Ş.A.M. NOCRICH STR. PRINCIPALĂ NR. 157 COM. NOCRICH JUD. SIBIU TEL. : 0269 582124 TEL./FAX.

: 0269 582101 MAIL : sam.nocrich@yahoo.com

DECIZIA NR.63 Din 24.08.2010 Privind constituirea Comisiei de organizare si desfasurare a examenului de corigenta Avand in vedere: -situatia scolara a elevilor,validata in Consiliul Profesoral,intrunit in ziua de 10-.06.2010,sedinta consemnata in registrul de procese verbale -precizarile ROFUIP-referitoare la examenele organizate in unitatea de invatamant In temeiul: -art 145(1) din legea nr.84/1995 republicata,cu modificarile si completarile ulterioare -art 109(6)din legea 128/1997 cu modificarile si completarile ulterioare -art 21 c) din ROFUIP Directorul SAM Nocrich,Calin Alexandra,numit prin ordinul OMECT nr.4110 din 23.05.2010 DECIDE: ART 1.Se constituie Comisia de organizare si desfasurare a examenului de incheiere a situatiei scolare in urmatoarea componenta in urmatoarea componenta: Prof.Calin Alexandra-presedinte Prof.Mihulet Achim-membru Inv.Nicoara Luiza-membru A.Pentru obiectul limba si comunicare 1.prof.Susman Anca-examinator 2.prof.Mihulet Achim-examinator B.Pentru obiectul matematica si stiinte ale naturii 1.prof.Ciobanu Petre-examinator 2.prof.Bajan Mihaela-examinator C.pentru invatamantul primar 1.inv.Susman Eleonora-examinator 2.inv.Rostas Covalev Titu-examinator ART.2.Sesiunea de examen se desfasoara in perioada: -pentru clasa VIII-a 26-27.08.2010 -pentru clasele I-VII 30.08-03.09.2010 ART.3.Comisia indeplineste atributii prevazute in ROFUIP ,cu privire la organizare si desfasurare a examenului de incheiere a situatiei scolare

de catre serviciul secretariat.6. Director SAM Nocrich Prof.Secretarul unitatii de invatamant afiseaza in ziua urmatoare dupa incheierea sesiunii de examene. ART.Predarea documentelor sw va face imediat dupa finalizarea examenului ART.in scris.Prezenta decizie se comunicamembrilor comisiei de examen.Calin Alexandra .4 Presedintele comisiei preda secretarului unitatii scolare toate documentele specifice acestei activitati(cataloage de examen.pe baza de semnatura.lucrarile scrise si insemnarile elevilor la proba orala.5.ART.rezultatele acestuia-la loc vizibil.

validata in Consiliul Profesoral.84/1995 republicata.intrunit in ziua de 10-.pentru invatamantul primar 1.Calin Alexandra.M.inv.2010 .62 Din 24.prof. NOCRICH STR. PRINCIPALĂ NR.2010.prof.Pentru obiectul matematica si stiinte ale naturii 1.Calin Alexandra-presedinte Prof.2.A.nocrich@yahoo.Sesiunea de examen se desfasoara in perioada: -pentru clasa VIII-a 16-25. NOCRICH JUD.4110 din 23.Mihulet Achim-examinator B.06.Susman Anca-examinator 2.Bajan Mihaela-examinator C.inv. : 0269 582101 MAIL : sam.prof.sedinta consemnata in registrul de procese verbale -precizarile ROFUIP-referitoare la examenele organizate in unitatea de invatamant In temeiul: -art 145(1) din legea nr.2010 DECIDE: ART 1.08.2010 Privind constituirea Comisiei de organizare si desfasurare a examenului de incheiere a situatiei scolare Avand in vedere: -situatia scolara a elevilor.cu modificarile si completarile ulterioare -art 109(6)din legea 128/1997 cu modificarile si completarile ulterioare -art 21 c) din ROFUIP Directorul SAM Nocrich. SIBIU CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE TEL.08.Ciobanu Petre-examinator 2.Ş.Se constituie Comisia de organizare si desfasurare a examenului de incheiere a situatiei scolare in urmatoarea componenta in urmatoarea componenta: Prof.numit prin ordinul OMECT nr.Rostas Covalev Titu-examinator ART./FAX. : 0269 582124 TEL.com DECIZIA NR.Nicoara Luiza-membru A.prof.05.Pentru obiectul limba si comunicare 1. 157 COM.Susman Eleonora-examinator 2.Mihulet Achim-membru Inv.

de catre serviciul secretariat.in scris.5.Secretarul unitatii de invatamant afiseaza in ziua urmatoare dupa incheierea sesiunii de examene.Calin Alexandra .lucrarile scrise si insemnarile elevilor la proba orala.Predarea documentelor sw va face imediat dupa finalizarea examenului ART.rezultatele acestuia-la loc vizibil.Comisia indeplineste atributii prevazute in ROFUIP .-pentru clasele I-VII 23-27.3. ART.cu privire la organizare si desfasurare a examenului de incheiere a situatiei scolare ART.08. Director SAM Nocrich Prof.pe baza de semnatura.6.2010 ART.4 Presedintele comisiei preda secretarului unitatii scolare toate documentele specifice acestei activitati(cataloage de examen.Prezenta decizie se comunicamembrilor comisiei de examen.

3224/1996 In baza deciziei nr 272 din 14/05.4110 din 23.art 7.Ş.55 alin b) Directorul SAM Nocrich.nocrich@yahoo.Calin Alexandra.08.b). NOCRICH JUD.05.com DECIZIA NR.09.prevederile art 6 din ROFa inspectoratelor scolare aprobat prin OMIS nr.de catre serviciul secretariat al unitatii Director Prof.Serviciul secretariat –contabilitate va duce la indeplinire prezenta decizie cu respectare prevederilor legislatiei in vigoare si va face modificarile ce se impun pentru REVISAL ART 3.M.Calin Alexandra .republicata . PRINCIPALĂ NR.pe baza de semnatura. : 0269 582101 MAIL : sam.2010 DECIDE: ART 1.a prevederilor art 11-29 din metodologia privind miscarea cadrelor didactice aprobata prin OMECI nr 5885/2009 si 5886/2009.53/1995 cu modificarile ulterioare.2010 a ISJ SIBIU si a codului muncii-legea 53/1995 cu modificarile ulterioare.art 55 ali.Cap Vart.cu modificarile ulterioare si a prevederilor art 5 .pe baza solicitarii personale de pretransfer la cerere intr-o alta unitate de invatamant. : 0269 582124 TEL. 157 COM.Incepand cu data de 01.numit prin ordinul OMECT nr. SIBIU TEL.art 9-13 din legea 128/1997.15 si art 142 din legea invatamantului ./FAX.2010 se desface contractul individual de munca pe perioada nedeterminata a doamnei RUSU ANA MARIA-cadru didactic titular pe postul de invatator scoala Hosman in temeiul legii nr. ART 2.64 Din 31.2010 Privind incetarea contractului de munca a invatatoarei RUSU ANA MARIA in temeiul prevederilor art.Prezenta decizie va fi transmisa persoanei in cauza . NOCRICH STR.A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful