica instalatiilor nr.Energii regenerabile. Tehnica instalatiilor nr. Rev..Energia solara un beneficiu pentru viitor.inmh. • Kelemen G.. – Alternativa energetica.ro. www. .naturenergy. Ursa D. Partea I. Argumente in favoarea utilizarii energiei solare. Aplicatii ale sistemelor solare in instalatiile pentru constructii.wikipedia. 5/2003.com.ro • Kelemen G. www.ro.ro www.

_____________________________ 1 .Energia solara un beneficiu pentru viitor.Energii regenerabile.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful