Légzõgyakorlatok

A légzés a legalapvetõbb mûködéseink egyike, amely tudatosan szabályozható és szabályozásáv udjuk befolyásolni szervezetünk mûködését, egészségi állapotát. Tudnunk kell, hogy a légzés levegõt, hanem - a táplálkozáshoz hasonlóan energiát is juttatunk be a szervezetünkbe. Alap n a civilizált ember légzése nagyon egészségtelen, gyors, sekély és a tüdõ kapacitásához ké is mennyiségû levegõt juttatunk be tüdõnkbe. A szabályos, mély, nyugodt és légzés elsajátít mennyiségû levegõ beszívása alapvetõ jelentõségû az egészség kialakítása, visszaszerzése sz

Olyan egyszerû chi kung légzõ gyakorlatokat mutatok itt be, amelyeket otthon segítség nélkü s el lehet végezni és amelyekkel jelentõsen javítható a közérzet és egészségi állapot. Az e rlatok egymásra épülnek, mintegy feltételezik egymást. Az elõzõ elsajátítása feltétele köve vagy legalább is megkönnyíti azt. Tartalom: Természetes légzés Hasi légzés Fordított hasi légzés

Természetes légzés

A mélyebb és magasabb fokú légzésmódszerek elsajátításának kulcsa a meglévõ, mindennapokban légzésmódszerünk megismerése és megértése. Mindannyian különbözõ módokon lélegzünk. A kisgy kalmaznak és ahogy idõsödünk - általában - egyre feljebb tolódik a légzés. A középkorú embe magasságában, míg az idõsek a mellkas szintjén lélegeznek.

Természetes légzésünk megismerésén és szabályozásán a jelenlegi légzésmódszerünk felismerés t jelenti, hogy a gyakorlat alatt nem szabad szándékosan változtatni a jelenlegi légzési s zokásainkon, a cél az, hogy megértsük érezzük, és végül simábbá és ellazultabbá tegyük légz

A gyakorlat: Helyezkedjünk el egy kényelmes testhelyzetben, ahol ellazultan és nyugodt an tudunk a gyakorlatra koncentrálni (állva, ülve vagy fekvõ testhelyzetben). Lélegezzünk a orrunkon keresztül oly módon, hogy ne szabályozzuk tudatosan a légzésünket, csak figyeljük g és érezzük, érzékeljük a légzés folyamatát. Hagyjuk, hogy a testünk és elménk elnyugvásáv ebb, egyre nyugodtabb, egyre lágyabb, egyre folyamatosabb és egyre egyenletesebb leg yen (de ne tudatosan szabályozzuk, csak hagyjuk!). Hagyjunk elég idõt magunknak a gyak orlásra, hogy az elõbb elmondottak maguktól bekövetkezzenek.

Hatás: A kellõen elmélyült és kitartó gyakorlással elérjük azt a fokozatot, amikor légzésün rõfeszítés nélkül tudjuk szabályozni, amikor a szabályos légzés - a gyakorlatnál leírt jell tõen - automatikussá válik. Ezzel elérjük, hogy légzésünk "minõségileg" egy magasabb szintr ik. E természetes légzés kialakulása után tudjuk - a következõ szinten - a tudatosan szabál t, majd automatikussá váló további légzésformákat gyakorolni, kialakítani.

Hasi légzés Alapvetõ, és a chi kung gyakorlatok szabályos végzésének feltétele a szabályos hasi légzés utinszerûvé tétele. El kell érni, hogy a mindennapokban e légzésformával lélegezzünk ki és

A gyakorlat: A légzésforma gyakorlására fekvõ, ülõ és állóhelyzetben egyaránt lehetõség va zetben szükséges is a gyakorlás, hiszen célunk az, hogy minden helyzetbe e szabályos légzés mát alkalmazzuk. Elsõ lépésben a fekvõ helyzetû gyakorlás a legcélszerûbb, mivel így a legk yakorlat és így érezhetõ meg leginkább a légzéssel járó fizikai változás. Kényelmes háton f

akkor a hasfaluk fordítva mozgott.ha már a kezünk érintése nélkül is érezzük és tudatosítani tudjuk gását. Hosszabb gyakorlás után . Gerincünket kihúzzuk és egyenesen tartjuk. lassítja és szabályozza a keringést. hogy a napfonattól a köldökig terjedõ területen nem kelet zen feszültség. az alhasunkon tartjuk. csípõnket eny az ágyéki gerincszakasz ki nem egyenesedik. a köldök alá helyezve. egyenletes hasi légzés számtalan pozitív hatással rendelkezik. Kezünket most is a köldök alatt. A gyakorlást a a légzéssel összhangban végzett a zgatással kezdjük. a Bef-1-es pont). mivel elsõsorban a taoista chi ku g gyakorlók és harcmûvészek használják. kezünket itt is a köldök alatt alhason tartjuk Ugyan úgy a lélegzetvételekre koncentrálva hagyjuk egyre mélyülni.feldomborítjuk a hasunkat. hogy e légzés során hatékony a chi-t (életenergiát) a végtagjainkba vezetni. hogy az izmaink lazák. vállszélességû állásban állunk. ellazult izmokkal fekszünk.egyre mélyebbek. áll nk enyhe leszegésével kiegyenesítjük a nyaki gerincszakaszt. hogy a szabályos hasi légzés teljes elsajátítása és automatikus használata ezdjük el ennek a légzéstípusnak a gyakorlását. Belégzésnél enyhén . Ugya n úgy a lélegzetvételekre koncentrálva hagyjuk egyre mélyülni. A keringés javításán keresztül minden szerv vér. mint a szabályos légzés . A gyakorlás során a belégzésnél a rekeszizom reszkedik és ezzel együtt a has behúzódik. Ülõ helyzetben egy szék szélén ülve.a ki. illetve csak enyhén feszítettek. kilégzés folyamán laposítjuk. tónusosak legyenek. amíg az ágyéki ger egyenesedik. s k munkáját. kezünkkel ellenõrizve a hasfal mozgását. Növeli a tüdõ javítja a vér oxigénfelvételét. egyenes háttal.rájövünk. A cél. (A taoista gyakorlók is így jöttek rá erre a atra. kiegyenesített gerinccel ülünk. lassuln és hosszabbodni lélegzésünket. lassulni és hosszabbodni lél t. Amikor kilélegzünk. A gyakorlás során . javítja a kommunikác . . növeli az önbizalmat és ezzel pozitív hatással van az emberi kapcsolatokra is. A gyakorlás során . egyre lassúbbak és osszabbak lesznek a légvételek.és belégzésre koncentrálva . de mindig é datos vezetésével vagy összesûrítésével összekötni. kezünkkel ellenõrizve a hasfal mozgását. figyelve arra. mert akkor automatikusan alakul ki ez a t légzés. amikor a si légzés már eléggé mély. Álló gyakorlásnál enyhén rogyasztott térddel. Csípõnket enyhén magunk alá húzzuk. csökkenti a félelmeket és aggodalmakat. hogy külön koncentráció és odafigyelé együk a mindennapok során ezt a légzésformát. nyugtatja a szívet. akkor ez lényegesen könnyebb és természetesebb a hasizom ki jesztésével. Lelki és pszichikai szinten megnyug tat. lehetõ em támaszkodva a szék háttámlájához. A gyakorlat: A fordított hasi légzés során a belégzésnél behúzzuk a hasunkat és enyhén megf emeljük) a gátizmot (Huiyin pont. Fordított hasi légzés A fordított hasi légzést "taoista légzés"-nek is nevezik.és energiaellátására pozitív h sfal fizikai mozgásával masszírozza a belsõ szerveket. A szexuális energiákat képességeket fejlesztõ chi kung gyakorlatok szintén ezt a légzésmódot alkalmazzák. de a mellkas tájéka ellazult. Jelentõsége abban van. un.) A légzés az elõzõhöz hasonlóan fekvõ. ülõ vagy álló helyzetben is gyakorolható.és kilégzé l arra. Néhány hónap gyakorlás után érezhetõ meg az az egyensúlyi állapot. kezeinket az alhasunkra. elvehetjük a kezünket a köldökünk alól. Hatás: A mély.egy idõ után . hogy amikor szándékosan megpróbálták a chi-t kiterjeszteni vagy az energiaközpontban tan-tien pontba) összesûríteni. hogy mindig. oldja a negatív stresszt. Fontos szempont. amikor tudatosan kívánjuk kiterje a chi-t a kilégzés üteme alatt. Mind a be. mint a szabályos hasi légzéssel.nem megfeszítve és túlerõltetve . Gerincünket kihúzzuk és egyenesen tartjuk.nyhén terpesztett lábbal. lágyan kitoljuk a hasunkat valamint elernyesztjük a gát izmait. Ezért a harcmûvészeti alkalmazások során és keresztül kisugárzott gyógyító energia használata során alkalmazzuk. állunk enyhe leszegésével kiegyene jük a nyaki gerincszakaszt. enyhén a gerinc felé húzva a köldököt.

illetve összesûríteni. gyógyító (gyógyító energia kisugárzása a kezeke gia gyûjtõ (az energia összesûrítése az elixír mezõkben (tan tien) vagy a test bármely pont etve a szexuális képességeket fejlesztõ chi kung gyakorlása során (ahol kiemelt jelentõsége a gátizmok mozgatása és edzése) alkalmazzuk. Mint már említtettem a legkie jelentõsége használatának az.Hatás: Élettani hatásai hasonlóak a szabályos hasi légzéshez. Ezt a légzést el n a harcmûvészeti (támadó és védekezõ chi). hogy ezzel a légzéstípussal lényegesen könnyebb a chi-t a vé illetve a végtagokon keresztül távolabbra vezetni. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful