SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI MULIA JALAN BUDIMAN 19, TAMAN MULIA, BANDAR TUN RAZAK, 5600, CHERAS, KUALA

LUMPUR.

KERTAS KERJA MENAIKTARAF TAPAK PERHIMPUNAN TERBUKA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI MULIA

DISEDIAKAN OLEH: PN KATINAH HJ. MAT DOM GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING DISEDIAKAN PADA 8 APRIL 2011

Latar Belakang Tapak Perhimpunan terbuka ini adalah kawasan yang digunakan untuk menjalankan sesi perhimpunan rasmi hari Isnin dan perhimpunan biasa setiap hari sebelum pelajar masuk ke kelas untuk proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Ianya juga merupakan bilik khas di mana penggunaannya adalah secara maksimum dan di bawah kawalan serta disenaraikan dalam audit ISO. Objektif 4. IPGM Kampus Sultan Abdul Halim adalah bilik yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran bagi matapelajaran Muzik.1. bola jaring dan alin-lain aktiviti sukan dan permainan di sebelah petang. Mengga nti dan me ma sa ng . 56000 Cheras. Bilik yang sedia ada pada masa kini boleh dikategorikan dalam keadaan yang di luar jangkaan dan tidak menepati kehendak serta kepuasan pelanggan sepenuhnya. gelangan futsal. c) Menyediakan kemudahan infrastruktur yang baik dan mencukupi untuk kegunaan guru pelatih dan institut. KEDAH DAR ULAMAN SENARAI PROJEK NAIK TAR AF KEMUDAHAN DI B ILIK MUZIK IP SAH BIL PROJEK SKOP PROJEK ANGGAR AN KOS (RM) JUSTIFIKASI PROJEK 1. b) Memaksimumkan tahap penggunaan kemudahan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. INSTITUT PERGUR UAN SULTAN AB DUL HALIM 08000 SUNGAI PETANI. 2 3. alternatif bagi mengatasi masalah tidak dapat dilaksanakan kerana tiada dan beberapa faktor lain. Halangan yang sedia ada pada masa kini adalah ianya tidak dapat digunakan semaksimum mungkin kerana disebabkan beberapa faktor seperti pendawaian yang tidak selamat. Objektif Objektif bagi cadangan permohonan ini adalah seperti berikut: a) Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bagi guru pelatih. Tapak perhimpunan sekarang 3. Kawasan tapak perhimpunan ini juga dijadikan gelangang kawad kaki bagi aktiviti unit beruniform. Justifikasi .mencapai tahap yang ditetapkan dalam ISO. pendawaian tambahan bagi soket yang tidak mencukupi. Jalan Budiman 19. Justifikasi Cadangan bagi justifikasi bagi kerja-kerja mengubahsuai dan menaik taraf Bilik Muzik 1 dan 2 adalah seperti di lampiran. Latar Belakang Bilik Muzik 1 dan 2. Bandar Tun Razak. 4. e) Menjamin keselamatan peralatan dan kemudahan kepunyaan institut yang ada dalam bilik tersebut. Sekiranya cadangan permohonan ini dapat direalisasikan ianya dapat memberi impak yang besar dalam melahirkan guru pelatih yang menjulang aspirasi negara serta melahirkan modal insan kelas pertama bertaraf dunia. Jelasnya tapak Perhimpunan ini digunakan secara maksimum. Kuala Lumpur. Taman Mulia. Cadangan permohonan untuk mengubahsuai dan menaik taraf bilik muzik ini adalah selari dengan kehendak serta keperluan semasa dan memenuhi tahap kepuasan pelanggan. d) Menepati kepuasan pelanggan dan . Wilayah Persekutuan. 2. Tajuk Kerja-kerja Ubahsuai dan Menaik Taraf Tapak Perhimpunan Terbuka Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mulia.

Membuat pe nda waian baru Kerja-kerja membekal dan me mbuat pe nda waia n ba ru bagi bilik pensyarah dan bilik recital. . Membina partition untuk bilik pensyarah dan bilik recital Kerja-kerja membina partition untuk bilik pensarah dan bilik recital (latihan). Bilik pensyarah sedia ada boleh digabungkan da n me mpunyai pintu yang membolehkan keluar masuk ke dua-dua bilik muzik tanpa perlu keluar dari bilik ke bilik. 2.dan bingkai tingkap besi. Bilik recital adalah perlu untuk pelatih menjalani latihan tanpa memasuki bilik utama. Bahan: Tingkap cermin Bingkai tingkap besi. Pendawaian yang sedia ada selalu mengalami kerosakan di mana automatiknya tendang. maka ia didapati tidak begitu kukuh dan tidak selamat lagi.tingkap sedia ada dengan tingkap cermin gelungsur. Kerja-kerja membekal dan memasang tingkap cermin gelungsur. Ia nya me nga nggu prose s P&P. Sebahagian bingkai tingkap lama telah rosak /berongga dimakan anai-anai sebelum ini. 3.

Anggaran kos ( RM ) Justifikasi Porjek Sebahagian bingkai tingkap lama telah rosak /berongga dimakan anai-anai sebelum ini. Bahan: Tingkap cermin Bingkai tingkap besi. Pendawaian yang sedia ada selalu mengalami kerosakan di mana automatiknya tendang.dan bingkai tingkap besi. Skop projek Kerja-kerja membekal dan memasang tingkap cermin gelungsur. Ia nya me nga nggu prose s P&P. Membuat pe nda waian baru Kerja-kerja membekal dan me mbuat pe nda waia n baru bagi bilik pensyarah dan bilik recital. maka ia didapati tidak begitu kukuh dan tidak selamat lagi. Disediakan oleh: .SMK Seri Mulia Senarai Projek Naik taraf Tapak Perhimpunan Terbuka Sekolah Bil 1 projek Mengga nti dan me ma sa ng tingkap sedia ada dengan tingkap cermin gelungsur. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful