You are on page 1of 6

Róma, 2021. szeptember 15.

Depaul Szent Vince ünnepe

A Vincés Család minden tagjának

Kedves Testvérek és Nővérek!

Urunk kegyelme legyen mindig velünk!!

A szeptemberi hónapot vincés hónapnak is szoktuk nevezni, mert a Vincés Család


tagjaiként világszerte felkészülünk arra, hogy szépen előkészített eukarisztiával, igeliturgiával
vagy más imaalkalmakkal megünnepeljük Szent Vince ünnepét, amely a Vincés Család minden
ágát érinti egy adott plébánián, faluban, városban, régióban vagy országban. Uraink és
mestereink testi és lelki szolgálatának konkrét tetteivel is készülünk ezen alkalom
megünneplésére.

Tiszta szívemből szeretnék köszönetet mondani, és gratulálni a Vincés Család minden


ágának ahhoz a hihetetlen találékonysághoz, elkötelezettséghez és szolgálathoz, amelyet a
világjárvány kezdetétől a mai napig mindannyian tanúsítottak a Covid-19 által a világnak
okozott szenvedések enyhítése érdekében, amely, mint mindig, a szegényeket, a
legsebezhetőbbeket sújtja leginkább. Mindannyian reméljük és imádkozunk azért, hogy a
járvány legrosszabbja mögöttünk legyen, bár ez egyes országokban inkább igaz, mint
másokban. Még mindig sok bizonytalansággal élünk, hogy mi történhet ezután.

Egyre inkább megtanulunk új eszközöket használni, hogy kapcsolatban maradjunk


egymással a közösségi médián, a Zoomon és a rendelkezésünkre álló egyéb közösségi média
felületeken keresztül. Ezek nagyszerű módszerek az összekapcsolódás és az együttműködés
fejlesztésére. Ennek ellenére még sürgetőbbnek érezzük annak szükségességét, hogy
folytassuk azokat a személyes találkozásokat, találkozókat és összejöveteleket, amelyeket a
Covid-19 világjárvány elterjedése előtt tapasztaltunk. Miután ilyen hosszú ideig
elszigetelődtünk, eltávolodtunk és betiltottuk a találkozásokat, elkötelezettek vagyunk a
személyes találkozások, találkozók és összejövetelek számának növelése mellett.

Ha Vince több mint 30 000 levelet írt, kora „távoli” kommunikációjának fő formája
szerint, napjait emberekkel és csoportokkal való találkozások töltötték ki, nyilvánvaló, hogy
élvezte az imaismétlés alkalmait és a konferenciákat, amelyek összehozták a rendtársakat és a
nővéreket.

Az összekapcsolhatóság fejlesztésével kapcsolatban három olyan területet szeretnék


kiemelni, amelyeket a múltban már érintettem. Mindegyikben nagy fejlődések történtek, de
még hosszú út áll előttünk, hogy elérjük a magunknak kitűzött célokat. Ezért térek vissza erre
az idei levélben, meggyőződve arról, hogy ha sikerül fokozni az összekapcsolódást és az

Vincentian Family Office — Oficina de la Familia Vicenciana — Bureau de la Famille Vincentienne


500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA
+1 (215) 715-3984 VFO@famvin.org famvin.org
2

együttműködést, és elérni azokat a célokat, amelyeket ezeken a konkrét területeken kitűztünk


magunk elé, a többi szinte automatikusan követni fogja ezt. Sokkal könnyebb lesz
összegyűjteni a 160 vincés ágat minden olyan új kezdeményezéshez, amelyet a jövőben
vállalhatunk.

1) A Vincés Család Nemzeti Tanácsai abban a 162 országban, amelyekben a Vincés


Család ma jelen van

A Vincés Család Irodája (VFO)


szorgalmasan dolgozik, hogy elérje azt a
célt, hogy 2022-re mind a 162 országban
legyen a Vincés Családnak egy Nemzeti
Tanácsa.

Kinek kell képviseltetnie magát a


Nemzeti Tanácsban? Egy adott ország
összes ágainak képviselői. Egy ág sem
maradhat ki, de mindegyiknek, nagynak
vagy kicsinek, ugyanabban a családban
kell lennie. Ha nagy országról van szó,
akkor életbe hívhatók a Vincés Család regionális tanácsai, valamint a nagyvárosokban működő
helyi tanácsok, ahogy ez egyes országokban már megtörtént. Mindezek a tanácsok mindig
összekapcsolódnának egymással, és a Nemzeti Tanács koordinálná őket.

Szeretnék az egyes országok, régiók vagy városok olyan fióktelepeihez fordulni,


amelyek hosszabb ideje jelen vannak, és több tapasztalattal rendelkeznek, mint a szervezet
többi ágai, hogy segítsenek összehozni a Család különböző képviselőit. Önök kiválóan
alkalmasak arra, hogy meghívják az ágakat, és megszervezzék azokat a tanácsokat,
amelyekben az egyes ágak részt vesznek, hogy közösen tervezzenek különböző projekteket,
kezdeményezéseket és találkozókat egész évben. Bátorítom a nemzeti tanácsokat, hogy ne
korlátozzák az üléseket évente egyszeri alkalomra, hanem találkozzanak évente többször, hogy
fejlesszék és fokozzák az együttműködést és az összekapcsolódást, amelyek rendszeresen
összehozzák a Családot.

Hangsúlyozva annak fontosságát, hogy együttműködjenek a mások által szervezett


kezdeményezésekben, amelyek összhangban vannak a Misszió Kongregáció céljával, Vince
úgy képzelte, hogy tagjai kifogásokat emelhetnek. „A Társaságban ezt mondhatjuk: ’Uram,
azért vagyok a világon, hogy evangelizáljam a szegényeket, és ön azt szeretné, ha
szemináriumokban dolgoznék’" 1; „Uram, jó, hogy ezt tesszük, de mi a helyzet a Szeretet
Leányai szolgálatában?" 2; "De miért terhelnek minket a talált gyermekekkel? Nincs elég más
dolgunk?” 3 Vince azt mondja, hogy azok, akik elfordulnának az ilyen együttműködési

1
Coste XII, 85; 195. konferencia a Missziós Kongregáció céljáról.
2
Ibid., 86.
3
Ibid., 88.

Vincentian Family Office — Oficina de la Familia Vicenciana — Bureau de la Famille Vincentienne


500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA
+1 (215) 715-3984 VFO@famvin.org famvin.org
3

szolgálattól, „azok olyan emberek, akiknek csak egy szűk látókörük van, és látásukat és
terveiket egy bizonyos kerületre korlátozzák, ahol elzárják magukat; nem akarnak elmenni
onnan; és ha megmutatunk nekik valamit azon túl, és közelednek hozzá, hogy megfontolják,
azonnal befele fordulva bezárkóznak, mint a csigák a házukba” 4.

Arra kérem Önöket, hogy tegyenek meg mindent, hogy ezek a találkozók, tervek és
kezdeményezések ne korlátozódjanak két-három ágra egy országban, régióban vagy városban,
hanem bizalmasan vonják be az összes ágat. Amint bármelyik ág kezdeményezésre lép, és
együttműködésre hív más ágakat, tanácsolt követni a példájukat.

2) A Vincés Család válasza a természeti katasztrófákra, háborúkra és egyéb


csapásokra

A Vincés Családon belül olyan rendszert kell kifejlesztenünk nemzetközi-, nemzeti-,


regionális- és helyi szinten, amely a lehető leghatékonyabban és leggyorsabban tud reagálni a
természeti katasztrófákra, háborúkra és egyéb katasztrófákra, nem egyéni ágként, hanem
együtt, mint egy Vincés Család. Valóban, a Vincés Család Végrehajtó Bizottságának (VFEC)
szintjén már elkezdtünk gondolkodni és ebben az irányban cselekedni.

Tavaly nemzetközi családként összefogtunk, hogy segítséget nyújtsunk a Covid-19,


valamint a bejrúti kikötőben történt tragikus robbanás következménye miatt szenvedőknek. A

4
Ibid., 92-93.

Vincentian Family Office — Oficina de la Familia Vicenciana — Bureau de la Famille Vincentienne


500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA
+1 (215) 715-3984 VFO@famvin.org famvin.org
4

VFEC kampányt indított a Famvin Szövetség Bizottsággal a hajléktalanokért (FHA), hogy


megmentse a libanoni főváros hajléktalanjainak százezreit, a libanoni Vincés Család nemzeti
tanácsán keresztül, amelyet a nemzeti elnök koordinál.

Amikor Vince az 1649-es Marseille-t sújtó pestis idején értesült Brunet atya és világi
munkatársa, Coste lovagja haláláról, gyors választ adott a válságra. Ezt írta Antoine Portailnek:
„D'Aiguillon hercegnőnek 500 livert kell küldenie… Ha több pénzre van szüksége, szóljon,
azonnal elküldjük Önnek, és ha szükséges, eladjuk a keresztjeinket, a kelyheket, hogy
segíthessünk” 5.

Amint a Vincés Család nemzeti


tanácsai felállnak és megszilárdulnak a 162
országban, ahol jelen vagyunk, akkor
helyben lesznek koordinációs csoportjaink,
amelyek nemzetközi szinten
együttműködnek a Vincés Családdal, és
amelyek a szegények erejévé válnak,
következésképpen a világ szegényei
számíthatnak majd ránk. Minden ág, nagy
vagy kicsi, felbecsülhetetlen része annak a

5
Coste III, 472; L. 1125, „Antoine Portail-nak, Marseille-be”, 1649. augusztus 6.

Vincentian Family Office — Oficina de la Familia Vicenciana — Bureau de la Famille Vincentienne


500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA
+1 (215) 715-3984 VFO@famvin.org famvin.org
5

csodálatos mozaiknak, amely a Vincés Család egészét alkotja.

3) Famvin Szövetség a hajléktalanokkal (FHA) és a 13 Ház kampányával

Az FHA a 13 Ház kampánnyal egy jótékonysági kezdeményezés, amely összehozza a


Vincés Családot, és ezért támogatni kell a Vincés Családon belül annak érdekében, hogy
megérintse minden tag szívét, hogy mindenki részt vegyen benne. Az FHA az egyetlen közös
projektünk. Ezért kell népszerűsíteni, be kell vezetni és ki kell terjeszteni mind a 162
országban, ahol a Vincés Család jelen van, hogy ne maradjon kívül egyetlen kongregáció vagy
egyesület sem, hanem mindenki aktívan vegyen részt a kezdeményezésben a világ minden
szegletében, ahol élünk és szolgálunk.

Ma a Vincés Családnak 44 ága vesz aktívan részt az FHA-ban és a 13 Ház kampányban.


Jelenleg 44 országban van jelen; 1826 ház lett felépítve és ezzel 6628 emberen segítettek. Azt
reméltük, hogy tavaly Páli Szent Vince ünnepén sok más ág, kongregáció és világi egyesület
is részt vesz az FHA-ban, de ezt a célt nem sikerült elérni. Hosszú út áll még előttünk.

Sajnos a Covid-19 világjárvány miatt világszerte drámaian növekszik az utcán élők, a


menekültek és az egészségtelen lakásokban élők száma. Ezekre a hatalmas szükségletekre
sokkal jobban összehangolt válaszra van szükség, mint valaha.

Korszakunk arra a helyzetre emlékeztet, amellyel Vince a Fronde idején szembesült,


amikor mozgósította a vincés- és az egyházi csoportokat és egyéneket, hogy segítsenek a
kitelepítetteknek. Lengyelországba egyik rendtársának ezt a jelentést küldte:

„A menekült lányokat magánházakban helyezték el, ahol felügyelik és tanítják


őket, mindössze 800-at. Döntsék el saját maguk, mekkora kárt okozott volna ez,
ha csavargókká lettek volna. Százan vannak egy házban a Faubourg Saint-
Denisben. Ugyanezen veszély miatt, eltávolították a vidékről a
szerzetesnővéreket, akiket a hadseregek Párizsba vetettek, némelyek az utcán,

Vincentian Family Office — Oficina de la Familia Vicenciana — Bureau de la Famille Vincentienne


500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA
+1 (215) 715-3984 VFO@famvin.org famvin.org
6

mások gyanús helyeken, mások szüleiknél vannak; de mivel mindannyian


szétszórtan és veszélyben voltak, úgy gondolták, hogy Istennek nagyon tetsző
szolgálatot teljesítenek, hogy bezárják őket egy kolostorba, Szent Mária
leányainak irányítása alatt” 6.

Mint már egyik levélben írtam, gyorsan el kell jutnunk ahhoz a ponthoz, hogy a
hajléktalanság kérdését nem egyénileg, akár egy személy, akár ágazat fogja kezelni, hanem
családként helyi-, nemzeti- és nemzetközi szinten. Mindegyik ág, amely a hajléktalanok
szolgálatának hosszú múltját, tapasztalatait, szakmaiságát és erőforrásait hozza, félelmetes erőt
épít fel, amely sokkal hatékonyabb lesz a szegények megsegítésében.

Ebből a célból szeretném


meghívni a Vincés Család 160 ágának
tagjait, akik még nem tették meg, hogy a
Famvin Szövetség hajléktalanokkal
folytatott kezdeményezésének aktív
munkatársai legyenek, valamint
tájékoztatásokat és információkat
nyújtsanak, lépjenek kapcsolatba
Yasmine Cajuste asszonnyal
(fha.info@famvin.org), az FHA
koordináló bizottságának tagjával.
Hasonlóképpen felkereshetik az FHA
weboldalát is: vfhomelessalliance.org.

Kívánok a Vincés Család minden egyes tagjának szerte a világon, a szó legtágabb
értelmében mély kegyelmi élményt Páli Szent Vince ünnepe alkalmából. A Csodásérmű
Szűzanya, Páli Szent Vince, a Vincés Család minden szentje, boldogja és Isten szolgája
továbbra is járjon közben értünk és ösztönözzön minket a Szeretet globalizációjának útján!

Testvérük Szent Vincében

Tomaž Mavrič, CM

6
Coste IV, 406-407; L. 1511; „Lambert aux Couteaux varsói elöljárónak”, 1652. június 11.

Vincentian Family Office — Oficina de la Familia Vicenciana — Bureau de la Famille Vincentienne


500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA
+1 (215) 715-3984 VFO@famvin.org famvin.org