TEORI PUITIKA SASTERA MELAYU KONSEP TEORI Aristotle menurunkan teori pendamaran yang dirumuskan dari budaya Teater

yang telah berkembang lebih tiga kurun di Greek, Mengalurkan cara-cara menulis teks drama sebagai penawar kepada ketandusan karya yang baik di zamannya.

Prinsip Keindahan yang terkandung dalam puitika sastera melayu:Konsep yang sangat penting dalam pemikiran sastera Melayu dan inilah yang menjadi inti kepada kajian Muhammad Haji Salleh. Dari pada Pantun ditarik oleh Muhammad Hj Salleh kepada enam iaitu Makna dan citra yang dipadatkan,Makna dan imej yang dilayangkan secara langsung dan tidak langsung, Dunia yang berbelah bagi ,Muzik bahasa sebagai pengalun makna,sama ukuran atau imbangan dan kesederhanaan dan kesesuaian sebagai landasan pilihan. Muhammad Haji Salleh sendiri sedar estetika pantun tidak dapat mewakili seluruh estetika sastera dan kemudian digalinya keindahan dalam menceritakan sebanyak 6 ciri keindahan dalam hikayat iaitu: 1. Menceritakan kehidupan dan Mengajar dan membimbing khalayak. 2. Dunia pengalaman dirudung kesusahan,kesedihan dan kesensaraan, cermin hidup melayu yang tidak mudah ,kerdil dan lemah. 3. Aspek keaslian dalam karya 4. Karya bersifat episodik. 5. Perasaan takjub dan hairan terutama pada dunia magis 6. Bersifat dramatik.

Konsep kritikan Pemilihan Teknik pencapaian

Aplikasi bahasa Analisis fungsi teks Pemilihan Pengarang memilih dan mengangkat bahan-bahan daripada pengalaman yang besar atau kecil nilainya bergantung kepada konsep mengajar dan membimbing. dimana Karya . Muhammad telah membuktikan mempersoalkan kehidupan. mengajar dan membimbing khalayaknya.cara pengolahannya secara presentasional atau representional. Dibuktikan juga ia kaya dengan unsur unsur dramatik. Hikayat Pendawa Lima. Dalam konteks tradisi.kedramatikan termasuk konsep naratologi yang berkaitan dengan episodik dan sebagainya. Fungsi Karya Kata Fungsi di dalam sastera dalam teori ini terbentuk sebuah urusan kajian yang lebih besar yang berhubung dengan posisi teks. mitos. lagenda dan hikayat itu adalah sejarah. Dibuktikan cerita-cerita melayu berepisodikbaik dalam Hikayat Awang Sulung Merah Muda.Magis dan spektakuler. Keaslian sumber silam Leluhur dan Dekat kepada kebijaksanaan . Teori puitika sastera melayu meletakkan juga bahwa keaslian itu penting dengan merujuk cerita oleh orang yang empunya cerita dan hikayat dahulu kayangan .kekaguman. Hikayat Raja Budiman dan Syair siti Zubaidah. Dalam karya sastera melayu.Maksudnya sebuah karya yang berestetika Melayu ialah yang datangnya daripada pengalaman berorientasi pengajaran yang mengandung makna teks yang kuat dan kukuh. Teknik Penyampaian Mencakupi keajaiban. Keajaiban. Aspek nilai ini juga berhubungan dengan makna yang kuat dan padat.

keindahan . dan penceritaan tentu tidak sukar bagi seseorang pengkritik.Braginsky yang menghalusi teks kesusasteraan Melayu klasik pelbagai genre bagi mencari asas-asas untuk membina konsep keindahan dalam kesusasteraan. Ciri-ciri keindahan yang menjadi teras puitika kesusasteraan Melayu . Dengan pengetahuan itu. rasa. mengenal perjalanannya dan arif akhir tujuannya.membentuk dirinya. Estetika dalam konteks ini ialah yang unggul.keindahan dalam pengungkapan kesedihan dan kesusaha . pengkritik memerlukan ilmu bantu yang lain yang dapat dijadikan piawai mengukur atau menjeniskan rasa. Terdapat fungsi intelektual. Ciri-ciri keindahan yang ditemui oleh Muhammad kemudiannya mewajarkan hasil penerokaan oleh I. Untuk membuktikan unsur keindahan yang bersifat mengajar. dalam dalam mendidik. namun untuk membuktikan keindahan dalam rasa. metafizika dan abstrak Konsep Tekstual Puitika Sastera Melayu Orang-orang melayu sudah berkarya sejak dari dahulu lagi dan sudah memiliki segala persetujuan yang dimaksudkan dengan karya atau teks yang berestetika. Analisis juga dilihat dari kemampuan teks dalam mengutarakan fungsi dari sekecil-kecilnya hingga ke mujarabnya.V. mendidik. Hanya yang berpelajaran atau teladan dianggap indah atau indah-indah.popular dan fungsional.keindahan . termasuk prinsip-prinsip pendekatannya membolehkan kita membina teks teks puitik atau teks-teks cemerlang bagi tujuan pengembangan dan penggunaanya bagi teks-teks moden dan pascamoden terkini. keindahan yang mengungkapkan kesedihan. keindahan dalam mengajar atau . .yang mahukan setiap karya seninya dapat dimanfaatkan oleh manusia. kesusahan.Contohnya keindahan ini adalah warisan islam.keindahan yang asli. penceritaan.

Manakala Estetika Melayu mempelihatkan pelbagai nilai yang agak asing kepada teori-teori Barat. Kesimpulan Puitika hasil ciptaan suatu persekitaran. Kajian ini cuba memperlihatkan perlunya pentakrifan ke susasteraan dari sudut pandangan orang-orang Melayu yang lebih menekankan pengajaran dan bimbingan moral. kesesuaian dan kesederhanaan dan perlu dilatardepankan. penceritaan dan pengungkapan kesedihan itu tidak dukar untuk ditelusuri dalam teks. kemerduan irama. . bahasa dan persembahan. suatu masyarakat. tanpa batas biasa kesusasteraan. khususnya teks prosa.Unsur keindahan dalam pengajaran. baik yang moden atau yang tradisional. Tambahan pula kesusasteraan lebih membawa konotasi ecriture.kepadatan. Dalam estetika Melayu sifat-sifat didaktik.pandangan dan cara hidup dan menuntut kritikawan melihat keseluruhan konteksnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful