HBEF 2303 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan SOALAN 1 • • • • Mod Tutorial Mod Penerokaan Mod Aplikasi Mod Komunikasi

Berdasarkan kombinasi mod-mod di atas, bina satu Rancangan Pelajaran Harian (RPH) yang lengkap dalam satu waktu pengajaran mana-mana satu mata pelajaran major atau minor anda. Tarikh Masa Kelas Bilangan Murid Mata Pelajaran Tajuk : 03 Januari 2009 : 60 Minit : Tahun 3 : 30 Orang : Bahasa Melayu : Masyarakat Malaysia alaf baru

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP) : Komputer CD Kertas sebak

Pengetahuan Sedia ada: Murid telah mendengar lagu Keranamu Malaysia. Murid telah mengetahui bidang-bidang pekerjaan di Malaysia.

Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat : Menyenaraikan lima perubahan dalam kehidupan masyarakat Malaysia pada masa kini. Memberi maksud lirik lagu dalam bahasa gramatis.

1

Komputer/LCD Nilai . nelayan dan petani sudah berubah. -Pembelajaran bersifat 2 . Pelajar mencerakinkan ayat majmuk kepada ayat tunggal contoh: (Mod Aplikasi) a.HBEF 2303 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: Isi Pelajaran Aktiviti P&P i. Catatan BBM 1. Aktiviti-Aktiviti (Langkah) i.Cinta negara Kecerdasan pelbagai: -muzik Set Induksi Keranamu Malaysia (5 Minit) BBM -Powerpoint Nilai -Kegigihan -Kerajinan -Pembelajaran berbantu teknologi. i. c. (Mod Aplikasi) a. Minda anak-anak terasuh supaya menjadi generasi bijak pandai. Pakar teknologi maklumat. c. Gaya hidup buruh. b. Pelajar menyusun ayat daripada baris lagu supaya menjadi ayat yang gramatis dengan bantuan guru. Pelajar membaca beberapa baris lagu seperti berikut: (Mod Penerokaan) Langkah 1: Menukar ayat puitis supaya menjadi gramatis (10 minit) Buruh. jaguh sukan dan jutawan berkereta buatan nasional. Bersoaljawab dengan pelajar: (Mod Komunikasi) a.Berdikari -Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Gaya hidup nelayan sudah berubah. Gaya hidup petani sudah berubah. Guru memaparkan ayat majmuk yang dipetik daripada lirik lagu contoh: (Mod Tutorial) a. Gaya hidup buruh sudah berubah b. ii. b. Apakah harapan negara kepada masyarakat Malaysia alaf baru. nelayan dan juga petani Gaya hidup kini dah berubah Anak-anak terasuh mindanya Jadi generasi bijak pandai ii. Guru memperdengarkan lagu Keranamu Malaysia dan meminta pelajar menyanyi bersama-sama. Nyatakan lapisan masyarakat yang disebutkan dalam lagu. -Direktif Langkah 2 Ayat majmuk dan ayat tunggal (10 minit) BBM -Powerpoint Nilai . pakar ekonomi. b. Gaya hidup buruh. Lirik Lagu 2. Mengapakah anak-anak perlu diasuh mindanya. nelayan dan petani sudah berubah. ii.

nelayan. Pendidikan d. ii. (Mod Komunikasi) Penutup (5 minit) i. Pelajar berhujah mempertahankan idea kumpulan dengan menggunakan bahasa dan intonasi yang sesuai. Setiap kumpulan membentangkan hasil perrbincangan kumpulan. Guru memperdengarkan lagu Keranamu Malaysia semula. BBM -Kertas sebak. nelayan dan peniaga dahulu dan alaf baru daripada aspek : (Mod Tutorial) a. -Kemahiran berfikir -Pembelajaran kontekstual Langkah 3 Masyarakat Malaysia alaf baru (10 minit) i. (Mod Penerokaan) iv. Pelajar dipecahkan kepada empat kumpulan. Pemasaran c. Peralatan b. Nilai -Bekerjasama -Berkeyakinan -Koperatif dan koloboratif. iii. Gaya hidup Nilai . Pelajar menyenaraikan lapisan masyarakat di Malaysia. Guru mencatatkan lapisan masyarakat di Malaysia. ii. Kemahiran generik: Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi 3 . guru dan lain-lain. petani. Contoh buruh. buruh. -Kecerdasan pelbagai (interpersonal) -Pemudahcara Nilai -Cinta negara Pengisian Kurikulum Sistem Bahasa: Sintaksis ( ayat dasar dan ayat majmuk) Kemahiran Bernilai Tambah: Kecerdasan pelbagai: Muzik. Pelajar membuat perbandingan masyarakat petani. Setiap kumpulan diminta untuk menyenaraikan usaha-usaha bagi meningkatkan produktiviti masyarakat seperti Langkah 4 berikut: (Mod Penerokaan) Usaha-usaha Kumpulan 1: Petani meningkatkan Kumpulan 2: Nelayan produktiviti Kumpulan 3: Peniaga masyarakat Kumpulan 4: Buruh (20 minit) iii. i.HBEF 2303 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan individu.Bekerjasama -Kajian masa depan. (Mod Tutorial) ii.Pelajar menyanyi beramai-ramai. dan interpersonal.

Rajah 1: Tekan Pada Butang MASUK untuk memasuki perisian seterusnya. Anda perlu menentukan di mana bahan tersebut akan diaplikasikan dalam langkah pengajaran dan pembelajaran iaitu pada bahagian Komponen Asas atau Komponen Tambahan. Antara Persembahan Power Point yang disedikan.HBEF 2303 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan (KTMK) SOALAN 2 Dengan menggunakan mod-mod yang telah di pilih dalam merangka RPH tersebut. Terapkan realetak CASPER dalam pembinaan bahan pembelajaran tesebut. Rajah 2: 4 . bina bahan Bantu mengajar dengan menggunakan perisian persembahan elektronik untuk aktiviti pembelajaran untuk tempoh lebih kurang 10 hingga 15 minit.

Dan Tekan butang Terus. Rajah 4: Para pelajar diminta memberikan contoh Ayat Puitis dan tukar menjadi Ayat Gramatis. Rajah 3: Guru memberikan contoh menukarkan Ayat Puitis kepada Ayat Gramatis. Tekan “Terus” untuk ke paparan seterusnya.HBEF 2303 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan Lirik lagu Keranamu Malaysia akan dipaparkan dan dimainkan. Tekan “Terus” untuk ke paparan seterusnya. 5 .

Tekan “Terus” untuk melihat maksud Ayat Tunggal. Tekan “Terus” untuk melihat Contoh Ayat Majmuk.HBEF 2303 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan Rajah 5: Guru menerangkan maksud Ayat Majmuk. Rajah 6: Guru menerangkan maksud Ayat Tunggal. 6 .

HBEF 2303 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan Rajah 7: Guru memberikan contoh Ayat Majmuk. Tekan “Terus” untuk melihat aplikasi seterusnya. Tekan “Terus” bagi melihat aplikasi berikutnya. Rajah 8: Guru memberikan contoh bagaimana Ayat Majmuk diceraikan kepada Ayat Tunggal. 7 .

Tekan “Terus” untuk meneruskan aplikasi. 8 . Rajah 10: Pelajar diminta membuat perbandingan lapisan masyarakat dulu dan sekarang.HBEF 2303 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan Rajah 9: Guru meminta para pelajar membuat 4 kumpulan mengikut lapisan masyarakat di Malaysia. Tekan “Terus” untuk meneruskan aplikasi seterusnya.

HBEF 2303 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan Rajah 11: Setiap kumpulan diberikan tajuk masing-masing. Rajah 12: Pelajar diminta membentangkan idea setiap kumpulan. Rajah 13: 9 .

SOALAN 3 Penerbitan meja atau brosur sebagai bahan bantu mengajar dalam pengajaran anda. Halaman Hadapan Mata Pelajaran: Bahasa Melayu Tajuk: Masyarakat Malaysia alaf baru Guru: Selamah 10 . a.HBEF 2303 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan Aplikasi tamat.

. Terima kasih Malaysia ! Menukar ayat puitis supaya menjadi gramatis AYAT PUITIS Buruh. AYAT MAJMUK Gabungan dua atau lebih ayat tunggal dalam satu ayat AYAT TUNGGAL Terdiri daripada satu subjek dan satu predikat.HBEF 2303 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan b. nelayan dan juga petani Gaya hidup kini dah berubah Anak-anak terasuh mindanya Lahir generasi bijak pandai Pakar IT.. nelayan dan petani sudah berubah. 11 . Halaman Dalam Keranamu Malaysia Buruh. nelayan dan juga petani Gaya hidup kini dah berubah AYAT GRAMATIS Gaya hidup buruh. pakar ekonomi Jaguh sukan dan juga jutawan Berkereta jenama negara Megah menyusur di jalan raya Alam cyber teknologi terkini Kejayaan semakin hampiri Biar di kota ataupun desa Kita semua pasti merasa bangga Keranamu kami mendakap tuah Keranamu kami bangsa berjaya Keranamu kami hidup selesa Limpah budi kemakmuran negara Keranamu kami bebas merdeka Keranamu myawa dipertaruhkan Keranamu rela kami berjuang Demi bangsa kedaulatan negara ( ulang dari mula ) Keranamu Negara Malaysia Malaysia.

scribd.php?storyid=9 12 .tripod.com/docs/13o1hqpgaknudmvq4u8w.com/doc/6669642/Ayat-Majmuk http://tatabahasabm.com/modules/news2/article.htm http://www.com/Athens/Agora/3439/ketaksaan. Senaraikan LIMA URL atau alamat laman web yang berkenaan dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang anda bina.com/tata/amajmuk. http://www.geocities.scribd.mnazman.pdf http://kahkahkah.HBEF 2303 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan SOALAN 4 Pengajaran anda perlulah disokong dengan capaian-capaian laman web berkaitan tajuk tersebut.htm http://d.

doc_download/gid. Aplikasi multimedia dalam pengajaran. Computer-based instruction methods and development. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Englewood Cliffs.my/inter/penyelidikan/2002/lai.99999999/ http://www.scribd.com/component/option.pdf 13 . R.6/ Itemid. & Trollip.com/docs/13o1hqpgaknudmvq4u8w.PDF http://d. http://www.sazlie. M.HBEF 2303 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan RUJUKAN ALESSI. NJ: Prentice Hall.ipbl. S. Ismail Zain (2002).edu. S. (1991).com_docman/task.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful