Pendidikan inklusif Soalan Objektif

1 Berikut adalah kecelaruan-kecelaruan tingkah laku kanak-kanak KECUALI a. b. c. d. 2 Penarikan diri Selalu mencuri Suka berbohong Berekreasi

Ahmad seorang pelajar yang mengalami kerencatan akal yang boleh dididik. Apakah faktorfaktor yang menyebabkan Ahmad boleh dididik? a. Ahmad memerlukan jagaan dan bantuan ekonomi seumur hidup b. Kemajuan mental Ahmad mencapai 25% hingga 50% daripada kemajuan mental pelajar biasa. c. Ahmad berupaya menjaga kebersihan diri dan membuang air kecil. d. Pencapaian akademik Ahmad pada kadar 50% hingga 75% daripada taraf pencapai pelajar biasa

3

Alat untuk mengenalpasti sama ada seseorng kanak-kanak istimewa layak diterima masuk untuk mengikut pendidikan inklusif ialah melalui a. b. c. d. Ujian diagnostik Ujian saringan Ujian kemahiran Ujian amali

4

Antara berikut yang manakah tidak diperlukan dalam pendidikan khas bagi membantu muridmurid mendalami sesuatu kemahiran? a. b. c. d. Guru Biasa Doktor dan jururawat Pakar dalam bidang tertentu. Kakitangan sepenuh masa

5

Dalam pendidikan inklusif unsur mudah ubah dan fleksibel dititikberatkan terhadap perkara berikut: I. kandungan kurikulum II. masa III. strategi pengajaran dan pembelajaran

kemahiran adalah diutamakan manakala pendidikan inklusif menjaminkan masa hadapan lebih cerah kepada kanak-kanak istimewa. pakar seperti ahli psikologi dan fisioterapi pula diperlukan dalam pendidikan khas IV. minat pelajar a. I. Dalam pendidikan khas. a.Inclusive Education Malaysia . emosi dan jasmani kanakkanak 7 Manakah pasangan negara dan istilah yang betul menjelaskan maksud pendidikan inkusif? a. d. d. Guru resos diperlukan dalam pendidikan inklusif. c. b. d. b. Murid-muridnya terdiri dari kanak-kanak yang istimewa II. II. b. III dan IV sahaja III dan IV sahaja I dan II sahaja Berikut adalah tujuan-tujuan utama Pendidikan Khas KECUALI a. d.IV.Mainstreaming 8 Pernyataan di bawah merupakan amalan-amalan pengajaran berkesan di dalam kelas pendidikan inklusif KECUALI a.Integration Amerika Syarikat . rohani. b. c. 6 I. pilih pernyataan yang betul. II dan III sahaja II. II dan III sahaja b. c. c. Australia . Setiap pelajar mempunyai potensi belajar Mengutamakan pembelajaran secara aktif Menekankan kurikulum bersepadu Aktiviti pengayaan tidak ditekankan 9 Di antara berikut adalah perbezaan pendidikan inklusif dan pendidikan khas. Mengubah sikap negatif terhadap ketidakupayaan Membantu kanak-kanak agar diterima oleh masyarakat Membantu semua pelajar istimewa belajar dalam kelas biasa Untuk memperkembangkan keupayaan intelek. Pendidikan inklusif dijalankan di sekolah biasa manakala pendidikan khas di sekolah khas.Normalisation United Kingdom . III dan IV sahaja . III.

I dan II sahaja 10 Tujuan pendidikan khas ialah I.hypermart. Memperkembangkan keupayaan dari segi jasmani. II.htm . Mengenalpastikan kesulitan yang mengganggu pencapaian akademik a. I dan IV sahaja d.edu. c.det.html http://www. Menganalisis dan memodifikasi tingkah laku III. I sahaja I dan III sahaja I. emosi. d.com/nikzafri/pedagogi. b.pdf http://sekolahbestari.nsw. III dan IV I dan II sahaja Link http://www.geocities.au/media/downloads/languagesupport/qualteach_nswps/quali_teach_in d.c. Melengkapkan kanak-kanak tersebut dengan kemahiran IV. rohani dan intelek.net/pedagogi. II.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful