Textul integral al acestei opere, prin voinþa expresã a autorului sãu (Samael Aun Weor ) este patrimoniul întregii

umanitãþi si este eliberata domeniului public.De aceea, tr ansmiterea gratuita a cartii este incurajata.Autorii acestei traduceri renunta l a toate drepturile asupra ei, si o elibereaza în domeniul public. SCOLI GNOSTICE DE REGENERARE Atât timp cât nu s-a produs dezintegrarea tuturor ticalosiilor psihologice (Egourile pe care le purtam în interior), nu vom înceta sa fim altceva decât morminte varuite: f rumosi pe dinafara, dar pe dinauntru plini de putreziciuni dezgustatoare. Samael Aun Weor CELE PATRU TIPURI DE SCOLI ________________________________________________________________________

Fara a voi în nici un fel sa ranim susceptibilitati delicate, trebuie sa accentuam ideea fundamentala ca, în mediul cultural-spiritual al omenirii contemporane, coex ista diverse institutii venerabile care cred, foarte sincer, ca ele cunosc DRUMU L SECRET si care cu toate acestea nu îl cunosc. În mod evident, si dintr-un simplu respect foarte profund fata de semenii nostri, niciodata nu ne-am pronunta împotriva nici unei institutii mistice. Nici o fiinta umana nu ar putea fi criticata pentru faptul de a nu cunoaste ceva ce nu i-a fost niciodata aratat. Drumul Secret niciodata nu a fost dezvaluit în m od public. În toate Cartile Sacre ale antichitatii se face aluzie la Drumul Secret, este cita t, este numit în multe versete, însa oamenii nu îl cunosc. A dezvalui, a indica, a preda Calea Esoterica ce conduce la Eliberarea Finala, e ste cu siguranta scopul acestei opere pe care o tineti în mâinile voastre, iubite ci titor. Aceasta este o carte în plus a celei de-a Cincea Evanghelii Ceea ce prezentam în aceasta noua carte a mea sunt cu siguranta trairi transcenden tale, ceea ce ne priveste, ceea ce am experimentat în mod direct. Este de neamânat sa trasam Hartile Drumului, sa indicam cu precizie fiecare pas, s a semnalam pericolele etc. etc. etc. Acum câtva timp gardienii Sfântului Mormânt mi-au spus: «Stim ca te duci, însa înainte de a pleca, trebuie sa-i lasi omenirii Hartile Drumului si cuvintele tale». Eu am raspuns spunând: «Aceasta va fi ceea ce voi face». De atunci m-am angajat solemn sa scriu aceasta carte. Samael Aun Weor: Cei Trei Munti ________________________________________________________________________ Oameni foarte rau intentionati si cu întelegere putina cred, în mod gresit, ca Misca rea Gnostica este împotriva tuturor Scolilor, Religiilor, Ordinelor, Societatilor Spirituale si Sectelor. Nimic nu poate fi mai departe de adevar decât a ne considera inamicii tuturor aces tor organizatii mentionate. În realitate, noi nu suntem împotriva nimanui; doar semn alam, indicam unde este pericolul. Mare e Gradina Domnului si, daca exista trandafiri, exista, de asemenea, si spin i. Exista Scoli de Magie Neagra si Magi Negri deghizati cu piele de oaie. Noi co nsideram o datorie sa semnalam pericolul. 3 MAESTRII CERCULUI CONSTIENT AL UMANITATII SOLARE suntem obligati sa vorbim când tr ebuie sa vorbim si sa tacem, când trebuie sa tacem. Exista taceri delictuoase si e xista cuvinte infame. Este la fel de rau sa vorbesti, când trebuie sa taci, ca si sa taci, când trebuie sa vorbesti. Dar aceasta nu înseamna ca noi, Maestrii, suntem împotriva cuiva.

Nu urâm pe nimeni, nu atacam pe nimeni; numai semnalam pericolul, aceasta este tot ul Exista patru tipuri de scoli: 1) 2) 3) 4) Sa Scoli care învata CRISTALIZAREA SUFLETULUI, Scoli care învata CRISTALIZAREA SUFLETULUI si ÎNCARNAREA SPIRITULUI (a FIINTEI), Scoli care servesc drept KINDER al umanitatii, Scoli de MAGIE NEAGRA. examinam acum aceste patru tipuri de Scoli în ordine succesiva

SCOLI CARE ÎNVATA CRISTALIZAREA SUFLETULUI Aceasta CRISTALIZARE A SUFLETULUI nu este înteleasa în lumea religioasa. Multi chiar n e-au calomniat, calificându-ne drept materialisti . În realitate, noi nu suntem materia listi, noi suntem ESOTERISTI si aceasta este totul. Animalul intelectual , numit din greseala Om , crede ca îsi poseda deja sufletul sau, da r, în realitate, nu-l poseda. Nu te speria, iubite cititor, citeste cu rabdare, an alizeaza, investigheaza Animalul intelectual are încarnata numai Buddhata , PRINCIPIUL BUDIST INTERIOR: ESENTA, Materialul Psihic, Materia Prima pentru a cristaliza Sufletul. Este necesar sa ne trezim Constiinta, sa ne trezim Buddhata , sa o fortificam, sa o întarim, sa o individualizam. Aceasta este ceea ce se numeste CRISTALIZAREA SUFLET ULUI . Scolile care învata cristalizarea Sufletului sunt conduse de instructori care îsi po seda deja Sufletul. Numai cine îsi poseda Sufletul sau, îi poate învata pe altii teori a completa a cristalizarii Sufletului. Oricare scoala care învata cristalizarea Sufletului, stie foarte bine ca animalul i ntelectual are un Eu pluralizat si ca acesta iroseste în mod mizerabil materialul p sihic în explozii atomice de mânie, lacomie, desfrâu, orgoliu, invidie, lene, gurmandi sm etc. 4 Atât timp cât acest Eu pluralizat exista în interiorul nostru, pierdem fortele Buddhate i în mod mizerabil. Este necesara dizolvarea Eului, daca dorim cu adevarat sa ne cristalizam Sufletu l. Adevarata munca a unui instructor care îsi poseda deja Sufletul sau, va fi aceea d e a-i transforma pe toti aceia care accepta transformarea; de a le face pe perso ane NORMALE, de a conduce o SCOALA DE NORMALITATE. În realitate, numai NORMALII pot sa se dezvolte, numai NORMALII pot sa devina SUPR A-NORMALI. Multimile nu poseda Suflet, sunt controlate de Eul pluralizat si, prin urmare, n u au INDIVIDUALITATE, sunt ANORMALE; aceasta va parea foarte dur pentru cititori i nostri, dar este adevarul; trebuie sa spunem adevarul, cu orice pret. Fiecare instructor cu Suflet trebuie sa-i învete pe elevii sai, teoria cristalizar ii Sufletului; dar, oricât i-ar învata acel Instructor, aceasta este relativ. Elevul trebuie sa-si faca munca, pentru ca instructorul n-o poate face în locul sau; fie care are de strabatut Drumul prin el însusi. Instructorul unei Scoli pentru cristalizarea Sufletului va lucra cu EMBRIONI DE SUFLETE, îi va ajuta în cresterea, dezvoltarea si progresul lor. Fiecare Scoala care învata dizolvarea Eului, este Scoala de Suflete. Exista acest tip de Scoala în învataturile lui Krishnamurti, în Budismul Zen, în Sufism, în linistitul Crestinism etc. Fiecare Scoala de Suflete învata tehnica pentru dizolvarea Eului. În realitate, numa i pe baza întelegerii creatoare a tuturor greselilor noastre, în nivelurile cele mai profunde ale mintii, putem distruge Eul. Scolile pentru cristalizarea Sufletului au metode foarte eficace pentru trezirea Buddhatei . Scolile pentru cristalizarea Sufletului învata Stiinta Meditatiei Interi oare, cu care se poate ajunge la trezirea Constiintei (a Buddhatei). Asa ajungem

la ILUMINAREA INTERNA. Instructorii acestor Scoli de cristalizare a Sufletului doresc anihilarea Eului pluralizat. Instructorii Scolilor de cristalizare a Sufletului doresc ca în interiorul fiintei umane sa existe un singur locuitor: Buddhata (Sufletul). În realitate, Buddhata este facuta din natura fericirii; Buddhata este fericire. Fiecare Scoala care învata dizolvarea Eului, este o Scoala pentru cristalizarea Su fletului. 5 SCOLI CARE ÎNVATA CRISTALIZAREA SUFLETULUI SI ÎNCARNAREA SPIRITULUI Fiecare Scoala care învata cristalizarea Sufletului si încarnarea Spiritului (a Fiin tei) este o SCOALA DE REGENERARE. Scolile care învata cristalizarea Sufletului fac numai fapte bune, dar cele care înv ata cristalizarea Sufletului si încarnarea Spiritului fac fapte superioare. Fiecare Scoala de Regenerare învata MAITHUNA (MAGIA SEXUALA). Cine refuza Focul Sacr u al Sexului, Sufletul care nu vrea sa primeasca Focul Sacru al Celui de-al Trei lea Logos, va pierde fortele sale intime putin câte putin, si dupa multe întoarceri, va intra în Lumile Infernale. Când lucram la cristalizarea Sufletului, munca noastra se face în Lumea Moleculara; când lucram la încarnarea Spiritului (a Fiintei) operam în Lumea Electronico-Solara. An imalele intelectuale , în realitate, cunosc numai Lumea Celulara (Lumea Fizica). Orice Scoala autentica de Regenerare învata CEI TREI FACTORI AI REVOLUTIEI CONSTII NTEI. Acestia sunt: A TE NASTE, A MURI si A TE SACRIFICA PENTRU UMANITATE. Trebuie SA MOARA Eul pluralizat pentru a cristaliza Sufletul; trebuie sa lucram cu HIDROGENUL SI-12 al Energiei Sexuale, transmutându-l prin intermediul Alchimiei Sexuale, pentru a avea dreptul la a DOUA NASTERE. Numai nascându-se FIINTA (Spiri tul) în interiorul nostru, avem adevarata realitate. Este absurd sa ne gândim la URCAREA FOCULUI, daca nu stim sa Transmutam Energia Se xuala. Focul Sacru rezulta din transmutarea secretiilor noastre sexuale. Cine nu cunoaste Maithuna (Magia Sexuala), nu poate sa primeasca Focul Sacru. Daca Suflet ul nu primeste Focul, se risipeste si intra în Lumile Scufundate ale Mineralelor. Miscarea Gnostica este o Scoala de Regenerare cu cele trei principii de baza ale Revolutiei Constiintei. Scolile de Regenerare sunt: Budismul Tantric din Tibet, Biserica Galbena a Lamas ilor, Sufismul cu Dervisii sai Dansatori etc. În trecut au existat mari Scoli de Regenerare. Amintim Misterele din Eleusis, Mist erele Egiptene, Aztece, Mayase, Incase; Misterele Orfice, Misterele Kabirilor et c. Cei mai rai inamici ai Scolilor de Regenerare sunt infrasexualii. Degeneratii In frasexului se cred mai perfecti decât al Treilea Logos si îl 6 hulesc zicând: Sexul este ceva foarte grosolan , materialista Magie Sexuala este ceva animalic , noi lucram pentru spiritualizare etc. Degeneratii Infrasexului se cred mai puri decât Spiritul Sfânt si vorbesc urât despre sex si împotriva Magiei Sexuale. Amintim ca cele trei forte principale ale Universului sunt: prima VOINTA Tatalui ; a doua - IMAGINATIA Fiului; a treia - FORTA SEXUALA a Spiritului Sfânt. Cel care se pronunta împotriva oricareia dintre aceste TREI FORTE LOGOICE este, de fapt, un Mag Negru Munca cu Hidrogenul Si-12 este într-adevar teribila: Initiatul trebuie sa traiasca Drama Cosmica. Initiatul trebuie sa se converteasca în personajul central al aces tei Drame Cosmice. Initiatul care a dobândit cristalizarea Sufletului si a obtinut nasterea Spiritulu i în el, are tot dreptul de a încarna Divina sa Triada Nemuritoare: ATMAN-BUDDHI-MAN AS; pentru ca celui care are, i se va da si cu cât are mai mult, cu atât mai mult i s

e va da, dar celui care nu are, i se va lua si ceea ce are . Este absurd sa afirmi ca Triada Divina este deja încarnata. Numai cu cristalizarea Sufletului si cu nasterea Fiintei putem sa o încarnam. Persoanele care în mod definitiv nu-si cristalizeaza Sufletul si nici nu-si încarnea za Spiritul, rup orice relatie cu Monada Divina (Atman-Buddhi). Aceste persoane fac parte din Regnul Mineral Scufundat, intra în respectivul Regn. Toate religiile confesionale au simbolizat respectivul Regn (Infernurile). Amintim Tartarus -ul grecesc, Avitchi hindus, Avern -ul roman, Infernul chinez, Infernu crestin etc. În Regnul Mineral Scufundat se involueaza; este o cadere spre trecut, un mers înapoi prin stadiile animalice, vegetaloide si mineraloide. Rezultatul final al aceste i dizgratii este dezintegrarea. Desigur, acesta este obiectivul unei astfel de i nvolutii în Regnul Mineral Scufundat. Este necesara dizolvarea Egoului în Avitchi pentru a elibera Buddhata . Fiecare Scoala autentica de Regenerare stie aceasta si doreste sa salveze umanit atea. Scolile de Regenerare produc adepti sau adevarati Maestri ai Lojii Albe. Miscarea Gnostica este o Scoala autentica de Regenerare. În lume exista mii de scoli care promit minuni, dar numai Scolile de Regenerare au tentice pot produce adevarati Maestri ai Misterelor Majore, cu puteri asupra foc ului, aerului, apei si pamântului. 7 Pot exista multe religii, ordine si secte, dar numai Scolile de Regenerare pot p roduce Îngeri si Mahatmasi. Înalta onoare de a fi produs Maestri ca: Buddha, Iisus, Dante, Hermes, Quetzalcoat l etc. le revine Scolilor de Regenerare. Draga cititorule, nu te lasa dus cu cioara vopsita ! Scoala care nu învata cei Trei Factori de baza ai Revolutiei Constiintei, în realita te nu este o Scoala de Regenerare. Scoala care învata drumul Fornicatiei, nu este o Scoala de Regenerare. Scoala care învata fortificarea Eului, nu este o Scoala de Regenerare Prin roadele lor îi veti recunoaste; pomul se cunoaste dupa roadele sal e: asa fruct, asa pom SCOLI CARE SERVESC DREPT KINDER UMANITATII Exista mii de scoli care servesc drept Kinder umanitatii. Aceste scoli nu conduc pe nimeni la Auto-Realizarea Intima, dar sunt utile pentru ca îi învata pe oameni p rimele notiuni elementare de Întelepciune Oculta. Între ele avem Societatea Teosofic a, Scolile pseudo-rozcruciene (ca aceea a lui Max Heindel), Scolile de Yoga etc. Toate aceste scoli au multe lucruri rele si multe bune, dar sunt utile. În ele învat am primele litere ale stiintei, prin ele ne informam despre Legile Karmei, despr e Reîncarnare etc.; prin ele stim câte ceva despre Lumile Superioare Kinder-ul este întotdeauna util; lucrul rau al Kinder-ului ar fi sa ramânem în el pe d urata întregii vieti. Kinder-ul nu poate sa ne Auto-Realizeze; singurul lucru care ni-l poate da (Kind er-ul) este o informatie incipienta, elementara; aceasta este totul. În Kinder gasim mii de teorii si autori care se combat reciproc. În timp ce unii îi sp un studentului ca exercitiile respiratorii sunt bune, altii îi spun ca sunt rele; în timp ce unii îi spun studentului sa nu manânce carne, altii îi spun sa manânce; în timp c e unii îi spun ca acest lucru este alb, altii îi spun ca acelasi lucru este negru et c. etc. etc. Toate Scolile Kinder cred ca detin adevarul, jura ca detin adevarul, dar în realit ate nici un Kinder nu detine adevarul. Adevarul nu vine la noi fiindca credem sa u nu credem, Adevarul vine la noi numai când Eul este mort si când Fiinta s-a nascut în noi. Sunt mii de studenti care îsi petrec viata întreaga în Kinder, sunt mii de studenti ca re traiesc zburând (pe timpul întregii vieti) din Scoala în

8 Scoala, mereu curiosi, mereu prosti, mereu neghiobi. Acestia îsi umplu capul cu te orii contradictorii si, daca au norocul sa nu-si piarda capul, ajung la batrânete complet ratati, fara a fi obtinut Auto-Realizarea Intima. Fanaticii Kinder-elor sunt cei care urasc Miscarea Gnostica si ne califica drept Magi Negri etc. În fond ei sunt (numai) oameni ignoranti, oameni care nu ne înteleg, oameni care nu pot întelege înca Învataturile Initiatice ale unei Scoli de Regenerare. Pentru aceasta merita compasiune Lucrul rau al Kinder-ului, aspectul negativ al Scolilor care servesc de Kinder, este ca sunt pline de oameni infrasexuali, de oameni care-l insulta pe cel de-al Treilea Logos, zicând ca sexul este ceva grosolan, murdar, materialist etc. Nu dorim sa spunem ca toti studentii Kinder-elor ar fi infrasexuali, dar afirmam , fara teama de a ne îndoi, ca în Kindere abunda infrasexualii. SCOLI DE MAGIE NEAGRA Exista trei tipuri de TANTRISM: alb, negru si gri. Scolile de Magie Alba se baze aza pe TANTRISMUL ALB; Scolile de Magie Neagra se bazeaza pe TANTRISMUL NEGRU; S colile de TANTRISM GRI sunt incoerente, vagi, imprecise, dar îl conduc pe aspirant catre TANTRISMUL NEGRU. Prin TANTRISM ALB se întelege conexiunea sexuala fara ejacularea Ens-Seminis-ului; prin TANTRISM NEGRU se întelege conexiunea sexuala cu ejacularea Ens-Seminis-ului ; prin TANTRISM GRI se întelege conexiunea sexuala în care uneori exista ejacularea Ens-Seminis-ului, alteori nu exista ejacularea Ens-Seminis-ului. Scolile de Regenerare interzic ejacularea Ens-Seminis-ului; Scolile de MAGIE NEA GRA nu interzic ejacularea Ens-Seminis-ului si chiar justifica (în maniera lor) re spectiva ejaculare cu fraze si maxime religioase. Initiatii Scolilor Tantrice lucreaza cu Hidrogenul Si-12 (acesta este Hidrogenul sexului). Respectivul Hidrogen se prelucreaza în organismul uman în acord cu Legea Octavelor Muzicale, de la DO la SI. Fiecare organism uman se gesteaza (în interiorul matricei) în acord cu notele DO, RE , MI, FA, SOL, LA, SI. Verbul, Muzica, da nastere întregii creatii. HIDROGENUL Si-12, dupa ce se prelucreaza inteligent în interiorul organismului uma n, poate, (prin intermediul Maithunei, fara ejacularea Ens-Seminis-ului), sa pri measca un soc aditional care îl va plasa la nivelul 9 notei DO a celei de-a doua octave superioare. Atunci, dupa saturarea completa a tuturor celulelor organice, se va cristaliza în forma splendida a unui Corp indepe ndent, luminos si stralucitor: în CORPUL ASTRAL al Adeptilor si Îngerilor marii Loji Albe (Corpul Astral Solar). Fiintele umane comune si obisnuite nu au Corp Astral; au numai Egoul care calato reste prin Lumea Astrala în timpul somnului obisnuit si dupa moarte. Egoul înlocuies te Corpul Astral. În realitate Corpul Astral este un lux pe care foarte putini si-l pot permite. Trebuie sa transformam plumbul în aur, trebuie sa cream Corpul Astral. Aceasta est e posibil numai cu Hidrogenul Si-12. Corpul Astral este controlat de 12 Legi si alimentul sau de baza este Hidrogenul 24. Cine poseda, deja, un Corp Astral, trebuie (prin intermediul Transmutarii Sexual e) sa plaseze Hidrogenul Si-12 la nivelul notei DO a celei de-a treia octave sup erioare. Atunci minunatul HIDROGEN Si-12 se va cristaliza în forma splendida a Cor pului Mental. Astfel Initiatul va mai fi dotat cu MINTEA CRISTICA a Arhatului Gn ostic. Corpul Mental este controlat de 12 legi si alimentul sau de baza este Hidrogenul 12 al mintii, pe care nu trebuie sa-l confundam cu Hidrogenul Si-12 al sexului (clarificam aceasta pentru a evita confuziile).

Mintea Arhatului Gnostic straluceste minunat în Lumea FOCULUI UNIVERSAL; este Mint ea care realizeaza minuni si miracole, este Mintea care poate face miracole. Fiecare initiat care poseda un corp fizic sanatos, un Corp Astral si un Corp Men tal, trebuie (prin intermediul Magiei Sexuale, fara ejacularea Ens-Seminis-ului) sa-i dea un soc aditional Hidrogenului Si-12, pentru a-l trece la nota DO a cel ei de-a patra octave superioare, ceea ce va produce cristalizarea Hidrogenului S i-12 în forma Corpului Vointei Constiente. Ajunsi la aceste înaltimi, posedam deja C orpurile Existentiale Superioare ale Fiintei (ale Spiritului). Corpul Vointei Constiente este Corpul Cauzal despre care vorbeste Teosofia, pres upunând în mod gresit ca deja îl poseda toate fiintele umane, pe când, în realitate îl pose a numai Adeptii Marii Loji Albe. Respectivul Corp este controlat de 6 Legi si alimentul sau de baza este Hidrogen ul 6. Numai cine poseda Corpurile Existentiale Superioare ale Fiintei poate ajunge sasi încarneze Divina sa Triada Nemuritoare (Atman-Buddhi-Manas). Un astfel de om es te un om adevarat, un Maestru al Misterelor Majore ale Marii Loji Albe. 10

Un ADEPT ALB este, asadar, cristalizarea pozitiva a Hidrogenului Si-12; dar, tre buie sa clarificam faptul ca exista si cristalizari negative: cele ale ADEPTILOR MAGIEI NEGRE. Ei lucreaza de asemenea cu Hidrogenul Si-12, ei au RITURI TANTRIC E SEXUALE NEGRE; ei ejaculeaza licoarea seminala în timpul conexiunii sexuale; ei imprima, de asemenea, socuri aditionale Hidrogenului Si-12, care îl plaseaza în octa ve muzicale inferioare acestei lumi fizice în care traim. Atunci Hidrogenul Si-12 se cristalizeaza în Ego, dezvoltându-l si întarindu-l cu toate puterile sale tenebroas e, scufundate, diabolice În Tibet, Clanul Dag-Dugpasilor practica Tantrismul Negru. Initiatii Negri Dugpasi ejaculeaza Ens-Seminis-ul în mod mistic; Dugpasii cu tichie rosie au un procedeu fatal pentru a culege Ens-Seminis-ul (încarcat cu atomi feminini) chiar din vaginu l femeii. Apoi si-l injecteaza în uretre sau îl reabsorb cu forta mintii, pentru a-l conduce pâna la creier. În acest fel ADEPTII MÂINII STÂNGI pretind ca amesteca atomii solari si lunari cu scop ul de a trezi Kundalini . Intentiile sunt bune, dar procedeul este rau, pentru ca E ns-Seminis-ul raspândit este încarcat cu atomi ai DUSMANULUI SECRET. Consecintele re le ale unui astfel de procedeu este trezirea negativa a lui Kundalini (se dezvol ta Organul Kundartiguador ) si cristalizarea negativa a Hidrogenului Si-12. În lumea occidentala Scolile de Tantrism Negru se apara cu Cristosul si cu Evanghe liile: vorbesc lucruri inefabile, binecuvânteaza si raspândesc în mod mistic Ens-Semin is-ul. Rezultatul este acelasi pe care-l obtin ratatii Clanului Dag-Dugpa. Exista mii de Scoli care par mai albe decât zapada si sunt mai negre decât taciunele . Cel mai dificil este sa recunosti Scolile Negre. Instructorii lor tenebrosi, f iind demoni, par Cristosi vii si, cum este natural, îi fascineaza pe enoriasii lor . Unii se mira ascultându-i pe acesti lupi îmbracati în piele de oaie. De obicei, sunt înselati sinceri si stapâni ai unor foarte bune intentii; vorbesc lucruri inefabile si chiar pot deveni milostivi si cucernici. Cum sa te îndoiesti de atâta dulceata? Cum sa te îndoiesti de bunatatea lor? Cum sa te îndoiesti de duiosia lor si de operele lor de caritate? Ceea ce este mai curios e ste ca, de obicei, acesti ADEPTI ai MÂINII STÂNGI, se pronunta împotriva Magiei Negre (cum sa te îndoiesti de ei?) si totusi sunt mai negri decât taciunele; problema este teribila. Exista Scoli ale Magiei Negre care practica cu mintea în alb . Iubesc mintea în alb fara a cunoaste Budismul Zen, fara a fi lucrat niciodata cu un KOAN , fara a fi studiat în profunzime Stiinta Pratyharei si Legea 11 BIPOLARITATII MENTALE, fara a cunoaste Legea prin care Esenta se elibereaza de m inte, se elibereaza din butelia antitezelor pentru a se contopi cu Monada si a aju nge la Satori (Iluminarea).

Fanaticii acestor Scoli Negre cred despre mintea în alb (sau mai bine am spune LINIS TEA MINTII) ca este ceva asa de usor ca si a sufla si a face sticle si asteapta ca MAREA REALITATE sa intre în ei pentru a da afara entitatile animalice, bestiale, care constituie Eul pluralizat; doresc ca Divinitatea sa intre în ei fara a avea V ehiculele Solare (respectivele Vehicule le au numai acei care au lucrat intens c u Hidrogenul Si-12). A intentiona sa încarnezi MAREA REALITATE fara a poseda Vehic ulele Solare este ca si cum ai vrea sa pui saua înainte de a aduce animalele Fanaticii respectivelor Scoli doresc sa transforme subconstientul în constient far a a se osteni sa dizolve Eul si fara a lucra cu Hidrogenul Si-12. Te sperii vazându-i cazând la pamânt, facând spume la gura, cuprinsi de îngrozitoare atacu ri epileptice (sunt posedati, desi cred ca merg foarte bine). Aceste victime abu nda în Subub, la fel ca si în toate centrele Spiritiste, Cherenziste etc. Acesti sarmani fanatici ai Scolilor Negre nu doresc sa-si dea seama ca înca sunt e mbrioni, ca înca nu au Corp Astral, ca au numai Egoul si ca, daca în lumea fizica su nt în aparenta oameni, în regiunea moleculara sunt umbre visatoare, subconstiente, r eci, fantomatice. Acesti sarmani debili ignora faptul ca înca nu au Corp Mental, ca au numai un Eu m ental pluralizat care foloseste ca Vehicul SUBSTANTA MENTALA. Acesti sarmani tonti ignora faptul ca înca nu au Corpul Vointei Constiente si ca p oseda numai forta dorintei. Acesti fanatici tenebrosi se cred semizei si cred ca Divinitatea poate sa se manifeste prin oamenii care înca nu au Corpurile Existent iale Superioare ale Fiintei. Magii Negri sunt lunari suta la suta. Noi trebuie sa ne eliberam de influenta lu nara si sa ne convertim în Oameni Solari, noi trebuie sa lucram cu Hidrogenul Si-1 2, transmutându-l în acord cu Legea Octavelor, pentru a cristaliza Corpurile Superio are Existentiale ale Fiintei si, pentru a ne transforma în Oameni reali si adevara ti. 12 SCOLILE DE YOGA ________________________________________________________________________ Deja au trecut vremurile în care Yoghinii aveau nevoie sa se retraga în padure, pentr u a-si practica exercitiile esoterice. Acum yoghinii se realizeaza prin chiar contactul sexual. Sufletul noii Ere a Varsatorului este COOPERARE UMANA. Yoghinul trebuie sa traia sca în societate, servindu-si fratii si traind cu bucurie si optimism. Noua Era a Varsatorului nu accepta Yoghini ermiti. Epoca lui MAITREYA este de AS OCIERE si COFRATERNITATE între toti oamenii. Sexul este teribil de Divin si, de aceea, Yoghinul trebuie sa-si curete mintea d e orice fel de DORINTE si PASIUNI ANIMALICE. Omul care priveste cu scârba Sexul, profaneaza teribilul Secret al Vedelor si Stii nta Marelui Suflu, în care sunt continute Vedele si Sutrele. Yoghinul care fuge de Misterele Sacre ale Sexului, o face întrucât este înca plin de d orinte si de pasiuni animalice. Yoghinul îsi formeaza caminul fara necesitatea de a viola a Sasea Porunca a Legii lui Dumnezeu: SA NU FORNICI. Pe durata actului de Magie Sexuala, poate scapa un spermatozoid, pe care Ierarhi ile Lunare îl folosesc pentru a fecunda matricea, fara necesitatea de a risipi Sem enul. Yoghinii si Yoghinele se Realizeaza prin intermediul Iubirii. Aceasta este mai b ine decât sa duca o viata de ermiti. Nici un yoghin nu se poate cristifica total fara Magia Sexuala. Samael Aun Weor: Misterele Focului ________________________________________________________________________ În aceste timpuri abunda multa literatura despre Yoga si se formeaza grupuri de Ha tha-Yoga peste tot.

Este necesar ca noi sa clarificam aceasta chestiune, pentru binele tuturor aspir antilor la Lumina În India exista sapte mari Scoli de Yoga si toate sunt foarte utile pentru ca serv esc umanitatii drept Kinder. În scolile de Yoga exista multe lucruri utile si multe inutile. Este necesar sa se faca diferenta între util si inutil, ca si între cel mai util si cel mai putin inut il. Studentii seriosi care au strabatut India stiu foarte bine ca cel mai bun lucru din toate aceste Scoli, cel mai transcendental, se afla în SEXOYOGA, în TANTRISMUL A LB. 13 HATHA-YOGA devine Kinder când da atentie numai necesitatilor fizice, când practica g imnastica, dar HATHA-YOGA TANTRICA nu mai este Kinder, este, de fapt si de drept , Scoala de Regenerare, întrucât se relationeaza cu Maithuna (Magia Sexuala) si cu t oate SHADANELE TANTRICE sau cunoscutele posturi magico-sexuale. RAJA-YOGA este Kinder când se relationeaza numai cu Chakrele, discurile sau rotile magnetice ale Anatomiei Oculte a omului, dar, când se combina cu KUNDALINI-YOGA s i Magia Sexuala, nu mai este Kinder, ci, de fapt, se converteste în Scoala de Rege nerare. GNANA-YOGA este Kinder când se preocupa numai de Minte si de puterile sale, dar, cân d se combina cu Tantrismul Alb, de fapt, nu mai este Kinder, ci se converteste în Scoala de Regenerare. BAKTY-YOGA sau CALEA DEVOTIONALA este Kinder când se relationeaza numai cu practic ile devotionale, dar, când se combina cu Maithuna, deja nu mai este Kinder, ci, se converteste în Scoala de Regenerare. KARMA-YOGA este Kinder când studiaza numai calea dreptei actiuni (în forma teoretica ), când devotul înca nu este capabil sa modifice circumstantele vietii, când, înca nu po seda FIINTA. Amintim ca numai Fiinta poate Face. Animalul intelectual are iluzia ca Face, când în r ealitate NU FACE NIMIC; totul SE ÎNTÂMPLA prin intermediul lui. Numai Fiinta poate m odifica circumstantele vietii, si pentru a poseda Fiinta trebuie sa practicam Ma gia Sexuala, sa dizolvam Eul si sa ne Sacrificam pentru umanitate. LAYA-YOGA este Kinder când tine seama numai de cele relationate cu respiratia si m editatia. Nu mai este Kinder când se combina cu Maithuna (Magia Sexuala). SAMADHI-YOGA este Kinder când nu se combina cu Maithuna, pentru ca forma cea mai e levata a Extazului se obtine cu Maithuna (Magia Sexuala). Cine a calatorit prin India, Tibet, China, Japonia, Mongolia etc. stie foarte bi ne ca ceea ce este mai important în Yoga, este Tantrismul. Realmente, fara Tantris m (Magia Sexuala) este absolut imposibil sa atingi stadiul de Adept. EXOTERISMUL, sau cercul public al fiecarei Scoli de Yoga, este Kinder. ESOTERISM UL, sau cercul secret al fiecarei Scoli de Yoga, nu este Kinder, este Scoala de Regenerare. În timpurile stravechi, Maithuna se învata în mod public în toate ASHRAMURILE din India; dar, atunci toti fratiorii si surioarele yoghine 14 au abuzat, provocând scandaluri. Gurujii acestor ASHRAMURI au trebuit sa traga per deaua Esoterismului si astazi Maithuna se învata în secret numai în unele ASHRAMURI. Aceasta masura dramatica a Gurujilor acestor ASHRAMURI le-au transformat pe aces tea în Kindere pentru începatori. Dar, acesti Guru practica Maithuna si îi învata pe cei mai pregatiti (asa se evita scandalurile). În lumea occidentala Yoga nu s-a înteles asa cum trebuie, si, ca urmare, s-au format multi infrasexuali care urasc de moarte sexul. În realitate, Yoga fara sex, fara Maithuna, este ca o gradina fara apa. Yoga fara sex este Kinder, nu este Scoala de Regenerare. Yoga fara Maithuna nu poate AutoRealiza pe nimeni. Sa ne amintim de Scoala lui Yogananda. Noi cunoastem KRIYA lui Yogananda, am stu

diat-o foarte profund si este incompleta, îi lipsesc Tantrele, îi lipseste Tantrismu l Tibetului: Yoganada nu a primit KRIYA completa; asadar, respectiva KRIYA nu po ate Auto-Realiza pe nimeni. Cu aceasta nu vrem sa spunem ca aceasta KRIYA nu serveste la nimic; este clar ca serveste ca si Kinder si aceasta este totul. Este absurd a adultera Gnoza, a adultera Cunoasterea, punând respectiva KRIYA în int eriorul Miscarii Gnostice (adulterul este absolut interzis de Evanghelia Cristic a). În realitate, Kriya lui Yogananda nu este decât o ramura a LAYA-KRIYA, sau SHADANA T ANTRICA a Tibetului. Fara Tantre, aceasta KRIYA este incompleta si, prin urmare, nimeni nu poate sa se Auto-Realizeze cu respectiva KRIYA. Si, nici macar Yogananda însusi nu a obtinut Auto-Realizarea. Yogananda trebuie sa se reîncarneze pentru a se casatori si a lucra cu Maithuna. Numai astfel va obtin e Auto-Realizarea Intima Lucrul grav al fanaticilor Infrasexului este ca sunt pe deplin convinsi ca se po t Auto-Realiza renuntând la sex, sau fornicând. Teosofia si Scolile pseudo-rozcruciene i-au facut pe toti studentii pseudooculti sti sa creada ca deja animalul intelectual poseda cele sapte corpuri. Acest concept este fals. Ceea ce întâmpla este ca, clarvazatorii respectivei Societa ti Teosofice, datorita lipsei Initierii Cosmice, au dat o informatie deficienta, confundând SUBSTANTA ASTRALA si EGOUL cu legitimul CORP ASTRAL, si legiunea de EU RI GÂNDITOARE cu autenticul CORP MENTAL, ESENTA sau BUDDHATA cu CORPUL CAUZAL etc. 15 În aceste conditii si cu aceste presupuneri în minte, este clar ca fanaticii Yoghini smului, Pseudo-Esoterismului sau Pseudo-Ocultismului etc. nu au înteles necesitate a de a crea sau a cristaliza Corpurile interne (cred ca deja le poseda, sunt pro st informati). Daca ei ar întelege în profunzime toate aceste lucruri despre Corpurile Interne si s -ar baza pe Legea Analogiilor Filosofice, ar lucra cu Maithuna sau Magia Sexuala , deoarece ar întelege ca asa cum este sus este si jos si ca, daca prin actul sexual cream copii, (prin Legea Analogiilor) tot prin el cream si Corpurile Interne. Din nefericire, fratii nostri pseudo-ocultisti sunt foarte prost informati. Igno ranta este mama tuturor erorilor 16 MISCAREA GNOSTICA ________________________________________________________________________ Al PATRULEA DRUM, în el însusi este dincolo, mult dincolo de Drumul Fachirului, mult dincolo de Drumul Calugarului si mult dincolo de Yoga. Totusi, al Patrulea Drum are ceva din cel al Fachirului, ceva din Yoga, ceva din cel al Calugarului, însa n u este nici unul din acestea trei. Al PATRULEA DRUM este GNOZA, Gnoza lui Hermes Trismegistul, Gnoza Peratilor sau a Peratisenilor, Gnoza grecilor (a lui Jamblico sau a lui Pitagora), Gnoza maril or Alchimisti medievali (ca Raimundo Lulio, Nicolas Flamel etc), Gnoza lui Iisus din Nazareth, a lui Pavel din Tars; Gnoza Misterelor lui Mitra, Gnoza din Troya , din Cartagina, din Egipt, a Mayasilor, a Druizilor, a Nahuasilor Samael Aun Weor: Conf. Gnoza, Unicul Drum ________________________________________________________________________ Miscarea Gnostica este MISCAREA SINTEZA a Noii Ere a Varsatorului. Toate cele sa pte Scoli de Yoga se regasesc în Gnoza, dar în forma sintetica si absolut practica. Exista Hatha-Yoga Tantrica în Maithuna (Magia Sexuala); exista Raja-Yoga practica în munca cu Chakrele; exista Gnana-Yoga în muncile si disciplinele mentale pe care, de milioane de ani le cultivam în secret. Avem Bakty-Yoga în rugaciunile noastre; av em Laya-Yoga în meditatie si exercitii respiratorii; exista Samadhi în practicile noas

tre cu Maithuna si cu meditatiile noastre profunde; Karma-Yoga o traim în dreapta actiune (în dreapta gândire, dreapta simtire, dreapta actiune etc.). Stiinta Secreta a Sufisilor si Dervisilor Dansatori se regaseste în Gnoza; Doctrin a Secreta a Budismului si a Taoismului se afla în Gnoza; Magia Sacra a Nordicilor se regaseste în Gnoza; Întelepciunea lui Hermes, Buddha, Confucius, Mahomed, Quetzal coatl etc. se afla în Gnoza; Doctrina lui Cristos este însasi Gnoza. Iisus din Nazareth este, de fapt, Supra-Omul sintezei. Iisus din Nazareth a fost Esenian, a studiat Întelepciunea ebraica si a avut doi Maestri Rabini în timpul cop ilariei sale. Totusi, în afara de profundele cunostinte din Zohar, Tahmud si Torah , este Initiat Egiptean, Mason Egiptean (Iisus a studiat în Piramida lui Kefren, I isus este un Hierofant Egiptean). În afara de acestea, a calatorit prin Caldeea, P ersia, Europa, India si Tibet. Calatoriile lui Iisus nu au fost turistice, calat oriile lui Iisus au fost calatorii de studiu. 17 Exista documente secrete care demonstreaza ca Iisus, Marele Maestru Gnostic, a f ost în Lhasa, Capitala Tibetului, Resedinta Sacra a lui Dalai Lama. Iisus a vizitat Catedrala din JO-KANG, Sfânta Catedrala din Tibet. Au fost cutremu ratoare cunostintele pe care Iisus le-a dobândit în toate aceste tari si în toate anti cele Scoli de Mistere. Marele Maestru ne-a transmis toate aceste cunostinte Yoghine, toate aceste cunoa steri Budiste, Hermetice, Zoroastriene, Talmudice, Caldeene, Tibetane etc., dar în forma sintetica si digerate prin Gnoza sa. Iisus nu a întemeiat Biserica Romano-Catolica, Iisus a fondat Biserica Gnostica, c ea care a existat în timpurile Sfântului Augustin, cea pe care a cunoscut-o Hieronim us, Empedocles, Sfântul Toma, Clement de Alexandria, Tertullian, Sfântul Ambrosie, H arpocrates si toti primii Parinti ai Bisericii, care în acea epoca se numea BISERI CA GNOSTICA-CATOLICA. Biserica Romano-Catolica în forma sa actuala nu a fost întemeiata de Iisus. Ea este o deviatie, o ramura desprinsa din Sfânta Gnoza. Umanitatea trebuie sa se întoarca l a punctul de plecare, sa se întoarca la Sfânta Gnoza a Hierofantului Iisus Cristosul , sa se reîntoarca la Crestinismul primitiv, la Crestinismul Gnozei. Doctrina lui Iisus Cristosul este Doctrina Esenienilor, Doctrina Nazareenilor, a Peratisenilor sau Peratilor. În Doctrina lui Iisus Cristosul exista Yoga digerata , Yoga esentiala, Magia Tibetana, Budismul practic, Stiinta Hermetica etc. În Gnoza se afla toata Întelepciunea antica, deja mestecata si digerata în întregime. Iisus, Divinul Maestru, este Instructorul Lumii. Daca dorim cu adevarat Auto-Rea lizarea Intima, sa studiem Gnoza, sa practicam Gnoza, sa traim cararea ARHATULUI GNOSTIC. Cea mai buna expunere a Doctrinei Secrete se afla în sinteza gnostica a Marelui Hi erofant Iisus Cristosul. Gnoza ne economiseste munca si studiu. Daca nu ar fi fost sinteza lui Cristos, a m fi avut nevoie sa ne bagam în cap milioane de volume si sa calatorim în lumea întrea ga cu scopul de a gasi Drumul. Din fericire, cineva a facut-o deja si acesta a fost Cristosul, acelasi care a s tudiat în Catedrala Budista din Jo-Kang, investigând anticele carti tibetane. De ce sa fie nevoie sa facem si noi aceasta munca de investigare? El a facut dej a aceasta munca si, sub forma de sinteza, ne-a transmis toata Yoga, toata Stiint a Secreta. Ce mai vrem? 18 Datoria noastra este sa studiem Gnoza si sa o traim; aceasta este important, vit al! Sa râda de noi, sa ne atace, sa ne calomnieze! Ce importanta are pentru Stiinta si pentru noi? Poti fi sigur, draga cititorule, ca ceea ce este mai bun din Yoga, se afla în Gnoz a. Cel mai bun lucru pe care-l are Budismul se afla în Gnoza; cel mai bun lucru al Stiintei Egiptene, Caldeene, Zoroastriene etc. se afla în Gnoza. Atunci, ce mai v

rem? Ce mai cautam? Miscarea Gnostica este Miscarea revolutionara a Noii Ere a Varsatorului. Acum ex ista multi indivizi reactionari deplasati, retardatari, care îsi spun gnostici si ne excomunica pentru ca divulgam MARELE ARCAN, Maithuna, zicând ca noi facem munca pa n-sexualista, imorala . Acestia nu doresc ca umanitatea sa primeasca cheia Auto-Re alizarii Intime. Am primit scrisori de la unul din acesti pseudo-rozcrucieni, pseudognostici, în ca re acesta afirma ca este pentru Gnoza si Maithuna (Magia Sexuala) , dar doreste ca aceasta cheie sa nu fie înmânata sarmanei umanitati suferinde; spune ca mai întâi oamenii trebuie sa se pregateasca înainte de a le preda Maithuna . Si totusi, când acest lider se adreseaza anumitor studenti, se contrazice, vorbind împotriva Miscarii Gnostic e si împotriva MARELUI ARCAN, calificându-ne drept pornografici . În realitate, ceea ce vrea el, este sa nu-i lase pe altii sa intre pe CALEA TAISULU I DE CUTIT (acestia sunt cei care nici nu intra, nici nu-i lasa pe altii sa intre ). El stie cheia Magiei Sexuale, el cunoaste Maithuna, dar nu vrea ca si ceilalt i sa o cunoasca, se încapatâneaza în a ascunde adevarul sarmanelor fiinte umane. Noi am hotarât în mod sincer sa ne lansam într-o lupta fara crutare, într-o lupta pe via ta si pe moarte pentru a initia Noua Era a Varsatorului. Nu conteaza ca ne criti ca, ca ne insulta, ca ne tradeaza. Gnoza trebuie sa fie predata umanitati cu ori ce pret. Iisus a predat Gnoza, iar noi o predam umanitatii cu orice pret. Miscarea Gnostica prezinta Cunoasterea Gnostica în forma revolutionara. Miscarea G nostica este revolutionara suta la suta; Miscarea Gnostica s-a format pentru a i nitia Noua Era, dirijata de o planeta revolutionara. Aceasta planeta este URANUS , planeta sexualitatii, planeta revolutiei în mers. Miscarea Gnostica Crestina Uni versala trebuie sa lupte teribil în batalia pentru Noua Era a Varsatorului. Toti Misionarii trebuie sa se lanseze într-o lupta pe viata si pe moarte pentru vi ctoria Cristosului Iisus. 19 Toate Scolile Gnostice trebuie sa lanseze o propaganda gnostica foarte intensa: brosuri, foi volante, carti, anunturi la radio, în ziare etc. Cine doreste sa se Cristifice, trebuie sa fie dispus sa-si dea pâna la ultima pica tura de sânge pentru Cristos si pentru umanitatea îndurerata. Egoistii, acei care se gândesc numai la ei însisi si la propriul lor progres, niciodata nu vor obtine Cris tificarea. În momentul de fata Miscarea Gnostica are mai mult de cinci milioane de persoane, dar trebuie sa creasca mai mult, trebuie sa devina puternica, gigantica, cu scop ul de a transforma lumea pentru Noua Era, care a început deja. Trebuie sa fie un razboi pe viata si pe moarte împotriva ignorantei, fanatismului si greselii. Este necesar sa lucram intens în Marea Opera a Tatalui si sa aducem în rândurile noastre gnostice mii si mii de persoane. Trebuie sa fortificam Armata Sa lvarii Mondiale. Amintiti-va, frati gnostici, ca în Gnoza CRISTOSULUI COSMIC se afla sinteza practi ca a tuturor Scolilor de Yoga, Lojilor, Ordinelor, Religiilor, Scolilor, Sisteme lor etc. Marele nostru Maestru Iisus Cristosul a studiat în profunzime toata aceas ta Yoga, toata aceasta Întelepciune antica si apoi ne-a transmis-o în Gnoza sa, dar, deja digerata si perfect simplificata, în forma absolut practica. Gnoza se regaseste în Doctrina Budista, în Budismul Tantric din Tibet, în Budismul Zen din Japonia, în Budismul Chan din China, în Sufism, la Dervisii Dansatori, în Întelepci unea Egipteana, Caldeeana, Pitagorica, Greaca, Azteca, Mayasa, Incasa etc. Daca studiem cu atentie Evangheliile Crestine, gasim în ele Matematica Pitagorica, Parabola Caldeeana si Babiloneana, si formidabila Etica Budista. Sistemul de învatatura adoptat de Iisus, a fost sistemul Esenienilor. Cu certitudi ne, Esenienii au fost gnostici suta la suta. Cele patru Evanghelii sunt gnostice si nu s-ar putea întelege fara Maithuna (Magia Sexuala). Rezulta ca este absurd a adultera Gnoza cu diferite învataturi. Evanghe lia Crestina interzice adulterul. Este absurd a concepe Gnoza fara Maithuna. Putem bea VINUL GNOZEI, sau ÎNTELEPCIUN EA DIVINA, dintr-o cupa Greceasca, sau Budista, sau Sufita, sau Azteca, sau Egip

teana etc. dar, nu trebuie sa adulteram acest vin delicios cu doctrine straine. În Miscarea Gnostica se afla sinteza practica a Gnozei în forma absolut revolutionar a. 20

Miscarea Gnostica corespunde semnului zodiacal al VARSATORULUI si, prin urmare, este absolut revolutionara. Scolile Miscarii Gnostice trebuie sa fie ACADEMII ESOTERICE. În ziua de azi animalul intelectual nu are Corp Astral Solar (acesta este un lux pe care foarte putini si-l pot permite). Umanoidul actual, adica animalul intelectual a re numai Egoul; animalul intelectual este sclavul INFLUENTEI LUNARE, poarta Luna în SUBSTANTA sa ASTRALA. În realitate umanoidul este un amestec hibrid de planta si fan toma. Unicul lucru pe care-l are animalul intelectual este Legiunea Eului si Buddhata adorm ta (scufundata în Ego). Miscarea Gnostica învata Maithuna, pentru ca animalul intelectual sa-si faureasca Co rpul Astral Solar. Este necesar ca animalul intelectual sa se elibereze de Luna si sa se converteasca în OM SOLAR. Este necesar sa luptam împotriva FORTEI LUNARE; sa devenim liberi cu adevarat. Ace asta este ceea ce doreste Miscarea Gnostica. Luna este moarte, Soarele este viata în abundenta. Luna este materialism, betii, b anchete, desfrâu, mânie, lacomie, invidie, orgoliu, lene, neîncredere etc. Soarele est e foc, întelepciune, iubire, Spirit Divin, splendoare etc. Soarele este CRISTOSUL COSMIC, Verbul, Marele Cuvânt. Cele Patru Evanghelii Gnostice reprezinta DRAMA SOL ARA, DRAMA CRISTOSULUI. Noi trebuie sa traim Drama Solara, noi trebuie sa ne convertim în personajul centr al al acestei Drame Cosmice. Nu conteaza ca ne critica, ca ne dispretuiesc, ca ne urasc pentru divulgarea Mai thunei (Magia Sexuala) spre binele acestei sarmane umanitati îndurerate. Este pe deplin demonstrat ca suntem fiii sexului si ca, numai cu sexul se poate crea. În realitate, numai cu sexul putem crea Corpurile Solare; numai cu forta minunata a celui de-al Treilea Logos putem sa ne transformam în OAMENI SOLARI. Noi vrem sa transmitem umanitatii RELIGIA SOLARA, noi vrem sa predam acestor sar mane FANTOME LUNARE, Doctrina Solara a Cristosului Cosmic, cu unicul scop ca omu l sa se Cristifice. Este urgent sa se nasca Cristosul în inima omului, este necesar ca fiecare fiinta umana sa se converteasca în Supra-Om. 21 Miscarea Gnostica are o importanta sarcina în Era Varsatorului: noua ne-a revenit misiunea sacra de a transmite acestei sarmane umanitati DOCTRINA LOGOSULUI SOLAR . Trebuie sa luptam pâna la moarte, pentru ca Miscarea Gnostica sa devina de fiecare data, din ce în ce mai puternica. Trebuie ca aceasta Miscare sa devina omnipotent a, pentru binele atâtor milioane de fiinte umane care se afla pe drumul celei de-a DOUA MORTI . Trebuie sa fim compatimitori si sa transmitem umanitatii Doctrina Sol ara cu orice pret.

22

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful