PILIHAN RAYA DI MALAYSIA PILIHAN RAYA UMUM - diadakan kerana:1.

satu cara menentukan pemindahan kuasa kerajaan tanpa kekerasan dan tumpahan darah 2. satu ciri penting dalam sistem demokrasi berparlimen - di Semenanjung Malaysia, pilihan raya diadakan 60 hari selepas pembubaran Parlimen; di Sabah dan Sarawak ialah 90 hari. PILIHAN RAYA KECIL - diadakan kerana:1. seseorang atau beberapa orang ahli Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri didapati hilang kelayakan 2. seorang atau beberapa orang ahli Dewan Rakyat atau DUN meninggal dunia SYARAT-SYARAT KELAYAKAN 1. rakyat Malaysia berumur 21 tahun ke atas 2. ahli-ahli politik parti pembangkang, parti kerajaan, mahupun calon bebas 3. bukan seorang muflis 4. tidak dikenakan penjara satu tahun ke atas atau denda RM2000 ke atas oleh manamana mahkamah di Malaysia 5. mesti bertanding dan menang dalam pilihan raya kawasan Parlimen SURUHANJAYA PILIHAN RAYA - menguruskan pilihan raya secara berkecuali dan adil - mengandungi seorang pengerusi, seorang timbalan pengerusi dan 3 orang ahli lain - ahli-ahli:1. dilantik oleh YDPA dengan nasihat MRR 2. memegang jawatan sehingga 65 tahun 3. tidak boleh dipecat kecuali melalui satu tribunal yang ditubuhkan 4. hanya boleh dipecat oleh YDPA atas sebab: - muflis - memegang jawatan berpendapatan - menjadi ahli Parlimen/DUN - badan lemah atau kelakuan kurang baik KELAYAKAN AHLI SURUHANJAYA PILIHAN RAYA 1. mendapat kepercayaan awam 2. tidak melebihi 65 tahun 3. bukan seorang muflis 4. tidak memegang apa-apa pekerjaan lain yang bergaji selain dari tugas ahli suruhanjaya tetapi boleh memegang jawatan kebajikan sosial 5. bukan ahli Parlimen atau DUN

memastikan setiap calon yang bertanding menyerahkan akaun perbelanjaan kempennya dalam masa 31 hari. Kerajaan dibentuk (PM dan Kabinet dibentuk) 11.pengundi bagi kawasan Parlimen dan DUN mestilah mendaftar dalam daftar pemilih yang sama .pengundi mestilah warganegara Malaysia yang genap usia 21 tahun . Penetapan tarikh pilihan raya umum (dalam tempoh 60 hari) 6. anggota tentera. Semakan Pendaftaran Pengundi Yang Sedia Ada 2. yang tidak sempurna akal atau sedang menjalani hukuman penjara akan hilang kelayakan membuang undi 7. menyelia pendaftaran pemilih iaitu: . menguruskan pengundian melalui pos bagi kakitangan perkhidmatan awam yang berkhidmat untuk Suruhanjaya Pilihan Raya. Semakan semula pengundi 4. memastikan calon-calon yang bertanding memenuhi kelayakan untuk menjadi calon yang sah 4. Pembubaran Parlimen 5. memastikan pengundi yang sah sahaja layak membuang undi. Hari mengundi (8am – 5pm) 8. menyemak daftar-daftar pengundi 8.pengundi mesti bermastautin di sesuatu kawasan pilihan raya yang tertentu 5. Pengiraan undi (pada malam hari mengundi) 9. pegawai kedutaan yang berkhidmat dan pelajar yang belajar di luar negeri serta isteri mereka 6. PROSES PILIHAN RAYA 1. Pengumuman keputusan pilihan raya 10. menjalankan pilihan raya bagi Dewan Rakyat dan DUN 9.TUGAS-TUGAS SURUHANJAYA PILIHAN RAYA 1. mengkaji hal-hal tentang mempersempadankan kawasan pilihan raya iaitu sekurang-kurangnya sekali dalam 8-10 tahun dengan mendapat persetujuan daripada 2/3 majoriti Parlimen/DUN 2. Parlimen bersidang (dalam tempoh 120 hari dari tarikh pembubaran) INGAT Sebarang rayuan dan cabaran tentang keputusan pilihan raya akan dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Pendaftaran pengundi baru 3. menerima rayuan-rayuan tentang perjalanan sesuatu pilihan raya 3. . Hari penamaan calon (10 hari sebelum tarikh pilihan raya) 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful