You are on page 1of 2

VOCABULARI

Llet i derivats
La llet i derivats

llet iogurt mantega quallada

mató formatge formatget nata

llet condensada

2
Vocabulari bàsic llet i derivats © Emilia Alcaraz