Misdadige Schandknapen, verenigt u

"Wanneer iemand bij een man ligt als bij een vrouw, bedrijven beiden een gruweldaad; zij moeten ter dood worden gebracht: er rust bloedschuld op hen."
(Bijbel) Leviticus 20:13

“Voorwaar, gij nadert zeker wellustig mannen in plaats van vrouwen. Gij zijt een buitensporig volk.''
(Koran) Soera 7, vers 81

Hoeveel twistpunten de aanhangers van de twee grote religies die onze huidige samenleving bepalen ook mogen hebben; over de Homo’s zijn ze het eens. Schandknapen zijn het. De duivel huist in hun vervloekte lijven. Hun daden behoren gestraft te worden. Nu zijn de auteurs van de Heilige Bijbel, wat dit onderwerp aangaat, heel wat bloeddorstiger van gemoed dan de auteurs van de minstens net zo Heilige Koran. In de Bijbel wordt de Homo genadeloos afgeslacht voor zijn wandaden; de Koran verhaalt over ‘Straffen’. De beweegreden om dergelijk mismoedige relasen te spuien over de homoseksuelen mag bij beide boeken duidelijk zijn. Een religieus gemeenschap is er altijd op uit zo veel mogelijk aanhangers te ronselen. Maar omdat de toenmalige en hedendaagse Homo niet in staat is om in zijn eigen verkozen levenswijze een nageslacht te verwekken (potentiele aanhangers), wordt hij uitgejouwd. Laten we stellen dat deze methode van ledenwerving achterhaald is. Nu dreigt er een oorlog uit te breken tussen deze twee religieuze groeperingen. Zeker; de twist draait om de kapitalistische landen. Aangezien in deze landen echter voornamelijk christenen woonachtig zijn, zou het geen grote verrassing zijn als zij met het Kruis terug zouden meppen. Hoe anders creëer je een danig ‘Heilige Oorlog’. Nu staat de homoseksueel hier tussenin. Geen van beide partijen wil hem oprecht aan haar front hebben. Dat schijnt hem trouwens niets uit te maken; de Homo van vandaag heeft het veel te druk met Homo zijn. Anders zijn dan de rest; verlost zijn van het ‘burgerlijke’, en opgaan in een leven van losbandige, ongebonden seks en te strakke kleding: welk een bevrijdende gedachte. Niet te vergeten de bruisende, halfnaakte en beduidend roze parades, waarin hij schreeuwt, brult, eist gelijk te zijn en te worden behandeld, als de rest van de wereld. Maar in welke richting zullen de Homo’s zich wenden, als de twee vuren waartussen zij staan steeds heter en heter worden? Zullen zij een eigen front vormen, atheïstisch, of gelovend in “iets”, doch trouw aan het ‘Kruis’? Of zal het voldoen wanstallige bijeenkomsten bij te wonen, waarop seksueel overdraagbare aandoeningen worden uitgedeeld als strooigoed in begin december? Zouden de nicht, de pot en de bi niet sterker staan, door zich te verenigen in een groep? Geen groep met clubhuis en dansavonden, geen andere benaming voor ‘neukfestijn’; maar een eenheid, van waaruit gestreden kan worden voor hun daadwerkelijke Rechten, Gelijkheid en Acceptatie. Gelijk zijn ze niet. Niet aan de rest van de wereld. Niet eens aan elkaar. Schandknapen, Tempeldeernen en Nepnichten: gaat heen en verenigt u. En houd eens op met uw zinloze overmatige gevoos; vermenigvuldigen zult u zich tenslotte toch niet.