SYARAT DAN PERATURAN MAJLIS TILAWAH AL QURAN PENDIDIKAN KHAS JABATAN PELAJARAN NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN 9/2011

1. Had Umur

Sekolah Rendah Lelaki & Perempuan yang masih belajar di sekolah rendah

Sekolah Menengah Lelaki & Perempuan yang masih belajar di sekolah menengah.

2. Pengesahan penyertaan mestilah dibuat selewat-lewatnya sebelum atau pada 29 April 2011 dan diserahkan melalui Unit Pendidikan Khas, JPNWP. 3. Terbuka kepada semua pelajar pendidikan khas. 4. Peserta mestilah berada 15 minit lebih awal sebelum acara pertandingan bermula. 5. Pakaian peserta lelaki dikehendaki memakai pakaian kebangsaan yang lengkap (bersamping dan bersongkok ) manakala peserta perempuan dikehendaki berbaju kurung dan bertudung yang sempurna. ( perhiasan yang tidak keterlaluan). 6. Segala bantahan hendaklah dibuat secara bertulis, keputusan Jawatankuasa Bantahan adalah muktamad. 7. Segala keputusan hakim adalah muktamad. 8. Acara dan syarat-syarat pertandingan: ACARA Tilawah Al Quran KATEGORI BP (Ren) BP (Men) BL (Ren) BL (Men) SYARAT-SYARAT 1. Terbuka kepada sekolah rendah dan menengah pembelajaran dan penglihatan. 2. 1 lelaki dan 1 perempuan. 3. Masa bacaan bagi setiap peserta ialah 8 minit. Bacaan yang melebihi 8 minit tidak diberi markah. Peserta juga boleh membaca seberapa banyak ayat asalkan tidak melebihi 8 minit.

4. BP dan BL Rendah – Pilih satu surah a. Surah Al-‘Alaq b. Surah Al-‘A’la c. Surah Al-Baiyinah d. Surah Al Baqarah (Ayat 1 – 10) e. Surah Yassin (Ayat 1 – 10) 5. BP Menengah – Pilih satu surah a. Surah Ali-Imran (Ayat 15 – 22) b. Surah Al-Baqarah (Ayat 21 – 29) c. Surah As-Sajjadah (Ayat 22 – 30) d. Surah Yassin (Ayat 13 – 27) e. Surah Mulk (Ayat 1 – 15) 6. BL Menengah – undi satu surah a. Surah Al-Baqarah (Ayat 21-29) b. Surah As-Sajjadah (Ayat 22-30) c. Surah Yassin (Ayat 13 – 27) 7. Cara Penghakiman: a. Tajwid b. Suara c. Fasahah d. Lagu / Taranum Jumlah Hafazan Al Quran BP (Ren) BP (Men) BL (Ren) BL (Men)

40 markah 15 markah 20 markah 25 markah

= 100 markah

1. Terbuka kepada sekolah rendah dan menengah pembelajaran dan penglihatan. 2. 1 lelaki dan 1 perempuan. 3. Masa bacaan - setiap peserta dikehendaki menghafal ayat-ayat lazi / surah yang ditentukan dalam jangka masa 8 minit. 4. Bentuk bacaan - menghafaz mengikut bacaan Tadwir sahaja. 5. Setiap peserta diwajibkan membaca surah Al Fatihah pada soalan pertama. 6. BP Rendah – Pilih satu kelompok

KELOMPOK 1 1. Surah Al Fatehah 2. Surah An Nas 3. Surah Al Ma’un 4. Surah At Tin KELOMPOK 3 1. Surah Al Fatehah 2. Surah Al Ikhlas 3. Surah An Nasr 4. Surah At Humazah KELOMPOK 5 1. Surah Al Fatehah 2. Surah Al Falaq 3. Surah Al Kauthar 4. Surah At Takathaur KELOMPOK 7 1. Surah Al Fatehah 2. Surah Al Nas 3. Surah Al Fil 4. Surah At A’la

KELOMPOK 2 1. Surah Al Fatehah 2. Surah Al Falaq 3. Surah Al Lahab 4. Surah Al Qariah KELOMPOK 4 1. Surah Al Fatehah 2. Surah Al Nas 3. Surah Al Kaafirun 4. Surah Al Insyirah KELOMPOK 6 1. Surah Al Fatehah 2. Surah Al Ikhlas 3. Surah Al Quraish 4. Surah Al Adiyat KELOMPOK 8 1. Surah Al Fatehah 2. Surah Al Falaq 3. Surah Al Ma’un 4. Surah Al Asr

7. BP Menengah dan BL Rendah - Pilih satu kelompok KELOMPOK 1 1. Surah Al Fatehah 2. Surah An Ma’un 3. Surah Al Kauthar 4. Surah Al Dhuha KELOMPOK 3 1. Surah Al Fatehah 2. Surah Al Tin 3. Surah An A’laq 4. Surah Al Insyirah KELOMPOK 2 1. Surah Al Fatehah 2. Surah Al Asr 3. Surah Al Fil 4. Surah Al Zalzalah KELOMPOK 4 1. Surah Al Fatehah 2. Surah Al Qariah 3. Surah Al Adiyat 4. Surah Al Zalzalah

KELOMPOK 5 1. Surah Al Fatehah 2. Surah Yassin ( Ayat 1-21)

KELOMPOK 6 1. Surah Al Fatehah 2. Surah Al Baqarah ( Ayat 1 – 18 )

8. BL Menengah – Diundi salah satu kelompok KELOMPOK 1 1. Surah Al Fatehah 2. Surah Al Baqarah (Ayat 1 – 30) 3. Surah Al Insan Bercerita Kisah Nabi BP (Ren) BP (Men) BD (Ren) BD (Men) KELOMPOK 2 1. Surah Al Fatehah 2. Surah Yassin ( Ayat 1 – 30 ) 3. Surah As Sajjadah

1. Terbuka kepada sekolah rendah dan menengah pembelajaran dan pendengaran. 2. 1 lelaki dan 1 perempuan. 3. Masa bagi setiap peserta menyampaikan ceritanya Ialah 8 minit. Masa yang melebihi 8 minit tidak diberi markah. Markah diberi mulai dari permulaan bercakap ( salam) 4. Pemilihan tajuk cerita – dibenarkan memilih satu tajuk cerita sahaja iaitu: a. Peristiwa Hijrah Rasullullah ke Madinah b. Nabi Yusof dengan saudara-saudaranya. c. Nabi Luth dan kaumnya d. Kisah Nabi Adam dan Hawa e. Kisah Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. 5. Cara Penyampaian: a. Bercerita b. Bersyair / bergurindam / nasyid c. Bersajak / berpantun d. Gabungan daripada cara-cara di atas e. Penyampaian cerita dibenarkan menggunakan prop/alatan.

6. Cara Penghakiman: 1. Isi 2. Penggunaan Bahasa Isyarat & Komunikasi seluruh 3. Gaya penyampaian 4. Prop / alatan Jumlah Azan Subuh BP (Ren) BP (Men) BL (Ren) BL (Men) : 40 markah : 20 markah : 30 markah : 10 markah ____________ 100 markah

1. Terbuka kepada sekolah rendah dan menengah pembelajaran dan penglihatan. 2. Penyertaan 1 lelaki sahaja mewakili setiap kategori. 3. Masa bagi setiap peserta melaungkan azan subuh ialah 8 minit. Masa laungan yang melebihi 8 minit tidak diberi markah. 4. Hanya Azan Subuh yang dipertandingkan dan Diambilkira. 5. Cara Penghakiman: a. Alunan lagu b. Kelancaran c. Suara Jumlah : : : 40 markah 30 markah 30 markah ___________ 100 markah

Khat Jawi

BP (Ren) BP (Men) BD (Ren) BD (Men)

1. Terbuka kepada sekolah rendah dan menengah pembelajaran dan pendengaran. 2. 1 lelaki dan 1 perempuan. 3. Terbuka kepada semua pelajar yang bukan beragama Islam 4. Masa pertandingan adalah 1 jam 30 minit. 5. Ejaan Jawi hendaklah mengikut kaedah ejaan yang terbaru. 6. Membawa sendiri alat tulis yang sesuai.

7. Kertas disediakan oleh penganjur, kertas yang rosak hanya dibenarkan pertukaran sekali sahaja. 8. Cara Pemarkahan: a. Bentuk tulisan : 50 markah ( Bebas memilih salah satu jenis Khat seperti Naskh, Thuluth, Rakaah Dewani dan lain-lain) b. Teknik Tulisan : 20 markah (Susunan khat baik , jelas dan munasabah Tidak campur antara jenis khat) c. Kebersihan : 20 markah (Tulisan bersih , terang dan mudah dibaca , markah akan ditolak sekiranya tulisan luntur , sukar dibaca seperti dakwat kembang dan garisan pensil yang tidak dipadam) d. Hiasan : 10 markah (Hiasan dalaman dan luaran yang sesuai dan Menarik ) e. Keputusan hakim adalah muktamad.

Merumikan jawi

BP BD

1. Terbuka kepada sekolah rendah dan menengah pembelajaran dan pendengaran. 2. 1 lelaki dan 1 perempuan. 3. Terbuka kepada semua pelajar yang bukan beragama Islam 1. Terbuka kepada sekolah rendah dan menengah pembelajaran dan penglihatan. 2. Satu kumpulan mengandungi tidak kurang daripada 5 orang murid dan tidak melebihi 12 orang murid termasuk pemain muzik. Setiap kumpulan boleh dianggotai oleh satu jantina atau bercampur lelaki atau perempuan. 3. Masa persembahan adalah 8 hingga 10 minit sahaja. Markah akan ditolak jika kurang 8 minit atau melebihi

Nasyid

BP BL

10 minit. 4. Setiap kumpulan dikehendaki menyampaikan 2 buah lagu iaitu : a. Lagu pertama berentak padang pasir (Masri) b. Lagu kedua nasyid kontemporari 5. Kedua-dua lagu hendaklah bertemakan “1 Malaysia 1 Ummah” yang mengandungi unsur-unsur : i. Nilai-nilai murni ii. Kemasyarakatan iii Kekeluargaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful